Yardımcı Teknolojiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardımcı Teknolojiler"

Transkript

1 Modül 7 EĞİTİM KILAVUZU Yardımcı Teknolojiler Editör Miguel Santos Yazarlar Rui Oliva Teles Miguel Santos Düzenleyen Seda YAZAR KIRAÇ PORTEKİZ Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler faaliyeti çerçevesinde Avrupa Komisyonundan alınan hibe ile yürütülmektedir. Bu projenin içeriği ve sonuçları hiçbir şekilde Avrupa Komisyonunun görüşlerini yansıtmadığı gibi proje ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk proje sahiplerine aittir.

2 İÇERİK TABLOSU Anne-Baba ve Öğretmenler için Eğitim Modülü Yardımcı Teknolojiler Bu eğitim modülü, CP-PACK Projesi kapsamında ve Serebral Palsi li (beyin felçli) öğrencilerin anne babaları ve öğretmenleri arasındaki odak grup görüşmeleri ve anketlerin sonuçlarından elde edilmiş olan İhtiyaç Analizi Raporu na uygun olarak hazırlanmıştır. Modülün çok pragmatik olduğu ve aynı zamanda da pratik ve yardımcı yeterlilikler sağladığı varsayılmaktadır. YT nin önemli olduğu birçok alanda fikir paylaşımı ve ipucu paylaşımında bulunmada işbirliğine dayalı çalışmanın hayati önemi vardır. Bu eğitim modülü kapsamında teknolojinin kullanımı ve bunun toplumsal ortamlarda Serebral Palsi li çocukların karşı karşıya olduğu işlevsel sınırlamaların üstesinden gelinmesinde nasıl yardımcı olabileceği hususunda bir tartışmaya yer verilecektir. SP de özgün işlevsel sınırlamalara yönelik özgün teknoloji kullanımı hususunda bilgi ve öğretim teknikleri de sağlanacaktır. Eğitim Modülünün Konusu Hedef Grup(lar) Amaç(lar) Kazanımlar Yardımcı Teknolojiler 3 ila 18 yaş arası CP li çocukların anne babaları ve öğretmenleri Serebral Palsi li çocukların anne babaları ve öğretmenleri, erişilebilirliği teşvik eden ve iletişim, öğrenme, hareketlilik imkanı ve günlük yaşam faaliyetlerini kolaylaştıran yeni cihazları tespit edip bunların araştırmasını yapabilecektir. Bu kişiler, yeni teknolojik çözümlerin nasıl uygulanacağını ve bu konuda nasıl uygun değerlendirme ve takip hizmetlerinin bulunacağını öğrenecektir. Eğitimin sonunda katılımcılar, şunların yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi temeli ve becerilerini kazanmış olduklarını ortaya koymuş olacaktır: Serebral Palsi li öğrencilerin potansiyelini azami seviyeye çıkaran ve bunların entegrasyonunu kolaylaştıran Yardımcı Teknoloji nin tespit edilmesi Serebral Palsi li çocuklara yönelik uygun teknolojinin seçimine ilişkin sürecin kolaylaştırılması için gerekli becerilerin ortaya konulması Yardımcı Teknoloji nin dil becerilerini, çözüm becerilerini, işlevsel becerileri ve yaşam becerilerini nasıl kolaylaştırdığının tanımlanması ve ortaya konulması Yardımcı Teknoloji nin Serebral Palsi li çocuklara nasıl öğrenme imkânları sağladığına dair kazanılmış olan bilginin tanımlanması ve ortaya konulması 2

3 İçerik (Genel ve/ veya ayrıntılı olarak) Gerekli Süre Yöntem Değerlendirme Materyaller 1. Yardımcı Teknoloji nin Temel Unsurları Yardımcı Teknoloji ve SP YT tanımları Teknolojik Bilgi Sınıflandırma Evrensel tasarım 2. İnsan ile ilgili bileşenler İnsan ile ilgili bileşenler Özürlülükle ilgili hususlar Yaşam kalitesi, özerklik ve bireysel güç kazanma Değerlendirme ve seçme süreci 3. Teknik bileşenler İletişime yönelik YT Hareketlilik yeteneğine yönelik YT El Hareketleri/Manipülasyona yönelik YT Oryantasyon/Uyum Sağlamaya yönelik YT 4. Sosyo-ekonomik bileşenler Seçimle ilgili faktörler Hizmet sunumu Bilgi kaynakları 8 saat (2 saatlik kaynaşma oturumu) Sunum/ortaya koyma faaliyetleri Sürekli destek olarak harmanlanmış öğrenmeden (LMS Moodle) yararlanma İşbirliğine ilişkin araçlar (Forum, özel sözlükler ve Wiki) Vaka İncelemesi faaliyetleri Eğitim kursu sonunda anket, kontrol listesi ve öz değerlendirme yolu ile değerlendirme Yerinde katılım ve İnternet üzerinden çevrim içi faaliyetler. Vaka İncelemesi Ders notları dağıtılması ve Power Point sunumları, vaka incelemeleri ve soruna dayalı öğrenmeye yönelik olarak hazırlanan senaryolar, web sitesi bağlantı adresleri, referanslar/kaynak eserler YT alanında tam, eksiksiz ve güncel bibliyografya/kaynakça Özgün cihazlar ve yazılımlara ait kişisel dokümantasyon Elde edilecek rehberler: AVRUPA KOMİSYONU DG XIII Telematik Uygulamaları Son Kullanıcılara Yönelik Yardımcı Teknoloji Eğitimi Eğitici-Proje DE 3402 / Teslimat Kalemi D06.3 e ilişkin rehberler 3

4 Eğitim Ortamı Eğiticinin / Eğiticilerin Nitelikleri) Grup çalışması, vaka incelemeleri, çalıştaylar, drama vs ye uygun olan fiziksel iç mekanların yanı sıra ders/sunum sırasında bir toplantı salonu/ konferans odası... PC ye bağlı bir projektör/tepegöz, ekran, çevirmeli yazı tahtası ve İnternet erişimi... İhtiyaç duyulması halinde, üzerinde Internet bağlantısı, video ve işitsel görsel donanım, yazı tahtası ve/veya özel donanım/yardımcı cihazlar... Görsel işitsel öğrenme nesneleri de dahil olmak üzere, işbirliğine dayalı faaliyetler ve ek bilgilere yönelik sanal bir ortam mevcuttur. Eğiticilerin, uluslararası piyasalardaki en iyi ve kapsamlı Yardımcı Teknoloji ürünleri hakkında teknik bilgisinin ve ayrıca geniş bir bilgi hazinesinin olması gerekir. 4

5 Bölüm 1 Yardımcı Teknoloji nin Temel Unsurları Süre: 1 Saat Kazanımlar Katılımcıların, Teknik Gereçler/Yardımcı Teknoloji ile bunun değişik sınıflandırma seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve YT nin özellikle Serebral Palsi nin ilgi alanları başta olmak üzere, bazı bağlamlar kapsamında rolü hakkında bilinçlilik geliştirmeleri beklenir. Eğitimden sonra katılımcılar, özellikle eğitim ortamlarının (UDL) ilgi alanı olan hususlar başta olmak üzere, Evrensel Tasarım esasları ile bağlantı kurabilecektir. Yöntem Bu bir sunum modülüdür. Katılımcıların, teknolojilerin kendi hayatları ve çocuklarının öğrencilerinin günlük faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki rolü hakkında küçük bir anketi doldurmaları ve beyin fırtınası tartışması yapmaları gerekmektedir. Sınıflandırmalar ve bu bilgi alanındaki uluslararası kuruluşların bir listesinin yanı sıra YT ye ilişkin bazı tanımlar sunulacaktır. Düşük, orta ve yüksek teknolojiye ilişkin örnekler, SP ortamlarında kavramsallaştırılmış resim ve fotoğraflar yardımı ile gösterilecektir. Katılımcılara Evrensel Tasarım ve bunun Yardımcı Teknoloji ile olan bağlantısı hakkında bilgi de verilir. Modül Sunumu (Power Point ) Konular Yardımcı Teknoloji ve CP Faaliyet / Etkinlik: Beyin fırtınası tartışması yapılması. Günlük yaşamda YT nin Serebral Palsi li çocukların yaşamlarının kalitesinde önemli bir rol oynayan kimi durumların düşünülmesi... YT nin tanımları Faaliyet/Etkinlik: Sunulmuş olan değişik tanımların karşılaştırılması ve nelerin Yardımcı Teknoloji olduğu ve nelerin de Yardımcı Teknoloji olmadığı hususuna ilişkin örneklerin ortaya konulmaya çalışılması... 5

6 Teknoloji Bilgisi Faaliyet/Etkinlik: Yardımcı amaçlara sahip olduğu bilinen düşük teknoloji cihazları ve daha karmaşık donanıma ilişkin bir liste hazırlayınız. Sınıflandırma Faaliyet / Etkinlik: 3 sınıflandırma tablosunu (ISO9999, MPT, Heart) araştırıp karşılaştırınız ve Serebral Palsi vakalarında kullanılan en yaygın cihazları tespit etmeye çalışınız. Evrensel Tasarım Faaliyet / Etkinlik: Evrensel Tasarıma ilişkin yedi esasa yönelik durumları örneklendiriniz ve bunların her birine ilişkin örnek durumlar veriniz. Yardımcı Eğitim Materyalleri Sınıflandırma ve Yardımcı Ürünlerin Terminolojisi: encyclopedia/en/article/265/ Evrensel Tasarımın Yedi Esası: Evrensel Tasarım Merkezi: Öğrenmeye İlişkin Evrensel Tasarım: Öğrenmeye İlişkin Evrensel Tasarım Ulusal Merkezi: Herkese yönelik tasarım &option=com_content&task=view Inclusive Design Research Center: Yardımcı Teknolojiye Yönelik Olarak YENİLİKÇİLİĞİN GÜCÜNDEN AZAMİ YARARIN SAĞLANMASI - National Centre for Technology Innovation (Teknolojik Yenilik Ulusal Merkezi), 11 Aralık 2009 Fundamentals of AT.pptx (AT nin Temel Unsuları dosyası) Universal Design.pptx (Evrensel tasarım dosyası) Değerlendirme Değerlendirme ve geliştirme önerileri içeren küçük anket. 6

7 Bölüm 2 İnsan ile İlgili Bileşenler Süre: 1 saat Kazanımlar Katılımcılardan, şunları kapsayan alanlarda konulara ilişkin geniş fikir sahibi olmaları beklenir: Sosyal modeller kapsamında ve Uluslararası İşlevsellik Sınıflandırması ve Dünya Sağlık Örgütü perspektifinden yetersizlik, engelli olma ve bunların dezavantajları. Katılımcılar, bir değerlendirme süreci (işlevsel) ile bir YT seçim sürecinin bazı adımları hakkında da bilgi sahibi olacaktır. Yöntem Bu, katılımcıları düşünmeye sevk eden bir oturum olup bu kapsamda, sunumsal yöntemler ve işbirliğine dayalı tartışmalar yoluyla, insanlardaki engellerin etkisi ile ilgili bazı hususları ve Yardımcı Teknolojinin özerklik ve kişisel güçlenmeyi kolaylaştırmak suretiyle birey ve ortam arasındaki boşluğun doldurulmasında nasıl yardımcı olacağını analiz edeceğiz. Grup, YT kabülü/reddi ve yer açma ve uyum kavramına ilişkin sorunları tartışma imkanı bulacaktır. Konular Engellilikle ilgili hususlar Faaliyet/Etkinlik: Zedelenme,yetersizlik ve engel kavramlarını tartışınız ve YT nin rolünü açıklayınız. Yaşam kalitesi, özerklik ve bireysel güç kazanma Faaliyet/Etkinlik:Serebral Palsi li çocuklar için tekerlekli sandalye seçimi yaparken göz önünde tutulması gereken doğru tavır hakkında düşününüz. Bağlamlar ve Ortam değişkenleri Faaliyet/Etkinlik: Şu ifadelere ilişkin olarak düşününüz. Yardımcı Teknoloji ürünlerinden ve hizmetlerinden yeterince yararlanılmamaktadır. 7

8 Yardımcı Teknoloji den yararlanılmaması kısmen bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yardımcı Teknoloji nin edinilmesi sürecinde sağlık uzmanları önemli yol göstericilerdir. Değerlendirme ve seçim süreci Faaliyet/Etkinlik: YT nin başarı ya da başarısızlığına yol açan en önemli faktörleri önemlerine göre sıralayınız. Yardımcı Eğitim Materyalleri International Classification of Functioning, Disability ve Health (İşlevsellik, Özürlülük ve Sağlığa İlişkin Uluslararası Sınıflandırma) (ICF): Classifications/icf/en/ Classification and terminology of assistive products (Yardımcı Ürünlere İlişkin Sınıflandırma ve Terminoloji): article/265/ Special Needs Technology Assessment Resource Support Team (Özel İhtiyaçlar Teknoloji Değerlendirme Kaynak Destek Ekibi) (START): start/ SETT Framework (SETT Çerçevesi): SETT_Framework.html Human Factors.pptx (İnsanla İlgili Faktörler dosyası) Değerlendirme Değerlendirme ve geliştirme önerileri içeren küçük anket. Anketler, platform (moodle) üzerinden temin edilebilecektir. 8

9 Bölüm 3 Teknik Bileşenler Süre: 1 saat Kazanımlar Bu oturumun sonunda katılımcıların, birkaç yardımcı donanım türünün potansiyelinin nasıl tespit edilip değerlendirileceğini öğrenmeleri ve bunların SP li bir çocuğa yönelik işlev seçiminde kullanılmasında bir derece yeterlilik kazanmaları beklenmektedir. İletişim alanında Alternatif ve Tamamlayıcı İletişim materyalleri ile yüz yüze gelecekler ve ICT ye fiziksel erişebilirliğe yönelik ücretsiz donanım ve yazılım çözümleri ve okuma ve yazma süreçlerinde yardımcı olunmasının yanı sıra, kullanılabilirlik ve PC ye erişebilirlik konusunda bazı yazılım uyarlama stratejilerini öğreneceklerdir. Hareket yeteneği alanında katılımcıların, SP li çocuklara yönelik en önemli donanımı tanımaları ve SP ye ilişkin uyarlanmış sporların ana biçimleri ve özelliklerinin yanı sıra mevcut olan mimari erişebilirliğin ve bazı teknik çözümlerin önemini de göz önünde bulundurarak değişik ortamlar için en uygun çözümün seçilmesinde yeterlilik yani ustalık göstermeleri de beklenir. Katılımcılar, beslenme, giyim, ev bakımı, ev içi çözümler ve ortam kontrol stratejileri gibi alanlarda, Serebral Palsi li çocuklar için piyasada mevcut günlük faaliyet/ aktiviteye yönelik pratik çözümleri de tespit edebilecektir. Yöntem Oturum tamamen Yardımcı Teknoloji alanındaki donanım ve cihazlara ayrılmıştır. Mümkün olan durumlarda, katılımcıların gerçek YT cihazları ile tanışmaları sağlanacaktır ancak bunların çoğu resim olarak ve internet üzerinden yapılan araştırmalar kapsamında katılımcılara gösterilebilecektir. Bu modül, (HEART modülünü takiben) 4 alt modülü ayrılmıştır: Bu alt modeller, iletişim, hareket yeteneği, el hareketleri yeteneği/manipülasyon ve oryantasyondur. Materyallerin işlevsel bir yaklaşım kapsamında ve Serebral Palsi li çocukların ihtiyaçları bağlamında sunulması için her tür çaba gösterilmelidir. 9

10 3.1 İletişim İletişim alanında katılımcılar, uygulamanın değişik bağlamları ile ilgili bazı tamamlayıcı ve alternatif iletişim sistemlerini karşılaştırma imkanına sahip olacaktır. Modül, hareket sistemlerinin, motor, duyu ya da bilişsel engellere uyarlanması için gerekli farklı stratejilerin yanı sıra, fiziksel ve görsel erişebilirliğine ilişkin çok sayıda donanım türü üzerinde de odaklanacaktır. Faaliyetler/Etkinlikler: SP ye ilişkin ana iletişim ihtiyaçlarını tartışınız. PECS ve BLISS PECS deki aynı kelimeyi/sembolü karşılaştırınız. Ellerinizi kullanmadan bir çubuk yardımı ile PC ye erişim sağlamanın yollarının pratiğini yapınız. Yazı yazmaya (kalem tutmaya) ilişkin düşük teknolojili bir yardım unsuru geliştiriniz Hareketlilik kabiliyeti Bu alt modül kapsamında katılımcılara, uyarlamaların yanı sıra bazı hareketlilik sağlayıcı cihazlar, mekanik ve elektrik ulaşım araçları gösterilmektedir. Değişik yaygın mimari engeller tespit edilecek ve katılımcılardan, YT den yararlanmak sureti ile buna yönelik olası çözümleri bulmaları istenecektir. Spor ve eğlence Faaliyetleri/ Etkinliklerinin de bu kapsamda ele alınması gereklidir. Faaliyetler/Etkinlikler: Tekerlekli sandalye ile merdiven çıkmanın zorluğunu yenmeye yönelik bazı çözümleri tartışınız. Yaşadığınız şehirdeki önemli mimari engelleri önceliklerine göre sıralayınız. Bir ekibin/bc 1 ve BC 2 olarak sınıflandırılan oyuncuların yer aldığı Bocca oyunu tertip ediniz. 3.3 El hareketleri yeteneği/manipülasyon Burada anne baba ve öğretmenlerin, beslenme, giyinme, ev bakımı vs gibi alanlarda Serebral Palsi li çocuklara yönelik olarak piyasada mevcut olan günlük faaliyetlere/ etkinliklere ilişkin pratik çözümleri tespit etme imkanları olacaktır. Katılımcıların ev içi çözümler ve ortam kontrol stratejileri ile temas içinde olması gerekir. Katılımcıların çocuklarına/öğrencilerine yönelik en uygun eğlence çözümlerini de tespit edebilmeleri beklenmektedir. Faaliyetler / Etkinlikler: Grup, demotik (toplumsal) sistemlerin yardımı ile mükemmel evi (ortamı) yaratacaklardır. 10

11 3.4 Oryantasyon Bu oturumda katılımcılar, yere atıfta bulunma yöntemine dayalı güvenlik/emniyet çözümleri de dahil olmak üzere bazı oryantasyon ve hareket yeteneği sistemlerini tespit edecektir. Katılımcılar, bilişsel oryantasyon ve eğitsel amaçlara yönelik (çoğu ücretsiz olan) yazılımların bir listesini de inceleyecektir. Katılımcılar, diğer teknik faktörlerin aynı yapısını takip ederek GPS sistemlerine dayalı oryantasyon çözümleri ile tanışacak ve bilişsel engellerin üstesinden gelinmesinde yardımcı olan bazı yazılım türlerini değerlendirip karşılaştıracaktır. Faaliyetler / Etkinlikler: Bilişsel gelişimde kullanılabilecek eğitsel yazılımların tespit edilmesi ve bunların temel özelliklerinin not alınması... Yardımcı Eğitim Materyalleri İletişim SID=U Prices, Keyboards, Tobii:, Brain Control, Muscle-Computer, PC Accessibility, Boardmakershare, Dasher, Camera Mouse, AbilityNet, Accessibility in Apple Products, Accessibility in Microsoft Products, Yardımcı Teknoloji Eye Tracking Mouse, Open Source Special Access to PC Software (Fiyatlar, Klavyeler, Tobii; Beyin Kontrolü, Kasa Dayalı Bilgisayar, PC Erişilebilirliği, Boardmakershare, Dasher, Kameralı Fare, AbilityNet, Apple ürünlerine erişilebilirlik, Microsoft ürünlerine erişebilirlik, Yardımcı Teknolojiye Dayalı Gözle Takip Faresi, Açık Kaynaklı PC Yazılımına Özel Erişim İmkanları TCCommunication.pptx (Eğitimcinin ihtiyaç duyduğu kaynaklar) 11

12 Hareketlilik kabiliyeti Çocuklara Yönelik Yardımcı Teknoloji Cihazları ehow.co.uk - html#ixzz1jpspmtet Neatech Chair Models (Neatech markalı tekerlekli sandalye modelleri): neatech.it/index.php Apple: Empowering Disabled Apple Users(Apple: Özürlü Apple Kullanıcılarına Güç Kazandırılması): Home Solutions (Ev içi çözümler): Handy - Occasion: ibot: Office Organix: TCMobility.pptx (Eğitimcinin ihtiyaç duyduğu kaynaklar) Manipülasyon / el becerileri kazanma Ambient Assisted Living: Neater Eater: TCManipulation.pptx (Eğitimcinin ihtiyaç duyduğu kaynaklar) Oryantasyon Trekker System: Animation: Mindmapping: Podcasting: Virtual reality: Wiki: Zaid Learning: TCOrientation.pptx (Eğitimcinin ihtiyaç duyduğu kaynaklar) 12

13 Bölüm 4 Sosyo Ekonomik Faktörler Süre: 1 saat Kazanımlar Oturum sonunda katılımcılar, kendi ülkelerinde YT finansmanına ilişkin bilgi araştırması yapabilecek ve ulusal ya da uluslararası veri tabanlarından sağlanan bilgilere dayalı olarak alım planlaması yapabilme becerileri ortaya koyabilecektir. Katılımcılar, Avrupa seviyesinde en son Yardımcı Teknoloji ürünlerini, piyasa eğilimlerini ve gelişmeleri değerlendirebilecektir. Yöntem Bu modül, değişik ülkelerde ve değişik sosyal ve kültürel bağlamlara yönelik olarak YT hakkında bilgi edinme ihtiyacına hitap etmektedir. Modülün, piyasada faaliyette bulunan değişik satıcılar arasında dikkatli ve mantıklı bir seçim sürecinden sonra, kimden, nereden, nasıl ve ne zaman kurumsal ya da devlet desteği alınabileceği konusunda önemli ipuçları sağlaması beklenmektedir. Konular Seçim Faktörleri Hizmet Sunumu Bilgi Kaynakları Faaliyet / Etkinlik: Ülkenizdeki teknik gereçler/yardımcı Teknoloji ürünlerini kapsayan veri tabanını araştırınız. Ülkenizde çocuğunuz/öğrencinize yönelik bir YT paketinin reçetelmesi ve finansmanı konusunda özel bir dosya tutunuz. Yardımcı Eğitim Materyalleri 13

14 Resna: SNOW: WATI: Unesco: EASTIN: SEconomical.pptx (Eğiticinin ihtiyaç duyduğu kaynaklar) Değerlendirme Değerlendirme ve geliştirme önerileri içeren küçük anket... Anketler, platform üzerinden temin edilebilecektir (Moodle). Kaynaklar EUROPEAN COMMISSION DG XIII, Telematics Application Programme, Disabled ve Elderly Sector, Education in Assistive Technology for End Users - Guidelines for Trainers, draft 3402 / eustatic - Deliverable D06.3 [DOC01] (AVRUPA KOMİSYONU DG XIII, Telematik Uygulama Programı, Engelli ve Yaşlılar Sektörü, Nihai Kullanıcılar İçin Yardımcı Teknoloji Eğitimi Eğiticilere Yönelik Rehber, taslak 3402 / Eustatic Teslim Kalemi D06.3 [DOC01]) EUROPEAN COMMISSION, State of persons with disabilities in the enlarged European Union: the European Action Plan , Brussels, , COM (2005) 604 final (AVRUPA KOMİSYONU, Genişleyen Avrupa Birliği nde Engelli Kişilerin Durumu: Avrupa Eylem Planı , Brüksel, , COM (2005) 604 Son Şekli) Equal Opportunities for Persons with Disabilities: A European Action Plan - EUROPEAN COMMISSION - Brussels, COM (2003) 650 final - İletişim from the Commission, the European Parliament, the European Economic ve Social Committee ve the Committee of the Regions. (Engelli Kişilere Yönelik Eşit 14

15 İmkanlar: Avrupa Eylem Planı - AVRUPA KOMİSYONU, Brüksel, COM (2003) 650 Son şekli Komisyon, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi Yayını) Lee KS, Thomas DJ, Control of Computer-Based Technology for People with Physical Disabilities - An Assessment Manual, University of Toronto Press, (Lee Ks, Thomas DJ, Fiziksel Engelli Kişilere Yönelik Bilgisayara Dayanan Teknolojinin Kontrolü, Toronto Universitesi Yayınları, 1990) D. Robinson, P. Morato, R. Martin, Clara HS, New Technologies in Special Education: From Wonder to Reality, IV National Meeting of EE - Calouste Gulbenkian - Education Service, (D. Robinson, P. Morato, R. Martin, Clara HS, Özel Eğitimde Yeni Teknolojiler: Düşünceden Gerçeğe, EE Calouste Gulbenkian IV. Ulusal Toplantısı Eğitim Servisi, 1989) SHAW, Deborah. Libraries of the future: glimpses of a networked, distributed, collaborative, hyper, virtual world. Libri, v.44, n.3, p Sept (SHAW, Deborah, Geleceğin Kütüphaneleri: Ağa Bağlı, Dağıtık, İşbirliğine Dayalı, Hiper, Sanal Bir Dünyadan İlk Manzaralar. Libri, Cilt 44, No 3, s , Eylül 1994) Heerkens YF, Bougie T, de Kleijn-de Vrankrijker MW Classification and terminology of assistive products. In: JH Stone, M Blouin, Editörs. International Encyclopedia of Rehabilitation. Available online: encyclopedia/en/article/265/ (Heerkens YF, Bougie T, de Kleijn-de Vrankrijker MW Yardımcı Ürünlerin Sınıflandırması ve Terminolojisi. Editörlüğünü JH Stone ve M Blouin in yapmış olduğu Uluslararası Rehabilitasyon Ansiklopesinde yayınlanmıştır. İnternet te şu adresten temin edilebilir: encyclopedia/en/article/265/) COOK, A., M. & HUSSEY, S. M. (2001). Assistive Technologies: Principles And Practice. ISBN: Mosby Inc - an academically-oriented book targeted primarily at undergraduate ve graduate university students. It aims to provide a framework for Yardımcı Teknoloji which is both broad in scope ve specific in content. Hutinger, P.L., & Others. State of Practice: How Assistive Technologies Are Used in Educational Programs of Children With Multiple Disabilities.- a Final Report for the Project: Effective Use of Technology to Meet Educational Amaçlar of Children with Disabilities. Washington, D.C.: Office of Special Education ve Rehabilitation Services (1994). (Hutinger, P.L., ve Diğerleri. Uygulama Durumu: Birden Fazla Engeli Olan Çocuklara Yönelik Eğitsel Programlarda Yardımcı Teknolojiler Nasıl Kullanılır? Engelli Çocuklara Yönelik Eğitsel Amaçların Başarılması İçin Etkin Teknoloji Kullanımı Projesi için Son Rapor. Washington, D.C.: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri Dairesi (1994)) Bain & Leger (1997), Assistive Technology: an interdisciplinary approach, written for rehabilitation service providers who are not necessarily AT specialists ve 15

16 as such has more of a practical applications bias. (Bain & Leger (1997), Yardımcı Teknoloji: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, mutlaka YT uzmanı olması gerekmeyen rehabilitasyon hizmeti sağlayıcılarına yönelik olarak yazılmıştır ve bundan dolayı da daha çok genel uygulamalara yönelik yönü ağır basmaktadır) Church & Glennen - The handbook of Assistive Technology, focuses on the practical application of Yardımcı Teknoloji ve is intended to be used as a hand book ve resource guide for professionals in their daily work.(1992), (Church & Glennen - Yardımcı Teknoloji El Kitabı; Yardımcı Teknolojinin pratik uygulaması üzerinde odaklanmaktadır ve uzmanlar tarafından günlük çalışmalarında el kitabı ve kaynak rehberi olarak kullanılması amaçlanmaktadır) Fundamentals of Assistive Technology, RESNA (1999), is a resource manual designed to be used in conjunction with the RESNA Fundamentals in Assistive Technology Course. It contains twelve modules written by experts in the field along with other useful course materials. (RESNA (1999) tarafından hazırlanan Yardımcı Teknoloji nin Temel Unsurları adlı eser, Yardımcı Teknoloji Kursu nda RESNA Temel Unsurları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan bir kaynak el kitabıdır. Diğer faydalı kurs materyalleri ile birlikte sahada uzmanlar tarafından yazılmış olan on iki modülü içerir) Azevedo L, Féria H, Nunes da Ponte M, Wänn J-E, Zato Recellado J (1994). European Curricula in Rehabilitation Technology Training. Report E.3.2, European Commission Heart Line E Rehabilitation Technology Training project. (Azevedo L, Féria H, Nunes da Ponte M, Wänn J-E, Zato Recellado J (1994). Rehabilitasyon Teknolojisi Eğitiminde Avrupa Müfredat Programları. Rapor E.3.2, Avrupa Komisyonu Esas E Rehabilitasyon Teknolojisi Eğitim Projesi.) IMPACT consortium (1998). Increasing the IMPACT of Assistive Technology, WP2 deliverable, From dreams to realities. (IMPACT Konsorsiyumu (1988). Yardımcı Teknoloji nin ETKİSİNİN artırılması, WP2 teslimat kalemi, Rüyadan Gerçeğe) TELEMATE consortium (1998), Analysis of Assistive Technology (AT) training ve User Needs. NOTE: this document is restricted to members of the TELEMATE consortium. (TELEMATE konsorsiyumu (1998), Yardımcı Teknoloji (AT) eğitimi ve kullanıcı ihtiyaçlarının analizi. NOT: Bu belgenin dağıtımı, TELEMATE konsorsiyumu üyeleri ile sınırlı tutulmaktadır.) World Health Organization, WHO (1980), International Classification of Impairments, Disabilities, ve Handicaps. (Dünya Sağlık Örgütü, WHO (1980), Zedelenmelerin, Yetersizliklerin ve Engellerin Uluslararası Sınıflandırması) World Health Organisation, WHO (1997). ICIDH 2. International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of Dimensions of Disablement ve Handicaps. (Dünya Sağlık Örgütü, WHO (1997). ICIDH 2. Engeller, Faaliyet ve Katılımın Uluslararası Sınıflandırması. Yetersizlik ve Engellerin Boyutlarına İlişkin El Kitabı) 16

17 Turner-Smith, A., Abrahamsson, B., and Wänn, J-E. (1995) Qualifications in Rehabilitation Engineering teaching processes in the UK ve Sweden. In: I. P. Porrero ve R. P de la Bellacasa, eds. The European Context for Assistive Technology, ,). Amsterdam: IOS press (Turner-Smith, A., Abrahamsson, B., ve Wänn, J-E. (1995) Rehabilitasyon Mühendisliği nde Nitelikler İngiltere ve İsveç te Öğretim Süreçleri. Editörlüğünü I. P. Porrero ve R. P. de la Bellacasa nın yaptığı Yardımcı Teknoloji ye İlişkin Avrupa Bağlamı adlı yayında çıkmıştır; ). Amsterdam: IOS Press)

18

Yardımcı Teknolojiler

Yardımcı Teknolojiler Modül 7 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yardımcı Teknolojiler Editör Miguel Santos Yazarlar Rui Oliva Teles Miguel Santos Düzenleyen Seda YAZAR KIRAÇ PORTEKİZ Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KILAVUZU Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

Serebral Palsi Hakkında Bilgi

Serebral Palsi Hakkında Bilgi Modül 1 EĞİTİM KILAVUZU Serebral Palsi Hakkında Bilgi Editör Miguel Santos Yazarlar Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen Charlotte Jensen Louise

Detaylı

Rehabilitasyon Teknikleri, Eğitim ve Sağlık Bakım Sistemleri

Rehabilitasyon Teknikleri, Eğitim ve Sağlık Bakım Sistemleri Modül 6 EĞİTİM KILAVUZU Rehabilitasyon Teknikleri, Eğitim ve Sağlık Bakım Sistemleri Editör Miguel Santos Yazarlar Mintaze Kerem Günel Akmer Mutlu Özgün Kaya Kara Ayşe Livanelioğlu TÜRKİYE Bu proje, Hayatboyu

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Modül 5 EĞİTİM KILAVUZU Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Editör Miguel Santos Yazarlar Banu Duman Ayfer Yıldırım Erişkin Mehtap Coşgun Başar Seda Yazar Kıraç Program Geliştirme Uzmanı Çetin Toraman

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı

Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı 1.Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi Kuşadası Nisan 2012 Ar. Gör. Tansel TEPE Konu Başlıkları Yaşam boyu öğrenme ve sanal dünya kavramları Second

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları

Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları Bitirme Projesi (COMPE 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bitirme Projesi COMPE 494 Bahar 4 0 0 4 12 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 493 Dersin

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

[ISMART KONSEPTİNİN KAMU ÖZETİ]

[ISMART KONSEPTİNİN KAMU ÖZETİ] WP 3: Konsept Geliştirme WP Lider: Innovation in Learning Institute Versiyon: 1 Teslim Tarihi: Yapı: Rapor, Özet Yaygınlaştırma Seviyesi: Kamu [ISMART KONSEPTİNİN KAMU ÖZETİ] 2 [ISMART KONSEPTİNİN ÖZETİ]

Detaylı

ONLINE EĞİTİMLER. Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu. 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya

ONLINE EĞİTİMLER. Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu. 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya ONLINE EĞİTİMLER Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya Sunu Planı Ne yaptık? Nasıl yaptık? Ne yapacağız? Ne yaptık? 01 Ocak 2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA YAŞAMI VE YETENEK OLGUSU...3 1.1. ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞEN BEKLENTİLER...3 1.1.1. Çalışma Yaşamının Değişen Yapısı...3 1.1.2. Yetenek in Artan Önemi...3 1.1.3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ 1 Uluslararası öğrencilerinizi yerel öğrencilerinizle nasıl entegre ediyorsunuz? Bunda ne derece başarılısınız? 2 Üniversitemizin konumu Samsun farklı uygarlıklara

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Uluslararası YetiYitimi Sınıflandırması-Çocuk ve Genç (ICF-Children & Youth) ve Alan Kullanımı D. Melek Er-Sabuncuoglu, Ph.D.

Uluslararası YetiYitimi Sınıflandırması-Çocuk ve Genç (ICF-Children & Youth) ve Alan Kullanımı D. Melek Er-Sabuncuoglu, Ph.D. Uluslararası YetiYitimi Sınıflandırması-Çocuk ve Genç (ICF-Children & Youth) ve Alan Kullanımı D. Melek Er-Sabuncuoglu, Ph.D. Turgut Özal Üniversitesi Ankara Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelisimi Bölümü İçerik

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION

KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION KURUMSAL TAKDİM INSTITUTIONAL PRESENTATION Ömer Kalli WDU Uzman Dünya Engelliler Vakfı ( DEV ) Engelliler adına ve yararına kurulmuş bir düşünce ve proje kuruluşudur. World Disability Foundation ( WDF

Detaylı

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Yalçın Ezginci 1 1 Selçuk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya yezginci@selcuk.edu.tr Özet: İnternet

Detaylı

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012

İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Eğitim için Erişilebilir ICT ve Çoklu Modalite İki İtalyan Modeli İstanbul, Türkiye 10 Şubat 2012 Prof. Licia Sbattella Rektörün Engellilik Temsilcisi Politecnico di Milano - İtalya G3ict Yürütme Kurulu

Detaylı

Yazılımlarının İncelenmesi

Yazılımlarının İncelenmesi LMS (Learning Management System) Yazılımlarının İncelenmesi Fulya Sarı Apple Bilkom Bilişim Eğitim Teknolojisi Danışmanı LMS CMS LCMS Uzaktan Eğitim LMS Karşılaştırması Uzaktan eğitimi geliştirme ortamı

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1)

GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD. Dissemination Activity in Turkey (1) GOPRINCE DEVELOPING GOOD PRACTICES : INCLUSIVE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD Dissemination Activity in Turkey (1) The Portuguese Team engaged in three dissemination activities Country responble Turkey Country

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana Đçerik Merkezi projeler hakkında genel bilgiler Merkezi proje türleri Proje türleri hakkında bilgiler Dikkat edilmesi gereken noktalar

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ Yapılandırılmamış Verilerinizi Kontrol Edin TITUS.com /DETECH.com.tr TITUS Veri Sınıflandırma Çözümünün Yararları Yapılandırılmamış Verileri Tanımlayın E-posta ve dokümanların

Detaylı

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YUNUS AYDIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ HAZİRAN 2017 EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığının, eğitimde teknoloji

Detaylı

23.6 PP presentation 2 TR. Hayat Boyu Ögrenme Programı GRUNDTVIG çok taraflı projesi

23.6 PP presentation 2 TR. Hayat Boyu Ögrenme Programı GRUNDTVIG çok taraflı projesi 23.6 PP presentation 2 TR Hayat Boyu Ögrenme Programı GRUNDTVIG çok taraflı projesi INTEGRA Migrants' Integrating Kit - Basic Language for Dealing with Financial Matters Proje başarıları ve sonuçları Bu

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR)

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) KOBİ lerin Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitimi Projesi International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) Fatma Sarıaslan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Detaylı

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA

Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası. AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü. 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA AB 7. Çerçeve Programı nda Ortak Arama Yöntemleri Aslı VURAL, 7.ÇP Çevre ve Enerji Ulusal Đrtibat Noktası AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Günü 9 Ekim 2008, TÜBĐTAK, ANKARA Sunum İçeriği Ortak Arama Yöntemleri

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Engellilik Ölçümünün İyileştirilmesi ve Engelleyici Olmayan Bir Çevrenin Sağlanması: Uluslararası Deneyimlerden Çıkarılan Dersler

Engellilik Ölçümünün İyileştirilmesi ve Engelleyici Olmayan Bir Çevrenin Sağlanması: Uluslararası Deneyimlerden Çıkarılan Dersler Engellilik Ölçümünün İyileştirilmesi ve Engelleyici Olmayan Bir Çevrenin Sağlanması: Uluslararası Deneyimlerden Çıkarılan Dersler ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) Erişilebilirliği Axel Leblois, G3ict

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş (MFGE 102) Ders Detayları

İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş (MFGE 102) Ders Detayları İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş (MFGE 102) Ders Detayları Ders Adı İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş Ders Kodu MFGE 102 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları Uygulamalı Grafik Tasarımı I (PR 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik Tasarımı I PR 331 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme)

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Kaynaşlı Vaka Çalışması. Türkiye de Depremler Çalıştay 2. www.tacticproject.eu @TACTIC_EU. 26.11.2015 Kaynaşlı, Düzce/Türkiye

Kaynaşlı Vaka Çalışması. Türkiye de Depremler Çalıştay 2. www.tacticproject.eu @TACTIC_EU. 26.11.2015 Kaynaşlı, Düzce/Türkiye Kaynaşlı Vaka Çalışması Türkiye de Depremler Çalıştay 2 26.11.2015 Kaynaşlı, Düzce/Türkiye @TACTIC_EU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. A. Nuray Karancı karanci@metu.edu.tr Toplumların bir krize

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Pratik Eğitim Toplulukları Anahtar Eylem: Key Action 2 Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ön Koşullar : Yok. Önerilen Dersler : Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları İnsan Bilgisayar Etkileşimi (SE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnsan Bilgisayar Etkileşimi SE 212 Bahar 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Etkinlik Yönetimi 342000000001415 3 0 0 3 5. Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için)

Öğretim planındaki AKTS Etkinlik Yönetimi 342000000001415 3 0 0 3 5. Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Etkinlik Yönetimi 342000000001415 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Dersin

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı