Doç. Dr. Çağrı BULUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Çağrı BULUT"

Transkript

1 Doç. Dr. Çağrı BULUT Doğum Tarihi: 09 Temmuz 1977 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2000 Kamu Yönetimi Y. Lisans Strateji, Yönetim Gebze Yüksek 2004 Stratejileri Teknoloji Enstitüsü Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek 2007 Teknoloji Enstitüsü Doçent Yönetim ve Organizasyon Üniversitelerarası Kurul Haziran 2010 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Şirket Girişimciliğine Etki Eden Faktörler ve Firma Performansına Etkileri Tez Danışmanı: Prof.Dr.Lütfihak ALPKAN Doktora Tezi Başlığı ve Tez Jürisi: Bulut, Çağrı (2007). Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi (TÜBİTAK-SOBAG 104K117 nolu proje ile desteklenmiştir.) Prof.Dr.Lütfihak ALPKAN (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü), Prof.Dr.Cengiz YILMAZ (Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr.Dilek ÇETİNDAMAR (Sabancı Üniversitesi), Prof.Dr. Hayat Kabasakal (Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Ekim 2002-Nisan 2007 Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr.Ar.Gör. Gebze Yüksek Teknoloji Nisan Ekim 2007 Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü, İstatistik Departmanı (Post-Doktora) Dr.Öğr.Gör. Yaşar Üniversitesi, İktisadi Ekim 2007-Aralık 2007 İdari Bilimler Fakültesi Yard.Doç.Dr. Yaşar Üniversitesi, İktisadi Aralık Ekim 2010 İdari Bilimler Fakültesi Doç.Dr. Yaşar Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekim Dvm. Ed. 1

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : BABAOĞLU, Murat (2009) Örgütsel Sinisizm: Öncülleri ve Sonuçlarını Tanımlamaya Yönelik Bir Kavramsal Sentez, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslar arası Ticaret ve Finans Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi YILMAZ, Gülşah (2010) Performansın düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesinin feshi, objektif değerlendirme kriteri ve psikolojik sözleşmeler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi SEÇKİN HALAÇ, Duygu (dvm ed.) The effects of Marketing Culture on Long term Customer Satisfaction in Non profit organizations, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı SAMUR, Seray Begüm (2011) The Mediating Role of Innovative Work Behaviors between Intrapreneurial Climate and Organizational Innovativeness: An Empirical Study, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ÖZTÜRK, Ayşenil Duygu (dvm ed.) Girişimsel Pazarlama ve İşletme Performansı İlişkisi Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı TÜTÜNCÜOĞLU, Melih (dvm ed.) Yüksek Öğrenimdeki Talep Dinamizmine Karşı, Üniversite Girişimciliğinin Üniversite Performansına Etkisi, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Finans Ana Bilim Dalı Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : GÖRGÜN, Onur (dvm ed.) Türk Deri Sanayinde Kümelenme Modelinin Uygulanabilirliği, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Projelerde Yaptığı Görevler : İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Projesi, izmir Kalkınma Ajansı ve EBİLTEM, Çalışma Grubu Üyesi, 2011 Kariyerin İzmir Yolculuğu, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Prodüktivite Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi, Proje Ortağı ve Ölçme- Değerlendirme Sorumlusu. Alt-Sahara Afrika Ülkelerinde Ulusal İstatistik Sistemleri (CountrySTAT for Sub-Saharan African Countries), Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü ile Bill-Melinda Gates Vakfı ortak projesi, Projelendirme Sorumlusu, Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konulması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması, TUBİTAK Projesi, SOBAG-104K117, Araştırmacı, 2007 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi, TUBİTAK Projesi, SOBAG-104K117, Araştırmacı,

3 Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004/05, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) liderliğinde 9 ülke (Almanya, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, İsviçre, İtalya, Slovenya ve Türkiye) tarafından kurulan bir Konsorsiyum ile yürütülmüş uluslararası bir proje, Araştırmacı, 2005 Misafir Öğretim Üyesi (Erasmus Teaching Staff Mobility kapsamında): 2011-Haziran, Munich Üniversitesi, Münih/Almanya 2010-Temmuz, Primorska Üniversitesi, Koper/Slovenya 2009-Haziran, Roma Tre Universitesi, Roma/İtalya 2008-Mayıs La Sapienza Universitesi, Roma/İtalya İdari Görevler : 2010 dvm. ed., Yaşar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanlıkları 2010 dvm. ed., İİBF, Yönetim Kurulu Üyesi 2010 dvm. ed., Mimarlık Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi 2010 dvm. ed.,hukuk Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi ,İİBF, Dekan Yardımcısı , Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi , Eğitim Komisyonu Üyesi Bilimsel Organizasyon ve Kuruluşlara Üyelik ve Hizmetler: 2010-dvm. ed., Academy of Management, Entrepreneurship Division, Türkiye Temsilciliği Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimleri Araştırma Konseyi (SSHRC), Hakem 2010-dvm. ed., KOSGEB, İzmir (Kuzey) - KOBİ ler için Proje ve İşbirliği Geliştirme ve Destek Programı, Değerlendirme ve Karar Komitesi Üyesi 2010-dvm. ed., Endüstri Mühendisliği Dergisi, Hakem 2009-dvm. ed., ICBME- International Conference on Business, Management and Economics, Organizasyon Komitesi Üyesi 2009 dvm. ed., Journal of Business Venturing (SSCI), Hakem dvm. ed., International Business Review (SSCI), Hakem devam ediyor, International Journal of Technology and Globalization, Hakem dvm.ed., Euro-Journal of Economics and Business Management, Editör Kurulu Üyesi dvm.ed., Yaşar Üniversitesi Dergisi, Editör Yardımcısı dvm.ed., TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Hakem TUBİTAK 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Destek Programları, Panelist. 2007, Birleşmiş Milletler, Tarım ve Gıda Örgütü, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Departmanı, CountrySTAT Projeleri, Post-doktor Ekonomist. 3

4 2007-devam ediyor, üye. International Registered Certified Auditors, (IRCA) , TUSIAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Araştırmacı Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Haftalık Saati Dönem Dersin Adı Teorik Uygulama Güz Bahar Yaz Güz Bahar Öğrenci Sayısı Organizational Behavior 3 MBA 45 Çağdaş Rekabet Analizleri 3 Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Pr. 22 Uluslararası Girişimcilik 3 Uluslararası 4 Ticaret Yüksek Lisans Pr. Örgütsel Davranış 3 İşletme 44 Yüksek Lisans Pr. Organizational Behavior 3 MBA 6 Management and 3 İİBF/6 43 Organization Entrepreneurship and 3 İİBF/8 10 Management of SMEs Management and 3 İİBF/5 80 Organization Çok Değişkenli Veri Analizleri 3 İşletme 10 Doktora Pr. Project Management 3 İİBF/7 51 Örgütsel Davranış 3 İşletme Yüksek Lisans Pr. Organizational Behavior 3 MBA Principles of Management 3 İİBF/2 Stratejik Yönetim 3 İşletme 9 Doktora Pr. (UFIT) IT for Business 3 İİBF/2 4

5 ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Alpkan, L., Bulut, Ç., Gunday, G., Ulusoy G., ve Kılıç, K. Organizational support for Intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance, Management Decision, 48(5): (2010), (SSCI). Bulut, Ç. ve Çulha, O. (2010) The Effects of Organizational Training on Organizational Commitment, International Journal of Training, 14(4): (by Blackwell Publishing) Bulut, Ç., Yılmaz, C. ve Alpkan, L. Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt:9 sayı:2, s , (2009). (Derginin alan endeksleri: Director of Open Access Journals, Ebsco Publishing, Pero, Scientific Commons ve WorldWideScience veritabanları tarafından taranmaktadır). Bulut, Ç., Tütüncüoğlu, M. ve Aksoy, E. Gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ lerdeki firma içi girişimcilik faktörleri ve yenilikçiliğe etkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, cilt:9 sayı:4, s , (Derginin alan endeksleri: Director of Open Access Journals, Ebsco Publishing, Pero, Scientific Commons ve WorldWideScience veritabanları tarafından taranmaktadır). Aktan, B. ve Bulut, Ç. Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, December, s (2008). (Derginin alan endeksleri: Scopus, Elsevier Bibliographic Databases, EMBASE, Ulrich, DOAJ, Cabell, Compendex, GEOBASE, and Mosby) Bulut, Ç. ve Alpkan, L. Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate within Large Organizations: An Integrative Proposed Model, The South East European Journal of Economics and Business, 1(2), Ekim, s (2006). (Derginin alan endeksleri: EBSCO, Business Source Complete, Econ-lit) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Bulut, Ç., Gençtürk, S. ve Seçkin Halaç, D. (2011). Workplace related determinants on innovation success and characteristics, 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship- ECIE 11, Eylül, Aberdeen, Ġskoçya. Bulut, Ç., Samur, S. B. ve Seçkin Halaç, D. (2011). Does really innovative work behaviors of emloyees mediate the innovative performance impacts of intrapreneurship? 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship- ECIE 11, Eylül, Aberdeen, İskoçya. Biloslavo, R. ve Bulut, Ç. (2010). Business education for sustainable future: What competencies we need and how we can achieve them? 6th International Conference on Business Economics and Management-ICBME 10, October, Çesme-Turkey 5

6 Yucel, R., Bulut, Ç., Şen, E., ve Gerni, M. (2010) The effects of accounting & finance staffs perceptions of ethical climate and corporate social responsibility on job satisfaction and organizational commitment 6th International Conference on Business Economics and Management-ICBME 10, October, Çesme-Turkey Seçkin Halaç, D. ve Bulut, Ç. (2010). Mobbing: A review of Turkish literature, 11th Management International Conference (MIC), Kasım 24-27, 2010, Ankara, proceedings cd, ISBN: , s Yegenoglu, H., Ulusoy, G., Çetindamar, D., ve Bulut, Ç. (2007) An empirical study on the competitiveness and innovation in four sectors of the Turkish manufacturing industry, EUROMA th International Annual EurOMA Conference, Ankara proceedings cd, ISBN: , s , Alpkan, L. ve Bulut, Ç. (2006) Strategic Orientations and Firm Performance, 2nd International Conference on Business, Management and Economics, CeĢme, , Alpkan, L., Bulut, Ç., ve Mert, E. (2005) Strategic Planning Trends in Turkish Small Firms: Empirical Study on SMEs in Kocaeli, International Strategic Management Congress, , Canakkale, Cakar, N.D., Ergün, E., Altintas, Ö.C. ve Bulut, Ç. (2004) The Effects of Charismatic Leadership and Collective Behavior on Follower Performance Global Business and Technology Association, , Cape Town, Ergün, E., Bulut, Ç. Alpkan, L. ve Cakar, N.D. (2004) Connecting the Link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Performance, Global Business and Technology Association, , Cape Town, Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler : Günday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., Öner, M.A. ve Bulut, Ç. (2011) Küme ve Ağlarda Teknik Değişim Yönetimi içinde M.Atilla Öner, Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, PAN Yayıncılık: İstanbul, basım aşamasında. Günday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., Öner, M.A. ve Bulut, Ç. (2011) Yenilik Yönetimini Etkileyen Faktörler, içinde M.Atilla Öner 2011 Teknik DeğiŞimin Ekonomisi ve Yönetimi, PAN Yayıncılık: İstanbul, basım aşamasında. Bulut, Ç. (2008). Stratejik Planlamada örnek vakalar, içinde Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayınevi: İstanbul 7/9 6

7 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Bulut, Ç., Alpkan, L. ve Yılmaz, C. Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı İlişkisi: Literatür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1):1-34 (2009). Bulut, Ç., Fis, A. M., Aktan, B. ve Yılmaz, S. Kurumsal Girisimcilik: Kavramsal Yapi Uzerine Bir Tartisma, JOY, 3(10), , (2008). Alpkan, L., Ergün, E., Bulut, Ç. ve Yilmaz, C., Şirket Girişimciliğinin Firma Performansına Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), , (2005). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: Akpınar, S., Bulut, Ç. ve Alpkan, L. Yönetimde Aile Kontrol Düzeyinin ġirket Girişimciliği Üzerine Etkileri, 19.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s.34-38, Çanakkale, 2011 Bulut, Ç., Çulha, O., Tutuncuoglu, M. Ve Aksoy, E. İçsel ve Dışsal Ödüllerin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: İzmir İli ve Çevresindeki KOBİ lerde Bir Araştırma, 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, s , Eskişehir, Atıflar (Eylül-2011, Google Scholar) Alpkan, L., Bulut, Ç., Gunday, G., Ulusoy G., ve Kılıç, K. (2010) Organizational support for Intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance, Management Decision, 48(5): (SSCI). Nissan, E., Galindo Martín, M. A. ve Méndez Picazo, M. T. (2011). Relationship between organizations, institutions, entrepreneurship and economic growth process. International Entrepreneurship and Management Journal, 7 (3): (s.313) Duarte, N. (2010). Business Strategies on Innovation, Risk and Proactivity. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume I). (s ) Wynder, M. (2010). The effect of performance-contingent ıncentives when task complexity is manipulated through ınstruction. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 4(4): (s. 52) Liñán, F., Santos, F. J. ve Fernández, J. (2011). The influence of perceptions on potential entrepreneurs. International Entrepreneurship and Management Journal, 7: (s.386) Knorr, H., Garzón,D. ve Martínez, D. (2011). Motivations and differences upon reconciling professional and personal life: an empirical study of businesswomen and businessmen in the Valencian Community. International Entrepreneurship and Management Journal, 7: (s.395) Benavides Espinosa, M. ve Mohedano Suanes, A. (2011). Corporate entrepreneurship through joint venture. International Entrepreneurship and Management Journal, 7: (s.417) 7

8 Soriano, D. R. ve Montoro-Sanchez, M. A. (2011). Introduction: The challenges of defining and studying contemporary entrepreneurship. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28: (s.298) Farinós, J. E., Herrero, B. ve Latorre, M. A. (2011). Corporate entrepreneurship and acquisitions: creating firm wealth. International Entrepreneurship and Management Journal, 7: (s.325) Carbó, G. T. (2011). Aprendizaje grupal: antecedentes personales y organizacionales. Yayınlanmamış doktora tezi, Çevirimiçi (s.85) Liu, S. (2011). The role of service innovativeness in the relationship between market orientation and innovative performance: moderator or mediator?. The Sevice Industries Journal,iFirst article: 1-21 Jung, H. S. ve Yoon, H. H. (2011). The effects of organizational service orientation on person organization fit and turnover intent in a deluxe hotel. The Sevice Industries Journal,iFirst article: 1-23 Sánchez-Escobedo, M. C., Díaz-Casero, J.C., Hernández-Mogollón, R. ve Postigo- Jiménez, M. V. (2011). Perceptions and attitudes towards entrepreneurship:an analysis of gender among university students. International Entrepreneurship and Management Journal Fornoni, M., Arribas, I. ve Vila, J. E. (2011). Measurement of an individual entrepreneur s social capital: a multidimensional model. International Entrepreneurship and Management Journal Bulut, Ç., Yılmaz, C. ve Alpkan, L.(2009). Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2): Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2): (s.148, s.154) Ayyıldız Ünnü, N. A. (2009). Politik pazarlamada pazar yönlülük ve otantik liderliğin önemi. Ege Akademik Bakış, 9(4): (s.1246) Bulut, Ç., Fis, A. M., Aktan, B. ve Yilmaz, S Kurumsal girişimcilik: Kavramsal yapı üzerine bir tartışma, Journal of Yasar University, 10(3): Akoğlan Kozak, M. ve Gül Yılmaz, E. (2010) Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), Bahar: (s.88, s.89) Wasti, A. ve Fiş, A. M. (forthcoming). Örgüt kültüründe sıkılık esneklik boyutu ve kurumsal giriģimciliğe etkisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, df, çevrimici (s.15) Koçak, O. (2009) Bilgi teknolojilerini kullanan yeni girişimcilik modelinin is yaratma etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57: (s.402) 8

9 Erkocaoğlan, E. ve Özgen, H. (2009). Kurumsal girişimcilik ile örgüt yapısı arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1): (s.205) Aktan, B., C. Bulut, (2008). "Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A case of Turkey", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, available at: Dizgah, M. R., Gilaninia, S., Alipour, H.R. ve Asgari, A. (2011). High performance human resource and corporate entrepreneurship: the mediating role of organizations citizenship behavior and procedure justice. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3): (s.495) Yegenoglu, H., Ulusoy, G., Çetindamar, D., ve Bulut, Ç. (2007) An empirical study on the competitiveness and innovation in four sectors of the Turkish manufacturing industry, EUROMA th International Annual EurOMA Conference, Ankara proceedings cd, ISBN: , s , Omurgonulsen, M. ve Surucu, P. (2008). Manufacturing/marketing interface and conflict: An investigation in the Turkish manufacturing industry, Problems and Perspectives in Management, 6(1), (s.54). Bulut, Ç. ve Alpkan, L. Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate within Large Organizations: An Integrative Proposed Model, The South East European Journal of Economics and Business, 1(2), Ekim, s (2006). Pedrosa, M.A. ve de Souza, E.C.L. (2009). Entrepreneurial Attitudes in the Brazilian Hotel Sector: A study of small and large hotels in the Distrito Federal, Revista Turismo Visão e Ação Eletrônica, 11(3), (s.364). Sevegnani, J. A. (2010). Análise das motivações, do potencial empreendedor das presidentes e o intraempreendedorismo na rede feminina de combate ao câncer de santa catarina. YayınlanmamıĢ doktora tezi, 607/Publico/Diss%20Jaison%20Ademir%20Sevegnani.pdf, çevirimiçi (s.34, s.35, s.40) Alpkan, L., Bulut, Ç., ve Mert, E. Strategic Planning Trends in Turkish Small Firms: Empirical Study on SMEs in Kocaeli, International Strategic Management Congress, , Canakkale, Gurau, Calin (2007). Porter s generic strategies: a re-interpretation from a relationship marketing perspective, The Marketing Review, 7(4): , (s.371; s.372; s.373) Dogan, T., Alpkan, L., Elçi M., Aren S., (2009). Strategic planning activities of the manufacturing firms in Kocaeli, Turkey, (s.98). Alpkan, L., Ergün, E., Bulut, Ç. ve Yilmaz, C., Şirket Girişimciliğinin Firma Performansına Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), , (2005). Parnell, J. A. ve Koseoglu, M.A. (2009). The Competitive Strategy-Performance Nexus: An Assessment of Turkey and the United States, Southwest Decision Sciences Institute Annual Conference, Conference Proceedings Book, Oklahama, ġubat-2009, (s.164). 9

10 Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2): (s.154) Akoğlan Kozak, M. ve Gül Yılmaz, E. (2010) Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1), Bahar: (s.87, s.89) Erkocaoğlan, E. ve Özgen, H. (2009). Kurumsal girişimcilik ile örgüt yapısı arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1): (s.205) Ergün, E., Bulut, Ç. Alpkan, L. ve Cakar, N.D. (2004) Connecting the Link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Performance, Global Business and Technology Association, , Cape Town, Çetindamar, D. ve FiĢ, A. M. Schumpeter s Twins: Entrepreneur and Intrapreneur, içinde Rediscovering Schumpeter Creative Destruction Evolving into 'Mode 3', Elias G. Carayannis and Christopher Ziemnowicz, Hampshire: Palgrave, Macmillan, 2008, s (s.215). Cakar, N.D., Ergün, E., Altintas, Ö.C. ve Bulut, Ç. The Effects of Charismatic Leadership and Collective Behavior on Follower Performance Global Business and Technology Association, , Cape Town, Fiery, B. M. (2008). Contextual influences affecting transformational leadership in Northwest Virginia multiple nonprofit hospital systems Yayınlanmamış doktora tezi, çevirimiçi (s.5, s.49) Choonhaklai, S. ve Singsuriya, P. (2008). Thailand s approach to achieving effective leadership: culture and outcomes. International EmploymentRelations Review, 14(2):

11 Teknik Raporlar ve Diğer Yayınlar: Aktan, B. ve Bulut. Ç. The effects of entrepreneurial orientation on firms financial performance: An empirical study in Turkey, Academy of International Business (AIB) 35th Annual Conference, Mart-2008, Portsmouth. Ulusoy, G., Çetindamar, D., Yegenoglu, H. ve Bulut, Ç. An Empirical Study on the Competitiveness and Innovation in Four Sectors of the Turkish Manufacturing Industry TUSIAD REF Yayınları Haziran, 2007 Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Metal Sektöründe Üretim Yönetimi, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Ağustos, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., İmalat Sanayiinde Modernizasyon, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD- Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Ağustos, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Üretim Sistemleri Teknolojileri, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik ÇalıŞması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Haziran, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Yönetim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik ÇalıŞması Raporu, TUSIAD- Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Mayıs Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Ar-Ge, Yen Ürün Geliştirme ve İnovasyon, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, İubat, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Genel Yaklaşımlar ve Firma Profilleri, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Kasım, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Kalite Yönetimi, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Ekim, Ulusoy, G., Çetindamar, D., Akın, H.B., Bulut, Ç., Yeğenoğlu, H., Rekabet ve İşbirlikleri, Türk İmalat Sanayiinde Yenilik Çalışması Raporu, TUSIAD-Sabanci Universitesi Rekabet Forumu, Ekim, /9 11

12 Devam eden çalışmalar: Seçkin Halaç, D., Bulut, Ç. ve Biloslavo, R. Marketing culture and customer satisfaction in non-profit service organizations. Makale çalıģması Bulut, Ç., Eren, H. ve Seçkin Halaç, D. Which One is the Antecedent? Technological or Social Innovation. Makale çalışması Bulut, Ç., Eren, H. ve Seçkin Halaç, D. Sosyal inovasyon ve psikomterik analizleri. Makale çalışması Bulut, Ç. ve Can, Ö. Business Performance Uluslararası bir kitapta bölüm Bulut, Ç. and Fis, A. M. The effects of Intrapreneurial Climate on Employees Psychological Contract Performance and Organizational Commitment, Makale Çalışması Yılmaz, Ç., Alpkan, L., ve Bulut, Ç. Culture-Based Strategic Orientations, Market Forces, Capacity to Innovate, and Firm Performance: An Empirical Investigation, Makale çalışması. Bulut, Ç., Alpkan, L. ve Akpınar, S., The role of Intellectual Capital on Strategy- Performance Relationship, makale çalışması. Bulut, Ç. Performance Assessment with perceptual data: A meta-analysis, makale önerisi. Bulut, Ç., The mediating role of Quality Orientation in Organizations, uluslararası bir konferansta tebliğ çalışması. Bulut, Ç. Entrepreneurial Marketing and and its performance impacts at Service Industry, uluslararası bir konferansta tebliğ çalışması. 12

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Hakan Kitapçı Doğum Tarihi: 15 Temmuz 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Genel İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman ve Mannheim Üniversitesi 1974 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Edip TEKER 2. Doğum Tarihi:25.04.1945 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Ekonomisi Mannheim Üniversitesi 1972 Y. Lisans Finansman

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tansel Çetin Doğum Tarihi: 17 02 1973 İletişim Bilgileri: Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-mail: aysetanselcetin@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN mehmet.karahan@dicle.edu.tr (0412) 248 8275 Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi 2008-2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ SONA MARDİKYAN

ÖZGEÇMİŞ SONA MARDİKYAN ÖZGEÇMİŞ SONA MARDİKYAN (04.03.2015) Hisar Kampüs 34342 R. Hisarüstü, İSTANBUL E-mail : mardikya@boun.edu.tr URL Ofis Tel : +90 212 359 6942 Faks : +90 212 287 3297 Öğrenim Durumu: : http://www.mis.boun.edu.tr/mardikyan/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

: Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykut ARSLAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Altıntepe Mah. Çeşme Sok. No:1/6 Maltepe/İstanbul : 0533 2547761 : draykutarslan@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 06.11.1968 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı