ULUSLARARASI KONFERANS TÜRKĐYE VE AB ÜLKELERĐ ARASINDA KĐŞĐLERĐN SERBEST DOLAŞIMI E VĐZE SORUNLARI 16 NĐSAN 2010, ĐSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KONFERANS TÜRKĐYE VE AB ÜLKELERĐ ARASINDA KĐŞĐLERĐN SERBEST DOLAŞIMI E VĐZE SORUNLARI 16 NĐSAN 2010, ĐSTANBUL"

Transkript

1 ULUSLARARASI KONFERANS TÜRKĐYE VE AB ÜLKELERĐ ARASINDA KĐŞĐLERĐN SERBEST DOLAŞIMI E VĐZE SORUNLARI 16 NĐSAN 2010, ĐSTANBUL Prof. Dr. Halûk KABAALĐOĞLU ĐKV Yönetim Kurumu Başkanı Değerli Konuklar; 1980 yılında Federal Almanya nın başlattığı vize uygulaması sırasında ben Đktisadi Kalkınma Vakfı nın Baş Hukuk Müşaviriydim. Bu görevdeyken, vize ile ilgili hukuki bir mütalaa hazırlamam istenmişti. Bu mütalaayı hazırlarken, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Anlaşması nı, daha sonra ise 1970 yılında akdedilen Katma Protokol ü inceledik. Dört temel serbesti açısından bakıldığında Türkiye ile imzalanan Ortaklık Anlaşması nın diğer Ortaklık Anlaşmalarından farklı olduğu anlaşılıyor. Bu anlaşma, nihai hedefi tam üyelik olduğu için pre-accession anlaşması dedikleri katılma öncesi bir anlaşmadır ve hedef Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyeliğidir. Bu yüzden, Avrupa Birliği nde öngörülen 4 temel serbesti, Türkiye ile imzalanan Ortaklık Anlaşması nda aynen hükme bağlanmıştır: Malların serbest dolaşımı, işçilerin serbest dolaşımı, sermayenin serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestîsi (iş kurma serbestîsi). Malların serbest dolaşımı konusunda, 12 veya 22 yıllık sürelerle (yani 22 yılın sonunda, Katma Protokol ün yürürlüğe girdiği tarih olan 1973 ten sonra 22 yılı hesap ettiğimizde, 1995 yılı sonu itibariyle), Gümrük Birliği tamamlanmıştır. Böylece, Türkiye gibi ekonomisi Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir mi, edemez mi? diye tereddüt edilen bir ülke tüm sanayi ürünlerinde gümrükleri sıfırlamış ve miktar kısıtlamalarıyla yani kotalarla, eş etkili tüm tedbirleri kaldırmıştır. Bunun sonucunda, 1996 yılından bu yana sanayi ürünlerinde Türkiye, tam rekabete açılmıştır. Şu halde Ortaklık Anlaşması uyarınca, malların serbest dolaşımı da tamamen gerçekleşmiştir. Ancak kişilerin serbest dolaşımı konusunda 12 veya 22 yıl öngörülen süreler, Ortaklık Anlaşması nın yürürlüğe girdiği tarih olan 1963 yılı esas alınarak hesaplanmıştır ve 1986 arasında, işçilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Türkiye 1970 te Gümrük Birliği ne girmeyi kabul ederken, anlaşma mucibince işçilerin serbest dolaşımının bundan on yıl önce, yani 1986 itibariyle gerçekleşmesi gerektiğinin hükme bağlandığını dikkate almıştır. Başka deyişle, 1996 yılında sanayi ürünlerinde tam rekabete girmeyi göze alan Türkiye, bu kararı alırken o tarihten on yıl önce 1986 yılında işçilerin serbest dolaşımının yürürlüğe girmesini beklemekteydi.. Maalesef işçilerin serbest dolaşımı, 1986 yılında yürürlüğe girmemiş, hatta bunu engellemek için 1980 yılında Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması getirilmiştir. Vize uygulaması yürürlüğe girdiği zaman, Almanya tarafından ortaya sunulan gerekçe ise; Türkiye den siyasi ilticaların arttığıdır. Ancak siyasi ilticaların önlemesinin yolu, vize değildir Cenevre Konvansiyonu na göre (Mülteciler Konvansiyonu) bırakın vizeyi, pasaportu ve kimliği dahi olmayan bir kişinin iltica başvurusunun işleme alınması gerekmektedir. Vizenin uygulanması için sunulan bu gerekçe, samimi olmayan bir gerekçe idi ve 1980 nin Eylül ayında yürürlüğe girdi. Daha sonra, söz konusu Üye Devletin iç mevzuatında yapılan değişikliklerle, ilticaların önlenmesini sağlayan tedbirler alındı. Bu çerçevede, Đktisadi Kalkınma Vakfı tarafından 1980 yılında hazırlanan hukuki mütalaada, hizmetlerin serbest dolaşımı ve iş kurma serbestîsi konusundaki hükümlere değinmiştik. Orada da bundan sonra Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ilişkilerde hizmetlerin serbest

2 dolaşımında ilerlemeler olacağından, fakat bu ilerlemeler gerçekleşene kadar hiçbir şekilde yeni kısıtlama getirilmeyeceğinden bahsediliyordu. Bir başka deyişle, standstill hükmü söz konusu idi yılında yürürlüğe giren Katma Protokol ün 41. maddesine göre; Üye Devletlerin ve Türkiye nin hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda ve right of establishment dediğimiz -iş kurma serbestîsi- konusunda hiçbir yeni kısıtlama getirilemeyeceği belirtiliyordu. Maddede bu hüküm açık ve nettir. Ayrıca, uygulanması için başka bir makam veya merciinin karar almasını gerektirmemektedir. O nedenle bu hükmün doğrudan etkisi olduğu vurgulanmıştır- ki buna direct effect denmektedir- ve Üye Devletler açısından bağlayıcıdır. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın kararı ile Türk vatandaşlarına hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda 1973 yılındaki durum ne ise, ondan geriye gidiş olmayacağı/olamayacağı açık ve kesin bir hükme bağlamıştır. Türkiye ye hukukun üstünlüğü, Hukuk Devleti ve anlaşmaların bağlayıcılığı gibi konularda çok güzel nutuklar çeken Avrupa Topluluğu yetkililerinin; rule of law, supremacy of law gibi dersler veren değerli Üye Devlet akademisyenlerinin; bu karardan sonra mahkeme kararına riayet etmelerini beklerdik, bekledik. Fakat onlar ne yaptı? Öncelikle bunun sadece kamyon şoförlerini ilgilendireceğini dile getirdiler! Guardian of the treaties, antlaşmaların bekçisi yani Avrupa Hukukunun doğru uygulamasını sağlamakla mükellef Avrupa Komisyonu; 12 Üye Devlete 1973 yılında yürürlükte olan durumun ne olduğunu sordu. O tarihteki 12 Üye Devletten sadece Almanya ve Danimarka bu soruya cevap verirken, bu tarihte Türk vatandaşlarına vize uygulamadıklarını belirttiler. Şimdi ise, vizesiz gidecek olanlara, vize gerekmediğine dair Konsolosluklardan bir belge alınması (vize muafiyet belgesi) gibi bir koşul getirildi; bu bizlere sadece vizenin adının değiştiğini göstermektedir. Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bir süre önce bir açıklama yaptı ve hizmet sunmak isteyen Türk vatandaşları için 3 aydan kısa olmak kaydıyal vizeyi kaldırdığını açıkladı. Ama yine de Danimarkalı firmadan mektup alacaksınız, onu Türkiye deki Danimarka Konsolosluğuna ek evraklar ile götüreceksiniz sonrasında da size vize muafiyeti verecekler. Az önce belirttiğim gibi bu, vizenin isminin değiştirilmiş halinden başka bir şey değil. Şimdi yeni bir hukuki raporu, Hollanda nın önde gelen iki hukuk profesörü (Prof. Dr. Kees Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild) hazırlamaktadır. Bu rapor, şu anda hazır ancak basım aşamasında olduğu için sizlere getiremedik. Basımı tamamlandığı zaman bu raporu da, tüm ilgililerin bilgilerine sunacağız. Avrupa Komisyonu nun hazırlamış olduğu da bir guideline mevcuttur. Avrupa Komisyonu nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Sayın Stefan Fule ye geçen haftalarda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber bu durumu detaylı bir şekilde anlattık. Kendileri bu konuya ciddi bir şekilde eğileceklerini tarafımıza bildirdiler. Avrupa Parlamentosu nda yaptığımız temaslarda ise Sayın Avrupa Parlamentosu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve diğer Üye Devlet Temsilcileri ile Türk vatandaşlarına yönelik vize mecburiyeti ile ilgili hukuki durumunu paylaştık. Bu hususta Avrupa Parlamentosu nun 2004 yılında almış olduğu bir karar söz konusudur. Bu kararda, katılma müzakerelerini yürüten ülke vatandaşlarına vizenin uygulanamayacağı dile getirilmiştir. Đktisadi Kalkınma Vakfı olarak, vize konusunda yaşana gelişmeleri sürecin en başından beri takip ediyor ve sorunun hem AB hem de Türkiye nezdinde gündeme taşınması ve tartışılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar birçok çalışmaya imza attık. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın açtıkları davalarda ilk başvuru noktası genelde o ülkelerin barolarına kayıtlı Türk kökenli avukatlar oluyor. Bu tespitten hareketle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin katkılarıyla sayıları 1000 e ulaşan, anılan hukukçularımıza yönelik Brüksel de ve Amsterdam da eğitim seminerleri düzenledik. Vize

3 konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin birçok yayın hazırladık ve bu yayınları ilgili kesimlerin dikkatine sunduk. Dışarıda bulunan ĐKV masasından bu yayınlarımızı temin edebilirsiniz. Geçen yıl ise yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin katkılarıyla, Brüksel merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan European Citizen Action Service (kısa adı ECAS) işbirliğinde Vize Şikayet Hattı olarak adlandırdığımız bir proje gerçekleştirdik. Bu proje ile, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine girişte almak zorunda oldukları vize ile ilgili karşılaştıkları sorunlardan kaynaklanan şikayetlerin sistematik ve kategorik biçimde derlenip, raporlanmasını sağladık. Proje dahilinde oluşturduğumuz iki telefon hattı ve e-posta adresi aracılığıyla, iki aylık süre içerisinde 1000 in üzerinde çağrı aldık. Projeye ilgi o kadar yoğun oldu ki, proje sona ermiş olmasına rağmen, e-posta adresimizi kapatmadık ve bu adresten gelen şikayetleri almaya devam ediyoruz (bu vesile ile e-posta adresimizi hatırlatmakta fayda görüyorum; Vize Şikayet Hattı Projesi çerçevesinde gelen 1000 e yakın şikayetin değerlendirildiği raporumuz da ĐKV yayınlarından çıkmıştır ve ilgilenenler bu yayına da dışarıdan ulaşabilirler. Raporumuzda gelen şikayetleri 8 kategori altında inceldik ve gerçek, yaşanmış öykülere yer verdik. Böylece vize konusunun ekonomik, sosyal ve hukuki boyutunun yanında bir de insani boyutu olduğunu göstermeye çalıştık. Proje raporu ve rapora ek olarak hazırladığımız ve konunun hukuki yönleri hakkında detaylı bilgi veren Arka Plan Raporunu 18 Mart 2010 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Ankara da gerçekleştirdik. Bu toplantıya Ankara daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanında AB ülke konsolosluklarının vize bölümü şeflerinden de önemli sayıda katılımcı oldu. Vize konusunda yaşanan sıkıntıları ve bu konunun insani boyutunu bir kere de onlara anlatma şansımız oldu. Önümüzdeki aylarda ise bu toplantının Brüksel ayağını gerçekleştireceğiz ve Brüksel deki yetkililere ve basın mensuplarına bu raporu sunacağız. Az önce belirttiğim üzere Vize Şikayet Hattı Projesi sona ermesine rağmen, bize gelen şikayetleri 6 aylık düzenli periyotlar halinde, vize konusunda yaşanan gelişmeleri de içine alacak şekilde Takip Raporları ile tüm ilgililere sunacağız. Değerli Konuklar, 1996 yılından bu güne kadar, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi içerisinde olan Türkiye nin, o tarihte Gümrük Birliği çalışmalarına başlarken, rekabet koşullarının eşit olması gerekliliği vurgulanıyordu. Bu yüzden Türkiye, Avrupa Birliği nin tüm rekabet kurallarını benimsemek durumundadır. O tarihte yürürlükte olan 85. ve 86. maddeler, söz konusu anlaşmalar değiştiği için şu anda 81. ve 82. maddeler oldu. Ancak şunu bir kere daha vurgulamakta fayda görüyorum: Türkiye, Avrupa Birliği nin rekabet hukuku kurallarını tam anlamıyla kabul etmiştir. Avrupa Komisyonu nun rekabet konusunda çıkardığı tüm tebliğleri, yönergeleri, talimatları aynen benimsemiştir. Türkiye nin Rekabet Kurumu, bugün Üye Devletlerin rekabet kurullarının birçoğundan çok daha etkili bir şekilde rekabet konusunda çalışmaları sürdürmektedir. Ancak eşit koşullarda bir rekabetten söz etmek mümkün müdür? Avrupalı sanayici ve iş adamı, vizesiz veya sınırda birkaç dakika içerisinde 10 veya 15 Avro ödeyerek vize alıp, ellerini kollarını sallayarak serbestçe Türkiye ye girebilirken, Türk sanayicisi ve işadamı, ki sadece Đstanbul ve Ankara dan değil Anadolu Aslanları dediğimiz Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana gibi diğer uzak mesafede iş yapan iş adamlarından da bahsediyoruz, Avrupa ülkelerine iş amaçlı yapacakları seyahatlerde Đstanbul a veya Ankara ya gelerek 22 farklı belge sunmak durumundadır. Bu belgelere bakıldığında ise, özel hayatın ve ticari belgelerin gizliliğini zedeleyecek şekilde ticari sırlar içeren banka hesapları, kredi kartı hesap özetleri, ev tapuları, araç ruhsatları gibi belgeler Üye Devlet konsoloslukları tarafından talep edilmektedir. Vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına, konsolosluk personeli tarafından uygulanan muameleyi de unutmamak gerekir.

4 Değerli Konuklar, Bizi dinlerken özellikle bu noktalara dikkat etmenizde yarar görüyorum. Çünkü bunlar rekabeti tamamen olumsuz etkileyen faktörlerdir. Sayın Başkan ın da ifade ettiği gibi; eğer ticari müzakerede bulunacağınız ülkedeki ortağınızla yapacağınız bir iş toplantısına gitmeniz, o ülkede bulunan iş ortağınızın size göndereceği davet mektubuna bağlı ise, eşit koşullarda rekabet imkânından bahsedilmesi mümkün değildir. Bu koşullarda Gümrük Birliği nin uygulanmasında, Türk sanayicisi ve işadamı, tamamen haksız rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuz koşullarının kaldırılması, rekabetin tam anlamıyla tesis edilmesi gerekmektedir. Gümrük Birliği nin gerektirdiği kurumsal karar verme mekanizmasında Türkiye de yer almalıdır. 27 Üye Devletin Bakanları, bir araya gelerek ortak müzakere pozisyonu belirlemektedirler ve Komisyon bu çerçevede üçüncü ülkelerle müzakereleri sürdürmektedir. Bugün Avrupa Gümrük Alanı, 27 ülke artı Türkiye den oluşmaktadır. Bu, müzakerelere gitmeden önce, Avrupa Komisyonu yetkililerinin mutlaka Türk yetkililere danışması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi gibi forumlardan söz edilmekte. Bunlar, belirtilen ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır ve nasıl ki şimdi tam üye olan ülkeler, aday ülke ve müzakereleri yürüten ülke durumunda iken, o ülkenin Bakanları belli bazı Konsey toplantılarına veya Komisyon toplantılarına katılabiliyor idiyse, Türk Bakan ın söz konusu toplantılara fiilen katılması gerekmektedir. Bunun emsalleri vardır. Hukuken mümkün olmaz dedikleri resmi toplantı dışında, belki onun marjında Türk Bakanın da görüşlerinin alınması mutlaka gerekmektedir. Şimdi bize hiç endişe etmememizi söylüyorlar. Biz o yapacağımız anlaşmalara bir hüküm koyacağız ve söz konusu ülkeye, benzer bir anlaşmayı Türkiye ile yapmasını tavsiye edeceğiz diyorlar. Buna da Turkey Clause ismini takıyorlar. Turkey Clause dedikleri, hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir hükümdür. Gerçek anlamda bir Gümrük Birliği nin işleyebilmesi için, mutlaka karar mekanizması konusunda yeni bir düzenlemeye gitmek gereklidir. Çünkü Avrupa Birliği tek başına, başka ülkelerle müzakerelerde bulunursa ki Meksika ve Tunus ile anlaşma yapıldığı halde, o ülkeler bizimle anlaşma yapmıyorlar ise bu durum Gümrük Birliği nin gerektirdiği formata uygun değildir. Avrupa Birliği, Türkiye yi hiç dikkate almayan bu uygulaması ile Gümrük Birliği ni zayıflatmakta, gerçek anlamda bir Gümrük Birliği nin oluşması için gereken mekanizmayı yerine getirmemektedir. Türkiye ise 1995 yılında bunu kabul etmiştir. Çünkü Türkiye 5 yıl sonra tam üye olacağı beklentisinde, Gümrük Birliği ni bizatihi bir ticari düzenleme olarak değil, tam üyelik öncesi son dönem olarak kabul etmiştir. Gümrük Birliği tamamlandıktan beş-altı yıl sonra, tam üyeliğin gerçekleşmesi beklendiğinden ayrıca bir karar mekanizması düzenlemesi yapılmamıştır. Esasen gümrük birlikleri de hep bir geçiş dönemini ifade eder ve siyasi bütünleşmeyle sona erer. Almanya da prenslikler, küçük şehir Devletleri arasında önce bir Zollverein yani gümrük birliği kurulmuş ve bunun hemen ardından siyasi bütünleşme gerçekleşmiştir yılında Brüksel e giden Türk heyetinin almış olduğu müzakere talimatında, yapılacak Ortaklık Anlaşması nın mutlaka Gümrük Birliği esasına dayandırılması istenmiştir. Niçin? Çünkü 1957 Roma Antlaşması nın 9. maddesinde Avrupa Topluluğu, bir Gümrük Birliğine dayanır denilmektedir. Türkiye bunu, bizatihi bir ticari anlaşma olarak değil, tam üyelik öncesi ulaşılması gereken bir hedef olarak benimsemiştir. Nihai dönemde Gümrük Birliği tamamlandıktan sonra tam üyeliğe geçiş çok daha kolay olacaktır. Ancak dört-beş yıl sonra, tam üyelik beklenirken 15 yıla yaklaşan bir süredir Gümrük Birliği devam etmektedir.

5 AT nin Andorra ve San Marino ile de gümrük birliği vardır. Türkiye yi nüfusu yirmi beş-otuz bini geçmeyen bu mikro ülkelerle aynı kaba koyamazsınız. Türkiye bugün dünyanın en büyük 16. ekonomisidir. Avrupa nın en büyük altıncı ülkesidir. 300 Milyar Doları aşan dış ticaret hacmi vardır. Gümrük Birliği nin gerektirdiği ortak ticaret politikasına uyum şarttır. Bunun için de mutlaka karar mekanizması içinde yer almasını sağlayacak formül bulunmalıdır. Yoksa AB nin uydusu konumundaki bir küçük devlet muamelesi kabul edilemez. Avrupa Birliği nin yapacağı dış ticaret anlaşmalarında (serbest ticaret anlaşmaları veya preferanslı ticaret anlaşmaları gibi) mutlaka karar mekanizması üzerinde durulmalıdır. Türk Bakanın bu toplantılara ve karar alma sürecine katılımı sağlanmalıdır. Bu durum gerçekleşene kadar ise, diyelim ki Avrupa Birliği Kore ile müzakere ediyor, Türkiye de o ülke ile müzakerelere aynı anda başlamalı, müzakereler işbirliği halinde paralel sürdürülmeli ve müzakereler aynı anda sona erdirilip, aynı anda yürürlüğe girmelidir. Gerçek anlamda bir Gümrük Birliği için bu koşul olmazsa olmaz -sine qua non- koşul olarak yerine getirilmelidir. Avrupa Birliği nin bu sorumsuz davranışı Gümrük Birliği ni sulandırıcı; Gümrük Birliği nden uzaklaşmaya yol açan nihayetinde bir serbest ticaret anlaşması şekline dönüşüne yol açan, son derece yanlış ve Türkiye ile olan ilişkilere ihanet anlamına gelen bir tutumdur. Bu tutumun da acilen değiştirilmesi gerekir. Gümrük Birliği nin haksız rekabet koşullarında sürdürüldüğünü belirtmiştik. Bir başka noktaya da işaret etmek isterim. Đktisatçılar gümrük birliklerinin daha ileri ülkelerin lehine çalıştığı gerçeğini ifade ederler. Eğer bir yatırımcı yatırım yapacaksa, Rotterdam, Hamburg gibi enfrastrüktürü, yani altyapısı güçlü bölgelere yapar. Geri kalmış bölge olarak nitelendirilen ülkeler veya bölgelere yapmaz. Onun için Avrupa da Yapısal Fon (structural fund), Sosyal Fon gibi uyum fonları mevcuttur. Avrupalı sanayiciler, bu fonlardan dolaylı veya dolaysız, yararlanırken Türk sanayicisi bunların hiçbirinden yararlanamamaktadır. Bu da bir başka haksız rekabet unsurudur. Gümrük Birliği nde, üçüncü ülke menşeli mallar bir Üye Devlette gümrük işlemlerini tamamlayıp sınırdan girdikten sonra diğer tüm Üye Devletlerde serbest dolaşımdadır. Genelde ABD veya Japonya kaynaklı mallar, Rotterdam, Anvers veya Hamburg gibi limanlardan AB ye giriş yapmakta ve gümrükler orada tahsil edilmektedir. Şimdi Türkiye ye giren üçüncü ülke mallarının Köstence, Varna, Pire ye gelip, gümrük vergileri bu limanlarda tahsil edilip, ülkemize girdikleri görülmektedir. 27 Üye Devlet sınırlarda tahsil edilen bu gümrük vergilerini belli oranlarda ortak bütçeye aktarıp kendi aralarında paylaşırlar. Ama Türkiye, Gümrük Birliği nin gerektirdiği bu gümrük vergilerinin paylaşılması mekanizmasının da dışındadır. O nedenledir ki, bu koşullarda Türkiye nin tam üyeliğinin süratlendirilmesi gerekmektedir. Bu sağlanana kadar da, şu andaki Gümrük Birliği mekanizmasının işleyebilmesi için her şeyden önce karar mekanizmasında Türkiye de yer almalı, hiç değilse biraz önce izah ettiğim gibi paralel müzakereler yürütülmeli ve bir yandan AB, diğer yandan Türkiye bu müzakereleri aynı anda tamamlamalı ve anlaşmanın aynı anda yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Bütçeden yararlanma konusunda çözümler geliştirilmelidir. Kişilerin serbest dolaşımına getirilen engeller bu arada vizenin kalkması gerekmektedir. Đstanbul daki bir öğrencim, Hollanda da Erasmus programına kabul edildi. 456 euro vize ücreti ödedi. Avrupa Birliği programına gidecek diye üniversitemize kayıt yaptırmadı. Bir buçuk iki ay süre içerisinde vize alamadığı için oradaki programa da kayıt yaptıramadı. Öğrencim bir dönem kaybetti. Ondan sonra Niye Türkiye de Avrupa Birliği ne olan kamuoyu desteği düşüyor? sorusunun cevabı aranıyor. Az önce belirttiğim üzere, Vize Şikayet Hattı Projesi ile buna benzer 1000 e yakın şikayet aldık. Raporumuzda isimler gizli olmak kaydıyla bu şikayetlere de geniş yer verdik.

6 Vize konusunda yaşanan durum o kadar akıl almaz boyutlara ulaşmış durumdaki, bunu kendi deneyimlediğim bir-iki örnek ile açıklamak isterim. Yeşil pasaport sahibi ve kendi üniversitemde Jean Monnet Kürsüsü Başkanı olmama rağmen, önümüzdeki haftalarda Portekiz de gerçekleştirilecek Rotterdam Erasmus Konsorsuyum toplantısına katılamıyorum. Neden? Çünkü Schengen üyesi AB ülkelerinin birçoğu yeşil pasaport sahiplerine vize talep etmezken, Portekiz istiyor. Vize başvuruları, Portekiz in Đstanbul da Büyükelçiliği olmadığı için Ankara dan yapılmak zorunda ve vize başvuru sonucu 4 gün sonra ancak şahsi olarak verilebiliyor. Türkiye nin 6. Çerçeve ve 7. Çerçeve gibi AB Çerçeve Programlarından sorumlu kuruluşu TÜBĐTAK ın Başkanı Sayın Prof. Dr. Nüket Yetiş in gittiği ülkeden vizesi olmadığı için geri çevrilmesi ise oldukça trajik bir olay. Türkiye 6. Çerçeve Programına 256 Milyon Avro; 7. Çerçeve Programına ise 290 Milyon Avro katkı sağlamış bir ülke. Ancak Avrupa Birliği, bu programdan yararlanacak akademisyenler, araştırmacılar, öğrencileri bırakın, bu programdan Türkiye nin en sorumlu kişisini dahi Avrupa ya almıyor. Sonra neden Türkiye de bu projelere ilgi yok deniliyor. Değerli Misafirler; Şu hususu da önemle belirtmek gerekir: Vize sorunu sadece sunulacak hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili bir sorun değildir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, sadece o hizmeti sunanın değil hizmetten yararlananın da serbest dolaşımını öngörmektedir. Türkiye ye vize koşulu getirildiği tarihten bu yana büyük değişiklikler, gelişmeler olmuştur. Gerçekten de Türkiye bugün, 1980 yılındaki Türkiye değildir. Bir AB aday ülkesidir, hatta katılma müzakerelerini sürdürmekte olan bir ülkedir. Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince yerine getirdiği kabul edilmiştir. Bu nedenledir ki, siyasi iltica talepleri, birçok Üye Devlette reddedilmektedir. Aday ülkeden / müzakereleri sürdüren ülkeden gelen siyasi iltica talebi kabul edilemez diye Fransız mahkemesi tarafından alınan kararlar mevcuttur. O tarihlerde birkaç bin Doları geçemeyen Türkiye nin kişi başı geliri, şimdi Dolar civarındadır. Bugün vize kalktığı zaman Türkiye den Avrupa ya büyük bir akın olacağı iddiaları geçersizdir. Kriz öncesi ülkemizde çalışan yabancıların sayısı bir milyona yaklaşmıştı. Komşu ülkelerden çok sayıda yabancı, ülkemizde fiilen çalışmaktadır. AB ülkelerinde koşullar eski cazibesini kaybetmiştir yılında bir Alman Profesör, beni Almanya ya Hamburg da Sermaye Piyasası seminerine davet etmişti. Vize uygulamasının uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu ihlal ettiği için bir hukukçu olarak şahsımın böyle hukuk dışı bir uygulamaya konu olmasını istemediğim için seminere gelmiyorum dedim. Bunun üzerine davet sahibi Profesör, durumu Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher e bildirdiğinde, Hans Dietrich Genscher gönderdiği mektupta, bunun geçici bir uygulama olacağını vurgulayarak, bu ayrımcı bir davranış değildir ve sadece geçici bir süre için uygulanmaktadır ve yakın zamanda vize uygulaması kalkacaktır demişti. Mektubu halen saklarım. Geçici dedikleri tedbir 30 yıldır uygulamadadır. Komisyon un Üye Devletlere o tarihteki uygulamalarını sorduğunu belirtmiştim. Aslında bunun için özel bir hukuki araştırmaya da ihtiyaç yoktur yılında, standstill hükmünün yürürlükte olduğu tarihte, Avrupa Konseyi Üye Devletleri arasında 2-3 aya kadar varan turistik gezilerde, herhangi bir vize uygulaması söz konusu değildi. Adalet Divanı kararı çerçevesinde bu bağlayıcılığı olan bir husustur. 1 Ocak 1973 tarihinde fiili durum ne ise korunması gerekir ve geri dönüş olamaz. O bakımdan Türk vatandaşlarına yönelik vize mecburiyetinin tamamen kaldırılması gerekmektedir. Hizmet sunacak da, o hizmetten yararlanacak da vizesiz gidebilmelidir. Alman Mahkemesinin kararlarına göre, bir hasta Almanya daki sağlık hizmetlerinden yararlanacaksa, Almanya ya vizesiz gelebilir denilmektedir. Turizm de hizmet sektörü içindedir. Turist de hizmetten yararlanan olarak kabul edilmektedir te turistler de vizesiz girebildiğine göre bugün de aynı durum söz konusu olmalıdır. Türk vatandaşlarının AB

7 üye ülke konsolosluklarına yaptıkları vize başvurularına bakıldığında, başvuruların yüzde 90 ın üzerinde kabul edildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu uygulamaya son verilmesinin zamanı gelmiştir. Son olarak, şunu da önemle vurgulamak isterim: Türkiye-AT Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol yanında, Ortaklık Konseyi kararları da; primary source of law yani en üst düzeyde temel hukuk sistemi kurallarındandır. O bakımdan Schengen mevzuatı şunu gerektiriyor gibi söylemlerden vazgeçiniz. (Yabancı konuklara hitaben) Sizlerin Avrupa Komisyonu nda veya Konseyi nde çıkaracağınız Schengen düzenlemelerinin, Türkiye-AT Ortaklık Anlaşması na da uygun olması gerekir. O bakımdan Schengen düzenlemeleri, eğer Ortaklık Anlaşması nı ihlal ediyorsa, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca kaldırılması gerekir. Saygılar sunarım.

AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu? durum. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu* İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı

AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu? durum. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu* İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı durum AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu? Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu* İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı ürkiye AB ye aday ülke olarak ilan edildiği 1999 Helsinki Zirvesi nde, müzakerelerin Türkiye

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı

KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ Prof. Dr. Harun Gümrükçü Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı TEMEL TEZİMİZ Avrupa Komisyonu ve Avrupa

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK

TÜRKİYE AB GERİ KABUL ANLAŞMASI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları

Detaylı

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara HUKUKİ KAYNAKLAR ANKARA ANLAŞMASI (12 Eylül 1963) : PRENSİPLER KATMA PROTOKOL (23 Kasım

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması

45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması 45. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Konulu Seminer de TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun açılış konuşması İktisadi Kalkınma Vakfı nın Sayın Başkanı, Sayın Büyükelçiler, Kıymetli basın mensupları Hanımefendiler

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir.

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması gerekmektedir. Bu el kitabı Erasmus kapsamında yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimize, pratik bilgiler sağlaması amacıyla Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. 1. Erasmus Programı çerçevesinde

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Ek V.2 a ve b Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği (Personel ile Üniversite arasında) Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf: Gönderen kurumun adı : Açık adresi

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 3 Aralık 2009 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 2006/123/AT 1 sayılı Hizmetler Direktifi ne Đlişkin Đktisadi Kalkınma Vakfı (ĐKV) Görüşü Damla Cihangir ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 2006/123/AT

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar :

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar : KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ Uyarılar : Pasaportunuzun 2.sayfasında bulunan imza kısmı(hamilinin imzası) pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Yeşil,gri ve kırmızı pasaportlara vize

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği 2013-2014 Gönderen kurumun adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34119 Beyazıt/ İSTANBUL Kurum

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

ALMANYA DA 2011 EKİM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 EKİM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 EKİM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Eylül 2011 de de artmaya devam etmiş ve 234.000 artışla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR

DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMĐ) Pasaport Yeşil (HUSUSĐ) Pasaport Gri (HĐZMET) Pasaport Kırmızı (DĐPLOMATĐK) Pasaport : VĐZE ALMAK ZORUNDADIR 2- Lütfen

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

BASIN BİLDİRİSİ. Ayrıntılı bilgiler adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır.

BASIN BİLDİRİSİ. Ayrıntılı bilgiler  adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır. Prof. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ Akdeniz Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi http://euromaster.akdeniz.edu.tr/tr harung@akdeniz.edu.tr 16.02.2011 BASIN BİLDİRİSİ Değerli Basın Mensupları!

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar RG Tarihi: 14.01.2016 RG Sayısı: 29593 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar Karar Sayısı: 2016/8362 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ISTANBUL UNIVERSITY Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : Açık adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 1- İnsan hakları kavramı neyi ifade etmektedir? İnsan haklarından yararlanmak için vatandaş olmak şartmıdır?

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu

Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Türk-Japon Ekonomi Forumunda konuştu Aralık 05, 2011-12:44:35 Türk-Japon Ekonomik Forumunda konuşan Babacan, Türkiye ve Japonya arasında geçmişten gelen tarihi dostluk bağları olduğunu vurgulayarak, iki

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye AB İlişkileri 1963 Ankara Anlaşması 1970 Katma Protokol 1987 Üyelik Başvurusu 1996 Gümrük Birliği 1999 AB

Detaylı

PERU VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR POLONYA VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

PERU VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR POLONYA VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR PERU VİZESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, Peru Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış vize talep Şirket antetli kağıdına Kaşeli ve imza yetkisi

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ÖNSÖZ içindekiler KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm GENEL OLARAK YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU III I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun Hazırlık Süreci... 5 A. Göç ve İltica

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

İspanya nın zorlu ekonomik sorunlarla baş etmeye çalıştığı bir dönemde rahat İSPANYA EKONOMİSİ RAHATLIYOR ÜLKE

İspanya nın zorlu ekonomik sorunlarla baş etmeye çalıştığı bir dönemde rahat İSPANYA EKONOMİSİ RAHATLIYOR ÜLKE İSPANYA EKONOMİSİ RAHATLIYOR İspanya 1,5 trilyon dolar GSMH, 30 bin dolar kişi başı milli geliriyle küresel ekonomik krize rağmen AB nin önemli ekonomilerinden biri. İspanya nın zorlu ekonomik sorunlarla

Detaylı

ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM

ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SAFLARI SIKILAŞTIRIYOR: ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM 62 EKONOMİK FORUM Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı Son zamanlarda AB gündeminde yaşanan terör olaylarına

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

2- Lütfen pasaport süresinin en az 6 ay olmasına dikkat ediniz.

2- Lütfen pasaport süresinin en az 6 ay olmasına dikkat ediniz. DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandasları vize almak zorundadır; Lacivert (UMUMĐ) Pasaport : VĐZE ALMAK ZORUNDADIR Yeşil (HUSUSĐ) Pasaport : VĐZE ALMAK ZORUNDADIR Gri (HĐZMET)

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı