T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 Şubat 2010 Ankara

2 T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 8 a) Taşınmazlar 8 b) Araç ve İş Makineleri.. 11 c) Teknik Donanım d) Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar Örgüt Yapısı. 14 a) Organizasyon Şeması. 14 b) Vali c) İl Genel Meclisi d) İl Encümeni Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 38 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 40 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 40 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 42 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 43 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar. 55 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri a) Hukuk Müşavirliği b) Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı c) Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı d) İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı

3 İÇİNDEKİLER (Devam) Sayfa e) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı. 60 f) Mali İşler Daire Başkanlığı g) Meclis Kararları ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı h) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ı) Daire Tabipliği j) Sivil Savunma Uzmanlığı Özel Önem Taşıyan Proje ve Faaliyetler. 65 a) KÖYDES Projeleri 65 b) İl Özel İdaresince Yürütülen Bölünmüş Yol Çalışmaları. 66 c) Kent Güvenlik Sistemi d) Köy Grup İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi. 67 e) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Projeleri Performans Sonuçları Tablosu ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 73 A- Üstünlükler. 73 B- Zayıflıklar.. 73 C- Değerlendirme 73 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 74 EKLER. 75 EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 75 EK-3: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanları (8 ad.) EK-4: Personel Bilgileri Tabloları (2 ad.). 80 EK-5: Birimler İtibariyle Harcama Tabloları (10 ad.) EK-6: Kırsal Altyapı Yatırımlarını Gösteren Tablolar (11 ad.). 89 EK-7: Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin Mal ve Hizmet Satın Alma İhaleleri ve DMO Alımları ile Yürüttüğü Proje bilgileri(3 ad.) EK-8: İmar ve Bayındırlık Dairesince Yürütülen Yatırım Projeleri (7 ad.) EK-9: 2009 Yılı Performans Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (15 s.) 156 EK-10: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlerin Performans Göstergeleri (5 s.) EK Yılları İçerisinde Köylere Yönelik Yatırımlar. 176 EK-12: Ankara İl Özel İdare Personelinin Birimlere Göre Dağılımı EK-11: Yatırım Projelerine İlişkin Fotoğraflar T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 4

4 EKLERİN DETAY BİLGİLERİ EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 75 EK-3: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanları (8 ad.) EK-4/A : Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı. 80 EK-4/B : Personelin Öğrenim Durumu, Yaş Grupları, Cinsiyet ve Merkez-Taşra Dağılımı. 81 EK-5/A : Birimler İtibariyle 2009 Yılı Bütçe Kesin Hesabı EK-5/B : Genel Sekreterlik-Meclis Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği Bütçe Kesin Hesabı.. 83 EK-5/C : Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı EK-5/D : Emlak Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı EK-5/E : İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesabı. 86 EK-5/F : İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe Kesin Hesapları.. 87 EK-5/G : Meclis Kararlar ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlçelerin Bütçe Kesin Hesapları.. 88 EK-6/A : 2009 Yılı Kırsal Altyapı Yatırımları İcmali 89 EK-6/B : 2009 Yılı Ulaştırma Sektörü Yatırımları İcmali.. 90 EK-6/C : 2009 Yılı Ulaştırma Sektörü Yatırımları. 91 EK-6/D : 2009 Yılı İçmesuyu Sektörü Yatırımları İcmali. 107 EK-6/E : 2009 Yılı İçmesuyu Sektörü Yatırımları..108 EK-6/F : 2009 Yılı Tarım Sektörü Yatırımları İcmali 124 EK-6/G : 2009 Yılı Tarımsal Altyapı Sektörü Yatırımları EK-6/H : 2009 Yılı Köy İçi İnşaat Sektörü Yatırımları İcmali EK-6/I : 2009 Yılı Atıksu Sektörü Yatırımları 129 EK-6/J.1 : 2009 Yılı Yol Hizmetleri Münferit Harcamaları EK-6/J.2 : 2009 Yılı İçmesuyu Münferit Harcamaları. 133 EK-6/J.3 : 2009 Tarımsal, Kanalizasyon ve Makine İkmal Hizmetleri Harcamaları. 134 EK-7/A : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin Mal ve Hizmet Satın Alma İhaleleri 135 EK-7/B : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin Doğrudan Temin Alımları EK-7/C : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesinin DMO Mal Alımları. 137 EK-7/D : Emlak Yönetimi ve Satın Alma Dairesince 2009 yılında Yürütülen Projeler. 138 EK-8/A : 2009 Yılı Eğitim Sektörü Yatırımları EK-8/B : 2009 Yılı Sağlık Sektörü Yatırımları EK-8/C : 2009 Yılı Sosyal Hizmetler Sektörü Yatırımları EK-8/D : 2009 Yılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Yatırımları EK-8/E : 2009 Yılı Çevre Hizmetleri Sektörü Yatırımları EK-8/F : 2009 Yılı Diğer Hizmetlerdeki Yatırımları EK-8/G : Münferit Projeler İçin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardımlar EK-9: 2009 Yılı Performans Hedefleri ve Gerçekleşmeleri EK-10: İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlerin Performans Göstergeleri EK-11 : Yılları İçerisinde Köylere Yönelik Yatırımlar (Özel İdare+KÖYDES) EK-10: Ankara İl Özel İdare Personelinin Birimlere Göre Dağılımı Sayfa

5 TABLO DİZİNİ Sayfa Tablo-1: Lojmanların İlçelere Göre Dağılımı.. 8 Tablo-2: İl Özel İdaresinin Başlıca Taşınmazlarının İlçelere Göre Dağılımı. 9 Tablo-3: İl Özel İdaresinin Hizmet Araçlarının Dağılımı Tablo-4: İl Özel İdaresinin Merkez Birimlerindeki Bilgisayar ve Yan Ürünleri. 12 Tablo-5: İl Özel İdaresinin İlçelerdeki Bilgisayar ve Yan Ürünleri Tablo-6: İl Özel İd aresinin Ortak / Üye Olduğu Kuruluşlar.. 13 Tablo-7 : İl Genel Meclisi Üyelerinin İlçelere ve Partilere Göre Dağılımı Tablo-8: İhtisas Komisyonları Tablo-9: Personelin Statü ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 28 Tablo-10: İşçi Statüsündeki Personelin Çalıştığı Hizmetler 28 Tablo-11: Memur Statüsündeki Personelin Unvanlara Göre Dağılımı...29 Tablo-12: Personelin Birimlere ve Sınıflara Göre Dağılımı..29 Tablo-13: Stratejik Amaçların Sektörlere Göre Dağılımı 41 Tablo-14: Ankara İlindeki Öncelik Alanlarının Dağılımı 42 Tablo-15: 2009 Yılı Bütçesindeki Ödeneklerin Kaynağa Göre Dağılımı 43 Tablo-16: İl Özel İdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Kaynağa Göre Dağılımı. 44 Tablo-17: 2009 Yılı Bütçesinde Ödeneklerin Yıl Sonu Durumu.. 44 Tablo-18: İl Özel İdare Bütçesindeki Ödeneklerin Son Beş Yılda Yıl Sonu Durumu.. 45 Tablo-19: 2009 Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı. 45 Tablo-20: İl Özel İdare Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllar İtibariyle Dağılımı 46 Tablo-21: 2009 Yılı Bütçesindeki Gelirlerin Özet Dağılımı.. 47 Tablo-22: İl Özel İdare Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı Tablo-23: 2009 Yılı Bütçe Gelirlerinin Detaylı Dağılımı. 48 Tablo-24: 2009 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel ve Finans Kaynağına Göre Dağılımı 50 Tablo-25: 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal Dağılımı. 51 Tablo-26: Yıllarında Köylere Yapılan Yardımların Dağılımı...52 Tablo-27: Ankara İl Özel İdaresinin İtibariyle Ana Mizanı.. 53 Tablo-28: Ankara İl Özel İdaresi İtibariyle Bilançosu 54 Tablo-29: Ankara İl Özel İdaresince Yürütülen Bölünmüş Yol çalışmaları Tablo-30: 2009 Yılında Kullanılan Taşınmaz Kültür Varlıkları Katkı Payı Projeleri.. 69 Tablo-31: Ankara İli Stratejik Planındaki Amaç ve Eylemlerin Sektörel Dağılımı. 70 Tablo-32: Altyapı Hizmetlerinde Proje Bazında Gerçekleşmeler.. 71 Tablo-33: İmar ve Bayındırlık Dairesince Yürütülen Projelerdeki Gerçekleşmelerin Detayı. 72 T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 1

6 SUNUŞ Mahalli müşterek nitelikte kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında halka hesap veren, demokratik, şeffaf, öngörülebilir ve iyi yönetişim ilkelerinin egemen olduğu bir mahalli idare yapısının oluşması amacıyla, mahalli idarelerde yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmış ve bu idarelerin, görev, sorumluluk ve hizmet alanında bir çok temel düzenleme geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gerek İl Özel İdaresi mevzuatında, gerekse kamu mali mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler stratejik plan, performans program, faaliyet raporu vb. gibi unsurları ön plana çıkarmıştır. İşte bu anlayışın sonucu olarak daha önce yıllarını kapsayan Ankara İli Stratejik Planı ve İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planı İl Genel Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş; 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri nedeniyle, İl Özel İdaresinin Kurumsal Stratejik Planı dönemi için yeniden hazırlanarak, İl Genel Meclisince kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesi; İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. hükmünü taşımaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddeleri gereğince, Ankara İl Özel İdaresinin 2009 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve İl Genel Meclisinin Mart ayı toplantısına sunulması; bir örneğinin de İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay a gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikle performans bütçe sisteminde harcama yetkilisi konumunda olan birim (Daire Başkanlıkları) faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bilindiği gibi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesi ve 5286 sayılı Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılarak Köy Hizmetleri İl Müdürlülüklerinin de İl Özel İdarelerine bağlanması ile bu kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları büyük ölçüde artırılmıştır. Bu yeni yapılanma ile birlikte, Ankara İlinde gerek kırsal altyapı, gerekse eğitim, sağlık, spor, sosyal hizmetler vb. mahalli müşterek hizmetlerde geçmiş yıllarda yapılan hizmetler katlanarak artmıştır. Özellikle kırsal altyapı (asfalt köyyolu yapımı) yatırımlarında 2009 yılında İdare işgücü ile 900 km. nin üzerinde yol yapılarak bir rekora imza atılmış ve ciddi kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Ankara İl Özel İdaresi yeniden yapılanma sürecinde; Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan; katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık Ankara vizyonuna bağlı kalarak, İldeki yaşam kalitesini yükseltmek için; yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri insan odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için üstün sorumluluk duygusu ile çalışan Özel İdare personeline ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkürlerimi sunarım. 23 Şubat 2010 Kemal ÖNAL Ankara Valisi T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 1

7 I- GENEL BİLGİLER : A- Misyon ve Vizyon : Ankara İl Özel İdaresinde yeniden yapılanma ile birlikte, 2006 yılında yürütülen ve Ekim 2006 da İl Genel Meclisince kabul edilen Ankara İli Stratejik Planı ve İl Özel İdaresinin Kurumsal Stratejik Planı ( ) nda Ankara İli Vizyonu ile İl Özel İdaresinin Kurumsal Misyon ve Vizyonu belirlenmiştir. Ancak 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri nedeniyle, İl Özel İdaresinin Kurumsal Stratejik Planı dönemi için yeniden hazırlanarak, İl Genel Meclisinde Kasım 2009 da kabul edilmiş ve İdarenin Misyon ve Vizyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan ve dünya ile buluşturan; yüksek yaşam kalitesini bireylerine hakça sunan; katılımlı yönetim yaklaşımını benimseyen; bilim, eğitim ve sanat merkezi; güler yüzlü aydınlık; ANKARA İLİ VİZYONU için; ANKARA İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU; Ankara İli düzeyinde yaşam kalitesini yükseltmek için, yerel kalkınmaya yönelik hizmetleri vatandaş odaklı, demokratik katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde sunmak. ANKARA İL ÖZEL İDARESİNİN VİZYONU; Organları ve çalışanları; verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerinde oluşmuş kurumsal kültürü ile Ankara nın kalkınmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayan güvenilir, saygın ve örnek bir il özel idaresi olmak. Diğer taraftan 2007 yılında yürütülen Kurumsal Kalite çalışmaları kapsamında Ankara İl Özel İdaresi Kalite Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve benimsenmiştir. T.C. Ankara İl Özel İdaresi, organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine oluşmuş kurumsal kültürü ile hedeflemiş olduğu Ankara İl Vizyonuna ulaşmasında etkin rol oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olması için verdiği çaba içerisinde İdaremize düşen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirerek kurumumuzun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak ve yasalara, insanlara saygılı bir şekilde daha iyi hizmet sunmak. T.C. Ankara İl Özel İdaresi, en hızlı ve güvenilir hizmeti vererek müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır. Hızlı ve güvenilir hizmetin temeli planlama, takım çalışması, iletişim ve eğitimdir. Tüm çalışanlarımızı bu temeller ışığında yönlendirip, şartlara uyarak sektörde lider konuma geleceğiz. Etkin ve verimli müşteri odaklı faaliyetleri oluşturup sürekli iyileşeceğiz. Yönetim bu amaç için gerekli desteği ve kaynağı eksiksiz sağlayacaktır. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2

8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında performans bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır. 22/02/2005 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 04/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri altıncı ve yedinci maddelerde sayılmıştır. Bunlar; İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları Madde 6-İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 3

9 İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 Sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (bölge ve il müdürlükleri) il özel idaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun kapsamındaki görevler de il özel idarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır. Madde 2 Köye yönelik hizmetler şunlardır: a) Devlet ve il yollan ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yollan, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek, b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak, c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarının kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dişi sahalarda iskan etmek, T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 4

10 d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakim, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek, e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya koyun veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan sulan; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis seklini değiştirmek, Sahipli veya koyun bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakki tesis etmek, Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya koyun ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programlan hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak. g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, h) Devletin hüküm ve tasarruf altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer topraklan ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek, i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer isleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve isletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak, j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri i^in sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suları tesislerini kurmak ve isletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve isletilmelerini sağlamak,(baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.) k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz isletmeler kurmak veya döner sermayeli isletmelerini, bu islerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelerce ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynaklan ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak, m) 1306 sayılı Iskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal isletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardim metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, koy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planlan yaparak Özel iskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek, n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek, o) Serbest göçmen islerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek, T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 5

11 p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeteri toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, r) Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi isleri yapmak, yaptırmak, s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakim ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakim evi, laboratuar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, isletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek, t) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak, u) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak, v) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak, y) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek, z) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek. Tüzel ve Gerçek Kişilerle Hizmet İlişkileri : Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek taleplerin imkânlar ölçüsünde ve karşılığı ödenmek şartıyla yerine getirilmesine ilgili kurum veya kuruluş yetkilidir. İçme Suyu Sondaj Kuyuları: Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ile hizmet verilecek yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınmaktadır. Vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmaktadır sayılı Kanunla birlikte merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlar için ilgili bakanlıkça uygun görülen ödeneği il özel idaresi bütçesine aktarılmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktararak harcama yapabilmekte ve merkezi idare ile işbirliği sağlayabilmektedir. İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceği veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği ve bu amaçla kaynak aktarabileceği; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli bine ve tesisler ile arsa ve ayni ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel görevlendirebileceği, taşımaz mallarını 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebileceği hükme bağlanarak diğer kuruluşlarla olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir. Ayrıca yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararını azaltmak amacıyla ilin özelliğini dikkate alarak afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip donanımını hazırlaması, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda da bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlayabileceği yeni yasal düzenleme ile sağlanmıştır. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 6

12 Kanuni Yetki ve İmtiyazlar Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırı dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek il özel idaresinin yetki ve imtiyazlarındandır sayılı Afet ve Acil Durum Görevleri 17/06/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 18. maddesine göre il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı kurulacak olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek. b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak. c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek. ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek. d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak. g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek. ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek. h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak. i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak. Ayrıca aynı Kanun kapsamında il özel idaresi bünyesine aktarılan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinin görevleri de il özel idarelerin görev ve sorumlulukları içine girmiştir. Ankara İl Özel İdaresinin birimler (Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler) itibariyle yürütülen görevler ve sorumluluklar Raporun devamındaki C-5.Sunulan Hizmetler başlığında detaylı olarak aktarılacaktır. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 7

13 C- İdareye İlişkin Bilgiler : 1- Fiziksel Yapı : Bu bölümde İl Özel İdaresinin sahip olduğu Taşınmazları, Araç ve İş makineleri, Teknik Donanımı ve Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar hakkında genel bilgiler verilecektir. Ankara İl Özel İdaresi hizmetlerini merkezde Altındağ İlçesi Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3 de bulunan binasında, Altyapı Hizmetleri Dairesi İskitler deki kampus alanı içinde bulunan hizmet binaları, ambar, atölye ve diğer sosyal tesislerde, İl Genel Meclisi hizmetleri ise Ulus 100. Yıl İşhanı nın 7., 8. ve 9. katları ile zeminde bulunan toplantı salonunda yürütmektedir. Ayrıca Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesinde ek hizmet binalarında (eski Bölge Müdürlüğü) Ankara Valiliği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin 9 adedi Hükümet Konaklarında kiralama yoluyla, 8 adeti mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan binalarda görev yapmaktadır. Ayrıca ilçelerde köye yönelik hizmetler için bulunan şantiye binalarında hizmetler yürütülmektedir. Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Nallıhan İlçe Özel İdare Müdürlükleri mülkiyeti İl Özel İdaresine ait kendi hizmet binalarında, Evren, Çubuk, Gölbaşı, Haymana, Akyurt, Kızılcahamam, Kazan, Polatlı, Şereflikoçhisar İlçe Özel İdare Müdürlükleri ise Hükümet Konaklarında faaliyet göstermektedir. a) Taşınmazlar: Ankara İl Özel İdaresine ait başlıca taşınmazları toplam 92 ayrı yerde değişik amaçlı hizmet binası, işyeri, lojman, şantiye, fidanlık vb. 453 üniteden oluşmaktadır. Bunların dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Bunların içinde toplam 35 ayrı yerde toplam 290 lojman bulunmaktadır. Merkezdeki ilçelerde 184 adet diğer 15 ilçe ise 106 adettir; Akyurt (7), Ayaş (5), Bala (18), Beypazarı (6), Çamlıdere (6), Elmadağ(13), Evren (7), Güdül(8), Haymana(13), Kızılcahamam(2), Kalecik(3), Kazan(6), Nallıhan(5), Polatlı(5) ve Şereflikoçhisar(2) dır. İşyeri olarak; 100. Yıl Çarşısında (102), Anafartalar daki dükkanlar (28), Yenimahalle İşhanı (36), Etlik Garajları (93) ve muhtelif 18 ayrı yerde (37) olmak üzere toplam 296 işyeri bulunmaktadır. Sosyal tesis olarak ise; Yenimahalle Lojmanlarında Kreş, Kızılcahamam Termal Tesisi (22 normal, 4 suit odalı 55 kişi kapasiteli), Varlık ta Misafirhane (23 oda 69 yataklı), Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi ve Gimat (Gençlik Kültür Merkezi) Tiyatro ve Konferans Salonu bulunmaktadır. Diğer taraftan İl Özel İdaresinin merkezdeki 7 ilçede; Altındağ (82), Çankaya (101), Etimesgut (25), Keçiören (68), Mamak (67), Sincan(22) ve Yenimahalle (48) olmak üzere toplam 413 okul vb hizmetler için arsa, tarla ve diğer taşınmazı bulunmaktadır. İl Özel İdarenin ortaklığı bulunan şirket, birlik ve organize sanayi bölgesi sayısı toplam 7 adettir. Tablo-1: Lojmanların İlçelere Göre Dağılımı İlçesi Lojman Adı/Adresi Sayı Altındağ Karakuş Lojmanı 11 Altındağ İsmetpaşa Lojmanı (Yıkık, kullanılmıyor) 1 Altındağ Ziraat Mah.Lojmanı 5 Altındağ Anafartalar Lojmanı (Eski, kullanılamaz) 2 Çankaya Kurtuluş Boncuk Sk.Lojmanı (İl Sağlık Md. Sağlık Ocağı olarak tahsis edildi.) 5 Çankaya Maltepe Lojmanı 19 Çankaya Dikmen Lojmanı 9 Çankaya Kurtuluş Mektep Sk.Lojmanı 8 Çankaya Güven Mah.Gelincik Sk. Lojman 9 Çankaya Uzungemiciler Lojmanı 7 Çankaya Yukarı Bahçeli 32/1 Lojman 1 Etimesgut Merkez Lojmanı 1 Gölbaşı Bahçelievler Lojmanı 9 Keçiören Basınevleri Lojmanı 29 Keçiören Atlılar Sk. 66 Lojman 12 Keçiören Atlılar Sk.64 Lojman 15 Sincan Merkez Lojmanı 7 Yenimahalle Site-1 30 nolu Lojman 18 Yenimahalle Site-1 28 nolu Lojman Taşra İlçesi Diğer İlçelerdeki Lojmanlar 101 TOPLAM 290 T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 8

14 Tablo-2: İl Özel İdaresinin Başlıca Taşınmazlarının İlçelere Göre Dağılımı S.N. İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL m² si Kullanım Şekli Mevcut Durumu 1 Akyurt Yeşiltepe Lojman Akyurt Kaymakam ve Memur Lojmanı 7 2 Altındağ Sebzebahçeleri Hizm.Binası. İl Özel İdaresi Merkez Hizmet Binası 1 3 Altındağ Danişment Hizm.Binası. Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet Binası 1 4 Altındağ Danişment Hizm.Binası. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1 5 Altındağ Ege İşhanı Ulus 100. Yıl Çarşısı 1 6 Altındağ Anafartalar İşhanı Ulus İşhanı mevcut olup, 20 Hissesi İl Özel İdaresine aittir. 1 7 Altındağ Anafartalar İşyeri Anafartalar 25 Dükkanlar 25 8 Altındağ Necatibey Lojman Karakuş Memur Lojmanı 11 9 Altındağ İsmetpaşa Lojman İsmetpaşa Memur Lojmanı (Yıkık) 1 10 Altındağ Babaharman Lojman Ziraat Mahallesi Memur lojmanı 5 11 Altındağ Kızılelma Lojman Anafartalar Lojmanı (Eski Kullanılmaz) 2 12 Ayaş Ömeroğlu Lojman Ayaş Kaymakam Lojmanı 1 13 Ayaş Ömeroğlu ,44 Hizm.Binası. Ayaş İlçe Özel İdare Md. ve Lojmanı 2 14 Ayaş Ferahfakı Hiz.B.-Loj. Ayaş İlçe Tarım Md. ve Lojmanı 2 15 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 16 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 17 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 18 Ayaş Balçiçek Çift Fidanlık Ayaş Fidanlığı 1 19 Bala Göztepe Hizm.Binası. Bala İlçe Özel İdare Md. ve Lojmanı 2 20 Bala Göztepe Lojman Bala Kaymakam Lojmanı 1 21 Bala Göztepe Hiz.B. -Loj. Bala İlçe Tarım Md. ve Lojmanı Bala Şentepe Hizm.Binası. Ayaş Altyapı Hizmetleri Şantiyesi Hizmet Binası 1 23 Bala Karaali Köyü Lojman Nahiye Lojmanı 1 24 Beypazarı Kurtuluş Hizm.Binası. Beypazarı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası 1 25 Beypazarı Gazipaşa Hizm.Binası. Beypazarı İlçe Tarım Md. Hizmet Binası 1 26 Beypazarı Cumhuriyet Kültür Beypazarı Kültür Müzesi 1 27 Beypazarı Gazipaşa Lojman Beypazarı İlçe Tarım Md. Lojmanı 2 28 Beypazarı Kurtuluş Lojman Beypazarı Kaymakam Lojmanı 1 29 Beypazarı Rüstempaşa İşyeri Beypazarı İşyerleri Çamlıdere Orta Hiz.B.-Loj. Çamlıdere İlçe Özel İdare Md.ve Lojmanı 2 31 Çamlıdere Beyler Lojman Çamlıdere Kaymakam Lojmanı 1 32 Çamlıdere Beyler Hiz.B.-Loj. Çamlıdere İlçe Tarım Md. ve Lojmanı 2 33 Çamlıdere Peçenek Lojman Eski PTT. Lojmanı 1 34 Çankaya Kavaklıdere Hizm.Binası. İçişleri Bakanlığının kirası altında 1 35 Çankaya Kızılay Hizm.Binası. Başbakanlığın kirası altında 1 36 Çankaya Kızılay İşyeri Kira altında 1 37 Çankaya Kızılay İşyeri Kira altında 1 38 Çankaya Maltepe Lojman Maltepe Vali Yrd. Kaymakam, Memur Loj Çankaya Kurtuluş Lojman Kurtuluş Memur Lojmanı (İl Sağlık Md.ne Sağlık Ocağı olarak tahsis edildi) 5 40 Çankaya Ertuğrulgazi Lojman Uzungemiciler Memur Lojmanı 7 41 Çankaya Öveçler Lojman Dikmen Memur Lojmanı 9 42 Çankaya İleri Lojman Kurtuluş Mektep Sokak Memur Lojmanı 8 43 Çankaya Güven Lojman Gelincik Sokak Kaymakam, Vali Yrd. Loj Çankaya Yukarı Bahçeli Lojman Bahçelievler Lojmanı 1 Bina/ Daire/ İşyeri Sayısı T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 9

15 Tablo-2: İl Özel İdaresinin Başlıca Taşınmazlarının İlçelere Göre Dağılımı (Devam-1) S.N. İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL m² si Kullanım Şekli Mevcut Durumu 45 Çankaya Çankaya Lojman Vali Konağı (Loj.) 1 46 Çankaya Gökkuşağı /889 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve Gençlik Evi (Yetiştirme Yurdu) 1 47 Çubuk Yavuz Selim Hizm.Binası. Çubuk İlçe Özel İdare ve Milli Eğitim Md Çubuk Melikşah İşyeri Melikşah Yüzme Havuzu 1 49 Elmadağ Gümüşpala Lojman Elmadağ Memur Lojmanı Elmadağ İsmetpaşa Lojman Elmadağ Kaymakam Lojmanı 1 51 Elmadağ İsmetpaşa Hizm.Binası. Elmadağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü 1 52 Etimesgut İstasyon Lojman Etimesgut Kaymakam Lojmanı 1 53 Evren Modern Lojman Evren Kaymakam ve Memur Lojmanı 8 54 Gölbaşı Gaziosmanpaşa Lojman Gölbaşı Memur Lojmanı 8 55 Gölbaşı Gaziosmanpaşa Lojman Gölbaşı Kaymakam Lojmanı 1 56 Güdül Yeni Hiz.B.-Loj. Güdül İlçe Özel İdare Md. ve Lojmanı 2 57 Güdül Yeni Lojman Güdül Kaymakam Lojmanı 1 58 Güdül Emirler Lojman Güdül Memur Lojmanı 4 59 Haymana Medrese Lojman Haymana Memur Lojmanı 1 60 Haymana Medrese Lojman Haymana Memur Lojmanı Haymana Kayabaşı Hizm.Binası. Haymana İlçe Özel İdare Md.Halk Eğt.Mrk Haymana Kayabaşı Hiz.B.-Loj. Haymana Vergi Dairesi ve Lojmanı 1 63 Haymana Kayabaşı Lojman Haymana Kaymakam Lojmanı 1 64 Kalecik Düşkünler Lojman Kalecik Kaymakam Lojmanı 1 65 Kalecik Yeşilyurt Hiz.B.-Loj. Kalecik İlçe Özel İdare Md. ve Lojmanı 2 66 Kalecik Yeşilyurt Hizm.Binası. Kalecik İlçe Tarım Müdürlüğü 1 67 Kazan Atatürk Lojman Kazan Kaymakam ve Memur Lojmanı 6 68 Keçiören Danışmet İşyeri Keçiören Eski Etlik Garajları Keçiören Pınarbaşı İşyeri Keçiören tarihi Bağ Evi 1 70 Keçiören Emrah Lojman Keçiören Basınevleri Memur Lojmanı Keçiören Pınarbaşı Lojman Keçiören Atlılar Sk. No: 66 Memur Lojmanı Keçiören Pınarbaşı Lojman Keçiören Atlılar Sk. No: 64 Memur Lojmanı K.Hamam Yenice Sosyal Ts. Kızılcahamam Termal Tesisi 1 74 K.Hamam Yenice Lojman K.Hamam Kaymakam ve Memur Lojmanı 2 75 Mamak Aşıkveysel /750 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve Gençlik Evi (Yetiştirme Yurdu) 1 76 Mamak Aşıkveysel /680 Hiz.B.(Yurt) Çocuk ve Gençlik Evi (Yetiştirme Yurdu) 1 77 Nallıhan Aliağa Lojman Nallıhan Kaymakam Loj. ve Misafirhane 2 78 Nallıhan Hacıbey Hiz.B.-Loj. Nallıhan İlçe Özel İdare ve Memur Lojmanı 2 79 Nallıhan Hacıbey Hizm.Binası. Nallıhan Altyapı Hiz. Şantiyesi Hiz. Binası 1 80 Nallıhan Çamalan Köyü Lojman Nallıhan Çamalan Köyü Lojmanı 1 81 Sincan Merkez İşhanı Sincan İşhanı (TEK Kirası altında) 1 82 Sincan Merkez Hiz.B.-Loj. Sincan Halk Eğitim ve Memur Lojmanı 6 83 Sincan Merkez Lojman Sincan Kaymakam Lojmanı 1 84 Ş.Koçhisar Boğaziçi Hiz.B.-Loj. Ş.Koçhisar Sağlık Ocağı ve Memur Lojm Ş.Koçhisar Ekici Lojman Ş.Koçhisar Kaymakam Lojmanı 1 86 Ş.Koçhisar Kale Hizm.Binası. Ş.Koçhisar Milli Eğt. İzcilik Hizmet Binası 1 87 Polatlı Gazi Lojman Polatlı Kaymakam Lojmanı 1 88 Polatlı Gazi Lojman Polatlı Memur Lojmanı 4 89 Y.Mahalle Yeniçağ İşhanı Yenimahalle İşhanı 1 90 Y.Mahalle Yeniçağ Lojman Y.Mahalle Site 2 28 Nolu Memur Lojmanı Y.Mahalle Yeniçağ Lojman Y.Mahalle Site 1 30 Nolu Memur Lojmanı Y.Mahalle Macun Hizm.Binası. İl Sağlık Md. ve Devlet Opera ve Balesi 1 TOPLAM 453 Bina/ Daire/ İşyeri Sayısı T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 10

16 b) Araç ve İş Makineleri : İl Özel İdaresinin demirbaşına kayıtlı olan 36 adet binek otomobil ile 12 adet kiralık otomobil olmak üzere toplam 48 adet binek araç tüm idari hizmetlerde kullanılmakla birlikte, Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığının makine parkında; 16 adet dozer, 28 adet greyder, 14 adet kanal kazıcı,11 adet yükleyici, 5 adet sondaj makinesi, 6 adet scrayper, 21 adet asfalt distribütörü, 81 adet damperli kamyon ve 189 adet diğer iş makinesi olmak üzere toplam 407adet iş makinesi (Kiralık otomobil hariç) ve hizmet aracı bulunmaktadır. Makine parkına ait detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. Tablo-3: İl Özel İdaresinin Hizmet Araçlarının Dağılımı ARAÇ / MAKİNE ADI ADET ARAÇ / MAKİNE ADI ADET Akaryakıt Tankeri 3 Las.Tek.Yükleyici 11 Ambulans 3 Minibüs 8 Arazöz 7 Motor Scrayper 3 Asf.Distribütörü 10 Otobüs 1 Asf.Yama Aracı 2 Pal Yükleyici 8 Bak.Distribütörü 11 Pal.Delici 1 Bak.Yama Silindiri 3 Pal.Eskavatör 4 Binek Otomobil 36 Pal.Scrayper 3 Çekici Treyler 4 Pikap 12 Damperli Kamyon 81 Rot. Kar. Açma Mak. 1 Dem.Tek.Silindir 11 Seyyar Kaynak Mak. 13 Dozer 16 Seyyar Kompresör 5 Fork-Lift 1 Seyyar Tamir Aracı 14 Greyder 28 Seyyar Yağlama 1 Jenaratör 10 Sondaj Makinesi 3 Kamy.Roley-Tank 4 T.Sondaj Mak. 2 Kamyon (Kap.Kasa) 2 Treyler Semi 6 Kasalı Kamyon 4 Try.Tipi Roley-Tank 1 Kurtarıcı Kamyon 1 Vibrasyonlu Silindir 13 Las.Tek.Eskavatör 1 Vinç 4 Las.T.Kanal Kazıcı 14 Yataklı Kamp Try. 27 Las.T.Traktör 5 Yemekli Kamp.Try. 7 Las.Tek.Silindir 2 TOPLAM 407 DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLAR S.N. Tahsis Edilen Yer Araç Cinsi Sayısı 1 İlçe Kaymakamlıkları Binek Otomobil 21 2 Sağlık İl Müdürlüğü Ambulans 40 3 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ambulans 2 4 Milli Eğitim İl Müdürlüğü Binek Otomobil 3 5 Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Pick Up 1 TOPLAM 67 KİRALIK ARAÇLAR S.N. Hizmet Ettiği Yer Araç Cinsi Sayısı 1 İl Özel İdaresi Binek Otomobil 5 2 Valilik Hizmetleri Binek Otomobil 5 3 Altındağ/Çankaya/Çamlıdere Kaymakamlığı Binek Otomobil 3 TOPLAM 13 T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 11

17 c) Teknik Donanım : İl Özel İdaresinin merkez birimlerinde toplam 366 adet PC bilgisayar, 17 adet dizüstü bilgisayar, 207 adet yazıcı, 15 adet tarayıcı,16 adet fotokopi makinesi, 9 adet faks, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet video kamerası, altyapı hizmetlerinde kullanılan 2 adet plotter çizim makinesi, 3 adet Total Station (Ölçüm cihazı), 1 adet 3 lü set GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) ile Laboratuar faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla ICP-OES isimli analiz cihazı bulunmaktadır. Tüm birimlerin Internet e erişimi vardır. Merkezi santrale bağlı olarak, 1 milletlerarası, 19 özel yetkili, 12 şehirlerarası, 193 şehiriçi ve 45 dahili olmak üzere toplam 270 telefon hattı bulunmaktadır. Ayrıca Altyapı Hizmetleri Dairesinde 22 adet 2DX (150 Aboneli) telefon santrali hizmet vermektedir. Tablo-4: İl Özel İdaresinin Merkez Birimlerindeki Bilgisayar ve Yan Ürünleri BİRİM PC DİZÜSTÜ YAZICI TARAYICI FOTOKOPİ FAKS GENEL SEKRETERLİK SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 1 1 KONTROLÖRLÜK 3 3 DAİRE TABİPLİĞİ 2 1 MÜFETTİŞ-DENETİM 5 3 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ALT YAPI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRE BŞK EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL 1 İMAR VE BAYINDIRLIK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 5 3 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 6 5 PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 7 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 9 6 KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ 1 TAŞIT İDARE ŞEFLİĞİ 2 1 MİSAFİRHANE 2 1 MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ 6 3 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 8 6 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS KARARLARI VE YAZI İŞLERİ DAİ.BŞK İL ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 5 4 İL GENEL MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜD.LÜĞÜ TOPLAM Merkezdeki sistem odasında 1 adet UNIX, 1 adet Windows 2003, 1 adet application server, 6 adet Swıtch, 5 adet ADSL Modem, 80kVA (Kesintisiz Güç Kaynağı KGK) ve yine sistem odasında kullanılmayan 1 adet 20kVA KGK bulunmaktadır. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 12

18 İl Özel İdaresinin ilçe teşkilatlarındaki bilgisayar ve yan ürünleri de eklendiğinde toplam 409 kişisel bilgisayar, 17 dizüstü bilgisayar olmak üzere toplam 426 bilgisayar, 239 yazıcı ve 33 tarayıcı bulunmaktadır. İlçelerde bulunan teknik donanıma ait detaylı liste aşağıda sunulmuştur. Tablo-5: İl Özel İdaresinin İlçelerdeki Bilgisayar ve Yan Ürünleri İLÇELER PC Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Telefon Faks KGK Santral Akyurt Ayaş Bala Beypazarı Çamlıdere Çubuk Elmadağ Evren Gölbaşı Güdül Haymana Kalecik Kazan Kızılcahamam K.hamam Tesis Nallıhan Polatlı Ş.Koçhisar TOPLAM d) Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar: İl Özel İdarenin ortaklığı bulunan şirket, birlik ve organize sanayi bölgesi sayısı toplam yedi adettir. Bunların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo-6: İl Özel İdaresinin Ortak / Üye Olduğu Kuruluşlar Organizasyonun Adı Kuruluş Tarihi Ortak Sayısı Ortaklık Payı Toplam Sermayesi Açıklama VAKTAŞ Okul Donatım Basın Yayın ve Tic.A.Ş , ,00 E Grubu 305 Hisse Sağlık Kaynak Suyu A.Ş , Yılında kuruldu. Vilayetler Turizm ve Tic A.Ş , , Yılında kuruldu. Vilayetler Hizmet Birliği İl 1/ Yılında kuruldu. Mahalli İdareler Mersin Eğitim Birliği / Yılında kuruldu. Mahalli İdareler Bursa Eğitim Birliği Yılında kuruldu. Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yılında kuruldu. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 13

19 Örgüt Yapısı : a) Organizasyon Şeması: T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 14

20 b) Vali : Kemal ÖNAL ; 1946 yılında İzmir`de doğmuştur yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitiren Kemal ÖNAL 1971 yılında İçişleri Bakanlığında mesleğe başlamıştır. Konya-Kadınhanı, Kütahya- Altıntaş, Erzincan-Çayırlı Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Şube Müdürlüğü, Manisa-Saruhanlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Mülkiye Başmüfettişliği, İçişleri Bakan Danışmanlığı, Personel Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yapan Sn. ÖNAL, 1996 yılında Kırklareli Valisi, 1999 yılında Kocaeli Valisi, tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı tarihleri arasında Adana Valisi olarak görev yapan Kemal ÖNAL, Bakanlar Kurulunun 25/8/2004 tarih ve 2004/7790 sayılı Kararnamesi ile Ankara Valiliği görevine atanmıştır. Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 29. maddesine göre Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri şu şekilde belirtilmiştir. Valinin görev ve yetkileri Madde 30- Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. T.C. Ankara İl Özel İdaresi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 15

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN

KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN KÖYE YÖNELĐK HĐZMETLER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi: 22. 05. 1985 Sayısı: 18761 Kanun No. 3202 Kabul Tarihi: 09. 05. 1985 BĐRĐNCĐ KISIM Amaç ve Hizmetler Amaç Madde 1 (Değişik: 13/1/2005-5286/2 md.)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2008 Ankara T.C. ANKARA İL ÖZEL İDARESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B-

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Aralýk - 2012 Ankara

Aralýk - 2012 Ankara Aralýk - 2012 Ankara Hususi idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyetle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Ocak 2012 Ankara. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu

Ocak 2012 Ankara. T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Ankara Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Faaliyet Raporu Ocak 2012 Ankara T.C. ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Mali Đşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Stratejik Yönetim

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim

İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim İÇİNDEKİLER Sayfa No: İÇİNDEKİLER 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 3-77 Genel Açıklamalar 3 İl Özel İdarelerinin Tarihçesi 4-8 İl Özel İdaresinin Genel Yönetim Kapsamındaki Yeri ve Yönetim

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI Müdür V. : Özgür ÇAK Özgür ÇAK ın olmadığı zamanlarda Müdürlüğe Alpaslan AYDEMİR vekalet edecektir. A) İÇMESUYU YAPIM BİRİMİ

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı