Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı"

Transkript

1 Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına gelir. Form ve diğer tüm nesnelerin çeşitli olayları (events) ve metodları (methods) vardır. Bu olay ve metodlara göre kodlar, kod penceresine yazılır. Tüm nesnelere ait kodlar aynı kodlar aynı kod penceresine yazılır. Ancak hangi kodun ne amaçla kullanıldığı prosedürlerle belirtilmiştir. bir uygulama içerisinde onlarca prosedür olabilir ve her prosedürün kullanım amacı farklıdır. Prosedürler Sub ve ifadeleri arasına yazılır ve prosedürler uzun çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Kodlar, prosedür dışında, ancak declerations (tanımlar) bölümüne yazılabilir. Declerations kısmı, tanımlamaların yapıldığı kısımdır ve kod penceresinin en üst kısmında yazılır. Olay (Event) Kavramı Prosedürler nesnelere ve olaylara bağlı olarak çalışırlar. Nesneler ve olayları, kod penceresinin üst kısmında açılan kutularda listelenir. 1

2 Nesne seçilir. Seçilen nesnenin olayı belirlenir. Kod Penceresinde Önemli Özellikler Visual Basic kullanıcıyı tamamen ezberden uzak tutmaktadır. Kullanıcı herhangi bir kontrol elemanının adını yazıp. nokta karakterine basıldığında kursorun bulunduğu noktadan itibaren aşağıya doğru bir liste açılacaktır. Burada tüm elemanların ortak olarak kullanıldığı özellikler ve metodlar yer almaktadır. Kullanılacak özellik bu listeden seçilmek suretiyle program satırına dahil edilir. Bu durum programcıyı bir sürü özelliği kafasında tutma zahmetinden kurtarır. Aşağı doğru açılan listeden istenilen özellik seçilip = karakterine basıldığında ilgili özellikle kullanılacak ifade gösterilir. Bir Formun Olayları Activate Olayı: Formun etkin hale gelmesidir. Run komutuyla uygulama çalıştırıldığında önce form yüklenir, sonra activate olayı gerçekleştirilir. Load olayı formun yüklenmesi olayıdır. Deactivate Olayı: Formun etkin halini kaybetmesi olayıdır. Örneğin, çalışma alanında iki form bulunuyor. Birinci üzerindeki bir butondan ikinci form çağırıldığı zaman, ikinci form activate, birinci form ise deactivate olur. Windows ile çalışırken defalarca activate ve deactivate olayları gerçekleşir. Load Olayı: Formun yüklenmesi olayıdır. Form ekranda görüntülenmeden önce üzerinde yapmak istediğiniz düzenlemeleri form_load prosedürüne yazabilirsiniz. Unload Olayı: Load olayının tersidir. Uygulama içinde işi biten formlar, fazla bellek kullanımını engellemek için unload edilir. Clik ve DblClick Olayları: Bir form üzerine tıklanması olayıdır. Ancak bir form üzerine tıklamak sık rastlanan bir olay olmadığı için Click ve DblClick olayları nadiren kullanılır. Click olayınıu en sık kullanıldığı nesne doğal olarak butonlardır. MouseMove, MouseUp ve MouseDown Olayları:MouseMove olayı, mouse form üzerinde hareket ettirildiğinde gerçekleşir. MouseDown olayı mouse bir butona basıldığı an gerçekleşir. Buton bırakıldığı anda ise Mouseup olayı gerçekleşir. Form Metodları Metodlar, nesnelere doğrudan yaptırmak istediğimiz işleri belirtmek için kullanılır. en sık kullanılan metodlar şunlardır: Show Metodu: Formun ekranda förüntülenmesini sağlar. Metod ile nesne ismi arasına nokta işareti (.) konur. Dizilim: Form ismi.show Örnek: Form1.Show 2

3 Cls Metodu:Form üzerindeki yazıların temizlenmesini sağlar. Dizilim: Form ismi.cls Örnek: Form1.Cls Hide Metodu: Formun görüntüsünü ekrandan kaldırır, formu saklar. Hide metoduyla saklanan form arka planda çalışmasına devam eder. Dizilim: Form ismi.hide Örnek: Form1.Hide Unload Metodu: Uygulama içinde işi biten formları uygulamadan çıkartır. Dizilim:Unload nesne ismi Örnek: Unload FrmMerhaba Unload Me Modüller Modüller, çeşitli prosedürleri içeren ve birçok uygulama ile birlikte kullanılabilen bağımsız dosyalardır. BAS uzantılı her modül, herhangi bir uygulamaya eklenerek o uygulama içerisinde çalıştırılabilir. Modüller sadece prosedürleri barındırma görevi yapar. Formlar gibi arabirim elemanı değildir. Şimdi çalışma alanına bir modül ekleyerek, modüllerin kullanımını inceleyelim. Files,New Project komutu ile yani bir çalışma alanı oluşturun. Project, Add Module seçeneği ile çalışma alanına bir modül ekleyiniz. Ekranda görülen sadece bir kod penceresidir, herhangi bir arabirim nesnesi yoktur. Modülleri birçok prosedürü barındıran bir alt program gibi düşünebilirsiniz. Uygulamada diğer formlardan çağırılarak kullanılan alt programlara benzerler. Modüllerin Çağırılması Modül içindeki bir prosedürün, bir formdan çağırılarak kullanılması Call deyimiyle olur. Form içerisinde, çağırılacak prosedürün ismi ve hangi modül içerisinde olduğu belirtilir. Çağırılan prosedürün işi bittiğinde forma geri dönülür. Aşağıdaki örnek prosedürde, modreset isimli bir modül içerisinde, reset isimli bir prosedür Call deyimi ile çağırılıyor. Private Sub Mnusaatfiyat_Click( ) saatucreti=inputbox( saat ücreti:, s.ücret, ) Txtsaatücreti= & saatücteri If saatureti<50000 Or saatucreti> Then MsgBox geçersiz veri, 16, hata! Call Modreset.Reset Saatucreti=

4 End If Call Modreset.Reset Çağırma deyimi Modül ismi Prosedür ismi SABİTLER, DEĞİŞKENLER VE OPERATÖRLER Sabit ve Değişken Kavramları Sabitler Sabitler, değeri program boyunca herhangi bir şekilde değişmeyen her türlü veridir. Örneğin 19 ve genç değerleri birer sayısal ve string sabittir. İfade ettikleri anlamlar program boyunca değişmez. Örnek: ogrencino=11529 A=523 BS= Ankara Dizilimde görülen 11529, 523 ve Ankara ifadeleri birer sabittir. Bu sabitlerin atandığı ifadeler ise değişkendir. B$= Ankara Sabit Değişken ismi Sabit Türleri Uygulamalarda kullanılacak sabitler, kullanılacakları form ve prosedürlere gmre, ya prosedür içerisinde ya da formun bildiriler kısmında tanımlanır. Tanımlama işlemi const deyimi ile yapılır. Örnek: Const Alan=99 Const r=10 Const isim$= Ali Sabitler genellikle değişkenlere atanarak kullanılırlar. Değişkenlerin türleri, değişkene atanacak sabitin türüne göre belirlenir. String Sabitler: Karakter (string) ifadelerden oluşan sabitlerdir. Çift tırnak ( ) içinde yazılırlar. 1 karakter 1 byte lık (8 bit) alan kaplar. Örnek: e889 ezgi 5,14 Sayısal Sabitler: Tüm sayısal ifadelerdir. Tırnak içinde yazılmadan değişkenlere atanırlar. Tırnak içinde yazıldıklarında string sabit gibi işlem görürler. Sayısal sabit çeşitleri şöyledir: Tam sayı sabitleri (integer): 16 bit tam sayı ile arasında değerler alabilir. % karakteri ile gösterilir. Uzun Tam sayı sabitleri (Long):32 bit tam sayı. Yaklaşık ± 2 milyar 147 milyona kadar değer alabilir. & karakteri ile gösterilir. Tek incelikli sayısal sabitler (Single): Toplam 32 bitlik ondalık sayı.! karakteri ile simgelenir. Çift ncelikli sayısal sabitler (Double): 64 bit ondalik sayı. # karakteri ile simgelenir. 15 basamağa kadar değer alabilir. Currency: Para ile ilgili işlemlerde kullanılır. 64 bit lik alan kaplar. işaretidir. 4

5 Boolean Sabiti: True (doğru) veya False (yanlış) olabilir. İki durumdan birinin geçerli olabileceği durumlarda kullanılır. örneğin bir formun görüntülenip görüntülenmeyeceği form1.visible=false dizilimi ile belirlenir. Bu dizilime göre form görüntülenmeyecektir. Byte Sabiti: değerleri arasındaki pozitif tam sayılar için kullanılırlar. 8 bit lik (1 Byte) sayılardır. Date Sabiti: Tarih ve zaman değerleri Date tipi sabittir. 64 bit lik yer kaplar. 1/1/100 den 12/31/9999 a kadar değer alabilir. Variant Sabiti: Diğer tüm sabit türlerini içeren özel bir türdür. Diğer bir deyişle variant türü bir sabit string, sayısal veya date türü bir değer içerebilir. Kullanılacak sabitin tipinden emin olunmadığı zamanlarda variant tipi sabit kullanılır. Değişkenler Değişkenler, değeri kullanıcı tarafından belirlenen ve program içinde farklı değerler alabilen ifadelerdir. Örnek: katsayi=17 ID$= mk8785 Değşken Sabit Örnekte geçen katsayı ve ID$ ifadeleri birer değişkendir. Bu değişkenlere sırasıyla 23 ve mk8785 sabitleri atanmıştır. Visual Basic te çeşitli değişken tipleri vardır. Bir değişkenin türü, o değişkenie atanacak sabite göre belirlenir. Örneğin tarihler isimli bir değişken, uygulama boyunca çeşitli tarih bilgileri barındıracaksa (örneğin 07/02/1980 vb... gibi) date tipi sabit içerecek demektir. Buna göre değişkenin tipi de date olarak belirlenir. Aynı şekilde string tipi sabitler içerecek nir değişken de string değişken olarak adlandırılır ve bu şekilde tanımlanır. Program boyunca değişkenlere tanımlandığı türün dışında bir sabit atanamaz. Örneğin integer olarak tanımlanmış bir değişkene 32 birlik bir sayı veya herhangi bir karakter atanamaz. Değişkenler şu şekilde tanımlanır. Değişkenlerin Tanımlanması Uygulama boyunca kullanılacak değişkenler, formların declerations (bildiriler) kısmında tanımlanır. Visual Basic, tanımlama işlemini zorunlu kılmaz; ancak bu tanımlamaların yapılmaması birçok soruna yol açabilir. Özellikle birçok form ve modülün kullanıldığı uzun çalışmalarda, uygulama boyunca kullanılacak değişkenlerin tanımlanması çok önemlidir. Bir uygulamada onlarca sabit ve değişken kullanılır. bu değişkenler tanımlanmadığında, kodlama sırasında değişkenlerin birbirine karışması, bir değişkenin yanlışlıkla diğerinin yerine kullanılması, değişkenler takip edilemediği için oluşan hataların giderilememesi gibi bir sorunla karşılaşılabilir. Bu yüzden programda kullanılacak tüm değişkenler önceden tanımlanır. Tools > Options > Editor > Require Variable Declaration seçeneği seçili değil ise Visual Basic içerisinde tanımlanmayan değişkenler Variant tip olarak kullanılır. Seçili ise tüm değişkenlerin deklare edilmesi zorunluluğu getirilmiş olur. Ayrıca Form yada Modülün 5

6 (General)(Declaration) kısmına Option Explicit yazıldığında tanımlanmamış değişkenler kabul edilmeyecektir. Variant tip değişkenler gereksiz hafıza kullanımına neden olur. Option Explicit Deyimi uygulama boyunca kullanılacak değişkenlerin tanımlanmasını zorunlu kılar. Bunun için programın declerations (bildiriler) bölümüne Option Explicit ifadesi eklenir. Option Explicit deyimi ile değişkenleri tanımlanması zorunlu hale getirildiği halde değişkenler tanımlanmadan kullanılırsa hata mesajı ile karşılaşılır. Böylece değişkenlerin tanımlanması zorunlu olur. Form (General)(Declaration) bölümünde tanımlanan değişkenler o forma ait alt yordamlarda, modül (General)(Declaration) bölümünde tanımlanan değişkenler ise o modüle ait alt yordamlarda kullanılır. Form, Module ya da Class bünyesinde değişken ve tip tanımlamaların bulunduğu kısım 64 KB'tan uzun olamaz. Dim ile değişken tanımlama : Bir form yada bir yordam içerisinde kullanılacak değişkenlerin tanımlanmasında kullanılır. Dim Ad As String * 12 Dim Yas As Integer Dim İlk Dim İlk As String, Son As String Dim İlk, Son, Orta As String Dim ButonYeni As CommandButton Ad değişkeni String olarak saklanır 12 karakterlik yer ayrılır Yas değişkeni Integer olarak saklanır İlk değişkeni Variant olarak saklanır İlk, Son değişkeni Variant Orta değişkeni String Yeni bir denetim tanımlamak Değişkenler dim deyimi ile tanımlanır. Değişken türü as parametresi ile dim satırında belirtilir. Dizilim: Dim değişken ismi As değişken tipi Örnek: Dim kimlikno As Long Dim isim As String Dim statu As Boolean Dim yas As Integer Değişkenlere İsim Verme Kuralları Uzunluk 255 karaktere kadardır İlk karakter bir harf olmalıdır Sonraki karakterler, harf, rakam ya da alt çizgi (_) sembolü olabilir Harflerin büyük yada küçük harf olmasının önemi yoktur İçerisinde +, -, boşluk, /, gibi karakterler bulunmamalıdır Akılda kalabilecek anlamlı isimler olmadır 6

7 Visual basic te kodlar prosedürler halinde yazılır. Değişkenlerin hangi prosedürler için geçerli olacağı, hangileri için geçerli olmayacağı önemlidir. Örneğin, bir prosedür içinde tanımlanan bir değişken, aynı form içinde diğer bir prosedür tarafından kullanılamaz. UYGULAMA 4 Bu uygulamada, bir prosedür içinde tanımlanan değişkenin aynı form üzerindeki diğer bir prosedür içerisinde kullanılamayacağını göstereceğiz. Yeni bir çalışma alanı oluşturun. Form üzerine iki buton ekleyin (Command1 ve Command2). Command1 butonuna : Private Sub Command1_Click ( ) Dim a As Integer a=99 Command2 butonuna: Private Sub Command2_Click ( ) Print a Program çalıştırılıp command1 butonuna tıklandığında, Dim a As Integer satırı ile bir a değişkeni tanımlanır ve bu değişkene 99 sabiti atanır. Ancak birinci prosedür içinde tanımlanan bu değer, ikinci prosedüre aktarılmaz ve command2 butonu tıklandığında, bir önceki prosedürde a değişkenine atanan değer, print deyimi ile ekrana yazdırılmaz. Bir değişkenin bir form içerisindeki tüm prosedürlerde kullanılabilmesi için, değişkenin formun declerations kısmında tanımlanması gerekir. şimdi aynı örneği, a değişkenini declerations kısmında tanımlayarak yapalım. Aynı örnekte, command1 butonunun prosedüründe yer alan Dim a As Integer satırını silin ve bu satırı aynı formun declerations kısmına ekleyin. formun declerations kısmında Dim a As Integer satırı ile tanımlanan a değişkeni artık form içindeki tüm prosedürlerde kullanılabilir. Global ile değişken tanımlama : Modül düzeyinde tanımlama. Projenin tamamında kullanılabilir. Global Sehir As String Global Nufus As Double Private ile değişken tanımlama : Form ve modül düzeyinde tanımlama. Tanımlı olduğu form ya da modül içerisinde kullanılabilir. Private Sehir As String Public ile değişken tanımlama : Modül düzeyinde tanımlama. Public Sehir As String 7

8 Static değişken tanımlama : Alt yordamlar içerisinde deklare edilen yerel değişkenlerin; almış oldukları değerlerin alt yordamın tekrar çağrılmasında korunmasını sağlamak için kullanılır. Bir yordam Static olarak tanımlanırsa içerisindeki tüm değişkenler Static olur. Static GecenOgrenciSayısı As Integer Static Function Toplam ( AA As Integer, BB As Integer ) Dizi değişken tanımlama : Bir bilgi birden fazla değer taşıyorsa bu bilginin tanımlanmasında kullanılır. Dizi değişkenlerin 0 dan değil 1 den başlamasını isteniyorsa (General)(Declaration) kısmına Option Base 1 yazıldığında değişkenler 1 den başlayacaktır. Diziler alt yordamlarda argüman olarak kullanılabilir.ü Dim Oda_No( ) As Integer Dim Oda_No(255) As Integer Dim Oda(100) As String Dim Not(25 To 50) As Integer Dinamik dizi Statik dizi 256 Integer içerir 0 ile 100 arasında sınırlı 25 ile 50 arasında sınırlı Çok boyutlu dizi değişkenlerin tanımlanması Dim Boyut(1 To 2, 1 To 3) Dizi elemanları Boyut(1,1) Boyut(1,2) Boyut(1,3) Boyut(2,1) Boyut(2,2) Boyut(2,3) ReDim ile dizilerin boyutunu değiştirme : Dinamik bir dizinin boyutunu belirler. Alt yordam içerisinde kullanılır. ReDim ile dinamik olarak açılan dizilerin isleri bitince Erase komutu ile silinmesi kullanılan belleği azaltır. Preserve deyimi ile yeni boyutlandırma yapılırken eski bilgiler saklanır. Bu şekilde boyut değiştirmede dizinin sadece son boyutu değiştirilebilir. Dim Arrayy() Dinamik bir dizi ReDim Arrayy(120,120) Dizi yeniden boyutlandırılıyor ReDim Arrayy(12,12) ReDim Preserve Arrayy(12,14) Dizinin boyutu küçültülüyor Önceki değerler saklanarak dizi boyutu artırılıyor Erase ile dizilerin silinmesi : Bir veya daha fazla diziyi siler. Dinamik dizilerde ayrılan hafıza serbest kalırken statik dizilerde alan saklanır. Erase Arrayy () Dizi ve bilgilerini siler Def ile değişken tanımlama : Değişken adının ilk karakterine göre tanımlama yapılmasını bir harf yada harf aralığı belirterek sağlar. Form ve modüllerin (General)(Declaration) kısmında kullanılır. DefStr DefInt DefLng DefSgn DefDbl DefCur DefVar DefBool String Integer Long Single Double Currency Variant Boolean 8

9 DefByte DefDate DefObj Byte Date Object DefStr A A ile başlayan değişkenler String DefInt M-R M - R aralığındaki harfler ile başlayan değişkenler Integer Const : Bunlar program içinde değeri değiştirilemeyen sabitlerdir. Visual Basic içinde tanımlanmış sabitleri mönüden Add-Ins > Add_Ins Manager ile API Viewer çalıştırılarak WIN32API.TXT dosyasından okunabilir. Const SbtVar = 3326 Public Const SbtString = "Merhaba" Private Const SbtInt As Integer = 2 Declare ile API fonksiyonlarını tanımlamak : DLL ler içerisinde bulunan API fonksiyonları program içerisinde kullanılmadan önce declare ile (General)(Declaration) kısmında tanımlanırlar. Declare Sub GetSystemInfo Lib Kernel32 (lpsysteminfo As SYSTEM_INFO) Declare Function GetMenu Lib User32 (ByVal hnwd As Long) As Long Enum... End Enum : Enumerated tip yani numaralandırılmış birkaç değer alabilen veri tiplerinin tanımlandırılmasında kullanılır. Properties penceresi içerisinde listelenir. Enum Hiza [Sola Dayalı] [Ortada] [Sağa Dayalı] End Enum Numaralanmış hiza tanımlaması 0 değeri 1 değeri 2 değeri Set ile bir nesne değişkenine değer atamak : Bir kontrolü değişkene atayarak kontrol üzerinde işlem yapılabilmesini sağlar. Set TKutu = Text1 TKutu.Text = Deneme Nümerik değişkenler ilk kullanıldıklarında sıfır değeri alır Variant değişkenler ilk oluşturulduklarında boştur Single değişkenler 7 hane duyarlıdır sonrası yuvarlatılır Variant değişken değişkenler içerisinde en yavaş olanıdır Döngü sayaçları için Long ya da Variant yerine integer kullanmak programı hızlandır Integer bir değişkene kesirli sayılar tam sayıya dönüştürülerek atanır Tarih bilgileri # arasında verilir 9

10 Değişkenler ( Variables ) Tür Tanımlama Integer DefInt % 2 Long DefLng & 4 Single Pozitif Single Negatif Double Pozitif Double Negatif Sembol Byte Değer Aralığı DefSgn! 4 DefSgn DefDbl # 8 DefDbl Currency 8 String DefStr $ Değişken Boolean DefBool 2-32,768 den 32,767 ye kadar -2,147,483,648 den 2,147,483,648 e kadar 1,401298E-45 den 3,402823E38 e kadar -3,402823E38 den -1,401298E-45 e kadar 4, E-324 den 1, E308 e kadar -1, E308 den -4, E-324 e kadar -922,337,203,685, den 922,337,203,685, e kadar 0 65,535 karakter ( 16 bit ) 1 2,000,000,000 ( 32 bit ) karakter True / False değerlerinden birisi Byte DefByte arası bir tam sayı Date DefDate arası Variant DefVar 16 dan Büyük Tarih ya da yukarıdakilerden birisi Operatörler Visual Basic operatörlerini; matematiksel işlem operatörleri, ilişki operatörleri ve mantıksal operatörler olarak üç sınıfta inceleyebiliriz. Matematiksel İşlem Operatörleri: Toplama, çıkarma, üs alma gibi işlemleri kapsayan matematiksel işlemler için kullanılır. Operatör İşlem + Toplama işlemi - Çıkarma İşlemi * Çarpma İşlemi / Bölme İşlemi \ Tam Sayılı Bölme ^ Üs Alma ( ) Parantez İçindeki İşlemler 10

11 Tam sayılı bölme işlemi \ işareti ile gerçekleştirilir. Bu işaret kullanılarak yapılan bölme işlemlerinde sonucun sadece tam sayı kısmı alınır. Parantez, işlemin hangi sıraya göre yapılacağını belirtir. Birçok matematiksel işlemin kullanıldığı hesaplamalarda önce parantez içindeki hesaplamalar yapılır. Parantezin bulunmadığı işlemlerde öncelik sırası; üs alma, çarpma-bölme ve toplama-çıkarma şeklindedir. Öncelikli işlem yok ise hesaplama soldan sağa doğru gerçekleştirilir. Basit gibi görünen bu tür matematiksel işlemlerde, ufak bir ayrıntının göz ardı edilmesi, tüm programın işleyişini etkileyecek ve hataların oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden kodlama işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. + (toplama) işareti sayısal ifadeler yerine string değerler ile kullanılırsa birleştirme işlevi görür. Örneğin Pınar ve Yılmaz string değerleri + operatörü ile birleştirildiğinde; Pınar + Yılmaz sonuç Pınar Yılmaz ifadesi olacaktır. Aynı şekilde string ifade gibi kullanılan sayısal değerler de + işareti ile toplanmaz, birleştirilir. Bu durumda işleminin sonucu 10 değil, 19 olacaktır. İlişki Operatörleri: iki değerin karşılaştırılmasında kullanılır. bu karşılaştırmanın sonucuna göre program yönlendirilir. Operatör Durum Yazımı = Eşitlik a=b >< Eşitsizlik a><b <> Eşitsizlik a<>b < Küçüktür a<b > Büyüktür a>b <= veya =< Küçük eşit a<=b veya a=<b >= veya => Büyük eşit a>=b veya a=>b İki değer arasında bir karşılaştırma yapıldığında karşılaştırmanın sonucu true (doğru) veya false (yanlış) olur. Doğru sonuçlar için 1, yanlış sonuçlar için 0 değeri oluşturulur. Buna göre 2>9 ve 9>2 işlemlerinin sonucu false, 9>2 ve2<9 işlemlerinin sonucu true olacaktır. Oluşturulan bu değerler, bir değişkene atanarak kullanılabilir. Sayısal değerlerin dışında, string değerler de karşılaştırılabilir. String değerlerin karşılaştırılması like operatörü ile yapılır. sonuc=text1.text Like Text2.Text Print sonuç Bu dizilime göre, eğer text1 ve text2 metin kutularının içerdiği veriler eşitse sonuç değeri true, eşit değilse false olur. Küçük harf-büyük harf duyarlılığını kaldırmak için karşılaştıma biçimi karakterlerin text özelliğine göre yapılır. Bu durumda formun declerations bölümüne, Option Compare Text ifadesi eklenir. Bu ifade kullanıldığında A ve a değerleri birbirine eşit olur. Option Compare Text Sonuc= A Like a Print sonuc Dizilim True değeri oluşturur. 11

12 Joker Kullanımı: * (yıldız) ve?(soru işareti) karakterleri, like operatörü ile joker olarak kullanılabilir.? karakteri bir, * karakteri ise birden fazla karakter yerine kullanılır. Örneğin; Genc Like Ge?c diziliminin sonucu True olur. Benzer şekilde * karakteri birden fazla karakter yerine kullanılabilir. Örneğin; Seda Like S* dizilimi True değerini verir. Mantıksal Operatörler: Birden fazla karşılaştırmayı aynı anda yapmak için kullanılır. en sık kullanılan mantıksal operatörler Or (Veya), And (Ve) ve Not (Değil) operatörleridir. Bu operatörlerle yapılan karşılaştırmaların sonuçları da true veya false olarak belirlenir. If sonuc <18 Or sonuc>55 Then... Bu dizilime göre sonuc değişkeni 18 den küçük veya 55 ten büyük olduğunda Then parametresinden sonraki deyim yorumlanacaktır. If sonuc1 >18 And sonuc2 <55 Then... Bu dizilim ise sonuc1 değişkeninin değerinin 18 den büyük olmasını ve sonuc2 değişkeninin değerinin 55 ten küçük olmasını şart koşuyor. Bu durum sağlanırsa Then parametresinden sonraki deyimler yorumlanacaktır. If Not Text1.Text= Then... Bu dizilim, text1 isimli metin kutusunun dolu olmasını şart koşar. Aşağıda bu operatörlerin doğruluk tabloları verilmiştir: Not Operatörü: Or Operatörü: And Operatörü: Değer Operatör Sonuç 1 Not 0 0 Not 1 1.değer 2.değer Operatör Sonuç 1 1 OR OR OR OR 0 1.değer 2.değer Operatör Sonuç 1 1 AND AND AND AND 0 12

13 UYGULAMA 5 Verilen iki sayı ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapan bir Visual Basic programı oluşturalım. Bunun için öncelikle form penceresinde Sayı girişi, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme işlemleri için birer komut düğmesi ekliyoruz. Form penceresinin görünüşü şu şekilde olacaktır: Sayı girişi komut düğmesine 1. ve 2. sayıların yazılmasını sağlayan yapılar eklemek gerekecektir. Oluşturulan programa ait kodlar aşağıdaki gibidir: Dim s1, s2 As Integer Dim secim As Byte Dim sonuc As Single Private Sub Command1_Click() s1 = Val(InputBox("1. sayı")) s2 = Val(InputBox("2. sayı")) Private Sub Command2_Click() secim = 1 result Private Sub Command3_Click() secim = 2 result Private Sub Command4_Click() secim = 3 result Private Sub Command5_Click() secim = 4 result Sub result() If secim = 1 Then sonuc = s1 + s2 13

14 ElseIf secim = 2 Then sonuc = s1 - s2 ElseIf secim = 3 Then sonuc = s1 * s2 Else sonuc = s1 / s2 End If MsgBox "Sonuc = " & sonuc Kodlar doğru olarak yazıldıktan sonra Run Start komutu ile program çalıştırılır. 14

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır

Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır BÖLÜM 3 3.VİSUAL BASİC DE DEGİŞKEN TANIMLAMA Degişken tanımlarken Visual Basic te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar.

Detaylı

Diziler İndisli Değişkenler

Diziler İndisli Değişkenler Diziler İndisli Değişkenler Aynı tür bilgileri (öğrenci isimleri, şehir isimleri, kapı numaraları, fakülteler vbg.) bellekte tutmak için kullanabileceğimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullanmanın

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1.

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1. Uygulamalar 4 IsMissing (Değişken) Visual Basic te fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional deyimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while

Değişkenler. Geçerli değişken isimleri : baslamazamani, ad_soyad, x5 Geçersiz değişken isimleri : 3x, while Değişkenler Değişkenler bir bilginin bellekteki konumunu temsil eden sembolik isimlerdir. Bilgisayarda hemen hemen tüm işlemler bellekte yapılır. Program çalıştırıldığında değişken ve bu değişkenin türüne

Detaylı

Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı

Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı Temel Veri Tipleri Aşağıda VBEE de temel olarak kullanılan veri tipleri listelenmiştir. VBEE de, burada verilen veri tiplerinden çok daha fazlası kullanılmaktadır, sözkonusu veri tiplerine, ilgili kitaplardan

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 8 BTP 27 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 8 Değişkenler 2 Tamsayı Değerler (Integer) Tamsayılar, tabanlı (decimal), 8 tabanlı (octal) veya 6 tabanlı (hexadecimal) olabilir. 8 tabanındaki sayıları belirtmek

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu

UYGULAMALAR. İkinci liste kutusu (List 2) Birinci liste Kutusu (List 1) Metin Kutusu UYGULAMALAR Uygulama 1:Komut butonu, metin kutusu ve liste kutusu kullanarak bir program oluşturacağız. Programda, bir metin kutusuna girilen sayılardan pozitif olanlar bir listeye, negatif olanlar başka

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERS 2 Program editörde oluşturulur ve diske kaydedilir Tipik Bir C Programı Geliştirme Ortamının Temelleri 1. Edit 2. Preprocess 3. Compile 4. Link 5. Load 6. Execute Önişlemci programı

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer.

Yukardaki gibi sonsuz döngülü programlara Ctrl+Break tuş takımı ile müdahale edilmesi gerekir, aksi halde program sonsuz döngüye girer. Döngüsü En basit döngü yapısıdır. Hiçbir kontrol yapılmadan ve ifadeleri arasındaki satırların işlem görmesi için kullanılır. Bu yapıda programın terkedilmesi için herhangi bir kontrol olmadığından, döngü

Detaylı

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION düğmeleri, Muhtelif seçeneklerin olduğu ve bu alternatif seçeneklerden birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan nesnelerdir. Daire şeklindeki bu option

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz.

7) Çoklu Formlar. Şekil7.1. Araç kutusundaki Add Form butonuna basarak projeye yeni bir form ekleyiniz. 7) Çoklu Formlar Şimdiye kadar yarattığınız tüm projeler tek bir form tarafından işletilmektedir. Farklı amaca yönelik bilgiler için farklı pencereler kullanırsanız projelerinizin daha profesyonel olabileceğinin

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Kapsülleme (Erişim Denetleyiciler) Java da Sınıf Oluşturmak Java da Nesne Oluşturmak Java da Constructor Kavramı Java da This Kavramı Java da Constructor

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı

-A Grubu- MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 14.10.2016 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MKT103 Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi Final Sınavı Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hasan OCAK Sınav Süresi: 80 dakika. Her

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler ve Değişkenler Values & Variables 2 1 Değişkenlerin Özellikleri Tipi

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır.

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır. Form işlemleri

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir.

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programlama Programlama Yaklaşımları Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programda belirtilen işlem dizisi

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 8 Mar. 2016 PHP de Değişken Tipleri Dizi (Array) Aynı değişken içerisinde birden fazla değer tutmak

Detaylı

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 2. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi 2 İçindekiler 2. ASP'nin Dili... 3 2.1 YAZILIM

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür.

Length: metin uzunluğunu yada diğer bir deyişle dizi elaman sayısını döndürür. Programlama Temelleri Trim: metnin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. Trim( Selam ) Selam şeklinde çıkar Split: metin içinde ayırma işlemi yapar. Split( ) Metni boşluklarını diziye atar. oşluk

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

VERİ TABANI I. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu VERİ TABANI I Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veri Tabanı Bileşenleri Tablolar : Veritabanının temel nesnesi tablolardır. Bilgilerin asıl tutulduğu yer tablodur. Diğer veritabanı

Detaylı

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ

GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE BİLGİ TÜRLERİ GİRİŞ Bilgi ve veriler bilgisayarın veri girişi için kullanılan donanım birimleriyle bilgisayara aktarılabilir. Elbette veri girişinin yapılabilmesi için söz konusu

Detaylı

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI

AOSB 2017 EĞİTİM PROGRAMI Eğitimin Konusu : Makro Excel Eğitim Tarihi : 04-05-10-11-12 Mayıs 2017 Eğitim Hedef Kitlesi : Excel kulllanıcıları arasında pratiklik ve hız kazanmış, Excel fonksiyonları, Veri Analizi araçlarını kullanma

Detaylı

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğr. Gör. Musa AYDIN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İÇİNDEKİLER Değişken Nedir? Değişken kullanımı faydaları. Değişken türleri Değişken görünürlüğü (scope) Değişken türleri arası dönüşümler Örnek

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx

Durum Yönetimi. Olan sayfalar ekleyelim. BasitSayac.aspx Durum Yönetimi Bu gün dersimizde durum yönetimine (state management) değineceğiz. Önce adı DurumYonetimi isimli yeni bir site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOD PARÇALARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak.

Adı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre : dak. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ra Sınavı Test Soruları dı soyadı :... Öğrenci no :... İmza :... Tarih, Süre :13.04.2017 60 dak. Dikkat!!! Soru kitapçığında ve cevap

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi

ASP.NET 1. DURUM YÖNETİMİ. BLM 318 e-ticaret ve Uyg. Durum Yönetimi Nedir? Durum Yönetimi: Karșılaștırma İÇERİK. Sunucu-taraflı Durum Yönetimi Nedir? olmadan Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Durum Yönetimi İle Login.aspx Bilgilerinizi giriniz Adınız Adınız Pınar Pınar Soyadınız Soyadınız Onay Durdu Onay Durdu Gönder Gönder ASP.NET - 1 sayfa.aspx

Detaylı

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

1. LabVIEW ile Programlama

1. LabVIEW ile Programlama 1. LabVIEW ile Programlama LabVIEW ile programlama mantığı, program kodu yazılan programlama mantığına benzemekle birlikte, kontrol adı verilen nesneler arasında veri yolu bağlantısı ile program akışı

Detaylı

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir.

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. C de yazılan bir programın çalışması için çoğunlukla aşağıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon Tanımı Fonksiyon

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER,

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II 2.HAFTA SWİTCH (CASE), SAYAÇLAR, DÖNGÜLER, C++ İÇİN UFAK HATIRLATMALAR Değişken adları bir harf ile başlamalıdır. (a-z, A-Z). Değişken adı numara içerebilir.

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 2 C# Programlama Dili Elemanları Bu bölümde;

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

Özyineleme (Recursion)

Özyineleme (Recursion) C PROGRAMLAMA Özyineleme (Recursion) Bir fonksiyonun kendisini çağırarak çözüme gitmesine özyineleme (recursion), böyle çalışan fonksiyonlara da özyinelemeli (recursive) fonksiyonlar denilir. Özyineleme,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 3. DERS NOTU Konu: MATLAB de Temel İşlemler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 MATLAB (Matrix Laboratory) sayısal hesaplama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama

YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama YZM 2105 Nesneye Yönelik Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 5 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş Bu

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir.

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir. MATRİS TRANSPOZU: Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarınıda satır yaparak elde edilen matrise transpoz matris denilir. Diğer bir değişle, eğer A matrisi aşağıdaki gibi tanımlandıysa bu matrisin transpoz

Detaylı

/*int sayi1, sayi2,toplam=0;

/*int sayi1, sayi2,toplam=0; static void Main(string[] args) { //--------------------1. ders-------------------- -------- / ekrana yazma ekrandan okuma sayısal değerleri okuma yer tutucular basit tip dönüşümü / /int sayi1, sayi2,toplam=0;

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance

Önemli noktalar. Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance Önemli noktalar Paradigma Nesnelere Giriş Mesajlar / Ara bağlantılar Bilgi Gizleme (Information Hiding ) Sınıflar(Classes) Kalıtım/Inheritance public class Test { // çalışır İnsan insan = new Çiçekçi();

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ VISUAL BASIC TE VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Veri tabanı ne olursa olsun mutlaka bir bağlantı(connection) nesnesi olması gerekir. Microsoft ürünlerinde veri tabanına bağlantı için ADO (ActiveX Data Objects= X

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Diziler Dizi Tanımlama ve İlk Değer Atama Dizi Elemanlarının Kullanılması Dizi İşlemleri Java da Diziler JAVA DA DİZİLER 4 Dizi; tek bir veri tipinde,

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Metotlar Şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep önceden hazırlanmış ReadLine(), WriteLine() vb. gibi metotları kullandık. Artık kendi metotlarımızı yapmanın zamanı geldi. Bilmem

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları

4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları 4- Turbo Pascal Bilgisayar Programlamada Kullanılan Şart Yapıları Şart yapıları bir bilgisayar programının olmazsa olmazlarındandır. Şart yapıları günlük hayatımızda da çok fazla karşılaştığımız belirli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Diziler ile Pointer Arası İlişki Bir dizi adı sabit bir pointer gibi düşünülebilir. Diziler ile pointer lar yakından ilişkilidir. Pointer lar değişkenleri gösterdikleri gibi,

Detaylı

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır.

Kodlanacak programlama dilinin kaynaklarından faydalanılarak kod yazımı yapılır. GİRİŞ Algoritması tasarlanmış (metin olarak yazılmış, sözde kodlarla kodlanmış veya akış diyagramı çizilmiş) bir problemi/işlemi, bilgisayar programlama dillerinden birisiyle kodlamak son derece kolaydır.

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Form Nesnesi. Şekil 1. SDI Form. Şekil 2. MDI Form ve alt (Child) formlar

Form Nesnesi. Şekil 1. SDI Form. Şekil 2. MDI Form ve alt (Child) formlar Form Nesnesi Form nesnesi, uygulamaların kullanıcı ara yüzünü oluşturulmasına zemin hazırlayan nesnedir. Form nesnesi MDI (Multiple Documents Interface) ve SDI (Single Document Interface) olmak üzere iki

Detaylı

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri

Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Programlama Dillerinde Kullanılan Veri Tipleri Taban/Biçim Basic Paskal C/C++/C#/Java 10 (Decimal ) - - - 16 (Hexadecimal) &hsayı veya &Hsayı $sayı 0xsayı veya 0Xsayı Üstel eüs veya Eüs eüs veya Eüs eüs

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı