Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler seti Süreç Değerlendirme: Bir kurumsal birime ait süreçlerin, bir Süreç Değerlendirme Modeline göre sistematik değerlendirmesi [TS ISO/IEC ]

3 Kurumsal Birime Ait Süreçler Kurumsal birimin faaliyet alanındaki ürünü/hizmeti sunabilmesi için etkileşimli işleyen süreçler Örnek: Yazılım Geliştirme

4 Süreç Değerlendirme Hedef ne? Neredeyiz? Hedefe gidiyor muyuz? Nerede olduğumuzu bilmiyorsak hedefe nasıl gideceğiz?

5 Süreç Değerlendirme Neden Yapılır? Bir kurumun, süreçlerini iyileştirmek amacıyla, kendi süreçlerinin mevcut durumunu anlaması Bir kurumun kendi süreçlerinin, belli bir gereksinim setine uygunluğunu belirlemesi Bir kurumun (ya da temsilcisinin), bir diğer kurumun süreçlerinin belli bir sözleşmeye uygunluğunu belirlemesi Örneğin, Satınalan-Tedarikçi ilişkisi

6 Süreç Değerlendirme Ne İşe Yarar? Kurumda sürekli iyileşme kültürünü ve bu kültürün idamesi için gerekli mekanizmaların kurulmasını destekler İş hedeflerinin karşılayacak süreçlerin mühendisliğini motive eder. Kurum kaynakların eniyilemesini destekler.

7 Satınalan Açısından Süreç Değerlendirme Sözleşmeden önceki dönemde, teklif sahiplerinin ürünü/hizmeti sunma yeteneği ile ilgili riskleri belirleyerek tedarikçi seçimindeki belirsizlikleri azaltır. Sözleşme yönetiminde, risk arz eden hususlar için kontrol mekanizmaları kurmaya olanak tanır. Rakip tedarikçilerin seçimi için ölçülebilir bir taban sağlar.

8 Süreç Değerlendirme Modeli (SDM) Bir ya da birden çok Süreç Referans Modeline göre, Süreç Yeteneğini değerlendirmeye yarayan modeldir. Süreç Yeteneği: Bir sürecin mevcut veya öngörülen iş hedeflerini karşılama durumu

9 TS ISO/IEC ve SDM

10 TS ISO/IEC Esasları Öz-değerlendirmeyi destekler. Süreç iyileştirme ve süreç yeteneğini belirlemede kullanım için taban oluşturur. Değerlendirilen sürecin içinde çalıştığı bağlamı dikkate alır. Süreç notu üretir. Sürecin kendi hedefini karşılama yeteneğini dikkate alır. Tüm uygulama alanları ve çeşitli büyüklükteki kurumlar için uygulanabilir. Kurumlar arasında nesnel bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlar.

11 TS ISO/IEC Bölümleri

12 Süreç Referans Modeli Nedir? Bir ürüne ait yaşam döngüsünde yer alan süreçleri; aralarındaki ilişkileri gösteren mimari ve süreç hedefleri ve çıktıları ile tanımlayan modeldir. TS ISO/IEC ile değerlendirmeye uyumlu süreç referans modelleri: TS ISO/IEC (yazılım) ISO/IEC (sistem)

13 Süreç Yönetim İlkesi Süreç referans modelleri, temel bir süreç yönetimi ilkesini destekler: Bir ürünü ya da hizmeti üretmek ve idame ettirmek için izlenen sürecin kalitesi, o ürünün/hizmetin kalitesini doğrudan etkiler.

14 Yazılım Süreç Yönetimi Özellikle Önemli Yazılım ürünün doğasından kaynaklanan zorluklar Soyut, değişebilir, insan-duyarlı Farklı uygulama alanları, farklı teknolojiler Geliştirme süreci her zaman izlenebilir değil Tasarım ve gerçekleştirme süreçleri tam olarak ayrılamıyor Bu zorluklarla birlikte, maliyet odağı geliştirmenin kendisi

15 Yazılım Süreç Yönetimi Özellikle Önemli 2009 yılında Standish Group tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; Yazılım projelerinin sadece % 32 si başarılı olarak raporlanmış % 44 ü zor tamamlanmış maliyetini aşarak, geç veya daha az özellikle % 24 ü başarısız olmuş teslim/bitişten önce iptal edilmiş veya hiç kullanılmamış [blog.standishgroup.com, CHAOS Report]

16 Süreç Yönetimi Adımları Kurumsal faaliyetlerin etkin olarak yürütülmesini ve ürünlerin/servislerin müşteri beklentilerini karşılayan kalitede sunulmasını destekleyen süreçlerin; Belirlenmesi, Tanımlanması, Uygulanması ve Ölçülüp değerlendirilerek sürekli iyileştirmesinin sağlanması [deming.org, PDCA cycle]

17 Süreç Yönetimi - Beklentiler Kurumların süreç esaslı çalışması Kurumun kendi üretim alanına ilişkin süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlayarak sürekli iyileştirmesi Önerilen: Bir modelin referans olarak alınması "Süreç Referans Modeli" Sektördeki en iyi pratiklerin bir tanımı

18 TS ISO/IEC Süreç Kategorileri ve Grupları Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri Kurumsal Yaşam Döngüsü Süreçleri Destek Yaşam Döngüsü Süreçleri Satınalma Süreç Grubu (ACQ) ACQ.1 Satınalma Hazırlığı ACQ.2 Tedarikçi Seçimi ACQ.3 Sözleşme ACQ.4 Tedarikçi İzleme ACQ.5 Müşteri Kabulü Tedarik Süreç Grubu (SPL) SPL.1 Tedarikçi Teklifi SPL.2 Ürün Yayımı SPL.3 Ürün Kabul Desteği Mühendislik Süreç Grubu (ENG) ENG.1 Gereksinim Çıkarma ENG.2 Sistem Gereksinimleri Analizi ENG.3 Sistem Mimari Tasarımı ENG.4 Yazılım Gereksinim Analizi ENG.5 Yazılım Tasarımı ENG.6 Yazılım İnşa ENG.7 Yazılım Tümleştirme ENG.8 Yazılım Sınama ENG.9 Sistem Tümleştirme ENG.10 Sistem Sınama ENG.11 Yazılım Yükleme ENG.12 Yazılım ve Sistem Bakımı Yönetim Süreç Grubu (MAN) MAN.1 Kurumsal Uyum MAN.2 Kurumsal Yönetim MAN.3 Proje Yönetimi MAN.4 Kalite Yönetimi MAN.5 Risk Yönetimi MAN.6 Ölçme Süreç İyileştirme Süreç Grubu (PIM) PIM.1 Süreç Tanımlama PIM.2 Süreç Değerlendirme PIM.3 Süreç İyileştirme Kaynak ve Altyapı Süreç Grubu (RIN) RIN.1 İnsan Kaynakları Yönetimi RIN.2 Eğitim RIN.3 Bilgi Yönetimi RIN.4 Altyapı Tekrar Kullanma Süreç Grubu (REU) REU.1 Varlık Yönetimi REU.2 Tekrar Kullanma Program Yönetimi REU.3 Alan Mühendisliği Destek Süreç Grubu (SUP) SUP.1 Kalite Güvence SUP.2 Doğrulama SUP.3 Geçerleme SUP.4 Müşterek Gözden Geçirme SUP.5 Denetleme SUP.6 Ürün Değerlendirme SUP.7 Belgeleme SUP.8 Konfigürasyon Yönetimi SUP.9 Sorun Çözüm Yönetimi SUP.10 Değişiklik Talep Yönetimi

19 TS ISO/IEC Sistem ve Yazılım Mühendisliği Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Daha büyük bir sistemin parçası olarak veya tek başına yazılım ürünü veya hizmeti için, bir grup yaşam döngüsü süreci ile bunların altındaki etkinlikleri ve görevleri tanımlar den bu yana sektörde yaygın olarak kullanılmakta 2008 revizyonu, 1995 tarihli standart ile standardın 2002 ve 2004 yıllarında yayınlanan iki ekini (AMD 1 & 2) birleştirmiştir. Kurumun veya projenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Tam uyumluluk / Seçerek uyarlama Yazılımın satınalınması, tedariği, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve elden çıkarılması boyunca referans alınabilir.

20 Yol Haritası Satınalan Kurumlar İçin Satınalan kurumun teknik şartnamesinde, geliştirmede uyulacak süreç standartlarıyla ilgili belirtimi, geliştirmenin kalitesini belirliyor. İş ürünleri uygulanan sürecin bir sonucu Süreç standartları, ürün standartlarını kullanmayı motive ediyor Satınalan kurum şartnamede süreç standartlarını belirlerken aşağıdakileri mutlaka tanımlamalı: Değerlendirme modeli olarak TS ISO/IEC ün kullanılacağı Hangi süreçlerin değerlendirileceği (değerlendirme kapsamı) ENG, MAN, SUP, ya da bunların bir alt seti Sağlanması beklenen yetenek seviyesi (örneğin, YS3)

21 Yol Haritası Satınalan Kurumlar İçin Sözleşmede, geliştirme ve bakım boyunca, süreç ve ürün standartlarına uyulduğunu ve ilgili gereklerin karşılandığını denetleyecek mekanizmalar kurulmalı Satınalma sürecinin, sorumluluklarının ve çıktılarının tanımı Ürün ve süreç kalite güvence etkinlikleri ile bunlara ilişkin kontrol kriterlerinin belirtimi Bu yetkinlikler kurumda bulunmuyorsa dış kaynak kullanımına gidilebilir.

22 Yol Haritası Tedarikçi Kurumlar İçin Süreç yeteneğini belirleme ve iyileştirme için yönetimin kararı ve çalışmalar boyunca taahhüdü gerekiyor. Adım-1: Neredeyiz? Mevcut durumu değerlendirme Adım-2: Nereye gitmek istiyoruz? Boşluk analizi Adım-3: Nasıl gideceğiz? İş planlama Adım-4: İyileştirme çalışmaları Adım-5: Pilot uygulamalar Adım-6: Yaygınlaştırma TS ISO/IEC modeline ilişkin uzmanlık, firmaya özel uyarlama açısından önemli

23 Yazılım Süreç Belgelendirmeleri

24 Teşekkür Ederiz.. Sorularınız?

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net S ağlam yapıların ancak sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için çıktığımız yolda, sizlere eğitim programlarımız ve eğitim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı. 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon 2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı 22 OCAK 2014 Berçin Gün Orhan Argon Program 10:00 10:20 10:20 11:40 11:40 11:50 11:50 12:30 12:30 13:30 13:30 15:15 15:15 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU Proje No Proje Adı Öneren Kuruluş/Yürütücü Ortak Proje Yürütücüsü Kuruluş Ziyaret Tarihi Ziyaret Açık Adresi Alan Komite Üyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı