Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR)"

Transkript

1 Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR) GRI 1

2 Ürün Sorumluluğu Performans Göstergeleri Unsur: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği İ l av e T E M E L PR1 PR2 İyileştirilmek üzere ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirildiği yaşam döngüsü evreleri ve bu prosedürlere tabi olan ana ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesi. Sonuçların türüne göre, ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı. Unsur: Ürün ve Hizmet Etiketlemesi İ l av e İ l av e T E M E L PR3 PR4 PR5 Prosedürlerin gerekli gördüğü ürün ve hizmet bilgilerinin türü ve bu bilgi gerekliliklerine tabi olan ana ürün ve hizmetlerin yüzdesi. Sonuçların türüne göre, ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı. Müşteri memnuniyetini ölçen anket sonuçları da dâhil olmak üzere, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalar. Unsur: Pazarlama İletişimi İ l av e T E M E L PR6 PR7 Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dâhil, pazarlama iletişimi ile ilgili yasalara, standartlara ve gönüllü kurallara bağlı kalmaya yönelik programlar. Sonuçların türüne göre, reklam, tanıtım ve sponsorluk da dâhil, pazarlama iletişimi ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı. Unsur: Müşterinin Kişisel Gizliliği İ l av e PR8 Müşterinin kişisel gizliliğinin ihlalleri ve müşteri verilerinin kaybedilmesi ile ilgili doğrulanmış toplam şikâyet sayısı. Unsur: Uyum T E M E L PR9 Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle kesilen önemli cezaların parasal değeri. 1

3 Gösterge Protokolleri Seti: PR Gerekçe Ürün Sorumluluğu Göstergesi seti, ürün ve hizmet yönetiminin müşteriler ve kullanıcılar üzerindeki etkilerini ele alır. Kurumların, ürün ve hizmetlerinin tasarımına gereken özeni göstererek, bu ürün ve hizmetlerin kullanım amaçlarına uygun olmalarını, sağlık ve güvenlik açısından istenmeyen tehlikeler yaratmamalarını sağlamaları beklenir. Ayrıca hem ürün ve hizmetlerle, hem de kullanıcılarla ilgili iletişimin, müşterilerin bilgi gereksinimlerini ve kişisel gizlilik haklarını dikkate alması gerekir. Göstergeler çoğunlukla çiftler halinde yapılandırılmıştır: Söz konusu unsuru ele almak üzere yürürlükte olan süreçleri açıklayan Temel Gösterge ve uyum derecesini raporlamaya yönelik İlave Gösterge. Tanımlar Uyum sağlamamanın türü İhlal edilen yasa ya da yönetmeliklerin türüne göre sınıflandırmak üzere, yasa ya da yönetmeliklere uygun hareket edilmediğine ilişkin mahkeme kararı. Ürün ve hizmet bilgisi/etiketlemesi Bilgi ve etiketleme eş anlamlı kullanılır ve ürün ya da hizmetle birlikte sunularak söz konusu ürün ve hizmetin özelliklerini tanımlayan iletişim aracı anlamına gelir. Müşterinin kişisel gizliliği Verilerin korunması, bilgilerin ve verilerin sadece asıl amacına uygun kullanılması (bunun aksi konusunda özel olarak bir anlaşma yapılmadığı sürece), gizliliği gözetme zorunluluğu ve kötüye kullanma ya da hırsızlıktan koruma gibi konular da dâhil olmak üzere, müşterinin kişisel gizlilik ve korunma hakkıdır. Müşteri tanımının son kullanıcıları (tüketici) ve kurumsal müşterileri de içerdiği kabul edilir. Pazarlama iletişimi Bir kurumun itibarını, markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini hedef kitlelere tanıtmak için kullandığı stratejiler, sistemler, yöntemler ve faaliyetler bütünüdür. Pazarlama iletişimi; reklam, bire bir satış, tanıtım, halkla ilişkiler ve sponsorluk gibi faaliyetleri içerebilir. Genel Referanslar OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon GRI

4 PR1 İyileştirilmek üzere ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirildiği yaşam döngüsü evreleri ve bu prosedürlere tabi olan ana ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesi Bu Gösterge, bir ürün ve/veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca sağlık ve güvenlik konularını dikkate almaya yönelik sistemli çabaların varlığını ve kapsamını belirlemeye yardımcı olur. Müşteriler, aldıkları ürün ve hizmetlerin amaçlanan işlevlerini tatminkâr bir şekilde gerçekleştirmelerini ve sağlık ve güvenlik açısından risk yaratmamalarını bekler. Bu sorumluluk sadece yasa ve yönetmeliklere tabi olmayıp, aynı zamanda OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri gibi gönüllü kurallarda da ele alınır. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk ve satış birimleri ve kalite yönetimi sistemleri aracılığıyla toplanan belgelerdir. OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon Ürün ve/veya hizmeti kullanan ya da sağlayanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik çabalar, bir kurumun itibarı, ürün geri çağırmak zorunda kalması halinde doğabilecek yasal ve mali riskleri, kalite açısından pazarda farklılaşması ve çalışan motivasyonu gibi konular üzerinde de doğrudan etkili olur. 2.1 Aşağıdaki yaşam döngüsü evrelerinin her birinde, ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme açısından değerlendirilip değerlendirilmediğini rapor edin: Ürün kavramının geliştirilmesi Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Sertifikalandırma İmalat ve üretim Pazarlama ve tanıtım Depolama dağıtım ve tedarik Kullanım ve servis Bertaraf, yeniden kullanım ya da geri dönüşüm Evet Hayır 2.2 Bu tür prosedürlerin kapsamına giren ve bunlara uyum açısından değerlendirmeye tabi tutulan ana ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesini raporlayın. 3

5 Gösterge Protokolleri Seti: PR PR2 Sonuçların türüne göre, ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı Sağlık ve güvenliğin korunması, pek çok ulusal ve uluslararası yönetmeliğin herkesçe bilinen bir hedefidir. Bir kurumun yasal gerekliliklere uyum sağlamaması ya iç yönetim sistem ve prosedürlerinin yetersiz olduğunu ya da uygulamada eksikler bulunduğunu gösterir. Uyum sağlayamama durumunun sürekli olması, kurum açısından doğrudan mali sonuçlar doğurabileceği gibi, hem kurum itibarını hem de çalışan motivasyonunu zedeleyerek mali risklerin artmasına neden olur. Kurumlarda, kurallara uyum sağlamama vakalarının sayısı olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu Göstergenin ortaya çıkaracağı eğilimler, kurumdaki iç denetimlerin etkililiğindeki iyileşmeleri ya da bozulmaları gösterecektir. Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle, para cezası ya da müeyyidelerle sonuçlanan vakalar; Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle uyarıyla sonuçlanan vakalar ve Gönüllü kurallara uyum sağlamama vakaları. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk ve Ar-Ge birimleri ve kalite yönetimi sistemleri aracılığıyla toplanan belgelerdir. 2.1 Bu Gösterge, ürün ya da hizmetin kullanıma sunulmasıyla, dolayısıyla da sağlık ve güvenlikle ilgili yönetmeliklere tabi hale gelmesiyle birlikte başlayan yaşam döngüsünü ele alır. 2.2 Raporlama yapan kurumun yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlanmadığına ilişkin hiçbir tespiti yoksa bu durumu kısaca açıklamak yeterli olacaktır. 2.3 Raporlama döneminde, ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenliğiyle ilgili yönetmelik ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısını belirleyin. 2.4 Bu Gösterge, raporlama dönemindeki uyum sağlamama vakalarına ilişkindir. Önceki yıllarda yaşanan olaylarla bağlantılı vakaların sayısı çoksa, bunun belirtilmesi gerekir. 2.5 Kurumun hata yapmamaya kararlı olmasına karşın yaşanan uyum sağlayamama vakaları, bu Göstergeye dâhil değildir. 2.6 Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenliği konusundaki uyum sağlamama vakalarının toplam sayısının, aşağıdaki şekilde dökümünü yapın: GRI

6 PR3 Prosedürlerin gerekli gördüğü ürün ve hizmet bilgilerinin türü ve bu bilgi gerekliliklerine tabi olan ana ürün ve hizmetlerin yüzdesi Ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirlik etkilerine ilişkin erişilebilir ve yeterli bilgiler (olumlu ve olumsuz), müşterilerin ve son kullanıcıların bilinçli satın alma tercihleri yapmaları ve bu tercihlerin pazara yansıtılması açısından gereklidir. Sürdürülebilirlik etkilerine ilişkin gerekli bilgileri ve etiketlemeyi sunmak, kurum açısından belirli yönetmeliklere ve kurallara (örneğin ulusal yasalara ya da OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkelerine) uyum sağlamakla ve muhtemelen de marka farklılaşması ve piyasada farklılaşma stratejileriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu Gösterge, bilgi ve etiketlemenin, bir ürün ya da hizmetin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini ne dereceye kadar ele aldığını gösterir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk ve satış birimleri ve kalite yönetimi sistemleri aracılığıyla toplanan belgelerdir. OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon Kurumun ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme prosedürlerinde, aşağıdaki ürün ve hizmet bilgilerini vermenin zorunlu olup olmadığını rapor edin: Ürün ya da hizmetin parçalarının tedariki İçerik, özellikle de çevresel ya da sosyal bir etki yaratabilecek maddeler açısından Ürün ya da hizmetin güvenli kullanımı Ürünün bertaraf edilmesi ve bunun çevresel ve sosyal etkileri Diğer (açıklayın) Evet Hayır 2.2 Bu tür prosedürlerin kapsamına giren ve bunlara uyum açısından değerlendirilen ana ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesini raporlayın. 5

7 Gösterge Protokolleri Seti: PR PR4 Sonuçların türüne göre, ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemenin sağlanması ve sunumu, pek çok yönetmelik ve yasaya tabidir. Bir kurumun bunlara uyum sağlamaması ya iç yönetim sistem ve prosedürlerinin yetersiz olduğunu ya da uygulamanın etkin olmadığını gösterir. Uyum sağlayamama durumu, müeyyideler ve para cezaları gibi doğrudan mali sonuçlara ek olarak, hem kurum itibarı hem de müşteri sadakati ve memnuniyeti açısından risk oluşturur. Herhangi bir kurumda, kurallara uyum sağlamama vakalarının sayısı olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu Göstergenin ortaya çıkaracağı eğilimler, kurumdaki iç denetimlerin etkililiğindeki iyileşmeleri ya da bozulmaları gösterecektir. Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle uyarıyla sonuçlanan vakalar ve Gönüllü kurallara uyum sağlamama vakaları. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk ve teknik birimleri ve kalite yönetimi sistemleri aracılığıyla toplanan belgelerdir. 2.1 Bu Gösterge, raporlama dönemindeki uyum sağlamama vakalarına ilişkindir. Önceki yıllarda yaşanan olaylarla bağlantılı vakaların sayısı çoksa, bunun belirtilmesi gerekir. 2.2 Raporlama yapan kurumun yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlanmadığına ilişkin hiçbir tespiti yoksa bu durumu kısaca açıklamak yeterli olacaktır. 2.3 Raporlama döneminde, ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili yönetmelik ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısını belirleyin. 2.4 Kurumun hata yapmamaya kararlı olmasına karşın yaşanan uyum sağlamama vakaları, bu Göstergeye dâhil değildir. 2.5 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili yönetmeliklere uyum sağlamama vakalarının toplam sayısının aşağıdaki şekilde dökümünü yapın: Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle, para cezası ya da müeyyidelerle sonuçlanan vakalar; GRI

8 PR5 Müşteri memnuniyetini ölçen anket sonuçları da dâhil olmak üzere, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalar Müşteri memnuniyeti, bir kurumun müşterilerinin gereksinimlerine gösterdiği hassasiyetin kriterlerinden biridir ve kurumsal açıdan, uzun süreli başarı için temel bir unsurdur. Sürdürülebilirlik bağlamında, müşteri memnuniyeti kurumun paydaş gruplarından biriyle (müşteriler) olan ilişkisine nasıl yaklaştığına ilişkin fikir verir. Ayrıca, diğer sürdürülebilirlik göstergeleriyle birlikte de kullanılabilir. Bu şekilde kullanıldığında, müşteri memnuniyeti, bir kurumun diğer paydaşlarının gereksinimlerini ne derecede dikkate aldığı hakkında da fikir verebilir. 2.1 Müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve korumak için, kurum genelinde halen geçerli olan uygulamaları rapor edin; örneğin: Müşteri memnuniyetini ölçme sıklığı; Anket yöntemleriyle ilgili standart gereklilikler ve Müşterilerin geri bildirimde bulunması için oluşturulan mekanizmalar. 2.2 Raporlama döneminde aşağıdaki bilgilerle ilgili olarak yapılan anketlerin (istatistiksel açıdan uygun örneklem büyüklükleriyle) sonuçlarını ya da varılan temel çıkarımları raporlayın: Kurumun tamamı; Büyük bir ürün/hizmet kategorisi ya da Önemli operasyon yerleri. 2.3 Raporlanan bütün anket sonuçları için, bunların uygulandığı ürün/hizmet kategorisini ya da operasyon yerini belirtin. Raporlama yapan kurumun müşteri ilişkileri ve Ar-Ge birimleri, olası bilgi kaynakları arasında yer alır. 7

9 Gösterge Protokolleri Seti: PR PR6 Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dâhil, pazarlama iletişimi ile ilgili yasalara, standartlara ve gönüllü kurallara bağlı kalmaya yönelik programlar Pazarlama iletişimi, insanların fikirlerini ve satın alma kararlarını etkilemek üzere tasarlanır. Genel kabul görmüş etik ya da kültürel değerlere uymayan, kişisel gizliliği ihlal eden, çifte standart uygulayan ya da çocuklar gibi hassas kitleleri etkilemeye çalışan pazarlama iletişimi uygulamaları, tüketici eylemlerindeki artışlardan da görüldüğü gibi, paydaşlar açısından önemli bir sorun olabilir. Uygun olmadığı düşünülen pazarlama yaklaşımları, kurumlar açısından, müşterilerin ve diğer paydaşların kuruma yabancılaşması, kurum itibarının zedelenmesi, maddi maliyetler ve yasal işlemler de dâhil olmak üzere çeşitli riskler yaratabilir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk, satış ve pazarlama birimleridir. Milletlerarası Ticaret Odası tavsiyeleri (yani ICC Uluslararası Reklam Uygulama Esasları) ve ilgili tüzükler (ICC International Chamber of Commerce - ICC International Code of Advertising Practice). OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon Ulusal ve uluslararası yasalara ek olarak, gönüllü ve öz denetim kaynaklı kurallar da (örneğin Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Uluslararası Reklam Uygulama Esasları ya da OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri) pazarlama iletişiminde sorumluluk kavramlarını ifade etmeyi hedefler. Bu tür öz disiplin gerektiren kurallar ya da ilkeler, pazarlama iletişimi uygulamalarının genel kabul görmüş standartlara uygun olmasını sağlamak konusunda kurumlara yardımcı olabilir. 2.1 Pazarlama iletişimi ile ilgili olarak kurum genelinde uygulanan her türlü kuralı ya da gönüllü standardı rapor edin. 2.2 Kurumun bu standartlara ya da kurallara uyumunu ne sıklıkta incelediğini raporlayın. 2.3 Kurumun aşağıdaki özelliklerde ürünler satıp satmadığını rapor edin: Belirli pazarlarda yasaklanmış ya da Paydaşlarda soru işaretlerine ya da kamuoyunda tartışmalara konu olan ürünler. 2.4 Kurumun bu ürünlerle ilgili sorulara ya da kaygılara nasıl karşılık verdiğini raporlayın GRI

10 PR7 Sonuçların türüne göre, reklam, tanıtım ve sponsorluk da dâhil, pazarlama iletişimi ile ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlamama vakalarının toplam sayısı Bir kurumun yasal gerekliliklere uyum sağlamaması ya iç yönetim sistem ve prosedürlerinin yetersiz olduğunu ya da uygulamanın etkin olmadığını gösterir. Uyum sağlayamama durumu, müeyyideler ve para cezaları gibi doğrudan mali sonuçlar doğurabileceği gibi bunlara ek olarak, hem kurum itibarı hem de müşteri sadakati ve memnuniyeti açısından risk oluşturur. Herhangi bir kurumda, kurallara uyum sağlamama vakalarının sayısı olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu Göstergenin ortaya çıkaracağı eğilimler, kurumdaki iç denetimlerin etkililiğindeki iyileşmeleri ya da bozulmaları gösterecektir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk, satış ve pazarlama birimleridir. 2.1 Bu Gösterge, raporlama dönemindeki uyum sağlamama vakalarına ilişkindir. Önceki yıllarda yaşanan olaylarla bağlantılı vakaların sayısı çoksa, bunun belirtilmesi gerekir 2.2 Raporlama yapan kurumun yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyum sağlanmadığına ilişkin hiçbir tespiti yoksa bu durumu kısaca açıklamak yeterli olacaktır. 2.3 Raporlama döneminde, pazarlama iletişimi ile ilgili olarak yönetmeliklere uyum sağlamama vakalarının toplam sayısını belirleyin. 2.4 Kurumun hata yapmamaya kararlı olmasına karşın yaşanan uyum sağlayamama vakaları, bu Göstergeye dâhil değildir. 2.5 Pazarlama iletişimi ile ilgili olarak yönetmeliklere uyum sağlamama vakalarının toplam sayısının, aşağıdaki şekilde dökümünü yapın: Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle, para cezası ya da müeyyidelerle sonuçlanan vakalar; Yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle uyarıyla sonuçlanan vakalar ve Gönüllü kurallara uyum sağlamama vakaları. 9

11 Gösterge Protokolleri Seti: PR PR8 Müşterinin kişisel gizliliğinin ihlalleri ve müşteri verilerinin kaybedilmesi ile ilgili doğrulanmış toplam şikâyet sayısı Müşterinin kişisel gizliliğinin korunması, ulusal yönetmeliklerin ve kurumsal politikaların genel kabul görmüş hedeflerinden biridir. Bir kurumun yasal gerekliliklere uyum sağlamaması durumu ya iç yönetim sistem ve prosedürlerinin yetersiz olduğunu ya da uygulamanın etkin olmadığını gösterir. Bu Gösterge, müşterinin kişisel gizliliğinin korunmasına ilişkin yönetim sistemlerinin ve prosedürlerin başarısını değerlendirir. Uyum sağlayamama durumu, müeyyideler ve para cezaları gibi doğrudan mali sonuçlara ek olarak, hem kurum itibarı hem de müşteri sadakati ve memnuniyeti açısından risk oluşturur. Herhangi bir kurumda, kurallara uyum sağlamama vakalarının sayısı olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu Göstergenin ortaya çıkaracağı eğilimler, kurumdaki iç denetimlerin etkililiğindeki iyileşmeleri ya da bozulmaları gösterecektir. Müşterinin kişisel gizliliğinin ihlali Müşterinin kişisel gizliliğinin korunmasına ilişkin olarak, raporlama yapan kurumun mevcut yasal düzenlemelere ve bağlı olduğu (gönüllü) standartlara uymadığı her vakayı kapsar. Doğrulanmış şikâyet Düzenleyici ya da benzeri resmi kurum tarafından, raporlama yapan kuruma hitap eden ve müşterinin kişisel gizliliğinin ihlalini belirleyen yazılı beyan ya da kuruma iletilen ve kurum tarafından meşru kabul edilen bir şikâyettir. Müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler ve/veya hukuk işlerinden sorumlu birimlerden bilgi alınabilir. 2.1 Raporlama döneminde, müşterinin kişisel gizliliğinin ihlal edildiğine yönelik şikâyetlerin toplam sayısını belirleyin. 2.2 Bu ihlallerin önemli bir kısmı önceki yıllarda yaşanan olaylarla bağlantılıysa, bunun belirtilmesi gerekir. 2.3 Müşterinin kişisel gizliliğinin ihlali konusunda alınan ve doğrulanan şikâyetlerin toplam sayısını, aşağıda belirtilen şekilde raporlayın: Kurum dışındaki taraflardan gelen ve kurum tarafından doğrulanan şikâyetler ve Düzenleyici resmi kurumlardan gelen şikâyetler. 2.4 Belirlenen müşteri verilerini sızdırma, çaldırma ya da kaybetme vakalarının toplam sayısını rapor edin. 2.5 Raporlama yapan kurum, doğrulanmış herhangi bir şikâyet tespit etmediyse, bu durumu kısaca açıklamak yeterli olacaktır GRI

12 PR9 Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle kesilen önemli cezaların parasal değeri Bir kurumun yasal gerekliliklere uyum sağlamama seviyesi, o kurumun operasyonlarının belirli performans parametrelerine uygunluğunu sağlama konusunda yönetimin beceri düzeyini gösterir. Ekonomik açıdan bakıldığında uyum sağlamak, para cezaları yoluyla doğrudan ya da kurum itibarı üzerindeki etkiler nedeniyle dolaylı şekilde ortaya çıkan mali riskleri azaltmaya yardımcı olur. Bir kurumun yasalara uyum sicilinin temiz olması, o kurumun operasyonlarını büyütme ya da ruhsat alma olanaklarını da etkileyebilir. 2.1 Raporlama yapan kurumun ürün ve hizmetlerinin sunulması ve kullanımıyla ilgili olarak, uluslararası beyannameler, sözleşmeler, anlaşmalar ve ulusal, alt-idareye ilişkin, bölgesel, yerel yönetmelikler de dâhil olmak üzere, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmaması nedeniyle kuruma uygulanan idari ya da adli yaptırımları belirleyin. Bu Göstergeyle ilişkili bilgiler PR2, PR4 ve PR7 deki verileri de içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. 2.2 Önemli cezaların parasal değerini rapor edin. 2.3 Raporlama yapan kurumun yasalara ya da yönetmeliklere uyum sağlanmadığına ilişkin hiçbir tespiti yoksa, bu durumu kısaca açıklamak yeterli olacaktır. Veri kaynakları arasında, denetim sonuçları ya da hukuk biriminin düzenleyici takip sistemleri yer alır. Parasal cezalar hakkındaki bilgiler muhasebe biriminden alınabilir. 11

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın.

GİRİŞ. Esasların Yapısı bölümüne bakın. GİRİŞ Sorumlu Reklam ve Pazarlama İletişimi Faaliyetleri Reklam ve diğer pazarlama iletişim araçları, reklamverenlerle tüketiciler arasındaki iletişimi sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Her

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği. Yol Haritası Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Binaların Enerji Tüketiminde Dönüşüm için Yol Haritası - Giriş Enerjiyi verimli

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı