GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!"

Transkript

1 GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

2 ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA... 6 TRT... 7 İNSAN HAKLARI... 7 LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ... 8 EKONOMİ... 8 İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ... 9 VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Lojistik Katma Değeri Yüksek Olan Ürünler (Hizmet Sektörü) Turizm YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ DÜŞÜK KALİTELİ OLMASI 16 YÜKSEK MALİ KALDIRAÇ KULLANIMINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER DÖVİZ KREDİ KULLANIMINI SINIRLAYACAK ÖNERİLER TASARRUF POLİTİKAMIZ ii

3 VERGİ POLİTİKAMIZ KADIN POLİTİKAMIZ GENÇLİK ÇOCUK HAKLARI YAŞLILARA SAYGI ENGELLİ HAKLARI VE ENGELSİZ TOPLUMSAL YAŞAM SOSYAL POLİTİKALAR DEVLET İTİBAR KARTI EMEKÇİ KARTI SOSYAL KONUT EDİNDİRME PROJESİ ; ULUSAL SAĞLIK POLİTİKAMIZ ULUSAL EĞİTİM POLİTİKAMIZ ÜNİVERSİTELERİMİZ ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR İŞ GÜVENLİĞİ ULUSAL MADEN POLİTİKAMIZ STAJYERLER ASKERLİK ASKERLER EMEKLİLER POLİS TEŞKİLATI TAKSİ ŞÖFÖRLERİ ŞEHİR PLANLAMASI YEREL YÖNETİMLER ULAŞIM ÇEVRE POLİTİKASI ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI iii

4 BİLİŞİM POLİTİKAMIZ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ SOSYAL GÜVENLİK ESNAF SANATKÂR SANAYİLEŞME POLİTİKALARI DIŞ POLİTİKA AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKAMIZ ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKASI SU POLİTİKASI TÜRKİYE DE SIĞINMACILAR SORUNU UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI SPOR TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİ HAKLARI HAYVAN HAKLARI iv

5 ANADOLU PARTİSİ Yolsuzlukla mücadele, medya ve yargının bağımsız kılınması, ülkemizin üretim modellerinin değiştirilmesi, yenilenebilir enerji, programlı tarım ve ekonomi politikası, ülkemizin öz kaynaklarıyla teknoloji üretimi yapmasını sağlamaya yönelik bilimsel eğitim sisteminin kurulması, halkçı ekonomik politikaların uygulanması; kadın, çocuk hakları, çevre ve hayvan hakları konularında DEVRİMCİYİZ; Çoğulculuk, inanç ve kültürlere saygı konusunda DEMOKRATIZ; Cumhuriyet değerlerinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin, kadın-erkek eşitliğinin, eşit yurttaşlığın, çağdaş ulus devletin, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, emeğin kutsallığının, laikliğin, demokratik hukuk devletinin, doğal kaynaklarımızın, tarihi değerlerimizin muhafaza edilip korunması konularında MUHAFAZAKÂRIZ; Ulusal değerlere bağlılık, sosyal devletin güçlenmesi konularında ULUSALCIYIZ. AMA her şeyden önce ve en önemlisi sonuna kadar ÖZGÜRLÜKÇÜ ve sonuna kadar CUMHURİYETÇİYİZ. Ülkemizde bugüne kadar uygulanan; parti içi demokrasiye, şeffaflığa, eşitliğe, temsilde adalet ilkelerine aykırı ve lidere biat üzerine kurulu eski siyaset anlayışını reddediyoruz. YENİ SİYASET anlayışımız; - Parti içi demokrasiyi, takım çalışmasını, çoğulculuğu, demokratik kitle örgütlerini, toplumun her yaştan ve her kesimden temsilcilerini demokratik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. - Baskıcı değil demokratik, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü, cezalandırıcı değil özendirici, tutucu değil yenilikçi, gelişmeye ve eleştiriye açık, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, dayanışmayı öngören çağdaş ve uygar bir siyaset anlayışıdır. - Etnik kimlik ve din üzerinden ve toplumu ayrıştırıcı siyaset anlayışını reddeder. - Her türlü çıkara dayalı yandaşlık anlayışını reddeder. Siyaseti bir rant alanı olarak gören zihniyetle mücadele eder. - Temsilde adalet ve eşitlik ilkesinin sağlanması, toplumsal uzlaşma yollarını aralaması ve zorlaması için seçim barajının kaldırılmasını savunur.

6 SEÇİM BİLDİRGEMİZ TERÖR SORUNU Hangi nedenle olursa olsun, nerden gelirse gelsin terörün özgürlüklerin ve demokrasinin en büyük düşmanı olduğu, bölgede var olan hiçbir sorunun terör yöntemiyle çözülemeyeceği inancını muhafaza ederek; ülkemizin tüm kültürel, etnik, inanç ve bölgesel çeşitliliğini ulusal zenginlik olarak görüyor ve her birini saygın kabul ediyoruz. Millet kavramından anladığımız; bu zenginliklerden hiç birinin bir diğerine feda edilmemesi, kapsayıcı, bütünleştirici ve yaşatıcı olmasıdır. Tüm yurttaşlarımızın dil, kültür, etnik köken ve inanç değerlerine saygılı olmak, geliştirilmesine olanak sağlamak insan haklarının gereğidir. Silahların gölgesinde bir çözüm süreci yürütülemez. Topraklarımızda 40 yıldır süregelen terör bir insanlık suçudur ve sadece iktidar partisinin çözüm süreci adı altında yürüteceği ve sonuç alabileceği bir mesele değildir. Terör örgütünün silah bırakması önkoşuluyla tüm siyasi partilerin, ilgili demokratik kitle örgütlerinin ve tüm toplum katmanlarının temsilcilerinin içinde bulunacağı TOPLUMSAL HUZUR PLATFORMU oluşturarak derinlikli ve birlikte yaşama kararını da pekiştirici bir çalışma süreci ile sağlıklı sonuç getirecek bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin özgürlükler ve demokrasi standardını yükselteceğiz. BAŞKANLIK SİSTEMİ Başkanlık sistemi adı altında önümüze getirilen sistem, yasama, yürütme ve yargı gücünün tek kişi denetimine verilmesidir ki, bunun demokrasi ile açıklanması mümkün değildir. Devlet yönetiminde yetki ne kadar az insana bölüştürülürse ve denetim mekanizmaları yok edilirse, sistem o kadar baskıcı ve anti-demokratik olur. Parlamenter sistemi yeniden işler hale getirip güçlendireceğiz. Cumhuriyet ve parlamenter demokrasi vazgeçilmezimizdir. Ülkemizin tek adam anlayışı ile yönetilmesini kesinlikle reddediyoruz. Parlamenter demokrasiyi güçlendirmek kapsamında; - Ülke bazında seçim barajını kaldıracağız. - Lider sultasını yıkmak ve parti içi demokrasiyi sağlamak için Siyasi Partiler Kanunu nu değiştireceğiz. - Meclis te gerçek anlamda çoğulculuğu sağlamak için çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiye hegemonya sağlayan TBMM İç Tüzüğü nü değiştirecek; parlamentonun yürütme üzerinde etkin denetimi temeline dayanan İç Tüzüğü yürürlüğe koyacağız. - Siyasi partilere üye kayıt yetkisini Seçim Kurullarına devredeceğiz. 2

7 - Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek amacıyla Doğrudan Yasa Teklifi sistemini getireceğiz. Bu sistemde en az vatandaşın imzası ile TBMM ye sunulacak yasa tekliflerinin komisyon ve genel kurul gündemine alınmasını zorunlu kılacağız. DEMOKRASİ Çoğulcu parlamenter demokrasiyi geliştirerek Cumhuriyeti güçlendireceğiz. Temelinde, kuvvetler ayrılığı, iktidarı denetleyen, yanlışlarını işaret edip halka bilgi sunan özgür basın, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve hepsinin odağında tümünü denetleyebilecek bağımsız ve tarafsız yargı bulunan gerçek demokrasiyi inşa edeceğiz. Demokrasinin zorunlu şartları olan; - Siyasal hak ve özgürlüklerin etkin şekilde kullanılmasını, - Örgütlenme, ifade ve toplanma özgürlüğünü, - Hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğünü, - Kuvvetler ayrılığını, - Kamu yönetiminde ve tüm siyasi süreçlerde açıklığı ve şeffaflığı, - Demokratik kitle örgütlerinin toplumsal istek oluşumunda ve bunun siyasal karar alma sürecine aktarılmasında etkin olmasını, - Barış - hoşgörü - uzlaşma gibi kültürel değerlerin toplumda yerleşmesini, - Yurttaşların haklarını korkmadan arayabilmesini, gençlerin uygulamalara ilişkin itirazlarını ve geleceklerine ilişkin kaygılarını özgürce dile getirebilmelerini, - Herkesin eşit bir biçimde bilgi edinme, bilgi ve düşüncesini yayma özgürlük ve olanağına sahip olmasını, -Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altında olmasını mutlak biçimde sağlayacağız. Muhalefeti susturmayı hedefleyen baskılar, gazeteci ve yazarların gazetecilik ve yazarlık faaliyetleri nedeniyle yargılanmaları, kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerini aşacak sürelerle cezaevlerinde tutulmaları, basılmamış kitapların imha edilmesi, yasaklanması ve benzeri doğrudan sansüre yönelik uygulamalar ile muhalif olanların yargı kararı olmadan işten atılma, işsiz kalma, hatta hapse girme tehdidi altında tutulmaları, örtülü olarak biat edenler dışındakilere ifade özgürlüğünü yasaklamaya yönelik tüm eylemlerin sorumlularının topluma hesap vermelerini sağlayacağız. Tüm evlerin, herkesin kendini kontrol edip susturduğu birer cezaevine dönüştürüldüğü anlayışı tümüyle yıkacağız. İfade özgürlüğü üzerinden demokrasiye ağır bir saldırı olarak gördüğümüz dolaysız ve dolaylı tüm sansür biçimleriyle mücadele edeceğiz. YARGI - ADALET Fırsat eşitliği ilkesine dayalı olarak herkesin yasal haklarına ve bu hakların güvencelerine eşit biçimde sahip olduğu, tarafsız ve bağımsız yargı organları yoluyla haklarını 3

8 arayabildiği, yargının baskıya uğramadan hesap sorabildiği, yolsuzluklardan, eşitsizlik yaratan her türlü kayırmacılıktan ve rüşvetten arındırılmış bir toplum modeli inşa edeceğiz. Adalet kolluk gücü kuracağız. Gelinen aşamada yargı reformu bir zorunluluktur. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi öncelikli hedefimizdir. Yargıyı siyasallaştırmaya yönelik her türlü uygulamaya son verecek; geçmiş dönemde bu saiklerle yapılan tüm düzenlemeleri tersine çevireceğiz. Adalet her kişiye ve her kuruma eşit mesafede olacak; haklının hakkını alamadığı; haksızın ise hak etmediğini elde ettiği düzen sona erecek. Mahkeme kapılarını, kişilerin süründüğü veya süründürüldüğü yerler olmaktan çıkaracak, mağdurların sığındığı, zalimlerin korktuğu hak kapıları yapacağız. 'Adalet karşısında herkes eşittir' anlayışından hareketle kamu görevlilerinin soruşturma iznine tâbi olmaksızın yargılanmalarının önünü açacağız. Devleti, hukuk devleti ve adalet ilkelerine bağlı, insan haklarına dayalı olarak yeniden yapılandıracağız. Devletin tüm organları yargı kararlarına uygun hareket edecektir. Devletin tüm organlarının eylem ve işlemleri, istisnasız bir biçimde hukuk devleti ilkesine uygun ve yargı denetimine açık olacaktır. Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, vatandaşların hukuka ve yargıya olan güvenine saygılı davranacak; bu güven sarsıcı uygulama ve düzenlemeleri kaldıracağız. Vatandaşların, hak aramak için hiçbir vasıtaya veya aracıya ihtiyaç duymaksızın yargıya başvurabilecekleri bilinciyle huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. Tutuklama nedenleri ve üst sınırı bakımından yargının özgürlükler lehine değerlendirme gereğini öne çıkaracak; yargının, özgürlüklerin kovalayıcısı değil, koruyucusu olmasını sağlayacağız. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğini sona erdireceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesine son vereceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine birbirinden ayrı ve bağımsız Hâkimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu nu kuracağız. Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu nda yargı meslek örgütlerinin temsilini sağlayacağız. Anayasa nın 140/6. maddesini yürürlükten kaldıracak; yargıyı yürütmeden tümüyle bağımsız kılacağız. Yargıç ve savcıların mali statüsünü kanunla düzenleyecek; mali anlamda da bağımsız olmalarını sağlayacağız. Yargı mercilerince uygulanan para cezaları ve yargı harçlarını, yargı mensuplarına yapılacak ödemelerin mali kaynağı olarak kullanacağız. Hâkimler, savcılar, avukatlar, yargı personeli ve yargı hizmetinden yararlanmak üzere kamu binalarına gelen vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için güvenli tarama sistemlerini ülke genelinde tüm yargı binalarına derhal kuracağız. Torba Yasa uygulamasını sona erdireceğiz. Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerde, kazanılmış haklara saygı göstererek ilgili demokratik kitle örgütleri ile bilim ve yargı kurumlarının görüş ve önerilerini gözeteceğiz. 4

9 Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerin yasama organında maddeler halinde ayrı ayrı görüşülmesine yönelik düzenlemeler yapacağız. Kanun ve içtihatlara ilişkin yargısal hafızanın zedelenmemesi bakımından, temel kanun metinlerinin tümüyle değiştirilmesi ve aşırı yasalaşma faaliyeti yerine, seçme ayıklama yoluyla tadil edilmesi yöntemini izleyeceğiz. Yargının süratlendirilmesi kapsamında hâkim, savcı, personel ihtiyacını belirleyerek gerekli alımları derhal yapacağız. Anayasa nın 141. maddesinde öngörüldüğü üzere davaların en az giderle sonuçlandırılması kapsamında, yargı harçlarını indirecek ve yargı harçlarından elde edilen gelirin yargısal faaliyetlerin iyileştirilmesi dışında fon olarak kullanılmasını yasaklayacağız. Harç, yapılan kamu hizmetinin karşılığı olup kamu hizmeti yerine getirilmeden peşin nisbi harç alınmasına ve peşin yargılama gideri uygulamasına son vereceğiz. Vatandaşların savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü ekonomik açıdan zorlanmadan kullanabilmelerini teminen, avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinde KDV ve stopaj uygulamasını kaldıracağız. Mali gücü olmayanlara ücretsiz avukat temin edeceğiz ve diğer adli yardımların kapsamını genişleteceğiz. SEÇSİS ve UYAP ın kontrol ve denetimini Adalet Bakanlığı dışında bağımsız SEÇSİS ve UYAP Denetim Kurulu na bağlayacağız. Yargıç güvencesinin sağlanması, mesleki sorunların çözümü ve en önemlisi de demokrasinin güçlendirilmesinde önemi olan yargıda mesleki örgütlenmeleri özendirecek ve destekleyeceğiz. Yargının kurucu unsuru olan savunma nın (Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlık Mesleği), Anayasa nın Yargı bölümünde yer almasını sağlayacağız. Yolsuzlukla mücadele yargının başat görevi olacaktır. Yargı ve yargının kurucu unsurları ile ilgili yasal düzenlemeleri nitelikli çoğunlukla ve özgü yasa biçiminde yapacağız. Yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrılığı ilkesine aykırı her türlü uygulamayı sona erdireceğiz. Hukuk eğitiminin nitelikli hale getirilmesi ve belli merkezlerde toplanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. YOLSUZLUKLA MÜCADELE Siyasetin ve kamu yönetiminin yolsuzluklardan arındırılabilmesi için Yolsuzlukla Mücadele Reformu nu gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda; Siyasette rüşvet ve yolsuzluk iddialarının önündeki yargı engellerini kaldıracağız. 17/25 Aralık dâhil olmak üzere geriye dönük yolsuzluk iddialarını kişi ve parti ayrımı yapmaksızın araştırmak üzere Meclis bünyesinde adil ve tarafsız araştırma komisyonu oluşturacağız. 5

10 - Rüşvet, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçların mecliste aklanması toplum vicdanını yaralamaktadır. Milletvekilliği dokunulmazlığını, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandıracağız. - Milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin, 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı bulundukları tüzelkişilerin, kamuyla akçeli ilişkilere girmelerini ve kamu ihalelerine katılmalarını tümüyle yasaklayacağız. Hükümlerin ihlali halinde tüm malvarlığına el koyarak hazineye irat kaydetme dâhil caydırıcı düzenlemeler yapacağız. - Kamu görevlilerin yargılanmasını izne tabi olmaktan çıkaracağız. - Kamu ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esaslarını mutlak biçimde uygulayacağız. -Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir Yolsuzlukla Mücadele Kurulu oluşturacak ve tek bir Yolsuzlukla Mücadele Kanunu düzenlemesi yapacağız. - Milletvekili, Bakan ve Başbakan düzeyinde ortaya çıkan yolsuzluk eylemleri bakımından dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin, söz konusu görev ve unvanların sona erdiği tarihe kadar işlememesi yönünde yasal düzenleme yapacağız. Siyasetin finansmanını şeffaf ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde denetlenebilir hale getireceğiz. Tüm siyasi parti yöneticilerine ve 2. dereceye kadar yakınlarına malvarlığı beyan zorunluluğu getireceğiz. Mal beyanlarının tümü kamuoyuna açık olacak. Seçim harcamalarını, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Yüksek Mahkeme üyeleri ve medya temsilcilerinden müteşekkil Seçimde Şeffaflık Kurulu oluşturarak mercek altına alacağız. Tüm siyasi partilere üye sayısına göre oransal Devlet desteği sağlanması ve etkili denetim yapılması yönünde yasal düzenleme yapacağız. Milletvekilliğini zenginleşme aracı olmaktan çıkaracağız, milletvekili maaşını yarı oranında düşüreceğiz. MEDYA Hedefimiz, halkın doğru haber alma ve dolayısıyla iktidarı denetleme hakkını kullanabilmesini teminen basın özgürlüğünü korumak ve gözetmektir. Kitlesel ve yapısal sansür ve oto sansürden kurtarılmış özgür, sorgulayıcı bir toplum inşa edeceğiz. Medyayı tam anlamıyla bağımsız kılmak ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için medyada tekelleşmeyi ve medya-ticaret-siyaset üçgenini sonlandıracağız. Medyayı yeniden yapılandırarak havuz medyası oluşumlarına engel olacağız. Medya patronlarının ve 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı oldukları tüzel kişiler aracılığıyla ticari faaliyette bulunmalarını yasaklayacağız. Bağımsız ve özerk medyanın inşasına yönelik mali denetim için Medya Düzenleme Denetleme Kurulu oluşturacağız. 6

11 RTÜK ü, medyanın gerçek paydaşlarının da söz sahibi olduğu mutlak tarafsız bir kurum haline getireceğiz. Yayınlarda çocuk ve gençlerin korunması için uluslararası yayıncılık alanında geçerli önlemleri alacak, yerel medyayı destekleyeceğiz. TRT TRT nin yürütmeden bağımsız, mutlak tarafsız gerçek bir özerk kurum olmasını; tarafsız, eğitici, öğretici, kültürel anlamda geliştirici ve toplumsal bilinci yerleştirici yayınlar yapmasını sağlayacağız. Anadolu ve Trakya nın tarihi, kültürü, gelenekleri, müziği, sanatı, edebiyatı ve sporunun geçmişten geleceğe yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan araştırma, görsel ve belgesel çalışmaların yayınlanması için günde en az bir saat yayın zorunluluğu getireceğiz. Elektrik faturalarından kesilen TRT payını kaldıracağız. TRT de amacına uygun nitelik ve nicelikte kadro istihdamını sağlayacağız. İNSAN HAKLARI İç güvenlik paketinde kolluk güçlerine verilen, çerçevesi çizilmemiş silah kullanma yetkisi, mülki amire verilmiş gözaltı yetkisi başta olmak üzere tüm anti demokratik düzenlemeleri kaldıracağız. Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz biçimde kullanılmasını temin edeceğiz. Anayasa nın 34. maddesinde yer alan önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı nın kullanımı kapsamında şiddetsiz, barışçı tüm demokratik eylemleri suç olmaktan çıkartacağız. Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin yetkisini pasif koruma sağlamakla sınırlandıracağız. Ülkemizde insan onuruna ve kişiliğine yönelik her türlü aşağılayıcı harekete, işkenceye, kötü muameleye, kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yönelik ihlallere karşı sert önlemler alacağız. İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını güçlendireceğiz. Güvenlik soruşturmasını tümüyle kaldıracak, bu tür soruşturmalar neticesinde yapılan tüm fişlemeleri imha edeceğiz. Başta kolluk olmak üzere tüm kamu personelinin insan hakları eğitimi almasını zorunlu kılacağız. Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun gerçekten bağımsız kılınabilmesi amacıyla üye oluşumunda yürütmenin takdirini kaldırarak, uzman kuruluşlardan (demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, akademik çevreler) seçim yoluyla oluşmasını sağlayacağız. Irk, dil, din, etnik köken, farklı felsefi inanış, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık nedeniyle bireylerin çalışma hayatından, eğitim ve sağlık hizmetlerinden, 7

12 barınma olanaklarından ve diğer tüm sosyal desteklerden dışlanması ve yoksullaşmasına karşı eşitlikçi ve sosyal politikalar izleyeceğiz. İnsan ticaretinin insanlık onuruna aykırı açık bir insan hakkı ihlali olduğu kabulü ile bununla etkili biçimde mücadele edeceğiz. Vatandaşların devletin göz yumduğu ya da engel olamadığı yolsuzluklar nedeniyle yoksullaşmasını bir insan hakkı ihlali olarak kabul edeceğiz. LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına, hangi dinin ve mezhebin yasal ve meşru olduğuna, eğitim kurumlarında hangi dinin esaslarının öğretileceğine devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır. Devlet, ülkede yaşayan tüm din ve mezheplerin, kendi inançlarına özgü ibadethanelerini tanımakla ve ibadethane statüsüne almakla yükümlüdür. Zorunlu din dersine tâbi olmak istemeyen kesimleri dinlemek ve sorunlarını çözmek devletin görevidir. Cemevlerini yasal statüye kavuşturacak; Alevi vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde temsiline yönelik yasal düzenleme yapacağız. Bu konuda yerel yönetimlerce yapılan sınırlandırmaları tümüyle kaldıracağız. EKONOMİ Türkiye nin toplam dış (döviz) borcu 2002 sonunda 129 milyar dolar iken, bu rakam Haziran 2014 de 402 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye nin büyümesinin sürdürülemez bir büyüme olduğu, ekonominin devamlı cari açık vermesi ve büyüme hızı ne kadar yüksek olduysa cari açık oranının da o derecede yüksek olması ile ortadadır. Hâlihazırda büyümeyi finanse etmek için sağlıksız (kısa vadeli) finansman kaynaklarının ve/veya finansman problemine tek defalık bir çözümü temsil eden özelleştirme işlemlerinin sağladığı fonların kullanılageldiği ve büyümenin sürdürülemez niteliğinin kanıtlanmış olduğu da açıktır. Düşük büyüme hızına, dolayısıyla düşük dış finansman ihtiyacına rağmen, ekonominin finansman konusunda portföy yatırımları ( Sıcak Para ) gibi kısa vadeli ve ürkek finansman kaynaklarına bağımlılığı sürmektedir. Ayrıca, geçmişin önemli finansman kaynaklarından birisi olan özelleştirme işlemleri de, özelleştirilebilecek önemli varlıkların tükenmiş olması nedeniyle ileriye yönelik olarak önemli bir finansman kaynağı olmaktan çıkmıştır. Ekonominin kronik problemleri şunlardır; 1. İşsizlik 2. Dolaylı vergiler ağırlıklı regresif ve pro-konjonktürel vergi sistemi. 8

13 3. Kayıt dışı ekonomi. 4. Ҫok düşük seviyeli tasarruf oranı. 5. Cılız, sığ, ve finansal ürün çeşitlerinin çok limitli olduğu sermaye piyasaları. 6. Küresel standartlara kıyasla düşük seviyeli doğrudan yatırımlar. İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Tam istihdamı hedefleyecek, işsizliğe son vereceğiz. Ekonomiyi rant ve faiz sarmalından kurtaracak, üretime dayalı ekonomi ile istihdam yaratacağız. Nitelikli kalifiye teknik ara eleman yetiştirmeye yönelik, meslek okullarını teşvik edeceğiz. Müfredatı (bilgisayar, laboratuvar vb. diğer teknoloji alanları ile) çeşitlendirilmiş Meslek Okulları ile Türkiye nin mukayeseli avantajı olduğuna inandığımız yüksek katma değerli sahalarda duyulacak ihtiyacı karşılayacağız. Kadınların istihdam oranlarını, kadın istihdam eden işverenlere vergi avantajı sağlamak suretiyle teşvik edeceğiz. Özellikle meslek okullarında genç ve kadın nüfusun eğitimi için yapılacak yatırımları sübvansiyon yöntemiyle destekleyeceğiz. Gençlerimize ilk iş yıllarında SGK priminden %100; takip eden iki yılda %50 muafiyet tanıyacağız. Gençlerimizi öğrenim gördükleri alanlarda çalıştıran ve bunu belgelendiren işverenlere vergi ve SGK prim indirimi getireceğiz. İşverenler tarafından yüksek maliyet sebebiyle genç ve ucuz işgücü ile ikame edilmek üzere işten çıkarılan ve aynı pozisyonda iş bulmakta zorlanan çalışanlarımızın iş güvencesi için, bu tür çalışan istihdam eden işverenlerimize, çalışanın işyerindeki kıdemine göre kademeli vergi ve prim indirimi getireceğiz. Üniversite ve yüksekokul kontenjanlarını ülke ihtiyaçlarına göre belirleyip; diplomalı işsizliğe son vereceğiz. Devlet kademelerinde ihtiyaç bulunan kadroları açarak istihdam yaratacağız. Atanamayan hak sahiplerimizi derhal atayarak açık pozisyon ve atama bekleyen meslek gruplarının sorununu gidereceğiz. Ürün bazında üretim ve satış kooperatiflerinin ilçe merkezlerinde, tarım ve hayvancılığa dayalı katma değer üreten fabrikalar kurmalarını teşvik edeceğiz. İşgücü planlamasını, teknolojik gelişmelere ve iş hayatının talebine göre yapacağız. Eğitim sistemini iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli gözden geçirecek, eğitim ve istihdamı bütünlük içinde ele alacak, iş hayatının mesleki eğitim sisteminin içinde daha aktif olarak yer almasını sağlayıcı teşvikler getireceğiz. Teknoloji alanındaki gelişmelere uygun eleman yetiştirilmesi için okul-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak ve işyeri ağırlıklı eğitim modelini benimseyeceğiz. Mesleki eğitim öğrencilerini istihdam eden işletmeleri, vergi ve sigorta prim indirimleri ile teşvik edeceğiz. 9

14 Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce de öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmalarını, üretime katılmalarını, mezun olduklarında yeni mezun sendromu yaşamaksızın iş bulabilmelerini teminen; öğrenimleri süresince belirli sürelerle, ücret karşılığı ve ders notu yerine geçmek üzere kendi alanlarındaki (sanayi, tarım ve bilim) işletmelerde çalışmalarına yönelik Genç İstihdam Projesi ni uygulayacağız. Özellikle istihdam yaratan büyük altyapı işlerine ve sanayi sektörüne devlet yatırımlarını artıracağız. VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ Dolaylı (%70) vergi-dolaysız (%30) vergi oranını tersine çevireceğiz. Dolaysız vergilerin %91 nin, vergileri kaynakta kesilenler tarafından ödenmesinin vergi denetiminin eksikliğinden kaynaklandığı açık olup; bu çarpık uygulamayı sonlandıracağız. Vergilerini ödemeyenlere ve/veya geç ödeyenlere mükâfat kapsamında değerlendirilebilecek vergi afları yerine, vergisini düzenli ödeyenlere indirim getiren yeni bir sistem uygulayacağız. Denetimlerde kesinleşmiş vergi cezası olmaksızın 5 yıl boyunca vergisini düzgün ve düzenli ödeyen mükelleflere takip eden yıldan itibaren %10 vergi indirimi sağlayacağız. Bu durum herhangi bir vergi cezası almamaları halinde devam edecek. KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Beyan edilmeyen aktivitelerin beyan edilmesine ve keza beyanların gerçeğe uygun olmasına yönelik önlemler alacağız. Vergi kaçakçılığı ile etkin biçimde mücadele edeceğiz. Kayıt dışı çalıştırmayla mücadele kapsamında, çalışanların SGK prim ödemelerini, kademeli ve oransal olarak çalışan sayısına göre düşüreceğiz. Gerek kayıt dışı işçi çalıştırmaları, gerekse vergi kaçakçılığı suçu işlemeleri sebebiyle haklarında mahkemece hüküm verilmiş olanların kamu ihalelerinden yasaklanmasına yönelik yasal düzenleme yapacağız. DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Hem talep hem arz boyutlu politikalar izleyeceğiz. Yerli kurumsal yatırımcıların borsada daha önemli bir rol oynamaları bir zorunluluk olup; bu amaçla kurumsal yatırımcıları destekleyecek, aktivitelerini teşvik edeceğiz. 10

15 Vatandaşlarımızın devletin emeklilik ile ilgili sözünü tutacağına inanmasını teminen devlet tarafından yapılacak emeklilik ödemelerinin ilerde basacağı para ile değil de bütçeden bağımsız olarak işletilen BES in portföyündan karşılanmasını sağlayacağız. Genel olarak temettüler dâhil finansal kazançlar üzerinden kesilen ve tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi bulunan stopajı kaldıracağız. Vatandaşlarımızın, sisteme itimat etmesi için finansal piyasalarda kural ve kanunların tavizsiz olarak uygulanmasını temin edeceğiz. Şirketlerin bu finansal enstrümanları kullanarak ödemeleri gereken faizi önemli derecede düşürmelerini ve ilerdeki dönemlerde halka bugünkü hisse senedi fiyatından daha yüksek fiyatla hisse senedi ihraç etmelerini teminen; borsada, başta kredi ve öz sermaye karışımı finansal ürünler olmak üzere yeni finansal ürünler sunacağız. DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Yatırım ortamının hukuki alt yapısının sağlam temellere dayanmasını sağlayarak, kaprisli, günden güne değişen kuralların getirdiği belirsizliği ortadan kaldıracak; hem yabancı ve hem de yerli şirketlerin doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacağız. Doğrudan yatırımların uzun vadeli olmaları nedeniyle şirketlerin bu tür yatırımlara yönelmelerini teminen, herhangi bir belirsizlik oluştuğu takdirde bu yatırımcıların kayıplarını telafi edebilmelerini mümkün kılacak hukuki altyapıyı oluşturacağız. Reel sektör yatırımlarındaki olumsuz ortamı ortadan kaldırmanın ötesine geçerek; bu yatırımları teşvik mahiyetinde vergi indirimi ve SGK prim indirimi uygulayacağız. Ekonominin Önemli Boyutlu Diğer Problemleri Şunlardır: 1. Cari açık problemi. 2. Türkiye nin yüksek dış finansman ihtiyacının olması 3. Kullanılan dış finansman kaynaklarının düşük kaliteli olması. 4. Düşük kaliteli yüksek büyüme hızı. 5. Türkiye ekonomisinin neredeyse tüm kesimlerinde kredi kullanımının çok yüksek derecede olması (yüksek mali kaldıraç). 6. Bilhassa özel sektörün çığ gibi büyüyen döviz cinsli kredi kullanımı ve buna bağlı olarak doların baş döndürücü bir hızla artmakta olmasının, şirketlerin bilançosunda büyük hasar yaratmaya devam etmesi. 7. Özel sektör şirketlerinin ötesinde ekonominin bankacılık sektörü için de bu durumun önemli bir tehlike kaynağı oluşturması. CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ara malı ithalat-ikame yerine ihracat boyutlu yaklaşım benimseyeceğiz. Doğru ürünleri ihraç eden bir ülkede, ihracatın ithalatı karşılama ve benzeri oranlarının sağlıklı olacağı 11

16 kabulüyle; ihraç ürünlerini desteklemek suretiyle cari açık problemine kalıcı bir çözüm getireceğiz. Yakın geçmişteki ihraç ürünleri (otomobil gibi) yüksek seviyeli ara malı ithalatı gerektirirken ve ihracatın ara malları ithalatını karşılama oranı seküler bir bozulma trendi göstermekteyken, mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörlerdeki ihraç ürünlerinin ara malı ihtiyacının çok düşük bir seviyede olmasını bir avantaj olarak değerlendirecek; bu ihraç ürünlerini destekleyerek cari açığı hem ihracatı artırarak, hem de ithalatı azaltarak küçülteceğiz. Mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörleri destekleyeceğiz. Bunlar: 1. Tarım ve hayvancılık 2. Lojistik 3. Katma değeri yüksek, dolayısıyla, işçilik yerine, insan sermayesi ağırlıklı olan sektörler 4. Turizm 1. Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Dünya nüfusundaki artışın; gıdaya olan küresel talebin daha da artmasına neden olacağı ve yakın gelecekte, tarımın enerjiden daha da önemli bir silah haline geleceği ortadadır. Ülkemizin tarım alanındaki potansiyelini kullanması stratejik aҫıdan elzemdir. Tarım seferberliği başlatacağız. Planlama ve teknolojiye dayalı reform gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde planlı tarım sistemi ve üretim-tüketim-ihracat dengesi kuracağız. Bölge, iklim, toprak haritaları üzerinden yapılacak eşgüdümlü çalışma ile ekilecek ürünün türünü ve miktarını belirleyip fiyat garantisi vereceğiz. Doğrudan gelir desteğinin gerçekten işlenmiş tarım arazilerine verilmesi konusunda etkili denetim sağlayacağız Atatürk Orman Çiftliği nde atıl durumda bulunan alanları, planlı tarım için pilot bölge olarak kullanacağız. Hedefimiz, tarımsal üretimin arttırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması, ürün ihracatının arttırılması ve bu yolla tarımsal nüfusun milli gelirden aldığı payın arttırılmasıdır. Tarım ürünleri ihracatının desteği için barajlar, yollar, modern tarım makineleri, silolar ile tohum, gübre, kimyasal ilaçlar gibi konularda modern tarım teknoloji uygulamalarını içeren altyapı yatırımları gerçekleştireceğiz. Anadolu ya özgü ürünlerin tohum kalitesini ve Anadolu ya özgü hayvan türlerini koruyucu önlemler alacağız. Tarımsal KİT lerin (SEK, YEM SANAYİ, ET BALIK KURUMU, TEKEL vb.) özelleştirmelerini gözden geçireceğiz. Çiftçi lehine piyasa oluşturmak için, ürün ve fiyat destekleme hedefli yeni Tarım KİT leri kuracağız. Zirai Araştırma ve Geliştirme Enstitüleri ile Devlet Üretme Çiftliklerini ve Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları nı güncelleyeceğiz. 12

17 Üreticiyi korumak amacıyla lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi (ELÜS) sistemini geliştirip, bütün çiftçilerin kullanımına sunacağız. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçeceğiz. Ürün bazında tohum, gübre, yakıt ve sulama desteği vereceğiz. Yerli tohum kullanımını teşvik edeceğiz. İthal tohum uygulamasına son vereceğiz. Yerli tohum kullanan çiftçiye; gübre, yakıt ve sulama desteği vereceğiz. Tarımsal üretimde ve hasatta modernizasyonu sağlayacağız. Devlet alımlarında tarımsal kooperatif ürünlerine öncelik vereceğiz. Yöresel ve yerel ürünlerin teşviki kapsamında market ve süpermarketlere cirolarının % 2 si kadar yöresel-yerel ürün satma mecburiyeti getireceğiz. Çiftçi ve besicilerin ürünlerini ilk elden tüketiciye ulaştırabilecekleri bölgesel pazarlar kuracağız. Hâl Kanununu üretici lehine değiştireceğiz. Komisyoncular ve tüccarlar için lisans zorunluluğu getireceğiz. Ticaret hacmine göre ve maddi teminat karşılığı lisansa bağlı kılacağız. Lisanslı tüccara veya komisyoncuya mal veren çiftçinin alacağına Devlet garantisi sağlayacağız. Tarımsal desteklemede küçük ve orta ölçekli işletmeleri temel alacağız. Destekleme için GSMH nın yüzde 2 sinden aşağı olmayacak ölçüde kaynak ayıracağız. Çiftçiyi desteklemek için Tarımsal Kalkınma Fonu kuracağız. Kooperatif girdilerinde KDV ve ÖTV yi kaldıracağız. Kooperatiflerde işlenen mallarda KDV yi düşüreceğiz. Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ni geliştireceğiz. Tarım kooperatiflerini desteklemek için Kooperatif Bankası kuracağız. Tarımsal kooperatif ürünlerine pazarlama desteği ve tarımsal kalkınma hibeleri vereceğiz. Mera, ova, orman, zeytinlik talanına son vereceğiz. Ulusal gıda pazarını koruyacağız, tarım ürünlerimizin dış ticaretinde haksız rekabeti engelleyeceğiz. Çiftçimize kendi ürününü işlemesi için eğitim ve tesis desteği vereceğiz. Yatırım teşviklerini ve üretici belgelerini bürokrasiden arındırıp, ulaşılabilir kılacağız. Çiftçinin işlediği ürünleri KDV den ve gelir vergisinden muaf tutacağız. Gıda üretiminde sanayileşme nedeniyle kaybolan ve unutulan Anadolu tatlarını tekrar hayata döndürecek ve yaşatacağız. Ürün teşviklerini kontrol ve planlama altına alacak; tarımsal desteklerin belirlenmesinde üreticilerin daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız Gıda üretiminde ve gıda ithalatında genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlere engel olacağız. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde etkin denetim yapacağız. Tarımda alet ve makine kullanımını teşvik edip, ürün kalitesini ve verimi arttıracağız. Erozyon vb. nedenlerle verimli toprağın kaybedilmesini önleyici tedbirler alacağız. Organik tarım ve hayvancılık uygulamalarını destekleyeceğiz. Organik tarımın geliştirilmesi yanında ilaç sektörünün kullanımına yönelik bitkisel üretimi de yaygınlaştıracağız. 13

18 Sılaya Dönüş Projesi Kırsal kalkınmayı desteklemek için; kentlerden ayrılarak köylere yerleşen, satışa yönelik üretim faaliyetinde bulunan her vatandaşa, - Emekli ise emekli maaşını % 10 fazlasıyla ödeyeceğiz. - Köylerde tarımsal üretim, besicilik ve arıcılık yapmalarını mali destekle teşvik edeceğiz. Toprak Reformu Yapacağız. Çiftçilik yapmak isteyen topraksız ya da az topraklı vatandaşların toprak sahibi veya işleyeni olmasına yönelik teşvik tedbirleri alacağız. Sınır hattında bulunan ve tarıma elverişli bulunan mayınlanmış arazileri temizleyerek üretim yapmak kaydıyla topraksız köylülere tahsis edeceğiz. Hayvancılık sektöründe önemli bir sorun olan girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yem bitkileri üretiminin arttırılmasını teşvik edeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve dünya çapında rekabet edebilir konuma gelmesi için Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin teknik ve bilimsel konularda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla ziraat mühendisliği ve veterinerlik gibi mesleklerde eğitimli personeli devlet desteğiyle sektör çalışanlarının hizmetine sunacağız. Tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir Tarım ve Hayvancılık Danışma Kurulu oluşturacağız. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleyecek; hayvan ihracatına teşvik desteği sağlayacağız. Hayvancılıkta et ve süt üretimine destek amacıyla yerli damızlık ırk üretimine tekrar başlayacağız. Yerli damızlık süt ve besi küçük ve büyükbaş hayvancılığına destek vereceğiz. Kanatlı hayvan üretiminde hormonlu yem kullanımına etkin denetim getireceğiz. Meraların etkin kullanımını sağlayacağız. Balıkçılıkta planlı üretim ve etkin denetim uygulayacağız. Denizlerimizdeki balık çiftliklerini denetleyecek, konumlarını yeniden düzenleyeceğiz. 2. Lojistik Türkiye nin ticaret açısından çok stratejik bir konumda olması, ülkenin tarıma uygun olan iklim/arazisiyle birlikte belki de en önemli tabii kaynağını temsil etmektedir. Ülkemizin dünya coğrafyasındaki stratejik konumu değişmeyeceğine göre, bunun yarattığı lojistik konulu mukayeseli avantajın da tarım sektöründe olduğu gibi kalıcı olacağı görüşündeyiz. İhracat hizmetleri açısından ülkenin bu mukayeseli avantajını değerlendirecek ve lojistik alanında gereken; - Hava ve deniz limanları, - Hızlı tren, 14

19 - Dağıtım merkez ve depoları, - Lojistik yazılım projelerini içeren altyapı yatırımları yapacağız. Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajı kullanarak Demir İpek Yolu ve benzeri projelerle dünya ticaret rotaları içinde Türkiye nin konumunu güçlendirecek, ülkemizi AB ve Çin arasındaki ticarette ana ulaşım hattı haline getireceğiz. 3. Katma Değeri Yüksek Olan Ürünler (Hizmet Sektörü) Dizayn, yazılım, ARGE, teknoloji, tıp servisleri (tıbbi turizm) gibi alanlar içeren bu ürünler için gerekli altyapı yatırımlarının tümünü eğitim sahasında gerçekleştireceğiz. Ülkemizi, küresel platformda rekabet etmesini mümkün kılacak kaliteli bir eğitim altyapısına kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. 4. Turizm Tarihi ve doğal SİT alanlarını tartışmasız koruyup turizme kazandıracağız. Turizmi çeşitlendirip, deniz ve kıyı turizmi yanında kış turizmi, sağlık ve termal turizmi, dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal turizm, eko turizm, kongre ve fuar turizmi, gemi ve yat turizmi, spor turizmi, kültür turizmi gibi alternatif turizm alanlarını teşvik edeceğiz. Turizmde ihtiyaçlara göre bölgesel planlama yaparak yatırım desteği vereceğiz. Turizmin geliştirilmesi, turizmden elde edilen gelirlerin arttırılması ve Türkiye nin bir turizm ülkesine dönüştürülmesi için gerekli bütün politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesi temel hedeflerimizdendir. Turizm politikasının oluşturulmasında; tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması ve zarar görmeden işletilmesine yönelik uygulamaların; çevreyi ve özellikle doğal-tarihsel değerlerimizi kirletmeyen eko-turizm politikasının desteklenmesi ve turizmin gelişmesi için sektör çalışanları ile yakın işbirliği içinde olunması bir zorunluluktur. Ülkemiz turizm politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizm sektörü, yatırımcıları ve çalışanları ile birlikte yeni hedefler ve politikalar benimseyeceğiz. Turizmin geliştirilmesi için planlama, uygulamaların denetimi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine önem vereceğiz. Ülke içi ve dışına yönelik olarak reklam ve pazarlama faaliyetlerini destekleyeceğiz. Ülke geneli ve şehirler içinde Turizm Planlama Bölgeleri oluşturacak ve bu bölgelerin planlamasını bölge yatırımcısı, yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte yapacağız. Turist sayısının çoğaltılması ve turizm gelirlerinin arttırılması için turizm merkezlerinde artan yapılaşma, altyapı eksikliği ve çevre sorunlarının giderilmesine ve yatırımların turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sağlanmasına öncelik vereceğiz. Turizm sektöründe işgücü kalitesini arttırarak nitelikli turizm personeliyle turistlere daha yüksek standartlarda hizmet sağlayacağız. 15

20 YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ DÜŞÜK KALİTELİ OLMASI Ekonominin yüksek dış finansman ihtiyacı, bilhassa yüksek kalitede finansman kaynakları bulma konusunda çekilen güҫlük nedeniyle ekonomide ҫok önemli bir kırılganlığı temsil etmektedir. Ülkenin yüksek seviyeli dış finansman ihtiyacının önemli bir kısmının ürkek bir finansman kaynağı olan sıcak para ile karşılanması dış finansman ihtiyacının hem yüksek miktarda hem de düşük kalitede (yani kısa vadeli) olmasına neden olmaktadır. Merkez Bankası nın her türlü siyasi baskıdan uzak tutulması esastır. Ekonomik büyümenin başarısı, kalitesi dikkate alınmadan sadece hızıyla ölҫülemez. Tamamen iç talep kaynaklı büyüme yerine net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olmasını sağlayacak politikalar uygulayacağız. Özel sektör yatırımlarını teşvik edici uygulamaları yürürlüğe koyacağız. YÜKSEK MALİ KALDIRAÇ KULLANIMINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER Şirket ve bireylerin aşırı derecede kredi kullanımlarını önlemek için, bankaların zorunluluk oranlarının arttırılmasına yönelik tedbirler alacağız. Ayrıca, yüksek kredi kullanımının tehlikesi konusunda uyarılar içeren bir eğitim kampanyası başlatacağız. DÖVİZ KREDİ KULLANIMINI SINIRLAYACAK ÖNERİLER Döviz kredisi kullanan şirketlerin kur riskini elimine etmek için opsiyon gibi finansal enstrümanlar kullanmaları konusunda regülasyonlar getireceğiz. Uzun vadede döviz kredisi ihtiyacını yaratan nedenleri elimine edecek tedbirler alacağız. Döviz kredileri iҫin ödenen faizlerin vergi avantajını Türk Lirası kredilerinden daha düşük hale getireceğiz. Tüm bunların yanı sıra; Gelir dağılımında adaletsizliğe son vereceğiz. Ulusal kalkınma için önem arz eden ve ulusal güvenlik için stratejik değeri olan bütün özelleştirmeleri ve mevzuatı gözden geçireceğiz. Yeşil ekonomi ve endüstriyel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz. Gelir dağılımında artan adaletsizliği çalışanlar lehine geliştireceğiz. Ücretleri, dolayısı ile iç talebi artıracak bir ekonomik kalkınma modeli benimseyeceğiz. Ulusal ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ekonomik politikalarla, üretime ağırlık vererek dışa bağımlı ekonomiye son vereceğiz. 16

21 Kalkınma için ulusal kaynakları etkin hale getirerek, tarım-gıda-hayvancılık-turizm alanında ulusal politikalar üreteceğiz. Sosyal adaleti mutlak biçimde sağlayacağız. Asgari ücreti net TL olarak belirleyecek ve bu tutarı bütün ücretli çalışanlar için vergiden muaf tutacağız. Asgari ücrette, meslek grubuna ve meslek riskine göre değişken sektörel asgari ücret uygulamasını başlatacağız. Para politikamızda, gerçekçi kur politikası uygulanması, üretime dayalı kalkınma modelinin esas alınması, ihracatımızın çeşitlendirilebilmesi ve daha çok katma değer yaratılabilmesi için yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin teşvik edilmesi, ihracata dayalı sanayileşme ile ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin karma olarak uygulanması, hem bütçe denkliğinin sağlanması hem de iç ve dış borcun azaltılabilmesi açısından gereksiz lüks harcamalardan kaçınılması, Merkez Bankasının bağımsız kılınması esastır. KOBİ leri güçlendireceğiz. KOBİ lere proje bazında kontrollü teşvik ve hibe krediler vereceğiz. KOBİ lerin ekonomimizdeki katma değerini arttıracak, mal ve hizmet alımını teşvik edeceğiz. KOBİ lere bilişim teknolojisi eğitim ve teşviki sağlayacağız. Banka temerrüt faizlerine düzenleme getirecek, bireysel ve tarımsal kredi borçlarını yeniden yapılandırarak halkın mağduriyetini gidereceğiz. Bankaların kredi ve kredi kartı işlemlerinden faiz dışı gelir elde etmelerini engelleyeceğiz. Turizm, Tarım, KOBİ, Tüketici, Esnaf vs. gibi belli bir meslek veya iş sektöründe uzmanlaşan ve bunları kredilendiren Sektörel Uzman Bankalarının kurulmasını teşvik edeceğiz. Bankaların küçük ve orta ölçekli proje finansmanı kredilerine teşvik vereceğiz. Küçük esnaf ve yerel sanayicilerin bulundukları bölgenin şartlarına uygun koşullarla kredilendirilebilmeleri için Şehir Bankaları kurulmasını teşvik edeceğiz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu onay ve denetimine tabi olacak ve en fazla sermayeleri kadar mevduat toplayabilecek olan Şehir Bankaları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, toptancı halleri gibi yerlerde kurulabilecek. TASARRUF POLİTİKAMIZ Kaçak sarayın bulunduğu alanı, Türkiye nin sanat, bilim ve teknoloji üssüne dönüştüreceğiz. Kamuda her türlü kaynak israfına son verip, etkin tasarruf ve teşvik yöntemleriyle yatırımları güçlendireceğiz. Devleti temsil eden birimler haricinde makam aracı tahsislerini sonlandıracak, devlet uçuş filosunu iki uçakla sınırlayacağız. Örtülü ödeneği kaldıracak; harcamaları geçmişe dönük olarak araştırmak üzere komisyon oluşturacağız. 17

22 Pilotlarımızın uçan tabutlarda şehit olduğu bir konjonktürde hem vicdanları hem hazineyi rahatlatmak için trilyonluk Cumhurbaşkanlığı AirBus ını satacak ve hazineye gelir kaydedeceğiz. Fazla ve lüks makam araçlarını kamu hizmetine tahsis edeceğiz. Kamu binası için kiralama uygulamasına son vereceğiz. Kamu dinlenme tesislerinin kârlılık ve verimliliğini sağlayacağız. Bütün devlet kurumlarında tüm hizmetlerin elektronik ortama taşınmasını sağlayarak; işgücü, kâğıt, mekân ve enerji tasarrufu sağlayacağız. Sağlanan her tasarrufu devlet hizmetlerine indirim olarak yansıtacağız. Kamu binası olarak ayrılan ihtiyaç fazlası yerleri eğitim, sağlık, spor, kreş gibi halka hizmet sunacak tesislere uzun süreli kiralama yolu ile tahsis edeceğiz. Kamu hizmetine yönelik binalarda (belediye, vilayet, kaymakamlık binaları, hastane, okul, cami vs.) sadece yerli ürünlerin kullanılmasını sağlayacağız. VERGİ POLİTİKAMIZ Vergi adaletini sağlayacağız. Temel ihtiyaç maddelerinin yüksek; lüks tüketim konusu olan ürünlerin ise çok düşük ve hatta kimi zaman sıfır oranla vergilendirildiği katma değer vergisi uygulamasını tümüyle değiştireceğiz. Bu kapsamda katma değer vergisini emek yoğun üretimin neticesi olan ürünlerde ve ikamesi güç temel maddelerde düşük oranlarda, servet göstergesi olan ürünlerde yüksek oranlarda uygulayacağız. Temel besin maddeleri ile kitap, sinema ve tiyatro biletlerinden katma değer vergisi almayacağız. Pırlanta, elmas, yat, özel uçak ve benzeri lüks mallara Lüks Tüketim Vergisi uygulayacağız. Deprem nedeniyle uygulamaya konulan özel iletişim vergisini kaldıracağız. Veraset vergisinde muafiyet sınırını yükselteceğiz. Beş yıl süreyle vergilerini düzenli ödeyen vatandaşlarımıza %10 oranında vergi indirimi sağlayacağız. Kâğıt fatura ve fiş tarihe kavuşacak; işlemler elektronik ortamda anında muhasebeleşecek. Dolaylı (%70) vergi - dolaysız (%30) vergi oranını tersine çevireceğiz. Gelir ve kurumlar vergisi açısından baktığımızda, gelir vergisindeki artan oranlı uygulamanın vergi adaletini tek başına sağlayamaması nedeniyle benzer bir artan oranlı tarifeyi kurumlar vergisine de getirmek suretiyle büyük şirketlerin ve küçük şirketlerin eşit oranlarla vergilendirilmesi yerine mali güçlerine göre vergilendirilmesini sağlayacağız. Gelir vergisinde ücretlilerin katlandıkları vergi yükünü azaltacak; bu kapsamda eğitim harcamalarının tıpkı beyanname veren mükellefler gibi vergiden düşülebilmesine yönelik yasal düzenleme yapacağız. 18

23 Vergi denetiminin adil ve tarafsız olmasını sağlayacağız. Vergi denetimini, muhalifleri korkutmanın bir aracı olmaktan çıkararak, denetimin ülkemizin çıkarlarını korumak için gerçek vergi kaybına neden olanlara yönelik olmasını temin edeceğiz. İskân ruhsatı bulunmayan ve yıkım tehlikesi olmayan yapılara bir defaya mahsus iskân affı çıkararak; çeşitli nedenlerle iskân ruhsatını haiz olmayan ve bu nedenle de arsa kapsamında vergilendirilen çok sayıda yapı nedeniyle uğranan vergi kaybını ortadan kaldıracağız. KADIN POLİTİKAMIZ Kadın erkek eşitliğini koşulsuz uygulayacağız. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla, üyeleri atama veya seçimle belirlenen tüm kamusal organların oluşturulmasında kadınlar ve erkeklerin eşit temsilini sağlayacağız. Kamuda, siyasette, demokratik kitle örgütlerinde, yargıda, üniversitelerde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bakımından; eşit temsili bir vatandaşlık hakkı olarak güvence altına alan Parite Yasası nı Anayasal zeminini de oluşturarak yürürlüğe koyacağız. Her alanda, Parite Yasası nın uygulanmaması halinde, mali, tazmini ve cezai yaptırım uygulanmasına yönelik yasal düzenleme yapacağız. Kadına şiddete dur demek için; eğitim sisteminde kadın-erkek eşitliği dersi koyacak, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu nda yapacağımız düzenleme ile cinsiyete dayalı şiddet eylemlerini nefret suçu kabul ederek; ceza ve infazında indirim, şartla salıverme ve zamanaşımı olmaksızın, tecrit dahil en ağır cezaları öngöreceğiz. Kadının korunmasız olmadığı ve bu tür suçların hiçbir surette cezasız kalmayacağı, hatta suçun karşılığının kanunda düzenlenen en ağır ceza olacağı algısının toplumda yerleşmesinin sağlanması amacıyla toplumsal eğitim seferberliği başlatacağız. Kadına karşı şiddet eylemlerini engellemekte ihmali olan kamu görevlileri hakkında tazminat ve görevden uzaklaştırmaya varan yaptırımlar uygulayacağız. Kadına ve çocuğa karşı şiddet eylemleri ve her türlü cinsel suç nedeniyle hüküm giymiş kişiler için ayrı bir sicil ve takip sistemi kuracak; bu kişilerin cezalarının infazından sonra da ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tam teşekküllü devlet hastanelerinin psikiyatri bölümünün düzenli kontrol ve denetimi altında olmasını zorunlu kılacağız. Bu zorunluluğa uyulmamasını suç haline getireceğiz. Kadına ve çocuğa yönelik taciz ve tecavüz suçlarına mahkûm olanların hükümlülüklerinin nüfus kaydına işlenmesi ile evlilik başvurusu halinde pskiyatristlerden oluşan kurul raporu olmaksızın evlenmelerine müsaade edilmemesi yönünde yasal düzenleme yapacağız. Bu kişilerin çocukları için, oluşturulacak güçlü ve etkin Sosyal Hizmet Birimleri tarafından ev ortamında rutin kontroller yapılmasını sağlayacağız. Şiddet mağduru kadınlara ücretsiz sağlık, rehabilitasyon, barınma hizmeti sağlayacağız. Şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına Devlet gözetiminde koruma ve talep halinde kimlik değişimini etkin biçimde uygulayacağız. Her türlü eğitim müfredatına, kadına şiddeti önleyici ve kadın-erkek eşitliğine yönelik zorunlu programlar ekleyeceğiz. 19

24 Kadına şiddet konusunun ibadethanelerde belirli periyotlarla ve geniş kapsamlı olarak işlenmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı nı görevlendireceğiz. Kadına ve çocuğa şiddetin engellenmesi amacıyla; yerel ve etkili Sosyal Hizmet Birimleri kuracak; Sosyal Hizmet Birimleri ne önleyici ve caydırıcı tedbir uygulama yetkisi vereceğiz. Ev kadınlarına geçmişe dönük olarak hizmet borçlanması ve dolayısıyla emeklilik imkânı sağlayacak; borçlandıkları döneme ilişkin toplu ödemelerde, Devlet Bankalarınca kendilerine bağlanacak emekli aylığından sübvanse edebilecekleri ölçüde düşük faizli ve uzun vadeli kredi tahsis yöntemi ile tüm ev kadınlarını sisteme dâhil edeceğiz. Üniversite eğitiminin teşviki amacıyla, üniversite okuyan kadınlara asgari ücretin 1/3 ünü ödeyeceğiz. Kadın istihdamının arttırılması için işverene, işyerinde çalışan kadın işçi sayısına göre, artan oranlarda vergi ve SGK prim indirimi uygulayacağız. Fiilen çalışan kadın üretici ve esnaftan alınmak şartıyla; marketler, süpermarketler ve her nevi toplu satış yerlerinin sattıkları ürünleri bir alt KDV uygulamasına tabi tutacağız. Doğum iznini, doğumdan önce 10 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere yeniden düzenleyeceğiz. Doğum iznindeki kadının ücreti kesintisiz olarak devlet tarafından ödenecek. Doğum izni sonrasında kadına ödenen ücreti bir yıl süreyle işverenin gelir vergisinden mahsup edeceğiz. Çalışan annelere iki çocuğa kadar ücretsiz kreş hizmeti sağlayacağız. Büro tipi işyerlerinde, çalışan annelerin çocukları için işveren tarafından her üç çocuğa en az bir bakıcı olmak üzere ve giderleri Devlet tarafından karşılanacak ortak bakıcı istihdamını zorunlu hale getireceğiz. Kız çocuklarının eğitimini destekleyeceğiz. Ailesinin geliri aylık 2000 TL. nin altında altında olan tüm kız çocuklarına, ilköğretimde 250-TL, lise eğitiminde 400-TL, üniversite eğitiminde 600-TL öğrenim teşviki vereceğiz. Okuma-yazma öğrenmek; sürdüremediği öğrenimini tamamlamak; sürücü belgesi almak; meslek edinmek isteyen kadınlara maddi destek ve teşvik sağlayacağız. Kadınlarımızı % 100 okur yazar yapacağız. Kadınlarımızın bilişim teknolojisi kullanımının geliştirilmesi için kurslar açacağız. Bilişim Sektörü nde kadın istihdamını arttıracağız. Her mahallede belediyelere ait gelişim merkezleri kurarak, ev kadınlarına kaybolmakta olan sanatların öğretilmesi ve mesleki beceri kazandırılması için gerekli çalışmalar yapacağız. Her gelişim merkezinde ve aile hekimliği müesseselerinde psikolog bulunmasını temin edeceğiz. Kırsal alanda kız çocuklarının nüfusa eksiksiz ve zamanında kaydolmasını sağlayacağız. Cam Tavan Komisyonları kurarak; kadınların karşılaştıkları görünmez engelleri yok edeceğiz. 18 yaş altındaki evlenmeleri yasaklayacağız. 20

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Türkiye rahat bir nefes alacak. CHP.org.tr 1 Özgür insan için... 1. Özgürlükçü Demokrasi Sürdürülebilir kalkınma için... 2. Üreten,

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ Yeni siyasetin ilk partisi 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ Merkez Parti 2015 - Ankara 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ HER ŞEY İNSAN İÇİN www.merkezparti.org.tr Merkez Parti Seçim Beyannamesi 1 Merkez Parti bir ideoloji

Detaylı

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi 3 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi AKIL TUTULMASINDAN AKILLI DEVLETE Türkiye, on iki yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olan bir siyasi partinin kurduğu hükümetler tarafından

Detaylı

2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ

2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ Özeti 2011 SEÇİM BEYANNAMESİ (ÖZET) 2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ SES VER TÜRKİYE İÇİNDEKİLER 2023 E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE VİZYONU... 1 TEMEL HEDEF VE GÖRÜŞLERİMİZ... 7 MİLLİ VE

Detaylı

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 0 SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ MİLLİ İTTİFAK SEÇİM BEYANNAMESİ 26 Nisan 2015 1 Barış için Kardeşlik için... İnsanca yaşamak için... Şimdi Saadet te Birlik zamanı Şimdi Milli ittifak zamanı

Detaylı

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2013 ün Eylül ayında kurulan CTP-BG DP-UG Hükümeti nin istifasını Cumhurbaşkanı na sunmasının ardından oluşan yeni durumu değerlendiren CTP ve UBP, ülkedeki köklü

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI

60. HÜKÜMET PROGRAMI 60. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 60 ıncı, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 üncü Hükûmeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor,

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM: 1 HEDEF VE ÖNCELİKLERİMİZ ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ ATATÜRK DEVRİMLERİ VE ALTI OK İLKELERİ 12

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM: 1 HEDEF VE ÖNCELİKLERİMİZ ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ ATATÜRK DEVRİMLERİ VE ALTI OK İLKELERİ 12 PROGRAMI PROGRAMI 1 2 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM: 1 HEDEF VE ÖNCELİKLERİMİZ ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ GÜCÜMÜZÜ TARİHSEL KÖKLERİMİZDEN ALIYORUZ 11 ATATÜRK DEVRİMLERİ VE ALTI OK İLKELERİ 12 CUMHURİYETÇİLİK

Detaylı

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Ödemeler Dengesi Enflasyon ve Para Politikası Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler Mali Disiplin Kayıt Dışılığın Azaltılması Kamu Sermayeli

Detaylı

İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM

İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM İNSANİ KALKINMA, NİTELİKLİ TOPLUM Nitelikli Eğitim Sağlıklı Nesiller Aile, Çocuk ve Dinamik Nüfus Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele Kadın Gençlik Kültür ve Sanat Spor Çalışma Hayatı Sosyal Güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı GİRİŞ Türk Devrimi nin Eşsiz Birikimi Türkiye, iki yüzyıldır dış ticaret çağının yayılmacı kapitalizmine ve emperyalizme karşı savaşıyor. Dünyada benzeri olmayan

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR

TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR TBMM KARARI BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVENOYLAMASINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 998 Karar Tarihi: 13/7/2011 İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük

Detaylı

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D? PUSULA 09 1 ÅÃC:Ã9>FP7C7D? CUMHURİYET HALK PARTİSİ nin Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerinde 21 Öncelikli Program 1. Kentlerde yaşam kalitesi yükselecek, yaşam daha kolay, daha güzel olacak 2. Barınma hakkı

Detaylı

61. HÜKÜMET PROGRAMI

61. HÜKÜMET PROGRAMI 61. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 61'inci, Adalet ve Kalkınma Partisinin 4'üncü hükümeti adına aziz milletimizi ve siz değerli vekillerini saygı ile selamlıyor,

Detaylı

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP Büyük Hedeflerin Partisidir MHP Türkiye'yi Harekete Geçirecek Parti'dir Biz Milliyetçiyiz Sözümüzün Eriyiz Biz Türkiye Sevdalısıyız 24 Aralık 1995 İçindekiler I. MHP Genel Başkanı

Detaylı

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri

Soruda. Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 20 da Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri 1 İçindekiler 1 AB hedefi bizim için ne anlama geliyor?... 2 2 Türkiye, AB için neden önemli?... 4 3 Temel haklar ve özgürlükler alanında AB süreci

Detaylı