İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 18/09/2015 Sayı : 11 Dünya Alzheimer Farkındalık Günü 21 Eylül 2015 Hazırlayan Ezel ÖZTÜRK Alzheimer Hastalığı ilerleyici nörodejeneratif bir bozukluktur. Hastalık insidans ve prevelansı, mortalite oranları, bakım maliyetleri ile bakıcılara ve topluma genel etkileri açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT Alpay KÖMBE Alper MORTAŞ Saadet TURHAL Nurdan KARADAYI Beynin, öncelikle hafıza olmak üzere, tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan bir hastalığıdır. Alzheimer hastalığının en genel tipi demanstır. Her Alzheimer hastası demanslıdır ama her demans hastası Alzheimer hastası değildir. Çünkü demansa neden olan birçok başka hastalık bulunmaktadır. Bu nedenle sıklıkla ve kimi zaman yanlışlıkla, Alzheimer hastalığı ile demans terimleri birbiri yerine kullanılmaktadır.

2 Alzheimer Nedir? İlerleyen yaşla birlikte, Alzheimer hastalığının görülme sıklığı artar ancak Alzheimer hastalığının, normal yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olmadığı bilinmelidir. Normal yaşlanma sürecinde beyinde yapısal bir takım değişiklikler olur ama bilişsel/zihinsel yetilerde belirgin bir kayıp söz konusu değildir. Alzheimer hastalığında ise, belirgin şekilde yeni bilgileri öğrenme güçlüğü vardır. Alzheimer bir ruh hastalığı değildir ama hastalığın seyri süresince psikiyatrik bulgular eklenir bu nedenle bir psikiyatri hastası ile benzerlik gösterebilir. Alzheimer hastalığı öldürücü değildir, ama yaşanılan durumlar nedeniyle yaşam süresi etkilenebilir. Alzheimer Hastalığının Belirtileri 1. Hafıza sorunları 2. Düşünme ve nedenselleştirme zorluğu 3. Karar vermede güçlük, 4. Kelime bulma güçlüğü, 5. Aritmetik işlemlerde güçlük, 6. Kişilik ve davranış değişiklikleri, 7. Kaybolmalar, 8. Eskiden kolaylıkla yapabildiği işlevleri yapma güçlüğü. Alzheimer Hastalığı Süreci ve Evreleri a) Erken dönemde, hafif ve genellikle ihmal edilen belirtiler vardır. Unutkanlık, yorgunluk, kelimeleri hatırlayamama, yeni şeyleri öğrenememe, sosyal davranış ve karar verme bozukluğu olur. b) Orta dönemde, günlük yasam aktivitelerinin sürmesini engelleyen belirgin düzeyde belirti ve problemler ortaya çıkar. Kaybolmalar, motor yetilerde bozulma, huzursuzluk, agresyon, sosyal ilişkilerde bozulma ve paranoya vardır. c) İleri dönemde hasta bakım verenlere tam bağımlı hale gelir, fiziksel bozukluklar da eklenir. Mesane ve bağırsak kontrolünde bozulma, konuşma ya da basit emirlere uymada bozukluk, hayal görme, emosyonel bozukluk, farkındalık halinin kaybı ve sürekli dolanıp durmalar vardır.

3 Alzheimer Hastalığında Tanı ve Tedavi Alzheimer Hastalığı tanısını tek başına koyduracak bir test yoktur. Demansın varlığı kanıtlandıktan sonra, demansa neden olabilecek diğer tüm durumların olmadığının gösterilmesi gerekir. Bu nedenle; Alzheimer hastalığı tanısı için nörolojik muayene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi yapılmalıdır. Bazı durumlarda ise; EEG, SPECT, lomber ponksiyon ve psikiyatri konsültasyonu gerekebilir. Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz olmamakla birlikte süreci yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azaltmak mümkündür. Bu nedenle erken ve doğru tanı çok önemlidir (1). İnsidans ve Prevelans Durumları Alzheimer hastalığında riski artıran bazı durumlar vardır; 60 yaş üzerinde risk artmakta, yaşından sonra risk sabit kalır, kadınlarda daha sık görülür, hastalık süresi daha uzundur, eğitim düzeyi arttıkça hastalığın ortaya çıkışı gecikir. Bazı genetik özellikler, Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını kolaylaştırır. Dünyadaki Durum Dünya genelinde 2015 Yılında 46,8 Milyon Demans vakası bulunduğu, bu sayının 2050 yılında 131,5 milyona çıkacağı öngörülmektedir Yılında Dünya Genelinde 9,9 Milyon Yeni Demans vakası beklenmektedir. 60 yaşındaki bölgesel nüfus dikkate alındığında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa da demans prevelans ve insidansı yüksek seyretmekteyken, bunları Latin Amerika ve Şili ile Batı-Pasifik komşuları onu takip etmektedir. Demansın insidans ve prevelansı Alzheimer gibi yaş aralığında artmaktadır. En yüksek artış orta ve düşük gelirli ülkelerde görülmektedir yılında düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşayan insanların % 58 inde demans görülmekte iken 2030 yılında % 63 e, 2050 de ise % 68 e çıkması beklenmektedir yılında demansın dünya genelinde 818 milyon dolar olup 2018 yılında 1 trilyon dolara, 2030 yılında ise 2 trilyon dolara çıkması beklenmektedir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tablo incelenebilir.

4 ALZHE IMER S D ISEASE IN TERNA TIONAL: WORL D ALZHE IMER REPORT 2015 DEMANSIN KÜRESEL ETKİLERİ (2) 2015 Yılında Dünya Genelinde 9,9 Milyon Yeni Demans vakası beklenmektedir. Her 3 Saniyede 1 vaka 68% 2050 En yüksek artış orta ve düşük gelirli ülkelerde görülmektedir yılında düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşayan insanların %58 inde demans görülmekte iken 2030 yılında %63, 2050 de ise %68 e çıkması beklenmektedir yılında demansın dünya genelinde tahmin edilen toplam maliyeti 818 milyar dolar olup 2018 yılında 1 trilyon dolar olup, 2030 yılında ise 2 trilyon dolar olması beklenmektedir. Dünya Genelinde 2015 Yılında 46,8 Milyon Demans vakası bulunmaktadır milyon 74.7 milyon milyon Bu sayının 2050 yılında 131,5 milyona çıkacağı öngörülmektedir Bu harita dünyadaki demans vakalarının dağılımını göstermektedir. AMERİKA 9.4 MİLYON AVRUPA 10.5 MİLYON AFRİKA 4.0 MİLYON ASYA 22.9 MİLYON We must now involve more countries and regions in the

5 Alzheimer Hasta Sayısı Rapor Bülteni ABD de Alzheimer Hastalığı Tahmini ( ) Tablo 1. Yıllara ve Yaşlara Göre ABD de Alzheimer hasta sayıları Yaş grubu ve yıllara göre ABD'de tahmini Alzheimer hasta sayısı (milyon) ve yer aldığı yaş grubu içindeki yüzdesi (%) Yıl Yaş Yaş 85+ Yaş Kişi Sayısı (milyon) % Kişi Sayısı (milyon) % Kişi Sayısı (milyon) % Toplam Kişi Sayısı ,8 2,9 2,3 17,1 2 32,1 5, ,8 3 2, ,1 5, ,9 3 2,4 16,9 2,1 32,1 5, ,9 3 2,5 16,7 2,1 32,2 5, ,9 3,1 2,6 16,7 2,1 32,2 5, ,1 2,7 16,7 2,1 32,2 5, ,3 3,3 4,2 17,2 2,9 32,9 8, ,3 3,4 5,4 18 4,9 34,6 11, ,3 3,3 5,4 18,5 7 36,6 13,8 Grafik 1. ABD de Alzheimer hasta tahmin sayıları (milyon) ABD' de Alzheimer Hasta Sayısı ( ) Yaş 0,7 0,8 1 1,3 1,3 1, Yaş 2,3 2,3 2,7 4,2 5,4 5,4 85+ Yaş 1,8 2 2,1 2,9 4,9 7 Toplam Kişi Sayısı 4,7 5,1 5,8 8,4 11,6 13,8 Yıllar Yaş Yaş 85+ Yaş Toplam Kişi Sayısı

6 TİG Veritabanına Göre Alzheimer Tanılarının Analizi (TKHK, 2014) Türkiye de 2014 yılında Alzheimer tanısı ile Bakanlığımıza bağlı hastanelerde ilgili TİG veritabanından elde edilen veriler incelendiğinde; 2014 yılında toplam yatan hastanın % 43,6 erkek (7.911), % 56,4 kadın (10.247) olduğu görülmüştür. Ülkemizde Alzheimer hastalığının kadınlarda daha fazla olduğu görülmüştür. Tablo Yılı İçin Cinsiyet Bazlı Alzheimer vakaları Alzheimer Hastalarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı 43,6 56,4 KADIN ERKEK 2014 yılında Alzheimer tanısı konulan hastanın yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; hastalığın kadın ve erkekler en çok görülen yaş grubunun Yaş olduğu görülmektedir. Tablo yılı için yaş ve cinsiyet dağılımlarına göre Alzheimer vakaları Yaş ve Cinsiyet Dağılımlarına Göre Alzheimer Hasta Sayıları Yaş Yaş Yaş 85 + Yaş ERKEK KADIN

7 Tablo Yılı için cinsiyeti erkek olanlar için yaşlara göre Alzheimer vakaları Rapor Bülteni 2014 Yılı Alzheimer Tanısı Konulan Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Erkek 2014 Yılı Alzheimer Tanısı Konulan Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Kadın Yaş Yaş Yaş 85 + Yaş Yaş Yaş Yaş 85 + Yaş Grafikler incelendiğinde 85 yaş üstü vaka sayılarında kadınların erkeklere göre yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kadınlar açısından 70 yaş üzeri nüfusun risk faktörü olduğu değerlendirilmektedir.

8 2014 yılında Alzheimer tanısı konulan hastanın illere göre dağılımı şu şekildedir: Harita incelendiğinde nüfus yoğunluğuna göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hasta sayısının fazla olduğu görülmektedir. Yine hastalığın genel olarak Batı illerimizde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir.

9 Yararlanılan Kaynaklar 1. Baddeley AD, Kopelman MD, Wilson BA. The handbook of memory disorders Second edition, Bradley GW., Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J. Neurology in clinical Practice, 4th edition Burns A, Lliffe S.Dementia. BMJ 2009;338:b75. Emre M. Classification and diagnosis of dementia: a mechanism-based approach Eur J Neurol ;2009, 16: Selekler Kaynak (2004), Alzheimer hastalığının öncesi: Hafif kognitif bozukluk. Hacettepe Tıp Dergisi; 35, s Alzheimer s Disease İnternational (2015), World Report 2015: The Global Impact of Dementia An Analysis of Prevalence, İncidence, Cost And Trends Alzheimer s Disease International (ADI), London. 6. Liesi E. Hebert, Jennifer Weuve, Paul A. Scherr, Denis A. Evans (2013), Alzheimer disease in the United States ( ) estimated using the 2010 census, American Academy of Neurology, 80, s Sağlık Bakanlığı, Teşhis İlişkili Gruplar veritabanı 8. (Erişim Tarihi: 10/09/2015)

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih :11.09.2015 Kanser Vakaları ve Kanserden Ölüm Oranları Sayı :10 Hazırlayan H. Erkin SÜLEKLİ Katkıda Bulunanlar Saadet TURHAL Nurdan

Detaylı

KANSER İSTATİSTİKLERİ

KANSER İSTATİSTİKLERİ 1 KANSER İSTATİSTİKLERİ Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının gelişmesi ve

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 14 / KIŞ 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇAĞIMIZIN KORKULU RÜYASI ALZHEİMER

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 14 / KIŞ 2013. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇAĞIMIZIN KORKULU RÜYASI ALZHEİMER SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 14 / KIŞ 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇAĞIMIZIN KORKULU RÜYASI ALZHEİMER TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry

Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry Journal of Geriatrics and Geriatric Neuropsychiatry Yıl / Year: 2 Sayı / Number: 1 Kasım / November 2010 Evde Yaşayan Yaşlıların Anatomik ve Yaşamsal Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA

DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA DEMANSIN HUKUKİ BOYUTLARI LEGAL ASPECTS OF DEMENTIA İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl GÜL 2012 DEMANSIN HUKUKİ

Detaylı

MALATYA MERKEZ İLÇEDE 18 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN KANSERLE İLGİLİ BİLGİ-TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MALATYA MERKEZ İLÇEDE 18 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN KANSERLE İLGİLİ BİLGİ-TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA MERKEZ İLÇEDE 18 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN KANSERLE İLGİLİ BİLGİ-TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ PINAR BALAMAN HALK SAĞLIĞI

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Farkındalık: Ankara İli Örneğinde 2. ve 3. Basamak Nöroloji Polikliniklerinin Karşılaştırılması

Nörolojik Hastalıklarda Farkındalık: Ankara İli Örneğinde 2. ve 3. Basamak Nöroloji Polikliniklerinin Karşılaştırılması DO I:10.4274/tnd.38247 Özgün Araştırma / Original Article Nörolojik Hastalıklarda Farkındalık: İli Örneğinde 2. ve 3. Basamak Nöroloji Polikliniklerinin Karşılaştırılması Awareness of Neurological Diseases:

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI

HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI HIV/AIDS, HEPATİT VE MADDE KULLANIMI 1. Madde kullanımı ile HIV veya hepatit birlikteliği 2. HIV ile madde bağımlılığında yaklaşım ve tedavi 3. Madde kullanıcılarında HIV önleme yöntemleri SİGARA, ALKOL,

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME ALOIS ALZHEIMER ve ALZHEIMER HASTALIĞI ÖZ 13 / Özel Sayı 3 / 2010 (9-14) 13 / Suppl 3 / 2010 (9-14) Kaynak SELEKLER Alois Alzheimer (14 Haziran 1864-19 Aralık 1915) Alman psikiyatristi ve nöropatalogu.

Detaylı

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Doç. Dr. E. Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi 23 Kasım 2012 Dikkat Dikkat bilincin önemli bileşenlerindendir Bilinçli olmanın temelinde algı işlevi yatıyorsa algısal

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Odu Tıp Derg (2014) 1: e1-e5. Odu J Med (2014) 1: e1-e5

Odu Tıp Derg (2014) 1: e1-e5. Odu J Med (2014) 1: e1-e5 ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e1-e5 ODÜ Tıp T Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Odu Tıp Derg (2014) 1: e1-e5 Research Article Odu J Med (2014) 1:

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı n Mustafa Necmi İLHAN 1, Asiye Uğraş DIKMEN 2, İrem USLU 3, Volkan MEDENI 4, Berhiv ALTUN 5, Asuman TEZEL

Detaylı

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik

Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik 131 Sağlıkta Eşitsizlik ve Hemşirelik Zuhal Bahar* Nihal Gördes Aydoğdu** Özet Günümüzde sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler, üzerinde en fazla tartışılan konular arasında yer almaktadır Halk sağlığı

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı