ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans Pazarlama İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1984 Doktora Pazarlama İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Ünvanlar Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. İşletme Bölümü Pazarlama İşletme Bölümü Pazarlama İşletme Bölümü Pazarlama İşletme Bölümü Pazarlama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F Profesör unvanını aldığı tarih: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1. Doğan, V. Paranın Algılanan Sembolik Değeriyle Materyalist Eğilimler Arasındaki İlişki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ayvaz, İ. Sosyal Pazarlama ve Sosyal Pazarlamanın Ahlaki Boyutlarına Yönelik Tutumların İncelenmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ayaz, S. Yüksek Hızlı Tren (YHT) İle Seyahat Eden Yolcuların Şikayet Etme Niyetini Etkileyen Faktörler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Zengin. M. A. Gıda, Hazır Giyim ve Mobilya Sektörlerinde Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Marka, Mağaza ve Fiyat Etiketlerinin İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Açısından Karşılaştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Özçelik, D. G. Marka Kişiliği Algısı İle Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tiltay, M. A., Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bozkurt, S. Ürün Yerleştirme Stratejilerinin Marka Hatırlama Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2008.

2 8. Açıkgözoğlu, S. Ürünlerde Son Kullanma Tarihinin Tüketicilerce Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Öztopçu, A. Müşteri Şikayet Toplama Yöntemleri ve Hizmet Personelinin Etkisi (Lokantacılık Sektöründe Bir Araştırma), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Küçükhasköylü, T. Uluslararası Pazarlamada Lojistik Faaliyetler ve İhracatçı Bir Firma Örneği, Osmangazi Üniversitesi, Kılınç, İ. C. Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye de Karayollarında Kalite Sistemleri ve Bir Yol Yapım Çalışmasında Kalite Sisteminin İncelenmesi, Osmangazi Üniversitesi, Çipil, D. B. Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Algılarının Belirlenmesi: Antalya da 5 Yıldızlı Otel Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma, Osmangazi Üniversitesi, Çolpan, C. Müşteri Odaklılık Açısından Kalite Fonksiyonunun Yayılımı ve Üretici Bir İşletmede Uygulanması, Osmangazi Üniversitesi, Kıpçak, F. Marka ve Ambalajın Satınalma Davranışları Üzerindeki Etkileri: Toz Deterjan Kullanıcılarına Yönelik Eskişehir de Bir Uygulama, Osmangazi Üniversitesi, Onulay, B. Kitle İletişim Araçlarında Pazarlama Çabaları ve Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi, Osmangazi Üniversitesi, Altınyuva, N. Bankalarda Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Müşterilerce Algılanması: Eskişehir de Pilot Uygulama, Osmangazi Üniversitesi, Yıldız, Ü. İşletmelerde ve Kamu Kurumlarında Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi (Bir Kavramsal Çalışma), Osmangazi Üniversitesi, Doktora Tezleri 1. Kimzan, H. S. Tüketicilerin Satın Alma Kararında İçsel referans Fiyat Seçimini Etkileyen Faktörler, (İkinci Danışman), Anadolu Üniversitesi, Aydın, S. Bireyci-Toplumcu, İdealist-Relativist ve Materyalist Eğilimler İle Hedonik Alışveriş Arasındaki İlişkiler, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Özdemir, Ş. Perakende Mağazaların Başarı Değişkenleri ve Müşteri Sadakati, Kırıkkale Üniversitesi, Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Torlak, Ö., M. A. Tiltay, B. Y. Özkara ve V. Doğan (2014) The Perception of Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life: The Perspective of Turkish Managers, Social Business, 2014, forthcoming. 2. Doğan, V. ve Ö. Torlak, The Relationship Between Symbolic Money Meanings and Materialism, Business and Economic Research Journal, Vol 5 No 2, 2014, forthcoming. 3. Torlak, Ö., B. Y. Özkara ve V. Doğan, Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı ve Satın Alma Niyetine Etkisi, Ege Akademik Bakış, 2014, forthcoming. 4. Torlak, Ö., M. A. Tiltay, V. Doğan ve B. Y. Özkara, The Effect of Brand Image and Religious Orientation on The Attitudes Towards Religious Brand Names, Journal of Business Research (Turk), Vol. 5 No 3, 2013, Tiltay, M. A. ve Ö. Torlak, Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler, İş Ahlakı Dergisi, Vol. 4 No. 7, 2011,

3 6. Torlak, Ö., J. E. Spillan ve T. Harcar Young Consumers Cell Phone Usage in Developing Market: The Case of Turkish Youth Market, Journal of Marketing Development and Competitiveness, Vol. 5 No. 3, 2011, Torlak, Ö., C. Uzkurt ve M. Özmen, Dimensions of Service Quality in Grocery Retailing: A Case from Turkey Management Research Review. Vol. 33 No. 5-6, 2010, Koç, U., M. Paksoy ve Ö. Torlak, How Do Extra-Role Behaviors Affect Salespeople Performance? An Empirical Examination, Journal Of Transnational Management, Vol. 13 No.1, 2008, Torlak, Ö. ve U. Koç Materialistic attitude as an antecedent of organizational citizenship behavior, Management Research News, Vol.30 No.8, 2007, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan Bildiriler 1. Torlak, Ö., V. Doğan ve B. Y. Özkara, "Bir dizi marka değeri bileşeninin marka bağlılığı üzerindeki görece etkilerinin sosyal medya üzerinden incelenmesi ", 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (Value of Trademark & Consumer Interdependency session), November 27-30, 2013, Valletta, Malta, Proceedings, Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, The effects of voters material values, religious commtiment and ethical perceptions on leader discourse and advertising perceived believability in political marketing, Seventh International Political Marketing Conference, Stockholm, Stockholm University, Sweden, September 19-20, Torlak, Ö., Ş. Özdemir ve E. Erdemir, What Shapes Business Ethics? Evidence From Turkey, European Conference of Technology and Society, Sarajevo, International University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 26-29, Torlak, Ö., M. A. Tiltay, V. Doğan ve B. Y. Özkara, The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes Towards Religious Brand Name, 42nd European Marketing Academy Conference (EMAC), June 4-7, 2013, Istanbul, Turkey. (Product and Brand Management Poster Session in Proceeding Book page. 470). 5. Torlak, Ö., M. A. Tiltay, B. Y. Özkara ve V. Doğan, The Perception of Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life, Social Anadolu International Conference, Proceedings Book, May 30-31, 2013, Eskisehir, Turkey. 6. Torlak, Ö., M. A. Tiltay, B. Y. Özkara, H. Cengiz ve M. F. Dülger, The Effects of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention: An Application Concerning Cellular Phone Brands, The International Conference for Academic Disciplines, March, 2013, Las Vegas, USA. 7. Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay. The Effects of Credit Card Use, Market Mavenism, and Materialism on Compulsive Buying, Twentyfirsth World Business Congress, July 1-4, 2012, Helsinki, Finland, Proceedings. 8. Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay. Arınma ya da Ahlâkileştirme Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin Web Sitelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme, Uluslararası İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sempozyumu, İstanbul, Nisan Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Dini Bağlılık ve Materyalizmin Göterişçi Bağış Davranışı Üzerindeki Rolü, VII. Uluslararası STK lar Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çanakkale, Bildiriler Kitabı 6-13.

4 10. Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Bilgi Toplumunda Pazarlama Bilgisinin Dönüşümü Ve Eleştirel Pazarlamanın Pazarlama Bilgisine Yansımaları, VII. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım 2009, Yalova. 11. Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Sivil Toplum Kuruluşlarına Bağış Yapmada Gösterişçi Davranışın Rolü, VI. Uluslararası STK lar Kongresi, Ekim 2009, Çanakkale, Bildiriler Kitabı Torlak, Ö. ve M. Özmen A Comparison Between East and West in Terms of Marketing Ethics Codes, 14 th Conference on Historical Analysis & Research in Marketing (CHARM), May 27-31, 2009, Leicester, UK., Proceedings, Özmen, M. ve Ö. Torlak A View of Consumption History of during the Period of Modernization, 14 th Conference on Historical Analysis & Research in Marketing (CHARM), May 27-31, 2009, Leicester, UK., Proceedings, Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgütsel Öğrenme ile Pazar (Vatandaş) Odaklılık Arasındaki İlişkiler, V. Uluslararası STK lar Kongresi, Ekim 2008, Çanakkale, Bildiriler Kitabı Özdemir, Ş. Ö. Torlak, E. Erdemir 21. Yüzyıl Başlarında Türkiye de İş Ahlakının Kaynakları: Bir Alan Araştırması Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Ekim 2008, Kırşehir. 16. Torlak, Ö. ve M. Özmen A Study About The Relationships Between Being Market Maven and Buying Decision Difficulty Factors, Sixteenth World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht, The Netherlands, Proceedings, Koç, U., M. Paksoy ve Ö. Torlak How Do Extra-Role Behaviors Affect Sales People Performance? An Ampirical Ezamination, Sixteenth World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht, The Netherlands, Proceedings, Torlak, Ö., F. Kırkbir ve U. Koç Referans Grubu ve Materyalizmin Statü Tüketimine Etkileri: Karadenizli Olan ve Olmayan Öğrenciler Arasında Bir Karşılaştırma, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Haziran 2007, Giresun, Bildiler Kitabı, Uzkurt, C. ve Ö. Torlak Online Alışveriş Yapma ve Yapmama Motiflerinin Belirlenmesi, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Haziran 2007, Giresun, Bildiler Kitabı, Torlak, Ö., ve U. Koç, Materialistic Attitude as an Antecedent of Organizational Citizenship Behavior, Fifteenth World Business Congress, June 2006, Sarajevo, International Management Development Research Yearbook, Özmen, M. ve Ö. Torlak, An Empirical Study on Retail Crowding Perceptions of Fashion Leaders and Market Mavens among Young Consumers in Turkey, Fifteenth World Business Congress, June 2006, Sarajevo, International Management Development Research Yearbook, Torlak, Ö., C. Uzkurt ve M. Özmen, A Study on Hedonic and Utilitarian Values, and Time Pressure on Shopping in Turkey, 17th Annual Conference of The International Academy of Business Disciplines, April 7-10, 2005, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Business Research Yearbook Global Business Perspectives, 12(2), Torlak, Ö. ve M. Paksoy, OCB and Job Satisfaction of Supermarket Salespeople: An Investigation in Turkey, 17th Annual Conference of The International Academy of Business

5 Disciplines, April 7-10, 2005, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Business Research Yearbook Global Business Perspectives, 12(2), Özdemir Ş., R. Altunışık, Ö. Torlak, A Study on The Turkish Consumers Expectations and Perceptions of Consumption and Shopping Behaviors Following A Possible EU Membership, Third International Symposium on Business Administration, Gelibolu-Çanakkale, May.2004, Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Economics and Administrative Sciences in Biga and Silesian University School of Business Administration in Karvina, Proceedings, Ö. Torlak, R. Altunışık ve Ş. Özdemir, Satış Elemanlarının Pazarlama Ahlâkına Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara Eylül.2003, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bildiri Kitabı, Ş. Özdemir, Ö. Torlak ve R. Altunışık, Tüketici Ahlâkı Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara Eylül.2003, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bildiri Kitabı, Özmen, M. ve Ö. Torlak, İçerik Analizi İle Basılı reklamlarda Kadın Figürleri Kullanımının Pazarlama Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara Eylül.2003, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bildiri Kitabı, Uzkurt, C. ve Ö. Torlak, İşletmelerin Pazarlama Uygulamalarının Tüketicilerce Ahlâki Açıdan Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara Eylül.2003, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bildiri Kitabı, Harcar T. ve Ö. Torlak, Perceived Instructor s Quality in Marketing Education: A Comparative Study Between New and Well-Established Turkish Universities, The Impact of Globalization on World Business in The New Millennium: Competition, Cooperation, Environment, and Development, International Management Development Association and Akdeniz University, July , Antalya-Turkey, Proceedings, Eds., E. Kaynak and F. D. Sarvan, Yazılan Uluslararası kitaplarda bölümler Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Torlak, Ö. İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt 4 Sayı 2, 2012, Torlak, Ö. Modernleşme Kurgusu Olarak Ailenin Türk Romanına Yansıması, Muhafazakar Düşünce Dergisi, Sayı 31, Torlak, Ö. ve V. Doğan. Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Marka Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 12 Sayı 1, 2011, Özçelik, D. G. ve Ö. Torlak. Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIS ve MAVİ JEANS Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, Cilt 11 Sayı 3, Temmuz 2011,

6 5. Torlak, Ö. ve R. Altunışık, Tüketici Davranışı Araştırmalarında Ölçek ve Soru Formları Tasarımının Araştırma Bulguları Üzerine Etkileri, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, Haziran 2009, Özdemir, Ş., C. Vatandaş ve Ö. Torlak, Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün Önemi, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, Cilt 4 Sayı 16, Ocak-Mart/2009, Torlak, Ö. Tüketici Davranışını Anlamada Metafor Kullanımı: Postmodern Tüketiciyi Sivil İtaatsizlik Metaforu İle Açıklamak, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, Haziran 2008, Torlak, Ö. Pazarlama ve Erdemlilik: Yanlış Algılar İçin Bir Açılım, İş Ahlakı Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, Mayıs 2008, Uzkurt, C. ve Ö. Torlak. "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 25 Sayı 1, Temmuz 2007, Torlak, Ö., Ş. Özdemir ve V. Kula, Türk İşletmelerinin İhracat Performans Belirleyicileri, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9 Sayı 1, 2007, Uzkurt, C., Ö. Torlak ve M. Özmen Pazarlama Ahlâkının Pazar Bilgisiyle İlişkisi ve Pazarlama Performansına Etkisi: Pazarlama Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 13 sayı 27, Ocak 2007, Uzkurt, C., Ö. Torlak ve M. Özmen İşletmeler İçin Pazar Bilgisi Yeteneğinin Önemi ve Pazarlama Performansına Etkileri: 500 Büyük Firma Üzerinde Bir Araştırma, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 35 Sayı 2, Kasım 2006, Torlak, Ö. ve M. Özmen İki Farklı Kola Markası Tercih Eden Üniversite Öğrencilerini Ayıran Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20 Sayı 2, 2006, Torlak, Ö. Türkiye de Sosyal Bilimler ve Üniversitelerin Açmazları: Pazarlama Odaklılık Bir Çözüm Olabilir mi?, Akademik İncelemeler Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, 2006, Altunışık, R. ve Ö. Torlak, Türkiye de Pazarlama Araştırmalarının Genel Bir Değerlemesi ve Nitel Yöntemlerin Artan Önemi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, Ocak 2006, Torlak, Ö. ve C. Uzkurt Kola Markası Kişiliklerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6 Sayı 2, 2005, Uzkurt, C. ve Ö. Torlak Müşteri Mahremiyeti ve Müşterilerin Mahremiyet İlgisini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama, Yönetim, Yıl 16 Sayı 51, Haziran 2005, Torlak, Ö. ve Ş. Özdemir, Markanın Algılanan Sembolik Boyutları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(1), 2005, Torlak, Ö. ve N. Uçkun, Eskişehir deki Kobi lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesiti, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 2005, Torlak, Ö. Deneyimsel Pazarlama Araçları Olarak Haber ve Haber Programları Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt 3 Sayı 10, Ekim 2004,

7 21. Torlak, Ö. Marka Bilgisi ve Marka Değerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Asimetrik Etkisi, Piyasa, 3(11), Yaz 2004, Torlak Ö. Politik Örgütlerin Sivil Topluma Etkileri: Politik Pazarlamada Makyavelist Eğilimler ile Sivil (Pazar Odaklı) Değerlerin Çatışması, Sivil Toplum,2(6-7), 2004, Torlak Ö. İnternette Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri: Kavramsal Bir Çalışma, Pazarlama Dünyası, Yıl 18 Sayı 104, Mart/Nisan 2004, Torlak, Ö. ve M. Özmen, Alışveriş Ortamının Kalabalıklığı, Zaman Baskısı ve Alışverişten Duyulan Tatmin: Kavramsal Bir Çalışma, Pİ Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt 4 Sayı 4, 2003, Torlak, Ö., Bir Politik Pazarlama Aracı Olarak Hükümet Pazarlaması, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 4 Sayı 14, Ağustos-Ekim/2002, Torlak, Ö., "Üniversite Öğrencilerinin Pazarlamaya Bakış Açıları, Tüketim Alışkanlıkları ve Tatmin Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Pazarlama Dünyası, Yıl 16 Sayı 93, Mayıs/Haziran 2002, Torlak, Ö., Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine Eskişehir de Bir Araştırma, Yönetim, Yıl 13 Sayı 41, Ocak/2002, Torlak Ö., "Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim, Yıl 12 Sayı 40, Ekim 2001, Torlak, Ö., "Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Açısından Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Kalitesini Algılamalarının Önemi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 27, Yaz 2001, Torlak, Ö., "Sivil Toplum Örgütlerine Sosyal Pazarlama Yaklaşımı", Pazarlama Dünyası, Yıl 15 Sayı 85, Ocak/Şubat 2001, Torlak, Ö., "Haber Pazarlaması", Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30. Yıl Özel Sayısı, 2000, Torlak, Ö., "Belediye Hizmetlerinde Pazarlama", TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8 Sayı 1, Ocak/1999, Torlak, Ö., "Pazarlama Kararlarında Ahlâki Yaklaşımın Temelleri", Yönetim, Yıl 9 Sayı 30, Haziran 1998, Torlak, Ö., "Bilginin Pazarlanmasında Ahlâki Sorumluluk", Yeni Türkiye, Yıl 4 sayı 20, Mart/Nisan 1998, Torlak, Ö., "Yerel Hizmetlerde Kalite", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/1998, Torlak, Ö., "Pazarlama Kontrolu ve Pazarlama Performansı", Pazarlama Dünyası, Yıl 9 Sayı 53, Eylül/Ekim 1995, Torlak, Ö., "Pazarlama Yönetiminde Toplumsal ve Kurumsal Kültürün Yeri ve Önemi", Pazarlama Dünyası, Yıl 9 Sayı 51, Mayıs/Haziran 1995, Torlak, Ö., "Üretici İşletmelerde Pazarlama Maliyetlerinin İzlenmesi ve Kontroluna Yardımcı Olacak Şekilde Pazarlama Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 17 Sayı 1, Nisan/1988 (Aralık/1994'te basılmıştır),

8 39. Torlak, Ö., "Tatmin ve Tüketim Arasında Mal Politikaları", Pazarlama Dünyası, Yıl 7 Sayı 38, Mart/Nisan 1993, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Torlak, Ö., V. Doğan ve B. Y. Özkara, Algılanan Zaman Baskısının Plansız Satın alma Üzerindeki Etkisi, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Haziran 2013 Sarıkamış, Kars, Bildiri Kitabı, Torlak, Ö., B. Y. Özkara ve V. Doğan, Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımlarının Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs 2013 Marmaris, Muğla, Bildiri Kitabı, Özdemir, Ş., Ö. Torlak, C. Vatandaş, Türkiye de Aile Yaşam Dönemleri ve Özellikleri, Savrulan Dünyada Aile Sempozyumu (Sorunlar-İmkanlar-Çözümler), Sosyal Ekonomik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Kasım Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Kar Amaçsız Örgütlerde Kurumsal İtibar Yönetimi ve Ölçümü, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2012 Burhaniye, Balıkesir, Bildiri Kitabı, Doğan, V. ve Ö. Torlak, Paranın Algılanan Sembolik Değeriyle Materyalist Eğilimler Arasındaki İlişki, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2012 Burhaniye, Balıkesir, Bildiri Kitabı, Torlak, Ö. ve B. Y. Özkara. Sebepli Eylem Teorisi Bağlamında, Kişilik Özelliklerinin İnternet Üzerinden Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2012 Burhaniye, Balıkesir, Bildiri Kitabı, Torlak, Ö. ve V. Doğan, Üniversite Adaylarının Üniversite Marka Algılarının Üniversite Tercihlerine Etkilerinin Ölçümü: Eskişehir Örneği, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, Kuşadası, İzmir, Bildiri Kitabı, Özdemir, Ş., Ö. Torlak ve C. Vatandaş, Aile Yaşam Döngüsü Dönemlerinde Tüketim Kalıpları: Nitel Bir Araştırma, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2010 İzmir, Bildiri Kitabı, Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Anlık Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi İçin Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2010 İzmir, Bildiri Kitabı, Paylan, M. A. ve Ö. Torlak, Tarihsel Perspektiften Geleceğe Pazarlamanın Seyri, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2009 Yozgat, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. ve M. A. Tiltay, Materyalist Eğilim, Dini Değerler ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2009 Yozgat, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö., C. Vatandaş ve Ş. Özdemir, Aile Yaşam Döngüsü (AYD) Aşamalarını Belirlemede Temel Değişkenler Sorunu, 21. Yüzyılda Türkiye de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, 6-8 Mart 2009, Yalova, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. ve U. Koç, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Yöneticiler İçin Ne İfade Ediyor?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2008, Antalya, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. Kendi Anılarından Türk İşadamının Vizyonunda Müşteri Odaklılığın Gelişiminin İncelenmesi, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2007, Sakarya, Bildiriler Kitabı, Koç, U. ve Ö. Torlak, İşletme Sahip ve/veya Yöneticilerinin Etik Davranışlarla İlgili Algıları Rekabete Bakış Açılarından Etkileniyor mu? KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTÜ, Ankara Ekim 2006, Bildiriler Kitabı,

9 16. Özmen, M. ve Ö. Torlak, Gösterişçi Tüketim ve Alışveriş Düşkünlüğü Tüketici Ahlâkını Nasıl Etkiler?, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, ODTÜ, Ankara Ekim 2006, Bildiriler Kitabı, Uzkurt, C. ve Ö. Torlak Pazar Odaklı Öğrenme Kültürünün Müşteri Değeri Yönelimi Üzerine Etkisi, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Haziran 2006, Tokat, Bildiriler Kitabı, Koç, U. ve Ö. Torlak KOBİ lerde Kıyaslama Tekniğinin Pazarlama Stratejilerine Etkileri, 2. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, 2-3 Aralık 2005, İstanbul, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Politik Parti Yöneticilerinin Sivil (Vatandaş Odaklı) Algılamaları İle Makyavelist Eğilimlerinin Analizi, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Ekim 2005, Çanakkale, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. ve E. Erdemir, İşletme Öğrencilerinin Üniversite Öğretimi ve Bilgiye Bakışları ile Makyavelist Eğilimleri Arasındaki İlişkiler, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eylül 2005 Sakarya, Sakarya Üniversitesi İİBF, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö. ve E. Erdemir, Yönetim Kurulu Üyelerinin Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk İlişkisine Yönelik Algılamaları, 4. Orta Anadolu işletmecilik Kongresi, Mayıs 2005 Ankara, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü, Bildiriler Kitabı Torlak, Ö. KOBİ lerde Dış Kaynak Kullanımının Ürün Fiyatları ile Pazarlama Performansı Üzerindeki Etkileri, 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Aralık.2004, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bildiriler Kitabı Erdemir E., Ö. Torlak, Aile İşletmelerindeki Yöneticilerin Pazar Odaklılıkla İlgili Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Eskişehir de Bir Araştırma, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Nisan.2004, İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi, Bildiri Kitabı, Koç U. ve Ö. Torlak Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Müşteri / Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumuna Etkileri, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara 4-5.Aralık.2003, TODAİE Yayın No.319, Altunışık, R., Ö. Torlak ve Ş. Özdemir, Ekonomik Kriz ve Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma,8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2003 Kayseri, Erciyes Üniversitesi İİBF. Bildiriler Kitabı, Ş. Özdemir, R. Altunışık ve Ö. Torlak, 21. Yüzyılın Başında Pazarlama ve Satış Yöneticilerinin Pazarlama Anlayışlarının Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 31.Mayıs- 2.Haziran.2002 Afyon, 21. Yüzyılın Pazarlama Paradigması Bildiriler Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No.32, Torlak, Ö. ve Ş. Özdemir, Küçük ve Orta Ölçekli işletme Yöneticilerinin İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışları Üzerine Bir Alan Araştırması, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs 2003 Afyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö., Pazar Bilgisini Paylaşmada Satış Elemanlarının Kişilik Özelliklerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Mayıs.2002, Kocaeli Üniversitesi İİBF., Hereke-İzmit, Bildiriler Kitabı, Torlak, Ö., "Hizmet Kalitesini İyileştirmede Belediye Hizmet Kullanıcılarının Şikayet Sürecinin Düzenlenmesi", Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Mayıs.1998, Ankara, TODAİE Yayın No. 289, I. Cilt, Torlak, Ö., "Pazarlama Ahlâkı", Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu", Aralık.1997, Adapazarı, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F.-Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Adapazarı 1998, Torlak, Ö., "İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri ve Alternatif Pazarlama Stratejileri", Dünden Bugüne Adapazarı Sempozyumu, 4.Haziran.1997, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F.-Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Adapazarı 1997,

10 7.6 Diğer Yayınlar Kitaplar 1. Özdemir, Ş. Ö. Torlak, ve C. Vatandaş, Aile Yaşam Döngüsü ve Tüketim, İstanbul: Sekam Yayınları, Altunışık, R., Ş. Özdemir ve Ö. Torlak, Modern Pazarlama, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları, Torlak, Ö. Pazarlama Ahlâkı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, Tıpkı 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, Altunışık, R., Ş. Özdemir ve Ö. Torlak, Pazarlamaya Giriş, 2. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, Torlak, Ö. Tüketim Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul: İnkılab Yayınları, Torlak, Ö. Belediyelerde Hizmet Yönetimi ve Pazarlama, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Editörlükler ve Kitap Bölümleri 1. Torlak, Ö. ve R. Altunışık (Editörler), Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul Torlak, Ö. ve M. Barca, Pazar Dinamiklerindeki Değişim, Stratejik Düşünme ve Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım, Editörler; Ö. Torlak ve R. Altunışık, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2012, Torlak, Ö. Gündelik Hayatta Tüketime Yön Veren Değerlerdeki Değişim, Editör: R. Şentürk, Tüketim ve Değerler, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: , İstanbul 2010, Torlak, Ö. İş Ahlâkı Değerlerine İnsan Odaklı Bakabilmek, Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Editörler; O. Konuk ve A. K. Bayram,Adres Yayınları, Ankara 2009, Torlak, Ö. Pazarlamanın Yeni Tanımı ve Pazarlama Karmasındaki Değişime İlişkin Değerlendirmeler, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler; Varinli, İ. ve K. Çatı, Detay Yayıncılık, Ankara 2008, Torlak, Ö., R. Altunışık ve Ş. Özdemir (Editörler), Yeni Müşteri, Hayat Yayıncılık, İstanbul Torlak, Ö. ve R. Altunışık Deneyimsel Pazarlama ve Tüketici Deneyimi, Yeni Müşteri, Editörler; Torlak, Ö., R. Altunışık ve Ş. Özdemir, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2007, Torlak, Ö. ve C. Uzkurt Kültürel Etkileşim ve Yeni Tüketici, Yeni Müşteri, Editörler; Torlak, Ö., R. Altunışık ve Ş. Özdemir, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2007, Torlak, Ö. Tüketicilerin Değişen Hayat Tarzları, Yeni Müşteri, Editörler; Torlak, Ö., R. Altunışık ve Ş. Özdemir, Hayat Yayıncılık, İstanbul 2007, Torlak, Ö. Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Editör; Aktan, C.C., İGİAD Yayınları, İstanbul 2007, Projeler Tamamlanmış Projeler 1. Özdemir, Ş., Ö. Torlak ve C. Vatandaş, Tüketim Kalıplarını Tanımlayıcı Bir Unsur Olarak Aile Yaşam Döngüsü, (TÜBİTAK PROJESİ Başlangıç , Bitiş )

11 2. Torlak, Ö., C. Uzkurt ve M. Özmen, Süpermarketler ile İndirim Mağazalarında Tüketicinin Satınalma Davranışları, Hizmet Kalite Boyutları ve Müşterilerin Kalite Algılamalarının Ölçümü Eskişehir de Bir Uygulama, 2005 (Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu, Proje No: ) 3. Uzkurt, C., Ö. Torlak ve M. Özmen, Pazar Bilgisi, Pazarlama Ahlâkı ve Pazarlama Performansı İlişkilerinin Yöneticilerce Algılanması: 500 Büyük Firma Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama, 2005 (Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu, Proje No: ) 4. Torlak, Ö. ve N. Uçkun, Eskişehir deki Küçük ve Orta Boy İşletme(KOBİ) lerin Pazarlama ve Finansman Problemleri ile İşletme Yöneticilerinin İş Ahlâkı Algılamalarının Belirlenmesi, 2003 (Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu, Proje No: ) 9. İdari Görevler Rektör (KTO Karatay Üniversitesi) Dekan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF.) Dekan (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF.) Bölüm Başkanı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü) Dekan Yardımcısı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF) Ana Bilim Dalı Başkanı (Üretim Yönetimi ve Pazarlama) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 1. Ulusal Pazarlama Kongreleri Bilim Kurulu üyeliği Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongreleri Bilim Kurulu üyeliği Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği üyeliği Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi hakemliği Ödüller 1. Best paper award for the Sixteenth Annual World Business Congress, July, 4-8, Maastricht, The Netherlands. IMDA- International Management Development Association. 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Pazarlama stratejileri (Lisans) Stratejik Pazarlama (Yüksek Lisans) Pazarlama Tarihi (Doktora)

12 Bahar Güz Bahar Pazarlama Araştırmaları (Lisans) Tüketici Davranış teorisi (Doktora) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI MESLEKİ DURUM 1- EĞİTİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLARI Profesörlük : Doçentlik : Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Hakan Kitapçı Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Zafer KESEBİR 2. Doğum Tarihi: 24. 02.1945 3.Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 Yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267.

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267. ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Doğum Yeri : Antakya Doğum Tarihi : 07.07.1958 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : İşletme - Pazarlama AKADEMİK UNVANLARI ( ve Tarihi)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı