KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ BELGE İNCELEMESİ. Aşıcıoğlu, Faruk (Editör) (2005), Adli Belge İncelemesi, İstanbul: Beta Yayınevi, ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ BELGE İNCELEMESİ. Aşıcıoğlu, Faruk (Editör) (2005), Adli Belge İncelemesi, İstanbul: Beta Yayınevi, ISBN: 975-295-485-5"

Transkript

1 KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ BELGE İNCELEMESİ Aşıcıoğlu, Faruk (Editör) (2005), Adli Belge İncelemesi, İstanbul: Beta Yayınevi, ISBN: Ferhat ERTUĞRUL * Dünya genelinde insanlar, beraber yaşamanın gereği olarak birbirleriyle sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Bunun neticesinde çoğu zaman kişiler arasında hukuki niteliğe haiz bir takım resmi işler gerçekleştirilir. Böylelikle kişiler değişik vasıtalar (özellikle imza) ile sorumluluk altına girebilmektedirler. Kötü niyetli kişilerin her zaman var olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir dikkat, özen ve ayrıca güven gerektiren bu tür işlemlerde sahtecilik, sürekli karşılaşılan ve mücadele edilmesi gereken bir mesele olmuştur. Bu itibarla, adli belge incelemeleri büyük önem arz etmektedir. Suçluların ortaya çıkarılması, masum kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve hiçbir kimsenin suçsuz yere yaptırıma uğramaması adli belge incelemelerin temel amaçlarındandır. Adli Belge İncelemesi isimli kitap, adli belge incelemeleri alanında devletin faaliyet gösteren üç kurumu olan Adli Tıp Kurumu, Kriminal Polis Laboratuvarı ve Jandarma Kriminal Laboratuvarında görev yapan ve bu işe hem teorik hem de pratik alanda yıllarını vermiş uzmanların katkıları neticesinde hazırlanmıştır. Özeleştiri yapmak gerekirse, diğer adli bilim dallarında olduğu gibi adli belge incelemeleri alanında da Yerli Kaynak eksikliği mevcuttur. Dünya genelinde bu konu ile alakalı yapılan çalışmalar neticesinde birçok kitap yazılmış ise de, ülkemizde durum pek iç açıcı değildir. Editör Aşıcıoğlu nun Bu kitap, 90 lı yıllarda tıp ve adli bilimler alanında eğitim gören bizlerin o yıllardaki temel başvuru kitap eksikliğini çok iyi bilmelerinin sonucu olarak ortaya çıkarılabilmiştir. sözleri bu hususta oldukça önemlidir. Adli belge inceleme alanındaki Türkçe yazılmış kaynak eksikliğin günümüzde de devam ettiği düşünüldüğünde, 2005 senesinde hazırlanan bu kitabın değeri daha iyi anlaşılacaktır. * Komiser Yrd., Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, Belge İnceleme Asistanı PBD, 15 (4) 2013, ss

2 158 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013 Söz konusu kitabın bölüm kaynakçalarının oldukça geniş olması ve bu alandaki söz sahibi eserlerden oluşmuş olması gerçek manada sevindiricidir. Ayrıca okuyucunun sadece adli belge incelemeleri işini yapan kişiler olmayacağı göz önünde bulundurularak, kitabın genelinde mesleki terminoloji olabildiğince sadeleştirilmiş ve gerekli görülen durumlarda yazının bütünlüğünü bozmayacak ölçüde ifadeler parantez içerisinde kullanılmıştır. Eser, on iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Doç. Dr. İsmail Birincioğlu tarafından kaleme alınmıştır ve Adli Belge İncelemesinin Tarihçesi- Yazının Anatomo-Nöro-Fizyolojisi başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, adli belge incelemeleri alanında dünya genelinde geçmişten günümüze yaşanan gelişmeler kronolojik olarak ortaya konulmuş, adli belge incelemesi ile adli belge inceleyiciliğinin yabancı ülkelerin hukuk teamülüne giriş süreci ve alınan kritik kararlar açıklanmıştır. Ülkemizde adli belge incelemesinin tarihçesi yine belli bir silsile ve düzen içerisinde sıralandıktan sonra adli belge incelemeleri alanında ülkemizde kurulan ve faaliyet gösteren devlet kurumları geniş bir şekilde tanıtılmıştır. Ayrıca, el yazısının anatomik, nörolojik ve fizyolojik yönleri bilimsel bir tarzda ele alınmıştır. İkinci bölüm, Belge inceleme uzmanı Jandarma Albay Salih Sala tarafından yazılan ve Yazı ve İmza Nedir? Çağdaş Anlamda El Yazısında Kullanılan Enstrümanlar Nelerdir? başlığını taşıyan bölümdür. Söz konusu bölümde, yazı, yazının tarihçesi ve alfabenin doğuşu konuları farklı coğrafyalara atıfta bulunarak irdelenmiş, adli belge incelemelerinde yazının öneminden bahsedilmiştir. Akabinde imza konusunda kısa bir giriş yapan yazar, imzanın hukuki niteliği ve nasıl atılması gerektiği hususlarını kanunlardan faydalanarak açıklamıştır. Ayrıca el yazısında kullanılan ekipman, araç ve gereçler konusu yazar tarafından detaylı olarak ele alınmıştır. Belgelerin Saklanması, Korunması ve Nakli başlıklı üçüncü bölüm, Doç. Dr. İsmail Birincioğlu tarafından kaleme alınmıştır. Bu bölümde delil güvenliği ilkesine vurgu yapılmıştır. Dava konusu olan belgelere nasıl el konulacağı, muhafaza edileceği ve ne şekilde ilgili yerlere ulaştırılması gerektiği detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Söz konusu hususun hakkıyla yerine getirilmediği zamanlarda incelemenin bundan ne kadar olumsuz etkilendiğini yakinen müşahede ettiğim için, bu konuya ayrı bir bölüm halinde değinilmiş olmasının oldukça isabetli olduğu kanaatindeyim.

3 Turkish Journal of Police Studies 159 Adli Tıp Uzmanı olan Uz. Dr. Tuncay Çınar tarafından El Yazısı ve İmza İncelemeleri başlığıyla kaleme alınan dördüncü bölüm adli belge incelemelerinin önemli bir kısmını oluşturan konuyu ihtiva etmektedir. Yazar, belge inceleme uzmanlığından kısaca bahsettikten sonra imza incelemeleri konusuna geçiş yapmış ve imza sahtecilik yöntemlerini örnek resimler yardımıyla ayrıntılı olarak ele almıştır. Ardından el yazısı konusunda, el yazısının bireysellik ve karakteristikleri maddeler halinde sıralanmıştır. El yazısı ve imza incelemelerinin esasları, belgeye zarar veren/vermeyen inceleme vasıtaları açıklandıktan sonra imza ve yazı incelemelerinde yapılan yanlış tespitler dile getirilmiştir. Ayrıca, rapor yazma tekniklerinden de söz edilmesi işin sadece inceleme yapmaktan ibaret olmayıp rapor yönünün de bulunduğunun hatırlatılması açısından önemlidir. Karşılaştırma Belgeleri başlıklı beşinci bölümde Salih Sala, adli amaçlı yazı ve imza incelemelerinde mukayese yazı ve imzaların temini konusuna değinmiştir. Samimi mukayese örnekler ile huzurda alınan mukayese örnekler arasındaki fark açıklanarak bunların hangi belgelerden nasıl temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gerçekten de bu husus, yapılan incelemelerin sıhhatini önemli ölçüde etkilemektedir. Yanlış, eksik ve yetersiz bir şekilde temin edilen mukayese belgelere dayanarak sonuca ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden, olması gerektiği ölçüde temin edilmeyerek inceleme makamına gönderilen bu mukayeseler, genellikle geri gönderilmekte ve inceleme konusu belge/belgeler muhtevasına daha uygun bir şekilde yeniden temin edilmesi istenmektedir. Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu tarafından kaleme alınan Yazı ve İmzayı Etkileyen Faktörler başlıklı altıncı bölümde el yazısı ve imzayı etkileyen faktörler yirmi alt başlık halinde incelenmiştir. Bunlar yazı sistemleri, fiziksel güçlükler, kan yakınlığı, cinsiyet, vücut yapısı-yaşam evresi, kullanılan el, sağlık durumu, yaşlılık-fiziksel bitkinlik, meslek, sinir sistemi hastalıkları, diğer hastalıklar, ilaç kullanımı, alkol kullanımı, yazarın psişik (ruhi) durumunun yazıya etkisi, civa zehirlenmesi, delirium, akıl hastalıklarının el yazısına etkisi, acele (telaş) ile yazılmış yazılar, zamanın el yazısına etkisi ve yatak başı yazısıdır. Yararlanılan kaynakların oldukça geniş ve kapsamlı tutulduğu bu bölümde, el yazısı ve imzayı etkileyen faktörlerin bazıları hakkında başlı başına bilimsel makaleler yazılabilecek bilgi ve kaynakça mevcuttur. Ancak alt başlıklar arasında standart bir başlıklandırma tarzının bulunmadığı hususu da müşahede edilmiştir.

4 160 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013 Rastlantısal Bulgular başlıklı yine Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu tarafından yazılmış olan bölümde, belgeler üzerinde genellikle gayri iradi olarak kalan veya bırakılan iz ve kalıntılar değerlendirilmiştir. Bu bulgular, baskı-yazı kalıntıları, mürekkep kalıntıları, yabancı madde kalıntıları, bası izi kalıntıları ve gizli parmak izi olmak üzere beş alt başlık halinde ele alınmıştır. Bazı delillerin, incelemenin sıhhatini olumlu manada ve önemli ölçüde etkileyebileceği göz önünde bulundurulduğunda, inceleme yapan kişilerin belge üzerindeki olası iz ve kalıntılara karşı sürekli müteyakkız olmaları gerektiği düşünülmektedir.. Belge Düzenleme Tarihi- Yazı Yaşı başlıklı dokuzuncu bölüm, Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ve Jandarma Albay Burhanettin Cihangiroğlu tarafından kaleme alınmıştır. Yazı yaşı tayini, tespiti için üzerinde çeşitli çalışmalar yürütülen ve gün geçtikçe daha da popüler olan bir araştırma alanıdır. Bölüm içerisinde fiziksel ve kimyasal alanda birçok terim bulunmasına rağmen, yazarlar tarafından olabildiğince anlaşılır ifade edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan yöntemler, belgenin yazıldığı kağıdın incelenmesi ve mürekkep incelemesi olarak iki başlık halinde incelenmiş, mürekkep incelemesi de kendi içinde kimyasal yöntemler ve fiziksel yöntemler alt başlıklarıyla ele alınmıştır. Ayrıca daktilo cihazları, belge basım cihazları, kaşe-mühür-antet, yaşam dönemi-hastalıklar, rastlantısal bulgular ve ilave-tahrifat incelemeleri neticesinde yazı yaşı hususunda geniş bir zaman aralığı elde etme ve süre bazında çemberin daraltılmasının sağlanabileceği belirtilmiştir. Belge inceleme uzmanı Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Özkan tarafından kaleme alınan Sahtecilik-İğfal Kabiliyeti başlıklı onuncu bölüm adli belge inceleme alanının önemli bir kısmını kapsamaktadır. Sahteciliğin tanımının ardından sahteciliği en çok yapılan belgeler başlığıyla nüfus cüzdanına giriş yapılmıştır. Nüfus cüzdanları üzerinde yapılan külli ve kısmı sahtecilikler ve bunların türleri, gerçek vakalardan yararlanarak resimler ile görselleştirilmiştir. Ardından sürücü belgeleri, motorlu araç trafik ve tescil belgeleri ve tescil plakalarının oluşturuluşu ile yapılan sahtecilikler üzerinde durulmuştur. Ayrıca kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik konuları, ilgili kanun maddelerinden istifade edilerek açıklanmıştır. Kredi kartı ve banknotların güvenlik özellikleri izah edilmiş akabinde gerçekleştirilen sahtecilikler yine görsel olarak sunulmuştur. Şu olumsuzluğu da belirtmek gerekir ki; banknotlar başlığı ve Dolar ve Euro alt başlıkları altında bu banknotların güvenlik özellikleri ile gerçekleştirilen sahtecilikler detaylı olarak incelenmiş fakat

5 Turkish Journal of Police Studies 161 Türk Lirası nın güvenlik özellikleri ve sahteciliklerine değinilmemiştir. Ancak bunun yerine TCK da Parada Sahtecilik maddesine devamında ise iğfal kabiliyetinin hukuki niteliğine atıfta bulunulmuştur. Parmak izi başlıklı on birinci bölümde Burhan Cihangiroğlu, parmak izinin tanımı, tarihçesi, oluşumu ve genel özellikleri ile ilgili faydalı bilgiler vermiştir. Ardından parmak izi sınıflandırma sistemleri, özellikle Otomatik Parmak izi Tanımlama Sistemi (AFİS) üzerinde durulmuştur. Parmak izi mukayese yöntemleri kısaca açıklandıktan sonra olay yerindeki parmak izlerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Geliştirilmemiş parmak izlerinin yaş tayini başlığında çok değerli bilgiler ve tablolar mevcuttur. Son olarak parmak izi çalışması gerektirecek durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, delillerin toplanması, ambalajlanması ve sevk edilmesi hususları görüntülü olarak anlatılmıştır. Ancak, söz konusu kitabın Adli Belge İncelemeleri adını taşıdığı ve kitap muhtevasındaki tüm bölüm ve konuların adli belge incelemeleriyle alakalı olduğu göz önüne alınırsa, Parmak İzi başlıklı bölümün bu kitapta yer alması günümüz şartlarına göre pek isabetli olmamıştır. Zira parmak izi hususu, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi Müdürlüklerinin çalışma alanına girmektedir. Dolayısıyla, oldukça önemli ve değerli bir konu olan parmak izinin, içeriği daha farklı olan bu kitaba bölüm halinde eklenmiş olmasının, ilk nazarda yerinde olmadığı görüşü hasıl olmuştur. Fakat, düzenlenme olarak eski tarihli belgelerde, parmak izinin geçerli olduğu ve imza yerine parmak basıldığı bilinmektedir. Nitekim, Noterlik Kanunu 75. maddesinde İlgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. belirtilerek ilgili kişilerin imza yerine parmak basabilecekleri açıklanmıştır. Özellikle kırsal kesimlerde ve okuma-yazma oranının düşük olduğu kesimlerde bu duruma sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu bakımdan, bahse konu bölümün kitapta yer almasının, bilhassa kitabın basıldığı tarihin şartlarına göre normal ve yerinde olduğu değerlendirilmiştir. İsmail Birincioğlu tarafından kaleme alınan Kanunlar ve Yönetmelikler başlıklı on ikinci ve son bölümde adli belge incelemeleri alanını ilgilendiren konu ve hususların hukuksal tanım, dayanak, sorumluluk ve yaptırımları ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4814 sayılı

6 162 Polis Bilimleri Dergisi 15 (4) 2013 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ile bu kanunun resmi gazete yayınlanma tarihli Uygulama Yönetmeliği, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 22 seri numaralı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan o dönemin ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri sunulmuştur. Adli belge incelemelerini yürütürken hukuki alt yapıya sahip olmak, neyin neden dolayı yapıldığını bilmek ve verilen rapor doğrultusunda kimlerin ne tür yaptırımlara maruz kalacağının bilincinde olmak incelemenin sıhhatini en baştan olumlu bir şekilde etkileyecek ve gerçekleştirilen incelemenin sağlıklı sonuçlar vermesine öncülük edecektir. Sonuç olarak Adli Belge İncelemeleri kitabı, bu alandaki Yerli Kaynak eksikliğinin giderilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Adli belge inceleme alanında yazılı olan eserlerin çoğunun yabancı dilde bilhassa İngilizce yazılmış olduğu düşünüldüğünde, alanında uzman kişilerin değerli çalışmalarının bir araya getirilmesi kayda değerdir. Yukarıda belirttiğimiz bazı eksikliklerinin giderilmesi, yeni ve güncel bazı hususların da eklenmesi suretiyle kitabın çıkarılacak yeni bir baskısının çok daha faydalı ve kapsamlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu kitabın adli belge alanında çalışan birçok kişiye yol gösterici olacağı ve ilerleyen dönemde bu konu ile alakalı kitap çalışmalarının hız kazanacağı ümit edilmektedir.

Yay n No : 1600 Hukuk Dizisi : 713. 1. Bas - A ustos 2005 - STANBUL

Yay n No : 1600 Hukuk Dizisi : 713. 1. Bas - A ustos 2005 - STANBUL I ADL BELGE NCELEMES El Yaz s mza Parmak zi Sahtecilik Editör Doç. Dr. Faruk Afl c o lu stanbul, 2005 II Yay n No : 1600 Hukuk Dizisi : 713 1. Bas - A ustos 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 485-5 Copyright

Detaylı

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİNMEYENLER, ÖRNEKLERLE YAZI VE İMZA ANALİZİ İLE ISLAK İMZA KAVRAMI

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİNMEYENLER, ÖRNEKLERLE YAZI VE İMZA ANALİZİ İLE ISLAK İMZA KAVRAMI ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE BİLİNMEYENLER, ÖRNEKLERLE YAZI VE İMZA ANALİZİ İLE ISLAK İMZA KAVRAMI Giriş İsmail BİRİNCİOĞLU Erdem ÖZKARA Adli tıp yasal makamların karşılaştıkları tıbbi sorunların aydınlatılması

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ

BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ BİLİŞİM SUÇLARI VE DELİLLENDİRME SÜRECİ Özet Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR * Ercan SERT ** Bilişim ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim sürecinin hayatımızın pek çok alanında olumlu sonuçları

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı

Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı I. Genel Olarak Bakanlık tarafından hazırlanarak ilgili çevrelerin görüşlerine sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı nı anahatlarıyla

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

HİZMETE ÖZEL. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HİZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim -Yasal Çerçeve ve Uygulamalar- (Denetleme kapsamındaki kurum ile ilgili olarak

Detaylı

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ FERHAT AYDOĞDU DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU ANKARA Nisan

Detaylı

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU Mahmut EkĢioğlu 1, Ali İşeri 2, Mehmet Gökhan Alper Yalçın 2 1 Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 34342 İstanbul mahmut.eksioglu@boun.edu.tr

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Yrd. Doç. Dr. Memduh ASLAN Hasan Kalyoncu

Detaylı

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım,

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım, Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292 Sayın Bakanım, Fikri haklar sistemi geçmişte, sadece fikri haklar konusunu oluşturan hakların

Detaylı

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*)

Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) Genel Bilgi Toplama Yönergesi ve GBT Uygulaması (*) GĐRĐŞ G enel bilgi toplama; bu kurumdan ne anlaşılması gerektiği, neye dayandığı, hangi yetki ile ve hangi merci veya merciler tarafından uygulandığı,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

DANIŞMA VE HAKEM KURULU DANIŞMA VE HAKEM KURULU Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa YEDEKÇİ Genel Yayın

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI

ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ANONİM ORTAKLIKLARDA OY HAKKINDA İMTİYAZ VE KORUNMASI Yüksek Lisans Tezi OKŞAN ÖZKAN İstanbul, 2010 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Hukuksal Geçerlilik Bakımından Resmi Belgelerin Biçimsel Özellikleri

Hukuksal Geçerlilik Bakımından Resmi Belgelerin Biçimsel Özellikleri Hukuksal Geçerlilik Bakımından Resmi Belgelerin Biçimsel Özellikleri Niyazi Çiçek * Kurumlarda idari usul ve işlemler çerçevesinde bir yetkili tarafindan üretilen belge, aynı zamanda ait olduğu türün karakteristik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı