ÇOCUKLARDA UYUM SORUNLARI ve TEMEL YAKLAŞIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA UYUM SORUNLARI ve TEMEL YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA UYUM SORUNLARI ve TEMEL YAKLAŞIMLAR Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (Türk PDR-DER Başkanı) Ankara-2006

2 ÇOCUKLARDA UYUM SORUNLARI UYUM NEDİR? UYUMSUZLUK NEDİR? Psikolojik sağlık hangi kriterlere göre tanımlanır? Uyumsuzluk Uyum

3

4 Çocukluktaki ruhsal sorunlar (Yörükoğlu, 1983) 1. Davranış bozuklukları: Sürekli hırçınlık Sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık Okuldan kaçma, kuralları çiğneme Yangın çıkarma, zorbalık vb. Davranış bozuklukları, çocuktaki iç çatışmaların, huzursuzlukların davranışa yansıtılması ile ortaya çıkar. Bu çocukların çevreleri ile ilişkileri sürekli olarak gergin ve sürtüşme halindedir.

5 2. Duygusal bozukluklar Korkular, kuruntular, kaygılar Saplantılı düşünceler Uyku bozuklukları Kekemelik Tik (seyirce) ler Bu kümede yer alan sorunlar, çocuğun çevresinden çok, kendini tedirgin eden sorunlardır. Çocuk, iç sorunlarını dışa yansıtmaktan çok, kendisine yöneltmiştir.

6

7 3. Alışkanlık bozuklukları Parmak emme Tırnak yeme Masturbasyon Altını ıslatma Dışkı çıkarma Bu bozukluklar, bazı alışkanlıkların düzensizliği ile ilgili belirtilerdir.

8

9 4.Ağır ruhsal bozukluklar Psikozlar Şizofreni Bunlar ileri derecede uyumsuzluk olarak nitelendirilebilecek ruh hastalıklarıdır. Çocuğun uyumu her alanda, tümüyle ve sürekli bir şekilde bozulmuştur.

10 Çocuklarda Görülebilen Uyumsuzlukların Nedenleri Kalıtımsal etkenler (Genetik yapı, organik nedenler vb.) Çevresel etkenler doğum öncesi doğum esnasında doğum sonrasında

11

12

13 Ailenin yapısı Aile-içi ilişkiler Yanlış ana-baba tutumları Olumsuz ev yaşantıları Evdışı çevredeki olumsuzluklar Travmatik yaşantılar Yanlış rol modelleri, olumsuz öğrenme yaşantıları.

14

15 Çocuklarda Görülebilen Uyumsuzluklar Nasıl Değerlendirilmelidir? 1. Çocuğun gelişim dönemi ve özellikleri dikkate alınmalıdır. Uyumsuz davranış belli bir döneme özgü, geçici bir belirti midir? 2. Belirtinin sıklığı ve gücü de bir başka ölçüt olarak kullanılabilir. Davranış oldukça seyrek ve hafif bir belirti midir? 3. Uyumsuz davranışın başka hangi belirtilerle bir arada görüldüğü dikkate alınmalıdır. Davranışa eşlik eden başka ne gibi belirtiler bulunmaktadır? 4. Çocuğun sorunlarını nasıl ifade ettiği incelenmelidir? Sorunlarını dışa mı yansıtıyor, yoksa içine mi atıyor?

16 5. Çocuğun geçmişteki uyumu ve olumlu nitelikleri incelenmelidir. Çocuğun durumu, becerileri, özel yetenekleri, toplumsal ilişkileri yönünden ne gibi göstergeler var? 6. Çocuğun yaşamındaki değişiklikler, olumlu/olumsuz önemli yaşantılar dikkate alınmalıdır. Uyumsuz davranış, bir olaya bağlı olarak mı ortaya çıktı? 7. Çocuğun davranışına ilişkin çevresinin tepkisi incelenmelidir. Çocuk, bu davranışı karşısında çevreden nasıl bir tepki almaktadır? Tüm bu yönlerden; gözlem yap Sorunlu davranışı incele Davranışı bilgi topla Tanımla değerlendir

17 Gerçeklik Terapisi (W.Glasser) Her davranış bir hedefe yöneliktir ve maksatlıdır. Davranışlarımız ihtiyaçlarımızı karşılamaya yöneliktir. İhtiyaçlar karşılandığında DENGE kurulur, UYUM sağlanır. İhtiyaçlar karşılanmadığında DENGESİZLİK söz konusudur ve UYUMSUZLUK ortaya çıkar.

18 İhtiyaçlarımızın farkında mıyız? Kendini Gerçekleştirme Statü, Saygınlık, Tanınma Gruba Ait Olma, Sevme-Sevilme Güvenlikte Olma Fizyolojik-Bedensel İhtiyaçlar Maslow un İhtiyaçlar Piramidi

19 Çocuk ve ergenlerde temel ihtiyaçlar nelerdir? 1)Ait olma 2)Güçlü olma 3)Özerklik 4)Eğlenme : Diğerlerini sevme ve bağlanma : Kişisel güce ve yeterliğe ulaşma : Özgür olma ve kendini yönetme : Yaşamdan keyif alma, eğlenerek yaşama Çocuk/ergen bu ihtiyaçlarını karşılayacak davranışlar SEÇER ve bu davranışlar ihtiyaçlarını karşılıyorsa DOYUM elde eder, kendini güçlü hisseder ve başarılı bir kimlik geliştirir.

20 Çocuk/ergenin temel ihtiyaçlarını karşılama yolları nelerdir? 1) Ait olma ihtiyacı: Çocuğu sevin, sevdiğinizi gösterin, ifade edin, onu yaşantılarınıza ortak edin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, ona işbirliği yapma fırsatları sağlayın. 2) Güçlü olma ihtiyacı: Ona başarılı olabileceği görevler verin, başarısını fark edin, güçlü yönlerini övün, ona değer verin. 3) Özerklik ihtiyacı: Kendisi ile ilgili kararlar alma hakkı tanıyın, kararlara onu katın, görüşünü alın, kendisi ile ilgili sorumluluk verin. 4) Eğlenme ihtiyacı: Gülmek, neşelenmek için fırsatları değerlendirin. Oyun ve eğlencenin onun hakkı (gelişim görevi) olduğunu unutmayın!..

21

22 Davranışın 4 bileşeni nedir? 1. Eylem (yürümek, konuşmak vb.) 2. Düşünmek (muhakeme, düş kurma vb.) 3. Hissetme (sinirlenme, üzülme vb.) 4. Fizyolojik (terleme, kızarma vb.)

23 Davranışı somut olarak gözlemek ve değerlendirmek. Uyumlu ya da uyumsuz davranışlarını tanıyor muyum? İhtiyaçlarını hangi durumlarda nasıl karşıladığının ve hangi tepkileri ortaya koyduğunun farkında mıyım?

24 İhtiyaçları tatmin etmek için iki şeyi bilmek önemlidir: Etrafımızda neler olup bitiyor? İçimizde neler oluyor? Sahip olduğumuz ile istediğimiz arasında çelişki varsa UYUMSUZLUK ortaya çıkar. Bulunduğum ortamda ihtiyaçlarımı karşılayamıyorsam, çevreyi nasıl kontrol edebilirim? Uyumsuz/patolojik davranış bir tür çevreyi kontrol etme yoludur. Amacına ulaşıyorsa devam eder.

25 1.Davranışa odaklaşın (W.Glasser, Gerçeklik Terapisi) Şu anki davranışı nedir? Ne/ler yapıyor? Hangi durumlarda yapıyor? Ne zaman yapıyor? Ortaya çıkma biçimi nedir? Nasıl yapıyor? Ne kadar sürüyor? Nasıl sona eriyor?

26 2. Davranışı anlamaya çalışın: Bu davranışın amacı nedir? Ne istiyor? Bu amaç hangi ihtiyaca yöneliktir? Hedefi nedir? Çevreyi/durumu nasıl algılıyor? Bu davranış ile çevreyi kontrol etmeyi başarmakta mıdır? Onun algı çerçevesinden durumu değerlendirebiliyor muyum?

27 3) Kendi tepkinizi inceleyin: Çocuğun davranışı karşısında nasıl tepki veriyorsunuz? Bu davranışı yaptığında; duygunuz ne? düşünceniz ne? davranışsal tepkiniz ne? Çocuğun davranışını (farkında olmadan) pekiştiriyor musunuz?

28 4.Davranışı değiştirme Gerçekle yüzyüze gelme Gerçeği doğru algılıyor muyum? Sorumlu davranış Sorumluluğu üstleniyor muyum? Sevgi ve değer (katılım) Kendisini ifade fırsatı verme Etkin dinleme Birlikte karar alma Planlama Etkili olan davranışlara devam etmek Sabırlı ve tutarlı sürdürmek

29 Adleryan Terapi (A.Adler) Her birey gerçeği kendine özgü algılar. Çocuk, gerçekliği özgün ve yaratıcı biçimde algılar. Algılamasına göre yaşam anlamını belirler. Çocuk anlamı; kendine diğerlerine durumlara atfeder. Buna göre davranır ve böylece kendine has bir yaşam sitili oluşur. Bu yaklaşım ile bazen uyum elde eder, bazen de uyum gösteremez.

30 Çocukluk dönemindeki ilk deneyimler, çocuğun kendisi, diğerleri ve olaylar hakkında anlam oluşturduğu kritik yaşantılar dır. İlk deneyimler, çocuğun o andaki ve gelecekteki hedeflerinin oluşmasında önemlidir.

31 Uyumsuz davranışları değiştirme Çocuk ile iyi ilişki kurma Onu rahatsız eden durumları ortaya çıkarmak İlk deneyimlerin yeniden gözden geçirilmesi Sosyal ilgiyi geliştirme Küçüklük duygusunu azaltma, çaresizliğin üstesinden gelme Yaşam stilini, algılarını, hedeflerini değiştirme Değişim için çocuğun gayreti, cesareti, yaratıcılığını destekleme Yeni hedefler oluşturmasını cesaretlendirme

32 Rogers (1980), İnsancıl Yaklaşım; Eğer insanların işine karışmazsam, onlar kendi başlarının çaresine bakarlar Eğer insanlara hükmetmezsem, onlar kendilerini idare ederler Eğer insanlara öğüt vermezsem, onlar kendilerini geliştirirler Eğer insanları zorlamazsam, onlar kendi kendileri olurlar

33

34 İLETİŞİM ENGELLERİ 1. Emretme, yönetme Yapman gerekir yapacaksın yapmak zorundasın

35 Korku ya da aktif direnç yaratabilir; Söylenenleri tersine denemeye davet edebilir; İsyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir.

36 2. Uyarma, tehdit etme (göz dağı verme) yapamazsın olur Ya yaparsın, yoksa

37 Korku, boyun eğme yaratabilir; Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemeye yol açar; Gücenme, kızgınlık, isyankârlığa neden olabilir.

38 3.Ahlak dersi verme, vaaz etme yapmalıydın senin sorumluluğun şöyle yapmak gerekir

39 Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır; Çocuğun durumunu daha şiddetle savunmasına yol açabilir ( Kim demiş? )

40 4. Öğüt verme, çözüm getirme, fikir verme Ben olsam Neden yapmıyorsun? Bence Sana şunu önereyim

41 Çocuğun kendi sorunlarını çözmekten aciz olduğunu ima eder; Çocuğun sorunu bütünüyle düşünüp, değişik çözümler getirip seçenekleri denemesine engel olur; Bağımlılık ya da direnme yaratabilir.

42 5. Mantık yoluyla inandırma, tartışma İşte bu nedenle hatalısın Olaylar gösterir ki Evet, ama Gerçek şu ki

43 Savunucu tutumları ve karşı koymayı kışkırtır; Çoğunlukla çocuğun aileyle iletişimi kesmesine ve artık dinlememesine yol açar; Çocuğun kendini beceriksiz ve yetersiz hissetmesine neden olabilir.

44 6.Yargılama, eleştirme, suçlama Olgunca düşünmüyorsun Sen zaten tembelsin

45 Yetersizlik, aptallık, yanlış değerlendirme, anlamı taşır; Çocuğun olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol açar; Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar ( ben kötüyüm! ) ya da karşılık verir ( Siz de daha mükemmel değilsiniz! )

46 7.Övme, görüşüne katılma, teşhis koyma Çok güzel!... Haklısın, o öğretmen berbat birine benziyor Bence harika bir iş yapıyorsun

47 Ailenin beklentilerinin çok yüksek olduğunu ima eder; İstenilen davranışı yaptırabilmek için, söylenen içtenlikten yoksun bir manevra gibi algılanabilir; Çocuğun öz-imgesi (kendini algılayışı) ile övgü uygun değilse çocukta kaygı yaratabilir.

48 8. Ad takma, gülünç duruma düşürme Koca bebek Hadi bakalım süpermen Geri zekalı! Hadi sen de sulugöz!

49 Çocuğun kendini değersiz hissetmesine, sevilmediği kanısına varmasına yol açabilir; Çocuğun öz-imgesi üzerinde çok olumsuz etkileri olabilir; Genellikle olumsuz karşılık vermeyi teşvik eder.

50 9.Tahlil etme, teşhis koyma Senin derdin nedir biliyor musun? Herhalde çok yorgunsun Aslında sen öyle demek istemiyorsun

51 Tehdit edici, tedirgin edici olabilir ve başarısızlık duygusu uyandırabilir; Çocuk kendini korumasız, kıstırılmış hisseder, kendisine inanılmadığı kanısına varabilir; Çocuk, yanlış anlaşılma endişesi ile iletişimi keser.

52 10.Güven verme, teskin, teselli etme Aldırma Boşver, düzelir Hadi biraz neşelen Zamanla kendini daha iyi hissedersin

53 Çocuğun kendini anlaşılmamış hissetmesine neden olur; Kızgınlık duyguları uyandırır (Size göre kolay tabii! ) Çocuk genellikle mesajı Kendini kötü hissetmen doğru değil biçiminde algılar.

54 11.İncelemek, araştırmak, soruşturmak Neden?... Kim?...Sen ne yaptın?...nasıl?

55 Sualleri cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu çözüm getirdiğinden, çocuklar genellikle hayır demeye, yarı-doğru cevap vermeye, kaçamağa yönelir veya yalan söylerler; Sualler genellikle sual soranın nereye varmak istediğini açıklamadığından, çocuk korku ve endişeye kapılabilir; Ailenin endişelerinden doğan sorulara cevap vermeye çalışan çocuk kendi sorununu gözden kaçırabilir.

56 12.Konu değiştirme, işi alaya vurma, şaka yolu, kendine çekme Daha güzel şeylerden konuşalım Sen neden dünyayı yönetemiyorsun?

57 Yaşamın güçlükleriyle savaşmak yerine, onlardan kaçınmak gerekli mesajını ima edebilir; Çocuğa sorunlarının önemsiz, saçma sapan ve geçersiz olduğu anlamını verebilir; Çocuk bir güçlükle karşılaştığında açık davranmaktan çekinebilir.

58 Çocukla sağlıklı iletişim kurun: ENGELSİZ!

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 3 NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 4 Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında verilen kişisel gelişim, iş arama becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 15. Haftanın Bazı Başlıkları. IB Programı Tanıtıldı Yeni Yıla Reverans Zeka Oyunları Turnuvası Engelsiz İletişim

2013 / 2014 SAYI: 15. Haftanın Bazı Başlıkları. IB Programı Tanıtıldı Yeni Yıla Reverans Zeka Oyunları Turnuvası Engelsiz İletişim 2013 / 2014 SAYI: 15 Haftanın Bazı Başlıkları IB Programı Tanıtıldı Yeni Yıla Reverans Zeka Oyunları Turnuvası Engelsiz İletişim IB Programı Tanıtıldı Zeka Oyunları Turnuvası IB Programı Tanıtıldı Okulumuz

Detaylı

ÖZGÜVEN NEDĠR? ÇOCUĞUN KENDĠSĠNĠ DEĞERLĠ HĠSSETMESĠNDE ROL OYNAYAN ETKENLER

ÖZGÜVEN NEDĠR? ÇOCUĞUN KENDĠSĠNĠ DEĞERLĠ HĠSSETMESĠNDE ROL OYNAYAN ETKENLER ÖZGÜVEN NEDĠR? Özgüven, mutlu ve başarılı bir hayat için insanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Özgüveni yetersiz bireyler yaşam sürecinde kendilerini doğru ifade etmekte ve sorumluluk

Detaylı

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları V Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Çocuklarda Uyum ve Davranış

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

Rehberlik Veli Bülteni

Rehberlik Veli Bülteni BU AY Özel PEV Okulları Sayı 2 EVLERİMİZİN GİZLİ SİLAHI HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ SAĞLIKLI İLETİŞİM www.pevkolej.com MART 2013 Evlerimizin Gizli Silahı Günümüzde küçük yaştaki çocukların büyük

Detaylı

YAŞAM REHBERİM DENEMEYİ GÖZE ALMA CESARETİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ. Bu sayıda:

YAŞAM REHBERİM DENEMEYİ GÖZE ALMA CESARETİ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ. Bu sayıda: YAŞAM REHBERİM POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ YAŞAM REHBERİM Yıl, 3 - Sayı, 29 Haziran, 2013 Bu sayıda: Zarar Verici Arkadaşlıklara Dikkat! 2 Çocuklara Verilen

Detaylı

YENİ BİR ERİŞKİN GELİYOR!!! ERGENLİK NEDİR?

YENİ BİR ERİŞKİN GELİYOR!!! ERGENLİK NEDİR? YENİ BİR ERİŞKİN GELİYOR!!! ERGENLİK NEDİR? Çocuklukla yetişkinlik arasındaki çok önemli gelişim dönemidir. Bu dönemde Hem fiziksel hem de psikolojik değişimleri kapsar. Ergenliğin aslında birçok tanımı

Detaylı

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı Doç. Dr. Mithat DURAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bu doküman, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın desteklediği TR42/13/TD-174 no lu Çözüm Odaklı Kısa

Detaylı

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur BECERİ REHBERİ K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur Birçok işveren, işçilerinden ne bekledikleri sorulduğunda çoğu zaman şunu söylerler: Ben onlardan proaktif olmalarını;

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UYUMSUZ ÇOCUKLAR 310TDB006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması

Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması Bireyler günlük yaşamlarında farklı davranış biçimleri ile kendilerini gösterir ve var olurlar. Dışardan gelen her türlü uyarıcı, bireylerde farklı

Detaylı

Rehberlik Serisi. Gençleri Anlamak, Yeniden... Veliye Sesleniş

Rehberlik Serisi. Gençleri Anlamak, Yeniden... Veliye Sesleniş Rehberlik Serisi Gençleri Anlamak, Yeniden... Veliye Sesleniş 1 2 editörler İsmail BURHAN yazar Hakan ALŞAN ürün no RD00-Lİ.01RH11 dizgimizanpaj eksendizgi yayın yönetmeni Zekâi ŞEKERCİ grafik-tasarım

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER www.promandanismanlik.com www.houseofhuman.com info@promandanismanlik.com gozdebaser49@gmail.com Tel: (242) 323 00 25 /(532) 765 57 13 Komandolar, en

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

ERGENLİKTE EBEVEYN TUTUMLARI

ERGENLİKTE EBEVEYN TUTUMLARI Ergen çocuklar ve ebeveynler ERGENLİKTE EBEVEYN TUTUMLARI Çocuğun reşit oluncaya kadar geçireceği psikolojik gelişim dönemlerinin el karmaşığı ergenlik çağıdır. Bu çağ hem çocuk için hem de aile için çok

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI Tanım: Kendine zarar verme davranışı, yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kişinin bilinçli bir şekilde kendi beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Kendine

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

Depremin Psikolojik Etkileri

Depremin Psikolojik Etkileri Depremin Psikolojik Etkileri Depremin Psikolojik Etkileri Bu broşürde depremden sonra ortaya çıkan duygusal tepkilerin ne olduğu ve bu tepkilerle nasıl başa çıkabileceğiniz anlatılmaktadır. Lütfen bu

Detaylı

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog)

ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM. Rukiye KARAKÖSE. (Danışman Psikolog) ERGENLERLE ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM Rukiye KARAKÖSE (Danışman Psikolog) Bu kitapçık, TÜRKĐYE ĐLAHĐYAT TEDRĐSATINA YARDIM EDEN DERNEKLER FEDERASYONU yayınıdır. Para ile satılmaz. Editör Şaban KARAKÖSE Ankara, 1.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, dört başlık altında incelenebilir: 1.

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı