THE BEST TO READ - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE BEST TO READ - I"

Transkript

1 THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1 SEVİYE ÖĞRENCİLERİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVLARI ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 0

2 READING PASSAGE -1 A. TARGET VOCABULARY WORD MEANING SYNONYM WORD MEANING SYNONYM come (v) gelmek arrive house (n) ev home, dwelling small (adj) küçük little, tiny but (conj) ama, fakat yet, however, nevertheless town (n) şehir city because (conj) çünkü since, as, for normally (adv) normalde usually, generally, typically too (adv) çok (olumsuz) excessively, extremely married (adj) evli wedded some (adj) bazı several, various beautiful (adj) güzel lovely, attractive, good-looking historical (adj) tarihi, eski old, ancient girlfriend (n) kız arkadaş, sevgili lover, partner, building (n) bina, yapı structure, house maybe (adv) belki perhaps, possibly actress (n) oyuncu, tiyatrocu performer, player famous (adj) ünlü, şöhretli well-known, celebrated, eminent centre (n) merkez heart, midpoint river (n) nehir, ormak stream, waterway want (v) istemek intend, aim act (v) rol almak, oynamak perform, play, appear relax (v) dinlenmek rest, take a break big (adj) büyük, kocaman large, great MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 1

3 B. TRANSLATION MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. BENİM ADIM BEN Benim adım Ben ve Avustralyalıyım. Yirmi dört yaşındayım ve küçük bir şehirde, Oxford da, yaşıyorum. Şu anda bir işim yok, ancak normalde vitrinleri temizlerim. Evli değilim, ancak çok güzel kız arkadaşım Maria ile hoş bir evde Oxford da yaşıyorum. Çocuğumuz yok belki seneye olur. Kız arkadaşım bir oyuncu, ama çok ünlü değil. O, şehrimizdeki küçük bir tiyatroda oyunculuk yapıyor. Hafta sonları evimizin yakınındaki büyük göle yüzmeye gitmeyi severiz. Normalde saat sekizde kalkarım, ancak Perşembe günleri saat altıda kalkarım çünkü perşembe, parkta koşuya çıktığım gündür. Oxford da yaşamayı seviyorum çünkü çok büyük değil. Şehir merkezinde birkaç tarihi bina var ve Oxford un yakınında rahatlamak istediğimde bazen balığa çıktığım bir nehir vardır. C. STRUCTURAL ANALYSIS My name is Ben and I come from Australia. - Benim adım Ben ve Avustralyalıyım. Bu cümlede geçen my name ifadesinde bulunan my bir iyelik zamiridir ve benim anlamına gelmektedir. Hemen diğer iyelik zamirlerini de hatırlayalım: you-your, he-his, she-her, it-its, we-our, they-their şeklinde değişmektedir. Bu kullanıma birkaç örnek verelim: my sister = kız kardeşim; her brother = onun erkek kardeşi; his parents = onun ebeveynleri; their dog = onları köpeği; its house = onun evi. Yukarıdaki cümlede tanımlama yapıldığı için to be fiili kullanılmıştır. İngilizcede bir kimseyi ya da bir nesneyi tanımlamak istediğimizde en çok kullandığımız fiil olmak anlamına gelen to be dir. Bu cümlede de kişi kendisini tanıtmak istediği için to be fiilinden faydalanmıştır. Bu cümlenin öznesi tekil olduğu için is fiili kullanılmıştır. Öznenin çoğul olduğu durumlarda to be fiilinden yararlanmamız gerekirse are fiilini kullanmak zorundayız. Bu cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve bu iki cümlecik and bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. Bu bağlacın benzeri görevinde kullanılan bağlaçları daha sonraki okuma parçalarında daha detaylı çalışacağız, ancak bu konuyu irdeleyeceğimiz başlığı FANBOYS olarak hatırlamalıyız ve bu kısaltmadaki A harfi and bağlacını sembolize etmektedir. Diğer bağlaçları da yine aynı başlık altında daha detaylı ilerleyen parçalarda değerlendireceğiz. Bu cümlede kullanılan come from yapısı bir kişinin nereden geldiğinden ziyade o kişinin nereli olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca from edatı -dan, -den anlamına gelmektedir ve kendisinden sonra gelen isimden uzaklaşma eylemine geçildiğini belirtmektedir. Cümledeki I come from Australia ifadesini de Avustralyalıyım şeklinde çevirebiliriz. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. - Yirmi dört yaşındayım ve küçük bir şehirde, Oxford da, yaşıyorum. Yukarıdaki cümlede tanımlama yapıldığı için to be fiili kullanılmıştır. İngilizcede bir kimseyi ya da bir nesneyi tanımlamak istediğimizde en çok kullandığımız fiil olmak anlamına gelen to be dir. Bu cümlede de kişi kendisini tanıtmak istediği için to be fiilinden faydalanmıştır. Bu cümlenin öznesi birinci tekil şahıs olduğu için am fiili ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 2

4 kullanılmıştır. To be fiilinden yararlanmamız gerekirse öznenin çoğul olduğu durumlarda are ve tekil olduğu durumlarda is fiilini kullanmak zorundayız. Bu cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve bu iki cümlecik and bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. And bağlacı birbirine paralel olan cümlecikleri bağlamaktadır. Örneğin olumlu bir yapı ve anlamın ardından and bağlacı kullanılmış ise bağlacın devamındaki cümlenin de olumlu bir yapı ve anlamda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun tam tersi de aynı bağlaç için geçerlidir. Örneğin, olumsuz bir anlamdan sonra and bağlacı kullanılmış ise bağlacın devamında gelen cümle olumsuz bir anlam taşıyacaktır. Somut bir örnek vermemiz gerekirse akıllı ve karizmatik (olumlu + olumlu) ya da tembel ve şımarık (olumsuz + olumsuz) ifadelerini oluşturabiliriz. I live in a small town cümlesi V 1 dediğimiz Present Simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Cümledeki a small town ifadesi bir noun phrase yani isim öbeğidir ve isim öbeklerinin son kelimesi daima isim olmalıdır. Bu ifadenin son kelimesi de bir isimdir ve şehir anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi de küçük bir şehir şeklinde çevirebiliriz. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. - Şu anda bir işim yok, ancak normalde vitrinleri temizlerim. Yukarıdaki ilk bağımsız cümlecikte have fiili sahiplik anlamında kullanıldığı için cümle Present Simple yapısıyla kurulmuştur. Present Simple cümleleri yapıca olumsuz yapmak istediğimiz zaman I, we, you, they zamirleriyle don t yardımcı fiilini she, he, it zamirleriyle de doesn t yardımcı fiilini kullanırız. Yukarıdaki cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve birbirine zıtlık bağlacı olan but ile bağlanmıştır. Zıtlık bildiren but ifadesi FANBOYS dediğimiz kısaltmada yer almaktadır. Bu bağlaç cümleler arasında artı ve eksi yönlü ilişki kurmaktadır. Yani, eğer kullanılan bağlaç but ise, olumlu bir ifadenin ardından olumsuz; olumsuz bir ifadenin ardından da olumlu bir ifade gelmelidir: akıllı ama tembel. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Zıtlık bağlacının devamında gelen cümlecikte normally zarfı kullanılmıştır. Sıklık zarfları gördüğümüz zaman o cümlenin büyük ihtimalle Present Simple yapısıyla kurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cümlede normally zarfı yerine usually, typically, generally zaman zarflarından birisini de kullanabilirdik. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. - Evli değilim, ancak çok güzel kız arkadaşım Maria ile hoş bir evde Oxford da yaşıyorum. Yukarıdaki cümle iki bağımsız cümlecikten oluşmaktadır ve birbirine zıtlık bağlacı olan but ile bağlanmıştır. Zıtlık bildiren but ifadesi FANBOYS dediğimiz kısaltmada yer almaktadır. Bu bağlaç cümleler arasında artı ve eksi yönlü ilişki kurmaktadır. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Yukarıda verilen I live with my girlfriend cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Daha öncede bahsettiğimiz gibi genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Bu cümlede ayrıca iki virgül arasına yerleştirilmiş Maria ismi ara söz ya da açıklayıcı ifade görevi görmektedir. Bir isimden sonra virgül konulup devamında açıklama yapıldığında iki virgül arasında kalan ismin açıklama görevinde bulunduğunu bilmeliyiz. Analizini yaptığımız bu cümlede güzek kız arkadaşım isim öbeği devamına virgül almış ve arkadaşın ismi verilerek belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. We don t have any children - maybe next year. Çocuğumuz yok, belki seneye olur. We don t have cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 3

5 istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Ayrıca have fiili sahip olmak anlamında kullanıldığında asla -ing takısını alamaz. Bu cümlede ayrıca dikkat etmemiz gereken nokta, present simple yapısı ile kurulmuş olumsuz cümlelerde I, we, you, they zamirleri don t yardımcı fiiline gereksinim duyar. Bu zaman yapısında yardımcı fiil kullanıldığında fiil yalın halinde kalır. Any sayı sıfatı hiç anlamına gelmektedir ve yapıca olumsuz cümlelerin yanında ayrıca sorularda da kullanılmaktadır. Örneğin, I have no money dememize rağmen, I don t have any money demek zorundayız. İki cümle arasındaki en temel fark, bu iki cümle aynı mesajı vermelerine rağmen ilk cümle yapıca olumlu olmasına karşın ikinci cümle olumsuz bir gramer yapısındadır. Bu cümlede kullanılan maybe ifadesi olasılık anlamı taşımaktadır ve sıklıkla kullanılan olasılık bildiren ifadelerden bazıları şöyledir: perhaps ve possibly. Bu ifadelere ek olarak olasılık anlamı veren bazı yardımcı fiiller (modal verbs) vardır: May, might, could genel olasılık anlamı taşıyan yardımcı fiillerdir. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. - Kız arkadaşım bir oyuncu; ama o, çok ünlü değil. Cümlede geçen is ifadesi bir linking verb yani bağ fiildir. Bu ifade to be fiilinin tekil öznelerle çekimlenmiş halidir ve cümleye dikkatle baktığımız zaman cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu şekilde kullanıldığı zaman to be fiilinin devamında gelen ifade çevrilerek o ifadeye -dır, -dir ekini getiririz. Birkaç örnek verelim: is handsome ifadesini yakışıklıdır ; is the tradition of the country ifadesini ülkenin geleneğidir şeklinde çevirebiliriz. Tekrar hatırlamamız gerekirse de to be fiilini Present çekimlediğimiz zaman we, you, they özneleriyle are ifadesini kullanırız. Tekil özneler dediğimiz she, he, it özneleriyle çekimlersek is ifadesini kullanmaktayız. Bu cümlede biraz önce bahsettiğimiz but zıtlık bağlacını görmekteyiz. İki bağımsız cümle but bağlacı ile bağlanmıştır ve cümleler arasında sırasıyla artı ve eksi (+, -) ilişkisi mevcuttur. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. She acts in a small theatre in our town. - O, şehrimizdeki küçük bir tiyatroda oyunculuk yapıyor. She acts in a small theatre cümlesi V 1 dediğimiz present simple yapısı kullanılarak kurulmuştur. Bu yapının kullanılmasının sebebi genel bir doğruyu aktarmaktır. Genel doğrulardan ve alışkanlıklardan bahsetmek istediğimiz zaman V 1 kullanırız. Ayrıca, bu cümlede özellikle dikkat etmemiz gereken nokta, üçüncü tekil şahıs zamiri olan she ile ana fiil arasındaki etkileşimdir. Present Simple yapısı kullanıldığında eğer cümlenin öznesi he, she, it öznelerinden birisi ise ve cümlenin yapısı olumlu olarak kurulmuş ise ana fiile -s takısı getirilmelidir. Örneğin; I play cümlesinin öznesini değiştirirsek she plays olarak cümleyi kurabiliriz. Yukarıdaki cümledeki in bir preposition yani edattır ve içinde anlamına gelmektedir. Bu edat Türkçeye çevrilirken sağındaki ismin sonuna eklenir. Bu cümlede in small theatre = küçük bir tiyatroda anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, in our town = şehrimizdeki şeklinde çevrilebilir. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. - Hafta sonları evimizin yakınındaki büyük göle yüzmeye gitmeyi severiz. Yukarıdaki cümlede geçen weekend ifadesinden önce hafta sonunda diyebilmek için at ya da on edatını kullanabiliriz. Bir şey yapmayı sevmek anlamını vermek için yukarıdaki cümlede like to do something yapısı kullanılmıştır. Bu yapının yerine ayrıca like doing something yapısını da kullanabilirdik. Bu cümlede ayrıca dikkatimizi çeken yapı go swimming ifadesidir. Bilmeliyiz ki go fiili kendisinden sonra fiil alırsa go + verb + ing şeklinde kullanılmalıdır. En yaygın örnekler şöyledir: go shopping, go fishing, go running, vb. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 4

6 I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. - Normalde saat sekizde kalkarım, ancak Perşembe günleri saat altıda kalkarım çünkü perşembe, parkta koşuya çıktığım gündür. Yukarıdaki cümlenin ilk cümleciğinde verilen normally zarfı kullanılmıştır. Sıklık zarfları gördüğümüz zaman o cümlenin büyük ihtimalle Present Simple yapısıyla kurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu cümlede normally zarfı yerine usually, typically, generally zaman zarflarından birisini de kullanabilirdik. Bu cümlede biraz önce bahsettiğimiz but zıtlık bağlacını görmekteyiz. İki bağımsız cümle but bağlacı ile bağlanmıştır ve cümleler arasında sırasıyla artı ve eksi (+, -) ilişkisi mevcuttur. Bu cümlede but zıtlık bağlacı yerine yet, however, nonetheless, nevertheless, even so gibi bağlaçlardan bir tanesini de kullanabilirdik. Thursday isminden önce on edatı kullanılmıştır çünkü İngilizcede gün isimlerinden önce on edatını kullanmaktayız. Örneğin; on Wednesday, on Monday, vb. Fakat saatlerden önce at edatını kullanırız. Örneğin; at 3 o clock, at 8 o clock, vb. Bunun yanında yıllardan önce in edatını kullanırız. Örneğin; in 1995, in 2050, vb. Bu cümlede ayrıca sebep-sonuç bağlacı olan because mevcuttur. Çünkü anlamına gelen because bağlacı sebep ya da neden belirtmek için kullanılır. Bu bağlacın yerine since, as, for, due to the fact that, owing to the fact that bağlaçlarından birini de kullanabilirdik. Bu cümlede ayrıca dikkatimizi çeken yapı go running ifadesidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi go fiili kendisinden sonra fiil alırsa go + verb + ing şeklinde kullanılmalıdır. En yaygın örnekler şöyledir: go shopping, go fishing, go swimming, vb. I like living in Oxford because it s not too big. - Oxford da yaşamayı seviyorum çünkü çok büyük değil. Bir şey yapmayı sevmek anlamını vermek için yukarıdaki cümlede like doing something yapısı kullanılmıştır. Bu yapının yerine ayrıca like to do something yapısını da kullanabilirdik. Yukarıdaki cümledeki in bir preposition yani edattır ve içinde anlamına gelmektedir. Bu edat Türkçeye çevrilirken sağındaki ismin sonuna eklenir. Bu cümlede in Oxford = Oxford ta anlamına gelmektedir. Bu cümlede ayrıca sebep-sonuç bağlacı olan because bulunmaktadır. Çünkü anlamına gelen because bağlacı sebep ya da neden belirtmek için kullanılır. Bu bağlacın yerine since, as, for, due to the fact that, owing to the fact that bağlaçlarından birini de kullanabilirdik. Sıfattan önce kullanılan too ifadesi çok anlamına gelmekte ve bir tür olumsuzluk belirtmektedir. Örneğin, too big ifadesi olumsuz derecede çok büyük anlamına gelir. Bir başka örnek ise, too short ifadesinin olumsuz derecede çok kısa anlamına gelmesidir. Ali is too short to play basketball ifadesinden Ali nin basketbol oynamak için çok kısa olduğunu anlamaktayız. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. - Şehir merkezinde birkaç tarihi bina var ve Oxford un yakınında rahatlamak istediğimde bazen balığa çıktığım bir nehir vardır. There is / are yapısını bir şeyin ya da kişinin bir yerde bulunup bulunmadığını anlatmak için kullanırız. Eğer öznemiz tekil ise there is ; çoğul ise there are kullanmalıyız. Yukarıdaki cümlenin başında kullanılan there are ifadesi buildings ifadesiyle uyumludur. İkinci cümlecikte kullanılan there is ifadesi de a river ifadesiyle uyumludur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi go fiili kendisinden sonra fiil alacak ise o fiile -ing takısını getirmeliyiz. Yukarıdaki cümlede de benzer bir kullanım mevcuttur. En yaygın örneklerden biri balığa çıkmak anlamındaki go fishing ifadesidir. İngilizcede iki fiil hiçbir şey olmadan yan yana gelemez. Yani, iki fiil yan yana gelecekse tepkimeye girer. Bu tepkime iki çeşittir: infinitive (verb + to + V 0 ) ya da gerund (verb + V + ing). Yukarıdaki cümlede rahatlamak ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 5

7 istemek anlamına gelen want to relax yapısı kullanılmıştır; yani, infinitive tepkime tercih edilmiştir. Eğer birinci fiil ile ikinci fiil arasındaki ilişki geleceğe gönderme yapıyorsa infinitive tercih edilir. Başka bir deyişle, yan yana gelen iki fiilden sıralamada önce olan fiil anlatımsal olarak da diğer fiilden önce meydana gelecekse infinitive yapı kullanılır. Bu cümlede şu soruyu da sorabiliriz: istemek mi rahatlamak mı önce oluyor? (Cümlemiz, rahatlamak istemek ). Önce kişi istiyor ve sonra rahatlayacak. Böyle bir ilişki kurduğumuz zaman, yan yana gelen iki fiil arasına to yerleştirmeliyiz. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 6

8 D. READING COMPREHENSION MY NAME IS BEN My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town, Oxford. I don t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Oxford. We don t have any children - maybe next year. My girlfriend is an actress, but she isn t very famous. She acts in a small theatre in our town. At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house. I normally get up at eight o clock, but on Thursday I get up at six o clock because that is the day when I go running in the park. I like living in Oxford because it s not too big. There are some historical buildings in the centre of the town and near Oxford there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. A) Mark the statements as True or False. 1) Ben lives in a large city. 2) Ben is Australian. 3) Ben has got a new job. 4) Ben and his girlfriend have got children. 5) Ben s girlfriend is a famous actress. 6) Ben s girlfriend works in a big theatre. B) Answer the following questions. 1) Where is Ben from? 2) How old is Ben? 3) Where do Ben and his girlfriend live? 4) What does Ben s girlfriend do? 5) What do Ben and his girlfriend like to do? 6) When does Ben usually get up? 7) Why does Ben get up early on Thursdays? 8) Does Ben like living in Oxford? Why or Why not? ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 7

9 E. VOCABULARY REVISION A. MATCHING WORD MATCHING SYNONYM 1. normally a. little, tiny 2. famous b. wedded 3. maybe c. usually, generally 4. small d. arrive 5. but e. city 6. historical f. yet, however, nevertheless 7. come g. well-known, celebrated 8. too h. perhaps, possibly 9. town i. excessively, extremely 10. married j. ancient, old B. CLOZE READING come married small historical river normally but too famous house MY NAME IS JESSICA My name is Jessica and I (1) from the United States. I am 28 years old and I live in a (2) city. I am not (3), but I live with my boyfriend. We don t have any children. My boyfriend is an actor, but he isn t very (4). He acts in a small theatre. At the weekend, we like to go running in the park near our (5). I (6) get up at nine o clock, (7) on Tuesday I get up at seven o clock because that is the day when I go swimming in the sea. I like living in my city because it s not (8) big. There are some (9) buildings in the city centre and there is a (10) where I go fishing. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 8

10 C. WORD FORMATION Use the appropriate form of the word in brackets. 1. It is a very old (build). Its roof and windows need some repair. 2. There are no museums in the city (centre). 3. I (normal) stay with my parents, but today I will stay at my uncle s place. 4. Jose is not (marry), but he has a very attractive girlfriend. 5. There are some (history) parks, and in these parks you can see ancient monuments. 6. I d like to be a (fame) writer, so I need to work very hard every day. 7. My father works in a big theatre. He (actor) in a lot of roles every year. 8. My mother works in a small theatre, but she is a great (act). 9. Many people like that painting, but I don t think it is really (beauty). 10. There is a lake where we go fishing when we want to (relaxing). D. SENTENCE RECOGNITION Boşluğa cümle (S) ya da cümle değil (NS) yazınız. Cümle olmayan ifadeleri de cümle yapınız. 1. You fine. 2. Are you alright? 3. He basketball. 4. She likes football. 5. My father doesn t up very early. 6. Is very expensive. 7. The room very large. 8. It is a modern city. 9. The city has museums. 10. There a popular French café in the city centre. 11. There foreign students in the classroom. 12. It really interesting. ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 9

11 E. MY NAME IS BEN CRISS CROSS PUZZLE Across 3. arrive 5. little, tiny 7. several various 8. usually, generally 9. perhaps, possibly 10. large, great 11. lovely, attractive 14. yet, however, nevertheless Down 1. old, ancient 2. home, dwelling 4. wedded 6. since, as, for 12. city 13. well-known, celebrated ERGUN & DEMET KABAKÇI Sayfa 10

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak.

Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Lesson 27: Prepositions of Direction (from, to, into, onto, away from) Ders 27: Yön Edatları Yön Edatlarını Kullanmak. Reading (Okuma) I come from Austria. ( Avusturya dan geliyorum.) Last summer, I went

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR 3 rd GRADERS Dear parents, On this page you will see the grammar subjects, vocabulary and the activities that have been covered

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense

ÜNİTE 9 USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE YABANCI DİL I İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Present Simple Tense Usage. Time Adverbials in Simple Present Tense USAGE OF SIMPLE PRESENT TENSE İÇİNDEKİLER Present Simple Tense Usage BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Time Adverbials in Simple Present Tense Time Adverbials in Simple Present Tense Present

Detaylı

Lesson 01: Self-Introduction (Part I)

Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Lesson 01: Self-Introduction (Part I) Ders 01: Kendini tanıtma (1. Bölüm) Ders 1: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Kendinizi tanıtmaya

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

1. SINIF - 4. ÜNİTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

1. SINIF - 4. ÜNİTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1. SINIF - 4. ÜNİTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Everyday Life / Günlük Hayat Dördüncü ünitede şunları öğreneceksiniz... Geniş zaman cümlelerini, yes-no sorularını ve kısa yanıtları kullanmayı, Günlük ve haftalık

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER HOW MANY BROTHERS DO YOU HAVE?

ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER HOW MANY BROTHERS DO YOU HAVE? HOW MANY BROTHERS DO YOU HAVE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Sahiplik Fiili, Bulunma Fiili Dinleme&Konuşma: Ailesi ve Evi Hakkında Konuşma Okuma: Büyük Bir Aile İNGİLİZCE I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club Unit 1 1 5 Diyaloğa göre doğru saat hangi seçenekte verilmiştir? A: Today, I want to talk about your afterschool activities. Let s start with you. First of all, what time do you get back home? B: Hmmm

Detaylı

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile İngilizce Seviyenizi Öğrenin! İngilizce seviye tespit sınavı, sorulara vermiş olduğunuz cevaplara göre seviyenizi tespit etmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4. www.englishkidsacademy.com

EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4. www.englishkidsacademy.com EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4 Ailem My Family Bebek-Baby Baba-Father Anne-Mother Abi-Brother Kızkardeş-Sister Kız-Girl Erkek Çocuk-Boy Çocuğunuza Sorun: Türkçe-İngilizce Bebek ne demek? What

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Lesson 46: -est, most, least Ders 46: -est, en çok, en az

Lesson 46: -est, most, least Ders 46: -est, en çok, en az Lesson 46: -est, most, least Ders 46: -est, en çok, en az Reading (Okuma) Jackie is the most beautiful of all four sisters. ( Jackie dört kız kardeşin en güzelidir. ) The most enjoyable class is English.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person.

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. Engineer: Mühendis Germany: Almanya Very active: Çok aktif Person:

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week 1. AŞAMA Vocabulary of the Second Week İNGİLİZCE OKUNUŞ TÜRKÇE Örneğin: Sabah dişleri fırçalarken Apple Eypıl Elma Family Femili Aile Holiday Holidey Tatil Thank Tenk Teşekkür etmek Student Sutıdınt Öğrenci

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME

13. 4 1 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THE BUS LEFT ON TIME THE BUS LEFT ON TIME İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Zaman Edatları Dinleme & Konuşma: Bir Hafta Sonu Gezisi Hakkında Konuşma Okuma: William Shakespeare İNGİLİZCE - I HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Zaman

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil

Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil Reading (Okuma) Your son is old enough to drive. ( Oğlun araba kullanacak kadar büyük.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

He founded the Republic of Turkey.

He founded the Republic of Turkey. UNIT 21 I NEED A CAR WHICH IS STRONG Giriş: İngilizce de Relative Clause olarak adlandırılan sıfat cümleleri, isimleri nitelemek için kullanılan cümlelerdir. Bu yapıda özne ve nesne konumundaki insanları

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı