PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK"

Transkript

1 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 1/8 1. AMAÇ: SHÇEK Genel Müdürlüğü ne ait Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan tüm doküman ve verilerin yayını, sürdürülmesi ve güncelleştirilmesi için yöntem ve sorumluluklar belirlemek. 2. KAPSAM: SHÇEK Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerini kapsar. 3. TANIMLAR: Doküman: İşi nasıl yapacağımızı gösteren belgelerdir. Yazılı veya başka formda olabilirler. ( Örnek: Yazı, resim, çizim, fotoğraf, bilgisayar kaydı vb.) Kontrollü Doküman: Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunması gereken yerlerde en son halinin bulunması (güncelliği) garanti altına alınmış dokümanlardır. Kontrolsüz Doküman: İleriye dönük değişim ve yeniliklerde güncelliğinin garanti altına alınması gerekmeyen dokümanlardır. ( Örnek: Kalite Sistemimiz dışına çıkan dokümanlar. ) Dış Kaynaklı Doküman: Kuruluşun ürün ve faaliyetlerini planlama ve gerçekleştirmede kullandığı, dış kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan ve ürün / hizmet ve faaliyet gerçekleştirme sistemi içerisinde kullanılan dokümanlardır. Dış kaynaklı dokümanlar belli sıklıklarla manüel olarak kurum / kuruluş tarafından yada güncelleme bilgilendirmesi yapan kurum veya kuruluşlar vasıtası ile takip edilebilir. Güncelliği takip edilmesi gereken dış kaynaklı dokümanların güncel olup olmadığı biliniyor olmalıdır. Bu kapsamda dış kaynaklı doküman listesi oluşturularak güncellemesi yapılmalıdır. Dış Kaynaklı Doküman Listesinin güncellenmesi listede belirtilen birimler tarafından yapılacaktır. Güncelliğinin İzlenmesi ise Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılacaktır. Kalite El Kitabı: Kalite politikasını, hedeflerini, organizasyonunu, ISO 9001 standardındaki tüm faaliyetleri tarif eden dokümandır. Prosedür: ISO 9001 standardının ilgili maddesi veya çalışmalarımıza ait yöntem ve sorumlulukları belirleyen, genel uygulamaları ve birden fazla faaliyeti ifade edebilen dokümandır. Görev Tanımları: Organizasyon içinde yer alan unvanların görev ve sorumluluklarını, olması gereken yetkinlik ve yeterlilik durumlarını belirten dokümandır. Süreç: ISO 9001 standardının ilgili maddesi veya faaliyetlerimizi bir akış diyagramı halinde, girdileri-çıktıları, sorumlulukları ve dokümanlar ile bağlantılarını göstererek iş akışı halinde anlatan dokümandır. Talimat: Prosedürde tanımlanan faaliyetler içinden bir veya birkaç tanesini ve bu faaliyetin nasıl yapılacağını tanımlayan dokümandır. Form: Prosedür ve talimatlarda belirtilen faaliyetlerin belli bir formatta kayıt olarak bulundurulmasını sağlayan dokümanlardır. Dış Kaynaklı Doküman: Yönetimi ve güncellenmesi SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından yapılmayan ancak SHÇEK Genel Müdürlüğü hizmet ve uygulamalarında gerekli olan dokümanlardır. Doküman No: Dokümanları tanımlayan, izlenebilirliğini sağlayan ve sadece bir tek dokümanı gösteren numaradır.

2 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 2/8 Doküman Hazırlama ve Değişiklik: İlgili doküman türlerinin Kalite Yönetim Sistemi doküman formatına göre hazırlanması ve değişiklikler olduğunda dokümanların güncelliğinin sağlanarak gerekli değişikliklerin yapılmasının sağlanmasıdır. Kontrol: Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan KONTROLLÜ dokümanların hazırlanması veya değiştirilmesi sonrası sistemde öngörüldüğü formatta hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesidir. Onay: Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan KONTROLLÜ dokümanların hazırlanması veya değiştirilmesi, kontrolu sonrası uygunluğunun ve yürürlüğe girmesinin kabulunun yapılmasıdır. 4. YETKİ-SORUMLULUK: 4.1. SHÇEK Genel Müdürlüğü ne ait dokümanların hazırlanma ve değişiklik yapma, kontrol, onaylama ve izleme ile ilgili yetki ve sorumluluklar SGDB-DD-01 nolu Genel Müdürlük Doküman Yetki ve Sorumluluklar Tablosu nda gösterilmiştir Genel Müdürlük Birimlerinde, Birim Yöneticisi tarafından Kalite Yönetim Sorumlusu belirlenir. Birim Yöneticisi belirlenen Kalite Yönetim Sorumlusunu Kalite Yönetim Temsilcisine yazılı olarak bildirir Birim Kalite Yönetim Sorumlusu biriminin kalite uygulamalarını ve işleyişini takip etmekle görevlidir ve Kalite Yönetim Temsilcisi ile koordineli olarak çalışır. Birim Yöneticisi aynı zamanda Birim Kalite Yönetim Sorumlusu da olabilir. 5. DETAYI: 5.1. Genel SHÇEK, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu aşağıdaki şekildedir: Kalite El Kitabı Prosedürler Görev Tanımları Süreçler Talimatlar Formlar Destek Dokümanlar Kalite Planları Bu prosedürde, Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğundaki tüm uygulamalar Kalite Yönetim Temsilcisi bilgisi ve yönetimi ile Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir Dokümanların Numaralandırılması SHÇEK Genel Müdürlüğünde Kalite Yönetim Sistemi içerisinde bulunan tüm dokümanların izlenebilirliğini sağlamak için numaralandırma sistemi oluşturulmuştur. Numaralandırma sistemi aşağıda tanımlanmıştır:

3 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 3/ SHÇEK Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon numaralandırması BK-DT-NN şeklinde 3 bölümden oluşur. 1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm Birim Doküman Türü Bölümü Sıra Numarası Bölümü BK DT NN BK-DT-NN numaralandırma sisteminde birinci bölümde tanımlanan Genel Müdürlük dokümanlarında Birimleri gösteren semboldür. Birimlerin Şubeleri SGDB-DD-02 nolu Genel Müdürlük Daire Kısa Kodları Tablosu nda gösterilmiştir. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan ve illeri de kapsayan prosedürlerde il dokümanı olarak bahsi geçen dokümanların BK yerinde İK kullanılmıştır. Bu prosedürlerdeki İK kullanılan doküman kodlarında ilin il kodu anlaşılmalıdır. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan İl Müdürlüğü kalite yönetim sistemi dokümanları Genel Müdürlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanır ve BK bölümünde SGDB kodu kullanılır BK-DT-NN numaralandırma sisteminde ikinci bölümde tanımlanan, doküman türünü gösteren semboldür. Doküman türleri ve bunları gösteren semboller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Doküman Türü Kalite El Kitabı Prosedürler Süreç Talimatlar Formlar Görev Tanımları Destek Dokümanlar Kalite Planları Doküman Sembolü EK PR SR TA FR GT DD KP BK-DT-NN numaralandırma sisteminde son iki karakter olan NN harfleri 01 den başlayan bir sıra numarasıdır. Bu numara, ilk iki bölümde yani BK-DT- sembolleri aynı olan dokümanlar arasında bir sıra numarasıdır. BK-DT- sembolleri aynı olan bir doküman hazırlandığında bu dokümana verilecek seri numarası bir arttırılır. Bu sıra numarasını teşkil eden NN karakterleri 99 değerine ulaştıktan sonra üç basamaklı bir rakam formatında devam edebilir Örnekler : SGDB-PR-01 No lu dokümanda: SGDB sembolü, bu dokümanın Strateji Geliştirme Dairesi tarafından oluşturulduğunu, PR sembolü, dokümanın bir prosedür olduğunu ifade eder. 01 numarası, Strateji Geliştirme Dairesinin 01 numaralı prosedür olduğunu ifade eder. Aynı daire başkanlığının bir diğer prosedüre 02 verilecektir. ( SGDB-PR-02 gibi )

4 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 4/ Dokümanların Hazırlanması ve Yayınlanması Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan bütün dokümanlar orijinal ve kontrollü doküman olmalıdır. Bu dokümanlardan Kalite El Kitabı, Görev Tanımları, Prosedürler, Süreçler, Talimatlar, Formlar, Destek Dokümanlar ve Kalite Planları için baskıya esas teşkil edecek olan ana nüshada bulunması gereken bütün imzalar yaş imza olarak yer alır. Formlarda yaş imzalar formun arka sayfasında hazırlanan imzalama bölümüne atılır Kalite El Kitabı, Prosedür, Görev Tanımları ve Talimatların her sayfasının üst kısmı ve alt kısmı yer alacak antet aşağıda verilen örnekteki gibi olacaktır. Antet kısmının üst kısım örneği ; SHÇEK Antet kısmının alt kısım örneği ; HAZIRLAYAN DOKÜMAN TÜRÜ DOKÜMANIN ADI KONTROL EDEN Doküman No: BK-DT-NN Yayın Tarihi: GG.AA.YYYY Revizyon No/Tarihi: RAKAM / GG.AA.YYYY (İlk Yayın ise) İlk Yayın Sayfa No: Mevcut Sayfa / Toplam Sayfa ONAYLAYAN Destek Doküman ve formlarda baskıya esas teşkil edecek olan ana nüshada hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan bölümünün bulunduğu yaş imza atılacak bölüm bu dokümanların her sayfalarının arkasına konularak buralar imzaladır Prosedür ve talimatlar aşağıda belirtilen 6 ana başlık sırası kullanılarak hazırlanacaktır. Prosedür ve Talimat Ana Başlıkları; 1- AMAÇ 2- KAPSAM 3- TANIMLAR 4- YETKİ SORUMLULUK 5- UYGULAMA DETAYI 6- İLGİLİ REFERANS DOKÜMANLAR Süreçlerin ilk sayfasında yer alan Süreç Künyesi anteti ile alt kısmı yer alacak antet aşağıda verilen örnekteki gibi olacaktır.

5 SHÇEK DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 5/8 Süreç Künyesi Anteti Süreç Çıktısı Süreç Müşterisi Süreç Tedarikçisi Süreç Sahibi Süreç Kaynakları Sürecin Etkilediği Süreçler Sürecin Performans Ölçüm Kriterleri Ölçüm Kriteri Ölçüm Hedefi Ölçüm Yöntemi Ölçüm Periyodu Ölçüm Sorumlusu Süreçlerin Süreç Künyesi anteti bölümünden sonra süreç adımlarınıın belirtildiği bölüm yer alır. Bu Süreç adımlarının anlatıldığı bölümde aşağıda verilen başlık ve bölümler olacaktır. GİRDİ / AÇIKLAMA İŞLEM KİM DOKÜMAN Süreçlerin her sayfasının altında örnekte verildiği şekilde imzaların atıldığı bölüm yer alır. Antet kısmının alt kısım örneği ; HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN SHÇEK Kalite Yönetim Sistemi dokümanları hazırlanıp ilgililer tarafından imzalandıktan sonra Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından.pdf formatına çevrilerek elektronik olarak SHÇEK resmi internet sayfasının (www.shcek.gov.tr) ilgili yerinde yayınlanır. Formlar.pdf formatına çevrilmeden hazırlandıkları formatta internet sayfasında yayınlanırlar SHÇEK Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ıslak imzalı ana nüshaları ile elektronik ortamdaki halleri hazırlandıkları formatta yedeklenerek Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından muhafaza edilir Elektronik ortamda dokümanlara ulaşamayacak ve/veya çıktısı alınarak KONTROLLÜ KOPYA olarak dağıtımı yapılması gereken durumlarda, ilgili birim yöneticisi talebi doğrultusunda Kalite Yönetim Temsilcisi dokümanların ıslak imzalı ana nüshalarından fotokopi ile ihtiyaç kadar çoğaltım yapar. Çoğaltılan dokümanların her sayfasının sağ üst köşesine kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurulur Kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi kullanımı Kalite Yönetim Temsilcisi nin bilgisi, kontrolu ve sorumluluğundadır. Başka amaçla kullanılmaz.

6 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 6/ Kullanım yerlerine sadece kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi olan dokümanlar bulunabilir. Kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi olmayan fotokopi ile kontrolsuz olarak çoğaltılmış dokümanlar kontrolsuz dokümanlardır ve geçerli kabul edilmez Bütün formların ve destek dokümanların kullanılan yüzünün sol alt köşesinde form numaraları ve parantez içinde revizyon numaraları ile son revizyon tarihini gösteren Rev.(0 - GG.AA.YYYY) bilgisi yazılıdır. Formlar ihtiyaca göre güncel ana nüshanın aynısı olmak üzere çoğaltılarak kullanılır SHÇEK resmi internet sayfasının ilgili yerinde yayınlanan Kalite Yönetim Sistemi dokümanları yürürlükteki son güncel dokümanlardır Resmi internet sayfasında yayınlanan dokümanlara ulaşım SHÇEK personelleri tarafından bilinen bir şifre ile yapılabilmektedir. Şifre, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir ve yönetilir. Sifrenin SHÇEK personeli dısında kisilerin ögrenmemeleri için tüm SHÇEK çalısanları gerekli hassasiyeti göstermelidir Kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurularak teslim alınan dokümanları kullanan birimlerin Kalite Yönetim Sorumluları kendilerine gönderilen dokümanların son revizyonlarını ellerinde bulundururlar. Eski revizyonları Kalite Yönetim Temsilcisi ne geri verirler. Ellerindeki dokümanlarda karalama, değişiklik ve tahribat olmamalıdır. Yıpranmış dokümanları Kalite Yönetim Temsilcisi ne getirerek, yenileri ile değiştirirler. Kendilerine dağıtımı yapılan dokümanların ilgili yerlerde bulundurulmasını sağlarlar Yayınlanacak olan doküman, sorumluluklar kısmında gösterilen kişiler tarafından hazırlanarak Kalite Yönetim Temsilcisi ne gönderilir. Kalite Yönetim Temsilcisi, dokümanı standart format açısından ve Kalite Yönetim Sistemi açısından değerlendirir. Uygun gördüyse imzalar. Uydunsuzluklar varsa gerekli düzeltmeleri hazırlayandan talep eder. Doküman, hazırlayan tarafından onaylamaya yetkili kişinin onayına sunulur. Onaydan sonra doküman yayına hazırdır. Dokümanlar yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer Kalite Dokümanları onaylandığında, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tutulan SGDB-FR- 07 No lu Doküman Takip Listesi ne kaydedilir. SGDB-FR07 No lu Doküman Takip Listesi her doküman yayınlandığında veya değişikliğe uğradığında yeni revizyon tarihi ve numarası ile birlikte yeniden düzenlenir ve internet ortamında Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yayınlanır Dokümanların Dağıtımı ve Gereken Yerlerde Bulundurulması SHÇEK Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının dağıtımı 2 şekilde yapılmaktadır. 1- Elektronik ortamda yayınlama 2- Islak İmzalı dokümanın kopyası alınarak KONTROLLÜ KOPYA olarak dağıtım Dokümanların takibi, SGDB-FR-07 No lu Doküman Takip Listesi ne göre yapılır. SGDB- FR-07 No lu Doküman Takip Listesi nin güncelliğinin takibi ve ihtiyaç sahipleri tarafından ulaşılabilir olmasını Kalite Yönetim Temsilcisi ve Birim Kalite Yönetim Sorumluları sağlarlar Genel Müdürlük Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının elektronik ortamda yayınlanması Kalite Yönetim Temsilcisi nin yetki ve sorumluluğundadır.

7 SHÇEK DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 7/ Elektronik ortamda yayınlanacak dokümanlar, doküman yayına hazır hale geldiğinde (imzalar tamamlandığında) internette belirlenen yere Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından konulur Kopyası alınarak KONTROLLÜ KOPYA olarak dağıtımı yapılacak yerlere dokümanlar teslim edilirken SGDB-FR-09 nolu Doküman Teslim Formu ile teslimat yapılır. SGDB-FR-09 nolu Doküman Teslim Formu nu doldurmak, teslim edilen kişilere imzalatmak ve muhafaza etmek Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır Kopyası alınarak kırmızı KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurularak çoğaltımı yapılacak dokümanlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından dağıtılır, gereken yerlerde bulundurulmaları Birim Kalite Yönetim Sorumluları tarafından sağlanır Dokümanların Değiştirilmesi Dokümanlarda değişiklik önerisi çalışanların herhangi biri tarafından SGDB-FR-08 No lu Doküman Revizyon Talep Formu ile Kalite Yönetim Temsilcisi ne yapılır. Kalite Yönetim Temsilcisi ilgili bölümle görüşür, değerlendirmeyi yapar. Teklif uygun görüldüğü taktirde yeni metin, ilgili birim sorumlusu tarafından hazırlanır. Dokümanlar, bu prosedürün Dokümanların Hazırlanması ve Yayınlanması bölümünde belirtildiği şekilde yayınlanır Değişiklikler SGDB-FR-07 No lu Doküman Takip Listesi ne kaydedilir. Çıktısı alınarak KONTROLLÜ KOPYA olarak dağıtımı yapılması gereken dokümanlar için, dağıtımı yapılmış eski revizyonlu dokümanlar Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından toplanır. Bu işlem yeni dokümanın dağıtıldığı anda gerçekleştirilir. Toplanan eski dokümanlar yırtılarak imha edilir Revizyon geçirmiş ve çıktısı alınarak KONTROLLÜ KOPYA olarak dağıtımı yapılacak yerlere dokümanlar teslim edilirken SGDB-FR-09 nolu Doküman Teslim Formu ile teslimat yapılır. SGDB-FR-09 nolu Doküman Teslim Formu nu doldurmak, teslim edilen kişilere imzalatmak ve muhafaza etmek Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır Değişikliğe uğramış eski dokümanların ıslak imzalı orjinal kopyasının her sayfası kırmızı mürekkepli İPTAL EDİLMİŞTİR kaşesi ile damgalanır ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından saklanır. Böylece değişikliğe uğramış dokümanların bir önceki revizyon durumuna ulaşılabilir Dokümanların İzlenmesi Dokümanların izlenmesi sorumluları SGDB-DD-01 nolu Genel Müdürlük Doküman Yetki ve Sorumluluklar Tablosu nda belirtilmiştir Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu içinde yer alan bütün dokümanlar her Yönetim Gözden Geçirilmesi Toplantısından önce belirlenmiş izleme sorumluları tarafından gözden geçirilir ve tespitler uygun şekilde güncellenir Dış Kaynaklı Dokümanlar Yasa ve mevzut harici dış kaynaklı dokümanlar SGDB-FR-11 nolu Dış Kaynaklı Doküman Listesi nde belirlenmiştir. Bu listenin hazırlanması ve güncellenmesi/güncelletilmesi Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğundadır. Bu dokümanların revizyon durumları ilgili birimler tarafından takip edilir ve Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirilir. Kullanım noktalarındaki eski revizyonlu dış kaynaklı

8 DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 8/8 dokümanların kullanımdan kaldırılması ve yeni revizyonlarının kullanımı ilgili birim yöneticileri tarafından sağlanır ve yönetilir Tüm birimler bağlı oldukları yasalar ve mevzuatı ve resmi web sitelerinden takip eder ve kullanımdaki son revizyonlarına ulaşırlar. 6. İLGİLİ REFERANS DOKÜMANLAR: SGDB-DD-01 Genel Müdürlük Doküman Yetki ve Sorumluluk Tablosu SGDB-DD-02 Genel Müdürlük Daire Kısa Kodları Tablosu SGDB-FR-07 Doküman Takip Listesi SGDB-FR-08 Doküman Revizyon Talep Formu SGDB-FR-09 Doküman Teslim Formu SGDB-FR-11 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerimiz içerisinde uygulanan

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 4.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 7 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi nde Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon. Yönetim Temsilcisi Kurulu Başkanı

T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon. Yönetim Temsilcisi Kurulu Başkanı SAYFA NO 1 / 25 T.C. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Merkez Kalite Koordinasyon Yönetim Temsilcisi Bakan Kurulu Başkanı Not: Bu onaylar Kalite El Kitabının tüm sayfalarının 00 nolu revizyonu için geçerlidir.

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI.

10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI. 10.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BELEDİYELERDE UYGULAMASI. 1. GENEL 1.1 Misyonumuz 1.1.1.MİSYONUMUZ Geleceği bu günden yaşayarak, Mardin Belediyesinde Halkın Medeni ve Müşterek İhtiyaçlarını karşılamada örnek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ PR- 01 Rev.0.0 GERİ BİLDİRİM ALMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1- Amaç Mubitek firmasına, müşteri, çalışan ve müşterilerden hizmet alanlardan gelebilecek öneri, istek ve şikayetlerin sistematik olarak ele

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı