ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 Bankacılık Doktora Uluslararası Bankacılık J.Kepler Üniversitesi 1977 ve Finansman Linz/Avusturya 5. Akademik Ünvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1982 Doçentlik Tarihi : 1983 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Nükleer Enerjinin Uluslararası Ekonomik Boyutları, Kullanım Oranları ve Ülkeler İçin Önemi, Ramazan Gököz, Yaşar Üniversitesi SBE, 2012 KOBİ lerin Finansman Sorunları, KOBİ lere Sağlanan Finansal Destek ve Teşviklerden Yararlanamama Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Gülce Öktem, Yaşar Üniversitesi SBE, 2012 Şirket Birleşmeleri,Oya Öz, Yaşar Üniversitesi SBE, 2011 İşletmeler İçin Kredi Riski, Alacak Değerlemesi ve Yönetimi, Mehmet Ak, Yaşar Üniversitesi SBE, 2011 Dünya da ve Türkiye de Rüzgar Enerjisi Sektörü, Gelecek Projeksiyonları, Gamze Bozdağ, Yaşar Üniversitesi SBE, 2011 Yönetim ve Liderlik Arasındaki Farklılıklar: Uluslararası Bir İlaç Şirketi Uygulaması, Sezgin Çetiner, Yaşar Üniversitesi SBE, 2011 Dış Pazarlarda Faaliyet Gösteren Şirketlerde Ülke Dışı Yatırım Kararları, Osman Murat Kater, Yaşar Üniversitesi SBE, 2011 Üretim İşletmelerinde Genel Üretim Giderlerinin Gider Dağıtım Yerlerine Dağıtım Yöntemleri, Koray Gözet, Yaşar Üniversitesi SBE, 2010 An Application of Balanced Scorecard (BSC) as a Strategic Management Tool in Bornova Municipality, Mustafa Tekir, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 Project Management During a Purchasing Process, Özge Renklidağ, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2008 Managing Innovation: A Conceptional Framework for Evaluating Innovation Capabilities of Manufacturing Firms in Turkey, Burcu Felekoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2007 Target Costing and New Product Design in a Manufacturing Company, Güntaç Kocatürk, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE,

2 Financial Restructuring and Determination of a Firm Value Including Privatization Process, Tuna Kurt, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2006 Improvement of Material Requirement Planning Processes by Using Problem Solving Techniques: A Case in the Automotive Sector, Aytül Şener, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2006 An Application of Activity Based Costing as a Decision Making Tool, Çağdaş Çertuğ, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2006 An Application of Customer Relationship Management (CRM) and Customer Satisfaction in a Textile Industry Company, Zeynep Gökçen BüyükatamanDokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2004 Information Technology Based Customer Relationship Management and Customer Loyalty at Retail Sector, Eylem Öz, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2003 Deri Üretim Sanayiinde Birim Maliyetlerin Hesaplanması Üzerine Bir Araştırma, Emre Yiğit, Ege Üniversitesi FBE, 2003 Developing the Human resources and Implementing the Personal Information System of the Organizations in the Restructuring Process, Asil Alkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2003 Quality Circles and its Application in Turkish Armed Forces, Mustafa Atalay, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2002 Business Process Improvement in an Electrical Motors Company, Ugurhan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2001 Master Production Scheduling in Ceramic Industry, Terken Dikeç, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 2001 Financial Information Systems of Industrial Enterprises, Tarkan Karadibak, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 1999 Performance Appraisal, Funda Oğuzkan, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 1998 Personnel Performance Evaluation, Özlem Koçpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, 1998 Organizational Behaviour, Murat Namal, Dokuz Eylül Üniversitesi FBE, Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Funds Managers Performance in Turkey: An Empirical Evaluation,,Omar Masood, Bora Aktan, Pınar Evrim Mandacı, Edip Teker, Business and Management 2010, Selected Papers, vilnius 2010, 6.th International Scientific Conference, May 13-14,2010, Vilnius Lithuania,P "Changing Face of Banks and the Evaluation of Internet Banking in Turkey, Aktan,B.,Edip Teker, P.Ersoy, Journal of Internet Banking and Commerce (JIBC), April 2009,vol.14,no.1, P.1-11 A Study in Cost Accounting in Garment Leather Manufacturing, E.Yiğit, B.O. Bitlisli, E. Teker, Journal of the Society of Leather Technologist and chemist, Vol.90, No.2, March-April Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 2

3 An Applying of Balanced Scorecard (BSC) as a Strategic Management Tool,Teker, Edip, B. Felekoğlu, A.Şener, III International Conference on Business, Economics and Management, Bildiriler Kitabı Vol.4 S , İzmir 2005 Project Management for Innovation Process, Teker,Edip, B.Felekoğlu, A.Şener, I International Conference on Business, Economics, and Management, Bildiriler Kitabı Cilt V,s , İzmir Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Dünya Otomotiv Endüstrisinde Küresel Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkileri Teker,Edip, B.Felekoğlu, Mühendis ve makina, ISSN Sayı 568, S Mayıs 2007, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Stratejik İşbirliklerinin Önemi ve Başarı Koşulları,Teker,Edip, A. Gülçubuk, Makine Tek, 2006 Mali Denetçilik Alanındaki Uluslar Arası Gelişmelerin Almanya da yeminli Hesap Uzmanlığı Üzerindeki Etkileri, Wolfgang Lück, E.Teker (Ter),İstanbul Ü.İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Yıl 9, S.34, S.5-11,Kasım Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 21. Yüzyıl İş Dünyasında Şirketlerin Büyümesinin Gereği, Önemi ve İzlenebilecek Büyüme Stratejilerinin Bir Değerlendirmesi, Teker, Edip, A.Gülçubuk,VII Anadolu İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı S.35-45,Çorum 2008 Ege Bölgesi ve İzmir in Yabancı Sermaye Yatırımları Açısından Önemi ve Alınması Gereken Önlemler, Teker, Edip, İzmir Ekonomisinin Sanayileşme Sorunları Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi Bildiri Kitabı, S.29-38, İzmir 2007 Dünya Otomotiv Endüstrisinde Küresel Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkileri, Teker, Edip, B.Felekoğlu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, X Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa Mayıs 2007 Bir Seramik Fabrikasında Çalışanların Taşıma ve Kaldırma İşlerinden Kaynaklanan Yüklenme ve Zorlanmalarının Saptanması ve Çalışma Yaşamını Kolaylaştırıcı Düzenek seçimi,teker, Edip, A. Gülçubuk, B. Felekoğlu, 12.Ulusal Ergonomi Kongresi, Bildiriler Kitabı,s , Ankara 2006 Bir Seramik Fabrikasında Taşıma ve Kaldırma İşlerinden Kaynaklanan Yüklenme ve Zorlanmanın Ergonomik Analizi, Teker,Edip, A.Gülçubuk, B.Feleloğlu, 26. Ulusal Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı,s.53-60,Kocaeli 2006 Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Stratejik İşbirliklerinin Önemi ve Başarı Koşulları,Teker,Edip, A.Gülçubuk, V. Endüstri-İşletme Mühendislik Kurultayı, Bildiriler Kitabı,S.86-92, Zonguldak 2005 Sipariş Üzerine Parça İmalatı Yapan Bir İşletmede Maliyet Bilgi Sisteminin Karar Destek Sistemi Olarak Kullanılması, Teker, Edip, B.Felekoğlu, A.Şener, 25. Ulusal Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2005 Otomotiv Sanayiinde Markalaşmanın Önemi ve Tedarikçi Markası Yönetiminin Özellikleri, Teker, Edip, A.Gülçubuk,,IX Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2005 Bursa Marka Kavramının Sosyo Ekonomik Boyutları ve Marka Yönetiminin KOBİ ler Açısından Önemi, Teker, Edip, A.Gülçubuk, Marka Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,S , Gaziantep 2005 Şehir ve Yörelerin Marka Olarak Algılanması ve Markalaşma Sürecini Etkileyen Faktörler,Teker,Edip, A.Gülçubuk, Marka Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, S , Gaziantep

4 Mühendislik Eğitiminde Kalite Geliştirme Çalışmalarında Kültürel Değişimin Rolü ve Önemi, Teker,Edip,D.E.Ü. II.Kalite Yönetimi Kongresi, Kalite Kültürünün Oluşmasında Eğitimin Rolü 28,29,30 Mayıs 2003, Bildiriler Kitabı, İzmir 2003 Sanayileşme Sürecinde Teknoloji Üretimi, Transferi ve Uygun Teknoloji Seçimi, Edip Teker, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 89 Sanayi Kongresi MMO Yayın No.134/1 S , Ankara 1989 İletişim Araçlarının Tasarım ve Düzenlenmesinde Ergonomik Yaklaşım, Teker,Edip,2. Ulusal Ergonomi Kongresi Çukurova Üniversitesi, Bildiriler Kitabı,MPM Yay. Yay.No.37 9, Ankara 1989 Otomotiv Sanayiinde İş Örgütlemesi ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesinde Yeni Gelişmeler, Teker, Edip, 2.Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Endüstri Mühendisliği Dergisi ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yay.,Cilt 1,S.19-27, Bursa 1989 İnsan-Makine Sistemlerinin Geliştirilmesi Sürecinde Endüstri Mühendisliğine Düşen Görevler,, Teker, Edip, Endüstri Mühendisliği 2. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.77-92, İstanbul 1988 Çalışma Yaşamında Yüklenme ve Zorlanmanın Ergonomik Analizi,Teker, Edip,1. Türk Alman Ergonomi Sempozyumu, Bildiriler Kitanı, s.21-34, Bildiriler Kitabı, İzmir 1984 İş Örgütlemesinde Sosyo Teknik Sistemlerin Scoring Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Yöneylem Araştırması X. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, S , İzmir 1985 Çalışma Yaşamının İnsancıllaştırılmasında İşletmelerce Alınabilecek Önlemler,Teker, Edip, 1. Türk-Alman Ergonomi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.49-62, İzmir 1984 İş Analizi ve Faaliyet Analizleri İçin İşbilimsel Veri Toplama Yöntemi, W.Rohmert, E.Teker 1.Türk-Alman Ergonomi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s , İzmir 1984 İşin İnsandan Beklediği Nitelikler ve İnsanın Verim Potansiyeli, Th.Hettinger, E.Teker, 1.Türk- Alman Ergonomi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s , İzmir Diğer yayınlar Kitaplar : İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Edip Teker, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 200, ISBN (3.Baskı), İzmir 1997 Örgütlerde Yönetim ve Karar Verme, Teker, Edip, NEŞA Yay. İzmir 1989 Kariyer El Kitabı, (İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Tarafından Desteklenen Kariyerin İzmir Yolculuğu projesi tarafından bastırılmıştır), İzmir Mart 2010 Basılmış Kitaplarda Bölümler: Benchmarking:Önemi ve Uygulama Süreç Aşamaları, Teker, Edip, S.Zaim, B.Felekoğlu,, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Editör Erkan Bayraktar,ISBN: , Çağlayan Yay. S , İstanbul 2007 Süreç Yönetim ve Performans Değerlendirme Aracı Olarak Kurumsal Karne (Balanced Score Card) Yaklaşımı, Teker, Edip,B.Felekoğlu, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Editör Erkan Bayraktar,ISBN: , Çağlayan Yay. S , İstanbul 2007 Mesleki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler: 4

5 Otomotiv Sanayiinde Markalaşmanın Önemi ve Tedarikçi Markası Yönetmenin Özellikleri,DİTAŞ Dergisi (Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş yayın Organı),Edip Teker,, A.Gülçubuk, S.12-13, Sayı 1,Temmuz 2006 Endüstri Mühendisliği Uygulamaları KOBİ lere Ne Sağlar?Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 1,S.1 S.56-57,Şubat 2006 KOBİ lerin Üniversitelerle İşbirliğinin Geliştirilmesi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 1,S.2 S.28-29, Mart 2006 KOBİ lerde Yenilikçilik ve Kalite Yönetiminin Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 1,S.3, S.30-31,Haziran 2006 KOBİ ler ve AB projeleri Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 1,S.4, S.42-43, Aralık 2006 Mesleki Eğitim Kurumları İle İşbirliğinin Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 2,S.7, S.32-33, Şubat 2007 KOBİ Fuarları ve Fuarcılık Anlayışında yeni Gelişmeler, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 2,S.8, S.32-33, Mayıs 2007 KOBİ lerde Yenilikçilik ve Inovasyon Nasıl Uygulamaya Geçirilebilir? Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 2,S.9, S.28-29, Temmuz 2007 Teknoloji Politikaları ve KOBİ ler Arası İşbirliklerinin Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 2,S.10, S.28-29, Aralık Yılında Türk Ekonomisi ve KOBİ leri Bekleyen Riskler, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 3,S.11, S.28-29, Şubat 2008 KOBİ lerin Büyüme ve Dışa Açılmada İzleyebilecekleri Stratejiler, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 3,S.12, S.42-43, Nisan 2008 KOBİ ler Arasında Stratejik İşbirlikleri ve KOBİEGE Platformu, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 3,S.13, S.38-39, Temmuz 2008 Küresel kriz Karşısında KOBİ ler, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 3,S.14, S.36-37, Ekim Yılına girerken Almanya da Türk KOBİ ler, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 4,S.15, S.42-43, Şubat 2009 Kümelenmenin KOBİ ler Açısından Önemi ve Sağlayacağı Yararlar, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 4,S.16, S.26-27,Mart 2009 Kümelenme Yolu İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak,Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 4,S.17, S.36-37,Mart 2009 Mesleki Teknik Eğitimin Önemi ve Bir İZKA Projesi: Kariyerin İzmir Yolculuğu,Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 4,S.18, S.42-43,Mart 2009 Çalışma ve İş Güvenliği Alanındaki Yeni Değişikliklerin KOBİ ler Açısından Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 5,S.19, S.28-29, Ocak-Şubat 2010 KOBİ lerin Dışa Açılma ve Finansman Sorunları,Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 5,S.20, S.28-29, Mart-Nisan 2010 KOBİ ler AR-GE Yapmadan Rekabet Gücü Kazanabilir mi?,edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 5,S.21, S.30-31, Haziran-Temmuz 2010 KOBİ lerin Dış Pazarlara Açılmasında Desteklerin ve İşletme İçi İnovasyonun Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 5,S.22, S.30-31, Kasım-Aralık 2010 KOBİ ler Açısından Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliğinin Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 6,S.23, S.30-31, Ocak-Şubat

6 Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)in KOBİ lerin Sermaye Piyasalarından Yararlanmaları açısından Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 6,S.24, S.30-31, Mayıs-Haziran 2011 KOBİ lerde Bireysel Girişimcilikten Kurumsal Girişimciliğe Geçiş,Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 6,S.25, S.30-31, Ekim-Kasım 2011 KOBİ lerin Sürdürülebilir Büyümesinde Yetenek Yönetiminin Önemi, Edip Teker, KOBİ Dünyasi, Yıl 7,S.26, S.34-35, Nisan-Mayıs 2012 Basılmış Eğitim Semineri Notları: Mühendisler İçin Finansal Analiz ve Modern Finans Teknikleri, Edip Teker, MMO,İzmir Makina Mühendisleri Odası, İzmir 2006 Geleneksel Yönetim ve Organizasyon Anlayışın Temel İlkeleri, Uygulanış Biçimleri ve Sorunları, 2000li Yıllarda Yönetim ve Organizasyon Anlayışındaki Gelişmeler, Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan li Yılların Modern Yönetim Anlayışının Öncüsü Olarak İnsan İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı, Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan li Yılların Stratejik Yönetim Anlayışı, Örgütsel Değişim ve Yeniden Yapılanma, Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan li Yıllarda İşletme Stratejileri, Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan li Yıllarda Rekabet Üstünlüğü Elde Etmede Yeni Arayışlar Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan li Yıllarda Bireysel Gelişimin Önemi, Liderlik ve Performans Yönetimi Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan 2000 Kurum Kültürü ve Kurumsal Kültürün Değişimi, Edip Teker, TRT Ege Bölge Müdürlüğü Eğitim Semineri,Nisan 2000 Maliyet Hesapları ve Uygulamaları Edip Teker, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Yay.İzmir Aralık 2000 İş Değerleme ve Ücret Sistemleri, Edip Teker, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Yay.İzmir Kasım 1999 Zaman Yönetimi ve İş Verimini Arttırıcı Kişisel Çalışma Teknikleri, Edip Teker, KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Yay.İzmir Kasım 1998 Stratejik Planlama ve Yönetim, Edip Teker, Antev Antalya Eğitim Vakfı, Eylül 1997 Benchmarking Kavramı Ve Benchmarking Uygulamalarının Uluslararası Rekabet Ortamında Artan Önemi, Edip Teker, Rekabete Dayalı Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Eğitim Semineri, Makina Mühendisleri Odası MMO, Tepekule, İzmir 1996 Geliştirme Süreçlerinin Hızlandırılmasında Eşzamanlı Mühendislik Simultaneouys Engineering Anlayışı Edip Teker, Rekabete Dayalı Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Eğitim Semineri, Makina Mühendisleri Odası MMO, Tepekule, İzmir 1996 İşletmelerde Kalite Çemberlerinin Oluşturulması ve Uygulama Alanları, Edip Teker, Firma Çapında Kalite Yönetimi Semineri TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, 6-8 Şubat 1989 Gebze- Kocaeli Kalite Çemberleri ve Yaratıcılık Teknikleri Edip Teker, Firma Çapında Kalite Yönetimi Semineri TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, 6-8 Şubat 1989 Gebze- Kocaeli 6

7 Endüstri Mühendisliğinin Dünyada ve Ülkemizde Gelişim Doğrultuları, Edip Teker, Endüstri Mühendisliğinin Durumu, Eğitimi ve Sorunları, E.Ü Mühendislik Fakültesi ve Sümerbank Genel Müdürlüğü Sempozyumu, 7-8 Ekim 1977 Kuşadası-Aydın Mesleki Gazetelerde Yayınlanmış Makaleler: İşletmelerde Organizasyon Yapısının Karar Verme Süreci Üzerindeki Etkileri, Edip Teker, RAPOR 8.Nisan 1981 İşletme İçi Eğitimin Örgütsel Gelişme ve Değişimdeki Önemi,Edip Teker, RAPOR, 20 Kasım 1981 Ücret Farklılaştırmasının Önemi ve Temel Sorunları Edip Teker, RAPOR, 18 Aralık 1980 Üretim Sürecinde İnsan ve Çalışma Ortamı İlişkileri Edip Teker, RAPOR, 23 Temmuz 1980 Personel Planlamasının Boyutları ve İşletme Açısından Önemi, Edip Teker, RAPOR, 8 Ağustos 1979 Çağdaş Yönetim ve İnsan Anlayışı, Edip Teker, RAPOR, 15 Ağustos Projeler : The Economics of Sustainable Energy with Clean Energy Point of View (ECOSUSEN), Intensive Program, Center for EU Education and Youth Programs, Turkish National Agency Lifelong Learning Programme, Project Nr.: TR-1-ERA ,, İzmir 2012,Proje Koordinatörü Kariyerin İzmir Yolculuğu, İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: TR31/08/SK01/0198, İzmir 2010 Proje Eşkoordinatörü İmalat Sanayiinde Yenilikçilik ve rekabet Üstünlüğü TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)-Fraunhofer Araştırma Enstitüsü Anket Çalışması, İzmir ve Ege Bölgesi Koordinatörü PETKİM Petrokimya A.Ş Aliağa Tesisileri, Reorganizasyon ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu,İzmir PETKİM Petrokimya A.Ş Yarımca Tesisleri, Reorganizasyon ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, İzmir BMC Sanayi ve Tic.A.Ş, Toplam Kalite Yönetimi İçin Kalite Çemberlerinin Oluşturulması ve Çalışma İlkelerinin Düzenlenmesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Eş Koordinatörü,İzmir 1996 ÇİTOSAN (Çimento Sanayi T.A.Ş) Genel Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Personel İş Tanımları ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, Ankara KÜMAŞ Kütahya Krom Manyezit Tuğla ve Refrakter Müessesesi T.A.Ş (ÇİTOSAN), İş Analizleri ve İş Değerleme Projes i, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, Kütahya 1986 Yarımca Porselen Müessesesi (ÇİTOSAN) İş Analizleri ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, Yarımca

8 Konya Krom Manyezit Tuğla ve Refrakter Müessesesi T.A.Ş (ÇİTOSAN), İş Analizleri ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, Konya 1985 Balıkesir ve Konya Çimento Fabrikaları (ÇİTOSAN) İş Analizleri ve İş Değerleme Projesi, D.E.Ü Endüstri Mühendisliği Dönersermaye Araştırma Projesi, Proje Sorumlusu, Konya 1985 EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası Norm Kadro ve Organizsyon El Kitabı Projesi, İzmir İdari Görevler : Yaşar Üniversitesi,İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği devam ediyor Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Yaşar Üniversitesi, Senato Üyeliği Yaşar Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Üniversite-Sanayi İlişkileri Koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Üniversitesi,MÜDEK (Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Çalışmaları)Koordinatörü 2005 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İntibak Komisyonu Üyeliği Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi (JOY)Yayın Kurulu Üyeliği 2012-devam ediyor EGEKOBİDER (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Derneği) 2006 devam ediyor EBSO Mesleki Teknik Eğitim Komitesi Üyeliği Ödüller : KOBİ DÜNYASI EGEKOBİDER Yayın Organı, Yayın Kurulu Üyeliği 2006-devam ediyor Güney Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını Temsilen) TOBİDER (Toplum İçin Bilim Derneği) İzmir, Kurucu Üye İZÜNİDER (İzmir Üniversiteleri Öğretim Üyeleri Derneği),Üye

9 The Economics of Sustainable Energy with Clean Energy Point of View (ECOSUSEN), Intensive Program, Center for EU Education and Youth Programs, Turkish National Agency Lifelong Learning Programme, Project Nr.: TR-1-ERA Kariyerin İzmir Yolculuğu, İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: TR31/08/SK01/0198, İzmir 2010 Avrupa Birliği 6. Çerçeve Proje Başvuru Ödülleri (2 Ad.) 2006 Avusturya Hükümeti, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı yurtdışı lisans ve doktora bursu 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı INTF 353 Financial and Quantitative Analysis INTF 355 International Technology Management UFND 070 Social Responsibility İŞLT 513 Yönetim Muhasebesi INTF 354 International Strategic Management INTF 364 International Trade Environment IENG 214 Cost Acoounting in Ind. Engineering ULTF 512 Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim(Yüksek Lisans) BUSN 301 Business Finance I INTF 355 International Technology Güz Management INTF 453 International Corporate Finance UFND 070 Social Responsibility Maliyet Muhasebesi I Açık Öğretim Finansal Yönetim I Açık Öğretim INTF 354 International Strategic Management BUSN 302 Business Finance II İlkbahar BUSN 306 Cost Accounting ULTF 502 Dış Ticaret İşletmeciliği (Yüksek Lisans) Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir 9

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı: : SERHAT YANIK 2. Doğum Tarihi: 22 ARALIK 1970 (KARABÜK) 3. Unvanı: DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul Namık Kemal İlkokulu Düzce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra BİRGÜN 2. Doğum Tarihi: 10.9.1958 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 Y. Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU. 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952. 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erkan Abdülgaffar AĞAOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21.08.1952 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Peşaver Üniversitesi, Pakistan 1968 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Tuğsal Doruk 2. Unvanı: Öğr.Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Girne Amerikan Üniversitesi 2009 Uzmanlık Alanı: Yönetim Y. Lisans

Detaylı