AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (AAA) FAMİLİAL MEDİTERRANE FEVER (FMF) Uzm. Dr. Nur YALÇIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (AAA) FAMİLİAL MEDİTERRANE FEVER (FMF) Uzm. Dr. Nur YALÇIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı"

Transkript

1 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (AAA) FAMİLİAL MEDİTERRANE FEVER (FMF) Uzm. Dr. Nur YALÇIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2 AAA TANIM Çocukluk çağında en sık görülen Seröz zarların iltihabı ile karakterize Otoenflamatuar Genetik, otosomal resesif geçişli Tekrarlayan, kendiliğinden düzelen ağrılı ve ateşli ATAKLAR ile seyreden AMİLOİDOZ komplikasyonu gelişebilen Herediter, Periyodik Ateş Sendromlarındandır.

3 AAA GENEL ÖZELLİKLER Kız erkek ayırımı yok Ort. 5 yaş başlangıç yaşı o İlk belirti: *% 90 hastada ilk 20 yaş içinde *% 60 hastada ilk 10 yaş içinde * Seyrek olarak geç yaşta ortaya çıkar AAA BİR ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIĞIDIR.

4 AAA GENEL ÖZELLİKLER En sık Yahudiler, Ermeniler, Araplar ve Türklerde görülür. % hastada pozitif aile öyküsü % 30 oranında akraba evliliği öyküsü vardır

5 AAA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Türkiye de görülme sıklığı 1/1000 En çok görüldüğü bölgeler: İç Anadolu ( Sivas, Tokat, Ankara, Kayseri) Batı Karadeniz ( Kastamonu, Sinop ) Doğu Karadeniz ( Gümüşhane, Giresun ) Doğu Anadolu ( Erzincan, Erzurum, Malatya, Kars )

6

7 AAA ETYOPATOGENEZ AAA e yol açan gen ( MEFV ), 16. kromozomun kısa kolunda yer alır yılında klonlanmıştır. 40 dan fazla mutasyonun hastalıkla ilişkisi saptanmıştır. Bu mutasyonlar taşıyıcı kromozomların % 80 inde bulunmaktadır.

8 AAA ETYOPATOGENEZ Klinik bulguları AAA e uyan hastaların 1/5 inde ya tek mutasyon saptanmakta ( taşıyıcı ), ya da bilinen mutasyonlardan hiçbiri gösterilememektedir. BU NEDENLE GEN ANALİZİNİN TANI KOYMADAKİ YERİ SINIRLIDIR Homozigot M 694 V Mutasyonu daha ağır klinik seyir ve amiloidoz gelişimi ile ilişki göstermektedir.

9 AAA GENETİK GEÇİŞ En sık görülen mutasyonlar: M 694 V V 726 A EKSON 10 M 680 I MUTASYONLARI M 694 I E 148 Q EKSON 2 E 167 D MUTASYONLARI

10 AAA GENETİK GEÇİŞ MEFV geni bozuk bir gen kodlar *Pyrin ( pyrus ) *Marenostrin ( Mare Nostrum ) MEFV geni lökositler üstüne otoregülatör etkilidir Bozukluğunda yangısal uyarı ortaya çıkar

11 AAA GENETİK ÖZELLİK MEFV geninin işlevi: MEFV Pyrin/Marenostrin Nötrofil, monosit, fibroblastlarda ekprese edilir. Olgun nötrofillerin sitoplazmalarında mikrotubuluslarda yerleşir ve bunların stabilizasyonunda ve iltihabın baskılanmasında rol alır (nötrofillere bağlı yangısal yanıtın düzenlenmesi ) Kolşisin etkisi de mikrotubuluslar üzerinedir.

12 AAA KLİNİK BULGULAR Klasik Tablo: *Tekrarlayan Ateş *Poliserozit Atakları Atak süresi 2 4 gün, bazen daha kısa veya uzun En sık görülen nöbet: Ateş birlikte görüldüğü birleşim Karın Ağrısı Eklem Bulguları Yaşlanma ile birlikte ateş sıklığı ve şiddetinde hafifleme görülebilir.

13 AAA ATAK ÖZELLİKLERİ Ani ortaya çıkar Ön bulgu vermez Kendiliğinden kaybolur Oldukça hızlı başlangıçlı, kısa süreli nöbetler (6-96 saat) Nöbet sırasında akut faz yanıtı artışı Bulgular şiddetli, kolaylaştırıcı faktör yok Düzensiz aralıklarla yineleme

14 AAA KLİNİK BULGULAR ATEŞ KARIN Peritonit EKLEM Monoartrit GÖĞÜS Plörit, Perikardit SKROTUM--- Vaginalitis KAS Myalji DERİ Erizipel tarzı döküntü

15 AAA KLİNİK BULGULAR ATEŞ Nadiren tek başına atakta yer alır Atak boyunca yüksek kalır 40 C ye kadar çıkabilir, hatta ateşli konvülziyon görülebilir Bazı hastalarda ise C gibi farkedilmeden de geçebilir Aynı hastanın bazı nöbetlerinde yüksek, bazı nöbetlerinde normal değerler ölçülebilir Eklem ataklarında sistemik ateş olmayabilir

16 AAA KLİNİK BULGULAR KARIN AĞRISI Hemen, daima kıvrandırıcı, yatak istirahatini gerektiren, şiddetli ağrı olur Hastaların % 95 inde bulunur Karın ağrısının nedeni peritonda oluşan aseptik serözittir

17 AAA KLİNİK BULGULAR KARIN AĞRISI Akut karın tablosu ile karışabilir % hastada tanı atlanarak apendektomi yapılmaktadır Karın ağrısına bulantı, kusma, kabızlık eşlik edebilir İshal gelişen olgularda dışkıda gizli kan görülebilir

18 AAA KLİNİK BULGULAR EKLEM BULGULARI % olguda artrit veya artralji şeklinde görülür Çoğunlukla alt ekstremiteye yerleşen; sekel bırakmayan gezici olmayan erozyona yol açmayan akut bir monoartrittir Genellikle birkaç gün veya 1-2 hafta içinde kaybolur

19

20 AAA KLİNİK BULGULAR EKLEM BULGULARI Çok nadiren oligo veya poliartiküler tipte eklem tutulumu ve uzamış artritler görülebilir Egzersiz ile belirginleşen bacak ağrısı önemli bir klinik bulgudur Kronik seyirli artritlerin % 5 inde geriye dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilir, hatta artroplasti endikasyonu konulabilir

21 AAA KLİNİK BULGULAR EKLEM BULGULARI Sakroiliak eklemlerin tutulduğu seronegatif spondilartropatik olguların çoğunda HLA B27 negatiftir. Bir kısmında ise pozitif olabilir AAA da akut artritte alınan sinovial sıvı: lökositten zengin akışkanlığı azalmış yangısal bir sıvıdır Buna karşılık müsin pıhtısı parçalanmaz Bu da bize AAA akut artritinde yüzeyel bir sinovit olduğunu gösterir

22

23 AAA KLİNİK BULGULAR GÖĞÜS AĞRISI Tek taraflı göğüs ön duvarındadır Bazen omuza yayılım gösterir Atak sırasında çekilen grafide plevral sıvı saptanabilir Bu sıvı atak geçtikten sonra kaybolur, bu da tanıyı destekleyici bir bulgudur. Perikard tutulumu oldukça nadirdir Plörit ve perikardit sekel bırakmaz Göğüs ağrısı ateş ile birlikte gözlenir

24

25 AAA KLİNİK BULGULAR CİLT BULGULARI % hastada erizipele benzeyen eritem Ayak sırtı, malleoller ve tibia ön yüzünde sıcak, şiş, ağrılı, kızarık bir lezyon Sıklıkla ayak bileği artritine eşlik eder

26

27 AAA KLİNİK BULGULAR VASKÜLİT AAA nin vaskülit gelişimini arttırdığı düşünülmekte En sık görülen HSP Çocukluk ve gençlik çağında ortaya çıkan PAN da AAA mutlaka sorgulanmalıdır AAA da ortaya çıkan diğer bir vaskülitik tablo da UZAMIŞ FEBRİL MYALJİ dir

28 UZAMIŞ FEBRİL MYALJİ Yaygın, şiddetli kas ağrılarına eşlik eden yüksek ateş Yüksek sedimantasyon hızı Hipergamaglobulinemi Çoğunlukla eklem bulgusu yok Kortikosteroidlere iyi yanıt

29 UZAMIŞ FEBRİL MYALJİ Kas enzim düzeyleri, EMG ve kas biyopsisi normal Ateş ve myaljiye; karın ağrısı, purpura tarzı döküntü, diyare eşlik edebilir Genellikle ciddi, hospitalize edilmesi gereken, gürültülü bir tablo şeklinde karşımıza çıkar Tedavi edilmezse, belirtiler haftalarca sürebilir

30 AAA KLİNİK BULGULAR DİĞER SİSTEM TUTULUMLARI Orşit Nörolojik tutulum ( başağrısı ) Aseptik Menenjit ( nadir )

31 AAA KLİNİK BULGULAR AMİLOİDOZ ( sekonder ) Fenotip 1 ( Klasik ataklardan sonra ortaya çıkar ) Fenotip 2 ( ailesinde AAA olan bireyde ataklar olmaksızın hastalığın amiloidoz ile başladığı tablodur)

32 AAA KLİNİK BULGULAR AMİLOİDOZ ( sekonder ) Klinik olarak: proteinürik nefrotik üremik dönem olmak üzere 3 bölümde ilerlemektedir Kolşisin tedavisi altında amiloidozun gelişmediği ve hatta gerilediği bildirilmektedir.

33 AAA KLİNİK BULGULAR AMİLOİDOZ Amiloidoz en sık homozigot M694V mutasyonunda ortaya çıkmaktadır AAA nın gidişi esnasında nadir olarak glomerülonefrit gibi amiloidoz dışı böbrek patolojileri de görülebilmektedir

34 AAA LABORATUVAR BULGULARI Hastalığın tanı koydurucu özgün bir laboratuvar verisi bulunmamaktadır. Atak sırasında akut faz reaktanlarında belirgin yükselme, atak sonrası normale dönme veya anlamlı düşüş görülmektedir. Sedimantasyon % 90, Fibrinojen % 60 Lökositoz % 50 hastada ortaya çıkmaktadır.

35 AAA LABORATUVAR BULGULARI Ataklarda trombositoz görülmemekte ve ferritin artmamakta, Atak sırasında geçici albüminüri ve hematürilere rastlanabilmektedir.

36 LİVNEH AAA TANI KRİTERLERİ MAJÖR KRİTERLER ( Tipik Ataklar ) 1. Peritonit ( yaygın ) 2. Plörit ( tek taraflı ) ya da Perikardit 3. Monoartrit ( Kalça, diz, ayak bileği ) 4. Tek başına ateş 5. Tam olmayan karın ağrıları

37 LİVNEH AAA TANI KRİTERLERİ MİNÖR KRİTERLER 1. Göğüs ağrısı 2. Eklem ağrısı 3. Egzersizle ortaya çıkan bacak ağrısı 4. Kolşisin tedavisine iyi yanıt

38 LİVNEH AAA TANI KRİTERLERİ DESTEKLEYİCİ KRİTERLER 1. Ailede AAA öyküsü 2. Uygun etnik köken 3. Hastalığın 20 yaşından önce başlaması 4. Atak Özellikleri: Ağır ve yatak istirahatını gerektiren ataklar Kendiliğinden geçmesi Ataklar arasındaki bulgusuz dönem

39 LİVNEH AAA TANI KRİTERLERİ DESTEKLEYİCİ KRİTERLER; Atak Özellikleri: Akut faz reaktanlarında geçici yükselme ( sedimantasyon hızı, lökosit, CRP, fibrinojen ) Aralıklı proteinüri ve hematüri Apendektomi ya da tanılandırıcı laparatomi öyküsü Ailede akrabalık TANI İÇİN 2 MAJÖR VEYA 1 MAJÖR 1 MİNÖR KRİTER YETERLİDİR.

40 AAA AYIRICI TANI AAA ile benzerlik gösteren diğer otoenflamatuar hastalıklar: *HIDS ( hiperimmünglobulin D sendromu ) *TRAPS ( tümör nekrozis faktör reseptörü ile ilişkili periyodik sendrom ) *PAPA ( pyojenik artrit, pyoderma gangrenosum, akne ile ilişkili sendrom) *ASIS ( ailesel soğuk ilişkili sendrom) *MWS ( Muckle- Wells Sendromu) *CİNKA ( kronik infantil nörolojik kutanöz artropati)

41 AAA AYIRICI TANI ARA ve diğer artrit yapan nedenler Akut karın sendromuna yol açan hastalıklar Enflamatuar barsak hastalıkları

42 AAA TEDAVİ Hastalığın tek tedavi ajanı KOLŞİSİN dir 1974 de Emir ÖZKAN ve bunu izleyerek S.E. GOLDFİNGER tarafından bildirilmiştir Çiğdem çiçeğinin ekstrelerinden elde edilen bir alkaloiddir Ağız yolu ile alındığında biyoyararlanım % arasındadır Kendisi ve metabolitleri idrar ve safra yolu ile atılırlar Akut gut artritindeki antienflamatuar etkinliği uzun yıllardan beri bilinmektedir

43

44 AAA TEDAVİ KOLŞİSİN: Mitozu metafazda keserek hücre bölünmesini durdurur AAA deki etkisi tam bilinmemekle birlikte: *lizozomal degranülasyonun engellenmesi *Hücre duvarının stabilizasyonu *Akut faz proteinlerinden serum amiloid A düzeyinin baskılanması yolları ile etkili olduğu sanılmaktadır.

45

46 AAA TEDAVİ KOLŞİSİN: Antienflamatuar etkinliğinde mikrotubul oluşumu ile etkileşiminin önemli olduğu düşünülmekte, Bu nedenle MEFV geninin kodlandığı pirin/ marenostrin proteininin sitoplazmada mikrotubuller etrafında ekspresyonunun gösterilmesi dikkat çekicidir

47 AAA TEDAVİ KOLŞİSİN: Tüm yaşam boyunca kullanılmalıdır Yaş ve kilodan bağımsız olarak 1 mg/gün dozunda başlanması önerilmektedir (tabletleri 0.5 mg) Maksimum doz 2 mg/gün olup 2-3 doza bölünerek verilebilir.

48 AAA TEDAVİ KOLŞİSİN: Yalnızca atak sırasında kullanılırsa etkili değildir. Ara vermeden sürekli kullanılmalıdır Esas etkisi ancak sürekli kullanıldığında ortaya çıkar Atak sırasında doz artırımının yararı yoktur

49 AAA TEDAVİ Kolşisin Tedavisi ile AAA lı Hastalarda: * Nöbet şiddeti azalır * Nöbet sıklığı azalır * Sekonder Amiloidoz gelişimi önlenir * Hastaların yarısında nöbetler tamamen kaybolur

50 AAA TEDAVİ Kolşisin Tedavisi ile AAA lı Hastalarda: *% hastada parsiyel remisyon sağlanır. * % 10 hastada ataklar tam kontrol altına alınamamaktadır * Tedaviye ara verilir verilmez ataklar yeniden başlar Kolşisinin asıl etkisinin atak profilaksisi olduğuna ve 2 mg/gün üzerindeki dozların toksisite riskini arttırmak dışında yarar sağlamadığına inanılmaktadır.

51 AAA TEDAVİ Kolşisin ve Akut Ataklar: Akut atak sırasında semptomatik tedavi yapılabilirse de, analjezik, özellikle de narkotik bağımlılığı yönünden dikkatli olmak gerekir Bazı hastalar atak döneminde ek olarak uygulanan nonsteroid antienflamatuvar ilaçlardan yararlanabilir

52 AAA TEDAVİ Kolşisinin AAA lı Gebe Hastalarda Kullanımı: Kolşisin kullanımı emzirme döneminde güvenlidir. Hasta gebelik boyunca kolşisin kullanmaya devam edilebilir.ancak kromozom anomalileri yönünden mutlaka rutin amniyosentez yapılmalıdır Bazı klinikler ise ilk trimesterde kolşisinin kesilmesini önermektedirler.

53 AAA TEDAVİ Kolşisin Yan Etkileri: Gastrointestinal sistemde *Bulantı *Kusma *İshal *Karın Ağrısı Geçici lökopeni, trombositopeni Myozit Karaciğer enzimlerinde yükselme

54 AAA TEDAVİ Kolşisin Yan Etkileri: Daha Nadiren: *Myopati *Periferik Nöropati *Kİ Baskılanması *Oligospermi, Azospermi *Alopesi

55 AAA TEDAVİ Kolşisin Yan Etkileri: Çok yüksek dozlarda ( 6-8 gr/ gün ) *GİS Kanama *Deri Döküntüleri *Karaciğer ve Böbrek Yetmezliği *Metabolik Asidoz *Konvülziyon *Koma

56 AAA TEDAVİ Kolşisin Tedavisine Yanıtsızlık: Kolşisine yanıtsız hastalarda tanıyı yeniden gözden geçirmek gerekir En sık görülen kolşisin yanıtsızlığı nedeni tedavi uyumsuzluğudur Doz atlanması atakların tekrarlamasına neden olabilir Tedaviye dirençli ve seçilmiş hastalarda atak tedavisinde İnterferon Alfa nın ve Talidomidin in de etkili olabileceği gösterilmiştir

57 AAA TEDAVİ Kolşisin Preparatları: Ülkemizde bulunan iki preparat da kolşisin ekstreleri olarak hazırlanmıştır Bu preparatlara kısmi yanıtlı veya yanıtsız olmalarına karşın, farklı kolşisin preparatlarına çok iyi yanıt veren hastalar da bulunabilmektedir

58 AAA TEDAVİ Apendektomi ve AAA: Bazı araştırıcılar akut peritonit atakları ayırıcı tanısında sorun oluşturabilmesi nedeniyle elektif apendektomi yapılmasını önermektedirler Kabul gören görüş ise görüntüleme yöntemleri ve klinik gözlem yardımıyla ayırıcı tanıda sorun yaşanmayacağı ve elektif apendektominin gereksiz olduğu şeklindedir

59 AAA TEDAVİ Kolşisin ve Amiloidoz: AAA de erken başlanan ve düzenli kullanılan kolşisin tedavisinin amiloidoz gelişimini engellediği gösterilmiştir Kolşisin, amiloidoz geliştikten sonra başlanmış olsa bile proteinürinin azalmasını ve böbrek fonksiyonlarının düzelmesini sağlayabilmektedir Amiloidoz gelişen hastalarda kolşisin, tolere edilebilen en yüksek dozda verilmelidir (2 mg/gün ) Amilodoz sonucu böbrek transp.u yapılmış AAA li hastada kolşisin tedavisine devam etmek,transplante böbrekte amiloidoz gelişiminin önlenmesi için şarttır

60 AAA TEDAVİ Kolşisin ve Artrit Atakları: Kolşisin tedavisinin akut artrit atakları üzerine olan koruyucu etkisi, diğer atak komponentlerine karşın daha azdır. Akut artrit atakları esnasında nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar kullanılabilir (endometazin, İbuprofen ) Uzayan ve düzelmeyen mono veya oligoartrit ataklarında kortikosteroidler yararlı olabilir

61 AAA TEDAVİ Hastalığa ikincil olarak ortaya çıkan vaskülitlerde ise tedaviye steroidler ve özellikle PAN da siklofosfamid gibi immun baskılayıcı ilaçlar eklenebilir Daha az sayıda hastada ise sakroileit ve özellikle kalça tutulumu ile birlikte spondilartrit gelişebilir ki bu taktirde tedavi diğer spondilartropatilere benzer prensiplerle yapılmalıdır.

62 AAA İZLEM Kolşisin tedavisi alan AAA li hastalara: 3-6 ay aralarla izlem yapılır Klinik izlem:atak komponentlerinin kolşisine yanıtının değerlendirilmesi Laboratuvar izlemi: *Tam kan sayımı *İdrar tetkiki *Eritrosit sadimantasyon hızı *CRP *Kreatinin, transaminazlar ve CK Kolşisin tedavisi ile olgularda belirli bir komplikasyon ortaya çıkmamaktadır.

63 AAA ÖRNEK HASTA 1 Ö.Ş, 15 YAŞ, KIZ HASTA: Üst GİS kanama nedeniyle birkaç kez çocuk servisine yatırıldı F.M. de özellik görülmedi 2 kez tekrarlanan Özofago- gastro- duodenoskopide ve biyopside GİS kanamayı izah edecek bulgu saptanmadı Laborutuvar tetkiklerinde patoloji saptanmadı Serviste yattığı süre içinde hastanın çok şiddetli, kıvrandırıcı nitelikte karın ağrısı atakları saptandı Atak sırasında ateş yüksekliği saptanmadı

64 AAA- ÖRNEK HASTA 1 Alınan ayrıntılı anamnezde hastanın aralıklı olarak şiddetli karın ağrısı atakları olduğu, bu ağrılara artraljinin de eşlik ettiği genellikle 24 saat içinde tamamen düzeldiği öğrenildi. Tokat lı olan hastaya kolşisin başlandı Takip eden 4 ay boyunca karın ağrısı tekrarlamadı, GİS ile ilgili problem saptanmadı. FMF Gen Analizi: M694V / M694V ( homozigot )

65 AAA ÖRNEK HASTA 2 E.Ş. 15 YAŞ, ERKEK HASTA: Ateş, öksürük, göğüs ön tarafında ağrı nedeniyle başvurdu, alınan anamnezde: *Daha önce 2 kez ateş, artrit ve artralji nedeniyle servisimizde yatırıldığı, yapılan romatizmal profilin normal olduğu, *Hastanemiz dahiliye - kardiyoloji bölümünde yapılan EKO da: hafif my- 1,2 şiddetinde ay saptanması üzerine ARA kardit kabul edilerek hastaya prednisolon tedavisi uygulandığı;

66 AAA- ÖRNEK HASTA 2 Ateş, artrit yakınması ile diğer bir başka yatışında çocuk kardiyolojisi tarafından yapılan EKO sunda perikardda sıvı saptandığı ve eşlik eden göğüs ağrısı nedeniyle PERİKARDİT tedavisi uygulandığı; bilgileri edinildi. Biz takibimizde, göğüs ağrısı nedeniyle hastadan; akciğer grafi, toraks BT, telegrafi, EKO tetkikleri istedik ve yüksek ateş nedeniyle antibiyotik başladık * Akciğer grafi ve dinleme bulguları: Normal * Telegrafide : Kardiyomegali saptandı

67 AAA- ÖRNEK HASTA 2 Toraks BT de: *Kalp boyutlarında artış *Bilateral plevral efüzyon *Her iki akc. parankiminde buzlu cam görünümü saptandı Bu bulgulara eşlik eden dinleme bulguları ve solunum sıkıntısı yoktu. A.b. tedavisi sırasında aniden yükselen ateşe eşlik eden şiddetli karın ağrısı saptandı ve AAA sorgulandı

68 AAA- ÖRNEK HASTA 2 Hasta Sivas lı idi AAA Gen Analizi Tetkikinde: M694V heterozigot saptandı Hastaya Kolşisin tedavisi başlandı Takip eden günlerde şikayet görülmedi 1 yıllık takibi sırasında 1 kez, 4-5 saat kadar süren, hafif atak görüldü ve hasta hospitalize edilmedi

69 AAA-ÖRNEK HASTA 3 M.T. 9 YAŞ, ERKEK HASTA Sağ kalça ve diz ekleminde ağrı yakınması ile acil servise başvurdu 4 ay önce tonsillektomi, son 2 hafta içinde geçirilmiş ÜSYE öyküsü var Anne ve anneannede ciddi romatizma tanımlanıyor

70 AAA ÖRNEK HASTA 3 F.M. de: * Kalçada hareketle artan ağrı * Kalpte 1/6 sistolik üfürüm * 6 saat arayla yapılan ateş kontrolünde 4 gün ara ile 2 kez, birkaç saat süren, kendiliğinden düzelen yüksek ateş ( 40 derece )saptandı

71 AAA- ÖRNEK HASTA 3 Sedimantasyon : 45/ saat ( yüksek ) CRP : 74 mg/ dl ( yüksek ) ASO : 137 ( normal ) Boğaz kültürü: negatif Diğer enfeksiyon markerleri ( Brucella vb.): negatif Aspirine yanıt : negatif

72 AAA- ÖRNEK HASTA 3 Anamnez derinleştirildiğinde: * Tokat lı olduğu * Ateşe eşlik eden, birkaç saat süren, şiddetli, kıvrandıcı karın ağrısı atakları olduğu, * 3 yıldanberi ani başlangıçlı, gün içinde düzelen artralji atakları olduğu, saptandı

73 AAA- ÖRNEK HASTA 3 EKO da : ARA- Kardit ( aktif kardit ) ARA- Kardit tedavisi başlandı Kolşisin tedavisi de eşzamanlı başlandı AAA Gen Analizi : M 680 I Heterozigot M 694 V Heterozigot TANI : ARA-Kardit + Ailevi Akdeniz Ateşi

74 AAA- ÖRNEK HASTA 4 B.Ö, 5 YAŞ, KIZ HASTA Yakınması:Ateş, sağ dizde ağrı, şişlik, yürüyememe, 2-3 hafta önce boğaz ağrısı, 2 yıldan beri zaman zaman bacak ağrısı, Anemi, sağ dizde ARTRİT, idrarda hafif proteinüri (+) Ateş takip çizelgesinde 1 hafta ara ile 2 kez ateşin yükseldiği, aradaki değerlerin normal olduğu saptandı.

75 AAA ÖRNEK HASTA 4 Kemik İliği: Normal Virus paneli: Normal Hemofagositoz : Negatif Ateş + Karın ağrısı + Artrit atağı ile FMF tanısı konularak gen analizi istendi Kolşisin tedavisi başlandı. Genel durumunun ve fizik bulgularının düzeldiği kaydedilerek anemi tedavisi ile birlikte takip polikliniğinden izlenmek üzere taburcu edildi.

76 AAA ÖRNEK HASTA 4 Hasta birkaç ay sonra ikinci kez, gözlerinde şişlik nedeniyle servisimize yatırıldı. Bufissur ve hafif pretibial ödem saptandı. Proteinüri: 1 gr/24 saat Amiloidoz düşünülerek acil böbrek biyopsisi yapıldı: Böbrek Amiloidozu FMF Gen Analizi: M694V/M694V HOMOZİGOT Tanı: FMF, Böbrek Amiloidozu

77 AAA ÖRNEK HASTA 5 T.T, 1994 doğumlu, kız hasta; Bacak ağrısı, döküntü yakınması ile servisimize yatırıldı. 20 gün öncesine kadar hiçbir yakınması olmayan hastanın 1 hafta arayla 1 er gün süren, günde 1-2 kez yükselen ateşi olmuş ve ateş düşürücü ile geçmiş 1 gün önce ayaklarda döküntü, sol ayak bileğinde hareketle ağrılı şişlik olmuş. Akut faz reakt. : Negatif., idrar tetkiki normal Bu bulgularla Henoch Shönlein Vasküliti tanısı almış

78 AAA ÖRNEK HASTA 5 Hasta 5 yıl sonra sol dizde büyük bir şişlik nedeniyle tekrar interne edildi. Sağ- Sol diz MR: normal Trombosit: normal ANA: pozitif ARA- Kardit : Negatif Sık sık tekrarlayan artralji yakınması var TİT: normal Ailede FMF : negatif TANI:???

79 AAA ÖRNEK HASTA 5 Dizindeki şişlik 1 hafta içinde düzelen hasta ARTRİT ön tanısı ile izlenmek üzere taburcu edildi Hasta takip polikliniğinde tekrar değerlendirildiğinde: Ailenin Sivaslı olması; Annenin, çocuğun küçükken sık sık ateşlendiğini ve ateşli dönemde karın ağrısının da olduğunu hatırlaması

80 AAA ÖRNEK HASTA 5 Son zamanlarda ateşsiz; ayda bir veya birkaç kez, şiddetli, ayakta duramayarak, yatmak zorunda bırakan karın ağrısından yakınması Sık sık eklem ağrısından yakınması FMF gen analizi: E148Q / N Heterozigot sonuç alınması üzerine hastaya AAA ön tanısı ile kolşisin 2x1 tablet başlandı

81 AAA ÖRNEK HASTA 5 Tedavi almakta olan hasta 15 gün, 1 ay aralarla şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısından yakınmakta idi ve bu yakınmalarla başvurduğu acil serviste ateş yüksekliği saptanmadı, akut faz rekt., idrar tetkikleri normaldi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Romatoloji ile konsülte edilen hastanın AAA tanısı desteklenerek Kolşisin 3x1 tablet olarak arttırıldı ve SON 9 AYDAN BU YANA ATAK KAYDEDİLMEDİ

82 KAYNAKÇA Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR ; Ders Notları Görseller, Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR un arşivinden alınmıştır. Olgu sunumları Okmeydanı E.A.H de takip edilen hastalardan oluşmaktadır.

83

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. İnt.Dr Elif Nur ÖZBAY

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. İnt.Dr Elif Nur ÖZBAY AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ İnt.Dr Elif Nur ÖZBAY KAYNAKLAR Clinical manifestations and diagnosis of familial Mediterranean fever Cecil romatoloji textbook Managament of FMF FMF tekrarlayan ateş atakları ve

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇOCUKLARDA PERĠYODĠK ATEġ SENDROMLARI

ÇOCUKLARDA PERĠYODĠK ATEġ SENDROMLARI ÇOCUKLARDA PERĠYODĠK ATEġ SENDROMLARI Dr.Emin Ünüvar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. 3.Astım ve Rinit Günleri - Kıbrıs

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ

www.pediatric-rheumathology.printo.it AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ www.pediatric-rheumathology.printo.it AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Nedir? Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) karın ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişliğinin eşlik ettiği tekrarlayan ateş nöbetleri ile

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE

KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE Özgür Kasapçopur Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Batuhan 10 yaşında erkek çocuğu Yaklaşık bir

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi

Ailesel Akdeniz Ateşi Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Ailesel Akdeniz Ateşi Ailesel Akdeniz Ateşi nedir? Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) genetik bir hastalıktır. Hastaların tekrarlayan ateşli dönemlerine

Detaylı

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi ARTRİT Akut Romatizmal Ateş Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi Sunum Planı Akut Romatizmal Ateş Romatizmal Poliartrit Olgu sunumları ile ayırıcı tanı ARA ARA-Yaş ARA GAS Tonsillofarenjiti Yetersiz

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF)

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (AAA-FMF) MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Otozomal resesif kalıtım Akdeniz ve Ortadoğu kökenli populasyonlarda

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA)

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) 2016 un türevi 2. TEŞHİS VE TEDAVİ 2.1 Nasıl teşhis edilir? Aşağıdaki yaklaşım izlenerek tanı konulur: Klinik şüphe: AAA dan ancak,

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi PFAPA (Marshall) Sendromu Klinik belirtiler ortaya çıktığında tek doz prednizolon/prednizon (1-2mg/kg) veya tercihen betametazon (0,3 mg/kg) verilmesi Ateşin 2-4 saat içinde

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi

Ailesel Akdeniz Ateşi ARŞİV 2009; 18: 260 Ailesel Akdeniz Ateşi Yüksek Lisans Öğr. Onur ALBAYRAK Prof. Dr. M. Akif ÇÜRÜK 1. Ailesel Akdeniz Ateşi Nedir? Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) karın, göğüs ve eklem ağrısı ile şişliğinin

Detaylı

Henoch-Schöenlein Purpurası

Henoch-Schöenlein Purpurası www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Henoch-Schöenlein Purpurası 2016 un türevi 1. HENOCH-SCHÖENLEİN PURPURASI NEDİR? 1.1 Nedir? Henoch-Shöenlein purpurası (HSP), küçük kan damarlarının (kapilerlerin)

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro CANDLE 2016 un türevi 1. CANDLE NEDİR 1.1 Nedir? Kronik Atipik Nötrofilik Dermatosiz, Lipodistrofi ve Yüksek ateş (CANDLE) sendromu nadir görülen genetik bir

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş

Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Tümör Nekroz Faktörü Reseptörüyle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS) Veya Ailesel Hibernian Ateş 2016 un türevi 1. TRAPS NEDİR 1.1 Nedir? TRAPS, genelde iki

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Özgür Kasapçopur 9 yaşında erkek çocuğu 3 yaşından bu yana belirgin olan, düzensiz aralıklarla yineleyen, 1-2 gün süreli ateş ve ateşe eşlik eden karın

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) 2016 un türevi 1. JUVENİL SPONDİLOARTRİT/ ENTEZİT İLE İLİŞKİLİ ARTRİT (SPA- EİA) NEDİR? 1.1 Nedir?

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

AİLESELAKDENİZ ATEŞİ - FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF)

AİLESELAKDENİZ ATEŞİ - FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF) 11/6/2013 1 AİLESELAKDENİZ ATEŞİ - FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF) Prof. Dr. Aydın ECE DÜTF- Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 2 11/6/2013 3 Familial Mediterranean Fever Sınıflama ve Kaynaklarda Veriliş

Detaylı

www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro PAPA Sendromu 2016 un türevi 1. PAPA NEDİR 1.1 Nedir? PAPA; Piyojenik Artrit, Piyoderma gangrenozum ve Akne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N

Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Topaloğlu R, ÖzaltınF, Gülhan B, Bodur İ, İnözü M, Beşbaş N Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Ankara Giriş Sistinozis (OMIM 219800),

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur

OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ. Özgür Kasapçopur OTOENFLAMATUAR HASTALIKLAR VE AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ Özgür Kasapçopur 9 yaşında erkek çocuğu 3 yaşından bu yana belirgin olan, düzensiz aralıklarla yineleyen, 1-2 gün süreli ateş ve ateşe eşlik eden karın

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU. Hasta Kitapçığı PROF. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI POST-POLİO SENDROMU Hasta Kitapçığı PROF.DR ARZU YAĞIZ ON POLİOMYELİT (ÇOCUK FELCİ) NEDİR? Poliomyelit, çocukluk çağında görülen

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Diğer Periyodik ateş sendromları. (Ailesel Akdeniz Ateşi dışındaki otoenflamatuar hastalıklar)

Diğer Periyodik ateş sendromları. (Ailesel Akdeniz Ateşi dışındaki otoenflamatuar hastalıklar) Diğer Periyodik ateş sendromları (Ailesel Akdeniz Ateşi dışındaki otoenflamatuar hastalıklar) Özgür Kasapçopur İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoenflamatuar hastalıklar

Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoenflamatuar hastalıklar Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 9-17 Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoenflamatuar hastalıklar Familial Mediterranean Fever and other hereditary auto-inflammatory diseases Özgür Kasapçopur, Nil Arısoy Kalıtsal

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM KOMPLEMAN SİSTEM GENLERİNDE MUTASYON VARLIĞI GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİ VE TEDAVİ Ş. Hacıkara, A. Berdeli, S. Mir HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM (HÜS) Hemolitik anemi (mikroanjiopatik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 23 Mayıs 2017 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 23 Mayıs 2017 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 23 Mayıs 2017 Perşembe Uzm Dr. Mehtap Ezel Çelakıl Asistan Dr. Kenan Doğan ÇOCUK NEFROLOJİ

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER. Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı JÜVENİL SPONDİLOARTROPATİLER Özgür KASAPÇOPUR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Jüvenil spondiloartropatiler 16 yaş altındaki çocuklarda, özellikle

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı KAWASAKİ HASTALIĞI Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Kadir, 18 aylık erkek çocuğu Hastaneye başvurusunun dört gün öncesine

Detaylı

IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA)

IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro IL-1 Reseptör Antagonisti Eksikliği (DIRA) 2016 un türevi 1. DIRA NEDİR 1.1 Nasıl Bir Hastalıktır? IL-1 Reseptör Antagonisti eksikliği (DIRA) nadir görülen

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir

Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Blau Hastalığı/ Jüvenil Sarkoidoz Nedir 2016 un türevi 1. BLAU HASTALIĞI/ JÜVENİL SARKOİDOZ NEDİR 1.1 Nedir? Blau sendromu genetik bir hastalıktır. Hastaların

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Ekim 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Tekin Yılmaz Ko aeli Ü

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı