Ders Kitabı: DDA 158 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2-0 ) 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Kitabı: DDA 158 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2-0 ) 2"

Transkript

1 I. YARIYIL DDA 101 ARAPÇA OKUMA-YAZMA I (5-0) 5 Öğrencilerin özgün Arapça Okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasının sağlanması yanında paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularının yanıtlanması. Kitabu l-kıraa I, Daru s-sekâfe, Fas, Muhammed Adil Şaban, el-kıraatu l-müyessere I, Cantaş Yayınevi, İstanbul, Dr. Mihail Mesud, el-esîl fi l-inşa ve t-ta bir ve t-tahlîl 1, Daru l-kitâbi l-âlemî, Beyrut, 1993, 134 s. DDA 103 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA I (4-0) 4 Öğrencinin Arapça dil yetilerini, temel dil yapılarını özgün Arapça metinler üzerinde pratize etmesi. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh, Cilt I, Daru l-meârif, Kahire, 1964, 88 s. Hüseyin Yazıcı, Arapça da Bağlaçlar ve Yapılar, İstanbul, Osman el-kak, el-arabiyyetu l-muasıra I, Tunus, DDA 105 MORFOLOJİ I (3-0) 3 Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; kelime bilgisini artırma, kelimelerin türeyiş biçimlerini öğretme ve öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji Bölümü s ), İstanbul, İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji s.1-78), Konya M. Sadi Çöğenli, Arapça Fiil Çekimi ve Sarf Bilgisi, Erzurum, Hasan Akdağ, Arap Dilinde Fiiller, Konya Arif Erkan, Açıklamalı Emsile, Bina, Maksud Metin ve Tercemesi, İstanbul, DDA 107 SENTAKS I (3-0) 3 Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel cümlelerini öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Sentaks Bölümü s. 231 vd.), İstanbul, İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Sentaks s. 78 vd.), Konya

2 Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt I, Daru l-meârif, Kahire, Raşid eş-şertûnî, Mebadiu l-arabiyye, Dersaadet, İstanbul. DDA 109 ARAPÇA YAZI TÜRLERİ I (2-0) 2 Öğrencilere Arapça ya ait yazı türlerini tanıtmak, yazı yazma yetilerini geliştirmek; harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarında olan değişikleri kavratmak; güzel yazı yazma yeteneklerini geliştirmek. Güzel Yazı Yazma (Tezhib ve Hat Sanatları) konusunda teorik ve pratik bilgiler vermek, öğrencilerin sanat eğilimlerini yönlendirip, geliştirmek. Kavaidul Hattil Arabi, Haşim MUHAMMED, Beyrut, (Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde) Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, [Hazırlayan: Uğur Derman], 1989, X s., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 277. Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1999. II. YARIYIL DDA 102 ARAPÇA OKUMA-YAZMA II (5-0) 5 DDA 101 ARAPÇA OKUMA-YAZMA I dersinin devamı; yapısal ve kavramsal açıdan daha karmaşık Arapça özgün metinleri anlama ve çözümleme becerilerini geliştirmeye paralel olarak açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisini içeren çeşitli türlerde paragraf kompozisyon becerilerini geliştirme. Kitabu l-kıraa II, Daru s-sekâfe, Fas, Osman el-kak, el-arabiyyetu l-muasıra II, Tunus, Muhammed Adil Şaban, el-kıraatu l-müyessere I, Cantaş Yayınevi, İstanbul, Muhammed el-antaki, Durus fi l-lugati l-arabiyye, Mektebetu ş-şark, Beyrut, DDA 104 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA II (4-0) 4 DDA 107 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA I dersinin devamı; öğrencinin Arapça dil yetilerini özgün Arapça cümleler ve metin üzerinde geliştirmesi. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt II, Daru l-meârif, Kahire, 1964, 164 s. Abdulvehhab Bekir vd., en-nahvu l-arabi, Tunus, Abduh er-racihi, et-tatbiku n-nahvî, 1988, Beyrut. DDA 106 MORFOLOJİ II (3-0) 3 DDA 105 MORFOLOJİ I dersinin devamı; kelime yapıları ve kelime türeme biçimlerinin geri kalan bölümlerinin öğrenciye verilmesi. 2

3 Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji Bölümü s ), İstanbul, İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Morfoloji s.35-78), Konya Antuvan Dahdah, Mucemu s-sarf, Beyrut, M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul, Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Arapça Dilbilgisi; Sarf Nahiv, İstanbul, DDA 108 SENTAKS II (3-0) 3 DDA 107 SENTAKS I dersinin devamı; öğrencinin Arapça dil yetilerini özgün Arapça cümleler ve metinler üzerinde geliştirmesi. Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi (Sentaks Bölümü s. 231 vd.), İstanbul, İbrahim Atman ve diğerleri, Arapça Dilbilgisi (Sentaks s. 78 vd.), Konya M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul, Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu, Arapça Dilbilgisi; Sarf Nahiv, İstanbul, Muhammed Iyd, en-nahvu l-musaffa, Kahire Mahmud Hüsni Moğolise, en-nahvu ş-şafi, Amman, DDA 110 ARAPÇA YAZI TÜRLERİ II (2-0) 2 Arapça Yazı Türleri I in devamı; Arapça ya ait yazı türlerinde uygulamalar yapmak, yazı yazma yetilerini geliştirmek; harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarında olan değişikleri kavratmak; güzel yazı yazma yeteneklerini geliştirmek. Güzel Yazı Yazma (Tezhib ve Hat Sanatları) konusunda teorik ve pratik bilgiler vermek, öğrencilerin sanat eğilimlerini yönlendirip, geliştirmek. Kavaidul Hattil Arabi, Haşim MUHAMMED, Beyrut, (Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde) Kalem Güzeli, Mahmud Bedreddin Yazır, [Hazırlayan: Uğur Derman], 1989, X s., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 277. Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1999. DDA 158 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2-0 ) 2 Bilgisayarı tanıtma, işletim sistemleri hakkında genel bilgiler verme, operatörlük düzeyinde bilgisayarı öğretme, ofis işletim sistemlerinden kelime işlemcilere hakimiyet sağlama, veritabanı programları hakkında öğrencileri bilgilendirme. Ayrıca veri saklama, arama motorları ve alanla ilgili elektronik ortamdaki kütüphanelerden en etkin ve verimli faydalanmayı öğrenme. Bilgisayar ortamında Farsça yazma, yazışma ve elektronik verilerden faydalanma. 3

4 İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Erdal Coşkun, Mehmet Duran, Bilgisayara Giriş Bilgisayar Kullanımı, İstanbul, Microsofot Windows ve Office uygulamaları ile ilgili yardımcı kitap ve kaynaklar. III. YARIYIL DDA 201 ARAPÇA KONUŞMA I (4-0) 4 Öğrencilere basit düzeyde Arapça konuşma becerileri kazandırmak. Günlük diyaloglar, alışveriş, basit düzeydeki telefon görüşmelerini yapabilecekleri temel kalıpları ve kelimeleri öğretmek, Arapça fonetik kazandırmak ve pratikler yaptırmak. Hüseyin Yazıcı, Tüm Yönleri ile Telaffuzlu Arapça Konuşma, Deniz Kitabevi, İstanbul. Heyet, Modern Arapça Öğretimi (13 Kaset), Cantaş Y., İstanbul. DDA 203 METİN ÜZERİNDE UYGULAMA III (4-0) 4 Öğrencinin dilbilgisi derslerinde elde ettiği dil yetileri ve becerilerini özgün Arapça cümleler bağlamında pratike ederek geliştirmesi. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt III, Daru l-meârif, Kahire, 1964, 88 s. Abdulvehhab Bekir vd., en-nahvu l-arabi, Tunus, Abduh er-racihi, et-tatbiku n-nahvî, 1988, Beyrut. DDA 205 MORFOLOJİ III (3-0) 3 Öğrencilerin Arapça dil yetilerini daha ileri bir düzeye çekmek ve dil kullanımlarını geliştirmek; kelime bilgisini artırmak, kelimelerin türeyiş biçimlerini öğretmek ve öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda daha ileri düzeye ulaştırmak. Antoine ed-dahdah, Mu cemu l-vesît fî Tasrîfi l-ef al, Librairie du Liban, Ahmet el-hus, Kıssatu l-i rab I, Dımeşk, Mustafa el-galayînî, Camiu d-durusi l-arabiyye I, Beyrut, DDA 207 SENTAKS III (3-0) 3 Öğrencilerin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel cümlelerini öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt III, Daru l-meârif, Kahire,

5 Raşid eş-şertûnî, Mebadiu l-arabiyye III, Dersaadet, İstanbul. Ahmet el-hus, Kıssatu l-i rab II, Dımeşk, Antoine ed-dahdah, Mu cemu Luğati n-nahvi l-arabî, Librairie du Liban, Raşid eş-şertûnî, Mebadiu l-arabiyye III, Dersaadet, İstanbul. DDA 209 ÇAĞDAŞ ARAP KÜLTÜRÜ I (2-0 ) 2 Son Dönem Arap Edebiyat ve Şiiri ile ilgili bilgilerin ve dolayısıyla günümüz Arap kültürünün tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması. Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul, Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınevi, İstanbul, Muhammed Abid el-cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Alkım Yayınevi, Ankara Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları ( ), Türkiye İş Bankası Yayınları, 1991, Ankara. Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara Filip Di Tarrazi, Tarihu s-sahafeti l-arabiyye 2 Cilt., Daru Sadır, Beyrut M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, Lewis, Bernard. Tarihte Araplar. çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, DDA 211ARAPÇA KOLAY METİNLER (2-0 ) 2 Arapça ile ilgili basit düzeyde kaleme alınan metin okuma ve incelemesini kapsamaktadır. El-Kırâatu l-arabiyyetu l- Müyessere, Komisyon, Riyad. IV. YARIYIL DDA 202 ARAPÇA KONUŞMA II (4-0) 4 Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinliklerini yapma. Heyet, Arabiyyetu Vesâili l-a lam I (3 Kaset), Kahire Amerikan Üniversitesi, Kahire, Heyet, Modern Arapça Öğretimi (13 Kaset), Cantaş Y., İstanbul. Hüseyin Yazıcı, Tüm Yönleri ile Telaffuzlu Arapça Konuşma, Deniz Kitabevi, İstanbul. Pratik Arapça Konuşma, el-menahil, (3 CD) DDA 204 TÜRKÇE DEN ARAPÇA YA ÇEVİRİ (4-0) 4 5

6 Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin Arapça ya çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri. Emrullah İşler, Musa Yıldız, Arapça Çeviri Kılavuzu, Ankara 2000, 254 s. Hüseyin Yazıcı, Arapça da Bağlaçlar ve Yapılar, İstanbul, Meral Çörtü, Arapça da Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri, İstanbul, Arapça Türkçe Sözlük, Türkçe Arapça Sözlük. DDA 206 MORFOLOJİ IV (3-0) 3 DDA 205 MORFOLOJİ III dersinin devamı; öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin arasındaki ilişkileri kurmak. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt es-saneviyye I, Daru l-meârif, Kahire, Ahmet el-hus, Kıssatu l-i rab II, Dımeşk, Mustafa el-galayînî, Camiu d-durusi l-arabiyye I, Beyrut, Antoine ed-dahdah, Mu cemu l-vesît fî Tasrîfi l-ef al, Librairie du Liban, DDA 208 SENTAKS IV (3-0) 3 DDA 207 SENTAKS III dersinin devamı; dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. Ali Carim, Mustafa Emin, en-nahvu l-vâdıh Cilt IV, Daru l-meârif, Kahire, Raşid eş-şertûnî, Mebadiu l-arabiyye IV, Dersaadet, İstanbul. Mustafa el-galayin, Camiu d-durusi l-arabiyye, Beyrut DDA 210 ÇAĞDAŞ ARAP KÜLTÜRÜ II (2-0 ) 2 Çağdaş Arap Kültürü I dersinin devamı olup günümüz Arap kültürünü ve Arap Dünyasının tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması. Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul, Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınevi, İstanbul, Muhammed Abid el-cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Alkım Yayınevi, Ankara Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları ( ), Türkiye İş Bankası Yayınları, 1991, Ankara. Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara

7 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Albert Hourani, İslam Dünyası ve Batılılaşma; Değişim ve Sorunlar, Yöneliş Yayınları, İstanbul. Filip Di Tarrazi, Tarihu s-sahafeti l-arabiyye 2 Cilt., Daru Sadır, Beyrut M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, Lewis, Bernard. Tarihte Araplar, çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, DDA 212 KLASİK ARAP KÜLTÜRÜ I (2-0 ) 2 Son Dönem Arap Edebiyat ve Şiiri ile ilgili bilgilerin ve dolayısıyla günümüz Arap kültürünün tanıtılması ve bununla ilgili edebi çalışmaların ele alınması. Mahmud Esad, İslamiyet Öncesi Araplar, Marifet Yayınları, İstanbul, Şemsettin Günaltay, İslamiyet Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, Ankara Mehmet Zeki Canan, İslam Tarihi; Cahiliye Devri, İstanbul, Muhammed Abid el-cabiri, Kültürel Mirasımız ve Biz, Kitabevi Y, İstanbul M. M. Şerif, İslam Düşünce Tarihi 4 cilt, İnsan Yayınları, İstanbul, Lewis, Bernard. Tarihte Araplar. çev. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, V. YARIYIL DDA 301 EDEBİYAT TARİHİ (Cahiliye-Emevi) I (2-0) 2 Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; edebi dönemlerin ve akımların tanıtılması, bunları temsil eden eserlerin incelenmesi. Mehmet Fehmi, Tarih-i Edebiyatı Arabiyye, İstanbul, Ahmed Emin, Fecru l-islam, Kahire, Nasıruddin el-esed, Masadiru ş-şi ri l-cahili, Amman, Mehmet Zeki Canan, İslam Tarihi; Cahiliye Devri, İstanbul, DDA 303 FARSÇA I (2-0) 2 Dersin amacı, Farsça yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. Farsça Metinler I-II, Prof. Dr. M.Nazif Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vanlıoğlu, Erzurum Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran 7

8 AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst DDA 305 KLASİK METİNLER I (4-0) 4 Arap Edebiyatı nın klasik dönem şiir ve nesir alanında verilen ünlü edebi yapıtların tanıtılması; çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanması. Osman Soyyiğit, el-edebu l-arabi, İstanbul, Hanna el-fâhûrî, el-mucez fi l-edebi l-arabiyyi ve Tarihihi; el-edebu l-arabiyyü l-kadim, Beyrut, DDA 307 KOMPOZİSYON-KONUŞMA I (2-0) 2 Yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler ve paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma, makale yazma becerilerinin geliştirilmesinin yanında çeşitli etkinliklerle öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme; özgün okuma, konuşma, şiir dinleme; bunlara ilişkin öğrencilerin etkin katılımlarıyla etkileşime dayalı konuşma etkinliklerini yapma. Mihael Mesud, el-esîl fi l-inşai ve t-ta bir ve t-tahlil I-II, Beyrut Heyet, Arapça Mektuplaşma Örnekleri, Cantaş Yayınları, İstanbul,1986. Kemal Halaylı, Mu cemu Kunuzi l-emsâl ve l-hikemi l-arabiyye, Mektebetu Lubnan, Beyrut, DDA 309 MODERN METİNLER I (4-0) 4 Arap Edebiyatı nın modern dönem edebi yapıtların çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanarak anlaşılması ve tanıtılması. Emrullah İşler ve Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Ankara, Hüseyin Yazıcı ve diğerleri, Arapça Modern Metinler, İstanbul, Osman el-kak, el-arabiyyetu l-muasıra II, Tunus, Ahmet el-haşimi, Cevâhiru l-edeb, Beyrut, Azmi Yüksel, Çağdaş Arap Edebiyatından Seçmeler, Ankara Raji M. Rammuny, Advanced Standard Arabic, Part One, Michigan, DDA 311 OSMANLICA I (2-0) 2 Dersin amacı; Osmanlıca yı okuyup-yazmayı öğretmektir. Öğrencilerin Osmanlı yahut Cumhuriyet arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleri, buna ilaveten Osmanlıca da geçen Farsça unsurları çözümleyebilmeleri, istenilen bilgi düzeyi olarak hedeflenmiştir. Muharrem Ergin; Osmanlıca Dersleri,.İstanbul,

9 Osmanlıca Türkçe Sözlük. Lüğat-ı Naci, Muallim NACİ, Çağrı Yayınları, İstanbul, Günergün, F. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, VI. YARIYIL DDA 302 EDEBİYAT TARİHİ (Cahiliye-Emevi) II (2-0) 2 Cahili ve Emevi dönemlerindeki edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama; bu dönemlerin ve akımların tanıtılması, edebi çözümleme ve eleştiri ilkelerinin ileri düzey metinlere uygulanması. Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, Şevki Dayf, el-asru l-cahili, İslami, ed-düvel ve l-imarat, Kahire, Ahmet el-hufi, Edebu s-siyase fi l-asri l-emevi, Beyrut, İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam, Emeviler, T.D.V. Yay.,Ankara İrfan Aycan, Mahfuz Söylemez, İdeolojik Tarih Okumaları, Ankara Levent Öztürk, Câhiliye Arapları, İstanbul DDA 304 FARSÇA II (2-0) 2 DDA 303 FARSÇA I dersinin devamı olup amacı; Farsça yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. Farsça Okuma Kitabı, Dr. İsa SAYF, Ankara Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran Farsi Devvom-i Debistan, 1352, Tahran Farsça Kolay Metinler, Prof. Dr. Mehmet KANAR, Çantay Kitabevi, İstanbul, AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst DDA 306 KLASİK METİNLER II (4-0) 4 DDA 305 KLASİK METİNLER I dersinin devamı; Klasik Arap Edebiyatı nın incelenmesi iyi bir şekilde kavranabilmesi için eleştirel yaklaşımların çözümlenmesi. Arap Edebiyatı nın klasik dönem şiir ve nesir alanında verilen ünlü edebi yapıtların tanıtılması; çözümleme ve eleştiri ilkelerinin bunlar üzerinde uygulanması. Osman Zeki Soyyiğit, el-edebu l-arabi, İstanbul,

10 Mehmet Fehmi, Tarih-i Edebiyat-ı Arabiyye, İstanbul, Ahmet el-haşimi, Cevâhiru l-edeb, Beyrut, DDA 308 KOMPOZİSYON-KONUŞMA II (2-0) 2 DDA 307 KOMPOZİSYON-KONUŞMA I dersinin devamı; paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme, paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama, açıklama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi içeren farklı türlerde paragraf ve kompozisyon becerilerini geliştirme. Öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini arttıran etkinliklerde bulunma; öğrencilerin ürettikleri konuşma etkinliklerini sunma. Cüneyt Eren, Arapça Konuşma, Erzurum, DDA 310 MODERN METİNLER II (4-0) 4 DDA 309 MODERN METİNLER I dersinin devamı; Çağdaş Arap Edebiyatı nın ünlü yapıtlarının ileri düzey eleştiri ilkeleri ile inceleme ve çözümleme becerilerini geliştirme. Emrullah İşler ve Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, Ankara, Hüseyin Yazıcı ve diğerleri, Arapça Modern Metinler, İstanbul, Osman el-kak, el-arabiyyetu l-muasıra II, Tunus, Ahmet el-haşimi, Cevâhiru l-edeb, Beyrut, Azmi Yüksel, Çağdaş Arap Edebiyatından Seçmeler, Ankara Raji M. Rammuny, Advanced Standard Arabic, Part One, Michigan, DDA 312 OSMANLICA II (2-0) 2 DDF 311 Osmanlıca I dersinin devamı olan bu dersin amacı; Osmanlıca yı okuyup-yazmayı öğretmektir. Öğrencilerin Osmanlı yahut Cumhuriyet arşivlerinde karşılaşacakları belgeleri okuyabilmeleri, bunun yanı sıra el yazma eserlerden yararlanırken güçlük çekmemeleri, buna ilaveten Osmanlıca da geçen Arapça ve Farsça unsurları çözümleyebilmeleri, istenilen bilgi düzeyi olarak hedeflenmiştir. Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin. Osmanlıca Türkçe Sözlük. Lüğat-ı Naci, Muallim NACİ, Çağrı Yayınları, İstanbul, VII. YARIYIL DDA 401 EDEBİ SANATLAR (3-0) 3 10

11 Bu derste edebi ürünlerde yaygın olarak kullanılan edebi sanatlar üzerinde durularak belagatla ilgili beyan, bediî ve meanî ilimlerinin temel kavramları ve konuları tanıtılır. Ali el-carim, Mustafa Emin, el-belagatü l-vâdıha, Kahraman Yayınları, İstanbul, Ahmed el-haşimi, Cevahiru l-belaga, Kahraman Yayınları, İstanbul, Mehmet Kaya Bilgegil, Edebiyat Sanatları Bilgi ve Teorisi, Erzurum. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurum Yayınları, Fuad Köprülü, Arap Edebiyatında Mersiye, İstanbul, DDA 403 EDEBİYAT TARİHİ (Abbasi-Endülüs) I (4-0) 4 Bu derste öğrenciler, Arap Edebiyatı nın Abbasi ve Endülüs evreleri ile tanışırlar. Bu iki döneme ait edebiyatçıların biyografileri, şiir ve nesir örnekleri üzerinde durulur. Şiir ve nesir şekil ve muhteva açısından irdelenerek Arap Edebiyatı nın mantalitesinin kavranması hedeflenir. Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, Cevdet er-rukabi, Fi l-edebi l-endülüsi, Daru l-mearif, Şam, Ahmed Emin, Duha l-islam, Kahire Şevki Dayf, el-asru l-abbasi el-evvl ve s-sani, Kahire, DDA 405 FARSÇA III (2-0) 2 Dersin amacı, Farsça yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. Farsça Dilbilgisi, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK, Ankara Farsça Gramer, Prof. Dr. M.Nazif ŞAHİNOĞLU, Sarf kısmı, İst Farsça Dilbilgisi, Doç. Dr. Nimet YILDIRIM, Erzurum DDF 407 GENEL DİLBİLİM I (4-0) 4 Bu derste dilbiliminin belli başlı dalları olan fonetik, fonoloji, morfoloji, semantik, sentaks, psikodilbilim, sosyodilbilim alanlarında temel bilgiler verilir. Öğretilen dilin diğer diller arasındaki yeri, doğuşu ve gelişmesi gibi dil tarihi konuları da ele alır. Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, Ankara, Mahmud Fehmi Zeydan, Fi Felsefeti l-luğa, Beyrut, Ferdinand SAUSSURE (1998) Genel Dilbilim Dersleri Çev. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual. 11

12 Francis P. Dinneen, An Introduction to General Linguistics, Holt, Rinehart and Wiston, Newyork, DDA 409 KLASİK ARAP ŞİİRİ (3-0) 3 İslam öncesi dönemle başlayan klasik Arap şiiri, cahilî, Emevi ve Abbasi dönemleri olmak üzere üç ayrı dönemde incelenir. Her üç döneme ait şairlerin eserlerinden şiir örnekleri üzerinde durulur. Şiirin geçirdiği evreler, temel özellikler ve şiirin belli başlı konuları ele alınır. Bunlarla bağlantılı olarak Cahili, Emevi ve Abbasi medeniyetlerinin temel dinamikleri de incelenir. Ez-Zevzeni, Şerhu l-muallakati s-seb, Beyrut Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, İmaj Y., Ankara, VIII. YARIYIL DDA 402 ÇAĞDAŞ ARAP EDEBİYATI ROMAN HİKAYE (3-0) 3 Arap Edebiyatı nda roman ve hikayenin doğuşu, gelişmesi, Mısır, Irak, Suriye, Cezayir ve Ürdün gibi ülkelerdeki roman ve hikaye yazarlarının eserlerinden örnekler dersin temel unsurlarındandır. Rahmi Er, Modern Mısır Romanı, Ankara, Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), Çev. Bedrettin Aytaç, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Y., İstanbul, Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim, İstanbul, Abdurrahman Munif, Necib Mahfuz, Taha Hüseyin, Tevfik el-hakim in romanları ve hikayelerinden seçkiler. Hanna el-fahuri, el-mucez fi l-edebi l-arabiyyi ve Tarihihi; el-edebu l-arabiyyü l-hadis, Beyrut. DDA 404 EDEBİYAT TARİHİ (Osmanlı-Modern) II (4-0) 4 Bu ders Arap edebiyatı tarihinin son evresi olan Osmanlı ve modern dönemlerini kaplar. Arap Edebiyatının bu iki döneme ait edebi özelliklerinin yanı sıra önemli edebiyatçılarının biyografileri ve yapıtları üzerinde durulur. Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl), Çev. Bedrettin Aytaç, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Hanna el-fahuri, el-mucez fi l-edebi l-arabiyyi ve Tarihihi; el-edebu l-arabiyyü l-hadîs, Beyrut, Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurum Yayınları,

13 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (Arap Edebiyatı Bölümü, s ), İstanbul, Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Rahmi Er, Modern Mısır Romanı, Ankara DDA 406 FARSÇA IV (2-0) 2 DDA 405 FARSÇA III dersinin devamı olup amacı; Farsça yı okuyup yazmayı öğretmektir. Hedeflenen bilgi düzeyi öğrencilerin orta düzeyde Farsça metin ve belgeleri okuyabilmeleri, Türkçe ye çevirebilmeleridir. Bunun yanı sıra Arapça ve Osmanlıca da geçen Farsça unsurların tespitinde kolaylık sağlaması amaçlanmıştır. Farsça metinler I-II, prof. Dr. M.Nazif Şahinoğlu, yard. Doç.Dr. Mehmet Vanlıoğlu, Erzurum. AZFA Farsça Öğretim Seti, 1. Kitap, Prof. Dr. Yedullah SEMERE, İst Farsi Yekom-i Debistan, 1352, Tahran. DDA 408 GENEL DİLBİLİM II (4-0) 4 DDA 407 Genel Dilbilim I dersinin devamı olan bu derste; genel dilbilim akımları ele alınır. Modern dilbilim kuramcılarının dil, dilbilim, edebiyat eleştirisi ve göstergebilim kuramları ile ilgili görüşler genel olarak tanıtılır. Ayrıca klasik Arap dilcilerinin bu alanlardaki paralel görüşleri ile karşılaştırmalara yer verilir. Zeynel KIRAN, Dilbilim Akımları, Onur Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi Ankara, l986. Abduh er-racihi, Fikhu l-luğa fi l-kütübi l-arabiyye, Beyrut, Mahmud es-sa ran, İlmu l-luğa, Beyrut,tsz. Maurice Olender, Cennetin Dilleri; Tanrısal Bir Çift: Ariler ve Samiler, Dost Kitabevi, Ankara, Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu, Ankara, l990. Doğan AKSAN, Dilbilim Seçkisi, Türk Dil Kurumu, Ankara, l982. Salah Abdu 1-Mecid el-arabi, Ta allumu 1-Lugati 1-Hayye ve Ta limuha, Beyrut, l983. A Dictionary of Modern Linguistic Terms, Compiled by A committee of Arab Linguists, Librairie du Liban, Beyrut, Dilbilim Araştırmaları, Hitit Yayınevi, Ankara, Mehmet RİFAT, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, Düzlem Yay., İstanbul. 199O. Berke Vardar Yönetiminde Koms, XX.Yüzyıl Dilbilimi,. T.D.K. Ankara Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı T.D.K. 379 ve 38O.sayı DDA 410 MODERN ARAP ŞİİRİ (3-0) 3 Bu derste başlangıcı 19. yüzyıl olarak kabul edilen modern Arap şiirinin önde gelen isimleri ve şiirleri üzerinde durulur. Buna paralel olarak şiir akımları ile ilgili temel değerlendirmeler yapılır. Bu unsurlar incelenirken Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Cezayir gibi ülkelerdeki önemli şairlerin yapıtları taranır. 13

14 14

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ AITB191 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları

Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ. Bölümdeki öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, başlıca araştırma alanları A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI: Bölüm koordinatörünün adı soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ Bölüm koordinatörünün adresi: AKÜ F.E.F. TDE Bölümü ANS Kampüsü 0300 Afyonkarahisar / Türkiye Bölüm koordinatörünün

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI ANKARA 2013 1 Bu eğitim programının ihtisas eğitiminde uygulanması, 01.02. 2013 tarihli ve 118 sayılı Başkanlık

Detaylı

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR TRN 101 İngilizce Yazı Becerisi I (3-0 ) 3 Bu derste, İngilizce dil yapısı ve sözdizimi ele alınarak öğrencilerin ileri düzey akademik

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR *

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * Prof Dr. Salâh Abdulmecîd el-arabi ** Arş. Gör. Gökhan Sebati IŞKIN *** Yabancı dil öğretim felsefesi dil okulları içerisinde genel olarak iki dilbilim okulunda kendisini

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK'

YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi İLAHİY AT F AKÜLTESİ DERGiSi SA YI: 2, ARALIK 1998 -Riyad Arap Dil Enstitüsü Ö rneğ i- YRD. DOC. DR. YAKUP CiVELEK' Dil, insanların birbirleriyle diyalog kurabilmeleri, duygu ve

Detaylı

MTB 102 F FRANSIZCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I 3 0 3 MTB 101 F dersinin devamıdır.

MTB 102 F FRANSIZCA-TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I 3 0 3 MTB 101 F dersinin devamıdır. T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ /BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TÜRKÇE/İNGİLİZCE/FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMININ DERS İÇERİKLERİ 1.sınıf MTB 101 F FRANSIZCA-TÜRKÇE

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ(I.Ö-II.Ö) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF, 1. YARI YIL TDE13101 TÜRK DİLİNİN SES BİLGİSİ 3 0 3 3 6 ZORUNLU Türkiye Türkçesi merkez

Detaylı

NÜSHA ISSN 1303-0752

NÜSHA ISSN 1303-0752 NÜSHA Ş ISSN 1303-0752 ş Chicago Üniversitesinde Arapça Öğretimi Arap Şiirinde Lâmiyyeler ve İbnu l-verdî ye Nispet Edilen Risâle: Nasîhatu l-ihvân ve Murşidetu l-hullân Nazmın ve Nesrin İçerisinde İsti

Detaylı