Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

2 ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX (8x2) Zon, Hybrid Yeni 56 Zon desteði MATRIX (4x2) Zon, Hybrid 16 (8x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX Zone artýrým kartlarý ile max. 64 zona artýrýlabilir. MXRIX8DW ile kablosuz algýlama elemanlarýný destekler 16 (8x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX Zone artýrým kartlarý ile max. 64 zona artýrýlabilir. MXRIX8DW ile kablosuz algýlama elemanlarýný destekler 16 (8x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX Zone artýrým kartlarý ile max. 56 zona artýrýlabilir. MXRIX8DW ile kablosuz algýlama elemanlarýný destekler Diðer Ortak Özellikler: MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir) MX-LCD LCD tuþ takýmý desteði (Opsiyonel) 4 farklý partisyon, 4 farklý account tanýmlanabilir. Her partisyon için 4 farklý kurulum konumu (A,B,C,D) 32 farklý kullanýcý kodu 300 Gerçek Zamanlý Olay Hafýzasý 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) Contact ID, hýzlý format desteði 4 partition için merkez telefonu tanýmlayabilme Ayný anda MX VOICE, MX-IX16 ve 6 farklý cihaz baðlantý imkaný Max. 2 adet MX-RIX8DW wireless zon artýrým kartý ile 16 tam programlanabilir kablosuz zon MX-PROX kart okuyucu ilave edilerek proximity kart ve proximity tag ile kurma çözme iþlemi yapýlabilir. PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil MATRIX Zon 8 tam programlanabilir on board zon 7 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) MX-IX16 modulü ile 16 zona artýrýlabilir Diðer Ortak Özellikler: MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir.) 4 farklý kurulum konumu ( A,B,C,D ) 15 farklý kullanýcý kodu 2 farklý merkez numarasý 1 VOICE modül numarasý girebilme 500 gerçek zamanlý olay hafýzasý Tuþ Takýmlarý (Keypadler) MATRIX 6 6 Zon 6 tam programlanabilir on board zon 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) Tüm MATRIX panellerle Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý Türkçe (MXUDL-TR) MX-ICON, Ýkon LCD tuþ takýmý Contact ID format desteði 2 farklý merkez ve 1 ses modülü numarasý tanýmlayabilme MX-VOICE ses modülü uyumlu PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil Ücretsiz Yeni MX-FLUSHMOUNT Sýva altý, Metal, TÜRKÇE LCD Ekranlý Tuþ takýmý Matrix paneller için metal, gömme tip, LCD tuþ takýmý Matrix hariç diðer tüm panellerle kullanýlabilir 32 karakterli TÜRKÇE LCD ekran Yangýn, saðlýk ve panik alarmý için özel buton Zon Artýrým Modülleri ) )) MX-RIX8DW 8 Zonlu Kablosuz Geniþleme Modülü (424, 832, 832+ ile uyumlu) MX-LCD TÜRKÇE LCD Ekranlý Tuþ takýmý Matrix paneller için LCD tuþ takýmý Matrix hariç diðer tüm panellerle kullanýlabilir 32 karakterli TÜRKÇE LCD ekran Yangýn, saðlýk ve panik alarmý için özel buton MX-RIX Geniþleme Modülü (BUS giriþinden (Keypad giriþi) kablo ile ) MX-ICON Ýkon LCD Ekranlý Tuþ takýmý Matrix Paneller Ýçin Ýkon LCD Tuþ takýmý Matrix panelleri kullanma ve programlama 8 ayrý durum grafik ikonu Yangýn, saðlýk ve panik alarmý için özel buton MX-IX16 On Board Geniþleme Modülü ( Kontrol paneli üzerine takýlarak ) 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Ýleri sinyal karýþýklýðý algýlama 13 programlama butonu ve15 programlama LED i 8 zon 32 uzaktan kumanda tanýmlayabilme Bir panelde ayný anda max. 2 adet kullanýlabilir (8X2) 16 double zon(424, 832, 832+ ile uyumlu) Hýzlý Yavaþ tip zon ayarlama Sabotajlý polymer muhafaza kutusu dahil Her sisteme 2 adet baðlýyabilme (8X2) 16 double zon(816, 424, 832, 832+ ile uyumlu) Güç kaynaðý ve veri baðlantýsý kablo gerektirmez (direk bord baðlantýsý) Her sisteme 1 adet baðlayabilme

3 IP/GPRS KOMUNÝKATÖRLÜ ALARM SÝSTEMLERÝ IP/GPRS Komunikatörlü Paneller PCX-256 IP/GPRS Komunikatörlü 14 adet ana partisyon ve kurulum(arm) modlarý 29 adet Prox okuyucu alt partisyonlarý 8 adet(256'ya çýkartýlabilir) tam programlanabilir giriþ 200 adet programlanabilir çýkýþ 500 adet kullanýcý kodu / 20 adet zorlama kodu 2500 olay kapasiteli hafýza Contact ID, Fast format, SIA format Level 1 protokol PCXUDL yazýlýmý ile uzaktan kurma, çözme PCXUDL yazýlýmý ile Upload/Download imkaný 30 farklý cihaz baðlama imkaný PCX-LCD ile uyumlu Telefon, TCP/IP, GPRS hattý üzerinden haberleþme SMS ile olay bildirimi PCX-LCD PCX-RIX8 PCX-ROX16R PCX paneller için dahili kart okuyuculu LCD tuþ takýmý 32 karakterli LCD ekran Yangýn, saðlýk ve panik alarmý için özel buton PCX paneller için 4PGM ve 8 giriþ eklenti modülü PCX paneller için 16 adet 3A röle çýkýþ modülü Çýkýþlarý birbirinden baðýmsýz programlayabilme özelliði T. Switch+polikarbon kutu PCX-Digi Modem Kart MSX-IP MODULE MSX-GPRS MODULE PCX paneller için Telefon hattý komunikatör modülü Zon artýrým kartý MSX-162IP / MSX-280IP PCX paneller için IP komunikatör modülü Zon artýrým kartý PCX paneller için GPRS komunikatör modülü IPCOM + Sim Kart Ethernet GSM/GPRS - TCP/IP Anten dahil Ýzleme Merkezi Kurulumu Kolay - Kurulum bölgesinde herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur. - Varolan alarm kontrol paneline takýlýr. - Evrensel baðlantýlýdýr. Güvenli - Çift hatlý hizmet; Geniþ band ve GPRS - Grade 4 iletiþim uyumlu - Ýki hat üzerinde de tam denetim 7/24 Güvenli Ýzleme - Gaz Algýlama - Karbon Monoxit Algýlama - Su Baskýný Algýlama - Diðer Gelecektede Korur - IP teknolojilerindeki geliþmelere ayak uyduracak þekilde tasarlanmýþtýr. IP Tabanlý Ýletiþim Panelleri PX200A EX200A Alarm Ýletiþim Kontrol Paneli Alarm Ýletiþim Kontrol Paneli Sim Kart + GSM/GPRS - TCP/IP Ýzleme Merkezi Anten dahil Alarm paneli ile izleme merkezi arasýnda GPRS üzerinden real time, kesintisiz ve düþük iþletim maliyetli iletiþim saðlar. TCP/IP Ýzleme Merkezi Alarm paneli ile izleme merkezi arasýnda, internet veya network hattý üzerinden real time, kesintisiz ve hiçbir iþletim maliyeti oluþturmadan iletiþim saðlar. Bilinen tüm alarm panelleri ile uyumlu 8 zon 2 partisyon (bölge) Telefon sabotaj takibi Elektrik sabotaj takibi Sunucu tabanlý uzak zon kontrolü Clip özelliði (test amaçlý) PC üzerinden RS232 ile programlanabilme DTMF alýcý 2 GSM numarasýna SMS ile alarm bildirme GPRS (UDP, TCP/IP) üzerinden gerçek zamanlý (Real Time) alarm iletiþimi SMS ile gerçek zamanlý (Real Time) alarm iletiþimi Contact ID, Ademco Express vb. destekli alarm panellerinin alarm takip merkezleri ile GPRS (UDP, TCP/IP) üzerinden gerçek zamanlý (Real Time) sinyal iletiþimi saðlar Bilinen tüm alarm panelleri ile uyumlu 8 zon 2 partisyon (bölge) Telefon hattý izleme Þebeke elektriði izleme Sunucu tabanlý uzak zon kontrolü PC ile RS232 programlanabilme DTMF alýcý Ethernet (UDP, TCP/IP) Gerçek zamanlý (Real Time) veri aktarýmý Statik ve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

4 DEDEKTÖRLER Tüm Pyronix Dedektörlerde Ayarlanabilir Hassasiyet Otomatik Sýcaklýk Dengeleyici Seçilebilir Hat Sonu Direnç Ayarý 5 Yýl GARANTÝ PIR Dedektörler KX15DTAM Anti-Maskeleme Pýr+Mikrodalga Dedektör Patentli anti-maskeleme algýlamasý Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný 0-1m ayarlanabilir Maskeleme Algýlamasý Aktif kendi kendini test özelliði Seçilebilir Maskeleme Güvenlik Modu 30m Asferik Lens Hediye BLUEWAVE TEKNOLOJÝSÝ Dedektörlerde mavi led kullanýlmýþtýr KX15DT Kombine Pýr + Mikrodalga Dedektör + Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýlý üçlü LED uyarýsý Ve / Veya teknolojisi X-Bandý DRO bazlý Mikrodalga Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Frekans seçeneði Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýlý üçlü LED uyarýsý Frekans seçeneði X-Bandý DRO bazlý Mikrodalga Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik KX10DP Hayvan Algýlamayan 24 kg ye kadar hayvan algýlamama Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 10 m sabit algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet KX18DC 18 m Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 18 m düþey perde algýlama mesafesi Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet KX18EC 18m Ekonomik Perde Lensli Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) 30m Asferik Lens Hediye Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotajlý switch li ayak (Opsiyonel) 30m Asferik Lens Hediye KX15DQ Quad Element Blue Wave Teknoloji 15 m hacimsel algýlama alaný Seçilebilir hat sonu direnç ayarý Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet Dijital sýcaklýk dengeleyici KX15DD Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet KX15ED Dual Element Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) Dikey perde dedektör Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 18 m dikey perde algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) MAGNUM PI PET Dual Element Hayvan Algýlamayan MAGNUM ULTRA Dual Element 25 kg ye kadar hayvan algýlamama Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Max.15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet + Montaj ayaðý dahil Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Max.15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet + Montaj ayaðý dahil Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik

5 ))))) KABLOSUZ SÝSTEMLER VE AKSESUARLAR Kablosuz Ýletiþim Araçlarý Çift Yönlü Haberleþme Teknolojisi (Bi-directional ) KX12DW Digital Kablosuz PIR Dedektör 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama Blue Wave teknolojisi 12 m hacimsel algýlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Üçlü led göstergesi Kablosuz geniþleme modülü desteði (MX-RIX8DW - max. 2 Adet) UT3DW Kablosuz Manyetik Kontak 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Yan ve ön manyetik kontak baðlayabilme Kablolu kuru kontak giriþi (Sabotajlý) Üçlü led göstergesi Bir manyetik kontak karþýlýðý MX-KF4DW Kablosuz Uzaktan Kumanda 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý 4 butondan 14 farklý fonksiyon programlama Kurma-Çözme teyidi, Ýkili led göstergesi Tuþ kilitleme özelliði Kolay pil deðiþimi Bir sisteme 32 ayrý uzaktan kumanda tanýmlayabilme Aksesuarlar MX-VOICE Telefon Arama Modülü 72 sn Ses Kaydý 1 Genel ve 8 farklý Ses Kaydý 9 Farklý telefon numarasý atayabilme Özel ara kablosu ile baðlantý TD200 Telefon Arama Modülü 8 Telefon arama Elektrik kesintilerinden etkilenmez 12 sn ses kaydý, DTMF Pulse arama seçeneði Telefon Arama Durumlarý 1- Hýrsýzlýk 3- Yangýn 2- Panik 4- Bakým 5- Kur-çözme 7- Onaylý alarm 6- Saðlýk 8- By-pass ))))) ) MX-PROX Proximity Reader MX-PCARD Proximity Kart MX-PTAG Proximity Tag 4 Durum belirtme LED i IPG5 güvenlik sýnýfý 1 Besleme / hata tespit LED i Uyarý ve onay buzzerý 1 x MX-PCARD ve MX-PTAG hediyeli Matrix hariç tüm panellerle uyumlu Panelde kullanýcý kodu gibi davranýr Her kart için ayrý ID Her sisteme en fazla 32 kart atayabilme Panelde kullanýcý kodu gibi davranýr Her tag için ayrý ID Her sisteme en fazla 32 tag atayabilme TRAFO TRAFO KUMANDA Besleme trafosu 50 Watt 17 V Besleme trafosu 35 Watt 17 V Pyronix alarm panellerine zon giriþinden baðlanarak sistem kurma ve çözme iþlemi yapýlabilir. MX-RS232L GPRS-KAB RECIEVER Zon üzerinden kurma çözme için RS232 Kablo Lokal programlama için PC'ye baðlanýr Matrix 6 / 816 / 424 / 832 / 832+ panelleri ile uyumludur EBS modüller için programlama kablosu 12/24 V dual besleme Çift röle çýkýþý Baðlantý modu: NC/NO AKÜ KORUMA DEVRESÝ AKÜ AKÜ Elektrik kesintilerinde sistemde kullanýlan akülerin ömrünü uzatmak için kullanýlýr Panel ve Siren aküsü 7 Ah Panel ve Siren aküsü 1,2 Ah

6 BEAM SENSÖRLER (Ýç ortam / Dýþ ortam) TAKEX fotoelektrik BEAM SENSÖRLER, izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþ, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarý gözetilerek üretilmiþtir. Ýç/dýþ ortamda kullanýma uygundur. Tüm ürünler 5 yýl garantilidir. 5 Yýl GARANTÝ QUAD BEAM (Dörtlü Iþýn) TAKEX fotoelektrik DÖRTLÜ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz dörtlü ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Çift modülasyon frekansý ve aþamalý kilitli devre sistemi on kat maksimum varýþ mesafesi ve yüz kat hassasiyete sahip olan yüksek güçlü ýþýnlar sunmaktadýr. Akýllý, Anti-Crawl Dörtlü Beam PB-IN-100AT Verici içortam: 200 m Alýcý Akýllý Dörtlü Beam dýþortam: 50 m PB-IN-50HF içortam:100 m PB-IN-100HF içortam: 200 m dýþortam: 200 m PB-IN-200HF içortam: 400 m Standart Dörtlü Beam PB-50F PB-100F PB-200F dýþortam: 50 m içortam: 100 m içortam: 200 m dýþortam: 200 m içortam: 400 m Yukarýda belirtilen standart özelliklerin yanýsýra,birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. Dual Yanýt Zamaný Sistemi ile birbirinden baðýmsýz iki ýþýn kesilme süresi ayarlanabilir. TWIN BEAM (Ýkiz Iþýn) Yukarýda belirtilen standart özelliklerin yanýsýra,birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. TAKEX fotoelektrik ÝKÝZ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz ikiz ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Standart Ýkiz Beam PB-100ST içortam: 200 m Akýllý Ýkiz Beam PB-40TE PB-60TE dýþortam: 40 m içortam: 80 m dýþortam: 60 m içortam: 120 m Standart Ýkiz Beam PB-60TK PB-100TK dýþortam: 60 m içortam: 120 m içortam: 200 m Yukarýda belirtilen standart özelliklerin yanýsýra,birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. Fotoelektrik/Mikrodalga Sensörler Mikrodalga Sensör MW-50 Kombine Sensör (Mikrodalga+Beam) COM-IN-50HF Reflektör Beam PR-5B Minyatür Beam PB-10NS PB-10TNS Mikrodalga alanýna giren cisimleri algýlayarak alarm ikazý için çýkýþ vermektedir. Alarm teyidini çift kombinasyon ile kesinleþtirmek amacý ile tasarlanmýþtýr. Kýsa mesafe uygulamalarý(max. 5 m) için Reflektör vericili ýþýn sistemi 10m mesafeyi kapsayan ve dikkat çekmesi istenmeyen uygulamalarda kullanýlmak için tasarlanmýþtýr. Sensörler Sensörler

7 BEAM, PIR, FLAME SENSÖRLER FOTOELEKTRÝK BEAM KULELER 5 Yýl GARANTÝ PT-100 (Boy: 1m) PT-150 (Boy: 1,5m) PT-200 (Boy: 2m) PT-300 (Boy: 3m) PT-SERÝSÝ MB-SERÝSÝ PTW-SERÝSÝ Zemin Üstü Montaj, Çift Yönlü (360 ) Fotoelektrik Beam Sensör Kulesi MB-100 MB-150 MB-200 MB-300 (Boy: 1m) (Boy: 1,5m) (Boy: 2m) (Boy: 3m) Zemin Üstü Montaj, Tek Yönlü (180 ) Fotoelektrik Beam Sensör Kulesi PT-100W PT-150W PT-200W PT-300W (Boy: 1m) (Boy: 1,5m) (Boy: 2m) (Boy: 3m) Duvar Üstü Montaj, Tek Yönlü (180 ) Fotoelektrik Beam Sensör Kulesi 250m kadar ýþýn mesafesiyle, geniþ bir bölgede izinsiz giriþlere karþý güvenlik çözümleri sunar. Farklý boy ve açý seçenekleri yanýsýra çeþitli yüzeylere montaj imkanlarý vardýr. CAV (Boy: 1m)(Boy: CAV-W 58,5cm) Zemin Üstü Montaj, Aydýnlatma Kulesi Duvar Üstü Montaj, Aydýnlatma Kulesi Herhangi bir bahçede izinsiz giriþlere karþý estetik ve tedbiri birleþtirir. Çok ortada olmadan ya da fazla göze çarpmadan bir güvenlik çözümü sunar. Caydýrýcý olmasý yanýsýra aydýnlatma saðlamasý, ürünün bir baþka öne çýkan özelliðidir. DIÞ ORTAM PIR SENSÖRLER Dual Zone PIR MS-12TE Hayvan Algýlamayan 2x Dual Zone PIR MS-12FE Hayvan Algýlamayan Twin Element PIR PA-15WE Geniþ Açý (15m) PA-30NE Uzun Mesafe (30m) Dual Twin Element PIR PIR-30WE Geniþ Açý (15m) PIR-50NE Uzun Mesafe (30m) Dual zone sistemi (Hayvan algýlamayan) özelliði, yanlýþ alarmý azaltýr ve dýþ ortamda daha güvenli bir kullaným saðlar. Ýç ve dýþ ortam yapýsý ile uzun mesafe ya da geniþ açý koruma gerektiren güvenlik uygulamalarýnda kullanýlýr. FLAME (ALEV) SENSÖRLER Alev Algýlama Dedektörü (Pilli) FS-1000E Alev Algýlama Dedektörü FS-2000E Alev Algýlama Dedektörü FS-5000E Ultraviyole ýþýnlarý çabucak algýlar ve alevi yangýna dönüþmeden tespit ederek sesli bir uyarý verir. Ayrýca röle çýkýþlarýna baðlý cihazlarý aktifleþtrir.

8 SÝREN VE ÖZEL AMAÇLI DEDEKTÖRLER Sirenler DELTABELL E Flaþörlü Harici Siren DELTABELL E PLUS Flaþörlü Harici Siren DELTABELL E PLUS modeli aþaðýdaki özellikler yanýsýra, geceleri firma logo ve irtibat numarasýný belirginleþtiren gövde aydýnlatmasý özelliðini destekler Tek piezolu ses gücü Çift piezolu ses gücü 3 farklý sabotaj korumasý 3mm çift kaplamalý ABS muhafaza Kontrollu montaj uygulamasý (mühendislik modu) Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Þarjlý Pil dahil Çalýþma voltajý: 9-16Vdc Ters polarizasyon korumalý Max. Güç Tüketimi: 200 ma Þarjlý Akü: 7.2 Volt 80 mah 2 farklý renkte parlak polikarbon flaþör (kýrmýzý, mavi) Düzgün montaj için dahili su terazisi Ayarlanabilen sabotaj mesafesi ile farklý yüzeylere montaj Ýhtiyaç halinde dýþ kasadan ayrýlabilen modüler iç yapý Alarm anýnda daha güçlü flaþ LED Su bariyeri Dayanýklý polikarbon kapak Güneþ ýþýðýnda sararmayý engelleyen UV filtresi Boyutlarý:290 x 285 x 50 mm Aðýrlýk: 1.05 Kg BELLE (Kablolu/Kablosuz) Flaþörlü Harici Siren Þarjlý Pil dahil Tüm alarm panelleriyle uyumlu DECIBELL Ýki piezo, 118db ses þiddeti 3 farklý sabotaj korumasý Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Ýki yüzeyli 3 mm polikarbon kapak Deðiþik renk kombinasyonlarý Ters polarizasyon korumalý Max. Güç Tüketimi: 150 ma Þarjlý pil: 7.2 Volt 80 mah Boyutlarý: 334 x 235 mm Farklý yönlere montajlanabilir 2 uyarý LED i Alarm anýnda gövde kýsmýnda aktifleþen beyaz flaþör Dayanýklý polikarbon yapý Flaþörlü Harici Siren Kablosuz siren, en yakýn 220 V enerji kaynaðýndan beslenir. Alarm paneli ile arasýnda kablolama gerektirmez. Üniversal yapýda olup tüm alarm sistemleri ile uyumlu çalýþabilir. Dahili Siren Dahili Siren, 6-12V DC 102dB, 15W, 1.2A 2 ses tonu, beyaz, dikdörtgen tip Þarjlý Pil dahil Tüm alarm panelleriyle uyumlu Tek piezolu ses gücü 3 farklý sabotaj korumasý Negatif - Pozitif tetikleme giriþi 3mm çift kaplamalý ABS muhafaza Kontrollu montaj uygulamasý Sabotajý pasifleþtirerek montaj imkaný Çalýþma voltajý: 9-16V DC Ters polarizasyon korumalý Max. Güç Tüketimi: 150 ma Þarjlý pil: 7.2 Volt 80 mah Boyutlarý:180 x 325 mm Aðýrlýk: 1.05 Kg Kýrmýzý renkte parlak polikarbon flaþör Dayanýklý polikarbon yapý Dahili Flaþörlü Siren Flaþörlü Dahili Siren ABS Plastik 105db, 12V DC/1m Özel Tip Dedektörler BG-16DF Cam Kýrýlma Dedektörü Tüm cam tiplerine uyumlu OCTOPUS EP Quad Element 360 Derece Tavan Tipi PB70 Çift Tuþlu Panik Butonu BG TESTER Cam Kýrýlma Simülatörü 16 m çapýnda 360 algýlama alaný Dual teknoloji Mikro iþlemci kontrollü Üçlü LED göstergesi Esnek þatýr frekans algýlama Kilitleme opsiyonu YANGIN DEDEKTÖRLERÝ Ýç kilitlemeli Quad Element Pyro-Elektrik Sensör 12 m çapýnda 360 algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Ayarlanabilir hassasiyet Otomatik sýcaklýk dengeleyici, Sensöre böcek girmesini önleyen yapý Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik yapý Röleli Isý ve Isý Artýþ Dedektörü Röleli Optik Duman Dedektörü Röleli Kombine (Optik+Isý) Dedektör Röleli Gaz Dedektörü Yanlýþ alarmý önlemek amacýyla çift butona basýldýðýnda aktifleþir Çift butonlu ABS yapý Metal, alarm kapatma anahtarý Boyutu: 31mm x 63,5mm x 29mm Baðlantý modu: NC Yetkili Satýcý: Dijital ses kontrolü Esnek öncelikli otomatik ses aktivasyonu Manuel ses aktivitasyonu Her cam dedektörü ile uyumlu çalýþabilme Röleli Su Baskýný Dedektörü Röleli Karbonmonoksit Dedektörü (220V)

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti 2013 ÜRÜN LİSTESİ 2 Değerli Müşterimiz, Yangın güvenlik sektöründeki 20 yıllık tecrübemiz ile sizlere firmamız bünyesinde; TELETEK, POLON ALFA, POLI SERVIS, SIPO TRADING, SOLVAY, ROTAREX, VITKOVICE MILMET

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ FX6000 uygulayıcılar ve bina kullanıcıları tarafından özellikle talep edilen kolay kurulum ve kullanım özellikleri olan ve ayrıca

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Traf ik Sinyalizasyon. Traf ik Sinyalizisyon

Traf ik Sinyalizasyon. Traf ik Sinyalizisyon Elektronik Traf ik Hayattır Traf ik Hayattır Her geçen gün artan yoğunluğu ile iç içe olduğumuz TRAFİK konusunda sürücülerin ve yayaların güvenliği için her türlü ihtiyaca cevap vermek amacıyla faaliyet

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı