TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR. Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR"

Transkript

1 TÜBERKÜLOZ TANI VE TAKİBİNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARININ YERİ,SORUMLULUĞU, BİRLİKTE NELER YAPILABİLİR Uzm Dr.Banu BAYRAKTAR

2 Dünyada en sık ölüme neden olan infeksiyonlardan biri Dünya nüfusunun 1/3 ü infekte Her yıl dünya nüfusunun %1 i infekte 2 milyon ölüm/yıl

3 Dünyada Tüberküloz SAPTANAN Tüm vakalar Yayma (+) İnsidans 66/ TAHMİN EDİLEN Tüm vakalar Yayma (+) İnsidans 141/100000

4 Ülkemizde Tüberküloz 2004* Tüm vakalar İnsidans 28/ Yayma (+) TB 5870 *WHO Report 2004.Global Tuberculosis Control

5 Tuberculosis (as of 22 March 2006) -> Estimated TB -> Estimated TB incidence --> TB incidence, all forms (per population per year),

6 Türkiye de yıllara göre tüberküloz insidansı (n/ ) Türkiye WHO Report Global Tuberculosis Control 2004

7 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARI TB yayılımını önlemede ve kontrol altına alabilmede Örnekte M.tuberculosis tespiti İzolasyon İdentifikasyon Anti-tüberküloz ilaç duyarlılığı testleri ile katkı sağlar.

8 Tüberküloz Laboratuar Seviyeleri CDC, Amerikan Toraks Derneği ve CAP tüberküloz laboratuarlarını iş yükü,tecrübe ve maliyet-yarar ilişkisine bağlı olarak basamaklandırmışlardır. Düzen Tüberküloz laboratuarı bu sınıflamay göre III. Seviyede hizmet veren bir laboratuardır. SEVİYE I II III ARB boyama Kültür M.tuberculosis kompleks identifikasyonu Bütün mikobakterilerin identifikasyonu İlaç duyarlılığı - + +

9 Tüberküloz laboratuarında yapılan testler ARB boyama Kültür İdentifikasyon tetsleri Moleküler yöntemlerle örnekte direkt Mycobacterium tuberculosis complex saptanması Antimikobakteriyal duyarlılık testleri

10 ARB boyama Mikobakteriler için başlıca iki boyama tekniği kullanılmaktadır. Karbolfuksin boyama -Ziehl-Neelsen -Kinyoun ( soğuk boyama) Florokrom boyama -auramine O, -auramine-rhodamine Florokrom boyama ile saptanan pozitifliklerin Z-N ile doğrulanması gerekmektedir.

11 ARB boyama Kültürle karşı şılaştırıldığında ARB boyamanın n duyarlılığı ığı %22-78 olduğu bildirilmiştir. Aynı gün sonuç alınmakta Pozitif saptanabilmesi için örnekte basil/ml bulunması gerekir.

12 ARB boyama Görülen ARB miktarı SONUÇ Karbolfuksin boya Florokrom boya 1000 X 250 X 450 X Negatif Şüpheli, tekrar 1-2/300 alan 1-2/30 alan 1-2/70 alan /100 alan 1-9/10 alan 2-18/50 alan /10 alan 1-9/1 alan 4-36/10 alan /1 alan 10-90/1 alan 4-36/1 alan 4+ >9/1 alan >90/1 alan >36/1 alan

13 KÜLTÜR Normal flora içeren klinik örnekler ile alınmaları ve transport işlemleri sırasında sterilizasyon kurallarına uyulmadığı düşünülen klinik örneklere; organik kalıntıları sindirmek (digestion), kontaminasyona neden olan bakteri ve mantarları elimine etmek amacıyla dekontaminasyon işlemi uygulanır. -NALC-NaOH yöntemi -NaOH yöntemi -Zephiran-trisodium phosphate yöntemi -Oxalic asit yöntemi -Cetylpyridinium chloride-sodium chloride yöntemi -Sülfirik asit yöntemi

14 KÜLTÜR canlı basil/ml saptayabildiğinden yaymalara göre daha duyarlıdır. Kültür için katı besiyerleri ve sıvı besiyerleri kullanılmaktadır. Sıvı besiyerlerinde basilin üreme süresi daha kısadır. Bakteri veya mantar kontaminasyonunun önüne geçilebilmesi amacıyla antimikrobiyallerin katıldığı selektif besiyerleri de mevcuttur.

15 KÜLTÜR Katı Besiyerleri: Yumurta temelli ve agar temelli besiyerleri mevcuttur. Nonselektif Besiyerleri -Löwenstein-Jensen (L-J) -Petragnani -American Thoracic Society -Middlebrook 7H10 -Middlebrook 7H11 Selektif Besiyerleri -L-JGruft(penisilin,nalidiksik asit) - Mycobactosel L-J (siklohekzimid, linkomisin, nalidiksik asit) - Mycobactosel Middlebrook 7H10 - Mitchison s selektif 7H11 (karbenisilin,polimiksin B,trimetoprim laktat, amfoterisin B)

16 KÜLTÜR Bifazik besiyerleri: Septi-Check (BD Biosciences) Sıvı besiyeri (Middlebrook 7H9) Üç tip katı besiyeri (L-J, Middlebrook 7H11, çukulatamsı agar) Kan dışındaki tüm klinik örnekler için uygun Duyarlılığı BACTEC 460 TB ye benzer ancak üremeyi saptama zamanı daha uzundur.

17 KÜLTÜR Sıvı besiyerleri: MGIT (BD, Biosciences) MB Redox (Heipha Diagnostica Biotest) * Düşük kapasite ile çalışan laboratuvarlarda tercih edilir.

18 KÜLTÜR Tam otomatize sistemler (Sıvı besiyerleri): BACTEC 460 (BD Biosciences) Bactec Mycobacterium Growth Indicator Tube (MGIT) 960 (BD Biosciences) Bactec 9000 MB (BD Biosciences) ESP II (Trek Diagnostics) MB/BacT ALERT 3D (BioMerieux)

19 KÜLTÜR BACTEC 460 TB Yarı otomatize, radyometrik BACTEC 12B besiyeri 14 Cişaretli palmitik asit içerir 14 Cişaretli palmitik asit kullanımı 14 CO 2 Üreme İndeksi (GI)

20 KÜLTÜR BACTEC 460 TB Duyarlılık % Özgüllük % PPD % 100 NPD % Ortalama sonuç alma süresi 4-15 gün NTM <7 gün J Clin Microbiol 1999 Jan; 37(1):

21 KÜLTÜR MGIT 960 Tam otomatize, radyometrik olmayan MGIT tüpünün dibindeki silikon içine floresan madde gömülüdür. Floresan madde sıvı besiyerindeki oksijen varlığına duyarlıdır. Üreyen mikobakterilerce oksijenin kullanılması sonucu floresans oluşumu

22 KÜLTÜR Tam otomatize sistemler : Sistemler arasında izolasyon oranı açısından önemli bir fark yok. Mikobakterileri üretme süreleri, radyometrik BACTEC 460 TB ile hemen hemen aynıdır. Kontaminasyon oranları açısından sistemler arasında önemli bir fark yok ancak, bu sistemlerde oran BACTEC 460 TB ve katı besiyerlerine göre daha yüksek CDC Sıvı + katı besiyeri kombinasyonu Mikobakterilerin izolasyon şansını arttırıyor.

23 2006 Yılı Düzen Laboratuvarı BACTEC Kültür ve ARB Verileri ARB POZİTİF NEGATİF TOPLAM BACTEC POZİTİF NEGATİF TOPLAM

24

25

26 İdentifikasyon Yöntemleri Konvansiyonel biokimyasal yöntemler NAP (p-nitro-a- acetylamine-b- hydroxyprophonone) (BACTEC) Moleküler yöntemler AcuProbe DNA hibridizasyon PCR-RFLP INNO-LiPA DNA sekanslama

27 İdentifikasyon yöntemleri Konvansiyonel biokimyasal yöntemler Üreme hızı, üreme ısısı Pigment üretimi Koloni ve mikrokoloni görünümü, kord faktör oluşumu Niasin testi Nitrat redüksiyonu testi Katalaz testi PNB (para-nitro benzoik asit) içeren besiyerinde üreme TCH (Thiophene-2- carboxylic acid hydrazide) ile üremenin inhibe edilmesi Pirazinamidaz testi Tween 80 hidrolizi testi Arilsülfataz testi Tellurit redüksiyonu Üreaz testi

28 İdentifikasyon yöntemleri Kord oluşumu Duyarlılık >%90

29 İdentifikasyon yöntemleri Niasin birikimi; Niasin NAD a dönüşemeyip besiyerinde birikir M. tuberculosis M. simiae niasin (+) M. chelonae M. bovis in bazı suşları LJ de, 3 haftalık kültürler ile çalışılmalıdır Kullanılan ayıraçlar toksiktir

30 İdentifikasyon yöntemleri Nitrat redüksiyonu Nitroredüktaz enzimi ile nitratların nitritlere indirgenmesi M. tuberculosis M. kansasii nitroredüktaz üretir M. szulgai Asitli ortama amin eklendiğinde kırmızı diazonium boyası oluşur

31 İdentifikasyon yöntemleri Katalaz aktivitesi INH dirençli M. tuberculosis M. bovis dışında bütün mikobakteriler katalaz (+). Semikantitatif katalaz testi Isıya stabil katalaz testi M. tuberculosis kompleks; Katalaz aktivitesi düşük ve ısıya stabil değil

32 İdentifikasyon yöntemleri TCH varlığında üreyebilme Niasin (+) M. bovis i M. tuberculosis den ayırır. M. bovis TCH a duyarlıdır Kontrole göre >%1 üreme varsa; TCH dirençli Besiyeri karanlıkta saklanmalıdır

33 İdentifikasyon yöntemleri M.tbc M.africanum M.bovis Üreme sıcaklığı 37 C 37C 37C Pigmentasyonu Nonkromojen(100) N N(100) Niasin + (95) V -(4) TCH üreme + V - Nitrat indirgenmesi + V -(9) Semikantitatif katalaz < 45 mm (89) < 45 mm < 45 mm (69) 68 C katalaz Tween hidrolizi ± (68) - -(21) Tellurit indirgenmesi ± (36) - %5 NaCl tolerans - - -(0) Arilsülfataz (3gün) - - -(0) Üreaz ± (64) + ± (50) Pirazinamidaz(4gün) + - -

34 İdentifikasyon yöntemleri NAP ile inhibisyon-bactec Duyarlılık>%95 M. kansasii, M. gastri, M. terrae kısmen inhibe olabilir 4 günden önce değerlendirilmemeli Biyokimyasal testler veya moleküler yöntemlerle desteklenmeli

35 İdentifikasyon yöntemleri

36 İdentifikasyon yöntemleri PCR-RFLP Hsp 65 geni PCR ile çoğaltıldıktan sonra, BstE II ve Hae III enzimleriyle kesilip poliakrilamid jelde yürütüldüğü bir yöntem En az 32 Mikobakteri türünü birbirinden ayırabiliyor. M.tbc complex içinde tür ayrımı yapamıyor.

37 Moleküler yöntemler Tüberküloz tanısında kullanılan moleküler testler, hızlı ve özgüllükleri yüksek olmakla birlikte duyarlılıkları kültürden düşüktür. Kültürde üreyen mikroorganizmaların sulandırılması ile yapılan çalışmalarda saptama sınırı CFU arasında değişirken, gerçek klinik örneklerde duyarlılıklar çok daha düşük bulunmaktadır.

38 Moleküler yöntemler Klinik örneklerde tüberkülozun saptanmasında geleneksel in-house PCR yönteminin geçerliliği ve tekrarlanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, basil miktarı standardize edilmiş örnekler aynı hedef bölgenin çoğaltıldığı yedi laboratuarda test edilmiştir. Bu çalışmada, duyarlılık ve özgüllüklerin %2-90, yalancı pozitifliklerin ise %3-77 oranında değiştiği saptanmıştır. Günümüzde klinik örnekte M.tuberculosis saptanmasında standardize moleküler testler tercih edilmektedir.

39 Moleküler yöntemler Amplicor MTB test (Roche Diagnostics) AMTD (Gen-Probe) testi SDA (BD ProbeTec ET) LCx MTB (Abbott) Real-time PCR Inno-LiPA Rif.TB (Innogenetics)

40 Moleküler yöntemler Amplicor MTB test (Roche Diagnostics) İlk ticari kit Yayma pozitif solunum yolu örneklerinde kullanılmak üzere FDA onaylı 16S rrna Cobas Amplicor MTB, bu testin otomotize versiyonudur. Test süresi yaklaşık saat

41 Moleküler yöntemler AMTD (Gen-Probe) FDA onaylı ilk amplifikasyon testidir. RNA temelli ve izotermal bir çoğaltma yöntemidir. TMA (transcription mediated amplification) Test süresi yaklaşık 3.5 saat

42 Düzen Laboratuarı AMTD Sonuçları AMTD POZİTİF NEGATİF TOPLAM BACTEC POZİTİF NEGATİF TOPLAM ARB(+), AMTD(+) hasta sayısı:4 ARB(-), AMTD(-) hasta sayıs:41

43 Moleküler yöntemler SDA (Strand Displacement Amplification) (BD ProbeTec ET) DNA polimeraz ve restriksiyon enzimlerinin birlikte yer aldığı izotermal bir yöntemdir. M.tuberculosis komplekse özgül IS6110 ve tüm mikobakterilerde bulunan 16S rrna hedef dizileri birlikte çoğaltıldığından M.tuberculosis tür tayini yapabilmektedir. Toplam test süresi yaklaşık 3 saat

44 Moleküler yöntemler LCx MTB (Abbott) Prob molekülünün çoğaltıldığı ligaz zincir reaksiyonu (LCR) yöntemi kullanılmaktadır. Çoğaltma termal cycler da yapılmaktadır. Test süresi yaklaşık 5 saat

45 Moleküler yöntemler Real-time PCR Çoğaltma ile birlikte ve eş zamanlı olarak gerçekleşen saptama, DNA ya bağlanan boyalar veya floresan veren boyalar ve işaretli problar ile sağlanmaktadır. Yöntemin avantajları, PCR sonrası ürün saptama basamaklarının olmaması, kısa sürede sonuçlanması, kantitasyon yapılabilmesi ve kontaminasyon riskinin çok düşük olmasıdır.

46 Moleküler yöntemler Inno-LiPA Rif.TB (Innogenetics) Hibridizasyon yöntemidir. Klinik örneklerde M.tuberculosis kompleks ve rifampisin direnci birlikte saptanabilmektedir.

47 Moleküler Tanı Sistemlerinin Performansı (Solunum Örnekleri) TİCARİ SİSTEMLER DUYARLILIK % ÖZGÜLLÜK % PPD % NPD % MTD COBAS AMPLICOR LCx SDA (BD Probe Tec ET)

48 Moleküler yöntemler Moleküler testlerin klinik örnekte tüberküloz varlığının saptanmasında, ARB mikroskopisi ve kültür ile birlikte uygulanması önerilmektedir. Amplikor ve AMTD testleri, M.tuberculosis ile tüberküloz dışı mikobakteri ayrımının yapılabildiği merkezlerde, son bir yıl içinde tedavi almayan hastaların solunum yolu örneklerinde kültür ile birlikte yapılması koşulu ile FDA onayı almıştır. CDC Morb Mortal Wkly Rep:2000;49:593-4

49 Moleküler yöntemler Laboratuvar tanıda moleküler ticari sistemler; TB şüpheli hastaların,özellikle yayma (+) solunum örneklerinde Hastalığın eradikasyonu için mücadelede, Tedavinin takibi ve yönlendirilmesinde, etkili görünmektedir. Mevcut ticari ürünler asla tarama amaçlı kullanılmamalı, Referans laboratuvarlarda kurulmasına önem verilmeli, Konvansiyonel yöntemlerin altın standart olduğu unutulmamalı

50 Duyarlılık Testleri CDC Her hasta için kültürde izole edilen ilk M.tuberculosis izolatına duyarlılık testi Üç aylık tedaviden sonra, kültür pozitifliği devam eden veya klinik yanıtsızlığı olan her hastada testin tekrarı

51 Duyarlılık Testleri CLSI a göre Primer İlaçlar İzoniazid Rifampisin Etambutol Pirazinamid Ülkemizde Primer İlaçlar İzoniazid Rifampisin Etambutol Streptomisin Sekonder ilaçlar Streptomisin Kapreomisin Etionamid Kanamisin Ofloksasin Rifabutin

52 Duyarlılık Testleri Agar Proporsiyon Yöntemi: Referans yöntemdir. 10-2, 10-4 dilüsyonlu inokulumlar kullanılır

53 Duyarlılık Testleri İlaçlı b.y.. ded üreyen koloni sayısı İlaçsız b.y.. de üreyen koloni sayısı %1 (KP) R

54 Duyarlılık Testleri Proposiyon yöntemi Direkt test Dekontamine ve konsantre edilmiş ARB pozitif örnek kullanılır. İndirekt test Primer kültürde üremiş saf bakteri kolonileri kullanılır.

55 Duyarlılık Testleri CDC; örnek kabul edildikten sonra 30 gün içinde primer ilaçlara karşı duyarlılık sonuçları bildirilmelidir. Bu amaçla CLSI; FDA in de onayladığı bazı hızlı, sıvı besiyerinde kültüre dayalı ticari sistemlerin kullanılabileceğini kabul etmiştir. BACTEC 460 TB, MGIT 960, ESP II

56 Duyarlılık Testleri Duyarlılık Test Sonuçları Geciktirilmeden bildirilmelidir. Her bir ilacın adı ve sonucun yorumu mutlaka belirtilmelidir. CLSI alt komitesi; kullanılan yöntem ve besiyeri; kullanılan konsantrasyonlar ve referans yönteme eşdeğer karşılıkları, direnç oranının belirtilmesini önermektedir.

57 Düzen laboratuarı, yıllarına ait majör ilaç direnç yüzde verileri Major Duyarlılık Testi Sonuçları % YILLAR Hepsi duyarlı 5 ilaca R 1 ilaca R 2 ilaca R 3 ilaca R 4 ilaca R

58 Birlikte neler yapabiliriz? Tüberküloz şüpheli bir vakada EZN ve kültür çalışmasını mutlaka birlikte yapılmasını sağlamalıyız. (idealinde 3 örnekte) Her hastadan izole edilen ilk M.tuberculosis suşunun mutlak majör ilaçlara direncine bakmalıyız. Tedavinin üçüncü ayında hala kültür pozitifliği süren hastalarda direnç gelişiminden şüphelenmeli, duyarlılık tetsini tekrarlamalı ve minör ilaç dirençlerine bakmalıyız. Hızlı tanı için moleküler testleri kullanmalı, ancak yanında altın standart kültür tetslerini mutlaka istemeliyiz.

59

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr. Cengiz Çavuşoğlu

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Difterinin (Corynebacterium sp enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? OLGU 1. M SORU -1 Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? MİKROBİYOLOJİK TANI: KONVANSİYONEL YÖNTEMLER Direk mikroskopik inceleme Kültür DİĞER YÖNTEMLER Moleküler yöntemler?? OLGU 1. M SORU -2 YAYMA

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Antimikrobiyel Direncin Genetik Metotlar ile Saptanması. Antimikrobiyel Direncin Saptanmasında Kullanılan Genetik Metotlar

Antimikrobiyel Direncin Genetik Metotlar ile Saptanması. Antimikrobiyel Direncin Saptanmasında Kullanılan Genetik Metotlar Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 01 Sayfa: 22-28 www.mikrobiyoloji.org/dokgoster.asp?dosya=702030102 Antimikrobiyel Direncin Genetik Metotlar ile Saptanması Alper ÇİFTCİ 1 Özet:

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ

MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ Dr. Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu 23. Klinik Laboratuvar Günleri 2013 Bir gün önce kanamalı cinsel ilişkide bulunmuş genç bir erkek laboratuvara başvurarak HIV yönünden erken

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI Dr. Burçin Şener Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı