Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü"

Transkript

1 Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINDA YENİ DÖNEM: PARALEL YAKLAŞIM VE TEMSİLİ KONSANTRASYON ROTALARI (RCPs) Sunumu yapan: Hakkı ATAY Alper AKÇAKAYA -Şube Müdürü Ömer DEMİR -Mühendis Hakkı ATAY -Mühendis 1

2 SUNU İÇERİĞİ Sunum 23 ana slayttan oluşmaktadır. Takribi süre 10 dk, soru-cevap 5 dk. Olarak düşünülmektedir. 2

3 RCP SENARYOLARI (Represenattive Konsantration pathways) (Temsili Konsatrasyon Rotaları) 3

4 Yeni İklim Değişikliği Senaryo Çalışmaları IPCC, 2007 yılında Hollanda da gerçekleştirdiği yüksek katılımlı uzmanlar toplantısında IPCC 5. raporunda kullanılmak üzere yeni konsantrasyon senaryoları ve bunlara dayanan yeni iklim değişikliği senaryoları oluşturmaya karar verdi. 4

5 YENİ SÜREÇTE YER ALAN GRUPLAR IAM grupları : Entegre değerlendirme model grupları CMC grupları : İklim model grupları (toplulukları) IAV groupları : Etki, adaptasyon ve etkilenebilirlik değerlendirme grupları 5

6 İklim değişikliği senaryolarının oluşturulma prosesi yenilendi İklim değişikliği senaryo prosesi (IPCC, 2007) 6

7 Proses 3 safhada tamamlanacak 1- Hazırlık fazı (RCP üretimi) 2-Paralel modelleme fazı (İklim Projeksiyonları ve Sosyoekonomik Senaryolar üretilecek) 3- Entegrasyon fazı (Projeksiyonların birleştirilmesi) Elde edilecek ürünler: a. Temsili konsantrasyon rotaları (RCPs) b. İklim projeksiyonları c. Yeni sosyo-ekonomik senaryolar (IAM senaryoları) d. RCP ve IAM senaryolarının detaylı tanımlamaları (narrative storylines) e. İklim projeksiyonları ile IAM senaryolarının entegre edilerek etki, adaptasyon ve etkilenebilirlik değerlendirmelerinde yer alması 7

8 a- Sıralı Yaklaşım b- Paralel Yaklaşım Emisyon ve sosyoekonomik senaryolar (IAMs) 1 Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs) ve radyo aktif zorlama seviyeleri 1 Radyoaktif zorlama 2 İklim projeksiyonları (CM) 3 İklim, atmosfer ve CO2 döngüsü projeksiyonları (CMs) 2a Emisyonlar ve sosyoekonomik senaryolar (IAMs) 2b Etki, adaptasyon ve etkilenebilirlik (IAV) 4 Etki,Adaptasyon,Etkilenebili rlik (IAV) ve azaltım analizleri 3 IPCC,2007 Düz oklar veri akışını simgelerken, kesikli ok RCP seçimini, noktalı oklar ise bilgilerin entegrasyonunu simgelemektedir. 8

9 Sıralı Yaklaşım (örneğin:ipcc4) Sosyoekonomik Senaryolar Popülasyon GDP Enerji Endüstri Ulaşım Tarım Emisyon senaryoları Sera gazları (CO2,CH4, N2O..) Aerosoller Kimyasal aktis gazlar (SO2, BC, OC, CO, Nox, VOCs) Arazi kullanımı ve arazi örtüsü Radyoaktif zorlama senaryoları Atmosferik konsantrasyon Karbon döngüsü Okyanus ve kara akışları) Atmosfer kimyası İklim model senaryoları Sıcaklık Yağış Nem Toprak Sıcaklığı Ekstrem olaylar Etki, adaptasyon ve etkilenebilirlik çalışmaları Kıyı alanları Hidroloji ve su kaynakları Ekosistemler Gıda güvenliği Altyapılar İnsan sağlığı. Moss et all,2010) 9

10 R a d y o a k t i f z o r l a m a Genel özellikleri 2100 de geniş bir zorlama aralığı Radyoaktif zorlamanın zaman içinde değişim şekli (Rota-Pathway) Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPs) Sera gazları Kısa ömürlü gazlar ve aerosoller Arazi kullanımı ve arazi örtüsü Paralel Proses Yaklaşımı (IPCC5) Yeni sosyo-ekonomik emisyon senaryoları; etkilenebilirlik opsiyonları Adaptasyon Azaltım Stabilizasyon Hedef aşımları A-RCP lerle tutarlı B- RCPlerden bağımsız İklim senaryoları Kısa vade (2035) Uzun vade (2100+) Bölgesel iklim modellemesi Model ölçekleme metotları İklim ve sosyo-ekonomik senaryoların birleştirilmesi Entegre edilmiş senaryolar İklim paternlerinin ölçeklendirilmesi İklim ve sosyo ekonomik senaryoların ölçeklerinin küçültülmesi Yeni araştırmalar ve değerlendirmeler Etki,adaptasyon ve etkilenebilirlik İklim değişikliği geri bildirimleri (feedbacks) Model geliştirme Moss et all,2010) Paralel yaklaşımın avantajı, lineer prosese göre zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlamasıdır. Diğer bir avantajı ise son fazda alternatif azaltım ve adaptasyon politika opsiyonları getirmesi olarak belirtilmektedir. 10

11 Yapılan çalışmalar sonunda hem son kullanıcılar hem de araştırma çevrelerinin ihtiyaç duyduğu senaryo setlerinin taşıması gereken özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler: 1. Senaryo dizisi (seçilecek RCP ler) literatürde yapılan çalışmalar içinde en düşük ve en yüksek radyo aktif zorlama rotalarını içermeli 2. Rota sayısı doğal eğilim hatasından sakınmak için en az 3 tercihen 4 olmalı. 3. İklim model gruplarının (CMC-Climate Model Community) yapacakları simülasyonlarda, senaryolar arasındaki farkları net şekilde görmelerini sağlayacak 2100 yılına kadar olan rotanın belirgin olması ve bu rotaların birbirlerinden farklılaşmaları 11

12 4. Literatürde belirlenecek rotaları destekleyecek senaryo sayısının fazla olması 5. Rotaların 2100 sonrası periyot için (2300) datalarının (sera gazları, aerosoller, kimyasal olarak aktif gazlar ve arazi kullanımı/örtüsü) bulunması 6. RCP datasının kısa vade (2035) için o gibi yüksek çözünürlükte olası gerektiği belirtilmiştir. 12

13 RCP datalarının periyotları: 1. Kısa vade: 2035 e kadar 2. Uzun vade: (2300 e kadar) RCP datasının kısa vade (2035) için o gibi yüksek çözünürlükte olası gerektiği belirtilmiştir. Neden Kısa Vade önemli? Vakit kaybetmeden adaptasyon ve azaltım politikalarının belirlenmesi için Neden Yüksek Çözünürlük? Kısa vadeli adaptasyon ve azaltım politikalarının oluşturulmasında, daha ayrıntılı bilgiler ve daha farklı opsiyonlar ortaya koymak istenmektedir. 13

14 RCP tipleri ve temel özellikleri RCPs RCP 8.5 Radyoakti f Zorlama > 8.5 W/m2 Zaman 2100 de Radyoaktif Zorlama Değişimi Yükselme Toplam Konsantrasyon (CO2 eşdeğer) ~1370 ppm 2100 de Emisyonlar (KYOTO protokolü sera gazları) 2100 e kadar artış devam ediyor RCP 6.0 ~6.0 W/m sonrası Hedefi geçmeden Stabilizasyon ~ 850 ppm 2100 de Yüzyılın son çeyreğinde düşüş RCP 4.5 ~4.5 W/m öncesi Hedefi geçmeden Stabilizasyon ~ 650 ppm 2100 de Yüzyılın ortalarından itibaren düşüş RCP3- PD* ~3.0 W/m öncesi 3.0 W/m2 e ulaşmadan zirve ve düşüş Zirve ~ 490 ppm ve düşüş 2100 de Yüzyılın ilk çeyreğinde düşüş 14

15 Global toplam radyoaktif zorlama (RCP Concentration & Data Group, 2010) 15

16 Gross World Product (GWP) Ağırlıklı Sera Gazı Emisyonları RCP8.5:Yüzyıl sonu RCP6.0:Son çeyrek RCP3:İlk çeyrek RCP4.5:Yüzyılın ortası RCP Concentration & Data Group, M. Meinshausen, S. Smith, K. Riahi, D. van Vuuren et al., May 2010 URL: 16

17 KONSANTRASYONLAR (2100 yılı) Küresel toplam Sera gazı konsantrasyonları (CO2 Equvalent) 2011 CO2: 391 ppm Toplam (eq) Kutucuklar da, 2100 de beklenen ppm cinsinden Konsantrasyonlar verilmiştir. RCP6.0: 850 ppm RCP8.5: 1300ppm RCP4.5: 650 RCP3-PD: 490 RCP Concentration & Data Group, M. Meinshausen, S. Smith, K. Riahi, D. van Vuuren et al., May 2010 URL: 17

18 MAX MIN IPCC,

19 RCP adayları (19 aday) IAM Grubu (model ve enstitü) RCP8.5 RCP6 RCP4.5 RCP3-PD Referans(lar) AIM (NIES) Fujino et al. (2006), * * * Hijioka et al. (2008) GRAPE (IAE) * Kurosawa (2006) IGSM (MIT) Reilly et al. (2006), * * * Clarke et al. (2007) IMAGE (MNP) van Vuuren et al. * * * * (2006, 2007) IPAC (ERI) * * Jiang et al. (2006) MESSAGE (IIASA) Rao and Riahi * * * * (2006), Riahi et al. (2007) MiniCAM (PNNL) Smith and Wigley * * (2006), Clarke et al. (2007) 19

20 AIM = Asia-Pacific Integrated Model GRAPE = Global Relationship to Protect the Environment IGSM = Integrated Global System Model NIES = National Institute for Environmental Studies IAE = Institute of Applied Energy MIT = Massachusetts Institute of Technology IMAGE = Integrated Model to Assess the Global Environment IPAC = Integrated Policy Assessment Model for China MESSAGE = Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact MiniCAM = Mini-Climate Assessment Model MNP = Netherlands Environmental Assessment Agency ERI = Energy Resource Institute IIASA= International Institute for Applied Systems Analysis PNNL = Pacific Northwest National Laboratory 20

21 Seçilen RCP ler 19 RCP adayı içinden 4 tanesi seçildi. RCP Publication IAM RCP8.5 Riahi et al. (2007) MESSAGE RCP6 Fujino et al. (2006) AIM RCP4.5 Clarke et al. (2007) MiniCAM RCP3-PD* van Vuuren et al. (2006, 2007) IMAGE PD*: peak and decline (zirve ve azalış) 21

22 IPCC,

23 Kısa vadede yüksek çözünürlüklü iklim projeksiyonları için RCP 4.5 seçilmiştir. Neden RCP 4.5? Bunun en önemli nedeni literatürde en fazla kabul edilmiş ve yayınlamış çalışması bulunan rota RCP4.5 tir. Bu özellik, aynı zamanda senaryonun güvenirliğini artırıcı bir özelliktir 23

24 CMIP5 :Birleştirilmiş model karşılaştırma projesi (Coupled Model Intercomparison Project) 2008 eylül ayında, yeni nesil iklim model çalışmalarını koordine etmek amacı ile 20 farklı iklim modelleme grubu bir araya gelerek bu projeyi hayata geçirmiştir. Bu proje kapsamında üretilen verilerin IPCC nin 5. değerlendirme raporunda kullanılması öngörülmektedir. CORDEX: Koordineli bölgesel iklim modeli çalışmaları (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) CORDEX, adaptasyon ve etki değerlendirme çalışmalarına daha ayrıntılı ve daha yüksek çözünürlükte girdi oluşturmak amacı ile Bölgesel iklim modeli çalışmalarında küresel bir işbirliği ve koordinasyon sağlamaktadır. Bu kapsamda 14 bölge belirlenmiş olup, ölçek küçültme çalışmaları bu bölgeler bazında gerçekleştirilmektedir. 24

25 SONUÇ 1. İklim değişikliği senaryosu İklim projeksiyonu 2. Yeni senaryolarda 4 temsili konsantrasyon rotası (RCP) radyoaktif zorlama baz alınarak seçilmiştir. 3. Yakın periyot (2035) yüksek çözünürlüklü projeksiyonlar için RCP 4.5 çalıştırılması öngörülmüştür (literatürde yayın fazla, güvenirliği yüksek) 4. İklim değişikliği ile ilgili kurum ve kuruluşlarımızın, özellikle adaptasyon çalışmaları için IPCC 5. Değerlendirme Raporu kapsamında hazırlanan yeni nesil iklim değişikliği senaryoları ve iklim projeksiyonları temelinde çalışmalarını güncellemeleri gerekmektedir. 25

26 5-MGM olarak, temsili konsantrasyon rotaları ile bölgesel iklim modeli çalışmalarına başladık. (RegCM4 bölgesel modeli ile HadGEM2-ES-RCP4.5) 26

27 İletişim: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü Tel:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINDA YENİ DÖNEM: PARALEL YAKLAŞIM VE TEMSİLİ KONSANTRASYON ROTALARI (RCPS)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINDA YENİ DÖNEM: PARALEL YAKLAŞIM VE TEMSİLİ KONSANTRASYON ROTALARI (RCPS) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINDA YENİ DÖNEM: PARALEL YAKLAŞIM VE TEMSİLİ KONSANTRASYON ROTALARI (RCPS) 1 Alper AKÇAKAYA, 2 Hakkı ATAY, 3 Ömer DEMİR Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YENİ SENARYOLARALA TÜRKİYE İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJEKSİYONLARI

YENİ SENARYOLARALA TÜRKİYE İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJEKSİYONLARI YENİ SENARYOLARALA TÜRKİYE İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJEKSİYONLARI Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü Hazırlayanlar : Alper

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İçindekiler Tabloların Listesi 4 Şekillerin Listesi 4 Kısaltmalar 5 Önsöz 1. Giriş 11 a. Küresel Bakış 11 b. Türkiye ve İklim Değişikliği 14

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE SWAP MODELİ İLE SİMULASYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE SWAP MODELİ İLE SİMULASYONU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2014-YL-008 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

İKLİM NORMALLERİ: ÜÇ SICAKLIK NORMALİNİN İLİŞKİLERİ VE

İKLİM NORMALLERİ: ÜÇ SICAKLIK NORMALİNİN İLİŞKİLERİ VE İKLİM NORMALLERİ: ÜÇ SICAKLIK NORMALİNİN İLİŞKİLERİ VE UZAMSAL DAĞILIMLARI Mesut DEMİRCAN 1, Hüseyin ARABACI 1, Erdoğan BÖLÜK 1, Alper AKÇAKAYA 1, Mithat EKİCİ 1 1, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Araştırma

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı

TANIMLAR GĐRĐŞ. OZON: Atmosferde en yoğun olarak troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı TANIMLAR ĐKLĐM: Bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde ortalamasıdır. Đklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. ATMOSFER: Yeryüzünü çevreleyen beş eşmerkezli tabakadır.

Detaylı

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR

SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKO-VERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR SANAYİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM: EKOVERİMLİLİK YAKLAŞIMI İLE SU TASARRUFUNA YÖNELİK PİLOT UYGULAMALAR Emrah ALKAYA 1, Merve BÖĞÜRCÜ 1, Ferda ULUTAŞ 1, Göksel Niyazi DEMİRER 2 1 Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*)

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ Gönül KILIÇ Jeomorfolog/İklimbilimci Jeofizik Mühendisi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, PK 401, Ankara

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GEMİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PLANININ KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜRK BAYRAKLI YÜKSEK HIZLI YOLCU GEMİSİNE UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZCİLİK UZMANLIK

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI

TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI Bankalar Caddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-91-6 @ ipc@sabanciuniv.edu w ipc.sabanciuniv.edu

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi

Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Projesi ve Uyum Stratejisi Kadir DEMİRBOLAT Şb. Md. V. 21 Nisan 2012 Antalya İklim Değişikliğine

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI II GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ Haziran 2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. GIDA

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

PRECIS BÖLGESEL İKLİM MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN İKLİM ÖNGÖRÜLERİ: HaDAMP3 SRES A2 SENARYOSU (*)

PRECIS BÖLGESEL İKLİM MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN İKLİM ÖNGÖRÜLERİ: HaDAMP3 SRES A2 SENARYOSU (*) (*) Demir, İ., Kılıç, G., Coşkun, M. 2008. PRECIS Bölgesel İklim Modeli ile Türkiye İçin İklim Öngörüleri: HadAMP3 SRES A2 Senaryosu, IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 365-373. İTÜ

Detaylı