AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

2 AB İLE TÜRKİYE ARASINDA MALİ İŞBİRLİĞİ I. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Mehmet Arslan) II. Birlik Programları (Umut Azak)

3 AB MALİ YARDIMLARI I. Mali Protokoller Dönemi ( ), II. MEDA Programı ( ) ADAYLIK SONRASI: III. Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) IV. IPA ( ) V. IPAII ( ) Adayıkla, öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

4 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) IPA NIN AMACI, ADAY ÜLKELERİ ÜYELİĞE HAZIRLAMAKTIR

5 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) IPA I ( ) - 33 fasıl den fazla öncelik alanı - Çok sayıda proje - 5 bileşen

6 IPA I ( ) Bileşen İlgili Kurum Toplam Bütçe ( ) (Milyon Avro) 1-Geçiş Dönemi Desteği ve AB Bakanlığı Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği AB Bakanlığı 20 3-Bölgesel Kalkınma -Çevre ve Şehircilik Bk. -Ulaştırma Dnz. ve Hb. Bk Bilim, Sanayi ve Tkn. Bk. 4-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk Kırsal Kalkınma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bk. 866 TOPLAM: 4832

7 SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER ( ) YIL PROJE BAŞLIĞI BÜTÇE KURUM SON DURUM 2008 Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi 3,2 M. Sağlık Bakanlığı Tamamlandı 2008 Bulaşıcı Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolü 4,5 M. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tamamlandı 2009 İnsanlara yönelik Aşılar ve Serumlar için Kalite Kontrol Testleri 3,6 M. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tamamlandı 2009 Organ Bağışı Alanının Uyumlaştırılması 3,7 M. Sağlık Bakanlığı Tamamlandı

8 SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER ( ) YIL PROJE BAŞLIĞI BÜTÇE YARARLANI CI SON DURUM 2009 İnsan Doku ve Hücreleri Alanının Uyumlaştırılması 3 M. Sağlık Bakanlığı Devam Ediyor Gelecekteki Kan Bağışçılarının Temini Zihinsel Engellilerin Sosyal Entegrasyonu 2,5 M. 3 M. Sağlık Bakanlığı- MEB Sağlık Bakanlığı Devam Ediyor İhale Aşamasında

9 IPA II ( ) IPA II ( ) - Sektörel stratejik yaklaşım - Daha az sayıda sektör - Kapsamlı sektörel programlar Endikatif Strateji Belgesi ents/2014/ csp-turkey.pdf

10 ENDİKATİF STRATEJİ BELGESİ ( ) yılları arasında sektörel bütçe dağılımı (Milyon Avro) SEKTÖR Toplam Demokrasi & Yönetişim Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Çevre Ulaştırma Enerji Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Eğitim, İstihdam, Sosyal Politika Tarım ve Kırsal Kalkınma TOPLAM

11 SORUMLU KURUMLAR Sektör Demokrasi & Yönetişim Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Temel Haklar Alt Sektörü Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Yargı Alt Sektörü Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar İçişleri Alt Sektörü Enerji Tarım ve Kırsal Kalkınma Sorumlu Kurum AB Bakanlığı AB Bakanlığı Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bk. GTHB, TKDK

12 SORUMLU KURUMLAR Sektör Çevre Ulaştırma Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Eğitim, İstihdam, Sosyal Politika Sorumlu Kurum Çevre ve Şehircilik Bk. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk.

13 DESTEKLENEN SEKTÖRLER 1-Demokrasi ve Yönetişim (ABB) -Kamu Mali Yönetimi -Sivil Toplum 2- Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar -Yargı (Ad. Bk.) -Temel Haklar (ABB) -İçişleri (İçişleri Bk.)

14 Proje Örneği: Türkiye de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi

15 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Çevre (ÇŞB) İklim değişikliği (sera gazı salınımının azaltılması, düşük karbon ekonomisi vb. ) Su (İçme suyu ve atık su altyapı projeleri) Atık (Katı atık tesisleri, kapasite geliştirme)

16 Proje Örneği Ordu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Kumbaşı Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirilmesi Projesi Toplam Bütçesi 28,9 milyon avrodur. - Ordu Atık Su Arıtma Tesisi nin yapımı ve işletmeye alınması - Kumbaşı Mahallesindeki mevcut Atık Su Arıtma Tesisi nin rehabilitasyonu - Atık su pompalama istasyonları ve kanallarının yapımı Yapım işi 25 Eylül 2013 te tamamlanan proje kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 731 bin kişilik nüfusun %34 ünün yanı sıra ilave 200 bin kişinin daha iyileştirilmiş atık su hizmetlerinden faydalanması sağlanmıştır. Arıtılan yıllık atık su miktarı ise, 0,125 Milyar m3 e ulaşmıştır.

17 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Ulaştırma (UDHB) Verimli ulaşım (akıllı ulaşım sistemleri, AB navigasyon sistemiyle uyumlaşma) Erişilebilir Ulaşım (yaya ve bisiklet yollarının geliştirilmesi, toplu ulaşım, ulaşım bilgi hizmetleri) Demiryolu altyapı projeleri

18 Proje Örneği Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi Köseköy Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi Toplam Bütçesi 200,9 milyon avrodur. -Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinin 56 km.lik kısmının rehabilitasyonu ile yeniden inşasına yöneliktir. -Proje uygulama aşamasındadır. -Söz konusu proje vasıtasıyla Ankara İstanbul arası yolculuk süresi 3 saate inecek ve bu güzergahtaki yolcu taşımacılığında %10 olan demiryolu payı %78 e çıkacaktır.

19 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon (BSTB) a) İnovasyon Araştırma merkezlerinin tesisi Akredite laboratuvarların kurulması Üniversitelerin araştırma kapasitelerini destekleme Arge ve İnovasyonun ticarileştirilmesi Arge ve İnovasyon altyapısı (teknoparklar, araştırma merkezleri)

20 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon (BSTB) b) Özel Sektörün Geliştirilmesi KOBİ ve girişimciler için iş ortamının geliştirilmesi, KOBİ lerin finansmana erişimi Kümelenme, yurtdışına açılma

21 Proje Örneği Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları Projesi Toplam Bütçesi 61,4 milyon avrodur. KOBİ lerin finansmana erişim imkanları artırılmıştır adet mikro işletmeye 23 Milyon Avro tutarında mikro kredi verilmiştir adet KOBİ ye sağlanan krediler vasıtasıyla 534 Milyon Avro tutarında kredi hacmi yaratılmıştır. KOBİ lere yönelik eğitimler ile danışmanlık hizmetleri ise sürmektedir. Proje sonunda, 9000 adet girişime 40,5 Milyon Avro tutarında kredi verilecek ve toplamda 1 Milyon Avro tutarında kredi hacmi oluşturulacaktır.

22 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Eğitim, İstihdam, Sosyal Politika (ÇSGB) - Bölgesel farklılıkların azaltılması - Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamı - Kayıtlı istihdamın artırılması vb. Halk Sağlığı alanında kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsal reform çalışmaları bu sektör altında desteklenecek.

23 Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Hibe Programı Programın Amacı: Eğitimin kalitesinin artırılması yoluyla kız çocuklarının eğitime katılımlarının artırılması, eğitim hakkından mahrum kalan veya çeşitli sebeplerle okulu terk eden kız çocuklarını yeniden okula yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Program Sonuçları: 16 ilde 160 pilot okulda öğrenci destek programı uygulanmıştır. 3 bin 828 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir kız çocuğunun ilköğretime, bin 403 kız çocuğunun liseye, 294 kız öğrencinin meslek lisesine devam etmesi sağlanmıştır. 218 kız çocuğu ilköğretime kaydedilmiştir. 2 bin 270 kız çocuğu açık liseye kaydedilmiştir kız çocuğu/kadın meslek ve meslek geliştirme eğitimleri almıştır. 36 meslek okulu ve yurtlarına donanım sağlanmıştır.

24 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Tarım ve Kırsal Kalkınma a) Kırsal Kalkınma Programı (TKDK) Belirli alanlarda proje sunan çiftçilere %50 hibe desteği b) Kapasite Geliştirme (GTHB) Mevzuat uyumu 11- Tarım ve Kırsal Kalkınma 12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı 13- Balıkçılık

25 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Enerji (ETKB) Enerji verimliliği Yenilenebilir enerji Komşu ülkelerle entegrasyon AB enerji ve gaz piyasaları ile entegrasyon

26 DESTEKLENEN SEKTÖRLER Finanse Edilen Proje Türleri ve Eşfinansman Teknik Yardım (%100) Eşleştirme (%100) Doğrudan Hibe (%90) Yatırım (Mal Alımı, İnşaat) (%85) Hibe (%90)

27 Sunum İçerik AB Programları Ülkemizin katılım sağladığı Programlar Ufuk 2020 Erasmus+ Cosme Yaratıcı Avrupa EaSI Gümrükler 2020 ve Fiscalis 2020

28 AB Programlarının Özellikleri Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek, Bu alanlardaki iyi uygulamaları, bilgiyi paylaşmak, İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir, Belirli alanlarda konu bazlı programlardır, Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi) Merkezi projelerde başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu na gönderilmektedir. Merkezi olmayan bazı programlar için her kuruluş, ülkesindeki ulusal ajanslara başvuru yapılmaktadır. Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı Payları + AB Bütçesinden Tahsisat

29 2 AB Programları Erasmus+ Yaratıcı Avrupa Cosme Horizon 2020 Fiscalis EaSI Customs

30 Birlik Programları -Katılım ve BütçelerSıra Program Adı Katılım Tarihi Program Bütçesi 1 Erasmus+ 19 Mayıs ,7 Milyar Avro 2 Ufuk Haziran Milyar Avro 3 Customs Temmuz Milyon Avro 4 Fiscalis Temmuz Milyon Avro 5 COSME 16 Ekim ,3 Milyar Avro 6 Yaratıcı Avrupa 6 Kasım ,4 Milyar Avro 7 EaSI 27 Şubat ,4 Milyon Avro 8 Sağlık 449,4 Milyon Avro TOPLAM 97,5 Milyar Avro 30

31 YARATICI AVRUPA Kültür Programı + Kültür Bileşeni Sanatçılar ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurumlar Uluslararası çalışma Yeni yetenekler Edebi tercümeler Medya Programı = Medya Bileşeni Yaratıcı Avrupa Programı Yaratıcı sektörlere 1.46 milyar Avro Eğitim faaliyetleri Film festivalleri Film Okuryazarlığı İzleyici Geliştirme 31

32 YARATICI AVRUPA Yaratıcı Avrupa, kültürel ve yaratıcı sektörleri Küreselleşme ve dijital çağın fırsatlarını yakalama Ekonomik potansiyellerine erişmeleri ve sürdürülebilir büyüme, yeni işler ve sosyal uyuma katkı sağlama uluslararası fırsatlar, piyasalar ve izleyici kitlesine ulaşılması Avrupa çapında 2,500 sanatçı, ve kültür çalışanları 2,000 sinema 800 film 4,500 kitap çevirisi 32

33 YARATICI AVRUPA Ödüller ve Fırsatlar Ödüller Avrupa nın yeni kurgu yazarları Avrupa Mimarisinde Mükemmeliyet Kültürel Mirasın Korunmasında Üstün Örnekler Rock, Pop ve dans müziklerinde yeni yetenekler Avrupa nın en iyi filmleri Avrupa Kültür Başkentleri: 3 yılda bir 3 şehir Avrupa Kültür Başkenti ünvanı almaktadır. Avrupa Mirası Etiketi: Avrupa entegrasyon süreci için değeri olan kültür alanlarına verilen bir ünvandır. 33

34 COSME COSME ( ) işletmeler ve KOBİ lerin rekabet edebilirliklerini destekler. Programın amacı, KOBİ lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi,girişimci kültürün teşvik edilmesidir. COSME ile; KOBİ lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, Pazarlara erişimin geliştirilmesi, İş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması, Girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi hedeflenmektedir. 34

35 COSME Destekler Girişimciliğin Desteklenmesi İş Ortamının İyileştirilmesi -Büyüme için Özkaynak Fonu (EFG) -Kredi Garanti Fonu (LGF) Pazarlara Erişim Finansmana Erişim KOBİ lere 2,3 milyar Avro finansman desteği Genç Girişimciler için Erasmus Programı 35

36 EaSI İstihdam ve Sosyal Yenilik Amaç: nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi Konular İstihdam Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma Çalışma Şartları Ayrımcılıkla Mücadele Cinsiyet Eşitliği Analitik faaliyetler -Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve bilginin paylaşımına yönelik faaliyetler -Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik faaliyetler Toplam Bütçe: 919 milyon Avro Progress Bütçe: 560 milyon Avro 36

37 EaSI Bileşenler PROGRESS Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına istihdam sosyal koruma ve içerme ile çalışma şartları alanlarında politikaların iyileştirilmesi için araştırma, bilgi paylaşımı, uygulama kapasitesinin artırılması, karşılıklı öğrenme ve diyalog, yeniliklerinin test edilmesi STK, Kişiler Aracı Finansal Kurumlar EaSI Mikrokredi: Dezavantajlı gruplar, Mikro girişimler Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi: İstihdam piyasalarını destekleyen işveren ve iş arayanları buluşturan bir mekanizma EURES Bu bileşen aday ülkelerin katılımına açık değildir. 37

38 Katılım Sağladığımız Diğer Programlar Gümrükler 2020 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fiscalis 2020 Maliye Bakanlığı 38

39 UFUK 2020 Bilim ve Araştırmada Dünyaya Açılan Kapı! 39

40 Dünden Bugüne Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programları 6. ÇP (5 yıl) 16,2 Milyar Euro 7. ÇP (7 yıl) 50,5 Milyar Euro H (7 yıl) 80 Milyar Euro 40

41 UFUK

42 UFUK 2020 Kimler Başvurabilir? Bilimsel Mükemmeliyet Bireysel Araştırmacılar Üniversiteler Araştırma Merkezleri Sanayi -KOBİ Endüstriyel Liderlik 7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların Dağılımı Üniversite; 3927 Araştırma Merkezi; 127KAMU; 910 KOBİ; 1557 Sanayi-KOBİ Üniversiteler Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları Toplumsal Sorunlara Çözümler Üniversiteler Sanayi-KOBİ Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları STK lar Sanayi; 608 STK; 260 KOBİ Birliği; 67 42

43 UFUK 2020 Projelerde ne şekilde yer alabilirim? Proje Koordinatörü Proje Ortağı Proje fikri Proje fikri Projenin planlanması İlgili alanda bilimsel katkı sağlama ÇP proje deneyimi İlgili alanda bilimsel yetkinlik Proje ekibini oluşturma Projenin iş paketlerinde görev alma 43

44 UFUK 2020 SAĞLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM 1. Sağlık ve hastalıkların anlaşılması 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama 3. Teşhisin iyileştirilmesi 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma 6. Entegre sağlık hizmeti sunumu 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi 44

45 UFUK 2020 SAĞLIK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM Toplam Bütçe: 8 Milyar Avro (%10) -Koordinasyon Faaliyetleri -Diğer Faaliyetler 45

46 UFUK 2020 AÇIK ÇAĞRILAR: HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2016 Toplam Bütçe: 1 Milyon Avro 46

47 UFUK Proje Örnekleri: Toplam: 1008 Proje A Portable bihormonal Closed Loop for Diabetes (FULL Yazılım) Clinical trial of gene therapy for MPS VI - a severe lysosomal storage disorder(hacettepe Üniversitesi) Development of Stem Cell Based Therapy for Thymic Regeneration (Yeditepe Üniversitesi) European Consortium for High-Throughput Research in Rare Kidney Diseases (Hacettepe Üniversitesi) Dobutamine for NEOnatal CIRCulatory failure defined by novel biomarkers (Gazi Üniversitesi) Early Prevention of Diabetes Complications in people with Hyperglycaemia in Europe (İstanbul Üniversitesi) The European Network for Translational Research in Atrial Fibrillation (Erkem A.Ş.) Türkiye den Proje Örnekleri İçin Tıklayınız. 47

48 Eğitim, Öğrenim, Gençlik ve Spor için AB Programı

49 ERASMUS+ Amaç ve Hedefler Erasmus+, Avrupa da; rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar. Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projelerle bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılması, Yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması için destekler. 49

50 ERASMUS+ Bütçe Dağılımları Bütçe Dağılımı Erasmus+ Programının dönemi için Toplam Bütçesi 14,7 Milyar Avro Sektörlere göre Dağılım

51 ERASMUS+ Yeni Dönem Önceki Programlar Hayatboyu Öğrenme Programı: Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig Uluslar arası Yükseköğreti m Programları: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, İki taraflı programlar Gençlik Programı Tek Bir Program Erasmus + Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem2: Yenilik ve İyi Uygulamaları n Değişimi için İşbirliği Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek Özel Eylemler Jean Monnet Spor 51

52 SAĞLIK PROGRAMI Toplam Bütçe: 449,4 Milyon Avro Öncelikler: Sağlıklı Yaşamın Teşviki, Hastalıkların Önlenmesi, Sağlıklı Yaşam için Uygun Şartların Oluşturulması Sınıraşan Sağlık Sorunlarının Engellenmesi Yenilikçi, Verimli ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri Daha İyi ve Daha Güvenli Sağlık Hizmetlerine Erişim 52

53 SAĞLIK PROGRAMI Sağlıklı Yaşamın Teşviki, Hastalıkların Önlenmesi, Sağlıklı Yaşam için Uygun Şartların Oluşturulması: Tütün, alkol bağımlılığı ve obeziteyle mücadele Uyuşturucuyla ilişkili sağlık sorunlarının önüne geçilmesi Kanser gibi kronik hastalıkların engellenmesi ve erken tanısı HIV,TB, Hepatit gibi hastalıkların erken tanısı ve bulaşmasının engellenmesi Tütün ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler 53

54 SAĞLIK PROGRAMI Sınıraşan Sağlık Sorunlarının Engellenmesi: Risk analizlerinin yürütülmesi Kapasite geliştirme ve işbirliği faaliyetleri Bulaşıcı hastalıklara ilişkin yasal düzenlemeler 54

55 SAĞLIK PROGRAMI Yenilikçi, Verimli ve Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri: Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Yenilikçi Sağlık Çözümleri ve E-Sağlık Uygulamaları Sağlık İşgücü Planlaması Sağlık Sisteminin İyileştirilmesi için İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Uzman Havuzları Oluşturulması Aktif Yaşlanma Medikal Araç ve Ürünler ile Sınıraşan Sağlık Hizmetleri Mevzuatının Geliştirilmesi 55

56 SAĞLIK PROGRAMI Daha İyi ve Daha Güvenli Sağlık Hizmetlerine Erişim: Avrupa Referans Ağları Nadir Hastalıklar (Veri Tabanları, İşbirliği Ağları) Hasta Güvenliği Antimikrobiyal Dayanıklılık Doku, Hücre, Kan, Organ gibi Alanlarda Mevzuat Çalışmaları 56

57 SAĞLIK PROGRAMI Destek Oranları: %60 finansman desteği İstisnai durumlarda %80 Kamu Alımlarında %100 57

58 Birlik Ajansları Avrupa İlaç Ajansı Ajans İlgili Kurum 1 Avrupa Çevre Ajansı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İzleme Merkezi (TUBİM) 58

59 BİRLİK PROGRAMLARI Ulusal Koordinatör Kurumlar AB Program ve Ajanslarına ilişkin olarak değerlendirme ve izleme çalışmalarının yürütülmesinden Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) sorumludur. Ulusal düzeyde AB Programların yürütülmesinden ise, UFUK 2020 TÜBİTAK YARATICI AVRUPA ERASMUS+ Ulusal Ajans COSME KOSGEB EaSI Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı 59

60 AB Programları Açık Çağrılar 60

61 AB Programları Açık Çağrılar 61

62 AB Bakanlığı Teşekkür Ederiz. Mehmet Arslan Umut Azak

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 20 da Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 1 İçindekiler 1 AB hedefi bizim için ne anlama geliyor?... 2 2 Türkiye, AB için neden önemli?... 4 3 Temel haklar ve özgürlükler alanında AB süreci

Detaylı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar 19 Ocak 2013 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Sunum İçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti

Öncelikler, strateji belgeleri, kurallar, prosedürler, uygulama mekanizmaları da değişti AVRUPA BİRLB RLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Türkiye-AB Mali İşbirli birliği Adaylık k Sürecinde S AB Mali Yardımlar mları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Hayat boyu Eğitim ve

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Horizon 2020 Programı TÜBİTAK

Horizon 2020 Programı TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları 2 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü kaynaklar

Detaylı

ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ 2011-2016 2014 Yılı Eylem Planı

ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ 2011-2016 2014 Yılı Eylem Planı ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ 2014 Yılı Planı lar ve Stratejik D1. D1.1 Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Güçlü Olduğu Alanlarda Hedef Odaklı Yaklaşımlar Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü 1 Kasım 2013 AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P -

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - 2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - Şubat - 2015 BAKAN SUNUŞU Bu alan daha sonra eklenecektir. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... i İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU Temmuz 2006, ANKARA İÇİNDEKİLER 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI...3 1.1. Sağlık...3 1.2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji...5 1.3. Bilgi ve İletişim

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı