2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2

3 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte inşaa etmek için yola çıktık Gaziosmanpaşa yı layık olduğu seviyeye ulaştırmak ve bir cazibe şehri yapmak en büyük sorumluluğumuzdur Şehirde Dönüşüm, Yaşamda Gelişim temelinde kurguladığımız Dünya da ve Türkiye de Örnek ve Model bir Gaziosmanpaşa yı oluşturduğumuza inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz. Modern bir dünya şehri hedefliyoruz. Şehri dönüştürürken, yaşamı da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Stratejik Planda hedefe koyduğumuz ölçülebilir kriterler performansımıza ivme kazandıracaktır. Başta 2015 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan Çalışma Arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve Gaziosmanpaşa Sevdalılarına teşekkür ederim. Saygılarımla. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE 1.2.DEMOGRAFİK BİLGİLER 1.3.EKONOMİK DURUM BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI 2.PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 2.2.AMAÇ VE HEDEFLER 2.3.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

5 1.GENEL BİLGİLER TARİHÇE İstanbul un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy Mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950 li yıllardan sonra gelişmiş, 1983 yılında da ilçe yapılmıştır. Gaziosmanpaşa ilçe alanı eskiden Eyüp ve Çatalca ilçelerinin sınırları içindeydi. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu topraklar 1950 lere kadar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla olarak adlandırılırdı den önce burada hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllarla bir kaç atölye tipi imalathane vardı yılında Balkan Göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan Taşlıtarla serüveni, 1960 lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp e katılmasıyla bir ivme kazanmış ve 2007 yılı itibariyle ortaya 1 milyon 13 bin kişinin yaşadığı dev Gaziosmanpaşa ilçesi çıkmıştır. Bir bakıma Taşlıtarla, Gaziosmanpaşa ilçesinin çekirdeği sayılmaktadır. Düne kadar kentin varoşu olan Taşlıtarla, bugün dev gökdelenleri, alışveriş merkezleri, bilgisayarlı okulları ve eğlence merkezleriyle modern bir görünüm kazanmıştır. Taşlıtarla 1958 e kadar Eyüp ün Rami Bucağı na bağlı olan Küçükköy ün bir mahallesiydi de yapılan bir araştırmaya göre Taşlıtarla daki 18 bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak Eyüp ilçesi nde kurulan Göktepe Bucağı nın merkezi durumundaki Taşlıtarla, 1963 te bucak çevresindeki alanlarda oluşturulan Gaziosmanpaşa ilçesinin merkezi oldu ve bundan sonra Gaziosmanpaşa adıyla anılmaya başladı. I. Genel Bilgiler Gaziosmanpaşa İlçesi ne Rami Bucağı nın ve Çatalca İlçesi ne bağlı Hadımköy Bucağı nın bazı köyleri katılmıştır den önce Çatalca nın Tayakadın Köyü 1990 öncesinde yine Çatalca nın kırsal bir yerleşmesi olan Yeniköy de bağlanınca Gaziosmanpaşa İlçesi bölünmeden önceki sınırlarına kavuşmuştur YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 5

6 DEMOGRAFİK BİLGİLER 1985 de kişilik İstanbul nüfusunun yüzde 5 ini barındıran Gaziosmanpaşa da, aynı yıl km² ye 1790 kişi düşmekteydi da ilçe nüfusu ye, nüfus yoğunluğu ise 2415 kişi / km² ye yükselmiştir. Gaziosmanpaşa, nüfus artış hızı açısından İstanbul un önde gelen ilçelerinden biridir. Öyle ki, 1997 deki nüfus sayımına göre ilçe nüfusu yedi yıl gibi kısa bir sürede kişiye, nüfus yoğunluğu ise 3900 kişi / km² ye yükselmiş ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 1 milyon 13 binlik nüfusuyla Türkiye nin en büyük ilçesi olmuş ve bu sonuçla nüfus yoğunluğu bakımından, Türkiye nin 64 ilini de geride bırakmıştır. Ancak 2009 yılı itibariyle Gaziosmanpaşa ilçesinden iki yeni ilçe, Arnavutköy ve Sultangazi ilçeleri oluştu. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5747 Sayılı Kanunla, Gaziosmanpaşa ilçesi üçe bölünmüştür. İlçemizin nüfusu 2013 yılında erkek ve kadın olmak üzere olmuştur. Yüzde olarak ise; %50,47 erkek, %49,53 kadındır. EKONOMİK DURUM Gaziosmanpaşa İlçesinde ekonomik hayatın temelini küçük esnaf ve dış üretim faaliyetleri oluşturmaktadır. İlçe merkezinde iktisaden faal nüfusun %60'ı bu işlerde çalışmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Birliğinin verilerine göre Gaziosmanpaşa'da 498 küçük ölçekli, 145 orta ölçekli ve 18 de büyük ölçekli işletme bulunmaktadır. Genel olarak avize, oto motor tamiri, metal işleri, konfeksiyon, torna tesviye ve elektronik tesisatçılığı konularında faaliyet gösteren bu işletmelerde yaklaşık kişi çalışıyor. İlçede genel olarak bir inşaat havasının hakim olduğu söylenebilir. Eski gecekondular artık yerini planlı yapılaşmaya bırakmaktadır. İlçenin hemen hemen her yerinde inşaat malzemesi satan perakendeci ya da toptancı mağazalarına, hafriyatçılara, marangozlara rastlamak mümkündür YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 6

7 BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14.maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Belediyenin Görevleri Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu ' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım-onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 7

8 görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediye Meclisi nin Görev ve Yetkileri Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 8

9 değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Başkanı nın Görev ve Yetkileri Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene başkanlık etmek. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 9

10 yi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. Şartsız bağışları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Encümeni nin Görev ve Yetkileri Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 10

11 Organizasyon Şeması 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 11

12 FİZİKSEL YAPI TAŞINMAZ BİLGİLERİ S.NO TAŞINMAZIN ADI ADRES ADA PARSEL PAFTA ALAN ( M2) 1 NİKAH SALONU MERKEZ MAH CUH.MEYDANI ,00 m2 2 GOPARK MERKEZ MAH CUH.MEYDANI ,00 m KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ BELEDİYE ALTI OTOPARK KARADENİZ HİZMET BİNASI HÜRRİYET MAH. HİZ.BİNASI KARAYOLLARI HİZ.BNS. 8 YENİ MAH. HİZ.BNS. 9 YENİ MAH. HİZ.BNS B.H PAŞA HİZMET BİNASI KÜÇÜKKÖY BEŞYOL HİZMET BİNASI MERKEZ MAH CUH.MEYDANI MERKEZ MAH CUH.MEYDANI KARADENİZ MAH MENDERES CAD.NO.1/1 YENİ MAH. PAŞAÇAYIRI CAD.NO.84 YENİ MAH. HACI SALİH EFENDİ SOK ,50 m ,00 m ,99 m Gop.His. 261,62 m Gop His.1.272,00 m ,00 M2 YENİ MAH.542 SOK ,00 m2 12 MEVLANA HİZMET BİNASI (Prefabrik) MEVLANA MAH.832 SOK.NO Gop.His.1.477,00 m2 Prefabrik240,00 m KÜÇÜKKÖY HİZMET BİNASI YILDIZTABYA HİZMET BİNASI MÜFTÜLÜK HİZ BİNASI YILDIZTABYA HİZMET BİNASI PAZARİÇİ HİZMET BİNASI YENİDOĞAN HİZMET BİNASI KAZIMKARABEKİR ANA OKULU YENİ MAH. CEBECİ CAD.538 SOK Yıldız tabya cad YILDIZTABYA MAH.DİKYOL SOK NO PAZARİÇİ MAH.İDRİS KÖŞKÜ CAD.NO.60 YENİDOĞAN BAŞARAN SOK MEVLANA MAH.832 SOK.NO.1/3 Gop.His ,00 m2 165,60m2 Gop His.86,07m Gop.His.507,00 m ,00 m ,30 m2+62,30 m ,00 m YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 12

13 20 FEVZİ ÇAKMAK ANA OKULU 21 RUMELİ PARK BÜFESİ YEŞİLPINAR PARK BÜFESİ 1 YEŞİLPINAR PARK BÜFESİ 2 VALİDESUYU PARK BÜFESİ MUSTAFA GÜMÜŞ PARK BÜFESİ 26 FETİH PARK BÜFESİ 27 KARTİNG MOTOR SPOR SAHASI FEVZİ ÇAKMAK MAH.751 SOK. N.14 HÜRRİYET MAH. 500 EVL.CAD.NO:74 MEVLANA MAH.911 SOK.NO:4 KAZIM KARABEKİR MAH.İMAMHATİP BUL.NO:82 FEVZİ ÇAKMAK MAH. VALİDE SUYU CAD.NO:18 YENİ MAH.HACI SALİH EFENDİ SOK.NO:8 MEVLANA MAH.SEFA CAD. 832 SOK.NO.9 YILDIZTABYA MAH. İSTANBUL CAD ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m2 181,30 m ,00 m ,00 m2 28 KÜÇÜKKÖY SPOR TESİSLERİ YENİ MAH. HACISALİH EFENDİ SOK.N: /16 630,00 m2 (1227,49 GOP HİSSESİ) SEDAT BALKANLI SPOR TESİSİ KARADENİZ SPOR TESİSİ MEVLANA SPOR TESİSİ 500 EVLER SPOR TESİSİ YILDIZTABYA SPOR TESİSİ FEVZİÇAKMAK MAH.KEMAL ŞEKER BUL.N:1 KARADENİZ MAH.MEHMET AKİF CAD.N:35 MEVLANA MAH. 868 SOK.N:2/6 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH.1058 SK.NO.36 YILDIZTABYA MAH DİKYOL SOK.NO: /2/3/ ,41 m2 657,40 m2 400,00 m2(3128 GOP HİSSESİ) 666,50 m ,00 m2 (PRF) 34 KURBAN KESİM YERİ YILDIZTABYA MAH TAM 3.363,00 M2 35 KÜÇÜKKÖY OTOPARK YENİ MAHALLE ,00 m2 MEVLANA MAHALLESİ 36 G.O.P GENÇLİK PARKI m² HIZIR EFENDİ CAD MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI AVRUPA KONUTLARI KARŞISI KARAYOLLARI HİZMET BİNASI MUSTAFA GÜMÜŞ OTOPARKI MEVLANA MAHLLESİ 873 SOK. KARAYOLLARI MAH. HİZMET BİNASI YENİ MAHALLE KÜÇÜKKÖY 84 m² 2.285,44 m² 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 13

14 TAŞITLAR LİSTESİ Sıra No Taşıtın Cinsi Adet 1 D.KAMYON 8 2 VİDANJÖR(KOMBİNE) 1 3 ARAZÖZ(KUKA) 1 4 PİKAP(DODGE) 5 5 AMBULANS 3 6 MAZOT TANKERİ 1 7 KAYNAK ARACI 1 8 ROBOT 1 9 SU TANKERİ 2 10 ÇEKİCİ(TIR) 2 11 DORSE 2 12 KAMYON(İVEKO) 2 13 ESKAVATÖR 1 14 GRAYDER 1 15 KEPÇE(LODER) 2 16 SİLİNDİR 2 17 DOZER (953) 1 18 VOLVO (JCB) 1 19 KOMPROSÖR 2 20 BİNEK ARAÇ 2 21 FORD MİNİBÜS 1 22 OTOBÜS 2 Ayrıca belediyemiz hizmetlerinde 112 adet kiralık araç (otobüs, minibüs, kamyonet, binek vb.) kullanılmaktadır. Bilişim Sistemi ve Teknolojik Altyapı: Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Kent Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Projesi çeşitli alt projelerin entegrasyonundan oluşan bir projedir. Saha çalışmaları KBS (Kent Bilgi Sistemi) programı(mis-gis), ABS, Kentli Servisi Hizmeti Çağrı Merkezi (Call Center), Vatandaş Mobil Uygulamaları, E-belediye bu entegrasyonun bileşenleridir. Kent Bilgi Sistemi Projesi kapsamında Belediye yazılımlarının eksik modüllerinin tamamlanması, güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin uyarlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün mümkün kılınması; belediye içinde sağlanacak olan bu bütünleşik yapı ile tüm birimlerde büyük bir hız, oto kontrol, verimlilik ve yüksek performans 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 14

15 kazandırılması sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sisteminin yanı sıra belediyemizde ayrıca aşağıda kısa açıklamaları yapılan uygulamalar hayata geçirilmektedir. Yönetici Masası: Teklif edilen uygulamaları kullanan operatörler tarafından üretilen, güncellenen bilgilerin yöneticilere (Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler gibi) karar süreçlerinde kullanabilmeleri için sunulduğu fonksiyonel ekranlardır. E-belediye Uygulamaları: İnternet üzerinden borç sorgulaması, vergi ödemesi ve hesap bilgileri takibi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web uygulamalarıdır. Tapu ve Kadastro Entegrasyonu: Bu uygulama kapsamında kadastro verilerine online ortamda erişim sağlanmış, Tapu Sicil Müdürlüğü nde bulunan kütüklerin online olarak KBS ne entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Dijital Arşiv, Dijital İmza: Dijital arşiv ve dijital imza yazılım altyapısı kurulmuş olup birimlerin geçiş işlemleri yürütülmektedir. Stratejik Plan ve Performans programı: Stratejik Plan ve Performans programı yazılım alt yapısı KBS ile entegre edilmiş olup MIS sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. Vatandaş Mobil Uygulamaları: Vatandaşların cep telefonları üzerinden 105 veya Android işletim olarak indirip kullanabilecekleri e-belediye uygulamalarının kullanımına imkan sağlanmıştır. B I (İş Zekası Uygulamaları): Kent Bilgi Sistemi üzerinde bulunan tüm verilerin otomatik ve düzenli raporlanması sağlanmıştır. Bu uygulama ile yöneticilere performans raporlanmasında büyük kolaylıklar kazandırılmıştır. Belediye bünyesinde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. BİLGİSAYAR MONİTÖR YAZICI FOTOĞRAF MAKİNESI FAKS CİHAZI YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 15

16 İNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde; 424 memur, 6 sözleşmeli personel, 137 daimi işçi olmak üzere toplam 567 personel görev yapmaktadır. Belediyemizde görev yapan personelin unvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Belediyede Çalışan Personelin Yaş Ortalaması (Memur-Sözleşmeli-İşçi) 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 16

17 2.PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. B- AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin misyonu, Belediyenin varoluş nedenini ve temel görevini göstermektedir. Bu temel anlayış tüm yöneticilerin katılımı ve görüşleri doğrultusunda aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın! Anlayışıyla hizmet üretmek YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 17

18 Vizyon Gaziosmanpaşa Belediyesinin vizyonu belirlenmiş olan misyonu hayata geçirebilecek ve Belediyeyi geleceğe taşıyacak anlayışı göstermektedir. Vizyonumuz uzun sürede belediyemizin ulaşmak istediği noktayı tanımlamaktadır. Belediyemizde yöneticilerimizin gördüğü ufku göstermektedir. Bu kapsamda tüm yöneticilerin katılımı ile belirlenmiş olan vizyonumuz: Türkiye ve Dünyada Şehircilikte Örnek ve Model Bir Belediye Olmak. TEMEL DEĞERLER 1. Adalet 2. Eşitlik 3. Şeffaflık 4. Nezaket 5. Sürekli Gelişim 6. Kolaylaştırmak 7. Yenilikçilik 8. Güler Yüzlü Hizmet 9. Katılımcı Yönetim 10. Çevreye Duyarlılık 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18

19 C-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması Gaziosmanpaşa Belediyesi nin Gaziosmanpaşa'ya ve Gaziosmanpaşalıya yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır. Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak; Gaziosmanpaşalıların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modeli uygulamaları geliştirilmelidir. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan ları Yönetimi, Kurumsal iletişim vb. modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir. Gaziosmanpaşa'ya ve Gaziosmanpaşalıya daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir. Vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, sosyal çöküşü önledikleri gibi toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyemiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurum olmalıdır. Bu doğrultuda halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 19

20 STRATEJİK HEDEF 1: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Belediye hizmetlerinin kalite ve etkinliğinde en belirleyici ve en önemli faktör İnsan larıdır. Planlanan beş yıllık dönemde insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kurumsal İhtiyaçlar çerçevesinde eğitimlerden en üst düzeyde faydalanılacaktır. Ödül-Öneri Sistemi etkinleştirilerek çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle Gaziosmanpaşalı vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunumu sağlanacaktır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Eğitim ve Organizasyon Daha kaliteli hizmet için Hizmet içi Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, İşbaşında eğitime önem verilecektir. Mesleki Panel ve fuarlara katılım sağlanacaktır. Bu eğitimlerin değerlendirilmesi Performans T akip Çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir., Performans Göstergeleri Hizmet İçi Eğitim(Saat/Kişi) 6 Personel başına yıllık ortalam 6 saat eğitim Oryantasyon Eğitimi(Y eni İşe Alınan Personel ) 100% İşe başlayan her personele oryantasyon eğitimi İşbaşında Eğitim(Bütün Personel) 100% Mesleki deneyimlerini artırmak iş başında eğitim Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(adet) 5 Mesleki bilgi birikimi için panel, fuar, seminerlere katılım Personel Memnuniyet Anketi(Adet) 1 Yılda en az bir defa memnuniyet anketi Personel Performans Takip 1 Çalışması(Adet) Yıllık personel takibi Faaliyetler (2015) Toplam 1 Hizmet İçi Eğitim Oryantasyon Eğitimi(Y eni İşe Alınan Personel ) 3 İşbaşında Eğitim(Bütün Personel) 4 Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere Personel Memnuniyet Anketi(Adet) 6 Personel Performans Takip Çalışması(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21

22 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.Eğitim ve Organizasyon Hizmet İçi Eğitim İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22

23 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.Eğitim ve Organizasyon Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım Tüm Harcama Birimleri 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek. Personelin kararlara katılımı, önerilerinin alınması için öneri sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek(Adet) 2 Yılda en az 2 defa öneri yarışmaları düzenlenecektir Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek(Adet) Her birime Önerilerin, şikayetlerin alınabilmesi için her birime öneri kutuları konulacaktır Faaliyetler (2015) Toplam 1 Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24

25 1.2.Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25

26 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.2.Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personelin motivasyonununun üst düzeyde tutulması için bütün personelin katılacağı yemek, başarılı personele ödül, yılda en az bir defa kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Personel Yemeği(Adet) 1 Yılda en az bir defa bütün personele yemek verilecektir Başarılı Personele Ödül(Tüm personel) % 10 una Başarılı personelin % 10'una ödül verilecektir Personel Kaynaşma Etkinliği(Adet) 1 Yılda en bir defa piknik benzeri kaynaşma etkinliği düzenlenecektir. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Personel Yemeği Başarılı Personele Ödül Personel Kaynaşma Etkinliği Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27

28 1.3.Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personel Yemeği Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28

29 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.3 Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Başarılı Personele Ödül İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29

30 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.3.Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Personel Kaynaşma Etkinliği Özel Kalem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30

31 STRATEJİK HEDEF 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kurumsallaşma, bürokrasiyi azaltma ve vatandaşa sosyal eşitlik çerçevesinde tarafsız hizmet sunumu için Kalite Yönetim Sisteminin gereği olarak, iş süreçleri analiz edilerek iyileştirilecek ve standartlaştırılacaktır. Gerek çalışma ortamı gerekse görev tanımları ele alınarak organizasyon yapısında ihtiyaç duyulan revizyonlar yapılarak hizmet kalitesi geliştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI Hedef ORGANİZASYON YAPISININ REVİZYONU Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışmaları Kurumsal yapının iyileştirilmesi ile ilgili gerek organizasyon yapısı, gerek çalışma ortamı hususlarında ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Kurumsal Yapının İyileştirilmesi 1 1 Çalışmaları(Adet) Kurumsal yapı ve çalışma ortamı ile ilgili çalışmalar Faaliyetler Kurumsal Yapının İyileştirilmesi 1 Çalışmaları(Adet) Genel Toplam (2015) Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 31

32 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.Organizasyon Yapısının Revizyonu Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Çalışması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kalite Y önetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi Mevcut Kalite Yönetim Sistemi uygulamasına tüm fonksiyonlarıyla devam edilecektir. Performans Göstergeleri Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) 3 Her yıl her birimde en az 3 süreç iyileştirme Kıyaslama Çalışmaları (Adet) 2 Her yıl her birim benzer belediyelerde kıyaslama çalışması Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) 5 Problemlerin çözümü, yeni öneriler için beyin fırtınası Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet) 2 Birim bazında problem küçük problem çözümü için çalışma Faaliyetler (2015) Toplam 1 Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet) 2 Kıyaslama Çalışmaları (Adet) 3 Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet) 4 Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 33

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi İç Kontrol eylem Planı bütün fonksiyonlarıyla hayata geçirilecektir. Performans Göstergeleri İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(adet) 1 Mevcut Plan revize edilecektir İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet) 1 Planda öngörülen çalışmaların yapıldığı hususunde kontroller yapılacaktır Faaliyetler (2015) Toplam 1 İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(adet) 2 İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 34

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Daha kaliteli hizmet için çalışma ortamında ihtiyaç duyulan onarım çalışmaları, araç ihtiyacının karşılanmaı vb. çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birimlerin Yerleşim 1 Planında Yeniden Bütün İhtiyaç Konumlandırma Etüdü Birimlerin yeniden konumlandırılması etüdü Bina Bakım - Onarım İhalesi(Adet) 1 ihtiyaç duyulan bakım - onarım çalışması Araç Kiralama İhalesi (Adet) 1 Hizmet için ihtiyaç duyulan araçların kiralanması işi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi 1 Personelin Taşınması servis hizmeti Belediye Hizmet Binası 2 ve Tesisi Yapılması(Adet) Çalışma ortamının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan bina ihtiyacı karşılanacaktır Faaliyetler 1 Birimlerin Yerleşim Planında Yeniden Konumlandırma Etüdü Bina Bakım - Onarım İhalesi (2015) Toplam Araç Kiralama İhalesi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi Belediye Hizmet Binası ve 5 Tesisi Yapılması Belediye Hizmet Binası ve 5 Tesisi Yapılması(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 35

36 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Bina Bakım - Onarım İhalesi İşletme Müdürlüğü - Fen İşleri Müd. 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 36

37 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Araç Kiralama İhalesi İşletmeler Müdürlüğü - Ulaşım Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 37

38 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Personel Taşıma Hizmetleri İhalesi İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 38

39 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.4.Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Belediye Hizmet Binası Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 39

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Gerek bina güvenliği, gerekse bilgi güvenliği sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Güvenlik Hizmeti İhalesi(Adet/yıl) 1 Bina güvenliği için güvenlik hizmeti işi yapılacaktır Güvenlik Personeline İşbaşında 2 Bütün personel Eğitim(Personel) Her güvenlik personeli mesleki konularda eğitim yapılacaktır Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması(Adet) Tüm personel Bütün personelin Kurumsal yaka kartı kullanması sağlanacaktır Misafir Giriş Kartı Uygulaması(Adet) Tüm misafirler Gelen misafirlerimize misafir giriş kartı hizmeti verilecektir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek(Adet) %100 Tamamlanma Bilgi güvenliği için ISO sistemine geçilecektir Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması(Adet) Her Birim Birimlerde ihtiyaç duyulan yerlere kamera sistemi yerleştirilecektir İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması (Personel) 100% İş sağlığı ve güvenliği sistemi hayata geçirilecektir. (2015) Faaliyetler Toplam ,00 Güvenlik Hizmeti İhalesi TL 2 Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması Misafir Giriş Kartı Uygulaması Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO ) Geçmek (Adet) 6 Kamera Sisteminin Yaygınlaştırılması (Adet) İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz 7 Uygulanması (Personel) Genel Toplam ,00TL 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 40

41 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Güvenlik Hizmeti İhalesi İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 41

42 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim İşletmeler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 42

43 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 43

44 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.5.Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Misafir Yaka Kartı Uygulaması Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım 04 Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye 07 Sermaye Transferleri Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 44

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Performans HedBelediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin T akibi Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı davalar titizlikle takip edilecektir. Performans Göstergeleri Belediye aleyhine açılan veya 1 belediyenin açmış olduğu davaların takip 100% edilmesi(adet) Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı Faaliyetler (2015) Toplam 1 Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açmış olduğu davaların takip edilmesi Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 45

46 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.6.Belediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin Takibi Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açmış olduğu davaların takip edilmesi Hukuk İşleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 46

47 STRATEJİK HEDEF 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Kaliteli hizmet için gerekli maddi kaynakların sağlanabilmesi için tahakkuk artırıcı çalışmalar Performans Göstergeleri Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükell Sahanın % 50'sinin tamamlanması İlçe genelindeki mükellef taraması yapılacaktır İşyeri Denetimleri(İş yeri sayısı) 100% İşyeri denetimleri devam edecektir Belediye Arazileri ve Kadastral Yol 3 Üzerindeki İşgallerin Envanterinin 100% Çıkarılması(Adet) Ecrimisil için İşgaller ile ilgili envanter çıkarılacaktır İmar Uygulamasından Oluşan 4 Parselindeki Belediye Hissesini Almayanlara 100% Ecrimisil Gönderilmesi(Adet) Tespit edilen işgallere ecrimisil uygulanacaktır. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükellef) 2 İşyeri Denetimleri(İş yeri sayısı) Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin 3 Çıkarılması(Adet) İmar Uygulamasından Oluşan Parselindeki Belediye Hissesini Almayanlara Ecrimisil 4 Gönderilmesi(Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 47

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI T ahsilat Artırıcı Çalışmalar Tahakkuk eden alacaklarımızın tamamının tahsilatı için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli T akip Sisteminin Kurulması(Adet) 100% Gayrimenkullerimizin kiraları takip edilerek zamanınta tahsili sağlanacaktır Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması(Mükellef) 100% Hizmet almaya gelen vatandaşın borcunun olup olmadığı sorgusu Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef) 100% Borçlu mükellefe ödeme emirleri gönderimi Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef) 1000 TL üzeri Alacaklarımızın tahsilatı gerekiyorsa haciz yoluyla yapılacaktır. Faaliyetler (2015) Toplam Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin 1 Kurulması(Adet) Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok 2 Sorgulaması(Mükellef) 3 Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef) Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 48

49 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Ödeme Emirleri Gönderilmesi Yazı İşleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 49

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Yatırımların gerçekleştirilmesinde ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanılacaktır. Performans Göstergeleri Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet) 3 Her yıl en az 3 proje için proje teklifi hazırlanacaktır. (2015) Faaliyetler Toplam 1 Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet) Genel Toplam 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 50

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Sunulan hizmetlerde tasarruf ön plana alınacaktır. Performans Göstergeleri Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) Sistemin kurulması Araç takip sistemi iyileştirilerek devam edecektir Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) Sistemin kurulması Stok takip sistemi iyileştirilerek devam edecektir Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz 3 nin Fatura Takip Programından Tüketim %100 takip Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi(Adet) Tasarruf için tükelim kontrol altına alınacaktır Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması(Adet) 100% Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması 100% Tüm akaryakıt ihtiyacı bir merkezden karşılanacaktır. Akaryakıt ihtiyacı kontrollü şekilde sağlanacaktır. (2015) Toplam 1 Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) 2 Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi(Adet) 3 Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz nin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi(Adet) Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması(Adet) 4 Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının 5 karşılanması Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 51

52 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.4.Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 52

53 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.4.Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Tüm belediye birimlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanması İşletme Müdürlüğü - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 53

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi(Adet) 100% Açıklama Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(adet) Sistemi uygulama Açıklama E-İmza Sistemine Geçmek(Adet) Sistemi uygulama Açıklama Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek(adet) Sistemi uygulama Açıklama Dijital Arşiv Sistemine Geçmek(Adet) Sistemi uygulama Açıklama Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi Sistemi uygulama Açıklama Faaliyetler (2015) Toplam 1 Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi 503, TL 0.00 TL 503, TL 2 Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek(adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 3 E-İmza Sistemine Geçmek(Adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 4 Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek(adet) 0.00 TL 0.00 TL 0.00 TL 5 Dijital Arşiv Sistemine Geçmek(Adet) 750, TL 0.00 TL 750, TL Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli 6 hizmetlerin temin edilmesi 1,700, TL 0.00 TL 1,700, TL Genel Toplam 2,953, TL 0.00 TL 2,953, TL 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 54

55 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Yazılım ve Donanım nın Giderilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 55

56 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Dijital Arşiv Sistemine Geçmek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 56

57 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.5.Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 57

58 STRATEJİK HEDEF 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Amaç Hedef KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Hizmetlerde ana amaç Vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet 1 4 Araştırması(Adet) Vatandaş memnuniyeti yapılan araştırmalar ile belirlenecektir Faaliyetlerin Duyurulması(Adet) 100% Yapılan hizmetler çeşitli gereçlerle duyurulacaktır Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri(Adet) 1 Katılımcılık prensibi gereği çocuk, kadın, gençlik ve engelli meclisleri oluşturulacaktır Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi(adet) 100% Önemli gün ve haftalarda mesaj gönderimi gerçekleştirilecektir Sosyal Medya Yönetimi(Adet) Sistemin uygulanması Sosyal Medya Yönetimi ile bütün faaliyetler duyurulacaktır Ramazan Ayı Faaliyetleri(Adet) 1 Her yıl ramazan ayına has faaliyetler gerçekleştirilecektir Kent Konseyi(Adet) 2 Her yıl2 kez Toplanan Kent Konseyine sekreterya hizmeti verilecektir Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet) 4 Meslek Gruplarıyla Toplantılar düzenlenecektir Mahalle Ziyaretleri(Adet) 100% Mahalle Toplantıları Düzenlenecektir Bölge Toplantıları(Adet) 12 Hizmetlerin anlatıldığı bölge toplantıları gerçekleştirilecektir Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik 50 Olarak Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet) Önemli gün ve haftalarda değişik etkinlikler gerçekleştirilecektir. Faaliyetler (2015) Toplam 1 Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Faaliyetlerin Duyurulması Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi Sosyal Medya Yönetimi(Adet) 6 Ramazan Ayı Faaliyetleri Kent Konseyi(Adet) Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet) Mahalle Ziyaretleri(Adet) 10 Bölge Toplantıları(Adet) Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Olarak 11 Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet) Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 58

59 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 59

60 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Faaliyetlerin Duyurulması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 60

61 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 61

62 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 Personel 02 SGK Devlet Primi 03 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 62

63 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4.1.Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Ramazan Ayı Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel SGK Devlet Primi 02 Mal ve Hizmet Alım Faiz 05 Cari Transferler 06 Sermaye Toplam Yurt Toplam Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 63

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

ŞEHİRCİLİK FAALİYET FAALİYET TEFTİŞ SOSYAL RAPORU HEDEFLER MALİ HİZMETLER KÜLTÜR STRATEJİK AMAÇ HUKUK 15 HİZMETLERİ DESTEK PLAN VE PROJE

ŞEHİRCİLİK FAALİYET FAALİYET TEFTİŞ SOSYAL RAPORU HEDEFLER MALİ HİZMETLER KÜLTÜR STRATEJİK AMAÇ HUKUK 15 HİZMETLERİ DESTEK PLAN VE PROJE TEFTİŞ basın yayın ve halkla ilişkiler MALİ HİZMETLER KÜLTÜR AMAÇ BİLGİ İŞLEM HEDEFLER STRATEJİK DESTEK HİZMETLERİ ŞEHİRCİLİK EMLAK İSTİMLAK FEN İŞLERİ PLAN VE SOSYAL PROJE İNSAN KAYNAKLARI RUHSAN DENETİM

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 1 TAKDİM 2013 yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi için Kurumsal Dönüşüm, Kültürel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm stratejilerine yönelik

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015-2019. STRATEJiK PLAN. www.gaziosmanpasa.bel.tr

2015-2019. STRATEJiK PLAN. www.gaziosmanpasa.bel.tr 2015-2019 STRATEJiK PLAN www.gaziosmanpasa.bel.tr 1 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı