AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:"

Transkript

1 İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin criteria applicable t C-rdinatin and supprt actins (C-rdinatin) Krdinasyn Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin criteria applicable t C-rdinatin and supprt actins (Supprting) Destek Prjeleri Değerlendirme Kriterleri 1

2 HAKEMLİK AB 7. Çerçeve Prgamı kapsaminda sunmus ldugunuz prje teklifleriniz Avrupa Kmisynu nun bağımsız hakemleri/ değerlendiricileri tarafından değerlendirilmektedir. ÇP lerde Hakemlik Nedir? ÇP lere sunulan prjelerinin değerlendirilmesi ile izlenme süreci, çıkar çatışmasına yer vermemek ve bjektif bir şekilde yürütülmek üzere Avrupa Kmisynu nun yapılan başvurular içerisinden seçtiği bağımsız uzmanlar hakemler ve prje izleyicileri- tarafından yapılmaktadır. ÇP lerde Hakemlik Görevinin sunduğu fırsatlar nelerdir? ÇP kapsamındaki lanaklardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair farkındalık kazanma Uzmanlık alanındaki faaliyetler ve varılan bilimsel ve teknljik en uç nkta bilgisi Değerlendirme sürecinde aynı alanda çalışan araştırmacılarla tanışma ve fikir alışverişinde bulunma imkânına sahip lma Yl masrafları hariç, hakemlik görevi yapılan her gün için 450 Eur harcırah ÇP lerde uzmanlık görevi neleri kapsar? Hakemler (Evaluatr Experts - Değerlendirici Uzmanlar): AB Çerçeve Prgramları na sunulan araştırma ve teknljik geliştirme prjelerini, çağrıda ve ilgili Çalışma Prgramı nda belirtilen kriterlere göre değerlendirirler. Brüksel/Lüksemburg da düzenlenecek panellerde yılda en çk 10 gün ya da uzaktan değerlendirici larak görev alırlar Prje İzleyicileri (Review Experts): AB Kmisynu tarafından hali hazırda maddi larak desteklenen prjelerin denetlenmesi ve izlenmesi sürecinde Kmisyn a destek sağlarlar. Prgram İzleyicileri (Mnitr Experts): AB Kmisynu na ÇP prgramları ve plitikalarının uygulamaları ile snuçlarının izlenip değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeni stratejiler/plitikalar geliştirilmesine yardımcı lurlar. Hakemlerde aranan şartlar nelerdir? Avrupa Kmisynu başvuru havuzundan aşağıdaki şartları dikkate alarak hakem seçimini yapar: İlgili bilimsel veya teknik alanlarda araştırma deneyimi, 2

3 Araştırma ve teknljik geliştirmeye yönelik prjelerde yönetim veya değerlendirme deneyimi, Araştırma ve teknljik gelişmeye yönelik prjelerin, teknlji transferi ve invasyn çalışmalarının getirdiği snuçların kullanımına dair deneyim, Bilim ve tplumla ilişkili knularda (eğitim, iletişim, risk, etik.. vb) deneyim, Uluslararası bilim ve teknljik işbirliği deneyimi, İnsan kaynakları yönetimi deneyimi Avrupa Kmisynu seçimini, Cinsiyet dengesi, Cğrafi bölge ve ülke dağılımlarını gözeterek ve ÇP deki prgramlara sunulan prje yğunluğuna bağlı larak yapar. 7.ÇP de uzamanlık başvurusu nasıl yapılır? Hakemlik başvurusu bireysel ya da kurumsal bazda, Uzman Yönetim Mdülü (Expert Management Mdule - EMM) üzerinden yapılır. EMM e adresinden ulaşılır ve prfil luşturulur. Başvuru snrası süreçte neler yaşanır? Kayıt işlemini tamamlayan adayın başvurusuna dair bilgiyi ve özgeçmişini başvurulan alanın AB 7.ÇP Ulusal Krdinasyn Ofisi ndeki irtibat nktasına bildirmesinde fayda görülmektedir. AB Kmisynu seçtiği uzmanlara görevlerinin kapsamını ve şartlarını belirttiği bir görev yazısı vasıtası ile temasa geçer Şayet uzmanlar da görev yazısında belirtilen şartları kabul ederse Kmisyn ile sözleşme imzalanır. 3

4 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Değerlendirme kriterleri farklı prje tiplerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, bir işbirliği prjesi, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yğun larak yer aldığı bir prje lduğu için, prjenin bilimsel ve teknik mükemmeliyeti diğer değerlendirme kriterlerinden daha fazla önem taşımaktadır. Diğer taraftan bir krdinasyn prjesinde prje knsrsiyumunun yapısı, kalitesi ve kurulacak ağın (netwrk) güçlü lması önemli bir değerlendirme kriteridir. Uygunluk Kntrlü: Prje başvurusu için belirlenen sn başvuru tarihine uyuldu mu? Bağımsız rtaklar için çalışma prgramında belirlenen kriterlerdeki minimum sayıları karşılayan knsrsiyumlar kuruldu mu? Prje teklifinde eksik kısım var mı? Çalışma Prgramında belirtilen faaliyet alanına uygun mu? Diğer (örn. Bütçe limiti) 4

5 S/T QUALITY (Prjenin Bilimsel ve Teknik Kalitesi) Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Prje teklifi, tematik alanın genel ve çalışma knusunun özel hedeflerine uygun mu? Prje teklifi, alanin hedefe ulaşmasını sağlarken hangi prblemlere nasıl çözümler üretiyr? Prje teklifi, var lan bilimsel seviyenin ötesine nasıl geçiyr? Var lan çalışmalara yeni ve farklı larak nasıl bir katkı sağlıyr? Prje teklifi nasıl bir innvatif yaklaşıma sahip? Prje teklifi, tematik alan kapsamında elle tutulur ve gerçekçi gelişmeler sağlıyr mu? Prje teklifi, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri ne nasil bir katma değer sağlayacak? Prje teklifi, bir işbirliği prjesi lduğu için farklı disiplinleri bir araya getiren bir yapıya sahip mi? IMPLEMENTATION (Prjenin uygulama planı) Prje teklifinin nasıl bir yönetim yapısı ve süreci var? Bir işbirliği prjesi lduğu için kalabalık bir knsrsiyumdan söz edilmektedir. Bu durumda bu kalabalık knsrsiyumun idaresinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Prje rtaklarının ve prjede görev alacak kişilerin deneyimleri bu prjede görev almak için yeterli mi? Hangi rtak, hangi iş, neden görevlendirildi? Prje teklifi, yeteri kadar güçlü bir knsrsiyum kalitesine sahip mi? Prje rtakları arasında denge krunmus mu? AB Çerçeve Prgramları AB Üye ve Aday Ülkelerindeki dağınık Ar-Ge ptansiyelini bir araya tplamayı hedeflemektedir. Bu nedenle prje rtaklarınız mümkün lduğu kadar farklı AB Üye ve Aday Ülkelerinden lmalıdır. Prje rtaklarınız arasında araştırma snuçlarınızı destekleyecek bir araştırma merkezi ya da üniversite; sn kullanıcıya ulasabilecek yetenekte bir kurum ya da kuruluş; sn kullanıcı; KOBİ mutlaka yer almalı. Bütçe, insan kaynağı ve ekipman larak prje kaynaklarının adil dağılımı sağlanmış mı? IMPACT (Prjenin Avrupa ya eknmik, ssyal ve kültürel etkisi) Prje teklifi, çalışma prgramında belirtilen ve Avrupa seviyesinde gerçekleştirilmesi beklenen etkileri sağlıyr mu? Prje snuçlarının yayılımı ve sn kullanıcıya ulaşabilmesi ile ilgili yapılan düzenlemeler nelerdir? Smut ve gerçekçi düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin prje snuçları basın ylu ile tanıtılıcaktır yerine prjein ilk 6 ayında 5 farklı basın kuruluşu ile yayınlar gerçekleştirilecektir denmelidir. Prjede hangi rtağın prje snuçlarından nasıl yararlanacağının belirlendiği fikri mülkiyet haklarının yönetimi ile ilgili yapılan düzenlemeler nelerdir? Prje teklifinde ulusal ya da uluslarlarası düzeyde başka prgram ya da fnlama sistemleriyle 5

6 örtüşen, nları tamamlayan çalışmalar var mı? Prje teklifi, Avrupa sanayinin rekabet gücünü nasıl artıracak ne gibi çalışmalar öngörmektedir? 6

7 Krdinasyn Prjeleri Değerlendirme Kriterleri S/T QUALITY (Prjenin Bilimsel ve Teknik Kalitesi) Prje teklifinde, çalışma prgramında belirtildiği şekilde etkin ve etkili bir destek eylemi mekanizması geliştirilmiş mi? (knferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenemesi, izleme ve değerlendirme çalışmaları, araştırma ve yenilik stratejileri geliştirme çalışmaları, özendirme ödülleri, yarışmalar, uzman ve çalışma grupları, bilginin yayılımı, bilgi ve iletişim aktiviteleri, knsrsiyum yönetimi,) Prje teklifinde, çalışma prgramında belirtildiği şekilde etkin ve etkili bir krdinasyn mekanizması geliştirilmiş mi? (Ağ luşturma, Bilginin yayılması aktiviteleri, rtak bilgi sistemleri ile uzman grupların luşturulması, Krdinasyn ve yayılım aktiviteleri, İyi uygulamaların değişimi, Knsrsiyum yönetimi) Prje teklifi, tematik alanın genel ve çalışma knusunun özel hedeflerine uygun mu? Prje teklifi, tematik alan kapsamında elle tutulur ve gerçekçi gelişmeler sağlıyr mu? Prje teklifi, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri ne nasil bir katma değer sağlayacak? IMPLEMENTATION (Prjenin uygulama planı) Prje teklifinin nasıl bir yönetim yapısı ve süreci var? Bir krdinasyn prjesi lduğu için kalabalık bir knsrsiyumdan söz edilmektedir. Bu durumda bu kalabalık knsrsiyumun idaresinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Prje rtaklarının ve prjede görev alacak kişilerin deneyimleri bu prjede görev almak için yeterli mi? Hangi rtak, hangi iş, neden görevlendirildi? Prje teklifi, yeteri kadar güçlü bir knsrsiyum kalitesine sahip mi? Prje rtakları arasında denge krunmus mu? AB Çerçeve Prgramları AB Üye ve Aday Ülkelerindeki dağınık Ar-Ge ptansiyelini bir araya tplamayı hedeflemektedir. Bu nedenle prje rtaklarınız mümkün lduğu kadar farklı AB Üye ve Aday Ülkelerinden lmalıdır. Prje rtaklarınız arasında araştırma snuçlarınızı destekleyecek bir araştırma merkezi ya da üniversite; sn kullanıcıya ulasabilecek yetenekte bir kurum ya da kuruluş; sn kullanıcı; KOBİ mutlaka yer almalı. Bütçe, insan kaynağı ve ekipman larak prje kaynaklarının adil dağılımı sağlanmış mı? IMPACT (Prjenin Avrupa ya eknmik, ssyal ve kültürel etkisi) Prje teklifi, çalışma prgramında belirtilen ve Avrupa seviyesinde gerçekleştirilmesi beklenen etkileri sağlıyr mu? Prje snuçlarının yayılımı ve sn kullanıcıya ulaşabilmesi ile ilgili yapılan düzenlemeler nelerdir? Smut ve gerçekçi düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin prje snuçları basın ylu 7

8 ile tanıtılıcaktır yerine prjein ilk 6 ayında 5 farklı basın kuruluşu ile yayınlar gerçekleştirilecektir denmelidir. Prjede hangi rtağın prje snuçlarından nasıl yararlanacağının belirlendiği fikri mülkiyet haklarının yönetimi ile ilgili yapılan düzenlemeler nelerdir? Prje teklifinde ulusal ya da uluslarlarası düzeyde başka prgram ya da fnlama sistemleriyle örtüşen, nları tamamlayan çalışmalar var mı? Prje teklifi, Avrupa sanayinin rekabet gücünü nasıl artıracak ne gibi çalışmaları destekliyr? Prje teklifi, kullanıcılar/tplum arasında etkin ve etkili bir rtaklık geliştirilmesine yardımcı luyr mu? 8

9 Destek Prjeleri Değerlendirme Kriterleri S/T QUALITY (Prjenin Bilimsel ve Teknik Kalitesi) Prje teklifi, tematik alanın genel ve çalışma knusunun özel hedeflerine uygun mu? Prje teklifi, alanin hedefe ulaşmasını sağlarken hangi prblemlere nasıl çözümler üretiyr? Prje teklifi, tematik alan kapsamında elle tutulur ve gerçekçi gelişmeler sağlıyr mu? Prje teklifi, Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri ne nasil bir katma değer sağlayacak? IMPLEMENTATION (Prjenin uygulama planı) Prje teklifinin nasıl bir yönetim yapısı ve süreci var? Tek rtaklı bir knsrsiyum yapısı lsa da nasıl bir yönetim sürecinin uygulanacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Prje rtaklarının ve prjede görev alacak kişilerin deneyimleri bu prjede görev almak için yeterli mi? Hangi rtak, hangi iş, neden görevlendirildi? Prje teklifi, yeteri kadar güçlü bir knsrsiyum kalitesine sahip mi? Prje rtakları arasında denge krunmus mu? AB Çerçeve Prgramları AB Üye ve Aday Ülkelerindeki dağınık Ar-Ge ptansiyelini bir araya tplamayı hedeflemektedir. Bu nedenle prje rtaklarınız mümkün lduğu kadar farklı AB Üye ve Aday Ülkelerinden lmalıdır. Prje rtaklarınız arasında araştırma snuçlarınızı destekleyecek bir araştırma merkezi ya da üniversite; sn kullanıcıya ulasabilecek yetenekte bir kurum ya da kuruluş; sn kullanıcı; KOBİ mutlaka yer almalı. Bütçe, insan kaynağı ve ekipman larak prje kaynaklarının adil dağılımı sağlanmış mı? IMPACT (Prjenin Avrupa ya eknmik, ssyal ve kültürel etkisi) Prje teklifi, çalışma prgramında belirtilen ve Avrupa seviyesinde gerçekleştirilmesi beklenen etkileri sağlıyr mu? Prje snuçlarının yayılımı, tecrübe paylaşımı ve mükemmeliyetin yayılımı tüm paydaşların bir araya gelmesi ile sağlanıyr mu? Prje teklifinde ulusal ya da uluslarlarası düzeyde başka prgram ya da fnlama sistemleriyle örtüşen, nları tamamlayan çalışmalar var mı? Prje teklifi, Avrupa sanayinin rekabet gücünü nasıl artıracak ne gibi çalışmaları destekliyr? 9

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Projelerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sürecinin en kritik kısımlarında bağımsız ve yüksek kaliteli uzmanlar rol alır. Her yıl 4500-5000

Detaylı

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programına Katılım Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi AVRUPA BĐRLĐĞĐ PROJE TEKLĐFĐNĐN HAZIRLANMASI LĐZBON STRATEJĐSĐ

Detaylı

AB Çerçeve Programları BAHADIR AKBULUT

AB Çerçeve Programları BAHADIR AKBULUT Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programına Katılım AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi BAHADIR AKBULUT AVRUPA BİRLİĞİ PROJE TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI LİZBON STRATEJİSİ ORTAK OLMA / BULMA AB 7.ÇERÇEVE

Detaylı

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8

Konsorsiyum yapısı. Sözleşmede yer alan görevler. Ortak3. Ortak4 Koordinatör. Ortak6. Ortak2 Ortak5 Ortak1. Ortak7. Ortak8 AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası Projedeki durumunuzu belirlemek...

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN

TÜBĐTAK. 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları. Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi ve Proje Hazırlama Esasları Seda GÖKSU Begüm SARGIN 7.ÇP Çağrı Sistemi Uluslararası Dernekler Politika Dokümanları Avrupa Teknoloji Platformları 7.ÇP Üye Ülkeleri - Delegasyonlar Çalışma

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013)

TÜBĐTAK (2007-2013) 2013) AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 2013) 10 Aralık 2012 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak

Detaylı

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Uluslararası Projelerde Yer Almanın Kazançları Bilgi ve Zaman Avrupa/dünya çapındaki en iyi araştırmacılarla bir araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar Türkiye de STD Srunlar and yaklaşımlar STD Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi: Güçlükler/Srunlar STD nin Yatırım ve negatif yatırım fırsatları hakkında karar verme sürecine müdahil lan hükümetleri

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı

Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda

Detaylı

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi IKEDA CONSULTING Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi Hakkımızda Biz Kimiz? IKEDA Cnsulting, Organizasynel Gelişim ve Yönetici Gelişimi alanlarında kurumlara özel çözümler geliştiren ve kurumsal prjelerin

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz?

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası İÇERİK Projedeki durumunuzu belirlemek

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

TÜBİTAK Ufuk 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları

TÜBİTAK Ufuk 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Ufuk 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU Marie Skłodowska-Curie Ulusal Uzmanı ve Ulusal İrtibat Noktası Bilgi Günü Gündemi Marie S. Curie Alanı Genel

Detaylı