AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ"

Transkript

1 BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1

2 1. Hafta : 19/20 Eylül 2014 Cuma/Cumartesi Ders Sûre : Açıklamalı Sûre Meâlleri : Meryem Âyetler :

3 I) SÛRENİN ÂYETLERİYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER : 1. Meryem sûresinin ilk on beş âyetinde Hz. Zekeriyyâ ile oğlu Hz. Yahya nın kıssasından bahsedilir. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden olan Hz. Zekeriyyâ Kudüs ve çevresinde peygamberlik yapmıştır 1. Kendisine müstakil bir kitap verilmemiş, Hz. Mûsâ nın şeriatiyle amel etmiştir. Kaynaklarda Hz. Meryem in teyzesinin kocası ve Beyt-i Makdis in reisi olduğu, Tevrat nüshalarını yazarak çoğalttığı bildirilmektedir Hz. Zekeriyyâ Beyt-i Makdis te Hz. Meryem in bakımını üstlenmiştir 3. Hz. Meryem in mâbedde kimin himayesinde kalacağı hususunda İmrân ailesi arasında kura çekilince kura Hz. Zekeriyyâ ya çıkar. Rivâyete göre Hz. Meryem in korunmasını üstlendikten sonra Hz. Zekeriyyâ mâbedde Hz. Meryem e tahsis ettiği dua odasına (mihrab) her çıkışında onun yanında taze meyveler bulur. Bazı rivâyetlere göre taze meyvelerden maksat onun kışın yaz meyvelerini, yazın da kış meyvelerini bulmasıdır. 3. Hz. Meryem e Allah tarafından meyveler ihsan edildiği bilgisine yer verilen rivâyetlerde bu durumun Hz. Zekeriyyâ yı, 1 Çakan, İsmail L., Solmaz, N. Mehmed, Kur ân-ı Kerîm e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücâdelesi, s Heyet, Kur an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, III, s.588. Bilgi için bkz., Âl-i İmrân, 3/ Âl-i İmrân, 37. 3

4 Allah ın tıpkı Hz. Meryem e mevsim dışı meyveler ihsan etmesi gibi yaşlanmış bedenlerinde bir çocuk üretebileceği düşüncesine sevkettiği ve bunun için Allah a dua ettiği belirtilir Hz. Zekeriyyâ nın asıl mesleği marangozluktur 5. Duâsı makbul sâlih bir insan olan 6 Hz. Zekeriyyâ tıpkı oğlu Hz. Yahya gibi şehid edilmiştir Sûrenin ilk bölümlerinde Allah ın Hz. Zekeriyyâ ya olan rahmeti, Hz. Zekeriyyâ nın ilerlemiş yaşına rağmen kendisine vâris olacak bir evlât istemesi ve Hz. Yahyâ nın mûcizevî bir doğumla dünyaya gelişi anlatılır Hz. Yahyâ nın doğum kıssasının Hz. Îsâ nın doğumuyla ilgili bölümden önce anlatılması, Hz. Îsâ nın doğumunun benzeri ilâhî bir mûcizenin daha önce meydana geldiğini vurgulama amacı taşımaktadır 9. 4 Geniş bilgi için bkz., Aydın, Mahmut, Zekeriyyâ, DİA, XLIV, Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 296; Müslim, Fezâil, Kur ân-ı Kerîm e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücâdelesi, s Zekeriyyâ, DİA, XLIV, Yaşaroğlu, M. Kâmil, Meryem Sûresi, DİA, XXIX, Ay. 4

5 II- ÂYETLERİN AÇIKLAMALI MEÂLİ : ك ه ي ع ص 1 1. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd ذ ك ر ر ح ت ر ب ك ع ب د ه ز ك ر ي ا 2 2. Senin Rabbinin kulu Zekeriyyâ ya rahmetinin anlatımı. Ey Muhammed! Bu âyetler senin rabbinin, kulu Zekeriyyâ ya olan rahmetinin; lutuf ve ihsanının, bağış ve ikrâmının anlatımıdır, onların yâdına dairdir. اذ ن اد ى ر ب ه ن د ا ء خ ف ي ا 3 3. Vaktiyle o, rabbine gizli bir seslenişle seslenmişti. Vaktiyle Hz. Zekeriyya rabbine içten içe, yürekten niyâz etmişti; tâ içinden gelen bir sesle şöyle yalvarıp yakarmıştı : ق ال ر ب ا ن و اش ت ع ل الر ا س ش ي ب ا و ل ا ك ن ب د ع ا ئ ك ر ب ش ق ي ا 4 و ه ن ال ع ظ م م ن 4. Demişti ki : Rabbim! Şüphesiz benden kemik zayıfladı ve baş bembeyaz alev aldı. Ve sana yaptığım duada da ey rabbim, hiç bedbaht olmadım. 5

6 Şöyle demişti : Ey Rabbim! Benim kemiklerim zayıfladı, saçım sakalım ağardı; iyice yaşlandım artık, gücüm-kuvvetim kalmadı. Ama ey rabbim! Şu zamana kadar sana ettiğim dualarda asla mahrum kalmadım, her ne için yalvarıp yakardıysam eli boş hiç dönmedim. و ا ن خ ف ت ال م و ا ل م ن و ر ا ئي و ك ان ت ام ر ا يت ع اق ر ا ف ه ب ل م ن ل د ن ك و ل ي ا 5 5. Doğrusu ben, ardımdan akrabamdan ötürü endişe duymaktayım. Ve karım da kısırdır. Bana katından bir halef ihsan eyle! Doğrusu ben öldükten sonra yerime geçecek, mirasçım olacak yakınlarımın isyankâr olup kötü işler yapmasından kaygı duymaktayım. Hayırlı bir evlâdım olsun isterdim ama ne yazık ki karım kısırdır. Ey Rabbim! Katından benim yerime geçecek bir halef/oğul (temiz bir nesil 10 ) ihsan eyle! Ey rabbim! Kuşkusuz duâyı işiten 11 ve geride kalanların en hayırlısı sensin. Ne olur beni yalnız (çocuksuz) bırakma! 12 ي ر ث ن و ي ر ث م ن ا ل ي ع ق وب و اج ع ل ه ر ب ر ض ي ا 6 6. Ki hem bana hem Yâkub hânedânına mirasçı olacak. Ve ey rabbim, onu râzı olunmuş kıl! Ki o, hem benim mânevî mirasıma (peygamberlik ve ilim) halef hem Hz. Yâkub un soyu olan İsrâiloğulları nın misysonuna, 10 Bkz., Âl-i İmrân 3/ Âl-i İmrân 3/ Enbiyâ, 21/89. 6

7 peygamberliğin geride bıraktığı geleneğe ve ahlâka vâris olsun ve onların gittiği doğru yolu tâkip etsin 13. Onu kendinden râzı olduğun, rızana erdirdiğin kullarından eyle! ي ا ز ك ر ي ا ا ن ا ن ب ش ر ك ب غ ل م ا س ه ي ي ل ن ع ل ل ه م ن ق ب ل س ي ا 7 7. Ey Zekeriyyâ! Şüphesiz biz sana bir oğul müjdeliyoruz. İsmi Yahya dır, ki biz bu adı daha önce kimseye vermedik. Hz. Zekeriyyâ nın duâsını kabul eden Allah (cc) melekler vasıtasıyla buyurdu ki : Ey Zekeriyyâ! Şüphe yok ki biz sana Yahya adında bir oğlan çocuk müjdeliyoruz. Biz böyle bir ismi daha önce kimseye vermedik. عت ي ا 8 ق ال ر ب ا ن ي ك ون ل غ ل م و ك ان ت ام ر ا يت ع اق ر ا و ق د ب ل غ ت م ن ال ك ب 8. Dedi ki Rabbim! Benim için bir oğul nasıl olur! Karım kısır ve ben de ihtiyarlıkta had safhaya ulaştım. Hz. Zekeriyyâ dedi ki : Ey Rabbim! Benim çocuğum nasıl olacak? Karım kısır ve üstelik ben de ihtiyarlıktan ayakta duramayacak hale geldim, pîr-i fâni oldum. ق ال ك ذ ل ك ق ال ر ب ك ه و ع ل ي ه ي و ق د خ ل ق ت ك م ن ق ب ل و ل ت ك ش ي ئ ا 9 9. Dedi ki : Evet, hal böyledir. Rabbin buyurdu ki : O benim için kolaydır. Nitekim bundan evvel sen hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. 13 Kur an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, III, s

8 Melek : Elbette orası öyle, dediğin doğrudur, ama Rabbin de buyuruyor ki : Bu iş (ihtiyar bir erkek ve kısır bir kadına çocuk takdir etmek) benim için pek kolaydır. Kaldı ki vaktiyle sen yoktun ve seni de ben var ettim diye cevap verdi. ق ال ر ب اج ع ل ل ا ي ة ق ا ل ا ي ت ك ا ل ت ك ل م الن ا س ث ل ث ل ي ا ل س و ي ا Dedi ki, Rabbim! Bana bir işaret göster. Buyurdu ki : İşaretin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır. Zekeriyyâ da dedi ki : Rabbim, öyleyse bana oğlum olacağına dair bir alâmet göster. Buyurdu ki : Senin alâmetin, üç gece insanlarla konuşamamandır (sükût orucu tutmandır); onlara üç gün müddetle işaretten başka bir şekilde söz söyleyememendir 14. م ن ال م ح ر ا ب ى ا ل ي ه م ا ن س ب ح وا ب ك ر ة و ع ش ي ا 11 ف خ ر ج ع ل ى ق و م ه ف ا و ح 11. Bunun üzerine o mâbetten ayrılıp halkının huzuruna çıktı, sabah akşam tesbih edin diye onlara işarette bulundu. Hz. Zekeriyyâ bu emri aldıktan sonra Beyt-i Makdis te özel ibâdet ve duâlarını yaptığı hücresinden çıkıp halkının yanına geldi ve onlara sabah akşam, her daim Allah ı tesbih edin diye işaret verdi. ي ا ي ي خ ذ ال ك ت اب ب ق و ة و ا ت ي ن اه ا ل ك م ص ب ي ا Ey Yahya, Kitab ı kuvvetle tut! Biz ona çocuk yaşta hikmet verdik. 14 Âl-i İmrân 3/41. 8

9 Hz. Yahya ya herhangi bir kitap indirilmemiş, ancak Hz. Mûsâ ya indirilmiş olan Tevrat ı iyi anlayıp onunla amel etmesi emredilmiştir 15. Yüce Allah ona şöyle demiştir : Ey Yahya! Tevrat a sımsıkı sarıl, ve onun hükümleriyle amel et! Hz. Yahya ya daha küçük bir çocukken hikmet verdik, kendisine sımsıkı sarılması emredilen Kitab ı kavrama, dînî hükümleri anlama yeteneği bahşettik 16. و ح ن ان ا م ن ل د ن ا و ز ك وة و ك ان ت ق ي ا Katımızdan ona kalp yumuşaklığı ve günahlardan arınmışlık lutfettik. O, çok takvâ sahibi idi. Hz. Zekeriyyâ yı insanlara karşı şefkatli ve merhametli, günahlardan arınmış temiz bir fıtratta yarattık. O Allah tan sakınan, O nun emir ve yasakları konusunda duyarlı, dinine bağlı bir insandı 17. و ب ر ا ب و ال د ي ه و ل ي ك ن ج ب ار ا ع ص ي ا Ve ana-babasına iyi davranan biriydi; isyânkâr bir zorba değildi. Ana-babasına itaatkâr, onlara saygıda kusur etmeyen hayırlı bir evlât idi. İnsanların hukukunu gözeten, zorbalık ve isyankârlık gibi kötü vasıflardan uzak bir insandı. 15 Kur an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, III, s A.y. 17 A.g.e., III, s

10 و س ل م ع ل ي ه ي و م و ل د و ي و م ي وت و ي و م ي ب ع ث ح ي ا Hem doğduğu günde, hem öleceği günde hem de öldükten sonra dirileceği günde de ona selâm olsun! Doğduğu gün de, öleceği gün de ve diri olarak kabrinden kaldırılacağı gün de Hz. Zekeriyyâ ya selâm olsun! III- KIRAAT FARKLILIKLARI : Sûrenin ilk bölümünde (1-15. Âyetler) mevcut ferş 18 karakterli kıraat farklılıkları şunlardır : Kisâî. : Ebû Amr, ي ر ث ن و ي ر ث م ن آل ي ع ق وب.1 Hamze. : ن ب ش ر ك 2. Şu be, : Nâfi, İbn Kesir, Ebû Amr, İbn Âmir, Ebû Bekir ع ت ي ا 3. Ebû Ca fer, Ya kûb, Halefü l-âşir. : Hamze, Kis و ق د خ ل ق ن اك Her sûrede farklı şekillerde (hareke, harf, fiil kalıbı, müfred-cemi, hazf-isbât vb. ihtilâflar halinde) tezâhür eden kıraat ihtilâfı. 10

11 IV- KAYNAKLAR : 1. Âyet-i kerîmelerin meâlleri Elmalılı Hamdi Yazır ın Kur ân-ı Kerîm ve Meâl-i Şerif i ile Hasan Basri Çantay ın Kur ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı eserlerinden istifade edilmek suretiyle tarafımızdan yapılmıştır. 2. Çakan, İsmail L., Solmaz, N. Mehmed, Kur ân-ı Kerîm e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücâdelesi. 3. Heyet, Kur an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir. 4. Aydın, Mahmut, Zekeriyyâ, DİA. 5. Ahmed b. Hanbel, Müsned; 6. Müslim, Sünen. 7. Yaşaroğlu, M. Kâmil, Meryem Sûresi, DİA. 8. Abdulfettâh Pâlevî, Zübdetü l-irfân 9. Muhammed Emîn, Umdetü l-hallân fî îzâh-i Zübdeti l-irfân 11

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ

ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ ŞABAN-I ŞERİF ve BERAT KANDİLİ Şaban-ı Şerif ve Fazileti: Hicrî ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban'ın kelime manası; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü)

KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü) KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü) Oğuzhan ÖZOĞLU Kur an kıssalarının/anlatılarının gerçekliğine neredeyse kimsenin bir itirazı yoktur. Oysa Kur an ı mutlak hakikatin temeli gibi görerek

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR!

SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! SÜNNETE GÖRE HAREKET ETMEK VACİP, ONU İNKAR KÜFÜRDÜR! Yazan: ABDULAZİZ İBN BÂZ Hamd yalnız ALLAH a mahsustur. İyi bir sonuç onun emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınanlarındır. Salat ve selam

Detaylı

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta İnsanlar da geceler ve gündüzler

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

MÛSÂ CÂRULLÂH'IN TÂRÎHU'L-KUR'ÂN VE'L-MESÂHIF ADLI ESERİ

MÛSÂ CÂRULLÂH'IN TÂRÎHU'L-KUR'ÂN VE'L-MESÂHIF ADLI ESERİ Mustafa ŞENTÜRK ŞENTÜRK, Mustafa (2014). Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân ve'l-mesâhıf Adlı Eseri. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası

Detaylı