Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması *"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması * Evaluation of Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test in Microbiological Diagnosis of Tuberculosis and Comparison with Conventional Methods Müge OĞUZKAYA ARTAN**, Hüseyin KILIÇ***, Yusuf ÖZBAL****, İnci GÜLMEZ***** ÖZET Tüberkülozun laboratuvar tanısında kullanılan konvansiyonel yöntemler (aside dirençli boyama, kültür yöntemleri: Löwenstein-Jensen besiyeri ve Bactec TB sistem) ve moleküler yöntemlerden biri olan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" (AMTDT) ile 87 klinik örnek incelendi. Klinik örneklerden 56 sı pulmoner, 31 i ise ekstrapulmonerdi. Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile 27 (%31.1), kültür yöntemleri ile 36 (%41.3) ve AMTDT ile 50 (%57.4) örnek pozitif bulundu. Hastaların ilgili klinisyenlerce tüberküloz tanısı alması altın standart olarak alındı. Pulmoner örneklerde; Ziehl- Neelsen yönteminin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla: %62.8, %90.4, 91.6 ve 59.3; kültür yöntemleri için ise sırasıyla: %82.8, %100, %100 ve %77.7 ve AMTDT için sırasıyla: %97.1, %90.4, %94.4 ve %95 olarak belirlendi. Ekstrapulmoner örneklerde ise Ziehl-Neelsen yöntemi için; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla; %14.2, %94.1, %66.6 ve %57.1; kültür yöntemleri için sırasıyla; %50, %100, %100 ve %70.8 ve AMTDT için ise sırasıyla: %92.8, %94.1, %92.8 ve %94.1 olarak belirlendi. İstatistiksel olarak yöntemler arasında fark bulundu (Cochran Q=24, p<0.05). Kültür yöntemleri ile AMTDT ve AMTDT ile Ziehl-Neelsen boyama yöntemi sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Kültür yöntemleri ile Ziehl-Neelsen boyama yöntemi sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı (p=0.267). Pulmoner ve ekstrapulmoner örneklerde M.tuberculosis kompleksin hızlı tanısında AMTDT nin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir test olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimler: AMTDT, M.tuberculosis, kültür. SUMMARY A total of 87 clinical speciments were examined with conventional methods (acid-fast staining with Ziehl-Neelsen and culture systems with radiometric Bactec TB system and traditional culture method Löwenstein-Jensen) and a moleculer tecnique called Amplified Mycobacterium tuberculosis direct test (AMTDT). Among all, 56 were pulmoner and 31 were extrapulmonary specimens. A total of 27 (31.1%) specimens from 87 patients were positive by acid-fast staining, 36 (41.3%) specimens were positive by culture and 50 (50.5%) specimens were positive by AMTDT. Clinical diagnosis was considered to be gold standard. Overall sensitivity, specificity and positive and negative predictive values for pulmonary specimens were 62.8, 90.4, 91.6 and 59.3% for Ziehl-Neelsen stain, respectively; 82.8, 100, 100, 77.7% for culture, respectively and 97.1, 90.4, 94.4, 95.0% for AMTDT, respectively. With extrapulmonary specimens, sensitivities, specificities and positive and negative predictive values were 14.2, 94.1, 66.6 and 57.1% for Ziehl-Neelsen stain respectively; 50, 100, 100 and 70.8% for culture respectively and 92.8, 94.1, 92.8 and 94.1% for AMTDT, respectively. Statistically, there was a significant difference among methods (Cochran Q=24, p<0.05). There was a significant difference between culture with AMTDT and AMTDT with Ziehl- Neelsen staining method (p<0.05), but there was no significant difference between culture and Ziehl-Neelsen staining method (p=0.267). The results indicate that AMTDT is an effective, highly sensitive and specific tecnique for rapid detection of M.tuberculosis complex in all types of clinical specimens. Key Words: AMTDT, M.tuberculosis, culture * Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından no lu proje ile desteklenmiştir. ** Yrd.Doç.Dr. Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri. *** Prof.Dr. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri **** Prof.Dr. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri ***** Prof.Dr. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri 5

2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (1):5 10, 2005 GİRİŞ Binlerce yıldır bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyan tüberküloz; sağlık alanında gerçekleşen dev gelişmelere rağmen günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis kompleks diye tanımlanan bir grup mikobakteri (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) tarafından oluşturulan, en sık yerleştiği organ akciğer (%85) olan, tüm organları tutabilen kronik nekrotizan bir infeksiyon hastalığıdır. Hastalığın oluşumundan %97-99 oranında M.tuberculosis sorumludur (1,2). Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre; dünyada 1.7 milyar insan Mycobacterium tuberculosis ile infektedir. Basili taşıyan insanların 20 milyonu aktif tüberkülozludur, bunlardan yılda üç milyondan fazlası ölmektedir. Her yıl sekiz milyon yeni tüberküloz olgusu ortaya çıkmaktadır ve bunların üç milyonu bulaştırıcıdır (1,3-6). Uluslararası standartlara göre mikobakterilerle çalışmak için ayrı bir mikobakteri laboratuvarının olması ve mümkün ise yapılan işlere ait farklı ortamların oluşturulması önerilmektedir. Konvansiyonel yöntemler gözden geçirilerek; bakterinin, gerek bakteriyolojik gerekse moleküler yöntemlerle tanımına yönelik çeşitli standartlar geliştirme çabaları tüm dünyada devam etmektedir (7-10). Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı bünyesinde bulunan Mikobakteriyoloji laboratuvarına gönderilen pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz şüpheli hasta örneklerinde konvansiyonel yöntemler (aside dirençli boyama ile Löwenstein-Jensen ve Bactec 12 B şişelerine ekim) ve hızlı sonuç veren moleküler yöntemlerden biri olan özellikle ekstrapulmoner tüberküloz uygulamalarında standardizasyon çalışmaları devam eden "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" (AMTDT) in tanı değerinin karşılaştırılması amaçlandı. GEREÇ ve YÖNTEM Örnekler; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikobakteriyoloji Laboratuvarına, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Devlet Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Sigortalar Hastanesi ve Askeri Hastane gibi sağlık kurumlarında ilgili klinisyenler tarafından tüberküloz ön tanısı alarak gözlem altında bulundurulan hastalardan seçildi. Balgam, BAL, plevral mayi, apse materyali ve BOS gibi toplam 87 klinik örnek üzerinde yürütülen bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikobakteriyoloji Laboratuvarında gerçekleştirildi. Laboratuvara gönderilen hastalara, idrar örneğini sabah ilk idrarı steril kaplara alarak laboratuvara ulaştırmaları, balgam örneğinin ise sabah ağız temizliği yapıldıktan sonra öksürülerek çıkarılan balgam olması ve steril kaplarda laboratuvara getirmeleri bildirildi. Diğer örnekler ya enjektörde ya da steril cam veya polietilen tüplerde laboratuvara ulaştırıldı. Toplanan bu örneklerde aside dirençli boyama, kültür ve AMTDT çalışıldı. Çalışmaya alınan tüm örneklerden aside dirençli boyama için preparart hazırlandı. İdrar, BOS gibi örneklerin 3500xg de 15 dakika santrifüj edildikten sonra üst sıvıları atılıp dip çökeltiden preparat hazırlandı. BOS örnekleri için lamın ortasına bir damla sediment damlatılıp havada kurutuldu, aynı damlanın üzerine ikiden fazla olmamak üzere damla eklendi ve kurutuldu. Balgam örneğinin ise partiküllü varsa nekroze doku içeren koyu renkli bölgelerinden, yaymalar hazırlandı. Havada kurutuldu. Tesbit edildi ve Ziehl-Neelsen boyama yöntemi ile boyandı (11). Mavi zeminde pembekırmızı basiller ARB pozitif olarak değerlendirildi. Preparatların değerlendirilmesinde 300 saha incelendi. Tüm örneklerin L-J besiyerine ve BACTEC 12B şişelerine ekimi yapıldı. Ekim işlemine geçilmeden önce (steril vücut boşluklarından alınan örnekler hariç) homojenize ve dekontamine edildi (12). Kültür ve AMTDT için 5 ml nin üzerinde olan örnekler, özel 50 ml lik kapaklı santrifüj tüplerine alınarak 3500xg de 15 dakika santrifüj edildi. Bu örneklerin dip çökeltilerine ve balgam, püy gibi örneklerin üzerine, örnekle eşit miktarda %0.29 sodyum sitrat ve %4 NaOH- %1 lik NaCl eklenerek 15 dakika oda ısısında bekletildi. 50 ml oluncaya kadar steril distile su eklendi. 15 dakika 3500xg de santrifüj edildi. Üst sıvılar döküldü, dipte yaklaşık 3mL örnek bırakıldı. Vortekslenerek ekime hazır hale getirildi. Ekimler L-J besiyerine ve BACTEC 12B şişelerine yapıldıktan sonra AMTDT için dipte kalan yaklaşık 2 ml lik örneğin üzerine 50 ml ye tamamlayana kadar steril distile su eklendi. 3500xg de 15 dakika santrifüj edildi. Üst sıvı atıldı. Dipten yaklaşık 500-5

3 Artan 1000µl örnek 1.5mL lik eppendorf tüplere alınarak testin uygulanacağı zamana kadar 20 ºC lik derin dondurucuda bekletildi (12, 13). Moleküler çalışmada "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" kiti (AMTDT) kullanıldı. Çalışma, üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı (13). Sonuçlar; bağıl ışık birimi (relative light unit, RLU) ise M. tuberculosis kompleks rrna sı bulunduğu, < RLU değerinde ise M. tuberculosis kompleks rrna sı bulunmadığı şeklinde yorumlandı (13). Çalışmada uygulanılan üç ayrı yöntem; direkt misroskobi, kültür ve AMTDT arasındaki istatistiksel farklılık Cochran Q testi ile, bağımlı gruplar arası fark da ki-kare (Mac Nemar) testi ile belirlendi (14). Yöntemlerin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri, ilgili klinisyenlerce konan tüberküloz tanısı esas alınarak değerlendirildi. BULGULAR Seksenyedi klinik örnek, boyama (EZN), kültür (L- J, BACTEC sistem) ve Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct Test (AMTDT) yöntemleri uygulanılarak incelendi. Çalışmaya alınan örneklerin 56 sı pulmoner: 29 u balgam, 27 si BAL; 31 i ekstrapulmoner, 10 u idrar, 16 sı BOS, üçü plevral mayi, ikisi yara idi. EZN boyama yöntemi ile incelenen balgam örneklerinin 20 sinde (%68.9); BAL örneklerinin 4 ünde (%14.8); idrar örneklerinin birinde (%10); yara örneklerinin ikisinde (%100) aside dirençli basil pozitif bulundu. İncelenen 87 klinik örneğin %31.1 i aside dirençli basillerin mikroskobisi yönünden pozitifti. Çalışmaya dahil edilen klinik örneklerin L-J ve Bactec 12B besiyerinde kültürü yapıldı. Balgam örneklerinin 25 inde (%86.2); BAL örneklerinin 4 ünde (%14.8); idrar örneklerinin üçünde (%30); BOS örneklerinin birinde (%6.25); plevral mayilerin birinde (%33.3) ve yara örneklerinin ikisinde (%100) L-J ve/veya Bactec 12B besiyerinde mikobakteri üredi. Bu izolatlar NAP testi ile incelenerek M.tuberculosis oldukları belirlendi. İncelenen 87 klinik örneğin %43.3 ünde üreme görüldü. AMTDT uygulanarak M.tuberculosis kompleks bakterilerine ait rrna araştırıldı. Balgam örneklerinin 26 sında (%86.6); BAL örneklerinin 10 unda (%37); idrar örneklerinin yedisinde (%58.3); BOS örneklerinin üçünde (%18.75); plevral mayilerin ikisinde (%66.6) ve yara örneklerinin ikisinde (%100) pozitiflik belirlendi. Toplam 87 örneğin 50 sinde (%57.4) M.tuberculosis kompleks bakterilerine ait rrna belirlendi. Klinik örneklerde uygulanan her üç yöntemin bulguları (EZN, kültür, AMTDT) arasındaki fark Cochran Q testi ile, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Cochran Q=24, p<0.05). Uygulanan yöntemlerin birbirleri ile ilişkileri Mac Nemar testi ile belirlendi (Tablo 1, 2, 3). İstatistiksel olarak mikroskobi ve kültür bulguları arasındaki fark anlamsız (p=0.267), kültür ve AMTDT, mikroskobi ve AMTDT bulguları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Tablo 1. Mikroskobi ve kültür bulgularının karşılaştırılması. Grup Pulmoner Eksrapulmoner Kültür Mikroskobi Pozitif Negatif X² p Pozitif 20 4 Negatif 9 23 Pozitif 2 1 Negatif 5 23 Tablo 2. Kültür ve AMTDT bulgularının karşılaştırılması. Grup Pulmoner Eksrapulmoner AMTDT 1.92 P= P=0.219 Kültür Pozitif Negatif X² p Pozitif 28 1 Negatif 8 19 Pozitif 6 1 Negatif P< P<0.05 Tablo 3. Mikroskobi ve AMTDT bulgularının karşılaştırılması. Grup Pulmoner Eksrapulmoner AMTDT Mikroskobi Pozitif Negatif X² p Pozitif 22 2 Negatif Pozitif 2 1 Negatif P< P<0.05 Pulmoner örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri tablo 4 de gösterildi. 7

4 Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması Ekstrapulmoner örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri tablo 5 de gösterildi. Klinik örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin tüberküloz klinik tanısı ile korelasyonu tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 4. Pulmoner örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin tüberküloz klinik tanısı ile korelasyonu. Örneklerin değerlendirilmesi n=56 Mikroskobi Kültür AMTDT Tüberküloz tanısı alan Tüberküloz tanısı almayan Duyarlılık (%) Özgüllük (%) Pozitif prediktif değer (%) Negatif prediktif değer (%) Tablo 5. Ekstrapulmoner örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin tüberküloz klinik tanısı ile korelasyonu. Örneklerin değerlendirilmesi n=31 Mikroskobi Kültür AMTDT Tüberküloz tanısı alan Tüberküloz tanısı almayan Duyarlılık (%) Özgüllük (%) Pozitif prediktif değer (%) Negatif prediktif değer (%) Tablo 6. Klinik örneklerde mikroskobi, kültür ve AMTDT nin tüberküloz klinik tanısı ile korelasyonu. Mikroskobi Kültür AMTDT Örneklerin değerlendirilmesi n= Tüberküloz tanısı alan Tüberküloz tanısı almayan Duyarlılık (%) Özgüllük (%) Pozitif prediktif değer (%) Negatif prediktif değer (%) Doğruluk (%) TARTIŞMA Klinik mikobakteriyoloji laboratuvarları; tüberküloz yayılımının önlenmesinde; M.tuberculosis in hızlı tanısı, izolasyonu, identifikasyonu ve ilaç duyarlılık testleri ile önemli rol oynamaktadır. Kesin tanı, günümüzde, kültür ve mikroskobiye dayanmaktadır (3, 4, 15). Ancak her iki yöntemin de kullanımında çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. Mikroskopik yöntemler hızlı ve kolay olmasına rağmen duyarlılıkları düşüktür. Katı besiyerinde kültür, daha duyarlı ve özgül olmasına rağmen sonuçlar 4-6 haftalık inkubasyon sonucu verilebilmektedir. Radyometrik sıvı besiyerleri ve bifazik kültürlerin, nükleik asit problar ile birlikte kullanımı, tanı süresini kısaltmakla birlikte üremeye dayalı yöntemler olduğundan yine de kesin tanı için en az iki hafta gerekmektedir (15-18). Mikroskopik yöntemlerden EZN yönteminin duyarlılık yönünden yapılan çalışmalarda pozitiflik oranı %22-80 arasında bildirilmektedir (4, 19). Uzun (20) balgam örneklerinde yaptığı çalışmada; EZN yönteminin 8

5 Artan duyarlılığını %63.6, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %99.3, %93.3, %95 olarak bildirmiştir. Piersimoni ve ark (17) pulmoner örneklerde yaptıkları çalışmada; yöntemin duyarlılığını %77, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %100, %100, %95 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda; EZN yöntemi ile pulmoner örneklerde duyarlılık %62.8, özgüllük %90.4, pozitif prediktif değer %91.6 ve negatif prediktif değer %59.3 bulundu (Tablo 4). Bu değerler Uzun un (20) bulguları ile uyumlu görülmektedir. Piersimoni ve ark larının (17) yaptıkları çalışmada değerlerin yüksek bulunması, araştırmacıların seçtikleri hasta grubunun kesin tüberküloz tanısı almış hastalar olmasından kaynaklanmaktadır. Uzun un (20) ekstrapulmoner örneklerde yaptığı çalışmada; EZN yönteminin duyarlılığı %20, özgüllüğü %95, pozitif prediktif değeri %50, negatif prediktif değeri ise %83 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, çalışmamızda bulunan değerler ile (duyarlılık %12, özgüllük %94.1, pozitif prediktif değer %66.6, negatif prediktif değer %57.1) uyumlu görülmektedir (Tablo 5). Koç ve ark (21) 2254 klinik örnekte yaptıkları çalışmada; EZN duyarlılığını %43.3 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda klinik örneklerdeki EZN duyarlılığı benzer olarak %49 bulundu. Löwenstein-Jensen ve Bactec sistemlerde pulmoner örneklerin kültürlerinde Piersimoni ve ark (17) duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %87, %100, %100, %97.4; Jonas ve ark (22) kültür yöntemlerinin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %88, %100, %100 ve %97; Vourinen ve ark (23) duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %89.7, %100, %100, %98.7 olarak bildirmişlerdir. Pulmoner örneklerde kültür yöntemleri ile bulduğumuz %82.8 duyarlılık, %100 özgüllük, %100 pozitif prediktif değer ve %77.7 negatif prediktif değer araştırmacıların çalışmaları ile uyumludur (Tablo 4). AMTDT (Gen-Probe) ilk FDA onaylı amplifikasyon testidir (4). AMTDT pulmoner ve ekstrapulmoner örneklere uygulanabilmektedir. Pfyffer ve ark (24) NALC-NaOH protokolü uyguladıkları 938 pulmoner örnekte yaptıkları çalışmada; AMTDT duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %%93.9, %97.6, %80.7, %99.3; Pfyffer ve ark (25) nın 322 ekstrapulmoner, 1117 pulmoner örnekte yaptıkları bir diğer çalışmada; pulmoner örneklerde duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %86.6, %96.4, %76.8 ve %98.1; ekstrapulmoner örneklerde ise sırasıyla; %93.1, %97.7, %90, %98.5 olarak bildirmişlerdir. Piersimoni ve ark (19) 273 pulmoner ve 184 ekstrapulmoner örnekte yaptıkları çalışmada duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %92.8, %99.4, %98.5, %97; ekstrapulomoner örneklerde ise sıarasıyla; %78.6, %99.3, %95.6, %96.2 olarak bildirmişlerdir. Chedore ve ark (16) 202 pulmoner ve 56 ekstrapulmoner örneğe AMTDT uygulamışlar; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla; %100, %99.6, %97.4, %100 olarak bildirmişlerdir. Yıldıran ve ark (26) 20 pulmoner örnekte yaptıkları çalışmada; AMTDT duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla %77, %90, %88, %82 olarak bildirmişlerdir. Gamboa ve ark (15) sodyum dodesil sülfat-naoh dekontaminasyon protokolünü uygulamışlar; 86 steril vücut boşluğundan alınmış örneğin uygulama sonucunda AMTDT duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerlerini sırasıyla; %92.1, %100, %100 ve %94.1 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda; pulmoner örneklerde AMTDT ile belirlenen duyarlılık (%97.1), özgüllük (%90.4), pozitif prediktif değer (%94.4) ve negatif prediktif değer (%95); Piersimoni ve ark (19) yaptıkları çalışma ile uyumlu iken; Pfyffer ve ark (62), Yıldıran ve ark (26) nın belirledikleri AMTDT duyarlılığından yüksektir. Çalışmada, özel hasta grubu seçmiş olmamız duyarlılığı yükseltmiştir. Chedore ve ark (16) çalışmalarında AMTDT duyarlılığının %100 bulunması, kullanılan klinik örneğin direkt M.tuberculosis üreyen gruptan seçilmiş olmasına bağlıdır. Ekstrpulmoner örneklerde belirlediğimiz duyarlılık (%92.8), özgüllük (%94.1), pozitif prediktif değer (%92.8), negatif prediktif değer (%94.1) Pfyffer ve ark (25) yaptıkları çalışma ile uyumlu görülürken, Gamboa ve ark (15) yaptıkları çalışmada duyarlılık ve özgüllük oranları bulgularımızdan daha yüksektir. Bunun nedeni araştırmacıların örnek hazırlamada kullandıkları sodyum dodesil sülfat-sodyum hidroksit dekontaminasyon protokolü olabilir. Tüberküloz tanısında moleküler yöntemler hızla kullanıma girmektedir. Duyarlılığı çok yüksek olan bu testlerde kontaminasyondan korunmak ve örneğin teste hazırlanması en önemli basamaklardır. Tüberkülozda uygun örnek, uygun dekontaminasyon protokolü, uygun laboratuvar ve nükleik asit çoğaltma yöntemlerinin seçimi oldukça önemlidir. Nükleik asit amplifakasyon yöntemleri ile yapılan çalışmalarda; kültür yöntemleri ile üretilemeyen ancak nükleik asit amplifikasyon testi uygulamalarında pozitiflik belirlenen bazı olguların tüberküloz tanısı alıp, antitüberküloz tedaviye olumlu yanıt vermeleri, testlerin önemini bir kat daha artırmıştır. KAYNAKLAR 9

6 Tüberkülozun Tanısında Kullanılan "Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test" in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması 1. Harries AD, Maher D. TB/HIV, A Clinical Manual. World Health Organization, 1996, Kocabaç A. Akciğer tüberkülozu. In: Willke-Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (eds), İnfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul 1996, Haas DW, Prez RM. Mycobacterium tuberculosis. In: Mandel GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Principles and Practice of Infectious Diseases (4th ed). Vol 2. Churchill Livingstone Inc, Washington DC 1995, Mechock BG, Nolte FS, Wallace RJ. Mycobacterium. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds), Manual of Clinical Microbiology (7th ed). American Society for Microbiology, Washington DC 1999, Winters RE. Guidelines for preventing the transmission of tuberculosis. A better solution? Clin Infect Dis 1994;19: Sepkowitz KA. How contagious is tuberculosis? Clin Infect Dis 1996;23: Gedikoğlu S. Türkiye de mikobakteri laboratuvarlarının durumu, güncel durum nasıldır? 2.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Nisan 1998, Çalışır HC, Şipit T, Öğretensoy M. Tüberküloz: Tanı ve tedavisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1998;46: Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, et all. The resurgence of tuberculosis: Is your laboratory ready? J Clin Mirobiol 1993;31: Catanzaro A, Davidson BL, Fujiwara PL, et al. Rapid diagnostic tests for tuberculosis, what is the appropriate use? Am J Respir Crit Care Med 1997;155: Bilgehan H. Mikobakteriler (2nd ed). Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları, İzmir 1995, Siddiqi SH. Bactec 460 TB System: Products and procedure manual, revision D. Becton Dickinson and Company, Sparks, Md Gen-Probe. Amplified M. tuberculosis direct test for in vitro diagnostic use:50 test kit. Gen-Probe, San Diego, California, Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Bağımlı gruplarda ki kare testi (Mc Nemar). Biyoistatistik. Özdemir Yayıncılık, 4. baskı, Ankara 1993, Gamboa F, Monterola JM, Vinado B, et al. Direct detection of Mycobacterium tuberculosis in nonrespiratory specimens by Gen-Probe Amplified Mycobacterium tuberculosis direct test. J Clin Microbiol 1997;35: Chedore P, Jamieson FB. Routine use of the Gen-Probe MTD2 amplification test for detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical specimens in a large public health mycobacteriology laboratory. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;35: Piersimoni C, Callegaro A, Nista D, et al. Comparative evaluation of two commercial amplification assays for direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in respiratory specimens. J Clin Microbiol 1997;35: Bradly SP, Reed SL, Catanzaro A. Clinacal efficacy of amplified Mycobacterium tuberculosis direct test for the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med 1996;153: Piersimoni C, Callegaro A, Scarparo C, et al. Comparative evaluation of the new Gen-Probe Mycobacterium tuberculosis amplified direct test and semiautomated Abboth LCX M. tuberculosis assay for direct detection of M. tuberculosis complex in respiratory and nonrespiratoey specimens. J Clin Microbiol 1998;36: Uzun M. Tüberküloz tanısında Ehrlich-Ziehl-Neelsen, florokrom boyama yöntemleri ile Bactec ve Löwenstein- Jensen, kültür yöntemlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi. (Doktora tezi). İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Koç N, Özcan M, Özbal Y, Fazlı ŞA. Comparison of Bactec TB system and conventional methods for recovery of Mycobacterium tuberculosis from clinical specimens. İnfeksiyon Dergisi 1996;10: Jonas V, Alden MJ, Curry JI, et al. Detection and identification of Mycobacterium tuberculosis directly from sputum sediments by amplification of rrna. J Clin Microbiol 1993;31: Vuorinen P, Miettinen A, Vuento R, Hallstrom A. Direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in respiratory specimens by Gen-Probe amplified Mycobacterium tuberculosis direct test and Roche Amplicor Mycobacterium test. J Clin Microbiol 1995;33: Pfyffer GE, Kissling P, Wirth R, Weber R. Direct detection of Mycobacterium tuberculosis complex in respiratory specimens by a target-amplified test system. J Clin Microbiol 1994;32: Pfyffer GE, Kissling P, Jahn EMI, et all. Diagnostic performance of amplified Mycobacterium tuberculosis direct test with cerebrospinal fluid, other nonrespiratory, respiratory specimens. J Clin Microbiol 1996;34: Yıldıran ŞT, Aydoğan H, Gün H. Smear pozitif örneklere yapılan nükleik asit prob (MTD, Gen-Probe) ve PCR çalışmasından elde edilen sonuçlar. 2. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Nisan 1998, 157. Yazışma Adresi : Yrd.Doç.Dr. Müge OĞUZKAYA ARTAN Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri. Tel:

7 Artan Fax: E 11

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****, Erkan BOZKANAT*, Zafer

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

KL N K ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GEN-PROBE) SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES

KL N K ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GEN-PROBE) SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XX, Say 3, 2006 KL N K ÖRNEKLERDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS TANISINDA MTD (GENPROBE) SONUÇLARININ DE ERLEND R LMES EVALUATION OF MTD (GENPROBE) RESULTS FOR

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Feyzullah GÜMÜŞLÜ Verem Savaşı Dairesi Başkanı Kurs Programı Tüberküloz tanı ve tedavisi TB bakteriyolojik tanısında yeni yöntemler 23 Nisan

Detaylı

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi*

Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 33-38 Tüberkülozun Tanısında %2 Ogawa Besiyerinin Löwenstein-Jensen Besiyeri ile Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi* Comparison and Evaluation

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ

TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN DEĞERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZ TANISINDA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARININ ROLÜ : TANI VE İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİNDE RUTİN LABORATUVAR

Detaylı

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted:

doi /tt Tuberk Toraks 2016;64(3): Geliş Tarihi/Received: Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: doi 10.5578/tt.28058 Tuberk Toraks 2016;64(3):211-216 Geliş Tarihi/Received: 26.02.2016 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20.09.2016 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı

SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı SALUBRIS Gateway to Health Worldwide Dünya Çapında Sağlığa Açılan Kapı Dekontaminasyon ve Konsantrasyonun Üç Yolu Mycoprosafe Decocent - Decomics Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Kuruluş 2003 Çalışan sayısı 35

Detaylı

Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri

Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri Mikobakteriyolojide Örneklerin İşlenmesi, Mikroskopi, Moleküler Yöntemler ve Duyarlılık Testleri Doç.Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekim Öncesinde

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abdulmajed O, Koç AN, Gültekin A, Atalay MA, Kılıç H, KLİNİK ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ TÜRLERİNİN İZOLASYONUNDA KLASİK TANI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ve PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma

Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis izolatlarının hızlı tespitinde nitrat redüktaz testinin değerlendirilmesi: Çok merkezli bir çalışma Ahmet Yılmaz Çoban 1, Berika Taştekin 1, Meltem Uzun 2,

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted):

Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 266-273 Tüberküloz Şüpheli Hastalardan Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolasyon Oranı ve Suşların BACTEC NAP ve İmmünokromatografik TB Ag

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(3): 417-431 Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe Testi, BACTEC 960 Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının

Detaylı

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Tüberkülozun etkin kontrolü için; Yayma sonuçları Kültür ve identifikasyon Duyarlılık testleri ; 24 saat ; 21 gün ; 30 günde bildirilmeli CDC, 1995

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata.

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, antitüberküloz ilaçlar, büyük hata, çok büyük hata. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 403-409 MİKOBAKTERİLERİN MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ OTOMATİZE BACTEC MGIT 960 SİSTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI VE RADYOMETRİK BACTEC 460

Detaylı

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları

Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç Oranları Turk Toraks Derg 2013; 14: 53-8 DOI: 10.5152/ttd.2013.11 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL INVESTIGATION Retrospektif Olarak Tüberküloz Laboratuvarının Altı Yıllık Sonuçları ve Antimikobakteriyel İlaçlara Direnç

Detaylı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ 2 ANKEM Derg ;7():79-8 doi:./ankem..79 Araştırma SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI

MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI Solunum 3: 286-290, 200 MYCOBACTER UM TUBERCULOS S ZOLASYONUNDA MG T ve LÖWENSTE N JENSEN YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRMASI SUMMARY COMPARISON OF THE MGIT WITH LÖWENSTEIN- JENSEN MEDIUM FOR ISOLATION OF

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU SORUNLU ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ İZOLASYONU LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÜLGER Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 319-331 Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Use of Molecular Techniques in the Diagnosis of Pulmonary and

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması #

Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması # Mehmet Hamdi MUZ*, Teyfik TURGUT*, Adile MUZ** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER Prof. Dr. Rıza DURMAZ İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Klasik laboratuvar tanı yöntemlerinden

Detaylı

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR İlaç direnci saptanmasında yeni yöntemler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR 2050 TB Eliminasyon Hedefi (WHO; Global Tuberculosis Report 2012)

Detaylı

*WHO Report 2009.Global Tuberculosis Control

*WHO Report 2009.Global Tuberculosis Control TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA TİCARİ SİSTEMLER Doç.Dr.Mustafa ÖZYURT GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mik.ve Kl.Mikrobiyoloji Servisi TÜBERKÜLOZ* Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri

Detaylı

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun ÖRNEKLERİN İŞLEMLENMESİ ve KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Meltem Uzun İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU 11-12 Haziran 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi VE II. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ KURSU 13-14 HAZİRAN 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE İDRAR ÖRNEKLERİNDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İZOLASYONU VE TANIMLANMASI

KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE İDRAR ÖRNEKLERİNDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İZOLASYONU VE TANIMLANMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 185-192 185 KONVANSİYONEL VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE İDRAR ÖRNEKLERİNDEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İZOLASYONU VE TANIMLANMASI ISOLATION AND IDENTIFICATION

Detaylı

MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLER NDE YAfiANAN SORUNLAR

MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLER NDE YAfiANAN SORUNLAR MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLER NDE YAfiANAN SORUNLAR Doç Dr Cengiz ÇAVUfiO LU Ege Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal Bornova, zmir Son on y l içinde mikobakterilerin hastal

Detaylı

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER

ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER ÖRNEKLER N filemlenmes VE KÜLTÜR YÖNTEMLER Doç.Dr. Gülden ERSÖZ 1, Doç.Dr.Gönül ARSLAN 2 1 M.Ü T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, Mersin 2 M.Ü T p Fakültesi, Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3

Detaylı

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS

MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 395-402 395 MİKOBAKTERİYEL DNA İZOLASYONUNDA ÜÇ FARKLI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI* COMPARISON OF THREE DIFFERENT MYCOBACTERIAL DNA ISOLATION METHODS Alpaslan

Detaylı

Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları

Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları doi:10.5222/tmcd.2016.165 Araştırma Konya İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları Fatma ESENKAYA TAŞBENT*,

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2008; 22 (1): 43-48 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;6():-4 doi:.5/ankem.. Araştırma MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin ÖZ, Müge ASLAN, Filiz AKŞİT, Gül DURMAZ,

Detaylı

YAYMA TEKNİKLER. KLERİ VE DEĞERLEND Ziehl-Neelsen. Boyaması

YAYMA TEKNİKLER. KLERİ VE DEĞERLEND Ziehl-Neelsen. Boyaması YAYMA TEKNİKLER KLERİ VE DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Ziehl-Neelsen Boyaması DR. NEVİN N SARIGÜZEL SAR Aside dirençli boyama, mikobakterilerin lipitten zengin hücre h duvarlarının boyanması ve renk giderici

Detaylı

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Bununla birlikte tüberkülozla savaş yeterli bütçeyi büyük ölçüde bulamamaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) 2012 KÜRESEL TÜBERKÜLOZ RAPORUNU YAYIMLADI - Genç Gelişim K Tüberküloz, ülkemizdeki adıyla verem, havayolu ile bulaşan ve öldürebilen bir hastalıktır. Çok az maliyetle tedavi

Detaylı

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması

442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması ARAŞTIRMA / Original Article TÜBERKÜLOZ / Tuberculosis Toraks Dergisi 7; 8(3): 174-178 442 Mycobacterium tuberculosis Su unda BACTEC Yöntemi ile Kombine laç Direncinin Ara tırılması Özlem Bayraktar Saral

Detaylı

Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Tüberküloz Laboratuvarında Yaşanan Sorunlar Prof.Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Özkütük 2016 Antalya Sunum Planı Tüberküloz lab.dan beklentiler TB lab

Detaylı

Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi

Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:42-47/Nisan/2016 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Ziehl Neelsen Aside Dirençliler Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5017-100, 5017-500, 5017-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Aside dirençli

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun KLASİK ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr Özlem Tansel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 699-707 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDA KALİTE GÜVENCESİ QUALITY ASSURANCE IN TUBERCULOSIS LABORATORIES Aydan ÖZKÜTÜK 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Detaylı

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi nde 1995-1997 Yılları Arasında İzlenen Tüberküloz Olgularında İlaç Direnci Sefa Levent ÖZŞAHİN*, Özgür KARACAN**, Remziye EL***, Zuhal GÜLLÜ**** * SSK Ankara Eğitim

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ: NEREDEN NEREYE?

MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ: NEREDEN NEREYE? MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ: NEREDEN NEREYE? Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Akışı: 1. Son 20 yıllık sürece, örneklerle

Detaylı

MOLEKÜLER TANIDA TİCARİ SİSTEMLER UYGULAMALI KURS NOTLARI

MOLEKÜLER TANIDA TİCARİ SİSTEMLER UYGULAMALI KURS NOTLARI 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MOLEKÜLER TANIDA TİCARİ SİSTEMLER UYGULAMALI KURS NOTLARI Mycobacterium tuberculosis Direk Test (MTD; Gen-Probe,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU  71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU www.verem.org 71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem, Mycobacterium Tuberculosis denilen bir basille oluşan, tedavi edilmezse

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey. Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 623-631 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde

Detaylı

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS

MAJOR DRUG SUSCEPTIBILITY OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX: COMPARISON OF BACTEC AND AGAR PROPORTION METHODS Tülay-Sarıbaş ve Hoşgör-Limoncu İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (1): 7-14 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARI VE LABORATUAR AĞI(ORGANİZASYON)

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARI VE LABORATUAR AĞI(ORGANİZASYON) ULUSAL TÜBERKÜLOZ KONTROL PROGRAMI KAPSAMINDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM BOYUTUYLA MİKOBAKTERİ LABORATUAR AĞI VE LABORATUAR HİZMETLERİNDE MEVCUT DURUMUMUZ Uzm. Dr. Feyzulah Gümüşlü Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları

Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları J.Sedef GÖÇMEN*, Altan AKSOY*, Suna GEDİKOĞLU** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI

KATETER İNFEKSİYONLARI TANI KATETER İNFEKSİYONLARI TANI YÖNTEMLERİ İ Dr Nefise ÖZTOPRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kateter İnfeksiyonu Klinik ik bulgular l Mikrobiyolojik

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN LABORATUVAR TANISINDA KULLANILAN MOLEKÜLER TİCARİ TANI SİSTEMLERİ

TÜBERKÜLOZUN LABORATUVAR TANISINDA KULLANILAN MOLEKÜLER TİCARİ TANI SİSTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZUN LABORATUVAR TANISINDA KULLANILAN MOLEKÜLER TİCARİ TANI SİSTEMLERİ Doç.Dr.Mustafa ÖZYURT GATA

Detaylı

Tüberküloz Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri

Tüberküloz Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri Tüberküloz Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri Yusuf AKCAN *, Serdar TUNCER ** * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ** Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi*

Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(4): 617-622 Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Blood Agar Medium for the Growth of Mycobacteria

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında 2009-2010 Yıllarında Tespit Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Dağılımlarının İrdelenmesi

Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında 2009-2010 Yıllarında Tespit Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Dağılımlarının İrdelenmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 560-567 Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında 2009-2010 Yıllarında Tespit Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Dağılımlarının İrdelenmesi

Detaylı

D REK M KROSKOP TEKN KLER VE DE ERLEND R LMES

D REK M KROSKOP TEKN KLER VE DE ERLEND R LMES D REK M KROSKOP TEKN KLER VE DE ERLEND R LMES Dr. Nevin SARIGÜZEL SAR Üsküdar Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, stanbul Mikobakteriler için bafll ca iki boyama tekni

Detaylı

Klinik Araştırma ÖZET

Klinik Araştırma ÖZET doi:10.5222/buchd.2011.063 Klinik Araştırma Chlamydia trachomatis tanısında kullanılan hücre kültürü, hibridizasyon ve direkt flöresan antikor testlerinin karşılaştırılması The comparison of cell culture,

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR ARB BOYAMA NASIL YAPILIR EZN (ARB) BOYAMA = Ehrlich Ziehl Neelsen = ASİDE DİRENÇLİ BOYAMA Tüberküloz bakterileri gibi dış yüzeyidne mikolik asit içeren bakteriler gram boyama ile boyanamazlar bu bakteriler

Detaylı

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu

Tersiyer referans hastanesinde Mycobacterium tuberculosis izolasyon sıklığı ve dört major anti-tüberküloz ilaca karşı duyarlılık durumu 240 JCEI / M. Saygun ve ark. M.tuberculosis isolation frequency and resistance 2012; 3 (2): 240-244 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0151 RESEARCH ARTICLE

Detaylı

Tüberküloz Tanısında Yeni Moleküler Testler

Tüberküloz Tanısında Yeni Moleküler Testler Tüberküloz Tanısında Yeni Moleküler Testler Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR Hızlı tanıda kullanılan yöntemler PCR (Polymerase chain

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR

Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım. Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Yöntem ve Test Seçimine Yaklaşım Dr. Alpay Özbek Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. İZMİR Literatür Tanı Rehberleri Kongre İyileştirme Ğereksinimi Uzman Klinisyen İsteği

Detaylı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı

Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (33-37) Akciğer Tüberkülozlu 117 Olgunun Tanısında Balgam Yaymasının Kullanımı Güngör Ateş, Levent Akyıldız, Tekin Yıldız ÖZET Akciğer tüberkülozu tanısı bakteriyolojik

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ

KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun KLİNİK MATERYALİN HASTADAN ALINMASI ve LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ Y. Doç. Dr. Nuri Özkütük Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı