T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI OCAK-2017

3 ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve performans programları ile kamu kaynaklarını kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda öncelik sırasına göre bütçeleştirip bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürerek sonuçlarını faaliyet raporları ile kamuoyuna sunarlar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2017 yılı Performans Programı, Üniversitemiz Stratejik Planından yola çıkılarak program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri, kaynak ihtiyacı ve idareye ilişkin bilgileri içeren bir program olarak hazırlanmıştır. Üniversitemiz, dönemi I. Stratejik Planında eğitim-öğretim kalitesini geliştirmek, araştırmageliştirme faaliyetlerini arttırmak, bölge kalkınmasına katkı sağlamak, yurtiçi ve yurt dışı tanınırlığı artırmak stratejik amaçlarını belirlemiştir. Bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflemektedir. Bu program üniversitemizin sahip olduğu mali ve mali olmayan kaynaklarının etkin bir biç imde kullanılmasında çalışmalarımıza rehber olacaktır. Tüm çalışanlarımızın 2017 yılı Performans Programında yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin uygulama aşamasında gerekli hassasiyeti göstereceğinden emin olarak, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür eder, Üniversitemize ve İlimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nihat DALGIN Rektör

4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-GENEL BİLGİLER 2-26 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.5 B-Teşkilat Yapısı..7 C-Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları D-İnsan Kaynakları 23 2-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler...27 B-Amaç ve Hedefler..27 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Performans Hedef Tabloları..29 -Faaliyet Maliyeti Tabloları..39 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Performans Tablosu.61 -Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu..62 E-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar.63-68

5 I. GENEL BİLGİLER Sinop Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanun la Türkiye nin en kuzey noktasında bulunan Sinop ilinde kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Bugün Sinop Üniversitesi bünyesinde farklı yerleşkelerde 9 Fakülte, 2 Enstitü, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi, merkez ve merkeze bağlı üç ilçede bulunan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Uygulama ve Araştırma Merkezleriyle tüm bölgeye, gerek eğitim-öğretim ve bilime, gerekse sosyokültürel yaşama olumlu katkıda bulunmak ilkesini esas almıştır. Üniversitemizde 2016 yılı Aralık ayı itibariyle öğrenci, 22 Profesör, 18 Doçent, 145 Yardımcı Doçent, 110 Öğretim Görevlisi, 125 Araştırma Görevlisi, 17 Okutman, 10 Uzman, 1 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Yardımcı Doçent Doktor, 1 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Uzman olmak üzere toplam 449 Akademik Personel ve 273 i Kadrolu 19 u Daimi İşçi olmak üzere 292 İdari Personel bulunmaktadır. Ayrıca; Üniversitemizde 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı uyarınca hizmet alımı ihale suretiyle sağlanan temizlik hizmetlerinde 140, güvenlik hizmetlerinde 85, kalorifer hizmetlerinde 20 şirket personeli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı diğer hizmetlerde 20 şirket personeli görev yapmaktadır.

6 Fiziksel Yapı: Sinop Üniversitesi; a) Sinop İlinde Bulunan 1- Rektörlük ve Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi), Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerleşkesi, 2- Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerleşkesi, 3- Su Ürünleri Fakültesi Yerleşkesi, 4- Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, 5- Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, 6- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrenci Uygulama Oteli Yerleşkesi, 7- Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerleşkesi, 8- Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yerleşkesi. b) Sinop İline Bağlı İlçelerde Bulunan 1- Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Boyabat Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, 2- Ayancık Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, 3- Gerze Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, olmak üzere, 2016 yılı Aralık ayı itibariyle Sinop Üniversitesi m 2 kapalı alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin mevcut fiziki kapalı alanlara göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir.

7 Tablo 1: 2016 Yılı Fiziki Alanlar Tablosu SNÜ REKTÖRLÜK 1 Rektörlük İdari Bina (II) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 614 (IX) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 4 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. FAKÜLTELER 5 Fen-Edebiyat Fakültesi (XV) Su Ürünleri Fakültesi (III) Eğitim Fakültesi Boyabat İ.İ.B.F İlahiyat Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 11 Güzel Sanatlar Fakültesi 12 Spor Bilimleri Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. Rektörlüğe Bağlı Çeşitli Birimlerde Hizmet Vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. YÜKSEKOKULLARI 13 Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. MESLEK YÜKSEKOKULLARI 15 Sinop MYO Boyabat MYO Ayancık MYO (VI) Gerze MYO 4584(XIV) Sağlık Hizmetleri MYO Su Ürünleri Fakültesi Binasında Eğitim-Öğretime devam etmektedir. ENSTİTÜLER 20 Fen Bilimleri Enstitüsü 21 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. MERKEZLER 22 Çocuk Eğitimi UAM (Çocuk Üniversitesi) 23 Sürekli Eğitim UAM Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. 24 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar UAM Okul Öncesi Eğitimi UAM (XII) 120(XI) Enerji UAM 27 Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları UAM 28 Uzaktan Eğitim UAM Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. 29 Su Altı Arkeolojisi UAM 50(X) Kadın Çalışmaları UAM 31 Türkçe Öğretimi UAM 32 Uluslararası İlişkiler UAM 33 Mahmut Kefevi İslami İlimler UAM Kadın Çalışmaları UAM binasında Hizmet Vermektedir. Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. Rektörlük Yerleşkesinde Hizmet Vermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesinde Hizmet vermektedir. ORTAK KULLANILAN SOSYAL ALANLAR 34 Lojman (IV) Uygulama Oteli 5.086(V) İrtibat Bürosu Açık Spor Sahaları TOPLAM (I) (II) Araç İşletme binası 226 m2, trafo binası 90 m2, güvenlik binası 15 m2, Rektörlük idari binasına dahil edilmiştir (VII-VIII-XIII) (III) Su Ürünleri Fakültesi ek binasının arka kısmında bulunan 2200 m2 lik kapalı devre balık üretim tesisi ve sirkülasyon alanı, laboratuvar alanları dahil edilmiştir. (IV) Şehir merkezinde 748 m2 8 daireli lojman, Rektörlük Kampüsünde m2 55 daireli lojman ve Boyabat Kampüsünde m2 10 daireli lojman dahil edilmiştir. (V) Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinin tüm oda ve sişrkülasyon alanları dahil edilmiştir. (VI) Ayancık MYO 170 m2 prefabrik yemekhane ve 200 m2 prefabrik kantin dahil edilmiştir. (VII) Rektörlük,Eğitim Fakültesi ve 55 daire lojman yerleşkesinde 480 m2 lik ortak kullanılan tenis kortu dahil edilmiştir. (VIII) Boyabat yerleşkesi (Boyabat İİBF.Boyabat MYO ve Boyabat Lojman) içerisinde bulunan 1777 m2 ortak kullanılan spor tesisi dahil edilmiştir. (IX) (X) (XI) BİRİMLER İdari binalar, Ofisler ve Uygulama Alanları (I) Kazan dairesi,toplantı salonu, kütüphane, sığınak,güvenlik gibi mahaller idari bina içerisinde hesaplanmıştır.idari Birimler,Laboratuvar ve derslik mahalleri fiziki alanları içerisinde bulundukları birimin sirkülasyon alanları ve ıslak hacimleri eklenerek hesaplanmıştır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinadörlüğü ofisleri dahil edilmiştir. İlimiz Karakum mevkiiinde bulunan Dalış Eğitim Merkezi Binası dahil edilmiştir. Deniz Yıldızları Anaokuluna ait kapalı oyun alanı ve hobi serası dahil edilmiştir. (XII) Deniz Yıldızları Anaokuluna ait açık spor alanı ve oyun parkı dahil edilmiştir. (XIII) 8 Kulvarlı Sentetik Koşu Pisti, 1 Adet Sentetik Futbol Sahası, 2 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol Sahası, 1 Adet Mini Futbol Sahası dahil edilmiştir. (XIV) Yıkımı gerçekleştirilen Gerze Meslek Yüksekokulu Eski İdari Hizmet Binası düşülmüştür. (XV) Fen Edebiyat Fakültesine ait olan açık teras kapatılarak yemekhaneye dahil edilmiştir. MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M2) EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI Derslik Laboratuvar Konferans Salonu Kantin/Yeme khane/kafe vb. Lojman Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM

8 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c), (d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa mızın 130 uncu maddesi; MADDE 130. Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3. c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.

9 Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi; MADDE 12. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetl erde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır.

10 B- Teşkilat Yapısı Sinop Üniversitesi; 9 Fakülte, 2 Enstitü, 4 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 12 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10 İdari Birimden oluşmaktadır. Rektör, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere 3 Rektör Yardımcısı görevlendirilmiştir. Üniversitemiz teşkilatının örgütsel yapısı Tablo 2 de gösterilmiştir.

11 Tablo 2: Organizasyon Şeması REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCILARI REKTÖR DANIŞMANLARI GENEL SEKRETERLİK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MERKEZLER Personel Daire Başkanlığı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü KOORDİNATÖRLÜKLER Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi(*) Sanat ve Tasarım Fakültesi(*) Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu(*) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(*) Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kurum Koordinatörlüğü Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlüğü Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (*)Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

12 C- Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları Fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi: Fen-Edebiyat Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun un 18 inci maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemizin I. örgün öğretiminde 584, II. örgün öğretiminde 482 öğrencisi mevcuttur. Fakültemizde 6 sı ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 77 akademik personel ile 9 idari personel görev yapmaktadır.

13 Su Ürünleri Fakültesi: 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yüksekokul olarak kurulmuş ve Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Mart 1986 yılında Sinop'a nakledilen Yüksekokulumuz, 3837 sayılı Kanun la 1992 yılında Fakülte haline dönüştürülmüş olup 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemizin I. örgün öğretiminde 28, II. örgün öğretiminde 5 öğrencisi mevcuttur. Fakültemizde 4 ü ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 37 akademik personel ile 18 idari personel görev yapmaktadır.

14 Eğitim Fakültesi: tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanun un 27. Maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemizin I. örgün öğretiminde 1.308, II. örgün öğretiminde 6 öğrencisi mevcuttur. Fakültemizde 21 i ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 76 akademik personel ile 14 idari personel görev yapmaktadır.

15 Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Kanun la Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak Boyabat ilçesinde kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemizin I. örgün öğretiminde 276, II. örgün öğretiminde 191 öğrencisi mevcuttur. Fakültemizde 5 i ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 21 akademik personel ile 6 idari personel görev yapmaktadır.

16 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: 7 Ekim 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemizin I. örgün öğretiminde 159 öğrencisi mevcuttur. Fakültemizde 10'u ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 40 akademik personel ile 4 idari personel görev yapmaktadır.

17 İlahiyat Fakültesi: 7 Ekim 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi I. örgün öğretiminde 296, II. örgün öğretiminde 185 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemizde 4'ü ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 22 akademik personel ile 5 idari personel görev yapmaktadır.

18 Spor Bilimleri Fakültesi: 05 Haziran 2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulan Spor Bilimleri Fakültesi 50 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamış olup Fakültemizde 5 akademik personel ile 3 idari personel görev yapmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi: 05 Haziran 2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-Öğretime başlanması için çalışmalar devam etmektedir. Fakültemizde 1 akademik personel ile 2 idari personel görev yapmaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi: 01 Kasım 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

19 Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü: Fen bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisansüstü çalışma ve projelere yön vermek üzere; 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanun la Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüzde, 250 Yüksek lisans, 30 Doktora öğrencisi mevcut olup 11 akademik personel ile 5 idari personel görev yapmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü: 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programına 46, Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programına 42 öğrenci olmak üzere toplam 88 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim-öğretimine başlamıştır. Enstitümüzde 2 idari personel görev yapmaktadır.

20 Yüksekokullar Sağlık Yüksekokulu: Sağlık Yüksekokulunun alt yapısını oluşturan, Sinop Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992 Yılında Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan ''Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına dönüştürülmesini hedefleyen protokol gereğince 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla, Mart 1992 tarihlerinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde belirlenen hedefler doğrultusunda ''Sağlık Eğitimi Yeniden Yapılandırma Projesi'' ne yönelik olarak tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sinop Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, diğer 78 Yüksekokul gibi lisans düzeyinde eğitim veren Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülmüş, 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Sağlık Yüksekokulunda hemşirelik bölümü ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulumuzun 442 öğrencisi vardır. Yüksekokulumuzda 7 si ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 20 akademik personel ile 4 idari personel görev yapmaktadır.

21 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: 31 Aralık 2009 tarihli ve sayılı (7. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2009/15661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuzun I. örgün öğretiminde 313, II. örgün öğretiminde 178 öğrencisi mevcuttur. Yüksekokulumuzda 3'ü ÖYP Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 akademik personel ile 9 idari personel görev yapmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu: 08 Nisan 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 01 Kasım 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihli ve 2016/9270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim-öğretime açılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

22 Meslek Yüksekokulları A. Bütçe Giderleri Meslek Yüksekokulu: Yüksekokulumuz tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun I. örgün öğretiminde 1.102, II. örgün öğretiminde 624 öğrencisi vardır. Yüksekokulumuzda 32 akademik personel ile 6 idari personel görev yapmaktadır.

23 Boyabat Meslek Yüksekokulu: Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan Yüksekokulumuz, 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun I. örgün öğretiminde 400, II. örgün öğretiminde 327 öğrencisi vardır. Yüksekokulumuzda 14 akademik personel ile 6 idari personel görev yapmaktadır.

24 Ayancık Meslek Yüksekokulu: Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun un sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun I. örgün öğretiminde 600, II. örgün öğretiminde ise 231 öğrencisi vardır. Yüksekokulumuzda 17 akademik personel ile 5 idari personel görev yapmaktadır.

25 Gerze Meslek Yüksekokulu: Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanun la kurulan Sinop Üniversitesi ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun I. örgün öğretiminde 949, II. örgün öğretiminde 321 öğrencisi vardır. Yüksekokulumuzda 38 akademik personel ile 7 idari personel görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 29 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Kanun la Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuzun 128 öğrencisi mevcuttur. Yüksekokulumuzda 5 akademik personel ile 4 idari personel görev yapmaktadır.

26 D- İnsan Kaynakları Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılı Aralık ayı itibariyle 449 akademik personel, 273 idari personel, 19 daimi işçi olmak üzere toplam 741 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının %60 ı akademik personel, %37 sini idari personel ve %3 ünü daimi işçi oluşturmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı uyarın ca hizmet alımı ihale suretiyle sağlanan temizlik ve diğer hizmetlerinde 140, güvenlik hizmetlerinde 85, kalorifer hizmetlerinde 20 şirket personeli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı diğer hizmetlerde 20 şirket personeli görev yapmaktadır. Akademik Personel: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan Akademik personel sayıları ve 2016 yılı Aralık ayı itibariyle kadroların istihdam şekillerine göre dağılımı aşağıda sunulmuştur. Tablo 3: Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı FAKÜLTE - ENSTİTÜ - YÜKSEKOKUL Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. ÖYP Arş. Gör. Diğe r Okutman Uzman Genel Toplam Rektörlük Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Genel Toplam

27 İdari Personel: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan İdari personel sayıları ve 2016 yılı Aralık ayı itibariyle kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıda sunulmuştur. Tablo 4: İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı BİRİMİ GİH THS SHS AHS YHS Genel Toplam Genel Sekreterlik Strateji Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Genel Toplam

28 Öğrenci Bilgileri: Sinop Üniversitesinde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim programı uygulanmaktadır. Üniversitemizde ön lisans öğrenimi; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup süresi 4 yarıyıldır. Üniversitemizde lisans öğrenimi; Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu nda yapılmakta olup süresi 8 yarıyıldır. Tablo 5: Birim Bazında Mevcut Öğrenci Sayıları FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu LİSANS TOPLAMI Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS TOPLAMI ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL TOPLAM *Üniversitemizde Pedagojik Formasyon alan öğrenci sayısı 284 olup toplam öğrenci sayımız dir.

29 Tablo 6: Kız-Erkek Durumuna Göre Öğrenci Sayılarının Dağılımı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam K E Toplam K E Toplam Kız Erkek Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Yüksek Lisans Doktora Toplam K E Toplam K E Toplam Kız Erkek Genel Toplam Enstitüler TOPLAM Tablo 7: Anabilim Dalları ve Öğrenci Sayılarının Dağılımı Birim Adı Anabilim Dalı Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans Yapan Öğrenci Sayısı Doktora Yapan Öğrenci Sayısı Toplam Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Temel Bilimler Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik İstatistik 3-3 Biyoloji Fen Bilgisi Eğitimi Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Tarih (Tezli) Tarih (Tezsiz) TOPLAM

30 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: - Eğitim, öğretim müfredatını çağın gerekleri ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilemek, - Üniversitede sunulan eğitimi, pratik uygulamalar ile bütünleştirmek, - Bilişim teknolojileri kullanılarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, - Çalışma ortamlarını insan sağlığına ve koşullara uygun hale getirmek, - Üniversitenin tüm çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışmak, - Bilim çalışmalarını desteklemek ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri bir ortam oluşturmak, - Öğretim elemanlarının araştırma, eğitim ve öğretim niteliklerini artırmak. - Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek, - Üniversitenin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak, - Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek. B-AMAÇ VE HEDEFLER: 1- Misyon ve Vizyon Misyon: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle nitelikli bireyler yetiştirmek, bilgiyi üretmek ve toplumun kullanımına sunmak suretiyle bölgesine ve ülkesine katkı sağlamaktır. Vizyon: Çevre yönetimi teknolojileri ve sürdürülebilir çevre alanları öncelikli olmak üzere bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sporda bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştırma stratejisi ve hedefleri olan bir üniversite olmaktır.

31 2 - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler STRATEJİK AMAÇ-1: EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. A1, H1 Her yıl eğitim-öğretimin yürütüldüğü fiziki alanların %15 oranında iyileştirilmesi. A1, H2 Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında genişletilmesi. A1, H yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi. A1, H yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması. A1, H5 Her yıl nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak. A1, H6 Her yıl akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması. A1, H7 Her yıl bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması. STRATEJİK AMAÇ-2: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ ARTTIRMAK. A2, H1 Her yıl ulusal ve uluslararası proje sayısının %20 oranında arttırılması. STRATEJİK AMAÇ-3: BÖLGE KALKINMASINA KATKI SAĞLAMAK. A3, H1 Her yıl yaşam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının %10 arttırılması. STRATEJİK AMAÇ-4: YURT İÇİ VE YURT DIŞI TANINIRLIĞI ARTTIRMAK. A4, H1 Ulusal ve uluslararası toplantı düzenlemek, tanıtım ve fuarlara katılmak suretiyle Tercih Edilen Üniversite niteliğinin geliştirilmesi.

32 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER: PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef Her yıl eğitim-öğretimin yürütüldüğü fiziki alanların %15 oranında iyileştirilmesi. Performans Hedefi 2017 yılında eğitim öğretimin yürütüldüğü fiziki alanlar %15 oranında arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yapım aşamasında olan binaların tamamlanma oranları Yüzde A1, H1, F1, P1 2 Arttırılan derslik,laboratuvar,atölye,sosyal tesis vb.sayısı Adet A1, H1, F2, P1 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bina inşası devam etmekte olan birimlerin binalarının ihtiyaç ve öncelik sırasına göre 1 bitirilerek faaliyete geçirilmeleri, araştırma uygulama alanlarının ve altyapılarının oluşturulması. 2 Kendi binalarında faaliyetlerini sürdüren birimlerin mevcut imkanlarının iyileştirilmesi Genel Toplam

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında genişletilmesi. Performans Hedefi 2017 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında genişletilmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi İnşası bitmiş toplam kapalı alanların yüzölçümü Metrekare A1, H2, F1, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mevcut kapalı alanlara ek kapalı alanların yapılması Genel Toplam

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmes/güncellenmesi. Performans Hedefi 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Güncellenen program sayısı Adet A1, H3, F1, P1 2 Web ortamına aktarılan ders sayısı Adet A1, H3, F1, P2 3 Yabancı dil hazırlık sınıfı koyulan bölüm sayısı Adet A1, H3, F2, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birim düzeyinde ders program ve içeriklerinin her 4 yılda bir ulusal ve uluslararası gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi. 2 Yabancı dil eğitiminde etkinliği arttıracak yöntemlerin kullanılması Genel Toplam

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef 2017 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması. Performans Hedefi 2017 yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Mesleki uygulama saati Saat A1, H4, F2, P1 2 İş birliği yapılan Üniversite sayısı. Adet A1, H4, F1, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması Teknik bölümler başta olmak üzere öncelikle son sınıf öğrencilerinin branşları ile ilgili sanayi 2 işyerlerinde haftanın belli günlerinde çalışma imkanının sağlanması Genel Toplam

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef Her yıl nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak. Performans Hedefi eğitim-öğretim yılında nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi %10'luk dilime giren öğrencilerin tercih etme oranı Yüzde 0,41 0,19 0,42 A1, H5, F1, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Üniversite sınavında %10'luk dilime giren öğrencilere üniversitenin tanıtımı yapılarak 1 üniversitemizi tercih etmelerinin sağlanması Genel Toplam

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef Her yıl akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması. Performans Hedefi 2017 yılında akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Temin edilen akademik ve idari personel sayısı. Sayı A1, H6, F1, P1 2 Mesleki ve etik eğitimi alan personel sayısı. Sayı A1, H6, F1, P2 3 Fiziki mekanların iyileştirilmesine yönelik bütçeden ayrılan ödenek. TL A1, H6, F2, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerin amaçlarına yönelik akademik ve idari personel ihtiyaçlarının saptanması ve 1 akademik personele teşvik sisteminin uygulanması, ayrıca mevcut personele mesleki ve etik eğitimin verilmesi. 2 Akademik ve idari personelin fiziksel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi Genel Toplam

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek. Hedef Her yıl bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması. Performans Hedefi 2017 yılında bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Kullanıcı sayısı. Sayı A1, H7, F1, P1 2 Lisans sayısı. Adet A1, H7, F2, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İnternet erişiminin iyileştirilmesi Gerekli yazılım ve donanımı temin etmek Genel Toplam

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak. Hedef Her yıl ulusal ve uluslararası proje sayısının %20 oranında arttırılması. Performans Hedefi 2017 yılında ulusal ve uluslararası proje sayısının %20 oranında arttırılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Projesi olan öğretim üyesi sayısı. Sayı A2, H1, F1, P1 2 Yıllık araştırma projesi başvuru sayısı. Adet A2, H1, F1, P2 3 Ortalama proje bütçesi. TL A2, H1, F2, P1 4 Proje ödülü alan öğretim üyesi sayısı. Sayı A2, H1, F3, P1 5 AB ve Tübitak tarafından desteklenen proje sayısı. Adet A2, H1, F4, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerden ulusal ve uluslararası düzeyde projeler sunulması veya projelerde görev 1 alınması Projelere verilen destek miktarının arttırılması Proje yapan kişilerin ödüllendirilmesi Avrupa Birliği'nin desteklediği çerçeve programlarına ve TÜBİTAK araştırma fonlarına 4 proje sunulması Genel Toplam

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Bölge Kalkınmasına Katkı Sağlamak. Hedef Her yıl yaşam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının %10 arttırılması. Performans Hedefi 2017 yılında yaşam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının %10 arttırılması. Performans Göstergeleri Halka açık düzenlenen ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel, 1 Adet sempozyum, çalıştay vb.toplantı sayısı. A3, H1, F1, P1 Öğrencilere yönelik, sağlık, sosyal, kültürel, sportif, psikolojik, rehberlik 2 ve danışmanlık hizmetleri kapsamında düzenlenen faaliyetler ile konser, Adet tiyatro, müzik, spor vb. gösteri sayısı. A3, H1, F2, P1 Ölçü Birimi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilimsel toplantılar düzenlemek Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlemek Genel Toplam

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ Amaç Yurt İçi ve Yurt Dışı Tanınırlığı Arttırmak. Hedef Ulusal ve uluslararası toplantı düzenlemek, tanıtımve fuarlara katılmak suretiyle Tercih Edilen Üniversite niteliğinin geliştirilmesi. Performans Hedefi 2017 yılında ulusal ve uluslararası toplantı düzenlemek, tanıtım ve fuarlara katılmak suretiyle Tercih Edilen Üniversite niteliğinin geliştirilmesi. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Ulusal ve uluslararası toplantı ve fuarlara katılan katılımcı sayısı. Sayı A4, H1, F1, P1 2 Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısındaki artış. Sayı A4, H1, F2, P1 3 Web sitesi yıllık ziyaretçi sayısı. Sayı A4, H1, F3, P1 4 Hazırlanan bülten, broşür, katalog, ajanda vb. sayısı. Adet A4, H1, F4, P1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve uluslararası tanıtım ve fuarlara katılımların sağlanması Sinop Üniversitesi tanıtım günleri düzenlenmesi Web sitesinin geliştirilmesi ve yeniliklerin yansıtılması Tanıtım materyallerinin bastırılması Genel Toplam

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında eğitim öğretimin yürütüldüğü fiziki alanlar %15 oranında arttırılacaktır. Bina inşası devam etmekte olan birimlerin binalarının ihtiyaç ve öncelik sırasına göre bitirilerek faaliyete geçirilmeleri, araştırma uygulama alanlarının ve altyapılarının oluşturulması ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

43 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında eğitim öğretimin yürütüldüğü fiziki alanlar %15 oranında arttırılacaktır. Kendi binalarında faaliyetlerini sürdüren birimlerin mevcut imkanlarının iyileştirilmesi ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

44 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında genişletilmesi. Mevcut kapalı alanlara ek kapalı alanların yapılması ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

45

46 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi. Yabancı dil eğitiminde etkinliği arttıracak yöntemlerin kullanılması ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı 70.00

47

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması. Teknik bölümler başta olmak üzere öncelikle son sınıf öğrencilerinin branşları ile ilgili sanayi işyerlerinde haftanın belli günlerinde çalışma imkanının sağlanması ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30.00

49 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ eğitim-öğretim yılında nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak. Üniversite sınavında %10'luk dilime giren öğrencilere üniversitenin tanıtımı yapılarak üniversitemizi tercih etmelerinin sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

50

51 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması. Akademik ve idari personelin fiziksel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, ÖZEL KALEM (GENEL SEKRATERLİK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

52 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması. İnternet erişiminin iyileştirilmesi ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

53

54

55

56

57

58 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi SİNOP ÜNİVERSİTESİ yılında yaşam boyu eğitim faaliyetleri sayılarının %10 arttırılması. Faaliyet Adı Bilimsel toplantılar düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU, AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU, ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK), SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Ekonomik Kod Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Ödenek Toplam Kaynak İhtiyacı

59

60

61

62

63

64 D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI:

65

66 E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017 yılında eğitim öğretimin yürütüldüğü fiziki alanlar %15 oranında arttırılacaktır yılında ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alanların %15 oranında genişletilmesi. Bina inşası devam etmekte olan birimlerin binalarının ihtiyaç ve öncelik sırasına göre bitirilerek faaliyete geçirilmeleri, araştırma uygulama alanlarının ve altyapılarının oluşturulması. Kendi binalarında faaliyetlerini sürdüren birimlerin mevcut imkanlarının iyileştirilmesi. Mevcut kapalı alanlara ek kapalı alanların yapılması. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

67 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2017 yılı sonuna kadar eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaca yanıt verecek biçimde düzenlenmesi/güncellenmesi yılı sonuna kadar uygulamalı eğitim-öğretim oranlarının bölgesel ihtiyaçlara göre arttırılması. SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU Birim düzeyinde ders program ve içeriklerinin her 4 yılda GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU bir ulusal ve uluslararası gelişmelere uygun olarak SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ düzenlenmesi. EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yabancı dil eğitiminde etkinliği arttıracak yöntemlerin kullanılması. Yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması. Teknik bölümler başta olmak üzere öncelikle son sınıf öğrencilerinin branşları ile ilgili sanayi işyerlerinde haftanın belli günlerinde çalışma imkanının sağlanması. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

68 eğitim-öğretim yılında nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etme oranlarını %5 arttırmak. Üniversite sınavında %10'luk dilime giren öğrencilere üniversitenin tanıtımı yapılarak üniversitemizi tercih etmelerinin sağlanması. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2017 yılında akademik ve idari personelin nicelik ve niteliğinin %10 arttırılması. Birimlerin amaçlarına yönelik akademik ve idari personel ihtiyaçlarının saptanması ve akademik personele teşvik sisteminin uygulanması, ayrıca mevcut personele mesleki ve etik eğitimin verilmesi. Akademik ve idari personelin fiziksel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

69 2017 yılında bilgi teknolojileri ile iletişim altyapı kapasitesinin %20 arttırılması. İnternet erişiminin iyileştirilmesi. Gerekli yazılım ve donanımı temin etmek. SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SİNOP SAĞLIK YÜKSEKOKULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

70

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Nihat DALGIN Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Nihat DALGIN Rektör ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör ÖNSÖZ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hususu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. Bu çerçevede kamu idareleri stratejik planlarını hazırlar ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-216 İÇİNDEKİLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...4 BÜTÇE GELİRLERİN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 İÇİNDEKİLER Sunuş... 2 1. Genel Bilgiler........ 3 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar........ 4 1.1.1. Yükseköğretim Kurumları...... 4 1.1.2. Rektör... 5 1.2. Örgüt Yapısı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör SUNUŞ Kamu mali yönetimi reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI-TEMMUZ - 215 İÇİNDEKİLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...4 BÜTÇE GELİRLERİNİN

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3-5. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 6-7. A. Temel Politika ve Öncelikler... 14

İÇİNDEKİLER. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3-5. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 6-7. A. Temel Politika ve Öncelikler... 14 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...... 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU......... 2 I. GENEL BİLGİLER.... 3 A. Yetki Görev ve Sorumluluklar........ 3-5 B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 6-7 C. İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi-SİNOP Şubat-2016 Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 İÇİNDEKİLER Sunuş... 2 1. Genel Bilgiler........ 3 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar........ 4 1.1.1. Yükseköğretim Kurumları...... 4 1.1.2. Rektör... 5 1.2. Örgüt Yapısı

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı Sayfa iii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 4 B-Teşkilat Yapısı... 7 C-Fiziksel

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2013 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Strateji Geliş rme Daire Başkanlığı RİZE - 2016 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) Mart-2016 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /09/2017 Konu : Oryantasyon Eğitimi ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /09/2017 Konu : Oryantasyon Eğitimi ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 13/09/2017-62089 T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEL93M2MZ* Sayı : 75548883-300-E.62089 13/09/2017 Konu : Oryantasyon Eğitimi ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 2017-2018

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2013

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2013 2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 4 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 SUNUŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 7 1.2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 9 1.3.AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2. A. Yetki Görev ve Sorumluluklar... 2. B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU......... 1 I. GENEL BİLGİLER.... 2 A. Yetki Görev ve Sorumluluklar........ 2 B. Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler..... 6 D. İnsan Kaynakları.....

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014 Yılı İdare Performans Programı Sayfa iii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. III. Üç Aylık Dönem

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. III. Üç Aylık Dönem ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Ekim 2013 70,16 75,53 67,13 81,12 95.046.699,00 90.642.423,00 66.681.619,00 68.460.719,00 93.362.326,00 77.916.000,00 62.671.814,00 63.204.431,00 A. BÜTÇE DENGESİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇANKIRI 2014 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI Anabilim dalı kurulması Bölüm/Program kurulması Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Faaliyet Raporları SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı