fialt ve Enstalasyon Tekni i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fialt ve Enstalasyon Tekni i"

Transkript

1

2

3 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 N SAN 0 Teknik Destek Hatt : 0 77 Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz.

4 Ç NDEK LER >N< Otomatlar WM Otomatlar ka Otomatlar 0kA >N< Otomatlar ka Otomatlar Otomatik Sigortalar için Yard mc Donan mlar Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) Minized Sigortalar Neozed Sigortalar Afl r Gerilim Rölesi Anahtarlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar için Yard mc Donan mlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar Hata Ak m Koruma Anahtarl Otomatlar Alçak Gerilim Parafudrlar Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri INSTA Kontaktörler INSTA Kontaktörler için Yard mc Kontaklar Mini Kontaktör Haftal k Digital fialt Saati Günlük Mekanik fialt Saati Zaman fialteri (Merdiven Otomat ) Toprakl Priz (Raya Montaja Uygun) flletme Saat Sayac SIMBOX Universal L Da t m lar S va Üstü Sigorta lar Trafolar NH B çakl Sigorta Buflonlor ve Altl klar lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar SITOR H zl Sigorta Buflonlar (B çakl Tip) NH B çakl Sigortalar çin Yard mc Donan mlar Diazed Sigortalar Kontaktörler (TF ve Sirius Serisi) Sirius Kontaktörler çin Yedek Bobin ve TG 0 Mini Kontaktör TF2 Serisi Kontaktörler UA70 Mini Termik Röleler Yard mc Kontaktörler (TH2, TH, RH) Yedek Bobinler Yedek Ana Kontaklar Yedek Ana ve Yard mc Kontak Tak mlar Yedek Yard mc Kontaklar ve Mekaniki Kilitleme Mekanizmas SIRIUS R Kontaktörler ve Aksesuarlar Termik Röleler Elektronik Afl r Ak m Rölesi RB, RB22, RB29 SIRIUS R Termik Röleler lu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar SIRIUS R Motor Koruma fialterleri SIRIUS R Motor Koruma fialterleri Aksesuarlar SIRIUS Bara Sistem Ürünleri RA SIRIUS Kompakt Motor Ç k fllar Simocode PRO ET 0S Motor Starterler ASInterface Sikostart, Softstarter RW0, RW0, Sikostart, Softstarter RW Solid State Röleler VL Kompakt Güç fialterleri Kaçak Ak m Koruma Kombinasyonlar fiebeke Jeneratör Otomatik Transfer Panosu VT Kompakt Güç fialterleri WT Aç k Tip Güç fialterleri WL Aç k Tip Otomatik fialterler NH B çakl Sigortal Yük Kesicileri KA7 Yük Ay r c s KL5 Sigortal Yük Kesicileri Kondansatörler, Deflarj Bobini, Harmonik Reaktörleri SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri Reaktif Güç Rölesi (Prophi), Dinamik Kompanzasyon Ürünleri SENTRON PA0, PA0 Ölçü Aleti SENTRON Power Manager LD Ana fialter Acil Stop fialteri LF0 Serisi Paket fialterler Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda lar SB Komple Start Stop Butonlar, Sinyal Lambalar SB Komple Ifl kl Butonlar SB Komple Özel Butonlar Buton Elemanlar ve Yedekleme leri Metal Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, SB Plastik Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, SB SB2 mm Buton Program SIGUARD Güvenlik Ayak Pedallar, Joystick Kontrol Sinyal Kolonlar Interface Dönüfltürücüler, Sinyal kolonlar D Besleme Güç Kaynaklar Emniyet zolasyon Transformatörleri SIRIUS R Elektronik Zaman Röleleri UG Serisi Kontrol Röleleri PT Termistör Koruma Rölesi S cakl k Denetleme Röleleri SE Nihayet fialterleri Siemens Endüstri Röleleri Klemensler ALPHA Panolar Instabus HVA Kontrol Ürün ve Sistemleri DELTA Anahtar, Priz Serisi 00V Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli ,

5 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar Çabuk Karakterli B B B B B B B SQ2YA0 5SQ2YA0 5SQ2YA 5SQ2YA 5SQ2YA 5SQ2YA2 5SQ2YA0 8,0 7,00 7,00 7,00 7,00 9,0 0, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA70 5SP807 5SP97 5SP927,0,0,0,0,0,0 9,90 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0,80 5,0, 5,0 9,00 82,00 89, SP... Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SQ... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ702YA05 5SQ702YA0 5SQ702YA5 5SQ702YA02 5SQ702YA0 5SQ702YA0 5SQ702YA0 5SQ702YA08 5SQ702YA0 5SQ702YA 5SQ702YA 5SQ702YA 5SQ702YA2 5SQ702YA0 5SQ702YA 5SQ702YA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,90 2, 2,0,00

6 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A ki fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ SP2... Yavafl Karakterli SQ22702YA05 5SQ22702YA0 5SQ22702YA5 5SQ22702YA02 5SQ22702YA0 5SQ22702YA0 5SQ22702YA0 5SQ22702YA08 5SQ22702YA0 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SQ22702YA2 5SQ22702YA0 5SQ22702YA 5SQ22702YA 5SP2807 5SP297 5SP2927,00,00,00,00,00,00 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 27,90 29,00 29,0 0,0,80 87,00 2,00 2,00 Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... Yavafl Karakterli SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA70 5SP807 5SP97 5SP927 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,0 2,0 57,0,,00 2,00 2,00 28, SP...

7 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL >N< OTOMATLAR 00 V A Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SQ2... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SQ2702YA05 5SQ2702YA0 5SQ2702YA5 5SQ2702YA02 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA0 5SQ2702YA08 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SQ2702YA2 5SQ2702YA0 5SQ2702YA 5SQ2702YA 5SP807 5SP97 5SP927 58, 58, 58, 58, 58, 58,,0,0,0,0,0,0 52,80 5,0 7,80 7, 52,00 07,00 29,00 WM OTOMATLAR 00 V A Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar Yavafl Karakterli G G 0 5SK00 5SK00 2,70 2,70 5SQ2 Serisi >N< Otomatlar n k sa devre kesme kapasiteleri EN (IE 0 972) normuna göre endüstriye yönelik kullan mlar için I n (A) I cu (ka) , ,5 >N< OTOMATLARIN D BA LANTISI 5SQ2, 5SX2, 5SL, 5SX ve 5SP serileri Otomatlar, bir kutuplu olarak maksimum D0 V, iki kutuplu olarak da maksimum D V a kadar D devrede yandaki flemaya göre ba lan larak kullan labilir. D kullan mda manyetik açma de erleri ( I I 5 ), kat artar. plu 2 plu t : D Otomat olarak imal edilmifl olan 5SX5 tipi >N< otomatlar n kutup bafl na maksimum D gerilimi ise 2 V tur. 5SX5 serisi D 2 Vkutup >N< Otomatlar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

8 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) ka OTOMATLAR 00 V A Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar Yeni Seri (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.) 70 mm TL 5SL... Çabuk Karakterli B B B B B B B SX 5SX 5SX2 5SX2 5SX2 5SX22 5SX 5SL0 5SL0 5SL 5SL 5SL 5SL2 5SL0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,90 8, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... Yavafl Karakterli SX57 5SX7 5SX7 5SX27 5SX7 5SX7 5SX7 5SX87 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 5SX27 5SL057 5SL07 5SL57 5SL027 5SL07 5SL07 5SL07 5SL087 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 5SL7,00,00,00,00,00,00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0,0 9,80,90 27, Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SX... Yavafl Karakterli SX07 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 5SL7 5SL7 5SL57 5SL57 5SL57 5SL57 5SL527 5SL7 5SL57 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,80 5,00 58,0 5SX, 5SL ve 5SP Serisi Otomatlar n K sa Devre Kesme Kapasiteleri Anma Ak m l n (A) EN (IE 0 898) EN (IE 0 972) kutup V A I cn (ka) 2,, kutup 00 V A I cn (ka) kutup V A I cu (ka) 2,, kutup 00 V A I cu (ka) 5SX2, 5SL 5SX 5SP 0,5 0,5 0 0 *l n = A de I cu = ka **l n = 0 ve A de I cu = 0 ka 0 0 0* 5** *** ***l n = 80 ve 00 A de I cu = 5 ka 0* 5** ***

9 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) Yeni Seri (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.) TL ka OTOMATLAR 00 V A 70 mm ki fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX SL2... Yavafl Karakterli B B B B B B B SX7 5SX27 5SX27 5SX227 5SX27 5SX27 5SX27 5SX287 5SX27 5SX227 5SX227 5SX227 5SX227 5SX2227 5SX27 5SX207 5SX227 5SL57 5SL7 5SL7 5SL27 5SL7 5SL7 5SL7 5SL87 5SL7 5SL27 5SL27 5SL27 5SL27 5SL227 5SL7 5SL07 5SL27 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0,,,,,,,,0 55, 7,90 9,0 Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... 5SL... Yavafl Karakterli B B B B B B B SX57 5SX7 5SX7 5SX27 5SX7 5SX7 5SX7 5SX87 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 5SX27 5SL057 5SL07 5SL57 5SL027 5SL07 5SL07 5SL07 5SL087 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 5SL7,0,0,0,0,0,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57, 0,0 82,00 99,90 Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl otomatik sigortalar 5SX2... Yavafl Karakterli B B B B B B B SX7 5SX7 5SX27 5SX27 5SX27 5SX27 5SX227 5SX7 5SX07 5SL07 5SL07 5SL7 5SL7 5SL7 5SL7 5SL27 5SL07 5SL7 79, 79, 79, 79, 79, 79, 8,0 99,00 29,80

10 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) Yeni Seri (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.) TL 0 ka OTOMATLAR 00 V A 70 mm Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SY... Çabuk Karakterli B B B B B B B SX0 5SX0 5SX 5SX 5SX 5SX2 5SX0 5SY0 5SY0 5SY 5SY 5SY 5SY2 5SY0 9,0 7,00 7,00 7,00 7,00 2,80, Bir fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SX057 5SX07 5SX57 5SX027 5SX07 5SX07 5SX07 5SX087 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 5SY057 5SY07 5SY57 5SY027 5SY07 5SY07 5SY07 5SY087 5SY07 5SY7 5SY7 5SY7 5SY27 5SY07 5SY7 5SP7 5SP807 5SP97 5SP927 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 22,00 2,0,90 58,0 9,00 82,00 89, Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SX... 5SP... Yavafl Karakterli B B B B B B B SX057 5SX07 5SX57 5SX027 5SX07 5SX07 5SX07 5SX087 5SX07 5SX7 5SX7 5SX7 5SX27 5SX07 5SX7 5SY057 5SY07 5SY57 5SY027 5SY07 5SY07 5SY07 5SY087 5SY07 5SY7 5SY7 5SY7 5SY27 5SY07 5SY7 5SP7 5SP807 5SP97 5SP927 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 88,00 89,0,00 7,00 2,00 2,00 28,

11 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Tip Anma Ak m I n (A) TL ka OTOMATLAR 00 V A EN Üç fazl anahtarl otomatik sigortalar 5SY8... p Yavafl Karakterli B B B B B B B SY807 5SY807 5SY87 5SY87 5SY87 5SY827 5SY807 5SY87 5SY87 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 7,00 80,00 9,00,00 OTOMAT K S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR 5ST00 5ST0 5SL, 5SP ve 5SY serileri için yard mc donan mlar Yard mc Kontaklar NO+N Yard mc Kontak A V, A 5ST00 5,00 2NO Yard mc Kontak A V, A 5ST0 5,00 2N Yard mc Kontak A V, A 5ST02 5,00 Ar za hbar Kontaklar NO+N Ar za hbar Kontak A V, A 5ST0,00 2NO Ar za hbar Kontak A V, A 5ST02,00 2N Ar za hbar Kontak A V, A 5ST022,00 Açma Bobini A 05 V 5ST00 7,00 5ST00 5ST00 Düflük Gerilim Bobini A V 5ST00 5,00 Mandal Kilidi 5ST80 7,90 Asma Kilit 5ST802 2,00 (5ST Yard mc donan mlar birbirine tak labilir.) 5 mm. Çelik Ray 5x7.5 ithal çelik, 2 m, delikli 5ST5 9,00 5ST00 5ST00 5SQ serisi için yard mc donan mlar 5ST2 Müflterek Bara ( mm) 5SQ tipi 2 adet >N< Otomat için bir fazl 5SQ tipi adet >N< Otomat için üç fazl 5ST 5ST2 0, 27, 5SL 5SP ve 5SY serileri otomatik sigortalar n yard mc donan mlar yukar dakiler ile s n rl de ildir

12 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi TL OTOMAT K S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR 5SX SX SX SX serisi için yard mc donan mlar Yard mc Kontaklar NO+N Yard mc Kontak A V, A 5SX900 5,00 2NO Yard mc Kontak A V, A 5SX90 5,00 2N Yard mc Kontak Ar za hbar Kontaklar A V, A 5SX902 5,00 NO+N Ar za hbar Kontak A V, A 5SX90,00 2NO Ar za hbar Kontak A V, A 5SX9,00 2N Ar za hbar Kontak A V, A 5SX92,00 Açma Bobini A 05V 5SX900 7,00 (5SX9 Yard mc donan mlar birbirine tak labilir.) 5SX900 5SX SX serisi Otomatlar için devreyi kontrol alt nda tutma kilidi, kutup Aç k (K rm z ) Kapal (Saydam) 5ST28 2, 0 5ST270 2, 0 5SX900 Müflterek Bara ( mm), kapakl, u bara Bir fazl, mm 2 ki fazl, mm 2 Üç fazl, mm 2 Üç faz+nötr, mm 2 5ST22 5ST2 5ST2 5ST 8,00 2,00 2,, Müflterek Bara Kapa Bir ve iki faz için Üç ve Üç faz + Nötr için 5ST5 5ST,80, rtibat klemensi (5 mm 2 ), izoleli 5ST7 7,0 0 insi Ölçü mmxmm p Say s Anma Ak m I n ( A) TE* TL S L NDR K S GORTALAR (KARTUfi S GORTALAR) Silindrik Sigorta Yuvalar (Kartufl Sigorta Yuvalar ) NW705 Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. 8x2 0x8 +N +N 2 x5 +N 22X N,5,5 2 NW7 NW75 NW7 NW70 NW705 NW70 NW7 NW75 NW7 NW72 NW7 NW72 8,0 7,0 2,90 9,0 8,0,70 2,80 5,0 8,0 72,,00 22,00 TE, otomat için genifllik birimi olup 8 mm dir.

13 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Ölçü mmxmm Anma Gerilimi U n (V) Anma Ak m I n (A) TL Silindrik Sigortalar (Kartufl Sigortalar) NW02 NW00 NW NW Silindrik Sigorta Yuvalar için kullan lan Sigortalar Çal flma S n f : gg Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. 8x2 0x8 x5 22x NW02 NW0 NW0 NW0 NW05 NW07 NW002 NW00 NW00 NW008 NW00 NW00 NW005 NW007 NW00 NW02 NW7 NW NW222 NW22 NW,0,0,0,0,0,0 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80,, 2,0 2,0 2, insi Boy p Say s Anma Ak m I n ( A) TE* TL MINIZED YÜK AYIRIILAR ve NEOZED S GORTALAR MINIZED Yük Ay r c lar (NEOZED Sigortas Hariç) 5SG70 5SG7 Anma gerilimi U n : 00 V A Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullan l r. insi D0 +N 2 +N 2 2 D02.5 +N 2.5 +N Boy Anma Ak m I n (A) Renk NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay r c lar için) 5SG70 5SG7 5SG7 5SG70 5SG70 5SG7 5SG75 5SG72 5SG7 5SG7 7,00 t : D02 Boy MINIZED Yük Ay r c lara 5ST00 yard mc kontak tak labilir. (NO+N),00 7,00 0,00,00 52,00 72,00 9,00 52,00 5,00 TL D0 D02 MINIZED için D0 kullan lan sigortalar 00 V A, 0 V D Çal flma s n f : gg K sa Devre Kesme Kapasitesi: ka A, 8 ka D D Pembe Kahverengi Yeflil K rm z Gri Mavi Sar Siyah Siyah Siyah Beyaz 5SE2 5SE 5SE 5SE 5SE2 5SE2 5SE2 5SE22 5SE 5SE 5SE0,90,90,90,90,90 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,

14 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi minal Gerilim Anma Ak m I n (A) TL ANAHTARLAR 70 mm Mandall, korumas z, devre açmakapama anahtar (Derinlik 70 mm.) 5TE8 5TE8 5TE80 5TE82 Anahtar, NO Anahtar, NO Anahtar, 2NO Anahtar, 2NO Anahtar, NO Anahtar, NO Ifl kl Anahtar, NO Ifl kl Anahtar, 2NO Ifl kl Anahtar, NO 5TE80. için kapak, k r+ yefl.+ sar Vaevien Anahtar, O Vaevien Anahtar, 2O Enversör Anahtar, O Enversör Anahtar, 2O Buton, NO+N Ifl kl Buton, NO+N, k rm z Ifl kl Buton, NO, k rm z Sinyal Lambas, k rm z Sinyal Lambas, k rm z +yeflil Sinyal Lambas, yeflil Sinyal Lambas, k rm z Ampul, VA TE8 5TE82 5TE82 5TE822 5TE8 5TE82 5TE80 5TE802 5TE80 5TG808 5TE8 5TE82 5TE8 5TE82 5TE800 5TE8 5TE82 5TE5800 5TE580 5TE5802 5TE580 5TG8055 2,00,00 9,00 79,00 89,00 9,00,00 89,00 0,00,00 5,00 92,00,00 9,00,00 59,00 5,00,00,00 58,00 58,00 9, set 5TE5802 Mandall, korumas z, devre açmakapama anahtar (Derinlik 55 mm.) 55 mm 5TE70 Ifl kl anahtar Enversör anahtar Vaevien anahtar Ifl ks z buton NO+N 5TE70 5TE7 5TE7 5TE700 5,00 8,00 58,00, TE7... 5TE7 5TE7 Ifl kl buton NO N Sinyal Lambas (Kapaks z) Ampul Kapa Renksiz K rm z Yeflil 5TE70 5TE702 5TE5700 5TG805 5TG80 5TG80 58,00 58,00,00,90,90, TG TG800 Yedek Ampul 2 5TG800 9,0 0

15 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Eflik Ak m I n (ma) minal Gerilim U n (V) Anma Ak m I n (A) Yeni (Derinlik 55 mm.) (Derinlik 70 mm.) TL HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARIFI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER ) Monofaze, Faz + Nötr hata ak m koruma anahtarlar 70 mm Monofaze, Faz+Nötr Ba lant l 0 5SM 5SM 0 5SM0 5SM0 5SM0 5SM0 80 5SM70 5SM SM 5SM0 5SM0 80 5SM70 Trifaze, Faz + Nötr hata ak m koruma anahtarlar 5SM 5SM0 5SM0 5SM70 7,00 75,00 05,00 7,00 7,00 9,00 8,00,00 5SM... 5SM... 5SM... 5SM... Trifaze, Faz+Nötr Ba lant l * SELEKT F SM 5SM0 5SM0 5SM70 5SM 5SM0 5SM0 5SM70 97,00 99,00 8,00 2, SM80 5SM SM 5SM 0 5SM0 5SM0 5SM0 5SM0 * 5SM8 5SM8 80 5SM70 5SM SM80 5SM 9,00 5,00 80,00 85,00 0,00 0,00 99,00 57,00 59,00 HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLARFILS (KOMB NE HAZLAR) Kaçak Ak m Koruma Röleli Otomatlar 5SU... 5SU... 5SU7... Monofaze Monofaze A,.5 ka 0A, A, A, A, 2A, 0A A,.5 ka 0A, A, A, A, 2A, 0A, 0 5SU5KK0 97,00 0 5SU5KK0 5SU5KK 5SU5KK 5SU5KK 97,00 97,00 97,00 97,00 2 5SU5KK2 97,00 0 5SU5KK0 97, SU5KK0 95,00 0 5SU5KK0 5SU5KK 5SU5KK 5SU5KK 95,00 95,00 95,00 95,00 2 5SU5KK2 95,00 0 5SU770KW0 95,00 t : 5SU serisi hata ak m koruma anahtarl otomatlar için 5ST805 ara parças ile birlikte 5ST00 yard mc kontak kullan labilir. HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI Ç N YARDIMI DONANIMLAR 2 5SM serisi için yard mc kontaklar 5SW NO + N A V, A 2N A V, A 2NO A V, A 5SM serisi için yard mc kontak 5SW000 59,00 5SW00 59,00 5SW002 59,00

16 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi K sa Devre Kesme Kapasitesi I n (8μs) (ka) Koruma S n r Gerilimi (kv) TE* TL ALÇAK GER L M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim için Y ld r ma Karfl Koruyucu Parafudrlar (B S n f, S n f I, Tip ) 5SD7 kutuplu, enversör kontakl 2 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl kutuplu TN sistemleri için, enversör kontakl kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl,5 2 5SD7 8,00 00,5 5SD72 900, ,5,5 8 5SD7 5SD7.,00.590,00 Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar (B S n f, S n f I, Tip ve S n f, S n f II, Tip 2 ) 2 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl 00,5 5SD72 9,00 kutuplu TN sistemleri için, enversör kontakl 75,5 5SD7.,00 kutuplu TT ve TNS sistemleri için, enversör kontakl 00,5 8 5SD7.870,00 5SD7 Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar ( S n f, S n f II, Tip 2) 5SD7 kutuplu, 5SD70 99,00 kutuplu, enversör kontakl, 5SD7 05,00 kutuplu, NPE 5SD780 2,00 kutuplu, TN Sistemleri için +0 devreli, 5SD70 275,00 kutuplu, TN Sistemleri için +0 devreli, enversör kontakl kutuplu, TT ve TNS Sistemleri için + devreli kutuplu, TT ve TNS Sistemleri için + devreli, enversör kontakl,,, 5SD7 5SD70 5SD7 0,00,00 0,00 Alçak Gerilim için Afl r Gerilim S n rlay c s Parafudrlar (D S n f, S n f III, Tip ) 2 kutuplu, enversör kontakl,5 5SD72 9,00 kutuplu, enversör kontakl,5,2 2 5SD7 7,00 5SD7

17 2 Nisan 0 Fiyat Listesi ALÇAK GER L M PARAFUDRLARI Alçak Gerilim Parafudrlar çin Yard mc Donan mlar insi TL 5SD790 5SD780 5SD780 Parafudr için geçifl klemensi 5SD790,00 Koruma terminali LN 5SD7... için Koruma terminali NPE 5SD7... 5SD7... için Koruma terminali LN 5SD7... için Koruma terminali LN 5SD SD7... için Koruma terminali NPE 5SD SD7... için 5SD78 5SD780 5SD78 5SD728 5SD7280 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 Koruma terminali LN 5SD7... için 5SD78 77,00 Koruma terminali NPE 5SD7... için 5SD7880 0,00 Koruma terminali U n : V 5SD72... için 5SD77 5,00 Koruma terminali U n : V 5SD72... için 5SD772 5,00 Koruma terminali U n : 0 V 5SD72... için 5SD77 5,00 Koruma terminali U n : 2 V 5SD72... için 5SD77 5,00 Koruma terminali 5SD7 için 5SD78 0,00 5SD728 Alçak Gerilim Parafudrlar için Kategoriler Alman Standard VDE 075 Uluslararas Standart IE Avrupa Standard EN 5SD78 Y ld r ma karfl koruyucu parafudr B S n f S n f I Tip Afl r gerilim s n rlay c s parafudr (Da t m panolar için) Afl r gerilim s n rlay c s parafudr (Da t m kutular için) S n f D S n f S n f II S n f III Tip 2 Tip Topraklama ba lant s n göstermek için iki harf kullan l r ve afla daki anlama gelirler.. Harf : Ak m kayna n n topraklama flartlar n ifade eder. T: Ak m kayna n n direkt topraklanmas (iflletme topra ) I : Bütün aktif parçalar n topra a karfl izole edilmesi veya aktif parça ile toprak aras ndaki ba lant y bir empedans ile yapmak 2. Harf : Kullan c tesislerindeki cisimlerin topraklama flartlar n ifade eder. T: isim direkt olarak kendi topraklama sistemine N: isim direkt olarak iflletim topra na ba lanm flt r. T: Terre Toprak (Terre, Earth) I : sole zolasyon (Insulation, Isolation) N: Nötr Nötr (Neutral, Neutre) PE : Protection Earth S: Ayr lm fl (Separated, Separe) : Kombine edilmifl (ombined,ombine)

18 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi flletme Gerilimi U e V A flletme Ak m I e A A Kumanda Gerilimi U c V A Kontak NO N TE* TL UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM fialter 5TT00 5TT00 Kumanda Gerilimi: (0,80...,)xU c 0 5TT00 58,00 Yük alt nda.000 açmakapama TT0 8,00 flletme s cakl Koruma s n f IP TT00 5, TT00 8,00 0 5TT0 8,00 Di er kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe ak m flalterleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialterleri çin Yard mc Kontak O 0 5 0,5 5TT900,00 INSTA KONTAKTÖRLER 5TT900 5TT58000 Konutlarda, otellerde, hastanelerde vs... yerlerde kullan lan, standart 5 mm lik raya montaj yap lan mini kontaktörler Kumanda Gerilimi: (0,85...,)xU c 0 Hz Mekanik açmakapama ömrü: milyon flletme s cakl Koruma s n f IP TT TT5800 5TT580 5TT5800 5TT580 5TT58 5TT580 5TT5800 5TT580 5TT58 5TT580 5TT580 5TT58 5TT585 5TT58,00,00,00 77,00 77,00 77,00 77,00 5,00 5,00 5,00 5,00,00,00,00,00 Di er kumanda gerilimli INSTA kontaktörler için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. 5TT5800 INSTA Kontaktörler çin Yard mc Kontaklar INSTA kontaktöre maksimum adet kontak tak labilir A5 A5 A5 te A5 te 2 0,5 0,5 5TT5900 5TT590 52,00 52,00 5TT5800 M N KONTAKTÖRLER insi Anma Gücü (kw) Anma Ak m (A) Kontak NO N Kumanda Gerilimi TL 5TT9... Insta T pkapakl A: A Akkorfl. Lamba 00 W p Flouresant Lamba: 8 W kutup W 7 kutup 8, 8, 8, 8, 8, 8, TT985 5TT98 5TT98 5TT990 5TT988 5TT987 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,

19 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi flletme Gerilimi U e V A flletme Ak m I e A A Kumanda Gerilimi U c V A Kontak TE* TL HAFTALIK D G TAL fialt SAAT 7LF... 5 programl, saat rezerveli 28 programl, co rafi koordinatl 0 0 Di er flalt saatleri için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. O O 2 2 7LF0 7LF0,00 0,00 GÜNLÜK MEKAN K fialt SAAT Rezervesiz 00 saat rezerveli 0 0 NO NO 7LF0 7LF 9,00 99,00 7LF5... insi TL ZAMAN fialter (MERD VEN OTOMATI) Zaman Ayar Sahas ; flletme Gerilimi ; Akkor Fleman ; Flouresan ; Kontak Ak m ; Anma Frekans ; 0 Dakika V 00 W x58 W 0 A, cosϕ= 00 Hz 5TT0 88,00 TOPRAKLI PR Z (RAYA MONTAJA UYGUN) 5TE800 Toprakl Priz 0 V A, A, 2,5 TE* 5TE800,00 Kapakl Toprakl Priz 0 V A, A, 2,5 TE* 5TE80,00 filee SAAT SAYAI 5TE80 Kumanda panolar için h say c d r. Uc=V A Hz Montaj derinli i mm Kumanda pano pencere kesimi 5.2mm x 5.2 mm Koruma IP 5, klemenslerde IP dir. flletme saat say c s çerçeve 55x55mm 7KT52 0,00 7KT90,90 De iflik gerilim ve frekanstaki iflletme saat sayac lar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. 7KT52 k k ( ld k) k k ( ld k l )

20 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi **Ölçüleri mm TL SIMBOX UNIVERSAL L SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DA ITIM KUTULARI (HALOGEN FREE) SIMBOX UNIVERSAL L S va Alt Da t m lar (Nötr klemensi dahil) s ral TE s ral 8 TE s ral 2 TE 2 s ral 2 TE s ral TE x2x 2x2x 28x2x5 28xx5 28x599x5 8GB22 8GB2 8GB2 8GB22 8GB2 9,00 2,00 29,00 55,00 8,00 SIMBOX UNIVERSAL L S va Üstü Da t m lar (Nötr klemensi dahil) 8GB... s ral 2 TE 2 s ral 2 TE s ral TE 00x2x 00x0x 00x57x 8GB2 8GB22 8GB2,00 0,00 87,00 SIMBOX UNIVERSAL L Yard mc Donan m Da t m kutular n n yan yana ba lant s n sa layan ba lant parças set (2 adet) NPE Klemens SIVA ÜSTÜ S GORTA KUTULARI 8GB80, 8GB8,0 TE TE 8 TE 5x5x0 80x5x0 55x5x0 5ST00 5ST0 5ST02,0,0,0 TRAFOLAR A5 insi Primer Gerilimi U e V A Sekonder Gerilimi U sec V A Sekonder Ak m I sec A A Anma Gücü TE* P s VA TL Seri veya paralel ba lanabilen iki sekonder gerilimli trafolar 2x8 2x22 2x22 2x0,70,7 A5 A 7,00 80,00 A

21 2 Nisan 0 Fiyat Listesi Boy Genifllik (mm) Anma Gerilimi U n (A) Anma Ak m I n (A) rmal Tip TL lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli zole Kapakl Tip TL STEATIT (SERAM K) GÖVDEL NHBIÇAKLI S GORTALAR NHB çakl Sigorta Buflonlar glgg NA... NA ,2 57,8 7,2 0,8 0 V A0 V D 0 V A0 V D NA802 NA80 NA80 NA80 NA805 NA807 NA80 NA82 NA8 NA87 NA8 NA822 NA82 NA80 NA82 NA8 NA2 NA0 NA2 NA NA0 NA NA NA2 NA0 NA2 NA NA5 NA72 NA75 NA80 NA82 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0,,,,,, 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90,00,00 5,00 5,00 555,00 NA802 NA80 NA80 NA80 NA805 NA807 NA80 NA82 NA8 NA87 NA8 NA822 NA82 NA80 NA82 NA8 NA2 NA0 NA2 NA NA0 NA NA NA2 NA0 NA2 NA 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NHB çakl Sigorta Monofaze Altl klar * 000, V A0 V D 90 V A0 V D NH00 NH NH0 NH0 NH 9,90 28,0 0,0 8,70 297,00 Steatit (Seramik) gövdeli Ak m s n rlama Saf ve yüksek vas fl Quartz dolgu kumlu Gümüfl kaplamal kontaklar minal k sa devre kesme kapasitesi A ka DIN VDE 0 ve IE 029 a tam uygun Düflük güç kay plar Yüksek hassasiyet ve selektive Yukar dakilere ek olarak NA Serisi NHB çakl Sigorta buflonlar n n avantajlar ; lave ön yüzey bayrak göstergeli zole edilmifl alt ve üst kapakl * SITOR H zl Sigortalar ile kullan lan NHB çakl sigorta monofaze altl klar n anma gerilimi: 000V A Farkl NHB çakl sigorta buflonlar ve altl klar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz.

22 2 Nisan 0 Fiyat Listesi Kullan lacak B çakl Sigorta Monofaze Altl klar n Boyu Genifllik (mm) Anma Ak m I n (A) TL SITOR HIZLI S GORTA BUfiONLARI (B çakl Tip) 90 V A, gs NE8... NE2... NE , NE80 NE80 NE8 NE800 NE80 NE870 NE880 NE80 NE0 NE02 NE2 NE20 NE2270 NE0 NE0 NE NE0 NE0 NE0 NE70 NE80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 58,00,00,00 8,00 8,00 58,00 58,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 7,00 SITOR HIZLI S GORTA BUfiONLARI (B çakl Tip) 000 V A *, ar NE NE227 NE0B NE2 NE2B NE2 NE0B NE5 NE NE78 NE88 NE08 2,00,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00,00,00,00 298,00 flletme S n f ar: Yaln z k sa devreye karfl koruma sa lar. Devrenin afl r ak mlara karfl korunabilmesi için ilave tedbirler al nmal d r. * NE78 için anma gerilimi 900 V A * NE88 için anma gerilimi 800 V A * NE08 için anma gerilimi 90 V A NE.. SITOR H zl Sigortalar ile kullan lan NHB çakl sigorta monofaze altl klar n anma gerilimi: 000V A Di er anma ak m ve anma gerilimi de erindeki SITOR h zl sigortalar için sat fl birimlerimizle temasa geçiniz. t : Yukar daki SITOR sigortalar için sayfa 2 de belirtilen NHB çakl sigorta monofaze altl klar kullan l r.

23 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi TL NHBIÇAKLI S GORTALAR Ç N YARDIMI DONANIMLAR NHB çakl Sigorta Pensleri NX0 Boy 000, 00,, 2, ve için NHB çakl Sigorta için Ay r c Plaka Boy 000, 00 Boy Boy 2 Boy NHB çakl Sigorta için Kontak Kapa Boy 000, 00 Boy Boy 2 Boy NX0 NX2 NX2 NX NX2 NX05 NX0 NX07 NX08 9,00 7,0 5, 7,0 9, 5,0 0,0 2,0,0 0 0 insi Anma Ak m (A) TL PORSELEN D AZED S GORTALAR 5SB... 5S2... 5SH.. NX2... 5SB2... Sigorta Buflonu Gecikmeli 0 V DII E DIII E 5 DIV R Standart Sigorta Kapa 0V Viskontak 0V Sigorta Gövdesi 0V Porselen Ring DII E27 DIII E DIV R Pembe Kahve Yeflil K rm z Gri Mavi Sar Siyah Beyaz Bak r DII E27 DIII E DIV R (*) DII E27 DIII E SB2 5SB22 5SB2 5SB 5SB2 5SB27 5SB28 5SB 5SB2 5SB 5S2 5S22 5SH22 5SH2 5SH 5SH002 5SH 5SH2 5SH02 5SH02 5SH2 5SH 5SH702 5SH802 5SH 5SF02 5SF2 5SF0 5SH2 5SH,70,70,70,,,, 2,0 2,0 2,0 8,00 8,00, 5,00,00,0,0,0,0,0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,00 2,00 29,00 2,, SF... 5SH... (*) Porselen ring dahil.

24 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Anma Gücü (kw) () Anma Ak m (A) () Ak m le (A) (2) Kontak NO N TL KONTAKTÖRLER Üç fazl güç kontaktörleri, A V bobinli Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy TF0 00APO TF0 00APO TF0 0APO TF0 2APO,0,0 9, 0,70 TF0 ve TF Boy 0 Boy 0 Boy 0 Boy TF 00APO TF 00APO TF 0APO TF 2APO,, 5,0,0 Boy Boy Boy Boy TF2 00APO TF2 0APO TF2 0APO TF2 2APO 52, 0,70 0,70 7,00 Boy Boy Boy Boy TF 00APO TF 0APO TF 0APO TF 2APO 8,00 7, 7, 87,00 TF TF Boy 2 Boy 2 Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy 8 Boy 8 Boy 0 Boy 0 Boy 2 Boy 2 Boy Boy Frekans konvertörlü uygulamalar için Boy Boy TF 2APO TF5 2APO TF 2APO TF7 2APO TF8 2APO TF9 2APO TF 2APOZA0 TF5 2APO TF52 2APO TF5 2APO TF5 2APO TF55 2APO TF5 2APO TF57 2M7 TF8 0M7 TF9 0M7 TK8AQ7 TF8QL7 TF9QL7,00 59,00,00,00 7,00 57,00 785,00 87,00.52,00.0,00 2., ,00.05,00.885, , ,00.000,00.90, ,00 () A2 ve A kullanma kategorisinde anma gücü (00V Hz de asenkron motor gücü ve anma ak m ) (2) Ie,A de 0 º, muhit s cakl nda, 90V iflletme gerilimine kadar kontaklar n anahtarlama yapabilece i azami ak m de eridir. TF8 De iflik yard mc kontakl kontaktörler için sat fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz. TF Serisi De iflik AD bobin istenen kontaktörlerin siparifl numaralar n n son hanesi afla daki tabloya göre doldurulacakt r. 2 V 8 V 0 V V A 0AB0 0AH0 0AF0 0AP0 D 0BB 0BW 0BF 0BM

25 2 Nisan 0 Fiyat Listesi insi Anma Gücü () (kw) Anma Ak m () (A) Ak m le (2) (A) Kontak NO N TL SIRIUS KONTAKTÖRLER A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba lant l Boy S00 Boy S0 Boy S0 Boy S2 Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A) 2NO+2N KONTAKLI A Kontaktörler (Bobin Gerilimi V A D) LAVE YARDIMI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 2 DAN SEÇEB L RS N Z Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S Boy : S0 Boy : S A Kontaktörler (Bobin Gerilimi 2V A) RT05AP0 RT0AP0 RT07AP0 RT02AP00 RT0AP00 RT02AP00 RT0AP00 RT05AP00 RT0AP00 RT0AP00 RT05AP00 RT0AP00 RT05AP0MA0 RT0AP0MA0 RT07AP0MA0 RT02AP0 RT0AP0 RT02AP0 RT0AP0 RT05AP0 RT0AP0 RT0AP0 RT05AP0 RT0AP0 9,0 5,, 5,00,00 79,00 2,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 Vida Ba lant l, 5,70 5,, 7,0 88,,,00 28,00 0,00 8,00 7,00 2NO+2N KONTAKLI Vida Ba lant l RT05AP RT055AP RT05AP RT0AP RT05AP RT0AP RT075AP RT07AP 805,00 89,00.,00.7,00 2.2, , ,00.5,00 Vida Ba lant l Boy : S RT05AB0 9,0 7 8 RT05AB02 9, RT0AB0 5, 9 22 RT0AB02 5, RT07AB0 9, RT07AB02 9,00 Boy : S RT0AB0 9, RT0AB00 5, RT02AB0 8,00 0 RT02AB00 8,00 Boy : S Boy : S RT0AB0 RT05AB0 RT0AB0 RT0AB0 RT05AB0 RT0 AB0 2,00 2,00 28,00 0,00 8,

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 7 Ocak 2014 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaştıran otomasyon teknolojileri ABB, müşterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

3VT Kompakt Güç Şalterleri

3VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 5 A akım değerine kadar VT serisi kompakt tip güç şalterleri LV 6 8 Kataloğu VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 İlgili kataloglar İçindekiler Akçak gerilim kontrol ve dağıtım sistemleri

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog

Hız kontrol cihazları Altivar 12. Katalog Altivar Katalog İçindekiler Altivar b b Broşür.................................................... sayfa b b Seçim kılavuzu... sayfa b b Tanıtım.................................................... b b

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı