İHRACAT YÖNELİMLİ YABANCI YATIRIM ORTAMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACAT YÖNELİMLİ YABANCI YATIRIM ORTAMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI İHRACAT YÖNELİMLİ YABANCI YATIRIM ORTAMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Arş Gör. Hakan Danış Arş Gör. Ender Demir YAYIN NO: İstanbul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İntemet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Artus Basım Huzur Mah. İmam Çeşme Cad. No: 14/1 Seyrantepe/İstanbul Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Uzun yıllar istenilen düzeyde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başaramayan Türkiye, son yıllarda üstün bir performans sergilemektedir. Gerçekten de, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımlar, son yıllarda rekor üstüne rekor kırmaktadır yılında 20 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım düzeyi, Türkiye'nin yabancı yatırımcıların gözde yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Son yıllardaki yabancı yatmm girişleri, büyük ölçüde satınalma ve birleşmelerden kaynaklanmıştır. Hiç kuşku yok ki, son yıllarda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarla, AB üyelik sürecindeki ilerlemeler ve IMF ile ilişkilerin yolunda gitmesi de bunda etkili olmuştur. Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde son yıllarda atılan adımları da unutmamak gerekir. Günümüzde ülkeler, doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda adeta yarış halindeler. Çünkü bu yatırımlar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Dolayısıyla son yıllardaki başarıya rağmen, Türkiye'nin hala atması gereken adımlar vardır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve doğran yabancı yatırımları teşvik edici düzenlemelerin yapılmasıyla, performansın daha da artırılması mümkündür. Bu yönde atılacak adımların, yerli yatırımcılar için de destekleyici ve teşvik edici olacağını belirtmeliyiz. Odamız, konunun önemine olan inancından dolayı bu araştırmayı yaptırmış ve ilgililerin istifadesine sunmuştur. Araştırma kapsamında, yabancı yatırımları çekmede Türkiye'nin rakibi olan dört eski Doğu Bloku ülkesinin yabancı yatırım ortamı ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin bu konuda atması gereken adımlar da ele alınmaktadır. Araştırmamızın, ilgililer için güncel ve yararlı bir kaynak olacağını ümit eder, hazırlayan Doç.Dr.Mehmet Hüseyin Bilgin başkanlığındaki ekibe ve yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER ÖZET 11 GİRİŞ 15 BİRİNCİ BÖLÜM POLONYA 1.1. Genel Ekonomik Durum Öncesi ve Sonrası Doğrudan Yabancı Yatınmlar ve Yatırım Ortamı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Doğrudan Yabancı Yatınm Ortamı Genel Olarak Yatırım Ortamı Yatırım Teşvikleri AB Yapısal Fonları Vergi Oranlan İşçilik Maliyetleri İş Yapma Kolaylığı Ülke Riski Yolsuzluk Doğrudan Yabancı Yatırımları Çekme Açısından Polonya'nın SWOT Analizi Güçlü Yanları Zayıf Yanları Fırsatlar Tehlikeler Polonya'ya Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlara Mikro Bir Bakış: Polonya Otomotiv Sektörü 46 İKİNCİ BÖLÜM ÇEK CUMHURİYETİ 2.1. Genel Ekonomik Durum Öncesi ve Sonrası Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yatınm Ortamı Doğrudan Yabancı Yatmmlar Doğrudan Yabancı Yatırım Ortamı Genel Olarak Yatırım Ortamı Yatınm Teşvikleri Vergi Oranlan İşçilik Maliyetleri 67

7 İş Yapma Kolaylığı Ülke Riski Yolsuzluk Doğrudan Yabancı Yatırımları Çekme Açısından Çek Cumhuriyeti'nin SWOT Analizi Güçlü Yanlan Zayıf Yanlan Fırsatlar Tehlikeler Çek Cumhuriyeti'ne Yönelik Doğrudan Yabancı Yatınmlara Mikro Bir Bakış: Sektör Örnekleri Çek Otomotiv Sektörü Çek Cam Sektörü 76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGARİSTAN 3.1. Genel Ekonomik Durum Doğrudan Yabancı Yatmmlar ve Yatınm Ortamı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yabancı Yatınm Ortamı Genel Olarak Yatırım Ortamı Yatınm Teşvikleri Vergi ve Diğer Teşvikler Vergi Oranları İşçilik Maliyetleri İş Yapma Kolaylığı Finansal Risk Politik Risk Yolsuzluk Doğrudan Yabancı Yatınmlan Çekme Açısından Bulgaristan'ın SWOT Analizi Güçlü Yanlan Zayıf Yanlan Fırsatlar Tehlikeler Bulgaristan'a Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlara Mikro Bir Bakış: Firma Örneği 93 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ROMANYA 4.1. Genel Ekonomik Durum Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yatırım Ortamı Doğrudan Yabancı Yatmmlar Doğrudan Yabancı Yatırım Ortamı Genel Olarak Yatırım Ortamı Yatırım Teşvikleri Avrupa Birliği Fonlan Vergi Oranları 107

8 îşçilik ve Enerji Maliyetleri İş Yapma Ortamı Yolsuzluk Doğrudan Yabancı Yatınmları Çekme Açısından Romanya'nın SWOT Analizi Güçlü Yanları Zayıf Yanları Fırsatlar Tehlikeler Romanya'ya Yönelik Doğrudan Yabancı Yatu-ımlara Mikro Bir Bakış: Sektör Örnekleri Otomotiv Sektörü ve Johnson Controls Firması 115 BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE 5.1. Genel Ekonomik Durum Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Yatırım Ortamı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yabancı Yatırım Ortamı Genel Olarak Yatırım Ortamı Yasal Düzenlemeler Yatırımlarda Devlet Yardımları Serbest Ticaret Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Azgelişmiş Bölgeler İçin Teşvikler Vergi Oranları İşçilik Maliyetleri İş Yapma Ortamı Yolsuzluk İkiU Anlaşmalar Demografik Yapı Doğrudan Yabancı Yatınmları Çekme Açısından Türkiye'nin SWOT Analizi Güçlü Yanları Zayıf Yanları Fu-satlar Tehlikeler 137 ALTINCI BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 6. Genel Değerlendirme ve Politika Önerileri 139 KAYNAKLAR 147

9 TABLOLAR LİSTESİ 1.1: Temel Ekonomik Göstergeler : GSYİH'mn Ana Bileşenleri : Polonya'mn Dış Ticareti ve Ülkelere Göre Dağılımr : Polonya'mn İhracat ve İthalat Kalemleri : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Ülkelere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Stok-Ülkelere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Sektörlere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Stok-Sektörlere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımların Kaynakları : Avrupa'daki En İyi 15 Yatırım Merkezi : Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Yaratma Sayısına Göre En iyi 15 Avrupa Ülkesi : Doğrudan Yabancı Yatırım Düzenleyici Sınırlama Endeksi : Kanuni Aylık Asgari Ücret : Aylık İşçilik Maliyetleri ve Saat Başı Ücretler : Toplam Cari İşçilik Maliyetleri Endeksi : İş Yapma Kolaylığı : Polonya Ülke Riski : Yolsuzluk Algılama Endeksi : Polonya Otomotiv Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar : Temel Ekonomik Göstergeler : GSYİH'mn Ana Bileşenleri : Çek Cumhuriyeti'nin Dış Ticareti ve Ülkelere Göre Dağılımı : Çek Cumhuriyeti'nin İhracat ve İthalat Kalemleri : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Ülkelere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Stok-Ülkelere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Sektörlere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Stok-Sektörlere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımların Kaynakları : Doğrudan Yabancı Yatmmların Çek Ekonomisindeki Yeri : Avrupa'daki En İyi 15 Yatırım Merkezi : Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Yaratma Sayısına Göre En iyi 15 Avrupa Ülkesi : Doğrudan Yabancı Yatırım Düzenleyici Sınırlama Endeksi : Kanuni Aylık Asgari Ücret : Aylık İşçilik Maliyetleri ve Saat Başı Ücretler : Toplam Cari İşçilik Maliyetleri Endeksi : İş Yapma Kolaylığı : Çek Cumhuriyeti Ülke Riski : Çek Cumhuriyeti Kredi Notu : Yolsuzluk Algılama Endeksi : Çek Cumhuriyeti'ndeki Yabancı Yatırımcıların Bazıları : Temel Ekonomik Göstergeler : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri (Güneydoğu Avrupa Ülkeleri) : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Ülkelere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yeni Projeler) 84

10 3.5: Çalışan Kişi Başına Üretkenlik : Bulgaristan'ın Kredi Notu : Yolsuzluk Algılama Endeksi : Yılları Arasındaki İlk 20 Yabancı Yatırımcı : Temel Ekonomik Göstergeler : Doğrudan Yabancı Yatırımlar : Doğrudan Yabancı Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı : Doğrudan Yabancı Yatırım Stokunun Ülkelere Göre Dağılımı : Romanya - Yeşil Şaha Yatırımı Sayısı : Yabancı Sermayeli Yeni Şirket Sayısı : Brüt Asgari Ücret : Ulusal Ortalama Aylık Kazanç : Tüm Vergiler Dahil Sanayi Sektörü Elektrik Fiyatları : Yolsuzluk Algılama Endeksi : Romanya Yabancı Yatırım Ajansı Tarafından Desteklenen ve İzlenen Başarıh Yatırım Projeleri : Temel Ekonomik Göstergeler : Kuruluş Türlerine Göre Yabancı SermayeU Şirket Sayısı : En Büyük Beş Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi : Özelleştirme ve Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri : Yeşil Şaha Yatırımı Sayısı : Yabancı SermayeU Firmalara Verilen Teşvik Belgeleri : Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı : ÇeşitU Endekslere Göre Seçilmiş Ülkelerin Sıralaması : Forbes Vergi Endeksi : Brüt ve Net Aylık Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti : Yolsuzluk Algılama Endeksi : Yaş Gruplarının Toplam Nüfus İçindeki Payı : Eğitim Düzeyine Göre İşgücünün Durumu 135

11 GRAFİKLER LİSTESİ 1.1: Yabancı Yatırımcılar İçin En Cazip 10 Ülke : Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi : Kurumlar Vergisi : Yabancı Yatırımcılar İçin En Cazip 10 Ülke : Doğrudan Yabancı Yatırım Güven Endeksi : Kurumlar Vergisi : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Yatırım Türüne Göre Dağılım) : 2006 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Ülkelere Göre Dağılım) : Kurumlar Vergisi : GSYİH (Sektörlere Göre Dağılım) : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri : Doğrudan Yabancı Yatırımın Ülkelere Göre Dağılımı : Yabancı Sermayeli Şirketlerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörlere Göre Dağılımı : Kurumlar Vergisi Oranları : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri : Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri (Sektörlere Göre Dağılım) : Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı : Kurumlar Vergisi : Aylık Brüt Kanuni Asgari Ücret : İş Yapma Kolaylığı Sıralaması 133

12 ÖZET Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşmenin temel özelliklerinden biri de, hızla artan ve gittikçe önem kazanan doğrudan yabancı yatırımlardır. Gerçekten de doğrudan yabancı yatırımlar; 1980'lerin başından itibaren giderek önem kazanmış, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir. Bu dönemde, doğrudan yabancı yatırımlar, dünya üretimi ve ticaretinden daha hızlı artmıştır. Günümüzde doğrudan yabancı yatırımların dünya genelindeki hacmi önemli düzeylere ulaşmıştır yılında 1,270 milyar dolara ulaşan doğrudan yabancı yatırımlar, 2002 yılında 1,411 milyar dolarla rekor kırmıştır. Doğrudan yabancı yatmmlar, 2006 yılında ise yüzde 38 gibi oldukça yüksek bir düzeyde artarak 1,306 milyar dolar olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar, kuşkusuz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle günümüzde birçok ülke, özellikle de gelişmekte olan ülkeler arasında yabancı sermaye çekme yarışı yaşanmaktadır. Üstelik bu yarışta giderek artan dozda bir rekabet de söz konusudur. Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkeler, bir yandan yatırım ortamlarını yabancı yatırımlar için daha cazip bir hale getirebilmek amacıyla önemli politika değişikliklerine gitmekte, diğer yandan da ilgili mevzuatlarını mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışmaktadırlar. Daha çok yabancı yatırım çekmek için yapılan düzenleme ve değişikliklerin, yabancı yatırımcılar kadar, yerli girişimciler için de destekleyici ve teşvik edici olduğu açıktır. Son yıllarda önemli miktarlarda doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başarabilen ve ekonomik yapıları Türkiye'ye benzeyen dört ülkenin yabancı yatırım ortamı, bu çalışmada ayrıntılı biçimde incelenmektedir. İncelenen ülkeler; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Romanya'dır. Tamamı gelişmekte olan ülke olan bu ülkelerin yabancı yatırımları çekme yarışında Türkiye'nin rakipleri olduğu söylenebilir. Ayrıca, incelenen ülkelerin tamamı "Geçiş Ekonomileri" olarak adlandırılan eski Doğu Bloku ülkeleridir ve 1990'dan sonra; siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki ve benzeri pek çok alanda önemli değişimler geçirmişlerdir. Polonya, 1989 yılında yapılan demokratik seçimlerle Orta Avrupa'da Komünist düzeni kaldıran ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. 1999'da NATO'ya ve Mayıs 2004'te de AB'ye tam üye olmayı başarmıştır. Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yıllarında sıkıntılar yaşamış, uygulanan politikaların sonucu olarak ekonomisi izleyen yıllarda hızla toparlanmıştır. Ekonomideki iyileşmenin sonucu olarak 2006 yılı sonu itibariyle toplam 100 milyar doların (stok) üzerinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başarmıştır. Bu başarıda; ekonomisini dışa açması, daha şeffaf politikalar takip etmesi, uygulamaya koyduğu yapısal reformlar, AB ve OECD üyelikleri gibi birçok faktör rol oynamıştır. Hiç kuşku yok ki, bu başarıda, yabancı yatırımlara yönelik düzenleme ve teşvikler de etkili olmuştur. Polonya'da, yerli ve yabancı yatırımcılar eşit haklara sahiptir. Öte yandan, yeni yatırım ve iş imkanlarını çoğaltmak amacıyla yerli ve yabancı yatırımcılara, bölgesel yardım adı altında çeşitli devlet yardımları sağlanmaktadır. Belirli bölgelerde yatırım yapılması durumunda belirli bir süre kurumlar vergisi muafiyeti de söz konusu olabilmektedir. Yabancı ve yerli yatırımcılan teşvik etmek amacıyla kurumlar vergisi son yıllarda kademeli olarak düşürülmüştür. Yabancı yatırımcılara diğer teşvik alanlarında olduğu gibi, AB fonlarını kullanmada da ayrıcalık veya ayrımcılık yapılmamaktadır. Fonların yabancı yatırımcılara da açık olması, yabancı yatırımcıların finansmanlarını karşılamalarında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya'nın ikiye bölünmesiyle 1 Ocak 1993'te kurulmuştur. Mart 1999'da resmen NATO üyesi olmuş, 1997'de AB'ye "hızh kulvar" (fast track) üyesi ve Mayıs 2004'te de tam

13 üye olarak kabul edilmiştir. Nitelikli bir işgücüne sahiptir ve demiryoluyla karayolu altyapısı bakımından bölgedeki diğer ülkelere göre daha gelişmiş durumdadır. Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişin ilk yılları, Çek Cumhuriyeti için de sıkıntılı olmuştur. Fakat, serbest ekonomiye geçişte gösterdiği başarı, sonraki yıllarda performansını olumlu etkilemiştir yılıyla birlikte ekonomi hızlı bir büyüme trendine girmiş ve yılları arasında yıllık yüzde dört büyüme oranı yakalanmıştır. 2000'li yıllarda önemli miktarlarda yabancı yatırım çeken Çek Cumhuriyeti'ne yönelik yabancı yatırım girişleri, 2005 yılında 11 milyar doları aşmıştır. Bu, ülke tarihindeki en yüksek yıllık giriş miktarıdır ve küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin ortalama çektiği yabancı yatırım miktarının oldukça üzerindedir. Çek Cumhuriyeti'nde mevcut vergi sistemi, yerli ve yabancı yatırımcılara herhangi bir ayrım getirmemektedir. Bazı alanlarda yatırım yapılması durumunda firma kârları belirli bir süre kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Halen yüzde 24 olan kurumlar vergisi oranının 2008'de yüzde 21, 2009'da yüzde 20, 2010'da da yüzde 19'a düşürülmesi planlanmaktadır. Vergi sisteminde olduğu gibi, yatırım teşviklerinden yararlanmada da yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bir ayırım söz konusu değildir. Yatırım teşviklerinin temel amacı; imalat sanayi, iş destek hizmetleri ve teknoloji merkezlerindeki üretim seviyesini artırmak olarak belirlenmiştir. Yatırım teşvikleri; vergi muafiyeti, istihdam yaratan projelere yönelik destekler ve eğitim destekleri şeklinde yatırımcılara sağlanmaktadır. Teşvikler; imalat sanayi, yazılım-geliştirme ve iş destek hizmetleriyle AR-GE alanlarına verilmektedir. Ayrıca, işsizlik oranının yüksek olduğu bölgelerdeki küçük projeler için yatırımcılara, "İş Yaratma Destek Programı" çerçevesinde yatırım teşviki sağlanmaktadır. Öte yandan, küçük yatırımcılar için de yatırım teşvikleri söz konusudur. Yatırım teşviklerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar "Czechlnvesf'den ücretsiz olarak yardım alabilmektedirler. Yatırımcılar, devletin sağladığı bu teşviklerin yanı sıra, AB Yapısal ve Uyum Fonları'ndan da yararlanabilmektedirler. Coğrafi bakımdan oldukça stratejik bir konuma sahip bulunan komşumuz Bulgaristan, son yıllardaki istikrarlı ekonomik yapısıyla dikkat çekmektedir. Bulgaristan, geçen 20 yılda sosyal ve ekonomik anlamda büyük değişiklikler yaşamış ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişte çeşitli zorluklar yaşamıştır yıllarında yaşadığı krizlerin ardından; ticaret ve fiyatların liberalleştirilmesi, girişimciliğin önünün açılması, sosyal sektör reformunun yapılması ve uygulanan finans, tarım ve enerji sektörlerinin yeniden yapılandırılmasını içeren kapsamlı ekonomik programın sonucu olarak giderek istikrara ve güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmaya başlamıştır. Bulgaristan, 1996'da Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmuş, 2004'te NATO'ya katılmış ve 1 Ocak 2007 itibariyle de AB'ye tam üye olmuştur yılına kadar önemli miktarlarda yabancı yatırım çekmeyi başaramayan Bulgaristan, yabancı yatırım çekme performansını bu yıldan sonra giderek artırmıştır. 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki doğrudan yabancı yatırım girişlerinin toplamı, geçmiş 8 yıldaki girişlerin toplamını aşmıştır. Kişi başına ve GSYİH'ya göre doğrudan yabancı yatırım girişlerine göre ise son 10 yıllık dönemin en başarılı ülkelerinden biridir döneminde brüt doğrudan yabancı yatırım girişlerinin GSYİH'ya oranı yüzde 7.2'dir. Yabancı yatırım girişlerinde önceki yıllarda özelleştirme uygulamaları etkili olurken, son yıllarda ihracata ve yerel pazara yönelik yeşil saha yatırımlarına yönelik yatırımların öne çıktığı görülmektedir. Güçlü ekonomik yapı, istikrarlı siyasi atmosfer, düşük işçilik maliyetleri, nitelikli işgücü, doğrudan yabancı yatırımları çekmek için yapılan yasal düzenlemelerle AB üyelik süreci ve üyeliği, Bulgaristan'ın yabancı yatırımları çekme başarısının temel nedenleri olarak sıralanabilir yılında uygulamaya konulan Yatırım Teşvikleri Kanunu da yabancı yatırımların artışında önemli rol oynamıştır. Söz konusu ya-

14 sa ile hem yerel, hem de yabancı yatırımcılar için eşit uygulamalar getirilmiştir. Ayrıca, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ile birlikte AB'deki en düşük kurumlar vergisi oranına (yüzde 10) sahiptir. Bulgaristan, yaptığı mevzuat değişiklikleriyle yatırımın önündeki engelleri azaltmış ve yabancı yatırımcıların tek bir devlet kurumuyla muhatap olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, işletme kurmak için gereken süre ve yasal prosedür sayısını azaltarak, yatırımcılar için bürokratik engelleri en aza indirmiştir. Romanya, günümüzde çok partili parlamenter sistemle yönetilen demokratik bir cumhuriyettir. 1 Ocak 2007'de AB'ye tam üye olmuştur milyonluk nüfusuyla bölgesinde Polonya'nın ardından en kalabalık nüfusa sahip ikinci ülkedir. Ayrıca, genç nüfus oranı AB-27 ortalamasının üzerindedir. Fakat nüfusu, yılları arasında yüzde 4 oranında azalmıştır. Diğer eski Doğu Bloku ülkelerinde olduğu gibi, Romanya'da da planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci sıkıntılı olmuştur. 1990'İl yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından, 2000 yılından itibaren ülkedeki ticari faaliyet ortamında geuşme ve ekonomik verilerde iyileşme sağlanmaya başlanmış ve son yıllarda giderek güçlenen bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Ekonomisindeki iyileşmeye bağlı olarak Romanya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımlar giderek artmıştır. Romanya'nın doğrudan yabancı yatırım stoku, 2000 yılında 6.9 milyar euro iken, 2006 yılında 31.1 milyar dolara yükselmiştir. Doğrudan yabancı yatırım stoku 6 yıllık periyotta yaklaşık 4.5 kat artmıştır. Romanya, 2006 yılında 9.1 milyar euro ile tarihinin en yüksek doğrudan yabancı yatırım girişini elde etmiştir. Kalabalık nüfusu, stratejik konumu, yapılan yasal düzenlemeler, zengin doğal kaynakları ve düşük işçilik maliyetleri, son yıllarda artan doğrudan yabancı yatırımları etkileyen diğer faktörler olarak belirtilebilir. Romanya'da da, yabancı ve yerel yatırımcılar eşit yatırım fırsatlarına sahiptir. Buna rağmen, diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Romanya da, yabancı yatırımları çekmek için yıllarca çeşitli teşvikler uygulamıştır. Kurumlar vergisi oranını yüzde 16'ya düşürmüştür. Mikro işletme kavramı kapsamına giren şirketlerin tüm gelirleri üzerinden 2007 yılında ödemek zorunda oldukları vergi oranı ise yüzde 2'dir. Öte yandan, AB üyeliğiyle birlikte yatırımcıların AB fonlarından yararlanma imkanı söz konusu olmuştur. Ayrıca; büyük, küçük ve orta ölçekli ve mikro işletmelere yönelik devletin sağladığı çeşitli yatırım teşvikleri ve destekler mevcuttur. 13 Mart 2002'de Romanya Yabancı Yatırım Ajansı kurulmuştur. Ajans, hükümetin belirlediği yabancı yatırımları çekme ve teşvik etme politikasının uygulanmasından sorumludur. Uzun yıllar potansiyelinin altında performans gösteren ve istediği doğrudan yabancı yatırımları çekmeyi bir türlü başaramayan Türkiye'ye yönelik yabancı yatırım girişlerinde son yıllarda büyük bir artış gözlenmektedir. Gerçekten de; arasında 240 milyon dolara yakın, arasında 15 milyar dolar civarında ve arasında da yıllık ortalama 767 milyon dolar civarında yabancı yatırım çekebilen Türkiye'ye, sadece 2006 yılında giren doğrudan yabancı yatırım miktarı 20 milyar dolar civarındadır. Son yıllardaki yabancı yatırım girişlerinde; 2001 krizinden sonra IMF ile uygulanan program nedeniyle ekonomide göreli olarak sağlanan istikrarlı makroekonomik ortam, göreli siyasi istikrar, AB ve IMF ile ilişkilerin yolunda gitmesi ve yapılan büyük çaplı özelleştirmelerin önemli etkisi olmuştur. Son yıllardaki artışa rağmen, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım çekme performansının hala potansiyelinin altında olduğu söylenebilir. Nitekim, 2000 yılında yaklaşık 20 milyar dolar civarında olan Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stoku, 2006 yılında 60 milyar dolara yükselmiştir. Fakat, yüzde 16 olan Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım stokunun GSYİH'ya oranı, hala dünya ortalaması olan yüzde 22.7'nin altındadır. Bu çerçevede belirtilmesi gereken bir diğer husus da, son yıllarda gelen yabancı

15 yatırımların genelde mevcut, yani kurulu tesisleri ya satın aldığı ya da ortak olduğu gerçeğidir. Gerçekten de, 2005 ve 2006 yıllarında Türkiye'ye giriş yapan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 75-80'i satın almalar ve birleşmeler yoluyla gerçekleşmiştir yılındaki bu satın alma ve birleşmelerin yüzde 44'ü finans sektöründe ve yüzde 40.5'i ise telekomünikasyon sektöründe gerçekleşmiştir. Bu nedenle, üretimi ve istihdamı artmcı etkisinin sınırlı kaldığı ileri sürülebilir. Hiç kuşku yok ki, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacı var. Hedefin büyütülmesi ve alınacak tedbirlerle, bugüne kadar potansiyelin altında kalan performansın yükseltilmesi elbette mümkündür. Bunun yolu, yatırım ortamını iyileştirmekten, yatırımların önündeki engelleri kaldırmaktan ve yabancı yatırımları teşvik edici düzenlemeleri yapmaktan geçmektedir. Gelen yatırımcı sermayeye; yani gelip yeni tesisler kuracak, istihdam yaratacak yabancı yatırımcıya, her türlü teşvik ve desteğin sağlanması, daha fazla yabancı yatırım çelanek için neredeyse şarttır. Öte yandan, iç pazar amacıyla değil, ihracat amacıyla gelen yatırımcı sermayeye yönelik düzenlemelerin yapılmasının, Türkiye'nin bu alandaki performansını belirlemede etkili olacağı beklenebilir. Kuşkusuz, doğrudan yabancı yatırımlar her derdin ilacı değildir. Dolayısıyla, ekonomide umudu sadece yabancı yatırımlara bağlamanın da doğru bir yaklaşım olmayacağı açıktır. Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ayrıca, son derece liberal bir yabancı yatırım mevzuatına sahiptir. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bir ayırım da söz konusu değildir. Öte yandan; yatırımları özendirmek, desteklemek ve yönlendirmek için uluslararası taahhütler uyannca çeşitu teşvikler de sağlanmaktadır. Teşvikler, yerli ve yabancı yatırımcılara eşit olarak sunulmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen; vergi sistemi, bürokratik engeller, teşvikler ve maliyetler başta olmak üzere birçok alanda, Türkiye'nin atması gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar atıldığı zaman, yeni yatırımlara ve ihracata yönelik daha fazla doğrudan yabancı yatırımın Türkiye'ye geleceği beklenebilir. Bu çerçevede, sadece maliyetlerin düşürülmesinin bile, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımları önemli miktarda artıracağı söylenebilir. Hiç kuşku yok ki, bu, yerli yatırımcıların yatırımlarında da belirgin bir artışa yol açacaktır. Çünkü, daha çok yabancı yatınm çekmek için yapılan düzenleme ve değişiklikler, yabancı yatırımcılar kadar, ülke içindeki girişimciler için de destekleyici ve teşvik edici olmaktadır. Daha da önemlisi, yerli yatırımcıların yurtdışına çıkışını engelleyici bir etkisi de söz konusu olacaktır. Bilindiği gibi, içerideki yüksek maliyetlerden dolayı hatın sayılır miktarda bir yerli sermaye, son yıllarda yurtdışına çıkmıştır. Yerli yatmmcıların en çok tercih ettiği ülkelerin başında bir kısmı bu çalışmada incelenen eski Doğu Bloku ülkeleri gelmektedir. Nitekim, Romanya'daki yabancı sermayeli şirket sayısının ülkelere göre dağılımında yüzde 7.05 ile Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik önerilere, bir de bu açıdan bakılmasının faydalı olacağına inanmaktayız.

16 GİRİŞ Yabancı sermaye yatırımları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları^ ve portföy yatırımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Portföy yatırımları bir ülkenin sermaye piyasasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade etmektedir.^ Kısa vadeli sermaye hareketleri olarak da adlandırılan portföy yatırımlarına, kısa vadede yüksek getiri peşinde koştuğu ve spekülatif niteliği ağır bastığı için zaman zaman sıcak para da denilmektedir. Portföy yatırımları, kısa vadeli yabancı sermaye hareketleridir. Gittiği ülkede bir işletme kurma ya da sabit bir yatırım yapma gibi uzun vadeli bir amacı yoktur. Bu çalışmanın konusunu oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar ise uluslararası sermaye akışı demektir. Bir başka ifadeyle, yatırılabilir kaynakların kişi veya kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye taşınmasıdır. Bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının, tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firmayla ortaklık halinde gerçekleştirdikleri yatırımlar, doğrudan yabancı yatırım olarak tanımlanmaktadır.3 Günümüzde, tamamına yakın bölümü çok-uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımlar, bir firmanın, üretimini kurulu olduğu ülkenin sınırları ötesine yaymak üzere yabancı ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini alması biçiminde de tanımlanabilir.'^ Doğrudan yabancı yatırımlar, sermayeyle birlikte teknoloji ve işletmecilik bilgisini de beraberinde getirdiğinden dolayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra önem kazanmaya başlamış,^ 1980Terin başından itibaren ise giderek daha da önemli hale gelmiştir. Gerçekten de, küreselleşme süreci öncesinde yeterince önemsenmeyen doğrudan yabancı yatırımlar, kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir.^ Bu dönemde, doğrudan yabancı yatırımlar, dünya üretimi ve ticaretindeki artıştan daha hızlı artmıştır döneminde, dünya genelinde doğrudan yabancı yatmmlardaki yıllık ortalama artış oranı yüzde 13'tür7 Kuşkusuz, dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşmenin temel özelliklerinden biri de, hızla artan ve gittikçe önem kazanan doğrudan yabancı yatırımlardır. Günümüz dünyasında yabancı yatırımların dış ticaretten çok daha önemu bir hale geldiği söylenebilir.8 Doğrudan yabancı yatırımlar, özellikle 1990'ların başından itibaren gelişmekte olan ülkeler için "kalkınmanın motoru" olarak genel kabul görmüştür yılında 1,270 milyar dolara ulaşan doğrudan yabancı yatırımlar, 2002 yılında 1,411 milyar dolarla rekor kırmıştır. Günümüzde doğrudan yabancı yatırımların dünya genelindeki hacmi önemli düzeylerdedir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) 2007 Yılı Dünya Ya- 1 İlgili literatüre uyum sağlamak amacıyla bu çalışmada bundan sonra "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları" yerine "Doğrudan Yabancı Yatırımlar" (Foreign Direct Investment - FDI) kullanılacaktır. 2 DPT, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT: 2514-ÖİK: 532, Ankara, 2000, s.l. ^a.g.e., s.l. 4 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 9. Baskı, Güzem Yayınlan, İstanbul, 1993, ss Rıdvan Karluk, "Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı", (içinde) Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Yayıma Hazırlayan: A. Tarhan, Ankara, Şubat Suna Oksay, "Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Yabancı Sermaye Yatınmlarının İncelenerek Değerlendirilmesi", Dı Ticaret Dergisi, Sayı: 8, Ocak Padma Mallampally ve Kari P. Sauvant, "Foreign Direct Investment in Developing Countries", Finance & Development, Vol. 36, No. 1, March Palle S. Andersen ve P. Hainaut, "Foreign Direct Investment and Employment in the Industrial Countries", BIS Working Papers, No. 61, November 1998.

17 tırım Raporu'na göre,^ dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımlar, 2006 yılında yüzde 38 gibi oldukça yüksek bir düzeyde artarak 1,306 milyar dolar olmuştur. Bu, 2002 yılından sonraki en yüksek düzeydir yılında hem gelişmiş, hem gelişen, hem de geçiş ekonomilerine yönelik yatırım girişlerinde artış yaşanmıştır. Bu yüksek artışta, sınır-ötesi birleşme ve satın almalar önemli rol oynamıştır. Öte yandan, bu çalışma kapsamında incelenen dört ülkenin de içinde bulunduğu Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik girişlerdeki artış oranı ise yüzde 68 gibi çok daha yüksek bir düzeydedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, kuşkusuz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için de çok önemlidir. Ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle günümüzde birçok ülke, özellikle de gelişmekte olan ülkeler arasında yabancı yatırım çekme yarışı yaşanmaktadır. Üstelik bu yarışta giderek artan dozda bir rekabet de söz konusudur. Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkeler, bir yandan yatırım ortamlarını yabancı yatırımlar için daha cazip bir hale getirebilmek amacıyla önemli politika değişikliklerine gitmekte, diğer yandan da ilgili mevzuatlarını mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışmaktadırlar. Yine UNCTAD'm raporuna göre, daha çok doğrudan yabancı yatırım çekmek isteyen ülkeler, bu amaçla 2006 yılında 147 adet politika değişikliği yapmışlardır. Yapılan değişikliklerin yüzde 74'ü gelişen ülkeler tarafından yapılmıştır. Çoğunun kapsamı kurumlar vergisinde indirimdir. Daha çok yabancı yatırım çekmek için yapılan düzenleme ve değişikliklerin, yabancı yatırımcılar kadar, yerli girişimciler için de destekleyici ve teşvik edici olduğu açıktır. Gelişmekte olan ülkelerde toplam yatırımlar içindeki payı gittikçe artan doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke ekonomisi üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Ekonomi literatüründe, doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelişinin ülke için yararlı olduğuna dair kuvvetli bir kanı vardır. Bu yatırımların, gittikleri ülkeye; sermaye, teknoloji ve üretim bilgisi götürdüğü, sıklıkla savunulmaktadır. Bu yatırımların ev sahibi ülke ekonomisi üzerindeki diğer etkilerinin ise üretim, istihdam, gelir, fiyat, ödemeler dengesi, ekonomik gelişme ve genel refah gibi etkiler olduğu söylenebilir, Bu nedenledir ki, hemen hemen gelişmekte olan tüm ülkelerde günümüzde hükümetler, doğrudan yabancı yatırımları kalkınma hedeflerinin bir parçası olarak görmektedirler. ^ Türkiye'ye gelince, Türkiye'nin yabancı yatırım çekme performansının potansiyelinin altında olduğu söylenebilir. Gerçekten de Türkiye, oldukça liberal yabancı sermaye mevzuatına ve yabancı yatırımları çekme konusundaki bazı avantajlarına rağmen, uzun yıllar yeterli yabancı sermayeyi çekmeyi başaramamıştır. Türkiye, arasında 240 milyon dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çekmiştir arasında ise bu rakam, 15 milyar dolar civarındadır arasında Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların, yıllık ortalama 767 milyon dolar civarında seyrettiği gözlenmektedir. 12 Fakat son yıllarda, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırım girişlerinde büyük bir artış yaşanmaktadır. Rakamlar, son yıllarda bu alanda rekorlar kırıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, adeta bir yabancı akınının söz konusu olduğu ileri sürülebilir yılında 2.8 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların, 2005'te 9.8 milyar dolara ulaştığı ve 2006'da da 20 milyar dolar civarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu artışta; 2001 krizinden sonra IMF ile uygulanan program nedeniyle ekonomide göreli olarak sağlanan istikrarlı makroekonomik ortam, göreli siyasi istikrar, AB ve IMF ile ilişkile- 9 UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, United Nations Publication, Karluk, a.g.m. ve Hasan Sabır, "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Gelişmekte olan Ülkelere Yönlendirici Politikalar", Dı Ticaret Dergisi, Sayı: 26, Ekim Sabır, a.g.m., 12 M. Hüseyin Bilgin, "Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdama Etkisi", ÖNERİ Dergisi, Sayı: 22, Yıl: 11, Cilt: 6, Haziran 2004, ss

18 rir yolunda gitmesi ve büyük çaplı özelleştirmelerin önemli etkisi vardır. Yabancıların gayrimxenkul alımlarının da bu artışta büyük katkısı olduğunu belirtmek gerekir. Sadece rakamlara bakılırsa, Türkiye'nin yabancı yatırımların yeni çekim merkezi olduğu iddia edilebilir. Fakat belirtilmesi gereken önemli bir nokta, son yıllarda gelen yabancı yatırımların genelde mevcut, yani kurulu tesisleri ya satın aldığı ya da ortak olduğu gerçeğidir. Bu nedenle, üretimi ve istihdamı artırıcı etkisinin sınırlı kaldığı ileri sürülebilir. Hiç kuşku yok ki, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'nin de doğrudan yabancı yatırımlara ihtiyacı vardır. Hedefin büyütülmesi ve alınacak tedbirlerle, bugüne kadar potansiyelin altında kalan performansın yükseltilmesi elbette mümkündür. Bunun yolu, yatırım ortamını iyileştirmekten, yatırımların önündeki engelleri kaldırmaktan ve yabancı yatırımları teşvik edici düzenlemeleri yapmaktan geçmektedir. Bu çerçevede, gelen yatırımcı sermayeye; yani gelip yeni tesisler kuracak, istihdam yaratacak yabancı yatırımcıya, her türlü teşvik ve destek verilmelidir. Öte yandan, iç pazar amacıyla değil, ihracat amacıyla gelen yatırımcı sermayeye yönelik düzenlemelerin yapılmasının, Türkiye'nin bu alandaki performansını belirlemede etkili olacağı beklenebilir. Bir başka ifadeyle, yabancı yatırımcıların sadece iç pazara hitap etmekten çok, ihracat yapma amacıyla Türkiye'ye girişi teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken şunu da belirtmekte yarar vardır, kuşkusuz doğrudan yabancı yatırımlar her derdin ilacı değildir. Burada söylenenlerden, ekonomide umudu sadece yabancı yatırımlara bağlamak gibi bir sonuç asla çıkarılmamalıdır. Ancak şurası da açıktır, yatırımcı doğrudan yabancı sermaye, birçok açıdan Türkiye ekonomisini olumlu etkiler. İstihdam, üretim ve ihracatı artırıcı etkileri bir yana; ekonominin rekabet gücünü artırır, ekonomiye dinamizm kazandırır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım ortamım karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmek ve Türkiye'nin yabancı yatırım ortamını ihracat yönelimli bir hale getirebilmek için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, ihracat yönelimli ya da dış ticaret esaslı olarak doğrudan yabancı yatırımlara verilen teşviklerin ya da bu tür sermayenin yatırım ortamının incelenmesi ve politikaların geliştirilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla; bir yandan ihracat yönelimli ya da dış ticaret esaslı olarak Türkiye'nin yabancı yatırım ortamı, ekonomik yapıları Türkiye'ye benzeyen ve son yıllarda önemli miktarlarda doğrudan yabancı yatırım çeken Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Romanya'nın yabancı yatırım ortamıyla karşılaştırılmakta, diğer yandan da Türkiye'nin yabancı yatırım ortamının ihracat yönelimli bir hale getirilebilmesi için neler yapılması gerektiği tartışılmaktadır. Türkiye'nin yabancı yatırım ortamının benzer yapıdaki ülkelerin yatırım ortamıyla karşılaştırılması ve bu ülkelerin uygulamalarından hareketle altematif politika önerilerinin geliştirilmesi, çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışmada; "Geçiş Ekonomileri" olarak adlandırılan ve tamamı eski Doğu Bloku ülkesi olan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Romanya'nın yabancı yatırım ortamı; teşvikler, vergi, istihdam yükleri, iş yapma ortamı, riskler, hukuki yapı ve benzeri değişkenler bazında ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlar açısından her ülkenin swot analizi yapılmaktadır. Çalışmada; Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım ortamı da incelenmekte ve diğer ülke deneyimlerinden hareketle Türkiye için bazı politika önerileri geliştirilmektedir.

19

20 BIRINCI BOLUM POLONYA Orta Avrupa'da yer alan Polonya'nın yüzölçümü 312,680 kilometrekaredir. Para birimi Zloty'dir. Kişi başı GSYİH'sı 10 bin dolara yakındır. Polonya, 38 milyon nüfusuyla Orta ve Doğu Avrupa'da en yüksek nüfusa sahip ülkedir. Bu nüfusun yüzde 38'i kırsal, yüzde 62'si ise kentsel yerleşim yerlerinde yaşamaktadır. Tahminler, 2025 yılında Polonya'nın toplam nüfusunun 36.6 milyona düşeceği yönündedir. Eski bir Komünist ülke olmasından dolayı Polonya'da okur-yazar oranı yüksektir. Fakat finans, bilgi işlem gibi piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeterli sayıda yetişmiş insan gücüne sahip değildir. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 1999 yılında NATO'ya tam üye olmayı başarmıştır. Mayıs 2004'de ise Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmuştur GENEL EKONOMİK DURUM ÖNCESİ Polonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık 45 yıl diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi dünyadaki diğer ülkelerden izole olmuş, doğrudan yabancı yatırım ve ticaretin faydalarından mahrum kalmıştır. 1980'lerin sonlarına kadar merkezi planlama ve içe dönük kalkınma politikaları izleyen Polonya; politik, ideolojik ve ekonomik nedenlerden ötürü yabancı yatırımcıların genelde uzak durduğu bir ülke olmuştur. Dış ticaretin tamamen devlet kontrolü altında yapıldığı bu dönemde, ürettiği malı ihraç etmek isteyen firmalar, sadece dış ticaret firmaları aracılığıyla mallarını yurt dışına satabilme imkanına sahip olmuşlardır. Bu dönemde dış ticaret firmalarının sayısının çok az olduğunu da belirtmek gerekir. Aracı kullanmak zorunda kalan ihracatçı firmaların, doğal olarak yurt dışındaki firmalarla doğrudan ilişki kurma imkanından yoksun olmaları^^, Polonya'nın dış ticaret rakamlarının, uzun yıllar potansiyelinin altında seyretmesine neden olmuştur. Polonya ekonomisinin bu dönemdeki büyüme rakamlarına bakıldığında, ekonominin gidişatının hiç de istenildiği şekilde olmadığı anlaşılmaktadır yılları arasında Polonya ekonomisi, ortalama yıllık yüzde 0.12 gibi çok düşük bir oranda büyümüştür. Diğer bir ifadeyle, reel GSYİH'sı 1980'den 1989'a kadar sadece yüzde 6.2 oranında artmıştır. Yine aynı dönemde, enflasyon yüzde 9.4 ile yüzde 251 arasında dalgalanmış, 1990 yılında yüzde 585 düzeyine çıkarak zirve yapmıştır. Bu yıllarda kişi başı milli gelir ise hep 2000 doların altında kalmıştır. Bu olumsuz tablo, Polonya'nın radikal bir değişime gitmesine zemin oluşturmuştur. Olumsuz makroekonomik göstergelerin etkisiyle Polonya, 1980'lerin sonlarına doğru ekonomik, hukuki ve politik birçok alanda radikal değişikliklere gitmiştir yılında yapılan demokratik seçimlerle Orta Avrupa'da Komünist düzeni kaldıran ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. Komünist düzenin sona ermesinin ardından 1990 ve 1991 yılları, Polonya için oldukça zor geçmiştir. Bu iki yılda ortalama yıllık 13 EIU, Country Profile 2007: Poland, The Economist Intelligence Unit, 2007, ss Arjun S. Bedi ve Andrzej Cieslik, "Foreign Direct Investment and Host Country Regional Export Performance: Evidence From Poland", The Institute of Social Studies, Working Paper Series, No. 322, September 2002, s.7.

21 yüzde 7 oranında gerileyen Polonya ekonomisi, 2000 yılına kadarki dönemde yıllık ortalama yüzde 5'in biraz üzerinde büyüme rakamlarını yakalamayı başarmıştır. Fakat 2001 yılıyla birlikte, küresel ekonomideki durgunluğa da bağlı olarak büyüme rakamları, 2001 ve 2002 yıllarında yüzde l'ler civarında seyretmiş, işsizlik oranı da yüzde 19.9 ile 2002 yılında oldukça yüksek bir düzeye çıkmıştır. Küresel ekonomideki durgunluğa bağlı olarak doğrudan yabancı yatırımların azalması ve Polonya para birimi olan Zloty'nin aynı dönemde değerlenmesi, Polonya'nın ihracatını da olumsuz etkilemiştir. Buna bir de ihracatının çok büyük bir kısmını gerçekleştirdiği Alman ekonomisindeki yavaşlama ve düşük yurtiçi talep eklenince, ekonomik büyüme azalmış ve işsizlik oranı artmıştır. Tablo l.l'den de görülebileceği gibi, yıllarında yıllık yüzde 3.5 ile 5.8 arasında büyüyen Polonya ekonomisi, enflasyon oranını düşük tutmayı başarmış, fakat işsizlik sorunu konusunda kayda değer bir ilerleme gösterememiştir VE SONRASI Polonya ekonomisi, 2006 yılında yüzde 5.8 oranında büyümüştür. Bu büyüme, büyük ölçüde özel tüketim ve yatırımlardan kaynaklanmıştır. Büyüme oranı, 2006 yılının son çeyreğinde yüzde 7'lere kadar çıkmıştır yılı ilk çeyrek rakamları, büyümenin bu yıl da yüksek seyredeceğine işaret etmektedir. Özellikle AB yatırım fonları ve doğrudan yabancı yatırımların etkisiyle yatırım kalemi talep büyümesine neden olmuştur. Ayrıca; ücretlerdeki artış, artan istihdam oranı ve olumlu kredi ortamı sayesinde hanehalkı harcamaları da artmıştır. Dışa açılma oranındaki artışa, cari işlemler açığındaki artış eşlik etmiştir. Bu dönemde gerçekleşen büyüme, işsizlik verilerine de olumlu yansımış, 2006 yılı sonunda işsizlik oranı yüzde 14'ün altına inmiştir. Bu, 2000'li yıllarda görülen en düşük işsizlik oranıdır. Bu başarıdaki en önemli etken, istihdam olanaklarının artması, işgücünün azalması ve yurtdışına işçi göçüdür. Öte yandan, bütün bu gelişmeler, bir yandan sanayi sektöründe işçi verimliliğinin (bkz. Tablo 1.1), diğer yandan da birim işçilik maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. The Economist Intelligence Unit (EIU), 2007 yılında Polonya ekonomisinin yüzde 6.3, 2008'de yüzde 5.V^ ve yıllarında da yılda yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etmektedir.ı^ İhracatının eskisi gibi yine güçlü olması beklenmekle birlikte, özellikle yatırımların etkisiyle ithalatının ihracattan daha fazla artıp cari açığı büyütmesi beklenmektedir. Enflasyon oranı 2007 yılı dahil son yıllarda yüzde 2'nin altında olmasına rağmen, fiyatlarda yukarı doğru bir artış gözlenmektedir. Bundan dolayı yakın zamanda Polonya Merkez Bankası faiz oranlarını artırmak zorunda kalmıştır. Polonya Merkez Bankası'nm bu politikası, Polonya ile Avrupa Birliği Merkez Bankası faizleri arasındaki farkı azaltmış ve Polonya Merkez Bankası'nm enflasyon oranının artmasına pek de izin vermeyeceğini göstermiştir. Dolayısıyla, kısa ve orta vadede enflasyonun yüzde 2'1er civarında dalgalanması beklenmektedir. İşsizlik, Polonya ekonomisinin halen en önemli sorunlarından biri olmakla birlikte, AB'ye girdikten sonra çalışanların göç etmesi, nüfusun artmaması ve istikrarlı büyümenin işsizlik oranını düşürmeye devam edeceği söylenebilir. 15 EIU, Country Report: Poland, The Economist InteUigence Unit, August 2007, s.4. Diğer taraftan. Tablo l.l'den de görülebileceği gibi, OECD'nin 2007 ve 2008 için tahminleri sırasıyla yüzde 5.8 ve yüzde 5'tir. 16 The Economist Intelligence Unit,

22 Tablo 1.1: Temel Ekonomik Göstergeler W 2008 W Red GSYİH (Milyar - Yerel Para Birimi) , Büyüme (Yıllık - %) Cari GSYİH (Milyar $) Kişi başı Cari GSYİH ($) 1, , , , , , , TÜFE (Yıllık Yüzde Değişim) Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) Cari İşlemler Dengesi/GSYİH Nüfus (Milyon) Toplam Brüt Dış Borç (Milyon $) - 107, , , , İşçi Verimliliği (Saat Başı) (b) 43.7 (b) 44.6 (b) 46.0 (b) İşsizlik (%) (a) UNCTAD tahmin. Eurostat hesaplaması. Kaynak: UNCTAD, Eurostat, OECD, Polonya Merkez Bankası, Ülke üretiminin en büyük kalemini hizmetler sektörü oluşturmaktadır yılı GSYİH'nın üretim bileşenlerine bakıldığında, hizmetler sektörünün GSYÎH'nm yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Tablo 1.2'den de görülebileceği gibi, hizmetler sektörünü imalat, ticaret ve inşaat sektörleri izlemektedir. Kırsal kesimde yaşayan nüfusa oranla tarım sektörünün GSYÎH'ya katkısının oldukça sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer yandan, GSYİH'nın tüketim bileşenlerine bakıldığında, özel tüketimin ekonominin ana motoru durumunda olduğu anlaşılmaktır. Tablo 1.2: GSYIH'mn Ana Bileşenleri (2006) üretim Bileşenleri Toplam (%) Tüketim Bileşenleri Toplam (%) Tarım ve Ormancılık 4.5 Özel Tüketim 61.7 İmalat (İnşaat Hariç) 25.1 Kamu Tüketim 17.3 İnşaat 6.6 Brüt Sabit Yatınm 21.8 Ticaret ve Onanm 19.4 Stoklardaki Değişim 0.4 Ulaşım, Finansal Ve Diğer Piyasa Hizmetleri 30.1 Mal ve Hizmet İhracatı 39.6 Kamu Yönetimi ve Diğer Devlet Hizmetleri 14.4 Mal ve Hizmet İthalatı 41.2 Kaynak: The Economist Intelligence Unit,

23 Polonya'nın dış ticaret ortaklarına bakıldığında ise (Tablo 1.3), Polonya'nın dış ticaretinin büyük bir kısmını Almanya ile gerçekleştirdiği görülmektedir. Polonya, 2006 yılında; ihracatının yüzde 27.1'ini, ithalatının ise yüzde 23.8'ini Almanya ile gerçekleştirmiştir. Buradan çıkartılabilecek en önemli sonuç, Polonya ekonomisinin Alman ekonomisine bağımlı olduğu gerçeğidir. Polonya, ihracatının yüzde 6.4 ve 6.3'ünü ise sırasıyla İtalya ve Fransa'ya gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Tablo 1.1 'deki cari denge rakamlarına bakıldığında, Polonya'nın 1996 yılından sonra sürekli dış açık verdiği, dış açığının 2006 yılında GSYİH'mn yüzde 2.6'sı oranında gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, yine Tablo 1.1'de gösterildiği gibi, Polonya'da ithalatın ihracattan daha fazla artmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, cari açığm da buna paralel olarak 2008 yılında GSYİH'mn yüzde 3.6'sına ulaşması beklenmektedir. Tablo 1.3: Polonya'nın Dış Ticareti ve Ülkelere Göre Dağılımı (2006) Ihracat(3) Toplam (%) Ithalat(«) Toplam (%) Almanya 27.1 Almanya 23.8 İtalya 6.4 Rusya 9.7 Fransa 6.3 İtalya 6.7 İngiltere 5.7 Çin 6.1 (a) Gümrük bazlı. Kaynak: The Economist Intelligence Unit, htpp://www.eiu.com Polonya'nın ihracat ve ithalat rakamları Uluslararası Standart Ticaret Sımflaması'na göre daha ayrıntılı olarak Tablo 1.4'te verilmektedir. Söz konusu tablo incelendiğinde, Polonya'nın en büyük ilk iki ihracat ve ithalat kaleminin aynı olduğu görülmektedir. "Makine ve Ulaştırma Araçları" ile "Başhca Sınıflara Ayrılarak İşletilmiş Mallar" kategorileri, en büyük ithalat ve ihracat kalemlerini oluşturmaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, 2006 yılında Polonya'nın ihracat rakamının milyar dolarını ve ithalat rakamının da 44.8 milyar dolarını makine ve ulaştırma araçları oluşturmaktadır. Tablo 1.4: Polonya'nın İhracat ve İthalat Kalemleri (2006) Ana ihracat Kalemleri (FOB) Milyon $ Ana ithalat Kalemleri (CİF) Milyon $ Makine ve Ulaştırma Araçlan 43,850 Makine ve Ulaştırma Araçları 44,798 Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşletilmiş Mallar 25,208 Başlıca Sınıflara Ayrılarak İşletilmiş Mallar 25,851 Çeşitli Mamul Eşya 14,657 Kimyasal Sanayi Ürünleri 16,857 Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri 9,187 Madeni Yakıtlar ve Yağlar 13,003 Kaynak: The Economist Intelligence Unit,

24 1.2. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE YATIRIM ORTAMI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Polonya, 1990'ların başından itibaren gösterdiği ekonomik performansla 2006 yılı sonu itibariyle toplam 100 milyar doların (stok) üzerinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başarmıştır. Bu başarıda, hiç kuşkusuz ekonomisini dışa açması, daha şeffaf politikalar takip etmesi, uygulamaya koyduğu yapısal reformlar, AB ve OECD üyelikleri gibi birçok faktör rol oynamıştır yılı dünya genelinde ve dolayısıyla Polonya için de doğrudan yabancı yatırımlar açısından oldukça kötü bir yıl olmuştur. Bu yıl, dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 27.4 oranında azalmıştır. Bunun bir yansıması olarak, Tablo 1.5 ve 1.7'de gösterildiği gibi, Polonya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırım girişleri de yüzde 28 oranında azalmış ve 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2003 yılında Avrupa ve OECD ülkelerine giren ve çıkan doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 28 oranında gerilemiştir.polonya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımların büyük bir kısmının OECD ülkeleri kaynaklı olmasına rağmen, 2003 yılında Polonya, bir önceki yıla kıyasla daha fazla yabancı yatırım çekmeyi başarmıştır. Fakat, ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımlar 5 milyar doların altında kalmıştır. Dünya genelindeki doğrudan yabancı yatırımlarda 2004 yılında gerçekleşen yüzde 30'1ar civarındaki artış, Polonya'ya yönelik yabancı yatırımların bir önceki yıla göre iki kattan daha fazla artmasına neden olmuştur. Bu müthiş performans, 12.4 milyar dolar düzeyindeki bir doğrudan yabancı yatırımın Polonya'ya girişi anlamına gelmektedir yılında dünya genelindeki doğrudan yabancı yatırımlar, yine yaklaşık yüzde 30 oranında artmış, fakat bu artış bu kez Polonya'ya yansımamış ve Polonya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımlar 10 milyar doların altına gerilemiştir yılma kadarki dönemde Polonya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırım girişleri ve stok verilerinin ülkelere göre dağılımı, detaylı bir şekilde Tablo 1.5 ve 1.6'de sunulmuştur. Tablolardaki verilerden Polonya'daki mevcut doğrudan yabancı yatırımların yüzde 96'sının OECD ülkeleri ve yüzde 89'unun da Avrupa ülkeleri kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ülkeler içinde en büyük paya sırasıyla Hollanda, Almanya, Fransa ve ABD sahiptir. Tablo 1.7 ve 1.8 ise, yıllar itibariyle doğrudan yabancı yatırım girişleri ve stok rakamlarının sektörlere göre dağılımını göstermektedir. Söz konusu tablolarda verilen OECD istatistiklerine göre, 2005 yılı itibariyle doğrudan yabancı yatırım stokunun yüzde 63'ü hizmetler sektöründe bulunmaktadır. Hizmetler sektörü, 2005 yılına kadar 56 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başarmışken, bu miktarın 16.5 milyar doları ticaret ve onarım, 18.2 milyar doları ise finansal aktiviteler alanına gitmiştir. Doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 37'si ise imalat sanayinde bulunmakta, tarım ve madencilik sektörlerinin payı ise yüzde 0.5 gibi oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. Diğer taraftan, 2006 yılında Polonya'ya yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artış, aynı yıl dünya genelinde yaşanan artışın üzerine çıkmış ve 14.7 milyar dolarla ülke tarihinin en yüksek se- 17 EIU, World Investment Prospects to 2011: Foreign Direct Investment and the Challenge of Political Risk, The Economist Intelligence Unit, 2007, S Hans Christiansen ve Ayse Bertrand, Trends and Recent Developments in Foreign Direct Investment, OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs, June 2004.

TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12

TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12 TÜRKİYE NİN YABANCI YATIRIM ORTAMININ ANALİZİ VE BAZI ÖNERİLER 12 Mehmet Hüseyin Bilgin, Hakan Danış, Ender Demir ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin yabancı yatırım ortamının incelenmesi ve yatırım

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi.

30 NİSAN 2015. Başlarken. Küresel Ekonomik Gelişmeler. Türkiye Ekonomisi ve Gelişmeler. Turizm Sektör Analizi. Sağlık Turizmi. 30 NİSAN 2015 Başlarken Bulut Bağcı 6 Küresel Ekonomik Gelişmeler 8 Üç Büyük Merkez Bankası Politika Etkileşimi Dünya Ekonomisine Büyüme ve Bağlı Makro Ekonomik Gelişmeler Petrol Fiyatları ve Ekonomi Dengesi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4107-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4107-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4107-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014

KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİK RAPORU 2013-2014 A Publication of the World Economic Forum T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.02.2014 ANKARA YAYIN NO: 389

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE

TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE Doğal kaynaklarımızla ilgili hakların ve bu kaynakların işletmeciliğinin yabancılara açık tutulması öteden beri tartışma konusudur. Bu tartışmalar günümüzde

Detaylı

Doç.Dr.Gülden Ülgen *

Doç.Dr.Gülden Ülgen * -..ara Üniversitesi ii.ilf. Dergisi ~ 2005, CİLT XX, SAYı 1 Doç.Dr.Gülden Ülgen * ÖZET Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma konusunda karşılaştıkları en büyük engel ~rsiz ser~aye birikimi olarak göze çarpmaktadır.bu

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

BÜYÜMENİN FİNANSMANI

BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI GÜVEN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN FİNANSMANI 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:4, 2003 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Haluk TANDIRCIOĞLU * Ahmet ÖZEN Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

Durum. Tespiti ve Stratejik Plan

Durum. Tespiti ve Stratejik Plan Durum Tespiti ve Stratejik Plan istanbul Sanayi Odası Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Türkiye Durum Tespiti ve Stratejik Plan Bu rapor istanbul Sanayi Odası için PricewaterhouseCoopers tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL RAPOR AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ COPYRIGHT 2013 SETA SETA Yayınları XXII I. Baskı : Şubat 2013 ISBN : 978-605-4023-22-6 Kapak Tasarımı Tasarım

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı