2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar."

Transkript

1 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXXXX genelinde, personel ihtiyacının İşe Alım Birimine iletilmesini, boşalan veya ilave kadrolara şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip personelin seçilme ve yerleştirilme sürecini ve bu sürecin ne şekilde yürütüleceğini açıklamayı amaçlamaktadır. 2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar. 3. TANIMLAR Uzun Liste: Danışmanlık firmalarının kendilerine önceden verilen kriterler doğrultusunda hazırladıkları güncel özgeçmişlerden oluşan listedir. Kısa Liste: Uzun listeden seçilen, ardından danışman şirketin yaptığı yüz yüze görüşmeler neticesinde uygun bulunan ve özgeçmiş bilgilerinin yanı sıra görüşme raporu ile sunulan aday listesidir. PI Kişilik Analizi: Davranışsal eğilimleri ölçmek üzere kullanılan kişilik envanteridir. OPQ Mesleki Kişilik Envanteri: Davranışsal eğilimleri ölçmek üzere kullanılan kişilik envanteridir. 4. KULLANILAN STANDART FORMLAR Form Adı Personel Talep Formu İş Başvuru Formu Referans Kontrolü Formu İş Teklif Formu Aday Değerlendirme Formu Form No 5. REFERE DOKÜMANLAR Doküman Adı Doküman No Kariyer Hareketleri Prosedürü 6. UYGULAMA 6.1 Personel Talebinin Gerçekleştirilmesi Yönetici, insan gücü planlama sürecinde planlanmış ve bütçelenmiş personel ihtiyaçları doğrultusunda, Erp/ Çalışan Self Service üzerinden Personel Talep Formu nu eksiksiz bir şekilde doldurur. Personel Talep Formu, talebi yapan bölümün bölüm başkanına kadar tüm sıralı yöneticiler tarafından onaylandıktan sonra İnsan Kaynakları Yönetimi Birimi tarafından onay verilmesiyle İşe Alım Birimi ne gelir. Onaylanan eleman talebi ile seçme ve yerleştirme süreci başlar. Sayfa : 1/7

2 Onaylanmayan formlar için bölüm yöneticilerine bilgi verilir. 6.2 Personel İhtiyacının Karşılanması İşe alım sorumlusu talep sahibi yönetici ile görüşerek, açık pozisyona ilişkin tanımı ve aranan nitelikleri netliğe kavuşturur. İşe Alım Sorumlusu, süreç ve yöntem hakkında yöneticiyi bilgilendirir, zaman planını yönetici ile paylaşır. Pozisyon öncelikle çalışanlarımızın kariyer fırsatları için Intracell de Kariyer Fırsatları altında içeriye duyurulur (Bkz Kariyer Hareketleri Prosedürü). Uygun adayların bulunamaması durumunda, işe alım sorumlusu sırasıyla öner-kazan, XXXXXXX web sitesine yapılan başvurular ve ilgili kariyer sitelerinden uygun adaylara ulaşır. İşe Alım ekibi eğer pozisyon çok spesifik ve uzmanlık gerektiriyorsa daha önce sözleşmeli olarak anlaştığı danışman firmalardan biri ile çalışmaya karar verir. Danışman, işe alım sorumlusu ve pozisyon yöneticisi ile beraber pozisyon toplantısı yapılır. Bu doğrultuda danışman firma, pozisyon beklentilerine göre uygun adaylardan oluşan önce uzun liste sonra da kısa liste oluşturarak en uygun adayları işe alım sorumlusu ve ilgili yöneticiye sunar ve takip eder. Talepte bulunan yöneticinin elinde olan mevcut cv ler gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için İşe Alım Birimi ne yönlendirilmelidir. Şirket çalışanlarının öneri ve referansları ile öner kazan üzerinden özgeçmişler toplanır. Adaylarla, İşe Alım Birimi gerekli incelemeleri ve onayı sağlamadan bir görüşme gerçekleştirilmez. 6.3 Mülakat Adaylar ile ilk mülakat İşe Alım Sorumlusu tarafından yapılır ve uygun bulunan adaylar pozisyon yöneticileriyle tanıştırılır. Görüşmeyi yapan yöneticiler ve işe alım sorumlusu adayları değerlendirerek karara varırılar. Mülakatlarda Yetkinlik Bazlı Mülakat tekniği kullanılır ve PI kişilik envanteri uygulanır. Pozisyona özel yeterlilikleri ölçümlemek için vaka çalışmaları, değerlendirme merkezi uygulamaları ile İngilizce ve Genel Yetenek Testi ve OPQ Mesleki Kişilik Envanteri de uygulanabilir. Süreç sonunda pozisyona uygun bulunmayan adaylara süreç hakkında telefon ile bilgi verilir. Danışmanın yürüttüğü pozisyonlarda ilk mülakatı danışman firma yapar. Uygun bulduğu adaylar için kısa liste oluşturup, aday raporlarıyla beraber işe alım sorulusuna iletir. Bu liste üzerinden uygun bulunan adaylar ile işe alım sorumlusu ve pozisyon yöneticileri görüşerek karara varırlar. Uygun olmayan adaylara danışman telefon ile teşekkür eder. 6.4 Referans Kontrolü İşe Alım Birimi tarafından adayın da onayı ile son iş yerlerinden sözlü referans alınarak gerekli araştırma tamamlanır. Referans alımı yapılırken Referans Kontrol Formu doldurulur. Sayfa : 2/7

3 Danışmanın yürüttüğü pozisyonlarda seçilen uygun adayların referans kontrollerini önce danışman tamamlar, sonra da işe alım sorumlusu ve ilgili yönetici onaylar. Aday hakkında alınan referansların sonucu olumsuz olduğu takdirde, aday olumsuz olarak değerlendirilir ve adaya durum telefon ile bildirilir. 6.5 Aranan Genel Şartlar Şirkete alınacak personelde aşağıdaki genel koşulların bulunması gereklidir: T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklularda T.C.'inde ikamet izni almış olmak Erkeklerde askerlik görevini tamamlamış olmak veya uygun görülen sürelerde tecilli olmak. Kamu haklarından yoksun bulunmamak Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş bulunmak Resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara zorunlu hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak Şirket, gerektiğinde işe alınacak elemanları genel veya özel nitelikte, sözlü veya yazılı sınava tabi tutabilir Akrabalık Akrabalık çalışanlarımızın şirkete iş başvurusu yapan 1.derecede akrabaları (eş,çocuk,kardeş,anne,baba) aynı şirket içerisinde değerlendirilemezler ancak grup şirketleri içerisinde değerlendirmeye alınırlar. Adaylar mevcut çalışanlarımızın 2.dereceden akraba oldukları durumda, uygun pozisyon olduğu takdirde farklı fonksiyonel gruplarda görevlendirilirler. Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının 1. derece akrabaları rakip firmalarda çalışamaz 6.7 Teklif İşe başlaması uygun görülen adaya üzerinde karar verilen koşullar, İşe Alım Birimi tarafından İş Teklifi Formu ile yazılı olarak sunulur. İş teklifinin koşulları şirketin pozisyon çizelgesi ve ücret skalası esas alınarak Ücretlendrme ve Ek Menfaatler Birimi tarafından belirlenir. İşe Alım sorumlu teklifi adaya sunar ve takip eder. Adayın sunulan teklifi kabul etmesi halinde kendisine işe alım için aşağıdaki liste verilir. Adayın kabul etmemesi halinde arama süreci uygun aday bulununcaya kadar devam eder. 1 Vesikalık fotoğraf (6 adet) 2 Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) 3 İkametgah belgesi 4 Nüfus cüzdan sureti 5 En son bitirilen okulun diploma fotokopisi Sayfa : 3/7

4 6 Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (erkek adaylar için) 7 Sabıka kaydı (Savcılıktan) 8 Sağlık raporu (Devlet Hastanesinden) 9 Evlilik cüzdanı fotokopisi 10 Varsa çocukların nüfus cüzdanları fotokopisi 11 Vergi kimlik numarası 12 T.C. kimlik numarası Daha önce sigortalı olarak çalışılmış ise; 13 En son iş yerinden hizmet belgesi 14 SSK kimlik kartı fotokopisi 15 Bir önceki işyerinden tahakkuk eden kümülatif gelir vergisi matrahı ve ödenen vergiyi gösteren belge 6.8 Adayın İşe Başlaması Adaylar, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı (savcılıktan), ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti, vesikalık fotoğraf (6 adet) ve en son işyerinden alınan hizmet belgesini teslim etmeden işe başlayamaz. Ancak adaylardan geri kalan belgelerin işe başladıktan sonra 10 işgünü içinde tamamlaması istenir ve bu süreç işe alım sorumlusu tarafından takip edilir. 6.9 Oryantasyon İşe başlayan her personel, içeriği ve süresi XXXXXXX Akademi tarafından belirlenen Oryantasyon Eğitimi programına katılır Yeni Personelin İşe Başlaması Bordro Yönetimi Birimi, gerekli yasal işlemleri tamamlayarak personel girişini tamamlar Hizmet Akdinin Sona Ermesi Hizmet akdinin sona ermesi hususunda İş Kanunu hükümleri uygulanır Part Time Eleman Alımı Part Time eleman talepleri İç Müşteri Yönetimi Birimine iletilir. Onaylanan headcount doğrultusunda Part time eleman alım süreci başlar. Bu süreçte de eleman talebi sürecindeki koşullar aynen uygulanır. Sayfa : 4/7

5 Part time elemanların haftada toplam minimum 2.5 gün çalışma zorunluluğu vardır. Part time elemanlardan işe başlarken bölüm 6.7.üncü madde de yer alan tüm belgeler istenir Stajyer Alımı Staj Programları ile amacımız, kısa vadede nitelikli işgücünden yararlanmak, uzun vadede ise, potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencileri değerlendirmek ve onları yönlendirmektir. Staj alımlarımız yaz ve kış olmak üzere iki dönemde gerçekleşir ve yaz stajlarında öncelik staj yapma zorunluluğu olan, 3.üncü ve 4.üncü sınıfta okuyan öğrencilere verilir. Her yılın Mart ve Temmuz ayında, tüm bölümlerden stajyer talebini almak için Çalışan İlişikileri Yönetimi Bölümü tarafından duyuru yapılır. Duyuru yapıldıktan sonra Bölümlerden gelen stajyer talepleri doğrultusunda işe seçme ve yerleştirme süreci başlar. Stajyerler İşe Alım Birimi tarafından mülakata alınır, uygun görülen adaylar staj yapmaya hak kazanırlar. Kış stajyerleri özellikle Meslek Lisesi Öğrencileri arasından seçilir. Stajlar okulun belirlediği haftanın üç günü ve okul dönemi süresince yapılır. Bu süre içinde stajyerlerin sigortaları okulları tarafından ödenir. İşe başlayan her stajyer, içeriği ve süresi XXXXXXX Akademi tarafından belirlenen Oryantasyon Eğitimi Programına katılır. XXXXXXX de ki çalışma kuralları Oryantasyon Eğitiminde stajyerlere aktarılır. Staj sürecinde çalışma kurallarında yapılan değişiklikler, stajyerlere ERM/HR Management ekibi tarafından yoluyla iletilir. Stajyerlerden işe başlarken istenen belgeler listesi şunlardır: 1 Vesikalık fotoğraf (6 adet) 2 Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) 3 İkametgah belgesi 4 Nüfus cüzdan sureti 5 Okuldan Milli Eğitim Bakanlığı İşletmede Meslek Eğitimi Sözleşmesi (2 adet) (Meslek Lisesi Öğrencilerden) 6 Okuldan Öğrenci Belgesi (Üniversite Öğrencilerinden) 7 Sabıka kaydı (Savcılıktan) 8 Sağlık raporu (Verem Savaş Dispanserinden film ve rapor)) Daha önce sigortalı olarak çalışılmış ise; 9 SSK kimlik kartı fotokopisi 7. İŞ AKIŞI. Sayfa : 5/7

6 8. REVİZYON NEDENİ Revizyon Tarihi Revizyon No Revizyon İçeriği Elektronik Sisteme Geçiş 9. GÖZDEN GEÇİRME Bu prosedür, Doküman Yönetim Prosedüründe verilen gözden geçirme süresine uygun olarak ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Dokümandan sorumlu süreç sahibi, uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini de kapsar. Sayfa : 6/7

7

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

PERSONEL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

PERSONEL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR21/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında analizleri

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,.. strateji, hedef ve odak alanları doğrultusunda. ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları belirlemek ve yönetmektir. 2. KAPSAM

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; XXXXXXX de uygulanmakta olan Performans ve Yetenek Yönetim Sisteminin işleyiş esaslarını belirlemektir. İnsan Kaynağımıza performans ve potansiyellerine dair ayna tutarak,

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, tüm... personelini kapsar.. 3. TANIMLAR 4. KULLANILAN

Detaylı

4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK

4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK 4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 2011 - Sayı:

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı