Facilitating a Carer Support Group

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Facilitating a Carer Support Group"

Transkript

1 CALD Carers Peer Support Groups Croatian Japanese Korean Lithuanian French Serbian Spanish Turkish Ukrainian Facilitating a Carer Support Group Bir Bakıcı Destek Grubunun Yönetimi National Dementia Helpline For the Helpline via an interpreter call National Relay Service (TTY) for hearing impaired PEER SUPPORT FACILITATOR S TOOLKIT Çevre Desteği Yöneticileri için Araç Seti TURKISH / ENGLISH This program is funded by the Victorian Department of Health under the Health Condition Support Grants Program February 2014 Prepared by Claire Emmanuel, Diversity Officer, Peer Support Project Manager, Alzheimer s Australia Vic

2 ENGLISH AIM OF THE CARER PEER SUPPORT PROGRAM The Health Condition Support Grant Program (HCSG) is an initiative by the Health Minister of Victoria to support people living with a chronic health condition and their carers to achieve a healthy and manageable lifestyle within the community through sharing stories and information, validation and support. People living with dementia in the community and their carers from culturally and linguistically diverse communities engaged in the Carer Peer Support Group program. Carers and care recipients engaged in health literacy education sessions that included an array of topics delivered by professionals, as well as activities that foster social inclusion, participation in social and physical activities that promote health and wellbeing. This toolkit provides peer support groups with tips to develop group facilitation skills in order to manage support groups and facilitate activities. The toolkit is simplified taking into consideration the target groups predominantly elderly, language and literacy, access to resources, and the translation into nine community languages. Alzheimer s Australia Vic is keen to make the journey of people living with dementia and their carers in the community as positive and supportive as possible. OBJECTIVE OF THE PEER SUPPORT FACILITATOR S TOOLKIT To gain skills and knowledge required to effectively participate in, and provide support for people living with dementia and their carers in the community and in a variety of settings. Topics covered 1. The role of the facilitator 2. Skills needed to facilitate a group 3. Support group techniques 4. Activities to engage carers and care recipients 5. Sustainability and collaboration with service providers 6. List of resources to support this toolkit 2

3 TURKISH BAKICILAR İÇİN ÇEVRE DESTEĞİ PROGRAMININ AMACI Sağlık Durumu Destek Fonu Programı (Health Condition Support Grant Program) (HCSG), bir Victoria Sağlık Bakanlığı girişimi olup, kronik sağlık durumu ile yaşayanlara ve bakıcılarına, hikayelerini ve bilgilerini paylaşarak, onaylanma ve destek yoluyla toplum içerisinde sağlıklı ve daha kolay yürütülebilir bir yaşam tarzına erişmeleri için destek sağlar. Toplumda farklı kültürlerden ve dillerden gelen demansla yaşayan kişileri ve bakıcılarını dahil ederek Bakıcılar için Çevre Desteği Grubu programı etrafında olumlu bir yolla toplamak. Bakıcılar ve bakım görenler, profesyoneller tarafından sunulan ve bir dizi konunun kapsandığı temel sağlık bilgileri eğitim seminerlerine katılmanın yanında, sosyal kabul görmeyi ele alan, sağlıklı ve iyi olmayı teşvik edici sosyal ve fiziksel aktivitelere katılırlar. Bu araç seti, çevre desteği gruplarına destek gruplarını yönetme ve etkinlikleri yürütüme becerilerini geliştirecek bilgiler sağlar. Araç seti, hedef grubun ağırlıklı olarak yaşlı olması, dil ve okuma yazma, kaynaklara ulaşım durumlarını göz önüne alınarak basitleştirilmiş ve dokuz toplum diline tercüme edilmiştir. Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının toplum içinde sürdürdükleri yaşamı, mümkün olduğunca olumlu ve destekleyici olmasını sağlamakta kararlıdır. ÇEVRE DESTEĞİ YÖNETİCİLERİ İÇİN ARAÇ SETİNİN AMACI Demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının, toplumsal yaşama ve çeşitli ortamlara etkin katılımlarını sağlamak ve desteklemek için gerekli beceri ve bilgileri edinmek. Kapsanan başlıklar: 1. Yöneticinin rolü 2. Bir grubu yönetmek için gerekli beceriler 3. Destek grubu teknikleri 4. Bakıcıların ve bakım görenlerin katılımını sağlayıcı etkinlikler 5. Sürdürülebilirlik ve hizmet sunucularıyla işbirliği 6. Bu araç setini destekleyen kaynaklar 3

4 ENGLISH 1. THE ROLE OF THE FACILITATOR To facilitate is to enable and enhance the ability of individuals. To provide assistance to a group to enable it to achieve its objectives. A facilitator helps to support the group s harmony and potential. A group facilitator enhances each participant s sense of confidence and inclusion to participate in meaningful activities. To be able to facilitate a group, a facilitator needs to have qualities such as: Flexibility Patience Creativity Fairness Respect for difference A facilitator needs to know: How the group dynamics works and the ability to manage differences Individual strengths and qualities of each member Local services that might provide information or assistance to the group or individuals There might be one or two facilitators sharing the task of running a peer support group. It is important to keep track of the activities and the wellbeing of participants in the group and share the tasks equally. A facilitator needs to foster a sense of wellbeing and inclusion among participants in the group in order to maintain interest and achieve the purpose of joining the peer support group. The facilitator s role is to find a time and space for meetings that are: Accessible (public transport, car pool, location proximity) and building that is equipped for people with special needs (disabled access) OH& Safety: floor space, temperature (heating/cooling), seating, resources Frequency and length of meetings Well equipped: tables, chairs, good lighting, kitchen, toilets, etc Ensure that the space has public liability insurance It is important that the facilitator arrives before the group to the meeting location in order to set up the space and have it ready for the participants when they arrive. 4

5 TURKISH 1. YÖNETİCİNİN ROLÜ Yöneticilik bireylerin becerilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Bir gruba amaçlarına ulaşabilmeleri için yardımcı olmaktır. Bir yönetici, grubun harmonisinin ve potansiyelinin desteklenmesinde yardımcı olur. Bir grup yöneticisi bütün katılımcıların, anlamlı etkinliklere katılmaları için güven ve kabul görme duygularını geliştirir. Bir grubu yönetebilmek için bir yöneticinin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir: Esnek Sabırlı Yaratıcı Adil Farklılıklara saygılı Bir yöneticinin bilmesi gerekenler: Grup dinamizminin nasıl işlediği ve farklılıkları yönetebilme Bireylerin güçlü yanları ve her bir üyenin nitelikleri Gruba veya bireylere bilgi ve yardım sağlayabilecek yerel servisler. Bir çevre desteği grubunu çalıştırma görevini paylaşan bir veya iki yönetici olabilir. Ekinlikleri ve gruba katılanların durumlarını takip etmek ve görevleri eşit olarak paylaşmak önem taşır. Bir yöneticinin, grup üyelerinin çevre desteği grubuna olan ilgilerini sürdürmek ve gruba katılma amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için, grup içinde kendilerini iyi hissetmelerini ve kabul görme duygusunu yerleştirmesi gerekmektedir. Yöneticinin rolü toplantılar için uygun zaman ve yer bulmaktır, bunların: Ulaşılabilir (toplu taşımayla ulaşım, araç paylaşımı, yerin yakınlığı) ve özel ihtiyaçları olan (engelli ulaşımı) kişilere uygun donanımı olan binalar. MS& Güvenlik (OHS): yerin durumu, ısı (ısıtma/soğutma), oturma yerleri, kaynaklar Toplantıların sıklığı ve uzunluğu İyi donanımlı: masalar, sandalyeler, iyi aydınlanmış, mutfak, tuvaletler, vs Yerin genel mali sorumluluk sigortasının olması gerekmektedir. Yöneticilerin, toplantı yerinin katılanlar geldiğinde hazır olmasını sağlamak için gruptan önce gelip düzenlemeleri önemlidir. 5

6 ENGLISH 2. SKILLS NEEDED TO FACILITATE A GROUP For a Peer Support group to succeed, a facilitator needs to be well prepared and organised. A facilitator keeps a record of the activities and timetables that the group participates in. Some of the important skills that a facilitator needs to have are: Collaborative problem solving skills Listening skills Preparation and organisation skills Keep the group on track with group goals Knowing what techniques are needed at what time It is important for the facilitator to: Know how the group s dynamics work Know the individuals participating in the group and their personalities Have the ability to be proactive to minimise conflict Include every person in the discussion for plans and activities Reach a consensus and compromise on decision making Listening skills: A facilitator needs to have good listening skills. Good listening requires the worker to frequently remain silent in order to hear what is being said. The facilitator identifies the needs of individuals and the themes emerging from the group discussions. Speaking skills: It is important that the facilitator shows respect and consideration when speaking to individuals and the group. A facilitator encourages all individuals to participate in the group discussion. A facilitator s voice is clear and the words are articulate. Speaking skills are important for effective communication techniques, conflict management, building and maintaining relationships. A very important skill for the facilitator is the ability to learn from the group members, and to encourage individuals to share their skills and knowledge in a positive way. 6

7 TURKISH 2. BİR GRUBU YÖNETMEK İÇİN GEREKLİ BECERİLER Bir Çevre Desteği grubunun başarılı olması için, yöneticinin iyi hazırlanmış ve organize olması gerekmektedir. Yönetici, grubun katıldığı etkinliklerin ve zaman çizelgesinin kaydını tutar. Yöneticilerin sahip olması gereken önemli becerilerden bazıları: İşbirliğiyle sorunları çözme becerisi Dinleme becerisi Hazırlanma ve organizasyon becerileri Grubu, grubun hedeflerine odaklı tutmak Ne zaman hangi tekniklerin gerekli olduğunu bilmek Yöneticilerin aşağıdakileri yapabiliyor olması önemlidir: Grup dinamiğinin nasıl işlediğini bilmesi Gruba katılan bireyleri ve onların kişiliklerini bilmesi Çatışmaları en aza indirebilmek için önceden tedbirli davranma becerisine sahip olması Planlar ve etkinlikler için gruptaki herkesin dahil edilmesi Karar alırken uzlaşıcı ve taviz verici olması Dinleme becerisi: Bir yöneticinin iyi bir dinleme becerisine sahip olması gerekmektedir. Dinleme becerisi, görevlinin ne söylendiğini duymak için sıklıkla sessiz kalmasını gerektirir. Yönetici, bireylerin ihtiyaçlarını ve grup tartışmalarından doğan temaları belirler. Konuşma becerisi: Yöneticilerin, bireylere ve gruba karşı konuşurken saygılı ve düşünceli konuşması önemlidir. Bir yönetici, bütün bireyleri grup tartışmalarına katılmaları için teşvik eder. Yöneticinin sesi temiz ve sözleri açık seçik anlaşılırdır. Konuşma becerileri, etkin iletişim teknikleri, çatışma yönetimi, ilişki kurma ve sürdürmek açısından önemlidir. Bir yönetici için önemli becerilerden biri, grup üyelerinden öğrenmeyi bilmesi ve bireyleri beceri ve bilgilerini olumlu bir şekilde paylaşmaya teşvik etmesidir. 7

8 ENGLISH 3. SUPPORT GROUP TECHNIQUES Establishing a group Set the group s purpose Identify individual s needs: emotional, social, physical Decide size of the group Place and time of meetings: day time, night time, weekend Group guidelines clarified : rights and responsibilities, punctuality, staying focused on the task, confidentiality, commitment, equal participation Number of facilitators needed: one, two or more Resources Funding grant application, fundraising or collaboration with another organisation Catering (refreshments, tea, coffee, biscuits) Equipment: tables, chairs, whiteboard, computer, stationery, art and craft tools, audio and DVD, books, etc Access to information from Alzheimer s Australia Vic and other relevant organisations Volunteers Group facilitation styles It is important for a group facilitator to maintain a balance between TASK (what the group needs to do) and the PROCESS (the way the group functions taking into account the needs of the individual members). Here are some of the styles to facilitate a group: Autocratic The main concentration is on the task of the group Facilitator determines the pace and direction of the group Facilitator takes credit for the effectiveness of the group Democratic Group decides together on the approaches, goals, guidelines and pace of meetings Facilitator models and encourages group to self-appraise its progress Facilitator draws on the resources and skills of the individual group members Permissive The group has a good time The group may not always achieve its goals The facilitator gives very little direction and information 8

9 TURKISH 3. DESTEK GRUBU TEKNİKLERİ Bir grup oluşturmak Grubun amacını belirleyin Bireylerin ihtiyaçlarını belirleyin: duygusal, sosyal, fiziksel Grubun büyüklüğüne karar verin Toplantıların yerini ve zamanını belirleyin, gündüz, gece, hafta sonu Grup kurallarını netleştirin: Haklar ve sorumluluklar, dakiklik, görevler üzerine odaklanmak, kararlılık, eşit katılım Kaç yönetici gerektiği: bir, iki ya da daha fazla Kaynaklar Fon sağlama fon başvurusu, para toplama veya başka bir kurumla işbirliği yapmak Yiyecek içecek ikramı (atıştırmalıklar, çay, kahve, bisküviler) Donanım: masa, sandalye, beyaz tahta, bilgisayar, kırtasiye, sanat ve elişi araçları, ses düzeni ve DVD, kitaplar vs Alzheimer s Australia Vic ve diğer ilgili kurumların bilgilerine ulaşım Gönüllüler Grup yürütme biçimleri Bir grup yöneticisinin, GÖREV (grubun yapması gereken) ile işleyiş (üye bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak grubun işleyiş şekli) arasındaki dengeyi sağlaması önemlidir. Bazı grup yönetim biçimleri: Otokratik Asıl odaklanma grubun görevi üzerindedir Yönetici grubun hızını ve yönünü belirler Yönetici grubun etkinliğinden kendisine pay çıkarır Demokratik Grup yaklaşımları, hedefler, kurallar ve toplantıların hızı üzerinde birlikte karar verir Yönetici modeli kurar ve grubu gelişiminden dolayı kendileriyle gurur duymaları için teşvik eder Yönetici kaynakları toplar ve grup üyelerinin becerilerini bir araya getirir Hoşgörülü Grup iyi vakit geçirir Grup her zaman hedeflerine ulaşamayabilir Yönetici yön göstermede ve bilgi sağlamada çok kısıtlı davranır 9

10 ENGLISH 4. ACTIVITIES TO ENGAGE CARERS AND CARE RECIPIENTS In order to maintain the interest of individuals to participate in the peer support group, it is important for individuals to feel the benefit for joining the group. The facilitator identifies the needs of individuals and the motivation for them to engage in group meetings and activities. It is recommended to have a variety of activities in order to achieve a balance and satisfy the different needs of individuals. When deciding on an activity, the facilitator needs to consider the ability of individuals to participate. Have a checklist: What are the risks associated with this activity? Are there any OH&S issues involved? Would the majority of the group be able to participate? Would some individuals be disadvantaged? Is the activity affordable? Is the level of this activity easy or difficult? Is the activity enjoyable or boring? How will this activity enhance/improve the wellbeing of the participant? Examples of activities: Physical Yoga, TaiChi, stretching, swimming, walking, dancing, chair-based exercise, gardening Social Story-telling, book club, visiting local markets, movie club, knitting, cooking healthy recipes, art and craft, singing (choir), playing cards (bridge), or cultural board games (backgammon, Qigong, etc.) Social media Learning to use the computer, skype, facebook, twitter, using an ipad, iphone and Google. Alzheimer s Australia resources We Can, We Can, We Can and Relate, Motivate, Appreciate both Montessori based books and DVD Alzheimer s Australia Vic has developed these resources to enhance the quality of life and wellbeing of people living with dementia and their carers. These resources are available to download from the website or to order via the main office. A list of resources is provided in the last section of this booklet. 10

11 TURKISH 4. BAKICILARIN VE BAKIM GÖRENLERİN KATILIMLARINI SAĞLAYAN ETKİNLİKLER Bireylerin çevre desteği gruplarına olan ilgilerini sürdürebilmeleri için, bireylerin gruba katılmalarından fayda gördüklerini hissetmeleri önemlidir. Yönetici, bireylerin ihtiyaçlarını ve grup toplantılarına ve etkinliklerine katılmalarını motive edecek şeyleri saptar. Dengeyi sağlamak ve bireylerin farklı ihtiyaçlarını tatmin edecek çeşitli etkinliklerin yapılması önerilir. Bir etkinlik üzerine karar verilirken, yöneticinin katılacak bireylerin becerilerini göz önünde bulundurmaları gerekir. Bir listeniz olsun: Bu etkinlikle ilgili riskler nelerdir? Her hangi bir MS&G (OH&S) konusu var mı? Grubun çoğunluğu katılabilecek mi? Bazı bireyler dezavantajlı olacak mı? Etkinlik bütçeye uygun mu? Etkinlik düzeyi kolay ya da zor mu? Etkinlik zevkli veya sıkıcı mı? Bu etkinlik katılımcının refahını nasıl geliştirecek/iyileştirecek? Etkinlik örnekleri: Fiziksel Yoga, TaiChi, esneme, yüzme, yürüyüş, dans, sandalyeli egzersiz, bahçe işleri Sosyal Hikaye anlatma, kitap kulübü, semt pazarına ziyaret, film kulübü, örgü örme, sağlıklı yemek pişirme, sanat ve el işleri, şarkı söyleme (koro), kağıt oyunları (briç) veya kültürel masa üstü oyunları (tavla, Qigong vs) Sosyal medya Bilgisayar, skype, facebook, twitter, ipad, iphone ve Google kullanmayı öğrenmek, Alzheimer s Australia kaynakları Biz Yaparız, Biz Yaparız, Biz Yaparız ve Montessori temelli etkinlikler kitapçıkları ve DVDleri : Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının yaşam kalitesini ve iyiliklerini geliştirmek için bir etkinlikler kitapçığı hazırlamıştır. Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilere ve bakıcılarına uygun kaynaklar ve işlikler sağlamaktadır. Bu kaynaklar web sitesinden indirilebilir ya da ana merkezden sipariş edilebilir. Bu kitapçığın son bölümünde kaynakların bir listesi bulunmaktadır. 11

12 ENGLISH 5. SUSTAINABILITY AND COLLABORATION WITH SERVICE PROVIDERS A peer support group needs funding and resources in order to come together and enjoy the social support and activities. A facilitator needs to bridge relationships with many organisations and service providers in order to receive support and looks for opportunities to generate sustainable resources and activities for the participants. Support can be in the form of: In-kind which means that an organisation can provide a service for free. Example: photocopying, or tea, coffee and biscuits, or free space for meetings, etc Partnerships: this means that groups can collaborate on activities with another community organisation for a specific project. The community organisation will subsidise the cost of activities or part of the activities. Funding: applying for a community grant from local council or other sources for community activities. If the group cannot write the application, local community organisations or local council can assist. Fundraising: the group can sell items at school fetes or community events, or to sell raffle tickets and ask for donations. Many health and community organisations, as well as local council would be able to provide a professional person to deliver a workshop or an activity session free of charge. Information available in the list of resources in the last section of this booklet. It is recommended that the facilitator consults with the group to gather ideas about generating resources and support. There are many leadership roles for individuals for example, different people may organise social activities, manage finances, run the activities for the group and organise guest speakers However, it is important that participants do not feel burdened or pressured that fundraising is the sole purpose of getting together as a group. In order to sustain the facilitation of the group, a facilitator needs to have support. The role of a facilitator is a challenging one as dealing with a diverse group there may be people with high needs. Therefore, a facilitator needs support and opportunities to de-brief with a trusted colleague after every group meeting. Do not to assume a facilitator won t need it. 12

13 TURKISH 5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HİZMET SUNUCULARIYLA İŞBİRLİĞİ Bir çevre desteği grubunun bir araya gelmesi ve sosyal destek etkinliklerini yapabilmesi için fonlara ve kaynaklara ihtiyacı vardır. Bir yöneticinin, destek almak için birçok kuruluşla ve hizmet sunucusuyla ilişki köprüsü oluşturması gerekmekte olup katılanlar için sürdürülebilir kaynaklar ve etkinlikler yaratmak için fırsatlar araştırması gereklidir. Destek iki biçimde olabilir: Ayni destek, yani bir kuruluşun bir servisi ücretsiz olarak sunmasıdır. Örneğin: fotokopi çekmek veya toplantılar için çay, kahve, bisküvi veya ücretsiz yer temin etmek. Ortaklık: grupların özel bir proje için başka bir toplum kuruluşuyla etkinlikler çerçevesinde işbirliği yapmasıdır. Toplum kuruluşu etkinliklerin masraflarını ya da bir kısmını karşılayacaktır. Fonlar: toplumsal etkinlikler için yerel belediyelerden veya diğer kaynaklardan toplum fonları almak için başvurmak. Grup başvuruyu yazamazsa, yerel toplum kuruluşları veya belediye yardımcı olabilir. Para toplama: grup okul şenliklerinde veya toplumsal etkinliklerde bir şeyler satabilir ya da çekiliş biletleri satarak bağış toplayabilir. Birçok sağlık toplum kuruluşunun yanında yerel belediyeler, bir işliği yürütmesi için profesyonel birini gönderebilir veya bir etkinliği ücretsiz sağlayabilir. Bu kitapçığın son bölümünde bulunan kaynaklar listesinde bilgiler bulunmaktadır. Yöneticinin kaynak ve destek yaratmak için fikirleri bir araya toplamak için gruba danışması önerilir. Bireyler için birçok liderlik rolü bulunmaktadır, örneğin farklı kişiler sosyal etkinlikleri organize edebilir, muhasebeye bakabilir, grup etkinliklerini yürütebilir ve misafir konuşmacıları ayarlayabilir. Bununla birlikte, katılanların para toplamayı grup olarak bir araya gelmelerinin tek amacı olarak görüp, üzerlerinde bir yük veya baskı olarak hissetmemeleri önem taşımaktadır. Bir grubun yürütülmesinin sürdürülebilmesi için, yöneticinin desteğe ihtiyacı vardır. Yöneticinin rolü, farklılıklara sahip bir grupta bireylerin ihtiyaçlarının yüksek olabilmesi nedeniyle zor bir roldür. Bu nedenle, yöneticinin desteğe ve her grup toplantısından sonra güvenilir bir meslektaşıyla fırsatları yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı vardır. 13

14 ENGLISH 6. RESOURCES Alzheimer s Australia Vic Multicultural resources website Victorian section: Publications Dementia Education directory We Can, We Can, We Can Relate, motivate, appreciate based on the Montessori Method Quick Guide To Services Our Services Your Brain Matters TM 5 steps to maximise your brain health Friends Matter Dementia Help Sheets Alzheimer s Australia Vic education sessions Facilitate a carer support group Effective communication aspx#effective%2communication Exploring art as an activity Meaningful activities for men Activities for people in late stage dementia Local Community Health Centres Contact your local community health centres for free workshops about health and wellbeing. 14

15 TURKISH 6. KAYNAKLAR Alzheimer s Australia Vic Çok kültürlülük kaynakları web sitesi Vic bölümü: Yayınlar Demans Eğitim Rehberi (Dementia Education directory) Biz Yaparız, Biz Yaparız, Biz Yaparız (We Can, We Can, We Can) Montessori Metoduna dayanarak İlişkilendir, Motive et, Takdir et (Relate, motivate, appreciate based on the Montessori Method) Hızlı Servis Rehberi (Quick Guide To Services) Servislerimiz (Our Services) Beyniniz Önemlidir (Your Brain Matters TM ) 5 adımda beyninizi en sağlıklı hale getirmek Arkadaşlar Önemlidir (Friends Matter) Demans Yardım Dökümanları Alzheimer s Australia Vic eğitim seminerleri Bir Bakıcı Destek Grubunu Yönetmek (Facilitate a Carer Support Group) Etkin İletişim (Communication) aspx#effective%2communication Sanatı bir etkinlik olarak keşfetmek (Exploring art as an activity) Erkekler için anlamlı etkinlikler (Meaningful activities for men) Demansın ileri aşamasındaki kişiler için etkinlikler. (Activities for people in late stage dementia) Yerel Toplum Sağlık Merkezleri Sağlık ve iyi olma konularında ücretsiz işlikler için yerel toplum sağlık merkezinizle bağlantı kurunuz. 15

16 ENGLISH NOTES

Managing Staff and Volunteers for CSOs

Managing Staff and Volunteers for CSOs Azerbaijan Civil Society Strengthening Programme Training Courses Managing Staff and Volunteers for CSOs Course Toolkit Baku 2011 This project is funded by the European Union This document has been produced

Detaylı

Do you know what to do if you are being mistreated?

Do you know what to do if you are being mistreated? Do you know what to do if you are being mistreated? A Turkish community education resource kit for elder abuse prevention 1 The Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV) acknowledges the assistance

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2014-2015 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

Yerel ortakların tanıtımı (Polonya) Yerel ortakların tanıtımı (Türkiye) Senaryolar Çalıştay Raporları Proje Toplantıları

Yerel ortakların tanıtımı (Polonya) Yerel ortakların tanıtımı (Türkiye) Senaryolar Çalıştay Raporları Proje Toplantıları Önsöz - Vali Vahdettin Özcan... 3 Takdim..... 5 Yaşar Petek in Önsözü....... 6 Krzysztof Kazana nın Önsözü..... 7 Janusz Sobiech ve Katarzyna Koslacz ın Önsözü...... 8 Yerel ortakların tanıtımı (Polonya)

Detaylı

Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011

Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011 Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011 CONFIDENTIALITY and DATA PROTECTION All those employed at DERMAN perform their duties within a framework of confidentiality and in compliance with data protection legislation.

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS Y ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Kuralları 2014-2015 Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2015-2016 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Increasing Enrolment Rates Especially for Girls Council/EDUSER Danışmanlık Hizmetleri Konsorsiyumu

Detaylı

Reflections. Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips. Financial Statement 2012 / 2013.

Reflections. Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips. Financial Statement 2012 / 2013. Reflections Highlights of the year Project and Services Conferences and Workshops Socials and Trips Financial Statement 2012 / 2013 Special Thanks Advice Line: 020 7354 1359 Main Line: 020 3227 3580 2

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Annual Bulletin Yıllık Bülten

Annual Bulletin Yıllık Bülten Year / Yıl: 2 Issue / Sayı: 2 www.edchreturkey-eu.coe.int DEMOCRATIC CITIZENSHIP and HUMAN RIGHTS PROJECT Annual Bulletin Yıllık Bülten DEMOKRATİK VATANDAŞLIK ve İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİ Year / Yıl:

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın!

Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın! Don t forget! Don t forget! UbD school wide training UbD school wide training Friday June 24 09:30! Friday June 24 09:30! Unutmayın! Unutmayın! Okul çapında UbD eğitimi Okul çapında UbD eğitimi 24 Haziran

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Academic Year June 2013 Inside this issue: Early Years Centre 1-2 Top in Cyprus 3 Headteacher for a Day 4-5 FESK Donation 6 International Day 7-10 MUNTR 11 Coordinate Graphing 12-13 Young Leaders Award

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 Başak Kültür ve Sanat Vakfı Başak Culture and Art Foundation Kayışdağı Mah. Uslu Cad. Nihat sok. No:55/A Ataşehir İSTANBUL T. 216 420 4968 F. 216 540 2462 basaksanat@gmail.com - www.basaksanatvakfi.org.tr

Detaylı

MIRRORING EU AND TURKISH RDAs Samsun, 25/26 October 2010 Ondokuz Mayıs University Atatürk Congress and Culture Center CONFERENCE PROGRAMME MONDAY 25 OCTOBER 2010 9.00 10.00 Registration of the Participants

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments İÇERİK CONTENTS Vizyon - Misyon - Değerler Vision - Mission - Values Kalite Politikası Quality Policy İSG ve Çevre Politikası OHS and Environment Policy Tarihçe History Kurumsal Yönetim Corporate Governance

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı