5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]"

Transkript

1 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR. 2007/201 Bilim ve Teknlji İnsan Kaynağı SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞ Ülkemizde ilk ve rtaöğretimdeki öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerindeki değişime ilişkin durum tespiti çalışmalarının yapılması, öğrencilerin eksikliklerini gidermeye yönelik önerilerin geliştirilmesine girdi luşturacak verilerin elde edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu dğrultuda, öğrencilerin yıldan yıla başarısındaki değişimin nedenlerini anlamaya yönelik ölçme sistemi geliştirilmesinin faydalı lacağı değerlendirilmektedir. Bu değişimlerin düzenli larak takip edilmesiyle, öğrencinin başarısındaki öğretmen, kul ve kul dışı faktörlerin (ssyeknmik düzey gibi) etkisinin tespit edilmesine katkı sağlanacaktır. Anılan ölçme sistemindeki temel amaç, eğitim sistemindeki durumun öğrenciler üzerinden tespit edilmesi lup, ölçüm snuçları öğrenciler için lumlu/lumsuz herhangi bir etki yaratmayacaktır. Bir başka ifadeyle, durum tespiti çalışmasının çıktıları başarı ntuna dönüştürülmeyecek ya da kullara giriş puanı vb. larak kullanılmayacaktır. İlk ve rtaöğretim öğrencilerinin öğrenme ve gelişimlerinin takip edilmesi ve bu değişikliklerde rl ynayan faktörlerin tespit edilmesi için verilerin tplanması, analiz edilmesi ve yrumlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasına; bu çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik yürütme ve danışma kurulları kurulmasına karar verilmiştir.

2 5.2. İlk ve Ortaöğretimde Eğitim Müfredatına Uygun Dijital İçeriklerin Geliştirilmesi ve Erişime Sunulması [2012/102] 2012/102 İlk ve Ortaöğretimde Eğitim Müfredatına Uygun Dijital İçeriklerin Geliştirilmesi ve Erişime Sunulması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR. Üniversiteler İlkkuldan üniversiteye kadar eğitimin her basamağında öğrenmenin nasıl daha anlamlı, kalıcı ve etkili labileceği knusunda uzun yıllardır çözümler aranmaktadır. Bilgisayar ve internet teknljilerindeki gelişmelerin eğitimöğretim sistemine entegre edilmesi bu çözümlere yönelik önemli bir adımdır. Günlük hayat içerisinde kullanılan araçların hızla bilgisayara dayalı hale gelmesine paralel larak bilgisayar ve mbil aygıtlar eğitimin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu dğrultuda, gelişmiş ülkeler giderek artan bir hızla dijital eğitim refrmunu uygulamaktadır. Ülkemizde ise eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak açısından teknljik imkanların kullanılması zrunluluğunun hissedildiği bir dönemden geçilmektedir. Bununla birlikte, eğitimde dijital içeriklerin kullanılmasının gerekliliğine ilişkin birçk husustan bahsedilebilir: Değişen dünyada ders kitaplarının yeniden tanımlanması ihtiyacı dğmuş ve ders kitapları elektrnik frmatta öğrenciye sunulmaya başlanmıştır. Sürekli değişime ve gelişmeye zrlayan bir geleceğe hazırlanması gereken öğrencilerin, çklu rtam öğeleriyle zenginleştirilmiş ders kaynaklarını kullanmalarında yarar görülmektedir. Öğretim prgramlarının yapılandırmacı yaklaşıma göre yenilenmesi ile yeniden şekillenen öğretim rtamlarında, kavram ve süreç öğretimine daklanılmaktadır. Süreçlerin öğretiminde ise animasyn ve vide gibi birden fazla duyu rganına hitap eden uyarıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Zenginleştirilmiş içerik ile bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme sağlanabilir. Bu husus, öğrencinin öğrenilecek materyal ile kurduğu etkileşimin kendi hızında ve kendisine uygun derinlikte lmasına imkan verecektir. Mbil öğrenme uygulamaları şeklinde tasarlanmış elektrnik kaynaklar, öğrenmenin kul dışında ve değişik kşullarda da sürdürülebilmesi imkanını sağlamaktadır. Yukarıda anılan gerekçelerle ilk ve rtaöğretimde eğitim müfredatına uygun dijital içeriklerin geliştirilmesi ve erişime sunulması önem arz etmektedir.

3 KARAR Ülkemizde dijital eğitim refrmunu destekleyici nitelikte aşağıdaki üç temel knu üzerinde TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı eş srumluluğunda çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir: ZKitap (zenginleştirilmiş kitap): İlgili derslerin müfredat ve kazanımlarına yönelik işitsel, görsel, hareketli, etkileşimli ve dinamik öğeler bir arada kullanılarak zenginleştirilen içeriğe sahip elektrnik öğrenme/öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve erişime sunulması. EDers: Bir derse veya alt kazanımlarına yönelik hazırlanmış vide çekimlerinden luşacak ve hem öğretmenler için bir uygulama örneği teşkil edecek hem de öğrenciler için ders tekrarı yaparak eksik knularını tamamlayabilecekleri öğretim materyallerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK Ppüler Dergileri (EDergi): İlgili dergilerin elektrnik versiynlarının tablet bilgisayarlar üzerinden bütün öğrencilerin erişimine sunulması.

4 5.3. Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması [2012/103] 2012/103 Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR T SORUMLU KURULUŞ. YÖK Üniversiteler Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde en çk kutulan lisans dersleri için mdern araçlarla zenginleştirilmiş kitap ve diğer ders materyallerinin çevrimiçi larak tüm öğrencilerin erişimine sunulması hususu, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına katkı yapacak önemli knulardan biridir. Benzer şekilde, akademisyenlerin akademik kitap yazmaya ya da anlattıkları dersi daha geniş öğrenci kitlesiyle paylaşmaya teşvik edilmesi, akademik ders materyallerinin çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılması ve lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanması da eğitim kalitesinin artırılmasında önem arz eden başlıklar arasındadır. Yükseköğretim kurumlarında verilen derslerin ve ders malzemelerinin internet üzerinden açık kullanıma sunulması dünyada yaygınlaşmaya devam eden bir girişimdir. İlk larak 2000 yılında Massachusetts Teknlji Enstitüsü'nün (MT) öncülüğünde başlatılan Açık Ders Malzemeleri Prgramı, uluslararası platfrmda birçk yükseköğretim kurumu ve rganizasyn tarafından benimsenerek Açık Ders Malzemeleri Knsrsiyumu (Open Curseware Cnsrtium) adıyla uluslararası bir girişim halini almıştır. Knsrsiyumun 50 ye yakın ülkeden 200 ü aşkın üyesi vardır. Ülkemizde de benzer bir girişim Ulusal Açık Ders Malzemeleri Knsrsiyumu (UADMK) adıyla TÜBA tarafından 25 Mayıs 2007 tarihinde 45 üniversitenin temsil edildiği Genel Kurul Tplantısı'nda knsrsiyum prtklünün imzalanmasıyla hayata geçirilmiştir. TÜBA, öğretim üyelerimizin açık ders malzemeleri geliştirme knusunda teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, TÜBA Açık Ders Kaynakları Ödül Prgramı na yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. TÜBİTAK, TÜBA nın başlattığı girişimin kapsamını daha da geliştirmek, nitelikli ders malzemelerinin sayısını artırmak, içeriğini zenginleştirmek ve luşturulacak platfrma altyapı desteği sağlamak üzere ön çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında sadece yükseköğretim seviyesindeki öğrencilerin değil, aynı zamanda öğretim görevlilerinin de yararlanmaları hedeflenmektedir. Bu prgramlarla hedeflenen bir başka husus ise, ilgili branş öğrencilerinin yanı sıra, başka alanlarda da kendini geliştirmek ve bilimsel altyapı luşturmak isteyen öğrencilerin ve mezunların yararlanabileceği bir platfrm luşturulmasıdır. Özellikle eğitimin Türkçe lduğu üniversitelerdeki nitelikli ders kitabı açığının giderilmesi ve dünyanın önde gelen saygın üniversitelerinde kullanılan ders kitaplarıyla eşdeğer seviyede Türkçe akademik ders kitaplarının yetkin uzmanlar tarafından yazılması da hedefler arasındadır.

5 KARAR TASLAĞ LA Lisans 1 düzeyinde vide, animasyn, etkileşimli uygulamalar ve web tabanlı öğretim araçları ile zenginleştirilmiş ders içerikleri ve eğitim materyallerinin geliştirilmesine ve erişime sunulmasına yönelik ArGe ve yenilik faaliyetlerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. 1 Ön lisans dahil.

6 5.4. Temel Yetkinliklerin Öğrencilere Daha Etkin Bir Şekilde Kazandırılması Amacıyla Öğretim Prgramlarının Revizynuna Yönelik Çalışmalar Yapılması ve Eğitim İçeriklerinin Tasarlanması [2012/104] KARAR NO E 2012/104 Temel Yetkinliklerin 1 Öğrencilere Daha Etkin Bir Şekilde Kazandırılması Amacıyla Öğretim Prgramlarının Revizynuna Yönelik Çalışmalar Yapılması ve Eğitim İçeriklerinin Tasarlanması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR T Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÖK ÖSYM Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlarla ulusal düzeyde yapılan birçk çalışmanın bulguları, öğrencilerin knuları kavramsal düzeyde yeterince öğrenemediğini göstermektedir. Öğrencilerin öğrenme zrluğu çekmesinin temel nedenleri arasında mevcut prgramlar ile öğretmenlere sağlanan materyallerin niteliğindeki eksiklikler ön plana çıkmaktadır. Bunun yanısıra, 21. yüzyılın getirdiği hızlı değişim sürecinde, bireyin sahip lması gereken temel yetkinlikler arasında kendini ifade edebilme, analitik düşünme becerisi, birlikte srun çözme, yenilikçi çözümler üretebilme ve özgüvenli lma gibi özellikler üst sıralarda yer almaktadır. Bu kapsamda öğretim prgramlarının, öğrencilerin bu temel yetkinlikleri yeterli düzeyde edinmelerini sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir. KARAR T ASLAĞ LA Temel yetkinliklerin öğrencilere daha etkin bir şekilde kazandırılması amacıyla öğretim prgramlarının revize edilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına, eğitim materyallerinin geliştirilmesine, bu çalışmaları yürütecek lan çalışma gruplarının luşturulmasına ve bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve TÜBİTAK ın işbirliğinde yürütülmesine karar verilmiştir. 1 Analitik düşünme becerisi, kendini ifade yetisi, birlikte srun çözme, yenilikçi çözümler üretebilme ve özgüvenli lma vb.

7 5.5. İlk ve Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Sistemi Knusunda Araştırma Yapılması ve Alternatif Öğretim Mdellerinin Geliştirilmesi [2012/105] KARAR NO E 2012/105 İlk ve Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Sistemi Knusunda Araştırma Yapılması ve Alternatif Öğretim Mdellerinin Geliştirilmesi İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR T..... TRT Televizyn Yayıncıları Derneği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Üniversiteler Ülkemizde dördüncü sınıftan başlayarak kullarda yabancı dil zrunlu ders larak kutulmakta; üniversiteyi bitiren bir birey 10 yılı aşkın bir süre yabancı dil eğitimi almaktadır. Buna karşın, ülkemizde bireylerin büyük bir çğunluğu yabancı dilde iletişim kurmakta zrlanmaktadır. Yabancı dil öğretimine uygun rtam ve imkânlar hazırlama knusunda kullarımızda sn yıllarda lumlu gelişmeler lmakla birlikte; halen derste öğrenilen temel yabancı dil bilgileri gerçek hayatta yeterince kullanılamamaktadır. Yabancı dili başarılı bir şekilde öğreten ülkeleri diğer ülkelerden ayıran en büyük fark, iletişimsel yönteme dayanan ders prgramları ve bu yönteme uygun rtamlar aracılığıyla öğrencilerin yabancı dili kullanmalarının sağlanmasıdır. Ülkemizde yabancı dilin günlük yaşamda ve tplumsal alanda kullanımının sınırlı lduğu dikkate alınarak, yabancı dilin tplumda kullanımının artırılması (örn. Yabancı dildeki filmlerin Türkçe seslendirilmesi yerine alt yazılı versiynlarının yayımlanması vb.) ve bu değişikliklerin ders prgramları, eğitim rtamları ve etkinliklerine yansıması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yabancı dil öğretim mdelinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Böylesi bir mdel ile, yabancı dilin sınıf rtamından çıkarılıp tplumun tüm kesimlerine yayılması ve dilbilgisi kurallarına dayalı dil öğrenimi yerine öğrencilerin yabancı dili knuşan ve günlük hayatta kullanabilen bireyler haline gelmeleri amaçlanmaktadır. KARAR LA Ğ Yabancı dil öğretim sisteminin iyileştirilmesi için öğretmen, akademisyen ve uzmanlardan luşan bir krdinasyn kurulunun luşturulmasına; bu kurulun yabancı dil öğretim sistemi üzerine araştırma yapmasına, alternatif öğretim mdelleri luşturmasına, yabancı dil öğretimini destekleyecek etkin dil araçları geliştirmesine ve bunların medya ve tplumda yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

8 5.6. Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Desteği Sağlayan Burs Prgramlarının Yeniden Yapılandırılması [2012/106] KARAR NO E 2012/106 Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Desteği Sağlayan Burs Prgramlarının Yeniden Yapılandırılması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR T /201 Bilim ve Teknlji İnsan Kaynağı YÖK Bilim, Sanayi ve Teknlji Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı 1416 Sayılı Kanun uyarınca resmiburslu statüde, kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerin eleman ihtiyacının karşılanması için yurt dışına gönderilen öğrencilerin, ulusal öncelikler ve sektörel ihtiyaçlar dğrultusunda seçilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yurt dışına burslu gönderilecek öğrenci sayısının ve alanların ülke ihtiyaçları dğrultusunda belirlenmesinde, bu knuların etkin bir şekilde yürütülmesi için metdlji geliştirilmesinde yarar görülmektedir. Bununla birlikte, kazanımların artırılması ve sürecin maliyet etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla yurt dışına gönderilen bursiyerlere yönelik rehberlik sisteminin luşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Rehberlik sistemi, öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süre byunca karşılaştıkları srunları aşmaları için yönlendirilmelerin yapılması ve akademik gelişimlerinin takip edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak, yurt dışı burs prgramlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KARAR LA Ğ Yurt dışında lisansüstü eğitim desteği sağlayan burs prgramlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı krdinasynunda YÖK, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknlji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı nın katılımıyla BTYK nın 25. tplantısına raprlanmak üzere bir mdel önerisi geliştirilmesine karar verilmiştir.

9 5.7. İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi [2012/107] KARAR NO E 2012/107 İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR T SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞ Yerel İdareler Bilim ve teknlji knularında farkındalık luşturulması, bilim kültürünün tabana yayılması ve geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde bilim fuarlarının düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bilim fuarlarının düzenlenmesi ile: Araştırma tekniklerinin, bilimsel raprlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin genç bireylere kazandırılması, Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çcuğa bilimsel prje yapma fırsatının sunulması, Öğrencilere bilimsel prje yapma ve paylaşma knusunda yeni rtam ve lanakların yaratılması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının rtadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Farklı ssyeknmik seviyedeki bölge kullarının bilimsel prjelere eşit katılımının sağlanması, Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, Gerçek hayattaki sru ve srunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. KARAR TASLAĞ LA Bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bilime lan merakının artırılması amacıyla ülke genelinde ilk ve rtaöğretim kurumlarında bilim fuarlarının düzenlenmesine karar verilmiştir.

10 5.8. Üniversiteye Giriş Sisteminin Yeniden Yapılandırılması [2012/108] 2012/108 Üniversiteye Giriş Sisteminin Yeniden Yapılandırılması İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR. YÖK ÖSYM R Ülkelerin bilim, teknlji ve eğitimdeki düzeyi eknmik, ssyal ve kültürel anlamda gelişmişliğinin temel ölçütlerinden biri larak kabul görmektedir. Eknmik ve ssyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi insan kaynaklarının etkili şekilde geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile lanaklıdır. Bu bağlamda, ülkemizin 2023 yılı hedefleri dğrultusunda eğitim sistemine yönelik yapılan çalışmalardan daha etkili snuçlar elde edilebilmesi için, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması önem arz etmektedir. KARAR Üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu nun srumluluğunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ın katılımıyla çalışmalar yapılmasına ve yeni sistemin 2014 yılı snuna kadar uygulamaya knulmasına karar verilmiştir.

11 5.9. AB Çerçeve Prgramları Hrizn 2020 ye Katılım Hazırlıklarının Yürütülmesi [2012/109] 2012/109 AB Çerçeve Prgramları Hrizn 2020 ye Katılım Hazırlıklarının Yürütülmesi İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR. 2005/203 AB Çerçeve Prgramlarına Katılım 2001/1 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Prgramı na Katılım 2000/2 Avrupa Birliği Prgramlarına Katılım AB Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknlji Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri çerçevesinde 25 n.lu "Bilim ve Araştırma" faslı, müzakerelere açılan ve geçici larak kapanan ilk ve tek fasıldır. Bu alan kapsamında gerçekleştirilen uyum çalışmalarının ana unsurunu ise Çerçeve Prgramlara katılım luşturmaktadır. Türkiye yıllarını kapsayan 6. Çerçeve Prgramı ve yılları arasında devam etmekte lan 7.Çerçeve Prgramı na assiye ülke statüsünde katılım sağlamıştır. Bu iki prgrama katılım öncesinde; BTYK nın 7. ve 12. tplantılarında alınan 2001/1 ve 2005/203 n.lu kararları kapsamında AB 6. ve 7. Çerçeve Prgramları na Türkiye nin katılımı knusunun karara bağlanması, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, TÜBİTAK ın ilgili diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde Avrupa Kmisynu ile müzakereleri yürütmekle görevli srumlu kuruluş larak belirlenmesine karar verilmiştir. Bahse knu prgramların devamı niteliğini taşıyan ve yılları arasında sürmesi öngörülen Hrizn 2020 Prgramı na katılım sürecinde, TÜBİTAK ın geçmiş prgramların müzakere ve yürütme süreçlerindeki tecrübesinden faydalanmak ve yürüttüğü faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için ilgili kararın alınmasına gerek duyulmuştur. KARAR T SLA Ğ Hrizn 2020 Prgramı na Türkiye nin katılımı knusunun karara bağlanması sürecinde, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, TÜBİTAK ın AB Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknlji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yla işbirliği içinde Avrupa Kmisynu ile teknik müzakereleri yürütmekle görevli srumlu kuruluş larak belirlenmesine karar verilmiştir. EK EK1: AB 7. Çerçeve Prgramı Ara Değerlendirme Rapru (1 Ocak Haziran 2012)

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu nun 13 Temmuz 2016 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 19 Temmuz 2016 tarihli

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Çk Paydaşlı Sağlık Srumluluğunu Geliştirme Prgramı 2013-2023 Sağlığın Krunması ve Geliştirilmesine Çk Paydaşlı Yaklaşım SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ankara, 2014 Bakanlık Yayın N:

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması IESEC Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yluyla İstihdam ve Standartların Artırılması (Increasing Emplyability and Standards f Elderly Caregivers thrugh Specialized Training and Innvative Empwerment)

Detaylı

"Sivil Havacılık Komisyonu"na Öneriler

Sivil Havacılık Komisyonuna Öneriler 1 Nasıl? 2 3 "Sivil Havacılık Kmisynu"na Öneriler Önerileri Kaynağı: "ihtiyaç" ile değişim/gelişim düşüncesi luşur gelişir, ancak dğru "ihtiyaç" ile ilişkilendirilmiş değişim/gelişim in sürdürülebilirliği

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ORTAOKUL DERS PROGRAMLARININ; BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mesut Ünlü Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul mesutunlu2005@gmail.cm Özet Bu çalışma, rtakul

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO: ETİMESGUT / ANKARA

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO: ETİMESGUT / ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO:11 06790 ETİMESGUT / ANKARA MAYIS 2017 İçindekiler KURUM HAKKINDA BİLGİLER... 5 İletişim Bilgileri... 5 Tarihsel

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 26-27 Haziran 2008 günlerinde ODTÜ de gerçekleştirilen Çalıştay a 27 üniversiteden 47, ilgili kurum ve kuruluşlardan 2 kişi lmak üzere

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU İçerik 1. Eğitim ve Öğretim Teknljisi 1.1 Bireysel Öğretim teknljileri 1.1.1 Mikr öğretim teknljileri 1.1.2 Prgramlı

Detaylı

ELEKTRO ĐK ORTAMLARDA BASILI YAYI LAR, GE EL EĞĐLĐMLER VE GELECEK

ELEKTRO ĐK ORTAMLARDA BASILI YAYI LAR, GE EL EĞĐLĐMLER VE GELECEK ELEKTRO ĐK ORTAMLARDA BASILI YAYI LAR, GE EL EĞĐLĐMLER VE GELECEK Burcu NURCAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enfrmatik Bölümü e-psta: 20120889004@msgsu.edu.tr ÖZET Bu makalenin amacı, gelişen

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Konservasyon Laboratuarı Deneyimi. Latif Özen

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Konservasyon Laboratuarı Deneyimi. Latif Özen Anadlu Medeniyetleri Müzesi, Knservasyn Labratuarı Deneyimi Latif Özen Kültür ve Turizm Uzmanı-Kimya Mühendisi/Knservatör, Anadlu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Türkiye 1921 yılında, milli mücadelenin en

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 4Nisan 2016,17:00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 4Nisan 2016,17:00 Sn Başvuru Tarihi ve Saati: 4Nisan 2016,17:00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 2016-2017AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSPROGRAMIDUYURUSU TR2014/DG/05/A1-01 JeanMnnetSchlarships İÇİNDEKİLER

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI SUNU İÇERİĞİ 1- TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları nın Amacı 2- Bilim Fuarı Başvuru ve Kabul Edilme Süreci 3- Bilim Fuarı nda Sergilenecek Projelerin İçeriği 4-Proje Sergilerinden

Detaylı

Dönem: 22 Yasama Yılı: 5

Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1326) Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Sner Aksy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde kuyan öğrencilerin

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE-1 : Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

Stratejik Plan Şehit Kamil Balkan İlkokulu (Bayrampaşa)

Stratejik Plan Şehit Kamil Balkan İlkokulu (Bayrampaşa) Stratejik Plan Şehit Kamil Balkan İlkkulu (Bayrampaşa) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM 1. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST EKİBİ Sıra

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler

Detaylı

KALiTE Güv~NJ ce sis rem~.

KALiTE Güv~NJ ce sis rem~. istanbul TiCARET ODASI s 9001 KALiTE GüvNJ ce sis rem. 2000 Sevgili Çal I ma Aradalarim, Temel.ilkeleri; "Müfjteri önceliği", "Çaiianların kenetlenmesi", "Süreçlerin iyiletirilmesi" ve "Eknmik etkinlik"

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı