T. C. KAMU İHALE KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. KAMU İHALE KURUMU"

Transkript

1 T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 31/01/

2 2013 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanın hiçbir bölümü Kamu İhale Kurumu nun izni alınmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve dağıtılamaz, veri tabanı ya da başka bir sistemde saklanamaz. Sayfa 2/48

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Sözleşme Fesih İşlemleri İş Artışı Kayıt İşlemleri İş Eksilişi Kayıt İşlemleri Fiyat Farkı Kayıt İşlemleri İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Sorgulama İşlemleri Bir Bakışta Sözleşme Ekranı SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İŞ ARTIŞI KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İş Artışı Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? İŞ EKSİLİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri İş Eksilişi Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? FİYAT FARKI KAYIT İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri Fiyat Farkı Sonrası Yeni Nominal Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? İŞ ARTIŞI, İŞ EKSİLİŞİ VE FİYAT FARKI SORGULAMA İŞLEMLERİ Ekran Görüntüleri BİR BAKIŞTA SÖZLEŞME EKRANI Ekran Görüntüleri REFERANSLAR EKLER Sayfa 3/48

4 1. GİRİŞ Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Kurumumuz yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamakla görevlidir. Bu çerçevede, ihalesi anılan Kanun kapsamında EKAP üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na tabi sözleşmelerle ilgili bilgileri kayıt altına almak amacıyla bir takım uygulamalar geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. Bu bilgiler iş deneyim belgesi düzenlenmesi durumunda dikkate alınacak ve tutarlılık sağlamak üzere iş deneyim belgesi kayıtlarında da kullanılacaktır. Bu belgenin amacı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca, sözleşmelerle ilgili iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı verilmesi, sözleşme feshi gibi işlemlerin EKAP üzerinde kayıt altına alınmasını sağlayacak uygulamalar ve yine sözleşmelerle ilgili EKAP üzerinde yer alan bütün bilgilerin (düzenlenmiş iş deneyim belgeleri de dahil olmak üzere) bir arada görülebileceği Bir Bakışta Sözleşme ekranı hakkında bilgi vermektir Sözleşme Fesih İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, kamu ihale sözleşmelerinin, fesih işlemlerinin kayıt altına alınması sağlanacaktır. Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun çeşitli maddelerinde karşımıza çıkan sözleşme fesih sebepleri ve koşulları, EKAP üzerinde yapılan geliştirmeler ile kayıt altına alınmış olacaktır. Bu şekilde, sözleşme fesih işlemlerinde, fesih sebeplerine göre istatistiki bilgiler alınabilmesi sağlanacaktır İş Artışı Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili iş artışı miktarı ile bu miktarların yansıtıldığı net sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır İş Eksilişi Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili iş eksilişi miktarı ile bu miktarların yansıtıldığı net sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır. Sayfa 4/48

5 1.4. Fiyat Farkı Kayıt İşlemleri Yapılan geliştirmeler ile, ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili verilen fiyat farkları (+/-) ile bu tutarların yansıtıldığı nominal sözleşme bedelleri kayıt altına alınmış olacaktır İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Sorgulama İşlemleri İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmış olan sözleşmelerle ilgili kaydedilen iş artışı (+), iş eksilişi (-) ve fiyat farkı (+/-) bilgilerinin sözleşme bazında sorgulanabilmesi sağlanacaktır. Sorgulama sonucu listelenen iş artışı (+), iş eksilişi (-) ve fiyat farkı (+/-) kayıtları görüntülenebilecek, güncellenebilecek ve silinebilecektir Bir Bakışta Sözleşme Ekranı EKAP sisteminde, yükleniciler ile idare arasında imzalanan sözleşmeler üzerinde, bir çok işlem yapılabilir duruma gelinmiştir. Bu sebeple, idareler tarafından, bir sözleşmeye ait bütün bilgilerin bir arada görülebileceği bir ekran olması sözleşmelerin takip edilebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Bir Bakışta Sözleşme Ekranı geliştirilerek devreye alınmıştır. 2. SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ Sözleşme Fesih İşlemleri ile, kamu ihale sözleşmelerinin fesih işlemleri, EKAP üzerinde kayıt altına alınabilecektir Sözleşme Fesih İşlemleri ekranı aracılığı ile fesih sebebi seçilerek, sözleşmenin feshi kayıt altına alınmış olacaktır. 2.1.Ekran Görüntüleri İdare ve yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin feshedilmesi gereken koşullardan birinin oluşması sonrasında, idare satın alma sorumlusu EKAP sistemine login olur. Kullanıcı Sözleşme Uygulamaları menüsü altında, Sözleşme Fesih İşlemleri bağlantısına tıklar. Şekil 1: Sözleşme Fesih İşlemleri Menü Görüntüsü Sayfa 5/48

6 Sistem Sözleşme Fesih İşlemleri bağlantısının seçilmesi ile ihale arama kriterlerinin girilebileceği alanları ekrana getirir. Kullanıcı sözleşmesini feshedeceği ihaleyi bulmak için, ihalenin arama kriterlerinden bazılarını girerek (IKN vb.) ihale arama işlemini gerçekleştirir. Sistem bulmuş olduğu ihaleye ait özet bilgileri ekranda gösterir. Kullanıcı Seç butonuna basarak süreci sözleşmelerin listelenmesi ekranına ilerletir. Şekil 2: Sözleşme Fesih İşlemleri - İhale Arama Sistem ihaleye bağlı kaydedilmiş olan sözleşmeleri, sözleşmelere ait özet bilgileri ile birlikte listeler. Kullanıcı feshetmek istediği sözleşmeyi seçer ve İleri butonuna basar. Sistem kullanıcıyı, Sözleşme Fesih İşlemleri ekranına yönlendirir. Şekil 3: Sözleşme Fesih İşlemleri - Bulunan İhale Altında Sözleşme Bilgilerinin Listelenmesi Sistem, Sözleşme Fesih İşlemleri ekranında, ihale ve sözleşmeye ait olan çeşitli bilgileri ve sözleşme fesih işlemi için girilmesi gereken veri girişi alanlarını getirir. Sayfa 6/48

7 Şekil 4: Sözleşme Fesih İşlemleri - Sözleşme Bilgilerinin Gösterilmesi ve Fesih Bilgilerinin Girilmesi Kullanıcı, sözleşme fesih bilgileri kısmından, fesih sebebini seçer. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Fesih Yüklenicinin Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Fesih Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) İflasi Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin (Pilot veya Koordinator Ortağının) Ölümü Mücbir Sebeplerden Dolayı Fesih Sözleşme Devir Yasaklarından Dolayı Fesih Sayfa 7/48

8 Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması ve İdareye Taahhüdü Yerine Getiremeyeceğini Bildirmesi Kullanıcı Fesih Tarihi ve Fesih Tarihine Kadar Gerçekleştirilen İş Tutarı alanlarına veri girişini gerçekleştirir. Şekil 5: Sözleşme Fesih İşlemleri - Sözleşme Fesih Sebepleri Kullanıcının tüm fesih bilgilerini girdikten sonra, bilgileri gözden geçirir ve Kaydet butonuna basar. Şekil 6: Sözleşme Fesih İşlemleri - Girilen Bilgilerin Gözden Geçirilmesi ve İşlemin Kaydedilmesi Sayfa 8/48

9 Sistem sözleşmenin feshedilebilmesi için son bir onay ister. Kullanıcı işlemi onaylar. Sistem sözleşmenin fesih işlemini gerçekleştirerek, feshedilme bilgilerini sistemde kaydeder. NOT: Sözleşmenin fesih edilmesi işleminde, ihalenin durumu değiştirilmemektedir. Ayrıca EKAP sisteminde sadece Sözleşme Devir Bildirimi ekranında feshedilmiş sözleşme üzerinde işlem yapılabilmesi engellenmektedir. Şekil 7: Sözleşme Fesih İşlemleri - İşlem Onay Aşaması Şekil 8: Sözleşme Fesih İşlemleri Fesih İşleminin Tamamlanması Sayfa 9/48

10 3. İŞ ARTIŞI KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde iş artışı söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen iş artışı miktarı ve iş artışının yansıtıldığı net sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarelerin bu verileri EKAP a kayıt edebilmeleri için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Anahtar Teslimi Götürü Bedel ise İş Artışı Miktarı < = % 10 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Karma ise Birim Fiyatlı Kısım İş Artışı Miktarı < = % 20 * (Birim Fiyatlı Kısım İlk Sözleşme Bedeli) Sayfa 10/48

11 ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Kısım İş Artışı Miktarı < = % 10 * (Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Kısım İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşmesi ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır. İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Götürü Bedel ise iş artışı söz konusu olamaz. Yukarıdaki özelliklere sahip olan sözleşmeler için kullanıcı iş artışı (+) miktarını yukarıda belirtilen kurallar dahilinde girip kaydedebilir ve iş artışı (+) miktarı dahil edilmiş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. 3.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 9: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Sayfa 11/48

12 Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirlemeksizin Ara butonuna basılır. Şekil 10 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Şekil 11 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden iş artışı kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 12/48

13 Şekil 12 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısımlarıdır. Şekil 13: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü Sayfa 13/48

14 İş artışı kaydı girilecek sözleşme seçilir, İş Artış (+) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Şekil 14: İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekildedir. Sayfa 14/48

15 Şekil 15 İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda ilk sözleşme bedeline ilave edilecek iş artışı (+) miktarı girilir, iş artışı (+) miktarının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır ve iş artışı (+) kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sayfa 15/48

16 Şekil 16 İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü İş artışı (+) miktarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kayıt edilen iş artışı (+) miktarı ayrı bir tabloya kayıt edilecektir. Kaydedilen iş artışı (+) miktarı EKAP ta ilk sözleşme bedeline ilave edilerek yeni net sözleşme bedeli kayıt altına alınacaktır. Mevcut sözleşme bedeli güncellenmeyecektir. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. İş Artışı Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanlarının dolu gelmesi ve görünür olması ilk sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. İlk Sözleşme Bedeli = TRY ise İlk Sözleşme Bedeli TRY alanı dolu gelmektedir. İlk Sözleşme Bedeli Dövizli alanı ekranda görünmeyecektir. İlk Sözleşme Bedeli = Yabancı Para Birimi cinsinden ise İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sayfa 16/48

17 Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanları dolu gelmektedir. 2. Eğer girilen iş artışı (+) miktarı belirtilen koşullara uyuyor ise, ilk sözleşme bedeline girilen iş artışı (+) miktarı ilave edilerek sistem tarafından hesaplanarak yeni net sözleşme bedeli alanına getirilmektedir. Bu alan kullanıcı tarafından iş artışı (+) miktarı değiştirilmeden değişmemektedir. Yeni net sözleşme bedelinin TRY veya Döviz cinsinden hesaplanması ilk sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. İlk Sözleşme Bedeli = TRY cinsi ise ; İş Artışı Miktarı TRY girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) + (İş Artışı Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İlk Sözleşme Bedeli = Döviz cinsi ise ; İş Artışı Miktarı Döviz girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli Döviz = (İlk Sözleşme Bedeli Döviz) + (İş Artışı Miktarı Döviz) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İş Artışı (+) Miktarı TRY girişi yapılması da zorunludur ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) + (İş Artışı Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Ancak kontroller yalnızca İş Artışı Miktarı Döviz üzerinden yapılmaktadır. İş Artışı (+) Miktarı TRY alanına girilen değer idarenin insiyatifine bırakılmıştır. 3. Aynı sözleşme için birden fazla defa iş artışı (+) kaydı eklenebilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı iş artışı kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 4. Eğer girilen iş artışı (+) miktarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyor ise kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. 5. Eğer iş artışı kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel olacak şekilde) Sayfa 17/48

18 listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde Birim fiyatlı kısım için iş artışı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel kısım seçildiğinde anahtar teslimi götürü bedelli kısım için iş artışı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için iş artışı kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen iş artışı miktarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 6. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak hem kural kontrolleri yapılmakta hem de Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanmaktadır. 7. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise tüm adımlar da yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artışı miktarı ne ise o değer üzerinden hem kural kontrolleri yapılmakta hem de yeni net sözleşme bedeli (ilgili kaydın) hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni net sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş eksilişi miktarı kayıtları yeni net sözleşme bedelini etkiler ancak fiyat farkı (+/-) kayıtları dikkate alınmamaktadır. 3.2.İş Artışı Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk iş artışı kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) + (İş Artışı (+) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş artışı kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli ) + (İş Artışı (+) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Burada Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Sayfa 18/48

19 Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı kayıtları sırasında Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir. 4. İŞ EKSİLİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde iş eksilişi söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen iş eksilişi miktarı ve bunun yansıtıldığı yeni net sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarenin bu verileri EKAP a kayıt edebilmesi için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Sayfa 19/48

20 Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı iş eksilişi (-) miktarını girip kaydedebilir ve iş eksilişi (-) miktarı düşülmüş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 16 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirtmeksizin Ara butonuna basılır. Şekil 17 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Sayfa 20/48

21 Şekil 18 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden iş eksilişi kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 21/48

22 Şekil 19 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-1 Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli kısımlarıdır. Şekil 20 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-2 Sayfa 22/48

23 İş eksilişi kaydı girilecek sözleşme seçilir, İş Eksiliş (-) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Şekil 21 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekildedir. Sayfa 23/48

24 Şekil 22 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda sözleşme bedelinden düşülecek iş eksilişi (-) miktarı girilir, iş eksilişi (-) miktarının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır. Sayfa 24/48

25 Şekil 23 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü İş eksilişi (-) miktarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kaydedilen iş eksilişi (-) miktarı ayrı bir tabloya kaydedilecektir. Kaydedilen iş eksilişi (-) miktarı EKAP ta sözleşme bedelinden düşülerek net sözleşme bedeli kayıt altına alınacaktır. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. İş Eksilişi Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. İlk Sözleşme Bedeli TRY, İlk Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanlarının dolu gelmesi ve görünür olması sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. Sözleşme Bedeli = TRY ise Sözleşme Bedeli TRY alanı dolu gelmektedir. Sözleşme Bedeli Dövizli alanı ekranda görünmeyecektir. Sayfa 25/48

26 Sözleşme Bedeli = Yabancı Para Birimi cinsinden ise Sözleşme Bedeli TRY, Sözleşme Bedeli Döviz ve Döviz Türü alanları dolu gelmektedir. 2. Eğer girilen iş eksilişi (-) miktarı belirtilen koşullara uyuyor ise, ilk sözleşme bedelinden, girilen iş eksilişi (-) miktarı düşülerek sistem tarafından hesaplanarak Yeni Net Sözleşme Bedeli alanına getirilmektedir. Bu alan kullanıcı tarafından iş eksilişi (-) miktarı değiştirilmeden değişmemektedir. Yeni net sözleşme bedelinin TRY veya Döviz cinsinden hesaplanması sözleşme bedelinin yabancı para birimi cinsinden olup olmamasına bağlıdır. Sözleşme Bedeli = TRY cinsinden ise ; İş Eksilişi Miktarı TRY girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) - (İş Eksilişi Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Sözleşme Bedeli = Döviz cinsinden ise ; İş Eksilişi Miktarı Döviz girişi yapılır ve Yeni Net Sözleşme Bedeli Döviz = (İlk Sözleşme Bedeli Döviz) - (İş Eksilişi Miktarı Döviz) olacak şekilde hesaplanmaktadır. İş Eksilişi Miktarı TRY girişi yapılması da zorunludur ve Yeni Net Sözleşme Bedeli TRY = (İlk Sözleşme Bedeli TRY) - (İş Eksilişi Miktarı TRY) olacak şekilde hesaplanmaktadır. Ancak kontroller yalnızca İş Eksilişi Miktarı Döviz üzerinden yapılmaktadır. İş Eksilişi Miktarı TRY alanına girilen değer idarenin insiyatifine bırakılmıştır. 3. Aynı sözleşme için birden fazla iş eksilişi (-) kaydı yapılabilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı iş eksilişi kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 4. Eğer girilen iş eksilişi (-) miktarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyorsa kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. Sayfa 26/48

27 5. Eğer iş eksilişi kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli olacak şekilde) listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde bu kısım için iş eksilişi kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedelli kısım seçildiğinde bu kısım için iş eksilişi kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için iş eksilişi kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen iş eksilişi miktarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 6. Eğer aynı sözleşme için İş Artış (+) ve İş Eksiliş (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak hem kural kontrolleri yapılmakta hem de Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanmaktadır. 7. Eğer aynı sözleşme için İş Artışı (+) ve İş Eksilişi (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise tüm adımlarda yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş eksilişi miktarı ne ise o kümülatif değer üzerinden hem kural kontrolleri yapılmakta hem de yeni net sözleşme bedeli (ilgili kaydın) hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni net sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş artışı miktarı kayıtları yeni net sözleşme bedelini etkiler ancak fiyat farkı (+/-) kayıtları dikkate alınmamaktadır. 4.2.İş Eksilişi Sonrası Yeni Net Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) - (İş Eksilişi (-) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ; Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli ) - (İş Eksilişi (-) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Burada Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. Aynı sözleşme için her yapılan iş eksilişi kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Sayfa 27/48

28 Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir. İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı kayıtları sırasında Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir. 5. FİYAT FARKI KAYIT İŞLEMLERİ EKAP ta kayıt altına alınmış sözleşmelerde fiyat farkı (+/-) söz konusu olabilir. Bu durumda gerçekleşen fiyat farkı (+/-) tutarı ve fiyat farkının yansıtıldığı nominal sözleşme bedeli bilgisi burada kayıt altına alınacaktır. Ancak idarenin bu verileri EKAP a kaydedebilmesi için ihalenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhale Türü : Mal Alımı, Hizmet Alımı İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. İhale Türü : Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Sayfa 28/48

29 İhale Türü : Yapım İşi İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma İdari Şartname ; İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ; Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme Münferit Sözleşme ; Sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilecek mi? : Evet ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır. Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı fiyat farkı (+/-) tutarını girip kaydedebilir. Fiyat farkı (+) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline dahil edilmiş, fiyat farkı (-) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden düşülmüş yeni nominal sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. 5.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt menüsünü seçer. Şekil 34 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Giriş Ekran Görüntüsü Açılan ekranda kriter belirterek ya da hiçbir kriter belirtmeksizin Ara butonuna basılır. Sayfa 29/48

30 Şekil 45 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Arama Ekran Görüntüsü Şekil 56 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt İhale Seçim Ekran Görüntüsü Grid alanda listelenen ihalelerden fiyat farkı (+/-) kaydı yapılmak istenen IKN nin solundaki SEÇ butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde sözleşmeler listelenir. Sayfa 30/48

31 Şekil 67 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-1 Eğer yapım işi karma sözleşme ise aşağıdaki ekrandaki gridde olduğu şekilde iki ayrı satırda görünür. Bunlar karma sözleşmenin Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısımlarıdır. Şekil 78 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Sözleşme ve İşlem Türü Seçim Ekran Görüntüsü-2 Fiyat farkı girilecek sözleşme seçilir, Fiyat Farkı (+) veya Fiyat Farkı (-) radio butonuna basılır ve İlerle butonuna basılarak İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt ekranı açılır. Eğer Fiyat Farkı (+) seçilirse nominal sözleşme bedelinde artış, Fiyat Farkı (-) seçilmiş ise nominal sözleşme bedelinde azalış söz konusudur. Sayfa 31/48

32 Şekil 29 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-1 Yapım işi karma sözleşmelerde birim fiyatlı kısım için ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Anahtar teslimi götürü bedel kısım için de benzer şekilde olmalıdır. Sayfa 32/48

33 Şekil 30 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Ekran Görüntüsü-2 Açılan bu ekranda sözleşme bedeline ilave edilecek Fiyat Farkı (+) Tutar ı veya sözleşme bedelinden düşülecek Fiyat Farkı (-) Tutarı girilir, fiyat farkının hangi döneme (Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi) ait olduğu belirlenir ve Kaydet butonuna basılır. Şekil 31 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Kayıt Tamamlandı Ekran Görüntüsü Fiyat farkı (+/-) tutarı sözleşme bazında hesaplanır. EKAP a kaydedilen fiyat farkı (+/-) tutarı ayrı bir tabloya kayıt edilecektir. Kaydedilen fiyat farkı (+) tutarı EKAP ta iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline ilave edilerek, fiyat farkı (-) tutarı iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden düşülerek Yeni Nominal Sözleşme Bedeli kayıt altına alacaktır. İlk sözleşme bedeli güncellenmeyecektir. Bilgiler yalnızca kayıt altına alınacaktır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. Sayfa 33/48

34 Fiyat Farkı Kayıt İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Eğer girilen fiyat farkı (+/-) tutarı belirtilen koşullara uyuyor ise Yeni Nominal Sözleşme Bedeli, iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline girilen fiyat farkı (+) tutarı ilave edilerek veya iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden girilen fiyat farkı (-) tutarı düşülerek sistem tarafından hesaplanarak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli alanına getirilecektir. Bu alan kullanıcı tarafından İş Artış (+) Miktarı, İş Eksiliş (-) Miktarı, Fiyat Farkı (+) Tutarı veya Fiyat Farkı (-) Tutarı değiştirilmeden değişmeyecektir. 2. Aynı sözleşme için birden fazla defa Fiyat Farkı (+) / Fiyat Farkı (-) kaydı eklenebilir. Aynı IKN ye ait aynı sözleşme için kaçıncı fiyat farkı kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir. 3. Eğer girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı / Fiyat Farkı (-) Tutarı yukarıda belirtilen koşullara uymuyor ise kayıt işlemi durdurulur ve hata mesajı verilir. 4. Eğer fiyat farkı kaydı girilecek sözleşme yapım işi karma sözleşme ise Sözleşme Listeleme ekranında iki satır olarak (Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel olacak şekilde) listelenmektedir. Birim fiyatlı kısım seçildiğinde bu kısım için fiyat farkı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Anahtar Teslimi Götürü Bedel kısım seçildiğinde bu kısım için fiyat farkı kaydı oluşturulan ekran açılmaktadır. Karma sözleşmenin her iki kısmı için fiyat farkı kaydı girmek idarenin insiyatifindedir. Girilen fiyat farkı tutarı için belirtilen kontroller yapılmaktadır. Eğer kayıt yabancı para birimi cinsinden yapılacaksa da aynı durum söz konusudur. 5. Eğer aynı sözleşme için Fiyat Farkı (+) ve Fiyat Farkı (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt ise yukarıda anlatıldığı şekilde İlk Sözleşme Bedeli dikkate alınarak kural kontrolleri yapılmaktadır.ancak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli, iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış Yeni Net Sözleşme Bedeli ne fiyat farkı yansıtılarak hesaplanmaktadır. 6. Eğer aynı sözleşme için Fiyat Farkı (+) ve Fiyat Farkı (-) işlem türlerinden yapılan 1. kayıt değil ise yukarıda anlatılan tüm adımlarda yine İlk Sözleşme Bedeli üzerinden ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkı (+/-) ne ise o değer üzerinden kural kontrolleri yapılmaktadır. Ancak Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (ilgili kaydın), iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış Yeni Net Sözleşme Bedeli ne fiyat farkı yansıtılarak hesaplanmaktadır. Bu aşamada yeni nominal sözleşme bedelini hesaplarken aynı sözleşme için girilen iş artışı miktar kayıtları, iş eksilişi miktar kayıtları ve fiyat farkı (+/-) tutar kayıtlarının tamamı dikkate alınır. Sayfa 34/48

35 5.2.Fiyat Farkı Sonrası Yeni Nominal Sözleşme Bedeli Nasıl Hesaplanır? 1. Aynı sözleşme için ilk fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ; Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Yeni Net Sözleşme Bedeli) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Yeni Net Sözleşme Bedeli : Aynı sözleşme için kaydedilmiş tüm iş artışı ve iş eksilişlerinin yansıtıldığı net sözleşme bedelidir. 2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ; Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır. Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-) kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış nominal sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif nominal sözleşme bedeli hesaplanır. 6. İŞ ARTIŞI, İŞ EKSİLİŞİ VE FİYAT FARKI SORGULAMA İŞLEMLERİ İş artışı (+), iş eksilişi (-), fiyat farkı (+/-) kaydı oluşturulmuş sözleşmeler Sözleşme Numarası ve İşlem Türü bazında listelenebilecektir. Listelenen sözleşmeler için oluşturulmuş kayıtların görüntülenmesi, gerekli görüldüğü taktirde var olan kayıtlar üzerinde güncelleme yapılabilmesi ve silinebilmesi için aşağıdaki durumlar mevcuttur. İş artışı (+), iş eksilişi (-), fiyat farkı (+/-) kaydı oluşturulmuş sözleşmeler, sözleşme ve işlem türü bazında listelenecektir. Bir sözleşme için işlem türü bazında oluşturulan kayıtların tamamında güncelleme ve silme işlemi yapılabilecektir. Güncelleme yapılan kayıt için versiyon bilgisi tutulmamaktadır. Bir sözleşme için işlem türü bazında oluşturulan kayıtların tümünün bilgileri görüntülenebilecektir. Güncellenen veya silinen kayıt sonucunda daha önceden oluşturulmuş iş artışı (+) miktarı, iş eksilişi (-) miktarı, fiyat farkı (+/-) tutarı ve bunlara bağlı oluşmuş olan Yeni Net Sözleşme Bedeli / Yeni Nominal Sözleşme Bedeli alanları güncellenecektir. Bu işlemleri yapabilme yetkisine yalnızca İdare Satınalma Sorumlusu sahiptir. Sayfa 35/48

36 6.1.Ekran Görüntüleri İdare satınalma Sorumlusu EKAP a giriş yapar ve Sözleşme Uygulamaları İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama menüsünü seçer. Şekil 32 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama Ekran Görüntüsü İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama menüsü seçildiğinde arama kriterlerinin belirleneceği ekran açılacaktır. Şekil 33 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama İhale Arama Ekran Görüntüsü İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama ekranında kriterler seçilip Ara butonuna basıldığında aşağıdaki ekrandaki grid alanda kriterlere uygun ihaleler listelenir. Sayfa 36/48

37 Şekil 34 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama İhale Seçim Ekran Görüntüsü Listelenen ihalelerden görüntüleme yapılmak istenen satırda bulunan Seç butonuna basılır ve aşağıdaki ekranda olduğu şekilde seçilen ihaleye ait tüm sözleşmeler ve bu sözleşmeler için yapılmış tüm iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı kayıtları listelenir. Sayfa 37/48

38 Şekil 35 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama ve Seçim Ekran Görüntüsü Burada sözleşme numarası, sözleşme türü, işlem türü (İş Artışı (+) / İş Eksilişi (-) / Fiyat Farkı(+/- )) ve kaçıncı işlem olduğuna dair bilgiler listelenir. Listelenen işlemlerin yanında Görüntüle, eğer oluşturulan kayıt daha önceden silinmemişse Sil ve Güncelle butonları bulunacaktır. Görüntülenmek istenen kaydın olduğu satırdaki Görüntüle butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Sayfa 38/48

39 Şekil 36 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Görüntüleme Ekran Görüntüsü Bu ekranda bilgiler yalnızca görüntülenebileceği için Kaydet butonu görünmemektedir. Güncellenmek istenen kaydın olduğu satırdaki Güncelle butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu ekranda yalnızca Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve İş Artış (+) Miktarı / İş Eksiliş (- ) Miktarı / Fiyat Farkı (+/-) Tutarı alanlarında güncelleme yapılabilecektir. Şekil 37 : İş Artışı/Eksilişi ve Fiyat Farkı (+/-) Güncelleme Ekran Görüntüsü Sayfa 39/48

40 Silinmek istenen kaydın olduğu satırdaki Sil butonuna basıldığında aşağıdaki ekranda görülmekte olan mesaj penceresi açılacaktır. Şekil 38 : Kayıt Sil Uyarı Mesajı Görüntüsü Ok butonuna basıldığında ilgili kayıt silinecektir. Silinen kayıtların durumu değiştirilir ve yine bu ekranda listelenmeye devam edilir. Silinmiş ancak görüntülenmek istenen kayıtların satırında bulunan Görüntüle butonuna basılarak ilgili kayda ait bilgiler görüntülenebilecektir. İş Artışı, İş Eksilişi, Fiyat Farkı Sorgulama İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 1. Sözleşmelerin İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+/-) kayıtlarının oluşturulmuş olması gerekmektedir. 2. Bilgiler yalnızca görüntülenebilecek, güncellenebilecek ve silinebilecektir. 3. Standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır. 4. Hiçbir kriter belirlemeden de arama yapılabilmektedir. 5. Aynı sözleşmeye ait sondan önceki herhangi bir İş Artış (+) Miktarı güncellenecek ise ; İlk Sözleşme Bedeli yerine bir önceki kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli (varsa iş eksiliş miktarı yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanırken bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Net Sözleşme Bedeli ne yeni girilen İş Artışı (+) Miktarı ilave edilmektedir. Yeni girilen iş artışı miktarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşme için ilk sözleşme bedeli dikkata alınarak yapılabilecek en yüksek iş artış miktarı dikkate alınmaktadır. Yeni girilen iş artış miktarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarını aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. Sayfa 40/48

41 Yeni girilen iş artış miktarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarınının altında veya eşit) sebep olmuyorsa hem değişiklik yapılan kaydın yeni net sözleşme bedeli hem de sonraki tüm kayıtların sırayla yeni net sözleşme bedelleri güncellenmektedir. 6. Aynı sözleşmeye ait son kayıt için İş Artış (+) Miktarı güncellenecek ise ; Bir önceki kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli (varsa iş eksiliş miktarı yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Net Sözleşme Bedeli hesaplanırken bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Net Sözleşme Bedeli ne yeni girilen İş Artışı (+) Miktarı ilave edilmektedir. Yeni girilen iş artışı miktarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşme için ilk sözleşme bedeli dikkate alınarak yapılabilecek en yüksek iş artış miktarı dikkate alınmaktadır. Yeni girilen iş artış miktarı koşulların dışında kalınmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek iş artış miktarını aşmasına) sebep oluyorsa güncelleme yapılmamaktadır ve hata mesajı verilmektedir inci ve 6 ıncı maddelerde anlatılan yapı aynı şekilde iş eksilişi için de uygulanmaktadır. 8. Aynı sözleşmeye ait sondan önceki herhangi bir Fiyat Farkı (+/-) Tutarı güncellenecek ise ; İlk Sözleşme Bedeli yerine bir önceki kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (varsa iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (-/+) yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplanırken ; o Fiyat Farkı Tutarı (+) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ne yeni girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı ilave edilmektedir. o Fiyat Farkı Tutarı (-) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli den yeni girilen Fiyat Farkı (-) Tutarı düşülmektedir. Yeni girilen fiyat farkı tutarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşmenin ilk sözleşme bedelinden küçük olması kaydıyla fiyat farkı yapılabileceği için bir önceki kayıt sonrası kalan kota açısından bir önceki kayıt kontrollerde dikkate alınmaktadır. Yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkını (+/-) aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. Sayfa 41/48

42 Yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkından (+/-) küçük ya da eşit) sebep olmuyorsa hem değişiklik yapılan kaydın yeni nominal sözleşme bedeli hem de sonraki tüm kayıtların sırayla yeni nominal sözleşme bedelleri güncellenmektedir. 9. Aynı sözleşmeye ait son kayıt için Fiyat Farkı (+/-) Tutarı güncellenecek ise ; Bir önceki kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli (varsa iş artışı, iş eksilişı, fiyat farkı (-/+) yansımış) dikkate alınmaktadır. Bu kayda ait Yeni Nominal Sözleşme Bedeli hesaplanırken ; o Fiyat Farkı Tutarı (+) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli ne yeni girilen Fiyat Farkı (+) Tutarı ilave edilmektedir. o Fiyat Farkı Tutarı (-) ise bir önceki kayıtta hesaplanan Yeni Nominal Sözleşme Bedeli den yeni girilen Fiyat Farkı (-) Tutarı düşülmektedir. Yeni girilen fiyat farkı tutarının kontrolleri yapılırken ilgili sözleşmenin ilk sözleşme bedelinden küçük olması kaydıyla fiyat farkı yapılabileceği için bir önceki kayıt sonrası kalan kota açısından bir önceki kayıt kontrollerde dikkate alınmaktadır.yeni girilen fiyat farkı tutarı sonraki kayıtlardan herhangi birinin koşulların dışında kalmasına (ilgili sözleşme için yapılabilecek en yüksek fiyat farkını (+/-) aşmasına) sebep oluyorsa günceleme yapılamamaktadır ve hata mesajı verilmektedir. 10. İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı kayıtlarında güncelleme yapılması durumunda ilk kayıt yapıldığı sıradaki tüm kontroller tekrar yapılmaktadır. Kontrolleri yaparken ilgili sözleşmeler için ; İş Artış (+) Miktarı veya İş Eksiliş (-) Miktarı kaydı girilecekse ; Girilmiş iş artışı ve iş eksilişi kayıtları sonucunda oluşan sonraki tüm yeni net sözleşme bedellerini Fiyat Farkı (+/-) Tutarı kaydı girilecekse ; Girilmiş fiyat farkı kayıtları sonucunda oluşan sonraki tüm yeni nominal sözleşme bedellerini Sayfa 42/48

43 sistem otomatik kontrol etmektedir ve gerekirse güncelleme yapmaktadır. Eğer kontroller sırasında koşullar sağlanmıyorsa güncelleme işleminin yapılmasına izin verilmemektedir. 11. Silinecek kayıt (iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-)), sözleşme ve işlem türü bazında kayıt sıra numarasına göre sonuncudan önceki herhangi bir kayıt ise ; Aynı sözleşmenin aynı işlem türü için kaçıncı kaydı olduğu tespit edilmektedir.silinen kayıttan sonraki tüm kayıtların iş artışı veya iş eksilişi ise Yeni Net Sözleşme Bedeli, fiyat farkı (+/-) ise Yeni Nominal Sözleşme Bedeli sırasıyla güncellenmektedir. Sözleşme ve işlem türü bazında EKAP tarafından otomatik verilen kayıt sıra numarası güncellenmemektedir. 12. Silinecek kayıt (iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-)), sözleşme ve işlem türü bazında kayıt sıra numarasına göre sonuncu kayıt ise ; İlgili kayıt silinir. Herhangi bir güncellemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. 7. BİR BAKIŞTA SÖZLEŞME EKRANI Bir Bakışta Sözleşme ekranı, idarelerin görebileceği bir ekran olarak geliştirilmiştir. İşlevsellik olarak ekranın amacı, seçilen sözleşmeye ait çeşitli bilgileri göstermektir. Ekran üzerinde herhangi bir veri girişi ya da kaydı gerçekleştirilmeyecektir. Bir Bakışta Sözleşme ekranında, aşağıdaki ana başlıklar ve bu başlıkların altında detay bilgileri gösterilecektir. İhale Bilgileri İlk Sözleşme Bilgileri Yüklenici Bilgileri Sözleşme Devir Bilgileri İş Artışı Bilgileri İş Eksilişi Bilgileri Fiyat Farkı Bilgileri Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri Sözleşme Fesih Bilgileri Sayfa 43/48

44 6.1.Ekran Görüntüleri İdare satın alma sorumlusu EKAP sistemine login olur. Kullanıcı Sözleşme Uygulamaları menüsü altında, Bir Bakışta Sözleşme bağlantısına tıklar. Şekil 39 : Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Menü Görüntüsü Sistem sözleşme bilgilerinin görüntülenmesinin istendiği ihale için, ihalenin arama kriterlerinin girilebileceği alanları ekrana getirir. Kullanıcı sözleşme bilgilerinin görüntüleneceği ihaleyi bulmak için, ihalenin arama kriterlerinden bazılarını girerek (IKN vb.) ihale arama işlemini gerçekleştirir. Sistem bulmuş olduğu ihaleye ait özet bilgileri ekranda gösterir. Şekil 40 : Sözleşme Fesih İşlemleri - İhale Arama Kullanıcı Seç butonuna basarak süreci sözleşmelerin listelenmesi ekranına ilerletir. Sistem ihaleye bağlı kaydedilmiş olan sözleşmeleri, sözleşmelere ait özet bilgileri ile birlikte listeler. Sayfa 44/48

45 Şekil 41: Bir Bakışta Sözleşme - Bulunan İhale Altında Sözleşme Bilgilerinin Listelenmesi Kullanıcı bilgilerini görüntülemek istediği sözleşmeyi seçer ve İleri butonuna basar. Sistem süreci, Bir Bakışta Sözleşme ekranına yönlendirir. Sistem, Bir Bakışta Sözleşme ekranında, aşağıdaki ana başlıkları ve bu başlıkların altında detay bilgileri gösterir. İhale Bilgileri İlk Sözleşme Bilgileri Yüklenici Bilgileri Sözleşme Devir Bilgileri İş Artışı Bilgileri İş Eksilişi Bilgileri Fiyat Farkı Bilgileri Düzenlenen İş Deneyim Belgeleri Sözleşme Fesih Bilgileri Sayfa 45/48

46 Şekil 42: Bir Bakışta Sözleşme Ekranı Sayfa 46/48

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ

ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU ELEKTRONİK İHALE DAİRESİ İDARE, İŞ DENEYİM BELGE KAYIT VE SORGULAMA KULLANIM KLAVUZU 1 /75 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. İDARE İŞ DENEYİM BELGE KAYIT... 5 3. İDARE,

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması

[X] Fusion Standard. [ ] EntegreW3 [X] 3.0.2. [X] Set. [X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması. [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması ESNEK YAPILANDIRMA Amaç ve Fayda Bu uygulama ile, stokların sahip oldukları özellikler bazında, ayrı kartlar yerine tek bir kartta takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Böylece hareket girişlerinde, reçetelerde

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu

İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İhale Bilgi Görüntüleme Modülü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş... 2 2. İdareler İçin Kullanıcılara Toplu Bilgi Raporlama Kullanıcısı Rolü Verilmesi İşlemleri... 3 3. İdarelerin İhale Bilgi Görüntüleme

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı