3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ"

Transkript

1 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.2. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları proje paketlerinin içeriği dört Dünya Miras Alanı başlıkları altında sunulmuştur. Projeler; Proje Kodu, Proje Paketi Adı, Proje Tanımı, Yönetim Planı İle Bağlantı, Sorumlu Kurum, İlgili Kurumlar, Kaynaklar, Süre ve Diğer Kurumların Programlanan Projeleri İle Bağlantı bileşenlerinden oluşmaktadır. Dünya Miras Alanları için belirlenen proje paketlerindeki proje tanımlarında Proje kodu Dünya Miras Alanı nın resmi adındaki ilk iki kelimenin baş harfleri olarak kodlama sisteminin ilk bileşenini oluşturmaktadır. Proje kodunun ikinci bileşeni proje numarası olup numaralandırma temalardan bağımsız olarak devam etmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları için tanımlanan projelerin örnek kodlaması şu şekildedir; AP-PP1 > AP: Sultanahmet Arkeolojik Parkı PP1: Proje 1 SC-PP6 > SC: Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı PP6: Proje 6 ZC-PP12 > ZC: Zeyrek Camii (Pantakrator Manastırı) ve Çevresi Koruma Alanı PP12: Proje 12 KS-PP17 > KS: Kara Surları PP17: Proje Sultanahmet Arkeolojik Parkı Projeleri Arkeolojik Park için tanımlanan proje paketinde beş adet proje belirlenmiştir. Aşağıda Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları ndan Arkeolojik Park için tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu alanda tanımlanan her bir projenin proje kodu, adı, tanımı, plan hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısının yer aldığı proje künyeleri sunulmuştur. Ardından her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ AP-PP3 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ

2 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak, Sur-i Sultani nin korunmasını sağlayacak ve özgün kullanımını yansıtacak kısa, orta ve uzun dönemde uygulanabilecek restorasyon ve çevre düzenleme projeleri ni, müze yönetim planlarını hazırlatmak, Sur-i Sultani nin yakın çevresinde yer alan anıt eser niteliğindeki diğer kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla o esere özel anıt eser kurullarını oluşturmak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H3 İlgili Strateji: AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H3S1E1, AP-H3S1E2, AP-H3S1E3 İlgili Proje Paketleri: AP-PP2, AP-PP4, AP-PP5, II-PP7, VII-PP29 SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007, K03002 AP-PP1 SUR-İ SULTANİ VE YAKIN ÇEVRESİ ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ Sur-i Sultani ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin koruma ilke ve standartları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması gerekliliği ve bu eserler ile yakın çevrelerinin uygun işlevlerle geliştirilememesi sorunundan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Proje, genel olarak anıt eserlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla anıt eser kurullarının oluşturulması, Alan daki anıt eserlerin restorasyonlarının ve ilişkili çevre düzenleme projelerinin gerçekleştirilmesi adımlarını içermektedir. Ayrıca, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini ve diğer mekanlar ile bahçelerini içeren Sur-i Sultani için Sur-i Sultani Müze Yönetim Planı nın hazırlanması öngörülmektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan kararlarında Tarihi Yarımadada korunması gerekli kültür envanterinde yeralan tescilli anıt ve sivil eserlerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılarak korunması ve bu tür yapıların Topkapı Sarayı müze fonksiyonu ile bütünleştirilerek kullanılması maddesi ile de ilişkilidir.

3 Proje çerçevesini, Yönetim Planı nın AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir Müzeler Alanı yaratılması hedefi ve bu hedefe bağlı olarak tanımlanmış olan AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmesi stratejisi oluşturmuştur. Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Sur-i Sultani nin korunmasını sağlayacak ve özgün kullanımını yansıtacak kısa, orta ve uzun dönemde uygulanabilecek mimari ve çevre düzeni ölçeğinde koruma projelerini hazırlamak, uygulamak ve izlemek (AP-H3S1E2) Sur-i Sultani nin yanı sıra, başta Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi olmak üzere, Alan da yer alan anıt eser niteliğindeki diğer taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla o esere özel anıt eser kurullarını oluşturmak (AP-H3S1E3) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilgili üniversiteler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün k03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri, k03002 kodlu Tarihi Türbe, Hazire Ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Sur-i Sultani için Anıt Eser - Müze Kurulu nun oluşturulması Sur-i Sultani Müze Yönetim Planı nın hazırlanması Sur-i Sultani nin yakın çevresindeki anıt eserler için esere özel Anıt Eser Kurulu oluşturulması Sur-i Sultani yakın çevresi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı içerisindeki anıt eserlerin restrorasyonlarının ve yakın çevrelerinin çevre düzenleme projelerinin hazırlanarak uygulanması ve izlenmesi Projede, Sur-i Sultani nin bir bütün olarak ele alınarak koruma ve kullanma koşullarının hazırlanacak yönetim planı ile düzenleniyor olması, projenin başlıca faydası olarak tanımlanabilir. Diğer yandan proje, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin yakın çevreleriyle bütünlük içerisinde ele alınarak restorasyon ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesini vurguladığı için de önem taşımaktadır. Projenin başlıca faydasının Sur-i Sultani başta olmak üzere Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin korunmasına sağlayacağı katkı olduğu söylenebilir.

4 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini oluşturan yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının, kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi için Müzeler Alanı oluşturmak ve bu kapsamda Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını, Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak değerlendirmek; Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı sivil mimari yapılarının oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H1, AP-H2, AP-H3 İlgili Stratejiler: AP-H1S1, AP-H2S1, AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H1S1E1, AP-H1S1E2, AP-H1S1E3, AP-H2S1E1, AP-H2S1E2, AP-H3S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP4, AP-PP5, II-PP8 SORUMLU KURUM: Kültür ve Turizm Bakanlığı İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KVK Bölge KuruluMüdürlükleri, Fatih Belediyesi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü KAYNAKLAR: İBB Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü, İstanbul İl Özel İdaresi SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03002 AP-PP2 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA MÜZELER ALANI VE ARKEOPARK GELİŞTİRME PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı ve Arkeopark Geliştirme Projesi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının yeterince değerlendirilememesinden ve uygun işlevlerle geliştirilememesinden kaynaklanan koruma-kullanma sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje genel olarak Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda bir Müzeler Alanı oluşturulması ve bu kapsamda Alan daki yer altı kültür varlıklarının da değerlendirildiği bir arkeolojik parkın düzenlenmesi adımlarını içermektedir.

5 Proje çerçevesini, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nı konu alan üç adet Yönetim Planı hedefi ve bunlara bağlı olarak belirlenmiş stratejiler oluşturulmaktadır. Bunlar; AP-H1 kodlu Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi hedefi ile AP-H1S1 kodlu Kentsel yaşamın sürdüğü alanlarda bulunan arkeolojik mirasın koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun yaklaşımlarla değerlendirilmesi stratejisi; AP-H2 kodlu Büyük Saray kalıntılarının (Bukoleon Sarayı, Mozaik Müzesi) bir bütünlük içerisinde algılanmasının sağlanması hedefi ile AP-H2S1 kodlu Büyük Saray ve Hipodrom un korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygun ve uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi stratejisi; AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir Müzeler Alanı yaratılması hedefi ile AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmesi stratejisidir. İlgili hedef ve stratejilere bağlı olarak tanımlanmış ve bu projeyi yönlendirmekte olan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını arkeolojik park olarak düzenlemek (AP-H1S1E1) Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak düzenlemek (AP- H1S1E2) Arkeolojik alanların korunması ve değerlendirilmesi konusunda toprak altındaki eserlerin ne şekilde korunacağı ve değerlendirileceği, kazı yapılıp yapılmayacağı konusunda fizibilite raporlarının hazırlanmasını sağlamak (AP-H1S1E3) Büyük Saray kalıntılarını ilgili Müzeler yönetiminde düzenlenmek (AP-H2S1E1) Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı Sivil Mimarisinin oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek, izlemek (AP-H2S1E2) Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü, Fatih Belediyesi ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Projeler Müdürlüğünün K03002 İstanbul Genelinde Müze Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi AP-PP1 Sur-i Sultani ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi Beklenen proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Müzeler Alanı ve Arkeolojik Park Arkeolojik Park ile Osmanlı dönemine ait tarihi dokunun birlikteliğini korumak üzere plan ve programlar

6 Proje ile oluşturulması öngörülen Müzeler Alanı ile Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini oluşturan yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarının, Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçesindeki kalıntıların Arkeolojik Park olarak düzenlenmesi ise Alan daki arkeolojik mirasın korunarak değerlendirilmesini sağlayacaktır. Diğer yandan projede arkeolojik alanlarla ilgili yapılacak düzenlemelerin tarihi doku arasındaki birlikteliğin sağlanması ve korunmasına yönelik plan ve programların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Projenin başlıca faydası Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki farklı dönemlere ait yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının uyum ve birliktelik içerisinde korunmasını ve uygun işlevlerle kullanılmasını sağlayacak araçları tanımlamasıdır. PROJE KODU: AP-PP3 PROJE ADI: SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya Mahallelerinde konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projelerini hazırlatmak ve uygulatmak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H4 İlgili Strateji: AP-H4S1 İlgili Eylemler: AP-H4S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP4, AP-PP5, II-PP14, IV-PP20, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011>Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

7 AP-PP3 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NDA KONUT-TURİZM DENGESİNİN SAĞLANMASI PROJESİ Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nda geleneksel konut kullanımının giderek azaldığı, yerini turizm başta olmak üzere ilişkili iş kollarına bıraktığı görülmektedir. Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi, bu sorunun önüne geçilerek konut ve turizm fonksiyonları arasında dengenin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Proje genel olarak Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya Mahallelerinde konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlanmasını ve bu doğrultuda yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projeleri hazırlatılmasını ve uygulanmasını öngörmektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Sultanahmet ve Cankurtaran bölgesindeki yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m.aşılmayacağı, bölgenin geleneksel mimari karakteri ile uyumlu uygulamalara izin verileceği hükmü ile ilişkilidir. Projenin çerçevesi, Yönetim Planı nın AP-H4 kodlu mevcut konut işlevinin korunması hedefi ve AP-H4S1E1 kodlu Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya mahallelerinde koruma ile konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında denge sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek üzere koruma ve geliştirme projelerini hazırlamak, uygulamak ve izlemek stratejisi oluşturmaktadır. Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin eşgüdümünde, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışması ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP14 Tarihi Yarımada da Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesi IV-PP20 Tarihi Yarımada da Kültür Varlıklarının Algılanmasının Arttırılması / Yerin Ruhunun Kavranması Projesi VII-29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi AP-PP4 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi AP-PP5 Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Alan daki konut kullanımını içeren Sultanahmet, Cankurtaran ve Küçük Ayasofya mahallelerinde tescilli sivil kültür varlıklarının restorasyonu Geleneksel sokak dokusuna özen gösteren kentsel tasarım projeleri Konut alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla geliştirilecek kentsel hizmetler ve mahalle halkının ortak kullanımına yönelik düzenlenecek kamusal alanlar Bu projenin gerçekleştirilmesinde, sivil mimarlık örneklerini konu alan koruma uygulamaları ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini konu alan projeler arasında eşgüdümün sağlanması önem taşımaktadır.

8 PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın kültür turizmi içindeki yerini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağını kurmak, alandaki tüm anıtları içine alan bilgilendirme maketleri ve panoları geliştirmek, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi geliştirmek, Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlamak; Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H5 İlgili Strateji: AP-H5S1 İlgili Eylemler: AP-H5S1E1, AP-H5S1E2, AP-H5S1E3 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP2, AP-PP3 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K10004, Fatih Belediyesi Gönüllü Turizm Elçileri projesi AP-PP4 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin yeterince tanıtılmadığı saptamasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Proje genel olarak Alan ın kültür turizmi içerisindeki yerini güçlendirecek ve Alan ın tanıtımını sağlayacak araçları tanımlamaktadır. Projenin çerçevesini Yönetim Planı nın AP-H5 kodlu Dünya Miras Alanı nın tanınmasının sağlanması hedefi ve AP-H5S1 kodlu Dünya Miras Alanı nın ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim araçları ile tanıtılması" stratejisi oluşturmaktadır. Projeyi yönlendiren eylemler ise aşağıda verilmektedir: Kültür turizmini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağının kurulmasını sağlamak (AP-H5S1E1)

9 Hem mevcut anıtları hem Sphendone u içine alan bilgilendirme panosu, maket vb. projeler programlamak (AP-H5S1E2) Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlatmak (AP-H5S1E3) Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek/düzenletmek (AP-H5S1E4) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı nın eşgüdümünde, bu kurum ve yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB yatırım programında yeralan İBB Turizm Müdürlüğünün K10004 kodlu Tanıtım Materyali Basımı projesi ve Fatih Belediyesinin farklı yaş grupları için düzenlediği semt gezileri ve gönüllü turizm elçileri projesi ile bağlantılıdr Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: AP-PP1 Sur-i Sultani Ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP3 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlikler Alan daki anıtları konu alan bilgilendirme maketleri ve panolar hazırlanması ve Alan a yerleştirilmesi Alan ı tanıtıcı nitelikte, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi Alan ı tanıtan yayın-harita-broşürlerden oluşan tanıtım paketlerinin hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması Projenin başlıca faydası, tanımlanan araçlarla Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin ve Alan da gerçekleştirilen bakım ve onarım uygulamalarının ziyaretçilere ve kent halkına tanıtılmasıdır. PROJE KODU: PROJE ADI: AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmek için mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak, koruma uygulamaları ile ilgili kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: AP-H1, AP-H2, AP-H3, AP-H4, AP-H5 İlgili Stratejiler: AP-H1S1, AP-H2S1, AP-H3S1 İlgili Eylemler: AP-H1S1E1, AP-H1S1E2, AP-H2S1E1, AP-H2S1E2, AP-H3S1E1 İlgili Proje Paketleri: AP-PP1, AP-PP2, AP-PP3, II-PP11

10 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler, Fatih Belediyesi, İl Özel İdaresi KAYNAKLAR: SÜRE: Orta/ devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03006 AP-PP5 SULTANAHMET DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ Sultanahmet Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi, koruma konusunda yaratılan kaynakların Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki kültür varlıklarının korunması çalışmalarına verimli bir şekilde yansıtılamaması sorunun giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Proje, genel olarak mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı mali kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak ve koruma çalışmalarında kamu-özelsivil toplum ortaklık modellerini uygulamak yoluyla Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır. Proje çerçevesini Yönetim Planı nın Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nı konu alan hedef ve stratejileri oluşturmaktadır. Bu hedefler sırasıyla AP-H1 kodlu "Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı ndaki yer altı ve yer üstü kültür varlıklarının kimliklerine uygun olarak korunması, yaşatılması ve değerlendirilmesi, AP-H2 kodlu Büyük Saray kalıntılarının Bukoleon Sarayı, Mozaik Müzesi) bir bütünlük içerisinde algılanmasının sağlanması, AP-H3 kodlu Osmanlı, Bizans ve Klasik Dönemleri yansıtan Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerini vurgulayan bir 'Müzeler Alanı yaratılması, AP-H4 kodlu Mevcut konut işlevinin korunması hedefleridir. İlgili stratejiler ise; AP-H1S1 kodlu Kentsel yaşamın sürdüğü alanlarda bulunan arkeolojik mirasın koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun yaklaşımlarla değerlendirilmesi, AP-H2S1 kodlu Büyük Saray ve Hipodrom un korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik uygun ve uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi, AP-H3S1 kodlu Topkapı Sarayı nın bütün birimleriyle birlikte dönemini ve özgün kullanımını yansıtan bir anıt eser ve bir müze olarak değerlendirilmes, AP-H3S2 kodlu kültür varlıklarının yönetiminde, korunmasında, tasarım ve uygulamada, uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasının sağlanması, AP-H4S1 kodlu konut-ticaret ve turizm fonksiyonları arasında dengenin sağlanması stratejileridir. Projeyi yönlendiren Yönetim Planı nda tanımlanmış eylemler ise aşağıdaki gibidir: Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını arkeolojik park olarak değerlendirmek (AP-H1S1E1) Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak değerlendirmek (AP-H1S1E2) Büyük Saray kalıntılarını ilgili Müzeler yönetiminde düzenlenmek (AP-H2S1E1)

11 Büyük Saray Kalıntıları ile Osmanlı Sivil Mimarisinin oluşturduğu dokunun birlikteliğini korumak için hazırlanan plan ve programları geliştirmek, izlemek (AP-H2S1E2) Sur-i Sultani yi (Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, Darphane-i Amire, Aya İrini, diğer mekanlar ve bahçeleri kapsayan alanı) bir bütün anıt eser olarak ele almak, anıt müze olarak değerlendirmek üzere anıt eser /müze kurulunu oluşturmak (AP-H3S1E1) Projenin sorumlu kurumu olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin eşgüdümünde, İstanbul Valiliği, İl Özel İdaresi, Fatih Belediyesi ve ilgili üniversiteler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. İBB AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından da ilgili projelere ve fonlara ulaşılması öngörülmektedir. Proje, İBB yatırım programında Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün K03006 kodlu Katkı Payı Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Her Türlü Proje Ve Uygulamalar çalışması ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP11 Tarihi Yarımada daki Koruma Ve Restorasyon Uygulamalarında Kamu Finansmanı Eşgüdümü Ve Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum Kuruluşları Ortaklık Geliştirme Projesi AP-PP1 Sur-i Sultani Ve Yakın Çevresi Anıt Eserleri Koruma Projesi AP-PP2 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Müzeler Alanı Ve Arkeopark Geliştirme Projesi AP-PP3 Sultanahmet Dünya Miras Alanı nda Konut-Turizm Dengesinin Sağlanması Projesi Beklenen proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki kültür varlıklarının bakım ve onarım ihtiyaçları yönünden incelenmesiyle oluşturulan restorasyon çalışmaları programı Koruma uygulamalarına yönelik mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar elde edilmesi Restorasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen mevcut ve ek kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı restorasyon uygulamaları Koruma çalışmalarında kamu-özel-sivil toplum ortaklık modelleri Proje ile koruma alanındaki mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanımı sağlanırken yeni kaynakların da yaratılması ve kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulama fırsatını sunması bakımından önem taşımaktadır. Projenin öngördüğü adımlar ve araçların kullanımları ile Sultanahmet Dünya Miras Alanı ndaki koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

12 Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı Projeleri Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı için tanımlanan proje paketi içinde beş adet proje belirlenmiştir. Aşağıda Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları ndan Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı için tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu alanda tanımlanan her bir projenin proje kodu, adı, tanımı, plan hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısının yer aldığı proje künyeleri sunulmuştur. Ardından her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ SC-PP8 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerle ilgili uygulamalar için mevzuata uygun Anıt Eser Kurulu oluşturmak; Süleymaniye Meydan Çeşmesi, Mimar Sinan Türbesi, Bozdoğan Kemeri, Atıf Efendi Kütüphanesi, Molla Gürani Camii, Sebsefa Hatun Camii, Vefa Lisesi, Kalenderhane Camii gibi bölgedeki anıt eserlerin bakım ve basit onarımlarını da bu proje kapsamında bütünleştirmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S4 İlgili Eylemler: SC-H1S4E1 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP7, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007, K03002, U50007

13 SC-PP6 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI ANIT ESERLERİ KORUMA PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Anıt Eserleri Koruma Projesi, Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin korunmasında karşılaşılan sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Konunun uzmanları tarafından Süleymaniye de de bazı anıt eserlerin koruma ve restorasyon uygulamalarında bilimsel ve teknik yanlışlıklar yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından gereken kalitenin sağlanamadığı belirtilmektedir. Bazı eserler de restorasyon ve bakımlarının yapılmaması sonucu hızlı köhneleşme sürecine girmiştir. Bu proje tanımlanan sorunlar karşısında Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yeralan anıt eserlerin korunmasına yönelik duyulan ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuştur. Bu kapsamda proje Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı içinde yer alan anıt eserlerin koruma çalışmalarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda yapılmasına yönelik araçları belirlemektedir. Proje çerçevesi Yönetim Planı nın SC-H1 kodlu "Süleymaniye Dünya Miras Alanı nda yer alan kültür varlılarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve yapılan çalışmaların daha hızlı ve doğru olması için uluslar arası ve ulusal destek sağlanması hedefinde yeralmaktadır. Bu hedefe bağlı strateji Süleymaniye DMA da yer alan anıt eserlerin ve külliye yapılarının korunması; bakım ve onarımlarının koruma ve yaşatma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir (SC-H1S4). Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Süleymaniye Camii ne bağlı külliye yapılarını bir anıt eser olarak ele almak, Anıt Eser Kurulu oluşturmak (SC-H1S4E1) Anıt eserleri bakım ve onarım ihtiyaçları yönünden inceleyerek restorasyon çalışmalarını programlamak ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek (SC-H1S4E2) Projenin ortak paydası anıt eserlerde yapılacak koruma ve restorasyon uygulamalarında ilke ve standartların oluşturulması, bu çalışmaların adımlarının belirlenmesi ve anıtlardaki uygulamalar için Anıt Eser Kurulu oluşturulmasıdır. Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda KVK Bölge Kurulu Müdürlüğü, İBB ve Alan Yönetimi Başkanlığı eşgüdümünde gerçekleştirilecektir. Proje, İBB yatırım programında yer alan Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğünün K03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ve K03002 kodlu Tarihi Türbe, Hazire Ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri ve Şehir Aydınlatma Müdürlüğünün U50007 İstanbul'un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eserlerin (Camiler, Köprüler,Saraylar,Çeşmeler,Kuleler Ve Benzeri Anıtlar) Ve Muhtelif Yapıların Dış Cephe Aydınlatma Tesislerinin Yapımı projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin restorasyon çalışmaları programı

14 Devam eden anıt eser restorasyon çalışmalarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda tamamlanması; tanıtımlarının yapılması Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki anıt eserlerin restorasyonuna başlanması (Süleymaniye Meydan Çeşmesi, Mimar Sinan Türbesi, Bozdoğan Kemeri, Atıf Efendi Kütüphanesi, Molla Gürani Camii, Sebsefa Hatun Camii, Vefa Lisesi, Kalenderhane Camii) Anıt Eser Kurulu Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nda yer alan anıt eserlerin koruma ilke ve standartları doğrultusunda ve bakım ve onarım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir program çerçevesinde restorasyonlarının gerçekleştirilecek olması, projenin başlıca faydası olarak tanımlanabilir. PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nında başlatılan koruma ve restorasyon çalışmalarını tüm bölge için genişleterek devam ettirmek, İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi nin Süleymaniye deki kültür varlıklarının bakım ve onarımlarını koruma ilke ve standartlarına uygun olarak sürdürmesini destekleyici çalışmalar yapmak, belgesi olmayan ya da rekonstrüksiyonu yapılamayacak yok olan eserlerin yerine çevreye uyumlu yeni yapıların yapılmasını teşvik etmek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S2, SC-H1S3 İlgili Eylemler: SC-H1S2E1, SC-H1S3E1 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP7, VII-29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03008

15 SC-PP7 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI SİVİL MİMARLIK YAPILARINI KORUMA PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Sivil Mimarlık Yapılarını Koruma Projesi Süleymaniye Camii ve Çevresi DMA da yer alan sivil mimarlık yapılarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Sivil mimarlık yapılarının yıpranması, köhneleşmesi, yıkılması korunamaması önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Tescilli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi yaklaşımının yaygınlaşması da Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras alanındaki sivil mimarlık yapılarının aslına uygun korunması açısından sorunlar oluşturmaktadır. Proje, Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini ve bu alandaki örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasını konu almaktadır. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hükümleri içinde Süleymaniye bölgesindeki yeni yapılaşmalarda Hmaks:9.50m.aşmayacağı, bölgenin geleneksel mimari karakteri ile uyumlu uygulamalara izin verileceği maddesi ile ilişkilidir. Proje çerçevesini, Yönetim Planı nın SC-H1 kodlu Süleymaniye DMA nda yer alan kültür varlıklarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi hedefi ve bu hedefe bağlı olarak tanımlanmış restorasyon uygulamalarında geleneksel malzeme ve geleneksel inşaat tekniklerinin kullanılması, özgün malzeme ve tekniklerin kaybının en aza indirilmesi (SC- H1S2) ve zorunlu rekonstrüksiyon uygulamalarında çağdaş koruma ilke ve standartlarının kullanılması (SC-H1S3) stratejileri oluşturmaktadır. Projenin ilgili hedef ve stratejilerine ilişkin eylemler aşağıdaki gibidir: İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi nin Süleymaniye deki kültür varlıklarının bakım ve onarımlarını koruma ilke ve standartlarına uygun olarak sürdürmesini destekleyici çalışmalar yapmak (SC-H1S2E1) Bu konudaki bilimsel ve teknik altyapıyı geliştirmek (SC-H1S3E1) Projenin, sorumlu kurumlar olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KUDEB in eşgüdümünde, bu kurumlar ve yanı sıra İstanbul Valiliği, ilgili üniversiteler ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. İBB yatırım programında yer alan ve Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün yürüttüğü K03008 kodlu Süleymaniye Yenileme Alanında Avan Proje ve Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi bu projeyle bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP7 Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi VII-PP29 Tarihi Yarımada daki Kültürel Mirasın Afet Riskine Karşı Güçlendirilmesi Ve Korunmasının Sağlanması Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi Proje çıktıları şunlardır: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nında sivil mimarlık yapılarının koruma ilke ve standartları doğrultusunda gerçekleştirilmiş bakım ve onarım çalışmaları

16 Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarına yönelik bakım ve onarım faaliyetlerine İBB KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesinin etkin katılımı ve geliştirilmiş işbirliği Projenin beklenen çıktıları Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki sivil mimarlık yapılarının koruma ve restorasyon uygulamalarının koruma ilke ve standartları çerçevesinde gelişmiş olmasıdır. Ayrıca Devam eden Ahşap ve Taş İşçiliği eğitim atölyelerinin faaliyetlerinin desteklenerek yapılacak uygulamalarda işbirliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması, sivil mimarlık örneklerinin aslına uygun olarak korunması ve bu üretim biçimlerinin canlı tutulması projenin önemli faydalarındandır. PROJE KODU: SC-PP8 PROJE ADI: SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nındaki geleneksel sokak dokusunun koruma ilke ve standartlarına uygun olarak korunması için, aykırı yol düzenlemeleri ve yapılaşmaları saptamak ve yeniden düzenlemek, sokak dokusunu oluşturan tüm unsurların Alan daki kültür varlıklarıyla uyumlu olmasını sağlayacak kentsel tasarım uygulamaları gerçekleştirmek, yeni binaların mevcut sokak dokusu ve çevre ile uyumlu olmasını sağlamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H2 İlgili Strateji: SC-H2S1 İlgili Eylemler: SC-H2S1E2, SC-H2S1E3, SC-H2S1E4 İlgili Proje Paketleri: SC-PP9, SC-PP10, II-PP14, IV-PP20, VII-PP30 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Üniversiteler KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03007

17 SC-PP8 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI GELENEKSEL SOKAK DOKUSUNUN KORUNMASI PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı Geleneksel Sokak Dokusunun Korunması Projesi Alanın geleneksel sokak dokusunun bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalması sorunu nedeniyle oluşturulmuştur. Proje yeni yapılanmaların sokak silüetini dikkate almaması, yeni yapılan döşeme uygulamaları ile sokak kotunun yükselmesi vb. sorunların giderilmesini; yeni yapılanmanın geleneksel sokak dokusu ve kültür varlıkları ile uyumunun araştırılması ve gerekli kentsel tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi adımlarını içermektedir. Proje, Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planındaki 1. Derece Koruma Bölgelerinde geleneksel yol dokusunun korunması ve yaya yolu haricinde yeni yollar açılmaması; anıt ve sivil eserlerin yoğun olduğu sokaklarda yol kotlarının orijinal seviyelerinin korunması; tek anıt eserden oluşan 1. Derece Koruma Bölgelerinde hazırlanacak kentsel tasarım projelerinin eserin cephe aldığı tüm sokaklar için yapılması ve koruma bölgelerini birbirine bağlayacak yaya güzergahları oluşturulması hükümleri ile ilişkilidir. Proje çerçevesi Yönetim planının SC-H2 kodlu Süleymaniye DMA nda geleneksel sokak dokusunun korunması; bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hedefi ve bu hedefe bağlı geleneksel sokak dokusunun korunmasında etkin ve bütünleşik kentsel koruma ilke ve standartlarına uyulması (SC-H2S1) stratejisini içermektedir. Proje ile ilgili Yönetim Planı nda tanımlanan eylemler ise aşağıdaki gibidir: Kirazlı Mescit, Ayrancı, Fetva Yokuşu, Yoğurtçu, Hayriye Hanım vb. sokakların bakım, onarım ve diğer uygulamalar sırasında özgünlüğünü koruyacak projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek (SC-H2S1E1) Alanda yapılacak yeni binaların mevcut sokak dokusu ve çevre ile uyumunu sağlamak üzere geliştirilen tasarım rehberlerinin uygulanmasını sağlamak (SC-H2S1E2) Sokak dokusunu oluşturan tüm unsurların, Alan daki kültür varlıklarıyla uyumlu olmasını sağlayacak kentsel tasarım uygulamaları gerçekleştirmek, izlemek (SC-H2S1E3) Demirbaş Mahallesi, Hocapaşa Hamza Sokak ta yer alan kilise ve Kirazlı Mescit Sokağındaki Hipojenin araştırılmasını programlamak (SC-H2S1E3) İlgili hedef ve stratejileri sağlamak üzere sokak dokusunun korunması ve yeni uygulamalarda gerekli kentsel tasarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi için sorumlu kurum İstanbul büyükşehir Belediyesi olup projenin İstanbul Valiliği ve Üniversiteler ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Proje İBB yatırım programında Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğünün K03007 kodlu Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri ile bağlantılıdır. Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: II-PP14 Tarihi Yarımada da Yaşam Kalitesini Yükseltme Projesi IV-PP20 Tarihi Yarımada da Kültür Varlıklarının Algılanmasının Arttırılması / Yerin Ruhunun Kavranması Projesi VII-PP30 Tarihi Yarımada daki Sokak Dokusundan Kaynaklanan Afet Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi SC-PP9 Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi SC-PP10 Süleymaniye Dünya Miras Alanı İçin Kaynak Geliştirme Projesi

18 Proje çıktıları aşağıdaki gibidir: Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki Sokak düzenlemelerinin ve yapılaşmaların geleneksel sokak dokusu ve kültür varlıklarıyla uyum düzeyinin araştırılması ve gerekli müdahalelere ilişkin önerilerin hazırlanması Yapılan araştırma ve öneriler doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi Proje ile Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı ndaki mevcut yapılaşmaların mevcut sokak dokusu ve tarihi çevre ile uyumlu olmasını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, yeni yapılaşmaların tarihi çevre ile uyumlu olmasını sağlayacak kriterlerin vurgulanması beklenmektedir. PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın kültür turizmi içindeki yerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağını kurmak, alandaki tüm anıtları içine alan bilgilendirme maketleri ve panoları geliştirmek, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi geliştirmek, Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlamak; Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S1 İlgili Eylemler: SC-H1S1E2 İlgili Proje Paketleri: SC-PP6, SC-PP7, SC-PP8 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turizm Birlikleri KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı SÜRE: Orta / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K10004

19 SC-PP9 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI NIN TANITIMI PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı nın Tanıtımı Projesi Alan ın üstün evrensel değerinin ve kültür varlıklarının yeteri kadar tanınmaması ve yanlış bilgilenme sorunlarını çözmek için oluşturulmuştur. Alan ın Ulusal ve Uluslar arası ortamda kültür turizmi ve üstün evrensel değer içindeki yerinin yeteri kadar bilinmiyor olması karşısında doğan tanıtım ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayacaktır. Proje genel olarak Alan ın kültür turizmi içerisindeki yerini güçlendirecek ve Alan ın tanıtımını sağlayacak araçları tanımlamaktadır. Projenin çerçevesini Yönetim Planı nın SC-H3 kodlu Dünya Miras Alanı nın tanınmasının sağlanması hedefi ve AP-H5S1 kodlu Dünya Miras Alanı nın ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim araçları ile tanıtılması stratejisi oluşturmaktadır. Projeyi yönlendiren eylemler ise aşağıda verilmektedir: Kültür turizmini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlik ağının kurulmasını sağlamak (SC-H3S1E1) Hem mevcut anıtları hem Sphendone u içine alan bilgilendirme panosu, maket vb. projeler programlamak (SC-H3S1E2) Dünya Miras Alanı nı tanıtıcı yayınlar, harita ve broşürler hazırlatmak (SC-H3S1E3) Dünya Miras Alanı na tanıtıcı ve bilgilendirici geziler düzenlemek/düzenletmek (SC-H3S1E4) Projenin sorumlu kurum olarak tanımlanan Alan Yönetimi Başkanlığı nın eşgüdümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Birlikleri ile işbirliği içinde yürütülmesi öngörülmüştür. Proje, İBB yatırım programında yeralan İBB Turizm Müdürlüğünün K10004 kodlu Tanıtım Materyali Basımı projesi ve Fatih Belediyesinin farklı yaş grupları için düzenlediği semt gezileri ve gönüllü turizm elçileri projesi ile bağlantılıdr Projenin, aşağıdaki diğer Yönetim Planı projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır: SC-PP6 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Anıt Eserleri Koruma Projesi SC-PP7 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Sivil Mimarlık Yapılarını Koruma Projesi SC-PP8 Süleymaniye Dünya Miras Alanı Geleneksel Sokak Dokusunun Korunması Projesi Proje çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Ulusal ve uluslar arası işbirliği ve paylaşımı sağlayacak etkinlikler Alan daki anıtları konu alan bilgilendirme maketleri ve panolar hazırlanması ve Alan a yerleştirilmesi Alan ı tanıtıcı nitelikte, üç boyutlu ve etkileşimli web sitesi Alan ı tanıtan yayın-harita-broşürlerden paketinin hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması Projenin başlıca faydası, tanımlanan araçlarla Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı nın üstün evrensel değerinin ziyaretçilere ve kent halkına tanıtılmasıdır.

20 PROJE KODU: PROJE ADI: SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Süleymaniye Dünya Miras Alanı ndaki koruma uygulamalarını daha etkin hale getirmek için mevcut kamu kaynaklarına ek olarak yeni kaynaklar yaratmak, farklı mali kaynakların planlanan ve programlanan projelerde etkin kullanımını sağlamak, koruma uygulamaları ile ilgili kamu-özel-sivil toplum ortaklık modellerini uygulamak. YÖNETİM PLANI (DMA) İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: SC-H1 İlgili Strateji: SC-H1S1 İlgili Eylemler: SC-H1S1E2 İlgili Proje Paketleri: SC-PP6, SC-PP7, SC-PP8, II-PP11 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, İl Ozel İdaresi, Üniversiteler, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü KAYNAKLAR: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> K03006 SC-PP10 SÜLEYMANİYE DÜNYA MİRAS ALANI İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME PROJESİ Süleymaniye Dünya Miras Alanı için Kaynak Geliştirme Projesi Alan da yer alan kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynağın sağlanması ve ek kaynaklar yaratılması için oluşturulmuştur. Koruma konusunda yaratılan mali kaynakların Alandaki kültür varlıklarının etkin korunmasında verimli kullanılamaması sorunun da çözümleri için gerekli adımların belirlenmesi bu projenin konusudur. Projenin önemi Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı içinde uygulanacak koruma restorasyon projeleri için yeni kaynaklar üretilmesini sağlayacak ve kaynak kullanımını etaplandıracak ve verimli kullanılmasını sağlayacak olmasıdır. Proje çerçevesi, Yönetim Planının SC-H1 kodlu hedefi olan Süleymaniye Camii ve Çevresi DMA nda yer alan kültür varlıklarının korunması; bakım ve onarımlarının çağdaş koruma ilke ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu hedefe bağlı Süleymaniye DMA nda yer alan tescilli sivil yapıların bakım ve onarımlarda koruma ve yaşatma yaklaşımının benimsenmesi (SC-H1S1) stratejisinden oluşmaktadır. İlgili hedef ve stratejisinin eylemi aşağıdaki gibidir:

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

2. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI

2. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI 2. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI. 2.3. Plan Hedefleri, Stratejiler, Eylemler, İlgili Kurum ve Kuruluşlar Yönetim Planı nın Plan Vizyonu ve İlkeleri doğrultusunda belirlenen sorun alanları, bunları

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız,

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız, 9.2. Örnek ÇED Raporları 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli Sayın Meslektaşımız, İstanbul, 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınarak, bilimsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Amaç Resmi Gazete Tarihi:27.11.2005 Sayısı:26006 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Karar Tarihi ve No : 28.05.2014-542 KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) Vekili : Davalılar : 1- İstanbul Büyükşehir Belediye

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 Amaç BİRİNCİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları

Zeytinburnu Fonksiyon Alanları Zeytinburnu Fonksiyon Alanları SANAYİ DÖNÜŞÜMLÜ MERKEZİ İŞ ALANI TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILAR 500m KONUT BÖLGESİ 240 ha Sur Tecrit Alanı TURİZM BÖLGESİ Tarihi Yarımada Yönetim Planında TAMPON BÖLGE Zeytinburnu

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Etüt Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Arkeolojiyi Anla(t)mak Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Aspendos Antik Kenti Türkiye nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Aspendos antik kenti, çok iyi korunmuş tiyatrosu ve benzersiz

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi:27.11.2005 Sayısı:26006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 27 Kasım 2005 PAZAR Sayı : 26006 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.313 Toplantı Tarihi-No :14.05.2014-99 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No :14.05.2014-1700 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 14 pafta, 102 ada, 4 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine

Detaylı

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması KOR

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi Stratejik Amaç 1: Avrupa

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 28-29. TOPLANTI GÜNDEMİ Sıra No ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 2829. TOPLANTI GÜNDEMİ İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel i Sit Alanı ve Derecesi İLİ: ERZURUM TARİHİ : 2728/09/2012 Nereden Geldiği Temsilci

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 İstanbul Sahipsiz Değil! Tarih : 10.11.2011 İstanbul un silüeti böyle değişti Zeytinburnu nda yapımı devam eden 16/9 gökdelenlerin UNESCO İstanbul Dünya Kültür Mirası Alanı Etkilenme Bölgesi içinde olması

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ :ERZURUM TARİH :27-28/02/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Alanı ve Derecesi Nereden

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı