KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E."

Transkript

1 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes M.A. Dilbilim Ankara 20 Ekim 2003

2 2 İndeks: Sayfa 1. Kitab'ı Mukaddes ve Kur'an'ı Kerim Hakkında A. Tanrı'nın Sözü Değiştirebilir mi? 3 B. Kitab'ı Mukaddes'in Kendisi Hakkındaki Görüşü: 4 C. Kur'an'ı Kerim'in Kendisi Hakkındaki Görüşü: 6 D. Ehli Kitapların Kur'an Hakkındaki Görüşü: 10 E. Kur'an'ı Kerim'in Kitab'ı Mukaddes Hakkındaki Görüşü: 12 F. Kur'an'da Ehli Kitaplara Yönelik Meydan Okumalar: Tanrı veya Allah Hakkında A. Allah'ın Varlığı: 19 B. Tek Tanrı İnancı: 19 C. Teslis İnancı: 20 D. Eski Ahit'e göre Allah'ın Özel İsimleri: 26 E. Kitab'ı Mukaddes'e göre Allah'ın İsimleri ve Ünvanları: 28 F. Allah'ın Doğal, Ahlaki, Zati ve Sübüti Sıfatları: 30 G. Kur'an'a göre Allah'ın İsimleri: (Esmaül Hüsna Şerhi) Kutsal Ruh, Melekler, Şeytan ve Cinler Hakkında A. Kutsal Ruh'un Kimliği ve Görevi: 64 B. Meleklerin Kimliği ve Görevi: 68 C. Şeytan'ın Kimliği ve Görevi: 69 D. Cinlerin Kimliği ve Görevi: İsa Mesih ve Muhammed Hakkında A. Mesih İle İlgili Peygamberlik Ayetleri: 73 B. Mesih'in Kimliği: 75 C. Mesih'in Görevi: 89 D. Muhammed İle İlgili Peygamberlik Ayetleri: 91 E. Muhammed'in Kimliği: 98 F. Muhammed'in Görevi: 100 G. İsa Mesih ve Muhammed'in Karşılaştırmalı Analizi: İnsan ve Günah Hakkında A. İnsanın Yaratılışı: 105 B. İnsanın Görevi: 119 C. İnsanın Günaha Düşüşü: 107 D. Günahın Çeşitleri: 109 E. Günahın Cezası: 115 F. Günahın Çözümü: Şeriat, Ahitler, Din ve Kurtuluş Hakkında A. Şeriat: 150 B. Ahitler: 155 C. Din: 157 D. Kurtuluş: Gelecek Şeyler Hakkında A. Mesih'in Kendine İnananlar için Gelişi: 135 B. Yedi Yıllık Büyük Sıkıntı: 135 C. Armagedon Savaşı: 137 D. Mesih'in İkinci Gelişi: 141 E. Mesih'in Dünyadaki Bin Yıllık Krallığı: 141 F. Bin Yıldan Sonraki Olaylar: 147 G. Yargı veya Hesap Günü: 186 H. Cennet: 191 I. Cehennem: Doktrinler Hakkında A. Temel İnançlar: 159 B. Peygamberler Peygamberlik: 160 C. Hayır ve Şer: 171 D. Kader: E. İyi İşler ve Ameller: 9. Günlük Hayat Hakkında A. Temel Esaslar: 176 B. İbadet: 177 C. Evlilik ve Aile: 179 D. İnsanlarla İlişkiler: 181 E. Düşmanlar ve Cihad: Tarihsel Farklılıklar Hakkında A. Yaratılış: 209 B. Adem ve Havva: 210 C. Nuh: 211 D. İbrahim: 212 E. Musa: 214 F. Diğer Eski Ahit'deki olaylarla ilgili: 216 G. İsa: 218 Kaynaklar

3 3 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM HAKKINDA: 1.A Tanrı'nın Sözü Değiştirebilir mi? 1. Tanrı'nın Sözü değiştirilemez: (Tahrif Edilemez) Bakara 2:181 & 255 En'am 6:34, 115, 130 & 141 *** Yunus 10:15 & 64 Ra'd 13:38 Hicr 15:9 Kehf 18:27 İsra 17:77 Meryem 19:64 Hac 22:52 Ahzab 33:62 Fatir 35:43 Kaf 50:29 Hakka 69:44-47 & Mezmur 119:89 İşaya 40:8 Malaki 3:6 Matta 5:17-19 Matta 24:35 Luka 16:16-17 Luka 24:44 Yuhnanna 10:35 Yuhanna 12:48 Galatyalılar 3:8-18 Yakub 1:17 1 Petrus 1:23-25 Vahiy 1: Tanrı'nın Sözü Ebedidir: Yunus 11:6 Nahl 16:40 İsra 17:58 *** Hac 22:70 Neml 27:75 Rum 30:25 Fatır 35:11 Yasin 36:12 *** Kaf 50:4 Kamer 54:52-53 Hadid 57:22 *** Bürüc 85:21-22 İhlas 112: Mezmur 33:11 Mezmur 111:7-8 Mezmur 119:89 Mezmur 119:152 Mezmur 119:160 İşaya 40:8 Yuhanna 1:1 Yuhanna 8:58 1 Petrus 1: Kur'an ayetlerinin nesh edildiğine dair: Bakara 2:106 *** Ra'd 13:39 *** Nahl 16:101 *** İsra 17:86 Hac 22:52 Mezmur 119:86 Mezmur 119:160 Matta 5:17-18 Luka 16:17 Luka 22:35-38 Yuhanna 10:35 Romalılar 7:6 Galatyalılar 2:21 Galatyalılar 3:11, Efesliler 2:15 İbraniler 8: İncil'e göre Yeni Ahit, Eski Ahid'in şeriatını tamamlayıp kaldırıyor: Al-i İmran 3:50 Yeremya 31:31-34 Matta 5:17-20 Luka 22:20 Romalılar 8:3-4 Romalılar 10:2-4 Romalılar 11:6 Romalılar 13:8 1 Korintliler 11: Korintliler 3:6-11 *** Galatyalılar 2:16 & 21 Galatyalılar 3:2, 5-6 & Galatyalılar 3:15-18 Galatyalılar 3:21-25 Galatyalılar 5:6 Galatyalılar 6:15 Efesliler 2:11-22 Filipililer 3:6-7 Koloseliler 2:13-14 İbraniler 7:16-25

4 4 İbraniler 8:1-13 İbraniler 9:1-22 İbraniler 10:16 İbraniler 12:18-25 İbraniler 13:20 1.B Kitab'ı Mukaddes'in Kendisi Hakkındaki Görüşü 1. Tanrı'nın Sözü Vahiydir: Bakara 2:2-4 Al-i İmran 3:7 Nisa 4: Maide 5:111 En'am 6:19, 93, 112 & 121 A'raf 7:117 Enfal 8:12 Yunus 10:2 Hud 11:36-37 Yusuf 12:1-2, 15 & 109 Nahl 16:43 & 68 İsra 17:38, Kehf 18:1 Taha 20:38, 77, 96 & 113 Enbiya 21:25, 45 & 108 Mü'minun 23:27 Şuara 26:52 & 63 Kasas 28:7 Sebe 34:50 Zümer 39:1-2 & 41 Mümin 40:15 Fussilet 41:2-3 & 6 Şura 42:3 & *** Zuhruf 43:43 Ahkaf 46:9 Hucurat 49:7 Necm 53:4 Rahman 55:1-2 Mücadele 58:22 Cin 72:1 Sayılar 11: Sayılar 22:38 Sayılar 24:13 2 Samuel 23:1-2 Mezmur 33:6 İşaya 59:20-21 Yeremya 1:4-10 Markos 12:35-37 Yuhanna 16:116 1 Korintliler 2: Korintliler 14:37 Galatyalılar 1: Selanikliler 2:13 2 Selanikliler 3:14 2 Timoteyus 3:16-17 İbraniler 1:1-3 İbraniler 2:1-4 2 Petrus 1:15-21 Esinleme 1: Tanrı Sözünün Güvenilirliği: Bakara 2:2-4 Yusuf 12:1-2 Nahl 16:43 İsra 17: Kehf 18:1 Taha 20:38, 77, & 113 Enbiya 21:25, 45 & 108 Sebe 34:50 Zümer 39:1-2 & 41 Mümin 40:15 Fussilet 41:2-3 & 6 Şura 42:3 & *** Zuhruf 43:43 Hucurat 49:7 Necm 53:4 Rahman 55: Sayılar 11:23 Sayılar 23:19 Yeşu 21:45 Yeşu 23:14 1 Krallar 8:56 Mezmur 12:6-7 Mezmur 18:30 Mezmur 19:7-11 Mezmur 119:86 Mezmur 119:140 Süleyman'ın Meselleri 30:5-6 Matta 5:17-19 Yuhanna 10:35 Romalılar 3:2-4 1 Selanikliler 2:13 2 Timoteyus 2:15 Titus 1:2 Yakub 1:18 Esinleme 19: Tanrı'nın Kitap'larının Okunması ve Öğrenilmesi, Hakkında: Bakara 2:78, 129 & 151 Maide 5:101 *** Tevbe 9:122 Nahl 16:43 & 98 İsra 17:110 Taha 20:114

5 5 Enbiya 21:7 Ankebut 29:45 Ahzab 33:34 Zümer 39:9 Müzzemil 73: Tesniye 6:6-9 Yeşu 1:8 Mezmur 119:9-11 Süleyman'ın Meselleri 13:13 Matta 4:4 Matta 6:25-34 Matta 10:1-42 Matta 20:20-28 Matta 22:29 Matta 28:16-20 Markos 3:13-19 Luka 6:40 Luka 9:23-26 & Luka 12:22-34 Luka 14:25-35 Luka 24:25-27 Yuhanna 5:39 Yuhanna 8:31-32 Yuhanna 13:34-35 Yuhanna 15:8 Yuhanna 20:19-23 Elçilerin İşleri 2:43-47 Elçilerin İşleri 4:32-37 Elçilerin İşleri 17:11 Romalılar 10:17 Romalılar 15:4 1 Timoteyus 4: Timoteyus 2:15 İbraniler 5: Petrus 2:2 4. Kitab'ı Mukaddes'in bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür: Tesniye 18:21-22 Yeşu 21:45 Yeşu 23:14 1 Krallar 8:56 Yeremya 25:11 Yeremya 29:10 Luka 24:25-27 & 44 İbraniler 1:1-3 Esinleme 19:10 5. Tanrı vahiy gönderirken, insanların kişisellik, meslek, eğitim, kültür ve edebi tarzını göz önünde bulunduruyordu. Hac 22:52 Luka 1:1-4 Galatyalılar 6:11 Koloseliler 4:18 6. İncil'deki yazarları Mesih'in hayatını gözetip şahit olarak yazdılar: Matta 7:28-29 Matta 13:23 Matta Luka 1:1-3 Yuhanna 21:24 1 Korintliler 15:6 & 8 1 Petrus 5:13 2 Petrus 1:16 1 Yuhanna 1:1 7. İsa Mesih sık sık Eski Ahid'i Tanrı'nın Sözü olarak aktardı. İncil, Tevrat ve Zebur'u da onaylamaktadır: Matta 4:1-11 Matta 5:17-19 & Matta 22:43 Matta 24:35 Luka 4:1-3 Luka 6:17 Luka 24:44-47 Yuhanna 10:34-35 Yuhanna 12:34 8. Pavlus'un mektuplarında Tesniye, Matta ve Luka'nın sözleri, "Tanrı'nın Sözü" olarak aktarıldı. Tesniye 25:4 Matta 10:10 Luka 10:7 1 Timoteyus 5: Pavlus kendi sözlerini, "Tanrı'nın Sözü" olarak değerlendiriyor: 1 Korintliler 14:37-38 Galatyalılar 1:11-24 Galatyalılar 2: Selanikliler 2:13

6 6 10. Petrus ve Pavlus farklı görevleri nedeniyle, aralarında kişisel bir tartışma geçtiği halde, Petrus Pavlus'un yazdıklarını "Kitab'ı Mukaddes" olarak kabul ediyor: Galatyalılar 2:7-8 & Petrus 3: Titus, Yakub, Kifas, Yuhanna, Barnaba ve diğer Elçiler Pavlus'un mektuplarını "Tanrı'nın Sözü" olarak kabul ediyorlardı. Galatyalılar 2:1-2, & Yuhanna'ya göre, onun kendi yazdıkları, "İsa Mesih'ten esinlendikleridir". Esinleme 1:1-3 & Kutsal Kitab'ı tam anlayabilmek için, okuyucunun Kutsal Ruh'un yardımına ihtiyacı vardır. Matta 16:17 Luka 24:45 Yuhanna 14:26 Yuhanna 16: Korintliler 2: Petrus 1:4 14. İncil'deki yazarlar Mesih'in sözlerini nasıl değerlendiriyorlardı? Elçilerin İşleri 20:35 1 Korintliler 7:10, 12 & 25 Esinleme 1:17-20 Esinleme 2:1 Esinleme 3:1 Esinleme 22: C Kur'an'ı Kerim'in Kendisi Hakkındaki Görüşü 1. Kur'an'ı Kerim bir Vahiy Kitab'ıdır: Tanrı'nın Sözüdür. Bakara 2:2-4 Al-i İmran 3:7 Nisa 4: Maide 5:111 En'am 6:19, 93, 112 & 121 A'raf 7:117 Enfal 8:12 Yunus 10:2 Hud 11:36-37 Yusuf 12:1-2, 15 & 109 Nahl 16:43 & 68 İsra 17:38, Kehf 18:1 Taha 20:38, 77, 96 & 113 Enbiya 21:25, 45 & 108 Mü'minun 23:27 Şuara 26:52 & 63 Kasas 28:7 Sebe 34:50 Zümer 39:1-2 & 41 Mümin 40:15 Fussilet 41:2-3 & 6 Şura 42:3 & *** Zuhruf 43:43 Ahkaf 46:9 Hucurat 49:7 Necm 53:4 Rahman 55:1-2 Mücadele 58:22 Cin 72:1 2. Kur'an'ı Kerim nasıl indirildi? Alemlerin Rabbi Şuara 26:192 Ruhu'l Kudüs Nahl 16:102 Er-Ruhu'l Emin Şuara 26:193 Cebrail Bakara 2:97 Şeytanlar indirmedi Şuara 26:210 Muhammed'in Sözü Hakka 69:40 değildir & Kur'an eksiksiz ve kusursuz olduğunu iddia etmektedir. Nisa 4:82 En'am 6:38 *** Ra'd 13:31 & 39 İsra 17:88

7 7 Kehf 18:1 *** Lokman 31:27 Zümer 39:23 & 28 Fussilet 41:41 & 43 Zuhruf 43:4 Çelişkiler Var Mı? A. Allah ın Kelamı değişebilir mi? Hayır Evet En am 6:34 & 115 Bakara 2:106 Yunus 10:6 Nahl 16:101 B. Dünya kaç gün içinde yaratılmış? 6 günde 8 günde A raf 7:54 Fussilet 41:9-12 Furkan 25:59 Apaçık C. Kur an herkes için apaçık bir Kitap mıdır? Apaçık değil Bakara 2:218 Al-i İmran 3:7 Al-i İmran 3:7* Yunus 10:24 & 61 Nahl 16:103 Kehf 18:1-2* Neml 27:1-2 Zuhruf 43:2 Kamer 54:17 D. Kitab-ı Mukaddes onaylanmış mıydı? Evet Hayır Nisa 4:136 Maide 5:73-75 & Maide 5: Yunus 10:95 Meryem 19:7 Enbiya 21:7 Kasas 28:9 Ankebut 29:46 Evet E. Şeytan Allah a secde eder mi? Hayır Nahl 16:49-50 A raf 7:11 Hicr 15:28-31 İsra 17:61 Kehf 18:50 Taha 20:116 Sad 38:71-74 F. Kötülük Allah tan mı? yoksa Şeytandan mı? Nisa 4: Nisa 4:78 Nisa 4:79 Kötüdür Şeytan dan Allah tan Kendilerimizden G. Hıristiyanlar iyi midir yoksa kötü müdür? İyidir Maide 5:82 Maide 5:51 & 57 H. Muhammed Allah a Secde edenlerden ilk olarak sayılır mı? En am 6:14 & 163 Zümer 39:12 Bakara 2:132 Al-i İmran 3:52 Kasas 28:52-53 Muhammed? İbrahim? İsa nın öğrenciler? Eveldeki peygamberler? I. İbadet Sadece Allah a mahsus mudur? Evet Hayır Nisa 4:116 Hicr 15 :29-30 Kehf 18 :110 Taha 20 :116 J. Yemin bozulursa canına kaybolur mu? Canına kaybeder Muhammed bozuyor En am 6:91-92 Tahrim 66:1-2 Fetih 48:10 K. Şirk affedilebilir mi? Evet Hayır Nisa 4:153 Nisa 4:148 & 116 En am 6:76-78 Furkan 25:68-71 L. Bütün Peygamberler eşit midir? Evet Hayır Bakara 2:136 & Bakara 2:253

8 8 285 Al-i İmran 3:84 M. Zina eden kadının cezası nedir? Hapis 100 dayak Nisa 4:15 Nur 24:2 N. Eşcinsel ve eşcinsel olmayanlar tövbe ederlerse ne olur? Eşcinsel olanlar Eşcinsel olmayan affedilir affetmez Nisa 4:16 Nisa 4:15 Nur 24:2 O. Namuslu kadınlara iftira edilirse bu affedilir mi? Evet Hayır Nur 24 :4-5 Nur 24:23 P. Din de zorlama var mı? Hayır Evet Bakara 2:256 Enfal 8:39 Tevbe 9:3, 5 & 29 Muhammed 47:5 Q. Nuh un oğullarından biri boğulmuş muydu? Evet Hayır Hud 11:42-43 Enbiya 21:76 Saffat 37:75-77 R. Ölüm yaklaşırken tövbe kabul edilir mi? Hayır Evet Nisa 4:18 Yunus 10:90-92 S. İsrail oğulları ne zaman tövbe ettiler? Musa geri dönmeden önce mi yoksa sonra mı? Önce Sonra A raf 7: Taha 20:91 T. Ahiret Günü insanların hesabı nereye verilir? Sırt arkası Sol eli İnşikak 84:10 Hakka 69:25 U. İsa Cehennem de yanacak mı? Hayır Evet Al-i İmran 3:45 Enbiya 21:98 Nisa 4:158 V. İnsanlar ölürken kim onların canları alır? Secde 32:11 Ölüm Meleği Zümer 39:42 Melekler Muhammed 47:27 Allah Hayır W. İsa ölümden dirildi mi? Evet Nisa 4:157 Meryem 19:15 & 33 1 Korintliler 15:1-4 X. Birçok cin sadece cehemmen için mi yaratılmıştı? Hayır Evet Zariyat 51:56 A raf 7:179 Y. Şevhet gerçekten bir günah olarak sayılır mı? Evet Hayır Nisa 4:135 Nisa 4:24-25 Meryem 19:59 Rahman 55:46-78 Kasas 28:50 Vakıa 56:11-39 Rum 30:29 Muhammed 47:15 Naziat 79:40-41 Galatyalılar 5:19-21 Z. Şarap içmek gerçekten bir günah olarak sayılır mı? Evet Hayır Bakara 2:219 Muhammed 47:15 Maide 5:90-91 İnsan 76:5 Mutafiffin 83:25 1 Timoteyus 5:23 4. Kur'an'ın, benzerinin getirilemiyeceği hakkındaki ayetleri. Bakara 2:23 Yunus 10:38 *** Hud 11:13

9 9 İsra 17:88 Tur 52:33-34 *** Bkz. Kur an dan Kutsal Kitap tan A. İnsan 76: Timoteus 2:4 Nahl 16:93 Luka 15:3-4 Yuhanna 10:14 & 18 B. Nisa 4:74 & 84 Matta 5:3-12 Maide 5:33 Fetih C. Kâfirûn 109:1-6 Mezmur 23:1-6 D. Nur 24:2 Yuhanna 8:2-12 E. Bakara 2:222- Efesliler 5: Nisa 4:11, 24, 34 & 176 Tevbe 9:29 F. 1 Korintliler 13:4-7 G. Ahzab 33:53 & Matta 20: H. Rahman 55:46-60 Esinleme 21:1-8 & Vakıa 56:22-26 & Esinleme 22: "Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın." Maide 5:101 *** En'am 6:68 Yunus 10:94??? Nahl 16:43??? İsra 17:36 Enbiya 21:7 & 10??? Yuhanna 8:32 Elçilerin İşleri 17:11 6. Kur'an kovulmuş Şeytan'ın sözü değildir: Şuara 26: Tekvir 81:25 *** 1 Yuhanna 4: Kur'an'a göre kendisi hakkında bir şüphe yoktur. Bakara 2:2-4 & 23 *** Nisa 4:82 *** Yunus 10:37-38 Hud 11:13 Furkan 25:4 Şuara 26: Şura 42:14 Necm 53:2-4 & Tekvir 81:25 İşaya 8:20 Galatyalılar 1:6-9 Esinleme 22: "Muhammed'e söylenen, ondan önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir:" Nisa 4:163 Şuara 26: Fussilet 41:41-43 *** İşaya 8:20 1 Korintliler 14:32-33 & "Size Kitab ve hikmeti ve size bilmediklerinizi öğreten bir Resül gönderdik." Bakara 2:151 *** En'am 6:156??? Matta 28:18-20 Markos 16:15

10 10 Elçilerin İşleri 17:6 Romalılar 1:8 Romalılar 10: Kur'an'a göre, Kitab'ı Mukaddes'teki peygamberlerin kitaplarında Kur'an veya Muhammed hakkında bildirilen birçok peygamberlik ayetleri vardır. Bakara 2:89, 129 & 146 Al-i İmran 3:81 En'am 6:20 & 114 A'raf 7:157 *** Ra'd 13:43 Taha 20:133 Şuara 26: Kasas 28:52-54 Ankebut 29:47 Secde 33:7 Ahkaf 46:10 Fetih 48:29 Saf 61:6 *** Beyyine 98:4 Matta 7:15-20 Matta 24:11 & 24 2 Korintliler 11:3-15 Galatyalılar 1:6-9 2 Petrus 2:1-2 1 Yuhanna 2: Yuhanna 4: Kur'an'ı parça parça indirdik: İsra 17:106 *** Kasas 28:51 İnsan 76: Kur'an'ın ayetleri apaçıktır: Bakara 2:218 Al-i İmran 3:7 *** Yunus 10:24 & 61 Kehf 18:1-2 *** Neml 27:1-2 Zuhruf 43:2 Kamer 54:17 2 Timoteyus 3: Kur'an bütün kitapların anasıdır. Ra'd 13:39 Zuhruf 43:3-4 *** 1.D Ehli Kitapların Kur'an Hakkındaki Görüşü 1. Tanrı'nın tüm Kutsal Kitap'ları Yahudi peygamberler vasıtasıyla açıklanmıştır: Bakara 2:47 Bakara 2:122 Mü'min 40:53-56 Casiye 45:16 *** Tekvin 17:1-16 Çıkış 19:3-6 Tesniye 4:7-8 Romalılar 3:1-4 Romalılar 9:1-13 Romalılar 11:1-32 İbraniler 7:14 2. Muhammed bir Yahudi değildi; Tersine, Arapların Kureyş kabilesinden çıkmıştır: Şuara 26: Yasin 36:6 Zümer 39:28 Fussilet 41:44 *** Şura 42:7 Zuhruf 43:1-5 Ahkaf 46:12 Cum'a 62:2 Romalılar 3:1-4 Romalılar 9:1-13 Romalılar 11:1-32 Galatyalılar 4: Kur'an'ı doğru olarak okumak için Arapça gerekli midir? Bakara 2:151 & 187 En'am 6:92 & 156 Nahl 16:43-44 & 64 *** Şuara 26: ***

11 11 Yasin 36:6 Zümer 39:28 Fussilet 41:44 Şura 42:7 *** Zuhruf 43:2-3 Duhan 44:58 Ahkaf 46:12 Cum'a 62:2 1 Korintliler 14: Petrus 1:20 4. Hadis veya Tevsir kitapları olmadan Kur'an'ı Kerimin tüm ayetleri anlaşılabilir mi? Değilse, Kur'an'ı Kerim nasıl eksiksiz olduğunu ifade edebilir? En'am 6:38 Kehf 18:1 Abese 80:1-4 *** 5. Kur'an'da bulunan vahiy, kabul edilen tarihsel kayıtlardan daha mı güvenilir? Al-i İmran 3:37 Hud 11:49 *** Yusuf 12:102 *** 6. Ancak Kur'an geldikten sonra Hıristiyanlar kendi aralarında ayrılığa düştüler: Bakara 2:213 Al-i İmran 3:19 Şura 42:14 Casiye 45:16-17 Beyyine 98:4 *** Romalılar 16:17-18 Galatyalılar 1:6-10 Galatyalılar 5:19-21 Titus 3:9-11 Yahuda 1: Kur'an'daki "Alemlerin Rabbi" sözü ile, Kitab'ı Mukkaddes'deki "bu dünyanın egemeni" ifadesi arasında bir benzerlik var mıdır? Fatiha 1:1-2 Bakara 2:131 En'am 6:162 Yunus 10:37 *** Taha 20:15 Şuara 26: Kasas 28:30 Secde 32:2 *** Saffat 37: Mü'min 40:64-66 Fussilet 41:9 Casiye 45:36 Rahman 55:17 Vakıa 56:77-80 Haşr 59:16 & 23 Hakka 69:40-46 Bürüc 85:15 Luka 4:5-8 Yuhanna 12:31 Yuhanna 14:30 Yuhanna 16:11 2 Korintliler 4:4 Efesliler 2:2 Yakub 4:4 1 Yuhanna 2: Yuhanna 5:4-5 Esinleme 12:9 8. Kitab'ı Mukaddes'te Muhammed veya İslamiyet hakkında hiç bir ifade veya işaret bulunmamaktadır. İşaya 8:20 Matta 7:15-20 Matta 24:4-5, 11 & Markos 13:5-6 & Luka 21:8 2 Korintliler 11:3-15 Galatyalılar 1:6-9 2 Petrus 2:1-2 1 Yuhanna 2: Yuhanna 4:1-6 Esinleme 16:13 Esinleme 19:20 Esinleme 20:10 9. Kur'an eksiksiz ve kusursuz olduğunu iddia etmektedir. Ama Kur'an'ın hiçbir zaman veya konu düzeni yoktur. Tanrı böyle bir düzensiz bir eser yazmaz. Nisa 4:82 En'am 6:38 *** Ra'd 13:31 & 39

12 12 İsra 17:88 Kehf 18:1 *** Lokman 31:27 Zümer 39:23 & 28 Fussilet 41:41 & 43 Zuhruf 43:4 1 Korintliler 14: Eski ve Yeni Ahit'te Tanrı, insanlara ve doğaya direkt olarak müdahale etmişken, Kur'an'da Muhammed vahiy aldığı dönemle ilgili olarak bu tür direkt müdahaleler söz konusu değildir. Bakara 2:253 Al-i İmran 3:13, & 184 Maide 5: En'am 6:8-9, 35 & 37 *** A'raf 7:143 Enfal 8:5-19, 33 & Tâhâ 20:133 *** Kasas 28:56 Çıkış 13:21-22 Çıkış 14:13-31 Çıkış 15:23 Çıkış 17:6 Yeşu 10:12-14 Yeşu 4:1-24 Yeşu 6: Samuel 12:16-19 Matta 9:6 Matta 27:45 & Markos 2:10 Markos 4:35-41 Markos 6:35-44 Markos 6:47-52 Markos 11:12-20 Luka 7:11-17 Luka 10:13 Luka 19:37 Yuhanna 5:17-18, 20 & 36 Yuhanna 7:21 Yuhanna 9:3-5 Yuhanna 10:37-38 Yuhanna 11:43-44 & Yuhanna 14:9-12 Yuhanna 15:24 Yuhanna 20: E Kur'an'ı Kerim'in Kitab'ı Mukaddes Hakkındaki Görüşü 1. Kur'an, Kutsal Kitab'ı Tanrı'nın Sözü olarak tasdik ediyor: Tevrat Bakara 2:4, 41, 44, 51, 53, 87, 91 Al-i İmran 3:3-4, 48, 50, 65, & 93 Maide 5:43, 44, 46, & 110 *** En'am 6:154 Tevbe 9:111 Hud 11:110 İsra 17:2-4 Secde 32:23 *** Mü'min 40:53-54 Ahkaf 46:12 Zebur Nisa 4:163 İsra 17:55 *** Enbiya 21:105 Fatır 35:25 İncil Al-i İmran 3:3-4, 48 & 65 Nisa 4:163 Maide 5: & 110 *** Tevbe 9:111 Hadid 57:26-27 Kitab'ı Mukaddes Bakara 2:136 *** Bakara 2:285 Al-i İmran 3:119 Nisa 4:136 & 163 Maide 5:43-47 & 68 Ankebut 29:46 Şura 42:15 Yuhanna 1:4-5 & 9-12 Yuhanna 8:31-32 & 36 Yuhanna 12:48 Romalılar 3:1-4 İbraniler 4:12 İbraniler 12: Yuhanna 2:24 2 Yuhanna 1:9 2. Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bakara 2:85 *** Al-i İmran 3:3-4 Nisa 4: *** En'am 6:159 Ra'd 13:36 Hicr 15:91 Ankebut 29:46

13 13 Matta 4:4-10 Luka 24:25-27, 32 & 45 Yuhanna 5:39 & Yuhanna 10:35 Elçilerin İşleri 17:2 & 11 Elçilerin İşleri 18:28 Romalılar 1:2-4 Romalılar 3:1-4 Romalılar 15:4 1 Korintliler 14: Korintliler 15:3-4 Galatyalılar 3:8 & 22 1 Timoteyus 4:13 2 Timoteyus 3: Petrus 1: Petrus 3:16 Esinleme 22: Kur'an'a göre Kitab'ı Mukaddes, Muhammed zamanında kaybolmamış ve tahrif edilmemiştir! Bakara 2:41 & 44 *** Al-i İmran 3:93 Maide 5:47 & Yunus 10:94 Taha 20:133 Enbiya 21:7 & 10 Saffat 37: Ahkaf 46:4 Beyyine 98: Yargıda Kitab'ı Mukaddes'in değiştirilemez kanun gibi kullanılması: "İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır." (Maide 5:47) Bakara 2:213 Maide 5:43-44 Maide 5:45 Maide 5:47 *** Maide 5:48 Maide 5:49 & 68 Yuhanna 5:45-47 Yuhanna 12:48 Romalılar 2:12 5. Kur'an Kutsal Kitab'ı anlatıyor: Maide 5:15 & 19 Yunus 10:37 Yusuf 12:111 Nahl 16:44 6. Kur'an'a göre, Kendisi Kutsal Kitab'ı düzelterek tamamlıyor: Bakara 2:213 Al-i İmran 3:23 Nisa 4:44, 47 & 51 Maide 5:66 & 68 En'am 6:92 Yunus 10:37 Nahl 16:63-64 *** Şuara 26: Fatır 35:31 7. Kur'an'ın diğer amacı, Kutsal Kitab'ı korumak ve doğrulamaktır: Bakara 2:41 Al-i İmran 3:3 Maide 5:48 *** En'am 6:156 Yunus 10:37 Yusuf 12:111 Beyyine 98:1-4 1 Korintliler 14: Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab'ı Mukaddes'in ayetlerini gizleyip saklıyorlardı. Bakara 2:42, 159 & 174 Al-i İmran 3:71 Maide 5:15 & 61 Matta 13:11 & 35 Markos 4:11 Luka 8:9 Romalılar 11:25 Romalılar 16:25-26 Efesliler 3:3-8 Efesliler 5:32 Efesliler 6:19 Koloseliler 1:25-27 Koloseliler 2:2 Koloseliler 4:3-4 1 Timoteyus 3:9 & 16

14 14 Esinleme 10:7 9. Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab'ı Mukaddes'in ayetlerini bir kaç paraya karşı satıyorlardı. Bakara 2:41 & 177 Al-i İmran 3:187 Nisa 4:44 Maide 5:44 Tevbe 9:9 10. Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab'ı Mukaddes'in bır bölümünü unutuyorlardı: Maide 5: Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab'ı Mukaddes'i bilmezler; sadece hayal ve kuruntu bilirler. Bakara 2: Kur'an'a göre bazı Yahudiler kendi Kitaplarına pek inanmıyorlar: Al-i İmran 3:23-24 Maide 5:42-43, 62, 68 & Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab'ı Mukaddes'in bır kısmına inanıp bir kısmını ise inkar ediyorlardı. Bakara 2:85 *** Nisa 4: *** Ra'd 13:36 Hicr 15:91 Ankebut 29: Kur'an bazı Yahudiler ve Hıristiyanların, Tanrı sözünü yanlış aktardıklarını ve yanlış yorumladıklarını iddia etmektedir. Bakara 2:75 Al-i İmran 3:78 *** Al-i İmran 3:99 Nisa 4:46 *** Maide 5:13 & 41 *** A'raf 7:162 Casiye 45:16-17 Tesniye 18:20-22 Yeremya 14:13-15 Yeremya 28:15-16 Hezekiel 13:3 Hezekiel 14:6-11 Zekeriya 13:2-3 Matta 24:11 & 24 Romalılar 3:1-4 1 Korintliler 14: Şeytan, Tanrı'nın Kutsal Kitap'larını saptırabilir mi? Hac 22:52 Süleyman'ın Meselleri 30:5-6 Yuhanna 10:35 Luka 16: Petrus 1: Kur'an'da, Yahudilerin ve Hıristiyanların Kitab-ı Mukaddesi tahrif ettikleri iddia edilmemektedir: Bakara 2:41, 75-79, & 174 *** Al-i İmran 3:65, 70-71, 78, 98-99, 187 & 199 Nisa 4:46-47 Maide 5:13-15 & & 110 *** En'am 6:91 Romalılar 3:1-4 Esinleme 22: Kur'an'a göre, Yahudilerin ve Hıristiyanların, Kitab'ı Mukaddes'i tahrif etmiş olmaları gerekmektedir. Çünkü aralarında bazı konularda çelişkiler ve farklılıklar mevcuttur. A.

15 15 Kur'an'a göre "Üçlü Birlik" veya "Teslis" diye bir kavram yoktur. Ama Kitab'ı Mukaddes'te bu doktrin çokça zikrediliyor: Maide 5:73 Matta 28:19 Romalılar 8:9-11 Efesliler 2:18 Efesliler 4:4-6 1 Korintliler 12:4-6 2 Korintliler 4:4-6 B. Kur'an'a göre İsa Mesih Tanrı değildir, sadece bir peygamberdir. Ama Kitab'ı Mukaddes'e göre İsa Tanrı'nın ta Kendisidir: Maide 5:19 & 75 İşaya 7:14 İşaya 9:6 Matta 1:18-23 Markos 14:61-62 Luka 9:23-26 Yuhanna 20:28-29 C. Kur'an'a göre İsa Tanrı'nın Oğlu değildir. Ama Kitab'ı Mukaddes'e göre Tanrı'nın Oğlu vardır. Tevbe 9:30 Mezmur 2:2 & 12 Daniel 3:25 Matta 16:16 Markos 5:6-8 Luka 1:26-37 Luka 22:67-71 Yuhanna 1:1, 14, 18, & D. Kur'an'a göre İsa çarmıhta ölmemiştir. İncil'de ise, İsa Mesih'in çarmıhta gerilmesi olayı Kitab'ı Mukaddes'in ana noktasıdır. Nisa 4:157 Matta 27:43-56 Markos 15: Luka 24:44-47 Yuhanna 19:16-37 Romalılar 5: Korintliler 15: Yahudiler ve Hırisityanlar Kur'an'a inanmazlar; İnançları tamamen farklıdır: Bakara 2:88-89, 91, 93-95, 100, 111, 120 & 145 *** Al-i İmran 3:70-71 & 183 Maide 5:64 En'am 6:20-21 Yunus 10:41 Kasas 28:55 Kafirun 109:1-6 İşaya 8:20 Yuhanna 4:22 Galatyalılar 1: Kur'an'a göre, bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kur'an'ı Tanrı'nın Sözü olarak kabul edip inanıyorlar. Bakara 2:111, 120 & 145??? Bakara 2: & 139 Al-i İmran 3:110 & 199 Maide 5:82-83 En'am 6:20, 114 & *** Yunus 10:94 Ra'd 13:36 & 43 İsra 17: *** Şuara 26: Kasas 28:52-55 Ankebut 29:46-47 Şura 42:15 Ahkaf 46:10 Süleyman'ın Meselleri 30:5-6 İşaya 8:20 1 Korintliler 14:32-33 Galatyalılar 1:6-9 1 Yuhanna 2: Yuhanna 4:1-4 Esinleme 22: "Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara sor." Yunus 10:94 Süleyman'ın Meselleri 30:5-6 İşaya 8:20 1 Korintliler 14:32-34 Galatyalılar 1:6-9

16 16 1 Yuhanna 2:22-24 Esinleme 22: Kur'an'a göre, Kur'an ve Kitab'ı Mukaddes arasında esasen önemli bir fark yoktur. İnançları aynıdır. Bakara 2:139 Al-i İmran 3:64 & 109 Ra'd 13:36 Şuara 26:196 Ankebut 29:46 *** Fussilet 41:43 *** Şura 42:13 & 15 A'la 87: Kur'an'ı reddedenler kafirdirler: Bakara 2: , & 231 Al-i İmran 3:19-20 *** Nisa 4:51 & 140 En'am 6:5, 7, 25 & 33 En'am 6:57 & 66 Enfal 8:31 & 50 Tevbe 9:65 & 84 Yunus 10:15 & 17 İsra 17:41 & Kehf 18:56-57 & 101 Meryem 19:73 & 77 Taha 20: & 126 Enbiya 21:2, 24, 32 & 50 Hacc 22:51, 55, 57, 72 Mü'minun 23:62-71, 105 & 117 Furkan 25:4-5, 30, 32 & 50 Şuara 26:5-6, Ankebut 29:23, & 68 Rum 30:10 Secde 32:22 Sebe 34:5 & 43 Saffat 37:12 & 14 Zümer 39:57 Mü'min 40:4 & 81 Fussilet 41:26 & Zuhruf 43:36 Casiye 45:9, 21 & 35 Fetih 48:28-29 *** Mürselat 77:50 Tekvir 81:25 İnşikak 84:20-23 Beled 90: Muhammed'in peygamber olduğunu reddedenler Kur'an'a göre kafirdirler: Nisa 4:42 En'am 6:33 Yunus 10:2 Ra'd 13:43 *** Saffat 37: Kur'an'a göre Yahudiler lanetlenmişlerdir: Bakara 2:159 Nisa 4:46-47, 52 & 155 Maide 5:13, 64 & 82 *** Mücadele 58:14 Beyyine 98:1-6 Tekvin 12:1-3 Tekvin 15:18-21 Tekvin 17:7-8 Tesniye 30:7 İşaya 14:1-2 İşaya 27:12 Yeremya 16:15-16 Yeremya 31:31-34 Yoel 3:1-8 Mika 5:7-9 Hagay 2:22 Zekeriya 14:1-3 Matta 25:31-46 Elçilerin İşleri 3:18-26 Romalılar 3:1-4 Romalılar 9:3-5 Galatyalılar 3:16-25 Galatyalılar 3:28-29 İbraniler 9:1-10 & İbraniler 11: Petrus 1: Kur'an'a göre bazı Hıristiyanlar lanetlenmişlerdir: Al-i İmran 3:75 Maide 5:14 & 75 *** Tevbe 9: Kur'an'a göre bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar makbuldür: Bakara 2:47, 62, & 122 Al-i İmran 3:75, & 199..***

17 17 Maide 5:69 & *** A'raf 7:159 İsra 17: Mü'min 40:53-56 Casiye 45: Eğer Hıristiyanlar kendi kitaplarına göre yaşarlarsa, Allah onları kabul eder. Al-i İmran 3: Maide 5:43-49 Maide 5:69 Kasas 28:52-55 *** 28. Kur'an'a göre doğru ve gerçek Hıristiyanlar Allah'ın gözünde makbuldürler ve onlar iki kat daha mükafatlandırılacaktır: Al-i İmran 3: *** Maide 5:66-69 Maide 5:82 *** Kasas 28: F Kur'an'da Ehli Kitaplara Yönelik Meydan Okumalar: 1. "Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete girmeyecek," dediler. De ki, "Doğru iseniz, delilinizi getirin." Bakara 2:111 & 135 *** Markos 16:16 Yuhanna 3:16-18 Yuhanna 3:36 Yuhanna 5:24 Yuhanna 14:6 Elçilerin İşleri 4:12 1 Yuhanna 5: Yuhanna 5: De ki, "Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun." Al-i İmran 3:93 *** Romalılar 14: Korintliler 6:12 1 Korintliler 10:23 3. "Hıristiyanlar, Tanrı'nın çocukları olduklarını söylerler." Maide 5:18 *** 2 Samuel 7:14 Yuhanna 1:12 Romalılar 8: Korintliler 6:17-18 Efesliler 5:1 Filipililer 2:14-15 İbraniler 12: Yuhanna 5:1-2 Esinleme 3:19 4. (Allah'a) ortak koşanlar... De ki: "Yanınızda bize çıka(rıp gösterece)ğiniz bir bilgi var mı?" En'am 6:148 *** Mü'minun 23:117 1 Yuhanna 2: Yuhanna 5: De ki: "Sizin koştuğunuz ortaklarınızdan yaratacak olan var mı?" Yunus 10:34 *** Yuhanna 1:1-3 Koloseliler 1:13-17 İbraniler 1: De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka götürecek var mı?" Yunus 10:35 *** Yuhanna 1:17-18 Yuhanna 14:6 7.

18 18 "Allah çocuk edindi," dediler. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Yunus 10:68 *** İşaya 7:14 İşaya 9:6-7 Matta 1:18-25 Luka 1:30-35 Filipililer 2:5-8 İbraniler 4: "Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara sor." Yunus 10:94 *** Süleyman'ın Meselleri 30:5-6 İşaya 8:20 1 Korintliler 14:32-33 Galatyalılar 1:6-9 1 Yuhanna 2:22-24 Esinleme 22: "Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, eski Kitab sahiplerine) sorun. Aklınızı kullanmıyor musunuz?" Enbiya 21:7 & 10 *** İşaya 8: Deyin ki, "Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O'na teslim olanlarız. (O halde aramızda bir fark yoktur. Bütün ayrılıklar, hayal ve vehimden ibarettir.) Ankebut 29:46 *** Galatyalılar 1:6-9 1 Timoteyus 2:5 2 Timoteyus 2:23 Titus 3:4-6 Titus 3:9 "Allah doğurdu." Onlar, elbette yalancıdırlar... Eğer doğru iseniz kitabınızı getirin. Saffat 37: *** İşaya 7:14 İşaya 9:6-7 Luka 1:30-35 Filipililer 2: "...bir ortaklığı mı var? Eğer doğru iseniz bundan başka bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı getirin." Ahkaf 46:4 *** Mü'minun 23:117 Tekvin 1:26-27 Matta 3:16-17 Matta 28:19 Yuhanna 14: Korintliler 12:4-6 Efesliler 4:4-6 Efesliler 5:18-20 Yahuda "Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya kalkarsa, de ki: 'Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra gönülden lanetle dua edelim de, yalancıların üstüne Allah'ın lanetini dileyelim!" Bakara 2: Al-i İmran 3:61 *** Matta 5:44 Luka 6:28 Romalılar 12:14 Yakub 3:

19 19 TANRI VEYA ALLAH HAKINDA 2.A Allah'ın Varlığını 1. Allah'ın Varlığının Kozmolojik Delilleri: Her şeyin bir nedeni vardır. Dünya oluşmuştur. Dünya bir yerden gelmiş olmalıdır. Bir zamanda veya başka bir zamanda bir kişi veya bir varlık, dünyanın oluşmasına neden olmuştur. Bu sebepten, evrenin yaratılması ve Tanrı'nın tanım olarak varlığı Birinci Neden olmalıdır. Bu yüzden Tanrı varolmalıdır. En'am 6:102 Ra'd 13:16 Fatır 35:3 Zümer 39:62 Haşr 59:24 İbrainiler 3:4 2. Allah'ın Varlığının Ereksel Delilleri: Dünya da oluşmuş herşey, bu oluşumun akıllı bir kişilik tarafından icat edildiğine işaret etmektedir. Dünyaya ve içindeki her şeye dikkatle bakarsak, bunlar göstermektedirki, her şey hayatın özel amacı için akıllı bir güç tarafından yaratılmıştır. Evren dizayn ve düzeni gösterir ki; bu sebepten bir Dizaynci olmalıdır ve bu Yaratıcı, Dizayncı, tanım olarak Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı varolmalıdır. Mezmur 8:1 & 3 Mezmur 19:1-2 Mezmur 94:9 İşaya 40:12-14 & 26 Elçilerin İşleri 14:15-17 Romalılar 1: Allah'ın Ontolojik Varlığının Delilleri: İnsan aklen Tanrı'nın varlığına inanır ve bu varlığı onaylar. Tanrı öyle bir Güçtür ki, ondan daha büyük bir şey düşünülmez. Eğer bu Güç sadece düşüncede var olmuşsa, düşünülebilmiş olsaydı, bu şey kesinlikle en büyük şey olmazdı, bu taktirde biz onun varlığına bir şeyler eklemiş olacaktık. Öylese, sonuç olarak düşünülmeyen bu büyük şey, Tanrı'nın varlığı gerekli göstermiştir. Koloseliler 1: Allah'ın Varlığının Antropolojik Delilleri: Hayatın unsurlarından şekillenen insanın maddi olmayan kısmı akıl, anlayış, istek, vicdan, ve doğuştan olan Tanrı inançı; insanın ebedi bir varlıktan geldiğini ortaya koymasından başa türlü açıklanamaz. İnsanın aklı ve ahlaki oluşumu göstermektedir ki, yaratıcı cansız bir güç olamaz. O'nun yaşayan, akıllı, ve ahlaki kişiliği olması gereklidir. Mezmur 32:3-4 Mezmur 38:1-4 Vaiz 12:14 Mika 6:8 Elçilerin İşleri 17:23 Romalılar 1:19 & 32 Romalılar 2: B Tek Tanrı İnancı Kutsal Kitap'lardaki Allah 1. Tanrı Tek'tir. Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Yaratıcıdır. Rab'dir. Kutsaldır. Tüm dünyanın ve evrenin hakimidir. Bakara 2:163

20 20 Bakara 2:255 *** Al-i İmran 3:2 Nisa 4:87 & 171 Maide 5:73 Nahl 16:22 & 51 Taha 20:98 Enbiya 21:22 & 25 Hac 22:34 Mü'minun 23:116 Kasas 28:70 Sad 38:65 Fussilet 41:6 Teğabün 64:13 İhlas 112:1 Çıkış 3:14 Çıkış 20:3 Tesniye 4:35-39 Tesniye 6:4-5 Tesniye 32:39 1 Kırallar 8:60 1 Tarihler 17:20 2 Tarihler 6:14 İşaya 2:17-18 İşaya 40:17-18 İşaya 40:25-28 İşaya 42:8 İşaya 43:10-12 İşaya 44:6-8 İşaya 45:5 İşaya 45:18-22 İşaya 46:8-11 Zekeriya 14:9 Markos 12:29-32 Yuhanna 10:30 Yuhanna 17:3 Romalılar 3: Korintliler 8:4-6 1 Korintliler 12:4-6 Galatyalılar 3:20 Efesliler 4:4-6 1 Timoteyus 1:17 1 Timoteyus 2:5-6 Yakub 2:19 Esinleme 1:8 Esinleme 22: Allah'a ortak koşmak: (Şirk) Nisa 4:36, 48 & 116 *** En'am 6:151 A'raf 7:33 Nahl 16:74 *** İsra 17:22 & 39 Hac 22:31 Ankebut 29:68 Ahzab 33:57 Çıkış 20:3 Çıkış 22:20 Çıkış 23:13, 24, & Çıkış 30:20 Çıkış 34:14-16 Tesniye 6:13 İşaya 40:18 & 25 2.C Teslis İnancı (veya üçlü birlik) 1. Kur'an'a göre bu teslis doktrini tamamen inkar edilmektedir. Halbuki, teslis ile ilgili ayetler ise, tüm Kitab'ı Mukaddes'te mevcut bulumaktadır. Nisa 4:171 *** Maide 5:72-73 Maide 5: *** Tevbe 9:30-31 Zuhruf 43:59 & Tahrim 66:12 Tekvin 1:1 Tekvin 1:26-27 Tekvin 3:22 Tekvin 11:6-7 Mezmur 33:6 Mezmur 110:1 İşaya 6:3 & 8 İşaya 42:1 İşaya 48:16 İşaya 61:1 İşaya 63:7-10 Matta 3:16-17 Matta 28:19 Luka 1:35 Luka 3:21-22 Luka 12:9-10 Yuhanna 14:16-17 Elçilerin İşleri 5:3-4 & 9 Romalılar 8: Korintliler 12:4-6 2 Korintliler 13:14 Efesliler 2:18 Efesliler 4:4-6 Efesliler 5: Petrus 1:2 1 Petrus 3:18 Esinleme 4:8

21 21 2. "Baba" Tanrı olarak anılır: Çıkış 4:22 Tesniye 8:5 Tesniye 14:1 Tesniye 32:6 Mezmur 103:13 İşaya 63:16 İşaya 64:8 Yeremya 3:4 & 19 Malaki 1:6 Malaki 2:10 Romalılar 1:7 1 Korintliler 1:3 1 Korintliler 15:24 2 Korintliler 1:2 Galatyalılar 1:1, 3 & 4 Efesliler 12 & 17 Efesliler 4:6 Efesliler 5:20 Efesliler 6:23 2. "Oğul" (Mesih) Tanrı olarak anılır: İşaya 7:14 İşaya 9:6 Matta 1:18-23 Matta 14:33 Markos 14:61-62 Yuhanna 1:1-18 Yuhanna 4:13-26 Yuhanna 5:17-18 Yuhanna 8:51 & 58 Yuhanna 10:30 Yuhanna 20:28-29 Elçilerin İşleri 20:24 & 28 Romalılar 9:5 Efesliler 5:5 Filipililer 2:5-11 Koloseliler 1:15-22 Koloseliler 2:9 Titus 2:13 Titus 3:4-6 İbraniler 1:1-8 2 Petrus 1:1-2 1 Yuhanna 5:20 Esinleme 1:5-8 Esinleme 11: "Kutsal Ruh" Tanrı olarak anılır: Tekvin 6:3 Eyub 33:4 Mezmur 51:11 Mezmur 139:7-10 İşaya 40:13 İşaya 48:16-17 Haggay 2:4-5 Matta 28:19 Luka 1:35 Yuhanna 3:5-6 Yuhanna 14:16-17 Yuhanna 16:7-13 Elçilerin İşleri 5:3-4 Romalılar 8:9, & 26 Romalılar 15:13, Korintliler 2: Korintliler 3:16 1 Korintliler 12:13 2 Korintliler 1: Korintliler 3:17-18 Galatyalılar 5:5, & Efesliler 1:13-14 Efesliler 2:18 Efesliler 4:4-6 Efesliler 5: Selanikliler 2:13 1 Timoteyus 3:16 İbraniler 2:1-4 İbraniler 9:14 1 Petrus 1:2 1 Petrus 4:14 1 Yuhanna 2:27 4. Üçlübirliğin her bir benliğine yalnız Tanrı'ya ait nitelikler ve işler atfedilir. A. Ezeliyet: Baba Mezmur 90:2 Oğul Mika 5:2 & İbraniler 7:2-3 Kutsal Ruh İbraniler 9:14 B. Her Şeye Kadir: Baba Tekvin 17:1 Oğul Esinleme 1:8 Kutsal Ruh Luka 1:35 C. Her yerde hazır ve nazır: Baba Yeremya 23:24 Oğul Matta 18:20 & Matta 28:20 Kutsal Ruh Mezmurlar 139:7 D. Her şeyi bilen ve gören:

22 22 Baba Yeremya 19:10 Oğul Koloseliler 2:3 & Esinleme 2:23 Kutsal Ruh 1 Korintliler 2:11 E. Kutsallık: Baba Esinleme 15:4 Oğul Elçilerin İşleri 3:14 Kutsal Ruh Luka 4:1 F. Gerçek: Baba Yuhanna 7:28 Oğul Esinleme 3:7 Kutsal Ruh 1 Yuhanna 5:6 G. İyilik: Baba Romalılar 2:4 Oğul Efesliler 5:25 Kutsal Ruh Nehemya 9:20 H. İnsanla ilişki: Baba 1 Yuhanna 1:3 Oğul 1 Yuhanna 1:3 Kutsal Ruh 2 Korintliler 13:14 I. Değişmezlik: Baba Yakub 1:17 Oğul İbraniler 13:8 Kutsal Ruh İbraniler 9:14 J. Erişilmezlik: Baba Romalılar 11:13 Oğul Matta 11:27 Kutsal Ruh İşaya 40:13-14 K. Yaradılış: Baba Oğul Kutsal Ruh L. Esinleme: Mezmur 102:25 & İşaya 44:24 Şüleyman'ın Meselleri 8:30, Yuhanna 1:3 & Koloseliler 1:16 Tekvin 1:2 & Eyup 26:25 Baba 2 Timoteyus 3:16 Oğul 1 Petrus 1:10-11 Kutsal Ruh 2 Petrus 1:21 M. Diriliş: Baba Yuhanna 5:21 Oğul Yuhanna 5:21 Kutsal Ruh Romalılar 8:11 N. Yargı: Baba Romalılar 2:16 Oğul Yuhanna 5:22 Kutsal Ruh İşaya 11:4 O. Rab'lik: Baba 1 Timoteyus 6:15-16 Oğul Esinleme 17:14 Kutsal Ruh 2 Korintliler 1: Üçlübirlik ve Tapınma: A. Melekler tarafından: İşaya 6:3 İbraniler 1:6 Esinleme 4:8 Esinleme 5:8 & B. İnsanlar tarafından: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Matta 14:33 Matta 28:9 & 17 Luka 24:51-52 Yuhanna 9:38 Yuhanna 16:23-24 Efesliler 6:18 C. Kutsamalarda Üçlük: Sayılar 6:24-26 İşaya 6:3 2 Korintliler 13:14 Esinleme 4:8 D. Allah kendi özünü üç açıklama ile tanımlamaktadır: Tanrı sevgidir: 1 Yuhanna 4:8 & 16 Tanrı isıktır: 1 Yuhanna 4:5 Tanrı ruhtur: Yuhanna 4:24 E. Allah'ın 3 ezeli özelliği (vasıf): 1. Kendine herşeyin üstü (aşkın, "müteal") varlığı ÖZ

23 23 2. Öz bilinci (Kelam, İlmi) SÖZ 3. Evrende etkinliği (içkin, "mündemiç") RUH Yehvoa - Öz - Tek, Tanrı, Kurtarıcıdır. İsa Mesih - Söz - Tek, Tanrı, Kurtarıcıdır. Kutsal Ruh - Ruh - Tek, Tanrı, Kurtarıcıdır. Tek Tanrı, ama üç farklı kişisellik 6. Hem Kutsal Ruh hem de İsa Mesih aynı şeyler yapıyor: A. Dünyanın günahı konusunda, suçluluğunu gösteriyor: Kutsal Ruh: Yuhanna 16:8-11 İsa Mesih: Yuhanna 15:22 B. Yeni Ruhsal Hayat verir: Kutsal Ruh: Yuhanna 3:1-8 İsa Mesih: Yuhanna 10:27 C. İmanlılar içinde yaşıyorlar: Kutsal Ruh: Yuhanna 14:16-17, 1 Korintliler 6:19 İsa Mesih: Yuhanna 14:18, Efesliler 3:17 D. Onların sayasında Tanrı'nın önüne çıkabılırız: Kutsal Ruh: Efesliler 2:18 İsa Mesih: Yuhanna 14:6, İbraniler 10:19 E. Kurtarıcıdır: Kutsal Ruh: Hezekiel 36:25-28 İsa Mesih: Matta 1:21-23 F İmanlılar kutsal kılınıyor: Kutsal Ruh: 2 Selanikliler 2:13 1 Petrus 1:2 İsa Mesih: İbraniler 10:14, İbraniler 13:12 7. İsa Mesih, Baba'dan farklıdır: A. İsa Mesih özellikle "Tanrı'nın Oğlu" olarak bilinir. İsa ve Baba aynı kişi sayılmaz. 1 Timoteyus 1:1-2 B. İsa Baba'ya dua etti: Luka 23:34 & 46 Yuhanna 11:41 Yuhanna 17:1 İbraniler 5:7 C. Baba'nın bildiği bazı konuları ise, İsa bilmiyordu: Markos 13:32 D. İsa, Baba tarafından gönderildi: Yuhanna 3:16 Yuhanna 8:42 Yuhanna 17:3 E. İsa Mesih, Baba'nın isteklerini yerine getiriyordu. Luka 22:42 F. İsa Mesih Baba'yı sevdi ve Baba tarafından sevildi: Yuhanna 14:31 Yuhanna 15:9 G. Başlangıçtan beri, İsa Baba'nın yanındaydı, yere indi, görevini yaptı, tekrar yukarıda Baba'nın yanında oturdu. Orada Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılana bağımlı kalacak. Yuhanna 1:1-3 & 14 Yuhanna 3:31-35 Yuhanna 16:10 & 28 Yuhanna 17:5 1 Korintliler 15:28 H. İsa ve Baba "bir" olduğu halde, aynı kişi değildir. Yuhanna 10:30 Yuhanna 14:28

24 24 I. İsa Mesih tamamen "Tanrı"dir: Koloseliler 2:9 İsa Mesih tamamen "insandir": 1 Timoteyus 2:5 (Bkz. Maide 5:75) 1) O'nun günahı yoktu: 1 Petrus 2:22 2) Açlık hissetti: Matta 4:2 3) Yorgunluk hissetti: Yuhanna 4:6 4) Ağladı: Yuhanna 11: ) Denemelerden geçti: İbraniler 4:15 Luka 4:1-13 6) Kızgınlık geçirdi: Matta 23:13-36 Markos 1:41 7) Sevinç hissetti: Luka 10:21 8) Derin acılar hissetti: Luka 22:44 Markos 14:34 9) Zulüm çekti: Markos 15: ) Fiziksel Ölüme geçti: Markos 15:37 8. Kutsal Ruh, Baba'dan farklıdır: A. Baba ve Kutsal Ruhu ayrı ayrı kişi olarak bahsedilmektedir: Elçilerin İşleri 5:31-32 Elçilerin İşleri 7:55 Elçilerin İşleri 10:38 Elçilerin İşleri 13:2 B. Kutsal Ruh'u, Tanrı'nın derin düşünceleri de araştırır: 1 Korintliler 2:10-11 C. Kutsal Ruh, imanlılar için dua eder: Romalılar 8:28 D. Kutsal Ruh, Tanrı ve İsa Mesih tarafından gönderildi: Yuhanna 14:26 Yuhanna 16:7 E. Kutsal Ruh O'nun kendi yetkisiyle konuşmuyor, Baba'nın yetkisiyle konuşarak, İsa'yı yüceltiyor. Yuhanna 16:13-14 F. "Kutsal Ruh" veya "Ruh" ayrı bir kişi olarak Kitab'ı Mukaddes'te sık sık geçiyor: Tekvin 1:2 Çıkış 35:31 Sayılar 24:2 Hakimler 6:34 1 Samuel 16: Samuel 23:2 1 Krallar 18:12 2 Krallar 2:16 2 Tarihler 15:1 Eyub 33:4 Mezmur 51:11 İşaya 48:16 Hezekiel 11:24 Yoel 2:28-29 Mika 2:7 Haggay 2:5 Zekarya 4:6 Malaki 2:15 Matta 3:11 Markos 12:36 Luka 1:35 Yuhanna 14:26 Elçilerin İşleri 1:8 Romalılar 5:5 1 Korintliler 6:19 2 Korintliler 1:22 Galatyılılar 3:2 Efesliler 1:13 Filipililer 2:1 Koloseliler 1:8 1 Selanikliler 4:8 2 Selanikliler 2:13 1 Timoteyus 4:1 2 Timoteyus 1:14 Titus 3:4 İbraniler 3:7 1 Petrus 1:12 2 Petrus 1:21 Yahuda 1:20 Esinleme 22:17 9. İsa Mesih, Kutsal Ruh'tan farklıdır:

25 25 A. İsa vaftiz edilirken, Kutsal Ruh Mesih'in üzerine indi: Markos 1:10 B. Kutsal Ruh, İsa Mesih'i güçlendirdi: Luka 4:18 C. Kutsal Ruh tarafından İsa Mesih ölümden dirildi: 1 Petrus 3:18 D. İsa Mesih, Kutsal Ruh'u Elçilerine gönderdi: Yuhanna 16:7 E. Kutsal Ruh'un görevi ise, İsa Mesih'i yüceltmektir: Yuhanna 16: "Teslis doktrini" sadece bir "doktrin" değildir: Ancak tüm Mesih İmanlılarının yaşadığı bir gerçektir: Matta 28:19 Romalılar 8:9-11 Efesliler 2:18 Efesliler 4:4-6 1 Korintliler 12:4-6 2 Korintliler 4: Kur'an'a göre, Hıristiyanlar sanki 3 farklı Tanrı'ya inanıyorlar! Nisa 4:171 Maide 5:72-75 & 116 *** Markos 12:29 1 Korintliler 8:4-6 1 Korintliler 12:4-6 Galatyalılar 3: Bu doktrini belki bazı insanların mantığı kavramayabılır, ama bu şaşırtıcı bir konu olmamalıdır: Çünkü, "Ah! Tanrı'nın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin derinliği! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları da ne denli anlaşılmazdır!" Romalılar 11: Korintliler 1: Korintliler 2: Kitab'ı Mukaddes'te ve Kuran'da Allah tekil midir, çoğul mudur? A. Allah çoğul olarak konuşur: ( Biz ) En'am 6:94 A'raf 7: Enbiya 21:35,73 & 90 Mü'minun 23:17 Yasin 36:12 *** Zariyat 51:47 Vakıa 56:57-59 & *** Tahrim 66:12 İnsan 76:23 Leyl 92:13 Tekvin 1:26-27 Tekvin 3:22 Tekvin 11:7 İşaya 6:8 Yuhanna 14:23 Yuhanna 17:11 & B. Allah'tan tekil üçüncü şahıs olarak bahsedilir: ( O ) En'am 6:96-98 Ra'd 13:2-3 Nahl 16:52 Meryem 19:35 Rahman 55:7 İşaya 41:4 İşaya 48:12 Matta 4:10 Markos 12:32 Luka 18:19 Yuhanna 4:24 Elçilerin İşleri 17:27-28 C. Allah birinci tekil şahıs olarak konuşur: ( Ben ) A'raf 7:146 İsra 17:53 & 65 Taha 20:12-14

26 26 Enbiya 21:92 Mü'minun 23:52 Tarık 86:16 Çıkış 3:14 İşaya 44:6 & 8 İşaya 45:5 & 21 İşaya 46:9 Hoşea 13:4 2.D Eski Ahit'e Göre Allah'ın Özel İsimleri 1. Kutsal Kitab'a göre (Çıkış 3:14-15) tek gerçek Rab Allah'ın ebedi ismi Yehova'dır x Ama "Yehova" ismi Kur'an'da hiç geçmiyor! Al-i İmran 3:64 *** A'raf 7:180 *** Haşr 59:23-24 *** Yehova Kutsal Olan, Doğru Olan, Kendiliğinden var Olan, Ebedi Olan (The Eternal God) Tek gerçek olan Rab Allah'ın ebedi ismi Yehova'dır: (Çıkış 3:14-15) Yahudilerin milli Tanrı'sıdır. "YHWH" -- Yehova, İbrahim'in, İshak ve Yakub'un Tanrı'sıdır; Yahudilerin ise, milli Tanrı'sıdır. Yehova, Tanrı'nın ebedi ismidir. Bu isim o kadar kutsaldır ki, Yahudiler bunu söyleyemiyorlar. Konuşurken, YHWH'nın yerinde, Adonai kullanılırdı. Türkçe'ye çevrilince, Rab olarak anılmaktadır. Y H W H Yahweh a e sesli harf yoktur: Tekvin 2:4 Yehova Elohim Tekvin 15:2 & 8 Adonai Yehova Çıkış 3:13-15 Yehova Çıkış 6:3 Yehova Çıkış 15:3 Yehova Çıkış 20:5 Yehova Çıkış 34:5-6 Yehova 2 Samuel 7:18-20 Rab Yehova Mezmur 71:5-6 Mezmur 83:18 İşaya 12:2 İşaya 26:4 İşaya 42:8 İşaya 44:6 Rab Yehova Yehova (Rab) Yehova Yehova Yehova Yehova 2. Yah En Hiddetli Olan Rab (The Sharp One) Mezmur 68:4 3. Adonai En Yüksek, Efendimiz Rab (The Lord our Master) Adonai x 300 kez, Allah için, çoğul olarak kullanılır: (Rab) Adon x 215 kez, insanlar için, tekil olarak kullanılır: (efendim) Tekvin 15:2 & 8 Çıkış 4:10-13 Yeşu 7: Tarihler 29:11 Mezmur 47:2 Mezmur 145:3 4. Adonai Yehova RAB Allah (The Eternal Lord God) Tekvin 15:2 & 8 Tesniye 3:24 Tesniye 9:26 Yeşu 7:7 Hakimler 6:22 Hakimler 16:28 2 Samuel 7:18-20 & Kırallar 2:26 Mezmur 69:6 Mezmur 71:5 İşaya 7:7 5. Adona Rab, "Mesih" için kullanılır (Lord) Mezmur 110:1 (Bkz. Matta 22:41-46)

27 27 6. El -- Elohim En Kuvvetli, Ahit tutan, Yaratan Rab (Almighty God) Most High God The Mighty Creator "Elohim" x Allah çoğul bir isim olup, aynı zamanda Allah için genel bir kavramdır. Tekvin 1:1 Tekvin 1:26-27 Tekvin 2:4-25 Tekvin 3:5 Çıkış 22:28 Çıkış 34:6 Yeşu 22:22 1 Samuel 4:8 2 Samuel 7:22 Mezmur 45:7 Mezmur 50:1 Yeremya 32:17 Daniel 2:11 Daniel 4:6-9 Daniel 5:11 & Yehova Elohim RAB Allah, Allahı RAB (Lord God) Tekvin 2:4-5, 7-9 & Tekvin 3:9, & Tekvin 24:7 Tekvin 28:13 Çıkış 3:15 & 18 Çıkış 4:5 Tesniye 1:11 & 21 Tesniye 4:1 Tesniye 6:3-4 Tesniye 12:1 Yeşu 7:13 & Hakimler 2:12 1 Samuel 2:30 Ezra 1:3 İşaya 21:17 8. El-Elyon En Yüce Olan, En Güçlü Olan Rab, Kutsayan, Göklerin ve yerin sahibi, Yüce Allah (The One who is Supreme over all) Tekvin 14:18-22 Çıkış 34:14 Tesniye 32:8 2 Samuel 22:14-15 Mezmur 7:17 Mezmur 9:2-5 Mezmur 47:2 Mezmur 50:14 Mezmur 97:9 İşaya 14:14 Daniel 3:26 Daniel 4:17, 24-25, 32 & 34 Daniel 5:18 & El-Gibbor En Kudretli Olan Rab (The Mighty God) İşaya 9: Yehova-Hoseenu Yaratıcımız Rab (The Lord our Maker) Mezmur 95:6 11. Yehova-Jireh Kurtarıcımız Rab (The Lord our Redeemer) Tekvin 22: Tarihler 16:35 İşaya 43:11-14 İşaya 44:6 İşaya 45:21 Yeremya 50:34 Tsefanya 3: Yehova-Nissi Bizim için Savaşan Rab (The Lord our Banner) Çıkış 15:3 Çıkış 17:15 2 Tarihler 20:15 Nehemya 4:20 Yeremya 42:15 13.

28 28 El-Olam Ebedi Allah, İlham yoluyla Bildiren Rab (The Lord who Reveals) Tekvin 21:33 Mezmur 90:2 İşaya 40:28 İşaya 44:6 14. Yehova-Roi Çobanımız Rab (The Lord our Shepherd) Mezmur 23:1 15. Yehova-Rophi Şifa veren Rab (The Lord our Healer) Çıkış 15:26 Yeremya 31: Yehova-Şalom Esenlik Veren Rab, Yehovah Selamettir (The Lord our Peace) Hakimler 6: Yehova-Sabaoth Orduların Rabbi, Sahibimiz Rab, Her Şeye Egemen Olan Rab (The Lord of Hosts) Çıkış 12:41 1 Samuel 1:3 1 Samuel 15:2 1 Kırallar 18:15 1 Kırallar 19:14 Mezmur 46:7-11 Mezmur 84:1 İşaya 1:9 İşaya 6:3 İşaya 8:11-14 İşaya 19:4 Haggai 2:4 Malaki 3:16-17 Romalılar 9:29 Yakub 5:4 18. El-Şaddai Her Şeye Yeter Olan Rab, Sağlam-Göğüslü, Bereket Veren, Kadir Allah (Almighty God) Tekvin 17:1-8 Tekvin 28:3-4 Çıkış 6: Yehova-Şamma Her Zaman Hazır Bulunan Rab, Rab orada (The Lord is Present) Yeremya 23:23-24 Hezekiel 48: Yehova-Yekaddia Takdis Eden Rab, Kutsallaştıran Rab (The Lord our Sanctifier) Çıkış 31:13 Levililer 20:8 Levililer 21:8 & 15 Levililer 22:9 & 16 Hezekiel 20: Yehova-Zidkenu Yehova Salahımız, Bize Adalet Veren Rab (The Lord our Righteousness) Yeremya 23:6 Yeremya 33:16 2.E Kitab'ı Mukaddes'e Göre Tanrı'nın İsimleri ve Ünvanları 1. Allah: Tekvin 1:1 2. RAB Allah: Tekvin 2: Yüce Allah: Tekvin 14:18-22

29 29 4. Kadir Allah: Tekvin 17:1 5. Edebi Allah: Tekvin 21:33 6. Göklerin Allahı: Tekvin 24:3 7. Yerin Allahı: Tekvin 24:3 8. Kadir olan Allah: Tekvin 28:3 9. Yakubun Kadiri: Tekvin 49:24 10 İbrahimin Allahı: Çıkış 3:6 11. İshakın Allahı: Çıkış 3:6 12. Yakubun Allahı: Çıkış 3:6 13. BEN İM: Çıkış 3: İbranilerin Allahı: Çıkış 5:3 15. Yehova: Çıkış 6:3 16. İsrailin Allahı: Çıkış 24: Kıskanç olan RAB: Çıkış 34: Bütün beşerin-ruhların Allahı: Sayılar 16:22 & 27: Kadim olan Allah: Tesniye 33: Hay olan Allah: Yeşu 3: İsrailin Günvendiği: 1 Samuel 15: Allah kayamdır: 2 Samuel 22:3 23. Kaya: 2 Samuel 22:32, Mezmur 18: Kurtuluşumun kayası Allah: 2 Samuel 22: İsrailin Kayası: 2 Samuel 23:3 26. Davudun Allahı: 2 Tarihler 34:3 27. Adil Allah: Mezmur 7:9 28. Kalkan: Mezmur 18:2 29. Kurtuluşumun kuvveti: Mezmur 18:2 30. Yüksek kule: Mezmur 18:2 31. Kurtuluşumun Allahı: Mezmur 18: İzzet Allahı: Mezmur 29:3 33. Hakikat Allahı: Mezmur 31:5 34. Yah: Mezmur 68:4 35. Yüce Olan: Mezmur 91:1 36. Kadir: Mezmur 91:1 37. Hisar: Mezmur 91:2 38. Sığınacak yer: Mezmur 91:2 39. İsrailin Kuddüsu İşaya 30: Haşmetli RAB: İşaya 33: Yaratan: İşaya 40:28

30 Orduların RABBİ: İşaya 54:4 43. Kurtaran ve Kurtarıcın RAB: İşaya 60: Hak Allah: Yeremya 10: Büyük ve Kudretli Allah: Yeremya 32: Bütün beşerin Allahı: İşaya 32: Günleri eski olan: Daniel 7:9 & Adalet Allahı: Malaki 2: Yaşayanların Allahı: Markos 12: Ölümsüz Tanrı: Romalılar 1: Sabır, Teselli ve Ümit Allahı: Romalılar 15:5 & Esenlik Tanrısı: Romalılar 16: Yaşayan gerçek Tanrı: 1 Selanikliler 1:9 54. Tek Allah: 1 Timoteyus 1: Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi: 1 Timoteyus 6: Ulu Tanrı: Titus 2: Herkesin yargıcı olan Tanrı: İbraniler 12: Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir: İbraniler 12: Baba Allah: 1 Petrus 1:2 60. Bütün inayetlerin Allahı: 1 Petrus 1:2 61. Tek Efendimiz ve Rabbimiz: Yahuda 1:4 62. Kadir Rab Allah: Esinleme 4:8 63. Her şeye Kadir olan Rab Allah: Esinleme 19:6 64. Peygamberlerin ruhlarının Allahı Rab: Esinleme 22:6 2.F Allah'ın Doğal, Ahlaki, Zati ve Sübüti Sıfatları: 1. Kitab'ı Mukaddes'e göre Allah'ın Doğal ve Ahlaki Sıfatlar A. Adildir: (The Just) En'am 6:115 *** A'raf 7:29 & 181 Nahl 16:90 Mü'min 40:20 Tekvin 18:25 Tesniye 32:4 1 Samuel 2:3 Mezmur 19:9 İşaya 45:21 Yuhanna 17:25 Elçilerin İşleri 3:14 Elçilerin İşleri 7:52 Elçilerin İşleri 22:14 2 Timoteyus 4:8 1 Yuhanna 1:9 1 Yuhanna 2:1 B. Anlaşılmaz: (The Unsearchable) Kur'an'da Yoktur Eyub 11:7 Mezmur 145:3 Romalılar 11:33

31 31 C. Değişmez: (The Unchangeable) En'am 6:34 & 115 Yunus 10:64 Kehf 18:27 Ahzab 33:62 *** Fatir 35:43 *** Kaf 50:29 Mezmur 102:26-27 Malaki 3:6 Yakup 3:17 D. Doğrudur: (The Rıghteous) Al-i İmran 3:26 Nisa 4:79 Yunus 10:107 Nahl 16:90 Ezra 9:15 Mezmur 25:8 Mezmur 92:15 Mezmur 116:5 Mezmur 145:17 İşaya 1:18 İşaya 40:5 İşaya 45:24 Yeremya 21:1 Yeremya 31:31-34 Matta 26:28 Yuhanna 8:12 Yuhanna 17:5 Elçilerin İşleri 10:43 Elçilerin İşleri 13:38-39 Elçilerin İşleri 15:10 Romalılar 3:22-28 Romalılar 4:2-6 Romalılar 9: Korintliler 2:8 Galatyalılar 2:16 Galatyalılar 3:1-29 Efesliler 2:8-9 Filipililer 3:8-9 Titus 3:5-6 İbraniler 9:22 İbraniler 10: Yuhanna 1:5 & 7-9 E. Ebedidir: (The Eternal -- Immortal) Fatih 1:1 *** Bakara 2:255 Al-i İmran 3:64 En'am 6:3 Hicr 15:23-25 Nahl 16:77 Taha 20:73, 75 & 111 *** Furkan 25:58 Kasas 28:88 Mü'min 40:65 Rahman 55:26-27 Hadid 57:3 *** İhlas 112:2 Tekvin 1:1 Tekvin 21:33 Çıkış 3:13-15 Çıkış 6:2-3 Çıkış 15:2-3 2 Samuel 7:18-20 Mezmur 71:4-5 Mezmur 83:18 Mezmur 90:1-2 Mezmur 102:27 İşaya 12:1-2 İşaya 26:4 İşaya 40:28 İşaya 45:229 İşaya 46:9-10 İşaya 57:15 Markos 12:32 Yuhanna 1:1-3 Elçilerin İşleri 17: Korinliler 6:18 Koloseliler 1: Timoteyus 1:17 1 Timoteyus 6:16 Esinleme 1:8 & F. Görünmez: (The Unseen One) Tanrı'nın şekli var mı? (Bkz. Batın ve Latif) Gözle görülmeyen: Bakara 2:255 *** En'am 6:3 & 103 *** A'raf 7:54 & 143??? Hac 22:63 Hadid 57:3 Mülk 67:14 Kıyamet 75:22-24??? İhlas 112:4 Tekvin 3:8 Tekvin 4:16

32 32 Tesniye 4:15-19 Çıkış 3:1-6 Çıkış 33:14-15 & Sayılar 12:8 1 Kırallar 22:19 Eyub 23:8-9 Yuhanna 1:18 Luka 24:39 Romalılar 1:20 Koloseliler 1:15 1 Timoteyus 1:17 1 Timoteyus 6:16 Kitab'ı Mukaddes'te, Tanrı'nın Ruhani ve Bedeni Şekli Vardır: 1. Tanrı'nın Ruhsal Bedeni. Sayılar 12:8 Mezmur 17:15 Yuhanna 5:37 2. İnsan Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tekvin 1: İnsanlar ve melekler RAB Allah'ın yüzünden çıkıyorlar: Tekvin 3:8 Tekvin 4:16 Sayılar 20:6-7 1 Tarihler 16:27 & 33 Eyub 1:12 Eyub 2:7 Yunus 1:3 Luka 1:19 4. Tanrı, İbrahim ile yemek yedi. Tekvin 18:1, 8, 22 & Yakup Tanrı ile güreş etti. Tekvin 32:24 & Yahudiler Tanrı ile yemek yediler. Çıkış 24: Musa Tanrı ile yüz yüze konuştu. A'raf 7: Çıkış 33:11 & 14 Yuhanna 9:29 Elçilerin İşleri 7:44 Musa Tanrı'nın arkasını görmüştü. Çıkış 33: Yeşu ve tüm İsrail Tanrı'yı gördüler. Yeşu 5: Yoaşın oğlu Gideon, Tanrı'yı gördü. Hakimler 6: Manoah ile karısı Tanrı'yı gördüler. Hakimler 13: Davud ve ihtiyarları Tanrı'yı gördüler. 1 Tarihler 21: Eyub Tanrı'yı gördü. Eyub 42:5 13. İşaya Tanrı'yı gördü ve O'nu tarif etti. İşaya 6: Amos RABBİ duydu ve gördü. Amos 9:1 15. Hezekiel Tanrı'yı tarif etti. Hezekiel 1: Daniel Tanrı'yı tarif etti: O'nun elbiselerini, bedenini, ve saçlarını bile. Daniel 7:9-14 Daniel 10: İstefan İnsanoğlu'nun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu gördü: Elçilerin İşleri 7: Yuhanna Tanrı'yı tarif etti. Esinleme 4:2-5, 5: Herkes Tanrı'yı görecek. Mezmur 17:15 İşaya 40:5 İşaya 45:23 Matta 5:8 İbraniler 12:14 Esinleme 21:3-4 Esinleme 22:4 20. Antropomorfizm: (Yunanca: "antropos" insan, "morphe" biçim. Tanrı insan şeklinde bulunuyor.) 1) Sırt: Çıkış 33:23 2) Kalp:

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış 10-11

TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış Ocak Yaratılış 10-11 TARİH AKIŞINA GÖRE KUTSAL KİTAP YILLIK OKUMA TARİH KİTAP BÖLÜM 1 Ocak Yaratılış 1-2 2 Ocak Yaratılış 3-5 3 Ocak Yaratılış 6-9 4 Ocak Yaratılış 10-11 5 Ocak Yaratılış 12-15 6 Ocak Yaratılış 16-19 7 Ocak

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kutsal Kitap Değiştirildi mi? (Müslümanların iddia ettikleri gibi) Daniel Wickwire

Kutsal Kitap Değiştirildi mi? (Müslümanların iddia ettikleri gibi) Daniel Wickwire 1 Kutsal Kitap Değiştirildi mi? (Müslümanların iddia ettikleri gibi) Daniel Wickwire A.A. Liberal Arts Th.B. Bible M.A. Bible M.A. Linguistics Ankara Ekim 2013 2 Kitap Hakkında Gerçeğe Doğru Kitapları

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire A.A. Dilbilim Th.B. İlâhiyat Fakültesi M.A. Linguistik M.A. İlâhiyat

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire.

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire A.A., Liberal Arts Th.B., Bible M.A., Bible M.A. Linguistics Ankara Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı (Özel Doktora

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire A.A. Dilbilim Th.B. İlâhiyat Fakültesi M.A. Linguistik M.A. İlâhiyat

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu DİLİNİ DİZGİNLEMEK & DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK III Yakup 1:26 Eğer bir adam dilini dizginlemezken kendisinin dindar olduğunu sanırsa, yüreğini aldatır ve böylesinin dindarlığı boştur. Kelâmi dindarlık Tanrın

Detaylı

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV. MESİH İ TAKLİT ETMEK IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar!

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Kur an-ı Kerimin olağanüstü bir şekilde dikkat çektiği ve Salihler arasında oldukları vurgulanan bu özel topluluk kimlerdir?!

Kur an-ı Kerimin olağanüstü bir şekilde dikkat çektiği ve Salihler arasında oldukları vurgulanan bu özel topluluk kimlerdir?! Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar, Allah a ve ahiret gününe inanırlar.

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Yeþaya, üçüncü bölüm

Yeþaya, üçüncü bölüm 24 Yeþaya, üçüncü bölüm I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12) A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31) B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4) Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1) 1. Tanrý'nýn Yeruþalem

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

Ruh un İzinde Yürüyorum!

Ruh un İzinde Yürüyorum! 12 Ruh un İzinde Yürüyorum!?! Kutsal Düşmanlarınızı sevin... Kutsal olun, çünkü ben kutsalım... Sevgi... kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz... Ardımdan gelmek isteyen

Detaylı

Yeþaya, elli yedinci bölüm

Yeþaya, elli yedinci bölüm 521 Yeþaya, elli yedinci bölüm I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12) II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27) III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35) IV. Tarihsel parantez:

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes. Kur an-ı Kerim. Hakkında 100 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 100 Soru Daniel Wickwire A.A. Dilbilim Th.B. İlâhiyat Fakültesi M.A. Linguistik M.A. İlâhiyat

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2)

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Kral Davut (Bölüm 2) Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 Romalilar 6:23 Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 ... günahìn ücreti ölüm... Aden bahçesinde Allah Adem e ƒunlarì dedi: Bahçede istedi

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI Yıldız Nidâ Kız Öğrenciler Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Nidâ

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

1689 REFORM BAPTİST İNANÇ AÇIKLAMASI İNANÇ AÇIKLAMASI

1689 REFORM BAPTİST İNANÇ AÇIKLAMASI İNANÇ AÇIKLAMASI 1689 REFORM BAPTİST İNANÇ AÇIKLAMASI İNANÇ AÇIKLAMASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Kutsal Kitap 03 2. Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik 07 3. Tanrı nın Sonsuz Hükmü 09 4. Yaratılış 11 5. İlahi Takdir 12 6. İnsanın Günaha

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir?

Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık inancında Hz. İsa (a.s.) ın konumu nedir? Hıristiyanlık sadece iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir ve her iddia delile muhtaçtır. Yoksa herkes kalkıp efendim ben ilahım, benim inandığım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz?

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? YAYINCILIK VE DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. Şemsettin Günaltay Cad. Günaltay Apt. No: 149/9 Kazasker, Kadıköy - İstanbul Tel.: (0216) 355 04 00 Faks: (0216) 355 04

Detaylı

Ankara Protestan Kilisesi Önsöz

Ankara Protestan Kilisesi  Önsöz Önsöz Kiliseye bir düzen getirmek; doktrin, tapınma, yönetim, disiplin hakkında Kutsal Kitap ın ne öğrettiğini ortaya koymak amacıyla İngiliz Parlamentosuna sunulmak üzere yazılmıştır. 1 Temmuz 1643 yılında

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Tanrı yı Tanıyor musunuz?

Tanrı yı Tanıyor musunuz? 10 Tanrı yı Tanıyor musunuz? İsa Mesih sonsuz yaşamı şöyle tanımladı: Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. (Yu. 17:3). Tanrı yı tanıyorum diyebilmek için Tanrı

Detaylı

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI Önsöz Kiliseye bir düzen getirmek; doktrin, tapınma, yönetim, disiplin hakkında Kutsal Kitap ın ne öğrettiğini ortaya koymak amacıyla İngiliz Parlamentosuna sunulmak üzere yazılmıştır. 1 Temmuz 1643 yılında

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Sandstraße 126 C 45473 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08-47 03 10 Fax: 02 08-47 98 91 İnternet: www.mh-fatihmoschee.com Email: info@mh-fatihmoschee.com

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Çocuklar için barış takvimi. Turkish

Çocuklar için barış takvimi. Turkish Çocuklar için barış takvimi 2015 Turkish Ocak İsa, Kutsal ve Tanrı nın Oğlu «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak,

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2 Heidelberg İlmihali Rabbin Günü-1 1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir? Ben kendime ait değilim 1 Beden ve can olarak Yaşamda ve ölümde 2 Sadık kurtarıcım İsa Mesih e aitim. 3 O değerli (paha biçilmez)

Detaylı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı Kutsal Olmak - 3. Belçika İnanç Açıklaması 24 Kutsal Ruh un Tanrı Sözü ile birlikte çalışmasıyla doğan gerçek imanın insana yeniden doğuş verdiğine ve yeni bir yaşam sürmek üzere onu yeni bir insan yaparak

Detaylı

DERS 9 RUH DÜNYASI. "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4).

DERS 9 RUH DÜNYASI. ...sizde olan, dünyadakinden üstündür (l.yuhanna 4:4). 86 DERS 9 RUH DÜNYASI "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4). Marina, ispiritizmacı bir medyum olduğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve kötü ruhları

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı