THE BEST TO READ - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE BEST TO READ - I"

Transkript

1 THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1 SEVİYE ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVLARI ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 0

2 READING PASSAGE -1 A. TARGET VOCABULARY WORD MEANING SYNONYM WORD MEANING SYNONYM come (v) gelmek arrive house (n) ev home, dwelling small (adj) küçük little, tiny but (conj) ama, fakat yet, however, nevertheless town (n) şehir city because (conj) çünkü since, as, for normally (adv) normalde usually, generally, typically too (adv) çok (olumsuz) excessively, extremely married (adj) evli wedded some (adj) bazı several, various beautiful (adj) güzel lovely, attractive, good-looking historical (adj) tarihi, eski old, ancient girlfriend (n) kız arkadaş, sevgili lover, partner, building (n) bina, yapı structure, house maybe (adv) belki perhaps, possibly actress (n) oyuncu, tiyatrocu performer, player famous (adj) ünlü, şöhretli well-known, celebrated, eminent centre (n) merkez heart, midpoint river (n) nehir, ormak stream, waterway want (v) istemek intend, aim act (v) rol almak, oynamak perform, play, appear relax (v) dinlenmek rest, take a break big (adj) büyük, kocaman large, great MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 1

3 B. TRANSLATION MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. BENİM ADIM BEN Benim adım Ben ve Avustralyalıyım. Yirmi dört yaşındayım ve küçük bir şehirde, Oxford da, yaşıyorum. Şu anda bir işim yok, ancak normalde vitrinleri temizlerim. Evli değilim, ancak çok güzel kız arkadaşım Maria ile hoş bir evde Oxford da yaşıyorum. Çocuğumuz yok belki seneye olur. Kız arkadaşım bir oyuncu, ama çok ünlü değil. O, şehrimizdeki küçük bir tiyatroda oyunculuk yapıyor. Hafta sonları evimizin yakınındaki büyük göle yüzmeye gitmeyi severiz. Normalde saat sekizde kalkarım, ancak Perşembe günleri saat altıda kalkarım çünkü perşembe, parkta koşuya çıktığım gündür. Oxford da yaşamayı seviyorum çünkü çok büyük değil. Şehir merkezinde birkaç tarihi bina var ve Oxford un yakınında rahatlamak istediğimde bazen balığa çıktığım bir nehir vardır. C. STRUCTURAL ANALYSIS My name is Ben and I come from Australia. - Benim adım Ben ve Avustralyalıyım. Bu cümlede geçen my name ifadesinde bulunan my bir iyelik zamiridir ve benim anlamına gelmektedir. Hemen diğer iyelik zamirlerini de hatırlayalım: you-your, he-his, she-her, it-its, we-our, they-their şeklinde değişmektedir. Bu kullanıma birkaç örnek verelim: my sister = kız kardeşim; her brother = onun erkek kardeşi; his parents = onun ebeveynleri; their dog = onları köpeği; its house = onun evi. Yukarıdaki cümlede tanımlama yapıldığı için to be fiili kullanılmıştır. İngilizcede bir kimseyi ya da bir nesneyi tanımlamak istediğimizde en çok kullandığımız fiil olmak anlamına gelen to be dir. Bu cümlede de kişi kendisini tanıtmak istediği için to be fiilinden faydalanmıştır. Bu cümlenin öznesi tekil olduğu için is fiili kullanılmıştır. Öznenin çoğul olduğu durumlarda to be fiilinden yararlanmamız gerekirse are fiilini kullanmak zorundayız. Bu cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve bu iki cümlecik and bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. Bu bağlacın benzeri görevinde kullanılan bağlaçları daha sonraki okuma parçalarında daha detaylı çalışacağız, ancak bu konuyu irdeleyeceğimiz başlığı FANBOYS olarak hatırlamalıyız ve bu kısaltmadaki A harfi and bağlacını sembolize etmektedir. Diğer bağlaçları da yine aynı başlık altında daha detaylı ilerleyen parçalarda değerlendireceğiz. Bu cümlede kullanılan come from yapısı bir kişinin nereden geldiğinden ziyade o kişinin nereli olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca from edatı -dan, -den anlamına gelmektedir ve kendisinden sonra gelen isimden uzaklaşma eylemine geçildiğini belirtmektedir. Cümledeki I come from Australia ifadesini de Avustralyalıyım şeklinde çevirebiliriz. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. - Yirmi dört yaşındayım ve küçük bir şehirde, Oxford da, yaşıyorum. Yukarıdaki cümlede tanımlama yapıldığı için to be fiili kullanılmıştır. İngilizcede bir kimseyi ya da bir nesneyi tanımlamak istediğimizde en çok kullandığımız fiil olmak anlamına gelen to be dir. Bu cümlede de kişi kendisini tanıtmak istediği için to be fiilinden faydalanmıştır. Bu cümlenin öznesi birinci tekil şahıs olduğu için am fiili ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 2

4 kullanılmıştır. To be fiilinden yararlanmamız gerekirse öznenin çoğul olduğu durumlarda are ve tekil olduğu durumlarda is fiilini kullanmak zorundayız. Bu cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve bu iki cümlecik and bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. And bağlacı birbirine paralel olan cümlecikleri bağlamaktadır. Örneğin olumlu bir yapı ve anlamın ardından and bağlacı kullanılmış ise bağlacın devamındaki cümlenin de olumlu bir yapı ve anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun tam tersi de aynı bağlaç için geçerlidir. Örneğin, olumsuz bir anlamdan sonra and bağlacı kullanılmış ise bağlacın devamında gelen cümle olumsuz bir anlam taşıyacaktır. Somut bir örnek vermemiz gerekirse akıllı ve karizmatik (olumlu + olumlu) ya da tembel ve şımarık (olumsuz + olumsuz) ifadelerini oluşturabiliriz. I live in a small town cümlesi V 1 dediğimiz Present Simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Cümledeki a small town ifadesi bir noun phrase yani isim öbeğidir ve isim öbeklerinin son kelimesi daima isim olmalıdır. Bu ifadenin son kelimesi de bir isimdir ve şehir anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi de küçük bir şehir şeklinde çevirebiliriz. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. - Şu anda bir işim yok, ancak normalde vitrinleri temizlerim. Yukarıdaki ilk bağımsız cümlecikte have fiili sahiplik anlamında kullanıldığı için cümle Present Simple yapısıyla kurulmuştur. Present Simple cümleleri yapıca olumsuz yapmak istediğimiz zaman I, we, you, they zamirleriyle don t yardımcı fiilini she, he, it zamirleriyle de doesn t yardımcı fiilini kullanırız. Yukarıdaki cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve birbirine zıtlık bağlacı olan but ile bağlanmıştır. Zıtlık bildiren but ifadesi FANBOYS dediğimiz kısaltmada yer almaktadır. Bu bağlaç cümleler arasında artı ve eksi yönlü ilişki kurmaktadır. Yani, eğer kullanılan bağlaç but ise, olumlu bir ifadenin ardından olumsuz; olumsuz bir ifadenin ardından da olumlu bir ifade gelmelidir: akıllı ama tembel. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Zıtlık bağlacının devamında gelen cümlecikte normally zarfı kullanılmıştır. Sıklık zarfları gördüğümüz zaman o cümlenin büyük ihtimalle Present Simple yapısıyla kurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cümlede normally zarfı yerine usually, typically, generally zaman zarflarından birisini de kullanabilirdik. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. - Evli değilim, ancak çok güzel kız arkadaşım Maria ile hoş bir evde Oxford da yaşıyorum. Yukarıdaki cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve birbirine zıtlık bağlacı olan but ile bağlanmıştır. Zıtlık bildiren but ifadesi FANBOYS dediğimiz kısaltmada yer almaktadır. Bu bağlaç cümleler arasında artı ve eksi yönlü ilişki kurmaktadır. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Yukarıda verilen I live with my girlfriend cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Daha öncede bahsettiğimiz gibi genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Bu cümlede ayrıca iki virgül arasına yerleştirilmiş Maria ismi ara söz ya da açıklayıcı ifade görevi görmektedir. Bir isimden sonra virgül konulup devamında açıklama yapıldığında iki virgül arasında kalan ismin açıklama görevinde bulunduğunu bilmeliyiz. Analizini yaptığımız bu cümlede güzek kız arkadaşım isim öbeği devamına virgül almış ve arkadaşın ismi verilerek belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. We don t have any children - maybe next year. Çocuğumuz yok, belki seneye olur. We don t have cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 3

5 istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Ayrıca have fiili sahip olmak anlamında kullanıldığında asla -ing takısını alamaz. Bu cümlede ayrıca dikkat etmemiz gereken nokta, present simple yapısı ile kurulmuş olumsuz cümlelerde I, we, you, they zamirleri don t yardımcı fiiline gereksinim duyar. Bu zaman yapısında yardımcı fiil kullanıldığında fiil yalın halinde kalır. Any sayı sıfatı hiç anlamına gelmektedir ve yapıca olumsuz cümlelerin yanında ayrıca sorularda da kullanılmaktadır. Örneğin, I have no money dememize rağmen, I don t have any money demek zorundayız. İki cümle arasındaki en temel fark, bu iki cümle aynı mesajı vermelerine rağmen ilk cümle yapıca olumlu olmasına karşın ikinci cümle olumsuz bir gramer yapısındadır. Bu cümlede kullanılan maybe ifadesi olasılık anlamı taşımaktadır ve sıklıkla kullanılan olasılık bildiren ifadelerden bazıları şöyledir: perhaps ve possibly. Bu ifadelere ek olarak olasılık anlamı veren bazı yardımcı fiiller (modal verbs) vardır: May, might, could genel olasılık anlamı taşıyan yardımcı fiillerdir. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. - Kız arkadaşım bir oyuncu; ama o, çok ünlü değil. Cümlede geçen is ifadesi bir linking verb yani bağ fiildir. Bu ifade to be fiilinin tekil öznelerle çekimlenmiş halidir ve cümleye dikkatle baktığımız zaman cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu şekilde kullanıldığı zaman to be fiilinin devamında gelen ifade çevrilerek o ifadeye -dır, -dir ekini getiririz. Birkaç örnek verelim: is handsome ifadesini yakışıklıdır ; is the tradition of the country ifadesini ülkenin geleneğidir şeklinde çevirebiliriz. Tekrar hatırlamamız gerekirse de to be fiilini Present çekimlediğimiz zaman we, you, they özneleriyle are ifadesini kullanırız. Tekil özneler dediğimiz she, he, it özneleriyle çekimlersek is ifadesini kullanmaktayız. Bu cümlede biraz önce bahsettiğimiz but zıtlık bağlacını görmekteyiz. İki bağımsız cümle but bağlacı ile bağlanmıştır ve cümleler arasında sırasıyla artı ve eksi (+, -) ilişkisi mevcuttur. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. She acts in a small theatre in our town. - O, şehrimizdeki küçük bir tiyatroda oyunculuk yapıyor. She acts in a small theatre cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Ayrıca, bu cümlede özellikle dikkat etmemiz gereken nokta, üçüncü tekil şahıs zamiri olan she ile ana fiil arasındaki etkileşimdir. Present Simple yapısı kullanıldığında eğer cümlenin öznesi he, she, it öznelerinden birisi ise ve cümlenin yapısı olumlu olarak kurulmuş ise ana fiile -s takısı getirilmelidir. Örneğin; I play cümlesinin öznesini değiştirirsek she plays olarak cümleyi kurabiliriz. Yukarıdaki cümledeki in bir preposition yani edattır ve içinde anlamına gelmektedir. Bu edat Türkçeye çevrilirken sağındaki ismin sonuna eklenir. Bu cümlede in small theatre = küçük bir tiyatroda anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, in our town = şehrimizdeki şeklinde çevrilebilir. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. - Hafta sonları evimizin yakınındaki büyük göle yüzmeye gitmeyi severiz. Yukarıdaki cümlede geçen weekend ifadesinden önce hafta sonunda diyebilmek için at ya da on edatını kullanabiliriz. Bir şey yapmayı sevmek anlamını vermek için yukarıdaki cümlede like to do something yapısı kullanılmıştır. Bu yapının yerine ayrıca like doing something yapısını da kullanabilirdik. Bu cümlede ayrıca dikkatimizi çeken yapı go swimming ifadesidir. Bilmeliyiz ki go fiili kendisinden sonra fiil alırsa go + verb + ing şeklinde kullanılmalıdır. En yaygın örnekler şöyledir: go shopping, go fishing, go running, vb. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 4

6 I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. - Normalde saat sekizde kalkarım, ancak Perşembe günleri saat altıda kalkarım çünkü perşembe, parkta koşuya çıktığım gündür. Yukarıdaki cümlenin ilk cümleciğinde verilen normally zarfı kullanılmıştır. Sıklık zarfları gördüğümüz zaman o cümlenin büyük ihtimalle Present Simple yapısıyla kurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cümlede normally zarfı yerine usually, typically, generally zaman zarflarından birisini de kullanabilirdik. Bu cümlede biraz önce bahsettiğimiz but zıtlık bağlacını görmekteyiz. İki bağımsız cümle but bağlacı ile bağlanmıştır ve cümleler arasında sırasıyla artı ve eksi (+, -) ilişkisi mevcuttur. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Thursday isminden önce on edatı kullanılmıştır çünkü İngilizcede gün isimlerinden önce on edatını kullanmaktayız. Örneğin; on Wednesday, on Monday, vb. Fakat saatlerden önce at edatını kullanırız. Örneğin; at 3 o clock, at 8 o clock, vb. Bunun yanında yıllardan önce in edatını kullanırız. Örneğin; in 1995, in 2050, vb. Bu cümlede ayrıca sebep-sonuç bağlacı olan because mevcuttur. Çünkü anlamına gelen because bağlacı sebep ya da neden belirtmek için kullanılır. Bu bağlacın yerine since, as, for, due to the fact that, owing to the fact that bağlaçlarından birini de kullanabilirdik. Bu cümlede ayrıca dikkatimizi çeken yapı go running ifadesidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi go fiili kendisinden sonra fiil alırsa go + verb + ing şeklinde kullanılmalıdır. En yaygın örnekler şöyledir: go shopping, go fishing, go swimming, vb. I like living in Oxford because it s not too big. - Oxford da yaşamayı seviyorum çünkü çok büyük değil. Bir şey yapmayı sevmek anlamını vermek için yukarıdaki cümlede like doing something yapısı kullanılmıştır. Bu yapının yerine ayrıca like to do something yapısını da kullanabilirdik. Yukarıdaki cümledeki in bir preposition yani edattır ve içinde anlamına gelmektedir. Bu edat Türkçeye çevrilirken sağındaki ismin sonuna eklenir. Bu cümlede in Oxford = Oxford ta anlamına gelmektedir. Bu cümlede ayrıca sebep-sonuç bağlacı olan because bulunmaktadır. Çünkü anlamına gelen because bağlacı sebep ya da neden belirtmek için kullanılır. Bu bağlacın yerine since, as, for, due to the fact that, owing to the fact that bağlaçlarından birini de kullanabilirdik. Sıfattan önce kullanılan too ifadesi çok anlamına gelmekte ve bir tür olumsuzluk belirtmektedir. Örneğin, too big ifadesi olumsuz derecede çok büyük anlamına gelir. Bir başka örnek ise, too short ifadesinin olumsuz derecede çok kısa anlamına gelmesidir. Ali is too short to play basketball ifadesinden Ali nin basketbol oynamak için çok kısa olduğunu anlamaktayız. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. - Şehir merkezinde birkaç tarihi bina var ve Oxford un yakınında rahatlamak istediğimde bazen balığa çıktığım bir nehir vardır. There is / are yapısını bir şeyin ya da kişinin bir yerde bulunup bulunmadığını anlatmak için kullanırız. Eğer öznemiz tekil ise there is ; çoğul ise there are kullanmalıyız. Yukarıdaki cümlenin başında kullanılan there are ifadesi buildings ifadesiyle uyumludur. İkinci cümlecikte kullanılan there is ifadesi de a river ifadesiyle uyumludur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi go fiili kendisinden sonra fiil alacak ise o fiile -ing takısını getirmeliyiz. Yukarıdaki cümlede de benzer bir kullanım mevcuttur. En yaygın örneklerden biri balığa çıkmak anlamındaki go fishing ifadesidir. İngilizcede iki fiil hiçbir şey olmadan yan yana gelemez. Yani, iki fiil yan yana gelecekse tepkimeye girer. Bu tepkime iki çeşittir: infinitive (verb + to + V 0 ) ya da gerund (verb + V + ing). Yukarıdaki cümlede rahatlamak ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 5

7 istemek anlamına gelen want to relax yapısı kullanılmıştır; yani, infinitive tepkime tercih edilmiştir. Eğer birinci fiil ile ikinci fiil arasındaki ilişki geleceğe gönderme yapıyorsa infinitive tercih edilir. Başka bir deyişle, yan yana gelen iki fiilden sıralamada önce olan fiil anlatımsal olarak da diğer fiilden önce meydana gelecekse infinitive yapı kullanılır. Bu cümlede şu soruyu da sorabiliriz: istemek mi rahatlamak mı önce oluyor? (Cümlemiz, rahatlamak istemek ). Önce kişi istiyor ve sonra rahatlayacak. Böyle bir ilişki kurduğumuz zaman, yan yana gelen iki fiil arasına to yerleştirmeliyiz. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 6

8 D. READING COMPREHENSION MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. A) Mark the statements as True or False. 1) Ben lives in a large city. 2) Ben is Australian. 3) Ben has got a new job. 4) Ben and his girlfriend have got children. 5) Ben s girlfriend is a famous actress. 6) Ben s girlfriend works in a big theatre. B) Answer the following questions. 1) Where is Ben from? 2) How old is Ben? 3) Where do Ben and his girlfriend live? 4) What does Ben s girlfriend do? 5) What do Ben and his girlfriend like to do? 6) When does Ben usually get up? 7) Why does Ben get up early on Thursdays? 8) Does Ben like living in Oxford? Why or Why not? ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 7

9 E. VOCABULARY REVISION A. MATCHING WORD MATCHING SYNONYM 1. normally a. little, tiny 2. famous b. wedded 3. maybe c. usually, generally 4. small d. arrive 5. but e. city 6. historical f. yet, however, nevertheless 7. come g. well-known, celebrated 8. too h. perhaps, possibly 9. town i. excessively, extremely 10. married j. ancient, old B. CLOZE READING come married small historical river normally but too famous house MY NAME IS JESSICA My name is Jessica and I (1) from the United States. I am 28 years old and I live in a (2) city. I am not (3), but I live with my boyfriend. We don t have any children. My boyfriend is an actor, but he isn t very (4). He acts in a small theatre. At the weekend, we like to go running in the park near our (5). I (6) get up at nine o clock, (7) on Tuesday I get up at seven o clock because that is the day when I go swimming in the sea. I like living in my city because it s not (8) big. There are some (9) buildings in the city centre and there is a (10) where I go fishing. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 8

10 C. WORD FORMATION Use the appropriate form of the word in brackets. 1. It is a very old (build). Its roof and windows need some repair. 2. There are no museums in the city (centre). 3. I (normal) stay with my parents, but today I will stay at my uncle s place. 4. Jose is not (marry), but he has a very attractive girlfriend. 5. There are some (history) parks, and in these parks you can see ancient monuments. 6. I d like to be a (fame) writer, so I need to work very hard every day. 7. My father works in a big theatre. He (actor) in a lot of roles every year. 8. My mother works in a small theatre, but she is a great (act). 9. Many people like that painting, but I don t think it is really (beauty). 10. There is a lake where we go fishing when we want to (relaxing). D. SENTENCE RECOGNITION Boşluğa cümle (S) ya da cümle değil (NS) yazınız. Cümle olmayan ifadeleri de cümle yapınız. 1. You fine. 2. Are you alright? 3. He basketball. 4. She likes football. 5. My father doesn t up very early. 6. Is very expensive. 7. The room very large. 8. It is a modern city. 9. The city has museums. 10. There a popular French café in the city centre. 11. There foreign students in the classroom. 12. It really interesting. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 9

11 E. MY NAME IS BEN CRISS CROSS PUZZLE Across 3. arrive 5. little, tiny 7. several various 8. usually, generally 9. perhaps, possibly 10. large, great 11. lovely, attractive 14. yet, however, nevertheless Down 1. old, ancient 2. home, dwelling 4. wedded 6. since, as, for 12. city 13. well-known, celebrated ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 10

THE BEST TO READ - I

THE BEST TO READ - I THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 1. A Subject Pronouns 1 B The Verb To Be (+, -,?) 2 C Introducing Yourself 5.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 1. A Subject Pronouns 1 B The Verb To Be (+, -,?) 2 C Introducing Yourself 5. UNIT 1 A Subject Pronouns 1 B The Verb To Be (+, -,?) 2 C Introducing Yourself 5 Yabancı Dil 1 WEEK 1 & WEEK 2 2015, Tekirdağ UNIT 1 A) SUBJECT PRONOUNS (KİŞİ ZAMİRLERİ) We use subject pronouns when the

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ

YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ ORTAK DERSLER YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ 1 Ünite: DAYS TO REMEMBER (PART II) Okutman Salih KILIÇ İçindekiler.1. PRESENT SIMPLE: 3RD PERSON SINGULAR (GENIŞ ZAMANDA 3. TEKIL ŞAHIS KULLANIMI)... 3.2.

Detaylı

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ VİZE SORULARI YABANCI DİL l Sipariş ve Bilgi İçin : ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA www.zaferfotokopi.com

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER PRONOUNS İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Possesive Pronouns ( İyelik

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

ÜNİTE 8 PRESENT SIMPLE TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. Geniş zamanda oluş cümleleri (to be)

ÜNİTE 8 PRESENT SIMPLE TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. Geniş zamanda oluş cümleleri (to be) PRESENT SIMPLE TENSE İÇİNDEKİLER Simple Present Tense (Geniş Zaman) kipi. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Geniş zamanda oluş cümleleri (to be) Geniş zamanda eylem cümleleri (to do) HEDEFLER

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Merhabalar, Rahat İngilizce başlangıç seti, 2. Bölüm Extra Dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde, mini hikayemizdeki cümlelerin Türkçe anlamlarını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. There is a woman. Her name

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 7. A Prepositions of Place 1 B Present Simple (+ / - /?) 3 C Adverbs of Frequency 8

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 7. A Prepositions of Place 1 B Present Simple (+ / - /?) 3 C Adverbs of Frequency 8 UNIT 7 A Prepositions of Place 1 B Present Simple (+ / - /?) 3 C Adverbs of Frequency 8 Yabancı Dil 1 WEEK 12 & WEEK 13 2015, Tekirdağ UNIT 7 A) PREPOSITIONS OF PLACE (YER EDATLARI) IN Bir nesnenin bir

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

UNIT 1 HELLO! Quiz I'm from Greece. I'm. Where are you from? Boşluğa uygun olan hangisidir? A) German. B) Greek I'm from. C) Turkish D) English

UNIT 1 HELLO! Quiz I'm from Greece. I'm. Where are you from? Boşluğa uygun olan hangisidir? A) German. B) Greek I'm from. C) Turkish D) English Sosyal Bilgiler HELLO! UNIT 1 1. Quiz-1 Where are you from? 3. I'm from Greece. I'm. A) German B) Greek I'm from. C) Turkish D) English A) German C) Turkey 4. I come from. I'm Spanish. D) French A) China

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Ünite 6. Hungry Planet II. Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE. Okutman Hayrettin AYDIN

Ünite 6. Hungry Planet II. Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE. Okutman Hayrettin AYDIN Hungry Planet II Ünite 6 Kampüsiçi Ortak Dersler İNGİLİZCE Okutman Hayrettin AYDIN 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET II Okutman Hayrettin AYDIN İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)... 3 6.1.1.

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU 5-6-7-8.SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. ORTAOKUL 5.6.7.8.SINIFLAR Kontenjan İlanı : 07.06.2018 Başvuru Tarihleri : 07-11 Haziran 2018 Başvuru Evrakları :

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için Can, could, would like to, may. a) can: e bilir, a bilir. can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için kullanırız. Olumlu cümle (can olumlu) cümlede yetenek bildirir. I can speak

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 Süre: 90 dk. II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI GENEL

Detaylı

YABANCI DİL 1 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

YABANCI DİL 1 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Lesson One World Iı Ünite 2 Ortak Dersler YABANCI DİL 1 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 2 LESSON ONE WORLD II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 2.1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS (İŞARET ZAMİRLERİ)...

Detaylı

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense?

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense? İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! 1 Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri 2 How do we spell the Present Continuous Tense? 3 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevapları 4 TOO

Detaylı

«Merhaba demek ve selamlaşmak»

«Merhaba demek ve selamlaşmak» Hello Hi Hey Nasıl gidiyor? demek How s it going? ( How s it goin? ) How are you doing? ( How ya doin? ) How are you? ( Howar ya? ) Fine, thanks. And you? ( Bunu kullanmamaya çalış ) Good. How about you?

Detaylı

MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1

MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1 MESOS (Merkezi Sistem Ortak Sınav) PRACTICE TEST 1 1. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz 3. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. We have got flowers

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

DERS YILI 4. SINIF I. SEVİYE TESPİT SINAVI 24 OCAK 2018 ÇARŞAMBA

DERS YILI 4. SINIF I. SEVİYE TESPİT SINAVI 24 OCAK 2018 ÇARŞAMBA 2017-2018 DERS YILI 4. SINIF I. SEVİYE TESPİT SINAVI 24 OCAK 2018 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf:... Süre: 90dk. 2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL BİLGİLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 6

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ UNIT 6 UNIT 6 A There Is / There Are 2 B Countable and Uncountable Nouns 3 C How Much / How Many 5 D Some / Any / A Few / A Little / A Lot Of 6 Yabancı Dil 1 WEEK 10 & WEEK 11 2015, Tekirdağ UNIT 6 A) THERE IS

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak.

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Reading (Okuma) I come from Austria. ( Avusturya dan geliyorum.) Last summer, I went

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Üyelerimizi; "anlıyorum konuşamıyorum", "konuşabiliyorum", "akıcı konuşabiliyorum" şeklinde üçe ayırıyoruz.

Üyelerimizi; anlıyorum konuşamıyorum, konuşabiliyorum, akıcı konuşabiliyorum şeklinde üçe ayırıyoruz. English Spoken Cafe sosyal bir ortamda, ana dilini konuşan yabancı ekip arkadaşlarımız eşliğinde konuşarak, İngilizcenizi yurt dışında yaşıyormuş gibi geliştirebileceğiniz ve İngilizce öğretmenleri tarafından

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

TEST. kar daki resimde di italolarak ea a dakilerden. parents every morning. hangisidir?

TEST. kar daki resimde di italolarak ea a dakilerden. parents every morning. hangisidir? 5 SNF ingilizce 5 ) Do al say lar kar la t r l rken ) Sorularda y l k onluk nce say lar n en b y k basama na bak l r birlik s ralamas kar k verilebilir dikkat et TEST 1 ve parents every morning kar daki

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU Listmania Ünite 12 Ortak Dersler İngilizce II Okt. Derya KOCAOĞLU 1 Ünite 12 LISTMANIA Okt. Derya KOCAOĞLU İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 3 12.2. REVIEW OF VERB FORMS... 3 12.3. VOCABULARY

Detaylı

STAR STAR DİLKO YAYINLARI KONU ANLATIMLI YARDIMCI KİTAP MODERN ENGLISH AKILLI İNGİLİZCE DEFTERİ

STAR STAR DİLKO YAYINLARI KONU ANLATIMLI YARDIMCI KİTAP MODERN ENGLISH AKILLI İNGİLİZCE DEFTERİ STAR www.dilkoyayincilik.com Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam

Detaylı

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Hergün yaptığım şeyler) Ünite Sözlüğü - Kelime Listesi afternoon: öğlen and:

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR VOLCANOES 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR earthquake (n) volcano (n) Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı deprem yanardağ, volkan frighten (v) korkutmak

Detaylı

Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı? Ne kadar sıklıkla buzdolabınızı eritirsiniz? Ne zaman kardeşin hamster besledi?

Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı? Ne kadar sıklıkla buzdolabınızı eritirsiniz? Ne zaman kardeşin hamster besledi? Portatif merdivene tırmanan adam tabelayı indirecek (sökmek / çıkaracak). Çimen biçtin mi? Ne kadar süre aldı? Ne kadar çöpü Michael dışarı attı. Çiftçi ahir baştan aşağıya süpürürdü mü? Ne kadar sıklıkla

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Ders 01: Kendini tanıtma (1. Bölüm)

Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Ders 01: Kendini tanıtma (1. Bölüm) Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Ders 01: Kendini tanıtma (1. Bölüm) Ders 1: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Kendinizi tanıtmaya

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı