Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı"

Transkript

1 Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

2 Ülkemizde eczacının hastaya sunduğu ilacın yaklaşık % 90 ının finansmanı SGK tarafından karşılanmaktadır. Yani SGK, ilacın monopol (TEKEL) bir alıcısıdır.

3 SGK ile ECZACI arasındaki ilişkiler 3 temel mevzuat ile düzenlenir. 1. SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2. İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ 3. SGK nın GENELGELERİ VE GENEL YAZILARI

4 Eczaneleri bire bir etkileyen ; İlaç alım süreçleri reçetelerin kontrolü reçetelerin kabulü gibi durumları düzenleyen genel yazı, SUT, genelge gibi ikincil mevzuatın hazırlanmasında sistemin çok önemli bir paydaşı olan eczacıların örgütü Türk Eczacıları Birliği (TEB) muhatap değildir.

5 Böylesine karmaşık ve yoğun bir sistemin işleyişinde yaşanan sorunların temeli olan SUT konusunda TEB görüş bile bildirememektedir. Dolayısıyla tek taraflı hazırlanan SGK mevzuatı nedeniyle eczacı mağduriyetleri sıkça yaşanmaktadır.

6 SGK ile TEB arasında imzalanan sözleşmenin son bölümü cezalardan oluşmaktadır. Bu bölümde suç olabilecek unsurlar, kamu zararına yol açan durumlar, etik dışı uygulamalar sıralanmış ve cezaları belirtilmiştir. SGK, reçete kontrolleri sırasında hatalı bulduğu reçetelere kesintiler dışında ceza da uygulayabilmektedir.

7 SUT yoruma açık bir üslupla yazılmıştır. Bu özelliği nedeniyle kurum kontrol birimlerinde bir ilacın veriliş koşulları farklı yorumlanabilmektedir. Bunun sonunda ise yine eczacı zarar görmektedir.

8 Reçetelerde hatalı yapıldığı düşünülen kesintilere yapılan itirazları incelemek için sözleşmenin maddesi gereği bir İTİRAZ KOMİSYONU kurulmuştur. SUT a ya da sözleşmeye aykırılık nedeniyle veya inceleyenin yorumuna bağlı olarak ortaya çıkan kesintilere yapılan itirazlar, SGK nın yanısıra eczacının, eczacı odasının ve TEB in içinde olduğu İtiraz Komisyonu nda değerlendirilmektedir.

9 SGK sistemini beyan üzerine kurgulamıştır. Sistemde ortaya çıkabilecek ihtilaflı durumlar için çözüm düşünülmemiştir. Problem ortaya çıktıktan sonra çözüm arama çalışmaları başlamaktadır.

10 Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz. ECZACILAR EN ÇOK BU MADDE NEDENİYLE CEZA ALMAKTADIR.

11 Hasta ya da yakınları tarafından; Ben eczaneye gitmedim İmza benim değil İmza benim değil ama ilacı aldım İmza benim ilacı almadım Benim bilgim yok yakınımı gönderdim gibi beyanlarla eczacı suçlu kabul edilmekte ve cezalandırılmaktadır. Eczacının savunması ise dikkate alınmamaktadır.

12 Kimlik tespiti işlemi 5510 Sayılı Yasa gereği zorunludur. Buradaki çelişki şudur: Başvurularda kimlik tespiti HASTANE ve SAĞLIK KURUMU için tasarlanmıştır. Bu kurum ve kuruluşlara hastanın kendisi gitmek zorundadır. Oysa eczanelerde durum farklıdır. İlacı eczaneden mutlaka hasta almak zorunda değildir. Yakınları da alabilir.

13 Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde Reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

14 Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı ya da eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

15 Uygulamada son paragrafta yazılan üçüncü şahıslarca işlem yapılmış olsa bile SGK nın maddi zararı eczaneden tazmin edilmektedir.

16 Bu maddeyle ilgili diğer bir konu da şudur: Eczacı bu madde nedeniyle ilk kez uyarı almış olsa bile hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Eğer dava açılır ve eczacı aleyhine sonuçlanırsa uyarı cezası sözleşme feshi olarak uygulanmaktadır. Oysa sözleşme feshi için eylemin tekrarı gerekmektedir.

17 6.1. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

18 Kurumun özel hastanelerle yaptığı sözleşmede ceza koşulları arasında kasıt unsuru tarifi yapılmıştır. Ancak eczanelerle yapılan sözleşmede kasıt unsuru tanımı yoktur. Bu nedenle uygulamada tek bir reçete ya da çok küçük rakamlar nedeniyle eczacının sözleşmesi feshedilip büyük maddi bedeller ödemek zorunda kalmaktadır.

19 -ÖRNEK- LANTUS FORADİL -GLİVEC

20 Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

21 Bu madde uygulanarak çok küçük bedelli ilaçlara bile ilgili hükme aykırılıktan uyarı ve sözleşme feshi cezaları uygulanabilmektedir. Oysa rutin denetimlerde bulunan bu ilaçlar eczaneye bir hasta tarafından; ilaçlar boşa gitmesin, milli servettir, değerlensin diyerek, kullanan bir hastaya verilmek üzere bırakılan ilaçlardır.

22 Bir kısım ilaç ise reçete geldiği anda eczanede bulunmayıp, depolardan temin edilen ilaçlardır. Hastalar bu ilaçları almakta gecikmekte veya unutmaktadırlar. Burada kasıt unsurunun dikkate alınması gerekirken, iyi niyetle kötü niyetin ayrımı yapılmamaktadır. Hastaların kullanmadığı ilaçlar için bir geri dönüşüm sistemi oluşturulmadır.

23

24 MEDULA ECZANE sistemi; Bilgi giriş amaçlı mıdır? İlacın kullanılabilmesi için onay almak için kullanılan bir PROVİZYON sistemi midir? Bu iki soru mutlak yanıtlanması gereken sorulardır.

25 Bugün eczaneler hekim, hastane, sağlık hizmet sunucusu, yazılan reçeteler, yapılan tetkikler, tahliller ve görüntüleme işlemlerinin HATALARININ, YANLIŞLIKLARININ ve EKSİKLİKLERİNİN sorgulandığı yerler haline gelmiştir. MEVZUAT HATALARININ DIŞINDA, BU HATALARA BAĞLI MADDİ BEDELLER DE KESİNTİ OLARAK ECZANELERE ÖDETTİRİLMEKTEDİR.

26 Götürü bedel usulü ile anlaşma yapılmış olan Sağlık Bakanlığı tesislerinin denetimi de eczaneler üzerinden yapılmaktadır. Kamu sağlık tesislerinde denetim yok veya tam değildir. Buralarda hata bulunsa bile SGK kendi kurumlarına ceza vermiyor. Bu tesislerde yazılan reçetelerdeki hataların bedelleri de eczacılara ödetilmektedir. Reçeteyi yazan hekim hata yaparak cezai koşula uysa bile maddi ceza eczacıya kesilmekte, hekime hiçbir işlem yapılmamaktadır.

27 Tespit edilen bir usulsüzlükte ECZACI ve DOKTOR müşterek ve müteselsil sorumlu bulunduğunda eczacılarla yapılan sözleşmedeki özel hükümler nedeniyle maddi cezalar doğrudan eczanelerin alacağından kesilmekte, doktorlardan hiçbir tahsilat yapılmamaktadır. Hastaneden kaynaklanan sahte reçete bulunması durumunda, reçete eksiklikleri veya hatalarının görülmesinde de fatura eczacıya çıkarılıp, ceza eczaneden alınmaktadır.

28 Son zamanlarda orijinal ilaç diye tanımlanan yeni teknolojilerle üretilmiş ilaçlar, ülkemize jenerik ilaca göre çok yüksek fiyatlarla ruhsat almaktadır. Geri ödeme koşulları çok zor ve karmaşık olan bu ilaçların denetimi de sadece eczacı üzerinden yapılıyor. Yoruma çok açık olan SUT koşulları nedeniyle bu ilaçların bedelleri çok yüksek miktarda kesintiler olarak eczanelere dönüyor.

29 MEDULA sisteminde kayıtlı olmayan, ancak birbirinin eşdeğeri olduğu bilinen ilaçlar verildiğinde kontrol birimleri bu ilacı yanlış ilaç olarak değerlendirip kesinti yapılmaktadır. Bu durumda FARMAKOLOJİ bilimi hiçe sayılıyor ve ilgili madde ile aykırılık tespitleri yapılabilmektedir. (Örnek: Elocon losyon)

30 Muayene ücretleri hastane yerine eczanelerden tahsil edilmektedir. Sistemi bilmeyen veya çıkan muayene ücretlerine kızan hastalarla eczacılar devletin kurumu tarafından yüzyüze getirilmekte ve hiç de hoş olmayan durumlara yol açmaktadır. Kamu Kurum İskontosu farklarından kaynaklanan maddi sorunlar yaşanmaktadır.

31 Bazı hasta gruplarından özel hastanelere veya üniversite hastanelerine başvurularda sevk belgesi istenmektedir. Sevk zincirinde yapılan hatalardan da eczacı sorumlu tutularak kesintiler yapılmaktadır.

32 İlgili mevzuat hazırlanırken SGK, kurumların görüşlerine de önem vermeli ve değerlendirmelidir. Kasıt unsuru olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Eczacının savunma hakkı olmalı ve bu savunma hukuka uygun değerlendirilmelidir. Götürü bedel üzerinden kamu sağlık tesisleri ile yapılan antlaşmalarda kamu sağlık tesislerinde yükümlülükler getirilmeli. SGK, hata kime aitse bedelini ondan almalıdır.

33

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya

Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları. 28 Kasım 2014 Malatya Eczacılık Alanında Karşılaşılan Suiistimaller ve Yaptırımları 28 Kasım 2014 Malatya T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ülkemizde sosyal sigorta hizmetini gerçekleştirmek üzere kurulmuş idarî ve malî açıdan özerk

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı

Sayfa 1/15 2011 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

Sayfa 1/15 2011 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 2011 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin mesul müdürü..

Detaylı

ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014

ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014 ZEYİLNAME 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 19.09.2012 ZEYİLNAME 2 YÜRÜRLÜK TARİHİ 21.06.2013 ZEYİLNAME 3 YÜRÜRLÜK TARİHİ 20.01.2014 1- Kırmızı renkli düzenlemeler, Zeyilname-1ile yapılan düzenlemeleri, 2- Mavi renkli

Detaylı

( NOT: Mavi renkli metinler 2012/EK-1 protokole, Kırmızı renkli metinler 2013/EK-1 protokol metnine aittir.)

( NOT: Mavi renkli metinler 2012/EK-1 protokole, Kırmızı renkli metinler 2013/EK-1 protokol metnine aittir.) ( NOT: Mavi renkli metinler 2012/EK-1 protokole, Kırmızı renkli metinler 2013/EK-1 protokol metnine aittir.) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ' 4 ' " /?/ " 'i y. H SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ^ ( / Ş - 1 ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN- / EK PROTOKOL (2013/1) " / MADDE 1: 01.02.2012 tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU Dosya No : 2011/93 E. Dosya Teslim Tarihi : 20.04.2012 Rapor Tarihi : 15.06.2012 Davacı :... Özel Sağlık Hizmetleri Ve Tıbbi Malz. San.

Detaylı

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu düzenlenmesi suretiyle

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI Ankara, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. KAPSAM... 5 1.3. TANIMLAR... 5 2. İNCELEME VE KONTROL İLKELERİ... 10 2.1. GENEL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

eczacılık buluşması güneyde GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN MERSİN ECZACI ODASI Ocak-Şubat 2011 Sayı:9 BAŞKANDAN

eczacılık buluşması güneyde GÜNDEM HABERLER DUYURULAR BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT ODAMIZDAN MERSİN ECZACI ODASI Ocak-Şubat 2011 Sayı:9 BAŞKANDAN MERSİN ECZACI ODASI Ocak-Şubat 2011 Sayı:9 GÜNDEM ODAMIZDAN HABERLER BÜLTEN AKADEMİ KÜLTÜR&SANAT BAŞKANDAN YENİLEYEMEDİK, YİNELEDİK 2011 yılı protokolünü eczacılarımız imzaladı, biz de gerekli hazırlıkları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ İçindekiler 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR... 2 1.1. Taraflar... 2 1.2.Konu... 2 1.3. Tanımlar... 2 2. SÖZLEŞMEYE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/22

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.02.03/ Konu : Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Uygulamaları GENELGE 2012/22 Kurumumuz sigortalı ve hak

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU HOŞ GELDİN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye

Detaylı

Hekim Savunma Rehberi

Hekim Savunma Rehberi HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU Hekim Savunma Rehberi Malpaktis ve Tıbbi Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu 01.03.2015 Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ Bu renkli değişiklikler: Duyuru ile yapılmıştır. Bu renkli değişiklikler: Zeyilname-1 ile yapılmıştır.(23.11.2007) Bu renkli değişiklikler: Zeyilname-2 ile yapılmıştır.(29.02.2008) Bu renkli değişiklikler:

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ

SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ 26 SAĞLIKTA 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI ÖNERİLERİ Bu raporun basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. MÜSİAD Cep Kitapları: 26 ISBN 978-975-7215-89-9 Baskı MAVİ OFSET Tel: 0212 549 25 30

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 04.12.2012 Sayın Bakanım (Bakanlarım), Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sendikaların ve Meslek Odalarımızın Çok Değerli Temsilcileri,

Detaylı

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından

Detaylı

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı