T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FALİYET RAPORU Şubat 2015

2 İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin yapmakla yükümlü olduğu çalışmaların standardını yükseltmek, gelişimini sağlamak ve bunlara değer katmak ana prensipleriyle çalışan İç Denetim Birimi Başkanlığı, kurumun etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve yönetime rehberlik etmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumun yaptığı çalışmaların stratejik plana, performans ve yatırım programına, mevzuata uygun bir şekilde planlanıp hayata geçirilmesi için risk odaklı; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimleri ile güvence hizmeti vermek ve danışmanlık yaparak idareye değer katmak temel amaçları doğrultusunda çalışan İç Denetim Birimi Başkanlığı, temelde kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmasını hedeflemektedir. Belirtilen temel prensipler ve amaçlar doğrultusunda 2014 yılı boyunca birçok yeniliğe imza atan kurumumuzda; iç denetim ile ilgili temel tanım ve kavramlara ilişkin farkındalığın artırılması ve denetlenen birimlere denetim sürecinin işleyişi ile bu süreçte birimlerden beklenenler konusunda yol gösterici olması amacıyla iç denetim el kitabı basıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kamu İç Denetim Yazılımı olan İçDen birimimizde kullanılmaya başlanmıştır. İç Denetim Birimi olarak hazırladığımız 2014 yılına ilişkin İç Denetim Faaliyet Raporu nda, sistem, performans ve bilgi teknolojileri denetimi olmak üzere, 2014 yılında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ile yapılan danışmanlık faaliyetlerinin ayrıntıları verilmektedir. Raporda bu çalışmalara ilişkin ayrıntıların yanı sıra iç denetime yönelik güçlü ve zayıf yönlere, öneri ve tedbirlere de yer verilmiştir. Birimimiz söz konusu güçlü yönleri değerlendirip, zayıf yönleri bertaraf ederek etkin bir iç denetim faaliyeti sunmayı hedeflemektedir. Kaynakları rasyonel kullanmak, hizmet üretiminde daha verimli performans sağlamak ve kurum kültürünü geliştirilip aidiyet anlayışını pekiştirmek üzere 2009 yılında kurulan İç Denetim Birimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin mali ve idari yönetim anlayışına değer katmaya devam edecektir. Sabri ÇAKIROĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON ) Misyon ) Vizyon... 4 B. İÇ DENETİM BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu... 8 C. İDARENİN TEŞKİLAT ŞEMASI... 8 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER IV. A. PROGRAM DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa Nedenleri) Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler Kabul Edilmeyen Bulgular İzleme Faaliyetleri:Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler B. PLAN DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme C. KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA SONUÇLARI İç Değerlendirme Sonuçları Dış Değerlendirme Sonuçları Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu D. PROGRAM DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Alınan Eğitimler Verilen Eğitimler İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 17 A. İÇ DENETİM FAALİYETİNE İLİŞKİN KAYNAK SINIRLAMALARI VE OLASI ETKİLERİ B. ALINACAK/ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

4 V. İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER OLASI VE OLASI ETKİLERİ17 VI. KAPSAMLI GÖRÜŞ

5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyon tanımlarına uygun olarak birimimizin de misyon ve vizyonu yenilenmiştir. 1) Misyon Yetkin iç denetçilerimizle stratejik ve risk esaslı güvence ve danışmanlık faaliyetleri sunarak kurumumuzun modern yönetim yaklaşımına değer katmaktır. 2) Vizyon Uluslararası standartlarda yenilikçi ve sürdürülebilir denetim anlayışıyla öncü bir denetim sistemine sahip olmak. B. İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı İç Denetim Birimi Başkanlığı Şişli Cevahir İş Merkezi ndeki İBB Ek Hizmet Binası nın 8. ve 9. katında faaliyet göstermektedir. Binanın ve odaların fiziksel şartları makul seviyede olup, ihtiyaç duyulan malzeme ve araç-gereçler açısından da bir sorun bulunmamaktadır. 2. Örgüt Yapısı İç Denetim Birimi Başkanlığı nda Birim Başkanı, Başkan Yardımcıları, İç Denetçiler, İdari Hizmetler Personeli ve Yardımcı Hizmetler Personeli görev yapmaktadır. Birimimizin organizasyon şeması Şekil 1 deki gibidir. 4

6 Şekil-1.İç Denetim Birimi Organizasyon Şeması İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SEKRETERLİK İDB BAŞKAN YARDIMCISI İDB BAŞKAN YARDIMCISI İÇ DENETÇİLER İDARİ HİZMETLER BÜROSU YARDIMCI HİZMETLER 5

7 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 1. Kullanılan Donanımlar ve Sayıları Teknolojik Kaynaklar Kapsadığı Teknolojik Kaynaklar Miktar (Adet) Bilgisayar Donanımı Bilgisayar 30 PC+23 NOTEBOOK İletişim Araçları Telefon Cihazları 33 Sim Kart 7 Hesap Makinesi 20 Fax Cihazı 1 Ofis Malzemeleri Fotokopi Makinesi 2 Baskı ve Matbaa Araçları (Printer) 11 Yazı Tahtası 3 Flip Card 2 Diğer Teknolojik Araçlar Projeksiyon Makinesi 3 Projeksiyon Perdesi 1 Tablo 2. Kullanılan Programlar Program Auditus (IBM-Lotus Notes İstemcisi) Kamu İç Denetimi Yazılımı (İçDen) DAYSİS Ambar Otomasyon Programı (Taşınır Mal Programı) Randevu Programı SOA QPR YTS (Yatırım Takip Sistemi) YBM (Analitik Bütçe ve Muhasebe) HYS (Harcama Yönetim Sistemi) Programın Kullanıldığı Faaliyet İç Denetim Yazılımı İç Denetim Yazılımı Resmi yazıların iletimi Malzeme hareketleri işlemleri Randevu kayıt ve takip işlemleri Personel işlemleri Kurum Süreç ve Analizi ve Performans Çalışması nın takip edilmesi İhale İşlemleri Bütçe Teklifleri Giriş Programı İhale İşlemleri 6

8 Tablo 3. İşletim Sistemi/Yazılımlar Program Programın Kullanıldığı Faaliyet Lisans Adedi Windows 7 Professional 20 İşletim Sistemi Windows XP Professional 2 Antivirüs Kaspersky Antivirüs 33 Ofis Paketleri Microsoft Office İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde kullanılan teknolojik kaynaklar ve adetleri Tablo 1 de, kullanılan programlar Tablo 2 de, kullanılan işletim sistemi/yazılımlar ise Tablo 3 te gösterilmiştir. Ek olarak birim internet sayfasının hazırlanması ve birimin tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Lavasoft, Adobe Reader, Illustrator, Freehand gibi yardımcı programlar kullanılmaktadır. Birimimizin resmi internet sitesine icdenetim.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Sitemizde duyurular, yayınlar, mevzuat, eğitimler gibi başlıkların yanı sıra, iç denetim plan ve programı, iç denetim faaliyet raporu gibi üretilen dokümanlar da yer almaktadır. Birimimiz internet sitesi yenileme çalışmaları 2014 yılı içerisinde büyük oranda tamamlanmıştır. 4. İnsan Kaynakları İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde iç denetçiler, idari hizmetler personeli ve yardımcı hizmetler personeli olmak üzere toplam 25 personel çalışmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 20 iç denetçi kadrosu mevcut olan birimimizde tarihi itibariyle 12 iç denetçi görev yapmaktadır. İç Denetim Birimi Başkanlığında görev yapan iç denetçilerin isimleri, eğitim durumları ve sahip oldukları sertifikalar Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4. İç Denetçi Profili İç Denetçi Eğitim Durumu Sertifikalar Sabri ÇAKIROĞLU Yüksek Lisans A3 CFE CGAP CRMA Abdullah Erdem İŞBİLİR Yüksek Lisans A2 7

9 Ali Fatih Uysal Yüksek Lisans A1 Arzu BAŞ Lisans A2 Asude SEDEFOĞLU Doktora A3 CGAP Halil İbrahim Çiftçi Yüksek Lisans Mehmet Hilmi Koç Yüksek Lisans Mesut MÜCAHİTOĞLU Lisans A2 Recep Tekeş Yüksek Lisans A2 Serkan Çınar Lisans Zekeriya Açıkgöz Yüksek Lisans A2 Ziynet Bilgili Kurt Lisans A2 İç denetçilerimizden Halil İbrahim Çiftçi, Mehmet Hilmi Koç, Serkan Çınar birimimizde 2015 yılında göreve başlamışlardır. İDKK koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifika eğitimine katılımları henüz gerçekleşmediğinden dolayı Kamu İç Denetçi (A1) sertifikasına sahip değillerdir. 5. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkisine sahip bir birim olup, 2014 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden birimimize TL ödenek ayrılmış, ,12-TL lik kısmı faaliyetlerde kullanılmıştır. C. İdarenin Teşkilat Şeması İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak, tarihli Belediye Meclisi Kararı ile doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak kurulmuştur. Belediyenin Organizasyon Şeması ve İç Denetim Birimi Başkanlığı nın Organizasyon Şemasındaki yeri Şekil 2 de gösterilmiştir. 8

10 Şekil 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şeması 9

11 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri İç denetim faaliyetiyle ilgili olarak ulaşılması planlanan temel amaç ve hedeflerimiz şunlardır: 1. Etkin bir denetim ortamı oluşturmak 2. İç denetimin uygulamalarını geliştirmek 3. İç denetim farkındalığını artırmak 4. İç denetçilerin uluslararası standartlarda denetim yapabilecek beceri kazanmalarını sağlamak 5. Kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak idareye maksimum fayda sağlamak 6. Kurumun risk yönetimi, kontrol ortamı ve yönetişim süreçlerine maksimum katkı sağlamak B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler göz önüne alındığında, 2014 yılında iç denetim alanında uygulanan temel politika ve önceliklerimiz şu şekildedir: 1. Denetimlerin süreç bazlı ve risk odaklı gerçekleştirilmesi 2. Denetlenen birimlerin denetimlerde katılımcı rol oynamasının sağlanması 3. İç denetim konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması 4. İç denetim faaliyetlerinde koordinasyon ve etkinliği sağlayarak bilgi teknolojilerinden faydalanılması III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1. Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa Nedenleri) İç Denetim Birimi Başkanlığı nın 2014 yılında yaptığı süreç analizi güncellenmiştir. 290 tane süreç tanımlanmıştır. Tanımlanan 2.seviye süreçler üzerinden denetim ve danışmanlık hizmeti verilecek birimler ve süreçler belirlenerek 2014 yılı Denetim Programı hazırlanmıştır. Birimimizde süreç ve risk analizleri sonucu yüksek riskli alan olarak belirlenen ve aşağıda sıralanan süreçlere ilişkin 5 adet sistem, 3 adet performans ve 1 adet bilgi teknolojileri denetimi, denetim programında görevlendirilen iç denetçilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Denetim plan ve programımızın gerçekleşme oranı 2014 yılı içerisinde 2 iç denetçimizin başka kurumlara atanması sebebi ile %67 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan denetimler aşağıda yer almaktadır. 10

12 1. Gerçekleştirilen Sistem Denetimleri: Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi 2. Gerçekleştirilen Performans Denetimleri: Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Vatandaşların Talep, Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi (Çağrı Yönetimi) 3. Gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Denetimleri: Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri 4. Gerçekleştirilen Danışmanlık Faaliyetleri: Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Sertifikasyon: ISO 27001) İlgili süreçlerin sistem, performans, bilgi teknolojileri denetimi ve danışmanlık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ile; Denetlenen süreçlerin ilgili mevzuata uygunluğunun, Denetlenen süreçlerde kaynakların etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği, Denetlenen birimlerin süreçlerine ilişkin iç kontrol sistemi ve faaliyetlerinin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliği, Denetlenen süreçlere ilişkin kontrollerin; yönetişim, risk yönetimi, kontrol ortamına katkısı ve etik hassasiyet bakımından değerlendirilmesi Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolünü, Bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin kontrollerin yeterliliğinin etkinlik, gizlilik, bütünlük, doğruluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi, İdari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespitinin yapılması, 11

13 Proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek için hizmetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Denetim çalışmaları sırasında süreç sahipleri ile yapılan görüşmelere ek olarak aşağıdaki yöntem ve analiz tekniklerinden en az biri ve gerekli görüldüğü yerlerde birden fazlası kullanılmıştır. Gözlem Görüşme Yayınlanmış çalışmaların/raporların değerlendirilmesi Doğrulama Analitik inceleme Doküman inceleme Uygulama yazılımlarının incelenmesi Ayrıca İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında 2014 yılı içerisinde 1 adet danışmanlık/inceleme hizmeti verilmiş olup, söz konusu hizmete ilişkin bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Sertifikasyon: ISO 27001) - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Program dışı denetim ve danışmanlık faaliyetimiz bulunmamaktadır. 3. Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler İç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında belirtilen süreçlere ilişkin 42 si önem düzeyi yüksek olmak üzere toplam 79 adet bulgu tespit edilmiş ve 88 adet öneri geliştirilmiştir. İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, denetlenen birimin/idarenin denetim bulgularına katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Tespit edilen bulgu ve geliştirilen önerilere ilişkin bulgu ve öneri sayıları Tablo 5 da gösterilmiştir. Tablo 5. Bulgu ve Öneri Sayısı Denetlenen Süreç Bulgu Sayısı Önem Düzeyi Yüksek Bulgu Sayısı Öneri Sayısı 12

14 Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Vatandaşların Talep, Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi (Çağrı Yönetimi) Kabul Edilmeyen Bulgular 2014 yılı içerisinde iç denetçilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda kabul edilmeyen bulgu bulunmamaktadır. 5. İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 2014 yılı programındaki denetimlere ilişkin izlemeler İçDen yazılımı üzerinden gerçekleştirilmiş olup, 2014 yılından önceki izlemeler ise daha önce kullanılan metotlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. B. Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1. Denetim Planı Gerçekleşme Durumu 2014 yılı denetim planında yapılması ön görülen 4 adet sistem denetimi ve 1 adet mali denetim, plan döneminde denetim kaynağındaki azalma (2 iç denetçimizin farklı kurumlarda görevlendirilmesi) sebebiyle gerçekleştirilememiştir. 13

15 2. Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme Planlanan denetim döneminde 9 adet denetim (saha çalışması) yapılmıştır. Ayrıca, 2014 yılında birimimizde İçden yazılımı kullanılarak güvence, danışmanlık ve izleme faaliyetleri bu program aracılığıyla başarılı olarak gerçekleştirilmiştir. Birimimizdeki mevcut denetçi sayımıza ek olarak, İl Özel İdareden 3 adet ve yeni yıl itibariyle de farklı kurumlardan 4 adet olmak üzere toplam 7 adet iç denetçi katılarak iç denetçi kapasitemiz geliştirilmiştir. Denetçi kadromuzda %50 oranında kapasite artışı olmuştur. Buna ek olarak teknik kökenli iç denetçi sayısının arttırılması gerekmektedir. C. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları 1. İç Değerlendirme Sonuçları Kurumumuz İç Denetim Birimi Kalite Güvence Geliştirme Programı kapsamında 2014 yılı iç değerlendirme dönemsel gözden geçirme İç Denetçimiz Arzu Baş tarafından Aralık tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan iç değerlendirme sonucunda, rapora ilişkin eylem planı hazırlanmıştır. Eylem Planında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemiştir. 2. Dış Değerlendirme Sonuçları 2014 yılında İDKK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığına yönelik bir dış değerlendirme çalışması yapılmamıştır. 3. Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu Birimimize ait 2014 yılı Performans göstergelerini gösterir tablo aşağıya çıkartılmıştır. Tablo 6.Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Hedef Gerçekleşme Durumu İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Denetçi Başına Yapılan Denetim Sayısı Denetim Plan ve Programları Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti sayısı 3 Adet 2 Adet 3 Adet 1 Adet 14

16 Denetlenen Birimin/İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı Denetim Planının ve Denetim Programının Gerçekleşme Oranı Takvime Bağlanmış Aksiyonların İzlenme Oranı % 90 % 100 % 90 % 67 % 90 % 90 Yıllık denetim programı adam/saat olarak hesaplanmaktadır. Yapılan her denetimin bir denetim süresi vardır. Her iç denetçinin de yıl içerisinde belirlenmiş çalışma saati bulunmaktadır. Yapılan denetimlerde ve iç denetçi çalışma sürelerinde kısaltma ya da uzatma yapılamamaktadır. Bundan dolayı yıl içerisinde 2 iç denetçimiz farklı kurumlara gittiğinden planlanan da nışmanlık hizmeti gerçekleştirilememiştir. Denetçi sayısındaki azalma ve danışmanlık hizmeti verilecek müdürlükte yönetim deği şikliği olması sebebiyle 1 tane danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiştir. Denetçi sayısında azalma nedeniyle plan ve programın gerçekleşme oranı %67 olarak gerçekleşmiştir. D. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 1. Alınan Eğitimler İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde iç denetim faaliyetine ilişkin olarak 2014 yılı içerisinde Tablo 7 de ayrıntıları verilen eğitimlere katılım sağlanmıştır. Buna ek olarak idari personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler belirlenmiş ve ilgili personel bu eğitimlere katılmıştır. Tablo 7. Denetim Faaliyetine İlişkin Eğitimler Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren 04/03/2014 İç Denetim Yazılımı Hazırlık Süreci İç Denetim Koordinasyon Eğitimi Kurulu 19/03/ /04/2014 İş Zekası ile İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi Vizyoner Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. 23/04/2014- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Kamu İç Denetçi Eğitim Programı 17/05/2014 Müdürlüğü 18/07/2014- Kurumsal Kimlik Danışmanlık Vizyoner Eğitim Danışmanlık 15

17 2. Verilen Eğitimler 2014 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir eğitim bulunmamaktadır. 04/08/2014 Hizmet Alımı Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. Performans Denetimi Eğitimi ve SMM Denetim Serbest 21/07/2014- Performans Denetimi Danışmanlık Muhasebecilik Mali Müşavirlik 14/10/2014 Hizmet Alımı Ltd.Şti. 17/11/ /11/2014 Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası Etkinlikleri Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği(USİUD) 03/11/ /12/2014 İç Denetim Kalite Güvence Uygulamaları ve İç Denetim Uygulamaları Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde 2014 yılı içerisinde düzenlenen ve Tablo 8 de ayrıntıları verilen seminer, oturum, konferans vb. faaliyetlere katılım sağlanmıştır. Tablo 8. Seminer, Oturum vb. Katılım Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren 19/10/ /10/2014 Potansiyeli Performansa Taşıma Metodları Semineri İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı iç denetçileri ve idari personel 2014 yılı içerisinde Tablo 9 da ayrıntıları verilen diğer eğitimlere katılmıştır. Tablo 9. Diğer Eğitimler Eğitim Tarihi Eğitimin Konusu Eğitimi Veren 03/02/ /02/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İBB Eğitim Müdürlüğü 16

18 12/05/2014 Iç Kontrol Sistemi Yaygınlaştırma Eğitimi İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 20/11/ /11/2014 İlk Yardım Eğitimi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 24/11/ /11/2014 Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü /12/2014 Yangınla Mücadele Eğitimi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü IV. İÇ DENETİMİN KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri Yılı Denetim Planı kapsamında yapılan insan kaynağı analizinde ve 2014 yılında yapılan Dönemsel Raporlamadaki insan kaynağı analizinde, kurumun denetim evreninin tam olarak denetlenebilmesi için iç denetçiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Denetçi sayısının artırılmaması halinde kurumun denetim evrenindeki alanların yaklaşık %60-70 inde iç denetim faaliyeti yapılamaması sonucu ortaya çıkacaktır. B. Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler 5018 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde yapılan değişiklikteki imkânlar kullanılarak iç denetçi sayısının artırılması gerekir. V. İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER VE OLASI ETKİLERİ 2014 yılında kurumda idari düzeyde önemli kadrolarda (müdür ve üst düzey yönetici kadrosu) %90 gibi büyük ölçüde yeni atamalar yapılmıştır. VI. KAPSAMLI GÖRÜŞ Kuruma verilen güvence ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri ile yapılan denetimler sonucunda kapsamlı görüş verilmemiştir. 17

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İçindekiler Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi... 3 İç Denetim Birimi Başkanı Sunuşu... 4 I- GENEL

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Kamu İç Denetim Genel Raporu 2008 2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 2 Kurul Başkanının Sunuşu 5018 sayılı Kanunun tüm hükümleriyle yürürlüğe

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU. Şubat - 2012

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU. Şubat - 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2012 Tasarım: Hangar Marka İletişim Reklam Hizmetleri Yayıncılık +90 312 425 07 34 www.hangarreklam.com Baskı ve Cilt: Öncü Basımevi +90 312

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Faaliyet Raporu Abdurrahman Antakyalı 2014 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2015 4 2014 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2013) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A) MİSYON VE VİZYON... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C) AJANSA İLİŞKİN

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 1 2012 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2013 2012 Faaliyet Raporu 3 TAKDİM TRA2 Bölgesi ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı