VESTEL SYMPHONY T30 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL SYMPHONY T30 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 1 Mercredi, 2. juin :29 09 VESTEL SYMPHONY T30 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL

2 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 2 Lundi, 2. juin :19 15

3 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 3 Lundi, 2. juin :19 15 lıktgiri Syphony t30 Deerli Müteri: DECT telefonu satın aldıınız için teekkür ederiz, bize duyduunuz güvene innettarız. Bu ürün en üst seviyede dikkat ile ial edilitir, kullanıı sırasında zorluklar ile karılaılabilirsiniz. lk önce bu kılavuza bavuranızı tavsiye ediyoruz. Ayrıda aaıdaki web sitesinde gerekli bilgiyi bulabilirsiniz: Rahatlıınız ve güvenliiniz için aaıdaki paragrafı dikkatle okuanızı istiyoruz: Tavsiyeler ve güvenlik açıklaaları DECT telefonunuzu neli ekanlarda (banyo, çaaırlık, utfak, vs...), su kullanılan noktalara 1,50 etreden yakın esafede ve dıarıda yerletireyiniz. Cihazınız, 5 C ile 45 C arasında bir ısıda kullanılalıdır. Yalnızca, verilen sektör blounu kullanınız. Bu kitapçıktaki tesisat taliatlarına ve bloun üzerindeki kilik etiketinde yazılı taliatlara (gerili, akı, elektrik ebekesinin frekansı) uygun olarak ebekeye balayınız. Tedbir olarak, tehlike halinde, sektör adaptörleri, 230 V besleenin seksiyonlayıcı tertibatı görevini görektedir. Cihazın yakınında bulunalı ve kolayca eriilebilelidir. Bu cihaz, koütasyonlu kau telefon ebekesi (RTPC) üzerine balanak için tasarlanıtır. Proble halinde, ilk etapta, satıcınıza bavurunuz. Yalnızca verilen telefon kordonunu kullanınız. Güvenliiniz için ahizeyi batarya veya batarya ünitesi oladan ünitede yerletireyin. Elektrik çarpası yaayabilirsiniz. Ahizenin zarar göresini engelleek için sadece izin verilen arj edilebilir bataryaları kullanın. Asla arj edileeyen batarya kullanayın. Bataryaların ahizenizin batarya kopartıanında doru ekilde yerletirildiinden ein olun. Eskii bataryalar bu kitapçıktaki geri dönüü açıklaalarına göre elden çıkartılalıdır. DECT telefonunuzun telsiz kapsaa alanı, içeride yaklaık 50 etre ve açık bir alanda 300 etreye kadardır. Metal kütlelerin (örnein bir televizyon) veya elektrikli cihazların çok yakında bulunası kapsaa alanını azaltabilir. Bazı tıbbi donanıların, hassas veya güvenlik donanılarının çalıası, cihazınızın telsiz iletiiinin etkisi altında bozulabilir ; her duruda, güvenlik taliatlarına uyunuz. Fırtına riski ile karı karıya olan bölgelerde, aırı elektrik gerililerine karı telefon hattınızı bir korua tertibatı ile koruanızı tavsiye ederiz. Bu donanı, ebeke gerilii kesildiinde kullanılaaz. Acil çarılar için, hat geriliini kullanan bir baısız telefon cihazı kullanınız. CE iareti bu ürün elektroanyetik üdahale için, kullanıcıların salıı ve güvenlii için Avrupa Parlaentosunun 1999/5/CE direktifinin zorunlu gereksinileri ve ikro dalga sinyal ekipanı ve telekoünikasyon terinal ekipanı ile ilgili Konseyin gereksinilerini karılaaktadır. Bunun dıında hasar verici üdahaleyi önleek için uzaysal ve topraklaa koünikasyonlarına ait olan spektruu verili ekilde kullanaktadır. Uyululuk beyannaesi

4 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 4 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 1. Balaadan önce Dijital güvenlik sistei Telefonu kura Ahizedeki tular Ana Biri Ahize Sigeleri Menülerin Özeti Araalar Teel ilevler Araa yapa Otoatik konua kapalı Araayı yanıtlaa Ahize ses düzeyi Araa zaan kaydı Bir çarıyı bitirek Yeniden araa Mikrofonun sesini kapata Geri çaıra / Fla Sesli esaj (operatörüne göre) Ahizeye sinyal göndere Arayan Hattı Kilik Tanılaa Sunuu (CLIP) Arayanlar listesi Nuara hayır evcut Arayanlar listesi enüsüne erie Arayanı geri araa Arayanlar listesinden kayıt sile Arayanlar listesi kaydından rehber girii olutura Rehber Kaydedilen bir nuarayı araa Kayıt olutura/kaydete Bir kayıtta deiiklik yapa Kayıt sile / tü telefon defteri Kısayol atfetek Bir kısayol tuuna atfettiiniz nuarayı araak için Duraklaa (nuara çevrilirken) Birden Fazla Ahize Özellikleri Dahili araa / nterko Dahili araayı yanıtlaa Çarı yönetii Bir Dahili birini et bir dahili araa ki carıdan birini Telefon Ayarları Ahizeyi adlandıra Zil sesin ayarları Ahize zil sesi düzeyi Ahize zili elodisi Tu sesi Açık/Kapalı Telefondaki dilin deitirilesi

5 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 5 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t Telefonun otoatik olarak kapatılası Tu takıı kilidi Tarih ve saat ayarları Tarih ve saat Tarih foratı/saat foratı Saat foratı Tarih foratı Alar Alar sesinin deitirilesi Gelii ayarlar Ana Biri PIN kodu Ahize/Ana Biri ilikilendire Ahize ilikisinin iptali Ahizenin ve ana biriin varsayılan ayarlarının geri yüklenesi Önek Geri araa süresinin deitirilesi Nuaralandıra tipinin deitirilesi Zil sesi 1E Çarı günlüü Gelen çarılar günlüü Yapılan çarı günlüü Batarya deiii Batarya güvenlik önleleri Genel ürün bakıı Sorun Gidere Zayıf alıın nedenleri Sorun gidere ipuçları Arayanın kilii Telefon Ünite bipleri Hafıza araası Garanti Çevre Abalaj Piller Ve Bataryalar Ürün Özellikler Vestel Yetkili Servis Listesi

6 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 6 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 1. Balaadan önce Paketi açın ve aaıdakilerin pakette bulunduundan ein olun: 1. Ana ünite, 2. Ahize, 3. Bir batarya kopartıan kapaı, 4. Ahize bataryası, 5. Telefon hat kablosu, 6. ki arj edilebilir batarya, 7. AC güç kaynaı. Bir DUO ya da TRIO paketi satın aldıysanız, ayrıca HER ek ahize için unları bulacaksınız: 1. Bir ahize arj aleti, 2. Bir batarya kopartıan kapaı, 3. ki arj edilebilir batarya Dijital güvenlik sistei Kablosuz telefonunuz yanlı çala, yetkisiz erii ve telefon hattınızın arjına karı korua salaak için bir güvenlik sistei kullanaktadır. Ahizeyi ana ünitede yerletirdiinizde ünite kendi güvenlik kodunu dorulaaktadır. Güç kesildikten veya bataryalar yerletirildikten sonra veya bu kodu resetleek için ahizeyi 20 saniye kadar ana ünitede bırakalısınız Telefonu kura bataryalar Güç soketi Telefon soketi 1. Ahize nin pil kapaını çıkarın. 2. Birer birer bataryaları yerletirin ve batarya kopartıanında kendi kutuplarında gösterildii yönde yerletirin. 3. Pil yuvasının kapaını yerine takın. «ARIYOR...» ekranda belirir 4. Güç kablosunu bir prize takın ve dier ucunu an birie takın. 5. Telefonun destekledii tü dilerinde yazılı bir karılaa esajı ekranda görüntülenir, enu* tuuna basın. 6. ya da tuları yardııyla bir ülkeyi seçin ve enu * tuuna basın. Bir ekran, seçiinizi onaylaanızı ister. enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur. 7. Beklee ekranı görüntülenir. * : ülkelere göre - 4 -

7 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 7 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 Beklee odundaki görüntüyü deitirebileniz ükündür. Varsayılan, beklee odunda görünen görüntü, ahize nin adını ve nuarsını gösterir. Bunu yapak için, tuuna basınız ve basılı tutunuz : tarih ve saat, beklee odundaki ekran da görüntülenir. önceki ekran dönek için, tuuna basınız ve basılı tutunuz. Ahizeyi arj etek için ana birie yerletirin. lk defa kullanıladan önce 15 saat arj edilelidir. 8. Telefon hattı kablosunun bir ucunu bir duvar jakına, dier ucunu ana birideki Telefon prizi iaretli jaka takın. Daha sonra hat kablosunu oluuna yerletirin. 9. Pil arj olduktan sonra tuuna basın. idi çevir sesini duyanız gerekir. Yalnızca birlikte verilen AC güç adaptörünü kullanın; bu kılavuzda açıklandıı ve adaptörün üstündeki etikette belirtildii ekilde (voltaj, akı, ana frekans) fie takın. Olası tehlikelere karı bir önle olarak, güç adaptörleri 230 V güç kaynaıyla balantıyı kesek için kullanılabilir. Bunlar cihazın yakınında ve kolay eriilebilir bir yerde bulunalıdır Ahizedeki tular Ekran Hoparlör çevrilen nuaraya erii Navigasyon tuu yukarı/ Arayanlar listesine erii Mikrofonu kısa/ Düzelte/ iptal Menüye eriilir / Geçerlilik Konua sonlandır/ Telefonu aça/kapaa Konua Tekrar ara/flash Navigasyon tuu aaı / Telefon defteri tuu sesli esajlara eriek için * ( uzun basın) ghi abc jkl def no Dahili araa Tu takıı kilidi aktifletir/ devre dıı bırak (Tekrar arar) pqrs tuv wxyz # Duraklata girii (Tekrar arar) Mikrofon * Sesli esajın nuarası deiebilir. 11 sayfa daki Kısayol atfetek paragrafına bakınız

8 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 8 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t Ana Biri Ana ünite butonu Kısa süreli: - telefon seti anons verir. Basılı tutun (iniu 4 saniye): - telefon seti kaydı. Ahize yeri 1.5. Ahize Sigeleri Sinyal Gücü sigesi (sinyal yokken veya zayıfken yanıp söner). Çarı (bir çarı geldiinde yanıp söner). Açılaı sesli esajın var oldugunu zarf varlıı ile bildiriyor (operatörüne göre). Rahatsız eteyin (ahizenin zil sesi kapatılır). Gelen çarılar listesi (bir çarı geldiinde görüntülenir). Rehber etkin. Batarya arj duruu ( :ta arjlı ; + yanıp söne (arj cihazı hariç) : arjı bo ; arj sırasında yanıp söner). Pil arj duruu için + yanıp söne sigesi görüntüleniyorsa, pilinizin zayıf olduunu ve ahizenin tu takıını artık kullanaayacaınızı belirtir. Pili arj etek için ahizeyi ana birie yerletirin

9 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 9 Lundi, 2. juin : Menülerin Özeti Syphony t30 telf. defteri yeni giris kisisel ayr el chz. Adi araa list. el cih. Tonu gir. duzenle dil sil oto. kapat tuunu sil direkt haf. gelisis ayr pin deg. saat & alar tarih saat kayit... for. ayarla kaydi sil alar sifirla alar tonu oto. on ek tek. A. sur. araa odu tek calis 3. Araalar 3.1. Teel ilevler Araa yapa Ahizenin açık olduundan ein olun. 1. tuuna basın. Çevir sesini duyarsınız ve sigesi görüntülenir. 2. stediiniz telefon nuarasını girin. Nuara çevrilir. - VEYA - 1. stediiniz telefon nuarasını girin ve tuuna basın. Girite hata yaparsanız son sayıyı silek için tuuna basın. 2. Araayı kesek için tuuna basın veya ahizeyi ana birie yerletirin Otoatik konua kapalı (lütfen sayfa 14 deki 6.4 no lu paragrafa bakın) Bir görüe sırasında ahizeyi ana birie yerletirek araayı otoatik olarak keser Araayı yanıtlaa 1. Telefon çaldıında, araayı yanıtlaak için tuuna basın

10 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 10 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 2. Araayı kesek için tuuna basın veya ahizeyi ana birie yerletirin Ahize ses düzeyi Ahizedeki kulak hoparlörünün ses düzeyini veya tularına basarak, istediiniz zaan ayarlayabilirsiniz. Düelerden herhangi birine her bastıınızda bir ses duyarsınız. En yüksek veya en düük ses düzeyine eritiinizi belirtek için çift sinyal sesi duyarsınız Araa zaan kaydı tuuna bastıınızda, 10 saniye sonra cihazda bulunan araa zaan kaydı görüntülenir ve deva eden görüenin uzunluunu dakika ve saniye olarak gösterir Bir çarıyı bitirek Telefon görüesini sona erdirek için, kırızı tuuna basın. Zaan sayacı 10 saniye boyunca ekranda görüntülenir. Yalnız, tuuna basarak beklee ekranına geri dönebilirsiniz Yeniden araa Ahizeden çevrilen son 5 nuaradan istediinizi çok kolay ekilde yeniden arayabilirsiniz. Beklee odundayken bir nuarayı yeniden araak için: 1. tuuna basın. Son aranan telefon nuarası görüntülenir. 2. Son aranan 5 nuaradan oluan listede ileri ya da geri gitek için veya tuuna basın. 3. stediiniz telefon nuarasını seçek ve çevirek için tuuna basın Mikrofonun sesini kapata Bir görüe sırasında, ahizenin ikrofonunun sesini kapatabilirsiniz. Bunu yaptıınızda, görüe de bekleeye alınır. - SES KAPATMA ilevini etkinletirek için: Görüe sırasında tuuna basın. sessiz ekranda belirir. Karıdaki kii sizi artık duyaıyor. - SES KAPATMA ilevini devre dıı bırakak için: Görüeye geri dönek için tuuna tekrar basın. Karıdaki kii sizi tekrar duyabiliyor Geri çaıra / Fla PBX tarafından sunulan hat transferi ilevine ya da telefon irketiniz tarafından sunulan araa beklete özelliine eriek için tuuna basın. PUCU Araa beklete gibi özel araa hizetlerini etkinletirek için Konua düesini kullanayın çünkü görüeniz kesilebilir Sesli esaj (operatörüne göre) Bu özellik sayesinde, telefon ebekesi açıldıında, yokluunuzda sesli esaj olarak, araaları alanızı salar. Yeni bir esaj geldiini bildirek için, ahize nin ekran nında sesli esajın var olduunu zarf sigesi ile bildirir ve "SESLI posta" esajı görüntülenir. 1. Sesli esajlarınızı kontrol etek için, beklee odunda tuunu basılı tutunuz. 2. Tü yeni esajlarınızı okuduktan sonra, li zarf kaybolur

11 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 11 Lundi, 2. juin : Ahizeye sinyal göndere Syphony t30 ana birie kaydedili bir ahizeyi bulak için: Syphony t30 Ana biriin tuuna basın, Syphony t30 ana biriinize kayıtlı olan ahizeler, ahizenin bir tuuna veya ana biriin tuuna tekrar basana kadar "CAGRI" esajı yanıp söner Arayan Hattı Kilik Tanılaa Sunuu (CLIP) Bu telefon, sizinle balantı kuraya çalıan kii sayısını kaydeder ve görüntüler. Ancak, bu bilginin telefonunuzda görüntülenesi için CLIP hizetine abone olanız gerekir. Bu hizete abone deilseniz veya gelen nuara gizlenise, nuara bilineyen olarak tanılanır. Arayan nuarayı göstere özellii darbeli araa odunda yoktur Arayanlar listesi Sizinle balantı kuraya çalıı olan kiilere ilikin CLIP bilgileri arayanlar listesinde saklanır. Bu listeye eritiinizde sigesi görüntülenir. Bu liste size yapılan son 10 araayı, bu araaların uzunluuyla birlikte içerir. Bir nuara belirleneeise, yalnızca araanın uzunluu gösterilir Nuara hayır evcut kullaniliy. : Karı taraf ile aynı bölgede deilsiniz. Kilik gizle : karı taraf nuarasının tanılanasını isteiyor Arayanlar listesi enüsüne erie 1. Arayanlar listesi enüsüne eriek için tuuna basın. En son arayan kiinin telefon nuarası (12 basaaktan fazla olaak kouluyla) görüntülenir. 2. Listede yukarı ya da aaı gitek için veya tuuna basın Arayanı geri araa 1. Arayanlar listesi enüsüne eriek için tuuna basın. 2. Kaydedilen bir nuarayı seçek için veya tuuna basın. 3. Seçilen nuarayı çevirek için tuuna basın Arayanlar listesinden kayıt sile 1. Arayanlar listesi enüsüne eriek için tuuna basın. 2. Kaydedilen bir nuarayı seçek için veya tuuna basın. 3. enu tuuna basın. - Seçilen nuarayı silek için "sil" seçeneini seçin. - Listedeki tü nuaraları silek için "tuunu sil" seçeneini seçin. 4. Bir ekran onaylaa esajını görüntüler. 5. Ahizenin tu takıı yardııyla: - giri sile seçeneini iptal etek için, tuuna basın. - giri sile seçeneini onaylaak için, enu tuuna basın. 6. Seçilen nuara ya da nuaralar listesi silinir. Bir onay sinyali duyulur Arayanlar listesi kaydından rehber girii olutura 1. tuuna basın. Arayanlar listesi görüntülenir. 2. Bir nuara seçek için veya tuuna basın

12 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 12 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 3. enu tuuna basın, daha sonra "nu. kaydet" seçeneini seçin. 4. Giriin adını seçin. enu tuuna basın. Giri rehbere kaydedilir. Bir onay sinyali duyulur. Ekranda kiinin telefon nuarasının yalnızca ilk 10 basaaı görüntülenebilir. Nuara daha fazla basaak içeriyorsa sonraki basaaklara eriek için tuuna basın. 4. Rehber Rehbere en çok 50 kayıt girebilirsiniz (en çok 24 basaaklı ve 12 karakterli) Kaydedilen bir nuarayı araa 1. Ahizenin beklee odunda olduundan ein olun ve sonra tuuna basın. 2. Rehber girilerinde yukarı ya da aaı gitek için veya tuuna basın. 3. tuuna basın. Görüntülenen nuara çevrilir Kayıt olutura/kaydete 1. enu tuuna basın. "telf. defteri" ekranda belirir, enu tuuna basın. 2. Ekranda yeni GiRiS görülür, enu tuuna tekrar basın 3. Ad girilecek ekranı görüntülenir. Oluturak istediiniz kayıt adını girin, enu tuuna basın. 4. Nuara giri ekranı görüntülenir. Oluturak istediiniz kayıt nuarasını girin. enu tuuna basın. Giri rehbere kaydedilir. Bir onay sinyali duyulur Bir kayıtta deiiklik yapa 1. enu tuuna basın, " telf. defteri " ekranda belirir, enu tuuna basın. 2. veya tuları yardııyla, "Gir. duzenle seçeneini seçin. enu tuuna basın. Kayıtlar listesi belirir, veya tuları yardııyla düzeltek istediiniz kayıtı seçin. enu tuuna basın. 3. Ad girilecek ekran, ileç satırın sonunda yer alacak ekilde görüntülenir. - Görüntülenen bilgi doruysa enu tuuna basın. - Görüntülenen ad hatalıysa, karakterleri silek için tuuna basın. - Yeni adı girin ve enu tuuna basın. 4. Nuara girilecek ekran, ileç satırın sonunda yer alacak ekilde görüntülenir. - Görüntülenen bilgi doruysa enu tuuna basın. - Görüntülenen nuara hatalıysa, sayıları silek için tuuna basın. - Yeni nuarayı girin ve enu tuuna basın. 5. Kayıt deitirilitir. Bir onay sinyali duyulur Kayıt sile / tü telefon defteri 1. enu tuuna basın, " telf. defteri " ekranda belirir, enu tuuna basın. 2. veya tuları yardııyla, "sil seçeneini seçin. enu tuuna basın. Kayıtlar listesi belirir, veya tuları yardııyla silek istediiniz kaydı seçin. enu tuuna basın. 3. Tu takıını kullanarak: - Kaydı iptal etek için tuuna basın. - Kaydı onaylaak için enu tuuna basın. - Kayıt rehberden silinir. Bir onay sinyali duyulur

13 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 13 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 Telefon defterin tüünü silek için, "tuunu sil" seçeneini seçin daha sonra enu tuuna basın. Bir onaylaa ekranı belirir: Not! - Sileyi iptal etek için tuuna basın. - Sileyi onaylaak için enu tuuna basın. Rehberdeki tü kayıtlar silinir. Bir onay sinyali duyulur Kısayol atfetek Bu enu, tu takıının 1 ve 2 tulara atanacak olan hızlı eriili iki nuarayı kaydetenıze izin verir. Not! Çarı yanıtlaa akinenizin nuarası fabrikada ayarlanaıtır, bunu tuuna atfedebilirsiniz. 1. enu tuuna basın, " telf. defteri " ekranda belirir. enu tuuna basın. 2. veya tuları yardııyla, "direkt haf." seçeneini seçin, enu tuuna basın. 3. veya tuları yardııyla, atfetek istediiniz nuaranın tuunu seçin (1 veya 2) ve enu tuuna basın, "nuara yok" ekranda belirir. enu tuuna basın. 4. " nu. duzenle" ekranda belirir, enu tuuna basın. 5. Kayıt edilecek ad için giri ekranı görüntülenir. Oluturak istediiniz kayıt edilecek adı girin. enu tuuna basın. 6. Kayıt edilecek nuara için giri ekranı görüntülenir. Oluturak istediiniz kayıt nuarasını girin. Onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Bir kısayol tuuna atfettiiniz nuarayı araak için 1. Progralanı nuaranın tuunu basılı tutun (1 veya 2). 2. Nuara ekranda görüntülenir ve otatik olarak çevririr Duraklaa (nuara çevrilirken) Hatta balanadan önce belirli bir süre bekleek istiyorsanız, bir telefon nuarasının çevrile sırasına duraklaa ekleyebilirsiniz. Deiiklik odundayken duraklaa ekleek için # tuuna basın ve basılı tutun. Ekranda P görüntülenir. 5. Birden Fazla Ahize Özellikleri Birden fazla ahize özellikleri, aynı ana birie iki ya da daha çok ahize kaydedilise kullanılabilir Dahili araa / nterko 1. Ahizenin beklee odunda olduundan ein olun. 2. Ahizedeki INT tuuna basın. - Eer tesisatınız iki ahize içeriyorsa, ikinci ahize otoatik olarak aranır, "EL cihazi " ve ardından ahizenin nuarası ekranda görüntülenir. - Eer tesisatınız ikiden fazla ahize içeriyorsa, INT sigesi ekranda yanıp söner ve dier kaydedili ahizelerin nuaraları görüntülenir. - stediiniz ahizenin nuarasını girin ya da tü ahizeleri araak için a basın. Ahizeler çalaya balar. 3. Aranan ahizede tuuna basarak telefonu açın

14 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 14 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t Dahili araayı yanıtlaa 1. Dahili araa elodisi harici araa elodisinden farklıdır. Dahili bir görüede "el cihazi" den sonra arayan ahize nin nuarası ekran da görüntülenir." " sigesi yanıp söner. 2. Araayı yanıtlaak için tuuna basın. " " sigesinin yanıp sönesi biter. 3. Dahili araayı kesek için tuuna basın veya ahizeyi ana birie yerletirin Çarı yönetii Bir Dahili birini et bir dahili araa Harici araayı aktara 1. Görüe sırasında INT tuuna basın. Harici araa bekleeye alınır. 2. Araayı aktarak istediiniz ahizenin nuarasını girin. Kullanıcı yanıt verdiinde, araayı ona bildirebilirsiniz. 3. Araayı aktarak için tuuna basın. Not! Bir karı kiiden baka bir karı kiiye geçek için, tuuna basın ve sinyal sesi duyulduuna kadar tuu basılı tutun. Not! Eer aradıınız ahizeden bir cevap geliyorsa, çarıyı geri alak için INT tuuna basın. Konferans görüeleri (3 lü konua) Karı taraftan bir kii ve aynı ana birie kayıtlı iki ahize arasında konferans görüesi yapılabilir. Tü katılıcılar aynı anda konuup dinleyebilirler. Dıardan bir kiiyle görüe sırasında: 1. INT tuuna basın. Harici araa bekleeye alınır. 2. Dahili araa nuarası. Dahili kullanıcı yanıt verinceye kadar bekleyin. INT 3. üclü konferansı balatak için, tuuna basınız ve taki sesli bir sinyal verene kadar basılı tutunuz. Ahizelerin ekran nında "KONFERANS" görüntülenir ki carıdan birini Telefon görüesi yaparken gelen baka bir carının alınası Görüe sırasında, ikinci bir çarının bekleede olduunu haber verek için operatör tarafından bir bip sesi çalınır. Bir ekran, bekleede olan karı tarafın bilgilerini görüntüler. abc e basın sonra da basın bu yeni çarıyı alak için. Görüü olduunuz ilk araa bekleeye geçer ve ikinci araa ile görüeniz ükün olur. Telefon görüesi yaparken baka bir carının yapılası Görüe sırasında, tuuna basın ve daha sonra araak istediiniz nuarayı çevirin. Bu duruda evcut araa bekleeye geçer ve ikinci çarıyı tekrar alanız ükün olur. Bir çarıdan baka bir çarıya geçek abc Bir çarıdan baka bir çarıya geçek için tuuna ve daha sonra tuuna basın. Bu duruda evcut carı bekleeye geçer ve ikinci çarıyı tekrar alanız ükün olur

15 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 15 Lundi, 2. juin :19 15 ki carıdan birini sona erdirek Syphony t30 Bir çarıyı sonlandırak ve dierini deva ettirek için tuuna ve daha sonra tuuna basın. Bu duruda yapılan carı kesin olarak biter ve ikinci çarı tekrar alınır. 3 lü konferans yapak için (iki çarı ve siz). def Görüe sırasında, tuuna ve daha sonra tuuna basın. Bu duru, karıdaki iki kiiyle aynı zaanda konuanıza ikan verir. 3 lü konferansı sona erdirek için, kırızı tuuna basın. Not! Telefonunuzun bu fonksiyon yalnızca, servis salayıcı abonelerine için bu hizet sunuyorsa ilesel olur. 6. Telefon Ayarları 6.1. Ahizeyi adlandıra 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " kisisel ayr " seçeneini seçin ve enu tuuna basın. 2. " el chz. Adi " ekranda belirir, enu tuuna basın. 3. Tu takıını kullanarak ahizeye istediiniz adı verin (en çok 10 karakter). Bir karakteri silek için tuunu kullanın. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın Zil sesin ayarları Ahize zil sesi düzeyi 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " kisisel ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " el cih. Tonu " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. "zil sesi" ekranda belirir, enu tuuna basın. 4. Bir seçenek listesi evcuttur: "seviye 1", " seviye 2", " seviye 3", " seviye 4", "kapali". 5. ya da tuları yardııyla arzu ettiiniz ses seviyesini seçin, daha sonra seçeneinizi onaylaak için enu tuuna basın Ahize zili elodisi 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla "kisisel ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " el cih. Tonu " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. ya da tuları yardııyla " zil sayisi " seçeneini seçin ve enu tuuna basın. 10 tane elodi evcuttur: "elodi 1" " elodi 10". ya da tuları yardııyla arzu ettiiniz elodiyi seçin Tu sesi Açık/Kapalı 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " kisisel ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " el cih. Tonu " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın

16 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 16 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 3. ya da tuları yardııyla "tus sesi " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Bir bilgi ekranı evcut duruu gösterir. Deitirek için veya tularını kullanın. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın Telefondaki dilin deitirilesi 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " kisisel ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "dil" seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. ya da tuları yardııyla arzu ettiiniz dili seçin. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Telefonun otoatik olarak kapatılası (sayfa 7 deki no lu paragrafa bakın) Otoatik kapata, ahizeyi ana birie geri koyduunuzda telefonun otoatik olarak kapatasına izin verir. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " kisisel ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "oto. kapat " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Bir bilgi ekranı evcut duruu gösterir. Düzeltek için veya tularını kullanın. 3. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Tu takıı kilidi Yanlılıkla nuara çevrilesini önleek için tu takıını kilitleyebilirsiniz. 1. tuuna basın ve 1 saniye süreyle basılı tutun. 2. Tu takıının kilidini açak için, tuuna basın ve 1 saniye süreyle basılı tutun ya da ahizeyi ana birie yerletirin. 7. Tarih ve saat ayarları 7.1. Tarih ve saat Not! Elektrik kesintisi duruda saat ayarı bozulur. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla "saat & alar" seçeneini seçin, enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " tarih saat " seçeneini seçin, enu tuuna basın. Bir ekran güncel tarihi gösterir. - Tarihi kaybeteek için, enu tuuna basın. - Tarihi deitirek için, yeni tarihi YYYY/AA/GG foratını izleyerek girin. - Girie geri dönek için tuuna basın. 3. enu tuuna basın. Ekranda evcut saat gösterilir. - Saati bozaak için, enu tuuna basın. - Saati deitirek için, yeni saati SS : DD foratını izleyerek girin. (Saat foratı 12 ise, giri sonunda am i ekleek için tuunu kullanın ve pm için tuunu kullanın). - Girie geri dönek için, enu tuuna basın. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur

17 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 17 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t Tarih foratı/saat foratı Saat foratı 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " saat & alar " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " for. ayarla " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. ya da tuları yardııyla "saat forati " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Bir ekran evcut foratı gösterir, foratı deitirek için ya da tularını kullanın. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali Tarih foratı Bu fonksiyon, tarih ve saat foratlarını ayarlaanıza olanak salar (GG/AA veya AA/GG). 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " saat & alar " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. " for. Ayarla " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. ya da tuları yardııyla " tarih for." seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Bir ekran evcut foratı gösterir, foratı deitirek için ya da tularını kullanın. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali Alar 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " saat & alar " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "alar " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Aların bir kez çalası için, "acik bir kez" seçeneini seçin. Aların ayarlanı saate her gün çalası için, " acik gunluk" seçenei seçin. Aları kapatak için, "kapali " seçenei seçin. 3. Arzu ettiiniz seçenei seçin, daha sonra enu tuuna basın. Arzu ettiiniz aların çala saatini girin: "SS dd ". (Saat foratı 12 ise, giri sonunda am i ekleek için tuunu kullanın ve pm için tuunu kullanın). 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Alar sesinin deitirilesi 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " saat & alar " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " alar tonu " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3 tane elodi evcuttur: "elodi 1", " elodi 2" ve " elodi 3". 3. Arzu ettiiniz elodiyi seçin. 4. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur. 8. Gelii ayarlar 8.1. Ana Biri PIN kodu Bazi güvenlik fonksyonlarına ulaak için, ana biriinizin ifresi (varsayılan olarak 0000) gereklidir. Buda 8 rakaa sahip olabilir. 1. enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "gelisis ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. "pin deg." ekranda belirir, enu tuuna basın

18 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 18 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 4. Önce geçerli PIN kodunu girin. Girilen her basaak için, _ karakterinin yerini * alır. Onaylaak için enu tuuna basın. 5. Yeni PIN kodunu girin. Girilen her basaak için, _ karakterinin yerini * alır. Yeni PIN kodunuzu onaylaak için enu tuuna basın. 6. Ayarlarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur. Not! Dikkatle baz istasyonu kodunu not edin. Sizin bazı ayarlarını deitireniz gerekebilir Ahize/Ana Biri ilikilendire Bu ilev ana biriinize yeni bir ahize kaydetenizi salar. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "kayit..." seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. Ana biriin 4-basaaklı PIN kodunu girin (fabrika çıkı kodu: 0000). Girilen basaaklar yıldız iareti olarak görüntülenir. 4. düesini 5 saniye basılı tutun (ahizede ilikilendire ilei balatılazsa, ana biri bir dakika sonra beklee oduna döner). 5. ifrenizi onaylaak için enu tuuna basın. " bekliyor..." esajı ekranda yanıp söner: Ahize ve ana birii birbirlerini arar. Elee birkaç saniye sürebilir. 6. Ahize kaydedildikten sonra, bir sinyal sesi duyulur. Ahize elee odundan otoatik olarak çıkar. 7. Ana biriin ahizeye otoatik olarak tahsis ettii nuara ekranda görüntülenir Ahize ilikisinin iptali 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla " kaydi sil " seçeneini seçin, enu tuuna basın. Ana biriin PIN ifresini girin (varsayılan ifre: 0000). Girilen rakalar yıldız iareti ile belirir, enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla kaldırak istediiniz ahizeyi seçin, daha sonra enu tuuna basın. 3. Bir onay sinyali duyulur (beklee ekranı odunda, ekran "lif h/s kydt " görüntüler) Ahizenin ve ana biriin varsayılan ayarlarının geri yüklenesi Bu enü, ahize ve ana biriin varsayılan ayarlarını geri yükleenize olanak salar. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "sifirla " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. Bir ekran, seçeneinizi onaylaanızı ister. enu tuuna basın. 3. Bir onay sinyali duyulur: Telefonuzun ayarları ilk deerlerine geri döner Önek Bir özel aın üzerine bir otoatik santral kullanılırsa, çarı önekini dıarıya doru ayarlayabilirsiniz. Bu fonksyon unları ayarlaanıza ikan tanır: - PABX önek nuarasını: bu nuara çeviri olduunuz nuaranın önüne eklenir. - Algılanası gereken nuara: eer çevirdiiniz nuara kaydedili sırayla balarsa, bu nuara otoatik olarak silinir. Çevirdiiniz nuara «#» veya «*» balıyorsa bu iki ayar uygulanaz

19 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 19 Lundi, 2. juin : Syphony t30 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr. " seçeneini seçin, enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "oto. On ek" seçeneini seçin, enu tuuna basın. PABX önein nuarasını belirtek için "hane algila" seçeneini seçin. PABX öneinin uzunluunu belirtek için "on ek" seçeneini seçin. 3. Ayarlaanızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Geri araa süresinin deitirilesi Telefonunuzu bir PBX e balarsanız,telefonunuzu kusursuzca kullanabileniz için fla süresini deitireniz gerekli olabilir. Bu, aaıdaki fonksyonları içerir: e çarı, 3 lü konferans, vs... Kaynak ayarını deitireden önce lütfen operatörünüze bavurun. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "tek. A. sur. " seçeneini seçin, enu tuuna basın tane seçenek evcuttur: "orta ", "uzun" ve "kisa". Arzu ettiiniz süreyi seçin, seçeneinizi onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Nuaralandıra tipinin deitirilesi Telefon sistelerin çou ses frekans nuaralandırasını kullanırlar. Aa, darbeli araa odunu kullananız ükündür. Bir nuaralandıra odunu seçek için, aaıdaki adıları izleyin: 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "araa odu " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. ki tane od evcuttur: "ton " ve "puls". 3. Ayarınızı onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur Zil sesi 1E Bu fonksyon devreye sokulduu zaan, çarı sırasında ahize nuara görüntüleesini bekleeden çalar. Ahize nuara görüntülee odunu içeriyorsa, bu fonksyonu devreye sokabilirsiniz (A ya da operatöre göre). Bu fonksyonu devreye soktuysanız nuara görüntüleeli bir çarıyı geldiinde otoatik olarak devre dıı kalır. 1. enu tuuna basın. ya da tuları yardııyla " gelisis ayr " seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. 2. ya da tuları yardııyla "tek calis" seçeneini seçin, daha sonra enu tuuna basın. - Fonksyonu aktifletirek için, ya da tuları yardııyla "acik" seçeneini seçin. - Fonksyonu kapatak için, ya da tuları yardııyla "kapali" seçeneini seçin. 3. Seçeneinizi onaylaak için enu tuuna basın. Bir onay sinyali duyulur. 9. Çarı günlüü 9.1. Gelen çarılar günlüü Eer nuara görüntülee servisine aboneliyseniz gelen carılar gelen çarılar günlüü listesine kaydedilir. Gelen çarılar listesini gözden geçirek için: 1. tuuna basın.

20 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 20 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 2. En son çarı yapan kiinin adı ve nuarası görüntülenir, bu da karı kiinin nuarası rehberinizde bulunursa ya da bulunazsa da geçerli. Eer özel bir nuaraysa, ekran "kilik gizle" esajını belirir. Eer karı kiiyle aynı bölgede deilseniz, ekran "KULLaniliy." esajını belirir. 3. Seçili carının alınan tarihini ve saatini görüntüleek için enu tuuna basın. 4. Seçili nuarayı araak için, yeil tuuna basın Yapılan çarı günlüü Yapılan çarılar yapılan çarı günlüü listesinde kaydedilir (ax. En son 5 nuara). Yapılan çarılar listesini gözden geçirek için: 1. tuuna basın. 2. En son çevriri nuara görüntülenir. 3. Seçili nuarayı araak için, yeil tuuna basın. 10.Batarya deiii Bataryalar deitirileden önce ahizenin KAPALI olduundan ein olun. 1. Batarya kapaını çıkartın. 2. Eski bataryaları çıkartın. 3. Yeni bataryaları batarya kopartıanındaki kendi kutupları ile gösterildii gibi doru ekilde yerletirin. 4. Batarya kapaını tekrar kapatın. 5. Bataryaları arj etek için ana ünitede ahizeyi yerletirin. lk defa kullanıladan önce yeni bataryalar 15 saat için arj edilelidir. Bu bataryaların optiu çalıasını salaaktadır. Herhangi bir patlaa riskinden kaçınak için bataryaların düzgün ekilde yüklendiinden ein olun. Sadece 1.2V 550Ah veya e deerde arj edilebilir bataryaları kullanın. Bataryaları atee atayın. Bu patlaaya neden olabilir. Bataryaları düzenleelere uygun ekilde elden çıkartın Batarya güvenlik önleleri Bataryayı yakayın, sökeyin, parçalaayın veya deleyin. Dier batarya türleri gibi buradaki toksit ateryaller yaralanaya neden olabilir. Yangın veya kiisel yaralana riskini düürek için bu kullanıcı kılavuzunda verilen açıklaalara uygun ekilde bataryaları kullanın. Bataryaları çocukların ulaabilecei yerlerden uzak tutun. Eer 30 günden daha fazla saklanacaksa bataryaları ahizeden çıkartın. 11. Genel ürün bakıı Telefonunuzu çalıır ve iyi görünüde tutak için bu esasları takip edin: Telefonu ısıtıcı kaynaklarının ve elektriksel gürültü yayan aygıtların (örnein otorlar veya floresan labalar) yanına koyaktan kaçının. Dorudan güne ııı veya nee aruz bırakayın. Telefonu düüreyin ve sert darbelerden koruyun. Teiz bir bez ile teizleyin. Güçlü teizlik alzeesi veya aındırıcı toz kullanayın. Daha sonraki bir zaanda telefonun taınası için orijinal paketini saklayın

21 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 21 Lundi, 2. juin : Sorun Gidere Zayıf alıın nedenleri Alüinyu kaplaa. zolasyonda folyo destei. Isıta kanalları ve dier etal yapılar radyo sinyallerini korur. Güçlü fırtına gibi atosferik koullar. Evin düük zeininde veya bodruda yükleni ana ünite. Dier elektronik aygıtlar ile AC çıkıına balanı ünite. Aynı frekansı kullanan bebek gözetii. Boalı ahize bataryaları. Ana ünitenin aralıının dıındasınız. Syphony t Sorun gidere ipuçları Arayanın kilii Sorun Görüntü yok. Çözü Yerel telefon irketinizden Arayanın Kilii servisine abone oldunuz u?

22 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 22 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t Telefon Sorun Görüntü yok. Çevir sesi. Çeviri sesi var ancak araa yapılıyor. Ahize çalıyor. Statik, gürültülü veya zayıf giri çıkıla karılaıyorsunuz. Çözü Bataryalar taaen arjlı ı? Bataryaları yerletirin. Bataryaların düzgün ekilde balandıından ein olun. Eer bir güç kaynaı kullanıyorsanız, o güç kaynaın elektrik düeli bir prize takılı oladıından ein olun. Güç kaynaı prizden çekiniz ve yeniden takınız. Yükleeyi kontrol edin: - Güç kablosu çalıan bir çıkıa balandı ı? - Telefon hattı kablosu ana üniteye ve duvar giriine balı ı? Ana ünitenin duvar giriindeki balantısını kesin ve aynı giriteki baka bir telefona balayın. Eper çevir sesi ikinci telefonda da yoksa kablo balantınızda veya yerel servisinizde proble olabilir. Ahize ünitenin aralıı dıında ı? Bataryalar düzgün ekilde arj edildi i? (15 saat) Bataryalar düzgün ekilde yüklendi i? Bataryaları arj eteyi deneyin. Ton/darbe ayarının doruluundan ein olun. Ahizedeki ZL ayarının AÇIK olarak progralandıından ein olun Hattınızda birçok uzantı telefon olabilir. Bazı telefonları çıkartın. Çevir sesi yok için çözülere bakın. Ahize aralık dıında ı? Üniteye yaklatırın Ünitenin yeniden yerleesi i gerekli? Bataryaları arj edin. Ünitenin baka bir uygulaa tarafında kullanılan çıkıa balanadıından ein olun Ünite bipleri - 20 saniye için ahizeyi üniteye yerletirin ve güvenlik kodunu resetleyin. Eer çalııyorsa 15 saat bataryaları arj edin. - arj ete teaslarını yuuak bir bezle teizleyin. - «Çevir sesi yok» için çözülere bakın. - Bataryaları yerletirin Hafıza araası - Hafıza yerlei tularını düzgün ekilde prograladınız ı? - Düzgün ekilde araa sırasını takip ettiniz i? - Ton/darbe ayarının düzgün olduundan ein olun - Batarya deiiinden sonra nuaraları tekrar kaydettiniz i?

23 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 23 Lundi, 2. juin : Garanti Syphony t30 Garanti salaak aacıyla satıcınız veya Vestel Yardı asası ile irtibat kuralısınız. Satın alı kanıtı gerekli olacaktır. Lütfen noral kullanı koulları altında kullanak için tasarlanı olan aaca uygun olarak ekipanınızı kullanın. Vestel kendi orijinal tasarı aacı çerçevesi dıında herhangi bir kullanıdan ve bu nedenle oluabilecek herhangi bir sonuçtan sorulu deildir. Eer herhangi bir arıza olursa satıcınız veya Vestel yardı asası size ne yapacaınız konusunda tavsiye verecektir. A) Genel Garanti koulları Vestel içilik hatası sonucunda oluan sorunlar için satın alı tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl) garanti süresinde eydana gelebilecek herhangi bir arızada, ücretsiz parça deiii ve içilik ile onarı veya deiii üstlenektedir. Müterinin ülkünde olası gereken onarılar için özellikle saplanı olan ekipana balı olarak bir Vestel bakı sözleesi ile üteri sonuca varadıkça üterinin ülkünde ekipanda onarı eydana geleyecektir. Müteri satıcı veya Vestel yardı asasına kendi harcaası ile arızalı ekipanı geri döndüresi gerekektedir. Ürünün yardı için gönderilesi gerektii duruda bu her zaan ürünün hala garanti altında olduunu gösteren orijinal satın alı belgesi ile birlikte olası gerekektedir. Ödee yapıladıı duruda Vestel onarı erkezi ürünün garanti duruunu salaa referansı olarak üreti tarihini kullanacaktır. Tü zorunlu kurallardan ayrı olarak Vestel evcut kısıda açık veya üstü kapalı bir ekilde zor kullanılaasından herhangi birisinde herhangi bir garanti vereektedir ve evcut garantinin çerçevesinin dıında veya içinde herhangi bir dorudan veya dolaylı addi veya addi olayan hasarda bir sorululuk alaaktadır. Eer herhangi bir garanti provizyonu hüküsüzlük veya kanuna aykırılık gibi kendi ulusal kanununa uygun olarak tüketiciler için kabul edilen zorunlu kurallardan dolayı kısen veya taaen geçersiz veya yasa dıı tutulası duruunda bozulayacak veya garanti kısılarını veya provizyonlarının devaını etkileeyecektir. Bu garanti Müteri yasal haklarını etkileeektedir. B) Garanti Dıında Kala Vestel aaıdakilere balı olarak garanti altında bir sorululua sahip deildir: Aaıdaki bir veya daha fazla sebepten dolayı hasar, arıza veya bozukluk: - Kullanı açıklaaları ve yüklee ileinin takibinde baarısızlık - Ekipan için harici bir sebep (kapsayan ancak sınırlanayan: yıldırı, yangın, ok, vandaliz, uygun olayan elektrik ebekesi duruları veya herhangi bir doal su hasarı) - Vestel yazılı izni oladan yapılan odifikasyonlar. - Özellikle sıcaklık ve nede uygun olayan çalıa koulları. - Ekipanın Vestel tarafından yetkilendirilei kiilerce bakı veya onarıının yapılası. Ekipanı ve aksesuarlarının günlük kullanıından dolayı yıprana ve aına. Ekipanın Vestel e geri dönüünde yetersiz veya kötü paketlee nedeniyle oluan hasar Vestel in izni oladan yeni yazılı versiyonlarının kullanıı Vestel in yazılı onayı oladan ekipanda veya yazılıda veya ekte çalıak Ekipandan veya ekipanın kullanıı aacıyla kullanıcı çalıa yerlerinde yükleni yazılıdan kaynaklanayan, arızalar Koünikasyon probleleri aaıdakileri içeren uygun olayan ortalara balıdır: - Erii networkları tarafından rahatsızlıklar veya abone veya kendi görütüü kii tarafından kullanılan hattın arızası gibi erii ve/veya internete balana ile ilgili problele

24 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 24 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 - Aktarı hataları (örnein radyo vericileri tarafından kapsanan zayıf corafi, üdahale veya zayıf hat kalitesi). - Yerel network hatası (kablo balantısı, serverlar, çalıa yerleri) veya ileti networkunun arızası (unlar gibi ancak üdahalelere, hata veya networkun zayıf kalitesine sınırlanaı) - Ürünün satıından sonra eydana gelen hücresel networkun paraetrelerinin odifikasyonu Noral bakı (ekipan ile verilen kullanıcı kılavuzunda açıklandıı gibi) hatta gerçekletirileyen bakıdan dolayı oluan arıza. Servis ücretleri her zaan üteri tarafından karılanaktadır. Ürünün kullanıı, tüketilebilirlii veya ekipan ile uyulu olayan aksesuarlardan dolayı olan arızalar. C) Garanti Dıı Onarılar Bu duruda garanti süresinin bitiinden sonra olduu gibi B) de ileri sürüldüü durularda üteri ücret tayini için Yetkili Vestel Onarı Merkezine danıalıdır. Onarı ve tesliat ücretleri üteriye fatura edilecektir. Müteri tarafından aksi yazılı olarak kabul ediledikçe yukarıdakiler kabul edilir ve sadece ngiltere için geçerlidir

25 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 25 Lundi, 2. juin : Çevre Syphony t30 Çevrenin korunası Vestel in zorunlu ilgisidir. Vestel in arzusu çevreyi gözleleyerek sisteleri çalıtırılasıdır ve bu nedenle ürünün ialatından sipariine, kullanı ve eliinasyonuna kadar yaa döngüsündeki çevresel perforansı bütünletireye karar veritir Abalaj Bu logonun (yeil nokta) anlaı paketleenin kurtarılasını ve geri dönü alt yapılarını gelitirek için izinli bir ulusal organizasyona ödee yapıldıını gösterektedir. Geri dönüüü kolaylatırak için lütfen bu tür atıklar için yerel sıralaa kurallarına uyun Piller Ve Bataryalar Üzeri çizili atık kutusu iareti üründe veya aksesuarlarda bunun elektrikli ve elektronik ekipanlar ailesine ait olduunu gösterektedir Ürün Üzeri çizili atık kutusu iareti üründe veya aksesuarlarda bunun elektrikli ve elektronik ekipanlar ailesine ait olduunu gösterektedir. Bu konuda Avrupa düzenleeleri seçici olarak elden çıkarttıınızı: Benzer ekipanın satın alıı duruunda satı noktalarında. Toplaa noktaları yerel olarak kullanılabilektedir (eksilte erkezi, seçici toplaa vb.). Bu ekilde çevre ve insan salıını etkileyebilecek Elektrikli ve Elektronik Ekipan Atıının tekrar kullanıı ve güncellenesinde katkı da bulunabilirsiniz. 15. Özellikler Telefonun özellikleri Kanal sayısı 120 Otonoi Telsiz frekans yelpazesi 1,88-1,90 GHz bekleede 150 saat Duplex odu TDMA iletiide 15 saat Kanallar arası aralık 1,728 MHz Kobinenin kapsaa Ondalık debi 1152 kbit/s açılı alan 300 ye kadar Modülasyon GFSK bina içi 50 ye kadar Ses kodlaası ADPCM Taban boyutu 124 x 84 x 40 Yayın gücü 250 W Taban aırlık 116 g Sektör blou besleesi 230 V, 50/60 Hz Kobine boyutu 140 x 55 x 28 arj zaanı 15 saat Kobine aırlıı 86 g Uretici: SAGEMCOM SAS 250, ROUTE DE L'EMPEREUR RUEIL-MALMAISON FRANCE

26 LU Selio Vestel_Syphony t30_pour ipression.f Page 26 Lundi, 2. juin :19 15 Syphony t30 16.Vestel Yetkili Servis Listesi IL ILCE SERVIS_UNVAN ADRES ALAN TEL1 TEL2 FAKS E-POSTA CEM CEYHUN YILDIZ / YILDIZ HUZUREVLER MAH. 50 ADANA SEYHAN TEKNK SOKAK GÜLAT APT.NO:1 ORSE TCARET LTD. T ADANA SEYHAN SAYDAM CD. 5 SK. NO: ORHAN AKCER EMIN ELEKTRONIK LTD T. MÜCAHLER BLV. KANAL 2. ADANA SEYHAN EMIN GURPINAR DURAK ÖZLEM APT NO:71/F YURT MAH. SÜLEYMAN ADANA TEKNK ELEKT.LTD.T ADANA SEYHAN DEMREL BULVARI HASAN TURGUT DEMRKOL APT. 90/B BÜYÜK KIRIM MAH. 4 CEYHAN LTD.ST. ADANA CEYHAN SOKAK IRMAK APT. ALTI MUSTAFA SELVASLI BLOK 3 AKYOLLAR SNAN PASA MH. KISLA CD. ADANA YÜRER NAK.TH.HR.SAN LTD T NO:74 HAMT AKYOL SÜMER MAH 75 SOKAK ADANA SEYHAN ELTA TEKNK GÜLAT APT. 11/C-D TEKN TEKNK SERVS ADANA KOZAN HZMETLER SAN. VE TC. KADIRLI CD. NO: LTD.T. VEDAT GAZ EREK EREK FIRAT MAH. EVREN CAD. ADIYAMAN KAHTA NO:46/5 H.AHMET ATAYIK / EKRAN TURAN OZDEMR CAD. ADIYAMAN GÖLBAI NO:78/A AYDIN MUSTAFA TURGUT RES MAH.ADLYE ADIYAMAN MERKEZ YASAR ARKASI KALE APT ALTI ABDURRAHMAN YILMAZ ADLYE MAH. CANEFE SOK. AFYON DNAR CEYLAN ELEKTRONIK NO:8 l.co MARULCU MAH. EYÜP BEKARDELER ISIN AFYON MERKEZ GEDKAHMET PAA CAD o NO:9/A OZKURSUN SOGUTMA - SMET ALACA MAH. ÇOTUOGLU AFYON BOLVADN OZKURSUN SOK. NO:5/1 SITKYE MEH.YEN VAN ARI MERKEZ HSAN KÖSEDA CAD.NO:88 GÖL MAHALLES ARI DYADN MUSTAFA EKNC VURALLAR CADDES NO:16 ARI PATNOS CAHT ÇALAR CUMHURYET CAD.NO: GÖZDE - HASAN TAPAZAR MAH. EHT AKSARAY MERKEZ SOYLU HALL UUR SOK. NO:3/A SAHA TEKNK - HAMZA HACI HASANLI MAH AKSARAY MERKEZ TADEMR ATATÜRK BULVARI 123/B ÇADA - SAM HARMANLAR MAH. AMASYA MERZFON HAMYET HARMANLAR CAD. NO:78/C BÜLENT EVLER MAH. AHMET AMASYA MERKEZ BÜLENT ÖKSEL PEHLVAN SOK. NO:4 DEMRBA SOUTMA - ATATÜRK MAH. SALIK ANKARA KAZAN CEVDET DEMRBA OCAI KARISI NO:13/A DEMRBA SOUTMA - CUMHURIYET MAH ARI SOK ANKARA ÇUBUK CEVDET DEMRBA NO:4/A GÖZDE - BLAL NASUH PASA MH. ANKARA ANKARA NALLIHAN YÜKSEL YOLU NO. 75/A ÖZKAR - RAGIP BAHÇELERÇ MAH. MAMAK ANKARA MAMAK ÖZÇELK CAD. NO:255/B YILDIRIM - EHT GAFFAR OKKAN ANKARA GÖLBAI YILDIRIM SA ALBUT CAD. NO:89/B SEVAL - ÜMT ÇEVREL CAD. DK SOK.NO ANKARA ALTINDA AÇIKGÖZ 21 ACEYLAN - ANKARA KEÇÖREN GÜNSAZAK CAD. 72/A-B AHMET CEYLAN YÜREKL - AYDIN ANKARA SNCAN BOSNA CAD. NO:66/A KU UUR - MEHMET YUNUS EMRE MAH. ANKARA KEÇÖREN BADOAN ESKKÖY CAD. NO:3/A co BUSE - YILMAZ ANKARA YENMAHALLE RAGIP TÜZÜN CAD. NO: GÖKKURT KURTULUS MAH. KEMAL TAÇIOLU ANKARA BEYPAZARI MLASLI CAD. ALTIPARMAK NEVZAT TAÇIOLU S HANI NO:2 CEYLAN - ANKARA ETMESGUT STASYON CAD. NO: LOKMAN CEYLAN CUMHURYET MAH. ANKARA POLATLI UUR TEKNK - UUR TAPAN BATTALGAZ CAD. NO:53/A VASF - VASF TURAN GÜNE BULV. 5. ANKARA ÇANKAYA GÜLTAKTI CAD NO 18 YILDIZEVLER ÖZARI - SEDAT ANKARA ÇANKAYA 3. CADDE 27. SOKAK 3/A MUTLUER MEGAY - ANKARA ÇANKAYA ATA MAH. 4.CAD. NO:122/B AYTEKN ÖZEN ÇAYBAI MAH. BAYRAM AL KUS -OZKUS ANTALYA MERKEZ BURHANETTN ONAT CAD ELEKTRK VE SOGUTMA EMNE HANIM APT. NO:35 GOKHAN KAYA - KAYA YUKARI HSAR MAH. HAS. ANTALYA MANAVGAT SOGUTMA CAD. NO:67 HASAN ELMABASOGLU - Merkez Mah. Kazı Karabekir ANTALYA SERK GUNEYL SOGUTMA Cad. No:15 co

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY

KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY KULLANIM KITAPÇIĞI SIXTY TR Sayın Mü terimiz, Bizi tercih ederek bu yeni nesil Sagemcom telefonu aldı ınız için te ekkür ederiz. Bu cihaz azami dikkat gösterilerek üretilmi tir. Cihazı kullanma konusunda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 500 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212299

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 500 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212299 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-03 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3341268

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-03 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3341268 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA C5-03 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Aksesuarlar... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Güç Kaynaı... 3 Güç Kablosu... 3 Nem ve Su... 3 Temizlik... 3 Isı ve Ate Kaynakları... 3 Yıldırım... 3 Yedek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MOTOROLA C155 http://tr.yourpdfguides.com/dref/839476

Kullanım kılavuzunuz MOTOROLA C155 http://tr.yourpdfguides.com/dref/839476 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AS185/AS285) 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu yanıp sönüyorsa: yeni mesaj var 5 AS180/AS185:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA C5-06 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212518

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM İşletme Talimatları Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG7200TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG7220TR KX-TG7200 Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285

Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 1 Gigaset AS180/AS185/AS280/AS285 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AS185/AS285) 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu yanıp sönüyorsa: yeni mesaj var 1 5 AS180/AS185:

Detaylı

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaylı

Türkçe. Kullanım Kılavuzu PNQX1112ZA DC0908DJ0. Dijital Telsiz Telefon. Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH

Türkçe. Kullanım Kılavuzu PNQX1112ZA DC0908DJ0. Dijital Telsiz Telefon. Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH TG1311TR(tr_tr).book Page 1 Wednesday, September 3, 2008 2:35 PM Türkçe Kullanım Kılavuzu Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG1311TRW KX-TG1311TRH Bu birim Çağrı Kimliği özelliği ile uyumludur. Servis

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu yanıp sönüyorsa: 1 yeni mesaj var 5 Telefon rehberi tuşu 2 6 Kumanda

Detaylı

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Detaylı

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış Gigaset AL110 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Ekran tuşları 3 Mesaj tuşu 4 Telefon rehberi tuşu 5 Kumanda tuşu (u) 6 Cevaplama tuşu 7 Bitirme ve açma/ kapatma tuşu 8 Zil sesini açma/kapatma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 7510 SUPERNOVA http://tr.yourpdfguides.com/dref/823372

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 7510 SUPERNOVA http://tr.yourpdfguides.com/dref/823372 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA 7510 SUPERNOVA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 7510 SUPERNOVA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. AP180-AP185 (L1c glossy) / TR / A31008-M2003-B431-2-5A19 / Overview.fm / 16.06.2009 Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-E2152 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379648

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-E2152 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379648 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-I5503 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379660

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-I5503 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-C3530 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379679

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG GT-C3530 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379679 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-E200B http://tr.yourpdfguides.com/dref/805275

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-E200B http://tr.yourpdfguides.com/dref/805275 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG CDS 6680 USB OVATION http://tr.yourpdfguides.com/dref/3694088

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG CDS 6680 USB OVATION http://tr.yourpdfguides.com/dref/3694088 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285788

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı