Facilitating a Carer Support Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Facilitating a Carer Support Group"

Transkript

1 CALD Carers Peer Support Groups Croatian Japanese Korean Lithuanian French Serbian Spanish Turkish Ukrainian Facilitating a Carer Support Group Bir Bakıcı Destek Grubunun Yönetimi National Dementia Helpline For the Helpline via an interpreter call National Relay Service (TTY) for hearing impaired PEER SUPPORT FACILITATOR S TOOLKIT Çevre Desteği Yöneticileri için Araç Seti TURKISH / ENGLISH This program is funded by the Victorian Department of Health under the Health Condition Support Grants Program February 2014 Prepared by Claire Emmanuel, Diversity Officer, Peer Support Project Manager, Alzheimer s Australia Vic

2 ENGLISH AIM OF THE CARER PEER SUPPORT PROGRAM The Health Condition Support Grant Program (HCSG) is an initiative by the Health Minister of Victoria to support people living with a chronic health condition and their carers to achieve a healthy and manageable lifestyle within the community through sharing stories and information, validation and support. People living with dementia in the community and their carers from culturally and linguistically diverse communities engaged in the Carer Peer Support Group program. Carers and care recipients engaged in health literacy education sessions that included an array of topics delivered by professionals, as well as activities that foster social inclusion, participation in social and physical activities that promote health and wellbeing. This toolkit provides peer support groups with tips to develop group facilitation skills in order to manage support groups and facilitate activities. The toolkit is simplified taking into consideration the target groups predominantly elderly, language and literacy, access to resources, and the translation into nine community languages. Alzheimer s Australia Vic is keen to make the journey of people living with dementia and their carers in the community as positive and supportive as possible. OBJECTIVE OF THE PEER SUPPORT FACILITATOR S TOOLKIT To gain skills and knowledge required to effectively participate in, and provide support for people living with dementia and their carers in the community and in a variety of settings. Topics covered 1. The role of the facilitator 2. Skills needed to facilitate a group 3. Support group techniques 4. Activities to engage carers and care recipients 5. Sustainability and collaboration with service providers 6. List of resources to support this toolkit 2

3 TURKISH BAKICILAR İÇİN ÇEVRE DESTEĞİ PROGRAMININ AMACI Sağlık Durumu Destek Fonu Programı (Health Condition Support Grant Program) (HCSG), bir Victoria Sağlık Bakanlığı girişimi olup, kronik sağlık durumu ile yaşayanlara ve bakıcılarına, hikayelerini ve bilgilerini paylaşarak, onaylanma ve destek yoluyla toplum içerisinde sağlıklı ve daha kolay yürütülebilir bir yaşam tarzına erişmeleri için destek sağlar. Toplumda farklı kültürlerden ve dillerden gelen demansla yaşayan kişileri ve bakıcılarını dahil ederek Bakıcılar için Çevre Desteği Grubu programı etrafında olumlu bir yolla toplamak. Bakıcılar ve bakım görenler, profesyoneller tarafından sunulan ve bir dizi konunun kapsandığı temel sağlık bilgileri eğitim seminerlerine katılmanın yanında, sosyal kabul görmeyi ele alan, sağlıklı ve iyi olmayı teşvik edici sosyal ve fiziksel aktivitelere katılırlar. Bu araç seti, çevre desteği gruplarına destek gruplarını yönetme ve etkinlikleri yürütüme becerilerini geliştirecek bilgiler sağlar. Araç seti, hedef grubun ağırlıklı olarak yaşlı olması, dil ve okuma yazma, kaynaklara ulaşım durumlarını göz önüne alınarak basitleştirilmiş ve dokuz toplum diline tercüme edilmiştir. Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının toplum içinde sürdürdükleri yaşamı, mümkün olduğunca olumlu ve destekleyici olmasını sağlamakta kararlıdır. ÇEVRE DESTEĞİ YÖNETİCİLERİ İÇİN ARAÇ SETİNİN AMACI Demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının, toplumsal yaşama ve çeşitli ortamlara etkin katılımlarını sağlamak ve desteklemek için gerekli beceri ve bilgileri edinmek. Kapsanan başlıklar: 1. Yöneticinin rolü 2. Bir grubu yönetmek için gerekli beceriler 3. Destek grubu teknikleri 4. Bakıcıların ve bakım görenlerin katılımını sağlayıcı etkinlikler 5. Sürdürülebilirlik ve hizmet sunucularıyla işbirliği 6. Bu araç setini destekleyen kaynaklar 3

4 ENGLISH 1. THE ROLE OF THE FACILITATOR To facilitate is to enable and enhance the ability of individuals. To provide assistance to a group to enable it to achieve its objectives. A facilitator helps to support the group s harmony and potential. A group facilitator enhances each participant s sense of confidence and inclusion to participate in meaningful activities. To be able to facilitate a group, a facilitator needs to have qualities such as: Flexibility Patience Creativity Fairness Respect for difference A facilitator needs to know: How the group dynamics works and the ability to manage differences Individual strengths and qualities of each member Local services that might provide information or assistance to the group or individuals There might be one or two facilitators sharing the task of running a peer support group. It is important to keep track of the activities and the wellbeing of participants in the group and share the tasks equally. A facilitator needs to foster a sense of wellbeing and inclusion among participants in the group in order to maintain interest and achieve the purpose of joining the peer support group. The facilitator s role is to find a time and space for meetings that are: Accessible (public transport, car pool, location proximity) and building that is equipped for people with special needs (disabled access) OH& Safety: floor space, temperature (heating/cooling), seating, resources Frequency and length of meetings Well equipped: tables, chairs, good lighting, kitchen, toilets, etc Ensure that the space has public liability insurance It is important that the facilitator arrives before the group to the meeting location in order to set up the space and have it ready for the participants when they arrive. 4

5 TURKISH 1. YÖNETİCİNİN ROLÜ Yöneticilik bireylerin becerilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Bir gruba amaçlarına ulaşabilmeleri için yardımcı olmaktır. Bir yönetici, grubun harmonisinin ve potansiyelinin desteklenmesinde yardımcı olur. Bir grup yöneticisi bütün katılımcıların, anlamlı etkinliklere katılmaları için güven ve kabul görme duygularını geliştirir. Bir grubu yönetebilmek için bir yöneticinin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir: Esnek Sabırlı Yaratıcı Adil Farklılıklara saygılı Bir yöneticinin bilmesi gerekenler: Grup dinamizminin nasıl işlediği ve farklılıkları yönetebilme Bireylerin güçlü yanları ve her bir üyenin nitelikleri Gruba veya bireylere bilgi ve yardım sağlayabilecek yerel servisler. Bir çevre desteği grubunu çalıştırma görevini paylaşan bir veya iki yönetici olabilir. Ekinlikleri ve gruba katılanların durumlarını takip etmek ve görevleri eşit olarak paylaşmak önem taşır. Bir yöneticinin, grup üyelerinin çevre desteği grubuna olan ilgilerini sürdürmek ve gruba katılma amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için, grup içinde kendilerini iyi hissetmelerini ve kabul görme duygusunu yerleştirmesi gerekmektedir. Yöneticinin rolü toplantılar için uygun zaman ve yer bulmaktır, bunların: Ulaşılabilir (toplu taşımayla ulaşım, araç paylaşımı, yerin yakınlığı) ve özel ihtiyaçları olan (engelli ulaşımı) kişilere uygun donanımı olan binalar. MS& Güvenlik (OHS): yerin durumu, ısı (ısıtma/soğutma), oturma yerleri, kaynaklar Toplantıların sıklığı ve uzunluğu İyi donanımlı: masalar, sandalyeler, iyi aydınlanmış, mutfak, tuvaletler, vs Yerin genel mali sorumluluk sigortasının olması gerekmektedir. Yöneticilerin, toplantı yerinin katılanlar geldiğinde hazır olmasını sağlamak için gruptan önce gelip düzenlemeleri önemlidir. 5

6 ENGLISH 2. SKILLS NEEDED TO FACILITATE A GROUP For a Peer Support group to succeed, a facilitator needs to be well prepared and organised. A facilitator keeps a record of the activities and timetables that the group participates in. Some of the important skills that a facilitator needs to have are: Collaborative problem solving skills Listening skills Preparation and organisation skills Keep the group on track with group goals Knowing what techniques are needed at what time It is important for the facilitator to: Know how the group s dynamics work Know the individuals participating in the group and their personalities Have the ability to be proactive to minimise conflict Include every person in the discussion for plans and activities Reach a consensus and compromise on decision making Listening skills: A facilitator needs to have good listening skills. Good listening requires the worker to frequently remain silent in order to hear what is being said. The facilitator identifies the needs of individuals and the themes emerging from the group discussions. Speaking skills: It is important that the facilitator shows respect and consideration when speaking to individuals and the group. A facilitator encourages all individuals to participate in the group discussion. A facilitator s voice is clear and the words are articulate. Speaking skills are important for effective communication techniques, conflict management, building and maintaining relationships. A very important skill for the facilitator is the ability to learn from the group members, and to encourage individuals to share their skills and knowledge in a positive way. 6

7 TURKISH 2. BİR GRUBU YÖNETMEK İÇİN GEREKLİ BECERİLER Bir Çevre Desteği grubunun başarılı olması için, yöneticinin iyi hazırlanmış ve organize olması gerekmektedir. Yönetici, grubun katıldığı etkinliklerin ve zaman çizelgesinin kaydını tutar. Yöneticilerin sahip olması gereken önemli becerilerden bazıları: İşbirliğiyle sorunları çözme becerisi Dinleme becerisi Hazırlanma ve organizasyon becerileri Grubu, grubun hedeflerine odaklı tutmak Ne zaman hangi tekniklerin gerekli olduğunu bilmek Yöneticilerin aşağıdakileri yapabiliyor olması önemlidir: Grup dinamiğinin nasıl işlediğini bilmesi Gruba katılan bireyleri ve onların kişiliklerini bilmesi Çatışmaları en aza indirebilmek için önceden tedbirli davranma becerisine sahip olması Planlar ve etkinlikler için gruptaki herkesin dahil edilmesi Karar alırken uzlaşıcı ve taviz verici olması Dinleme becerisi: Bir yöneticinin iyi bir dinleme becerisine sahip olması gerekmektedir. Dinleme becerisi, görevlinin ne söylendiğini duymak için sıklıkla sessiz kalmasını gerektirir. Yönetici, bireylerin ihtiyaçlarını ve grup tartışmalarından doğan temaları belirler. Konuşma becerisi: Yöneticilerin, bireylere ve gruba karşı konuşurken saygılı ve düşünceli konuşması önemlidir. Bir yönetici, bütün bireyleri grup tartışmalarına katılmaları için teşvik eder. Yöneticinin sesi temiz ve sözleri açık seçik anlaşılırdır. Konuşma becerileri, etkin iletişim teknikleri, çatışma yönetimi, ilişki kurma ve sürdürmek açısından önemlidir. Bir yönetici için önemli becerilerden biri, grup üyelerinden öğrenmeyi bilmesi ve bireyleri beceri ve bilgilerini olumlu bir şekilde paylaşmaya teşvik etmesidir. 7

8 ENGLISH 3. SUPPORT GROUP TECHNIQUES Establishing a group Set the group s purpose Identify individual s needs: emotional, social, physical Decide size of the group Place and time of meetings: day time, night time, weekend Group guidelines clarified : rights and responsibilities, punctuality, staying focused on the task, confidentiality, commitment, equal participation Number of facilitators needed: one, two or more Resources Funding grant application, fundraising or collaboration with another organisation Catering (refreshments, tea, coffee, biscuits) Equipment: tables, chairs, whiteboard, computer, stationery, art and craft tools, audio and DVD, books, etc Access to information from Alzheimer s Australia Vic and other relevant organisations Volunteers Group facilitation styles It is important for a group facilitator to maintain a balance between TASK (what the group needs to do) and the PROCESS (the way the group functions taking into account the needs of the individual members). Here are some of the styles to facilitate a group: Autocratic The main concentration is on the task of the group Facilitator determines the pace and direction of the group Facilitator takes credit for the effectiveness of the group Democratic Group decides together on the approaches, goals, guidelines and pace of meetings Facilitator models and encourages group to self-appraise its progress Facilitator draws on the resources and skills of the individual group members Permissive The group has a good time The group may not always achieve its goals The facilitator gives very little direction and information 8

9 TURKISH 3. DESTEK GRUBU TEKNİKLERİ Bir grup oluşturmak Grubun amacını belirleyin Bireylerin ihtiyaçlarını belirleyin: duygusal, sosyal, fiziksel Grubun büyüklüğüne karar verin Toplantıların yerini ve zamanını belirleyin, gündüz, gece, hafta sonu Grup kurallarını netleştirin: Haklar ve sorumluluklar, dakiklik, görevler üzerine odaklanmak, kararlılık, eşit katılım Kaç yönetici gerektiği: bir, iki ya da daha fazla Kaynaklar Fon sağlama fon başvurusu, para toplama veya başka bir kurumla işbirliği yapmak Yiyecek içecek ikramı (atıştırmalıklar, çay, kahve, bisküviler) Donanım: masa, sandalye, beyaz tahta, bilgisayar, kırtasiye, sanat ve elişi araçları, ses düzeni ve DVD, kitaplar vs Alzheimer s Australia Vic ve diğer ilgili kurumların bilgilerine ulaşım Gönüllüler Grup yürütme biçimleri Bir grup yöneticisinin, GÖREV (grubun yapması gereken) ile işleyiş (üye bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak grubun işleyiş şekli) arasındaki dengeyi sağlaması önemlidir. Bazı grup yönetim biçimleri: Otokratik Asıl odaklanma grubun görevi üzerindedir Yönetici grubun hızını ve yönünü belirler Yönetici grubun etkinliğinden kendisine pay çıkarır Demokratik Grup yaklaşımları, hedefler, kurallar ve toplantıların hızı üzerinde birlikte karar verir Yönetici modeli kurar ve grubu gelişiminden dolayı kendileriyle gurur duymaları için teşvik eder Yönetici kaynakları toplar ve grup üyelerinin becerilerini bir araya getirir Hoşgörülü Grup iyi vakit geçirir Grup her zaman hedeflerine ulaşamayabilir Yönetici yön göstermede ve bilgi sağlamada çok kısıtlı davranır 9

10 ENGLISH 4. ACTIVITIES TO ENGAGE CARERS AND CARE RECIPIENTS In order to maintain the interest of individuals to participate in the peer support group, it is important for individuals to feel the benefit for joining the group. The facilitator identifies the needs of individuals and the motivation for them to engage in group meetings and activities. It is recommended to have a variety of activities in order to achieve a balance and satisfy the different needs of individuals. When deciding on an activity, the facilitator needs to consider the ability of individuals to participate. Have a checklist: What are the risks associated with this activity? Are there any OH&S issues involved? Would the majority of the group be able to participate? Would some individuals be disadvantaged? Is the activity affordable? Is the level of this activity easy or difficult? Is the activity enjoyable or boring? How will this activity enhance/improve the wellbeing of the participant? Examples of activities: Physical Yoga, TaiChi, stretching, swimming, walking, dancing, chair-based exercise, gardening Social Story-telling, book club, visiting local markets, movie club, knitting, cooking healthy recipes, art and craft, singing (choir), playing cards (bridge), or cultural board games (backgammon, Qigong, etc.) Social media Learning to use the computer, skype, facebook, twitter, using an ipad, iphone and Google. Alzheimer s Australia resources We Can, We Can, We Can and Relate, Motivate, Appreciate both Montessori based books and DVD Alzheimer s Australia Vic has developed these resources to enhance the quality of life and wellbeing of people living with dementia and their carers. These resources are available to download from the website or to order via the main office. A list of resources is provided in the last section of this booklet. 10

11 TURKISH 4. BAKICILARIN VE BAKIM GÖRENLERİN KATILIMLARINI SAĞLAYAN ETKİNLİKLER Bireylerin çevre desteği gruplarına olan ilgilerini sürdürebilmeleri için, bireylerin gruba katılmalarından fayda gördüklerini hissetmeleri önemlidir. Yönetici, bireylerin ihtiyaçlarını ve grup toplantılarına ve etkinliklerine katılmalarını motive edecek şeyleri saptar. Dengeyi sağlamak ve bireylerin farklı ihtiyaçlarını tatmin edecek çeşitli etkinliklerin yapılması önerilir. Bir etkinlik üzerine karar verilirken, yöneticinin katılacak bireylerin becerilerini göz önünde bulundurmaları gerekir. Bir listeniz olsun: Bu etkinlikle ilgili riskler nelerdir? Her hangi bir MS&G (OH&S) konusu var mı? Grubun çoğunluğu katılabilecek mi? Bazı bireyler dezavantajlı olacak mı? Etkinlik bütçeye uygun mu? Etkinlik düzeyi kolay ya da zor mu? Etkinlik zevkli veya sıkıcı mı? Bu etkinlik katılımcının refahını nasıl geliştirecek/iyileştirecek? Etkinlik örnekleri: Fiziksel Yoga, TaiChi, esneme, yüzme, yürüyüş, dans, sandalyeli egzersiz, bahçe işleri Sosyal Hikaye anlatma, kitap kulübü, semt pazarına ziyaret, film kulübü, örgü örme, sağlıklı yemek pişirme, sanat ve el işleri, şarkı söyleme (koro), kağıt oyunları (briç) veya kültürel masa üstü oyunları (tavla, Qigong vs) Sosyal medya Bilgisayar, skype, facebook, twitter, ipad, iphone ve Google kullanmayı öğrenmek, Alzheimer s Australia kaynakları Biz Yaparız, Biz Yaparız, Biz Yaparız ve Montessori temelli etkinlikler kitapçıkları ve DVDleri : Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilerin ve bakıcılarının yaşam kalitesini ve iyiliklerini geliştirmek için bir etkinlikler kitapçığı hazırlamıştır. Alzheimer s Australia Vic, demansla yaşayan kişilere ve bakıcılarına uygun kaynaklar ve işlikler sağlamaktadır. Bu kaynaklar web sitesinden indirilebilir ya da ana merkezden sipariş edilebilir. Bu kitapçığın son bölümünde kaynakların bir listesi bulunmaktadır. 11

12 ENGLISH 5. SUSTAINABILITY AND COLLABORATION WITH SERVICE PROVIDERS A peer support group needs funding and resources in order to come together and enjoy the social support and activities. A facilitator needs to bridge relationships with many organisations and service providers in order to receive support and looks for opportunities to generate sustainable resources and activities for the participants. Support can be in the form of: In-kind which means that an organisation can provide a service for free. Example: photocopying, or tea, coffee and biscuits, or free space for meetings, etc Partnerships: this means that groups can collaborate on activities with another community organisation for a specific project. The community organisation will subsidise the cost of activities or part of the activities. Funding: applying for a community grant from local council or other sources for community activities. If the group cannot write the application, local community organisations or local council can assist. Fundraising: the group can sell items at school fetes or community events, or to sell raffle tickets and ask for donations. Many health and community organisations, as well as local council would be able to provide a professional person to deliver a workshop or an activity session free of charge. Information available in the list of resources in the last section of this booklet. It is recommended that the facilitator consults with the group to gather ideas about generating resources and support. There are many leadership roles for individuals for example, different people may organise social activities, manage finances, run the activities for the group and organise guest speakers However, it is important that participants do not feel burdened or pressured that fundraising is the sole purpose of getting together as a group. In order to sustain the facilitation of the group, a facilitator needs to have support. The role of a facilitator is a challenging one as dealing with a diverse group there may be people with high needs. Therefore, a facilitator needs support and opportunities to de-brief with a trusted colleague after every group meeting. Do not to assume a facilitator won t need it. 12

13 TURKISH 5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HİZMET SUNUCULARIYLA İŞBİRLİĞİ Bir çevre desteği grubunun bir araya gelmesi ve sosyal destek etkinliklerini yapabilmesi için fonlara ve kaynaklara ihtiyacı vardır. Bir yöneticinin, destek almak için birçok kuruluşla ve hizmet sunucusuyla ilişki köprüsü oluşturması gerekmekte olup katılanlar için sürdürülebilir kaynaklar ve etkinlikler yaratmak için fırsatlar araştırması gereklidir. Destek iki biçimde olabilir: Ayni destek, yani bir kuruluşun bir servisi ücretsiz olarak sunmasıdır. Örneğin: fotokopi çekmek veya toplantılar için çay, kahve, bisküvi veya ücretsiz yer temin etmek. Ortaklık: grupların özel bir proje için başka bir toplum kuruluşuyla etkinlikler çerçevesinde işbirliği yapmasıdır. Toplum kuruluşu etkinliklerin masraflarını ya da bir kısmını karşılayacaktır. Fonlar: toplumsal etkinlikler için yerel belediyelerden veya diğer kaynaklardan toplum fonları almak için başvurmak. Grup başvuruyu yazamazsa, yerel toplum kuruluşları veya belediye yardımcı olabilir. Para toplama: grup okul şenliklerinde veya toplumsal etkinliklerde bir şeyler satabilir ya da çekiliş biletleri satarak bağış toplayabilir. Birçok sağlık toplum kuruluşunun yanında yerel belediyeler, bir işliği yürütmesi için profesyonel birini gönderebilir veya bir etkinliği ücretsiz sağlayabilir. Bu kitapçığın son bölümünde bulunan kaynaklar listesinde bilgiler bulunmaktadır. Yöneticinin kaynak ve destek yaratmak için fikirleri bir araya toplamak için gruba danışması önerilir. Bireyler için birçok liderlik rolü bulunmaktadır, örneğin farklı kişiler sosyal etkinlikleri organize edebilir, muhasebeye bakabilir, grup etkinliklerini yürütebilir ve misafir konuşmacıları ayarlayabilir. Bununla birlikte, katılanların para toplamayı grup olarak bir araya gelmelerinin tek amacı olarak görüp, üzerlerinde bir yük veya baskı olarak hissetmemeleri önem taşımaktadır. Bir grubun yürütülmesinin sürdürülebilmesi için, yöneticinin desteğe ihtiyacı vardır. Yöneticinin rolü, farklılıklara sahip bir grupta bireylerin ihtiyaçlarının yüksek olabilmesi nedeniyle zor bir roldür. Bu nedenle, yöneticinin desteğe ve her grup toplantısından sonra güvenilir bir meslektaşıyla fırsatları yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı vardır. 13

14 ENGLISH 6. RESOURCES Alzheimer s Australia Vic Multicultural resources website Victorian section: Publications Dementia Education directory We Can, We Can, We Can Relate, motivate, appreciate based on the Montessori Method Quick Guide To Services Our Services Your Brain Matters TM 5 steps to maximise your brain health Friends Matter Dementia Help Sheets Alzheimer s Australia Vic education sessions Facilitate a carer support group Effective communication aspx#effective%2communication Exploring art as an activity Meaningful activities for men Activities for people in late stage dementia Local Community Health Centres Contact your local community health centres for free workshops about health and wellbeing. 14

15 TURKISH 6. KAYNAKLAR Alzheimer s Australia Vic Çok kültürlülük kaynakları web sitesi Vic bölümü: Yayınlar Demans Eğitim Rehberi (Dementia Education directory) Biz Yaparız, Biz Yaparız, Biz Yaparız (We Can, We Can, We Can) Montessori Metoduna dayanarak İlişkilendir, Motive et, Takdir et (Relate, motivate, appreciate based on the Montessori Method) Hızlı Servis Rehberi (Quick Guide To Services) Servislerimiz (Our Services) Beyniniz Önemlidir (Your Brain Matters TM ) 5 adımda beyninizi en sağlıklı hale getirmek Arkadaşlar Önemlidir (Friends Matter) Demans Yardım Dökümanları Alzheimer s Australia Vic eğitim seminerleri Bir Bakıcı Destek Grubunu Yönetmek (Facilitate a Carer Support Group) Etkin İletişim (Communication) aspx#effective%2communication Sanatı bir etkinlik olarak keşfetmek (Exploring art as an activity) Erkekler için anlamlı etkinlikler (Meaningful activities for men) Demansın ileri aşamasındaki kişiler için etkinlikler. (Activities for people in late stage dementia) Yerel Toplum Sağlık Merkezleri Sağlık ve iyi olma konularında ücretsiz işlikler için yerel toplum sağlık merkezinizle bağlantı kurunuz. 15

16 ENGLISH NOTES

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Evde yaşayan demanslı bir kişinin bakımı

Evde yaşayan demanslı bir kişinin bakımı HIZLI HİZMET REHBERİNİZ TURKISH/ ENGLISH Evde yaşayan demanslı bir kişinin bakımı Mevcut diller: Fransızca Hırvatça İspanyolca Japonca Korece Litvanyaca Sırpça Türkçe Ukraynaca Ulusal Demans Yardım Hattı

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Disability Terms - Turkish

Disability Terms - Turkish Ageing, Disability and Home Care, Department of Family and Community Services Disability Terms Turkish fact sheet June 2012 Disability Terms - Turkish There are many words and ideas used to describe and

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Career Development Career Development Career development is an organized planning method used to match the needs of a business with the career goals of employees.formulating a career development plan can

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi.

Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. TURKISH Aile ve ev içi şiddet. Yeter demenin zamanı geldi. Aile ve ev içi şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Fertler, aileler, iş yeri ve toplum üzerinde ciddi etkileri vardır. Aile ve ev içi şiddet

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü Trauma Resource Institute tarafından Türkiye de Suriyeli Mültecilere Destek Hizmeti Verenler için Toplumsal Dayanıklılık Eğitimi Beş Günlük Eğitim Programı Ocak 26-30, 2015 - Bahçeşehir Üniversitesi Galata

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

A NUTRITION GUIDE FOR EARLY CHILDHOOD ACTIVE STAKEHOLDERS. 7 th (Final) Project Meeting Konya TURKEY 1

A NUTRITION GUIDE FOR EARLY CHILDHOOD ACTIVE STAKEHOLDERS. 7 th (Final) Project Meeting Konya TURKEY 1 A NUTRITION GUIDE FOR EARLY CHILDHOOD ACTIVE STAKEHOLDERS 7 th (Final) Project Meeting Konya TURKEY 1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish in the Field of Media 2 Course number 2204333 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA 111 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Türü (Course Type) Dersin Adı Futsal Temel Beceri Eğitim Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Course Name Basic Futsal Skill Education

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Parkinson hastalığını

Parkinson hastalığını Türkçe/İngilizce Turkish/English Parkinson hastalığını anlamak Understanding Parkinson s disease Parkinson s What is Parkinson s disease? Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson s disease is a condition that

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Gelir Yönetimi. Gönüllü

Gelir Yönetimi. Gönüllü Gelir Yönetimi Gönüllü Gelir Yönetimi (Income Management) nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), önemli ev ihtiyaçlarını ve harcamalarını karşılamak üzere paranızı yönetmenize yardımcı olmak için bir

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Grammar (2) /Turkish 2 Course number 2204329 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory,

Detaylı

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi

ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ. 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi ÇALIŞTAY YENİLİK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ: DEMOLA AĞI MODELİ 9 Nisan 2013, İzmir Üniversitesi DEMOLA, üniversite-sanayi işbirliği ile bölgesel ve küresel yenilik yaratmayı amaçlayan uluslararası bir yenilik

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

HIZMET ORTAK TASARIMI MOOC SERVICE CO-DESING

HIZMET ORTAK TASARIMI MOOC SERVICE CO-DESING HIZMET ORTAK TASARIMI MOOC SERVICE CO-DESING Amaç kullanıcı merkezli tasarımdan kullanıcı ile birlikte tasarıma geçiş konusunda yardımcı olmak hizmet ortak tasarımının aşamalarını öğretmek Xlibris araç

Detaylı

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME

2014 PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME Studyin Professional Development at Oxford House College adds credibility to any teacher! The central objectives of the Professional Development Course are: - to help

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

Gelir Yönetimi. Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir

Gelir Yönetimi. Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir Gelir Yönetimi Çocuk Koruma Kurumu tarafından yönlendirilmiştir Gelir Yönetimi(Income Management) Nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), temel ev ihtiyaçlarını ve harcamaları karşılamak amacıyla, paranızı

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish Poetry 2 Course number 2204334 Credit hours (theory, practical 3 3 Contact hours (theory, practical

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish Writing 2 Course number 2204215 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours (theory, practical)

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

Yaşlı Kişiler için Hizmetler

Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Merri Community Health Services (Merri Toplum Sağlık Hizmetleri), toplum içindeki yaşlı kişilerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı