fialt ve Enstalasyon Tekni i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fialt ve Enstalasyon Tekni i"

Transkript

1

2

3 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 fiubat Teknik Destek Hatt : 0 77 Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz.

4 Ç NDEK LER >N< Otomatlar ka Otomatlar 0kA Otomatlar ka Otomatlar Otomatik Sigortalar için Yard mc Donan mlar Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Minized Sigortalar Neozed Sigortalar Anahtarlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar Hata Ak m Koruma Anahtarl Otomatlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar için Yard mc Donan mlar Alçak Gerilim Parafudrlar Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri INSTA Kontaktörler INSTA Kontaktörler için Yard mc Kontaklar Mini Kontaktör Haftal k Digital fialt Saati Günlük Mekanik fialt Saati Zaman fialteri (Merdiven Otomat ) Toprakl Priz (Raya Montaja Uygun) flletme Saat Sayac S va Üstü Sigorta lar Trafolar NH B çakl Sigortalar çin Yard mc Donan mlar NH B çakl Sigorta Buflonlor ve Altl klar lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar SITOR H zl Sigorta Buflonlar Diazed Sigortalar SIRIUS Innovation RT2 Serisi Kontaktör ve aks. SIRIUS Innovation RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri SIRIUS Innovation RV2 Aksesuarlar SIRIUS Innovation RU2 Termik Röleler SIRIUS Innovation RB Serisi Elektronik Termik Röleler Kontaktörler (TF ve Sirius Serisi) TG 0 Mini Kontaktör TF2 Serisi Kontaktörler UA70 Mini Termik Röleler Yard mc Kontaktörler (TH2, TH, RH) Yedek Bobinler Yedek Ana Kontaklar Yedek Ana ve Yard mc Kontak Tak mlar Mekaniki Kilitleme Mekanizmas SIRIUS R Kontaktörler ve Aksesuarlar Termik Röleler Elektronik Afl r Ak m Rölesi RB, RB22, RB29 SIRIUS R Termik Röleler lu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar SIRIUS R Motor Koruma fialterleri SIRIUS R Motor Koruma fialterleri Aksesuarlar SIRIUS Bara Sistem Ürünleri RA SIRIUS Kompakt Motor Ç k fllar Simocode PRO ET 0S Motor Starterler ASInterface Sikostart, Softstarter RW0, RW0, Sikostart, Softstarter RW Solid State Röleler VL Kompakt Güç fialterleri Kaçak Ak m Koruma Kombinasyonlar fiebeke Jeneratör Otomatik Transfer Panosu VT Kompakt Güç fialterleri WT Aç k Tip Güç fialterleri WL Aç k Tip Otomatik fialterler NH B çakl Sigortal Yük Kesicileri KA7 Yük Ay r c s KL5 Sigortal Yük Kesicileri Kondansatörler, Deflarj Bobini, Harmonik Reaktörleri SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri Reaktif Güç Rölesi (Prophi), Dinamik Kompanzasyon Ürünleri SENTRON PA0, PA0 Ölçü Aleti SENTRON Power Manager LD Ana fialter Acil Stop fialteri LF0 Serisi Paket fialterler Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda lar SB Komple Start Stop Butonlar, Sinyal Lambalar SB Komple Ifl kl Butonlar SB Komple Özel Butonlar Buton Elemanlar ve Yedekleme leri Metal Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, SB Plastik Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, SB SB2 mm Buton Program SIGUARD Güvenlik Ayak Pedallar, Joystick Kontrol Sinyal Kolonlar Interface Dönüfltürücüler, Sinyal kolonlar D Besleme Güç Kaynaklar Emniyet zolasyon Transformatörleri SIRIUS R Elektronik Zaman Röleleri UG Serisi Kontrol Röleleri PT Termistör Koruma Rölesi S cakl k Denetleme Röleleri SE Nihayet fialterleri Siemens Endüstri Röleleri Klemensler ALPHA Panolar DELTA Anahtar, Priz Serisi Instabus HVA Kontrol Ürün ve Sistemleri 00V Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli t: numaralar indeksi arka sayfadad r. Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.

5 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar Çabuk Karakterli B B B B B B B SQ2YA0 5SQ2YA0 5SQ2YA 5SQ2YA 5SQ2YA 5SQ2YA2 5SQ2YA0 8,90 7,0 7,0 7,0 7,0 9,80, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA70 5SP807 5SP97 5SP927,90,90,90,90,90,90 0,0 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 0,00 2,0 5,90 2,0, 9,00 82,00 89, SP... Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SQ... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ702YA05 5SQ702YA0 5SQ702YA5 5SQ702YA02 5SQ702YA0 5SQ702YA0 5SQ702YA0 5SQ702YA08 5SQ702YA0 5SQ702YA 5SQ702YA 5SQ702YA 5SQ702YA2 5SQ702YA0 5SQ702YA 5SQ702YA 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 2, 2, 2, 2, 2, 2,,90 27,,70 7,0

6 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A ki fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ SP2... Yavafl Karakterli SQ22702YA05 5SQ22702YA0 5SQ22702YA5 5SQ22702YA02 5SQ22702YA0 5SQ22702YA0 5SQ22702YA0 5SQ22702YA08 5SQ22702YA0 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SQ22702YA2 5SQ22702YA0 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SP2807 5SP297 5SP2927,0,0,0,0,0,0 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0, 0,0,70 5,0 87,00 2,00 2,00 Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... Yavafl Karakterli SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA70 5SP807 5SP97 5SP927 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0,70,70,70,70,70,70,0,0 59,90,80 2,80 2,00 2,00 28, SP... 2

7 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SP807 5SP97 5SP927 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 5,90 5,0 7,70 79, 52,00 07,00 29,00 5SQ2 Serisi >N< Otomatlar n k sa devre kesme kapasiteleri EN (IE 0 972) normuna göre endüstriye yönelik kullan mlar için I n (A) I cu (ka) , ,5 OTOMATLARIN D BA LANTISI 5SQ2, 5SX2, 5SL, 5SX ve 5SP serileri Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum D 0 V, iki kutuplu olarak da maksimum D V a kadar D devrede yandaki flemaya göre ba lan larak kullan labilir. D kullan mda manyetik açma de erleri ( I I 5 ), kat artar. plu 2 plu t : D Otomat olarak imal edilmifl olan 5SX5 ve 5SY5 serileri otomatlar n kutup bafl na maksimum D gerilimi ise 2 V tur. 5SX5 ve 5SY5 seriler D 2 Vkutup Otomatlar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

8 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) ka OTOMATLAR 00 V A Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar Yeni Seri (Derinlik 70 mm.) TL 70 mm (Derinlik 55 mm.) TL 5SL... Çabuk Karakterli B B B B B B B SL0 5SL0 5SL 5SL 5SL 5SL2 5SL0,0 9,0 9,0 9,0 9,0, 5,90 5SX 5SX 5SX2 5SX2 5SX2 5SX22 5SX 2,80,00,00,00,00,80 2, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... Yavafl Karakterli SL057 5SL07 5SL57 5SL027 5SL07 5SL07 5SL07 5SL087 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 5SL7,90,90,90,90,90,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 2,00,80 7,80 2,0 5SX57 5SX7 5SX7 5SX27 5SX7 5SX7 5SX7 5SX87 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 5SX27,0,0,0,0,0,0,,,,,,, 22,80 2,00 2, Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SX... Yavafl Karakterli SL7 5SL7 5SL57 5SL57 5SL57 5SL57 5SL527 5SL7 5SL57,0,0,0,0,0,0,00 0, 52,70 5SX07 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0, 5,80 7,0 5SX, 5SL ve 5SP Serisi Otomatlar n K sa Devre Kesme Kapasiteleri Anma Ak m l n (A) EN (IE 0 898) EN (IE 0 972) kutup V A I cn (ka) 2,, kutup 00 V A I cn (ka) kutup V A I cu (ka) 2,, kutup 00 V A I cu (ka) 5SX2, 5SL 5SX 5SP 0,5 0,5 0 0 *l n = A de I cu = ka **l n = 0 ve A de I cu = 0 ka 0 0 0* 5** *** ***l n = 80 ve 00 A de I cu = 5 ka 0* 5** *** ka Otomatlar n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

9 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) ka OTOMATLAR 00 V A Yeni Seri (Derinlik 70 mm.) TL 70 mm (Derinlik 55 mm.) TL ki fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX SL2... Yavafl Karakterli SL57 5SL7 5SL7 5SL27 5SL7 5SL7 5SL7 5SL87 5SL7 5SL27 5SL27 5SL27 5SL27 5SL227 5SL7 5SL07 5SL27,0,0,0,0,0,0 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 5, 9,70,70 8,80 5SX7 5SX27 5SX27 5SX227 5SX27 5SX27 5SX27 5SX287 5SX27 5SX227 5SX227 5SX227 5SX227 5SX2227 5SX27 5SX207 5SX227 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00,80,80,80,80,80,80,80 58,, 82,70 0,90 Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... 5SL... Yavafl Karakterli B B B B B B B SL057 5SL07 5SL57 5SL027 5SL07 5SL07 5SL07 5SL087 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 5SL7,0,0,0,0,0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57, 0,0 82,00 99,90 5SX57 5SX7 5SX7 5SX27 5SX7 5SX7 5SX7 5SX87 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 5SX27 7, 7, 7, 7, 7, 7,,90,90,90,90,90,90,0 9,0 9,0,90 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... Yavafl Karakterli B B B B B B B SL07 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 5SL7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 89,0,80 2,00 5SX7 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0,90 9,0 5 ka Otomatlar n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

10 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) Yeni Seri (Derinlik 70 mm.) (Derinlik 55 mm.) TL 0 ka OTOMATLAR 00 V A 70 mm Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SY... Çabuk Karakterli B B B B B B B SY0 5SY0 5SY 5SY 5SY 5SY2 5SY0 5SX0 5SX0 5SX 5SX 5SX 5SX2 5SX0, 7,70 7,70 7,70 7,70 22,70 2, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SY057 5SY07 5SY57 5SY027 5SY07 5SY07 5SY07 5SY087 5SY07 5SY7 5SY7 5SY7 5SY27 5SY07 5SY7 5SP7 5SP807 5SP97 5SP927 5SX057 5SX07 5SX57 5SX027 5SX07 5SX07 5SX07 5SX087 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80,0,0,0,0,0,0 22,90 27,, 58,0 9,00 82,00 89, Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SY057 5SY07 5SY57 5SY027 5SY07 5SY07 5SY07 5SY087 5SY07 5SY7 5SY7 5SY7 5SY27 5SY07 5SY7 5SP7 5SP807 5SP97 5SP927 5SX057 5SX07 5SX57 5SX027 5SX07 5SX07 5SX07 5SX087 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 00,70 00,70 00,70 00,70 00,70 00,70 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 9, 92,70 2,80 7,00 2,00 2,00 28, Farkl kutup say lar ndaki ve açma karakteristiklerindeki 0 ka Otomatlar, 5SY7 serisi 5 ka Otomatlar ve 5SX5 ile 5SY5 serileri D 2 Vkutup Otomatlar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

11 2 fiubat Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL ka OTOMATLAR 00 V A EN Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SY8... p Yavafl Karakterli B B B B B B B SY807 5SY807 5SY87 5SY87 5SY87 5SY827 5SY807 5SY87 5SY87 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 87,00,00 2,00 OTOMAT K S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR 5ST00 5ST0 5SL, 5SP ve 5SY serileri için yard mc donan mlar Yard mc Kontaklar NO+N Yard mc Kontak A V, A 5ST00 5,00 2NO Yard mc Kontak A V, A 5ST0 5,00 2N Yard mc Kontak A V, A 5ST02 5,00 Ar za hbar Kontaklar NO+N Ar za hbar Kontak A V, A 5ST0,00 2NO Ar za hbar Kontak A V, A 5ST02,00 2N Ar za hbar Kontak A V, A 5ST022,00 Mandal Kilidi Asma Kilit 5ST80 9,90 5ST802 9,00 (5ST Yard mc donan mlar birbirine tak labilir.) Müflterek Bara, mm 2, 2 mm, u bara, kapakl, kesilebilir. Bir fazl Bir fazl ve yard mc (veya ar za ihbar) kontakl ki fazl ki fazl ve yard mc (veya ar za ihbar) kontakl Üç fazl Üç fazl ve yard mc (veya ar za ihbar) kontakl Üç faz + Nötr 5ST700 5ST702 5ST70 5ST70 5ST708 5ST7 5ST75 8,00 2,00 0,00 8,00 5,00 5,00 8,00 5ST708 5 mm. Çelik Ray 5x7.5 ithal çelik, 2 m, delikli 5ST5 9,00 5SQ serisi için yard mc donan mlar 5ST2 Müflterek Bara ( mm) 5SQ tipi 2 adet >N< Otomat için bir fazl 5SQ tipi adet >N< Otomat için üç fazl 5ST 5ST2,0,0 7 5SL, 5SP ve 5SY serileri otomatik sigortalar n yard mc donan mlar yukar dakiler ile s n rl de ildir. Di er yard mc donan mlar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. NO : Kapayan kontak (rmalde aç k) N : Açan kontak (rmalde kapal )

12 2 fiubat Fiyat Listesi insi TL OTOMAT K S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR 5SX SX SX SX serisi için yard mc donan mlar Yard mc Kontaklar NO+N Yard mc Kontak A V, A 5SX900 7,00 2NO Yard mc Kontak A V, A 5SX90 7,00 2N Yard mc Kontak Ar za hbar Kontaklar A V, A 5SX902 7,00 NO+N Ar za hbar Kontak A V, A 5SX90 99,00 2NO Ar za hbar Kontak A V, A 5SX9 99,00 2N Ar za hbar Kontak A V, A 5SX92 99,00 Açma Bobini A 05V 5SX900 99,00 (5SX9 Yard mc donan mlar birbirine tak labilir.) 5SX900 5SX SX serisi Otomatlar için devreyi kontrol alt nda tutma kilidi, kutup Aç k (K rm z ) Kapal (Saydam) 5ST28 28,0 0 5ST270 28,0 0 5SX900 5ST22 Müflterek Bara, mm 2, mm, u bara, kapakl. Bir fazl ki fazl Üç fazl Üç faz+nötr rtibat klemensi (5 mm 2 ), izoleli 5ST22 5ST2 5ST2 5ST 22,00 2,00,00 5, ST7,00 0 5ST2 insi Ölçü mmxmm p Say s Anma Ak m I n ( A) TE* TL S L NDR K S GORTALAR (KARTUfi S GORTALAR) Silindrik Sigorta Yuvalar (Kartufl Sigorta Yuvalar ) NW705 Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. 8x2 0x8 +N +N 2 x5 +N 22X N,5,5 2 NW7 NW75 NW7 NW70 NW705 NW70 NW7 NW75 NW7 NW72 NW7 NW72 9,00 8,00,00 0,00 9,00 27,00 28,00 5,00 87,00 7,00 52,00,00 8 *TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 5SX serileri otomatik sigortalar n yard mc donan mlar yukar dakiler ile s n rl de ildir. Di er yard mc donan mlar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. NO : Kapayan kontak (rmalde aç k) N : Açan kontak (rmalde kapal )

13 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Anma Ölçü Gerilimi Ak m mmxmm U n (V) I n (A) TL Silindrik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) NW02 NW00 NW NW Silindrik Sigorta Yuvalar için kullan lan Sigortalar Çal flma S n f : gg Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. 8x2 0x8 x5 22x NW02 NW0 NW0 NW0 NW05 NW07 NW002 NW00 NW00 NW008 NW00 NW00 NW005 NW007 NW00 NW02 NW7 NW NW222 NW22 NW,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 5,00 5,00,00,00, insi Boy p Say s Anma Ak m I n ( A) TE* TL MINIZED YÜK AYIRIILAR ve NEOZED S GORTALAR MINIZED Yük Ay r c lar (NEOZED Sigortas Hariç) 5SG70 5SG7 Anma gerilimi U n : 00 V A Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. insi D0 +N 2 +N 2 2 D02.5 +N 2.5 +N Boy Anma Ak m I n (A) Renk NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay r c lar için) 5SG70 5SG7 5SG7 5SG70 5SG70 5SG7 5SG75 5SG72 5SG7 5SG7 80,00 t : D02 Boy MINIZED Yük Ay r c lara 5ST00 yard mc kontak tak labilir. (NO+N) 8,00 79,00 05,00 0,00 58,00 79,00,00 58,00 2,00 TL D0 9 D02 MINIZED için kullan lan sigortalar 00 V A, 0 V D Çal flma s n f : gg K sa Devre Kesme Kapasitesi: ka A, 8 ka D D0 D Pembe Kahverengi Yeflil K rm z Gri Mavi Sar Siyah Siyah Siyah Beyaz Bak r *TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. 5SE2 5SE 5SE 5SE 5SE2 5SE2 5SE2 5SE22 5SE 5SE 5SE0 5SE2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

14 2 fiubat Fiyat Listesi insi minal Gerilim Anma Ak m I n (A) TL ANAHTARLAR 70 mm Mandall, korumas z, devre açmakapama anahtar (Derinlik 70 mm.) 5TE8 5TE8 5TE80 5TE82 Anahtar, NO Anahtar, NO Anahtar, 2NO Anahtar, 2NO Anahtar, NO Anahtar, NO Ifl kl Anahtar, NO Ifl kl Anahtar, 2NO Ifl kl Anahtar, NO 5TE80. için kapak, k r+ yefl.+ sar Vaevien Anahtar, O Vaevien Anahtar, 2O Enversör Anahtar, O Enversör Anahtar, 2O Buton, NO+N Ifl kl Buton, NO+N, k rm z Ifl kl Buton, NO, k rm z Sinyal Lambas, k rm z Sinyal Lambas, k rm z +yeflil Sinyal Lambas, yeflil Sinyal Lambas, k rm z Ampul, VA TE8 5TE82 5TE82 5TE822 5TE8 5TE82 5TE80 5TE802 5TE80 5TG808 5TE8 5TE82 5TE8 5TE82 5TE800 5TE8 5TE82 5TE5800 5TE580 5TE5802 5TE580 5TG8055,00 7,00 5,00 8,00 9,00 98,00,00 9,00,00 5,00 59,00 9,00 8,00 72,00,00 2,00 59,00,00,00,00,00 0,00 set 5TE5802 Mandall, korumas z, devre açmakapama anahtar (Derinlik 55 mm.) 55 mm 5TE70 Ifl kl anahtar Enversör anahtar Vaevien anahtar Ifl ks z buton NO+N 5TE70 5TE7 5TE7 5TE700 75,00 55,00,00 5, TE7... 5TE7 5TE7 Ifl kl buton NO N Sinyal Lambas (Kapaks z) Ampul Kapa Renksiz K rm z Yeflil 5TE70 5TE702 5TE5700 5TG805 5TG80 5TG80,00,00 2,00,00,00, TG TG800 Yedek Ampul 2 5TG800 0, NO : Kapayan kontak (rmalde aç k) N : Açan kontak (rmalde kapal )

15 2 fiubat Fiyat Listesi insi Eflik Ak m I Δn (ma) minal Gerilim U n (V) Anma Ak m I n (A) Yeni (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.) TL HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARIFI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER ) Monofaze, Faz + Nötr hata ak m koruma anahtarlar 70 mm Monofaze, Faz+Nötr Ba lant l 0 5SM 0 5SM0 5SM0 80 5SM SM 5SM0 5SM0 80 5SM70 Trifaze, Faz + Nötr hata ak m koruma anahtarlar 5SM 5SM0 5SM0 5SM70 5SM 5SM0 5SM0 5SM70 7,00 75,00 05,00 7,00 7,00 9,00 8,00,00 5SM... 5SM... 5SM... 5SM... Trifaze, Faz+Nötr Ba lant l * SELEKT F SM 5SM0 5SM0 5SM70 5SM 5SM0 5SM0 5SM70 97,00 99,00 8,00 2, SM80 5SM SM 5SM 0 5SM0 5SM0 5SM0 5SM0 * 5SM8 5SM8 80 5SM70 5SM SM80 5SM 9,00 5,00 80,00 85,00 0,00 0,00 99,00 57,00 59,00 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLARFILS (KOMB NE HAZLAR) Kaçak Ak m Koruma Röleli Otomatlar 5SU... 5SU... 5SU7... Monofaze Monofaze A,.5 ka 0A, A, A, A, 2A, 0A A,.5 ka 0A, A, A, A, 2A, 0A, 0 5SU5KK0 00,00 0 5SU5KK0 5SU5KK 5SU5KK 5SU5KK 00,00 00,00 00,00 00,00 2 5SU5KK2 00,00 0 5SU5KK0 00, SU5KK0 98,00 0 5SU5KK0 5SU5KK 5SU5KK 5SU5KK 2 5SU5KK2 0 5SU770KW0 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 t : 5SU serisi hata ak m koruma anahtarl otomatlar için 5ST805 ara parças ile birlikte 5ST00 yard mc kontak kullan labilir. HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Ç N YARDIMI DONANIMLAR 5SW SM serisi için yard mc kontaklar NO + N A V, A 2N A V, A 2NO A V, A 5SM serisi için yard mc kontak NO : Kapayan kontak (rmalde aç k) N : Açan kontak (rmalde kapal ) 5SW000 9,00 5SW00 9,00 5SW002 9,00 NO + N A V, A 5SW0 9,00

16 2 fiubat Fiyat Listesi insi K sa Devre Kesme Kapasitesi I n (8 s) (ka) Koruma S n r Gerilimi (kv) TE* TL ALÇAK GER L M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar (B S n f, S n f I, Tip ) 5SD7 kutuplu, enversör kontakl 2 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl kutuplu TN sistemleri için, enversör kontakl kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl,5 2 5SD7 8,00 00,5 5SD72 9, ,5,5 8 5SD7 5SD7.00,00.700,00 Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar (B S n f, S n f I, Tip ve S n f, S n f II, Tip 2 ) 5SD7 kutuplu enversör kontakl,5 2 5SD7 9,00 2 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl 00,5 5SD72.00,00 kutuplu TN sistemleri için, enversör kontakl 75,5 5SD7.00,00 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl 00,5 8 5SD7.9,00 Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar ( S n f, S n f II, Tip 2) 5SD7 kutuplu, 5SD70,00 kutuplu, enversör kontakl, 5SD7 22,00 kutuplu, NPE 5SD780,00 kutuplu, TN Sistemleri için +0 devreli, 5SD70 27,00 kutuplu, TN Sistemleri için +0 devreli, enversör kontakl kutuplu, TT ve TNS Sistemleri için + devreli kutuplu, TT ve TNS Sistemleri için + devreli, enversör kontakl,,, 5SD7 5SD70 5SD7 85,00 95,00,00 Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar (D S n f, S n f III, Tip ) 2 kutuplu, enversör kontakl,5 5SD72 28,00 kutuplu, enversör kontakl,5,2 2 5SD7 7,00 5SD7 2 *TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

17 2 fiubat Fiyat Listesi ALÇAK GER L M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim Parafudrlar çin Yard mc Donan mlar insi TL 5SD790 5SD780 5SD780 Parafudr için geçifl klemensi 5SD790 8,00 Koruma terminali LN 5SD7... için Koruma terminali NPE 5SD7... 5SD7... için Koruma terminali LN 5SD7... için Koruma terminali LN 5SD SD7... için Koruma terminali NPE 5SD SD7... için 5SD78 5SD780 5SD78 5SD728 5SD ,00 90,00 80,00 0,00 0,00 Koruma terminali LN 5SD7... için 5SD78 90,00 Koruma terminali NPE 5SD7... için 5SD7880 0,00 Koruma terminali U n : V 5SD72... için 5SD77 70,00 Koruma terminali U n : V 5SD72... için 5SD772 70,00 Koruma terminali U n : 0 V 5SD72... için 5SD77 70,00 Koruma terminali U n : 2 V 5SD72... için 5SD77 70,00 Koruma terminali 5SD7 için 5SD78 0,00 5SD728 Alçak Gerilim Parafudrlar için Kategoriler Alman Standard VDE 075 Uluslararas Standart IE Avrupa Standard EN 5SD78 Y ld r ma karfl koruyucu parafudr B S n f S n f I Tip Afl r gerilim s n rlay c s parafudr (Da t m panolar için) Afl r gerilim s n rlay c s parafudr (Da t m kutular için) S n f D S n f S n f II S n f III Tip 2 Tip Topraklama ba lant s n göstermek için iki harf kullan l r ve afla daki anlama gelirler.. Harf : Ak m kayna n n topraklama flartlar n ifade eder. T: Ak m kayna n n direkt topraklanmas (iflletme topra ) I : Bütün aktif parçalar n topra a karfl izole edilmesi veya aktif parça ile toprak aras ndaki ba lant y bir empedans ile yapmak 2. Harf : Kullan c tesislerindeki cisimlerin topraklama flartlar n ifade eder. T: isim direkt olarak kendi topraklama sistemine N: isim direkt olarak iflletim topra na ba lanm flt r. T: Terre Toprak (Terre, Earth) I : sole zolasyon (Insulation, Isolation) N: Nötr Nötr (Neutral, Neutre) PE : Protection Earth S: Ayr lm fl (Separated, Separe) : Kombine edilmifl (ombined,ombine)

18 2 fiubat Fiyat Listesi insi flletme Gerilimi U e V A flletme Ak m I e A A Kumanda Gerilimi U c V A Kontak NO N TE* TL UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM fialter 5TT00 5TT00 Kumanda Gerilimi: (0,80...,)xU c 0 5TT00 2,00 Yük alt nda.000 açmakapama TT0 88,00 flletme s cakl Koruma s n f IP TT00 5, TT00 0,00 0 5TT0 88,00 Di er kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe ak m flalterleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialterleri çin Yard mc Kontak O 0 5 0,5 5TT900,00 INSTA KONTAKTÖRLER 5TT900 5TT58000 Konutlarda, otellerde, hastanelerde vs... yerlerde kullan lan, standart 5 mm lik raya montaj yap lan mini kontaktörler Kumanda Gerilimi: (0,85...,)xU c 0 Hz Mekanik açmakapama ömrü: milyon flletme s cakl Koruma s n f IP TT TT5800 5TT580 5TT5800 5TT580 5TT58 5TT580 5TT5800 5TT580 5TT58 5TT580 5TT580 5TT58 5TT585 5TT58 7,00 7,00 7,00 80,00 80,00 80,00 80,00 70,00 70,00 70,00 70,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Di er kumanda gerilimli INSTA kontaktörler için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. 5TT5800 INSTA Kontaktörler çin Yard mc Kontaklar INSTA kontaktöre maksimum adet kontak tak labilir A5 A5 A5 te A5 te 2 0,5 0,5 5TT5900 5TT590 0,00 0,00 5TT5800 M N KONTAKTÖRLER insi Anma Gücü (kw) Anma Ak m (A) Kontak NO N Kumanda Gerilimi TL 5TT9... Insta T pkapakl A: A Akkorfl. Lamba 00 W p Flouresant Lamba: 8 W kutup W 7 kutup 8, 8, 8, 8, 8, 8, TT985 5TT98 5TT98 5TT990 5TT988 5TT987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *TE, otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir. NO: Kapayan kontak (rmalde aç k) N: Açan kontak (rmalde kapal ) O: Enversör kontak

19 2 fiubat Fiyat Listesi insi flletme Gerilimi U e V A flletme Ak m I e A A Kumanda Gerilimi U c V A Kontak TE* TL HAFTALIK D G TAL fialt SAAT 7LF... 5 programl, saat rezerveli 28 programl, co rafi koordinatl 0 0 Di er flalt saatleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. O O 2 2 7LF0 7LF0 2,00 0,00 GÜNLÜK MEKAN K fialt SAAT Rezervesiz 00 saat rezerveli 0 0 NO NO 7LF0 7LF 99,00 0,00 7LF5... insi TL ZAMAN fialter (MERD VEN OTOMATI) Zaman Ayar Sahas ; flletme Gerilimi ; Akkor Fleman ; Flouresan ; Kontak Ak m ; Anma Frekans ; 0 Dakika V 00 W x58 W 0 A, cos = 00 Hz 5TT0 95,00 TOPRAKLI PR Z (RAYA MONTAJA UYGUN) 5TE800 Toprakl Priz 0 V A, A, 2,5 TE* 5TE800 5,00 Kapakl Toprakl Priz 0 V A, A, 2,5 TE* 5TE80 5,00 filee SAAT SAYAI 5TE80 Kumanda panolar için h say c d r. Uc=V A Hz Montaj derinli i mm Kumanda pano pencere kesimi 5.2mm x 5.2 mm Koruma IP 5, klemenslerde IP dir. flletme saat say c s çerçeve 55x55mm 7KT52 5,00 7KT90,90 De iflik gerilim ve frekanstaki iflletme saat sayac lar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. 7KT52 5 NO : Kapayan kontak (rmalde aç k) N : Açan kontak (rmalde kapal ) O : Enversör kontak *TE, otomat için genifllik birimi olup, 8 mm dir.

20 2 fiubat Fiyat Listesi insi **Ölçüleri mm TL SIVA ÜSTÜ S GORTA KUTULARI TE TE 8 TE 5x5x0 80x5x0 55x5x0 5ST00 5ST0 5ST02,,0 7,00 TRAFOLAR A5 insi Primer Gerilimi U e V A Sekonder Gerilimi U sec V A Sekonder Ak m I sec A A Anma Gücü TE* P s VA TL A Seri veya paralel ba lanabilen iki sekonder gerilimli trafolar 2x8 2x22 2x22 2x0,70,7 A5 A 0,00 5,00 insi TL NHBIÇAKLI S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR NHB çakl Sigorta Pensleri NX0 Boy 000, 00,, 2, ve için NHB çakl Sigorta için Ay r c Plaka Boy 000, 00 Boy Boy 2 Boy NHB çakl Sigorta için Kontak Kapa Boy 000, 00 Boy Boy 2 Boy NX0 NX2 NX2 NX NX2 NX05 NX0 NX07 NX08 9,00,00 7,00 8,00 0,00,00 7,00 9,00 0, NX2... TE, Otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir. **Ölçüleri Genifllik x Yükseklik x Derinlik olarak verilmifltir.

21 2 fiubat Fiyat Listesi Boy Genifllik (mm) Anma Gerilimi U n (A) Anma Ak m I n (A) rmal Tip TL lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli zole Kapakl Tip TL STEATIT (SERAM K) GÖVDEL NHBIÇAKLI S GORTALAR NHB çakl Sigorta Buflonlar glgg NA... NA ,2 57,8 7,2 0,8 0 V A0 V D 0 V A0 V D NA802 NA80 NA80 NA80 NA805 NA807 NA80 NA82 NA8 NA87 NA8 NA822 NA82 NA80 NA82 NA8 NA2 NA0 NA2 NA NA0 NA NA NA2 NA0 NA2 NA NA5 NA72 NA75 NA80 NA82 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00,00,00,00,00,00 52,00 52,00 75,00 5,00,00 NA802 NA80 NA80 NA80 NA805 NA807 NA80 NA82 NA8 NA87 NA8 NA822 NA82 NA80 NA82 NA8 NA2 NA0 NA2 NA NA0 NA NA NA2 NA0 NA2 NA 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80,00,00,00,00,00,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 NHB çakl Sigorta Monofaze Altl klar * 000, V A0 V D 90 V A0 V D NH00 NH NH0 NH0 NH 0,0 29, 2,00 5,00 297,00 Steatit (Seramik) gövdeli Ak m s n rlama Saf ve yüksek vas fl Quartz dolgu kumlu Gümüfl kaplamal kontaklar minal k sa devre kesme kapasitesi A ka DIN VDE 0 ve IE 029 a tam uygun Düflük güç kay plar Yüksek hassasiyet ve selektive Yukar dakilere ek olarak NA Serisi NHB çakl Sigorta buflonlar n n avantajlar ; lave ön yüzey bayrak göstergeli zole edilmifl alt ve üst kapakl * SITOR H zl Sigortalar ile kullan lan NHB çakl sigorta monofaze altl klar n anma gerilimi: 000V A Farkl NHB çakl sigorta buflonlar ve altl klar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. 7 NH00 NH NH0 NH0 NH

22 2 fiubat Fiyat Listesi Kullan lacak B çakl Sigorta Monofaze Altl klar n Boyu Genifllik (mm) Anma Ak m I n (A) TL SITOR HIZLI S GORTA BUfiONLARI (B çakl Tip) 90 V A, gs NE8... NE2... NE , NE80 NE80 NE8 NE800 NE80 NE870 NE880 NE80 NE0 NE02 NE2 NE20 NE2270 NE0 NE0 NE NE0 NE0 NE0 NE70 NE80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 58,00,00,00 8,00,00 58,00,00 222,00,00 2,00,00 2,00,00 5,00 SITOR HIZLI S GORTA BUfiONLARI (B çakl TipM0) 000 V A *, ar NE NE227 NE0B NE2 NE2B NE2 NE0B NE5 NE NE78 NE88 NE08 8,00,00,00,00 2,00 2,00 22,00,00 2,00 0,00 0,00 flletme S n f ar: Yaln z k sa devreye karfl koruma sa lar. Devrenin afl r ak mlara karfl korunabilmesi için ilave tedbirler al nmal d r. * NE78 için anma gerilimi 900 V A * NE88 için anma gerilimi 800 V A * NE08 için anma gerilimi 90 V A NE.. SITOR H zl Sigortalar ile kullan lan NHB çakl sigorta monofaze altl klar n anma gerilimi: 000V A Di er anma ak m ve anma gerilimi de erindeki SITOR h zl sigortalar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. t : Yukar daki SITOR sigortalar için sayfa 2 de belirtilen NHB çakl sigorta monofaze altl klar kullan l r. 8

23 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Ak m (A) TL PORSELEN D AZED S GORTALAR Sigorta Buflonu Gecikmeli 5SB2... 5SB... 5S2... 5SH.. 0 V DII E DIII E 5 DIV R Standart Sigorta Kapa 0V Viskontak 0V DII E27 DIII E DIV R Pembe Kahve Yeflil K rm z Gri Mavi Sar Siyah Beyaz Bak r Sigorta Gövdesi 0V DII E27 DIII E DIV R (*) Porselen Ring DII E27 DIII E SB2 5SB22 5SB2 5SB 5SB2 5SB27 5SB28 5SB 5SB2 5SB 5S2 5S22 5SH22 5SH2 5SH 5SH0 5SH 5SH2 5SH02 5SH02 5SH2 5SH 5SH702 5SH802 5SH 5SF02 5SF2 5SF0 5SH2 5SH,80,80,80,0,0,0,0,00,00,00 2,00 2,00,70 5,0 8,00,0,0,0,0,0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 7,00 5,00 2,0, SF... 5SH... (*) Porselen ring dahil. 9

24 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gücü () (kw) Anma Ak m () (A) Ak m le (2) (A) Kontak NO N TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba lant l Boy S00 Boy S0 Boy : S Boy : S A Kontaktörler (Bobin Gerilimi 2V D) Boy : S Boy : S insi RT5AP0 RT5AP02 RTAP0 RTAP02 RT7AP0 RT7AP02 RT8AP0 RT8AP0 RTAP00 RT2AP00 RT27AP00 RT28AP00 RT5BB RT5BB2 RTBB RTBB2 RT7BB RT7BB2 RT8BB RT8BB2 RTBB0 RT2BB0 RT27BB0 RT28BB0 0,00 0,00 7,00 7,00 5,00 5,00 70,00 70,00 75,00 98,00 0,00 70,00 Vida Ba lant l 5,00 5,00 57,00 57,00 7,00 7,00 9,00 9,00 05,00,00 90,00 0,00 TL SIRIUS INNOVATION YARDIMI KONTAK BLOKLARI Kontaktör Üzerine Tak labilen Tipler Vida Ba lant l RH29FA... Boy : S00 ve S0 NO N NO N NO+N 2NO RH29FA0 RH29FA0 RH29AA0 RH29AA0 RH29LA RH29LA,0,0 8,00 8,00,, YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZER NE TAKILAB LEN AKSESUARLAR RT29JL00 Varistör R Eleman Varistör R Eleman Boy: S V A Ledsiz V A Ledli Boy: S V A Ledsiz Entegre Diyotlu 2V D Ledsiz Boy: S V A Ledsiz V A Ledli Boy: S V A Ledsiz Entegre Diyotlu 2V D Ledsiz RT29BD00 RT29JL00 RT29D00 RT29DG00 RT292BD00 RT292JL00 RT292D00 RT292ER00 2,, 2,, 7,00 7,00 8,00 2,00 Yeni nesil SIRIUS kontaktör kombinasyonlar na ait aksesuarlar n sayfa 2 de bulabilirsiniz.

25 2 fiubat Fiyat Listesi insi K sa Devre Kesme Kapasitesi lcu Boy Termik Ayar Sahas (A) TL YEN NES L SIRIUS MOTOR KORUMA fialterler Vida Ba lant l RV.. RV2.. 0 Pano içi s cakl kta bitiflik montaja uygun. Termik ve k sa devre korumal, Raya montaja uygun 00kA S S RV0DA0 RV0FA0 RV0GA0 RV0JA0 RV0KA0 RVAA0 RVBA0 RVDA0 RVEA0 RVGA0 RVHA0 RVJA0 RVKA0 RVAA0 RV2AA0 RV2BA0 RV2A0 RV2DA0 RV2NA0 RV2EA0 RV2PA0 RV2FA0 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 78,00 8,00 8,00 88,00 00,00 0,00 05,00 0,00 09,00 0,00,00 00,00 05,00 SIRIUS INNOVATION Yeni Nesil SIRIUS Y ld z Üçgen Motor Ç k fl RV2 Yeni Nesil SIRIUS Motor Koruma fialterleri 2

26 2 fiubat Fiyat Listesi insi TL YEN NES L SIRIUS MOTOR KORUMA fialterler NE MONTE ED LEB LEN AKSESUARLAR RV290D Yard mc kontak, üstten yatay montajl (0)* (N0+N) Yandan montajl, vidal (N0+N) Yandan montajl, vidal (2N0) RV290D RV290E RV290A RV290B 9,00 0,00 0,00 0,00 Düflük gerilim bobini A V D 2 V RV2902AP0 RV2902AB,00,00 RV290E Açt rma bobini A... V D 2 V RV2902DP0 RV2902DB0,00,00 RV2902AP0 RV29B S00 KontaktörS00 Güç flalteri ara ba lant parças S0 KontaktörS0 Güç flalteri ara ba lant parças, A kullan m S0 KontaktörS0 Güç flalteri ara ba lant parças, D kullan m Kap tahrik mekanizmas 0 mm siyah Kap tahrik mekanizmas 0 mm k rm z sar Plastik muhafaza kutusu, 5 mm genifllik, siyah Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, siyah Plastik muhafaza kutusu, 5 mm genifllik, acil stop Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, acil stop * Enversör RV2 Motor Koruma fialteri ve Tak labilen Aksesuarlar RA92DA00 RA292AA00 RA292BA00 RV29B RV29 RV92A00 RV92DA00 RV92FA00 RV92GA00,00 7,00 7,00,00 7,00 22,00,00,00 28,00 Tak labilen Aksesuarlar Yatay montajl yard mc kontak 2 Yandan montajl yard mc kontak Yandan montajl kontakl yard mc kontak SIRIUS INNOVATION 5 Açt rma rölesi Düflük gerilim rölesi RT2 Kontaktör ve Tak labilen Aksesuarlar Tak labilen Aksesuarlar Kontaktör Boy SOO Kontaktör Boy SO Düflük gerilim s n rlama LedliLedsiz Boy SOO Düflük gerilim s n rlama LedliLedsiz Boy SO kutuplu yard mc kontak 2 kutuplu yard mc kontak kutuplu yard mc kontak Bobin ba lant modülü 22

27 2 fiubat Fiyat Listesi insi Boy Termik Ayar Sahas (A) (Vida Ba lant l ) TL YEN NES L SIRIUS TERM K RÖLELER Vida Ba lant l RU2.. RU22.. RB0.. RR2.. Faz korumal, 0 pano içi s cakl a uygun El ve otomatik konumlu, NO+N yard mc kontakl fialt pozisyon göstergeli Stop ve test butonlu S S YEN NES L SIRIUS ELEKTRON K TERM K RÖLELER Faz korumal, 0 pano içi s cakl a uygun NO+N yard mc kontakl Stop ve test butonlu S00 S YEN NES L SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLES Analog ayarl Analog ayarl Dijital ayarl Dijital ayarl S00 S0 S00 S RUDB0 RUFB0 RUGB0 RUJB0 RUKB0 RU2AB0 RU2BB0 RU2DB0 RU2EB0 RU2GB0 RU2HB0 RU2JB0 RU2KB0 RU2AB0 RU22AB0 RU22BB0 RU22B0 RU22DB0 RU22NB0 RU22EB0 RU22PB0 RU22FB0 RB0RB0 RB0NB0 RB0PB0 RB0SB0 RB0TB0 RB02VB0 RR2AW0 RR22AW0 RR22FW0 RR222FW0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 72,00 72,00 72,00 72,00 90,00 9,00 9,00 9,00 Vida Ba lant l 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Vida Ba lant l 22,00 07,00 9,00 55,00 SIRIUS INNOVATION YEN NES L SIRIUS TERM K RÖLE AKSESUARLARI RU29AA0 Tek bafl na raya montaj için montaj parças S00 S0 RU29AA0 RU292AA0 YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖR KOMB NASYONLARI AKSESUARLARI 2,00 28,00 RA280EW Sa sol dönüfl için ba lant kiti Y ld z üçgen için ba lant kiti Y ld z üçgen için soketli fonksiyon modülü A D 2... V, sn ayarl S00 S0 S00 S0 RA292AA RA2922AA RA292BB RA2922BB,00 0,00 7,00,00 RA280EW,00 2

28 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gücü (kw) () Anma Ak m (A) () Ak m Kontak le NO N (A) (2) TL KONTAKTÖRLER Üç fazl güç kontaktörleri, A V bobinli Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy TF0 00APO TF0 00APO TF0 0APO TF0 2APO 8,80 8,80 5,,80 TF0 ve TF Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy TF 00APO TF 00APO TF 0APO TF 2APO 5, 5, 5, 70,90 Boy Boy Boy Boy TF2 00APO TF2 0APO TF2 0APO TF2 2APO 57,80,80,80 78,00 Boy Boy Boy Boy TF 00APO TF 0APO TF 0APO TF 2APO 75,00 8,00 8,00 9,00 TF TF Boy 2 Boy 2 Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy 8 Boy 8 Boy 0 Boy 0 Boy 2 Boy 2 Boy Boy TF 2APO TF5 2APO TF 2APO TF7 2APO TF8 2APO TF9 2APO TF 2APOZA0 TF5 2APO TF52 2APO TF5 2APO TF5 2APO TF55 2APO TF5 2APO TF57 2M7 TF8 0M7 TF9 0M7 2,00 72,00 9,00 8,00 0,00 9,00 88,00 9,00.2,00.29, ,00 2.5,00.278, ,00., ,00 TF8 2 Frekans konvertörlü uygulamalar için Boy Boy () A2 ve A kullanma kategorisinde anma gücü (00V Hz de asenkron motor gücü ve anma ak m ) (2) Ie,A de 0 º, muhit s cakl nda, 90V iflletme gerilimine kadar kontaklar n anahtarlama yapabilece i azami ak m de eridir. De iflik yard mc kontakl kontaktörler için sat fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz. TF Serisi De iflik AD bobin istenen kontaktörlerin siparifl numaralar n n son hanesi afla daki tabloya göre doldurulacakt r. 2 V 8 V 0 V V 00 V A 0AB0 0AH0 0AF0 0AP0 0AV0 5 D 0BB 0BW 0BF 0BM TF8QL7 TF9QL7 7., ,00

29 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gücü () (kw) Anma Ak m () (A) Ak m le (2) (A) Kontak NO N TL SIRIUS KONTAKTÖRLER A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba lant l Boy S00 Boy S0 Boy S0 Boy S2 Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A) 2NO+2N KONTAKLI A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A D) LAVE YARDIMI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 2 DAN SEÇEB L RS N Z Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S0 Boy : S A Kontaktörler (Bobin Gerilimi 2V A) RT05AP0 RT0AP0 RT07AP0 RT02AP00 RT0AP00 RT02AP00 RT0AP00 RT05AP00 RT0AP00 RT0AP00 RT05AP00 RT0AP00 RT05AP0MA0 RT0AP0MA0 RT07AP0MA0 RT02AP0 RT0AP0 RT02AP0 RT0AP0 RT05AP0 RT0AP0 RT0AP0 RT05AP0 RT0AP0,0,00 55,0 5,00 7,00 87,00 7,00 72,00 8,00 7,00 02,00 2,00 Vida Ba lant l 5,00,00 72,00 7,00 79,00 97,00 8,00 8,00 27,00,00,00 522,00 2NO+2N KONTAKLI Vida Ba lant l RT05AP RT055AP RT05AP RT0AP RT05AP RT0AP RT075AP RT07AP 870,00 9,00.22,00.,00 2.9,00 2.9,00.5, ,00 Vida Ba lant l Boy : S RT05AB0,0 7 8 RT05AB02, RT0AB0, RT0AB02, RT07AB0 5, RT07AB02 5,00 Boy : S RT0AB0 77, RT0AB00 72, RT02AB0 95,00 0 RT02AB00 89,00 Boy : S Boy : S RT0AB0 RT05AB0 RT0AB0 RT0AB0 RT05AB0 RT0AB0 5,00 78,00 27,00,00,00 522,00 () A2 ve A kullanma kategorisinde anma gücü (80V Hz de asenkron motor gücü ve anma ak m (2) le, A de 0º, muhit s cakl nda, 90V iflletme gerilimine kadar kontaklar n anahtarlama yapabilece i azami ak m de eridir.* De iflik yard mc kontakl ve bobin gerilimli kontaktörler için sat fl birimimizle görüflünüz.

30 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gücü () (kw) Anma Ak m () (A) Ak m le (2) (A) Kontak NO N TL KONTAKTÖRLER ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER, D 2V BOB NL SIRIUS SER S Vida Ba lant l Boy S00 Boy : S00 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S RT05BB2 RT0BB2 RT07BB2 RT05BB 5,0 9,0 77, 5, 9 22 RT0BB 9, RT07BB 77, 7 0 RT0BB0 00,00 0 RT02BB0 28,00 2 RT0BB0 88, RT05BB0 29,00 0 RT0BB0 28, RT0BB0 2,00 80 RT05BB0 522,00 95 RT0BB0 85, LAVE YARDIMI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 2 DAN SEÇEB L RS N Z ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER, A D 2V BOB NL SIRIUS SER S Vida Ba lant l Boy S0 Boy : S Boy : S Boy : S RT05AB RT055AB RT05AB RT0AB RT05AB RT0AB RT075AB RT07AB 92,00.027,00.5,00.,00 2., ,00.59,00 5.5,00 A KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 2 V D) SIRIUS SER S age lamp Boy : S RT02BB,00 Boy S0 Sirius Serisi Yard mc Kontak Bloklar için sayfa 2 e bak n z. De iflik bobin gerilimli kontaktörler için sat fl birimlerimize dan fl n z. ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER, D 2V BOB NL TF SER S Boy : 0 Boy : 0 Boy : Boy : TF00BB TF0BB TFBB TF0BB 02,00 0,00 2,00 8,00 TF0 ve TF insi Anma Gücü (A) (kw) Anma Ak m (A) (A) TL DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLER, A V BOB NL SIRIUS SER S RT.. Boy : S00 Boy : S0 Boy : S2 Boy : S 2, RTAP00 RT7AP00 RTAP00 RT2AP00 RTAP00 RTAP00 RTAP00 52,00,00 80,00 9,00 28,00 0,00 8,00 2

31 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gücü (kw) Anma Ak m (A) Kontak Kumanda NO N Gerilimi A (V) TL M N KONTAKTÖRLER TG0 (A) Vida montajl 8, 8, 8, TG0 00A2 TG0 00AG2 TG0 00AL2 28,00 28,00 28, , 8, 8, TG0 00A2 TG0 00AG2 TG0 00AL2 28,00 28,00 28, M N KONTAKTÖRLER TG0 (D) TG 0.. (Vida Montajl ) Vida montajl 8, 8, 2 2 TG0 00BB TG0 00BB,00, insi Anma Gücü (kw) Anma Ak m (A) Kontak Kumanda NO N Gerilimi A (V) TL TF2 SER S KONTAKTÖRLER TF.. Raya montajl 2,2 2,2 2,2 2, V A 2 V A 2 V D TF2800AP0 TF2800AP0 TF00AP0 TF00AP0 TF00AB0 TF00AB0 TF2800BB TF2800BB TF00BB TF00BB 5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00,00,00,00,00 TF2 SER S KONTAKTÖRLER ÜZER NE TAKILAB LEN YARDIMI KONTAK BLOKLARI 2 2 TX2A TX222A,00,00 insi Termik Ayar Sahas (A) TL M N TERM K RÖLELER UA70 Serisi UA70.. Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, TF2 kontaktör üzerine monte edilebilir, stopreset butonlu, NO+N montajl, test butonlu, anahtarlama konum göstergeli 0,0, 0,0, 0,0, 0, 0, 0,,, 2,5 2,5,, 0 UA70A UA70 UA70E UA70G UA70J UA702A UA702 UA702E UA702G UA702J 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 27

32 2 fiubat Fiyat Listesi insi Sürekli Ak m (A) Kontak NO N TL TH2 SER S YARDIMI KONTAKTÖRLER TH... 2 V A 2 V D TH00AP0 TH0AP0 TH2AP0 TH00BB TH0BB TH2BB 8,00 8,00 8,00,00,00,00 TH SER S YARDIMI KONTAKTÖRLER TH... 0 V A 2 V A 2 V D 0 V D TH 5AF0 TH 5AP0 TH0 2AP0 TH0 00AP0 TH0 0AP0 TH0 0AP0 TH0 00AP0 TH2 0AP0 TH2 70AP0 TH2 AP0 TH2 AP0 TH2 800AP0 TH0 2BB TH2 0BB TH 5BB TH0 2BF TH2 0BF TH 5BF 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00,00,00,00,00,00 8,00 07,00 77,00 8,00 07,00 77,00 0 V A bobin gerilimli kontaktörlerin son dört hanesi 0AF0 olarak doldurulacakt r. Bu kontaktörlerde fiyatlar ayn tip kontaktörlerde son dört hanesi 0AP0 olanlarla ayn olacakt r. SIRIUS YARDIMI KONTAKTÖRLER RH.. Yard mc Kontaktörler BOY S00 V A NO NON 2NO+2N 2 V D NO NO+N 2NO+2N 0 V A NO NON 2NO+2N 0 V D NO NON 2NO+2N 2 V A NO NON 2NO+2N Yard mc Kontaktörler BOY S00 Vida Ba lant l A A A RH0 AP00 RH AP00 RH22 AP00 RH0 BB0 RH BB0 RH22 BB0 RH0 AF00 RH AF00 RH22 AF00 52,0 52,0 52,0 0,00 0,00 0,00 52,0 52,0 52,0 A A RH0 BF0 RH BF0 RH22 BF0 RH0 AB00 RH AB00 RH22 AB00 0,00 0,00 0,00 52,0 52,0 52,0 age lamp 28 V A NO NON 2NO+2N 2 V D NO NON 2NO+2N A RH0 2AP00 RH 2AP00 RH22 2AP00 52,0 52,0 52,0 A RH0 2BB0 RH 2BB0 RH22 2BB0 0,00 0,00 0,00 De iflik bobin gerilimli (A veya D) veya de iflik yard mc kontakl kontaktörler için sat fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.

33 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gerilimi A (V) TL YEDEK BOB NLER TY7 Boy: 0 TB0, TB, TF0, TF, TH0 TH2, TF0, TF, TF2, TF TF2 ve TF Kontaktörler için Boy: 2, TF, 5 ve TF, 5 için TY7 00AB0 TY7 00AD0 TY7 00AF0 TY7 00AM0 TY7 00AP0 TY7 00AQ0 TY7 00AS0 TY7 0AM0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,00 Boy:, TF ve TF7 için 2 TY7 0AM0,00 Boy:, TB7 için Boy:, TF8 ve TF9 için 2 2 TY 80AM0 TY7 80AM0 70,00 8,00 TY7 8 Boy:, TF ve TF5 için Boy:, TB52 için Boy:, TF52 ve TF5 için Boy: 0, TB5 için Boy: 0, TF5 ve TF55 için Boy: 2, TB5 için Boy: 2, TF5 için Boy: 2, TF57 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy:, TB58 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy:, TF80M7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) Boy:, TF90M7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) TY7 0AM0 TY 5AM0 TY7 5AM0 TY AM0 TY7 AM0 TY AM0 TY7 AM0 TY7 570M7 TY 580AM0 TY7 80M7 TY790M7 2,00 5,00,00 05,00 28,00 0,00 287,00 9,00.2,00.7,00.08,00 insi Anma Anma Gücü Ak m (kw) () (A) () Kontak Kumanda NO N Gerilimi A (V) TL TF05 AKSESUARLARI Varistör eleman 27 V A 0 V D TF0TF5 TB0TB TX7 02J 9, 0 R eleman 27 V A 0 V D TF0TF5 TB0TB TX7 02T,0 0 29

34 2 fiubat Fiyat Listesi insi TL YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI TY7..00A Boy: 0 TA Kontaktör için Boy: TA2 Kontaktör için Boy: 2 TA22 Kontaktör için (2A) Boy: 2 TA22 Kontaktör için (0A) Boy: 2 TF Kontaktör için Boy: 2 TF5 Kontaktör için Boy: TF Kontaktör için Boy: TF7 Kontaktör için Boy: TB7 Kontaktör için Boy: TF8 Kontaktör için Boy: TF9 Kontaktör için Boy: TB Kontaktör için Boy: TF Kontaktör için Boy: TF5 Kontaktör için Boy: 8 TB52 Kontaktör için Boy: 8 TF52 Kontaktör için Boy: 8 TF5 Kontaktör için Boy: 0 TB5 Kontaktör için Boy: 0 TF5 Kontaktör için Boy: 0 TF55 Kontaktör için Boy: 2 TB5 Kontaktör için Boy: 2 TF5 Kontaktör için Boy: 2 TF57 Kontaktör için Boy: TF8 Kontaktör için Boy: TF9 Kontaktör için TY 00A TY 0A TY 20A TY 22 TY7 00A TY7 0A TY7 00A TY7 700A TY 700A TY7 800A TY7 900A TY 00A TY7 00A TY7 0A TY A TY7 A TY7 0A TY 0A TY7 0A TY7 50A TY 0A TY7 0A TY7 5700A TY7 800B TY7 900B,0 2,,0 8,0 75,00 85,00,00,00,00,00 2,00 2,00 29,00 7,00 5,00 28,00 5,00 72,00 78,00 85,00.22,00.,00.0, , ,00 YEDEK YARDIMI KONTAKLAR ve MEKAN K K L TLEME MEKAN ZMASI Yedek Yard mc. Kontak Sa Sol (NO+N) Kontaklar ; TFTF9 için 2. Kontak Sa Sol (NO+N) Kontak Blo u TY7 5AA00 TY7 5KA00 2,70 2,70 TY7 5.. Mekaniki Kilitleme (TFTF55 için) Mekanizmas (TF5TF57 için) (TF8TF9 için) TX7 A TX75 A TX7 8A 97,00 0,00.77,00 0

35 2 fiubat Fiyat Listesi insi Anma Gerilimi A (V) TL SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N A YEDEK BOB NLER RT9A.0 Boy: S0 Boy: S2 Boy: S2 Boy: S Boy: S Kontaktörler için RT0.. Kontaktörler için RT05 RT0.. Kontaktörler için RT0.. Kontaktörler için RT05RT0.. Kontaktörler için RT9AB0 RT9AP0 RT95AB0 RT95AP0 RT955AB0 RT955AP0 RT95AB0 RT95AP0 RT955AB0 RT955AP0,00,00 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,00 0,00 insi Anma Gerilimi A (V) TL SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N D YEDEK BOB NLER Boy: S2 Boy: S Kontaktörler için Kontaktörler için 2 2 RT95BB RT95BB,00 77,00 insi Anma Gerilimi A (V) TL SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N AD YEDEK BOB NLER (Boy SS0S2 için) RT9555A Boy: S Kontaktörler için Boy: S0 Kontaktörler için Boy: S2 Kontaktörler için RT9555AB RT955AB RT95AB 8,00,00 2,00 SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N AD YEDEK BOB NLER (Boy SS0S2 için) Boy: S Kontaktörler için Boy: S0 Kontaktörler için Boy: S2 Kontaktörler için RT9555AP RT955AP RT9755AP 8,00,00 2,00 insi Anma Gerilimi A (V) TL SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI Boy: S2 RT0.. Kontaktörler için Boy: S2 RT05.. Kontaktörler için Boy: S2 RT0.. Kontaktörler için Boy: S RT0.. Kontaktörler için Boy: S RT05.. Kontaktörler için Boy: S RT0.. Kontaktörler için Boy: S RT05.. Kontaktörler için Boy: S RT055.. Kontaktörler için Boy: S RT05.. Kontaktörler için Boy: S0 RT0.. Kontaktörler için Boy: S0 RT05.. Kontaktörler için Boy: S0 RT0.. Kontaktörler için Boy: S2 RT075.. Kontaktörler için Boy: S2 RT07.. Kontaktörler için RT9A RT95A RT9A RT9A RT95A RT9A RT95A RT955A RT95A RT9A RT95A RT9A RT975A RT97A 95,00,00 58,00 77,00,00 27,00,00 8,00 555,00 72,00 85,00.0,00.9,00.0,00

36 2 fiubat Fiyat Listesi insi flletme Ak m Ie A5 A TL YARDIMI KONTAKTÖRLER Yard mc Kontaktörler BOY S00 Vida Ba lant l V A 2 V D NO NON 2NO+2N NO NO+N 2NO+2N A RH0AP00 RHAP00 RH22AP00 RH0BB0 RHBB0 RH22BB0 52,0 52,0 52,0 0,00 0,00 0,00 RH.. Yard mc Kontaktörler BOY S00 age lamp V A 2 V D NO NON 2NO+2N NO NO+N 2NO+2N A RH02AP00 RH2AP00 RH222AP00 RH02BB0 RH2BB0 RH222BB0 52,0 52,0 52,0 0,00 0,00 0,00 RH92F.. Yard mc Kontaktörler BOY S00 2 V A NO NO+N 2NO+2N A RH0AB00 RHAB00 RH22AB00 52,0 52,0 52,0 Vida Ba lant l YARDIMI KONTAK BLOKLARI Kontaktör ve Yard mc Kontaktör Üzerine Tak labilen Tipler* (Kontak numaraland rmas DIN 005 e göre) Vida Ba lant l RH92A.. Boy : S00 Boy : S0S2 2NO NON 2N NO NO+N 2NO+2N NO+N 2NO+2N NO N NO+N NO RH9FA RH9FA RH9FA02 RH9FA0 RH9FA RH9FA22 RH92LA RH92FA22 RH92A0 RH92A0 RH92FA RH92FA0 * : age clamp ba lant l yard mc kontak bloklar nda siparifl numaras n n 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir. 2,0 2,0 2,0 8,00 8,00 8,00 2,0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 RH92HA.. Kontaktörlere Yandan Monte Edilebilen Tipler (Kontak numaraland rmas DIN 005 e göre) Boy : S0S2 2NO NO+N 2N A RH92EA RH92EA RH92EA02 8,00 8,00 8,00 Vida Ba lant l Kontaktörlere Önden Monte Edilebilen Tipler (Kontak numaraland rmas DIN 02 ye göre) Vida Ba lant l RH922A.. 2 Boy : S00 N NO2N NO+N 2NO2N A RH9HA0 RH9HA2 RH9HA RH9HA22 * : age clamp ba lant l yard mc kontak bloklar nda siparifl numaras n n 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir. 8,00,0 8,00 8,00

37 2 fiubat Fiyat Listesi insi Besleme Gerilimi TL SIRIUS KONTAKTÖRLER ve YARDIMI KONTAKTÖRLER ÜZER NE TAKILAB LEN AKSESUARLAR RT9.. Varistör R Eleman Boy: S00 Varistör R Eleman Boy: S0 Diyot Boy: S00 Boy: S0 Boy: S2S Boy: S00 A 28V D 270V A 27VD 0V A 827V D 70V A 28V D 270V A 27VD 0V A 827V D 70V A 27VD 0V A 28V D V A 27VD 0V A 28V D V A 27VD 0V D 20 V RT9BB00 RT9BD00 RT9B00 RT9B00 RT9D00 RT900 RT92BD00 RT92BB00 RT92D00 RT92B00 RT9D00 RT9DG00 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7,0 7,0,, 2,70 2, SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N K L TLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM Ç N) RA92A (Elektriksel bara ba lant parças ve y ld z köprüsü dahil) Boy: S00 da mek. kilitleme dahildir. Boy: S00 Boy: S0 Boy: S2 Boy: S RA92B RA922B RA92B RA92B 22,70 9,00 70,00 79,00 SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N K L TLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM Ç N) (Elektriksel bara ba lant Boy: S00 parças ve y ld z köprüsü dahil. Boy: S0 Mekanik kilitleme ayr ca seçilecektir.) Boy: S2 Boy: S00 da mek. kilitleme dahildir. Boy: S RA92A RA922A RA92A RA92A 9,00 2,00 7,00,00 SIRIUS KONTAKTÖRLER Ç N MEKAN K K L TLEME (ENVERSÖR KULLANIM Ç N) RA92A Önden tak lan mekanik kilitleme Boy: S0,S2,S Yandan tak lan mekanik kilitleme Boy: S0,S2,S Yandan tak lan mekanik kilitleme Boy: S,S0,S2 RA92A RA922B RA952A 28,00,00 72,00 S, S0, S2 boylar na tak labilen aksesuarlar için sat fl birimlerimize dan fl n z. insi Zaman Ayar Sahas TL SIRIUS KONTAKTÖRLER N BOB N NE ADAPTE ED LEN ELEKTRON K ZAMAN RÖLELER RT922.. Çekmede gecikmeli Yrd. ger. düflmede gecikme Çekmede gecikmeli Yrd. ger. düflmede gecikme Y ld z üçgen Boy: S00 Boy: S00 Boy: S0S Boy: S0S Boy: S0S 0.05 s s 5 00 s 0.05 s s 5 00 s 0.05 s s 5 00 s 0.05 s s 5 00 s. s RT92H RT92H2 RT92H RT92DH RT92DH2 RT92DH RT922H RT922H2 RT922H RT922DH RT922DH2 RT922DH 95,00 95,00 95,00,00,00,00 85,00 85,00 85,00,00,00,00 RT922GD5,00

38 2 fiubat Fiyat Listesi insi Boy Termik Ayar Sahas (A) TL TERM K RÖLELER UA5 Serisi UA59 Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör tipine ba l olmadan ayr ve raya montaja uygun Boy: UA59 000E UA59 000G UA59 000J UA59 00A UA59 00 UA59 00E UA59 00G UA59 00J UA59 002A UA UA59 002E UA59 002T UA59 002P,,,,,,,,,, 85,0 85,0 85,0 UA Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör üzerine montaja uygun (TB0 TB) (TF0 TF) (TF0 TF) Boy: UA 000A UA 000 UA 000E UA 000G UA 000J UA 00A UA 00 UA 00E UA 00G UA 00J UA 00K UA 002S,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 UA52 Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör üzerine montaja uygun (TB2 TB) (TF2 TF) (TF2 TF) Boy: UA52 000E UA52 000G UA52 000J UA52 00A UA52 00 UA52 00E UA52 00G UA52 00J UA52 002A UA52 002B UA52 002,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 UA55 Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör üzerine montaja uygun (TF TF5) (TF TF5) Boy: UA55 00E UA55 00G UA55 00J UA55 002A UA UA55 002D UA55 002Q UA55 002R UA55 008M 7,0 7,0 7,0 7,0 8,00 8,00 8,00 8,00 92,00

39 2 fiubat Fiyat Listesi insi Boy Termik Ayar Sahas (A) TL TERM K RÖLELER UA58 Serisi Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör üzerine montaja uygun (TF, 7, 8, 9) Boy: UA58 002F UA58 002T UA58 002P UA58 002U UA58 008W 89,00 89,00 89,00 99,00,00 UA58 UA Serisi UA,UA2 Faz korumal, çevre s cakl na uyumlu, el ve otomatik konumlu, kontaktör üzerine ve kontaktör tipine ba l olmadan ayr montaj içindir. * Sadece TF üzerine tak labilir. ** Sadece TF5 üzerine tak labilir. Boy: UA2 02H UA2 02X UA0 02X* UA2 0J UA 0K** UA2 0L UA2 0M UA 00 UA 00D UA 00E UA8 00F UA8 00G 2,00 5,00 5,00,00 0,00 8,00 78,00 0,00 09,00 5,00 95,00 9,00 UW Serisi UW0 Çevre s cakl na uyumlu, kontaktör üzerine montaja uygun (TB0 TB) (TF0 TF) (TF0 TF) Boy: UW0 00E UW0 00G UW0 00J UW0 0A UW0 0 UW0 0E UW0 0G UW0 0J UW0 0K UW0 02S Boy: UW 0G UW 0J UW 02A UW 02 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 5,00 5,00 5,00 5,00 RB2 ELEKTRON K AfiIRI AKIM RÖLES SIRIUS RB.. lass 0 Çal flma S n f N0+N yar. kontak Test fonksiyonu Elotomatik, uzaktan reset Konum Göstergesi Kendinden beslemeli Faz düflmesine ve fazdaki asimetriye karfl duyarl S00 S00 S00 S0 S2 S S S02 S02 0,2, RBNB0 RBPB0 RBSB0 RB2QB0 RBUB0 RBEB0 RB5F2 RBG2 RBM2 5,00 5,00 5,00,00 5,00 52,00,00 99,00 92,00 5

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i

fialt ve Enstalasyon Tekni i fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 N SAN 0 Teknik Destek Hatt : 0 77 Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi Ç NDEK LER >N

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Şalt ve Enstalasyon Tekniği

Şalt ve Enstalasyon Tekniği Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi NİSAN 09 Teknik Destek Hattı: 0 77 Fiyat Listesi ni pdf formatında aşağıdaki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi İÇİNDEKİLER >N

Detaylı

Fiyat Listesi 20 Mart 2008. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. fiyat listesi. Şalt ve Enstalasyon Tekniği. Teknik Destek Hattı:

Fiyat Listesi 20 Mart 2008. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. fiyat listesi. Şalt ve Enstalasyon Tekniği. Teknik Destek Hattı: Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi Mart 08 fiyat listesi Şalt ve Enstalasyon Tekniği Teknik Destek Hattı: 0 77 e-mail: adteknik@siemens.com Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Şalt ve Enstalasyon

Detaylı

Fiyat Listesi 19 Mart 2007. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. fiyat listesi. Şalt ve Enstalasyon Tekniği. Teknik Destek Hattı:

Fiyat Listesi 19 Mart 2007. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. fiyat listesi. Şalt ve Enstalasyon Tekniği. Teknik Destek Hattı: Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 9 Mart 07 fiyat listesi Şalt ve Enstalasyon Tekniği Teknik Destek Hattı: 0 77 e-mail: adteknik@siemens.com Kolayca monte edilir - Kullanıma hazır: Yeni High

Detaylı

Şalt ve Enstalasyon Tekniği

Şalt ve Enstalasyon Tekniği Şalt ve Enstalasyon Tekniği Fiyat Listesi NĐSAN 09 Teknik Destek Hattı: 0 77 Fiyat Listesi ni pdf formatında aşağıdaki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi ĐÇĐNDEKĐLER >N

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

aicça Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr

aicça Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr aicça Fiyat listesi A r a l ı k 2009 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr s. 13 DMX3 aç k tip şalterler s. 15 DPX 16 dan 1 600 A e kompakt şalterler s. 19 Otomatik sigortalar s. 22 Motor koruma şalterleri

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 30 Haziran 2010 Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9, alçak gerilim

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Endüstriyel Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici n panele yerletirilen LED gsterge kullanm kolayl

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 8 Ağustos 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... >

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 21 Mart 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz

Detaylı

Alçak Gerilim Şalt ve Otomasyon Cihazları Fiyat Listesi. 13 Ocak 2014

Alçak Gerilim Şalt ve Otomasyon Cihazları Fiyat Listesi. 13 Ocak 2014 www.eaton.eu Alçak Gerilim Şalt ve Otomasyon Cihazları Fiyat Listesi Ocak Ç NDEK LER Bina Enstalasyon Ürünleri Otomatik Sigortalar Yük Ay r c Anahtarlar Kaçak Ak m Röleleri Toroid Ak m Trafolu Kaçak Ak

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr

1 Şubat 2013 http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... Acti 9, alçak gerilim son dağıtım alanında yeni referans

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

info@gulboy.com / www.gulboy.com

info@gulboy.com / www.gulboy.com GÜÇ VE ENERJ YÖNET M S STEMLER SCADA tabanl güç yönetim sistemi elektrik, su ve s tüketimlerini bir arada izlemenizi sa lar Dahas, farkl marka ve farkl haberleflme protokolleri olan sayaçlar kullanman

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER

KOMPAKT T P DEVRE KES C LER Termik Manyetik Devre Kesiciler Ç NDEK LER F0 / F0 A... A FM / F / F / FR A... A F / FR A... A F / F A... A F / F / F A... A F / F / F 0A... 00A F / F 00A... 00A F 00A... 00A F / F 00A... 00A Elektronik

Detaylı

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a

Anma Ak m (A) AC3. Anma Ak m (A) AC5-a KONTAKTÖRLER Anma Gücü (kw) (80V/V) i Anma Ak m (A) AC Anma Ak m (A) AC5a Termik Ak m(a) Ith AC Yard mc Kontak Mini Kontaktörler 2,5 2,5 4 4 FC06 M FC06 M0 FC09 M FC09 M0 6 6 9 9 9 9 2 2 6 6 6 6 NA NK

Detaylı

Fiyat Listesi 2013-1

Fiyat Listesi 2013-1 Fiyat Listesi 2013-1 Karre ve Meridian YEN Satıfl fiekli Karre - Meridian Ortak Mekanizma + Dü me / Kapak Karre Çerçeve Meridian Çerçeve Nesil Çözümler 1 mm Çok Daha Güçlü Geçmeli Karkas Geçmeli karkas

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

Fiyat listesi. Legrand Mayıs 2011 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ

Fiyat listesi. Legrand Mayıs 2011 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ aicça Fiyat listesi 2011 H a z i r a n Legrand Mayıs 2011 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ Güç dağıtımı ve kontrolü cihazları s. 13 DMX 3 aç k tip şalterler s. 16 DPX 16 dan 1 600 A e kompakt şalterler KORuMA Modüler

Detaylı

Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart 2007. A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr

Alçak Gerilim Parafudrlar. Katalog Mart 2007. A dan Z ye Enstalasyon Tekni i. parafudr Katalog Mart 07 parafudr A dan Z ye Etalasyon Tekni i Alçak Gerilim Parafudrlar Genel Bilgi Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar Kombine Parafudrlar Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar Yard mc Donan

Detaylı