KRĐSTAL YAPININ BELĐRLENMESĐ BAHAR 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRĐSTAL YAPININ BELĐRLENMESĐ BAHAR 2011"

Transkript

1 KRĐSTAL YAPININ BELĐRLENMESĐ BAHAR 2011

2 NUMUNE HAZIRLAMA 3. Toz numune hazırlama: Toz, numune tutucu levhaya yerleştirilirken örnek çeperlerinin de çok düzgün olması gerekir. Çünkü analizler sırasında numune hazırlama şeklinin her zaman aynı olması genel kuraldır. Oyuk dışına taşan tozlardan oluşacak kırınımlar bazen kırınım şiddetini olumsuz yönde etkiler ve nitel değerlendirmeleri sağlıksız kılar.

3 XRD ĐLE ANALĐZ X ışınları kırınım profillerinin yorumlanması işleminin zorluğu veya basitliği elde edilen verilerin miktarına, numuneyi oluşturan fazların karmaşıklığına ve sayısına bağlıdır. En basit yorumlama, elde edilen verilerin daha önceden bilinen bir referans malzemeye ait verilerle karşılaştırmak suretiyle yapılandır. Ayrıca numuneyi oluşturan her bir faza ait kırınımların Miller indislerinin hesaplanması ile fazlara ait yapısal özellikler hakkında da bilgiler sağlanabilir.

4 XRD ĐLE ANALĐZ X ışınları toz kırınım metoduyla elde edilen profillerin yorumlanması ilkesine dayanan analizler neticesinde şu bilgiler sağlanabilir: Numuneyi oluşturan bilinmeyen kristalin fazın nitel mineralojisi. Karışım halindeki kristalin fazların nitel mineralojisi. Kristalin materyalin kristalinite özellikleri (düzenli, düzensiz). Kristal birim hücre parametrelerinin tespiti. Kristallerin termal genleşme katsayıları.

5 XRD ĐLE ANALĐZ X ışınları toz kırınım yöntemiyle analiz edilen her bir kristalin fazın tanımlanmasında bir seri d değerleri ve bunların birbirlerine oransal şiddetleri parmak izi gibi o kristalin tanımlayıcı karakteristiğidir i yıllara kadar ASTM (American Standarts of Testing Materials) dosyaları veya kartları adı verilen ve saf kristal fazlara ait deneysel XRD profil değerlerinin yer aldığı bu arşivler daha sonra JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standarts) ismi altında uluslararası kullanıma sunulmaktadır. Günümüzde on binlerce doğal ve sentetik olarak inorganik, organik ve organometalik kristallere ait JCPDS dosyaları mevcut olup her yıl yeni referans örneklere ait JCPDS dosyaları bu arşive eklenmektedir. XRD ile mineralojik tanımlamalarda esas itibariyle numuneden elde edilen XRD profillerinin bu referans JCPDS arşivindeki dosyalarla karşılaştırma ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla sadece XRD cihazına sahip olmakla gerekli mineralojik analiz yapılamaz. JCPDS arşiv sistemi başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; PDF (Powder Diffraction Files) dosyaları. Sistematik arama kılavuzları (Search Manuals).

6 XRD ĐLE ANALĐZ MINOR CORRECTION 4 3,4 4,26 1,82 4,26 SiO 2 * da o I/I 1 hkl da o I/I 1 hkl 4, , , , , , , , , , , , , ,1408 < , ,1144 < ,801 < , , , , , ,608 < , , , , , ,418 < , ,115 1, , , ,9781 < , , , , , ,9285 < 1 410

7 HANAVALT METODU Hanavalt Metodu (1) Piklerin 2θ açılarını d (Å) ye çevir. Pik şiddetleri, (I) nin I/I 1 oransal değerini hesapla. (2) En güçlü üç kırınımı seç (3) Bu güçlü kırınım profilinin aynı faza olduğunu kabul et.

8 HANAVALT METODU Hanavalt Metodu (4) İndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I 1 ) kombinasyonunu ara. 3 güçlü kırınımı seç (5) İndeks kitabında mı? Hayır Evet (6) JCPDS ile tam uyum Evet

9 HANAVALT METODU Hanavalt Metodu (7) Numunenin bünyesindeki bilinmeyen mineral (faz) tanımlanmıştır Tanımlanmamış pikleri işaretle (8) Tanımlanmamış pikler mevcut mu? Evet Hayır (9) Tanımlama bitmiştir.

10 ÖRNEK-1 1.Basamak: Piklerin θ değerlerini d değerlerine çevir. λ=1.54 Å 28.2 ο 47 ο 2θ ( ο ) θ ( ο ) d (Å) I (x 10 3 ) I rel Şiddet 56 ο ο ο ο θ

11 ÖRNEK-1 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. d (Å) I rel

12 ÖRNEK-1 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

13 ÖRNEK-1 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

14 ÖRNEK-1 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Eğer varsa 6.basamak için devam et. Eğer yoksa; 3.basamağa geri dön. Bu örnekdeki 3 pik için indeks kitabında çözüm olarak CaF 2 bulunmuştur.

15 ÖRNEK-1 6.Basamak Đndeks kitabında bulunan çözüm o çözümün JCPDS kartındaki değerlerle uyumlumu? Eğer uyumluysa bir sonraki basamağa devam et. Eğer uyumlu değilse 2.basamağa geri dön. Elimizdeki örnek için bu 3 pik için bulunan değer uyumlu. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

16

17 ÖRNEK-1 7.Basamak Numunenin bünyesindeki bilinmeyen faz tanımlanmıştır.

18 ÖRNEK-1 8.Basamak Tanımlanmamış pikler mevcutmu? Eğer tanımlanmamış pikler mevcut ise tanımlanmamış pikleri tanımlanan piklerden bağımsız olarak değerlendirmek için 2. basamağa geri dön. Eğer tanımlanmamış pik mevcut değilse tanımlama bitmiştir. Elimizdeki örnek için tanımlanmamış pik mevcut değildir. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

19 ÖRNEK-1 Çözüm CaF 2 ve ortamda tek faz var. λ=1.54 Å (111) (220) Şiddet (311) (400) (331) (422) 2θ

20

21 ÖRNEK-2 1.Basamak: Piklerin θ değerlerini d değerlerine çevir. 27 ο λ=1.54å 2θ ( ο ) θ ( ο ) d (Å) I (x 10 3 ) I rel Şiddet (x1000) 20 ο 33.8 ο 35.6 ο 53.6 ο 43.8 ο 38.8 ο 52.2 ο 40.8 ο 47.8 ο 55.8 ο 62 ο ο ο θ

22 ÖRNEK-2 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. d (Å) I rel

23 ÖRNEK-2 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

24 ÖRNEK-2 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

25 ÖRNEK-2 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Bu örnekdeki 3 pik için indeks kitabında çözüm olarak ZrSiO 4 bulunmuştur.

26 ÖRNEK-2 6.Basamak Đndeks kitabında bulunan çözüm o çözümün JCPDS kartındaki değerlerle uyumlumu? Elimizdeki örnek için bu 3 pik için bulunan değer uyumlu. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

27

28 ÖRNEK-2 7.Basamak Numunenin bünyesindeki bilinmeyen faz tanımlanmıştır.

29

30 ÖRNEK-2 8.Basamak Tanımlanmamış pikler mevcutmu? Elimizdeki örnek için tanımlanmamış pik mevcut değildir. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

31 ÖRNEK-2 Çözüm ZrSiO 4 ve ortamda tek faz var. λ=1.54å (100) Şiddet (101) (112) (312) (211) (301) (321) (400) (220) (004) (202) (103) (411) (420) 2θ

32 ÖRNEK-3 1.Basamak: Piklerin θ değerlerini d değerlerine çevir ο λ=1.54å 2θ ( ο ) θ ( ο ) d (Å) I (x 10 3 ) I rel Şiddet ο 47.2 ο ο 56.0ο 69.0 ο 76.4 ο ο 2θ

33 ÖRNEK-3 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. d (Å) I rel

34 ÖRNEK-3 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

35 ÖRNEK-3 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

36 ÖRNEK-3 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Bu örnekdeki 3 pik için indeks kitabında çözüm bulunamamıştır. Bu yüzden dolayı 2. basamağa geri dönülmek zorundadır.

37 ÖRNEK-3 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. d (Å) I rel

38 ÖRNEK-3 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

39 ÖRNEK-3 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

40 ÖRNEK-3 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Bu 3 pik için indeks kitabında çözüm bulunamamıştır. Bu yüzden dolayı 2. basamağa geri dönülmek zorundadır.

41 ÖRNEK-3 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. d (Å) I rel

42 ÖRNEK-3 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

43 ÖRNEK-3 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

44 ÖRNEK-3 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Bu örnekdeki 3 pik için indeks kitabında çözüm olarak Si bulunmuştur.

45 ÖRNEK-3 6.Basamak Đndeks kitabında bulunan çözüm o çözümün JCPDS kartındaki değerlerle uyumlumu? Elimizdeki örnek için bu 3 pik için bulunan değer uyumlu. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

46

47 ÖRNEK-3 7.Basamak Numunenin bünyesindeki bilinmeyen fazlardan birisi tanımlanmıştır.

48 ÖRNEK-3 8.Basamak Tanımlanmamış pikler mevcutmu? Eğer tanımlanmamış pikler mevcut ise tanımlanmamış pikleri tanımlanan piklerden bağımsız olarak değerlendirmek için 2. basamağa geri dön. Eğer tanımlanmamış pik mevcut değilse tanımlama bitmiştir. Elimizdeki örnek için tanımlanmamış pikler mevcuttur. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

49 ÖRNEK-3 2.Basamak: En güçlü 3 piki seç. Bu aşamada sadece tanımlanmamış pikler içindeki en güçlü 3 pik seçilecektir. d (Å) I (x 10 3 ) I rel

50 ÖRNEK-3 3.Basamak Bu piklerin aynı faza ait olduklarını kabul et.

51 ÖRNEK-3 4.Basamak Đndeks kitabından bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu ara.

52 ÖRNEK-3 5.Basamak Đndeks kitabında bu 3 güçlü kırınım (d (A ), I/I1) kombinasyonunu varmı? Bu örnekdeki 3 pik için indeks kitabında çözüm olarak Ni bulunmuştur.

53 ÖRNEK-3 6.Basamak Đndeks kitabında bulunan çözüm o çözümün JCPDS kartındaki değerlerle uyumlumu? Elimizdeki örnek için bu 3 pik için bulunan değer uyumlu. 2θ ( ο ) d (Å) I rel

54 ÖRNEK-3

55 ÖRNEK-3 7.Basamak Numunenin bünyesindeki bilinmeyen diğer faz da tanımlanmıştır.

56 ÖRNEK-3 8.Basamak Tanımlanmamış pikler mevcutmu? Elimizdeki örnek için tanımlanmamış pikler mevcut değildir. 2θ ( ο ) 28.2 d (Å) I rel Si λ=1.54å Şiddet Ni Si Ni Si Si Ni,Si Si 2θ

57 ÖRNEK-3 Elimizdeki XRD paterni Si ve Ni den oluşan bir karışımdan elde edilmiştir.

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. JEM 304 Jeokimya Uygulama Notları

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. JEM 304 Jeokimya Uygulama Notları Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM 304 Jeokimya Uygulama Notları Prof. Dr. Doğan AYDAL Not: Laboratuar notlarının hazırlanmasında emeği ve katkısı bulunan Araştırma

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur NANE Sm 1-x Tb x Ni 4 B BİLEŞİKLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Termal görüntülerin kapsamlı analizi. testo IRSoft: Yüksek-performanslı profesyonel Türkçe yazılım

Termal görüntülerin kapsamlı analizi. testo IRSoft: Yüksek-performanslı profesyonel Türkçe yazılım Termal görüntülerin kapsamlı analizi testo IRSoft: Yüksek-performanslı profesyonel Türkçe yazılım testo IRSoft Termal görüntülerin analizi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Üst düzey termografide,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ La 1-x R x Mn Si (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) ALAŞIMLARININ HACİMSEL (ULK), ŞERİT VE NANO YAPILARININ, KRİSTAL YAPILARININ, MANYETİK, DİRENÇ,

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İHRACAT KDV İADE RAPORU

İHRACAT KDV İADE RAPORU İHRACAT KDV İADE RAPORU Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : İhracat Modülü içeren Ticari Setler ve Bumerang Tarih : 25.05.2010 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GİRİŞ Derece

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi

Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi 4. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPZYUMU - UYMS'9 Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi Reşat Erhan Yüceer Nevra Yaldız 2,2 Savunma Teknolojileri

Detaylı

PROGRAM KULLANIM KLAVUZU

PROGRAM KULLANIM KLAVUZU 2 PROGRAM KULLANIM KLAVUZU Bu kitapçık, ShadeArt isimli Renk ölçme, karşılaştırma, reçete hesaplama ve renk arşivleme yazılımın kullanımını açıklar. Başlarken: ShadeArt yazılımının çalışacağı bilgisayarın

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş... 1

Detaylı

1) Cihaz Tanıtma... 4. 2) Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma... 7. 3) Tahlil Tanıtma... 9. 4) Bileşik Tanımları... 15. 5) Đhlal Tanımları...

1) Cihaz Tanıtma... 4. 2) Test Grubu ve Hazır Değer Tanıtma... 7. 3) Tahlil Tanıtma... 9. 4) Bileşik Tanımları... 15. 5) Đhlal Tanımları... yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE İMKB HİSSELERİNİN YILLIK NET KARLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Armağan

Detaylı

CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti. Veya

CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti. Veya BAŞVURU SAHİPLERİNE BİLDİRİ Beşeri Kullanım için Tıbbi ürünler CİLT 2B Dosyanın Sunum Şekli ve Muhtevası Kısım 1 Dosyanın Kısım 1A nın Özeti Veya Modül 1: İdari Bilgiler Başvuru Formu BAŞVURU FORMU İÇİN

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı