Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 CCTV Sistemleri VIONTY ES-01M ALARM SETÝ 19 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo Dahil. Akü ve tamper switch hariç Metal Kutu VIONTY ES-01P ALARM SETÝ 190 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo Dahil. Akü ve tamper switch hariç Plastik Kutu VIONTY ES-0M HYBRID (Kablolu+Kablosuz) ALARM SETÝ Kablolu ve Kablosuz Zon 1 Adet EW-5 Panel ( keypad baðlanabilir) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet ARC-8 Uzaktan Kumanda 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo ve Anten Dahil. Akü ve tamper switch hariç Metal Kutu 5 USD VIONTY ES-0P HYBRID (Kablolu+Kablosuz) ALARM SETÝ Kablolu ve Kablosuz Zon 1 Adet EW-5 Panel ( keypad baðlanabilir) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet ARC-8 Uzaktan Kumanda 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo ve Anten Dahil. Akü ve tamper switch hariç Plastikl Kutu 50 USD 03 Merkez:

3 CCTV Sistemleri 9 USD 90 USD 108 USD 10 USD EA 50 M + ZONLU ALARM KONTROL (METAL KUTU) EA 50 P + ZONLU ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) EA 508 M 8+8 ZONLU ALARM KONTROL (METAL KUTU) EA 508 P 8+8 ZONLU ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) Model Zon sayýsý Partition sayýsý Zon çiftleme Zonlarýn NC,NO olmasýný seçme Ek zon kartý ile çýkabileceði zon sayýsý Zon tipi belirleme (yangýn, sabotaj vs.) Ayarlanabilir zon tepki süresi Otomatik ve manuel bypass Geliþmiþ cross zone özelliði Geliþmiþ double hit özelliði Yürüme testi Keypad sayýsý Olay hafýzasý Ayarlanabilir siren çalma süresi PC baðlantýsý Uzaktan upload / download Firmware güncelleme VAPMAN Alarm kontrol yazýlýmý Siren ve PGM lerin Nc/No seçimi Sürekli akü ve þebeke kontrolü Kullanýcý sayýsý Tehdit þifresi Kullanýcý yetkilerini sýnýrlama Zaman ayarlý kurma/çözme Hareketsizken otomatik kurma, Anahtarla kurma çözme, Kominikatör Telefon arayýcý AHM sayýsý AHM telefon hafýzasý Kiþisel telefon hafýzasý Haberleþme formatlarý Sürekli telefon hattý kontrolü Telefon hattý kesildiðinde alarm verme Metal Kutu Plastik Kutu EA 50 PROM normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 50 PROP Opsiyonel modem veya network kartý 7 normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 508M normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 508P normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + Merkez:

4 CCTV Sistemleri 11 USD 10 USD 15 USD 15 USD USD MA 70 M + ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) MA 70 P + ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) MA 708 M 8+8 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) MA 708 P 8+8 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) MA 71 M 1+1 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) Model Zon sayýsý Partition sayýsý Zon çiftleme Zonlarýn NC,NO olmasýný seçme Ek zon kartý ile çýkabileceði zon sayýsý Zon tipi belirleme (yangýn, sabotaj vs.) Ayarlanabilir zon tepki süresi Otomatik ve manuel bypass Geliþmiþ cross zone özelliði Geliþmiþ double hit özelliði Yürüme testi Keypad sayýsý Olay hafýzasý Ayarlanabilir siren çalma süresi PC baðlantýsý Uzaktan upload / download Firmware güncelleme VAPMAN Alarm kontrol yazýlýmý Siren ve PGM lerin Nc/No seçimi Sürekli akü ve þebeke kontrolü Kullanýcý sayýsý Tehdit þifresi Kullanýcý yetkilerini sýnýrlama Zaman ayarlý kurma/çözme Hareketsizken otomatik kurma, Anahtarla kurma çözme, Tek tuþla kurma, Telefonla kurma çözme Kominikatör Telefon arayýcý AHM sayýsý AHM telefon hafýzasý Kiþisel telefon hafýzasý Haberleþme formatlarý Sürekli telefon hattý kontrolü Telefon hattý kesildiðinde alarm verme Metal Kutu Plastik Kutu MA 70M 8 5 Opsiyonel modem veya network kartý 7 normal+1 misafir 7 normal+1 misafir asýl + yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + MA 70P 8 5 asýl + yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + MA 708M normal+1 misafir asýl + yedek Contact ID / SIA MA 708P Modem standart, opsiyonel network kartý 11 normal+1 misafir Zaman, bölge, keypad, iþlem tipi asýl + yedek Contact ID / SIA MA 71M normal + 1 misafir asýl + yedek Contact ID / SIA 038 Merkez:

5 CCTV Sistemleri EK 518 ALARM KEYPAD STANDART 3 USD 8 USD 59 USD 88 USD MK 718 ALARM KEYPAD LED MK 71 ALARM KEYPAD LED MK 731 ALARM KEYPAD LCD Model EK 518 MK 718 MK 71 MK 731 Desteklediði zon sayýsý x1 karekter aydýnlatmalý LCD 7 Segment LED ekran Her zon için ayrý LED ler Aydýnlatmalý slilkon tuþ takýmý Yumuþak yanýp sönen aydýnlatma Partitionlar için ýþýklý hýzlý eriþim tuþlarý Dahili buzzer Zonda hareket olduðunda otomatik aydýnlatma Sadece 1. zon Çan özelliði (Chime) Panik, yangýn ve tehdit tuþlarý Enerji tasaruf modu Menüler ile kolay programlama Çoklu dil desteði Takvim, termometre Yanlýþ þifre girildiðinde kilitleme Olay hafýzasý okuma Zonlara isim verme Merkez:

6 CCTV Sistemleri TPL-NET NETWORK MODÜLÜ 99 USD Alarm Panellerine VAPMAN yazýlýmý ile network, internet ve intranet üzerinden PC ile baðlanmayý ve kontrol edebilmeyi saðlar. Panel ayarlarýný görme ve deðiþtirme Ayrýntýlý olay hafýzasýný inceleme Zon ve PGM durumlarýný görme, kurma ve çözme VAPMAN ALARM KONTROL YAZILIMI ÜCRETSÝZ Vionty alarm panellerinin PC ile kontrolünü saðlar. Panelin tüm özelliklerine kumanda edilebilir. Modem veya network kartý bulunan panelleri uzaktan, VPL-3 veya VPL-USB kartý olan panelleri yakýndan kontrol (upload - download) edebilir. Program saklama, kopyalama. VPL-3 PC LÝNK MODÜLÜ 0 USD Alarm panellerinin PC üzerinden kontrol edilmesini ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlamak üzere RS3 portu kullanýlarak PC ile panel baðlantýsýný saðlayan ara birim kartýdýr. MA 708 üzerinde standart modem bulunduðundan bu ürünler için gerekmez. VPL-USB PC USB BAÐLANTI MODÜLÜ 5 USD Panellerin PC üzerinden kontrol edilmesi ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlamak üzere USB portukullanýlarak PC ile panel baðlantýsýný saðlayan arabirim kartýdýr. Windows000 ve üzeri programlarda kullanýlýr. VAG-0 ZON GENÝÞLETME MODÜLÜ Alarm panellerine zon ilave etmeyi saðlayan arabirim kartýdýr. NC, NO Tek hat sonu dirençli, çift hat sonu dirençli, hat sonu dirençsiz. VAV-10 SES KAYIT MODÜLÜ Telefon ile aramalarda 0sn lik mesaj kayýt süresi saðlayan arabirim kartýdýr. 0 USD 0 USD TRM-90 ÇIKIÞLI PGM RÖLE MODÜLÜ 0 USD MA serisi paneller ile kullanýlýr. PGM çýkýþ sayýsýný 'e yükseltir. Böylece bu panellerin otomasyon amaçlý kullaným alanýný geniþletir. Çýkýþlarla, zonlarla, alarmlarla, zamanla, kýsa mesajla, keypadle veya telefon ile uzaktan kumanda edilebilir. Ýki adet kullanýlarak 8 adet PGM elde edilebilir. TPL-MDM MODEM MODÜLÜ 78 USD Panellerin( EA-508 ve MA-70) telefon hatlarýný kullanarak PC üzerinden kontrol edilmesi ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlayan ara birim kartý. 00 Merkez:

7 ATR- KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ VE UZAKTAN KUMANDA KÝTÝ 10 USD 33 MHz, yüksek alýþ hassasiyeti 7 adet kablosuz cihaz tanýtýlabilir. (Bunlardan en fazla ü dedektör olabilir) Kullanýlan panele adet ilave kablosuz zon saðlar. Bir adet ARC 88 uzaktan kumanda, anten ve anten kablosu ile birlikte. CCTV Sistemleri ARC-8 30 USD KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA 33 MHz Tam kurma, kýsmi kurma, çözme ve panik butonlarý Anahtarlýk þeklinde tasarým Uzun ömürlü 1V pil Her seferinde gönderilen kodun deðiþtirildiði, güvenli kodlama sistemi ATW-1 ER KABLOSUZ PÝR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düsük akým sarfiyatý. Uzun pil ömrü. Supervisory (denetleme) sinyali, Kapak açýlmasý ve sökülmeye karþý sabotaj sistemi Ýptal edilebilir LED. Sýcaklýk kompanzasyonu 1 veya 3 olarak seçilebilir pulse ayarý Test modu Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi. Pil dahil. (CR13) ATW-11 KABLOSUZ MANYETIK KONTAK 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düþük akým sarfiyatý, uzun pil ömrü Supervisory (denetleme) sinyali 15mm ye kadar algýlama mesafesi Kablolu zon baðlantýsý Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi Pil dahil (CR13) 70 USD 5 USD ATW-1 GENEL AMAÇLÝ KABLOSUZ VERICI Herhangi bir kablolu dedektörü kablosuz olarak sisteme ilave etmek için kullanýlýr. 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düþük akým sarfiyatý, uzun pil ömrü. Supervisory (denetleme) sinyali Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi Pil dahil (CR13) 58 USD Merkez:

8 CCTV Sistemleri ATP-55 PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (1//3/ olarak seçilebilir) (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Entegre onboard EOL Jumper Seçimi Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun Çift Element 1V Algýlama Mesafesi Alarm Çýkýþý N.C Aktivasyon Led'i pasif edilebilir. 1VDC, 0mA 1 USD ATP-50N DÝJÝTAL PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Mikro Ýþlemci Kontrollü Sayýsal Sinyal Ýþleme Hassasiyet Ayarý (Trimpot ile) Infrared Sensör'lü Dijital, Dual Element Algýlama Mesafesi Alarm Çýkýþý N.C, 0.A Maximum RFI Korumasý Ortalama 0V/m Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 1VDC, 0mA ATP-50P HAYVAN ALGILAMAYAN PET TÝPÝ PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Hayvan algýlamama özelliði için ayaksýz Kullanýmý tavsiye edilir Hayvan algýlamama seviyesi: 18kg ve 0cm'e kadar Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Algýlama Mesafesi Infrared Sensör Dört Elementli, Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 0 ma, 1VDC ATP-50LR UZUN MESAFE PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Algýlama Mesafesi; Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Mikro Ýþlemci Kontrollü Sayýsal Sinyal Ýþleme özelliði Hassasiyet Ayarý (Trimpot ile) Infrared Sensör Dijital Dual Element RFI Korumasý; Ortalama 0V/m (10MHz - GHz) Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 1VDC, 0mA ATP-570 PIR + MÝKRODALGA DEDEKTÖR (Ayak Hariç) ANTI-MASKING 90 10m algýlama bölgesi Trimpotla ayarlanabilen PIR ve MW (mikrodalga) hassasiyeti türlü çalýþma tipi: yalnýz PIR, yalnýz MW, PIR ve PW, PIR veya MW Tamper, iptal edilebilir. ATP-105 PIR DEDEKTÖR AYAÐI Tüm ATP serisi pýr dedektörlerle uygundur. Tavan veya Duvar montaja uygun. LED, Algýlama durumuna göre farklý renkte yanan LED NC veya NO olarak seçilebilen çýkýþ þekli.,1m montak yüksekliði 1VDC, 30Ma 0 USD 5 USD 3 USD USD USD 0 Merkez:

9 LH-931C HARÝCÝ DUAL TEKNOLOJÝ PIR+MÝKRODALGA DEDEKTÖR (Ayak Hariç) MCU Ýþlemci Algýlama Mesafesi; 1m, 110 Çift düþük seviye gürültülü proelektrik infrared sensör Alarm Sonrasý Otomatik Resetleme Anten Tipi; Gaas FET Dielectric Oscillator Yoluyla Yüzey formüllü Mikrodalga Anten Mikrodalga Frekans 10,55 GHz Kendini Kontrol Etme Süresi 0sn HO-01G HARÝCÝ PIR DEDEKTÖR MONTAJ AYAÐI 3,5 USD LH-93IC Harici Tip PIR Dedektö için duvar montaj ayaðý Plastik beyaz gövde 30 dönüþ açýsý ATP-0 TAVAN TÝPÝ 30 PIR DEDEKTÖR Isýya dayanýklý ABS gövde Düþük yanlýþ alarm riski Yüksek EMI RFI baðýþýklýðý NC/NO 3.mt. yükseklikte mt. Çapýnda alanda 30 etkili Tamper switch GB1008, UL39 9-1V.DC ile çalýþýr 80 USD 18 USD CCTV Sistemleri MK-303 ALARM ÝÇÝN METAL KUTU EA-500 Serisi ve MA-70 kontrol panelleri için 30cm(H) x 1 cm(w) x 8 cm(d) (Küçük boy) MK-30 ALARM ÝÇÝN METAL KUTU USD 31 USD MA-708 ve MA-71 paneller için 30cm(H) x 30 cm(w) x 8 cm(d). (Büyük boy) TS-0 TAMPER SWITCH USD Alarm panelleri için opsiyonel tamper switch. TR-101 TRAFO VIONTY Alarm Panelleri icin transformator. 17 USD Merkez:

10 CCTV Sistemleri ATS-33 LÝMÝT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ Ortam sýcaklýðýnýn sabit kalmasý gereken; soðukhava depolarý, ecza depolarý, market reonlarý, yiyecek içecek depolarý, bilgiiþlem odalarý v.b. yerler için idealdir. Sýcaklýk Alarm Detektörü, Ergonomik yapýsý ve Solid-State Termometresiyle hassas sýcaklýk deðerlerinde çalýþmaya uygundur. Ayarlanabilir çalýþma deðerleri ve küçük yapýsý sayesinde deðiþik ortam koþullarýna kolayca adapte edilebilir. Alarm panellerinde, ek zone olarak baðlanabilir. Her marka alarm kontrol paneli ile uyumlu çalýþýr 3 farklý modda çalýþýr Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerin üstüne çýktýðý durumda Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerin altýna indiði durumda Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerinhem üstüne çýktýðý hem altýna indiði durumda Sýcaklýk deðeri -3 C ile +3 C arasýnda 1 C / C / C / 8 C / 1 C artýþla ayarlanabilir Solid-State Röle kontaklarý sayesinde güvenlik sistemlerinde kullanýlan EN standartlarýna uygundur. EMI ve RFI korumalarý mevcuttur. Aktivasyon LED i Ebat: 108x3x50 mm Çalýþma voltajý:9-1 VDC 59 USD TFD-150 TELLÝ OPTÝK DUMAN + MULTÝSENSÖR Yangýn veya hýrsýz alarm panelleri için DC 1/V Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) 8 USD TFD-130 TELLÝ OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ telli kuru kontak röle çýkýþý 1/V DC NC/NO seçilebilir röle çýkýþý Alarm akýmý max. 0 ma Algýlama alaný: 0m (m yükseklikten) USD 0 Merkez:

11 TF-510 OPTÝK DUMAN+ISI DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil) 3 USD Resetleme voltajý 1V'dan az Resetleme süresi 1 sn'den az Alarm göstergesi devamlý yanan kýrmýzý ýþýk Besleme Gerilimi 1 / VDC Stand by Akým 70 µa (maximum), Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) CCTV Sistemleri TF-00 OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil) Dual LED Yüksek kararlýlýk ve düþük güç tüketimi Yüksek EMI baðýþýklýðý Tamper switch kablo, 1-35V.DC ile çalýþýr Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) LH-8G KARBON MONOKSÝT DEDEKTÖRÜ (Flaþörlü ve sirenli) Sesli ve Flash Alarm Sinyali Dahili 70dB siren, 1V DC, Alarm Akýmý 10mA, USD 3 USD LH-903 DOÐALGAZ DEDEKTÖRÜ (Flaþörlü ve sirenli) MCU Ýþlemcili Tavan montaj Dahili flaþör ve siren Otomatik RESET Doðalgaz ve LPG algýlar 70dB 1V.DC ile çalýþýr Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) LH-809 PÝLLÝ OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ Yüksek kararlýlýk ve düþük güç tüketimi Alarm anýnda 85dBsesli ve ýþýklý uyarý mt. Yüksekliðinde 0m alanda etkili Anti-beyaz ýþýk ve anti-elektromanyetik karýþma Otomatik RESET 9V.Pil ya da 10-3V.DC ile çalýþýr 3 USD 17 USD LH-501 CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ Algýlama Alaný 5-9m Hassasiyet ayarlanabilir Alarm Anýnda Otomatik Kilitlenme özelliði 9~1V DC, Alarm Akýmý 5mA den daha az, N.C. 3 USD Merkez:

12 CCTV Sistemleri LRP100QS HARÝCÝ 100 MT. PIR DEDEKTÖR çevre güvenlik algýlama sistemleri 100 mt. x 3 mt. algýlama mesafesi IP5 koruma sýnýfý,metal, dayanýklý gövde yapýsý Çift iþlemcili 0 zone, 5 quad algýlama alaný x NC/NO seçilebilir role çýkýþý Dahili duvar montaj ayaðý -0 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-1VDC veya -VAC besleme SIP-010/5 HARÝCÝ 0 MT. INTELLIGENT PIR DEDEKTÖR Akýllý algýlama sistemi ile çevredeki ýsý ve ýþýk durumuna göre otomatik hassasiyet ayarý yapabilme imkaný 0 mt x 10 mt. algýlama mesafesi Vandalproof ve IP5 koruma sýnýfý Yakýn/uzak alanlar için baðýmsýz hassasiyet seçici NC/NO seçilebilir alarm çýkýþý Ayarlanabilir alarm zaman aralýðý (15/30/0sn. veya kapalý) Dahili duvar montaj ayaðý -5 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-1VDC veya -VAC besleme 1.8 OPM-300 HARÝCÝ 30 MT. PIR+MICRODALGA DEDEKTÖR RN/ HARÝCÝ 75 MT. 150 MT. AKTIF BEAM BARÝYER Yanlýþ ve kayýp alarmý engelleyen Mikrodalga algýlama mesafesi ayarlama teknolojisi Küçük hayvan Eliminasyonu özelliði ile dedektör hareket eden objenin hacmini ayýrt edebilir. 30 mt x 0 mt. algýlama mesafesi NC/NO seçilebilir alarm çýkýþý IP55 koruma sýnýfý Dahili duvar montaj ayaðý -5 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-VDC.9 Her alýcý ve verici de adet beam (ýþýn). Çapraz baðlantý ile toplamda 1 adet beam oluþturabilme Harici 75 mt -150 mt. algýlama mesafesi Sis algýlama modulu Alýcý Verici için Optik hizalama kiti ile kolay montaj imkaný Dahili ýsýtýcý, termostat Tamper switch ve baðlantý kiti dahil VDC Kule tipi montaj standlarý ( RNT175 / RNW175 ) fiyata dahil deðildir. RNW mt boyunda duvar montaj tek yüzeyli kule tipi stand RNPK RNW 175 için direk montaj aparatý RNT mt zemin montaj boyunda çift yüzeyli kule tipi stand RNBB RNT175 için montaj ayaðý RNTT RNT175 için týrmanma alarmý veren üst tamper RNTFAN RNT175 için soðutucu fan REDWALL Markasýnýn geniþ ürün portföyü bulunmaktadýr. Projenizde ihtiyacýnýz olan ancak listemizde bulamadýðýnýz ürünler için lütfen bayi temsilcinizle irtibata geçiniz. 0 Merkez:

13 TD-10 PARA TUZAÐI 3 USD CCTV Sistemleri AB-01 AYAK BUTONU 0 USD EB-03 PARMAK ÝZLÝ ALARM PANÝK BUTONU TP-0 ALARM BUTONU 19 USD 5 USD TM-03B DAHÝLÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm TM-03E DAHÝLÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm, TM-03O GÖMME TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm, TM-03D HARÝCÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Metal Gövde N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 35mm-80mm, 3,5 USD 3,5 USD 3,5 USD 18 USD Merkez:

14 CCTV Sistemleri TBS-10 IÞINLI PENCERE TÝPÝ ÝNCE BARÝYER 10 mt harici, 0 mt dahili kullanýlabilir Yanyana ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý 30V AC/DC, 0.5A max NC tamper çýkýþý V DC, 0.5A max 1 V DC, 15W 7cm (H) 10 USD TBS-0 IÞINLI PENCERE TÝPÝ ÝNCE BARÝYER 0 mt harici, mt dahili kullanýlabilir Yanyana ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý 30V AC/DC, 0.5A max NC tamper çýkýþý VDC, 0.5A max 117cm (H) TBS-30 IÞINLI AKTÝF INFRARED BARÝYER Dahili veya harici kullanýlabilir 30 metre harici, 0 metre dahili algýlama mesafesi Optik kýlavuz ve voltaj ile pozisyon ayarý ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý (30V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) NC tamper çýkýþý. VDC - 0.5A 13.8 ~ 0 VDC. 17cm (H) TBS-75 3 IÞINLI (Frekans Seçilebilir) AKTÝF INFRARED BARÝYER Dahili veya harici kullanýlabilir 75 metre harici, 5 metre dahili algýlama mesafesi Optik kýlavuz ve voltaj ile pozisyon ayarý 3 ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme ayrý frekans kanalý NO/NC röle çýkýþý (30V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) NC tamper çýkýþý (V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) 13.8 ~ 0 VDC. 7cm (H) 1 USD 78 USD 170 USD TBS-BR AYAK TBS-30, TBS-75 ÝÇÝN MONTAJ AYAÐI 1 USD ABT-ABE ISITICI TBS-BR, TBS-30, TBS-75 ÝÇÝN ISITICI 3 USD 08 Merkez:

15 VAS-70WR HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) 118 db Ses Gücü Hýzlý - Yavaþ Çalýþma 3 veya 15dk. Otomatik Susma Süresi SAB (50 ma) veya SCB (5mA) Çalýþabilme LED'li Flaþör (100mA) Hem negatif hem pozitif tetiklemeye uygun Sabotaj Anahtarý Beyaz ABS Gövde Kýrmýzý Pencere Metal Koruma Otomatik Sabotaj Alarmý Alarmda 50mA Çeker USD CCTV Sistemleri VAS-70WB HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) 118 db Ses Gücü Hýzlý - Yavaþ Çalýþma 3 veya 15dk. Otomatik Susma Süresi SAB (50 ma) veya SCB (5mA) Çalýþabilme LED'li Flaþör (100mA) Hem negatif hem pozitif tetiklemeye uygun Sabotaj Anahtarý Beyaz ABS Gövde Mavi Pencere Metal Koruma Otomatik Sabotaj Alarmý Alarmda 50mA Çeker USD VAS-70A HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) Ledli yürüyen ýþýk, LED li flaþör Ayara gerek olmayan otomatik tetik algýlama sistemi Enerji kesilmesi ile sabotajý ayýrt edebilen sistem 118 db Ses Gücü, Deðiþik Siren Sesi Seçeneði farklý ton seçeneði, Ayarlanabilir Otomatik Susma Süresi SAB(300mA) veya SCB(5mA) çalýþabilme Mavi pencereli VAS-103 DAHÝLÝ SÝREN Sabotaj Anahtarlý 108dB Maksimum Frekans tonu: 3.8Khz. 50mA. güç tüketimi Kýrmýzý pencereli 1V.DC ile çalýþýr USD 11 USD VAS-701 HARÝCÝ DUMMY (Sahte) SÝREN USD LED parlak yürüyen ýþýðýyla görünüþte orjinalinden ayýrt edilemez. Caydýrýcýlýðý artýrmak amacýyla. siren olarak kullanýlýr. Firma reklamýnýz için geniþ yüzey montajý. VAS-700 HARÝCÝ DUMMY (Sahte) SÝREN LED ve devre YOKTUR. Boþ kutu siren Caydýrýcýlýðý artýrmak amacýyla. siren olarak kullanýlýr. Firma reklamýnýz için geniþ yüzey montajý. 1 USD Merkez:

16 CCTV Sistemleri AVITEC AZP-11 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 8 USD Alarm ve Access Kontrol Sistemlerinde ilave güç gerekmesi hallerinde kullanýlýr 0V AC giriþ / 1V DC çýkýþ. 5W Akým sýnýrlamalý akü þarjý, kýsa devre korumasý, 7. Ah.lik akü ile saat, 300mA akým verebilir, kullaným alanlarý Alarm panellerinde takviye güç kaynaðý olarak Access kontrol sistemlerinde ana enerji kaynaðý veya takviye olarak Kablosuz alarm sistemleri standart siren beslemelerinde Kamera beslemelerinde 1VDC, 300mA akým gerektiren her yerde 7Ah Akü ile kullanýlýr. AVITEC AZP-101 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 1V, 1A, Anahtarlamalý (SMPS) Metal kutu/plastik kutu, trafo dahil, AKU HARÝÇ 90 USD AVITEC AZP-10 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 1 V, Amper anahtarlamalý (SMPS) Güç Kaynaðý Metal / Plastik kutu Trafo dahil Akü hariç Alarm ve Access sistemlerinde ilave güç kaynaðý gereken yerlerde kullanýlabilir. AKÜ 1V, 7AH 1V, 7Ah, Kuru Tip Bakýmsýz Akü. 100 USD 5 USD SORUNUZ ALARM KABLOSU X 0. Alarm Kablosu ALARM KABLOSU X 0. Alarm Kablosu SORUNUZ 050 Merkez:

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ ALARM BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK 2012 GENEL FİYAT LİSTESİ ALARM RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ALARM SETLERİ ES-401P ES-401M ES-404P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETİ (trafo dahil) (EA-504) + (EK-518)

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

KABLOLU ALARM PANELLERİ

KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. VAP-304PT 12V 7Ah Akü Hariçtir.

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-545 Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. 198 $ VAP-304PT 12V 7Ah Akü

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ - ALARM SİSTEMİ ALARM SETLERİ ES-401P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETĠ EA-504P Panel + EK-518 Keypad + 1 ADET PIR (AYAK DAHĠL) + VAS-700P SERĠSĠ PLASTĠK KORUMALI HARĠCĠ SĠREN. 184 $ ES-401M ES-704P 4+4 ZONLU

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ CN-7104 AHD CN-7108 AHD CN-7116 AHD CN-N401 AHD CN-N801 AHD CN-N816 AHD CN-C832 AHD CN-7204 AHD CN-7208 AHD CN-7216 AHD 4 KANAL / 720P - 4 SES - HDD 1X6 TB - P2P - 3G MODEM - DVR,AHD,NVR 8 KANAL / 720P

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020 OKIDA İlave Kumanda TD 200 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir.

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

işlevsiz hale getirilebilir.

işlevsiz hale getirilebilir. 1.0.2017 ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel, klavye ve / veya kart okuyucu ile kontrol imkanı sağlar. Panelin ТР2000 transmiter ile seri

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

1960 tan beri kalitede efsane marka...

1960 tan beri kalitede efsane marka... 1960 tan beri kalitede efsane marka... 1 2 Görüntülü Sistemler 3 NR007 WHITE 4,3 EKRAN : M.U.NRL.00007 : 295,00 TL. BLACK 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00008 : 335,00 TL. SILVER 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00009 : 335,00

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Yangın Algılama ve Soygun Alarm Sistemleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Güvenlik Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Yangın Algılama ve Soygun Alarm Sistemleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Güvenlik Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013

İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013 Çevre Güvenlik Sistemleri İlker Özzorlu UTC CCS Fire & Security Products EKİM 2013 SUNUM İÇERİĞİ Çevre Güvenlik Sistemleri Harici Ortam Hareket Dedektörleri Çit Koruma Sistemleri Aktif Bariyer Sistemleri

Detaylı

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1

ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 ELEKTROSARF TELETEK HIRSIZ ALARM PANELİ FİYAT LİSTESİ 2017 Q1 Görsel Model Özellik Paneller Liste Fiyatı USD Eclipse8 Alarm kontrol paneli; 8 programlanabilir zon; 1 bölge; dijital komunikatör; plastik

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 6.7.2015 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 )

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 ) SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme Paket Sistem Fiyatları Temmuz.0 No ACIKLAMA Adet GSM Modülü Alternatif- ( x ) ( Ekranlı, tuştakımlı, DTMF kontrollü, giriş, çıkışlı ) GSM Modülü -: SMS yada telefon

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI

RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir çıkışlı. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 1.9.4870 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

YANGIN VE HIRSIZ ALARM SISTEMLERI ÜRÜN KATALOGU

YANGIN VE HIRSIZ ALARM SISTEMLERI ÜRÜN KATALOGU YANGIN VE HIRSIZ ALARM SISTEMLERI ÜRÜN KATALOGU ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ... 3 TFP-1001 Analog Adresli Yangın Paneli...3-4 TFCM-1801 Cihaz Programlama El Modülü...5 TFY-100 Adresli Yangın

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ

JABLOTRON KABLOSUZ ALARM SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI KABLOSUZ ALARM SETİ ALARM PANELİ KABLOSUZ ALARM SETİ JK-82 mesaj kapasiteli komünikator, 2 programlanabilir çıkış) 1 Adet JA-81E Kablolu prox. kart okuyuculu LCD keypad (2,3Ah Akü ve Siren Hariç) 536 $ JK-83 mesaj kapasiteli komünikator,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Diafonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 83 Telefonlu İletişim Sistemleri ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ 1 Membran panelli 8 çevrime kadar genişleyebilen

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir ç k l. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Görüntü Sensörü Yatay Çözünürlük Lens Görüş Açısı IR LED Sayısı Resim Pixel Sayısı Shutter Hızı AGC, BLC White Balance S/N Oranı Model Sayfa Besleme Adresli Yangın Çalışma Algılama

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT

16 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT 16 KANAL FULL D 1 8 KANAL VİDEO 4 KANAL SES 1 -HDMI 1 VGA 2 SPOT POLAT TEKNOLOJİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ Firma adres bilgisi : 1143 SK. NO:3 KEREMOĞLU İŞMERKEZİ YENİŞEHİR / İZMİR Tel&fax nosu : 0 232 449 7441-0 232 449 7430 www.polatteknolojiguvenlik.com.tr İSKONTANIZ:

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Servis modu şifresi(program modu): 8080 Kullanıcı şifresi (master): 1234 Servis moduna giriş: Panel programlama Servis modu çıkış: Bakım moduna

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 B 4 5 6 7 8 9 10 11 legrand HIRSIZ ALARM SİSTEMİ CELEST SERİSİ Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU CELEST CELEST HIRSIZ ALARM Alarm Sisteminin

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

YANGIN ALARM Sistemleri ELEKS * Ana Besleme : 230V AC 50 Hz * Max. Akým : 1.7 A @ 230V AC * Besleme Gerilimi : 21V DC - 30V DC * Ana Sigorta : 4A * Max. Akü : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah * Batarya

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ 1.04.2017 K3-3 Standalone Access Kontrol/Okuyucu 500 Kullanıcı Kapasitesi, Arkadan Aydınlatmalı Tuşlar, Dayanıklı Plastik Mat Dış Yüzey, Proximity EM Kart (125KHz),

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-A401 720P 1 x 4TB P2P-İOS ANDROİD 113.$ CN-7104AHD 720P 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD

Detaylı

Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat. 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre. 700TVL 2.8-12mm VF 36 Led 30-40 Metre

Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat. 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre. 700TVL 2.8-12mm VF 36 Led 30-40 Metre GECE GÖRÜŞ KAMERALAR Resim Model Sensör TVLine Lens Led Ir Mesafesi Diğer Özellikler Fiyat HV-2052 1/3 SONY EXVİEW HAD II CCD 700TVL 2.8-12mm VF 2 ArrayLed 60 Metre 300$ HV-5460 1/3 SONY EXVİEW HAD II

Detaylı

AYNET GÜVENLİK HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ 2012 FİYAT LİSTESİ

AYNET GÜVENLİK HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ 2012 FİYAT LİSTESİ 5 KORUMALI SİSTEM 5 korumalı güvenlik paketi ile sadece hırsızlardan korunmakla kalmayacak, yangın ve sağlık sorunları gibi acil müdahele edilmesi gereken durumlar karşısında da, itfaiye ve ambulansın

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz

Muhafaza ve Ayak AKSESUAR. SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > Güç Tüketimi: 1 Amper. Alev yürütmezlik özelliği. UV Polikarbon Gövde - Beyaz Muhafaza ve Ayak SN-MHF401 > 12 V DC GÜç girişi > : 1 Amper > Alev yürütmezlik özelliği > UV Polikarbon Gövde Beyaz > Opsiyonel IR aydınlatma > Isıtıcı ve Fan (otomatik) > 330x125x90 mm kamera montaj alanı

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ.

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT. 1 x 4TB DESTEĞİ. 1 x 4TB DESTEĞİ. 2 x 4TB DESTEĞİ. AHD DVR KAYIT CİHAZLARI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER FİYAT CN-A401 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR CN-A801 8 KANAL 8 KANAL 720P 1 x 4TB MOUSE-KUMANDA ADAPTÖR 300.$

Detaylı

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ

RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI. 4 KANAL 720P (1280x720) 1 x 6TB DESTEĞİ 1 MEGAPİKSEL AHD DVR KAYIT CİHAZI RESİM MODEL KANAL SAYISI SES KAYIT HDD OYNATMA DİĞER ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI CN-7104AHD 720P (1280x720) 1 x 6TB HYBRİD DVR - P2P-İOS ANDROİD 138.$ 2 MEGAPİKSEL AHD DVR

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ

OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ OMS-312 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER EĞİTİM SETİ ENDÜSTRİYE SENSÖR EĞİTİM SETİ STANDART DONANIM LİSTESİ M18 endüktif sensör M12 endüktif sensör reflektörden yansımalı optik sensör ve reflektörü cisimden yansımalı

Detaylı

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi Everfocus ELA-821 NB Tek Kapı Kontrol Ünitesi 300 kullanıcı ve 1393 olay kapasitesi RS 232 veya 485 seri port 4 dijital, 7 segment LED'li ekran 3 adet LED'li gösterge Tuş takımı ve entegre kart okuyucu

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri Çalıştırma ve Programlama Uzantılar Alarm A-Link Tuş takımları 8 Bölge Giriş Modülü * Çıkış Modülü Kablolu IP/GPRS aktarım IP iletişim cihazı Alarm Haber Alma Merkezi (İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi) doğrudan

Detaylı

Ortam Denetleme Sistemleri

Ortam Denetleme Sistemleri Ortam Denetleme Sistemleri Esense katalog 2014 İlkbahar www.esense.com.tr www.eds.com.tr Esense ile güvenilir sensörlerinizden gelen verileri istediğiniz zaman kontrol edin ve görüntüleyin. Esense görüntüleme

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece Kapılar METAXDOOR SECU CRS. Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METXDOOR SECU CRS Güvenlikli Dairesel Kayar Kapı METXDOOR SECU CRS SECU CRS 100 SECU CRS 200 METXDOOR SECU CRS Sağlam,ekonomik

Detaylı

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ 6.7.2015 K3-3 Standalone Access Kontrol/Okuyucu 500 Kullanıcı Kapasitesi, Arkadan Aydınlatmalı Tuşlar, Dayanıklı Plastik Mat Dış Yüzey, Proximity EM Kart (125KHz),

Detaylı

/

/ TEKNİM ANOLOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TFP-1001 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ 1 LOOP, 240 CİHAZ 1 Çevrim, 240 Cihaz Bağlantısı, Çevrim (Loop) Mesafesi:

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINA GĐRĐŞ (FABRĐKASYON: 0206) MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ - # yaparak mühendislik programına girersiniz MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINDAN ÇIKIŞ MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ

Detaylı

ledtra Ledtra www.asyatrafik.com.tr

ledtra Ledtra www.asyatrafik.com.tr ledtra 2 Ledtra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 TRA Trafik İşaretleri Üretim Kapasitemiz Ledtra markalı güneş enerjisi ile çalışan ürünlerimiz, trafik

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU Fabrika çıkışı, Master Code: 123, Montajcı Kodu : 000000 dır. P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. KULLANICI KODLARINI PROGRAMLAMA P 1 E P 2

Detaylı

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : P 501 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 502 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 503 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50134013 SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014

Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Finder Geçiş Kontrol Sistemi Ürün ve Fiyat Listesi 2014 Ürün Kod Açıklama Liste Fiyatı 2014 BSM Kartlı Geçiş Yönetim Yazılımı Sorunuz FA C2001.NET 1 Kapı, 2 Okuyucu Kontrol Ünitesi, TCP/IP Haberleşme 716,30

Detaylı

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI www.opax.com.tr 1 PROGRAM DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tarih Saat Göstergesi [*] [4] Yapıldığı zaman sistem üzerindeki

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi 18 20 16 PA Series Kablo TV Geniþ Ölçekli Daðýtým Yükselticileri PA 35124 PA 35124R

Detaylı