BÝRÝM FAALÝYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝRÝM FAALÝYET RAPORU"

Transkript

1 2010 Yýlý 2010 BÝRÝM FAALÝYET RAPORU

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, Dikmen/ANKARA Telefon Faks Web e-posta

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MALİYE BAKANLIĞININ MİSYON VE VİZYONU İLE BAŞKANLIĞIMIZIN MİSYONU... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Portal Donanım Envanteri Fiziksel Sunucu Envanteri İNSAN KAYNAKLARI Kadro Bilgileri Cinsiyet Bilgisi Yaş Bilgisi Öğrenim Durumu Bilgisi İstihdam Şekli Hizmet Sınıfı Yabancı Dil Bilgisi Geçici Görevlendirmeler Uzmanlaşma SUNULAN HİZMETLER Hizmetler ve Ürünler Maliye Bakanlığı Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Operasyonel Plan Maliye Bakanlığı 2010 Yılı Bütçesinin Uygulanması Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçesi Maliye Bakanlığı Kesin Hesabı Taşınır Mal İşlemleri Hazırlanan Konuşma ve Sunumlar Bakan Konuşmaları Sunumlar Faaliyet Raporları Birim Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kamu Yatırımları Dönemsel Uygulama Raporu Yılı Programı Tedbirleri İzleme Raporu Ekonomik Raporlar Yıllık Ekonomik Rapor Güncel Ekonomik Raporlar ve İstatistikler Temel Ekonomik Göstergeler Güncel Ekonomik Gelişmeler Raporları Günlük Piyasa Bilgileri Ekonomik Veriler Kitapçığı Makro Ekonomik Görünüm Raporu Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Araştırma Raporları Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Yayınlar Süreli Yayınlar... 33

4 Kitaplar, Raporlar YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşmeleri Ön Mali Kontrol Alacak Takibi Kamu Milleri Takip İşlemleri D- DİĞER HUSUSLAR KÜTÜPHANE SİSTEMİ FAZLA MESAİ BİLGİSİ EVRAK YÖNETİMİ SİSTEMİ Gelen Evrak İşlemleri Giden Evrak İşlemleri II- AMAÇ VE HEDEFLER A- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER DOKUZUNCU KALKINMA PLANI INCI HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI ORTA VADELİ PROGRAM ( ) ORTA VADELİ MALİ PLAN ( ) KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ( ) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EKİ EYLEM PLANI ( ) KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI ( ) III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI B- PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJELER Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Yönetim Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Projesi Maliye SGB.net Sistemi Projesi Evrak Yönetimi Modülü Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Projesi İç Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi -MATRA- Projesi Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi -Twinning- Projesi Evrak ve Arşiv Hizmetleri Arşivlik Malzeme İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Eğitim Faaliyetleri Değerlendirme PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5 4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET VE DEĞERLENDİRİLMESİ A- GÜÇLÜ VE GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ.. 81 V- SONUÇ TABLOLAR Tablo 1 : Son Beş Yılın Donanım Envanteri Tablo 2: Son Beş Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 3: Yabancı Dil Bilen Personel Bilgisi Tablo 4 : Bütçe İşlemleri ile İlgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı Tablo 5 : Hazırlanan Teklif, Tasarı ve Kesin Hesap Bilgileri Tablo 6 : Harcama Birimleri ve Ambar Sayıları Tablo 7 : 2010 Yılı Taşınır Cetveli (TL) Tablo 8 : Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan İşlem Sayıları Tablo 9 : 2010 Yılı İtibarıyla Abone Olunan Yayınlar Tablo 10 : Yıllar İtibarıyla Kütüphaneye Alınan Kitap Sayısı Tablo 11 : Yıllar İtibarıyla Fazla Mesai Bilgileri Tablo 12 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Kullanma Oranları (TL) Tablo 13 : Yılı Harcamalarının Oransal Dağılımı (%) Tablo 14 : Maliye SGB.net Kullanıcı Sayısı Tablo 15 : SGB.net Sistemiyle İlgili Seminerler Tablo 16 : Gerçekleştirilen Eğitimler Tablo 17: GZFT Analizi ŞEKİLLER Şekil 1 : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı... 4 Şekil 2 : Organizasyon Yapısı... 6 GRAFİKLER Grafik 1 : Personelin Unvanlar İtibarıyla Dağılımı Grafik 2 : Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı Grafik 3 : Personelin Cinsiyet Dağılımı Grafik 4 : Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı Grafik 5 : Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Grafik 6 : Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı... 15

6 Grafik 7 : Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Grafik 8 : Yurtiçi ve Yurtdışında Düzenlenen Mesleki Faaliyetler İçin Görevlendirilen Personel Sayısı Grafik 9 : Uzman Sayısı Grafik 10 : Yayımlanan Ekonomik Belge Sayısı Grafik 11 : Basımı Gerçekleştirilen Kitap Sayısı Grafik 12 : 2010 yılı içinde Ön Mali Kontrole Tabi İşlemlerin Dağılımı Grafik 13 : Kütüphanedeki Kitap Sayısı Grafik 14 : Yıllar İtibarıyla Gelen Evrak Sayısı Grafik 15 : Yıllar İtibarıyla Giden Evrak Sayısı Grafik 16 : 2010 Yılı Gelen Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 17 : 2010 Yılı Gelen Evrakın Gönderen Birim/Kurum Açısından Dağılımı Grafik 18 : 2010 Yılı Gelen Evrakın Konusuna Göre Dağılımı Grafik 19 : 2010 Yılı Giden Evrakın Dairelere Göre Dağılımı Grafik 20 : 2010 Yılı Giden Evrakın Gönderildiği Yere Göre Dağılımı Grafik 21 : 2010 Yılı Giden Evrakın Gönderildiği Yere Göre Dağılımı Grafik 22 : Ödenek ve Harcama Dağılımı EKLER Ek 1 : 2010 YILINDA BAKANLIĞIMIZ KÜTÜPHANESİ İÇİN ALINAN YAYINLAR Ek 2 : Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik (2. Düzey) Sınıflandırması (TL) Ek 3 : Yılları Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması (TL) Ek 4 : 2010 Yılı Ödenek Mukayese Tablosu Ek 5 : Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (4.Düzey) Tablosu (TL)... 91

7 SUNUŞ 5018 sayılı Kanun ile hayata geçen yeni kamu mali yönetim anlayışı; stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında etkinliğin artırılmasını, mali disiplin ve mali saydamlığın sağlanmasını, politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesini, yönetim bilgi sistemlerinin kurularak karar verme süreçlerinin desteklenmesi ve mali işlemlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı kullanılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmasını öngörmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında; Maliye Bakanlığında iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla Başkanlığımızın koordinatörlüğünde ve katılımcı yöntemle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı üst yöneticinin onayını müteakip 03/05/2010 tarihinde yürürlüğe alınmış ve Başkanlığımızın rehberlik ve koordinasyon sorumluluğu çerçevesinde söz konusu Planda yer alan eylemlerin Bakanlık birimlerinde hayata geçirilmesine yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında, Maliye SGB.net Sisteminde ihtiyaca yönelik çalışmalar (masraf planı, evrak yönetim sistemi vb.) yapılmış ve Sistemin kamu idarelerine bedelsiz devredilmesi ve teknik desteğin sağlanması uygulamasına bu yıl da devam edilmiştir. Mali konularda karar verme ve performans yönetimi açısından idari kapasitelerin güçlendirilmesi ve bir karar destek sisteminin kurulması amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamındaki Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making And Performance Management In Public Finance) projesinin eşleştirme bileşeninin uygulamasına 8 Kasım 2010 tarihinde başlanılmış olup, 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla proje eğitimlerinin başlaması planlanmıştır. Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan ve 2010 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin yer aldığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, 2010 yılı faaliyetleri kapsamında çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İsa COŞKUN Strateji Geliştirme Başkanı V.

8 I- GENEL BİLGİLER A- Maliye Bakanlığının Misyon ve Vizyonu ile Başkanlığımızın Misyonu Bakanlığımızın Misyon ve Vizyonu ile Başkanlığımızın Misyonu aşağıdaki gibidir. Maliye Bakanlığının Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir. Maliye Bakanlığının Vizyonu; Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Misyonu; Bakanlık düzeyinde sürekli değişim ve gelişim ilkesi kapsamında stratejik yönetim sürecinde etkinlik ve verimliliği sağlamak, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, yönetimin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sektörel analizleri yaparak kamu maliyesinin gelişimine katkı sağlamak ve mali karar alma süreçlerini iyileştirerek karar destek sistemleri geliştirmektir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Strateji geliştirme birimlerinin görev ve yetkileri, 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır sayılı Kanunun Mali hizmetler birimi başlıklı 60 ıncı maddesinde; Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, 1

9 e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. Mali hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. denilmektedir sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile; teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin düzenleme yapılıncaya 2

10 kadar 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler birimlerine atfedilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere ilgili kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kurulması hükme bağlanmıştır. Strateji geliştirme birimlerine, 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevlerin yanı sıra 5436 sayılı Kanunun anılan maddesi ile verilen görevler aşağıda belirtilmiştir: a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, g) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. C- Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi içinde M Blokta üçüncü ve dördüncü katlarda hizmet vermekte olup 2 adet toplantı odası ve 32 adet çalışma odası bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığının görevleri ile ilgili araştırma alanlarında kütüphane ve yayın hizmeti sağlamak üzere Başkanlığımız yönetim ve denetimi altında örgütlenmiş bir birim olan Bakanlık Kütüphanesi de Merkez Yerleşke içinde G-H Blok birinci katta hizmet vermektedir. 2. Örgüt Yapısı Başkanlığımız, Müsteşarlığa bağlı olarak hizmet vermekte olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Başkanlığımızın Maliye Bakanlığı teşkilat şemasındaki yeri aşağıdaki şekilde görülmektedir. 3

11 Şekil 1 : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 4

12 18/02/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 4 üncü maddesinde, strateji geliştirme birimlerinin görevlerini; a) Stratejik yönetim ve planlama 1 - Misyon belirleme 2 - Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma 3 - Veri-analiz ve araştırma-geliştirme b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme c) Yönetim bilgi sistemi d) Mali hizmetler 1 - Bütçe ve performans programı 2 - Muhasebe, kesin hesap ve raporlama 3 - İç kontrol fonksiyonları kapsamında yerine getireceği belirtilmiştir. Başkanlığımızda, söz konusu Yönetmelikte belirtilen fonksiyonları yerine getirmek üzere; 1. Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 2. İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Başkanlığı 4. Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. 5

13 MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK MÜSTEŞAR NACİ AĞBAL BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ Ali Mercan AYDIN İÇ KONTROL DAİRESİ İsmail ERASLAN (V) EKONOMİK VE SEKTÖREL ANALİZ DAİRESİ Nural KARACA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ İsmail ERASLAN DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ Füsun SAVAŞER Şekil 2 : Organizasyon Yapısı Bu Dairelerin görevleri ise aşağıda belirtilmiştir. Stratejik Yönetim Dairesi Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, Maliye Bakanlığı stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Maliye Bakanlığının stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik (karşı) tedbirler almak, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, 6

14 Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, Maliye Bakanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Maliye Bakanlığının yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri analiz etmek ve yorumlamak, Maliye Bakanlığının ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, Performans programına ilişkin izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlamak, İdare faaliyet raporunu hazırlamak, Strateji Geliştirme Başkanlığının operasyonel planını hazırlamak, yıl boyunca izlemek ve yıl sonunda değerlendirme raporu hazırlamak, Maliye Bakanlığı bütçesini hazırlamak, Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Taşra ödeneklerini masraf planına bağlamak, İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek, Maliye Bakanlığı bütçe kesin hesabını hazırlamak, Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak, Program tedbirleri kapsamında Maliye Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğu tedbirleri izlemek ve raporlamak. İç Kontrol Dairesi İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak, Maliye Bakanlığının iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, 7

15 İç kontrol uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, İç kontrolün Maliye Bakanlığında kurulmasını sağlamak üzere harcama birimlerinde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yapmak, Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, Kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek, Kontrol ortamının oluşturulmasını ve kontrol faaliyetlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere eğitim ve seminerler düzenlemek, Maliye Bakanlığının risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek, İç ve dış denetim raporlarını izlemek, Alacakların takip işlemlerini yürütmek, Bakanlığımız personelinin gerçekleştireceği yurt içi ve yurt dışı resmi uçak seyahatlerine yönelik yetkili servis sağlayıcılarından biletleme hizmeti alım süreci ile THY Corporate Club Firma Programı sözleşmesi sürecinin hazırlıklarını yürütmek, sonuçlandırmak ve uçuş millerinin kullanımını takip etmek. Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin konjoktürel ve yapısal gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, Ekonomik, mali ve sektörel analizler yapmak ve Bakanlık üst yönetimine sunmak, Ekonomik gelişmelerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi amacı ile kullanılacak Ekonomik Analiz Bilgi Sistemini ve bu kapsamda kullanılacak veritabanları ile buna ilişkin uygulamaları oluşturmak, geliştirmek ve yönetmek, 5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınacak olan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlamak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak, Ekonomik ve mali konulara ilişkin yapılacak Bakan sunuşları için konuşma notu ve sunum hazırlamak, Maliye politikasına ilişkin kararların ekonominin geneli üzerindeki etkisini araştırmak, Sektörel program analizleri yapmak, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik olarak genel denge modelini oluşturmak, Harcamaların etkinliğini değerlendirmek. 8

16 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak, Uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliği politika, standart ve prosedürlerini geliştirmek, uygulamak ve Maliye Bakanlığı genelinde yaygınlaştırmak, Yönetim bilgi sistemlerine yönelik süreçleri modelleme, izleme ve raporlama çalışmalarını yaparak Maliye Bakanlığı nezdinde uygulanmasını koordine etmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdindeki yönetim bilgi sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak, Yönetim bilgi sistemleri için gerekli olan kapasite planlamalarını yapmak, e-dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanmasına yönelik çalışmaları Maliye Bakanlığı nezdinde koordine etmek, Elektronik ortamda elektronik imzalı bilgi, belge ve iş akışı düzenini Strateji Geliştirme Başkanlığında kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya tedarik etmek, bu çalışmaların Maliye Bakanlığı nezdinde yaygınlaştırılması çalışmalarını koordine etmek, Strateji Geliştirme Başkanlığının bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek, Verinin istenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz, doğru bir şekilde veri tabanına kaydedilmesini sağlayarak istatistikî kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, Verilerin analiz edilebilmesi için gerekli teknik alt yapıyı oluşturarak çeşitli raporların üretilmesini sağlamak, Harcama birimlerince belirlenen kullanıcıları, Maliye SGB.net Sistemine tanıtmak, yetkilendirmek, erişim yetkisi bakımından seviyelendirmek, Kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, Birimle ilgili ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde gerekli görevleri üstlenmek, Kurumsal Portalın geliştirilmesi, güncellenmesi ve sorunların giderilmesi çalışmalarını yürütmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması hususlarında destek sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak. Destek Hizmetleri Dairesi Atamalara ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluş personeline ilişkin muvafakat istem yazıları ile atama tekliflerini, muvafakatı istenen Başkanlığımız personeline ilişkin olarak da görüş yazılarını hazırlamak, Başkanlığımız personelinin sicil ve disiplin işlemleri ile izin işlemlerini (yıllık izin, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni, yurt dışı izni) takip etmek, 9

17 Personelin derece/kademe ve kadro işlemlerini yürütmek, Yurt içinde veya yurt dışında yapılacak toplantı, konferans ve seminerlere katılacak personele ilişkin Bakanlık ve/veya Başkanlık Makamından alınacak Onay yazıları ile görevlendirme yazılarını hazırlamak, Maliye Uzman Yardımcılığı giriş, yeterlik ve mesleki eğitim ve sınav hizmetleri ile personelin yükselme, hizmet içi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetlerini yürütmek, Personelin mal bildirimi, giriş kartı-kimlik belgesi, görevlendirme, askerlik v.b. konulardaki işlemlerini yürütmek, Bilgi edinme başvuruları ile ilgili işlemleri yürütmek, Birim faaliyet raporunu hazırlamak, Bakanlık kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek, Başkanlıkça çıkarılacak süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtım hizmetlerini yerine getirmek, Başkanlık bütçesinin hazırlanması ve uygulanması işlemlerini yerine getirmek, Başkanlık bütçesi ile ilgili AHP, Aktarma, Revize tekliflerini hazırlamak ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak, Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemlerini yapmak, Başkanlık hizmet ve faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmetleri temin etmek, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak ve taşınır işlemlerini yürütmek, Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma, yolluk ve yolluk avansları gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir Portal 2008 yılı içinde adresinde aktif kullanıma açılan SGB Kurumsal Portalı ile; kurumsal bilgilerin, ortak uygulamaların, dokümanların, tartışma forumlarının tek kaynaktan, Başkanlık çalışanları ve diğer kamu idareleriyle güvenli bir şekilde paylaşılmasıyla interaktif bir katılım ortamı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje bazında yürütülen çalışmalar için tüm aktivite ve çıktılar proje ortaklarının güvenli kullanımına açılmıştır. Ayrıca, kamu ile paylaşılması uygun görülen bilgi ve belgelere de şifresiz olarak Portal üzerinden erişilebilmektedir. 10

18 Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen SGB Portal Uygulaması kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir Donanım Envanteri Başkanlığın donanım envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1 : Son Beş Yılın Donanım Envanteri Donanımın Niteliği Masaüstü Kişisel Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Sunucu * 12 Yazıcı Tarayıcı Çok Fonksiyonlu Tarayıcı Faks Cihazı Video Konferans Sistemi Projektör Cihazı Telefon Kurulu Güç 80 Kva 86 kva 86 kva 86 kva 86 kva *2009 Birim Faaliyet Raporunda; söz konusu yıla ait sunucu sayısı sehven 10 adet olarak belirtilmiştir Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Son Beş Yılın Fiziksel Sunucu Envanteri Fiziksel Sunucu Uygulama Sunucusu (Adet) Veri Tabanı Sunucusu (Adet) Uygulama Geliştirme Ortamı (Adet) Diğer (Adet) Desteklenen Protokoller TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP İnternet Bağlantısı 16 Megabit 16 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 20 Megabit 11

19 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri 31/12/2010 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda; 1 Strateji Geliştirme Başkanı, 4 Daire Başkanı, 28 Maliye Uzmanı, 5 Maliye Uzman Yardımcısı, 13 Mali Hizmetler Uzmanı, 3 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 APK Uzmanı, 1 Şube Müdürü, 2 Uzman, 3 Şef, 4 Programcı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Çözümleyici-Sistem Programcısı, 18 VHKİ, 3 Memur, 2 İstatistikçi, 3 Mütercim ve 3 Dağıtıcı kadrolu personel bulunmaktadır. Bu personelden 5 i Bakanlığımızın çeşitli birimleri ile diğer kamu idarelerinde görev yapmaktadır. Ayrıca 2 personelimiz de 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca aylıklı izin kullanmaktadır. Kadroları Bakanlığımızın diğer birimlerinde bulunan 6 VHKİ, 1 Memur ve 1 Devlet Muhasebe Uzmanı da söz konusu dönemde Başkanlığımızda geçici olarak görev yapmışlardır. Buna göre 31/12/2010 tarihi itibarıyla Başkanlığımızda fiilen görev yapan personel sayısı 98 dir. Unvanlara göre dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Başkan ve Daire Başkanı Maliye Uzmanı Maliye Uzman Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı APK Uzmanı 2 2 Uzman 40 Diğer Grafik 1 : Personelin Unvanlar İtibarıyla Dağılımı 12

20 Başkanlığın yıllar itibarıyla personel sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Grafik 2 : Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı 4.2. Cinsiyet Bilgisi 2010 yılında Başkanlığımızda çalışan 98 personelin 58 i kadın, 40 ı erkektir. Başkanlığımız personelinin cinsiyete göre oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. % 41 % 59 Kadın Erkek Grafik 3 : Personelin Cinsiyet Dağılımı 4.3. Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 13

21 9% 14% 39% 38% Yaş Yaş Yaş 50 ve Üzeri Yaş Grafik 4 : Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı 4.4. Öğrenim Durumu Bilgisi Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında 1 doçent, 4 yüksek lisans, 75 lisans, 6 ön lisans, 12 lise ve diğer okul mezunu çalışanımız bulunmaktadır Lisansüstü Lisans Önlisans Diğer Grafik 5 : Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 4.5. İstihdam Şekli Başkanlığımızda 2010 yılı içinde görev alan personelin 91 i memur, 7 si sözleşmeli personeldir. 14

22 7% 93% Sözleşmeli Memur Grafik 6 : Personelin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı 4.6. Hizmet Sınıfı Başkanlığımızda 2010 yılı içinde görev alan personelin 97 si genel idare hizmetleri sınıfında, 1 i ise teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır. 1% 99% Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Grafik 7 : Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 15

23 4.7. Yabancı Dil Bilgisi 2010 yılı itibarıyla yabancı dil bilen personele ilişkin sayısal bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: Yabancı Dil Bilen Personel Bilgisi KPDS Düzeyi Personel Sayısı A 4 B 13 C 16 D 5 TOPLAM Geçici Görevlendirmeler Personelin yıllar itibarıyla eğitim, seminer, konferans vb. çalışmalar amacıyla yapılan yurtiçi/yurtdışı mesleki faaliyetlerde görevlendirme sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Yurtdışı Görevlendirme Sayısı Yurtiçi Görevlendirme Sayısı Grafik 8 : Yurtiçi ve Yurtdışında Düzenlenen Mesleki Faaliyetler İçin Görevlendirilen Personel Sayısı 16

24 4.9. Uzmanlaşma Başkanlığımızda çalışan uzman sayısına ilişkin bilgiler yıllar itibarıyla aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Maliye Uzmanı Maliye Uzman Yrd APK Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yrd Grafik 9 : Uzman Sayısı 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Hizmetler ve Ürünler Maliye Bakanlığı Performans Programı Performans esaslı bütçeleme, kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi anlayışına göre; bütçelerin geçmiş yılların rakamlarından hareketle hazırlanması yerine kurumların uzun vadeli gelecek tasarımları üzerine bina edilmesi öngörülmektedir. Yeni kamu mali yönetimi anlayışı ayrıca stratejik planlama ile kurgulanmış geleceği, performans esaslı bütçelemeyle uygulamayı ve böylece girdi odaklı bütçelemeden çıktı odaklı bütçelemeye geçişi öngörmektedir. Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazılım) Projesi kapsamında 2007 yılında performans esaslı bütçeleme modeli oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Bu süreçte Performans Esaslı Bütçeye ilişkin mevzuat düzenlemesinden sorumlu olan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmiş, 17

25 ülkemizde uygulanacak model olarak Stratejik Yönetim Modeli uygun görülmüş, bu modele ilişkin çalışmalara katılım sağlanmıştır. Geliştirdiğimiz yazılım da tüm kamu idarelerinin kullanımına sunulmak üzere Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine eklenmiştir. Adı geçen Genel Müdürlük gerekli revizeleri yapmış olup, Stratejik Yönetim Modeli tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılmış durumdadır. Bu süreçte revize modele uygun olarak Bakanlık performans programı çalışmaları da yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle birim performans programları hazırlanmış ve sisteme girişi yapılmıştır. Ardından Bakanlık performans esaslı bütçesinin hazırlık çalışmaları başlamış olup, birim programları konsolide edilerek hazırlanan 2010 yılı Bakanlık Performans Programı TBMM ye sunulmuştur. Stratejik Yönetim Modelinin bir parçası olan İzleme ve Değerlendirme kapsamında hazırlanan üçer aylık İzleme Raporları ve Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Sayın Müsteşara sunulmuştur. Elde edilen çıktılar ve çalışma sonuçları arşivlenmiş olup, Başkanlığımız internet sayfasında ve aynı zamanda portalda yayımlanmıştır. Kamu idareleri ile bilgi paylaşımı ve performans esaslı bütçe modelini tanıtım amacıyla şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Stratejik yönetim sistemi modelinin ve SGB.net performans bütçe modülünün kullanımının yaygınlaştırılması ve karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesinde, çeşitli eğitimler verilmiştir İzleme ve Değerlendirme Performans esaslı bütçeleme sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için literatürde izleme-değerlendirme olarak tanımlanan ve performans esaslı bütçeleme anlayışının önemli bir parçası olan izleme-değerlendirme yönteminin performans ölçümü için kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca izleme-değerlendirme yöntemi bazı durumlarda, uygun standartların 18

26 tanımlanmasını, performansın bu standartlara göre sınanmasını, güncel veya beklenen sonuçların değerlendirilmesini ve gereken derslerin çıkarılmasını da içermektedir. İzleme-değerlendirme yönteminde, performans esaslı bütçe oluşturulurken belirlenen performans göstergesi hedef değerlerine ulaşılması için yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar üçer aylık dönemler itibarıyla Maliye SGB.net sistemine girilen veriler yoluyla izlenmiş ve yılsonunda da söz konusu performans göstergelerinin gerçekleşme durumları analiz edilmiştir. Yıl sonunda performans hedefine ulaşılamamış ya da gerçekleşme hedeflenen değerin üzerinde olmuşsa bunun nedenleri araştırılmış, böylece hesap verebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası ve Türk Hükümeti tarafından ortaklaşa yürütülen Kamu Harcama Analizi ve Mali Yönetim Programı kapsamında 2010 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme çalışmalarına katılım sağlanmıştır Operasyonel Plan Stratejik yönetimin bir parçası olan operasyonel planlama kurumsal sorumluluklarla bireysel sorumlulukları ilişkilendiren kısa vadeli bir planlama aracıdır. Performans yönetiminin etkin şekilde hayata geçirilebilmesi ve performansın sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için operasyonel plan yapılması gerekmektedir. Operasyonel plan ile iş ve görevler en alt seviyedeki personele dahi dağıtılarak, yöneticiye bütünü tüm yönleriyle görme imkânı sağlanacaktır. Planın bir parçası olarak tüm personelin görev tanımı, bilgi ve becerileri de tanımlanır. Bu sayede yönetici iş bölümünü yaparken kişilerin bilgi ve becerilerine göre işleri paylaştırır. Kişinin üzerindeki tüm görevler de bütün olarak görülebileceği için yönetim bütünlüğü sağlanır. Ayrıca kişilerin görevlerine ilişkin performans göstergelerinin takibi yapılarak performansın kişi bazında izlenebilmesine imkân sağlamaktadır. Bu sayede; Doğru kişiye doğru iş verilebilecek, İşlerin tek kişide toplanması riskinin önüne geçilebilecek, Yöneticiler tüm personelinin işlerinin takibini yapabilecek ve bütünü görme imkânı kazanabilecek, Yöneticiler personelinin kişisel performanslarını ölçebileceklerdir. 19

27 Başkanlığımız, stratejik plan ile uyumlu olarak ve performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla en alt düzeye kadar inen iş planlamasını 2010 yılında operasyonel plan adıyla yapmıştır. Operasyonel planlar, elektronik ortamda hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla Maliye SGB.net sistemine dahil edilmiştir. Başkanlık personelinin tümünün görev tanımları sisteme girilmiş ve 2009 yılı başında tüm personele işler paylaştırılmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı boyunca bu işler performans göstergeleri aracılığıyla izlenmiş ve yıl sonunda bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır Maliye Bakanlığı 2010 Yılı Bütçesinin Uygulanması 1. Bakanlığımız 2010 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 1 sıra numaralı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibarıyla dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanmış ve Sayın Müsteşarın Onayına sunularak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2. Ayrıntılı Harcama Programı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tertipler itibarıyla onaylanarak uygulamaya konulmuştur Yılına ilişkin Toplu ve Toplulaştırılmış Projelerin detayı oluşturulmuştur Yılı Bakanlık yatırım gerçekleşmelerine ilişkin olarak her üç ayda bir yatırım gerçekleşme raporu hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ye gönderilmiştir sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre yüzde yirmi oranının altında kalan ve Üst Yöneticinin yetkisinde bulunan aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yüzde yirmiyi aşan aktarmalar ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Bu şekilde yıl içerisinde yapılan aktarma sayısı 23 adettir sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile E cetveli, 54 ve 55 inci maddeleri kapsamında 8 adet ek ödenek talebinde bulunulmuştur sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yapılan 2 adet serbest bırakma ile 35 adet revize talebi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir yılı içerisinde 6 adet uygun görüş talebi DPT ye gönderilmiştir yılı sonunda ödenek üstü harcama olma ihtimali bulunan tertipler birimler itibarıyla tespit edilerek gerekli ödeneği temin etmek amacıyla analizler yapılmış ve fazla olduğu tespit edilen ödeneklerden, kurum içi aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır. 20

28 10. Bakanlığımız 2010 yılı Bütçesinde yer almayan tertiplerden harcama yapan birimler yıl boyunca takip edilerek gerekli uyarılar yapılmış ve hatalı işlemlerin düzeltilmesi sağlanmıştır. 11. Harcama birimlerinden gelen 1305 adet ödenek gönderme belgesi icmali ve 169 adet tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır. 12. Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesine istinaden 01/01/ /12/2010 tarihleri arasında Başkanlığımıza gelen ve işlem yapılarak gönderilen evrak ve belgelere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 13. Bakanlık harcama birimlerinin yaptığı 27 ihaleye üye olarak katılım sağlanmıştır. Tablo 4 : Bütçe İşlemleri ile İlgili Gelen ve Giden Evrakın Konularına Göre Dağılımı İşlem Yapılan Belge Açıklaması Gelen Evrak Giden Evrak Gelen Evrak Giden Evrak Tenkis Belgesi İcmali Ödenek Gönderme Belgesi İcmali Serbest Bırakma Aktarma Revize Diğer Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçesi Dönemi Bütçe Teklifleri kapsamında; a Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara göre harcama birimlerinin bütçe tekliflerini hazırlamaları konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır. b. Bakanlığımız harcama birimlerinden bütçe teklifleri alınmıştır. c. Bakanlık 2011 Mali Yılı Bütçe Teklifi hazırlanarak Sayın Müsteşarın onayına sunulmuştur. d. Sayın Bakanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yapmış oldukları 2011 Yılı Maliye Bakanlığı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşmaları hazırlanmıştır. 21

29 e. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda yapılan Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerine katılım sağlanmıştır. Başkanlığımızca hazırlanan Bütçe Teklif, Tasarı ve Kesin hesabına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5 : Hazırlanan Teklif, Tasarı ve Kesin Hesap Bilgileri Teklif, Tasarı ve Kesin Hesap Adet Gönderildiği Yer Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçe Teklifi 6 Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Bütçe Tasarısı 120 Maliye Bakanlığı 2009 Yılı Kesin Hesabı 75 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 2 Adet, İlgililere 4 Adet TBMM ye 75 Adet, Birimlere 30 Adet, İlgililere 15 Adet Sayıştay Başkanlığına 5 Adet, TBMM ye 50 Adet, Üst Yönetime ve İlgililere 20 Adet Maliye Bakanlığı Kesin Hesabı Bakanlık 2009 yılı kesin hesabı çıkarılmıştır. 1. Bakanlığımız 2009 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanmıştır. 2. Bakanlığımız 2009 yılı kesin hesap verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanmıştır. 3. Harcama birimlerinden kesin hesaba eklenmek üzere harcama gerekçelerine ilişkin açıklamalar istenmiştir. Gelen gerekçeler incelenerek, açıklamaları yetersiz olan birimlerden ayrıntılı açıklamalar istenmiş ve gerekçeler kesin hesaba eklenmiştir. 4. Bakanlık 2009 yılı kesin hesabı hazırlanarak 75 adet bastırılmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir Taşınır Mal İşlemleri Bakanlığımız 2010 yılı taşınır işlemleri kapsamında yapılan çalışmalar şunlardır. Bakanlığımız harcama birimlerince hazırlanması gereken Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin Maliye SGB.net/Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü (Sistem) içerisinde hazırlanılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır. Bakanlığımız Taşınır Kesin Hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına ve Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 22

30 Taşınır işlemlerinde, Bakanlığımız harcama birimlerinde uygulama birliğini sağlamak ve karşılaşılan sorunları gidermek üzere danışmanlık hizmeti verilmiştir. SGB.net sistemi devredilen kamu idarelerine Sistem in işleyişine yönelik eğitimler verilmiştir. Bakanlığımız harcama birimlerince talep edilen taşınır hesap detay alt kodları hesap kodu içerisinde tanımlanmıştır. Bakanlığımız merkez ve taşra harcama birimlerine ilişkin, 01/01/2010 ve 31/12/2010 tarihleri arasındaki harcama birim ve ambar sayıları aylık dönemler halinde Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Tablo 6 : Harcama Birimleri ve Ambar Sayıları Dönem Harcama Birimi Sayısı Ambar Sayısı Ocak Aralık Başkanlığımız 2010 yılı taşınırlarının dağılımı 1. düzey sınıflandırmaya göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7 : 2010 Yılı Taşınır Cetveli (TL) SIRA NO TAŞINIR HESAP KODU TAŞINIR HESAP ADI GİREN MİKTAR GİREN TUTAR ÇIKAN MİKTAR ÇIKAN TUTAR KALAN MİKTAR KALAN TUTAR İlk Madde ve Malzemeler , , , , , , Tesis, Makine ve Cihazlar ,80 0,00 0, , Demirbaşlar , , , , ,82 TOPLAM , , , , , ,06 23

31 Hazırlanan Konuşma ve Sunumlar Sayın Bakanın yapmış olduğu çeşitli konuşma ve sunumlar Başkanlığımızca hazırlanmıştır Bakan Konuşmaları Sayın Bakanın; 26 Ekim 2010 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hitaben yapmış oldukları 2011 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, 26 Kasım 2010 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hitaben yapmış oldukları 2011 Yılı Maliye Bakanlığı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşması, 13 Aralık 2010 tarihinde TBMM Genel Kuruluna hitaben yapmış oldukları 2011 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, 22 Aralık 2010 tarihinde TBMM Genel Kuruluna hitaben yapmış oldukları 2011 Yılı Maliye Bakanlığı Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Sunuş Konuşması, hazırlanmıştır Sunumlar Sayın Bakanın; 15 Ocak 2010, Son Makroekonomik Gelişmeler ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirmek Üzere Düzenlenen Basın Toplantısı konuşma metni ve sunumu, 24 Ocak 2010, AK Parti Kadın Kolları Toplantısı konuşma metni ve sunumu, 25 Ocak 2010, Denizcilik Sektörü başlıklı bilgi notu, 26 Ocak 2010, Amerikan İş Forumundaki konuşma metni, 4 Şubat 2010, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Günümüz Dünyası ve Toplumumuzun Gerçekleri Çerçevesinde Rekabetçi Yaklaşım konulu konuşma notu, 11 Şubat 2010, Yuvarlak Masa Toplantısı-Sektörler Buluşmasındaki, Oturum I ve II konuşma metni, AK Parti Kadın Kolları Toplantısı sunumu, 23 Şubat 2010, Marmara Üniversitesindeki, Global Finansal Krizin Türk Kamu Maliyesine Yansımalarına ilişkin konuşma notu ve sunumu, 3 Mart 2010, Makro politikalara ilişkin bilgi notu, 24

32 5 Mart 2010, Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ile Espiye Meslek Yüksek Okulu Akademik Yılı Hizmet Binası Açılış Töreni konuşma metni, 5 Mart 2010, Demokratik Açılım konulu konuşma notu, 5 Mart 2010, Özel Hastane Açılışında Sağlık konulu konuşma notu, 12 Mart 2010, Maliye ve Ekonomi konulu konuşma notu, 18 Mart 2010, Enerji Sektöründe Özelleştirmeler konulu konuşma notu, 17 Mart 2010, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası INTES konuşması, 26 Mart 2010, Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM konuşması, 27 Mart 2010, Dünya Gazetesinin Sorularına yanıtları, 1 Nisan 2010, Suudi Arabistan Maliye Bakanının Türkiye Ziyaretleri sırasında açılış konuşması, 6 Nisan 2010, TCDD Samsun Limanının Samsunport- Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ne Devri Konulu konuşma notu, Kuruluşundan 1 Asır Sonra Yılında Nasıl Bir Türkiye Konulu Çalıştayda, Konuklara Yöneltilmesi Öngörülen Sorular konusunda Afyon öğrencilerinin hazırladığı ankete verdiği cevaplar, 13 Nisan 2010, Son Makroekonomik Gelişmeler ile 2010 Yılı Mart Ayı, Ocak- Mart Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirmek Üzere Düzenlenen Basın Toplantısı konuşma metni ve sunumu, 14 Nisan 2010, Türkiye Ekonomisi konulu konuşma metni, 14 Nisan 2010, Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi ve Kamu Maliyesi konulu konuşma metni, 27 Nisan 2010, Sayıştay Denetçileri Derneği nce düzenlenen Kamu Yönetiminin Geliştirilmesinde Denetimin Rolü konulu panelinde yapmış olduğu konuşmanın notu, Yargı Sistemindeki Sorunların Ekonomik Maliyeti Üzerine Bilgi Notu, 6 Mayıs 2010, Halka Arz Seferberliği konulu konuşma notu, 11 Mayıs 2010, International Council of Securities Associations daveti katılımında kullandığı konuşma metni, 11 Mayıs 2010, Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Paneli ndeki konuşma metni, 13 Mayıs 2010, Al İktissad Wal Aamal Dergisi mülakatına vermiş olduğu yanıtlar, 25

33 15 Mayıs 2010, Irak-Türkiye Enerji ve Ticaret Arenası konulu konuşma metni ve Irak bilgi notu, 20 Mayıs 2010, Arap Ekonomik Forumundaki konuşma metni ve Lübnan bilgi notu, 20 Mayıs 2010, Capital Dergisinin Sorularına yanıtları, 20 Mayıs 2010, İNTES- Dünya Gazetesinde, Dünyayı İnşa Edenler-3 Projesi konulu görüş yazısı, 31 Mayıs 2010, TAF 2010, DEİK Basın Bülteni açıklaması, 1 Haziran 2010, NATA Grup ve MAYA Grup Alışveriş Merkezleri Temel Atma Töreni konuşma notu, 4 Haziran 2010, PWC ve Hollanda İşadamları Federasyonu (HODIAF) tarafından Amsterdam'da düzenlenen ''Türk Ekonomisi ve Türkiye'de Yatırım'' konulu toplantıdaki konuşma notu, 11 Haziran 2010,Anayasa Değişikliği konulu konuşma notu, 11 Haziran 2010, TOKİ- Yoksulluk, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm konulu konuşma notu, Kamu Taşınmazlarının Teşvik Kapsamında Değerlendirmesi konulu bilgilendirme toplantısındaki konuşma metni, 16 Haziran 2010, The Turkey Finance & Investment Forum 2010 da kullandığı konuşma metni, Batman Eğitim bilgi notu, 25 Haziran 2010, Global Ekonomik Görünüm sunumu, Reuters görüşmesi, CNBC görüşmesi, Bloomberg sorular ve cevaplar, BBC sorular ve cevaplar, 22 Haziran 2010, 21. Yüzyılda Türkiye konulu konuşma notu, Haziran 2010, Irak ve Komşu Ülkeler Fuarı konuşma metni, BATSO sorular ve cevaplar, 14 Temmuz 2010, Fransa konuşma notu, 14 Temmuz 2010, Özel Sektör ve Etik Arenası konulu konuşma notu, 26

34 15 Temmuz 2010, Son Makroekonomik Gelişmeler ile 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirmek Üzere Düzenlenen Basın Toplantısı konuşma metni ve sunumu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Dergisindeki makalesi, 1 Eylül 2010, Türkiye Ekonomi Kurumu nun 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı konuşma notu, Türkiye nin Jeoekonomik Önemi konulu konuşma notu, 16 Eylül 2010, 2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferans Gazetesindeki mesajı, INTES 24. Olağan Genel Kurulundaki mesajı, 24 Eylül 2010, Gaziantep-Ulan Batur Kardeş Şehir Anlaşması konuşma notu, 28 Eylül 2010, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği konuşma notu, 30 Eylül 2010, İstanbul Finans Zirvesi konuşma notu, 30 Eylül 2010, Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu konuşma notu, 30 Eylül 2010, Gaziantep Halı Fuarı konuşma notu, 6 Ekim 2010, Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım Konferansı konuşma notu, 8 Ekim 2010, M&A Forum Turkey konuşma notu, 9 Ekim 2010, Sosyal Sorumlulukta Özel Sektörün Rolü konulu konuşma notu, 09 Ekim 2010, Balıkesir-Edremit Jeotermal Tesis Açılışı konuşma notları, 13 Ekim 2010, Gaziantep Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni Konuşması, 22 Ekim 2010, European Investment Bank Forum konuşma notu, 4 Kasım 2010, İŞ Portföy Yönetimi 10.Yıl Kutlaması konuşma notu, 4 Kasım 2010, Turkey in Transformation, 18th Roundtable with the Turkish Government konuşma notu, 5 Kasım 2010, 8. İnovasyon ve Girişimcilik Sempozyumu konuşma notu, 23 Kasım 2010, Bloomberg Businessweek European Leadership Forum konuşma notu, 24 Kasım 2010, London Programme konuşma notu, 27 Kasım 2010, İpekyolu Kalkınma Ajansı konuşma notu, 28 Kasım 2010, Üniversitelerin Finansmanı konulu konuşma metni, 27

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2011 Adres Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı, M Blok, 06450 Dikmen/ANKARA Telefon 0312 415

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :B.30.2.ÇNÜ.0.65.00.00/(2. Konu : Yapılandırma Raporu Çankırı, 21/01/2009 REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz Strateji Geliştirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 1. GENEL OLARAK Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek görevler, Belediyedeki diğer dairelerin aksine, Merkezi Hükümet tarafından 5018 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş bulunan, Strateji

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 YYÜ Zeve Kampüsü 65080 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, (P.K. 141) 41400 Gebze / KOCAELİ I En büyük savaş, cahilliğe

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 60 ıncı maddesinde sayılan

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... Hata! Yer

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MART 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.II I-GENEL BİLGİLER.1 A- Misyon ve Vizyon.1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MART 2014 8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.3 I-GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa SU NUŞ 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 6 B- Birime İlişkin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe

Detaylı