Ders Kodu MC 689 ALGORİTMA TASARIM VE GELİŞTİRME. Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kodu MC 689 ALGORİTMA TASARIM VE GELİŞTİRME. Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR"

Transkript

1 Ders Kodu MC 689 ALGORİTMA TASARIM VE GELİŞTİRME 6 Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 120 saat,ders,sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Temel Algoritma tasarım teknikleri öğrenilecektir. Ders Planı SQL / ADO erişimi / Bazı Veri Tabanı Algoritmaları/ Algoritma Tasarım ve Analiz Teknikleri. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders,labarotuar çalışması. Yıl içinde toplam 3 ödev verilecektir. 2 yıl-içi,1 yıl-sonu yazılı sınav kitap ve notlar açık. Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [5 ] Temel Okuma Listesi Algorithms Robert Sedgewick

2 Ders Kodu MC 111 Analiz I I Prof.Dr. Hülya Şenkon Önkoşul Eşkoşul ECTS Değeri 6 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada beş saat Amaç Öğrencilere, tüm matematik derslerinin temelini oluşturan analiz bilgilerini ve yöntemlerini vermek Ders Planı Reel Sayılar/Reel Sayı Dizileri/Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik/Fonksiyonların Sınıflandırılması/Bir Fonksiyonun Türevi/Limitlerde Belirsiz Şekiller/Diferansiyel ve Türevin Uygulamaları/Fonksiyonların Değişimi ve Grafik Çizimi Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders Her bölümle ilgili çok sayıda ödev İki Arasınav Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 50 ] Derse Katılım % [ 5 ] % [ ] Sınıf Çalışmaları % [ 5 ] Temel Okuma Listesi Ratip Berker, Analiz Dersleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul, 1993 George B. Thomas, Jr. (Revised by Ross L. Finney, Maurice D. Weir, Frank R. Giordano), Calculus, Addison Wesley, 2001 Lutfi Biran, Erol Yarız, Genel Matematik, İstanbul, 1991

3 Ders Kodu MC 211 Analiz II II Prof.Dr. Hülya Şenkon Önkoşul Analiz I dersini almış olmak Eşkoşul ECTS Değeri 6 1 Yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada beş saat Amaç Sayı serileri ve integral türleri ile ilgili temel bilgileri ve integral hesabın uygulamalarını vermek Ders Planı Sonsuz Seriler/Belirsiz İntegral/Belirli İntegral ve Uygulamaları/Improper İntegraller Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders Her bölümle ilgili çok sayıda ödev İki Arasınav Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 50 ] Derse Katılım % [ 5 ] % [ ] Sınıf Çalışmaları % [ 5 ] Temel Okuma Listesi George B. Thomas, Jr. (Revised by Ross L. Finney, Maurice D. Weir, Frank R. Giordano), Calculus, Addison Wesley, 2001 Lutfi Biran, Erol Yarız, Genel Matematik, İstanbul, 1991

4 Ders Kodu UN 101 T0 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 1 Necati Ucuzsatar Önkoşul Yok Eşkoşul Yok Kredi Değeri 0 ECTS Değeri 0 15 Hafta Öğrencinin Toplam Çalışma 30 Saat Saati Amaç Yüksek öğretim kurumunun Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ders programlarının yürütülmesinde öngördüğü ve emrettiği amaç olan yakın tarihimizden çıkarılan derslerle türk gençliğine milli ve manevi değerlerini kazandırmak. Ders Planı İstiklal Savaşı, Mondros Mütarekesi, Amasya Tamimi, Milli Kongreler, Misak-I Milli, TBMM Açılışı, Sevr Ant. Gümrü Ant., 1.2. İnönü Savaşları, Moskova Ant., Sakarya Savaşı, Ankara İhtilafnamesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kalkması, Lozan Ant., Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kalkması, devrimler, laikliğin kabulu, Atatürkçü düşünceye yöneltilen tehditler, Milli mücadele sürecinde tehdit, gericilik, Yıkıcı bölücü akımlar Türkiye coğrafyası ve yurdumuza yönelik tehditler bakımından üniversite gençliğini aydınlatmak Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Sınıf içi anlatım Var Yazılı sınav Ara Sınav % [ 45] Son Sınav % [45] Değerlendirme Derse Katılım % [10] % [- ] Sınıf Çalışmaları % [- ] Temel Okuma Listesi Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce : İsmet Giritli, Necati Ucuzsatar Mustafa Kemal Atatürk : Nutuk

5 Ders Kodu 2 Önkoşul Eşkoşul Kredi Değeri 0 ECTS Değeri 0 UN 201 T0 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Necati Ucuzsatar Yok Yok 15 Hafta Öğrencinin Toplam Çalışma 30 Saat Saati Amaç Yüksek öğretim kurumunn Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ders programlarının yürütülmesinde öngördüğü ve emrettiği amaç olan yakın tarihimizden çıkarılan derslerle türk gençliğine milli ve manevi değerlerini kazandırmak Ders Planı Atatürkçülük ideolojisi Atatürk ün düşün yapısı Atatürkçü metodoloji Atatürk ideolojisinin laiklik ilkesi Devletin esasları Çağdaş Atatürkçülük 21. yy da Türkiye nin karşılaşacağı sosyal ve siyasal konulara Atatürkçü yaklaşım Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri - Türkiye coğrafyası ve yurdumuza yönelik tehditler bakımından üniversite gençliğini aydınlatmak Sınıf içi anlatım Yazılı sınav Ara Sınav % [45] Son Sınav % [ 45] Değerlendirme Derse Katılım % [ 10] % [ -] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Günümüzde Atatürkçülük: İsmet Giritli TBMM Gizli Celse Zabıtları

6 Ders Kodu MC 78h Bilgisayardan Seçme Konular - I 7. Yarıyıl M. Ünal AZAKLIOĞULLARI Önkoşul Yok Eşkoşul Yok ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Saat, Ders saatleri ve seçilen konulara hazırlık dahil Amaç Bilişim teknolojisinin gelişimi, Bilişim projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, Bilişim ve uygulamaları alanlarında çalışacak üniversite mezunu gençlerden şirketlerin beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılanacağı, Avrupa Birliği nde halen öncelik verilen ve yürütülmekte olan bilişim ve toplumsal uygulamalara yönelik projelerle ilgili bilgilendirmek, Öğrencilerin ilgi alanına giren ve/veya kendilerini geliştirmek istedikleri güncel bilişim teknoloji ve uygulamaları ile ilgili seminerleri, araştırmaya dayalı ve bir bütünlük sağlayacak şekilde organize etmek, Grup projeleri için gereken ortamı yaratmak Ders Planı Bilişim teknolojisinin gelişimi, Bilişim projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, Bilişim ve uygulamaları alanlarında çalışacak üniversite mezunu gençlerden şirketlerin beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılanacağı, Avrupa Birliği nde halen öncelik verilen ve yürütülmekte olan bilişim ve toplumsal uygulamalara yönelik projeler, Öğrencilerin ilgi alanına giren ve/veya kendilerini geliştirmek istedikleri güncel bilişim teknoloji ve uygulamaları ile ilgili seminerler. Bilişim teknolojisinin gelişimi, Bilişim projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, Bilişim ve uygulamaları alanlarında çalışacak üniversite mezunu gençlerden şirketlerin beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılanacağı, Avrupa Birliği nde halen öncelik verilen ve yürütülmekte olan bilişim ve toplumsal uygulamalara yönelik projelerle ilgili bilgilendirmek, Öğrencilerin ilgi alanına giren ve/veya kendilerini geliştirmek istedikleri güncel bilişim teknoloji ve uygulamaları ile ilgili, araştırmaya dayalı ve bir bütünlük sağlayacak şekilde organize edilen seminerler ile gelişme ortamını yaratmak, Günün gerektirdiği grup projeleri (çalışmaları) için ortak çalışma yapma kültürünü oluşturmak, Öğrencileri iş ortamına hazırlamak. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri MS Power Point Sunumları Öğrencilerin ilgi alanına giren ve/veya kendilerini geliştirmek istedikleri güncel bilişim teknoloji ve uygulamaları ile ilgili, araştırmaya dayalı hazırlanmış, bütünlük arzeden konularda sunumlar Sözlü Değerlendirme Ara Sınav % [ ] Son Sınav % [70]

7 Derse Katılım % [10] % [ ] Sınıf Çalışmaları % [20] Temel Okuma Listesi Fundamentals of Project Management, J. P. Lewis, 2002, American Management Association. MS Project Management, 2000, Microsoft Corp. ERP: Making It Happen The Implementers Guide to Success with Enterprise Resource Planning, T. F. Wallace, M. H. Kremzar, 2001 John Wiley & Sons, Inc. AB Projeleri,

8 Ders Kodu MC 586 YAZILIM GELİŞTİRME TEKNİKLERİ 5 Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 120 saat,ders,sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Öğrencilere C++ programlama dilini ve bu dildeki programlama tekniklerini tanıtmak.. Ders Planı C++ Proglamlama Diline Giriş / C++ Programlama Dilinin Bileşenleri / Veri Saklama: Değişkenler ve Sabitler / Deyimler,Önermeler ve Operatörler / Fonksiyonlar,Temel Program Kontrolü / Girdi ve Çıktıların Temelleri / İşaretçiler / Yapılar / Kalıtım / Çokşekillilik / Özel Sınıflar ve Fonksiyonlar / Şablon / Hata Tespiti ve Kullanımı. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders,labarotuar çalışması. Yıl içinde toplam 3 ödev verilecektir. 2 yıl-içi,1 yıl-sonu yazılı sınav kitap ve notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [5 ] Temel Okuma Listesi Data Structures using C++ D.S.Malik

9 Ders Kodu MC 321 Cebir I III. Prof.Dr.Erol BALKANAY, Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ Önkoşul Lineer Cebir I, Soyut Matematik Yapılar Eşkoşul --- ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Bu dersin amacı, Soyut Cebirin temel kavram ve tekniklerini vermektir. Ders ayrıca Tamsayıları ve Grupları içerir. Ders Planı Cebirsel Yapı Kavramı Tek ve çift işlemli cebirsel yapılar Grup, Alt Grup, Devresel Grup Permütasyon Grupları Alterne Gruplar Kalan Sınıfları ve Lagrange Teoremi Homomorfizm ve İzomorfizm Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları Grubun Bir Kümeye Etkisi(action) ve G- Kümeler İzomorfizm Teoremleri Sylow Teoremleri Bu dersin sonunda, öğrencilerin Soyut Cebirin kendileri için önemli olduğunu kavramaları beklenir. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Dummit, D.S., Foote, R.M., (1999) Abstract Algebra, Second ed., Prentice- Hall. Fraleigh, J.B., (1999) Abstract Algebra, Sixth Ed., Addison-Wesley Publishing Company.

10 Ders Kodu MC 421 Cebir II IV Prof.Dr.Erol BALKANAY, Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ Önkoşul Cebir I Eşkoşul --- ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Bu dersin amacı, Soyut Cebirin temel kavram ve tekniklerini vermektir. Ders ayrıca Halkalar, Cisimler ve Tamlık Bölgesi konularını içerir. Ders Planı Halka, Cisim ve Tamlık Bölgesi Kesirler Cismi Polinom Halkaları Bir Cisim Üzerinde Polinomların Çarpanlara Ayrılışı İdealler ve Bölüm Halkaları Halka Homomorfisi Asal ve Maksimal İdealler Tek Türlü Çarpanlara Ayrılış Bölgeleri Cisim Genişlemeleri Sonlu Cisimler ve Galois Kuramına Giriş Bu dersin sonunda, öğrencilerin Soyut Cebirin kendileri için önemli olduğunu kavramaları beklenir. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Dummit, D.S., Foote, R.M., (1999) Abstract Algebra, Second ed., Prentice- Hall. Fraleigh, J.B., (1999) Abstract Algebra, Sixth Ed., Addison-Wesley Publishing Company.

11 Ders Kodu MC 78d ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER 7 Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 90 saat,ders,sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Çok değişkenli verinin temel özelliklerini anlama. 2.Doğrulayıcı ve açıklayıcı çok değişkenli istatisitik yöntemleri verimli bir şekilde kullanabilme Ders Planı Varyans ve Kovaryans Analizi / Çok Değişkenli Normal Dağılım / Çoklu Ayırma Analizi / Ana Bileşen Analizi / Faktör Analizi / Kümeleme Analizi Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders,labarotuar çalışması. Yıl içinde toplam 2 ödev verilecektir. 2 yıl-içi,1 yıl-sonu yazılı sınav kitap ve notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [5 ] Temel Okuma Listesi Statistical Factor Analysis and Related Methods Alexander Basilevsky Analyzing Multivariate Data Paul E.Green

12 Ders Kodu MC 585 DOSYA İŞLEME VE ORGANİZASYONU 5 Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 120 saat,ders,sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Bir organizasyondaki veri tabanı yönetim sisteminin rolünü anlamak İlişkisel veri modellerindeki operasyonları ve yapıları da içeren veri tabanının temel konularını anlamak. Ders Planı Visual Basic / Access / Veri Tabanı ve Kullanımı / Veri Tabanı Yapısı / Birbiriyle İlişkili Veri Tabanı Modelleri / Dosya Organizasyonu / Dosyalarda İndeks Yapısı / DAO Erişimi / Güvenlik. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders,labarotuar çalışması. Yıl içinde toplam 3 ödev verilecektir. 2 yıl-içi,1 yıl-sonu yazılı sınav kitap ve notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [5 ] Temel Okuma Listesi Fundamentals of Database Systems Ramez Elmasri,Shamkant B. Navathe

13 Ders Kodu MC 361 Diferansiyel Denklemler I III.yy Yard.DoçDr.Işık İzmirlioğlu Önkoşul Analiz I, Analiz II Eşkoşul - ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Birinci ve İkinci mertebeden diferansiyel denklemler mühendislik doğal bilimler ekonomi problemlerinin analizi ve çözümü Ders Planı I. Mertebeden Diferansiyel Denklemler: II. Clairaut ve Lagrange diferansiyel denklemler. III. Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer diferansiyel denklemler. IV.Euler, diferansiyel denklemler. Ders planında belirtilen konularda öğrenciye problem çözme ve yorumlama yeteneği kazandırmak. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı - 1 arasınav ve bir yarıyıl sonu sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Diferansiyel Denklemler Schaum s out Lines Richard Bronson p.h.d

14 Ders Kodu MC 581 Diferansiyel Denklemler II V.yy Yard.Doç.Dr. Işık İzmirlioğlu Önkoşul Analiz I, Analiz II, Diferansiyel Denklemler I Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Mühendislik ve doğal bilimler problemlerinin II. mertebeden diferansiyel denklemler ve denklem sistemleri ile analizi ve çözümü Ders Planı I.Birinci Mertebeden Denklem Sistemleri II. İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri III. Denklem Sistemlerinin Laplace Dönüşümleriyle Çözümleri Ders planında belirtilen konularda öğrenciye problem çözme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı - 1 arasınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Diferansiyel Denklemler Schaum Serisi. Richard Bronson Diferansiyel Denklemler Talat Tuncer

15 Ders Kodu MC 531 Diferansiyel Geometri I Güz Yard.Doç.Dr.Adnan İLERÇİ Önkoşul Lineer cebir ve Analiz dersleri (I-IV) Eşkoşul - Kredi Değeri (2+2) 3 ECTS Değeri 6 Bir yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Yeterli eğri ve yüzey bilgisiyle donatmak Ders Planı Vektörler Skaler çarpım ve vektörel çarpım Gerçel değişkenli vektörel fonksiyonlar Eğriler Eğrilik ve burulma Yüzeyler Birinci ve ikinci esas formlar - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı Yarıyıl içinde iki defa ödev Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [05] % [10] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Ders notları

16 Ders Kodu MC 472 Diskrit Matematik IV Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ, Prof.Dr.Erol BALKANAY Önkoşul --- Eşkoşul --- ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Ayrık matematiksel yapıları tanıtmak, Saymanın ve Recurrence Bağıntılarının önemini göstermek, Ayrık matematiksel problemleri modellemek. Ders Planı Lojik Kümeler Bağıntı ve Fonksiyon Algoritmalar Saymanın Temel İlkeleri İleri Sayma Teknikleri Katıp-Katmama Prensibi Generating Fonksiyonlar Recurrence Bağıntıları Graflara Giriş Boole Cebiri Matematiği ve ayrık matematiksel yapıları gerektiği durumlarda kullanabilmek. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Rosen, H.K., (1995) Discrete Mathematics and its Applications, Third ed., McGraw- Hill. Grimaldi, R.P., (1999) Discrete and Combinatorial Mathematics, Fourth ed., Addison Wesley Longman

17 Ders Kodu MC 171 Bilgisayara Giriş 1. yy. Öğr. Gör. Levent Cuhacı Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 120 saat; ders, sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Bilgisayar sistemlerinin tarihsel gelişimleriyle birlikte incelenmesi Algoritma geliştirebilme ve temel programlama mantığının kazandırılması. QBASIC programlama dilinde uygulama geliştirebilme. Ders Planı Bilgisayarların Tarihçesi Bilgisayarların Bileşenleri Problem Çözme ve Programlama Programlama Dilleri Akış Diyagramları QBASIC Programlama Dili Değişkenler, Veri Tipleri Aritmetik İşlemler Giriş ve Çıkış Deyimleri Koşullu Deyimler Döngüler Dizi ve Matrisler Katar İşlemleri Alt Programlar ve Fonksiyonlar Sıralı Erişimli Dosyalar Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri İlk 3 hafta derslikte, son 12 hafta ise bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak ders işlenecektir. Yıl içinde 2 adet programlama ödevi verilecektir. 2 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ 05 ] Temel Okuma Listesi QuickBasic 4.5, Said Erdoğan, 4. Baskı, Beta Yayınları, 2000.

18 Ders Kodu MC 88b Bilgisayar Ağları 8. yy. Öğr. Gör. Levent CUHACI Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 90 saat; ders, sınıf çalışması ve ödev dahil. Amaç Veri iletişiminin temellerinin öğretilmesi. Bilgisayar ağ topolojilerinin incelenmesi. OSI Referans Modeli katmanlarının ve bu katmanlar üzerinde çalışan protokollerin incelenmesi. Ders Planı Veri Haberleşmesi Hata Sezme ve Düzeltme Teknikleri OSI Referans Modeli Veri Bağı Katmanı Ağ Katmanı Taşıma Katmanı Bilgisayar Ağ Kavramları Yerel Alan Ağları Geniş Alan Ağları ISDN Frame Relay ATM TCP/IP Protokol Kümesi Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Dersler derslikte işlenecektir. Yıl içinde 1 tane araştırma ödevi verilecektir. 2 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 15 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Computer Networks, 3 rd edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, R. Çölkesen, B. Örencik, Papatya Yayıncılık, Data Communications and Computer Networks, 2 nd edition, M. Duck, R.Read, Prentice Hall, 2003.

19 Ders Kodu MC 88d Bilgisayardan Seçmeli Konular II 8. yy. Öğr. Gör. Levent CUHACI Önkoşul Yazılım Geliştirme Teknikleri Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 100 saat; ders, sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Java programlama dilinin genel özelliklerinin ve tarihçesinin incelenmesi. Java ile nesneye yönelik programlama kavramlarının tanıtılması. Sıkça kullanılan Java sınıflarının incelenmesi. Java programlama dili ile uygulama geliştirme. Ders Planı Java Programlama Diline Giriş Java Uygulamaları ve Java Appletleri Kontrol Deyimleri Metodlar Diziler Nesneler Nesneye Yönelik Programlama Katarlar ve Karakterler Java ile 2 Boyutlu Grafik Grafiksel Kullanıcı Arabirim Bileşenleri Hata Durumları Kotarma Çoklu Kullanım Dosyalar Ağ İşlemleri Java ile Çoklu Ortam. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Dersler bilgisayar laboratuarında uygulamalı olarak işlenecektir. Yıl içinde 1 adet programlama ödevi verilecektir. 1 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar açık. Değerlendirme Ara Sınav % [ 30 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 20 ] Sınıf Çalışmaları % [ 05 ] Temel Okuma Listesi Java : How to Program, 4 th edition, Dr. Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Deitel & Associates, Inc, 2001.

20 Ders Kodu MC 311 Analiz III 3. Yarıyıl Doç.Dr. Neşe Yelkenkaya Önkoşul Analiz I, Analiz II. Eşkoşul None ECTS Değeri 6. Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada 5 saat. Amaç Bu dersin amacı, ileri matematik derslerinde ve matematiğin önemli olduğu bilim dallarında gerekli olan temeli vermek Ders Planı Dizilerde ve Serilerde Düzgün Yakınsaklık (Fonksiyon Dizi ve Serileri) Çok Değişkenli Fonksiyonlar : Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Diferansiyellenebilir Fonksiyonlar, Kapalı Fonksiyonlar, Koordinat Dönüşümleri, Fonksiyonel Bağlılık, Jakobiyen, Ortalama Değer Teoremi, Ekstremumlar. Bir Parametreye Bağlı İntegraller - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ödev+Ders Konuyla ilgili problemler. 2 Kısa sınav, 2 Ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 45 ] Derse Katılım % [ 5 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi G.B.Thomas-R.L.Finney, Thomas Calculus,Addison Wesley Longman(2001). Walter Rudin, Principle of Mathematical Analysis, MCGraw-Hill, New York (1976). Spivak, Michael, Calculus, Inc. New York(1967). L.Brand, Advanced Calculus, John Willey&sons.ınc.(1960) Giocama Saban, Analiz Dersleri II, İ.Ü.F.F. Yayınları, İstanbul (1972). Abdülkadir Özdeğer- Nursun Özdeğer, Çözümlü Analiz Problemleri II., İ.T.Ü.Yayınevi, İstanbul (1996). Advanced Calculus, Schaum s Outline

21 Series.

22 Ders Kodu MC 411 Analiz IV 4. Yarıyıl Doç.Dr. Neşe Yelkenkaya Önkoşul Analiz I, Analiz II, Analiz III. Eşkoşul None ECTS Değeri 6 15 Hafta. Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada 5 saat. Amaç Bu dersin amacı, ileri matematik derslerinde ve matematiğin önemli olduğu bilim dallarında gerekli olan temeli vermek Ders Planı Vektörler. Bir Vektörün Türevi. Eğriler, Yüzeyler, Gradiyent, Diverjans ve Rotasyonel. Eğrisel İntegraller. Çokkatlı İntegraller. Düzlemde Green Teoremi. Yüzey Eğrileri, Yüzey İntegralleri ve Yüzey Alanı Teoremi. Fourier Serileri. - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ödev+Ders Konuyla ilgili problemler. 2 Kısa sınav, 2 Ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 45 ] Derse Katılım % [ 5 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi L.Brand, Advanced Calculus, John Willey&Sons.ınc.(1960). G.B.Thomas_R.L. Finney, Thomas Calculus, Addison Wesley Longman (2001). Walter Rudin, Principle of Mathematical Analysis, McGraw-Hill, New York (1976). Spivak, Michael, Calculus, Inc. New York (1967). A.Özdeğer-N.Özdeğer, Yüksek Matematik Problemleri Cilt I,II, İ.T.Ü. Yayıevi, İstanbul (1996). Advanced Calculus, Schaum s Outline series.

23 Ders Kodu MC 121 Lineer Cebir I 1.Yarıyıl Doç.Dr.Neşe Yelkenkaya Önkoşul None Eşkoşul None ECTS Değeri 6 15 Hafta. Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada 5 saat Amaç Bu dersin amacı, ileri matematik derslerinde ve matematiğin önemli olduğu bilim dallarında gerekli olan temeli vermek. Ders Planı Öklid Uzayında Vektörler. Matrisler, Temel İşlemler, Bazı Özel Matrisler,Tersi olan Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri. Determinantlar ve Özellikleri, Cramer Kuralı, Bir Matrisin Rangı. Bir Kare Matrisin Özdeğerleri ve Özvektörleri. Vektör Uzayları Hakkında Temel Kavramlar. Lineer Dönüşümler Hakkında Bazı Bilgiler. - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ödev+Ders Konularla ilgili problemler 2 Kısa sınav, 2 Ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı (yazılı). Değerlendirme Ara Sınav % [40 ] Son Sınav % [45 ] Derse Katılım % [ 5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Prof. Dr. F.Çallıalp- Doç.Dr.N.Kuruoğlu, Lineer Cebir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları (1990). B.Kolman-Dr:Hill,Elementary Linear Algebra, Prentice-Hall (2000). Fraleigh-Beauregard, Linear Algebra, Addison-Wesley (1995). E.M.Landesman-M.R.Hestenes, Linear Algebra for Mathematics, Science, and engineering, Prentice-Hall,Inc(1992).

24 Ders Kodu MC 231 Analitik Geometri 2.Yarıyıl Doç.Dr.Neşe Yelkenkaya Önkoşul Lineer Cebir I. Eşkoşul None ECTS Değeri 6 15 Hafta. Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Haftada 5 saat. Amaç İleri matematik dersleri için temel oluşturmak. Ders Planı Düzlemsel Koordinatlar. Uzayda Dik Koordinatlar. Vektörler. Düzlemde Koordinat Dönüşümleri : Ötelemeler, Dönmeler. Konikler, Düzlemde İkinci Derece Eğrileri. Uzayda Doğru ve Düzlem. Yüzeyler. - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ödev+Ders Konularla ilgili problemler. 2 Kısa sınav, 2 Ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [40 ] Son Sınav % [ 45] Derse Katılım % [5 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Rüstem Kaya, Analitik Geometri, Bilim Teknik Yayınevi (2002). M.Büke, Analitik Geometri, İ.Ü.F.F Yayınları (1977).

25 Ders Kodu MC 371 Programlama Dilleri II 3 Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL, Y.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞALAR Önkoşul Programlama Dilleri I Eşkoşul - ECTS Değeri 6 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 75 Amaç Nesneye Yönelik Programlama Dillerinden birine ait özelleikleri ve ele alınan derleyicinin genel özellikleri ile bu derleyiciyi kullanarak yazılım geliştirmeyi amaçlar. Ders Planı Windows İşletim sistemi Hakkında kısa Bilgiler/ Nesneye Yönelik Programlama Dillerinin Ortak Özellikleri. / Visual Basic- Visual FoxPro Visual C++ - Delphi hakkında temel bilgiler/ Inputbox- MessageBox fonksiyon ve deyimleri / Arayüz (Form) oluşturma/ Birden fazla formla Çalışma/ Label Metin Kutusu/ Değişkenler / Kontrol Deyimleri / Çeşitli Button lar / Listbox Combobox kontrolleri/ Sıralı Erişimli Dosya Uygulamaları/ Random dosya Uygulamaları / Bir veri Tabanı uygulama sistemini kullanma / Uygulamalar. Nesneye yönelik bir derleyici kullanarak yazılım geliştirme. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Derleyici program ile ilgili genel özelliklerin anlatımı ve uygulamalar. Basit projeler. Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 10 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Yanık M., Borland Delphi ile Görsel Programlama, Beta basım yayın, 4. baskı, 903 s. Uysal M., Microsoft Visual Basic.Net ile

26 Yazılım Geliştirme, Kasım 2002, Beta Basım Yayın, 870 s.

27 Ders Kodu MC 471 Programlama Dilleri III 4. Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL, Y.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul Programlama Dili I Eşkoşul - ECTS Değeri 6 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 75 Amaç Nesneye Yönelik Programlama Dillerinden birine ait özelleikleri ve ele alınan derleyicinin genel özellikleri ile bu derleyiciyi kullanarak yazılım geliştirmeyi amaçlar. Ders Planı Windows İşletim sistemi Hakkında kısa Bilgiler/ Nesneye Yönelik Programlama Dillerinin Ortak Özellikleri. / Visual Basichakkında temel bilgiler/ Inputbox- MessageBox fonksiyon ve deyimleri / Arayüz (Form) oluşturma/ Birden fazla formla Çalışma/ Label Metin Kutusu/ Değişkenler / Kontrol Deyimleri / Çeşitli Button lar / Listbox Combobox kontrolleri/ Sıralı Erişimli Dosya Uygulamaları/ Random dosya Uygulamaları / Bir veri Tabanı uygulama sistemini kullanma / Uygulamalar. Nesneye yönelik bir derleyici kullanarak yazılım geliştirme. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Derleyici program ile ilgili genel özelliklerin anlatımı ve uygulamalar. Basit projeler. Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 10 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Uysal M., Microsoft Visual Basic.Net ile Yazılım Geliştirme, Kasım 2002, Beta Basım Yayın, 870 s.

28 Ders Kodu MC 786 Bulanık Mantık 7. yy. Öğr. Gör. Levent CUHACI Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 100 saat; ders, sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Bulanık mantık kavramının ve temellerinin öğretilmesi. Temel bulanık sistem modelleme yöntemlerinin çeşitli uygulamalar üzerinde gösterilmesi. Yapay sinir ağları ile öğrenen sistemlerin oluşturulması. Genetik algoritmaların ve kullanım alanlarının incelenmesi. Ders Planı Bulanık Kümeler Üyelik Fonksiyonlar Bulanık İlişki Denklemleri Kural Tabanı Çıkarımı Bulanıklaştırma Çıkarım Mekanizmaları Durulaştırma Mamdani ve Sugeno Bulanık Sistem Modelleri Yapay Sinir Ağları Genetik Algoritmalar Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Teorik konular derslikte, uygulamalar ise bilgisayar laboratuarında MATLAB programı üzerinde yapılacaktır. 1 araştırma, 1 programlama ödevi verilecektir. 1 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [ 30 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 20 ] Sınıf Çalışmaları % [ 05 ] Temel Okuma Listesi Neuro-Fuzzy and Soft Computing, J.-S.R. Jang, C.-T. Sun, E. Mizutani, Prentice Hall, 1997.

29 Ders Kodu MC 78k İşletim Sistemleri 7. yy. Öğr. Gör. Levent CUHACI Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 120 saat; ders, sınıf çalışması ve ödev dahil. Amaç İşletim sistemlerinin tarihsel gelişimleriyle birlikte incelenmesi. İşletim sistemi kavramının ve bir işletim sisteminin temel görevlerinin anlatılması. Bir işletim sisteminin proses yönetimi, bellek yönetimi, sabit disk yönetimi, dosya yönetimi ve giriş/çıkış yönetimini gerçekleme yöntemlerinin incelenmesi. Ders Planı İşletim Sistemleri : Temel Kavramlar, Türleri, Tarihçesi Proses Yönetimi : Prosesler, İş Sıralama Algoritmaları, Proses Senkronizasyonu, Semaforlar, Ölümcül Kilitlenme Bellek Yönetimi : Sayfalama, Segmentasyon Görüntü Bellek Yönetimi : İsteğe Göre Sayfalama, Sayfa Değişim Algoritmaları Dosya Sistemleri Giriş-Çıkış Sistemleri Sabit Disk Yönetimi Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Dersler, derslikte PowerPoint sunum destekli olarak işlenecektir. Yıl içinde bir tane araştırma ödevi verilecektir. 2 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [ 50 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 05 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Applied Operating System Concepts, A.Silberschatz, P. Galvin, G.Gagne, John Wiley & Sons Inc, Operating Systems, J. Archer Harris, Schaum s Outline Series, 2002.

30 Ders Kodu MC 511 Kompleks Analiz 1 V Yaşar Polatoğlu Önkoşul Analiz I ve Analiz II Eşkoşul - ECTS Değeri 6 1 yarı yıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Amaç Kompleks değişkenli fonksiyonların öğrenilmesi Ders Planı Kompleks sayıların genel özellikleri Kompleks değişkenli fonksiyonlar Kompleks Diferansiyel ve İntegral Bu dersin sonunda, öğrenciler derste sunulan konuları öğrenmiş olacaklardır. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımları, Ders notları - 1 ara sınav, 1 final sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [30] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [10] % [0] Sınıf Çalışmaları % [10] Temel Okuma Listesi Ders Notları Konu ve Problemleriyle Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (İKÜ yayınları 2004, Y. Polatoğlu)

31 Ders Kodu MC 687 Kompleks Analiz 1I VI Yaşar Polatoğlu Önkoşul Analiz I, Analiz II ve Kompleks Analiz I Eşkoşul - ECTS Değeri 5 1 yarı yıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati Amaç Kompleks Değişkenli Fonksiyoların İleri Konularının Öğrenilmesi Ders Planı Konform Tasvirler Rezidüler Belirli İntegrallerin Hesabı Analitik Devam Bu dersin sonunda, öğrenciler derste sunulan konuları öğrenmiş olacaklardır. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımları, Ders notları - 1 ara sınav, 1 final sınavı (yazılı) Değerlendirme Ara Sınav % [30] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [10] % [0] Sınıf Çalışmaları % [10] Temel Okuma Listesi Ders Notları Konu ve Problemleriyle Kompleks Fonksiyonlar Teorisi (İKÜ yayınları 2004, Y. Polatoğlu)

32 Ders Kodu MC 561 Nümerik Analiz I 5. Prof.Dr.Behiç ÇAĞAL Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 7 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 90 Amaç Bilim ve Teknolojideki hızlı gelişim ve bilhassa Bilgisayar sistemlerindeki gelişmeler karmaşık ve büyük boyuttaki problemlerin yaklaşık çözümlerinin kısa sürelerde yapılması olanaklarını artırmıştır. Bilgisayar sistemlerinin gelişmesine paralel olarak problemlerin çözümleri için çeşittli yaklaşım yöntemleri ve dolayısıyla algoritmalar da geliştirilrek bilgisyar ortamında uygulamaları yapılabilmektedir. Nümerik analiz I in amacı ; bu sayısal çözüm yöntemlerini tanıtmak ve yöntemlerin aynı problemin çözümünde kullanılmasında etkinlikleri ve hata analizlerinin nasıl yapılabileceğini vermek. Ayrıca çeşitli uygulamalarda yöntemlerin kullanımını sağlamaktır. Ders Planı Nümerik Analiz Nedir? /Nümerik analizin amacı/ Nümerik anaiz Yolu ile çözülecek Prblem türleri/nümerik hesaplamalarda doğruluk/hata tanımları ve türleri / Hata oluşumları /Uygulamalar, Sonlu Farklar/ Opertörler ve genel özellikleri / Eşit aralıklı veriler için İleri Farklar-Geri farklar- Merkezi Farklar / Faköriyel Fonksiyonlar ve uygulamaları / Bölünmüş Farklar ve uygulamaları Enterpolasyon/ Genel Enterpolasyon Teoremi/ Polinomal Enterpolasyon /Lagrange Enterpolasyon Formülü/ Lagrange Enterpolastonu için Aitken Yöntemi / Ters enterpolasyon/ Esşit Aralıklı veriler için İleriFark-Geriye Doğru Fark ve Çeşitli Merkezi Fark Enterpolasyon Formülleri / Bölünmüş Fark enterpolasyon Formülü/ Çeşitli uygulamalar, Eğri Uydurulması /En

33 küçük kareler yöntemi / Uygulamalar, Nümerik Türev / Eşit aralıklı olmayan ve eşit aralıklı veriler için çeşitli yaklaşık türev formülleri/ Türev için Richardson Ekstrapolasyonu/ Uygulamalar, Nümerik İntegral/ Belirli İntegralin yaklaşık hesabında genel integral formülü/ Açık-Kapalı ve kısmi alt aralıklar için farkı dereceden polinomların kullanılması halinde Trapez, Simpson integral Fomülleri/ İntegral için Richardson Ekstra polasyonu ve Romberg yöntemi, Lineer Omayan bir Denklemin yaklaşık Çözümü/ Basit iterasyon Yönetmi/ Newton Raphson yöntemi/ Regula Falsi Yöntemi / Bisection Yöntemi/ Müller Yöntemi / Bairstow Yöntemi. Çeşitli uygulama alanlarındaki matematiksel problemlerin bilhassa bilgisayar ortamında yaklşık çözümlerini bulabilmesi ve uygulamcılara matematiksel katkı sağlamak. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Herbir konu öğretim elemanı tarafından anlatılır. Uygulama alanında çeşitli örnekler verilir. Problemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi Yazılı sınav Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 10 ] % [ 10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Çağal B., Sayısal Analiz, Birsen Yayınevi, baskı,500 s. Bakioğlu M., Sayısal Analiz, Birsen yayınevi, İstanbul,2004. Chapra Steven C., Canale Raymon P. tercümesi, 968 S. Maron M. J., Numerical Analysis A Practical Approach, 534 s. Lindfield G.R., Penny J.E.T., Micro Computers in Nümerical Analysis., 441 s. Spiegel R.M., Calculus of Finite Difference and Difference Equations, Schaum s outline series, 1971,259s. Kahaner D., Moler C.,Nash S., Numerical Methods and Software,475 s. Hepaerkan H.,Kesgin U., Muhendisler için sayısal yöntemler, Watson W.A., Philipson T., Oates P.J., Nümerical Analysis The Mathematics of Computing 2, 1974, 166s.

34 Ders Kodu MC 684 3S Nümerik Analiz II 6. Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 75 Amaç Bilgisayar sistemlerinin gelişmesine paralel olarak problemlerin çözümleri için çeşitli temel konuları algılamış öğrenciler için bu temel konuların uygulama alanları olan Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri, Lineer olmayan denklem Sistemleri ile Adi Diferansiyel Denklemlerin yaklaşık çözümlerini tanıtmak ve uygulama yapmalarını sağlamak Ders Planı Matris Cebiri/ Matrislerde işlemler/norm-benzerlik/determinat Hesabı/ Chio ve Gauss Eleminasyon Yöntemleri/ İnvers Matris / parçalama İle İnvers Bulma/ Gaus Eleminasyon Yöntemi / Gauss-Jordan Yöntemi/ Cholesky Yöntemleri /Direkt Invers algoritması/, Lineer cebirsel denklem sistemleri/ Gauss Eleminasyon yöntemi/gauss Jordan Yöntemi/ Aiten yöntemi / Crout Yöntemi / Cholesky Yöntemleri Ardışık Iterasyon Yöntemleri ile İnvers Hesabı / Basit İterasyon ve Gauss-Seidel İterasyonu/ Uygulamalar, Lineer Olmayan denklem Sistemlerinin yaklaşık Çözümleri / Uygulamalar, Adi Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri / Seri Yöntemleri / Başlangıç değer Problemlerinin Çözümleri/Picard İterasyon Yöntemi / Euler Yöntemi / Ekstrapolayon Yöntemleri / Runge-Kutta Yöntemleri / Uygulamalar - Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Herbir konu öğretim elemanı tarafından anlatılır. Uygulama alanlarında çeşitli örnekler verilir

35 Bilgisayar ortamında yaklaşık çözümler içi uygulama ödevleri verilir. Bilgisayar ortamında yaklaşık çözüm uygulamaları Yazılı Sınav. Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [10 ] % [10 ] Sınıf Çalışmaları % [ - ] Temel Okuma Listesi Çağal B., Sayısal Analiz, Birsen Yayınevi, baskı,500 s. Bakioğlu M., Sayısal Analiz, Birsen yayınevi, İstanbul,2004. Chapra Steven C., Canale Raymon P. tercümesi, 968 S. Maron M. J., Numerical Analysis A Practical Approach, 534 s. Lindfield G.R., Penny J.E.T., Micro Computers in Nümerical Analysis., 441 s. Spiegel R.M., Calculus of Finite Difference and Difference Equations, Schaum s outline series, 1971,259s. Kahaner D., Moler C.,Nash S., Numerical Methods and Software,475 s. Hepaerkan H.,Kesgin U., Muhendisler için sayısal yöntemler, Watson W.A., Philipson T., Oates P.J., Nümerical Analysis The Mathematics of Computing 2, 1974, 166s.

36 Ders Kodu MC 78F 3S Sistem Analizi 7. Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Amaç Günümüzde her alanda sıkça kullanılan sistem kavramı ve genel sistem teorisi hakkında bilgilendirmek. Sistem analizi için genel manada aşamaları tanıttıktan sonra. Bir bilgi işleme ve iletişim sisteminin analizi, tasarımı ve uygulamaya geçirilişinin aşamalarını anlatmak. Ders Planı Giriş / Genel sisteö Teorisi ve Tarihçesi/ Amacı / Sistem Nedir? / Sistem Analizi ve Temel İlkeleri / Sistem analist ve Sistem Programci kimdir? / Sistem Analizi Aşamaları / Bilgi Toplama / Plan Geliştirme / Mevcut Sistemin Analizi / Amaç ve Kısıtların Belirlenmesi/ Belgelerin Biriktirilmesi ve sınıflandırma / akış Diyagramları ve Karar Tabloları / Analiz / Analiz Raporu / Siatem Tasarımı / Sistemin uygulamaya geçirilişi / Bir Bilgi İşleme ve İletişim Sistemi İncelenmesi. Çeşitli alanalardaki sistemler için Sistem Analizi Yapmanın önemini kavratmak Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Yüzyüze anlatım, uygulama projeleri Basit bazı problemler için sistem analizi uygulamaları. Yazılı Sınav Değerlendirme Ara Sınav % [ 40 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [10 ] % [10 ] Sınıf Çalışmaları % [- ] Temel Okuma Listesi Dennis A., Wixo B.,H., System Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2000, ISBN Gelenbe E., Mitrani I., Analysis and Synthesis of Computer Systems, Academic Press, 1980.

37 Stumpf R., Teaque L., Object Oriented System Analysis and Design with UML, 2004,448 s.

38 Ders Kodu MC 88c Sistem Tasarımı ve Geliştirme 8. yy. Öğr. Gör. Levent CUHACI Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 100 saat; ders, sınıf çalışması ve ödev dahil. Amaç HTML içinden PHP ile dinamik web sayfaları tasarlanması. MySQL ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin incelenmesi. PHP üzerinden MySQL erişimi. Genel bir e-ticaret sitesi tasarlama adımlarının incelenmesi. Ders Planı PHP : Değişkenler, Veri Tipleri, Operatörler, Kontrol Yapıları PHP ile Veri Saklanması ve Veriye Erişim Diziler Katar İşlemleri Nesneye Yönelik PHP MySQL : Veritabanı Yaratma, Veri Ekleme ve Çekme PHP Desteği ile Bir Web Sayfasından MySQL Veritabanı Bağlantısı Gelişmiş MySQL Elektronik Ticaret ve Güvenlik PHP ve MySQL ile Kimlik ve Yetki Doğrulama Gelişmiş PHP Teknikleri. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Dersler bilgisayar laboratuarında uygulamalı olarak işlenecektir. Yıl içinde 1 adet programlama ödevi verilecektir. 1 yıl-içi, 1 yıl-sonu yazılı sınav; notlar kapalı. Değerlendirme Ara Sınav % [ 25 ] Son Sınav % [ 40 ] Derse Katılım % [ 05 ] % [ 25 ] Sınıf Çalışmaları % [ 05 ] Temel Okuma Listesi PHP and MySQL Web Development, 2 nd edition, Luke Welling, Laura Thomson, Sams Publishing, 2003.

39 Ders Kodu MC 68C 3S Veri Yapıları 6. Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL Önkoşul Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Programlama deneyimine sahip olmak ve en az bir programlama dilini bilmek. 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 75 Amaç Yazılım geliştirmeye yöneleceklere, temel veri yapılarını ve bu yapılaraı işlemkete kullanılan algoritmaları tanıtmaktır. Öğrencilere, problemlere uygun veri yapılarını belirleyebilme ve farklı algoritmaların karşılaştırabilmeleri için gerekli teori yanında uygulama yaptırmak. Ders Planı Giriş / Program Nedir? / Yazılım Nedir? / Donanım / İşletim Sistenleri hakkında kısa bilgi/ Veri Yapısı Nedir? / Veri Modeli/ Diziler / Yığıtlar / Kuyruklar / Listeler / Ağaç Tipi Yapılar / Uygulamalar. Yazılım geliştirmeye yöneleceklere, temel veri yapılarını ve bu yapılaraı işlemkete kullanılan algoritmaları tanıtmaktır Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Yöntemler derslerde anlatılır. Bilgisayar Laboratuvarında uygulanır Çeşitli yazılım uygulamaları. Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [40 ] Son Sınav % [40 ] Derse Katılım % [10 ] % [10] Sınıf Çalışmaları % [- ] Temel Okuma Listesi Ellis H., Sartaj S., Fundamentals of Data Structures, 300 s. Çölkesen R., Vei yapıları ve Algoritmalar, Papatya yayıncılık, 2002,420 s. D.S. Malik, Data Structures Using C++, 918 s. D.S. Malik, P.S. Nair, Data Structures Using Java, 812 s.

40 Ders Kodu MC 587 3S Veri Tabanı 5. Prof.Dr. Behiç ÇAĞAL Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 1 yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Amaç Günümüzde hemen hemen her alandaki kurumlar çeşitli bilgilerini aralarındaki ilişkileri göz önünde bulundurmak suretiyle kolay algılanabilir, sınıflandırılabilir ve kolay erişilebilir olmasını amaçlamaktadır. Bilgisayar artamlarında bilgilerin aralarında ilişkiler gözetilerek tablolar halinde depolanması veri tabanı olarak adlandırılır.. Ders Planı Veri Tabanı Nedir.? / Dbase Veri Tabanı / Etkileşimli Mod ve Toplu İşlem Modu Uygulamaları / Gelişmiş Veri Tabanı Yönetim Sistemleri / Veri Tabanı Tasarımı / 1. Normal Form / İkinci Normal Form / 3. Normal Form / Veri Bütütünlüğü / Nesne Bütünlüğü / Referans Bütünlüğü / İlişkisel Bütünlük / Uygulamalar, ACCESS Veri Tabanı Yönetim Programı ile etkileşimli Modda ve Toplu işlem Modunda Uygulama / Projeler, SQL Veri tabanı uygulama Sistemi. Bu bilgilerin organizasyonu ve yukarıda belirtilen işlemleri daha etkin biçimde yaptırabilmek amacıyla geliştirilen veri tabanı uygulama sistemleri nden bazılarını tanıtmak bu dersin amacıdır Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Yüz yüze anlatım. Laboratuvar uygulamaları. - Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [ 40] Son Sınav % [ 40] Derse Katılım % [ 10] % [10 ] Sınıf Çalışmaları % [- ] Temel Okuma Listesi Yarımağan, Ü., Veri Tabanı Sistemleri. Microsoft ACCESS 2000 Alfa Yayınları.

41 Microsoft ACCESS 2000 Arkadaş Yayınları. Michael G., Oracle / SQL Tutariol. ernstein,hadzilacos,goodman, Concurrency Control and Recovery in Database Systems, (QA76.9.D3 B ). Çağal B., Dbase Ders Notları

42 Ders Kodu PHY 372 Fizik I Güz Y.Doç.Dr.Metin Bolcal Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Amaç Konularının işlenmesi.ilerki derslere hazırlık ve temelin hazırlanması Ders Planı Fizik ve Ölçümler / Tek Boyutta Hareket / İki Boyutta Hareket / Newton Yasaları / Enerji ve Enerjinin Korunumu / Lineer Momentum ve Çarpışmalar / Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönüşü / Açısal Momentum ve Tork / Denge ve Elastikiyet / Salınım Hareketi. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [30] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [10] Temel Okuma Listesi Fiziğin Temelleri (D.Holliday,R.Resnick)

43 Ders Kodu PHY 473 Fizik II Bahar Y.Doç.Dr.Metin Bolcal Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Amaç Konularının işlenmesi.ilerki derslere hazırlık ve temelin hazırlanması Ders Planı Akışkanlar Mekaniği / Dalgalar / Ses Dalgaları / Sıcaklık ve Isı / Termodinamiğin 1.Yasası / Gazların Kinetik Teorisi / Isı Yalıtım Malzemeleri / Entropi ve Termodinamiğin 2.Yasası Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [30] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [10] Temel Okuma Listesi Fiziğin Temelleri (D.Holliday,R.Resnick)

44 Ders Kodu MC 887 Graf Kuramına Giriş VIII Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ, Prof.Dr.Erol BALKANAY Önkoşul Diskrit Matematik Eşkoşul --- ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Graf Teorisine giriş yapmak. Ders Planı İlk Tanımlar Alt Graf Yol, Devre, İz Bağlantılı Graflar İkiye ayrılabilir Graflar Ağaç Gerim Ağacı Bağlantılılık ve Yollar Renklendirme Problemi Düzlemsel Graflar Öğrencilere Graf Teorinin temel kavramlarını tanıtmak. Bazı planlama problemlerin çözümünde Graf Teorisi kullanmaları için cesaretlendirmek. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi West, D.B, (2001) Introduction to Graph Theory, Second ed., Prentice-Hall. Gross, J., Yellen, J., (1999) Graph Theory and its Applications, The CRC Press.

45 Ders Kodu MC 78a İSTATİSTİK 5 Yrd.Doç.Dr. Hikmet ÇAĞLAR Önkoşul - Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 90 saat,ders,sınıf çalışması ve ödevler dahil. Amaç Bu dersin amacı, size iş hayatında istatistiğin rölü üzerine fikir vermektir. Modern iş uygulamalarında istatistiğin ne kadar gerekli ve yararlı hale geldiği daha açıkça görülecektir. Ders Planı TANIMLAYICI İSTATİSTİK Tanımlayıcı İstatistiğe Giriş / Tanımlayıcı ve Dolaylı İstatistik / Ölçüm Biçimleri / Tanımlayıcı İstatistik / Yer, değişkenlik ve göreli sabitin ölçümü / (Histogramlar, yüzdeler, ortalama,medyan,varyans,vb.) / Ayrık Dağılımlar (Binom,Poisson, Hipergeometrik,Geometrik) / Sürekli Dağılımlar / Normal ve Standart Normal Dağılımlar / Örnekleme Dağılımı / Örnekleme Dağılımı Parametreleri / Merkezi Limit Teoremi / Dağılım Teorisinin Örneklenmesi ve Uygulanması GÜVEN ARALIKLARI VE HİPOTEZ TESTİ Tahmin ve Hipotez Testi / Nokta Tahmini / Aralık tahmini / t dağılımı / Hipotez testi ve p-değerleri / Nüfus oranı Tahmini:p / Nokta ve aralık tahmini / Örnek oranın örnekleme Dağılımı İKİ-MODEL TESTİ VE ANOVA İki Kitle Ortalamasının Kıyaslanması (Güven Aralıkları) / Üç ya da Daha Fazla Kitle Ortalamasının Kıyaslanması ( ANOVA) / Bağımlı ve Bağımsız Kitleler / Varyans Analizi / MATLAB Uygulamaları 2 yıl-içi,1 yıl-sonu yazılı sınav kitap ve notlar kapalı. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders,labarotuar çalışması. Yıl içinde toplam 3 ödev verilecektir. Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [5 ]

46 % [10] Sınıf Çalışmaları % [5 ] Temel Okuma Listesi Statistics Murray R.Spiegel Probability and statistical inference Rober V.Hogg, Elliot A.Tanis

47 Ders Kodu MC 88a Kodlama Kuramına Giriş VIII Prof.Dr.Erol BALKANAY, Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ Önkoşul Cebir II, Diskrit Matematik Eşkoşul --- ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Kodlama Kuramına giriş yapmak. Ders Planı Hata-düzeltme kodlarına giriş Lineer Kodlar Lineer kodlarla kodlama ve kod çözme Dual kod parity-check matrisi Hamming kodları Yetkin kodlar Golay Kodları BCH kodları Devresel kodlar MDS Kodları Kodlar Kuramının Temel Problemi Kodlama Kuramının temel kavramlarını öğrenmek Temel Kodlama Teorisinin temel problemini kavramak Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Hill, R., (1986) A first Course in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford. Lint, J.H.V., (1999) Introduction to Coding Theory, Third ed., Springer.

48 Ders Kodu MC 78m Kriptografiye Giriş VII Prof.Dr.Erol BALKANAY, Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ Önkoşul Cebir II, Diskrit Matematik Eşkoşul --- ECTS Değeri 5 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Modern kriptografik algoritmaları ve onların matematik temellerini vermek. Ders Planı Geleneksel Şifreleme (klasik ve modern teknikler) DES Anahtar Dağıtımı Rastsal Sayı Üretimi Açık (Bilinen) Anahtar Kriptografisi RSA Diffie-Hellman Anahtar Değişim Protokolü Sayılar Teorisine Giriş Ayrık Logaritma Mesaj Doğrulama ve Hash Fonksiyonları Dijital İmza ve Doğrulama (Kimlik) Protokolleri Modern kriptografinin temel tekniklerini açıklamak Kriptografinin uygulama alanlarını öğrenmek Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı ve sınıf içi tartışma Ev i İki yıliçi yazılı sınav, bir yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Stallings, W. (1999) Cryptography and Network Security, Prentice Hall. Buchmann, J.A., (2001) Introduction to Cryptograph, Springer.

49 Ders Kodu MC 685 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Bahar Yard.Doç.Dr.Adnan İLERÇİ Önkoşul Diferansiyel Geometri I, Diferansiyel Denklemler I,II Eşkoşul - ECTS Değeri 5 Bir yarıyıl Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 Amaç Yeterli Diferansiyel Denklem bilgisi vermek Ders Planı Kısmi Türevler Uzay geometrisi, eğriler, yüzeyler Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Birinci Mertebeden Lineer Denklemler Birinci Mertebeden Lineer Olmayan Denklemler Karşılaşabilecekleri Diferansiyel Denklemleri çözebilmelerini sağlamak Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı Yarıyılda iki kez ev ödevi Yazılı Değerlendirme Ara Sınav % [40] Son Sınav % [40] Derse Katılım % [05] % [10] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Ders Notları

50 Ders Kodu MC 78n Kümeler Teorisi Çiğdem Gencer Önkoşul MC 122, MC 221 Eşkoşul ECTS Değeri 5 15 HAFTA Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 45 saat Amaç Kümeler teorisinin temel kavramlarını öğretmektir Ders Planı Paradoxlar, kümeler için ZF aksiyomları, kümeler ve bağıntılar cebri, fonksiyonlar, aksiyomatik kümeler kuramında doğal sayıların kurulması, seçme aksiyomu ve bunun bazı denk biçimleri, Zorn Lemması, ordinal sayılar, transfinite rekürsiyon ve rekürsiyon teoremi, ordinal aritmetik, kardinalite ve Schröder-Bernstein teoremi, kardinal sayılar ve kardinal aritmetik Matematiğin temelllerini oluşturan ve diger bütün derslerde kullanılacak olan kümeler teorisinin kavratılması Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Ders artı problem saati Her hafta ders kitabından verilir 2 arasınav ve bir final sınavı Değerlendirme Ara Sınav % [ 25 ] Son Sınav % [ 50 ] Derse Katılım % [ ] % [ ] Sınıf Çalışmaları % [ ] Temel Okuma Listesi Ders Kitabı: Naive Set Theory

51 Ders Kodu MC 562 Lineer Programlama V Yrd.Doç.Dr.Ayten KOÇ, Prof.Dr.Erol BALKANAY Önkoşul Lineer Cebir I, Analiz I Eşkoşul --- ECTS Değeri 6 Öğrencinin Toplam Çalışma Saati 60 saat Amaç Çevremizde karşılaştığımız karmaşık problemlerin modellini kurmak, analiz etmek, anlamak için gerekli olan bilgileri öğrencilere sağlamak. Eldeki kaynakların en etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını öğretmek. Ders Planı Lineer Programlama Problemi Lineer Programlama ile Modelleme LP nin Grafik Yöntemle Çözümü Konveks Kümeler Simpleks Yöntem Ekstrem Noktalar ve Optimallik İki-aşama Yöntemi Büyük-M Yöntemi Yenilenmiş Simpleks Yöntemi Ders sonunda herbir öğrenciyi, eldeki kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılacağı konusunda gerekli olan bilgilerle donatmak. Öğrenme/ Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı Sınıf içi tartışma Bilgisayar kullanımı Ev i 2 yıliçi yazılı sınav, 1 yazılı final sınavı yapılır. Değerlendirme Ara Sınav % [35] Son Sınav % [50] Derse Katılım % [05] % [05] Sınıf Çalışmaları % [05] Temel Okuma Listesi Taha, H.A., (1997) Operations Research an Introduction, sixth ed., Prentice-Hall, London. Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., (1988) An Introduction to Management Science, fifth ed., West Publishing Company.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları .Yarıyıl Dersin Adı : Analitik Geometri-I Dersin İçeriği : Vektörler, vektörler üzerinde işlemler, vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR Matematik-I (4+0) 4: Kümeler, sayılar, mutlak değer fonksiyonları, düzlemde ve uzayda vektörler, matrisler ve determinantlar, lineer denk sistemleri,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu DERS KREDİSİ: 2 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Harita

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 3 1 4 3,5 7 Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik Fonksiyonlar

Detaylı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Ders İçerik BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı TRD101 Türk Dili-I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok Course Descriptions I - Turkish: All core courses offered by the department of the program Ders Tanımları I Türkçe: Programı sunan Bölüm tarafından verilen tüm temel dersler Ders Kodu: DERSXXX in ders

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı