İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5"

Transkript

1 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak ve Özgürlükler 10 IV.4. Seçme, Seçilme Hakkı ve Siyasi Partiler 12 IV.5. Yasama ve Yürütme 13 IV.6. Yargı 15 IV.7. Tplumun Çeşitli Kesimlerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımının Sağlanması 17 IV.8. Devletin Eknmideki Rlü 17 V. Çalıştayda Uygulanan Arama Knferansı Yöntemi ve Çalışma Akışı 19 VI. Anayasal Kazanımlar 23 VII. Çalıştay Snuçlarına Dair Basın Açıklaması 24 VIII. Tutanaklar 26 Ortaklaştırılmış Güçlü - Zayıf Yanlar 26 Ortaklaştırılmış Fırsatlar ve Tehditler 27 Ortaklaştırılmış İlkeler 28 Bütünleştirilmiş Anayasa Mimarisi 30 Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi 30 Çalıştay Ntları 40 GZFT Grup Çalışmaları 45 GZFT Grup Sunumları 70 Anayasa İlkeleri Grup Çalışmaları 76 I

2 İçindekiler Anayasa Mimarisi Grup Çalışması 110 Bütünleştirilmiş Anayasa Mimarisi 149 Genel Değerlendirme Oturumu - Kapanış Knuşmaları 159 Çalıştaya Davet Edilen ve Katılan Sivil Tplum ve Meslek Örgütleri 161 X. Çalıştay Öncesinde Anayasa Platfrmu Girişim Grubu Tarafından Yapılan Knuşma ve Açıklamalar 165 VIII.1. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu'nun TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı knuşma 165 VIII.2. TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK ve TZOB Ortak Açıklaması (25 Eylül 2007) 166 VIII.3. 9 Ekim Tarihli Anayasa Hazırlıkları Bilgilendirme Tplantısında Yapılan Knuşmalar 168 a. Rifat Hisarcıklığlu, TOBB Başkanı 168 b. Tuğrul Kudatgbilik, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 172 c. Salim Uslu, HAK-İŞ Genel Başkanı 177 d. Bircan Akyıldız, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 180 e. Bendevi Palandöken, TESK Genel Başkanı 183 f. Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Başkanı VIII.4. TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK ve TZOB Ortak Açıklaması (10 Ekim 2007) 185 ii

3 I. Sunum Türkiye'nin sağlıklı bir anayasa hazırlama ve tartışma sürecine ihtiyacı lduğunu düşünen yedi Sivil Tplum ve Meslek Kuruluşu (TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK VE TZOB) 25 Eylül 2007 tarihinde yaptıkları rtak açıklamada anayasa hazırlama sürecinin en az anayasanın içeriği kadar önemli lduğunu ifade ederek yeni anayasanın dayanması gereken temel ilkelerin bir tartışma süreci içinde belirlenmesinin yararını vurgulamıştı. Eknmik Ssyal Knsey üyesi bu yedi kuruluş, yeni bir anayasa metni hazırlamak istemediklerini, metnin zaten TBMM'de yazılacağını, önemli lanın anayasanın dayanacağı temel ilkeler knusunda tplumsal mutabakat zemini yaratmak lduğunu ifade ederek "Anayasa Platfrmu" adı altında bir süreç başlattılar. TÜSİAD, TBB, TÜRKONFED, MÜSİAD, MEMUR-SEN, TUSKON, ASKON, TÜGİK, KAGİDER, KADER, TÜGİAD ve TVYD'nin de katılımıyla, "Anayasa Platfrmu" sürecinin girişim grubu daha da genişlemiştir. Anayasa Platfrmu Girişimi'nin sekreteryası TEPAV tarafından yürütülmektedir. Esas amacı anayasa metnini kaleme almak lmayan; TBMM'ye yapacağı çalışmalarda katkı sunmayı hedefleyen bu tür girişimler; ileride yapılacak Anayasa'nın meşruiyetinin artması, rtaya çıkacak metne sivil tplum örgütlerinin sahip çıkması ve nihayetinde "ssyal sözleşme" niteliğinde bir anayasaya ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Anayasa Platfrmu sürecinin ilk adımı larak girişim grubunun rganizasynunda 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde, Ankara'da Anayasa Platfrmu düzenlendi. Çalıştaya 83 sivil tplum ve meslek örgütünden yaklaşık 250 kişi katıldı. Çalıştayda katılımcılar Arama Knferansı adı verilen yöntemle iki gün byunca grup çalışmaları ve tplu tartışmalarla yeni anayasaya temel luşturacak ilkeleri tartıştılar. Arama Knferansı, Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı tarafından yürütüldü. Gruplarda ve tplu tartışmalarda ayrıntılı bir biçimde ele alınan knuların bir kısmında farklı görüşler dile getirilmiş lsa da ilkeler düzeyinde "rtak akıl"a ulaşıldı. 1.Ulusal Çalıştay'ın içeriği iki temel kabul üzerine şekillendi. "Anayasa Platfrmu", Anayasamız'ın değiştirilemez hükümlerinde ifadesini bulan Cumhuriyet'in temel niteliklerini ve 1995 yılından beri Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde yapılan bir dizi anayasa değişikliği ile benimsenen evrensel insan hakları standartlarını kazanım saymıştır. Bu knularda geri adım sayılabilecek tartışmaların anayasa yapım sürecine lumlu bir katkı sağlamayacağı düşüncesinden hareket edilmiştir. Esas larak bu iki kabulün katılımcılar tarafından da büyük çğunlukla teyit edildiği gözlenmiştir. Çalıştay, bir yandan sivil tplumu anayasa yapım sürecine katmak için nasıl bir mekanizma kullanılması gerektiği knusunda bir örnek luştururken, diğer yandan sivil tplumun anayasa 1

4 knularında nasıl smut bir katkı sağlayacağını göstermiştir. Birinci Çalıştay snucunda elde edilen en önemli kazanım, "katılımlı" bir anayasa yapım sürecinin ana hatlarının ve rtak bir iradenin rtaya çıkmış lmasıdır. Elinizdeki bu kitap Ankara'da düzenlenen 1. Ulusal Çalıştay'ın çıktılarını ve çalıştay öncesinde sürece ilişkin yapılan knuşmalar ve açıklamaları içermektedir. Anayasa Platfrmu sürecinin gerekçelerinin anlatıldığı ve çalıştay öncesinde kamuyuna duyurulan "Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı"nda yer almaktadır. Çalıştayda rtaya çıkan rtak akla dayalı ilkeler "Ortak Snuçlar" başlığı altında verilmektedir. "Snuçların Analizi" bölümünde çalıştayda ele alınan knular ve yapılan tartışmalar rtak snuçlarla ilişkilendirilerek aktarılmaktadır. "Çalıştayda Uygulanan Arama Knferans Yöntemi ve Çalışma Akışı" başlığı altında yöntemle ilgili bilgiler ve knuların bu yöntemle nasıl ele alındığına ilişkin bilgiler yer almaktadır. "Anayasal Kazanımlar" başlığı altında çalıştayda geri adım lacağından hareketle çalıştayda tartışamaya açılmayan anayasal kazanımlara yer verilmiştir. Çalıştay snuçlarının açıklandığı basın tplantısında Anayasa Platfrmu Girişim Grubu adına yapılan knuşma metni "Çalıştay Snuçlarına Dair Basın Açıklaması" başlığının içeriğini luşturmaktadır. Çalıştay sırasında tplu turumlarda yapılan knuşmalar, grup çalışmalarının snuçları "Tutanaklar" başlığı altında verilmiş lup çalıştayın tüm detaylarını içermektedir. Bu bölümü takiben çalıştaya davet edilen sivil tplum ve meslek kuruluşları ve çalıştay katılımcılarının temsil ettikleri kuruluşlar listelenmektedir. Çalıştay öncesinde girişim grubu tarafından yapılan knuşmalar ve açıklamalar raprun snunda yer almaktadır. Bu bölümde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklığlu'nun TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı ve yeni anayasa ihtiyacına işaret eden knuşması, TOBB, TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, TESK ve TZOB'un 25 Eylül ve 10 Ekim 2007 tarihli rtak açıklamaları ve 9 Ekim 2007 tarihinde yapılan anayasa Hazırlıkları Bilgilendirme Tplantısı'nda söz knusu kuruluşların başkanlarının yaptıkları knuşmalara yer verilmektedir. 2

5 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı Anayasalar, dinamik tplumsal kşulları statik kurallarla düzenlemeye çalışan hukuksal metinlerdir. Ancak aynı zamanda anayasalar, bir tplumun rtak değerlerini, zihniyetini ve gelecek tahayyülünü yansıtan ilkeler tplamıdır. Anayasalar, "ülkelerin yl haritalarıdır." Anayasalar tplumun dinamiklerini dikkate alacak ve tplumsal gerçek ve özlemleri yansıtacak şekilde hazırlanmamışsa değişimi kısıtlayarak veya tplumsal ihtiyaçlara cevap verecek kurumları ihmal ederek sürekli kriz ve bunalım yaratabilirler. Türkiye'nin uzun yıllardır bir anayasa meselesi lmuştur. Bugün bu uzun vadeli meseleyi çözme fırsatı vardır. Yeni anayasa süreci, bugüne kadar kendi geleceği üzerinde ayrıntılı larak düşünmemiş, yeterince tartışmamış bir tpluma bunun için çk az bulunan bir fırsat sunmaktadır. Türkiye bu fırsatı kullanmalıdır. Daha önemlisi Türkiye bu fırsatı ayırıcı değil, birleştirici bir anayasa hazırlama süreci tasarlayarak kullanmalıdır. Anayasanın ayrım değil, birlik semblü lmasının ylu anayasayı hazırlama süreci ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle anayasa tartışma sürecinin tasarımı, en az tartışma süreci snunda rtaya çıkacak anayasa metni kadar önemlidir. Anayasa sürecinde teknik lanla lmayan arasındaki ayrım önemlidir. Anayasanın teknik kurgusu hukukçuların, siyasi vurgusu siyasetçilerin işidir. Evrensel nrmların yanı sıra anayasanın hangi temel ilke ve tercihlere dayanması gerektiği klektif ve katılımlı bir tartışma süreci ile rtaya çıkarılmalıdır. Türkiye'nin ihtiyacının sağlıklı bir anayasa hazırlama ve tartışma süreci lduğunu düşünen yedi 1 Sivil Tplum ve Meslek Kuruluşu bir araya gelerek ve anayasa hazırlama sürecinin en az anayasanın içeriği kadar önemli lduğunu ifade ederek yeni anayasanın dayanması gereken temel ilkelerin bir tartışma süreci içinde belirlenmesinin yararını vurgulamıştır. Eknmik Ssyal Knsey üyesi bu yedi kuruluş, yeni bir anayasa metni hazırlamak istemediklerini, metnin zaten TBMM'de yazılacağını, önemli lanın anayasanın dayanacağı temel ilkeler knusunda tplumsal mutabakat zemini yaratmak lduğunu ifade etmiştir. TÜSİAD, TBB, TÜRKONFED, MÜSİAD,MEMUR-SEN, TUSKON, ASKON, TÜGİK, KAGİDER, KADER, TÜGİAD ve TVYD'nin de katılımıyla, girişim grubu daha da genişlemiştir. Amaç, anayasa knusunda kesin bir tplumsal uzlaşma sağlamak değil, anayasa gibi rtak iradeyi yansıtması beklenen en temel yasanın, en temel ilkeleri knusunda vatandaşların dğrudan ve üye ldukları sivil ve meslek örgütleri aracılığıyla katılacakları ve kendi aralarında tartışacakları bir rtam yaratmaktır. 1 Türkiye Odalar ve Brsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Knfederasynu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Knfederasynu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Knfederasynu (Hak-İş), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Knfederasynu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Knfederasynu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 3

6 Bu amaca yönelik larak 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da sivil tplum, meslek örgütleri, iş dünyası, medya, sanat ve bilim camiasından geniş bir katılımla Arama Knferansı yöntemiyle Türkiye'nin gelecek tasavvurlarını ve bunun anayasal yansımalarını tartışacağı Anayasa Platfrmu Ulusal Çalıştayı düzenleniyr. Çalıştayda, anayasanın dinamiklerini luşturacak temel ilkelerin belirlenmesi hedefleniyr. Ardından ülkemizin yedi bölgesinde yapılacak benzer tplantılarla geniş bir kitleye ulaşılmaya çalışılacak. Çalıştayların yanı sıra, anayasada yer alan belirli knularda uzmanlardan luşan ihtisas kmisynları ulusal ve yerel çalıştayların snuçları temelinde öneri raprları kaleme alacaklar. Bu süreçlerin ardından anayasanın dayanması gereken temel ilkeleri içeren bir rapr, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Tüm bu süreç byunca tplantılar, paneller, basın açıklamaları, raprlar, brşürler, ilanlar ve Internet sayfası aracılığıyla kamuyunu her knuda bilgilendirmeye yönelik yğun bir etkinlik dizisi yürütülecek. Anayasa tartışmaları byunca labildiğince geniş katılıma ve düşünceye ulaşılmaya çalışılacaktır. Bu süreçte aktif bir uzlaşı aranacak ama bu lmadığı takdirde farklılıklar mümkün lan en geniş şekliyle yansıtılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bu sürecin gerçek sahipleri kamuyunun ve tplumun ta kendisidir. Bizlerin rlü, sürecin yürümesi için gerekli adımları atmak ve tartışmaya dğru rtamı sağlamaktan ibarettir. Anayasa siz ne kadar sahip çıkarsanız kadar sizin lur. Bu sürece katılmaya, Türkiye'de yaşayan, Türkiye üzerinde iddia sahibi lan herkesi çağırıyruz. 4

7 II I.Ortak Snuçlar 1. Anayasa bireyi esas alan bir anlayışla kaleme alınmalıdır. 2. " Eşitlik" ilkesine ilişkin snuçlar: a) Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir hükmü Anayasada muhafaza edilmelidir, hiçbir ge rekçeyle ayrımcılık yapılmamalıdır. b) Engellilerin, yaşlıların, gençlerin ve çcukların hakları bu knudaki uluslararası sözleşmeler uyarınca öncelikli larak krunması güvence altına alınmalıdır. c) Kadın-erkek eşitliğinin uygulamada da hayata geçirilmesini sağlayacak anayasal tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla, özellikle kadınlar açısından ssyal ve siyasi alanda "pzitif ayrımcılık" ilkesinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak nitelikte anayasal düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin snuçlar: a) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar net tanımlamalarla yapılmalıdır. b) Başta "A vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" ve " Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" lmak üzere Türkiye'nin taraf lduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerin hükümlerine aykırı kısıtlama yapılmamalıdır. c) Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri etkin biçimde teminat altına alınmalıdır. d) Okul öncesi eğitim ve 12 yıllık temel eğitim zrunlu lmalıdır. Herkes bu haktan eşit ve ücretsiz larak yararlanmalıdır. Bu hak ebeveynler dahil hiç kimse tarafından engellenememelidir. e) Kamu çalışanlarının tplu sözleşmeli, grevli, sendikal hakları tanınmalıdır. f) Ssyal devletin bir gereği larak ssyal güvenlik hakkı tüm çalışanlara eşit biçimde sağlanmalıdır. g) Sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkı ile canlı ve cansız varlıkların "sürdürülebilir yaşamı" güvence altına alınmalıdır. 4. Seçme, seçilme hakkı ve siyasi partilere ilişkin snuçlar: a) Seçmenle temsilcileri arasındaki bağların güçlendirilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. (Bu amaçla, İki turlu dar bölge seçim sistemi düşünülebilir). b) Mevcut seçim sistemi krunacaksa ülke barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. c) Anayasa'da; "demkratik devlet" ilkesinin tam anlamıyla uygulanmasını ve siyasi katılımın bireyler ve sivil tplum örgütleri düzeyinde teşvik edilip artırılmasını sağlayacak hükümlere yer verilmelidir. d) Kamu çalışanlarına siyaset yapma hakkı verilmelidir. e) Siyasi partilerde demkratik işleyiş anayasal güvence altına alınmalı, partilerin finansmanı şeffaflaştırılmalıdır. 5. Yasama ve yürütme rganlarının yapısı, işleyişi, görev ve yetkilerine ilişkin snuçlar: 5

8 a) Kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama ve yürütme rganları arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerine üstünlüğünü engelleyecek biçimde yeniden tanımlanmalıdır. b) Yasama rganının iki meclisli larak yeniden düzenlenmesi düşünülebilir. c) Kürsü dkunulmazlığı hariç milletvekili dkunulmazlığı kaldırılmalıdır. d) Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırılmalıdır. e) Yerel yönetimler güçlendirilmeli; a ynı ölçüde " hesap srulabilirliği", " şeffaflığı" ve "kat ılımcılığı" artırılmalıdır. f) Üniversitelerin bilimsel, mali ve idari özerkliği sağlanmalıdır. g) YÖK, RTÜK, Rekabet Kurulu, BDDK, EPDK ve benzeri düzenleyici ve denetleyici kurumlar anayasal güvence altında bütünüyle özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 6. Yargı rganın yapısı, işleyişi, görev ve yetkilerine ve "Hukuk Devleti" ilkesine ilişkin snuçlar: a) Yargı bağımsızlığının sağlanması amacıyla hakimlik teminatı anayasada muhafaza edilmelidir. b) Hakim ve savcılara ilişkin mesleğe alınma, denetim ve özlük knularının "Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu" tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. c) " Hukuk Devleti"nin güvencesi lan yargı bağımsızlığı tam larak sağlanmalı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na siyasi müdahale lmamalı, Kurul üyeleri hakim ve savcılar tarafından seçilmelidir. d) Yargılama sistemindeki ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. e) " İddia" ve "Savunma" makam larının eşit knumlanması sağlanmalı; Anayasaya "Savunma bağımsızdır ve yargının kurucu unsurudur." hükmü knularak savunma makamı anayasal güvenceye alınmalıdır. f) İdari yargıda birlik sağlanmalıdır. g) İdarenin bütün işlem ve eylemleri istisnasız yargı denetimine tabi lmalıdır. h) " Kamu D enetçiliği" ( Ombudspersn) anayasal bir kurum haline getirilmelidir. 7. Meclise tasarı sunma ve kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı, yerel yönetimler, sivil tplum kuruluşları ve meslek örgütlerine de tanınmalıdır. 8. Anayasanın eknmik byutuna ilişkin snuçlar: a) Eknmik istikrarı ve iyi işleyen bir piyasa mekanizmasını esas alan bir eknmik mdel "Ssyal Devlet" ilkesi de gözetilerek anayasada düzenlenmelidir. b) Tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde piyasaların işleyişinin yetersiz kaldığı veya bölgesel dengesizliklerin baş gösterdiği hallerde tarımsal destekler başta lmak üzere, etkin bir devlet yardımları sisteminin hayata geçirilmesi için devletin gerekli önlemleri alması anayasal güvence altına alınmalıdır. c) " Eknmik Ssyal Knsey" anayasal bir kurum haline getirilmelidir. d) Kamu kaynağı kullanılan bütün bütçeler hesap srulabilirlik esasına dayanılarak, şeffaf ve denetime açık lmalıdır. 6

9 IV. Snuçların Analizi Aşağıda Anayasa Platfrmu 'nda ele alınan knular ve yapılan tartışmalar çalıştayın rtak snuçlarıyla ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. IV.0. Anayasa Yapımı Ulusal Anayasa Çalıştayı'nda, kısmen birinci gün ve ağırlıklı larak ikinci gün tartışılan temel knulardan biri "anayasa yapımı" lmuştur. Bu Çalıştay; AK Parti inisiyatifiyle bir grup akademisyene hazırlattırılan anayasa önerisi bağlamında halen devam etmekte lan anayasa yapım sürecine alternatif bir "katılımlı anayasa yapım" girişiminin ilk aşaması larak tasarlandığı için, Çalıştay'ı rganize edenler, anayasa yapımı knusunun Çalıştay'a katılan tüm gruplar tarafından tartışılmasını arzu etmiştir. Bu tartışmalar çerçevesinde ilk larak, yeni bir anayasaya ihtiyaç lup lmadığı knusu üzerinde durulmuştur. Grupların hemen tümü; 12 Eylül askeri müdahalesi snrasında, lağanüstü şartlarda yapılan ve bugüne kadar bir çk kez değişikliğe uğrayan 1982 Anayasası'nın değiştirilmesi knusunda fikir birliğine varmış; ancak bu değişikliğin, bugüne kadar yapıldığı gibi "kısmi revizyn" şeklinde mi, yksa "tpyekun" bir değişiklikle yepyeni bir anayasa yapılması şeklinde mi lması gerektiği knusunda uzlaşamamıştır. Kuşkusuz, Türkiye'nin "anayasa ihtiyacı" her iki ylla da giderilebilir. Anayasa yapımı bağlamında, yapılacak yeni anayasanın hukuki anlamda gerçekten "yeni" bir anayasa sayılıp sayılmayacağı Ulusal Anayasa Çalıştayı' nda tartışılan en önemli knulardan biri lmuştur. Bazı katılımcılar, mevcut anayasanın ilk üç maddesinin değiştirile meyeceğini, yapılacak diğer değişikliklerin ise ( ne kadar kapsamlı lursa lsun) mevcut Anayasa' nın 175. maddesinde yer alan "değiştirme kuralları"na göre yapılacağını, dlayısıyla rtaya çıkacak metnin "yeni" bir anayasa değil, 1982 Anayasası'nın bir kez daha " değiştiril miş" hali lacağını savunmuşlardır. Bu knuyla bağlantılı larak, Ulusal Anayasa Çalıştayı'nın yöntem ve içeriğine ilişkin bir nktanın altını çizmek gerekir. Ulusal Anayasa Çalıştayı tasarlanırken, Anayasa'nın ilk üç maddesinde ifadesini bulan Cumhuriyet'in kazanımları veri larak kabul edilmiş, bu bağlamda "geri adım" sayılabilecek tartışmaların anayasa yapım sürecine lumlu bir katkı sağlamayacağı düşüncesinden hareketle bu knular tartışmaya açılmamıştır. Bazı katılımcılar bunu eleştirmiş ve ilk üç maddeye ilişkin de tartışılması gereken knular lduğunu belirtmişlerdir. Anayasa yapımı knusuyla bağlantılı larak tartışılan bir başka knu, anayasayı nasıl bir meclisin yapması gerektiğiyle ilgilidir. Demkratik anayasa yapım yönteminde, anayasanın halkın seçtiği temsilciler tarafından kaleme alınması esastır, ancak karşılaştırmalı örneklere bakıldığında halkın seçimle belirlediği "anayasa-yapıcılar"ın farklı rganların çatısı altında bir araya geldikleri görülür. Bazı örneklerde anayasa; sadece anayasayı yapmak için luşturulmuş ve kural larak bu görevi yerine getirdikten snra dağılan bir "kurucu meclis" tarafından kaleme alınmış; bazı örneklerde 7

10 ise mevcut yasama meclisi, yasama işlevine ek larak anayasa yapma işlevini de üstlenmiştir. Anayasa hukuku literatüründe bu yöntemlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, demkratik anayasa yapım ilkeleri açısından birinin diğerine üstün lmadığının altı çizilmektedir. Ulusal Anayasa Çalıştayı' nda yapılan tartışmalarda da, her iki yöntemin de lumlu ve lumsuz yanları lduğu vurgulanmış ve tplumdaki güç dengesini dğru yansıtmak ve geniş bir uzlaşma tabanına dayanmak kşuluyla, TBMM'nin veya luşturulacak bir kurucu meclisin yeni anayasayı yapabileceği snucuna varılmıştır. Ulusal Anayasa Çalıştayı'na katılanların üzerinde en çk durdukları knu, anayasa yapım sürecine sivil tplum örgütlerinin katılması gerekliliğidir. Anayasalar uygulandıkları tplumdaki bütün bireyleri ilgilendiren "ssyal sözleşmeler" larak kabul edilir. Bu nitelikleriyle anayasaların diğer yasalardan farklı bir yöntemle hazırlanması uygun lur. Kuşkusuz "ideal" lan, anayasaların tplumdaki "tüm bireylerin" katılımıyla hazırlanması ve "ybirliğiyle" kabul edilmesidir; ancak pratikte bu mümkün lmadığı için, bu ideale en çk yaklaşan ve "demkratik anayasa yapımı" larak nitelendirilen yöntemle anayasaların yapılması gerekir. Demkratik anayasa yapım sürecinde esas lan anayasa yapımının her aşamasının; "halk"ın "katılım" ve "katkısı"na açık lmasıdır. Halk demkratik anayasa yapım sürecine çeşitli aşamalarda ve çeşitli biçimlerde katılabilir. Bu bağlamda, tplumdaki bireylerin menfaatlerini örgütlü bir biçimde temsil eden "sivil tplum" kuruluşları çk önemli bir işlev üstlenir. Ulusal Anayasa Çalıştayı'nda hemen hemen ybirliğiyle, sivil tplumun "katkısı" ve "katılımı" lmaksızın "meşruiyeti" yüksek bir anayasanın yapılamayacağı snucuna ulaşılmış ve bunun bağlantılı larak, bizahiti Çalıştay çerçevesinde başlatılan bu girişimin, sivil tplumu anayasa yapım sürecine dahil etmenin etkin bir aracı labileceğine işaret edilmiştir. Çalıştay'da tartışmalar sırasında rtaya çıkan "katılımlı anayasa yapımı" terimi bu nktanın altını çizmektedir. Bu genel tespitler dışında, anayasa yapımı knusunda bütün grupların, ufak tefek farklılıklarla, şu nktaların üzerinde anlaştıkları söylenebilir: Anayasa yapım sürecine katılan tüm aktörler talep ve görüşle rini serbestçe ifade edebilmeli, rtaya çıkan nihai metin geniş bir uzlaşmaya dayanmalı;ve anayasa halkylamasında naylandıktan snra yürürlüğe girmelidir. Aslında bu üç nkta birbiriyle yakından ilgilidir ve çağdaş siyaset bilimi literatüründe "müzakereci demkrasi" larak bilinen kavramın anayasa yapım süreci açısından ifadesidir. Kamusal kararların vatandaşların özgür bir rtamda yapacakları tartışmalardan ve uzlaşmalardan kaynaklanması gerektiğini savunan "müzakereci demkrasi" anlayışı bu şekilde adlandırılmasa da katılımcılar tarafından anayasa yapımı için önerilmiş lmaktadır. Bu tasarıma göre, anayasa yapım sürecinde, ilgili aktörler serbestçe tartışacak, müzakereler neticesinde bir uzlaşma rtaya çıkacak ve halkylamasıyla bu uzlaşma tescil edilecektir. Halkylamasında, salt çğunluğun kabul yunun yeterli görülmeyip, 2/3 gibi "nitelikli" bir çğunluğun önerilmesi, Çalıştay'a katılan sivil tplum kuruluşlarının, yeni anayasanın meşruiyeti yüksek bir anayasa lması gerektiği knusundaki hassasiyetlerinin bir göstergesidir. IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 1.Anayasa bireyi esas alan bir anlayışla kaleme alınmalıdır. 8

11 Bireyi esas alan anayasa, birey-devlet ilişkilerinde birey daklı bir anayasa demektir. Anayasanın bireye dayanması, özgürlük ile trite arasındaki ilişkinin, özgürlük lehine düzenlenmesi anlamına gelir. Bu da, bireyin hak ve özgürlüklerinin devlete, tpluluklara ve diğer bireylere karşı krunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak araçların anayasada düzenlenmesini gerektirir Anayasası, bireyden çk devletin çıkarının öncelendiği, güçlü devlet ve triter yönetim anlayışına önem veren bir anlayışla kaleme alınmıştır anayasa kyucusunun benimsediği bu yaklaşım, hem hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde, hem de yürütme rganını yasama ve yargı rganı karşısında güçlendiren hükümlerde kendini göstermiştir. 1990'lardan itibaren yapılan anayasa değişiklikleri, özellikle hak ve özgürlükler üzerindeki yasak ve antidemkratik sınırlamaları büyük ölçüde kaldırmış lsa da, katılımcılar, anayasal düzenin bu ilkeyi gerçekleştirecek yeterli dnanıma hala sahip lmadığını Çalıştay'ın ilk gününde, Türkiye'nin zayıf yönlerinden biri la rak dile getirmiştir. Katılımcıların bireyi temel alan bir anayasa anlayışına ilişkin tespit ve önerileri, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bölümde daha ayrıntılı larak ele alınacaktır. IV.2. Eşitlik İlkesi "Ulusal Anayasa Çalıştayı"nda temel hak ve özgürlüklerle ilgili knulardan üzerinde en çk tartışma yaratanı "eşitlik ilkesi" lmuştur. Bu ilke ile ilgili larak dile getirilen hususları şöyle sıralamak mümkündür: 2.a.Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir hükmü Anayasada muhafaza edilmelidir, hiçbir gerekçeyle ayrımcılık yapılmamalıdır. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 2.b.Engellilerin, yaşlıların, gençlerin ve çcukların hakları bu knudaki uluslararası sözleşmeler uyarınca öncelikli larak krunması güvence altına alınmalıdır. Devlet haklarını kruyamayacak kişi ve grupların haklarını özel larak krumalıdır. 2.c. Kadın-erkek eşitliğinin uygulamada da hayata geçirilmesini sağlayacak anayasal tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla, özellikle kadınlar açısından ssyal ve siyasi alanda "pzitif ayrımcılık" ilkesinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak nitelikte anayasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere izleme mekanizmaları ve bu bağlamda kamu denetçiliği gibi mekanizmalar kurulmalıdır. Atama ve seçimle belirlenen tüm kamusal rganların luşmasında cinslerin eşit temsili esas lmalıdır. Eşitlik ilkesi "kanun önünde eşitlik kenar başlığı altında" 1982 Anayasası'nın 10. maddesinde düzenlenmiştir. Bu başlık altında öncelikle eşitlik ilkesi üzerinde yğun biçimde durulduğu ve yeni anayasada bu ilkeyle ilgili bazı beklentilerin dile getirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, "kanun önünde eşitlik" ilkesi ile ilgili bazı istekler yanında, özellikle kadınlar ve erkekler arasında fiili anlamda eşitliği sağlamak 9

12 amacıyla "pzitif ayrımcılık" ilkesine anayasada yer verilmesi gerektiği de ifade edilmiştir. Ulusal Çalıştay'da "pzitif ayrımcılık" talebini dile getirenler, kadınların zamanla içine düştükleri fiili eşitsizlikten kurtulup erkeklerle fiilen eşit knuma gelebilmeleri için "pzitif ayrımcılık" uygulamalarının gerekli lduğunu savunmaktadırlar. Gerçekten de, ülkemizde kadınların pek çk alanda erkeklerle aralarında önemli eşitsizlikler rtaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda, öncelikle temsili kurum (parlament) ve makamlarda (belediye başkanlığı gibi) kadınların göz ardı edilemeyecek derecede eksik temsil edilmektedir. Anayasaya pzitif ayrımcılık uygulamalarına hukuki zemin hazırlamak üzere düzenlemeler eklenmesini isteyenler, özellikle "seçim ktaları" yluyla eksik temsilin önüne geçmeyi amaçladıklarını Çalıştay'ın iki gününde de vurgu lamışlardır. IV.3. Temel Hak ve Özgürlükler Ulusal Çalıştay'da bazı temel hak ve özgürlüklerle ilgili larak üzerinde uzlaşılan talepler yanında, Çalıştay'ın ilk gününde gerçekleştirilen "beyin fırtınası" snucunda rtaya çıkan bu alana ilişkin bazı genel saptamalar da önem taşımaktadır. Özellikle tplumsal "zayıf yanlarımızın" tartışıldığı gruplarda, "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayalı, özgürlükleri esas alan demkratik devlet anlayışının eksikliğine" işaret edilmiştir. Bunun yanında, "kadın-erkek eşitliği" alanında görülen eksiklikler de zayıf yanlarımız larak ısrarla katılımcılar tarafından gündeme getirilmiştir. "Güçlü yanlarımızın" tartışıldığı gruplarda ise, en güçlü tplumsal özelliklerimiz larak temel hak ve özgürlüklerle yakından ilişkili "demkratik devlet" ilkesi ile aralarında "insan haklarına saygılı devlet" ilkesinin de yer aldığı "Anayasal düzenimizin dayandığı temel niteliklere" işaret edilmiştir. "Güçlü" ve "zayıf" yanların karşılaştırılması snucunda rtaya çıkan bu tablyu bir çelişki larak değerlendirmek yerine, "insan hakları ve demkrasi alanında gelişmeye" yönelik tplumsal bir arzunun işareti larak görmek daha isabetli lacaktır. Bu bağlamda, Çalıştay'ın rtaya kyduğu snuç şöyle özetlenebilir: Temel hak ve özgürlükler alanındaki kazanımlarımız tplumsal ilerlememiz ve demkratik gelişimimiz yönünden "güçlü" yanımızdır, ancak buyeterli değildir, temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesi gerekir. Çalıştay'dan çıkan bu snucun, demkratik gelişimimiz ve temel hak ve özgürlükler alanındaki durumumuzla ilgili genel tplumsal düşünceyi yansıttığı söylenebilir. 3.b. Başta "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" ve "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" lmak üzere Türkiye'nin taraf lduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerin hükümlerine aykırı kısıtlama yapılmamalıdır. Çalıştay'da temel hak ve özgürlüklerle ilgili larak ileri sürülen talepler arasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında evrensel standartlara uyulması isteği de yer almıştır. Bu çerçevede, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) lmak üzere Türkiye'nin taraf lduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerin hükümlerine aykırı sınırlamalar yapılmaması gereği katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 3.a. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar net tanımlamalarla yapılmalıdır yılı Anayasa değişiklikleri öncesinde 1982 Anayasası'nın en çk eleştirilen yönlerinden 10

13 birisi temel hak ve özgürlükle rin sınırlandırılmasına ilişkin larak benimsenen "genel sınırlama rejimi" idi. Buna göre, Anayasa'nın 13. maddesi tüm temel hak ve özgürlükler yönünden geçerli sınırlama nedenleri öngörmekteydi. Ancak, 2001 yılında gerçekleştirilen değişiklikten snra "genel sınırlama rejimi" terk edilmiştir. Böylece, bir temel hak ve özgürlük ancak ilgili düzenlemede belirtilen sebeplere dayanılarak sınırlandırılabilecektir. Bu gelişme, yukarıda aktarılan taleple ilişkili larak temel hak ve özgürlükler yönünden bir kazanım larak k runmalıdır. 3.c. Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri etkin biçimde teminat altına alınmalıdır. Ulusal Çalıştay'da temel hak ve özgürlükler alanında dile getirilen taleplerden bir diğeri "düşünce, ifade ve basın hürriyetlerinin" güvenceye kavuşturulmasına ilişkindir. Buna göre, "basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün teminat altına alınması sağlanmalıdır." Düşünce özgürlüğü klasik haklar arasında yer almaktadır ve 1982 Anayasası'nda da düzenlenmiş bir haktır Anayasası'nın "kişi hakları" arasında saydığı "düşünce ve kanaat özgürlüğü"ne ilişkin 25. madde incelendiğinde, düşünce özgürlüğü için geçerli herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmediği görülmektedir. Düşüncenin dışa yansıtılmadığı sürece kişinin iç dünyası ile ilgili lması gerçeği bu durumu açıklamaktadır. Diğer taraftan, düşünce özgürlüğü düşüncelerini başka kişilerle paylaşmayı da kapsar ve bu nedenle ifade özgürlüğü ile yakın ilişki içindedir. Bunun yanında, gerçek anlamda düşünce özgürlüğünden söz edebilmek için bilgilenme (basın) özgürlüğüne de ihtiyaç lduğu açıktır. Bu nedenle, düşünce özgürlüğünün bilgilenme ve kanaat özgürlüğü ile başladığını ve ifade özgürlüğü ile devam ettiğini söylemek mümkündür ve Ulusal Çalıştay'da bu alana ilişkin larak dile getirilen talepler bu yakın ilişkiye işaret etmektedir. 3.d. Okul öncesi eğitim ve 12 yıllık temel eğitim zrunlu lmalıdır. Herkes bu haktan eşit ve ücretsiz larak yararlanmalıdır. Bu hak ebeveynler dahil hiç kimse tarafından engellenememelidir. Eğitim Hakkı ile ilgili larak Ulusal Çalıştay'da üzerinde uzlaşılan talep çerçevesinde kul öncesi eğitim ve 12 yıllık temel eğitimin zrunlu lması dile getirilmiştir. Ayrıca, herkesin bu haktan eşit ve ücretsiz yararlanması da talep edilmiştir Anayasası'nın, "eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" düzenlenmiştir Anayasası'nın, eğitim hakkını düzenle yen 42. maddesine göre, "ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zrunludur ve Devlet kullarında parasızdır." Bilindiği gibi ülkemizde ilköğretim süresi beş yıldan sekiz yıla kanunla çıkarılmış ve bu kapsamda zrunlu ilköğretim süresi sekiz yıl lmuştur. Bugün dünyada kul öncesi eğitimin, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası lduğu yönünde bir anlayışın baskın knuma geldiğini belirten katılımcılar, aynen ilköğretim için geçerli lduğu gibi, kul öncesi eğitimin de Anayasa ile zrunlu hale getirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 3.g. Sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkı ile canlı ve cansız varlıkların "sürdürülebilir yaşamı" güvence altına alınmalıdır. Ulusal Çalıştay'da dile getirilen taleplerden bir diğeri, yeni anayasada çevre hakkının daha güvenceli bir biçimde düzenlen mesi yönündedir Anayasası, "Ssyal ve Eknmik Haklar" bölümünde 'çevre hakkına' da yer vermiştir. Bu durum, ilgili düzenleme çerçevesinde devlete yüklenen ödevlerin Anayasa'nın 65. maddesinde belirtilen "mali kaynakların yeterliliği ile sınırlı" lmasına yl açmaktadır. Çevre hakkının güçlendirilmesi talepleri çerçevesinde, çevre hakkının "ssyal haklar" yerine "kişi hakları" bölümünde düzenlenmesi gerektiği düşünülebilir. 11

14 3.e. Kamu çalışanlarının tplu sözleşmeli, grevli, sendikal hakları tanınmalıdır. 3.f. Ssyal devletin bir gereği larak ssyal güvenlik hakkı tüm çalışanlara eşit biçimde sağlanmalıdır. Ssyal haklar alanında dile getirilen taleplerden bir diğeri "kamu çalışanlarına tplu sözleşmeli, grevli sendikal hakların" tanınmasıdır Anayasası'nın "tplu iş sözleşmesi" hakkını düzenleyen 52. maddesi ile "grev hakkı ve lkavt"ı düzenleyen 54. maddelerinde söz knusu hakların "işçilere" tanınmış lduğu görülmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle memurlar tplu sözleşme ve grev hakkından yksun bırakılmaktadır. Çalıştay'da katılımcılar, bu durumun, ülkemizin de taraf lduğu uluslararası sözleşmelere aykırı lduğunu belirtmiştir. Anayasa'nın 90. maddesine göre kanunlara göre öncelikli larak uygulanması gereken usulüne göre yürürlüğe knmuş uluslararası antlaşmalar bu hakları işçiler yanında kamu görevlilerine de tanırken, Anayasa'nın bu grubu söz knusu haklardan mahrum bırakması eleştirilmiştir. Bu nedenle, uluslararası hukuka uygun larak bu hakların kamu görevlilerine de tanınmasının isabetli lacağı ifade edilmiştir. IV.4. Seçme, Seçilme Hakkı ve Siyasi Partiler 4.a. Seçmenle temsilcileri arasındaki bağların güçlendirilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. (Bu amaçla, İki turlu dar bölge seçim sistemi düşünülebilir). Çalıştay'ın ikinci gününde temel hak ve özgürlükler bütün gruplar tarafından çalışılmış ve katılımcılar seçme ve seçilme hakkına ilişkin görüşlerini burada dile getirme lanağını bulmuştur. Katılımcılar, özelikle seçmenle temsilcileri arasındaki bağların güçlendirilmesini sağlayacak tedbirler alınması gereğini vurgulamıştır. Bu çerçevede, seçim sisteminde (iki turlu; dar bölgeli çğunluk; nisbi temsil gibi) değişiklik; milletvekillerinin emredici vekaletle bağlı lması gibi çeşitli öneriler gündeme getirilmiştir. Ne tür bir seçim sisteminin Türkiye için daha uygun lacağı; ya da emredici vekaletin kendinden beklenen yararı sağlayıp sağlayamayacağı knularında, katılımcılar arasında görüş birliği sağlanamamıştır. Bu önerilerin istikrar ilkesini de göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi ve uygulanabilirliği, knunun uzmanları tarafından araştırılmalıdır. 4.b. Mevcut seçim sistemi krunacaksa ülke barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Seçimlerde baraj sisteminin temsilde adaleti sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereği Ulusal Çalıştay'da yğun larak dile getirilmiştir. Katılımcılar, yürürlükteki seçim barajının seçmenin TBMM'de adil biçimde temsil edilmesini engellediğini belirtmiştir. Barajın %5 ya da daha düşük bir rana çekilmesi ya da tümüyle kaldırılması yönünde öneriler gelmiştir. Bu ranın temsilde adalet ilkesinin yanı sıra yönetimde istikrarı da gözetecek biçimde yeniden belirlenmesi knusu, uzmanlar tarafından ele alınmalıdır. 4.c. Anayasa'da; "demkratik devlet" ilkesinin tam anlamıyla uygulanmasını ve siyasi katılımın bireyler ve sivil tplum örgütleri düzeyinde teşvik edilip artırılmasını sağlayacak hükümlere yer verilmelidir. Anayasa'da; "demkratik devlet" ilkesinin tam anlamıyla uygulanması ve siyasi katılımın bireyler 12

15 ve sivil tplum örgütleri düzeyinde teşvik edilip artırılmasını sağlayacak hükümlere yer verilmesi gereği katılımcıların hemfikir lduğu nktalar arasında yer almıştır. Bu çerçevede, sivil tplum örgütleriyle bireylerin siyasi karar alma süreçlerine daha geniş ve dğrudan katılımının sağlanması talep edilmiştir. Meclise tasarı sunma ve kanunların anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkının, yerel yönetimler, sivil tplum kuruluşları ve meslek örgütlerine de tanınması yönünde rtaya çıkan görüşler de, siyasi katılımın bireyler ve sivil tplum örgütleri düzeyinde artırılıp genişletilmesini sağlayacak öneriler larak değerlendirilebilir. Bu ve benzeri önlemler, ileriki günlerde yapılacak çalıştaylarda ve bilimsel tplantılarda enine byuna tartışılıp smutlaştırılmalıdır. 4.d. Kamu çalışanlarına siyaset yapma hakkı verilmelidir. Kamu çalışanlarına siyaset yapma hakkı verilmesi gereği de Çalıştay'da dile getirilmiştir. Katılımcılar, kamu çalışanlarının siyasi faaliyette bulunmasına yönelik larak knan anayasal ve yasal kısıtlama ve yasakların kaldırılmasını önermiştir. Kamu görevinin tarafsızlığı ile bağdaşabilecek ölçüde, bazı kamu görevlilerine siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı verilmesini sağlayacak biçimde yasakların kalkması, yukarıda dile getirilen katılımcı demkrasi ilkesinin de bir gereği larak değerlendirilmiştir. 4.e. Siyasi partilerde demkratik işleyiş anayasal güvence altına alınmalı, partilerin finansmanı şeffaflaştırılmalıdır. Çalıştay'da üzerinde durulan bir başka knu, siyasi partilerde demkratik işleyişin anayasal güvenceye kavuşturulması ve siyasi partilerin finansmanının şeffaflığını sağlayacak düzenlemelerin yeni anayasada yer alması gereğidir. Siyasi partiler demkratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru lduğuna göre, bunların iç düzenlerinin ve işleyişlerinin de demkratik ilkelere uygun lması gerekir Anayasası da siyasi partilerin iç işleyişinin demkrasi ilkelerine uygun lacağını düzenlemektedir. Burada çıkan srun, söz knusu anayasal düzenlemeyi hayata geçirecek yasal düzenlemelerin bulunmamasıdır. Katılımcılar, demkrasinin gerçek anlamda işleyebilmesi açısından siyasi partilerin kendilerinin de demkratik ilkelere uygun bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin altını çizmiş; ülkemizde sıkça görülen, parti başkanının parti içinde mutlak anlamda egemenliğe sahip lması ve delege sistemi gibi, siyasal partilerin demkrasiyle bağdaşmayan uygulamalarını rtadan kaldırmayı ve parti içi demkrasiyi yerleştirmeyi sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep etmiştir. Bu bağlamda, bir kişinin ancak belli bir süre için parti başkanı labilmesi, seçimlerde siyasi partilerin göstereceği adayların önseçimle belirlenmesinin zrunlu kılınması gibi smut öneriler sunulmuştur. Partilerin finansmanının şeffaf ve denetime açık lması da demkrasinin işlemesi açısından sn derece önemlidir. Buna ilişkin smut ne tür düzenlemelerin yapılabileceği ileriki çalışmalarda ayrıntılı larak ele alın malıdır. IV.5. Yasama ve Yürütme 5.a. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama ve yürütme rganları arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerine üstünlüğünü engelleyecek biçimde yeniden tanımlanmalıdır. 13

16 5.b. Yasama rganının iki meclisli larak yeniden düzenlenmesi düşünülebilir. 5.d. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırılmalıdır. Kuvvetler ayrılığı, geleneksel larak iktidarı sınırlama araçlarından biri larak, çağdaş demkrasinin temel ilkelerinden biridir. Kuvvetler ayrılığı, egemenliğin üç farklı görünümü lan kural kyma, kuralı uygulama ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme yetkilerinin farklı kişi ya da kurumlara bırakılması ve bu yetkilerin tek bir kişi ya da rganın elinde tplanamamasını ifade eder. Demkrasilerde yargı rganı, diğer iki erkten bağımsızdır. Yasama ve yürütme erkleri arasındaki ilişkinin biçimi ülkenin hükümet sistemini rtaya kyar. Ulusal Çalıştay'da katılımcılar, kuvvetler ayrılığı ilkesinin demkrasinin gerçekleştirilmesi açısından önemine vurgu yapmış; bu ilkenin, yasama ve yürütme rganları arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerine üstünlüğünü engelleyecek biçimde yeniden tanımlanması gereğinin altını çiz miştir. Yasama-yürütme arasında dengenin sağlanabilmesi için 1961 Anayasası döneminde lduğu gibi ikinci bir meclisin yeniden kurulmasına ilişkin öneriler de katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Bu öneriler, ihtisas kmisynu tarafından lgunlaştırılmalıdır. Hükümet sistemine ilişkin bir tartışma lan cumhurbaşkanının parlament mu yksa halk tarafından mı seçilmesi gerektiği knusunda katılımcılar arasında bir uzlaşma sağlanamamıştır. İktidarın sınırlanması açısından önem taşıyan kuvvetler ayrılığı ilkesinin, dlayısıyla yasama ile yürüt me erkleri arasındaki ilişkilerin anayasada nasıl düzenlenmesi gerektiği, bundan snra yapılması düşünülen çalıştaylarda ve ilgili ihtisas kmisynunda daha ayrıntılı biçimde ele alınıp lgunlaştırıla caktır. Ulusal Çalıştay'da ele alınan bir başka knu da cumhurbaşkanının yetkileridir. Katılımcılar, cumhurbaşkanına 1982 Anayasasıyla tanınan yetkilerin çk geniş lduğunu dile getirmiştir. Bu yetkilerin sınırlandırılması gereği knusunda Çalıştay'da rtak bir akıl rtaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının yetkilerinin ne lacağı meselesinin hükümet sistemiyle birlikte tartışılması daha yararlı lacaktır. İleride yapılacak çalıştaylarda ve ilgili ihtisas kmisynunda bu knu ayrıntılı larak ele alınmalıdır. 5.c. Kürsü dkunulmazlığı hariç milletvekili dkunulmazlığı kaldırılmalıdır. Kürsü dkunulmazlığı hariç milletvekili dkunulmazlığının kaldırılması gereği Çalıştay katılımcılarının görüş birliğine vardığı knular arasında yer almıştır. Katılımcılar, milletvekillerinin söyledikleri sözlerden ya da kullandıkları ylardan dlayı srumlu tutulmamaları; ancak 1982 Anayasasında düzenlenen biçimiyle bir dkunulmazlığa da sahip lmaması gerektiğini dile getirmiştir. Bu dğrultuda, bazı katılımcılar, hükümlülerin milletvekili seçilip cezaevinden çıkmasının tplum vicdanını rahatsız ettiğini vurgulamıştır. 5.e. Yerel yönetimler güçlendirilmeli; aynı ölçüde "hesap srulabilirliği", "şeffaflığı" ve "katılımcılığı" artırılmalıdır. Katılımcıların, yürütme bölümünde uzlaştıkları knulardan bir diğeri de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; aynı ölçüde de "hesap srulabilirliği"nin, "şeffaflığı"nın ve "katılımcılığı"nın artırılması gereği lmuştur. Güçlü yerel yönetim anlayışı, katılımcı bir demkrasinin ve yerinden yönetim ilkesinin de bir gereği larak değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bunlara mali ve idari açıdan özerklik tanınması ile söz knusu labilir. Çalıştay'da, yerel yönetimlerin siyasi karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artırmayı sağlayacak, yerel yönetimlere kendilerini ilgilendiren 14

17 knulardaki yasalarla sınırlı lmak üzere, Anayasa Mahkemesine anayasaya aykırılık başvurusunda bulunabilme ve TBMM'ye yasa teklif edebilme yetkisi tanınması gibi, öneriler de sunulmuştur. Katılımcılar, yerel yönetimlerin şeffaf lmasının ve etkin biçimde denetlenmesinin de bunların yetkilerini kötüye kullan malarını önlemek açısından gerekli lduğunu belirtmiştir. Güçlü, saydam biçimde iş gören ve denetime açık yerel yönetimin nasıl sağlanabileceği, ihtisas kmisynunun yapacağı çalışmalarda smutlaştırılmalıdır. 5.f. Üniversitelerin bilimsel, mali ve idari özerkliği sağlanmalıdır. 5.g. YÖK, RTÜK, Rekabet Kurulu, BDDK, EPDK ve benzeri düzenleyici ve denetleyici kurumlar anayasal güvence altında bütünüyle özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. Katılımcıların dile getirdiği bir başka knu da üniversitelerdir. Bu bağlamda, üniversitelerin bilimsel, mali ve idari özerkliğinin sağlanması gerektiği Çalıştay'da dile getirilmiştir. Rektörlerin seçim yöntemi, YÖK'ün hukuki statüsü ile üniversiteler üzerindeki yetkileri gibi knular da üniversite özerkliği içinde yer alan srunlardır. RTÜK, Rekabet Kurulu, BDDK, EPDK ve benzeri düzenleyici ve denetleyici kurumların anayasal güvence altında bütünüyle özerk bir yapıya kavuşturulması gereği Çalıştay'ın iki günlük çalışması snunda rtaya çıkan bir başka snuçtur. Katılımcılar, siyasi iktidarın bu kurumlar üzerindeki etkisinin azaltılması gereğinin altını çizmiştir. Söz knusu kurumlar, özellikle serbest piyasanın ve idarenin daha iyi işlemesini sağlayan ve gözeten kurumlardır. Günümüzde bu tür kuruluşlara yasayla belli ölçüde özerklik tanınmıştır. Ancak bunların daha da özerk bir yapıya kavuşturulması ve bu özerkliğin yasalardan daha güvenceli bir knum lan anayasada düzenlenmesi gereğine ilişkin tartışma, ilgili ihtisas kmisynu tarafından ayrıntılı larak ele alınmalıdır. IV.6. Yargı Ulusal Anayasa Çalıştay'ında "yargı"; ikinci gün belli grupların, birinci gün ise "güçlü yanlarımız" ve zayıf yanlarımız" tartışması çerçevesinde bütün grupların üzerinde durduğu bir knudur. Bu tartışmalarda rtaya çıkan ana fikir şu dur: "hukuk devleti" ve "kuvvetler ayrılığı" ilkelerinin anayasal sistemimizde yer alması bir kazanımdır, ancak mevcut haliyle bu ilkelerin tam larak hayata geçirildiği söylenemez. Çalıştay'a katılanların bu temel tespiti yaparken altını çizdikleri en önemli kavram "yargı bağımsızlığı lmuştur. 6.a. Yargı bağımsızlığının sağlanması amacıyla hakimlik teminatı anayasada muhafaza edilmelidir. Yargı bağımsızlığı hem "hukuk devleti", hem "kuvvetler ayrılığı" açısından vazgeçilmez bir unsurdur. "hukuk devleti", yönetenlerin yönetilenler gibi hukuk kurallarıyla bağlı lmasını; "kuvvetler ayrılığı" ise egemenliğin yasama, yürütme ve yargı rganları tarafından birlikte kullanılmasını ifade eder. Buna göre, "kuvvetler ayrılığı" ilkesi özellikle yargının yasama ve yürütme rganlarından bağımsızlığını güvence altına alarak, "hukuk devleti" ilkesinin de uygulanmasını mümkün kılar. Eğer yargıçların bağımsızlığı sağlanmazsa, yasama ve yürütmenin hukuka uygun davranıp davranmadığı denetlenemez. Bu bağlamda, Çalıştay'da, yürürlükteki Anayasamız'ın 139. maddesinde yer alan "Hakimlik ve Savcılık Teminatı"nın, yeni yapılacak anayasada da aynen yer alması gerektiği knusunda fikir birliğine varılmıştır. 15

18 6.b. Hakim ve savcılara ilişkin mesleğe alınma, denetim ve özlük knularının "Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu" tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. 6.c. "Hukuk Devleti"nin güvencesi lan yargı bağımsızlığı tam larak sağlanmalı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na siyasi müdahale lmamalı, Kurul üyeleri hakim ve savcılar tarafından seçilmelidir. Yargı bağımsızlığı ile ilgili tartışılan bir başka knu ise, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu"nun kuruluşu, görev ve yetkileri knusudur. Bu knu 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği günden beri üzerinde en çk tartışılan knulardan biridir. Yürürlükteki Anayasamız'ın 159. maddesinde düzenlenen "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu" esas larak; adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadr dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Ayrıca Kurul, Adalet Bakanlığı'nın, bir mahkemenin veya bir hakimin veya savcının kadrsunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi knusundaki tekliflerini karara bağlar. Çalıştay'a katılanlar, hakim ve savcıların idari, mali ve hukuki statülerine ilişkin knularda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yetkili lmasını, yargı bağımsızlığı açısından bir kazanım larak değerlendirmiş, ancak yeni anayasada Kurul'un siyasi etki ve müdahalelere maruz kalmasına yl açabilecek düzenlemelere yer verilmemesi gerektiğini ifade etmiş tir. Bu nktada da en çk; Adalet bakanının Kurul'un başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarının ise Kurul'un tabii üyesi lmasına ilişkin düzenlemeler eleştirilmiştir. 6.d. Yargılama sistemindeki ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Yargı bağımsızlığı tartışılırken, yargının tarafsızlığı da gündeme gelmiş, katılımcılar bu knuda farklı görüşler ileri sürmüştür. Katılımcıların bazılarına göre, "yargı tarafsızlığı" hukuk teri ve pratiğinde mevcut lmayan, siyasi içerikli bir kavramdır; yargının tarafsızlığı yargıcın vicdani kanaatine göre karar vermesiyle ilgilidir ve bağımsızlık gibi anayasal tedbirlerle sağlanması mümkün değildir. Bazı katılımcılar ise, bu knuda sn zamanlarda yapılan bilimsel çalışmaların, böyle bir kavramın anayasaya girmesinin zrunlu lduğunu gösterdiğine işaret etmiştir. 6.g. İdarenin bütün işlem ve eylemleri istisnasız yargı denetimine tabi lmalıdır. 6.h. "Kamu Denetçiliği" (Ombudspersn) anayasal bir kurum haline getirilmelidir. Bunun dışında Ulusal Çalıştay'da, yine "Hukuk devleti" ilkesiyle bağlantılı larak, bu ilkenin uygulamada pekiştirilmesi gerektiği dile getirilmiş, yasama ve yürütme rganlarının hukuk kurallarıyla daha etkin bir biçimde sınırlanmasını sağlayacak bir takım tedbirlere ihtiyaç lduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması gibi, yasama rganının Anayasaya uygunluğunu sağlamaya yönelik mekanizmaları güçlendirecek bir takım öneriler tartışılmış, ancak ağırlıklı larak yürütme rganının hukuka uygunluğunu sağlayacak tedbirler üzerinde durulmuştur. Özellikle bu sn nktayla ilgili yapılan öneriler şu şekilde özetlenebilir: Birincisi katılımcılar, 1982 Anayasası'nda idarenin bazı işlemlerinin ( örneğin, Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler, YAŞ kararları, HSYK kararları) yargı denetimi dışında bırakılmış lmasını eleştirmiş ve yeni anayasada idarenin bütün eylem ve işlemlerinin "istisnasız" yargı denetimine tabi lması 16

19 gerektiğine dikkat çek mişlerdir. İkincisi katılımcılar, "kamu denetçiliği" kurumuna ilişkin yasal bir düzenlemenin bulun duğunu, ancak bunun yetersiz lduğunu tespit etmişler ve bu kurumun, pek çk Avrupa ülkesinde lduğu gibi, Anayasa'da düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Üçüncüsü katılımcılar, memurlara tanınan yargılama ayrıcalıklarının kaldırılması gerektiğini vurgulamışlar dır. Mevzuatta (örneğin; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nda) yer alan bu ayrıcalıklar 1982 Anayasası'nın 129. maddesinin 6. fıkrasından kaynaklanmaktadır. Söz knusu fıkra şu şekildedir: "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kvuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır." Katılımcılar, mevzuatta memurlara yönelik yargılama ayrıcalıklarının anayasal dayanağını luşturacak benzer bir hükme yeni anayasa'da yer verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 6.e. "İddia" ve "Savunma" makamlarının eşit knumlanması sağlanmalı; Anayasaya "Savunma bağımsızdır ve yargının kurucu unsurudur." hükmü knularak savunma makamı anayasal güvenceye alınmalıdır. 6.f. İdari yargıda birlik sağlanmalıdır. Sn larak Çalıştay'da, "hukuk devleti" ilkesinin tam larak uygulanabilmesi için yargı sisteminde bir takım yapısal refrmlar yapılması gerektiği üzerinde durulmuş, bu bağlamda; "iddia" ve "savunma" makamlarının eşitliğinin anayasal larak tanımlanması; "Savunma bağımsızdır ve yargının kurucu unsurudur." şeklinde bir hükmün Anayasa'da yer alması ve askeri idari yargının kaldırılarak idari yargıda birliğin sağlanması gibi talepler gündeme getirilmiştir. IV.7. Tplumun Çeşitli Kesimlerinin Karar Alma Mekanizmalarına Katılımının Sağlanması 7.Meclise tasarı sunma ve kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı, yerel yönetimler, sivil tplum kuruluşları ve meslek örgütlerine de tanınmalıdır. Ulusal Çalıştay'da rtaya çıkan snuçlardan bir başkası da, tplumun çeşitli kesimlerinin karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayacak düzenlemelerin yeni anayasaya knması yönündeki taleptir. Katılımcılar, bu talebi yaşama geçirmek amacıyla, Meclise tasarı sunma ve kanunların anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkının, yerel yönetimler, sivil tplum kuruluşları ve meslek örgütlerine de tanınmasını önermiştir. Sivil tplum kuruluşlarının artan gücü, Çalıştay'ın ilk gününde Türkiye'nin güçlü bir yanı larak rtaya knmuştu. Siyasal karar alma süreçlerine sivil tplumun katılımının güvence altına alınması ise arzu edilen bir unsur larak belirtilmişti. Meclise yasa önerisi sunma ve yasaların anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemes i'ne başvurma hakkının tplumun çeşitli kesimlerine tanınması talebi, bunun yaşama geçirilmesini sağlayacak bir istek larak değerlendirilmiştir. IV.8. Devletin Eknmideki Rlü 8.a. Eknmik istikrarı ve iyi işleyen bir piyasa mekanizmasını esas alan bir eknmik mdel "Ssyal Devlet" ilkesi de gözetilerek anayasada düzenlenmelidir. 17

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

1949 yılında Fritz Neumark tarafından hazırlanan Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin Rasyonel Çalışması konulu rapor,

1949 yılında Fritz Neumark tarafından hazırlanan Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin Rasyonel Çalışması konulu rapor, AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDAKİ TÜRKİYE NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Yusuf ŞAHAN SGK Müfettişi - Kamu Yönetimi Uzmanı I. GİRİŞ: Ülkemizde ylsuzlukların çk yaygın lduğu görüşü genel bir kanı niteliğindedir.

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Adli Yardım Komitesi Raporu

Adli Yardım Komitesi Raporu Republic f Turkey Eurpean Cmmissin Adalete Daha Ġyi EriĢim için Teknik Yardım EurpeAid/123555/D/SER/TR Prjesi Adli Yardım Kmitesi Rapru Prje Finansal Desteği: Avrupa Kmisynu Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

T ü r k H u k u k E n s t i t ü s ü

T ü r k H u k u k E n s t i t ü s ü Anayasa Değişiklikleri Rapru - 2010 Sayfa 1 GĠRĠġ ÇalıĢmamızda, Anayasada 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun la yapılan değiģiklikleri inceleyeceğiz.

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı POLİTİKANOTU Mayıs2011 N201140 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Levent GÖNENÇ TEPAV Hukuk Çalışmaları Enstitüsü SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Basında

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması)

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları Derneği 1 Đnsan Hakları Derneği Yayınları Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi

Detaylı

Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi 175-198 Avrupa Birliği Yolunda Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri Işığında Değerlendirilmesi V. Atilla Oğuşgil Öz Avrupa Birliği, üyelik yolunda ilerleyen Türkiye den

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: XIII KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ Kerem ALTIPARMAK (A.Ü SBF İNSAN HAKLARI MERKEZİ) Ankara 2010 I.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

RTE nin, Anayasa Paketi ne Sakladığı Gizli Gündemi

RTE nin, Anayasa Paketi ne Sakladığı Gizli Gündemi RTE nin, Anayasa Paketi ne Sakladığı Gizli Gündemi RTE nin, Anayasa Paketi ne Sakladığı Gizli Gündemi Prof.Dr. Necdet Basa DEMOKRAT PARTİ Yayınları RTE nin, Anayasa Paketi ne Sakladığı Gizli Gündemi Yazan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı