RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ"

Transkript

1 Doç. Dr. Bahar DİRİCAN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ Radyasyon Onkolojisi iyonlaştırıcı radyasyonun tek başına veya diğer tedavi modaliteleri (cerrahi, kemoterapi) ile birlikte kanserli hastaların (diğer bazı kanser dışı habis olmayan hastalıklar da dahil) tedavisinde uygulandığı ve terapötik radyasyonun biyolojik ve fiziksel temelinin araştırıldığı bir disiplindir. Radyoterapi; Radyasyon Onkolojisinin kullandığı tedavi modalitesidir. Radyoterapi iyonlaştırıcı radyasyonların malign neoplazisi olan (bazen benign durumlar) hastalarda kullanılan bir tedavidir. Radyoterapinin amacı; tanımlanmış tümör hacmine, tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya en az zarar verecek şekilde, yüksek doğrulukla ölçülmüş radyasyon dozunu vermek bu sayede tümör içindeki hastalıklı hücrelerin ileri hücre bölünmelerini veya çoğalmalarını devamlı olarak durdurmak, tümörün yok olmasını sağlamak, hayat kalitesini artırmak ve kanserli hasta sağkalımını uzatmaktır. Radyoterapide kullanılan radyasyonlar yapılarına göre iki gruba ayrılır; 1. Elektromanyetik radyasyonlar (X-Işınları, γ- Işınları) 2. Parçacık şeklindeki radyasyonlar (elektronlar,protonlar ve nötronlar) Radyoterapi uygulama şekline göre 3 guruba ayrılır; 1. Eksternal tedavi (uzak mesafeden yapılan tedavi) Kaynak ile hasta cildi arasındaki uzaklık cm dir.x-işınları Co-60 γ ışınları ve parçacık şeklindeki (genellikle elektronlar ) radyasyonlar kullanılır. 2. Brakiterapi (Yakın mesafeden yapılan tedavi) Radyoaktif kaynakların cilt üzerine, doku arasına ve vücut boşluklarına yerleştirilmesiyle yapılır. γ ışınları veren kapalı kaynaklar ve β parçacıkları kullanılır. 3. İnternal tedavi (sıvı ve kolloidal radyoizotoplar vücuda uygulanır). β parçacıkları ve γ ışınları veren açık kaynaklar kullanılır. Yakın mesafeden yapılan (brakiterapi) tedavide kullanılan kapalı radyoaktif kaynaklar: 1. Doku arası tedavide (endoterapi,interstisyel tedavi) İğne, tel, firkete ve tanecik şeklindeki radyoaktif izotoplar doku içine implante edilir. Kısa yarı ömürlü olanlar doku içinde bırakılır. Uzun yarı ömürlü olanlar belli bir doz verildikten sonra 1

2 çıkarılır. Bu uygulamada Ra-226, Co-60, Cs-137, Ir-192, I-125, Ta-182, Au-198, Cf-252, Pd-103, Sm-145 radyoizotopları kullanılır. 2. Kaynakların vücut boşluklarına konulmasıyla yapılan tedavide (Plesioterapi, İntrakaviter tedavi) genellikle uzun yarı ömürlü radyoizotoplar tercih edilir. Kaynaklar belli bir doz verilinceye kadar hastada bırakıldıktan sonra çıkarılır. Bu uygulamada sonradan yüklemeli (Afterloading) uzaktan kumandalı Co-60, Cs-137 ve Ir-192 kaynaklarıyla çalışan yüksek doz hızlı (HDR), orta doz hızlı (MDR) ve düşük doz hızlı (LDR) cihazları kullanılmaktadır. Son yıllarda koroner anjioplasti sonrasında stenoz gelişen hastalarda ikinci stenozu engellemek için endovasküler brakiterapi uygulanması yurdumuzda da kullanılan bir yöntemdir. 3. Yüzeysel tedavide (Süperfisyel tedavi) plak şeklinde aplikatörler ve mould şeklindeki aplikatörler cilt kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Aplikatörler Ra-226, Co-60, Cs-137, P-32 ve Sr-90 radyoizotoplarından yapılmıştır. İnternal tedavide sıvı haldeki radyoizotoplar oral veya intravenöz yolla bütün vücuda veya lokal olarak kanserli organa uygulanır. Bu amaçla I-131, Na-24, Au-198, P-32, Y-90, radyoizotopları kullanılır. MEDİKAL ELEKTRON HIZLANDIRICILARI Radyoterapinin uygulanmaya başladığı ilk dönemlerde x-ışını demetlerinin enerjisi en fazla kv arasındaydı. Bu ışınlar röntgen tüpleri ve yüksek voltaj jenaratörleri ile elde edilir.bu enerjilerde elde edilen X-ışınlarının doku içindeki giricilik yetenekleri düşük olduğundan (Şekil-1) derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde tümörün üst kısmında bulunan sağlam dokular fazla miktarda doz almakta ve cilt reaksiyonları ortaya çıkmaktaydı. Bundan başka tümöre verilen dozun sınırlanması ve kemik dokusu ile yumuşak doku içinde X-ışınlarının soğurulmasındaki büyük farklar (Şekil- 2) düşük enerjili X-ışınlarıyla yapılan tedavilerde sorun oluşturuyordu. Bu nedenle doku içinde uygun derin dozu verebilecek X-ışınlarının cilt ve sağlam dokulardaki etkilerini azaltacak ve kemik, kas, yağ ve kıkırdak dokusunda birbirine yakın enerji soğurması verecek X-ışınlı cihazları üzerinde yoğun çalışmalar yapıldı. 2

3 Şekil-1. Çeşitli ışınların merkezi eksenlerin derin doz eğrileri. Şekil-2. Çeşitli enerjideki ışınların dokular içindeki soğurulması. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda megavoltaj kademesindeki ışınların konvansiyonel röntgen tüpleri ve jeneratörler ile elde edilemeyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine araştırmacılar elektrik yüklü parçacıkları hızlandıracak başka sistemler üzerinde çalışmalar ve buluşlar yaptılar yılında İşveç li fizikçi R. Wideröe ilk hızlandırıcıyı planladı ve yaptı. Yapmış olduğu hızlandırıcı boru şeklinde olup elektrotları yüksek frekanslı alternatif akım kaynağına bağlanmıştı. Parçacık olarak pozitif iyonlar kullanılmıştı yılından sonra yüksek frekanslı çok kısa dalga boylu(microwave) osilatörler geliştirildi. Bunlar lineer hızlandırıcılarda elektronları 3

4 hızlandırmak için kullanıldı. Yüksek frekanslı güç kaynağı olarak magnetronlar ve amplitronlar kullanılarak lineer hızlandırıcılar yapıldı. Şekil-3 te bir medikal elektron hızlandırıcısının şematik diyagramı göstermiştir. Şekil-3. Bir medikal lineer hızlandırıcının şematik diagramı. Medikal Elektron Hızlandırıcılarının Tipleri Megavoltaj X-ışını tedavi cihazları elektron hızlandırıcı cihazları olup 3 grup altında toplanabilirler. Hızlandırılmış elektron demetleri targete çarptırılarak yüksek enerjili X- ışını demetleri elde edilir. 1. Betatronlar Magnetik alanın değişimi ile elektronlar dairesel bir yörüngede hızlandırılırlar. Daire şeklindeki hızlandırıcı tüp alternatif akım ile çalışan bir elektromıknatısın kutupları arasına yerleştirilmiştir. Elektron tabancasından salınan elektronlar havası boşaltılmış hızlandırıcı tüp içine enjekte edilir. Magnetik alanın şiddeti alternatif akım 0 dan maksimuma doğru arttırıldıkça elektronların hızı artacak ve alternatif akımın ¼ alternansı sonunda binlerce defa dönerek enerjileri maksimuma erişecektir. Bu anda veya daha erken istenen enerjiye bağlı olarak bir kuvvet uygulanarak elektronlar dönme yörüngesinden saptırılır ve targete çarptırılarak X-ışını demetleri veya saçıcı foliye çarptırılarak geniş elektron demetleri elde edilir. Betatronlar 1950 yıllarından sonra kullanılmaya başlanmış 1970 li yıllarda yerini lineer hızlandırıcılara bırakmıştır. 4

5 Betatronların X-ışını doz verimlerinin düşük olması ve geniş alan tedavilerine uygun olmamaları nedeni ile yapımlarına son verilmiştir. Elektron tedavilerine daha uygun olup doz verimleri yüksektir. 2. Lineer Hızlandırıcılar 1940 yılından sonra yüksek frekanslı, çok kısa dalga boylu osilatörler geliştirildi. Bunlar lineer hızlandırıcılarda elektronların hızlandırılmasında kullanıldı. Daha sonra yüksek frekans kaynağı olarak 3000 MHz frekansta elektromagnetik dalga veren magnetron ve klaystron tüpleri lineer hızlandırıcılarda kullanılmaya başlandı. Bu tüplerden elde edilen mikrodalgalar şekil de gösterilen hızlandırıcı tüpün içine gönderilir. Elektron tabancasından elde edilen elektronlar 50 kev luk enerji ile (0.4xışık hızı kadar) hızlandırıcı tüpün içine gönderilirler. Elektronlar enerji kazanmak ve hızlandırılmak için elektromagnetik dalgaların üstüne bindirilirler. Normal olarak elektromagnetik dalgaların hızı elektronlardan fazla olduğu için tüp içindeki dairesel diskler ile azaltılır. Disklerin boyutları ve aralarındaki uzaklık dalganın hızına göre belirlenir. Elektronlara yüksek hız elektromagnetik dalganın tepe noktasına bindirilerek verilir. Bu yolla elektronlar birkaç MV enerji kazanılar. Hızlandırma esnasında elektronları ince bir demet halinde toplamak ve target üzerine göndermek için tüp boyunca magnetik odaklayıcı alanlar elde edilir. Hızlandırıcı tüpün sonunda elektronlar maksimum enerjilerini kazanmış olurlar. Enerjileri yaklaşık 5 MV/metre dir. Daha küçük boyutlu cihazlar yapmak ve daha yüksek ışınlar elde etmek için hızlandırılmış elektronlar saptırıcı (bending) magnetler ile saptırılarak target üzerine veya doğrudan tüpün dışına gönderilirler. Lineer hızlandırıcı tedavi cihazları haraketli dalga hızlandırıcıları ve duran dalga hızlandırıcıları olmak üzere 2 tipte yapılmışlardır. Lineer hızlandırıcıların mekanik tasarımı Şekil-4 te gösterilmiştir. 5

6 Şekil-4. Lineer hızlandırıcının mekanik tasarımı. Güç kaynağı, modülatöre DC akım sağlar. Modülatör şebekeye pulse lı akım sağlar. Bu akım modülatör içinde bulunan hidrojen thyrotron lambaları aracılığıyla elde edilir. Hızlandırıcı tüpler genellikle bakırdan yapılmıştır. Elektron demeti targete çarptırılarak yüksek enerjili foton demetleri elde edilir. Işınlar hastaya verilmeden önce düzeltici filtrelerden(flattening filter) geçirilir. Elektron tedavisinde ise saçıcı filtreden (scattering filter) geçirilir ve taramalı demet(scanning beam) yönteminde elektronlara magnetik alan aracılığı ile geniş demet alanları sağlanır. Düzeltici filtreler W ve Al dan yapılmıştır. Cihazın kafası içinde primer kolimatörler, monitör iyon odaları, ışık demeti sistemi ve ayna sistemi bulunur. Kolimatörün alt kısmında wedge filtre ve koruyucu blok tepsisi için özel yerler vardır. Şekil-6 da tedavide kullanılan farklı enerjilerdeki foton demetleri için Şekil-7 de farklı enerjilerdeki elektron demetleri için izodoz dağılımları gösterilmiştir. 3. Mikrotronlar Mikrotronlar bir elektron hızlandırıcısı olup lineer hızlandırıcı ile siklotron karışımı bir tedavi cihazıdır yılından sonra İsveç teki Scanditronix AB firması tarafından geliştirilmiş ve Umea Üniversitesinde kullanılmaktadır. Yapıları basit ve enerji seçimi kolaydır. Diğer lineer hızlandırıcılara göre daha küçük hacimli cihazlardır. Tek bir mikrotron jeneratörü birkaç tedavi odasına elektron demeti sağlayabilir. 6

7 Şekil-6 Farklı enerjilerdeki radyasyonlar için izodoz dağılımları. (A) 200 kvp, SSD = 50 cm, HVL = 1 mm Cu, alan = 10 x 10 cm. (B) 60Co, SSD = 80 cm, alan = 10 x 10 cm. (C) 4-MV x-rays, SSD = 100 cm, alan = 10 x 10 cm. (D) 10-MV x-rays, SSD = 100 cm, alan = 10 x 10 cm. 7

8 Şekil x 10 cm alanda (A) 7 MeV, (B) 12 MeV ve (C) 18 MeV elektron enerjileri için izodoz dağılımları. Medikal lineer hızlandırıcılar koruma blokları kullanılmaksızın yalnızca düzenli(kare, dikdörtgen) alanlar oluşturmaya izin veren kolimatör yapısına sahip iken gelişen teknoloji ile birlikte düzensiz alanlar oluşturabilen multilif kolimatöre sahip lineer hızlandırıcılar geliştirilmiştir. Bu lineer hızlandırıcılar ile uygun donanıma sahip simülatör ve tedavi planlama sistemleri kullanılarak doz optimizasyonunu en iyi şekilde sağlayan konformal radyoterapi, stereotaktik radyoterapi, şiddet modülasyonlu (IMRT) tedavi teknikleri uygulanabilir hale gelmiştir. 8

9 Şekil-8. Multileaf kolimator. Şekil-9. 3-boyutlu tedavi planlaması. 9

10 Şekil-10. Stereotaktik radyocerrahi planlaması ve uygulaması. Kaynaklar: 1. Perez AC, Brady LW. Principles and Practice of Radiation Oncology. 3 rd edition, Philedelphia, Khan FM. The Physics of Radiation Oncology. 2nd edition, Minnesota, Webb S. Optimization by simulated annealing of three dimentional conformal treatment planning for radiation fields defined by multi-leaf collimator. Phys Med Biol 1996; 36: Brady LW, Markoe AM, Micaily B et al. Innovative tecniques in radiation oncology: Clinical research programs to improve local and regional control in cancer. Cancer 1990; 65: ICRU Report 50: Prescribing, recording and reporting photon beam therapy. Bethesda, MD, International Commission on Radiation Units,

ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI

ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI ÖZET ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI Ş. TURHAN, S. KARADENİZ, S. OCAK ve T. ZENGİN Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06 Beşevler- Ankara Elektron

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel

Açı metrolojisi, katma değeri yüksek endüstriyel MAKALE AÇI METROLOJİSİ: BİLİMSEL VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ UYGULAMALARI, ÜST DÜZEY YENİ TALEPLER VE PROJELER* Doç. Dr., TÜBİTAK UME, Gebze, Kocaeli tanfer.yandayan@tubitak.gov.tr ÖZET Açı metrolojisi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ Dr.Selvi Tabak DİNÇER Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pelvis bölgesinden köken alan kanserler tüm kanserlerin %18 ni oluşturur. Prostat kanseri Mesane

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hasan A. AMCA http://sct.emu.edu.tr/amca Dr. Mustafa İlkan http://sct.emu.edu.tr/ilkan

Detaylı