T. C. KAMU İHALE KURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KAMU İHALE KURUMU"

Transkript

1 T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 31/01/

2 2013 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın hiçbir bölümü Kamu İhale Kurumu nun izni alınmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve dağıtılamaz, veri tabanı ya da başka bir sistemde saklanamaz. Sayfa 2/48

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Sözleşme Fesih İşlemleri İş Artışı Kayıt İşlemleri İş Eksilişi Kayıt İşlemleri Fiyat Farkı Kayıt İşlemleri İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Sorgulama İşlemleri Bir Bakışta Sözleşme Ekranı SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İŞ ARTIŞI KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İş Artışı Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? İŞ EKSİLİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İş Eksilişi Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? FİYAT FARKI KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri Fiyat Farkı Sonrası Yeni Nominal Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? İŞ ARTIŞI, İŞ EKSİLİŞİ VE FİYAT FARKI SORGULAMA İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri BİR BAKIŞTA SÖZLEŞME EKRANI Ekran Görüntüleri REFERANSLAR EKLER Sayfa 3/48

4 1. GİRİŞ Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumumuz yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamakla görevlidir. Bu çerçevede, ihalesi anılan Kanun kapsamında EKAP üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na tabi sözleşmelerle ilgili bilgileri kayıt altına almak amacıyla bir takım uygulamalar geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. Bu bilgiler iş deneyim belgesi düzenlenmesi durumunda dikkate alınacak ve tutarlılık sağlamak üzere iş deneyim belgesi kayıtlarında da kullanılacaktır. Bu belgenin amacı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca, sözleşmelerle ilgili iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı verilmesi, sözleşme feshi gibi işlemlerin EKAP üzerinde kayıt altına alınmasını sağlayacak uygulamalar ve yine sözleşmelerle ilgili EKAP üzerinde yer alan bütün bilgilerin (düzenlenmiş iş deneyim belgeleri de dahil olmak üzere) bir arada görülebileceği Bir Bakışta Sözleşme ekranı hakkında bilgi vermektir Sözleşme Fesih İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, kamu ihale sözleşmelerinin, fesih işlemlerinin kayıt altına alınması sağlanacaktır. Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun çeşitli maddelerinde karşımıza çıkan sözleşme fesih sebepleri ve koşulları, EKAP üzerinde yapılan geliştirmeler ile kayıt altına alınmış olacaktır. Bu şekilde, sözleşme fesih işlemlerinde, fesih sebeplerine göre istatistiki bilgiler alınabilmesi sağlanacaktır İş Artışı Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili iş artışı miktarı ile bu miktarların yansıtıldığı net sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır İş Eksilişi Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili iş eksilişi miktarı ile bu miktarların yansıtıldığı net sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır. Sayfa 4/48

5 1.4. Fiyat Farkı Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili verilen fiyat farkları (+/-) ile bu tutarların yansıtıldığı nominal sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Sorgulama İşlemleri İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili kaydedilen iş artışı (+), iş eksilişi (-) ve fiyat farkı (+/-) bilgilerinin sözleşme bazında sorgulanabilmesi sağlanacaktır. Sorgulama sonucu listelenen iş artışı (+), iş eksilişi (-) ve fiyat farkı (+/-) kayıtları görüntülenebilecek, güncellenebilecek ve silinebilecektir Bir Bakışta Sözleşme Ekranı EKAP sisteminde, yükleniciler ile idare arasında imzalanan sözleşmeler üzerinde, bir çok işlem yapılabilir duruma gelinmiştir. Bu sebeple, idareler tarafından, bir sözleşmeye ait bütün bilgilerin bir arada görülebileceği bir ekran olması sözleşmelerin takip edilebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Bir Bakışta Sözleşme Ekranı geliştirilerek devreye alınmıştır. 2. SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ Sözleşme Fesih İşlemleri ile, kamu ihale sözleşmelerinin fesih işlemleri, EKAP üzerinde kayıt altına alınabilecektir Sözleşme Fesih İşlemleri ekranı aracılığı ile fesih sebebi seçilerek, sözleşmenin feshi kayıt altına alınmış olacaktır. 2.1.Ekran Görüntüleri İdare ve yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin feshedilmesi gereken koşullardan birinin oluşması sonrasında, idare satın alma sorumlusu EKAP sistemine login olur. Kullanıcı Sözleşme Uygulamaları menüsü altında, Sözleşme Fesih İşlemleri bağlantısına tıklar. Şekil 1: Sözleşme Fesih İşlemleri Menü Görüntüsü Sayfa 5/48

6 Sistem Sözleşme Fesih İşlemleri bağlantısının seçilmesi ile ihale arama kriterlerinin girilebileceği alanları ekrana getirir. Kullanıcı sözleşmesini feshedeceği ihaleyi bulmak için, ihalenin arama kriterlerinden bazılarını girerek (IKN vb.) ihale arama işlemini gerçekleştirir. Sistem bulmuş olduğu ihaleye ait özet bilgileri ekranda gösterir. Kullanıcı Seç butonuna basarak süreci sözleşmelerin listelenmesi ekranına ilerletir. Şekil 2: Sözleşme Fesih İşlemleri - İhale Arama Sistem ihaleye bağlı kaydedilmiş olan sözleşmeleri, sözleşmelere ait özet bilgileri ile birlikte listeler. Kullanıcı feshetmek istediği sözleşmeyi seçer ve İleri butonuna basar. Sistem kullanıcıyı, Sözleşme Fesih İşlemleri ekranına yönlendirir. Şekil 3: Sözleşme Fesih İşlemleri - Bulunan İhale Altında Sözleşme Bilgilerinin Listelenmesi Sistem, Sözleşme Fesih İşlemleri ekranında, ihale ve sözleşmeye ait olan çeşitli bilgileri ve sözleşme fesih işlemi için girilmesi gereken veri girişi alanlarını getirir. Sayfa 6/48

7 Şekil 4: Sözleşme Fesih İşlemleri - Sözleşme Bilgilerinin Gösterilmesi ve Fesih Bilgilerinin Girilmesi Kullanıcı, sözleşme fesih bilgileri kısmından, fesih sebebini seçer. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Fesih Yüklenicinin Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Fesih Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) İflasi Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) Ölümü Mücbir Sebeplerden Dolayı Fesih Sözleşme Devir Yasaklarından Dolayı Fesih Sayfa 7/48

8 Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması ve İdareye Taahhüdü Yerine Getiremeyeceğini Bildirmesi Kullanıcı Fesih Tarihi ve Fesih Tarihine Kadar Gerçekleştirilen İş Tutarı alanlarına veri girişini gerçekleştirir. Şekil 5: Sözleşme Fesih İşlemleri - Sözleşme Fesih Sebepleri Kullanıcının tüm fesih bilgilerini girdikten sonra, bilgileri gözden geçirir ve Kaydet butonuna basar. Şekil 6: Sözleşme Fesih İşlemleri - Girilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi ve İşlemin Kaydedilmesi Sayfa 8/48

9 Sistem sözleşmenin feshedilebilmesi için son bir onay ister. Kullanıcı işlemi onaylar. Sistem sözleşmenin fesih işlemini gerçekleştirerek, feshedilme bilgilerini sistemde kaydeder. NOT: Sözleşmenin fesih edilmesi işleminde, ihalenin durumu değiştirilmemektedir. Ayrıca EKAP sisteminde sadece Sözleşme Devir Bildirimi ekranında feshedilmiş sözleşme üzerinde işlem yapılabilmesi engellenmektedir. Şekil 7: Sözleşme Fesih İşlemleri - İşlem Onay Aşaması Şekil 8: Sözleşme Fesih İşlemleri Fesih İşleminin Tamamlanması Sayfa 9/48

10 3. İŞ ARTIŞI KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde iş artışı söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen iş artışı miktarı ve iş artışının yansıtıldığı net sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarelerin bu verileri EKAP a kayıt edebilmeleri için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Anahtar Teslimi Götürü Bedel ise İş Artışı Miktarı < = % 10 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Karma ise Birim Fiyatlı Kısım İş Artışı Miktarı < = % 20 * (Birim Fiyatlı Kısım İlk Sözleşme Bedeli) Sayfa 10/48

11 ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Kısım İş Artışı Miktarı < = % 10 * (Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Kısım İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşmesi ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Götürü Bedel ise iş artışı söz konusu olamaz. Yukarıdaki özelliklere sahip olan sözleşmeler için kullanıcı iş artışı (+) miktarını yukarıda belirtilen kurallar dahilinde girip kaydedebilir ve iş artışı (+) miktarı dahil edilmiş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. 3.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 9: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Sayfa 11/48

12 Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirlemeksizin Ara butonuna basılır. Şekil 10 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Şekil 11 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden iş artışı kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 12/48

13 Şekil 12 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısımlarıdır. Şekil 13: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü Sayfa 13/48

14 İş artışı kaydı girilecek sözleşme seçilir, İş Artış (+) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Şekil 14: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekildedir. Sayfa 14/48

15 Şekil 15 İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda ilk sözleşme bedeline ilave edilecek iş artışı (+) miktarı girilir, iş artışı (+) miktarının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır ve iş artışı (+) kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sayfa 15/48

16 Şekil 16 İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü İş artışı (+) miktarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kayıt edilen iş artışı (+) miktarı ayrı bir tabloya kayıt edilecektir. Kaydedilen iş artışı (+) miktarı EKAP ta ilk sözleşme bedeline ilave edilerek yeni net sözleşme bedeli kayıt altına alınacaktır. Mevcut sözleşme bedeli güncellenmeyecektir. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. İş Artışı Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanlarının dolu gelmesi ve görünür olması ilk sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. İlk Sözleşme Bedeli = TRY ise İlk Sözleşme Bedeli TRY alanı dolu gelmektedir. İlk Sözleşme Bedeli Dövizli alanı ekranda görünmeyecektir. İlk Sözleşme Bedeli = Yabancı Para Birimi cinsinden ise İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sayfa 16/48

17 Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanları dolu gelmektedir. 2. Eğer girilen iş artışı (+) miktarı belirtilen koşullara uyuyor ise, ilk sözleşme bedeline girilen iş artışı (+) miktarı ilave edilerek sistem tarafından hesaplanarak yeni net sözleşme bedeli alanına getirilmektedir. Bu alan kullanıcı tarafından iş artışı (+) miktarı değiştirilmeden değişmemektedir. Yeni net sözleşme bedelinin TRY veya Döviz cinsinden hesaplanması ilk sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. İlk Sözleşme Bedeli = TRY cinsi ise ; İş Artışı Miktarı TRY girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) + (İş Artışı Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İlk Sözleşme Bedeli = Döviz cinsi ise ; İş Artışı Miktarı Döviz girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli Döviz = (İlk Sözleşme Bedeli Döviz) + (İş Artışı Miktarı Döviz) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İş Artışı (+) Miktarı TRY girişi yapılması da zorunludur ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) + (İş Artışı Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Ancak kontroller yalnızca İş Artışı Miktarı Döviz üzerinden yapılmaktadır. İş Artışı (+) Miktarı TRY alanına girilen değer idarenin insiyatifine bırakılmıştır. 3. Aynı sözleşme için birden fazla defa iş artışı (+) kaydı eklenebilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı iş artışı kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 4. Eğer girilen iş artışı (+) miktarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyor ise kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. 5. Eğer iş artışı kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel olacak şekilde) Sayfa 17/48

18 listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde Birim fiyatlı kısım için iş artışı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel kısım seçildiğinde anahtar teslimi götürü bedelli kısım için iş artışı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için iş artışı kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen iş artışı miktarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 6. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak hem kural kontrolleri yapılmakta hem de Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanmaktadır. 7. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise tüm adımlar da yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artışı miktarı ne ise o değer üzerinden hem kural kontrolleri yapılmakta hem de yeni net sözleşme bedeli (ilgili kaydın) hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni net sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş eksilişi miktarı kayıtları yeni net sözleşme bedelini etkiler ancak fiyat farkı (+/-) kayıtları dikkate alınmamaktadır. 3.2.İş Artışı Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk iş artışı kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) + (İş Artışı (+) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş artışı kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli ) + (İş Artışı (+) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Burada Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Sayfa 18/48

19 Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı kayıtları sırasında Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir. 4. İŞ EKSİLİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde iş eksilişi söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen iş eksilişi miktarı ve bunun yansıtıldığı yeni net sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarenin bu verileri EKAP a kayıt edebilmesi için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Sayfa 19/48

20 Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı iş eksilişi (-) miktarını girip kaydedebilir ve iş eksilişi (-) miktarı düşülmüş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 16 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirtmeksizin Ara butonuna basılır. Şekil 17 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 20/48

21 Şekil 18 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden iş eksilişi kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 21/48

22 Şekil 19 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-1 Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli kısımlarıdır. Şekil 20 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-2 Sayfa 22/48

23 İş eksilişi kaydı girilecek sözleşme seçilir, İş Eksiliş (-) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Şekil 21 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekildedir. Sayfa 23/48

24 Şekil 22 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda sözleşme bedelinden düşülecek iş eksilişi (-) miktarı girilir, iş eksilişi (-) miktarının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır. Sayfa 24/48

25 Şekil 23 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü İş eksilişi (-) miktarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kaydedilen iş eksilişi (-) miktarı ayrı bir tabloya kaydedilecektir. Kaydedilen iş eksilişi (-) miktarı EKAP ta sözleşme bedelinden düşülerek net sözleşme bedeli kayıt altına alınacaktır. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. İş Eksilişi Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanlarının dolu gelmesi ve görünür olması sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. Sözleşme Bedeli = TRY ise Sözleşme Bedeli TRY alanı dolu gelmektedir. Sözleşme Bedeli Dövizli alanı ekranda görünmeyecektir. Sayfa 25/48

26 Sözleşme Bedeli = Yabancı Para Birimi cinsinden ise Sözleşme Bedeli TRY, Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanları dolu gelmektedir. 2. Eğer girilen iş eksilişi (-) miktarı belirtilen koşullara uyuyor ise, ilk sözleşme bedelinden, girilen iş eksilişi (-) miktarı düşülerek sistem tarafından hesaplanarak Yeni Net Sözleşme Bedeli alanına getirilmektedir. Bu alan kullanıcı tarafından iş eksilişi (-) miktarı değiştirilmeden değişmemektedir. Yeni net sözleşme bedelinin TRY veya Döviz cinsinden hesaplanması sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. Sözleşme Bedeli = TRY cinsinden ise ; İş Eksilişi Miktarı TRY girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) - (İş Eksilişi Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Sözleşme Bedeli = Döviz cinsinden ise ; İş Eksilişi Miktarı Döviz girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli Döviz = (İlk Sözleşme Bedeli Döviz) - (İş Eksilişi Miktarı Döviz) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İş Eksilişi Miktarı TRY girişi yapılması da zorunludur ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) - (İş Eksilişi Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Ancak kontroller yalnızca İş Eksilişi Miktarı Döviz üzerinden yapılmaktadır. İş Eksilişi Miktarı TRY alanına girilen değer idarenin insiyatifine bırakılmıştır. 3. Aynı sözleşme için birden fazla iş eksilişi (-) kaydı yapılabilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı iş eksilişi kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 4. Eğer girilen iş eksilişi (-) miktarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyorsa kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. Sayfa 26/48

27 5. Eğer iş eksilişi kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli olacak şekilde) listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde bu kısım için iş eksilişi kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedelli kısım seçildiğinde bu kısım için iş eksilişi kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için iş eksilişi kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen iş eksilişi miktarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 6. Eğer aynı sözleşme için İş Artış (+) ve İş Eksiliş (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak hem kural kontrolleri yapılmakta hem de Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanmaktadır. 7. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise tüm adımlarda yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş eksilişi miktarı ne ise o kümülatif değer üzerinden hem kural kontrolleri yapılmakta hem de yeni net sözleşme bedeli (ilgili kaydın) hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni net sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş artışı miktarı kayıtları yeni net sözleşme bedelini etkiler ancak fiyat farkı (+/-) kayıtları dikkate alınmamaktadır. 4.2.İş Eksilişi Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) - (İş Eksilişi (-) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli ) - (İş Eksilişi (-) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Burada Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. Aynı sözleşme için her yapılan iş eksilişi kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Sayfa 27/48

28 Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı kayıtları sırasında Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir. 5. FİYAT FARKI KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde fiyat farkı (+/-) söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen fiyat farkı (+/-) tutarı ve fiyat farkının yansıtıldığı nominal sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarenin bu verileri EKAP a kaydedebilmesi için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Sayfa 28/48

29 İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme Münferit Sözleşme ; Sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilecek mi? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı fiyat farkı (+/-) tutarını girip kaydedebilir. Fiyat farkı (+) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline dahil edilmiş, fiyat farkı (-) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden düşülmüş yeni nominal sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. 5.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 34 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirtmeksizin Ara butonuna basılır. Sayfa 29/48

30 Şekil 45 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Şekil 56 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden fiyat farkı (+/-) kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 30/48

31 Şekil 67 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-1 Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısımlarıdır. Şekil 78 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-2 Fiyat farkı girilecek sözleşme seçilir, Fiyat Farkı (+) veya Fiyat Farkı (-) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Eğer Fiyat Farkı (+) seçilirse nominal sözleşme bedelinde artış, Fiyat Farkı (-) seçilmiş ise nominal sözleşme bedelinde azalış söz konusudur. Sayfa 31/48

32 Şekil 29 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekilde olmalıdır. Sayfa 32/48

33 Şekil 30 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda sözleşme bedeline ilave edilecek Fiyat Farkı (+) Tutar ı veya sözleşme bedelinden düşülecek Fiyat Farkı (-) Tutarı girilir, fiyat farkının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır. Şekil 31 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü Fiyat farkı (+/-) tutarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kaydedilen fiyat farkı (+/-) tutarı ayrı bir tabloya kayıt edilecektir. Kaydedilen fiyat farkı (+) tutarı EKAP ta iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline ilave edilerek, fiyat farkı (-) tutarı iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden düşülerek Yeni Nominal Sözleşme Bedeli kayıt altına alacaktır. İlk sözleşme bedeli güncellenmeyecektir. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. Sayfa 33/48

34 Fiyat Farkı Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Eğer girilen fiyat farkı (+/-) tutarı belirtilen koşullara uyuyor ise Yeni Nominal Sözleşme Bedeli, iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline girilen fiyat farkı (+) tutarı ilave edilerek veya iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden girilen fiyat farkı (-) tutarı düşülerek sistem tarafından hesaplanarak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli alanına getirilecektir. Bu alan kullanıcı tarafından İş Artış (+) Miktarı, İş Eksiliş (-) Miktarı, Fiyat Farkı (+) Tutarı veya Fiyat Farkı (-) Tutarı değiştirilmeden değişmeyecektir. 2. Aynı sözleşme için birden fazla defa Fiyat Farkı (+) / Fiyat Farkı (-) kaydı eklenebilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı fiyat farkı kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 3. Eğer girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı / Fiyat Farkı (-) Tutarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyor ise kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. 4. Eğer fiyat farkı kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel olacak şekilde) listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde bu kısım için fiyat farkı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısım seçildiğinde bu kısım için fiyat farkı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için fiyat farkı kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen fiyat farkı tutarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 5. Eğer aynı sözleşme için Fiyat Farkı (+) ve Fiyat Farkı (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak kural kontrolleri yapılmaktadır.ancak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli, iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış Yeni Net Sözleşme Bedeli ne fiyat farkı yansıtılarak hesaplanmaktadır. 6. Eğer aynı sözleşme için Fiyat Farkı (+) ve Fiyat Farkı (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise yukarıda anlatılan tüm adımlarda yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkı (+/-) ne ise o değer üzerinden kural kontrolleri yapılmaktadır. Ancak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (ilgili kaydın), iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış Yeni Net Sözleşme Bedeli ne fiyat farkı yansıtılarak hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni nominal sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş artışı miktar kayıtları, iş eksilişi miktar kayıtları ve fiyat farkı (+/-) tutar kayıtlarının tamamı dikkate alınır. Sayfa 34/48

35 5.2.Fiyat Farkı Sonrası Yeni Nominal Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ; Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Yeni Net Sözleşme Bedeli) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Yeni Net Sözleşme Bedeli : Aynı sözleşme için kaydedilmiş tüm iş artışı ve iş eksilişlerinin yansıtıldığı net sözleşme bedelidir. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ; Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-) kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış nominal sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif nominal sözleşme bedeli hesaplanır. 6. İŞ ARTIŞI, İŞ EKSİLİŞİ VE FİYAT FARKI SORGULAMA İŞLEMLERİ İş artışı (+), iş eksilişi (-), fiyat farkı (+/-) kaydı oluşturulmuş sözleşmeler Sözleşme Numarası ve İşlem Türü bazında listelenebilecektir. Listelenen sözleşmeler için oluşturulmuş kayıtların görüntülenmesi, gerekli görüldüğü taktirde var olan kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilmesi ve silinebilmesi için aşağıdaki durumlar mevcuttur. İş artışı (+), iş eksilişi (-), fiyat farkı (+/-) kaydı oluşturulmuş sözleşmeler, sözleşme ve işlem türü bazında listelenecektir. Bir sözleşme için işlem türü bazında oluşturulan kayıtların tamamında güncelleme ve silme işlemi yapılabilecektir. Güncelleme yapılan kayıt için versiyon bilgisi tutulmamaktadır. Bir sözleşme için işlem türü bazında oluşturulan kayıtların tümünün bilgileri görüntülenebilecektir. Güncellenen veya silinen kayıt sonucunda daha önceden oluşturulmuş iş artışı (+) miktarı, iş eksilişi (-) miktarı, fiyat farkı (+/-) tutarı ve bunlara bağlı oluşmuş olan Yeni Net Sözleşme Bedeli / Yeni Nominal Sözleşme Bedeli alanları güncellenecektir. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. Sayfa 35/48

36 6.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma Sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama menüsünü seçer. Şekil 32 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama Ekran Görüntüsü İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama menüsü seçildiğinde arama kriterlerinin belirleneceği ekran açılacaktır. Şekil 33 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama İhale Arama Ekran Görüntüsü İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama ekranında kriterler seçilip Ara butonuna basıldığında aşağıdaki ekrandaki grid alanda kriterlere uygun ihaleler listelenir. Sayfa 36/48

37 Şekil 34 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama İhale Seçim Ekran Görüntüsü Listelenen ihalelerden görüntüleme yapılmak istenen satırda bulunan Seç butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde seçilen ihaleye ait tüm sözleşmeler ve bu sözleşmeler için yapılmış tüm iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı kayıtları listelenir. Sayfa 37/48

38 Şekil 35 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama ve Seçim Ekran Görüntüsü Burada sözleşme numarası, sözleşme türü, işlem türü (İş Artışı (+) / İş Eksilişi (-) / Fiyat Farkı(+/- )) ve kaçıncı işlem olduğuna dair bilgiler listelenir. Listelenen işlemlerin yanında Görüntüle, eğer oluşturulan kayıt daha önceden silinmemişse Sil ve Güncelle butonları bulunacaktır. Görüntülenmek istenen kaydın olduğu satırdaki Görüntüle butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Sayfa 38/48

39 Şekil 36 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Görüntüleme Ekran Görüntüsü Bu ekranda bilgiler yalnızca görüntülenebileceği için Kaydet butonu görünmemektedir. Güncellenmek istenen kaydın olduğu satırdaki Güncelle butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu ekranda yalnızca Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve İş Artış (+) Miktarı / İş Eksiliş (- ) Miktarı / Fiyat Farkı (+/-) Tutarı alanlarında güncelleme yapılabilecektir. Şekil 37 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Güncelleme Ekran Görüntüsü Sayfa 39/48

40 Silinmek istenen kaydın olduğu satırdaki Sil butonuna basıldığında aşağıdaki ekranda görülmekte olan mesaj penceresi açılacaktır. Şekil 38 : Kayıt Sil Uyarı Mesajı Görüntüsü Ok butonuna basıldığında ilgili kayıt silinecektir. Silinen kayıtların durumu değiştirilir ve yine bu ekranda listelenmeye devam edilir. Silinmiş ancak görüntülenmek istenen kayıtların satırında bulunan Görüntüle butonuna basılarak ilgili kayda ait bilgiler görüntülenebilecektir. İş Artışı, İş Eksilişi, Fiyat Farkı Sorgulama İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Sözleşmelerin İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+/-) kayıtlarının oluşturulmuş olması gerekmektedir. 2. Bilgiler yalnızca görüntülenebilecek, güncellenebilecek ve silinebilecektir. 3. Standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. 4. Hiçbir kriter belirlemeden de arama yapılabilmektedir. 5. Aynı sözleşmeye ait sondan önceki herhangi bir İş Artış (+) Miktarı güncellenecek ise ; İlk Sözleşme Bedeli yerine bir önceki kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli (varsa iş eksiliş miktarı yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanırken bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Net Sözleşme Bedeli ne yeni girilen İş Artışı (+) Miktarı ilave edilmektedir. Yeni girilen iş artışı miktarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşme için ilk sözleşme bedeli dikkata alınarak yapılabilecek en yüksek iş artış miktarı dikkate alınmaktadır. Yeni girilen iş artış miktarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarını aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. Sayfa 40/48

41 Yeni girilen iş artış miktarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarınının altında veya eşit) sebep olmuyorsa hem değişiklik yapılan kaydın yeni net sözleşme bedeli hem de sonraki tüm kayıtların sırayla yeni net sözleşme bedelleri güncellenmektedir. 6. Aynı sözleşmeye ait son kayıt için İş Artış (+) Miktarı güncellenecek ise ; Bir önceki kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli (varsa iş eksiliş miktarı yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanırken bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Net Sözleşme Bedeli ne yeni girilen İş Artışı (+) Miktarı ilave edilmektedir. Yeni girilen iş artışı miktarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşme için ilk sözleşme bedeli dikkate alınarak yapılabilecek en yüksek iş artış miktarı dikkate alınmaktadır. Yeni girilen iş artış miktarı koşulların dışında kalınmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarını aşmasına) sebep oluyorsa güncelleme yapılmamaktadır ve hata mesajı verilmektedir inci ve 6 ıncı maddelerde anlatılan yapı aynı şekilde iş eksilişi için de uygulanmaktadır. 8. Aynı sözleşmeye ait sondan önceki herhangi bir Fiyat Farkı (+/-) Tutarı güncellenecek ise ; İlk Sözleşme Bedeli yerine bir önceki kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (varsa iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (-/+) yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplanırken ; o Fiyat Farkı Tutarı (+) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ne yeni girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı ilave edilmektedir. o Fiyat Farkı Tutarı (-) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli den yeni girilen Fiyat Farkı (-) Tutarı düşülmektedir. Yeni girilen fiyat farkı tutarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşmenin ilk sözleşme bedelinden küçük olması kaydıyla fiyat farkı yapılabileceği için bir önceki kayıt sonrası kalan kota açısından bir önceki kayıt kontrollerde dikkate alınmaktadır. Yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkını (+/-) aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. Sayfa 41/48

42 Yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkından (+/-) küçük ya da eşit) sebep olmuyorsa hem değişiklik yapılan kaydın yeni nominal sözleşme bedeli hem de sonraki tüm kayıtların sırayla yeni nominal sözleşme bedelleri güncellenmektedir. 9. Aynı sözleşmeye ait son kayıt için Fiyat Farkı (+/-) Tutarı güncellenecek ise ; Bir önceki kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (varsa iş artışı, iş eksilişı, fiyat farkı (-/+) yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplanırken ; o Fiyat Farkı Tutarı (+) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ne yeni girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı ilave edilmektedir. o Fiyat Farkı Tutarı (-) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli den yeni girilen Fiyat Farkı (-) Tutarı düşülmektedir. Yeni girilen fiyat farkı tutarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşmenin ilk sözleşme bedelinden küçük olması kaydıyla fiyat farkı yapılabileceği için bir önceki kayıt sonrası kalan kota açısından bir önceki kayıt kontrollerde dikkate alınmaktadır.yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkını (+/-) aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. 10. İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı kayıtlarında güncelleme yapılması durumunda ilk kayıt yapıldığı sıradaki tüm kontroller tekrar yapılmaktadır. Kontrolleri yaparken ilgili sözleşmeler için ; İş Artış (+) Miktarı veya İş Eksiliş (-) Miktarı kaydı girilecekse ; Girilmiş iş artışı ve iş eksilişi kayıtları sonucunda oluşan sonraki tüm yeni net sözleşme bedellerini Fiyat Farkı (+/-) Tutarı kaydı girilecekse ; Girilmiş fiyat farkı kayıtları sonucunda oluşan sonraki tüm yeni nominal sözleşme bedellerini Sayfa 42/48

43 sistem otomatik kontrol etmektedir ve gerekirse güncelleme yapmaktadır. Eğer kontroller sırasında koşullar sağlanmıyorsa güncelleme işleminin yapılmasına izin verilmemektedir. 11. Silinecek kayıt (iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-)), sözleşme ve işlem türü bazında kayıt sıra numarasına göre sonuncudan önceki herhangi bir kayıt ise ; Aynı sözleşmenin aynı işlem türü için kaçıncı kaydı olduğu tespit edilmektedir.silinen kayıttan sonraki tüm kayıtların iş artışı veya iş eksilişi ise Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı (+/-) ise Yeni Nominal Sözleşme Bedeli sırasıyla güncellenmektedir. Sözleşme ve işlem türü bazında EKAP tarafından otomatik verilen kayıt sıra numarası güncellenmemektedir. 12. Silinecek kayıt (iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-)), sözleşme ve işlem türü bazında kayıt sıra numarasına göre sonuncu kayıt ise ; İlgili kayıt silinir. Herhangi bir güncellemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. 7. BİR BAKIŞTA SÖZLEŞME EKRANI Bir Bakışta Sözleşme ekranı, idarelerin görebileceği bir ekran olarak geliştirilmiştir. İşlevsellik olarak ekranın amacı, seçilen sözleşmeye ait çeşitli bilgileri göstermektir. Ekran üzerinde herhangi bir veri girişi ya da kaydı gerçekleştirilmeyecektir. Bir Bakışta Sözleşme ekranında, aşağıdaki ana başlıklar ve bu başlıkların altında detay bilgileri gösterilecektir. İhale Bilgileri İlk Sözleşme Bilgileri Yüklenici Bilgileri Sözleşme Devir Bilgileri İş Artışı Bilgileri İş Eksilişi Bilgileri Fiyat Farkı Bilgileri Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri Sözleşme Fesih Bilgileri Sayfa 43/48

44 6.1.Ekran Görüntüleri İdare satın alma sorumlusu EKAP sistemine login olur. Kullanıcı Sözleşme Uygulamaları menüsü altında, Bir Bakışta Sözleşme bağlantısına tıklar. Şekil 39 : Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Menü Görüntüsü Sistem sözleşme bilgilerinin görüntülenmesinin istendiği ihale için, ihalenin arama kriterlerinin girilebileceği alanları ekrana getirir. Kullanıcı sözleşme bilgilerinin görüntüleneceği ihaleyi bulmak için, ihalenin arama kriterlerinden bazılarını girerek (IKN vb.) ihale arama işlemini gerçekleştirir. Sistem bulmuş olduğu ihaleye ait özet bilgileri ekranda gösterir. Şekil 40 : Sözleşme Fesih İşlemleri - İhale Arama Kullanıcı Seç butonuna basarak süreci sözleşmelerin listelenmesi ekranına ilerletir. Sistem ihaleye bağlı kaydedilmiş olan sözleşmeleri, sözleşmelere ait özet bilgileri ile birlikte listeler. Sayfa 44/48

45 Şekil 41: Bir Bakışta Sözleşme - Bulunan İhale Altında Sözleşme Bilgilerinin Listelenmesi Kullanıcı bilgilerini görüntülemek istediği sözleşmeyi seçer ve İleri butonuna basar. Sistem süreci, Bir Bakışta Sözleşme ekranına yönlendirir. Sistem, Bir Bakışta Sözleşme ekranında, aşağıdaki ana başlıkları ve bu başlıkların altında detay bilgileri gösterir. İhale Bilgileri İlk Sözleşme Bilgileri Yüklenici Bilgileri Sözleşme Devir Bilgileri İş Artışı Bilgileri İş Eksilişi Bilgileri Fiyat Farkı Bilgileri Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri Sözleşme Fesih Bilgileri Sayfa 45/48

46 Şekil 42: Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Sayfa 46/48

HAKEDİŞ KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEMLER (TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İŞLER)

HAKEDİŞ KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEMLER (TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İŞLER) HAKEDİŞ KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEMLER (TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İŞLER) 1. Hakediş Bilgisi Girilecek Sözleşmeye Ait Bilgilerin Görüntülenmesi Öncelikle hakediş bilgisi gireceğimiz sözleşmenin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sonuçlanan Doğrudan Temin Bilgi Girişi Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi:01.09.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP ta Tebligat İşlemleri Kullanım Kılavuzu Sürüm No: xx Yayın Tarihi: 01.01.2015 Kamu İhale Kurumu Binası 1596. Cadde,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Araştırma-Geliştirme ve Bilişim Destek Hizmet Alımı Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler Kapsamında EKAP Üzerinde Yapılan Yeni Geliştirmeler

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare

Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 8 Ortak Alım İhale İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu-Taraf İdare 1 Taraf idareler, Sözleşme Öncesi->Taraf İdare İhale İşlemleri bağlantı sekmesi ile taraf oldukları ortak alım ihalesinde bulunan kısımların

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.09.2014 444 0

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

AYDES PROJESİ DESTEK İL FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ DESTEK İL FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ DESTEK İL FORMU 09.03.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 3 2. DESTEK İL FORMU... 4 2.1 Destek İl Formu Ana Ekranı... 4 2.2 Destek İl Bilgileri Listeleme... 4 2.3 Destek İl Bilgisi Tanımlama...

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğretim Elemanı - Sınav Sonuç Giriş İşlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde, Öğretim Elemanı yetkisi kapsamında aşağıdaki ekran (Ekran 1) açılır. Bu belgede genel kullanım

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ

İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ İ STİ SNA-KAPSAM DİŞİ İ HALELERDE EKAP Ü ZERİ NDE YÜ RÜ TÜ LECEK SÜ REÇ 1 İhale Öncesi - İhale Kayıt bağlantısı aracılığı ile istisna-kapsam dışı ihalenin kayıt işlemini başlatalım. 2 İhalenin kapsamını

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

TYS e-ihale Entegrasyonu

TYS e-ihale Entegrasyonu TYS e-ihale Entegrasyonu E-İhale Kayıt/Arama TYS e-ihale entegrasyon ekranına satış servisi profili ile giriş yaptıktan sonra E- İhale Kayıt/Arama ekranından ulaşabilirsiniz. E-İhale Kayıt/Arama Ekran

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu Bu doküman Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi doğrultusunda Sigortalı

Detaylı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1. Uygulamaya Giriş E-Bildirge ekranına giriş yaptıktan sonra 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş linkine tıklandığında uygulama

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yardım Dokümanı

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yardım Dokümanı Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yardım Dokümanı Veri girişlerinde aşağıdaki işlem sırası izlenmelidir. 1-Destekten yararlanacak Tc/Vergi No girilerek arama yapılır. 2-İşletmelerin sözleşmeli üretimleri

Detaylı

HASTA ORDER İŞLEMLERİ

HASTA ORDER İŞLEMLERİ Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ

T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ T.C. ŞEKER KURUMU EVİS YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU SİSTEMİ Kullanım Klavuzu Versiyon 1.0 1 İçerik 1. Giriş... 4 2. Login Ekranı... 4 2.1 Kullanım Şartları... 4 2.2 Mobil

Detaylı

Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu

Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Sürüm 0.1 2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GİRİŞ SSK İşgöremezlik Ödemeleri Sistemi ne giriş yapmadan önce aşağıda belirtilen tarayıcı (örn. İnternet Explorer, FireFox gibi) ayarlarını yapmak sistemin sağlıklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Yaz Okulu Ders Açma

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Yaz Okulu Ders Açma Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Yaz Okulu Ders Açma Yaz öğretiminin amacı; güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili içerisinde uygulanmak suretiyle Üniversitenin öğretim imkânlarının

Detaylı

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33 Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 33 Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0) HAZIRLIK OKULU,

Detaylı

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama

Detaylı

KURUMSAL ONLINE KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL ONLINE KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU 28.12.2016 İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL ONLINE GİRİŞ... 3 2 KURUMSAL ONLINE ŞUBE KULLANIMI... 5 2.1 ÜST MENÜ... 5 2.2 ANA MENÜ... 5 2.2.1 Otomatik Katılım Ana Sayfa... 6 2.2.1.1 Toplu İşlemler...

Detaylı

İçindekiler: Görseller:

İçindekiler: Görseller: İçindekiler: Sayfa No Amaç... 2 MKYS Kullanıcı Girişi... 2 MKYS Ana Sayfa... 2 Ulaşım Araçları Giriş... 3 Ulaşım Araçları Veri Sorgulama... 3 Ulaşım Araçları Veri Girişi... 4 Detay Bilgileri Girişi...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU NİSAN 2011 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilen ve Mühendislik

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalına (SRM) Sistemine Giriş...2

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı :B.12.2.TMO-00 77 00 03-705-99 /960 13/08/2012 Konu : 2012-2013 Alım Dönemi Mısır Ürünü Randevu Sistemi Uygulamaları İlgi

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM

1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler. TM E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı

Detaylı

AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU 07.04.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 6 2. ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU... 7 2.1 Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu Ana Ekranı... 7 2.2 Ulaşım Altyapı Hizmet

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM HİZMETLERİ DAİRESİ OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik

Detaylı

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Beste Öztamur Ünvan: Proje Yön Döküman versiyonu: 2.2 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama 1.0 15.11.2013 Beste Öztamur

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU

ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU ÖĞRENCİ KULLANIM KILAVUZU Öğrenci login sayfası 4 menüden oluşmaktadır. Genel duyurular ve gelen mesajlar takip edilebilir. 1- Alınan dersler, 2- Transkript, 3- Alınan dersler, 4- Sınav takvimi, 5-Ders

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ. IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ. IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU İHRAÇÇI İŞLEMLERİ IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri 1 İÇERİK İTFA KUPON İŞLEMLERİ... 3 İtfa Kupon Ödeme Yapılmayacak Üye İşlemleri... 3 IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama-Silme Girişi...

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı