2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler"

Transkript

1 2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler Doç. Dr. İlgen Şaşmaz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilimdalı

2 Ajanda Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu 2004 IDSA Kılavuzu 2011 Avrupa Febril Nötropeni Kılavuzu 2010

3 Kılavuzların hazırlanma süreci yoğun ve zaman alıcıdır. Uzun sürede hazırlanan bu kılavuzlar kısa sürede güncelliğini yitirebilmekte ve yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca kılavuzların kullanıma girmesi ve eski bilgilerin ve alışkanlıkların yerine geçmesi zor olmaktadır. Kılavuzların güncel gereksinimlere yanıt vermesi, kanıta dayalı olması ve kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

4 Pediatrik Febril Nötropeni Klavuzu Rejin KEBUDİ, Ömer DEVECİOĞLU, Nezahat GÜRLER Flora 2004;9(2):73-105

5 Febril Nötropeni Tanımı MNS < 500/mm 3 olan veya MNS /mm 3 arasında olup, saat icinde MNS nin 500/mm 3 un altına düşmesi beklenen hastalarda; Ateşin aksiller yoldan bir kez > 38 C veya en az bir saat > 37.5 C olması olarak tanımlanır.

6 Ateş Olmadan Febril Nötropeni Tanımına Giren Durumlar Fokal veya sistemik infeksiyon bulgu ve belirtilerinin olduğu Şiddetli karın ağrısı, Ciddi mukozit, Rektal apse, Klinik sepsis, şok, Kateter tünel infeksiyonu durumlarda hasta febril nötropeni kapsamında ele alınır

7 Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Dışı Ateş Nedenleri Kan ve kan ürünleri transfüzyonundan sonra (ilk altı saat) transfüzyona bağlı ateş olabilir. Nötropenik bir hastada, böyle bir durumda, infeksiyon bulgusu yoksa ve hasta stabilse beklenebilir. Ancak bu hasta dikkatle izlenmelidir. Primer malign hastaliğa bağlı ateş olabilir.

8 Nedeni Açıklanmayan Ateş [Fever of Unknown Origin (FUO)] Klinik ve mikrobiyolojik olarak kanıtlanmamış febril nötropeni durumu

9 Kateter ile İlişkili İnfeksiyonlar Çıkış yeri infeksiyonu: Kateter cıkış yerinin< 2 cm çevresindeki ciltte eritem, hassasiyet, endurasyon veya pürülan akıntı olması. Klinik/mikrobiyolojik dökümantasyon olabilir. Cep infeksiyonu: Port kateteri haznesi üzerindeki ciltte eritem/nekroz veya port çevresinde pürülan eksuda olması. Tünel infeksiyonu: Kateter çıkış yerinden > 2cm uzaklıkta veya kateter üzerindeki dokularda eritem, hassasiyet, endurasyon olması.

10 TANI YÖNTEMLERİ ANAMNEZ Ateş dışında yakınmalar Lokalize ağrı-odinofaji, Perinede ağrı, Karın ağrısı, Öksürük, Döküntü, İshal sorgulanmalıdır.

11 FİZİK MUAYENE Fizik muayenede deri (iğne giriş yerleri, kemik iliği, aspirasyon giriş yeri, deri altı kateter bölgesi, kateter giriş yeri gibi) Perioral bölge, Perirektal bölge, Tırnak yatağı unutulmamalıdır.

12 TEMEL KAN TETKİKLERİ Tam kan sayımı Biyokimya (transaminaz, üre, kreatinin, elektrolit)en az üç günde bir bakılmalıdır. Hastanın özel durumu veya aldığı ilaclar nedeniyle gerekirse daha sık tetkik yapılabilir. Akut faz reaktanlarının (CRP, IL-6, IL-8, prokalsitonin) bakteriyemi tanı ve takibinde yararı olabilir, rutin olarak onerilmez.

13 MİKROBİYOLOJİK TETKİKLER Kan Kültürü(periferik kan ve kateter) Febril nötropenili çocuklarda infeksiyon etkeninin belirlenmesi için kan en önemli muayene maddesidir. Periferik kan ve varsa kateterin her lümeninden alınmalıdır

14 Kan Kültürü Deri antisepsisi çok önemlidir. Kan alınacak deri bölgesi iğnenin gireceği nokta merkez olarak alınarak konsantrik halkalar halinde dışarıya doğru 4-5 cm çapında bir alan önce %80-95 lik etanol ile sonra %2 lik iyotalkolle veya iyotlu diğer antiseptiklerle silinir. Antiseptik maddenin iyi etki etmesi için bir dakika beklenir. İyot allerjisi olanlarda %70 lik isopropil alkol veya yalnız%80-95 lik etanol kullanılması uygundur.

15 Kan Kültürü Yeterince kan alınamayan çocuklarda kan miktarı 1-2 ml kadar olduğunda pediatrik kan kültür şişeleri tercih edilmelidir. Ateş devam ederse ve belirli bir etken izole edilemediğinde, diğer günlerde kültür tekrarlanmalıdır. İlk üç gün üst üste kan kültürlerinin tekrarlanması uygundur. Ateş devam ettiğinde diğer günlerde ise gün aşırı alınması düşünülebilir.

16 Kan Kültürü Aerop kan şişeleri kullanılır. İntrasellüler mikroorganizma ve mantarların üremesi için litik besiyerleri de kullanılmalıdır. Anaerop bakterilerle bakteremi oluşması çok seyrek rastlanılan bir durum olduğundan, normal koşullarda anaerop kültür yapmak gerekmez. Ancak anaerop bakterilerin fazla sayıda bulunduğu organ veya dokularda bir sorun olduğunda yapılmalıdır.

17 Kan Kültürü Staphylococcus epidermidis iki kültürde ürediğinde anlamlıdır, ancak bir kültürde ürese bile hastanın kliniği ile birlikte dikkatle değerlendirilmelidir. Alınan kan şişelere aktarılacağında, şişelerin kapak bölgeleri de aynı deri antisepsisinden olduğu gibi antiseptik maddelerle silinmeli ve antiseptik madde kuruduktan sonra kan şişeye konulmalıdır. Kan kültür şişelerine kan alındıktan sonra hemen laboratuvara ulaştırılmayacaksa oda ısısında bekletilmelidir.

18 İdrar Tahlili ve Kültürü Her olguda önerilir. Kültür icin örnek almadan önce perine/üretra ağzı serum fizyolojik ile temizlenir. Antiseptik sabun veya diğer antiseptik maddeler periüretral bölgede irritasyona neden olabildiği gibi aynı zamanda bakterilerin üremesini de inhibe edebilir. İlk gelen idrarın atılması, orta akım idrarının steril idrar kavanozuna konulması gerekir. İdrar örneği laboratuvara mümkün olabildiğince çabuk gönderilmeli; eğer gecikecekse buzdolabında bekletilmelidir.

19 Lezyon kültürü Hastada saptanan her lezyondan kültür icin örnek alınmalıdır. Cilt lezyonlarında, özellikle açık lezyonlarda deri yüzeyi serum fizyolojikle temizlenerek, mümkün olduğunca lezyonun derin bölgesinden örnek alınmalıdır

20 Dışkı kültürü Diyare saptandığında mutlaka dışkı kültürü yapılmalıdır. Diyareli hastalarda rutin yöntemlerin yanı sıra Clostridium difficile icin bakterinin oluşturduğu Toksin A veya Toksin A + B nin saptanması gerekir. Gerekirse parazitolojik inceleme de yapılmalıdır

21 Boğaz kültürü Rutin olarak önerilmez. Klinik bulgu varsa kültür yapılır. Kolonizasyon düşündüren üremeler (Escherichia coli, Streptococcus viridans, Candida, Pseudomonas aeruginosa vb.) patojen olarak ele alınmamalı, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmeli, gereksiz antimikrobiyal tedaviye yol açmamalıdır.

22 Balgam örneği Rutin olarak önerilmez, alt solunum yolu infeksiyonu tanısında yardımcı olabilir. Oral flora mikroorganizmalarıyla bulaş güçlük yaratır. Hastadan (kontrendikasyon yoksa) bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı, endotrakeal aspirasyon gibi invaziv kabul edilebilecek yöntemlerle alınan örnekler daha değerlidir. Mikroskobik incelemede 25 ten fazla epitel hücresi görülmesi, örneğin uygun olmadığını gösterir. Solunum yolu örneklerinden kültür yapılırken, normal kültürün yanı sıra mikolojik kültür de yapılmalıdır. Örnekler laboratuvara ulaştırılıncaya kadar oda ısısında bekletilmelidir.

23 BOS tetkiki Rutin olarak yapılması gerekmez. Merkezi sinir sistemi infeksiyonu düşünülürse ve lomber ponksiyon için kontrendikasyon yoksa yapılması önerilir. Laboratuara çabuk ulaştırılmalı, gecikecekse C etüvde bekletmek, olabildiğince vücut ısısına yakın ısıda muhafaza etmek gerekir. Aerop kültürün yanı sıra mikolojik inceleme de yapılması uygun olur.

24 Sürveyans kültürleri Rutin olarak önerilmez. İnfeksiyon kontrolü çalışmalarında yardımcı olabilir.

25 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Akciğer Grafisi Yakın zamana kadar, her olguda rutin bazal akciğer grafisi çekilmesi önerilirdi. Rutin akciğer grafi tetkikinin bedel-yarar (=cost effective) göre yararlı olmadığı bildirildi. Bu nedenle eğer solunum yolu infeksiyonu bulguları varsa veya hastaya ayaktan tedavi uygulanacaksa, bazal grafi çekilmesi önerilir

26 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Diğer Görüntüleme Yöntemleri Solunum sistemi infeksiyonu bulgu veya belirtileri olan veya akciğer grafisinde bulgu olup, tedaviye rağmen düzelmeyen, fungal infeksiyon düşünülen hastada toraks bilgisayarlı tomografi gerekirse yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografi (YRBT) cekilir. Bilgisayarlı tomografi kontrolü gerekirse iki hafta arayla tekrarlanır.

27 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ (özellikle ateşin devamı durumunda) Nötropenik hastada ateşin devamı veya genel durumun kötüleşmesi durumunda akciğer grafi tekrarlanması uygundur. Tiflit açısından ayakta direkt batın grafisi (ADBG) çekilebilir. Ateşi düşmeyen nötropenik hastada hepatosplenik kandidiyazis yönünden batın ultrasonografi,özellikle mantara (Aspergillus) bağlı alt solunum yolu veya sinus infeksiyonları şuphesinde toraksın veya sinüslerin bilgisayarlı tomografi tetkiki istenir.

28 DİĞER TETKİKLER Çeşitli infeksiyonların tanısında serum veya BOS da serolojik tetkikler (Cryptococcus neoformans, Aspergillus galaktomannan) yardımcı olabilir. Moleküler yöntemlerin rutin kullanılması önerilmemektedir,ancak bazı olgularda tanıda yardımcı olabilirler.

29 Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patientswith Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56 e93

30 Ateş tanımı Oral tek bir vücut sıcaklığı ölçümünün 38.3 C (101 F) olması veya 1 saatlik bir dönem boyunca sürekli şekilde 38.0 C (100.4 F) düzeyinde seyreden bir vücut sıcaklığı olarak tanımlanır. Koltuk altından vücut sıcaklığı ölçümleri önerilmemektedir, bu ölçümler vücut sıcaklığını doğru yansıtmayabilir. Kolonize olan bağırsak organizmalarının çevre mukozaya ve yumuşak dokulara girişinin engellenmesi için nötropeni sırasında rektal vücut ısısı ölçümlerinden (ve rektal muayenelerden) kaçınılmalıdır.

31 Nötropeni tanımı MNS <500 hücre/mm3 veya takip eden 48 saat boyunca <500 hücre/mm3 e azalması beklenen bir MNS olarak tanımlanmaktadır. Derin terimi bazen, MNS nin <100 hücre/mm 3 olduğu nötropeniyi tanımlar. Nötropeni derecesini doğrulamak için periferik kan yaymasının gözle okunması gerekmektedir. Fonksiyonel nötropeni terimi hematolojik maligniteli hastalardaki kalitatif defekti tanımlar (bozulmuş fagositoz ve patojen öldürme). Bu hastalar normal bir nötrofil sayısına rağmen, artmış infeksiyon riski taşıyor olarak kabul edilmelidirler.

32 Risk düzeyi belirlenmesi Önemli bir değişiklik, ateşi ve nötropenisi olan hastanın karşı karşıya kalabileceği ciddi infeksiyöz komplikasyonları riski düzeyinin daha yapılandırılmış bir şekilde değerlendirilmesidir. Febril nötropenik dönem boyunca hastaların risk düzeylerindeki (düşük risk ve yüksek risk) farkların bu şekilde tanınması değerlendirmeye, tedaviye, tedavinin uygulanma şekline ve profilaksiye ilişkin tüm önerilere yön vermektedir.

33 Öneri Gücü ve Kanıt Kalitesi Kategori/derece Öneri gücü A B C Tanım Kullanımı destekleyen veya kullanıma karşı çıkan bir öneri için yeterli (iyi) kanıt. Kullanımı destekleyen veya kullanıma karşı çıkan bir öneri için orta düzeyde kanıt. Öneriyi desteklemek için zayıf kanıt

34 Öneri Gücü ve Kanıt Kalitesi Kanıt kalitesi Tanım I En az 1 doğru şekilde randomize edilmiş, kontrollü çalışmadan elde edilen kanıt. II En az 1, randomizasyon olmayan, iyi düzenlenmiş klinik çalışmadan; kohort veya olgu kontrollü analiz çalışmalarından (tercihen >1 merkezden); çoklu zaman-serilerinden; veya kontrolsüzdeneylerden elde edilen dramatik bulgulardan elde edilen kanıtlar. III Klinik deneyime, tanımlayıcı çalışmalara veya uzman komitesi raporlarına dayalı olarak, ilgili otoritelerin görüşlerinden elde edilen kanıtlar.

35 İlk Değerlendirme Sırasında Hangi Özgün Testler ve Kültürler Yapılmalıdır? Laboratuvar testleri Formül lökosit sayımı ve trombosit sayımını içeren tam kan sayımını; kreatinin ve kan üre nitrojeni serum düzeylerinin ölçümünü; ve elektrolit, karaciğer transaminaz enzimlerini ve total bilirubin ölçümünü içermelidir (A-III). Bir setin eğer varsa, santral venöz kataterin (SVK) her lümeninden ve bir periferik ven bölgesinden eşzamanlı olarak kan alınarak oluşturulduğu, en az 2 set kan kültürü elde edilmesi önerilmektedir;eğer SVK yoksa, ayrı ven girişlerinden elde edilen 2 kan kültürü seti gönderilmelidir (A-III).

36 İlk Değerlendirme Sırasında Hangi Özgün Testler ve Kültürler Yapılmalıdır? Kan kültürü hacimleri ağırlığı <40 kg olan hastalarda toplam kan hacminin (genellikle yaklaşık 70 ml/kg) <%1 i ile sınırlandırılmalıdır (C-III). Diğer şüpheli infeksiyon bölgelerinden elde edilen kültür örnekleri klinik olarak endike olan şekilde elde edilmelidir (A-III). Solunum belirtileri veya semptomları olan hastalar için bir akciğer grafisi indikedir.

37 Fizik Muayene İnflamasyon belirtileri ve semptomları nötropenik hastalarda çoğunlukla silik seyretmekte veya hiç bulunmamaktadır. Deri ve yumuşak doku bakteri infeksiyonlarında şişlik, eritem, ısı artışı veya püstül oluşumu gözlenmeyebilir. Akciğer infeksiyonu radyografide bariz infiltrat göstermeyebilir. Menenjitte BOS pleositozu hafif düzeyde gözlenebilir veya hiç gözlenmeyebilir;. İdrar yolu infeksiyonu az miktarda piyüri gösterebilir veya hiç piyüri göstermeyebilir. Ateş çoğunlukla altta yatan ciddi bir infeksiyonun tek belirtisidir.

38 Öykü Ayrıntılı bir öykü, bölgeye özgü yeni semptomların açığa çıkarılmasını, antimikrobiyal profilaksiye dair bilgileri, infeksiyon temaslarını, geçmişte belgelenmiş infeksiyonları veya patojen kolonizasyonunu ve kan ürünü uygulanması gibi infeksiyöz olmayan ateş nedenlerinin eş zamanlı varlığını içermelidir. Yakın zamanda uygulanmış cerrahi prosedürler gibi altta yatan durumlar belirtilmelidir.

39 Fizik Muayene Yaygın enfeksiyon bölgelerinde, hafif semptomların ve belirtilerin saptanmasına yönelik titiz bir araştırmayı gerektirmektedir; Deri (özellikle, kateter giriş ve çıkış bölgeleri veya kemik iliği aspirasyon bölgeleri gibi eski işlem veya kateter bölgeleri), Orofarenks (periodontiumu içeren), gastrointestinal kanal, akciğerler ve perine. İlave tanı araçları kan testlerini, mikrobiyolojik kültürleri ve radyografik incelemeleri içermektedir.

40 Kültürler Kan kültürü hacmi infeksiyonu saptamada çok önemli bir belirleyicidir. En az 2 kan kültürü örneği elde edilmelidir. 40 kg nin altındaki pediyatrik hastalarda, orantılı olarak daha küçük kan kültürü örneği hacimleri önerilmektedir. Bazı merkezler bir hastanın toplam kan hacminin %1 inden fazlasını almamaktadır. Toplam kan hacmi yaklaşık 70 ml/kg olduğundan, toplam örnek sınırı 10 kg lik bir hasta için 7 ml ve 40 kg lik bir hasta için 28 ml olacaktır.

41 Kan kültürü Kanserli nötropenik hastalarda, ilk ateş değerlendirmesi sırasında periferik bir venden elde edilen 1 setin yanı sıra tüm SVK lümenlerinden (eğer varsa) elde edilen kan kültürü setlerinin toplanması önerilmektedir. Eş zamanlı alınan periferik kültür olmaksızın kateter ile ilgili bir infeksiyonun dışlanması mümkün değildir. Eğer ateş ampirik antibiyotikler ile tedaviye başlandıktan sonra ısrarcı olursa, takip eden 2 günün her birinde 2 kan kültürü seti (kateter veya periferik venden) elde edilebilir. Hastada klinik bir değişim olmadığı sürece, inatçı ateş için günlük kan kültürü alınmasına gerek yoktur.

42 Dışkı incelenmesi Diyaresi olan bir hastanın dışkı örneği bir Clostridium difficile toksin testi ile değerlendirilmelidir. Bakteriyel patojen kültürleri veya yumurta ve parazit incelemesi için bir dışkı örneğinin gönderilmesi

43 İdrar incelenmesi İdrar örneklerinin kültürü, idrar yolu infeksiyonu belirtileri veya semptomları varsa, bir üriner kateter takılmışsa veya İdrar tahlili bulguları anormalse, endikedir.

44 BOS incelemesi Omurilik sıvısının incelenmesi ve kültürü menenjit şüphesinin olması halinde endikedir. Trombosit transfüzyonu trombositopeninin bir sorun oluşturması halinde lomber ponksiyondan önce verilmelidir.

45 Deri değerlendirilmesi İnfekte olduğundan şüphelenilen deri lezyonlarının aspirasyonu veya biyopsisi sitolojik test, Gram boyama ve kültür için yapılmalıdır

46 Solunum yolu örnekleri Hastanın balgam üreten bir öksürüğü varsa, rutin bakteri kültürü için balgam örnekleri gönderilmelidir. Göğüs görüntülemesinde gözle görülür, etiyolojisi belirsiz bir infiltrat sergileyen hastalar için, bronkoalveolar lavaj (BAL) ile elde edilen alt solunum yolu örneklerinin alınması önerilmektedir. Burun çalkantı veya BAL örneklerinin, solunum yolu viral infeksiyonu semptomları için değerlendirilmesi, özellikle bir salgın sırasında veya kış mevsiminde, önerilmektedir. Tetkikler adenovirüs, influenza A ve B virüsü, RSV ve parainfluenza virüsünün saptanması için yapılmalıdır.

47 Radyografi Solunum ile ilişkili belirti ve semptomları olan hastalarda, pnömoninin dışlanması için bir göğüs röntgeni çekilmelidir. Nötropeni sırasında pnömoni hızla solunum baskılanmasına ilerleyebilir ve dolayısıyla, yatan hasta düzeninde tedavi edilmelidir. Diğer bölgelerin BT görüntülemesi (baş, sinüsler, karın ve pelvis) klinik açıdan endike olduğunda yapılmalıdır.

48 Diğer Laboratuvar Analizleri Destekleyici bakımın planlanması ve olası ilaç toksisite bulgusu açısından takibin gerçekleştirilmesi için tam kan sayımları ve serum kreatinin ve üre nitrojen düzeylerinin tayinine gereksinim duyulmaktadır. Bu testler yoğun antibiyotik tedavisi seyri boyunca en azından her 3 günde bir yapılmalıdır. Komplike seyir veya şüpheli hepatoselüler hasar ya da kolestatik hastalık sergileyen hastalar için, serum transaminaz düzeylerinin en azından haftalık olarak takip edilmesi önerilebilir.

49 İnflamasyonun Serumdaki Belirteçleri Çalışmalar kanserli nötropenik hastalarda CRP, interlökin-6 ve -8 ve prokalsitonin gibi inflamasyon belirteçlerinin kullanımına ilişkin tutarlı olmayan bulgular ortaya koymuştur Güncel veriler antimikrobiyal kullanıma ilişkin kararlara yön vermede bu testlerin rutin kullanımını önermek için yeterli değildir.

50 β-(1-3)-d glukan testi ve galaktomannan testi Serum örneği ile yapılan iki mantar tanı testi, β-(1-3)-d glukan testi ve galaktomannan testi, yaygın invazif mantar infeksiyonlarının saptanmasına yardımcı olabilir. Bu testler düşük riskli hastalar için önerilmemektedir. Tek bir serum testinin duyarlılığı aşırı derecede düşüktür ve tek bir negatif sonuç bir invaziv mantar infeksiyonu tanısının dışlanması için yeterli kabul edilmemelidir. Bu mantar duvarı öğelerinin her biri için yapılan seri serum takibi yüksek riskli hastalarda önleyici antifungal tedavinin başlatılmasına yön vermek amacıyla kullanılabilir.

51 Kanda ve BAL sıvısında mantar saptanmasına yönelik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizleri de geliştirilmekte ve test edilmektedir. (panfungal test) Güncel kanıtlar, gelişen tanı yöntemlerinin ampirik antifungallerin geniş çapta kullanımına bir alternatif olarak önleyici antifungal tedaviye ihtiyaç duyan ateşli hastaların daha iyi hedef alınmasına yol açabileceğini düşündürmektedir

52 clinical practice guidelines Management of febrile neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines J. de Naurois1, I. Novitzky-Basso2, M. J. Gill3, F. Marti Marti1, M. H. Cullen1 & F. Roila4 On behalf of the ESMO Guidelines Working Group* (European Society for Medical Oncology) Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v252 v256, 2010

53 Febril nötropeni tanımı Oral > C veya iki saat içinde ardışık iki > C ve absolü nötrofil sayısının <500/mm 3 veya <500/mm 3 altına düşeceğinin beklenmesi olarak tanımlanır.

54 Anamnez Detaylı öykü Kemoterapi protokolü Profilaktik antibiyotik kullanımı, Steroid kullanımı Allerji öyküsü

55 Başlangıç değerlendirme ve araştırma 1.Kateter giriş yeri değerlendirilmesi 2.İnfeksiyon odağını gösteren bulguların değerlendirilmesi Solunum sistemi Gastrointestinal sistem Cilt Perineal bölge/genitouriner sistem Orofarinks Merkezi sinir sistemi 3.Daha önceki pozitif mikrobiyoloji sonuçlarının gözden geçirilmesi Klinik kayıtlar

56 Başlangıç değerlendirme ve araştırma 4.Rutin araştırmalar Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri Koagülasyon testleri CRP Kan kültürleri (en az 2 adet), biri kateterden olmak üzere İdrar tetkiki Balgam mikroskopi ve kültür Gayta mikroskopi ve kültürü Cilt lezyonu (aspirasyon/biopsi/yayma) Göğüs radyografisi

57 İleri Araştırmalar Yüksek rezolüsyonlu akciğer BT (ateş uygun tedaviye rağmen 72 saat içinde düzelmezse) Bronkoalveolar lavaj

58 Nötropeni Ateş (MNS) Türk Pediatrik < 500/mm 3 veya aksiller bir kez > 38 C /mm 3 veya en az bir saat saat icinde > 37.5 C 500/mm 3 altı IDSA < 500/mm 3 veya Oral tek 38.3 C 48 saat boyunca (101 F) olması 1 saat 38.0 C 500/mm 3 altı ESMO < 500/mm 3 veya Oral tek>38.5 C veya iki saat 500/mm 3 altı içinde ardışık iki 38 C

59 TEŞEKKÜRLER

60 β-(1-3)-d glukan testi β-(1-3)-d glukan testi, küçük çalışmalarda bildirilen yüksek duyarlılık ve özgüllük düzeyleri ile, Candida türleri, Aspergillus türleri, Pneumocystis türleri ve Fusarium türleri (zigomiçet etkenleri veya Cryptococcus türleri haricinde) de dahil olmak üzere, önemli mantar patojenlerinin çoğunu saptamaktadır

61 β-(1-3)-d glukan testi Kemoterapi alan AML veya MDS hastaları arasında, β-(1-3)-d glukan testinin, kandidiyaz, fuzaryaz, trikosporonoz ve aspergilloz gibi kanıtlanmış veya yüksek olası mantar infeksiyonlarının erken saptanması için %63-%90 oranında duyarlı ve >%95 oranında spesifik olduğu bulunmuştur. İnvazif mantar infeksiyonlarının klinik semptomlarınin ortaya çıkmasından önce pozitif bir test sonucu elde edildiği gösterilmiştir. Hemodiyaliz, serum bulanıklığı, hiperlipidemi, hiperbilüribinemi,immünoglobülin ve albümin gibi kan ürünlerinin kullanımı, bakteriyemi ve örneklerin gazlı bezle temas etmesi teste dair yorumlarda karışıklık yaratabilir

62 Galaktomannan testi Galaktomannan testi yalnızca, Aspergillus türlerini saptamaktadır ve Histoplasma capsulatum a karşı çapraz reaktivite tarif edilmiş olmasına karşın, diğer patojenik mantarları saptamamaktadır. Hematolojik maligniteleri veya HSCT si olan hastalarda, galaktomannan duyarlılığı yalnızca %58-%65 ve özgünlüğü yalnızca %65-%95 idi. Test yalnızca Aspergillus infeksiyonu riski taşıyan hastalar için kullanılmalıdır. Galaktomannan testi piperasilin-tazobaktam (yalancı pozitifler) gibi β-laktam/β-laktamaz kombinasyonlarının eşzamanlı kullanımından veya küfe karşı etkili antifungal ajanların kullanımından (yalancı negatifler) olumsuz etkilenebilir.

63 Balgam örneği Candida spp. üreyen olgularda kolonizasyon dışında invaziv kandidiyazis açısından dikkatli olunmalıdır. Kontrollü olarak en az iki balgam örneğinde Aspergillus cinsi mantar üremesi anlamlıdır.

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans DERLEME/REVIEW Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni, Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia,

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU TÜRK TORAKS DERNEĞİ

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTALARDA PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİ UZLAŞI RAPORU 2008 TÜRK TORAKS DERNEĞİ Hazırlayanlar Özlem Özdemir Kumbasar Şule Akçay Alpay Azap Levent Tabak Ayşın Zeytinoğlu Son yıllarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi?

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Derleme Review 35 Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Fungal Pneumonia: Which Patient, When, Which Treatment? Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri P01 Dr. Onur Özalp Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri Yazarlar: Melike Hamiyet Demirkaya - Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEUKOPLUS 30 MU/ml S.C./I.V. enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Filgrastim 30 MU/ml

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA, PATOGENEZ VE TANI Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA 1882 yılında Robert Koch tüberküloz basilini bularak tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Tüberküloz

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı

Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı Evaluation Criterion in Neutropenic Patient and Nursing Care (Derleme) Hemş. Huri Seval GÖNDEREN*, Sevgisun KAPUCU** *Lösemili

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan,

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan, İmmünyetmezlikli Hastaların Bulunduğu Servislerde ve Diğer Birimlerde Bakım Uzm. Hmş. Özlem ÜNAL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Birimi, EDİRNE İmmün sistem,

Detaylı

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü A. Akçay 1, S. Anak 1, Ö. Devecioğlu 1, Z. Karakaş 1, A. Çelik 2, B. Bakır

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır. Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.ganciclovir (valganciclovir), günlük Bactrim, Cellcept ve diğer myelosupresif tedavi

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı