ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş."

Transkript

1 ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ÇANKIRI İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EKİM 2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330. Sokak No: 16/16 A.Öveçler Posta Kodu 06460,ANKARA, TÜRKİYE Telefon : Faks : Mobil : e-posta : web : Bu rapor, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu TR1210-QC lisans nolu sertifika ile TQCSI tarafından belgelendirilmiş olan AK-TEL MÜHENDİSLİK Eğt. Tur. Gd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. This report is prepared by AK-TEL ENGINEERING CO. whose ISO 9001:2000 Quality Management System is certified by TQCSI. (License no: TR1210-QC)

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON, GSM ve FAKS NUMARASI E-POSTA PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM Abdulhalik Renda Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi Hızarcılar Sokak No:17 Merkez /ÇANKIRI Telefon : GSM : Faks : TL ÇANKIRI İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Koor. Sırası :Boylam, Enlem Datum : ED-50 Datum : WGS-84 Türü : UTM Türü : COĞRAFİK D.O.M. : 33 D.O.M. : -- Zon : 36 Zon : -- Ölçek Fak. : 6 derecelik Ölçek Fak. : ALAN m 2 Pafta: Çankırı H31-a1 Paftası i

3 PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) EK-1, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER MADDE 12 a) bendi, EK-2, SEÇME ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER ENERJİ SEKTÖRÜ, MADDE 50 KAPSAMINDADIR. PROJENİN NACE KODU RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN / KURULUŞUN ADI AK-TEL MÜH. EĞT. TRZ. GD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ SOKAK NO: 16/16 AŞAĞI ÖVEÇLER / ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARALARI TELEFON : (0312) FAKS : (0312) E-posta : Web : BAŞVURU DOSYASININ SUNUM TARİHİ (GÜN, AY, YIL) 11 Ekim 2013 ii

4 İçindekiler Sayfası Sayfa No Proje sahibinin adı... I Adresi... I Telefon, GSM ve faks numarası... I E-posta...I Projenin adı...i Proje bedeli I Proje için seçilen yerin açık adresi (İli, ilçesi, mevkii).i Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki yeri (Sektör, alt sektör)...ii Projenin NACE Kodu...I Raporu hazırlayan çalışma grubunun/kuruluşun adı..ii Adresi...II Telefon ve faks numaraları. II Başvuru dosyasının sunum tarihi...ii Bölüm I PROJENİN TANIMI VE GAYESİ...1 a) Proje konusu yatırımın tanımı, özellikleri, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği...1 b) Projenin yer ve teknoloji alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları Bölüm II PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ.18 Proje Alanının Önerilen Proje Nedeniyle Etkilenmesi Muhtemel Olan Çevrenin, Nüfus, Fauna, Flora, Jeolojik Ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava, Atmosferik Koşullar, İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu, Hassasiyet Derecesi (Ek-V Duyarlı Yöreler Listesi De Dikkate Alınarak) benzer özellikleri...18 Bölüm III PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 28 a) Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı ortamla etkileşimi, kümülatif etkilerin belirlenmesi..28 b) Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değişikliğine etkileri 38 c) Projenin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler..38 ç) İzleme Planı (inşaat dönemi)..44 Bölüm IV HALKIN KATILIMI...44 a) Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına yansıtılması için önerilen yöntemler...44 b)görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar..44 Ekler Notlar ve Kaynaklar Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası hazırlayan çalışma grubunun tanıtımı iii

5 Tablolar Listesi Sayfa No Tablo-1: Çankırı Entegre Atık Bertarafı ve Enerji Üretimi Tesisi İş Termin Programı 4 Tablo-2: Proje Alanı Koordinatları 18 Tablo-3: Tablo-4: Tablo-5: Tablo-6: Tablo-7: Proje alanı ve etki florası.... Proje Alanı ve Etki Alanında Habitat Özelliği Bakımından Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı (Amphibia) Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri Proje Alanı ve Etki Alanında Habitat Özelliği Bakımından Bulunması Muhtemel Sürüngen (Reptilia)Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri. Proje Alanı ve Etki Alanında Habitat Özelliği Bakımından Bulunması Muhtemel Kuş (Aves) Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri Proje Alanı ve Etki Alanında Habitat Özelliği Bakımından Bulunması Muhtemel Memeli (Mammalia) Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri Tablo-8: Kullanılacak makineler ve özellikleri. 30 Tablo-9: Motorinin özellikleri 30 Tablo-10: Diesel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri(gr/lt) 30 Tablo-11: İş makinelerinden kaynaklanacak kirletici değerleri.. 31 Tablo-12: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 31 Tablo-13: Bitkisel Toprak Miktarı 32 Tablo-14: Kullanılacak makineler ve özellikleri.. 33 Tablo-15: Gürültü dağılımı.. 34 Tablo-16: İnşaat Aşamasında Yakın Yerleşimlerde Oluşabilecek Gürültü Düzeyleri 35 Tablo-17: Proses sularının analiz sonuçları 37 Tablo-18: Proses Gazlarının Analiz Sonuçları.. 38 Tablo-19: Gazlaştırma fırınında kalan artıkların analiz sonuçları 39 Tablo-20: Gazlaştırma fırını kalıntılarının katıdan özütlendikten ve filtrelendikten sonraki analiz sonuçları 39 Grafikler Listesi Sayfa No Grafik-1: İnşaat aşamasında gürültü dağılımı...33 Şekiller Listesi Sayfa No Şekil-1: Tesis iş akım şeması... 5 Şekil-2: Depo tabanı sızdırmazlık sistemi. 6 Şekil-3: Güneş Enerjisi Sistemi İş Akım Şeması.. 16 Şekil-4: Paket Atıksu Arıtma Tesisi İş Akım Şeması Ekler Listesi Ek 1 : Yer Bulduru Haritası Ek 2 : 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 3 : Google Earth Görüntüsü Ek 4 : Proje Alanı Fotoğrafları Ek 5 : Vaziyet Planı Ek 6 : Deprem Haritası Ek 7 : Arazi Etüt Üst yazısı Ek-8 : Yakınkent OSB Görüşü Ek-9 : Arazi etüt üst yazısı Ek-10 : Yakınkent OSB Uygulama İmar Planı iv

6 Projenin Özeti Çankırı Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çankırı İli, Merkez İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, ton/yıl atık ve 26,6 MWe / 26,6 MWm / 53,2 MWt kapasiteli Alternatif Enerji Üretimi (Entegre Atık Bertarafı) projesinin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için daha önce Çankırı İli, Korgun İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmak üzere ÇED Başvuru Dosyası sunulmuştur. Ancak; söz konusu projeye ilişkin kapasite artışı planlanması nedeniyle yatırımın Yakınkent OSB alanı içinde kurulmasına karar verilmiştir. Projeye konu olan alan değiştirilerek yine aynı yatırımcı kişi tarafından, aynı proje özelliklerine sahip, ancak yeni bir kapasite ile Çankırı ilinde farklı bir Organize Sanayi Bölgesi nde yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Çankırı Korgun OSB içinde kurulması planlanan proje, yapılması düşünülen kapasite artışı nedeniyle Çankırı ilinde bulunan Yakınkent OSB içinde kurulması söz konusudur. Projeye konu tesis, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi 220 Ada 4 nolu parselde kurulacaktır. Projeye konu tesiste radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç sıvı ve katı olmak üzere endüstriyel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların ( ton/yıl) gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, 26,6 MWe/ 26,6 MWm / 53,2 MWt kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Proje kapsamında her biri ton/yıl kapasiteye sahip 13,3 MW kurulu güce sahip iki ayrı ünitede yıllık toplam ton/yıl kapasiteyle çalışılması planlanmaktadır. İlk etapta birinci ünite faaliyete geçecek olup, ikinci ünite daha sonra faaliyete geçecektir. Proje kapsamında üretim lisansı için EPDK ya henüz başvuru yapılmamış olup, yapıldığında üst yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bilgi verilecektir. Proje alanını gösterir yer bulduru haritası Ek-1 de, 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek- 2 de, Google Earth görüntüsü Ek-3 te ve proje alanı fotoğrafları Ek-4 te sunulmuştur. Proje alanı koordinatları Tablo-4 te verilmiştir. Tesis bünyesinde gazlaştırılarak bertaraf edilecek atıklar; endüstriyel atıklardan ve evsel nitelikli endüstriyel atıklardan oluşacaktır. Evsel atık kapsamında sadece fabrikalar vb sanayi tesislerinden kaynaklanan fabrika atıkları, ofis malzemeleri, atık giysiler vb. atıkların kabulü yapılacak olup evlerden ve belediyelerden kaynaklı çöplerin tesise kabulü söz konusu değildir. Atık kabulü Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( Tarih ve Sayı ile değişik) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 38 esaslarına göre yapılacaktır. Kabul edilen atıkların bünyesinde radyoaktif ve patlayıcı maddeler olup olmadığı, uzman kişilerce kontrol edildikten sonra, tesis bünyesindeki ara depolama tesisine alınacaktır. Toplanacak atıklar ara depolama tesisinde, atık türlerine göre ayrı ayrı (endüstriyel, evsel) düzenli depolanacaktır. Tesiste endüstriyel atıkların bertarafı ücreti karşılığında yapılacaktır. Tesisin ana üniteleri yer üstünde olup, yer altında sadece kabul edilen atıklardan süzülen atık sular için arıtma tesisi yer alacaktır. Burada arıtılan atıksular daha sonra Organize Sanayi Bölgesi nin Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne verilecektir. Faaliyet kapsamında inşaat aşamasında toplam 30, işletme aşamasında ise 1. ünitenin devreye alınması ile birlikte 3 vardiyalı olarak 180 kişinin çalışması, 2. ünitenin devreye alınmasından sonra ise toplam 300 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Teknik personel yurt içi ve yurt dışında 1 yıl eğitilecektir. İşçi kadrosunda yakın civarda yaşayan yöre halkından da katkı sağlanarak istihdam sağlanacaktır. v

7 PERSONEL VASFI KİŞİ SAYISI (1. Ünitede çalışacak personel) KİŞİ SAYISI (2. Ünitenin devreye girmesiyle) Genel Koordinatör 2 3 Personel Müdürü 2 2 Muhasebe 4 6 Ticari kâtip Mühendis 8 12 Teknisyen İşçi (Vinççi, güvenlik, temizlikçi vb.) TOPLAM Projeye konu tesiste radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç sıvı ve katı olmak üzere endüstriyel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların ( ton/yıl) gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, 26,6 MWe/ 26,6 MWm / 53,2 MWt kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Proje kapsamında her biri ton/yıl kapasiteye sahip 13,3 MW kurulu güce sahip iki ayrı ünitede yıllık toplam ton/yıl kapasiteyle çalışılması planlanmaktadır. İlk etapta birinci ünite faaliyete geçecek olup, ikinci ünite daha sonra faaliyete geçecektir. 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE TOPLAM Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi ton/yıl, 200 ton/gün 13,3 MWe/ 13,3 MWm MWh/yıl ton/yıl, 200 ton/gün 13,3 MWe/ 13,3 MWm MWh/yıl ton/yıl, 400 ton/gün 26,6 MWe/ 26,6 MWm MWh/yıl İşletme aşamasında atık işleme ve elektrik üretimi günde 24 saat devam edecektir. Bunun için gerekli personel 3 vardiya halinde çalıştırılacaktır. Atıkların tesise ulaştırılması ile ilgili personel işleri gün içerisinde yapılarak, akşam ve gece vardiyalarında daha az personel çalıştırılacaktır. Söz konusu tesiste Almanya ve Hollanda kökenli olan, ETAG teknolojisi kullanılacaktır. ETAG Atık-Enerji tesisi teknolojisinde tesisinde, yeni bir gaz yıkama teknolojisi ve yeni geliştirilmiş bir gaz türbinini birleştirerek elektrik üreten özel bir gazlaştırma prosesi bulunmaktadır. ETAG Atık-Enerji tesisinin çalışma prensibi yakma değil, atığın gazlaştırılması prensibine dayanmaktadır. Üretilen gaz temizlenir, daha sonra türbinler yardımıyla elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülür. Tesis bünyesindeki hava temizleme sistemi, ETAG Atık-Enerji tesisi içinde veya dışında zararlı koku oluşumu problemini önlemek için atık bunkerlerinin içindeki havayı temizler. Söz konusu tesis yaklaşık m 2 lik kapalı alana sahip olacaktır. Bu kapsamda tesis çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu paneller vasıtası ile atıklardan elde edilen enerjiye ilave olarak güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi vi

8 söz konusudur. Toplam 1171 Kwp trifaze şebekeye bağlı fotovoltaik güneş panelleri ile enerji elde edilmesi planlanmaktadır. Türkiye nin bir realitesi olan enerji açığının, en fazla etkileyebileceği ve üretime darbe vurabileceği bölgeler endüstri kuruluşlarının yoğun olduğu coğrafyalardır. Bu açıdan bakıldığında ve enerji iletiminde meydana gelen kayıplar düşünüldüğünde enerji üretiminin yapılması gerektiği yerin hem firmaya hem de ülke menfaatine uygun olarak böyle bir bölgede olması gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Proje sahasının tesise uygunluğu, ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak, Türkiye de ilk olarak kurulacak tesisin, Çankırı ili, Merkez İlçesi, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi nde kurulması planlanmaktadır. Merkez ilçesinin 2012 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu , köyleriyle birlikte kişidir. Merkez ilçesine bağlı 50 köy bulunmaktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayi üçgeni içerisindedir. Tarım ve hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. En önemli ürün patatestir. Hayvancılıkta ise büyükbaş ön plandadır. Proje etki alanında Bern sözleşmesi kapsamında bulunan türlere rastlanmamıştır. Proje alanı ve yakın çevresi için yapılan literatür çalışmalarında, habitat özelliğine bağlı olarak, Eryngium bithynicum, Crepis macropus, Astragalus hirsutus ve Astragalus lycius(geven), Verbascum bithynicum, Verbascum tossiense (Sığır kuyruğu) endemik türlerine rastlanılmıştır. Söz konusu türler Çankırı il bazında ve komşu birkaç ilde görülen endemik olan türlerdir. Proje alanı Yakınkent Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer almaktadır. Organize Sanayi bölgesi çevresinde ormanlık alanlar yer almaktadır. Proje alanında ve etki alanında; dağlık alanlar, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayvanı yetiştirme alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, biyogenetik rezerv alanı, biyosfer rezervi özel koruma alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar ve koruma altına alınmış diğer alanlara; kaynak olarak kullandığımız veri tabanı ve diğer araştırmalarda rastlanılmamıştır. Ancak ÇED süreci kapsamında ilgili resmi kurum ve kuruluşlarca belirlenen, güncel veri tabanına işlenen veya onaylanan duyarlı yöreler olması durumunda, gerekli bilgi ve açıklamalar yapılacaktır. Faaliyet alanı ve yakın çevresinde termal ve jeotermal su kaynakları mevcut değildir.osb'ye en yakın yer üstü su kaynağı, OSB'den kuş uçuşu m mesafede bulunan Terme Çayı dır. Proje alanı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda "2. derece deprem bölgeleri" sınırı içinde kalmaktadır. Proje alanına ait Deprem Haritası Ek-6 da verilmiştir. Dolayısıyla bölgede, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Proje alanında, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. vii

9 Söz konusu proje kapsamında arazinin hazırlanması-inşaat ve işletme dönemlerinde su kullanımı söz konusu olacaktır. Arazinin hazırlanması-inşaat aşamalarında su kullanımı çalışanlar için içme ve kullanma amaçlı olacaktır. Projenin inşaat aşamasında toplam 30 kişi çalıştırılacak olup, günlük 4,5 m 3 su ihtiyacının olması öngörülmektedir. Ayrıca inşaat aşamasında çalışma faaliyetleri sırasında tozumayı önlemek için yapılan sulama için günlük 20 m 3 su kullanılacaktır. İnşaat aşamasında bu durumda günlük 24,5 m 3 su tüketilecektir. İşletme döneminde ise teknik personel ve bekçi olarak 300 kişi çalıştırılacak olup günlük 45 m 3 su tüketimi söz konusu olacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında kullanılacak içme ve kullanma suyu temini OSB şebekesinden sağlanacaktır. Bunun yanında suyun yeterli olmaması durumunda, yer altı suyu kullanımının gerektiği durumda ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü nden gerekli izinler alınacaktır. Proje kapsamında yer alan tesislerin inşaatı öncesinde, öncelikle bitkisel toprak sıyrılacak ve temel kazısı çalışmaları yapılacaktır. Kamyonlara yüklenen bitkisel toprak, proje alanı yakınlarında uygun bir alanda biriktirilecektir. Yüzeyden sıyrılan bitkisel toprak, daha sonra alanın peyzaj çalışmalarında ve rekreasyon alanlarının bitkisel peyzaj düzenlenmesinde kullanılacaktır. Proje kapsamında yaklaşık m 2 alanda kazı yapılacaktır. Proje kapsamında arazinin hazırlanması sırasında kullanılacak makinelerin bakımları, yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri; ruhsatlı benzin istasyonlarında yapılacaktır. Bu nedenle atık yağ, akaryakıt vb. atık oluşmayacaktır. Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında atık yağların dışında oluşacak tehlikeli atıklar şantiye sahasında belirli noktalara konacak olan Tehlikeli Atık Konteynırlarında türlerine göre ayrı ayrı toplanacak ve proje alanına en yakın lisanslı tehlikeli atık geri kazanım tesisine veya lisanslı tehlikeli atık bertaraf etme tesisine verilecektir. Taşımalarda lisanslı araçlar kullanılacaktır. İnşaat aşamasında Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayı ile değişiklik) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bitkisel toprağın sıyrılması esnasında oluşacak PM emisyonun kütlesel debisi 0,312 kg/saat tir. Partiküler madde (PM) emisyonu kütlesel debi hesaplamaları en kötü şartlar düşünülerek ve hiç bir tedbir alınmadığı varsayılarak yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucu saha içerisinde oluşacak olan partiküler madde (PM) emisyonu Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayı ile değişiklik) Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2, Tablo2.1 de verilen 1,0 kg/saat değerini sağlamaktadır. Proje sahasında temel kazısı ile 24 ayda, m 2 alanda yaklaşık 2m kazılarak m 3 malzeme alımı hedeflenmektedir. Kazı malzemesi yoğunluğu ortalama 2,2 ton/m 3 alınmıştır. Bu durumda toplam hafriyat miktarı; m 3 x 2,2 ton/m 3 = ton dur. viii

10 Proje kapsamında temel kazısı sırasında oluşacak hafriyat miktarı kurulacak alan miktarları belirlendikten sonra ÇED Raporu aşamasında detaylandırılacaktır. Tablo-15 ve Grafik-1 de görüldüğü gibi inşaat aşamasında gürültü kaynaklarının beraber çalışmasından çıkan gürültü düzeyi, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde belirtilen sınır değerlerin (< 70 dba) altında kalmaktadır. Dolayısıyla söz konusu yerleşimlerde olumsuz herhangi bir etkinin olması söz konusu değildir. Proje kapsamında inşaat aşamasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek- VIII Tablo-5 te belirtilen hususlara uyulacaktır. Gürültü konusunda Tarih ve Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, yine aynı tüzüğün Madde 22 de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden etkilenmemeleri için kulaklık, kask ve iş elbisesi vb. kullanmaları sağlanacak ve Madde 78 de belirtilen hükümlere uyulacaktır. İşletme aşamasında çalışacak personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması sonucu evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. İşletme aşamasında, 1. ünitenin devreye alınması ile birlikte 3 vardiyalı olarak toplam 180 kişinin çalıştırılması, 2. ünitenin devreye alınmasından sonra ise toplam 300 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Çalışacak kişi sayısı : 300 Kişi başına düşen günlük kullanım : 150 lt/gün Oluşan atık su : 45 m 3 /gün BOI : 200 mg/lt BOI olarak kirlilik yükü : 9 kg/gün KOI : 300 mg/lt KOI olarak kirlilik yükü : 13,5 kg/gün AKM : 200 mg/lt AKM olarak kirlilik yükü : 9 kg/gün (Kaynak: USLU, O. Kullanılmış Suların Arıtılması, 1992 İzmir İşletme aşamasında personelden kaynaklı 45 m 3 /gün evsel nitelikli atık su oluşması beklenmektedir. Projenin işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atık sular, kurulacak paket atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır. Paket atıksu arıtma tesisi İş Akım Şeması Şekil-3 te verilmiştir. Tesiste arıtılan evsel nitelikli atık sular Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki deşarj standartlarını sağlandıktan sonra Yakınkent OSB Biyolojik Arıtma Tesisine deşarj edilecektir. ix

11 EKLER LİSTESİ Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Ek 7 Ek-8 : Yer Bulduru Haritası : 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita : Google Earth Görüntüsü : Proje Alanı Fotoğrafları : Vaziyet Planı : Deprem Haritası : Arazi Etüt Üst yazısı : Yakınkent OSB Görüşü x

12 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ a) Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem Ve Gerekliliği Çankırı Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çankırı İli, Merkez İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, ton/yıl atık ve 26,6 MWe / 26,6 MWm / 53,2 MWt kapasiteli Alternatif Enerji Üretimi (Entegre Atık Bertarafı) projesinin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için daha önce Çankırı İli, Korgun İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmak üzere ÇED Başvuru Dosyası sunulmuştur. Ancak; söz konusu projeye ilişkin kapasite artışı planlanması nedeniyle yatırımın Yakınkent OSB alanı içinde kurulmasına karar verilmiştir. Projeye konu olan alan değiştirilerek yine aynı yatırımcı kişi tarafından, aynı proje özelliklerine sahip, ancak yeni bir kapasite ile Çankırı ilinde farklı bir Organize Sanayi Bölgesi nde yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Çankırı Korgun OSB içinde kurulması planlanan projenin, yapılması düşünülen kapasite artışı nedeniyle Çankırı ilinde bulunan Yakınkent OSB içinde kurulması söz konusudur. Projeye konu tesis, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi 220 Ada 4 nolu parselde kurulacaktır. Projeye konu tesiste radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç sıvı ve katı olmak üzere endüstriyel ve evsel nitelikli katı atıkların ( ton/yıl) gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, 26,6 MWe/ 26,6 MWm / 53,2 MWt kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Proje kapsamında her biri ton/yıl kapasiteli 13,3 MW kurulu güce sahip iki ayrı ünitede yıllık toplam ton/yıl kapasiteyle çalışılması planlanmaktadır. İlk etapta birinci ünite faaliyete geçecek olup, ikinci ünite daha sonra faaliyete geçecektir. Proje kapsamında üretim lisansı için EPDK ya henüz başvuru yapılmamış olup, yapıldığında üst yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bilgi verilecektir. Proje alanını gösterir yer bulduru haritası Ek-1 de, 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek- 2 de, Google Earth görüntüsü Ek-3 te ve proje alanı fotoğrafları Ek-4 te sunulmuştur. Proje alanı koordinatları Tablo-2 de verilmiştir. Tesis bünyesinde gazlaştırılarak bertaraf edilecek atıklar; endüstriyel atıklardan ve evsel nitelikli endüstriyel atıklardan oluşacaktır. Evsel atık kapsamında sadece fabrikalar vb sanayi tesislerinden kaynaklanan fabrika atıkları, ofis malzemeleri, atık giysiler vb. atıkların kabulü yapılacak olup evlerden ve belediyelerden kaynaklı çöplerin tesise kabulü söz konusu değildir. Atık kabulü Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( Tarih ve Sayı ile değişik) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 38 esaslarına göre yapılacaktır. Kabul edilen atıkların bünyesinde radyoaktif ve patlayıcı maddeler olup olmadığı, uzman kişilerce kontrol edildikten sonra, tesis bünyesindeki ara depolama tesisine alınacaktır. Toplanacak atıklar ara depolama tesisinde, atık türlerine göre ayrı ayrı (endüstriyel, evsel) düzenli depolanacaktır. Tesiste endüstriyel atıkların bertarafı ücreti karşılığında yapılacaktır. Tesisin ana üniteleri yer üstünde olup, yer altında sadece kabul edilen atıklardan süzülen atık sular için arıtma tesisi yer alacaktır. Burada arıtılan atıksular daha sonra Organize Sanayi Bölgesi nin Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ne verilecektir. Ara depolama tesisinde, endüstriyel atıklar için, depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun toplanmasında, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( Tarih ve Sayı ile değişik) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ilgili hükümlerine (Madde 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36) ve Ek-12A da belirtilen esaslara uyulacaktır. 1

13 Anılan depo tabanı sızdırmazlık sistemi Şekil-2 de verilmiştir. Evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların depolanması esnasında ise, depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun toplanmasında, Tarih ve Sayılı ( Tarih ve Sayılı değişiklik) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 26 hükümlerine uyulacaktır. Depo gazının uzaklaştırılması hususunda ise anılan yönetmeliğin Madde 27 hükümlerine uyulacaktır. Atıkların sızıntı suları tesis bünyesinde yer altında kurulacak arıtma tesisinde, sızıntı suyunun içeriğine göre endüstriyel veya kimyasal arıtma prosesinden geçirilerek bertaraf edilecektir. Arıtma prosesi iş akım şeması ÇED raporu ekinde verilecektir. Atık balyalarının gazlaştırma fırınında yakılması sonucunda açığa çıkacak silisyum ve çelik, ayrı ayrı haznelerde depolanarak geri dönüşüme kazandırılacaktır. Söz konusu tesiste %95 verimle çalışılacaktır. Geri kalan %5 lik kısım, proseste yakma işlemi sonucunda oluşacak küldür. Oluşacak külün analizi yaptırılacaktır. Analiz sonucuna göre, çıkan küller tehlikeli madde ise Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de ( Tarih ve Sayılı değişiklik) yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hususlarına göre bertaraf edilecektir. Tehlikeli madde değilse, izolasyon malzemesi, yapı malzemesi ve asfalt dolgu malzemesinde kullanılmak üzere satılacaktır. Tesiste üretilen 2400 o C deki merkez sıcaklık atıklar içindeki tüm organik ve inorganik maddelerin gazlaşmasını sağlar. %2-3 gibi az miktarda inert madde kalır. Bu ikincil hammadde geri kazanım amaçlı olarak, örneğin taş yünü gibi yüksek kaliteli izolasyon malzemesi yapımında kullanılacaktır. Söz konusu tesiste Almanya ve Hollanda kökenli olan, ETAG teknolojisi kullanılacaktır. ETAG Atık-Enerji tesisi teknolojisinde tesisinde, yeni bir gaz yıkama teknolojisi ve yeni geliştirilmiş bir gaz türbinini birleştirerek elektrik üreten özel bir gazlaştırma prosesi bulunmaktadır. ETAG Atık-Enerji tesisinin çalışma prensibi yakma değil, atığın gazlaştırılması prensibine dayanmaktadır. Üretilen gaz temizlenir, daha sonra türbinler yardımıyla elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülür. Tesis bünyesindeki hava temizleme sistemi, ETAG Atık-Enerji tesisi içinde veya dışında zararlı koku oluşumu problemini önlemek için atık bunkerlerinin içindeki havayı temizler. Söz konusu tesisin teknolojisi ve iş akım şemasının anlatıldığı animasyon filmi, ÇED Başvuru Dosyası başvuru üst yazısı ekinde verilen CD içerisinde verilmiştir. Projeye konu tesiste kullanılacak teknoloji, Türkiye de ilk defa kurulacaktır. Tesiste yılda 313 gün gazlaştırma yapılarak, yılda 365 gün elektrik üretilecektir. Tesis yılda 52 gün bakıma alınarak tesisin ömrü uzatılacaktır. Tesiste uygulanacak enerji üretimi ve atık işleme metotları daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için önemli katkılar sağlayacaktır. Tesiste üretilecek enerjinin Çankırı Trafo Merkezi ne bağlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda enerji nakil hattı inşa edilecektir. Söz konusu enerji iletim hattı için daha sonra ayrıca, ÇED yönetmeliği gereğince gerekli işlemler yapılacaktır. Söz konusu tesisin kapasitesi ton/yıl atık (200 ton/gün) ve 26,6 MWe/ 26,6 MWm olup, tesis hammadde bakımından Tarih ve Sayılı ÇED Yönetmeliği Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi nde Madde-12 Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar: a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler ile 2

14 Madde-13 Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri), belediye atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların ara işleme tabi tutulması ve düzenli depolanması için kurulacak tesisler. kapsamında yer almaktadır. Bu maddeler doğrultusunda söz konusu tesis için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. Bununla birlikte, tesis nihai ürün (elektrik enerjisi) bakımından Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi nde Madde-50 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve /veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt-300 MWt arası) kapsamında yer almaktadır. Projenin inşaat aşaması 2 yıl, ekonomik ömrü ise 25 yıl olarak planlanmaktadır. Tesisin iş akım şeması Şekil-1 de verilmiştir. Söz konusu yatırımın iş termin programı ise Tablo-1 de verilmiştir. 3

15 Tablo-1. İş Termin Programı YAPILACAK İŞLER SÜREÇ (AYLAR) YEREL YÖNETİMLERDEN ALINACAK İZİNLER İÇİN BAŞVURU VE SONUÇ RESMİ KURUM İZİNLERİ KREDİ VEREN KURULUŞLARLA GÖRÜŞMELER VE KREDİ TEMİNİ İNŞAAT DÖNEMİ (İNŞAAT VE MAKİNALAR ORANTILI OLARAK TEKNOLOJİYİ SUNAN ŞİRKET TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.) 4

16 Şekil-1. Tesis İş Akım Şeması 5

17 Şekil-2. Depo tabanı sızdırmazlık sistemi Tesiste Kullanılacak Ekipmanlar Kantar Köprüsü Harici ölçme aleti ve kamera sistemi bulunan piyasadaki standart araç kantar köprüleri kullanılacaktır. Boyutları bakımından, kantar köprüsü tüm kamyon tiplerini tartabilecek şekilde tasarlanacaktır. Kamyonlar, hem tesise geldiklerinde hem de atığı boşalttıktan sonra tartılacaktır. Atık Teslim Departmanı Atık teslim departmanı binanın içindedir. Atık teslim departmanı, belli miktarda atık teslim eden bir aracın kantar köprüsünden geçmesiyle açılır ve aracın atık teslim departmanının sonunda bulunan boşaltma bölümüne ilerlemesini sağlar. Zararlı kokuların yayılmasını önlemek amacıyla hava kabini alanında basınç normalin biraz altında tutulur. 6

18 Çöp sıkıştırma kamyonlarında, atıklardan kaynaklanan nemin bulunduğu basınçlı bir su tankı bulunmaktadır. Tabanlara, nemin toplanması ve depolama tankına taşınması için drenaj sistemleri inşa edilmiştir. Kabul edilen atıkların bünyesindeki atık sular, tesis içerisinde yer alacak atıksu su arıtma sisteminde arıtılacaktır. Boşaltma Bölümü Boşaltma bölümü, atık teslim departmanı ile entegre bir şekilde ve her biri 100 m 3 atık içeren iki adet kamyona yetecek şekilde tasarlanmıştır. Boşaltma bölümü, atığın döner parçalayıcya taşınması sağlayan bazı sistemlerle donatılmıştır. (örneğin, konveyör bant veya ray, yerleşim planına bağlı olarak) Koku problemini önlemek için basınç bu bölümde de normalden düşük tutulur. Döner Parçalayıcı / Azaltma Atığın hacmi, çift döner parçalayıcılar ile azaltılır. İlk parçalayıcı, beslenen atığın boyutlarını yaklaşık 9 40 cm ye düşürür. Daha sonra, ikinci döner parçalayıcı, briket makinesine uygun hale getirmek için atığın boyutunu daha küçük hale getirir. Bu parçalayıcılar, her türlü atıkla (lastik, kablo, plastik şilteler, arabalar, vs.) çalışabilir. Atığın döner parçalayıcıya doğru sıkıştırılmasıyla bu sağlanır. Briket Makinesi 7

19 Briket yapımı, atığın katı yakıt formuna dönüştürülmesi için yapılan bir uygulamadır. Atık, parçalayıcıdan geçtikten sonra, öncelikle atığa ilk-sıkıştırma işlemi uygulanır daha sonra briket haline dönüştürülür. Briket haline getirilmiş atıkların yerine, cm lik balya yapımı tercih edilebilir. Bu balyalar, daha sonra, depolama alanında saklanır. Balyalar briketlerle aynı yoğunluğa düşürülemediği için balyaların tek parça halinde durması için folyo ile paketlenmesi gerekmektedir. Yangın Söndürme Sistemli Depolama Alanı Betonarme depolama alanı binanın içinde yer alır. Tüm binadaki en düşük basınç depolama alanındadır. Düşük basınç ve hava akımı etkilerinin birleşmesiyle hem Enerji tesisinin içinde hem de etrafındaki kötü koku problemi çözümlenmiş olmaktadır. Depolama alanı, briketleri ve/veya balyaları saklamak için kullanılır. Alan, yangın söndürme sistemi içeren afet yönetim sistemleriyle donatılmıştır. Yangın söndürme sistemi kapsamında su kanyonları ve kızılötesi kameralar bulunmaktadır. Gazlaştırma Fırını Atık gazlaştırıcıya beslendiği zaman, çift hava kilidi ek bir güvenlik sağlar. Bu gazlaştırıcı yüklenirken aşırı oksijen yüklü havayı önler. Gazlaştırma fırını kupol ocağı tekniğine dayanır. Tesiste 2 adet gazlaştırma fırını olacaktır. Böylece sistemde oluşacak bozulmalara karşı önlem alınmış olur C de salınan CO, H 2 ve CH 4 gibi Yüksek enerjili hidrokarbonlu bileşikler ısıl olarak ayrıştırılamazlar. Oksijen ve hidrojen içeren yüksek enerjili karbon bileşikleri C aralığında salınır. 8

20 Bu hidrokarbon bileşikleri proses gazları içinde kalır ve daha sonra yakıt türbinlerinde kullanılır. oluşturulan proses gazları kirli gaz borusu yoluyla gaz yıkayıcıya beslenir. Üretilen C deki merkez sıcaklık atıklar içindeki tüm organik ve inorganik maddelerin gazlaşmasını sağlar. %2-3 gibi az miktarda inert madde kalır. Bu ikincil hammadde geri kazanım amaçlı olarak örneğin taş yünü gibi yüksek kaliteli izolasyon malzemesi yapımında kullanılabilir. Gaz Yakıcılar Gereken merkez sıcaklığı enerji içeren proses gazları ile korunur. Gaz yakıcılar bu sistemi yakıt kaynağı olarak kullanırlar. Yaklaşık olarak üretilen proses gazlarının %10-20 si bu amaçla kullanılır. Isı Enerjisi Geri Kazanımı Üretimden kaynaklı olarak yayılan ısı ikincil boru hatlarıyla geri kazanılır. Sistemden geri kazanılan bütün ısı enerjisi buhar türbinlerinde kullanılarak tekrar elektrik enerjisi elde edilecektir. Aşağıya Doğru Hava Akımlı Yoğunlaştırıcısı Kirli gazlar sistem içine bırakıldığı zaman proses sıvıları ile bu gazlar ön reaksiyonları tetiklerler. Bu, gazlaştırma yanmasından çıkan kirli gazlarda yoğunlaşma ve yayılma yoluyla aşağıya doğru hava akımı etkisinin oluşmasına sebep olur. İlk olarak gazın sıcaklığı o C den 60 o C ye iner, ikinci olarak gaz akışı içindeki naftalin, silikatlar, hidrokarbonlar ve kurum gibi bileşiklerin tutulması sağlanır. Metal oksitler proses sıvıları içinde çamura dönüştürülür ve fiziksel olarak sistemden ayrılır. 9

21 Gaz Yıkama Gaz yıkama prosesi fizikokimyasal bir temizleme prosesidir. Bu sistem fiziksel, kimyasal, aerodinamik, akış teknolojileri ve mekanik reaksiyon ve proseslerinin bileşik etkileri tabanlıdır. Gaz yıkayıcı mümkün olduğunca küçük çaplardaki damlacıklardan oluşan buğu filtresi kullanır. Kimyasal katkılar zararlı maddelerin absorblama ve adsorblama yoluyla tutulması için kullanılır. Bu sistem ve minimum kimyasal kullanan dinamik bir filtreyi olanaklı kılar. Gaz yıkayıcıların yararlı olmasının altında yatan gerçek; hidrokarbonların özel gaz yıkama ajanları tarafından tutulmasıdır. Her metreküp gaz için 0,1 g katkı içeren 10 g su gereklidir. Bu da her ton atık için 0,2 kg katkı içeren 20 kg su demektir. Fazla nem yoğunlaştırıcıda tutulur. Dinamik buğu filtreleri ısıtıcı ve buğu oluşturucu içeren 1 adet tank ve dozlama sisteminden oluşur. Hava Karıştırıcı Fazla nem yoğunlaştırıcıda tutulur. Kirli bacagazı gaz türbinine beslenir. Katı maddeler fiziksel olarak çamur halinde ayrılır. Temizlenmiş gazlar bacagazı türbinine beslenir. Katı maddeler fiziksel yolla çamur olarak ayrılır ve içinde kalan enerji için gazlaştırıcıya beslenir. Hava mikseri gaz yıkayıcıdan gelen baca gazı karışımını ve türbin odasından gelen hava akımını baca gazı türbininde yanacak tarzda ideal oranda yakıt-hava karışımı oluşturacak oranda karıştırır. Aynı zamanda bacagazı sıcaklığını o C ye getirerek yüksek gaz yoğunluğuna ulaşılarak artan ek fayda sağlanır. Bacagazı Türbini Bacagazı türbininin en önemli bileşkelerinden biri yüksek basınçlı komprosördür. Komprosör türbin içindeki uygun sıcaklıkta yanma için hava gaz karışımını sıkıştırır. Türbin kendisi aslında yeterince sıkışma sağlar ve 3000 o C nin üzerinde yanma sağlar. Yanma sonucu çıkan ısı enerjisi radyal yerdeğiştirme prensibine dayalı olarak türbini çevirir. Elde edilen itki jeneratöre transfer edilir. 10

22 Bu sistemin geleneksel türbinlerden farkı geleneksel türbinlerdeki ısıl içerik ve kütle akışındaki entalpiye karşılık bu sistemin işlemesinde birincil olarak basıncın etkili olması ve ortam hacmidir. Baca gazı türbini az miktarda ve dayanıklı parçadan oluşur. Türbinin sürtünme ile enerji kaybı olağan üstü azdır. Böylece yaklaşık olarak sadece %10 enerji kaybedilmektedir. Bu da sistemi kazançlı kılmaktadır. Optimum elektrik üretimi için %1,6-5,6 oksijen içeriği gerekirken bu oran baca gazında yaklaşık olarak %11 seviyesindedir. Bu da sistemi oldukça ekonomik ve teknik olarak güvenilir yapmaktadır. Isı enerjisi soğutucu devreler yoluyla transfer edilir. Sistemde gazlaştırma yakmasında proses gazı üretimi için egzoz gazı akımının bir kısmı geri döndürülür. Arıtılmış sular daha sonra atık gaz türbini için proses suyu olarak kullanılabilir. Geriye kalan zararlı materyallere 3000ºC sıcaklıktaki yanma odasında yok edilir. Enerji Üretimi Atıklar gazlaştırıldıktan sonra ve içindeki zararlı maddeler gaz yıkayıcı ile giderildikten sonra geriye kalan gaz akımı türbinde yakılır. Gaz akımı yandığında türbine yüksek miktarda enerji sağlayan yüksek miktarda hidrokarbon içermektedir. Türbinde iki aşamalı yanma oluşur. Böylece gazın enerji bileşimi en yüksek oranda değerlendirilir. Bu nedenle türbinden olağanüstü kazanç sağlanır. Üretilen elektrik enerjisi yerel elektrik dağıtım şebekesine beslenerek önemli miktarda gelir elde edilir. Isı enerjisinden sistemin kendi bünyesinde faydalanılabilir. 11

23 Alternatif Enerji Üretimi Tesisi atık maddelerin değerlendirilerek kesintisiz olarak enerji elde etmenin yenilikçi bir yoludur. Üstelik geleneksel teknolojilere göre daha yüksek getirisi vardır. Bu nedenle söz konusu tesis temiz bir çevre ve kaliteli bir hayat için anlamlı bir katkı sağlamaktadır. Hava Temizleme Sistemi Hava Temizleme Sistemi, tesisin güvenlik sistemi olarak çalışır. İlk olarak sisteme çekilen hava ile bakterilerin, virüslerin ve mikropların vb. işletme kısımlarına girmesi önlenir. İkinci olarak, binanın baştan başa yaklaşık olarak mbar arası basınç altında tutularak dışarıdan herhangi bir bulaşmanın önüne geçilmiş olunur. Hava temizleme sistemi gaz yıkayıcılar ile aynı prensipe dayalı olarak çalışır. Hava temizleme sistemi için gereken bacalar m 3 /saat civarında olacak şekilde çıkış gücü olması için normalden daha geniş çapta inşa edilir. Hava Temizleme Sistemi aynı zamanda gaz türbinin herhangi bir sebepten kapanması durumunda baca gazlarının temizlenerek dışarıya atılmasını sağlayarak güvenlik sağlamış olur. Filtrasyon Filtrasyon ünitesi havanın mikroplardan arındırıldığı ve arıtıldığı basınçlı filtre odasından oluşur. İzleme ve Kontrol Teknolojisi Tüm sistem acil durumları, üretim kayıplarını, hataları, arızaları ve proses aşamalarını gösteren tesisin tüm noktalarına yerleştirilmiş kapsamlı gösterge ve kontrol sistemleri ile otomatik olarak kontrol edilir ve yönetilir. Örnek olarak aşağıda verilen izleme sistemleri ile sistem otomatik olarak kontrol edilir, ayarlanır ve kayıt altına alınır. 12

24 - Gazlaştırma Fırınında basınç düşmesi - Fırına atık besleme hızı - Fırın bileşim seviyesi - Proses gazlarının sistemin başından sonuna kadarki sıcaklıkları - İşletme bölümlerindeki hava basıncı - Gaz yıkayıcı çıkışı - Çeşitli aşamalardaki proses gazlarının kimyasal bileşimleri - Türbin içindeki oksijen gazı oranı - Türbin içi sıcaklığı - Baca gazlarının kimyasal bileşimleri (Emisyon seviyeleri) - Sistem boyunca sistemin uygun hızda proses çıktısı vermesi için vanalar ve musluklar Sistemin beyni olarak nitelendirilen kontrol odasından sistem, Tesis sahibi tarafından kapsamlı bir şekilde eğitim aldırılan teknik personel tarafından günde 24 saat sistem izler ve çalıştırır. Sistemin bazı hayati noktaları örnek olarak fırının beslenmesi, yakıcılar, katı maddelerin boşaltılması vb. canlı olarak kamera ile izlenir. Enerji Nakil Hattı Tesiste üretilecek enerjinin Çankırı Trafo Merkezi ne bağlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda enerji nakil hattı inşa edilecektir. Söz konusu enerji iletim hattı için daha sonra ayrıca, ÇED yönetmeliği gereğince gerekli işlemler yapılacaktır. Çalışacak personel sayısı Faaliyet kapsamında inşaat aşamasında toplam 30, işletme aşamasında ise 1. ünitenin devreye alınması ile birlikte 3 vardiyalı olarak toplam 180 kişinin çalıştırılması, 2. ünitenin devreye alınmasından sonra ise toplam 300 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. Teknik personel yurt içi ve yurt dışında 1 yıl eğitilecektir. İşçi kadrosunda yakın civarda yaşayan yöre halkından da katkı sağlanarak istihdam sağlanacaktır. 13

25 PERSONEL VASFI KİŞİ SAYISI (1. Ünitede çalışacak personel) KİŞİ SAYISI (2. Ünitenin devreye girmesiyle) Genel Koordinatör 2 3 Personel Müdürü 2 2 Muhasebe 4 6 Ticari kâtip Mühendis 8 12 Teknisyen İşçi (Vinççi, güvenlik, temizlikçi vb.) TOPLAM İşletme aşamasında atık işleme ve elektrik üretimi günde 24 saat devam edecektir. Bunun için gerekli personel 3 vardiya halinde çalıştırılacaktır. Atıkların tesise ulaştırılması ile ilgili personel işleri gün içerisinde yapılarak, akşam ve gece vardiyalarında daha az personel çalıştırılacaktır. Kapasitesi Projeye konu tesiste radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç sıvı ve katı olmak üzere endüstriyel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların ( ton/yıl) gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, 26,6 MWe/ 26,6 MWm / 53,2 MWt kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Proje kapsamında her biri ton/yıl kapasiteye sahip 13,3 MW kurulu güce sahip iki ayrı ünitede yıllık toplam ton/yıl kapasiteyle çalışılması planlanmaktadır. İlk etapta birinci ünite faaliyete geçecek olup, ikinci ünite daha sonra faaliyete geçecektir. 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE TOPLAM Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi Atık Bertaraf Kapasitesi Elektrik Kapasitesi Elektrik Üretimi ton/yıl, 200 ton/gün 13,3 MWe/ 13,3 MWm MWh/yıl ton/yıl, 200 ton/gün 13,3 MWe/ 13,3 MWm MWh/yıl ton/yıl, 400 ton/gün 26,6 MWe/ 26,6 MWm MWh/yıl İşletme aşamasında atık işleme ve elektrik üretimi günde 24 saat devam edecektir. Bunun için gerekli personel 3 vardiya halinde çalıştırılacaktır. Atıkların tesise ulaştırılması ile ilgili personel işleri gün içerisinde yapılarak, akşam ve gece vardiyalarında daha az personel çalıştırılacaktır. Tesiste üretilecek enerjinin Çankırı Trafo Merkezi ne bağlanması düşünülmektedir. Bu kapsamda enerji nakil hattı inşa edilecektir. Söz konusu enerji iletim hattı için daha sonra ayrıca, ÇED yönetmeliği gereğince gerekli işlemler yapılacaktır. Alternatif Enerji Üretimi Tesisi nde radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç endüstriyel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar, atıkların gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, ton/yıl atık kapasiteli ve 26,6 MWm/MWe kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Tesisin ana üniteleri yer üstünde olup, yer altında sadece atıksu arıtma sistemi yer alacaktır. 14

26 Tesis bünyesinde gazlaştırılarak bertaraf edilecek atıklar; endüstriyel atıklardan ve evsel nitelikli endüstriyel atıklardan oluşacaktır. Evsel atık kapsamında sadece fabrikalar vb sanayi tesislerinden kaynaklanan fabrika atıkları, ofis malzemeleri, atık giysiler vb. atıkların kabulü yapılacak olup evlerden ve belediyelerden kaynaklı çöplerin tesise kabulü söz konusu değildir. Atık kabulü Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ( Tarih ve Sayı ile değişik) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 38 esaslarına göre yapılacaktır. Kabul edilen atıkların bünyesinde radyoaktif ve patlayıcı maddeler olup olmadığı, uzman kişilerce kontrol edildikten sonra, tesis bünyesindeki ara depolama tesisine alınacaktır. Toplanacak atıklar ara depolama tesisinde, atık türlerine göre ayrı ayrı (endüstriyel, evsel) düzenli depolanacaktır. Söz konusu tesis yaklaşık m 2 lik kapalı alana sahip olacaktır. Bu kapsamda tesis çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu paneller vasıtası ile atıklardan elde edilen enerjiye ilave olarak güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi söz konusudur. Toplamda 1171 kwp trifaze şebekeye bağlı fotovoltaik güneş panelleri ile enerji elde edilmesi planlanmaktadır. Güneş enerjisi günümüzde konut ve iş yerlerinin iklimlendirilmesi (ısıtma-soğutma), yemek pişirme, sıcak su temin edilmesi ve yüzme havuzu ısıtılmasında; tarımsal teknolojide, sera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulmasında; sanayide, güneş ocakları, güneş fırınları, pişiricileri, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi, güneş pompaları, güneş pilleri, güneş havuzları, ısı borusu uygulamalarında; ulaşım-iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve otomasyonda, elektrik üretiminde kontrollü olarak kullanılan bir temiz enerji türüdür. Güneş enerjisini doğrudan doğruya elektrik enerjisine dönüştüren Güneş pilleri, yarı iletken sistemlerdir. Güneş pillerinin ömürleri ve güç yoğunlukları oldukça yüksektir. Genel olarak 2 elekrottan meydana gelir. Bu elektrotların biri üzerine güneş düştüğü zaman bir potansiyel fark oluşur. Elektrik bir elektron akımı olduğu için, güneş ışınları çarptığı elektronun potansiyelini ve elektron düzenini değiştirerek elektrik akımına neden olur. Genellikle silisyum en temel malzeme olarak kullanılır. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan megawatt'lara kadar sistem oluşturulur. Güneş enerjisi sistemi iş akım şeması Şekil-3 te verilmiştir. 15

27 Şekil-3. Güneş Enerjisi Sistemi İş Akım Şeması Güneş Elektriğinin Sistem Elemanları Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde temel olarak PV sistemleri de diğer elektrik üretim sistemlerine benzer olarak çalışır. Sadece kullandıkları ekipmanlar değişiktir. Sistemin opsiyonel ve fonksiyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak DC-AC inverter, Akü, Sarj kontrol ünitesi, yedek güç kaynağı ve sistem kontrolörü gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir. Fotovoltaik Panel: Küçük hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş, güneş ışınları etkisi ile için elektrik akımının yaratıldığı paneldir. Solar Regülatör: Panelde üretilen akımın akü sistemine veya direk kullanıma düzgün bir şekilde aktarılmasını ve panel ile akünün zarar görmesini engelleyen bir otomasyon sistemidir. Akü Grubu: Paneller tarafından üretilen elektriğin daha sonra kullanılabilmesi amacı ile depolandığı ekipmandır. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazlardır. İnvertör: Güneş Panellerinde doğru akım üretilir ve aküde bu akım depolanır. Günlük hayatta ise genelde Alternatif Akımlı Elektronik aletler kullanıldığı için akımın değiştirilmesi gerekir. Bu işlemi gerçekleştiren aygıta invertör denir. Kaynak: 16

28 b) Projenin Yer ve Teknoloji Alternatifleri, Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları Çankırı Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Çankırı İli, Merkez İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde, ton/yıl atık ve 26,6 MWe / 26,6 MWm / 53,2 MWt kapasiteli Alternatif Enerji Üretimi (Entegre Atık Bertarafı) projesinin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için daha önce Çankırı İli, Korgun İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi nde kurulmak üzere ÇED Başvuru Dosyası sunulmuştur. Ancak; söz konusu projeye ilişkin kapasite artışı planlanması nedeniyle yatırımın Yakınkent OSB alanı içinde kurulmasına karar verilmiştir. Projeye konu olan alan değiştirilerek yine aynı yatırımcı kişi tarafından, aynı proje özelliklerine sahip, ancak yeni bir kapasite ile Çankırı ilinde farklı bir Organize Sanayi Bölgesi nde yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle Çankırı Korgun OSB içinde kurulması planlanan projenin, yapılması düşünülen kapasite artışı nedeniyle Çankırı ilinde bulunan Yakınkent OSB içinde kurulması söz konusudur. Projeye konu tesis, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi 220 Ada 4 nolu parselde kurulacaktır. Projeye konu tesiste radyoaktif ve patlayıcı maddeler hariç sıvı ve katı olmak üzere endüstriyel ve evsel nitelikli katı atıkların ( ton/yıl) gazlaşma derecesine bağlı olarak C sıcaklık aralığında gazlaştırılarak, 26,6 MWe/ 26,6 MWm / 53,2 MWt kurulu güç ile yılda MW elektrik enerjisi üretilecektir. Proje kapsamında her biri ton/yıl kapasiteye sahip 13,3 MW kurulu güce sahip iki ayrı ünitede yıllık toplam ton/yıl kapasiteyle çalışılması planlanmaktadır. İlk etapta birinci ünite faaliyete geçecek olup, ikinci ünite daha sonra faaliyete geçecektir. Tesis bünyesinde gazlaştırılarak bertaraf edilecek atıklar; endüstriyel atıklardan ve evsel nitelikli endüstriyel atıklardan oluşacaktır. Evsel atık kapsamında sadece fabrikalar vb sanayi tesislerinden kaynaklanan fabrika atıkları, ofis malzemeleri, atık giysiler vb. atıkların kabulü yapılacak olup evlerden ve belediyelerden kaynaklı çöplerin tesise kabulü söz konusu değildir. Proje yerinin gösterildiği 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek-2 de vaziyet planı Ek-5 te verilmektedir. Proje alanı koordinatları Tablo-2 de verilmektedir. Proje alanı uydu görüntüsü Ek-3 te, proje alanı fotoğrafları ise Ek-4 te verilmektedir. 17

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALTERNATİF ENERJİ ÜRETİMİ (ENTEGRE ATIK BERTARAFI)

ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALTERNATİF ENERJİ ÜRETİMİ (ENTEGRE ATIK BERTARAFI) ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ÇANKIRI İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇANKIRI-YAKINKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu MART- 2014 AK-TEL MÜHENDİSLİK Telefon : +90 312 472 40

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALTERNATİF ENERJİ ÜRETİMİ (ENTEGRE ATIK BERTARAFI)

ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALTERNATİF ENERJİ ÜRETİMİ (ENTEGRE ATIK BERTARAFI) ÇANKIRI ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ÇANKIRI İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇANKIRI-YAKINKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu MAYIS- 2014 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD.

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretmek için güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler) kullanılır. Güneş hücreleri yüzeylerine gelen güneş

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri. Katı Atık Ayrıştırma Sistemleri. Katı Atık Yakma ve Bertaraf Sistemleri

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri. Katı Atık Ayrıştırma Sistemleri. Katı Atık Yakma ve Bertaraf Sistemleri Hakkımızda... 1983 yılında kurulan Kazancıoğlu Mühendislik, Isı Cihazları, Buhar Jeneratörleri, Buhar Kazanları,Kalorifer Kazanları ve Yakıt Tankları imalatı yaparak Türk Sanayii nde yüksek kaliteli ürünleri

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş.

Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Tehlikeli Atık Bertaraf Yöntemleri ve İZAYDAŞ Yakma Tesisi İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait,

Detaylı

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Tarih: Sayı:. (BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Bölge Müdürlüğünüzden temin etmiş olduğumuz Fizibilite raporu, bilgi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ

ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ ÇAM TUR TURİZM TAŞIMACILIK SYAHAT DERİ AYAKKABI PETROL KUYUMCULUK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TERMAL TURİSTİK TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI AFYONKARAHİSAR İLİ, SANDIKLI İLÇESİ, ÇAKIR MAH.,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI ARITMA ÇAMURUNU DEĞERLENDİRME Deniz KURT İşletmeler Müdürü 1 Başlıklar 1. Arıtma Çamurları 2. Türkiye deki Durum 3. Solar Kurutma Teknolojisi 4. Fethiye Solar Kurutma Tesisi 5. Dünyada

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI

BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI BELEDİYE ATIKLARININ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EVSEL ATY OLARAK KULLANILMASI 2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU -ATIKTAN ENERJİ oturumu- 27.02.2017 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İSMAİL BULUT, CEO Türkiye Çimento

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı