Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 CCTV Sistemleri VIONTY ES-01M ALARM SETÝ 19 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo Dahil. Akü ve tamper switch hariç Metal Kutu VIONTY ES-01P ALARM SETÝ 190 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo Dahil. Akü ve tamper switch hariç Plastik Kutu VIONTY ES-0M HYBRID (Kablolu+Kablosuz) ALARM SETÝ Kablolu ve Kablosuz Zon 1 Adet EW-5 Panel ( keypad baðlanabilir) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet ARC-8 Uzaktan Kumanda 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo ve Anten Dahil. Akü ve tamper switch hariç Metal Kutu 5 USD VIONTY ES-0P HYBRID (Kablolu+Kablosuz) ALARM SETÝ Kablolu ve Kablosuz Zon 1 Adet EW-5 Panel ( keypad baðlanabilir) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör (ayak dahil) 1 Adet ARC-8 Uzaktan Kumanda 1 Adet VAS-70A, VAS-70WR veya VAS-70WB Harici Siren Trafo ve Anten Dahil. Akü ve tamper switch hariç Plastikl Kutu 50 USD 03 Merkez:

3 CCTV Sistemleri 9 USD 90 USD 108 USD 10 USD EA 50 M + ZONLU ALARM KONTROL (METAL KUTU) EA 50 P + ZONLU ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) EA 508 M 8+8 ZONLU ALARM KONTROL (METAL KUTU) EA 508 P 8+8 ZONLU ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) Model Zon sayýsý Partition sayýsý Zon çiftleme Zonlarýn NC,NO olmasýný seçme Ek zon kartý ile çýkabileceði zon sayýsý Zon tipi belirleme (yangýn, sabotaj vs.) Ayarlanabilir zon tepki süresi Otomatik ve manuel bypass Geliþmiþ cross zone özelliði Geliþmiþ double hit özelliði Yürüme testi Keypad sayýsý Olay hafýzasý Ayarlanabilir siren çalma süresi PC baðlantýsý Uzaktan upload / download Firmware güncelleme VAPMAN Alarm kontrol yazýlýmý Siren ve PGM lerin Nc/No seçimi Sürekli akü ve þebeke kontrolü Kullanýcý sayýsý Tehdit þifresi Kullanýcý yetkilerini sýnýrlama Zaman ayarlý kurma/çözme Hareketsizken otomatik kurma, Anahtarla kurma çözme, Kominikatör Telefon arayýcý AHM sayýsý AHM telefon hafýzasý Kiþisel telefon hafýzasý Haberleþme formatlarý Sürekli telefon hattý kontrolü Telefon hattý kesildiðinde alarm verme Metal Kutu Plastik Kutu EA 50 PROM normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 50 PROP Opsiyonel modem veya network kartý 7 normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 508M normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + EA 508P normal+1 misafir Zaman, iþlem tipi 1 1 asýl + 1 yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + Merkez:

4 CCTV Sistemleri 11 USD 10 USD 15 USD 15 USD USD MA 70 M + ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) MA 70 P + ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) MA 708 M 8+8 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) MA 708 P 8+8 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (PLASTÝK KUTU) MA 71 M 1+1 ZONLU GELÝÞMÝÞ ALARM KONTROL (METAL KUTU) Model Zon sayýsý Partition sayýsý Zon çiftleme Zonlarýn NC,NO olmasýný seçme Ek zon kartý ile çýkabileceði zon sayýsý Zon tipi belirleme (yangýn, sabotaj vs.) Ayarlanabilir zon tepki süresi Otomatik ve manuel bypass Geliþmiþ cross zone özelliði Geliþmiþ double hit özelliði Yürüme testi Keypad sayýsý Olay hafýzasý Ayarlanabilir siren çalma süresi PC baðlantýsý Uzaktan upload / download Firmware güncelleme VAPMAN Alarm kontrol yazýlýmý Siren ve PGM lerin Nc/No seçimi Sürekli akü ve þebeke kontrolü Kullanýcý sayýsý Tehdit þifresi Kullanýcý yetkilerini sýnýrlama Zaman ayarlý kurma/çözme Hareketsizken otomatik kurma, Anahtarla kurma çözme, Tek tuþla kurma, Telefonla kurma çözme Kominikatör Telefon arayýcý AHM sayýsý AHM telefon hafýzasý Kiþisel telefon hafýzasý Haberleþme formatlarý Sürekli telefon hattý kontrolü Telefon hattý kesildiðinde alarm verme Metal Kutu Plastik Kutu MA 70M 8 5 Opsiyonel modem veya network kartý 7 normal+1 misafir 7 normal+1 misafir asýl + yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + MA 70P 8 5 asýl + yedek Contact ID / DTMF 3+1/3+/+1/ + MA 708M normal+1 misafir asýl + yedek Contact ID / SIA MA 708P Modem standart, opsiyonel network kartý 11 normal+1 misafir Zaman, bölge, keypad, iþlem tipi asýl + yedek Contact ID / SIA MA 71M normal + 1 misafir asýl + yedek Contact ID / SIA 038 Merkez:

5 CCTV Sistemleri EK 518 ALARM KEYPAD STANDART 3 USD 8 USD 59 USD 88 USD MK 718 ALARM KEYPAD LED MK 71 ALARM KEYPAD LED MK 731 ALARM KEYPAD LCD Model EK 518 MK 718 MK 71 MK 731 Desteklediði zon sayýsý x1 karekter aydýnlatmalý LCD 7 Segment LED ekran Her zon için ayrý LED ler Aydýnlatmalý slilkon tuþ takýmý Yumuþak yanýp sönen aydýnlatma Partitionlar için ýþýklý hýzlý eriþim tuþlarý Dahili buzzer Zonda hareket olduðunda otomatik aydýnlatma Sadece 1. zon Çan özelliði (Chime) Panik, yangýn ve tehdit tuþlarý Enerji tasaruf modu Menüler ile kolay programlama Çoklu dil desteði Takvim, termometre Yanlýþ þifre girildiðinde kilitleme Olay hafýzasý okuma Zonlara isim verme Merkez:

6 CCTV Sistemleri TPL-NET NETWORK MODÜLÜ 99 USD Alarm Panellerine VAPMAN yazýlýmý ile network, internet ve intranet üzerinden PC ile baðlanmayý ve kontrol edebilmeyi saðlar. Panel ayarlarýný görme ve deðiþtirme Ayrýntýlý olay hafýzasýný inceleme Zon ve PGM durumlarýný görme, kurma ve çözme VAPMAN ALARM KONTROL YAZILIMI ÜCRETSÝZ Vionty alarm panellerinin PC ile kontrolünü saðlar. Panelin tüm özelliklerine kumanda edilebilir. Modem veya network kartý bulunan panelleri uzaktan, VPL-3 veya VPL-USB kartý olan panelleri yakýndan kontrol (upload - download) edebilir. Program saklama, kopyalama. VPL-3 PC LÝNK MODÜLÜ 0 USD Alarm panellerinin PC üzerinden kontrol edilmesini ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlamak üzere RS3 portu kullanýlarak PC ile panel baðlantýsýný saðlayan ara birim kartýdýr. MA 708 üzerinde standart modem bulunduðundan bu ürünler için gerekmez. VPL-USB PC USB BAÐLANTI MODÜLÜ 5 USD Panellerin PC üzerinden kontrol edilmesi ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlamak üzere USB portukullanýlarak PC ile panel baðlantýsýný saðlayan arabirim kartýdýr. Windows000 ve üzeri programlarda kullanýlýr. VAG-0 ZON GENÝÞLETME MODÜLÜ Alarm panellerine zon ilave etmeyi saðlayan arabirim kartýdýr. NC, NO Tek hat sonu dirençli, çift hat sonu dirençli, hat sonu dirençsiz. VAV-10 SES KAYIT MODÜLÜ Telefon ile aramalarda 0sn lik mesaj kayýt süresi saðlayan arabirim kartýdýr. 0 USD 0 USD TRM-90 ÇIKIÞLI PGM RÖLE MODÜLÜ 0 USD MA serisi paneller ile kullanýlýr. PGM çýkýþ sayýsýný 'e yükseltir. Böylece bu panellerin otomasyon amaçlý kullaným alanýný geniþletir. Çýkýþlarla, zonlarla, alarmlarla, zamanla, kýsa mesajla, keypadle veya telefon ile uzaktan kumanda edilebilir. Ýki adet kullanýlarak 8 adet PGM elde edilebilir. TPL-MDM MODEM MODÜLÜ 78 USD Panellerin( EA-508 ve MA-70) telefon hatlarýný kullanarak PC üzerinden kontrol edilmesi ve olay hafýzasýnýn incelenmesini saðlayan ara birim kartý. 00 Merkez:

7 ATR- KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ VE UZAKTAN KUMANDA KÝTÝ 10 USD 33 MHz, yüksek alýþ hassasiyeti 7 adet kablosuz cihaz tanýtýlabilir. (Bunlardan en fazla ü dedektör olabilir) Kullanýlan panele adet ilave kablosuz zon saðlar. Bir adet ARC 88 uzaktan kumanda, anten ve anten kablosu ile birlikte. CCTV Sistemleri ARC-8 30 USD KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA 33 MHz Tam kurma, kýsmi kurma, çözme ve panik butonlarý Anahtarlýk þeklinde tasarým Uzun ömürlü 1V pil Her seferinde gönderilen kodun deðiþtirildiði, güvenli kodlama sistemi ATW-1 ER KABLOSUZ PÝR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düsük akým sarfiyatý. Uzun pil ömrü. Supervisory (denetleme) sinyali, Kapak açýlmasý ve sökülmeye karþý sabotaj sistemi Ýptal edilebilir LED. Sýcaklýk kompanzasyonu 1 veya 3 olarak seçilebilir pulse ayarý Test modu Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi. Pil dahil. (CR13) ATW-11 KABLOSUZ MANYETIK KONTAK 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düþük akým sarfiyatý, uzun pil ömrü Supervisory (denetleme) sinyali 15mm ye kadar algýlama mesafesi Kablolu zon baðlantýsý Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi Pil dahil (CR13) 70 USD 5 USD ATW-1 GENEL AMAÇLÝ KABLOSUZ VERICI Herhangi bir kablolu dedektörü kablosuz olarak sisteme ilave etmek için kullanýlýr. 33 MHz, yüksek verici gücü Son derece düþük akým sarfiyatý, uzun pil ömrü. Supervisory (denetleme) sinyali Kapak açýlmasý ve sökülmeye karsý sabotaj sistemi Pil dahil (CR13) 58 USD Merkez:

8 CCTV Sistemleri ATP-55 PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (1//3/ olarak seçilebilir) (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Entegre onboard EOL Jumper Seçimi Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun Çift Element 1V Algýlama Mesafesi Alarm Çýkýþý N.C Aktivasyon Led'i pasif edilebilir. 1VDC, 0mA 1 USD ATP-50N DÝJÝTAL PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Mikro Ýþlemci Kontrollü Sayýsal Sinyal Ýþleme Hassasiyet Ayarý (Trimpot ile) Infrared Sensör'lü Dijital, Dual Element Algýlama Mesafesi Alarm Çýkýþý N.C, 0.A Maximum RFI Korumasý Ortalama 0V/m Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 1VDC, 0mA ATP-50P HAYVAN ALGILAMAYAN PET TÝPÝ PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Hayvan algýlamama özelliði için ayaksýz Kullanýmý tavsiye edilir Hayvan algýlamama seviyesi: 18kg ve 0cm'e kadar Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Algýlama Mesafesi Infrared Sensör Dört Elementli, Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 0 ma, 1VDC ATP-50LR UZUN MESAFE PIR DEDEKTÖR (Ayak Hariç) Algýlama Mesafesi; Yanlýþ Alarmý Önlemek Ýçin Seçilebilir Darbe Sayým Özelliði (PULSE) Tamper Alarm Çýkýþý Mikro Ýþlemci Kontrollü Sayýsal Sinyal Ýþleme özelliði Hassasiyet Ayarý (Trimpot ile) Infrared Sensör Dijital Dual Element RFI Korumasý; Ortalama 0V/m (10MHz - GHz) Tavan, Duvar ve Köþe Montajýna Uygun 1VDC, 0mA ATP-570 PIR + MÝKRODALGA DEDEKTÖR (Ayak Hariç) ANTI-MASKING 90 10m algýlama bölgesi Trimpotla ayarlanabilen PIR ve MW (mikrodalga) hassasiyeti türlü çalýþma tipi: yalnýz PIR, yalnýz MW, PIR ve PW, PIR veya MW Tamper, iptal edilebilir. ATP-105 PIR DEDEKTÖR AYAÐI Tüm ATP serisi pýr dedektörlerle uygundur. Tavan veya Duvar montaja uygun. LED, Algýlama durumuna göre farklý renkte yanan LED NC veya NO olarak seçilebilen çýkýþ þekli.,1m montak yüksekliði 1VDC, 30Ma 0 USD 5 USD 3 USD USD USD 0 Merkez:

9 LH-931C HARÝCÝ DUAL TEKNOLOJÝ PIR+MÝKRODALGA DEDEKTÖR (Ayak Hariç) MCU Ýþlemci Algýlama Mesafesi; 1m, 110 Çift düþük seviye gürültülü proelektrik infrared sensör Alarm Sonrasý Otomatik Resetleme Anten Tipi; Gaas FET Dielectric Oscillator Yoluyla Yüzey formüllü Mikrodalga Anten Mikrodalga Frekans 10,55 GHz Kendini Kontrol Etme Süresi 0sn HO-01G HARÝCÝ PIR DEDEKTÖR MONTAJ AYAÐI 3,5 USD LH-93IC Harici Tip PIR Dedektö için duvar montaj ayaðý Plastik beyaz gövde 30 dönüþ açýsý ATP-0 TAVAN TÝPÝ 30 PIR DEDEKTÖR Isýya dayanýklý ABS gövde Düþük yanlýþ alarm riski Yüksek EMI RFI baðýþýklýðý NC/NO 3.mt. yükseklikte mt. Çapýnda alanda 30 etkili Tamper switch GB1008, UL39 9-1V.DC ile çalýþýr 80 USD 18 USD CCTV Sistemleri MK-303 ALARM ÝÇÝN METAL KUTU EA-500 Serisi ve MA-70 kontrol panelleri için 30cm(H) x 1 cm(w) x 8 cm(d) (Küçük boy) MK-30 ALARM ÝÇÝN METAL KUTU USD 31 USD MA-708 ve MA-71 paneller için 30cm(H) x 30 cm(w) x 8 cm(d). (Büyük boy) TS-0 TAMPER SWITCH USD Alarm panelleri için opsiyonel tamper switch. TR-101 TRAFO VIONTY Alarm Panelleri icin transformator. 17 USD Merkez:

10 CCTV Sistemleri ATS-33 LÝMÝT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ Ortam sýcaklýðýnýn sabit kalmasý gereken; soðukhava depolarý, ecza depolarý, market reonlarý, yiyecek içecek depolarý, bilgiiþlem odalarý v.b. yerler için idealdir. Sýcaklýk Alarm Detektörü, Ergonomik yapýsý ve Solid-State Termometresiyle hassas sýcaklýk deðerlerinde çalýþmaya uygundur. Ayarlanabilir çalýþma deðerleri ve küçük yapýsý sayesinde deðiþik ortam koþullarýna kolayca adapte edilebilir. Alarm panellerinde, ek zone olarak baðlanabilir. Her marka alarm kontrol paneli ile uyumlu çalýþýr 3 farklý modda çalýþýr Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerin üstüne çýktýðý durumda Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerin altýna indiði durumda Ortam sýcaklýðý tanýmlanan deðerinhem üstüne çýktýðý hem altýna indiði durumda Sýcaklýk deðeri -3 C ile +3 C arasýnda 1 C / C / C / 8 C / 1 C artýþla ayarlanabilir Solid-State Röle kontaklarý sayesinde güvenlik sistemlerinde kullanýlan EN standartlarýna uygundur. EMI ve RFI korumalarý mevcuttur. Aktivasyon LED i Ebat: 108x3x50 mm Çalýþma voltajý:9-1 VDC 59 USD TFD-150 TELLÝ OPTÝK DUMAN + MULTÝSENSÖR Yangýn veya hýrsýz alarm panelleri için DC 1/V Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) 8 USD TFD-130 TELLÝ OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ telli kuru kontak röle çýkýþý 1/V DC NC/NO seçilebilir röle çýkýþý Alarm akýmý max. 0 ma Algýlama alaný: 0m (m yükseklikten) USD 0 Merkez:

11 TF-510 OPTÝK DUMAN+ISI DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil) 3 USD Resetleme voltajý 1V'dan az Resetleme süresi 1 sn'den az Alarm göstergesi devamlý yanan kýrmýzý ýþýk Besleme Gerilimi 1 / VDC Stand by Akým 70 µa (maximum), Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) CCTV Sistemleri TF-00 OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ (Taban Dahil) Dual LED Yüksek kararlýlýk ve düþük güç tüketimi Yüksek EMI baðýþýklýðý Tamper switch kablo, 1-35V.DC ile çalýþýr Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) LH-8G KARBON MONOKSÝT DEDEKTÖRÜ (Flaþörlü ve sirenli) Sesli ve Flash Alarm Sinyali Dahili 70dB siren, 1V DC, Alarm Akýmý 10mA, USD 3 USD LH-903 DOÐALGAZ DEDEKTÖRÜ (Flaþörlü ve sirenli) MCU Ýþlemcili Tavan montaj Dahili flaþör ve siren Otomatik RESET Doðalgaz ve LPG algýlar 70dB 1V.DC ile çalýþýr Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) LH-809 PÝLLÝ OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ Yüksek kararlýlýk ve düþük güç tüketimi Alarm anýnda 85dBsesli ve ýþýklý uyarý mt. Yüksekliðinde 0m alanda etkili Anti-beyaz ýþýk ve anti-elektromanyetik karýþma Otomatik RESET 9V.Pil ya da 10-3V.DC ile çalýþýr 3 USD 17 USD LH-501 CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ Algýlama Alaný 5-9m Hassasiyet ayarlanabilir Alarm Anýnda Otomatik Kilitlenme özelliði 9~1V DC, Alarm Akýmý 5mA den daha az, N.C. 3 USD Merkez:

12 CCTV Sistemleri LRP100QS HARÝCÝ 100 MT. PIR DEDEKTÖR çevre güvenlik algýlama sistemleri 100 mt. x 3 mt. algýlama mesafesi IP5 koruma sýnýfý,metal, dayanýklý gövde yapýsý Çift iþlemcili 0 zone, 5 quad algýlama alaný x NC/NO seçilebilir role çýkýþý Dahili duvar montaj ayaðý -0 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-1VDC veya -VAC besleme SIP-010/5 HARÝCÝ 0 MT. INTELLIGENT PIR DEDEKTÖR Akýllý algýlama sistemi ile çevredeki ýsý ve ýþýk durumuna göre otomatik hassasiyet ayarý yapabilme imkaný 0 mt x 10 mt. algýlama mesafesi Vandalproof ve IP5 koruma sýnýfý Yakýn/uzak alanlar için baðýmsýz hassasiyet seçici NC/NO seçilebilir alarm çýkýþý Ayarlanabilir alarm zaman aralýðý (15/30/0sn. veya kapalý) Dahili duvar montaj ayaðý -5 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-1VDC veya -VAC besleme 1.8 OPM-300 HARÝCÝ 30 MT. PIR+MICRODALGA DEDEKTÖR RN/ HARÝCÝ 75 MT. 150 MT. AKTIF BEAM BARÝYER Yanlýþ ve kayýp alarmý engelleyen Mikrodalga algýlama mesafesi ayarlama teknolojisi Küçük hayvan Eliminasyonu özelliði ile dedektör hareket eden objenin hacmini ayýrt edebilir. 30 mt x 0 mt. algýlama mesafesi NC/NO seçilebilir alarm çýkýþý IP55 koruma sýnýfý Dahili duvar montaj ayaðý -5 C - +0 C çalýþma sýcaklýðý 11-VDC.9 Her alýcý ve verici de adet beam (ýþýn). Çapraz baðlantý ile toplamda 1 adet beam oluþturabilme Harici 75 mt -150 mt. algýlama mesafesi Sis algýlama modulu Alýcý Verici için Optik hizalama kiti ile kolay montaj imkaný Dahili ýsýtýcý, termostat Tamper switch ve baðlantý kiti dahil VDC Kule tipi montaj standlarý ( RNT175 / RNW175 ) fiyata dahil deðildir. RNW mt boyunda duvar montaj tek yüzeyli kule tipi stand RNPK RNW 175 için direk montaj aparatý RNT mt zemin montaj boyunda çift yüzeyli kule tipi stand RNBB RNT175 için montaj ayaðý RNTT RNT175 için týrmanma alarmý veren üst tamper RNTFAN RNT175 için soðutucu fan REDWALL Markasýnýn geniþ ürün portföyü bulunmaktadýr. Projenizde ihtiyacýnýz olan ancak listemizde bulamadýðýnýz ürünler için lütfen bayi temsilcinizle irtibata geçiniz. 0 Merkez:

13 TD-10 PARA TUZAÐI 3 USD CCTV Sistemleri AB-01 AYAK BUTONU 0 USD EB-03 PARMAK ÝZLÝ ALARM PANÝK BUTONU TP-0 ALARM BUTONU 19 USD 5 USD TM-03B DAHÝLÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm TM-03E DAHÝLÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm, TM-03O GÖMME TÝP MANYETÝK KONTAK Beyaz Plastik Muhafaza N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 15mm-5mm, TM-03D HARÝCÝ TÝP MANYETÝK KONTAK Metal Gövde N/C, N/O kontak Algýlama Mesafesi 35mm-80mm, 3,5 USD 3,5 USD 3,5 USD 18 USD Merkez:

14 CCTV Sistemleri TBS-10 IÞINLI PENCERE TÝPÝ ÝNCE BARÝYER 10 mt harici, 0 mt dahili kullanýlabilir Yanyana ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý 30V AC/DC, 0.5A max NC tamper çýkýþý V DC, 0.5A max 1 V DC, 15W 7cm (H) 10 USD TBS-0 IÞINLI PENCERE TÝPÝ ÝNCE BARÝYER 0 mt harici, mt dahili kullanýlabilir Yanyana ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý 30V AC/DC, 0.5A max NC tamper çýkýþý VDC, 0.5A max 117cm (H) TBS-30 IÞINLI AKTÝF INFRARED BARÝYER Dahili veya harici kullanýlabilir 30 metre harici, 0 metre dahili algýlama mesafesi Optik kýlavuz ve voltaj ile pozisyon ayarý ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çýkýþý (30V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) NC tamper çýkýþý. VDC - 0.5A 13.8 ~ 0 VDC. 17cm (H) TBS-75 3 IÞINLI (Frekans Seçilebilir) AKTÝF INFRARED BARÝYER Dahili veya harici kullanýlabilir 75 metre harici, 5 metre dahili algýlama mesafesi Optik kýlavuz ve voltaj ile pozisyon ayarý 3 ýþýnýn ayný anda kesilmesi ile alarm verme ayrý frekans kanalý NO/NC röle çýkýþý (30V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) NC tamper çýkýþý (V /0.5 A max çýkýþý sürebilir) 13.8 ~ 0 VDC. 7cm (H) 1 USD 78 USD 170 USD TBS-BR AYAK TBS-30, TBS-75 ÝÇÝN MONTAJ AYAÐI 1 USD ABT-ABE ISITICI TBS-BR, TBS-30, TBS-75 ÝÇÝN ISITICI 3 USD 08 Merkez:

15 VAS-70WR HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) 118 db Ses Gücü Hýzlý - Yavaþ Çalýþma 3 veya 15dk. Otomatik Susma Süresi SAB (50 ma) veya SCB (5mA) Çalýþabilme LED'li Flaþör (100mA) Hem negatif hem pozitif tetiklemeye uygun Sabotaj Anahtarý Beyaz ABS Gövde Kýrmýzý Pencere Metal Koruma Otomatik Sabotaj Alarmý Alarmda 50mA Çeker USD CCTV Sistemleri VAS-70WB HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) 118 db Ses Gücü Hýzlý - Yavaþ Çalýþma 3 veya 15dk. Otomatik Susma Süresi SAB (50 ma) veya SCB (5mA) Çalýþabilme LED'li Flaþör (100mA) Hem negatif hem pozitif tetiklemeye uygun Sabotaj Anahtarý Beyaz ABS Gövde Mavi Pencere Metal Koruma Otomatik Sabotaj Alarmý Alarmda 50mA Çeker USD VAS-70A HARÝCÝ SÝREN (v/300mah Þarjlý Pil Dahil) Ledli yürüyen ýþýk, LED li flaþör Ayara gerek olmayan otomatik tetik algýlama sistemi Enerji kesilmesi ile sabotajý ayýrt edebilen sistem 118 db Ses Gücü, Deðiþik Siren Sesi Seçeneði farklý ton seçeneði, Ayarlanabilir Otomatik Susma Süresi SAB(300mA) veya SCB(5mA) çalýþabilme Mavi pencereli VAS-103 DAHÝLÝ SÝREN Sabotaj Anahtarlý 108dB Maksimum Frekans tonu: 3.8Khz. 50mA. güç tüketimi Kýrmýzý pencereli 1V.DC ile çalýþýr USD 11 USD VAS-701 HARÝCÝ DUMMY (Sahte) SÝREN USD LED parlak yürüyen ýþýðýyla görünüþte orjinalinden ayýrt edilemez. Caydýrýcýlýðý artýrmak amacýyla. siren olarak kullanýlýr. Firma reklamýnýz için geniþ yüzey montajý. VAS-700 HARÝCÝ DUMMY (Sahte) SÝREN LED ve devre YOKTUR. Boþ kutu siren Caydýrýcýlýðý artýrmak amacýyla. siren olarak kullanýlýr. Firma reklamýnýz için geniþ yüzey montajý. 1 USD Merkez:

16 CCTV Sistemleri AVITEC AZP-11 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 8 USD Alarm ve Access Kontrol Sistemlerinde ilave güç gerekmesi hallerinde kullanýlýr 0V AC giriþ / 1V DC çýkýþ. 5W Akým sýnýrlamalý akü þarjý, kýsa devre korumasý, 7. Ah.lik akü ile saat, 300mA akým verebilir, kullaným alanlarý Alarm panellerinde takviye güç kaynaðý olarak Access kontrol sistemlerinde ana enerji kaynaðý veya takviye olarak Kablosuz alarm sistemleri standart siren beslemelerinde Kamera beslemelerinde 1VDC, 300mA akým gerektiren her yerde 7Ah Akü ile kullanýlýr. AVITEC AZP-101 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 1V, 1A, Anahtarlamalý (SMPS) Metal kutu/plastik kutu, trafo dahil, AKU HARÝÇ 90 USD AVITEC AZP-10 KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI (Akü Hariç) 1 V, Amper anahtarlamalý (SMPS) Güç Kaynaðý Metal / Plastik kutu Trafo dahil Akü hariç Alarm ve Access sistemlerinde ilave güç kaynaðý gereken yerlerde kullanýlabilir. AKÜ 1V, 7AH 1V, 7Ah, Kuru Tip Bakýmsýz Akü. 100 USD 5 USD SORUNUZ ALARM KABLOSU X 0. Alarm Kablosu ALARM KABLOSU X 0. Alarm Kablosu SORUNUZ 050 Merkez:

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı

KABLOLU ALARM PANELLERİ

KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. VAP-304PT 12V 7Ah Akü Hariçtir.

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ - ALARM SİSTEMİ ALARM SETLERİ ES-401P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETĠ EA-504P Panel + EK-518 Keypad + 1 ADET PIR (AYAK DAHĠL) + VAS-700P SERĠSĠ PLASTĠK KORUMALI HARĠCĠ SĠREN. 184 $ ES-401M ES-704P 4+4 ZONLU

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz.

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz. Günümüz işhayatında başarılı olmanın şartları; hızlı, etkin ve verimli çalışmaktır. Bilgi Elektronik olarak organizasyonumuzu iş hayatının bu beklentilerine yanıt vermenizde size katkı yapmak amacıyla

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

HAİKON CCTV SETİ SABİT KAMERALAR IR KAMERALAR

HAİKON CCTV SETİ SABİT KAMERALAR IR KAMERALAR CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI HAİKON CCTV SETİ HAIKON DS-J142I 1 ADET DS-7204HVI-ST/SN 4 KANAL 100 FPS DVR 2 ADET DS-2CC5132P-IRP

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller...1

ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller...1 ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller.....1. Kablosuz Güvenlik Sistemleri. SP & MG Serisi Kablolu Keypadler....2 MG Serisi Kablosuz

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

CCTV ÇÖZÜMLERİ. ALARM ÇÖZÜMLERİ. GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ ÇÖZÜMLERİ

CCTV ÇÖZÜMLERİ. ALARM ÇÖZÜMLERİ. GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ ÇÖZÜMLERİ ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller.....1 Kablosuz Güvenlik Sistemleri. SP & MG Serisi Kablolu Keypadler....2 MG Serisi Kablosuz

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020 OKIDA İlave Kumanda TD 200 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir.

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI

ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI ALARM PANELLERİ, KEYPAD ve OTOMASYON KARTI 6.7.2015 KSENİA LARES 16 KSI1000016.300 ALARM PANEL KARTI Max. 16 Giriş, Board Üzerinde Programlanabilir Zone Sayısı 6+4, 8 Partition Lares 16 Yapılabilir, 16

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

JABLOTRON 100 Sistem. Ürün Kataloğu. Devrimsel nitelikte bir alarm sistemi

JABLOTRON 100 Sistem. Ürün Kataloğu. Devrimsel nitelikte bir alarm sistemi JABLOTRON 100 Sistem Ürün Kataloğu Devrimsel nitelikte bir alarm sistemi İÇİNDEKİLER KONTROL PANELLERİ VE HABERLEŞME MODÜLLERİ 4 BUS ADRESLİ KABLOLU CİHAZLAR Keypad ve Kontrol Modülleri Dedektörler BUS

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ KABLOSUZ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ ÇATINIZIN ALTINDA BİR 21. YÜZYIL İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM ü Kolay kurulum, mobilya ve dekorasyonla modern uyum ü Güvenilir ve kolay kullanım ü 3 yıl (yaklaşık) pil ömrü 50 dedektöre

Detaylı

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr

ALARM SİSTEMLERİ. www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr ALARM SİSTEMLERİ 18 www.ipgroup.com.tr info@ipgroup.com.tr Alarm Sistemleri IP-CRW001 8 Bölge kablolu veya 8 bölge kablosuz alarm kontrol paneli Toplam 100 adete kadar kullanıcı kapasitesi 8 adete kadar

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI VE MONTAJI 523EO0462 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

CED-5020 1/3" DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED

CED-5020 1/3 DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED CEB-1000 1/3" Sony Renkli CCD 480TVL, Day/Night OSD Menü CEB-1010 1/3" Sony Renkli CCD 600TVL, Day/Night OSD Menü CEB-2000 1/3" Renkli Süper Hassas CCD 520TVL, Day/Night BACK LIGHT COMPENSATION 480 TV-LINE

Detaylı