ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU"

Transkript

1 Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK Bireysel Emeklilik Sistemi Hukuki Dayanağı Amacı Ve Kapsamı Sistemin Ana Unsurları Tanımlar Sistemin Denetimi Sisteme İlişkin Bilgiler Sisteme Katılım ve Cayma Hakkı Asgari Katkı Payı ve Katkıların Ödenmesi Ödemeye Ara Verilmesi Katkı ve Birikimlerin Yatırıma Yönlendirilmesi Katkı Payı Dağılım (Fon Dağılım) Oranlarının / Tutarlarının Değiştirilmesi Plan Değişikliği Başka Bir Şirkete Aktarım Hesapların Birleştirilmesi Fon paylarına ilişkin uygulamalar Sistemin Vergisel Teşvikleri Hak Kazanma Uygulamaları Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim Hak Kazanılan Birikimlerin Aktarılması ve Ödenmesi Hakların Kullanımı Sistemden Ayrılma Emekliliğe Hak Kazanma Ve Birikimlerin Ödenmesi Grup Emeklilik Sözleşmesi Ve Faydaları ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Özellikleri Yatırım Seçenekleri ING Emeklilik Likit Fon ING Emeklilik Tahvil Bono Fon ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Fon ING Emeklilik Esnek Fon ING Emeklilik Karma Fon ING Emeklilik Hisse Fon Fon Risk Sınıfları Ve Karmaları Az Riskli Orta Riskli Çok Riskli Hizmetlerimiz Müşteri İletişim Merkezi Hizmetleri Web Sayfası Hizmetleri E-Posta Hizmetleri İletişim Bilgileri

3 ING EMEKLĠLĠK Şirketimiz, uluslararası arenada en büyük finans kuruluşları arasında yer alan ING Grubu na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. ING Grubu, 150 yıldır bankacılık, sigortacılık, varlık yönetimi alanlarında, bireysel ve kurumsal müşterilere geniş kapsamlı ürünler ve hizmetler sunan, dünyanın lider finansal hizmet kuruluşlarından biridir. Asya dan Amerika ya, Avrupa dan Avustralya ya 50'yi aşkın ülkede, 85 milyon müşterisi ve çalışanı olan Hollanda kökenli grup, Interbrand'ın 2007'nin en iyi 100 marka sıralamasında 81. sırada yer almaktadır. MĠSYON VE VĠZYON Misyonumuz Müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı ile yardımcı olurken yaşam standartlarını belirlemektir. Vizyonumuz Katılımcılarına karşı sözlerini yerine getiren, toplumun geneline karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde, çalışanlarına karşı tercih edilen ve teşvik eden bir şirket olmaktır. Ġlkelerimiz Dürüstüz. Katılımcılarımız için ortalamanın üzerinde bir getiri sağlamayı hedefleriz. Açık sözlü ve şeffafız. Sürdürülebilir büyümeyi destekleriz ve insan haklarına saygı duyarız. Birbirimize ve tüm topluma saygı gösteririz. Faaliyette bulunduğumuz ülkenin bir parçası oluruz. 3

4 1-Bireysel Emeklilik Sistemi 1.1 Hukuki Dayanağı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi nin hukuki alt yapısını oluşturan temel kanun, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu dur. Buna ek olarak 07/10/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4697 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da Bireysel Emeklilik Sistemi ni teşvik amacıyla vergisel düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak 14/06/2007 tarihinde yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 41 ve 42. maddeleri de Bireysel Emeklilik Sistemi ne yeni düzenlemeler getirmiştir. Yukarıda belirtilen Kanun başlıklarının dışında aşağıdaki Yönetmelikler de sistemin hukuki dayanağını oluşturması ve işleyişi açısından önem taşımaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (09/04/2008 yayın tarihli No lu Resmi Gazete, yürürlük tarihi 09/08/2008) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (28/02/2002 yayın tarihli No lu Resmi Gazete, yürürlük tarihi 28/02/2002) Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (17/08/2007 yayın tarihli No lu Resmi Gazete, yürürlük tarihi 01/10/2007) Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (08/01/2008 yayın tarihli No lu Resmi Gazete, yürürlük tarihi 08/01/2008) 1.2 Amacı Ve Kapsamı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi nin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine, kişilerin sisteme katılma, ayrılma ve emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna, katkıların bu fonlarda toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık hizmetlerine, kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamına ve bireysel emeklilikle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 1.3 Sistemin Ana Unsurları Katılımın Gönüllü Olması: Mevcut sosyal güvenlik sistemlerindeki uygulamalardan farklı olarak bu sisteme katılım gönüllü olup, medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz herkes katılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi nin ġeffaf ve Açık Bir Sistem Olması: Bireysel Emeklilik Sistemi ne dahil olan bir katılımcı için açılacak hesapta, katılımcılar ve varsa sponsor kuruluş tarafından katılımcılar adına ödenen katkılarla, bu katkılara ilişkin her türlü getiri katılımcı bazında izlenecektir. Katılımcının katkı payları, bu paylarla alınan fon adetleri, birikimlerinin değeri katılımcı tarafından istendiği an öğrenilebilmektedir. Emeklilik şirketlerinin katılımcılara yapacağı bilgilendirmelere ilave olarak katılımcı emeklilik şiketlerinin internet siteleri, müşteri iletişim merkezleri ve satış kanalları vasıtasıyla da her an bilgi sahibi olabilmektedir. 4

5 Katkıların Yapılması: Katılımcı, sisteme katılarak, çalışma yaşamında elde ettiği gelirin bir bölümünü değerlendirmek suretiyle emeklilik döneminde toplu ödeme veya emeklilik maaşı alabilme imkanına kavuşmaktadır. Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi: Sisteme katılımcılar ve varsa sponsor kuruluş tarafından yapılan katkılar, emeklilik yatırım fonları aracılığıyla yatırıma yönlendirilecektir. Katkı payları, emeklilik şirketinin hesaplarına geçmesini izleyen en geç iki iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilmektedir.bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nda belirtildiği üzere, emeklilik şirketi tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarının yönetimi, fon yönetimi konusunda uzman kuruluşlar olan portföy yönetim şirketlerine bırakılmıştır. Böylece katılımcıların emeklilik tasarruflarının, fon yönetimi konusunda uzman kişilerce en etkin şekilde yönetilmesi sağlanmış olacaktır. Bireysel Emeklilik Hesabı ndaki Varlıkların Saklama KuruluĢunun Güvencesi Altında Olması: Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki emeklilik yatırım fonlarının portföyündeki varlıklar, saklayıcı kuruluş (TAKASBANK) nezdinde muhafaza edilmektedir. Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında sahip olduğu fonlardaki pay adetleri de saklayıcı kuruluş nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde takip edilmektedir. 1.4 Tanımlar Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiye denir. Grup Kurucusu: Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşu ifade eder. Sponsor KuruluĢ: İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusunu ifade eder. Bireysel Emeklilik SözleĢmesi: Emeklilik sözleşmesi, katılımcının gönüllü katılım ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi ne girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, şirket ve katılımcı ile varsa katılımcı nam ve hesabına sözleşme akdetmek isteyen kişinin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir. Emeklilik Planı: Katılımcının risk getiri tercihlerine uygun olarak emeklilik yatırım fonlarının bir araya getirildiği, belirli bir yatırım stratejisi içeren bireysel emeklilik ürünüdür. Temel olarak emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar olarak da tanımlanabilir. Emeklilik Yatırım Fonu: Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır. GiriĢ Aidatı: Sisteme ilk giriş sırasında veya yeni bir emeklilik hesabı açtırılması durumunda, katılımcıdan veya sponsor kuruluştan, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yarısını aşmamak kaydıyla alınabilen tutardır. Yönetim Gideri Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami %8 oranını aşmamak kaydıyla yapılan kesintidir. 5

6 Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi: Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanan ve yasal sınırı günlük azami yüzbinde 10 oranında olan kesintidir. BaĢlangıç Kapitali: Sisteme katılım sırasında katkı payı ödemelerinden ayrı olarak ve bir defaya mahsus yapılacak toplu ödemelerdir. Ara Ödeme: Emeklilik hesabı devam ederken düzenli katkı payı ödemelerine ek olarak yapılabilecek toplu ödemelerdir. Fon Karması: Emeklilik planı kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarının belirli oranlarda bir araya getirilmesidir. ĠĢveren Grup Emeklilik SözleĢmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir. Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik SözleĢmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. 1.5 Sistemin Denetimi Emeklilik şirketi olarak faaliyet gösterecek tüm şirketler; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Emeklilik Gözetim Merkezi Aktüeryal Denetim Bağımsız Dış Denetim Şirket İç Denetim unsurları tarafından denetim ve gözetim altındadırlar. 1.6 Sisteme ĠliĢkin Bilgiler Sisteme Katılım ve Cayma Hakkı Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz kişiler Bireysel Emeklilik Sistemi ne katılabilir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalandığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve daha önceden yapılmış bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, şirketin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirkete bildirilir; ödemeye ilişkin olarak şirkete verilen her türlü ödeme talimatı iptal ettirilir. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ve emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra katkı payı olarak değerlendirilecek ödemeler şirket hesabına intikali takip eden en geç ikinci iş gününde ING Emeklilik A.Ş. Likit 6

7 Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Bu tür ödemeler için yönetim gideri kesintisi ancak sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ve sadece katkı payı (varsa fon getirisi hariç) üzerinden yapılabilir. Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon getirileri ile birlikte yedi iş günü içinde ödeyene iade edilir. Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiç bir ödeme yapılmamış olması halinde, emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından feshedilir. Bu durumda katılımcı Bireysel Emeklilik Sistemi ne girmiş sayılmaz Asgari Katkı Payı ve Katkıların Ödenmesi Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen tasarrufa yönelik tutara katkı payı denir. Emeklilik şirketi, katılımcının dahil olduğu emeklilik planının yönetim ve fon işletim giderlerini kapsayacak asgari katkı payı tutarını belirler. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin yüzde beşinden az olamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre ödenen katkı paylarında bu sınırlama uygulanmaz. Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş katkı payını, tercihine uygun olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilir. Katılımcı veya varsa sponsor kuruluş katkı payını, dahil olunan emeklilik planında belirtilen asgari katkı payının altında kalmamak koşuluyla azaltabilir ya da artırabilir Ödemeye Ara Verilmesi Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payının vadesinde ödenmemesi ve/veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde ödemeye ara verilmiş olur. Emeklilik sözleşme süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Ödemeye ara verildikten sonra tekrar katkı payı ödemeye başlanması durumunda, ödenen tutar ödemenin yapıldığı aydaki katkı payı ödemesi olarak kabul edilir. Katkı payı ödemeye ara verilmesi durumunda emeklilik hesabındaki birikimler seçilmiş olan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder. Ancak, bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi ne ve Saklayıcı Kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerden indirilebilir. Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilir Katkı ve Birikimlerin Yatırıma Yönlendirilmesi Emeklilik yatırım fonları, katılımcıların ödediği katkı paylarının değerlendirilmesi amacıyla, emeklilik şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre katılımcılar adına kurulan fonlardır. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ve emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra katkı payı olarak değerlendirilecek ödemeler şirket hesabına intikali takip eden en geç ikinci iş gününde ING Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. 7

8 Bireysel Emeklilik Sistemi nde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun ödemiş olduğu katkı payları emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden ve plan dahilindeki yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında 2 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilmektedir. Yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmeyen şirkete, katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin 2 katı tutarında gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilir. Katkı payının bir kısmı veya tamamı ödenmesine rağmen katılımcıya ait bilgilerin eksik olduğu veya emeklilik sözleşmesinin kurulmadığı hallerde katkı payı ING Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Katılımcıya ait bilgilerin ve işlemlerin tamamlanmasından sonra katılımcıya ait fondaki birikimler sadece katkı payı üzerinden (eğer varsa fon getirisi hariç tutularak) varsa emeklilik planındaki kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik planında belirtilen esaslara göre katılımcıya ait bireysel emeklilik hesaplarına aktarılır. Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi gereken katkı payını aşan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren 12 aylık dönemde ödenmesi gereken katkı paylarından mahsup edilebilir veya katılımcının yazılı olarak talep etmesi halinde ödeme tarihinden önceki 12 aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilir Katkı Payı Dağılım (Fon Dağılım) Oranlarının / Tutarlarının DeğiĢtirilmesi Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirket değişiklik talebini, değişiklik istenen tarih itibarıyla gerekli talimatları vermek suretiyle gerçekleştirir. Katkı payı dağılım oranları; Değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını, Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri, Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler ile değişiklik talebinde bulunulan tarihten itibaren ödenecek katkı payı tutarlarını kapsamak üzere yeniden belirlenebilir. Fon dağılımı değişikliğinde, fon dağılımı değişikliğinin yapılmasının istendiği tarihten itibaren veya tarih belirtilmemişse ilgili talebin şirkete geldiği günden itibaren iki iş günü içinde gerekli fon alım veya satım talimatlarının verilmemesi halinde katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilir Plan DeğiĢikliği Emeklilik planı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılır. Yeni emeklilik planına değişiklik tarihi itbarıyla geçiş yapılır ve 5 iş günü içinde yeni emekliliksözleşmesi katılımcı ve varsa sponsor kuruluşa gönderilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba dahil olan katılımcılara işveren grup emeklilik sertifikası gönderilir. 8

9 1.6.7 BaĢka Bir ġirkete Aktarım Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde hakların kullanımına bağlı olarak aktarım talebi; katılımcı veya grup kurucusu tarafından yapılabilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde ise bu hak katılımcının hak kazanma süresinin sonuna kadar sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Hak kazanma süresi bulunmayan işveren grup emeklilik sözleşmelerinde aktarım hakkı katılımcı tarafından kullanılır. Yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir. Aktarım, birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Birikimlerin aktarımı hakkının tekrar kullanılabilmesi için aktarım yapılan emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi şartı aranır. Bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılmış olan bir hesaptaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarılamaz. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak bir hesaba aktarımda bulunulabilmesi ancak ilgili emeklilik planına katılım için gerekli şartların taşınması ile mümkündür. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir. Aktarım işlemi işveren grup emeklilik sözleşmesindeki bütün hesapları kapsar. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde aktarımda varsa ertelenmiş giriş aidatı birikimlerden indirilebilir. Giriş aidatının taksitlendirildiği hallerde giriş aidatının ödenmeyen kısmı birikimlerden indirilebilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre birikimlerin aktarımı işleminde giriş aidatı katılımcıların hesabından mahsup edilemez. Sponsor kuruluştan tahsil edilir. Ertelenmiş giriş aidatı kesintisi tahsil edilene kadar şirket aktarım işlemini gerçekleştirmeyebilir. Aktarımda giriş aidatı dışında her hangi bir kesinti yapılmaz. Birikimlerin giriş aidatı kesintisini karşılayamadığı durumda, şirket giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım talebini yerine getirmez. Bu durumda aktarım talebinin gerçekleştirilemeyeceği katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa yazılı olarak bildirilir Hesapların BirleĢtirilmesi Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesapları birleştirilebilir. Birleştirme talebi, katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından yapılabilir. Ancak bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan bir hesap işveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış bir hesapla birleştirilemez. İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan bir hesap da başka bir hesapla birleştirilemez. Farklı şirketlerde açılan hesapların birleştilebilmesi için birleşme sonucunda kapanan hesabın ( Mevcut Hesap ) bağlı olduğu emeklilik sözleşmesinin şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir. Bu şekildeki hesap birleştirme işleminden sonra birleşme sonucunda devam eden hesabın ( Birleştirilen Hesap ) başka bir şirketteki hesapla tekrar birleştirilebilmesi için (hesap birleştirme işlemi tarihinden bağımsız olarak) birleştirilen hesabın bağlı olduğu emeklilik sözleşmesinin şirkette en az bir yıl kalmış olması gerekir. Hesapların birleştirilmesinde yürürlük tarihi eski olan emeklilik sözleşmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihinin belirlenmesinde esas alınır. Emekliliğe hak kazanılmasında sürenin 9

10 hesabı, her bir sözleşme çerçevesinde aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süre tek bir süre kabul edilerek, farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak yapılır. Hesap birleştirilmesinde giriş aidatı dışında her hangi bir gider kesintisi uygulanmaz. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerindeki bir hesabın farklı şirketlerde açılan bir hesapla birleştirilmesi durumunda eğer varsa giriş aidatı borcu katılımcının birikimlerinden indirilmek suretiyle tahsil edilir. Birikimlerin giriş aidatını karşılamadığı durumda, şirket giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar birleştirme talebini yerine getirmez. Bu durumda hesap birleştirme talebinin gerçekleştirilemeyeceği katılımcıya yazılı olarak bildirilir. Aynı şirkette yapılacak hesap birleştirme işlemlerinde eğer varsa giriş aidatı borcu katılımcıdan tahsil edilir. Hesap birleştirme işlemi sonucunda yeni emeklilik sözleşmesi düzenlenmez. Hesapların farklı şirketlerde olması durumunda birleştirme işlemi, birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılır. Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır Fon paylarına iliģkin uygulamalar Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş bağlanması veya hazırlanan bir program çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tu-tarının üzerinde kalan kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir, iflas masasına dahil edilebilir. Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplanır. 10

11 1.7 Sistemin Vergisel TeĢvikleri Katkı Payı Ödemesi Sırasında Sağlanan Vergi Avantajı Ücretli çalıģanlar : Çalışanlar tarafından ödenecek katkı payları, katılımcının aylık brüt ücretinin %10 unu ve yıllık olarak da asgari ücretin brüt yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından düşülebilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/3) Birikimlerin Değerlendirilmesi Sırasında Sağlanan Vergi Avantajı Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisi ve gelir vergisinden istisna edilmiştir. (Kurumlar Vergisi Kanunu 8 nolu madde) Sistemden ÇıkıĢta Sağlanan Vergi Avantajı Katılımcının sistemden emeklilik hakkı kazanarak ya da vefat /maluliyet nedeniyle ayrılması durumunda elde ettiği toplam birikimin %25 i gelir vergisinden istisna edilerek (Gelir Vergisi Kanunu Madde 22) kalan %75 lik kısmına %5 oranında stopaj uygulanmaktadır (Gelir Vergisi Kanunu Madde 94/15). 1.8 Hak Kazanma Uygulamaları Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre beş yılı aşamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için beş yıl süre öngörülmesi durumunda katılımcı, her bir yıllık sürede bireysel emeklilik hesabındaki birikimin yüzde yirmisine, dört yıl süre öngörülmesi durumunda ise her bir yıllık sürede birikimin yüzde yirmi beşine hak kazanır. Üç yıl ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldüğü durumlarda bu sınırlamalar uygulanmaz. 11

12 Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir Hak Kazanılan Birikimlerin Aktarılması ve Ödenmesi Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim maddesine göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir. Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim maddesinin üçüncü paragrafında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda gruptaki diğer katılımcılara katkı payı olarak dağıtılır veya yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenir Hakların Kullanımı Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı haklarının, grup kurucusu tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin aktarımı hakları, bu kılavuzun Hak Kazanma Süresi ve Hak Kazanılan Birikim başlıklı maddesine göre belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu maddede belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. 1.9 Sistemden Ayrılma Katılımcı, emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması halinde Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder. Katılımcının ayrılma talep formunu imzalayarak şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler yasal kesintiler yapılarak formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde katılımcıya ödenir. 12

13 Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının sosyal güvencesinin bulunmaması halinde, maluliyet halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespit edilmesi gerekir. Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. Bireysel Emeklilik Sistemi nden süresinden önce ayrılma veya emekli olma durumunda katılımcılara yapılacak ödemelerde: 10 yıldan önce ayrılmalarda toplam birikimin tamamı için %15 stopaj, 10 yıllık süre ile katkı paylarını ödeyip56 yaşını tamamlamadan ayrılmalarda toplam birikimin tamamı için %10 stopaj, 10 yıllık süre ile katkı paylarını ödeyerek 56 yaşını tamamlayıp emeklilik hakkı kazanılması durumunda veya zorunlu nedenlerle (vefat / maluliyet) sistemden ayrılmalarda, toplam birikimin %25 i istisna tutularak kalan tutara %5 stopaj uygulanacaktır Emekliliğe Hak Kazanma Ve Birikimlerin Ödenmesi Katılımcı, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve on yıl süreyle katkı payı ödemek koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini yedi iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. Katılımcının bu hakkı kullanmaması halinde diğer sözleşmeler, emekliliğe hak kazanmak için gereken süre bakımından birinci paragrafda yer alan hükümlere tabi olur. Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az on yıl sistemde bulunmuş olması kaydıyla, ödemeye ara verilen dönem için işlem tarihi itibarıyla geçerli asgari katkı payı üzerinden ödeme yapılması durumunda, ara verilen dönem emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınır. 13

14 2- Grup Emeklilik SözleĢmesi Ve Faydaları Grup emeklilik planları katılımcıların bireysel planlara göre çok daha düşük kesintilerle sisteme katılabilmelerine olanak veren planlardır. Kurumlar, çalışanları adına katkı payının tamamını veya bir kısmını ödeyebilecekleri gibi, kurum katkısı söz konusu olmasa da, çalışanlarına yönelik bir grup emeklilik planı oluşturulmasını sağlayabilirler. Grup Emeklilik Sözleşmesinin Faydaları Kurumlara Çalışanlara Kurumlar vergisi avantajı Gelir vergisi avantajı Kaliteli personel sirkülasyonunun azaltılması Profesyonel fon yönetimi Kurumsal bağlılığın artırılması Motivasyon Çalışanlarına sosyal fayda yaratma imkanı İkinci emeklilik geliri 14

15 3- ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Özellikleri Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Adı ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 0044 Numaralı Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı Asgari Katkı Payı GiriĢ Aidatı BaĢlangıç Kapitali (Ġsteğe Bağlı) Ara Ödeme (Ġsteğe Bağlı) Katkı Payı Otomatik ArtıĢ Ödeme Sıklığı 47 TL Sisteme Girişte ve Çıkışta Giriş Aidatı Alınmaz. Asgari 500 TL Asgari 500 TL Sözleşme Yıldönümlerinde TÜFE Oranında Katkı Payı Ödemeleri Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yapılabilmektedir. Yönetim Gideri Kesintisi Aylık Katkı Payı Tutarı TL'ye kadar %4 %3 %2 Katkı Payları Üzerinden 150 TL dahil 300 TL'ye kadar %3 %2 %1 300 TL dahil 600 TL'ye kadar %2 %1 %0 600 TL dahil TL'ye kadar %1 %0 % TL dahil TL'ye kadar %0 %0 % TL ve üzeri %0 %0 %0 500TL ve üstü % 0, 500 TL altındaki ödemelerde BaĢlangıç Kapitali Üzerinden katkı paylarında uygulanan Yönetim Gider Kesintisi geçerlidir. Ara Ödeme Tutarı Üzerinden 500TL ve üstü % 0, 500 TL altındaki ödemelerde katkı paylarında uygulanan Yönetim Gider Kesintisi geçerlidir. Ara Verme Halinde Sabit Gider Kesintisi Emeklilik Gözetim Merkezi ve Saklayıcı Kuruluş a ödenen sabit giderler ara verme halinin devam ettiği sürece her yıl yılda bir kez birikimlerden indirilir. Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi Aritmetik Ortalama %3,04 Yıllık Kesinti % ING Emeklilik Likit Fon 1,46 ING Emeklilik G.A. Esnek Fon 2,19 ING Emeklilik Tahvil Bono Fon 3,65 Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ING Emeklilik Karma Fon 3,65 ING Emeklilik Esnek Fon 3,65 ING Emeklilik Hisse Fon 3,65 Plan Ġçerisindeki Fon Karma Sayısı 9 Plan DeğiĢikliği Yılda Toplam 4 Kez Fon Karması DeğiĢikliği Yılda Toplam 6 Kez Kendi Fon Karmanızı OluĢturabilme Ġmkanı Evet Ödeme Araçları Otomatik Ödeme Talimatı, Kredi Kartı,İnsan Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planı nda Hakların Kullanımı Kaynakları Departmanı Plan kapsamındaki tüm haklar çalışan tarafından kullanılır. 15

16 4-Yatırım Seçenekleri 4.1 ING Emeklilik Likit Fon Fon, portföyünün en az %80 ini ters repo dahil 180 günden kısa vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren para piyasası fonudur. 4.2 ING Emeklilik Tahvil Bono Fon Fon un amacı, düşük risk içeren yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Piyasa koşullarına bağlı olarak gerekli görülen durumlarda kamu borçlanma araçlarının ve ters repo işlemlerinin ağırlıklarının arttırılıp azaltılması suretiyle %20 yi aşmamak üzere eurobondlar, altına dayalı sermaye piyasası araçları, hisse senetleri, vadeli/vadesiz döviz mevduatına yatırım yapılarak fonun getiri ve risk oranı kontrol altında tutulacaktır. Fon, portföyüne tüm vadelerdeki kamu borçlanma senetlerini dahil eder. 4.3 ING Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Fon Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen EURO, USD ve TL bazlı borçlanma araçlarından döviz ve TL bazında getiri elde etmektir. 4.4 ING Emeklilik Esnek Fon Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını değiştirebilme esnekliği avantajını da gözeterek ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve Türk hisse senetlerine yatırım yaparak faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. 4.5 ING Emeklilik Karma Fon Fonun amacı, portföyünün asgari %20 lik bölümünü hisse senetlerine ve %20 lik bölümünü kamu borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle toplam portföyün en az %80 ini hisse senetleri ve borçlanma araçlarından oluşturarak sermaye kazancı elde etmektir. Riskten kaçınabilmek amacıyla %20 yi aşmamak üzere borsa para piyasası işlemleri, vadeli işlem ve opsiyonlar, altına dayalı sermaye piyasası araçları, eurobond, vadeli/vadesiz döviz mevduatına da yatırım yapılabilir. 4.6 ING Emeklilik Hisse Fon Fonun amacı, portföyünün en az %80 ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünün tamamının sürekli olarak hisse senetlerine yatırılması esas olmakla birlikte riskin azaltılması amacıyla ters repo dahil kamu borçlanma araçları, borsa para piyasası işlemleri, vadeli işlem ve opsiyonlar, altına dayalı sermaye piyasası araçları, eurobond, vadeli/vadesiz döviz mevduatına da en çok %20 oranında yatırım yapılabilir. Fon, portföyüne İMKB Ulusal 100 endeksi kapsamındaki hisse senetleri ve tüm vadelerdeki ters repo dahil kamu borçlanma senetlerini dahil eder. 16

17 5-Fon Risk Sınıfları Ve Karmaları ING Emeklilik farklı yatırım araçlarından oluşan emeklilik yatırım fonları ile plan üyelerinin değişik risk tercihleri doğrultusunda yatırım yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla 3 ana risk başlığı altında farklı risk derecelerine sahip 9 adet fon karması oluşturmuştur. Böylece plan üyeleri, ihtiyaçlarına ve risk yaklaşımlarına gore değişik yatırım tercihlerini karşılayacak mevcut fon karmalarından birini seçerek veya kendi fon karmalarını kendileri oluşturmak suretiyle, katkılarını daha kolay yatırıma yönlendirebilirler. 5.1 Az Riskli Birikim değerinin kısa vadeli dalgalanmasından rahatsızlık duyan, az miktarda risk alabilen katılımcılara uygun risk grubudur. Ağırlıklı olarak sabit getirili kamu borçlanma araçları, az miktarda ters repo, mevduat gibi riski (oynaklığı) düşük yatırım araçlarını tercih etmekle birlikte orta ve uzun vadede hisse senedi gibi riskli yatırım araçlarına düşük oranda yatırım yapmak isteyen katılımcılar bu risk grubundan fon karması seçebilirler. 5.2 Orta Riskli Birikim değerinin kısa ve orta vadede belirli ölçüde dalgalanmasından rahatsızlık duymayan, bir miktar risk almak isteyen katılımcılara yönelik risk grubudur. Ağırlıklı olarak orta ve uzun vadedeki dalgalanmalara karşı portföy yöneticisinin risk ayarlamasını yapma konusunda daha fazla insiyatif sahibi olduğu fonlar ağırlıklı olacak şekilde oluşturulmuştur. 5.3 Çok Riskli Hisse senedi gibi riskli yatırım araçlarına ilgi duyan ve risk almak istemekle beraber yüksek oranda riskten de kaçınmak isteyen katılımcılara hitap eder. Bu gruptaki fon karması önerileri, portföy içeriğinin portföy yönetimi tarafından piyasa koşullarına gore değiştirilebildiği fonlar ağırlıklı olacak şekilde oluşturulmuştur. 17

18 6- Hizmetlerimiz 6.1 MüĢteri ĠletiĢim Merkezi Hizmetleri İnternet üzerinden hesaplarınızı takip edebileceğiniz Katılımcı Girişi şifresini oluşturma Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilik planlarımız ve emeklilik fonlarımız hakkında bilgilendirme Fon performansları, getiriler hakkında bilgilendirme, alternatif yatırım araçları ile kıyaslama Ödeme planı, tahsilat bilgileri ve birikimleriniz hakkında bilgilendirme Sözleşme bilgilerinde değişiklik işlemleri (Adres, lehtar, ödeme bilgileri vb.) Plan ve Fon karması değişiklik işlemleri Tahsilat makbuzunuzun gönderimi (faks, posta, e-posta) Her türlü soru ve taleplerinizin çözümlenmesi işlemlerinizi Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. 6.2 Web Sayfası Hizmetleri Katılımcı GiriĢi Emeklilik hesabınız ile ilgili her türlü bilgiye internet üzerinden erişebilirsiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifre İşlemleri bölümünden T.C Kimlik Numaranızı girerek şifrenizin cep telefonunuza veya e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Size özel olarak oluşturulmuş şifrenizi ve emeklilik sözleşmenizde yer alan müşteri numaranızı kullanarak Katılımcı Girişi bölümünden; Emeklilik sözleşmeniz Hesap bildirim cetveliniz Birikimleriniz Alternatif yatırım araçlarına göre durumunuz hakkında detaylı bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Tahsilat makbuzlarınızı Güncel haliyle emeklilik sözleşmenizi Hesap bildirim cetvelinizi Birikim bilgilerinizi Ödeme bilgilerinizi e-posta olarak alabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İletişim bilgilerinizi ve fon karmanızı anında değiştirebilirsiniz. Diğer değişiklik taleplerinizi doğrudan iletebilirsiniz. Tüm bu hizmetler internet üzerinden 24 saat kesintisiz olarak sizlere sunulmaktadır. 18

19 6.3 E-Posta Hizmetleri Hesap bildirim cetvellerinin gönderilmesi Birikim bilgilerinin gönderilmesi 7- ĠletiĢim Bilgileri Şikayet / bilgi edinme talepleri durumunda katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun başvurabileceği merciiler ve iletişim bilgileri aşağıdadır. ING Emeklilik A.ġ. Şirket Merkezi : Arapcami Mah. Tersane Cad. No: Karaköy / Beyoğlu / İstanbul Müşteri İletişim Merkezi : İnternet Adresi : Telefon : (pbx) Faks : (pbx) Emeklilik Gözetim Merkezi Adres : Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: Kozyatağı / İstanbul İnternet Adresi : Telefon : Faks :

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir?

Yatırımcı fon dağılım oranlarını veya emeklilik planını bir yılda kaç kez değiştirebilir? Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE Okan YAMAN * Arş. Gör. Murat EMİR ** Öz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı