T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FALİYET RAPORU Şubat 2015

2 İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin yapmakla yükümlü olduğu çalışmaların standardını yükseltmek, gelişimini sağlamak ve bunlara değer katmak ana prensipleriyle çalışan İç Denetim Birimi Başkanlığı, kurumun etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve yönetime rehberlik etmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumun yaptığı çalışmaların stratejik plana, performans ve yatırım programına, mevzuata uygun bir şekilde planlanıp hayata geçirilmesi için risk odaklı; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimleri ile güvence hizmeti vermek ve danışmanlık yaparak idareye değer katmak temel amaçları doğrultusunda çalışan İç Denetim Birimi Başkanlığı, temelde kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmasını hedeflemektedir. Belirtilen temel prensipler ve amaçlar doğrultusunda 2014 yılı boyunca birçok yeniliğe imza atan kurumumuzda; iç denetim ile ilgili temel tanım ve kavramlara ilişkin farkındalığın artırılması ve denetlenen birimlere denetim sürecinin işleyişi ile bu süreçte birimlerden beklenenler konusunda yol gösterici olması amacıyla iç denetim el kitabı basıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kamu İç Denetim Yazılımı olan İçDen birimimizde kullanılmaya başlanmıştır. İç Denetim Birimi olarak hazırladığımız 2014 yılına ilişkin İç Denetim Faaliyet Raporu nda, sistem, performans ve bilgi teknolojileri denetimi olmak üzere, 2014 yılında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ile yapılan danışmanlık faaliyetlerinin ayrıntıları verilmektedir. Raporda bu çalışmalara ilişkin ayrıntıların yanı sıra iç denetime yönelik güçlü ve zayıf yönlere, öneri ve tedbirlere de yer verilmiştir. Birimimiz söz konusu güçlü yönleri değerlendirip, zayıf yönleri bertaraf ederek etkin bir iç denetim faaliyeti sunmayı hedeflemektedir. Kaynakları rasyonel kullanmak, hizmet üretiminde daha verimli performans sağlamak ve kurum kültürünü geliştirilip aidiyet anlayışını pekiştirmek üzere 2009 yılında kurulan İç Denetim Birimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin mali ve idari yönetim anlayışına değer katmaya devam edecektir. Sabri ÇAKIROĞLU İç Denetim Birimi Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON ) Misyon ) Vizyon... 4 B. İÇ DENETİM BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu... 8 C. İDARENİN TEŞKİLAT ŞEMASI... 8 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER IV. A. PROGRAM DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa Nedenleri) Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler Kabul Edilmeyen Bulgular İzleme Faaliyetleri:Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler B. PLAN DÖNEMİ FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme C. KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA SONUÇLARI İç Değerlendirme Sonuçları Dış Değerlendirme Sonuçları Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu D. PROGRAM DÖNEMİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Alınan Eğitimler Verilen Eğitimler İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 17 A. İÇ DENETİM FAALİYETİNE İLİŞKİN KAYNAK SINIRLAMALARI VE OLASI ETKİLERİ B. ALINACAK/ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

4 V. İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER OLASI VE OLASI ETKİLERİ17 VI. KAPSAMLI GÖRÜŞ

5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyon tanımlarına uygun olarak birimimizin de misyon ve vizyonu yenilenmiştir. 1) Misyon Yetkin iç denetçilerimizle stratejik ve risk esaslı güvence ve danışmanlık faaliyetleri sunarak kurumumuzun modern yönetim yaklaşımına değer katmaktır. 2) Vizyon Uluslararası standartlarda yenilikçi ve sürdürülebilir denetim anlayışıyla öncü bir denetim sistemine sahip olmak. B. İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı İç Denetim Birimi Başkanlığı Şişli Cevahir İş Merkezi ndeki İBB Ek Hizmet Binası nın 8. ve 9. katında faaliyet göstermektedir. Binanın ve odaların fiziksel şartları makul seviyede olup, ihtiyaç duyulan malzeme ve araç-gereçler açısından da bir sorun bulunmamaktadır. 2. Örgüt Yapısı İç Denetim Birimi Başkanlığı nda Birim Başkanı, Başkan Yardımcıları, İç Denetçiler, İdari Hizmetler Personeli ve Yardımcı Hizmetler Personeli görev yapmaktadır. Birimimizin organizasyon şeması Şekil 1 deki gibidir. 4

6 Şekil-1.İç Denetim Birimi Organizasyon Şeması İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SEKRETERLİK İDB BAŞKAN YARDIMCISI İDB BAŞKAN YARDIMCISI İÇ DENETÇİLER İDARİ HİZMETLER BÜROSU YARDIMCI HİZMETLER 5

7 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 1. Kullanılan Donanımlar ve Sayıları Teknolojik Kaynaklar Kapsadığı Teknolojik Kaynaklar Miktar (Adet) Bilgisayar Donanımı Bilgisayar 30 PC+23 NOTEBOOK İletişim Araçları Telefon Cihazları 33 Sim Kart 7 Hesap Makinesi 20 Fax Cihazı 1 Ofis Malzemeleri Fotokopi Makinesi 2 Baskı ve Matbaa Araçları (Printer) 11 Yazı Tahtası 3 Flip Card 2 Diğer Teknolojik Araçlar Projeksiyon Makinesi 3 Projeksiyon Perdesi 1 Tablo 2. Kullanılan Programlar Program Auditus (IBM-Lotus Notes İstemcisi) Kamu İç Denetimi Yazılımı (İçDen) DAYSİS Ambar Otomasyon Programı (Taşınır Mal Programı) Randevu Programı SOA QPR YTS (Yatırım Takip Sistemi) YBM (Analitik Bütçe ve Muhasebe) HYS (Harcama Yönetim Sistemi) Programın Kullanıldığı Faaliyet İç Denetim Yazılımı İç Denetim Yazılımı Resmi yazıların iletimi Malzeme hareketleri işlemleri Randevu kayıt ve takip işlemleri Personel işlemleri Kurum Süreç ve Analizi ve Performans Çalışması nın takip edilmesi İhale İşlemleri Bütçe Teklifleri Giriş Programı İhale İşlemleri 6

8 Tablo 3. İşletim Sistemi/Yazılımlar Program Programın Kullanıldığı Faaliyet Lisans Adedi Windows 7 Professional 20 İşletim Sistemi Windows XP Professional 2 Antivirüs Kaspersky Antivirüs 33 Ofis Paketleri Microsoft Office İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde kullanılan teknolojik kaynaklar ve adetleri Tablo 1 de, kullanılan programlar Tablo 2 de, kullanılan işletim sistemi/yazılımlar ise Tablo 3 te gösterilmiştir. Ek olarak birim internet sayfasının hazırlanması ve birimin tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Lavasoft, Adobe Reader, Illustrator, Freehand gibi yardımcı programlar kullanılmaktadır. Birimimizin resmi internet sitesine icdenetim.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Sitemizde duyurular, yayınlar, mevzuat, eğitimler gibi başlıkların yanı sıra, iç denetim plan ve programı, iç denetim faaliyet raporu gibi üretilen dokümanlar da yer almaktadır. Birimimiz internet sitesi yenileme çalışmaları 2014 yılı içerisinde büyük oranda tamamlanmıştır. 4. İnsan Kaynakları İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde iç denetçiler, idari hizmetler personeli ve yardımcı hizmetler personeli olmak üzere toplam 25 personel çalışmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 20 iç denetçi kadrosu mevcut olan birimimizde tarihi itibariyle 12 iç denetçi görev yapmaktadır. İç Denetim Birimi Başkanlığında görev yapan iç denetçilerin isimleri, eğitim durumları ve sahip oldukları sertifikalar Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4. İç Denetçi Profili İç Denetçi Eğitim Durumu Sertifikalar Sabri ÇAKIROĞLU Yüksek Lisans A3 CFE CGAP CRMA Abdullah Erdem İŞBİLİR Yüksek Lisans A2 7

9 Ali Fatih Uysal Yüksek Lisans A1 Arzu BAŞ Lisans A2 Asude SEDEFOĞLU Doktora A3 CGAP Halil İbrahim Çiftçi Yüksek Lisans Mehmet Hilmi Koç Yüksek Lisans Mesut MÜCAHİTOĞLU Lisans A2 Recep Tekeş Yüksek Lisans A2 Serkan Çınar Lisans Zekeriya Açıkgöz Yüksek Lisans A2 Ziynet Bilgili Kurt Lisans A2 İç denetçilerimizden Halil İbrahim Çiftçi, Mehmet Hilmi Koç, Serkan Çınar birimimizde 2015 yılında göreve başlamışlardır. İDKK koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifika eğitimine katılımları henüz gerçekleşmediğinden dolayı Kamu İç Denetçi (A1) sertifikasına sahip değillerdir. 5. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkisine sahip bir birim olup, 2014 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden birimimize TL ödenek ayrılmış, ,12-TL lik kısmı faaliyetlerde kullanılmıştır. C. İdarenin Teşkilat Şeması İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak, tarihli Belediye Meclisi Kararı ile doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak kurulmuştur. Belediyenin Organizasyon Şeması ve İç Denetim Birimi Başkanlığı nın Organizasyon Şemasındaki yeri Şekil 2 de gösterilmiştir. 8

10 Şekil 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şeması 9

11 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri İç denetim faaliyetiyle ilgili olarak ulaşılması planlanan temel amaç ve hedeflerimiz şunlardır: 1. Etkin bir denetim ortamı oluşturmak 2. İç denetimin uygulamalarını geliştirmek 3. İç denetim farkındalığını artırmak 4. İç denetçilerin uluslararası standartlarda denetim yapabilecek beceri kazanmalarını sağlamak 5. Kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak idareye maksimum fayda sağlamak 6. Kurumun risk yönetimi, kontrol ortamı ve yönetişim süreçlerine maksimum katkı sağlamak B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler göz önüne alındığında, 2014 yılında iç denetim alanında uygulanan temel politika ve önceliklerimiz şu şekildedir: 1. Denetimlerin süreç bazlı ve risk odaklı gerçekleştirilmesi 2. Denetlenen birimlerin denetimlerde katılımcı rol oynamasının sağlanması 3. İç denetim konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması 4. İç denetim faaliyetlerinde koordinasyon ve etkinliği sağlayarak bilgi teknolojilerinden faydalanılması III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1. Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa Nedenleri) İç Denetim Birimi Başkanlığı nın 2014 yılında yaptığı süreç analizi güncellenmiştir. 290 tane süreç tanımlanmıştır. Tanımlanan 2.seviye süreçler üzerinden denetim ve danışmanlık hizmeti verilecek birimler ve süreçler belirlenerek 2014 yılı Denetim Programı hazırlanmıştır. Birimimizde süreç ve risk analizleri sonucu yüksek riskli alan olarak belirlenen ve aşağıda sıralanan süreçlere ilişkin 5 adet sistem, 3 adet performans ve 1 adet bilgi teknolojileri denetimi, denetim programında görevlendirilen iç denetçilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Denetim plan ve programımızın gerçekleşme oranı 2014 yılı içerisinde 2 iç denetçimizin başka kurumlara atanması sebebi ile %67 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan denetimler aşağıda yer almaktadır. 10

12 1. Gerçekleştirilen Sistem Denetimleri: Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi 2. Gerçekleştirilen Performans Denetimleri: Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Vatandaşların Talep, Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi (Çağrı Yönetimi) 3. Gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Denetimleri: Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri 4. Gerçekleştirilen Danışmanlık Faaliyetleri: Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Sertifikasyon: ISO 27001) İlgili süreçlerin sistem, performans, bilgi teknolojileri denetimi ve danışmanlık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ile; Denetlenen süreçlerin ilgili mevzuata uygunluğunun, Denetlenen süreçlerde kaynakların etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği, Denetlenen birimlerin süreçlerine ilişkin iç kontrol sistemi ve faaliyetlerinin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliği, Denetlenen süreçlere ilişkin kontrollerin; yönetişim, risk yönetimi, kontrol ortamına katkısı ve etik hassasiyet bakımından değerlendirilmesi Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolünü, Bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin kontrollerin yeterliliğinin etkinlik, gizlilik, bütünlük, doğruluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi, İdari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespitinin yapılması, 11

13 Proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek için hizmetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Denetim çalışmaları sırasında süreç sahipleri ile yapılan görüşmelere ek olarak aşağıdaki yöntem ve analiz tekniklerinden en az biri ve gerekli görüldüğü yerlerde birden fazlası kullanılmıştır. Gözlem Görüşme Yayınlanmış çalışmaların/raporların değerlendirilmesi Doğrulama Analitik inceleme Doküman inceleme Uygulama yazılımlarının incelenmesi Ayrıca İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında 2014 yılı içerisinde 1 adet danışmanlık/inceleme hizmeti verilmiş olup, söz konusu hizmete ilişkin bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği Sertifikasyon: ISO 27001) - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü 2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Program dışı denetim ve danışmanlık faaliyetimiz bulunmamaktadır. 3. Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler İç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında belirtilen süreçlere ilişkin 42 si önem düzeyi yüksek olmak üzere toplam 79 adet bulgu tespit edilmiş ve 88 adet öneri geliştirilmiştir. İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, denetlenen birimin/idarenin denetim bulgularına katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Tespit edilen bulgu ve geliştirilen önerilere ilişkin bulgu ve öneri sayıları Tablo 5 da gösterilmiştir. Tablo 5. Bulgu ve Öneri Sayısı Denetlenen Süreç Bulgu Sayısı Önem Düzeyi Yüksek Bulgu Sayısı Öneri Sayısı 12

14 Diğer Bilgi Güvenliği Hizmetleri Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Haller (Hal Denetimlerinin Yapılması) Haller (Hale Gelen Ürünlerin Kabul, Tespit, Kontrol ve Satış Doğrulama İşlemlerinin Yapılması) Hava Kalitesinin Korunması Hizmetleri Taşınmazların Kiralanması ve Takibi Diğer Zabıta Hizmetleri Seyyar Satıcılar ve Dilencilerle Mücadele Vatandaşların Talep, Şikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi (Çağrı Yönetimi) Kabul Edilmeyen Bulgular 2014 yılı içerisinde iç denetçilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda kabul edilmeyen bulgu bulunmamaktadır. 5. İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 2014 yılı programındaki denetimlere ilişkin izlemeler İçDen yazılımı üzerinden gerçekleştirilmiş olup, 2014 yılından önceki izlemeler ise daha önce kullanılan metotlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. B. Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1. Denetim Planı Gerçekleşme Durumu 2014 yılı denetim planında yapılması ön görülen 4 adet sistem denetimi ve 1 adet mali denetim, plan döneminde denetim kaynağındaki azalma (2 iç denetçimizin farklı kurumlarda görevlendirilmesi) sebebiyle gerçekleştirilememiştir. 13

15 2. Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme Planlanan denetim döneminde 9 adet denetim (saha çalışması) yapılmıştır. Ayrıca, 2014 yılında birimimizde İçden yazılımı kullanılarak güvence, danışmanlık ve izleme faaliyetleri bu program aracılığıyla başarılı olarak gerçekleştirilmiştir. Birimimizdeki mevcut denetçi sayımıza ek olarak, İl Özel İdareden 3 adet ve yeni yıl itibariyle de farklı kurumlardan 4 adet olmak üzere toplam 7 adet iç denetçi katılarak iç denetçi kapasitemiz geliştirilmiştir. Denetçi kadromuzda %50 oranında kapasite artışı olmuştur. Buna ek olarak teknik kökenli iç denetçi sayısının arttırılması gerekmektedir. C. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları 1. İç Değerlendirme Sonuçları Kurumumuz İç Denetim Birimi Kalite Güvence Geliştirme Programı kapsamında 2014 yılı iç değerlendirme dönemsel gözden geçirme İç Denetçimiz Arzu Baş tarafından Aralık tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan iç değerlendirme sonucunda, rapora ilişkin eylem planı hazırlanmıştır. Eylem Planında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemiştir. 2. Dış Değerlendirme Sonuçları 2014 yılında İDKK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığına yönelik bir dış değerlendirme çalışması yapılmamıştır. 3. Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu Birimimize ait 2014 yılı Performans göstergelerini gösterir tablo aşağıya çıkartılmıştır. Tablo 6.Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Hedef Gerçekleşme Durumu İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Denetçi Başına Yapılan Denetim Sayısı Denetim Plan ve Programları Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti sayısı 3 Adet 2 Adet 3 Adet 1 Adet 14

16 Denetlenen Birimin/İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı Denetim Planının ve Denetim Programının Gerçekleşme Oranı Takvime Bağlanmış Aksiyonların İzlenme Oranı % 90 % 100 % 90 % 67 % 90 % 90 Yıllık denetim programı adam/saat olarak hesaplanmaktadır. Yapılan her denetimin bir denetim süresi vardır. Her iç denetçinin de yıl içerisinde belirlenmiş çalışma saati bulunmaktadır. Yapılan denetimlerde ve iç denetçi çalışma sürelerinde kısaltma ya da uzatma yapılamamaktadır. Bundan dolayı yıl içerisinde 2 iç denetçimiz farklı kurumlara gittiğinden planlanan da nışmanlık hizmeti gerçekleştirilememiştir. Denetçi sayısındaki azalma ve danışmanlık hizmeti verilecek müdürlükte yönetim deği şikliği olması sebebiyle 1 tane danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiştir. Denetçi sayısında azalma nedeniyle plan ve programın gerçekleşme oranı %67 olarak gerçekleşmiştir. D. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 1. Alınan Eğitimler İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde iç denetim faaliyetine ilişkin olarak 2014 yılı içerisinde Tablo 7 de ayrıntıları verilen eğitimlere katılım sağlanmıştır. Buna ek olarak idari personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler belirlenmiş ve ilgili personel bu eğitimlere katılmıştır. Tablo 7. Denetim Faaliyetine İlişkin Eğitimler Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren 04/03/2014 İç Denetim Yazılımı Hazırlık Süreci İç Denetim Koordinasyon Eğitimi Kurulu 19/03/ /04/2014 İş Zekası ile İleri Düzey Sunum Teknikleri Eğitimi Vizyoner Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. 23/04/2014- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Kamu İç Denetçi Eğitim Programı 17/05/2014 Müdürlüğü 18/07/2014- Kurumsal Kimlik Danışmanlık Vizyoner Eğitim Danışmanlık 15

17 2. Verilen Eğitimler 2014 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir eğitim bulunmamaktadır. 04/08/2014 Hizmet Alımı Yayıncılık Tic.Ltd.Şti. Performans Denetimi Eğitimi ve SMM Denetim Serbest 21/07/2014- Performans Denetimi Danışmanlık Muhasebecilik Mali Müşavirlik 14/10/2014 Hizmet Alımı Ltd.Şti. 17/11/ /11/2014 Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası Etkinlikleri Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği(USİUD) 03/11/ /12/2014 İç Denetim Kalite Güvence Uygulamaları ve İç Denetim Uygulamaları Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde 2014 yılı içerisinde düzenlenen ve Tablo 8 de ayrıntıları verilen seminer, oturum, konferans vb. faaliyetlere katılım sağlanmıştır. Tablo 8. Seminer, Oturum vb. Katılım Eğitim Tarihi Eğitimin Adı Eğitimi Veren 19/10/ /10/2014 Potansiyeli Performansa Taşıma Metodları Semineri İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı iç denetçileri ve idari personel 2014 yılı içerisinde Tablo 9 da ayrıntıları verilen diğer eğitimlere katılmıştır. Tablo 9. Diğer Eğitimler Eğitim Tarihi Eğitimin Konusu Eğitimi Veren 03/02/ /02/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İBB Eğitim Müdürlüğü 16

18 12/05/2014 Iç Kontrol Sistemi Yaygınlaştırma Eğitimi İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 20/11/ /11/2014 İlk Yardım Eğitimi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü 24/11/ /11/2014 Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü /12/2014 Yangınla Mücadele Eğitimi İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü IV. İÇ DENETİMİN KABİLİYET ve KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri Yılı Denetim Planı kapsamında yapılan insan kaynağı analizinde ve 2014 yılında yapılan Dönemsel Raporlamadaki insan kaynağı analizinde, kurumun denetim evreninin tam olarak denetlenebilmesi için iç denetçiye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Denetçi sayısının artırılmaması halinde kurumun denetim evrenindeki alanların yaklaşık %60-70 inde iç denetim faaliyeti yapılamaması sonucu ortaya çıkacaktır. B. Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler 5018 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde yapılan değişiklikteki imkânlar kullanılarak iç denetçi sayısının artırılması gerekir. V. İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER VE OLASI ETKİLERİ 2014 yılında kurumda idari düzeyde önemli kadrolarda (müdür ve üst düzey yönetici kadrosu) %90 gibi büyük ölçüde yeni atamalar yapılmıştır. VI. KAPSAMLI GÖRÜŞ Kuruma verilen güvence ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri ile yapılan denetimler sonucunda kapsamlı görüş verilmemiştir. 17

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İÇ DENETİM NEDİR? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle, kamu idarelerinde uluslararası kabul görmüş standartlarda bir

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2016 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2016 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2016 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2017 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ İç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 63 üncü maddesinde, kamu idaresinin çalışmalarına

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ T.C MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ I - GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 0 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 İÇİNDEKİLER AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı 5 Yönetim Bilişim Sistemleri Danışmanlığı 6 DESTEK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2009-2010-2011 DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI I GİRİŞ Bu plan, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 2009, 2010 ve 2011 yılı çalışmalarını kapsar. İç Denetim Planı, İç

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇ DENETİM EYLEM PLANI

İÇ DENETİM EYLEM PLANI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM EYLEM PLANI İÇ DENETİM GÖREVLİLERİ: 1- Ahmet ÇAKMAK 2- Ali İhsan ÖZTÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Belediyemiz 1964 yılında kurulmuştur.

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler

Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler Bankacılık Sektörü İle Kamu İdarelerindeki İç Denetim Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler Gürdoğan Yurtsever Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2012 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2008-2010 DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2007 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU RAPOR TARİHİ Mart 2008 2007 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜR SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği www.bekad.org Erkan KARAARSLAN SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi www.erkankaraarslan.org SAYIŞTAYIN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü Evren Sezer, Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı İstanbul, 11 Kasım 2013 Gündem Giriş İç Denetim Anlayışı ve Değer Katmak İç Denetimin Yarattığı Katma Değer ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı