DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi"

Transkript

1 A TAMAMLAMA B104ISM Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım belgesi,2- Hasta Muhtaç Er-ErbaĢ ve yakınları karne Kabul fotokopisi, TC nolu Nüfus cüzdanı DiĢ Hekimi 30 DAKİKA Röntgen 3 Röntgen 4 Diş Tedavisi 5 Diş Tedavisi 6 Diş Tedavisi Periapikal röntgen film çekimi Panoramik röntgen film çekimi Periodontoloji Amalgam Dolgu Kompozit Dolgu Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Röntgen Teknisyeni Röntgen Teknisyeni 1 saat 30 dakika 1 saat 30 dakika 20 İŞ GÜNÜ 15 iş günü 15 iş günü Diş Tedavisi Diş Tedavisi Diş Tedavisi Diş Tedavisi Kanal Tedavisi Konservatif Tedavi Tek parça döküm kron Veneer Kron Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği 4 Hafta 15 İŞ GÜNÜ 25 İŞ GÜNÜ 25 İŞ GÜNÜ Diş Tedavisi Diş Tedavisi Diş Tedavisi Tam Protez Protetik Diş Tedavisi Pededonti Diş Çekimi Diş Çekimi Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği Uygulama Tabliği 35 İŞ GÜNÜ 4 Hafta 20 DAKİKA 30 İŞ GÜNÜ

2 HİZMETİN ELEKTRONİK ELEKTRONİK ORTAM,

3 A TAMAMLAMA B104ISM Diş Tedavisi Bölümlü Protez Diğer Muhtaç Erbaş-Er Yakınları SGK Tamir,Diş ilavesi,beslenme,köprü sökümü vb. Muhtaç Erbaş-Er Yakınları Faturalandırılması Uygulama Tabliği na bağlı Kurumlarında yapılamayan sabit protez kron köprü ve iskelet protez döküm iş ve işlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında yapılmasına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönerge Uygulama Tabliği na bağlı Kurumlarında yapılamayan sabit protez kron köprü ve iskelet protez döküm iş ve işlemlerinin Özel Diş Protez Muhtaç Er-ErbaĢ ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında 4341 nolu Kanun SGK Hastalarına yapılan tedavi işlemlerinin Faturalandırılması (Bağkur- Emekli Sandığı- Resmi Uygulama Tabliği Çalışanlar-Gaziler-18 yaş altı vs.) Muhtaç ErbaĢ -Er yakınları Sosyal Güvencesi Olan ve Olmayan Tüm vatandaģlar (ÇalıĢan, Gaziler, Yükümlüler Vs. ) Resmi Kimlik Belgesi SGK Tahahütnamesi Resmi Kimlik Belgesi SGK Tahahütnamesi Muhtaç ErbaĢ ve Er Ailesi Cüzdanı önyüz fotokopisi Faturalama 1-SGK'lılardan ve yeģil kartlılardan Tc Nolu Nüfus Cüzdanı Ayrıca Yurt DıĢı Sigortalılardan SözleĢmeye Göre Yardım Belgesi. Faturalama Röntgen Teknisyeni Fatura Memuru Fatura Memuru Türk Silahlı KuvvetleriĠl Müüdürlüğü Ġlgili Saymanlıklar SGK ile verilen faturalandırılması için SGK İl ilgili Saymanlıklar 35 İŞ GÜNÜ 1 HAFTA 30 GÜN İÇİNDE 30 GÜN İÇİNDE Üniversite Öğrencilerine yapılan Üniversite öğrencilerine Tedavi İşlemleriinin yapılan tedavi işlemlerinin Uygulama Tabliği Faturalandırılması Faturalandırılması YEŞİL KART Yeşil kart Hastalarına Uygulama Tabliği yapılan Tedavi İşlemlerinin Faturalandırılması Üniversiteden merkezimize sevk edilmiģ Üniversite öğrencileri Ödeme gücü olmayan vatandaģların Tedavi giderlerinin YeĢil Kart verilerek Devlet tarafından KarĢılanması Hakkında 3816 sayılı kanun T.C Kimlik nolu nüfus cüzdanı Merkezimize sevk edildiğini gösterir belge Faturalama YeĢil Kartlılardan T.C nolu nüfus cüzdan Hükümlülerden Cezaevinin Sevk yazısı Faturalama Fatura Memuru İlgili Üniversite İlgili Saymanlık İl İlgili saymanlık 30 GÜN İÇİNDE 30 GÜN İÇİNDE Eğitim Yıllık Planlaması İl ve Merkezimiz Politikaları gereğince Hizmetiçi Süreçleri ve İşleyişi Yeni başlayan Personelin Bilgilendirilmesi Eğitimi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kurumda çalıģan tüm ÇalıĢanlar Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire BaĢhekimlik makamına bilgi yazısı İl Oryantasyon İl ve Merkezimiz Politikaları gereğince Hizmetiçi Süreçleri ve İşleyişi Yeni başlayan Personelin Bilgilendirilmesi Eğitimi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kuruma yeni baģlayan tüm personel Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire İl 8 saat Personel Eğitimi 5 gün 657 S.K Tabi Memur Eğitimi 8 saat / 5 GÜN 23. Hemşirelik Modül Eğitimleri müzce planlanan eğitimler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kurumda çalıģan tüm hemģireler Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire İl 24. Tıbbi Atıkların Kontrolü ve Kurumumuzca planlanan Kişisel Destek Eğitimi eğitimler Kurumda çalıģan tüm personel Eğitim Eğitim Hemşiresi Yıllık Eğitim Başhemşire Planı İl 60 DAKİKA

4 HİZMETİN ELEKTRONİK medula.sgk.gov.tr/ medula/logın.isp

5 A TAMAMLAMA 25. Mesleki Gelişim Eğitimleri Kurumumuzca planlanan eğitimler Kurumda çalıģan sağlık personeli Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire Yıllık Eğitim Planı İl 60 DAKİKA 26. Bireysel Gelişim Eğitimleri Kurumumuzca planlanan eğitimler Kurumda çalıģan sağlık personeli Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire Yıllık Eğitim Planı İl 60 DAKİKA 27. Enfeksiyon Kontrol Eğitimleri Kurumumuzca planlanan eğitimler Kurumda çalıģan sağlık personeli Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire Yıllık Eğitim Planı İl 60 DAKİKA 28. Hasta Hakları ve Sorumlulukları Eğitimleri Kurumumuzca planlanan eğitimler Kurumda çalıģan sağlık personel ve kuruma baģvuran hastalar Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire Yıllık Eğitim Planı İl 60 DAKİKA 29. Eğitimlerin Yıllık İstatistikleri 1 yıl içinde kurumumuzca yapılan eğitimlerin tümümünün istatiatiği Kurumda çalışan tüm Çalışanlar Eğitim Eğitim Hemşiresi Başhemşire Başhekimlik makamına bilgi yazısı İl 1 YILLIK 30. Bilgi edinme Bigi Edinme Başvurusuna Cevap Verilmesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bilgi ve Belgeye Erişim ücreti genel tebliği 2005\3 sayılı genele bilgi edinme hakkı ile ilgili yıllık rapor 2004\12 genelge sayılı dilkeçe ve bilgi edinme hakkının kullanılması bilgi edinme hakkı kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Dilekçe veren tüzel ve özel kişiler DİLEKÇE VEYA BAŞVURU FORMU Hastane idaresi evrak kayut birimi hastane müdür yardımcısı hastane müdürü başheim yardımcısı Dilkeçe sahibi özel ya da tüzel kişiler İl 15 GÜN 16 GÜN 31. Yurt dışı izinleri Genel idare hiz. Ve sağlık hiz. Çalışanlarının yurt dışı izinleri Sayılı Dmk'Nın 102. Ve 103. Maddeleri sayılı kanun 3-4\b hizmet sözleģmesi, izin yön. 657 'li ve 4 b'li personel 1-DİLEKÇE 2- İZİN FORMU 1- Sicil memuru 2- Hastane müdür yardımcısı 3- Hastane müdürü Görevlendirme ve Dilekçe İzin tarihinden önce işlemler 15 GÜN 32. B104ISM Ücretsiz izinler Doğum İzinleri 657'Li Ve 4/B'Li in üzretsiz izinleri Sayılı Dmk'Nın 108.Maddesi Hizmet SözleĢmesi 658 'li ve 4 b'li personel Dilekçe, Mazeretine Ġstinaden Gerekli evraklar, doğum raporları Kurum MaaĢ Ġl Personel ġubesi Ġzin Rapor Talep Ettiği Tarihten Ayrılabilir 10 GÜN 33. B104ISM Yıllık İzinler 657'Li Ve 4/B'Li in yıllık izinleri ve ÇKYS 'ye iģlenmesi sayılı DMK nın maddeleri 2-10/07/2003 tarihli 4924 sayılı kanunun 5.maddesi 3-4/b hizm. SözleĢmesinin 8. maddesi. 659 'li ve 4 b'li personel Dilekçe Ġl 2 GÜN X 34. B104ISM Sıhhi İzinler 657'Li Ve 4/B'Li in yıllık izinleri ve ÇKYS 'ye iģlenmesi sayılı DMK nın maddeleri 2-10/07/2003 tarihli 4924 sayılı kanunun 5.maddesi 3-4/b hizm. SözleĢmesinin 8. maddesi. 660 'li ve 4 b'li personel 1-Ġstirahat rapaoru 2-Sıhhi izin onayı Ġl Personel ġubesi Ġzin masası Rapor alınan tarihten itibaren izne ayrılabilir 4 GÜN X

6 HİZMETİN ELEKTRONİK http//çkyshst.saglik.gov.t r/çkyshst http//çkyshst.saglik.gov.t r/çkyshst

7 A TAMAMLAMA HİZMETİN ELEKTRONİK 35. Yakınların hastalığı nedeniyle verilecek ücretsiz izinler Onay Ġzin Yönetmeliği madde 7 A Fırkası 657 'li ve 4 b'li personel 1-DİLEKÇE 2_Hastaya ait sağlık kurulu raporulı nüfus örneği 1- Sicil memuru 2- Hastane müdür yardımcısı 3- Hastane müdürü Tebellüğ tarihinden itibaren 36. X Vekalet işlemleri Görevli olarak izin veya baģka sebepleregörevi baģında bulunamayan idari Atama nakil yönetmeliği İdari personeller amirlerin yerlerine dönünceye kadar alınan vekalet onayları Kurum talep yazısı Ġl Personel ġubesi Ġzin Rapor Senelik izne ayrılmadan önce onay 2 GÜN 37. B104ISM Kongre konferans sempozyum Hiz.ÇalıĢanlarının kongre, konferans ve seminere katılması Tedavi Hiz.Genel nün 20/07/2004 tarih ve sayılı genelgesi izin yönetmeliği madde 'li ve 4 b'li personel Dilekçe Kongrenin konusunu, zamanını ve yerini belirten davetiye veya resmi yazı Ġl Kongre tarihinden önce iģlemlerin tamamlanmı Ģ olması 2 GÜN X 38. B104ISM Askerlik Borçlanmsı ile ilgili işlemler Personeli askerlik hizmetini veya aylıksız izin süresini borçlanıp hizmet süresine eklenmesi 657 D.M.K. Memur personeli Dilekçe, Borçlanma formu,nüfus cüzdanı fotokopisi, ödenen borģ dekontu,onaylı terhis belgesi Ġl personel ġubesi Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X 39. B104ISM Kademe ilerleme işlemleri 657 li personellerin derece işlemleri 1-Tüm çalışanaların kademe terfi işlemleri 657 sayılı D.M.K nın 241 sayılı K.H.K nın 2.maddesi ile değişik 64,65,67,68 ve 161 maddeleri gereğince düzenlenir. 657 D.M.K. Memur personeli 1-Tüm çaışanlara ait onayı alınan derece terfi işlemleri maaş işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime verilir. 2-Derece işlemi yapılan ilgili personele dereceleri hakkında bilgi verilir. 3-Maaş mutemedine ilgili evrak verilir. Ġl personel ġubesi Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X 40. B104ISM Terfi İşlemleri 658 li personellerinin yan terfilerinin verilmesi 1-Tüm çalışanaların kademe terfi işlemleri 657 sayılı D.M.K nın 241 sayılı K.H.K nın 2.maddesi ile değişik 64,65,67,68 ve 161 maddeleri gereğince düzenlenir. 657 D.M.K. Memur personeli Dilekçe 1-Tüm çaışanlara ait onayı alınan derece terfi işlemleri maaş işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime verilir. 2-Derece işlemi yapılan ilgili personele dereceleri hakkında bilgi verilir. Ġl personel ġubesi Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X 41. B104ISM İntibak İşlemleri,Öğrenim değerlendirilmesi Üst Öğrenim Bitiren Personelin İntibak işlemleri 1- Hiz.Sınıfı ve genel İdari Hiz.Kendi bölümleri ile ilgili bir üst öğrenim bitirmeleri halinde 657 sayılı D.M.K nın 36. maddesinin A bendinin 12/ D fıkrası ile ve 6/B gereğince değerlendirilir. 2- Hiz.sınıfı ve genel idari hiz. Sın.kendi bölümüyle ilgili olmayan bir bölüm bitirmesi halinde 657 sayıılı D.M.K nın 36. maddesinin A Bendinin 12/ D fıkrasınca değerlendirilir. 657 D.M.K. Memur personeli Dilekçe, noter tasdikli öğrenim belgesi İl onayından sonra maaş mutemetliği Ġl personel ġubesi Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X

8 A TAMAMLAMA 42. B104ISM Sigortalaı hizmetlerin birleştirme işlemleri 657 ve 4/b li personellerin sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesi ile ilgili dilekçeler ( SSK, BAĞKUR;resmi kurumda geçen sürelerin hizmet birleştirm intibak işlemleri) 5434 sayılı yasanın ek 18 maddesi ve 1425 Sk ek 3 madde 657 'li ve 4 b'li personel Dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi,sosyal güvenlik il müdürlüğü çalıştığı günleri gösteren döküm listesi, unvan durum belgesi Genel İdari Ve Hiz.Sınıfının Sigortalı Veya Bağkurlu günleri gösterir döküm listesinin Sosyal Güvenlik İl nden istenmesi 2-Genel İdari Hiz.sınıfının hizmetlileştirilmesi için gereken evrakların T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı hizmet borçlanması ve işlemler Daire Başkanlığına gönderilmesi 3- Hiz.Sın.Hizmet Mevzuatta belirtilmemiş 30 GÜN X 43. B104ISM Hususi (yeşil) Pasaport 657 li personellerin pasaport 5682 sayılı pasaport yasası düzenlenmesi ve temdidi işlemleri gereğince 657 D.M.K. Memur personeli Dilekçe, vukuatlı nüfus kağıt örneği, resim 1-İl Emniyet ne pasaport yeniden alma veya süre uzatması için düzenlenen form gönderilir. 2- il Müd.Personel Şube tarfi birimi Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X 44. B104ISM Diğer 657'li ve 4/B li ssoyadı değişikliği 657 'li ve 4 b'li personel Dilekçe, noter tasdikli evlilik cüzdanı,boşanma mahkeme kararı, nüfus cüzdanı örneği İlgililerin dilekçesine istinaden yapılan düzeltmenin maaş mutemetliğine verilmesi İl sağlık Personel Şubesi, Saymanlık Mevzuatta belirtilmemiş 2 GÜN X 45. B104ISM İşten ayrılma (istifa işlemleri ) Genel İdare Hiz.ve Sağ.Hiz.Sınıfında çalışan personellerin isteği ile istifa etmeleri 657 sayılı devlet memurları kanununun 94.Maddesinin 1.Paragrafına istinaden (kendi isteği ile istifa etmeleri ) 657 sayılı D.M.K sayılı İl idaresi kanunu 657 'li ve 4 b'li personel Dilekçe Personelin istifa onayı İl sağlık ne gönderilmesi, dilekçe tarihi itibariyle ayrılışının yapılması yazısı X istifa eden personelin onayı alındıktan sonra ayrılışı yapılır. 46. B104ISM Disiplin Personel hakkındaki İl veya kurum amirinin vermiş olduğu cezaların işlenmesi 657 sayılı kanunun 125 maddesi hükümleri gereğince 657 'li ve 4 b'li personel İl X X X 47. B104ISM Geçici Görevlendirme İşlemleri İhtiyaca göre personel görevlendirilmesi 657 sayılı devlet memurları kanunu, 1219 tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun, 5442 sayılı il idaresi kanunun 8. maddesini c bendi 657 'li ve 4 b'li personel dilekçe İl X X X 48. B104ISM Personel işlemleri tüm çalışanların şahsi sicil dosyalarının muhafazası 3473 sayılı kanuna göre arşiv yönetmeliği 657 'li ve 4 b'li personel 1- Tayin olan personelin özlük dosyasının gönderilmesinin sağlanması 2- Gönderilen ve teslim alınan özlük dosyaların takip yazıları X 15 GÜN X

9 HİZMETİN ELEKTRONİK Ayrılış tarihi ÇKYS ye işlenir

10 A TAMAMLAMA HİZMETİN ELEKTRONİK 49. B104ISM Emeklilik işlemleri Emekliliğe ayrılmak istenen personellere yapılan işlemler 1- Genel idare hiz. Sın sayılı kanun hükümleri ve 657 sayılı devlet memenurları kanunun 98. maddesinin ç fıkrası gereğinde isteğe bağlı emeklilik sayılı kan.40- mad sayılı kan. 44. mad tarih v 4759 sayılı kanun ile 5434 sayılı kanunun 657 'li ve 4 b'li geçici 205. maddesine göre kademeli geçiş 5- personel 5434 kanunun 87. maddesi 6- isteğe bağlı emeklilik 4447 sayılı kanunla 5434 sayılı sandığımız kanuna eklenen geçici 205. mad. bir bölümü ilk kademeli geçiş 7- hiz.sın sayılı kanunun 91 maddesine istinaden emekliliğe ayrılması 1- dilekçe 2- emeklilik belgesi formu 3-3 adet fotoğraf 4- öğrenim belgesi 5- emeklilik kesenek listesi 6- askerlik borçlanma fişi ve ödeme listesi 7- ssk ve bağkurlu günlerinin gösterir belge 8- nufüs örneği Personel Özlük 1- müdürlüğümüzce maaşı yapılanların yollık işlemleri için tahakkuk servisine gereken evrakların hazırlnaması 2- maaş mutemetliği aracılığıyla muhasebe müdürlüğüne ayrılış yazısı yazılması ve emekli keseneklerin düznelenmesi sağlık müdürlüğüne emeklilik işlemi için onaya sunulması ve ayrılış belgelerinin gönderilmesi 30 gün 1 hafta X Ayrılış tarihi ÇKYS ye işlenir 50. B104ISM Mal bildirimi ile ilgili işlemler 657 ve 4/ B li personellerin mal varlığı bildirimi işlemleri sayılı kanunun 2.maddesi ve mal bildirimlerinde bulundurulması hakkında yönetmeliğinin 8.maddesine göre sonu 0 ve 5 ile atananlar, görevinde ve mal varlığında değişiklil yapanlar 1 ay içerisinde mal bildirimi beyanında bulunmaları 657 'li ve 4 b'li personel Mal bildirimi beyannamesi Personel Özlük 5-BaĢhekim Personele tebliğ İl 2 GÜN 51. B104ISM Talimatlar, Duyurular, Sirküler Talimatlar, Duyurular, Sirküler Tamiminin yapılması Tüm personel Personel Özlük 5-BaĢhekim Tüm personel İl 2 GÜN 52. B104ISM Diğer Personele kurumumuzda çalıştıklarına dair çalışma belgesi düzenlenmesi Tüm personel Personel Özlük 5-BaĢhekim İlgilinin dilekçesine istinaden çalıştığına dair düzenlenen belge İlgili Makama AYNI GÜN 53. B104ISM Genel Evrak İşleri Tüm çalışanların gelen ve giden evraklarının takibi ve altına alınması 1-T.C Başbakanlık Makamının 2 Aralık 2004 tarih ve sayılı resmi gazatede yayınlanan resmi gazatede yayınlanan genelgeye istinaden 2-Standart dosya planı Tüm personel, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları Evrak Kayıt 5-BaĢhekim Gelen evrakın zimmet defterine işlenere ilgili servislere dağıtılması X 1 GÜN

11 A TAMAMLAMA B104ISM Hasta Hakları ve Başvuru Şikayet ve Talepleri Hasta Hakları nde dilekçe ile başvuruda bulunan hasta ve yakınlarına ve elektronik ortama aktarılan başvuruların yönetmelik ve yönerge çerçevesinde değerlendirilmesini ve zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, yerinde çözülenler defterine hasta larına almak tarih ve 3077 sayılı hasta hakları ve uygulama yönergesi, hasta hakları yönetmeliği, hekim seçme yönergesi, genelge ( 2004/117 ) genelge ( 2005/2 ) genelge ( 2005/06 ) genelge ( 2007 / 89 ) Poliklinik Hizmeti alan hasta ve hasta yakınları Web sayfasından başvuru yada direk hasta hakları biriminde doldurulan başvuru formları ve hasta dilekçeleri Hasta Hakları İletişim Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu Şikayet olunan birimin veya personelin görüşünün alınması Dilekçe sahibi 1 AY 54 B104ISM Hasta Hakları İstatistikleri tutmak Hasta Hakları İstatistiki bilgilerin toplanması ve Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne İsatistik sonuçlarının bildirilmesi tarih ve 3077 sayılı Hasta Hakları uygulama yönergesi, 2009 / 21 sayılı genelge Poliklinik Hizmeti alan hasta ve hasta yakınları Hasta Hakları İletişim Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu İl Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 1 YIL 55 B104ISM Hasta Hakları Eğitimleri Hasta Hakları Uygulamalrı hakkında sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla eğitimlerinin yapılmasının sağlamak tarih ve 3077 sayılı Hasta Hakları uygulama yönergesi, 2009 / 21 sayılı genelge Poliklinik Hizmeti alan hasta ve hasta yakınları Hasta Hakları İletişim Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu Eğitim ve Kalite Proformans İl Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 1 YIL 56 B104ISM Hasta ve Hasta yakınlarının teşekkürlerinin değerlendirilmesi Hasta ve Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarından memnuniyetlerini belirten teşekkür yazılarının yada dilekçelerinin değerlendirilmesi ve Hasta Hakları İl Koordinatörlüğüne gönderilmesi tarih ve 3077 sayılı Hasta Hakları uygulama yönergesi Poliklinik Hizmeti alan hasta ve hasta yakınları Hasta ve Hasta yakınlarının çalışanlar için yazdığı teşekkür dilekçeleri yada başvuruları Hasta Hakları İletişim Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu Teşekkür yazıları İl Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 1 AY 57

12 HİZMETİN ELEKTRONİK

13 A TAMAMLAMA 58 B104ISM Şikayet ve dilek kutusu başvurularının değerlendirilmesi Hasta ve Hasta yakınlarının dilek ve önerilerinin her ayın son iş gününde açılarak değerlendirilmesi, raporlanması ve düzeltici önleyici faaliyetlerinin planlanmsı Poliklinik Hizmeti alan hasta ve hasta yakınları Hasta ve Hasta yakınlarının dilekçe ve önerileri Hasta Hakları İletişim Hasta Hakları İletişim Birim Sorumlusu İl Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü 1 HAFTA 59 B104ISM Malzeme Ġstek FiĢleri Personelin Malzeme Ġsterken YapmıĢ Olduğu TaĢınır Ġstek Belgeleri ( Talep, Ambarlararası Devir ĠĢlemleri Resmi Gazete tarihi: 18/01/2007 Sayı: sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Bünyesinde Görev Yapan Kartal Ağız Ve DiĢ sağlığı Merkezi ve Bağlı Kurumlarınada Aktif ÇalıĢan Personel TaĢınır Ġstek FiĢleri TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Müd. Yrd.Hastane Müd. BaĢhekim Yard. Kurum Ġçi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( ) Üzerinde Talep Ġhtiyacın aciliyetine göre değerlendirilir ( Mevcutsa hemen, değilse satınalma sürecine bağlı) 60 B104ISM Mal Tespit İşleri Ambarda yapılan sayımlar, Genel ve Döner Sermaye Bütçesinde bulunan kalemlere ait malzemelerin GiriĢ ve ÇıkıĢ ĠĢlemleri Resmi Gazete tarihi: 18/01/2007sayı sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Bünyesinde Görev Yapan Kartal Ağız Ve DiĢ sağlığı Merkezi ve Bağlı Kurumlarınada Aktif ÇalıĢan Personel TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Müd. Yrd.Hastane Müd. BaĢhekim Yard. X Saymanlıklarla Yapılan yazıģmalar Her ayın 6'sına kadar Döner Sermaye bütçesine ait malzeme çıkıģlarının Saymanlıklara bildirilmesi, 3 ayda bir Genel Bütçe malzemelerinin Saymanlığa bildirilmesi, Rutin olarak ambar sayımlarının yapılması 61 B104ISM DemirbaĢ Kayıt Dayanıklı TaĢınırlar Listesi ( Barkotlama), Zimmet FiĢleri Resmi Gazete tarihi: 18/01/2007 Sayı: sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Kurum personeli ve Bağlı Kurumlarında Aktif ÇalıĢan Personel TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Ġlgili birime dayanıklı taģınırlar Müd. Yrd.Hastane ve zimmet fiģlerinin teslimi Müd. BaĢhekim Yard. Zimmet fiģleri hemen 62 B104ISM DemirbaĢ DüĢüm ĠĢlemleri DemirbaĢ Kayıt ve DüĢüm ĠĢleri Resmi Gazete tarihi: 18/01/2007 Sayı: sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Kurum personeli ve Bağlı Kurumlarında Aktif ÇalıĢan Personel Bakım Onarım Talep Formu, Tutanaklar TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Müd. Yrd.Hastane Müd. BaĢhekim Yard. Değer Tespit ve HEK komisyonlarının oluģturulması için yapılan yazıģmalar Ġl Müd., Saymanlıklarla Yapılan YazıĢmalar, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda ĠĢletme ile yapılan yazıģmalar - X DemirbaĢ ve düģüm iģleri ortalama 1 hafta 63 B104ISM Ambar ve Depo ĠĢleri -Gelen ve Giden evrak ĠĢleri Resmi Gazete tarihi: 18/01/2007 Sayı: sayılı TaĢınır Mal Yönetmeliği Bünyesinde Görev Yapan Kartal Ağız Ve DiĢ sağlığı Merkezi ve Bağlı Kurumlarınada Aktif ÇalıĢan Personel TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Müd. Yrd.Hastane Müd. BaĢhekim Yard. Satınalma, TaĢınır Ġstek Belgeleri Ġl, Saymanlıklarla Yapılan YazıĢmalar, Diğer Kurum ve KuruluĢlar, - Firmalar Günlük 64 B104ISM Satınalmadan Yapılan Talepler Kurumun Ġhtiyacı Olan Malzemelerin Talepleri - Satın Alınan Malzmelerin Alım Türleri, Faturaları - GiriĢ FiĢleri TaĢınır Mal Yönetmeliği ve 4734 Sayılı Kanun Bünyesinde Görev Yapan Kartal Ağız Ve DiĢ sağlığı Merkezi ve Bağlı Kurumlarınada Aktif ÇalıĢan Personel TaĢınır Ġstek FiĢleri - Satınalma Talep Formu TaĢınır Kayıt TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, Hastane Müd. Yrd.Hastane Müd. BaĢhekim Yard. Satınalma Ġl ile yapılan yazıģmalar, Saymanlıklarla Yapılan YazıĢmalar - Diğer Kurum ve KuruluĢlar, - Firmalar Yapılan ĠĢin Miktarı ve Ġhtiyaca Göre DeğiĢiklik Gösterebilir 65 B104ISM MAAġ VE BODRO TAHAKKUK ĠġLERĠ 657 Devlet Memurları Kanununa Göre ÇalıĢan Kadrolu Ve SözleĢmeli Bütün Personelin Her Türlü MaaĢını Yapmak.(Naklen Gelen-Giden, Açıktan Ve Kurumlararası Nakille Gelen- Giden Personel) Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL MaaĢ nakil bildirimi, banka hesap numarası, Atama Onay belgesi, Göreve baģlayıģ ( tebellüğ) belgesi MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Merkezimiz Personel biriminden gelen birimlerin baģlayıģ yazıları ( tebellüğ ), Derece-terfi durum belgeleri Ġl ile yapılan yazıģmalar, Diğer kurumlarla yapılan yazıģmalar,saymanlıklarla ve ödemenin yapılacağı bankalar ile yazıģmalar, Ġcra ile yapılan yazıģmalar, Diğer resmi kurumlarla yapılan yazıģmalar 10 GÜN

14 HİZMETİN ELEKTRONİK glik.gov.tr/cky shst aglik.gov.tr/cky shst aglik.gov.tr/cky shst sebat.gov.tr/

15 A TAMAMLAMA 66 B104ISM Ek Ödemeleter 657 Devlet Memurları Kanununa Göre ÇalıĢan Kadrolu Ve SözleĢmeli Bütün Personelin Her Türlü Ek Ödemesini Yapmak.(Naklen Gelen- Giden, Açıktan Ve Kurumlararası Nakille Gelen-Giden Personelin Sgk Sisteminden BaĢlayıĢ, AyrılıĢ.Ġzin, Rapor Vs.) Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3-Ek Ödeme Yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ek-Ödeme kanuna göre fark alacak ve ya eksiltme yapılacak kiģilere ait yazılar ile ek-ödeme kurul kararı yazısı MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Ġl ile yapılan yazıģmalar, Diğer kurumlarla Merkezimizde hak ediģler yapılan konusunda personellerimizin yazıģmalar,saymanlıklarla ve hak ediģlerini gösterir her türlü ödemenin yapılacağı bankalar ile belge, Derece- terfi durum yazıģmalar, Ġcra ile belgeleri yapılan yazıģmalar, Diğer resmi kurumlarla yapılan yazıģmalar 1 HAFTA 67 B104ISM Nöbet Nöbet Ücretlerinin Personele Ödenmesi Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- Nöbet Yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Nöbet çizelgeleri ve Nöbet tutan personel dilekçeleri MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Personel dilekçeleri Nöbetle ilgilenen B Ģh.yrd.ödeme yazısı ilgili birimler veya kurumlar 1 HAFTA 68 B104ISM Yemek Personelin Ek ödemesinden Yemel Kesintisinin yapılması Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- Yemek Yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Yemek çizelgeleri MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Personel dilekçeleri Aylık yemek yiyen personeli ve sayısını gösterir çizelge ilgili birimler veya kurumlar 1 HAFTA 69 B104ISM Yolluk 657 Devlet Memurları Kanununa Göre ÇalıĢan Kadrolu Ve SözleĢmeli Bütün Personelin Yolluklarının Hesaplanması Ve Ödenmesi Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- Yolluk Yönetmeliği 4-Harcırah Kanunu KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Yolluk çizelgeleri ve Görevlendirme yazıları harcama makbuz veya faturaları MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Personel dilekçeleri onay yazısı ilgili birimler veya kurumlar 1 HAFTA 70 B104ISM YazıĢmalar 657 DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇALIġAN KADROLU VE SÖZLEġMELĠ BÜTÜN PERSONELĠN HER TÜRLÜ HAK EDĠġĠNĠ ETKĠLEYECEK HER TÜRLÜ YAZIġMALAR (Naklen gelen- giden, açıktan ve Kurumlararası nakille gelengiden personelin SGK sisteminden baģlayıģ, ayrılıģ.izin, rapor vs.) Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- Yemek Yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler(ġstatistikler,sendika yazıları,geçici görevli gelen giden personel yazıģmaları,aylık günlük takip edilen yazılar güncellemeler) MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı her türlü belge ilgili birimler veya kurumlar 1-2 GÜN 71 B104ISM Personel Pirim ve Kesenekleri 657 DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE ÇALIġAN KADROLU VE SÖZLEġMELĠ BÜTÜN PERSONELĠN HER TÜRLÜ HAK EDĠġĠNĠ ETKĠLEYECEK YAPTIĞI VEYA YAPACAĞI ÖDEMELER VE SUNUMLARINI YAPMAK.(Naklen gelen-giden, açıktan ve Kurumlararası nakille gelen-giden personelin SGK sisteminden baģlayıģ, ayrılıģ.izin, rapor vs.) Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- SGK Yönetmeliği sayılı kanun 5- SGK Prim ödeme genelgesi KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Prim ve Kesenek çizelgeleri Ġnternet çıktıları MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Keseneğe dahil her türlü ödeme ve hak ediģler ilgili birimler veya kurumlar X 10 GÜN

16 HİZMETİN ELEKTRONİK gov.tr/wps/port al/esgk

17 A TAMAMLAMA HİZMETİN ELEKTRONİK 72 B104ISM KBS ye veri giriģi BÜTÜN PERSONELĠN KBS SĠSTEMĠNE VERĠ GĠRĠġLERĠNĠN VE AYLIK GÜNCELLEMELERĠNĠN YAPILMASI VE MAAġLARIN HAZIR HALE GETĠRĠLMESĠ Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2- Atama ve Nakil Yönetmeliği 3- KBS Muhasebat yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Personel hak ediģ miktarını etkileyecek her türlü belge eködeme ve sağlık güncelleme internet çıktıları MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Personel özlük iģleri hak ediģ yazıları Kurum ve KuruluĢlar 5 GÜN sebat.gov.tr/ 73 B104ISM Banka Personel Hesaplarıyla ilgili Banka ile yapılan yazıģmalar 1-Banka Promosyon yönetmeliği KARTAL AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ VE BAĞLI BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONEL Her türlü yazıģmalar dilekçeler ve konuyla ilgili belgeler Personel Ödeme çizelgeleri internet çıktıları MaaĢ MaaĢ Mutemedi BaĢhekim Yardamcısı Ġlgili Banka ve Saymanlıklar 2 gün 74 B104ISM Enfeksiyon kontrol ve önleme programı hazırlamak KURUMUN ENFEKSĠYON KONTROL POLĠTĠKASINI BELĠRLEMEK VE UYGULAMAK Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 75 B104ISM Kurum iģleyiģ ve yapısına uygun,enfeksiyon kontrolü ve önlenmesine yönelik talimatlar hazırlamak ENFEKSĠYON LARINI YAZILI HALE GETĠRMEK VE BUNLARI GÜNCELLEMEK Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 76 B104ISM Enfeksiyok kontrol eğitimleri KURUMUMUZCA PLANLANAN EĞĠTĠMLER Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 77 B104ISM Enfeksiyon kontrol komitesi denetimleri Sterilizasyon uygulamalarını altına almak Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 78 B104ISM Antiseptik ve dezenfektan seçimi DEZENFEKTAN VE ANTĠSEPTĠK SEÇĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ LARI BELĠRLEMEK VE UYGUN KULLANIMI DENETLEMEK Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 79 B104ISM TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠNĠ N ENFEKSĠYON YÖNÜNDEN DENETĠMĠNĠ YAPMAK KURUM TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠNĠN HASTANE ENFEKSĠYONLARI YÖNÜNDEN DENETĠMĠNĠ YAPMAK Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 80 B104ISM TIBBĠ ATIK TALĠMATLARIN A UYUMU KONTROL ETMEK ATIK YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE MERKEZ ATIKLARININ TOPLANMASI AYRIġTIRILMASI VE ALINMASINI KONTROL EDER SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL, HASTA VE HASTA YAKINLARI Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 81 B104ISM SAĞLIK KONTROLLERĠ VE AġILAR PERSONELĠN SAĞLIK TARAMALARINI VE AġILARINI TAKĠP ETMEK SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI 82 B104ISM EL HĠJYENĠNE UYUMUN KONTROLÜ EL YIKAMA KONUSUNDA GEREKLĠ TESPĠTLERĠ YAPAR UYUMU KONTROL EDER SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMDA ÇALIġAN TÜM PERSONEL Enfeksiyon HemĢiresi Enfek.Kont.Hem. BaĢhem..BaĢh.Yard. BAġHEKĠMLĠK MAKAMINA BĠLGĠ YAZISI