TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TASLAĞI ( )

2 BAKAN SUNUŞU Kamu idareleri etkinliklerini artırmak, gelişmek ve üstlendikleri görevleri yerine getirerek daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaynaklarını ve yeteneklerini iyi kullanmalı ve çevresel koşullarını doğru anlamalıdır. Stratejik planlama yaklaşımı, bu noktada kamu idarelerine doğru yönetim ve istenilen sonucu alma açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Sanayi ürünlerinin teknik mevzuatına ve/veya ürün güvenliği gereklerine uygunluk denetiminin % 70 inden sorumlu olan Bakanlığımızın ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlanmak amacıyla, 635 sayılı KHK ile önemli bir adım atılmış, Sanayi Ürünleri kurulmuş ve ürün güvenliği ve denetimi konusunda problemlerin çözülmesi ve sistem geliştirmede önemli bir kapasiteye ulaşılmıştır. kurulduğu günden bu yana piyasaya güvenli ürün arzını sağlamak amacıyla, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin faaliyetlerini yerine getirmenin dışında idari ve teknik kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürmüş ve yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 2012 yılında Strateji ve Eylem Planının hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Stratejik planlamada iç ve dış paydaşların beklentileri kamu idaresinin vizyonunun, misyonunun ve hedeflerinin belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz iç ve dış paydaşlarının da görüşleri doğrultusunda Stratejisi ve Eylem Planını hazırlamıştır. Belgenin, ülkemizde yürütülmekte olan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ve güvenli ürün arzına katkı sağlaması inancı ile hazırlık çalışmalarında emeği geçen ve bundan sonraki sürece katkı sağlayacak herkese teşekkürlerimi sunarım. Nihat ERGÜN Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 1

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ..4 1.MEVCUT DURUM Türkiye de Piyasa Gözetim ve Denetimi ve Ulusal PGD İdari Yapılanması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Amacı Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Genel İlkeleri PGD ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diğer Kuruluşlar Avrupa Birliğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hızlı uyarı Sistemi (RAPEX) Avrupa Ürün Güvenliği Uygulama Forumu (PROSAFE) Avrupa Piyasa Gözetim ve Denetim Platformları İdari İşbirliği Grupları(ADCO) DURUM ANALİZİ İç Paydaş Çalıştayı Dış Paydaş Çalıştayı 20 3.GZFT ANALİZİ VİZYON, GENEL AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİ VE EYLEM PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI EKLER Strateji Belgesinin Temel Politika Belgeleri İle İlişkisi Onuncu Kalkınma Planı Yılı Programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strateji Belgesi ( ) Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi ( ) Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ( ) Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) Trafik Güvenliği Eylem Planı

4 GİRİŞ Strateji belgeleri, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde sonuç alma açısından önemli belgelerdir. Stratejik yönetim, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf bir yapının oluşmasını sağlarken gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde müz piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin olmasını ve sanayi ürünlerinin güvenli ve mevzuatına uygun şekilde piyasaya arzını sağlamak amacıyla, iç ve dış paydaşların da görüşleri doğrultusunda Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Piyasa gözetimi ve denetimi sadece kamu kuruluşlarının değil piyasada yer alan tüm aktörlerin aktif olarak katılması gereken bir süreçtir. Bu nedenle, belgenin hazırlanması aşamasında, ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili kurum ve kuruluşların yanı sıra, üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmış, yapılan çalışmalar tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülmüştür. Hazırlık çalışmaları kapsamında iki çalıştay yapılmış, yapılan çalıştaylarda ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetiminde yaşanan sorunlar tespit edilmiş ve çalıştaylar sonucunda iç ve dış paydaşların beklentileri değerlendirilerek mevcut sorunların çözümüne yönelik eylemler planlanmıştır. Eylem Planı, hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde ve hangi araçlar ile uygulanacağını tanımlamaktadır. Strateji ve Eylem Planı nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde eylemlerin revize edilmesi, Strateji ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. 3

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde yaşanan küreselleşme ile rekabet ve piyasada yer alan ürünlerin çeşitliliği giderek artmış ve tüketiciye farklı fiyat, kalite ve seçeneklerde ürün sunulması, insan can ve mal güvenliğini tehdit eden bir takım riskleri de beraberinde getirmiştir. Piyasada serbest dolaşımda olan bu ürünlerin insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, çevreyi, bitki ve hayvan yaşamını tehdit eden risklerini ortadan kaldırmak amacıyla piyasa gözetim ve denetim sistemi uygulanmaktadır. Gümrük Birliği ile birçok alanda AB mevzuatına uyum sağlanması ve uygulamaların da AB uygulamalarıyla paralel hale getirilmesine yönelik yükümlülükler üstlenen ülkemizin Avrupa Birliği içinde malların serbest dolaşımını sağlayabilmesi için piyasaya güvenli ürün arzını sağlayabilmeli ve bunun için etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi yapmalıdır. AB mevzuatının uyumlaştırılarak hukuki altyapının oluşturulmasının yanında, mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli idari altyapının da oluşturulması önem arz etmektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik olarak yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin olmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda öncelikli sorunlardan hareketle Bakanlığımızın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin vizyon ve genel amaç belirlenerek; bu vizyona ve genel amaca yönelik, dört temel hedef tespit edilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, strateji belgesinin uygulanmasını temin edecek 38 eylemden oluşan Eylem Planı oluşturulmuştur. Eylem Planı, eylemlerin, hangi zaman dilimi içerisinde, hangi araçlarla uygulanacağını tanımlamaktadır. 4

6 1. MEVCUT DURUM 1.1.Türkiye de Piyasa Gözetim ve Denetimi ve Ulusal PGD İdari Yapılanması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Piyasa gözetimi ve denetimi, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya gerektiğinde kullanımda iken ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak üretilip üretilmediğini ve güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek, ürünün güvenli olmaması halinde güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde ise Bakanlık tarafından yapılan yaptırımları uygulamak gibi her türlü faaliyeti kapsar. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, yaptırım uygulama yetkisi piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştiren kamu kuruluşuna ait olmakla birlikte, piyasa gözetimi ile piyasa denetimi arasında, bu faaliyetlerde rol alan taraflar açısından birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Piyasa gözetimi, piyasada yer alan tüm aktörlerin etkin olduğu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, tüketiciler, kullanıcılar, üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin önemli görevleri bulunmakta olup, kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmaları piyasada yer alan ürünlerin güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Piyasa denetimi ise, başka test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılsa bile, sadece yetkili kamu kuruluşunun etkin bir şekilde faaliyet gösterdiği bir süreçtir. Bu aşamada, ürünün teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının tespiti amacıyla gerekli testler ve muayeneler yapılmakta, ürünün güvenli olup olmadığına dair nihai kararlar alınmakta ve ilgili taraflar hakkında gerekli müeyyideler uygulanmaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimi aynı zamanda, AB ekonomik entegrasyonunun temel ilkelerinden olan malların serbest dolaşımını garanti altına alan uygulamalardan biridir. Ürünlerin yasal düzenlemelerde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun kontrolü anlamına gelen piyasa gözetimi ve denetimi ile malların serbestçe dolaşabildiği, üreticiye güven esası üzerine kurulan iç pazarın güvenli ürünlerden oluşması sağlanmaktadır. 5

7 1.1.2.Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Amacı PGD nin amacı temel olarak, piyasada sadece güvenli ürünlerin yer almasını ve bunu gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlanmaktır. Böylece, ilgili mevzuat hükümlerini karşılamayan ürünlerden kaynaklanan kaza veya yaralanmalar azaltılarak, tüketicilerin ve diğer kullanıcıların can ve mal güvenliğinin korunması sağlanırken diğer iktisadi aktörlerin haksız rekabete karşı korunması ile iyi işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olunması sağlanmış olacaktır. Ürünlerin piyasaya ilgili mevzuatta belirtilen veya bir mevzuatın bulunmadığı durumlarda güvenliğe esas olacak diğer kriterlerle ortaya konulan standartlar, iyi uygulama kodları, bilim ve teknoloji düzeyi, tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi gibi temel güvenlik gereklerini karşılar şekilde arz edilmesi, üreticinin, yetkili temsilcisinin ve/veya ithalatçının sorumluluğundadır. PGD faaliyetleri, yetkili kuruluşlarca, bir strateji belirlendikten sonra işaret ve belge kontrollerinin yapılarak ve gerektiğinde laboratuvar analizlerine tabi tutulmak üzere üründen numuneler alınarak gerçekleştirilir. Yetkili kuruluş, denetimler sonucunda ürüne ilişkin uygunsuzluk tespitinde idari yaptırımların uygulanmasını, güvensizlik tespitinde ise ürünün piyasaya arzın yasaklanmasını, arz edilmiş olanların toplanmasını, güvensizliğin üretici tarafından giderilmesinin sağlanmasını, ürünün güvenli hale getirilmemesi veya güvenli hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesine yönelik gerekli tedbirler alınmasını ve bu tedbirlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Dolayısıyla, tüm bu faaliyetlerle aralarında üretici ile tüketicinin de yer aldığı tüm piyasa aktörleri arasındaki menfaat dengesinin kurulması ve AB standartlarında iyi işleyen bir piyasa ekonomisinin oluşturulması sağlanmış olacaktır Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Genel İlkeleri Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri mutlaka kamu otoriteleri tarafından yerine getirilmelidir. Bunun en önemli nedeni, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin tarafsızlığını sağlamaktır. Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yerine getirirken gizliliğe riayet etmelidir. Ekonomik aktörlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler kural olarak gizlidir. 6

8 Piyasa gözetimi ve denetimi oransallık ilkesine uyularak yürütülmelidir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda alınan önlemin ürünün taşıdığı riskle orantılı olması yani riskin ya da uygunsuzluğun derecesine göre belirlenmesi gerekmektedir. Üreticiler uygunluk değerlendirmesi süreciyle tüm AB mevzuatına uygunluğu doğrulamalıdır. PGD otoritesinin sorumluluğu, uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde piyasaya sürülmüş veya sürülmek üzere olan ürünlerin gözetimine kadar uzanır. Kural olarak piyasa denetimi işlemleri ürünün tasarım ve üretim aşamasını kapsamaz. Ancak, yetkili kuruluş uygunsuzluk tespit edildikten sonra sabit bir hatanın oluşup oluşmadığını doğrulamak için üretim yerinde kontrollerde bulunabilir, uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzını önlemek için üreticiler ve tedarikçilerle işbirliği yapabilir PGD ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Kurul, 19/3/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Ekonomi Bakanının koordinasyonunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanının katılımıyla PGD den sorumlu kuruluşların en üst seviyede temsilcilerinden oluşturulmuştur yılında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Kurulu ve görevlerini belirleyen Genelge 2011/12 Genelge sayısıyla 06/09/2011 tarihli Resmi Gazetede yeniden yayımlanmıştır. Genelgeye göre Kurul, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yıllık eylem planlarını değerlendirecek, etkin bir ithalat ve iç piyasa denetimi için temel hedef ve stratejilerle alınacak tedbirleri belirleyecek ve bu amaçla üst düzeyde kararlar alarak ilgili kurumlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü sağlayacaktır. Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, sekretarya görevi Ekonomi Bakanlığı tarafından yerine getirilecek, ihtiyaç halinde diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları da Kurulun çalışmalarına davet edilebilecektir. Genel ekonomik hedefler, insan sağlığı ve güvenliği, kamu yararı doğrultusunda ürün güvenliği politika ve stratejilerinin uygulanması amacıyla Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün 7

9 Güvenliği Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca aktif katkı ve destek sağlanacaktır Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu, 2002 yılında çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Kurul, piyasa gözetimi ve denetimi alanında tavsiye niteliğinde kararlar almak, böylece PGD ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması, PGD idari kapasitesinin geliştirilmesi ve sorumlu kuruluşlar arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurula, Ekonomi Bakanlığı Ürün Genel Müdürü başkanlık etmekte, yetkili kuruluşlardan da birer daimi temsilci katılım sağlamaktadır. Kurulun görevleri Yönetmeliğin 15'inci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre Kurulun görevleri şunlardır: Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin işleyişini sağlayabilmek için, piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yetkili kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yetkili kuruluşların karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerileri üretmek, Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın yetkili kuruluşlarca hazırlanmasını ve uygulanmasını izlemek, Gerektiğinde, teknik mevzuat uyumu ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında tavsiye niteliğinde kararlar almaktır Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı nın teşkilat ve görevleri 637 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. 637 sayılı KHK nın 2. maddesinin (ı) bendinde Ekonomi Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili görevleri Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek. olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Çerçeve Kanun ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili yetkili kuruluşların görev 8

10 ve yükümlülükleri düzenlenmekte olup, bu konuda Ekonomi Bakanlığı PGD kuruluşları arasında koordinasyonu sağlama yetkisine sahiptir. Ekonomi Bakanlığı nın PGD ile ilgili görevleri Ürün Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011 yılında Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 635 sayılı KHK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kuruluşu, görevleri ve teşkilatı düzenlenmiştir. 635 sayılı KHK ile daha önce sanayi ürünlerinin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu sağlamak amacıyla Sanayi tarafından yerine getirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti, sanayi politikası belirleme ve ürün mevzuatı hazırlama yetkisinden bağımsız hale getirilmiştir. Bakanlığımız ürün güvenliği konusunda 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiği denetimler aracılığıyla önemli tecrübe ve bilgi birikimi elde etmiştir yılında Güvenliği Denetimi nün kurulması ile ulusal düzeyde ürün güvenliği ve denetimi konusunda yatay sorunların çözülmesi, etkin bir piyasa gözetim ve denetim sistemi oluşturulması, ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politika belirleme, denetim usul ve esaslarını belirleme ve benzeri konularda önemli bir kapasiteye ulaşılmıştır. Genel Müdürlük ürün güvenliği ve denetimine ilişkin politika belirleme, denetim stratejisi, rehberi, planı ve programı hazırlama, denetlenecek ürünlere yönelik risk analizleri yapma, denetim usul ve esaslarını belirleme, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını ve yaptırım uygulanmasını sağlama gibi merkezi olarak yerine getirilmesi gereken görevler dışında, Bakanlığımız sorumluluğunda bulanan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri aracılığıyla yürütmektedir. - nün Görevleri nün görevleri 635 sayılı KHK nın 11 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre n PGD faaliyetlerine ilişkin görevleri şunlardır : 9

11 Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin denetimine yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek. Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yaptırım uygulamak, denetime yönelik risk analizleri yapmak, denetim usul ve esaslarını belirlemek. Teknik mevzuata ve ürün güvenliği denetimine ilişkin verileri toplamak, ürün güvenliği bilgi sistemi oluşturmak, verileri değerlendirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak. Bakanlığın görev ve sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde yararlanılacak laboratuvarın nitelikleri ve hizmet alanlarını belirlemek, laboratuvar kurulmasını desteklemek ve bu konularda düzenlemeler yapmak. Denetim sırasında alınan numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak. Bakanlık Ürün Koordinasyon Komisyonunun oluşumunu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek. - Sorumluluğunda Bulunan Ürün Grupları Atex Asansörler Aerosol Kaplar Basınçlı Ekipmanlar Düzenlenmemiş Alan Elektrikli Ekipmanlar Gaz Yakan Cihazlar Makinalar Motorlu Araçlar Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcılar Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Kazanlar 10

12 - Sanayi Sanayi, aşağıda belirtilen görevleri ile PGD faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek. - Metroloji ve Standardizasyon nün Görevleri 635 sayılı KHK nın 10 uncu maddesinde Metroloji ve Standardizasyon nün görevleri açıklanmaktadır. Bu görevlerden PGD faaliyetlerine ilişkin olanlar ise şöyledir: a) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler ile ilgili standart listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmak. b) Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak. c) Ulusal ölçü etalonlarının bulundurulma ve kontrol esaslarını belirlemek, d) Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlıkça gerekli görülen standartlara ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak. e) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek. f) Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. g) Laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, kurulan laboratuvarların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek. h) Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek. 11

13 - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapma, toplantılara katılma, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütme ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlama Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevleri arasında yer almaktadır. - Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etme, dava ve icra işlemlerini takip etme, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alma görevleri çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin konularda Bakanlık aleyhine açılan davalarda Bakanlığı temsil etmekte, PGD alanında hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına katılmaktadır. - Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi il müdürlüklerinde denetimle görevli personel tarafından gerçekleştirilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerinin piyasa gözetimi ve denetimi konularında görev, yetki ve yükümlülükleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 16'ıncı maddesi ile Yıllık PGD Rehberi ve Denetim Planı nında il müdürlüğünün PGD ye ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Bakanlık tarafından gönderilen yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programını esas alarak ilin piyasa gözetimi ve denetimi programını hazırlamak ve uygulamak, b) Denetim programını; ilin üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcı profilini çıkararak bunlara ait ürünlerin denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlamak, c) PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek, ç) PGD faaliyetlerinde ihbar, şikayet, her türlü reklam ve ilanlar ile kaza, yaralanma haberleri ve veri tabanlarından yararlanmak, d) PGD faaliyetleri sonucunda gerekli idari yaptırım kararlarının verilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak, 12

14 e) Bakanlıkça verilecek piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararlarının yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların yerine getirilip getirilmediğini üretici nezdinde ve piyasada izlemek ve kontrol etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermek, f) PGD faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız, eşit ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak, g) Denetim personelinin teknik ve hukuki konularda eğitim ihtiyacını karşılamaya, bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, ğ) Piyasanın veya ürünlerin uygunluk düzeyinin yükseltilmesi amacıyla üreticilerle işbirliği yapmak, bilgilendirme, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek. (2) İl müdürü, PGD faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla diğer ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm önlemlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumludur. İl müdürü, koşulları dikkate alarak organizasyon içinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için ayrı bir birim oluşturur Diğer Kuruluşlar Ülkemizde piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu on adet kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların sorumlu olduğu ürün grupları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. YETKİLİ KURULUŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı SORUMLU OLUNAN ÜRÜN GRUPLARI Elektrikli ve elektronik ürünler, makineler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, motorlu taşıtlar, asansörler, teleferikler, ev aletleri, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, sıcak su kazanları, ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, hazır giyim- tekstil ve ayakkabı (etiket kontrolü), diğer makineler, tarım ve orman traktörleri. Düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim-tekstil ve ayakkabı, dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, mutfak/pişirme gereçleri, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler, kozmetikler, oyuncaklar, deterjanlar, 13

15 kimyasal ürünler Sağlık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Çocuk bakım ürünleri, tıbbi cihazlar, Gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler, yem, gübreler, bitki koruma ürünleri, veterinerlikte kullanılan tıbbi ürünler Yapı malzemeleri, katı yakıtlar, pil ve akümülatörler Kişisel koruyucu donanımlar Gezi tekneleri, gemi teçhizatı Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları Tütün mamulleri ve etil alkol ürünleri Akaryakıtlar, madeni yağlar 1.2. Avrupa Birliğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi AB uygulamalarında piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin en önemli özelliği, her üye devletin altyapısını nasıl oluşturacağına kendisinin karar vermesidir. AB mevzuatında ürün güvenliğine ilişkin genel yasal düzenlemeler bulunmakla birlikte, üye devletlerin direktifleri ne şekilde uygulayacağı konusunda hiçbir yükümlülük bulunmamaktadır. PGD ulusal bir yükümlülük olarak kabul edildiği için, her üye devlet piyasa gözetimi ve denetimi sistemini nasıl kuracağı veya nasıl yürüteceği konusunda bağımsızdır. Avrupa Birliğinde piyasa gözetimi ve denetiminin ulusal olması ilkesinin getirdiği bir takım dezavantajlar bulunmaktadır. Bu ilkenin benimsenmesi sonucu her ülkenin kendi PGD sistemini oluşturmada bağımsız olması ile farklı gözetim uygulamaları ortaya çıkabilmekte ve ulusal gözetim faaliyetleri birbirleriyle çakışabilmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla ulusal yetkililer arasında idari işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmiş, PGD yetkilileri arasındaki işbirliği ile ulusal yetkililerin kendi yöntemlerini diğerleriyle karşılaştırması sonucunda iyi uygulamaların Topluluk düzeyinde yaygınlaştırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği ne üye ülkeler arasında uygulamaların uyumunun 14

16 sağlanması, çakışmaların önlenmesi amacıyla kabul edilen idari işbirliği, üye ülkeler için zorunlu tutulmuştur. İdari işbirliği çerçevesinde, üye ülkeler PGD bilgi ve verilerini hazır bulundurmak durumundadırlar. Bu zorunluluğun amacı piyasa gözetimi ve denetimi sırasında yapılan test ve araştırma faaliyetlerinin mükerrerliğini engellemek ve bilgilerin gizliliğini sağlamaktır. Yetkili kuruluşlar mükerrerlikleri engellemek için teknik analizler veya testlerinin başka bir kuruluş tarafından yapılmış ve sonuçlarının kendilerine iletilmiş veya iletilecek olması halinde, bu testlerin tekrarlanması gerekip gerekmediğini değerlendirirler. Ürünün, AB piyasasına arzından önce ve sonra piyasa gözetim otoriteleri ve ekonomik operatörleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken görev ve sorumluluklar aşağıdaki şekilde yer almaktadır. AB de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin temel politikalar, ortak pazarda malların serbest ve güvenli bir şekilde dolaşımı ile tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunmasıdır. Bu iki politika seçilecek önceliklerin çerçevesini de belirlemektedir. AB de piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu otoritelerin çoğu için tüketicinin korunması seçilen hedef ve önceliklerin en önemlisidir. Kullanıcı güvenliğini desteklemek için yürütülen tüm faaliyetler herkes için aynı kuralların geçerli olduğu ortam (levelplayingfield) ve adil rekabeti tesis etmeye katkı sağlamaya yöneliktir. 15

17 AB yasal çerçevesi üye ülkelerin direktifleri nasıl uygulayacağına ve mevzuatın nasıl olması gerektiğine hükmetmez. Piyasa gözetimi ve denetiminin nasıl yerine getirileceği üye ülkelere bağlıdır. Çoğu üye ülkede piyasa gözetim organizasyonu değişen ortam veya farklı politik şartlar veya ortaya çıkan ihtiyaçlar gereği sık sık değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle, üye ülkelerin hepsinin ihtiyaçlarına uyan tek bir organizasyon modeli yoktur. Dolayısıyla AB de piyasa gözetim organizasyonu ve icra yöntemleri büyük oranda üye ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri bazı ülkelerde merkezi olarak organize edilmekle birlikte bazılarında bölgesel veya yerel makamlar tarafından yürütülmektedir. Örneğin, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, İngiltere'de yerel yönetimler, Fransa'da merkezi hükümet tarafından, Almanya da eyaletlerde ilgili Bakanlıklar tarafından yerine getirilmektedir. FRANSA PGD Kuruluşları Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı ( Rekabet Politikası, Tüketici Sorunları ve Kaçakçılığı Kontrol ) Bütçe, Kamu Hesapları ve Devlet Reformu Bakanlığı (Gümrük ve Vergi Genel Müdürlüğü) Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı (Rekabet, Sanayi ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ) Ulaştırma, Sürdürülebilir Kalkınma Ekoloji Bakanlığı (Riskleri Önleme Genel Müdürlüğü) Çalışma, İstihdam ve Sağlık Bakanlığı (Çalışma ) Sağlık Ürünleri Emniyeti Ajansı Ulusal Frekanslar Ajansı Ulaştırma, Sürdürülebilir Kalkınma Ekoloji Bakanlığı (Denizcilik Daire Başkanlığı) İNGİLTERE PGD Kuruluşu Sorumlu olduğu ürün grupları Tüm ürünler 3. Ülkelerden AB ye ithal edilen tüm ürünler Ölçü aletleri Gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, kimyasal maddeler, patlayıcılar, patlayıcı ortamda kullanılan malzemeler Makineler, KKD Tıbbi cihazlar, Kozmetik, Dövme Gezi Tekneleri Sorumlu olduğu ürün grupları 16

18 İstihdam ve İnovasyon Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Gıda ve Köyişleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Topluluklar ve Yerel İdareler Çalışma Bakanlığı Ulusal Ölçüm Ofisi ALMANYA PGD Kuruluşu Alman İnşaat Teknoloji Enstitüsü Federal Motorlu Taşıt Teşkilatı Federal Ağ Ajansı Federal Denizcilik ve Hidrografi Teşkilatı Eyaletlerde ilgili Bakanlıklar (örneğin Bavyera Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Hessen Aile,Çalışma ve Sağlık Bakanlığı gibi) Tüm tüketici ürünlerinin güvenliği (yerel yönetimler), piller, RTTE, atıklar, ve profosyenel kullanıma özgü ürünler, ROHS, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, EMC İlaç, tıbbi cihaz Enerji kullanan ürünler, veteriner ilaçları, REACH Motorlu araçlar, araçlarda kullanılan ürünlerin güvenliği Yapı malzemeleri (yerel yönetimler) Sivil kullanım amaçlı patlayıcılar Tartı aletleri Sorumlu olduğu ürün grupları Yapı Malzemeleri Karayolu taşıtları RTTE ve EMC Gemi Teçhizatı Düzenlenmemiş alanda yer alan tüketici ürünleri, aerosol kaplar, basit basınçlı ekipmanlar, kişisel koruyucu donanımlar, gaz yakan cihazlar, ATEX, gezi tekneleri, taşınabilir basınçlı ekipmanlar asansörler, makineler, açık havada kullanılan ürünlerde gürültü emisyonu, LVD, oyuncaklar, tıbbi cihazlar. Avrupa Birliği genelinde bilgi paylaşımı, kaynakların birleştirilmesi ve üye devletler arasındaki işbirliği etkili, kapsamlı ve sürekli bir denetim için kaçınılmazdır. Bu amaçla bir takım iyi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların bir kısmı Türkiye deki piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kurum ve kuruluşların da aktif katılımını gerektirmekte ya da katkı sağlamaktadır. Bu uygulamalar aşağıda yer almaktadır. 17

19 Hızlı Uyarı Sistemi (RAPEX) RAPEX sistemi 2001/95 sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi kapsamında 2004 yılında kurulmuştur. RAPEX, AB ülkelerinde piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kurumlar ve Avrupa Komisyonunun Topluluk piyasasında tespit ettikleri tehlikeli ürünlere ilişkin bilgileri hızlı ve etkili bir şekilde paylaştıkları ve tüketicileri sağlık ve güvenlikleri bakımından potansiyel risk teşkil eden ürünlere karşı bilgilendirdikleri bir sistemdir. 765/2008 sayılı Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte RAPEX sisteminin kapsamı tüketici sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının ve çevrenin oluşturulması ve profesyonel kullanım gerektiren ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu yönüyle RAPEX sistemi AB ülkelerinin ürün güvenliği konusunda temel amacı olan piyasada sadece güvenli ürünlerin dolaşımına hizmet etmektedir. Türkiye RAPEX sistemi kapsamına tam olarak dahil edilmemiş olup, Bakanlığımız tarafından bu sistemdeki bildirimler, Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile yazılı olarak veya sistemin haftalık olarak yayınlanan halka açık kısmından alınmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2012 RAPEX yıllık raporuna göre 2012 yılı içerisinde sisteme bildirimi yapılan ürünlerin menşeine göre dağılımı incelendiğinde 1123 ürün ile Çin ilk sırada yer almaktadır. Türkiye 89 ürün ile 3. sırada yer almaktadır Avrupa Ürün Güvenliği Uygulama Forumu (PROSAFE) Forumun kurumsal amacı Avrupa Ekonomik Alanı içinde ürün ve hizmet güvenliği ile ilgili değerli bilgileri ve tecrübeleri paylaşmak amacıyla gayri resmi tartışmalar yapmak ve sınır ötesi işbirliğini geliştirmektir. Avrupa genelindeki ülkelerde piyasa gözetiminden sorumlu kurumlar tarafından oluşturulan forumun ilk toplantısı 1990 yılında gerçekleştirilmiştir. Kurulduğu günden bugüne piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirmek üzere AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, AB ye aday ülkeler ve diğer ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla pek çok toplantı ve çalıştay düzenlenmektedir. Ayrıca 2005 yılından itibaren PROSAFE tarafından çeşitli projeler desteklenmektedir. AB tarafından finanse edilen ve PGD faaliyetlerini daha fazla geliştirmeyi amaçlayan EMARS I ve II projeleri bu kapsamdadır. PROSAFE toplantılarına ve projelerine Türkiye den katılım sağlanmaktadır. 18

20 Avrupa Piyasa Gözetim ve Denetim Platformları İdari İşbirliği Grupları (ADCO) Üye devletlerdeki uzmanlardan oluşan işbirliği grupları Avrupa çapında daha adil uygulamanın yaratılmasına, farklılıkların ve gri alanların çözümlenmesine, iyi uygulamalar geliştirilmesine ve sınır ötesi işbirliğine katkıda bulunmaktadır. 3. DURUM ANALİZİ 3.1. İç Paydaş Çalıştayı Temmuz 2012 tarihlerinde, Nevşehir de Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı adı altında düzenlenen çalıştay, Bakanlığımız merkez birimlerinden, bağlı ve ilgili kuruluşlarından ve İl Müdürlüklerinden toplam 78 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay ile, PGD faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Bakanlığımız PGD vizyonu ve misyonu ile PGD de yeni yaklaşımlar ve alternatif çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, uygulamada yaşanan sorunların tespitine yönelik olarak yapılan SWOT analizi ile Bakanlığımızın PGD alanındaki güçlü ve zayıf yanları belirlenerek çözüm önerileri geliştirilmiş, bu tespitler doğrultusunda çalışma grupları oluşturulmuştur. 5 başlık altında belirlenen sorunlar çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarında çözüme yönelik olarak uygulanması gereken faaliyet ve projeler belirlenerek katılımcılara sunuş yapılmış ve tüm katılımcıların görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Çalıştay'da piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikli olarak ele alınan sorun alanları aşağıda sıralanmıştır. 1- İdari ve Hukuki Düzenlemeler 2- Uygulama ve Altyapı 3- İnsan Kaynakları ve Eğitim 4- Farkındalık ve Bilinç Oluşturma 5- İşbirliği ve Koordinasyon 19

21 2.2.Dış Paydaş Çalıştayı Mayıs 2013 tarihlerinde, Afyonkarahisar da gerçekleştirilen çalıştaya PGD den sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşları, meslek odaları, dernekler, üniversiteler ve Bakanlığımız personelinden toplam 74 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcılar, PGD faaliyetlerinde karşı karşıya kalınan sorunları aşağıdaki gibi gruplandırarak ana sorun alanlarını belirlemişlerdir: 1- Denetim Altyapısı 2- Toplumsal ve Sektörel Bilinçlendirme 3- Mevzuat, Usul ve Esaslar 4- STK, Üniversiteler ve Meslek Örgütleri 5- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 6- Denetim Sürecinin Planlanması, Uygulanması ve Uluslararası İşbirliği 7- İthalat Denetimleri ve Gümrük Uygulamaları çalıştaylar sonucunda belirlenen sorun alanları değerlendirilmiş ve katılımcılar tarafından çözüm önerileri geliştirilmiştir. 20

22 3.GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER Bakanlığımız bünyesinde sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olan bir genel müdürlüğün kurulmuş olması. Yeni kurulan bir Genel Müdürlük olması nedeni ile bugüne kadar edinilen tecrübeler ışığında, PGD faaliyetlerinin gelişmelere açık şekilde yeniden yapılandırılabilir olması. Genel Müdürlüğünün kurulması ile Bakanlık içinde koordinasyonun ve karar mekanizmalarını ağırlaştıran diğer bürokratik unsurların ortadan kalkması. PGD ile ilgili AB teknik mevzuatın Bakanlık tarafından uyumlaştırılmış olması. n PGD konusunda işbirliğine ve iletişime açık olması AB çalışma gruplarına ve ADCO gruplarına katılım sağlanması. PGD faaliyetleri ile ilgili kaynakların yönlendirebileceği tek bir bütçenin olması. Genel Müdürlük personelinin PGD konusunda bilgi birikimi ZAYIF YÖNLER Uygunsuzluk karşısında üreticiye yönelik alınan önlemlerin düzeltici ve eğitici olması gerekirken cezaya dayalı olması sayılı Kanunun yeni AB mevzuatına uyumlaştırılmamış olması. TSE ile yapılan protokol dışında kalan alanda test hizmetleri ve numune alımlarında ihale mevzuatından kaynaklanan bürokratik engellerin yaşanması ve finansal kaynakların kullanımının zor olması. Teknik altyapı ve fiziksel donanım eksikliği. Denetim personelinin tam zamanlı olarak çalışmaması. Ürün direktifleri ile ilgili rehber dokümanların eksikliği. Denetim personelinin ürün grubu ve direktif bazında uzmanlaşamaması. Bakanlığın sorumlu olduğu ürün grubunun fazla olması. Çapraz denetimlerin gerektiği kadar yapılmıyor olması. Uygulamaya yönelik eğitimlerin yeterince yapılmaması. n ve yürüttüğü faaliyetlerin kamuoyunda yeterince bilinmiyor olması. Üretici, dağıtıcı ve ithalatçılarla yeterince işbirliği 22

23 ve tecrübe sahibi olması. Genel Müdürlük bünyesinde genç, dinamik ve öğrenme düzeyi yüksek personelin bulunması. Bakanlığın 81 ilde teşkilatlanmış yaygın bir organizasyon yapısına sahip olmasından dolayı üretici ve tüketicilere erişimin kolay olması. Taşra teşkilatında denetim faaliyetlerini yürüten, belirli bir seviyede bilgi ve deneyime sahip personelin mevcudiyeti. TSE nin Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olması ve PGD faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan test ve muayene hizmetinin büyük bölümünün TSE ile tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde bedelsiz olarak karşılanıyor olması. PGD faaliyetlerinin ve sonuçlarının izlenmesi amacıyla kurulmuş mevcut bir veri tabanı olması. Veri tabanı ve eğitimler vasıtasıyla, tüm denetçilerin birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişinde bulunması ve denetçiler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmış olması. Kontrol listelerinin birçoğunun hazırlanmış olması. yapılamaması. Yeni kurulan bir birim olması nedeniyle merkez teşkilatın personel, ekipman, ofis alanı vb. eksikliklerinin olması. Genel Müdürlüğe yeni verilecek personelin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda tecrübesinin olmaması. Taşra teşkilatına hukuki konularla ilgili desteğin yeterince sağlanamaması. Ürün Güvenliği konusunda kamuoyunun yeterince bilinçlendirilememesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi konusundaki yetersizlikler. PGD konusunda yetişmiş ve tecrübeli taşra teşkilatı personeli bir kısmının bu Gümrük ve Ticaret il müdürlüklerine geçmesi. İllerde görev aracı sayısındaki yetersizlikler. İllerde numune muhafaza mekanı olmaması. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konusunda Sektörel Komisyonların yokluğu. 23

24 FIRSATLAR o PGD de belirlenen genel amaçlara ulaşma yönünde güçlü bir siyasi ve bürokratik iradenin bulunması Ulusal PGD Stratejisinin mevcut olması. AB ve BM destekli projeler kapsamında düzenlenen eğitimler. TAIEX eğitimleri. Bilgi ve becerinin artırılması amaçlı yabancı ülkelere yapılacak çeşitli teknik geziler. Özel sektör ve sivil toplum örgütlerindeki işbirliği isteği. Tüketici bilincinin oluşmaya başlaması. Üretimde standartlaşmanın olması, firmaların kalite yönetim sistemi vb. sistemleri uygulamalarının yaygınlaşması. Avrupa Birliği kuruluşları ve üye ülkeler ile PGD kapsamında ortak proje ve programların uygulanabilmesi, Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulunun varlığı ile PGD nin üst düzeyde ele alınabilmesi. Ülkemizde PGD ve ürün güvenliğinin öneminin giderek TEHDİTLER o Kayıt dışı çalışan firmaların varlığı. Üretici ve ithalatçı firmaların mevzuatı yeterince bilmemesi Her ürün grubunda ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte test hizmeti veren kuruluşun olmaması. Özellikle Uzakdoğu menşeli ucuz ve güvensiz ürünlerin ülkeye girmesi. Üretici, ithalatçı ve tüketicilerin, PGD konusunda farkındalığının yetersiz olması. Çoğunlukla Uzakdoğu menşeli ve düşük kaliteli ürünlerin yarattığı rekabet baskısı nedeniyle üreticinin düşük maliyetle üretim yapmaya yönelmesi. Mevzuat düzenleme yetkisi ile denetim yetkisinin farklı Genel Müdürlüklerde olmasından kaynaklanan sorunlar. Tüketicilerin ürün güvenliği hakkında yeteri kadar bilinçli olmaması ve şikayet mekanizmasını yeterince kullanmaması. Piyasaya sunulan malların çeşit ve sayı olarak artması. Bazı ürünlere ilişkin test ve muayene işlemlerinin uzun sürede sonuçlanması. 24

25 artması. EN Standartlarının Türkçeleştirilmiş olması. 25

26 4. VİZYON, GENEL AMAÇ VE HEDEFLER 26

27 5. STRATEJİ VE EYLEM PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Eylem planındaki faaliyetlerin yürütülmesinde başarının sağlanması, sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, Strateji ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı süreci izler, Eylem Planını 6 aylık dönemler halinde değerlendirerek raporlar ve ilgili kurum ya da birimleri yönlendirir. İzleme ve Değerlendirmeye Dair Esaslar Strateji ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı; eylem planını takip ederek, sonuçları değerlendirir, alınması gereken tedbirler hakkında tavsiyeler oluşturur. Strateji ve Eylem Planının izleme ve değerlendirme işlemlerine ilişkin sekretarya hizmetleri Strateji ve Mevzuat Dairesi Başkanlığına bağlı Strateji, Planlama ve Araştırma Şubesi tarafından yürütülür, bu şube eylem planındaki sorumlu birimlerden eylemlere dair raporları altışar aylık dönemler halinde alır ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra raporlar ve sorumlu ve ilgili birimlere iletilir. Strateji ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı, gerektiğinde Strateji ve Eylem Planı ile ilgili olarak sorumlu ve ilgili birimleri yazılı davet ile toplantıya çağırabilir. 27

28 6. EYLEM PLANI HEDEF-1) PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ UYGULAMALARI ETKİNLEŞTİRİLECEKTİR. Eylem Sorumlu Eylem Adı No Kuruluş/Birim İlgili Kuruluş/Birim Süre Açıklama Metroloji ve Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin Standardizasyon Genel teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine Müdürlüğü uygunluğunu sağlamak için yapılacak piyasa 1.1 gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin uygulama Yıllık PGD Rehberi ve Bilim, Sanayi ve esaslarını belirlemek ve uygulamada yeknesaklık Denetim Programları Teknoloji İl Müdürlükleri sağlamak amacıyla PGD Rehberi ve Denetim hazırlanacak ve uygulamaya Programı hazırlanacaktır. Sektörel dernekler ve geçirilecektir. Sektörel Dernekler sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak Tüketici Örgütleri TOBB hazırlanacak olan rehber her yıl Ocak ayında uygulanmak üzere İl müdürlüklerine gönderilecektir. 1.2 Yapılan denetimlere ilişkin sonuçlar düzenli olarak değerlendirilecektir. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve PGD Rehberi ve Denetim Planı nın uygulama sonuçları yıl içerisinde değerlendirilecek ve il müdürlükleri bu değerlendirmeler doğrultusunda yapılacak denetimler hakkında yönlendirilecektir. Teknoloji İl Müdürlükleri 28

29 Ekonomi Bakanlığı 1.3 Yıllık PGD Faaliyet Raporu yayımlanacak ve dağıtılacaktır. Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Tüm PGD Kuruluşları Sektörel Dernekler Tüketici Örgütleri Bir önceki yıl gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve paydaşlara gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla her yıl o yılın ilk dört ayında hazırlanarak yayımlanacaktır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırlanan söz konusu rapor, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek Meslek Odaları odalarına, tüketici ve sektör derneklerine ve sendikalara gönderilecektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planında Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemiyle, sanayi ürünlerinin güvenli ve 1.4 Risk analizi sistemi ile sorumluluk alanımızdaki ürünlerin denetimlerine esas olmak üzere ürünlerin öncelik sıralaması ve listeleri belirlenecektir mevzuatına uygun şekilde piyasaya arzını sağlamak amacı kapsamında risk analizi sisteminin oluşturulması için Genel Müdürlüğümüz tarafından 2013 yılı içinde bir çalışma yürütülmüş ve Bakanlığımız sorumluluk alanına giren ürünlerin denetimlerde önceliklerinin belirlenmesi için risk analizi sistemi oluşturulmuştur. Kurulan bu sistemle her yıl risk analizi yapılacak ve denetimlerde ürünler hangi üzerinde yoğunlaşılması gerektiği tespit edilerek 29

30 kaynakların etkin kullanılması sağlanacaktır. Yapılan denetimlerde, denetlenen ürünler için 1.5 Ürün bazında denetim rehberleri hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenecektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri hangi mevzuatın uygulanacağının ve hangi testlerin yapılacağının denetçi tarafından bilinmesi ve standart kontrol listelerinin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, ürün bazında denetim rehberleri hazırlanacaktır. Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda TSE 1.6 Gümrüklerde ürünlerin gümrüklerde teknik mevzuatına uygunluk kontrollerinin daha etkin bir biçimde yapılmasına yönelik Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Bakanlığımız sorumluluğundaki ürün gruplarının ithalat denetimlerinin etkinliğinin arttırılabilmesi amacıyla bu ürün gruplarına ilişkin ithalat denetimlerinin Bakanlığımızca yürütülmesi için çalışmalar yürütülecektir. TSE yasal alt yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin uygulama esaslarını belirlemek ve uygulamada 1.7 Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine ulaşan şikâyetler Merkez teşkilatına da bildirilecektir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri yeknesaklık sağlamak amacıyla her yıl PGD Rehberi ve Denetim Programı hazırlanmaktadır. Söz konusu rehberin hazırlık aşamasında programa dahil edilen ürünlerin seçiminde yıl içinde şikayete konu ürünle de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, Bakanlığımıza ulaşan 30

31 şikayetlerin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine ulaşan şikayetlerin belli periyotlarda Bakanlığımıza ulaşması denetimlerin daha etkin planlanmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, şikayete konu ürünler ile ilgili kampanya denetimleri düzenlenmesi de sağlanacaktır. Bu amaçla, il müdürlükleri her ay kendilerine gelen şikayetlere konu olan ürünlerin marka, model ve seri numaralarını bildireceklerdir. Farklı illerde aynı marka ve modeldeki ürünlerin mükerrer denetimleri kaynakların etkin kullanılmamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, tüm denetçilerin denetimden önce denetim yapacakları ürünle ilgili olarak veri tabanında ön 1.8 Bilim, Sanayi ve inceleme yapması ve böylece resen yapılan Mükerrer denetimlerin Teknoloji İl denetimlerde ya da şikayet üzerine yapılan önlenmesi sağlanacaktır. Müdürlükleri denetimlerde aynı marka ve modeldeki ürünlerin tekrar denetlenmesi önlenecektir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe veri tabanında belli periyotlarda yapılan kontrollerle denetimi yapılmış ürünlerin tekrar denetlenmemesi için İl Müdürlükleri yönlendirilecektir. 1.9 Proje odaklı piyasa gözetimi Bilim, Sanayi ve Piyasa gözetimi ve denetimi yapan kurum ve 31

32 ve denetimi uygulama Teknoloji İl Müdürlükleri kuruluşlar piyasa gözetimi faaliyetlerini yürütmek örneklerine ağırlık amacıyla önemli miktarda kaynak harcamaktadır. verilecektir. Uygunluk Değerlendirme Denetimler, numune alma, laboratuvar testleri, Kuruluşları sonuçların değerlendirilmesi, yasal takip, projeler konusunda iletişim gibi süreçler proje yapma TSE ihtiyacını doğurur yılı içinde Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda iki pilot uygulamaya Üniversiteler başlamıştır. Denetimlerin izlenebilirliğini ve ölçülebilirliğini arttıran ve kaynakların daha etkin Sektörel Dernekler kullanılmasına olanak sağlayan bu yaklaşımla önümüzdeki süreçte uygulama örnekleri Meslek Odaları arttırılacaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda, projeler kapsamında yapılacak denetimlerde etkinliği artırmak üzere denetim rehberleri ve standart kontrol listeleri hazırlanacaktır. Ülkemizdeki laboratuvar Ekonomi Bakanlığı Güvenli ürünlerin piyasada yer almasını sağlamak envanterinin çıkarılmasına amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi 1.10 ilişkin çalışmalar sürdürülecek, piyasa gözetimi ve denetiminde kullanılacak laboratuvarların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çevre ve Şehircilik faaliyetlerinde kamu kuruluşlarının yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de istenilen sayıda ürünün test laboratuvarlarına gönderilememesi ve bu nedenle, ürünlerdeki güvensizliğin tespit kurulması ve teknik Bakanlığı edilememesidir. Bunun en önemli nedenlerinden kapasitelerinin arttırılması biri ise ülkemizdeki laboratuvar altyapısının tüm 32

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ FAALİYETLERİ Gülay UZUNGİL SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATEX ve Kimyasallar Şube Müdürü III.

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim,2015 SUNUM PLANI Ürün Güvenliği ve Güvenli Ürün Kavramı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Nedir? PGD İdari Yapılanması Sorumluluk Alanımızda Bulunan

Detaylı

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014

Dilek GÖKCEK. İzmir 2014 1 Dilek GÖKCEK İzmir 2014 2 Piyasa Gözetimi ve Denetimi TİTCK ürün grupları Kurumumuz sorumluluğundaki PGD ye tabi ürünler Tıbbi Cihazlar -Genel Tıbbi Cihazlar Kozmetikler İlaçlar -Vücuda Yerleştirilebilir

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) GİRİŞ UKAY İÇİN YASAL DAYANAK Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2010-2012) Ekonomi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ. Ürün Güvenliği Nedir?

PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ. Ürün Güvenliği Nedir? PGD KONUSUNDA GENEL BİLGİ Ürün Güvenliği Nedir? Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari

Detaylı

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/18 Ref : 6/18 Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete de Ürün Güvenliği

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKÜMÜLATÖRLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ Nisan 2017, İSTANBUL SUNUM PLANI 1. PİYASA GÖZETİMİ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 4703 SAYILI ÜRÜNLERE ĠLĠġKĠN TEKNĠK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAĠR KANUN 1 SUNUġUN ĠÇERĠĞĠ Temel Kavramlar AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları 4703 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI

SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ CİHAZ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi 1 Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi Selçuk Uçar Yönetim Kurulu Başkanı Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) 31 Mayıs 2016 9. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu Sunumun İçeriği 2 Uygunluk

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu

BA IKF-SİR,RF.J OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu BALIKESIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERL! lne BASIN SOK.N0.10/2-3 BALIKESİR L BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. _J Tarih Sayı Konu O 8 J6. 2015 511/

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı