Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Test 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Test 1"

Transkript

1 Tam Sayılarla Çarpma İşlemi kıllı Test 1 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. (+ 8).( 8) = 6 (+ 2).(+ ) = 6 ( ).( 5) = 15 ( 8).(+ 1) = 8 Yanda tabloda verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur? ) ) C) 2 D) 1 2. şağıda verilen işlemlerden hangisi yanlıştır? ) ( 2).( 1).(+1) = +2 ) ( ).( 2).(+2).(+1) = +12 C) ( 1).(+1).( 1) = 1 D) (+1).( 2).( 2) = +. K = ( ) ve L = 2 Yukarıda verilenlere göre, K.L nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? ) 2 ) 1 C) +1 D) +2. ( 12), ( 8) ( 1), (+5) Yanda tabloda verilen sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? ) 0 ) 60 C) 60 D) şağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? ) ( ).2 = 2. ).( 1) = C) 6.[( ).2] = [6.( )].2 D) ( 5).0 = 5 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 1

2 Tam Sayılarla Çarpma İşlemi 6. En büyük negatif tam sayı x En küçük pozitif tam sayı + 2 basamaklı en büyük tam sayı =? Yukarıda verilen şemaya göre,? yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? ) + 98 ) 90 C) 98 D) Yukarıda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) 2.(+) = +6 ).(+2) = +6 C).( 2) = 6 D) 2.( ) = 6 8. şağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? ) ( ).( 2) > ( 6).( 1) ) (+5).( 1) < ( 5).( 1) C) (+6).(+2) > (+8).(+2) D) ( 1).(+) < ( ).(+) 9..( ) = Yukarıda verilen eşitliğe göre,. işleminin sonucu kaçtır? ) 18 ) 15 C) 15 D) katta bulunan hmet, 6 kat aşağı indiğinde bulunduğu kat K, daha sonra kat yukarı çıktığında bulunduğu kat L dir. una göre, K. L nin sonucu kaçtır? ) + ) +1 C) 1 D) 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

3 Tam Sayılarla ölme İşlemi kıllı Test 2 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. ( 10) : ( 2) = 5 ( 5) : ( 1) = 5 : ( 2) = 2 ( 12) : = Yanda tabloda verilen işlemlerden kaç tanesi yanlıştır? ) 1 ) 2 C) D) 2. şağıda verilen işlemlerden hangisi doğrudur? ) ( 8) : = 25 ) 2 : ( ) + 8 = 0 C) ( 5) + 8 : 2 =1 D) : ( 5) = Yukarıda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) (+16) : = + ) (+8) : 2 = + C) (+8) : = +2 D) (+8) : 8 = +1. ( 10) : (+2) + 12 : ( 6) (+) işleminin sonucu kaçtır? ) 10 ) 8 C) 6 D) 5. [ 8 + 2] : [( ).( 2)] + 6 işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) C) D) 5 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

4 Tam Sayılarla ölme İşlemi 6. K = ( 1).( 1).( 1).( 1) L = ( 2).( 2).( 2) Yukarıda verilenlere göre, K + L işleminin sonucu kaçtır? K ) +8 ) +7 C) 7 D) 8 7. a = 5 b = +1 c = 2 Yukarıda verilen değerlere göre, a:b c işleminin sonucu kaçtır? ) + ) +1 C) 1 D) 8. ( 20) : x = 5 y : = 12 Yukarıda verilenlere göre, y : x işleminin sonucu kaçtır? ) +12 ) +9 C) 9 D) ( 8) : x işleminin sonucunun negatif bir tam sayı olması için, x tam sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? ) 8 ) 6 C) D) a, b birer tam sayı ve a < 0 < b dir. una göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu daima pozitiftir? ) a : b ) b : a C) (a : b).a D) a + b r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

5 Tam Sayı Problemleri kıllı Test Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü tane (+) ün toplamı, 8 tane, ( 2) inin toplamından ne kadar fazladır? ) 1 ) 16 C) 6 D) 6 2. Dondurucudan çıkarılan ( 18) C sıcaklığındaki bir ürün, fırına konduğunda her dakika da 5 C ısınmaktadır. una göre, 5 dakika sonra fırındaki ürünün sıcaklığı kaç derece olur? ) 7 )0 C) +7 D) : x ifadesisini tam sayı yapan en büyük x tam sayısı ile en küçük x tam sayısının çarpımı kaçtır? ) 20 ) 225 C) 225 D) 20. Dondurucuya konulan 0 C deki suyun sıcaklığı, her dakika da derece soğuyor. una göre, suyun sıcaklığı kaç dakika sonra ( 15) C olur? ) 5 ) 6 C) 7 D) 8 5. İller Denizli rdahan Sıcaklık ( ) C ( 2) C Yanda verilen tabloya göre, rdahan daki hava sıcaklığı, Denizli deki hava sıcaklığının kaç katıdır? ) 11 ) 10 C) 9 D) 8 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5

6 Tam Sayı Problemleri 6. Doğru Sayısı Yanlış Sayısı oş Sayısı Yanda verilen tablo, matematik deneme sınavana giren Er- 1 2 dem in yaptığı doğru,yanlış ve boş sayılarını göstermektedir. Her doğru (+5) puan, her yanlış ( ) puan, her boş ( 1) puan olduğuna göre, Erdem sınavdan toplam kaç puan almıştır? ) 5 ) 56 C) 70 D) 8 7. yten kumbarasında bulunan 00 TL den gün boyunca 28 er lira alıp, 5 gün boyunca 0 ar lira geri koymuştur. una göre, 5 gün sonra yten in kumbarasında kaç TL si vardır? ) 268 ) 02 C) 2 D) 8 8. Zemin kattan yukarı doğru üçer üçer 12 adım çıkıp, beşer beşer 6 adım aşağıya inen Süleyman, zemine göre kaç basamak yukarıda olur? ) ) 6 C) 9 D) ( 18) sayısının 5 katının eksiği kaçtır? ) 87 ) 9 C) 96 D) yıl boyunca yılda sabit TL gelir, 8750 TL gideri olan bir mağazanın yıldaki toplam kârı kaç TL dir? ) 500 ) 600 C) 750 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

7 Tam Sayıların Kuvveti kıllı Test Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. ( ) 2 ( 1) 2 ( ) Yukarıda verilen üslü sayılardan kaç tanesinin değeri negatiftir? ) 6 ) 5 C) D) 2. şağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) ( 5 2 ) = +25 ) ( ) = 27 C) (+) 2 = 16 D) ( 2) = : ( ) 2 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) ) C) D). şağıda verilen üslü sayılardan hangisinin değeri pozitiftir? ) ( ) ) ( ) 2 C) ( 2 ) D) 2 5. ( 1) 2.( 1) + ( 1) Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) +2 ) 0 C) 1 D) 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 7

8 Tam Sayıların Kuvveti 6. 2 (+) Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) + 6 ) + 18 C) 18 D) 6 7. x = 1 y = 2 z = + Yanda verilen x, y ve z tam sayılarına göre x 2 + y z 2 işleminin sonucu kaçtır? ) 16 ) 2 C) 0 D) ( 6) tam sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) ( 2) 6 ) 8 2 C) ( ) D) ( 8) 2 9. a = ( ) b = ( 2) 0 c = (+) d = ( 718) 1 Yanda verilen a, b, c ve d sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) a < d < b < c ) d < a < b < c C) d < b < a < c D) c < b < d < a 10. x 2 = 6 Yanda verilen eşitliğe göre, x tam sayılarının çarpımı kaçtır? ) 6 ) 12 C) 12 D) 6 8 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

9 Rasyonel Sayıları Tanıyalım kıllı Test 5 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 0, 7, 2, 0, 2 1, 8 Yanda tabloda verilenlerden kaç tanesi rasyonel sayıdır? ) 6 ) 5 C) D) 2. şağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? ) 5 2 = 10 = 15 6 C) 1 1 = = 8 6 ) 2 = 2 = 2 D) 10 2 = 15 - = rasyonel sayısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Tam sayıdır. ) Devirli ondalık kesirdir. C) Devirsiz ondalık kesirdir. D) Doğal sayıdır.. şağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) Her tam sayı doğal sayıdır. ) Her rasyonel sayı tam sayıdır. C) Her doğal sayı rasyonel sayıdır. D) Her devirli ondalık kesir rasyonel sayı değildir. 5. ( 2) : 6 şeklinde verilen işlemin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? ) ) 6 9 C) 2 D) 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 9

10 Rasyonel Sayıları Tanıyalım ,2 6 Yanda tabloda verilen sayılardan hangisi veya hangileri silinirse, kalan sayıların hepsi doğal sayı olur? ) 0,2 ) 6 2 C) 6 2 ve 0,2 D) 6, 6 2 ve 0, M L K Yukarıda sayı doğrusunda gösterilen K, L, M harflerinin yerine gelecek rasyonel sayılar aşağıdakilerden hangisidir? K L M ) ) C) D) Doğal Sayı 5 0 0, Yanda verilen tablonun doğru olması için kaç tane daha kullanılmalıdır? Tam Sayı Rasyonel Sayı ) ) C) 2 D) ,5 Yukarıda verilen ondalık gösteriminin a b şeklindeki gösteriminin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? ) 7 20 ) 1 C) 1 D) Yanda verilen rasyonel sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ) 5,8 ) 5,08 C) 5,008 D) 5, r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

11 Rasyonel Sayıları Sıralayalım kıllı Test 6 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 2 < > 1 2 Yanda verilen karşılaştırmalardan kaç tanesi doğrudur? 9 < < 10 ) ) C) 2 D) 1 2. şağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? ) 1 7 < 1 6 < 1 5 ) 9 7 > 9 6 > 9 5 C) 1 1 < 1 2 < 5 6 D) 1 2 > > ,2 2,1 Yanda verilen sayı doğrusuna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen ondalık kesirler arasında değildir? ) 2,19 ) 2,15 C) 2,11 D) 2,0. Yanda verilen rasyonel sayıların kü- a = 1 b = 1 2 çükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- c = d = 5 6 miştir? ) c < b < a < d ) d < a < b < c C) a < b < c < d D) c < b < d < a 5. şağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? ), <,2 ) 0,05 > 0,5 C) 1,8 > 1,8 D) 0, > 0, r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 11

12 Rasyonel Sayıları Sıralayalım 6. 5 ile 1 rasyonel sayılarının arasında kaç tane doğal sayı vardır? ) 2 ) C) D) 5 7. < x < 1 sıralamasına göre, x aşağıdakilerden hangisi ola- 12 maz? ) 1 6 ) C) 0 D) x < 2 1 karşılaştırmasına göre, x'in alabileceği en büyük tam 2 sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) 2 D) < x 10 < sıralamasına göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 17 ) 9 C) 7 D) K L M N Yukarıda sayı doğrusunda verilen K, L, M ve N kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) K > L > M > N ) K > L > N > M C) N > M > L > K D) N > M > K > L 12 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

13 Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi kıllı Test 7 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda tabloda verilen eşitliklerden = = 5 2 kaç tanesi doğrudur? ) 1 ) = = 5 2 C) D) 2. şağıda verilen rasyonel sayılardan hangisinin toplamaya göre tersi yanlış verilmiştir? ) 5 5 ) C) 1 1 D). şağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir? ) = 1 10 ) = 1 2 C) = 1 1 D) + 2 = işleminin sonucu kaçtır? ) 7 12 ) 1 12 C) 5 12 D) şağıda verilenlerden hangisi rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliğini gösterir? ) = ) = 7 5 C) = D) = r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 1

14 Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi , , ,8 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) ) C) 2 D) işleminin sonucu kaçtır? ) 1 9 ) 1 8 C) 0 D) ) ) 7 12 işleminin sonucu kaçtır? C) 0 D) ün toplama işlemine göre tersi K, 1 2 nin toplama işlemine göre tersi L dir. una göre, K L işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) 1 C) 1 D) Yukarıda sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) 2 11 = 5 C) 11 = 2 ) = 5 D) 2 5 = 1 1 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

15 Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi kıllı Test 8 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü = = = 2 Yanda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu yanlıştır? = ) ) C) 2 D) 1 2. şağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu doğru verilmiştir? ) = ) = 1 C) = D) 8. 5 = 8 5. şağıda verilen rasyonel sayılardan hangisinin çarpma işlemine göre tersi doğru verilmiştir? ) ) 1 1 C) D) 0, sayısının çarpma işlemine göre tersi K, 0,81 sayısının toplama işlemine göre tersi L dir. una göre, K. L nin sonucu kaçtır? ) 0,18 ) 0, C) 0,18 D) 0, ) ) 16 işleminin sonucu kaçtır? C) 8 15 D) 16 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 15

16 Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi işleminin sonucu kaçtır? ) 8 ) 5 C) 8 D) 5 7. Yanda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 1. 1 = 1 12 ) 2. 1 = 2 12 C). 2 = 6 12 D). 1 = işleminin sonucu kaçtır? ) 1 ) 2 C) 7 9 D) ( 9) = 6 7. ( 9). x Yukarıda verilenlere göre, x aşağıdakilerden hangisidir? ) 8 ) 6 7 C) 8 D) işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 1. ) C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

17 Rasyonel Sayılarla ölme İşlemi kıllı Test 9 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. : 1 = 2 : 8 = :( ) = 1 1 : 1 = Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur? ) ) C) 2 D) 1 2. şağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? ) 8 : 1 2 = 16 ) : 1 2 = 8 C) 2 1 : 7 = 9 D) ( 7) : ( 0,5) = = K v e = L 2 Yukarıda verilenlere göre, K : L işleminin sonucu kaçtır? ) 9 2 ) 2 C) 2 D) 9 2. işleminin sonucu kaçtır? 5 ) 15 ) 1 C) 1 D) ,2 0,6 0,72 0, ,06 işleminin sonucu kaçtır? ) 8 ) 18 C) 28 D) 8 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 17

18 Rasyonel Sayılarla ölme İşlemi işleminin sonucu kaçtır? 2 18 ) 1 ) 2 C) D) 7. 9 : ) 0 ) işleminin sonucu kaçtır? C) 0 1 D) : x = 1 olduğuna göre, x in değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 15 2 ) 2 15 C) 2 15 D) kilogram içinde kaç tane 1 kilogram vardır? ) 200 ) 1200 C) 000 D) : : 5 Yukarıda verilenlere göre, boş bırakılan noktalı yere aşağıda verilen sembollerden hangisi gelir? ) < ) > C) = D) 18 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

19 Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü kıllı Test 10 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 5 üslü sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 125 ) 5 27 C) D) şağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? ) = 1 ) 8 2 = 9 6 C) 5 2 = D) = 6 9. şağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? ) (0,5) 2 = C) ( 0,1) 2 = 100 ) ( 0,2) = D)( 0,6) 2 = şağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? ) = 27 8 ) = 6 25 C) 1 1 = 6 27 D) = x = 27 6 Yukarıda verilen eşitliğe göre, x in değeri kaçtır? ) ) C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 19

20 Rasyonel Sayıların Karesi ve Küpü üslü sayısının çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? ) 81 ) 81 C) 81 D) Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) 1 72 ) 5 72 C) D) : 18 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) ) 2 C) 2 D) Yanda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) 2 25 ) 25 2 C) 2 25 D) = 1 16 Yukarıda verilen eşitliğe göre, nın alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? ) 2 ) 1 C) 1 D) 2 20 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

21 Rasyonel Sayılarla dım dım İşlemler kıllı Test 11 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür? 1 ) ) 2 C) D) işleminin sonucu kaçtır? ) ) C) D) : işleminin sonucu kaçtır? ) 5 6 ) C) D) işleminin sonucu kaçtır? ) 2 ) 1 C) 1 2 D) işleminin sonucu kaçtır? ) 1 ) 0 C) 1 D) 1 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 21

22 Rasyonel Sayılarla dım dım İşlemler : işleminin sonucu kaçtır? ) 8 ) C) 1 8 D) x = 2 8 y = Yukarıda verilenlere göre, y : x işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D) = 2 işlemine göre x kaçtır? x ) 1 ) 0 C) 1 D) 2 9. : Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) 5 16 ) 9 16 C) 16 5 D) : 1 Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? ) 8 ) 12 C) 16 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

23 Rasyonel Sayı Problemleri kıllı Test 12 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Fatih ile Zeynep, aynı büyüklükte 2 tane orta boy pizza siparişi vermiştir. Zeynep: Pizzayı 6 eşit parçaya bölüp parçasını yemiştir. Fatih: Pizzayı eşit parçaya bölüp parçasını yemiştir. una göre Zeynep in pizzasından kalan miktar, Fatih in pizzasından kalan miktardan ne kadar fazladır? ) 1 12 ) 12 C) 9 12 D) Onur, parasının 1 ini harcamıştır. 6 Onur, kalan parasının kaçta kaçını daha harcarsa tüm parasının yarısını harcamış olur? ) 2 5 ) 1 C) 2 7 D) 1 5. Emre, elindeki misketlerin 1 ini arkadaşına vermiştir. Kalan misketlerinin de yarısını kardeşine vermiştir. En son durumda 60 tane misketi kaldığına göre, Emre nin başlangıçta toplam kaç misketi vardır? ) 75 ) 120 C) 180 D) 200. Erdoğan, pizzasının 2 9 sini kendisi yemiş, geriye kalanında 7 ünü kardeşi yemiştir. una göre, geriye pizzanın kaçta kaçı kalmıştır? ) 7 ) 1 2 C) 9 D) ton buğdayı kişi eşit olarak paylaşırsa kişi başı kaç ton buğday düşer? ) 8 ) 1 8 C) 2 9 D) 1 9 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 2

24 Rasyonel Sayı Problemleri 6. Fatma, 600 TL sinin 1 5 inin 2 si ile kendisine etek almıştır. una göre Fatma, eteği kaç liraya almıştır? ) 80 ) 90 C) 100 D) Duran, elindeki 8 5 kg şekeri 2 5 kg lık poşetlere paylaştırarak, poşetini 2,5 TL den satacaktır. una göre, tüm şekerleri satan Duran kaç TL gelir elde etmiştir? ) 7 ) 7,5 C) 8 D) 8,5 8. Mustafa ile Kemal in paraları toplamı 1750 TL dir. Mustafa nın parası, Kemal in parasının 1,5 katıdır. una göre, Kemal in parası kaç TL dir? ) 600 ) 650 C) 700 D) Hangi sayının 5 inin 12 eksiği 8 dir? 8 ) 80 ) 75 C) 70 D) cm kalınlığındaki tahtalardan 5 tanesi üst üste konulduğunda üstte 12 cm boşluk kalmıştır. una göre, tahtaların konulduğu yerin yüksekliği kaç cm dir? ) 15 ) 160 C) 162 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

25 1. Dereceden ir ilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri kıllı Test 1 Öğrenci dı Soyadı 1. Sınıfı Öğretmen Görüşü şağıda verilenlerden hangisi denklemdir? ) x + 2x C) x + = Test Teslim Tarihi ) 5x2 5 D) 2x :.(x ) = 12 şeklinde verilen denkleme karşılık gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? ) Hangi sayının katının eksiği 12 eder? ) Hangi sayının eksiği 12 eder? C) Hangi sayının eksiğinin katı 12 eder? D) Hangi sayının fazlasının 2 katı 12 eder? Yanda verilen terazi dengededir. una göre, bir topun ağırlığı (x) kaç kg'dır?. X X 5 KG 5 KG 5 KG. 2 KG ) 10 D) 12 şağıda verilen denklemlerden hangisinde bilinmeyenin değeri (x) yanlış verilmiştir? ) x 12 = 16 C) x = KG 2 KG ) 9 C) 11 x = 7 ) x + 15 = 7 x = 5 D) 2x + 6 = x= 8 x=1 Hangi sayının eksiği, aynı sayının fazlasının katına eşittir? ) 8 ) C) + D) +8 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 25

26 1. Dereceden ir ilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri 6. 7x 12 = x + 2x + 20 denklemi x in hangi değeri için doğru olur? ) 16 ) 22 C) 28 D) 2 7. ir sayının 5 katı ile katının toplamı ( 88) dir. una göre, bu sayı kaçtır? ) 15 ) 1 C) 1 D) hmet in parası, Veli nin parasının 2 katının TL fazlasıdır. hmet ile Veli nin paraları toplamı TL dir. una göre, Veli nin parasını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) x + 2x = ) x + (2x + ) = C) x + x = D) x + (x + ) = 9. (x + 1) cm Yanda verilen dikdörtgenin çevresi 6 cm dir. una göre, dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç cm dir? (x 1) cm ) 8 ) 9 C) 10 D) (x )m (12x + 6)m Yukarıda verilen resme göre, Can evinden çıkarak önce markete, sonra da sinemaya gidip aynı yoldan evine geri dönmüştür. Can, gidiş ve gelişte toplam 70 m yol gitmiştir. una göre, market ile sinema arasındaki uzaklık, Can ın evi ile market arasındaki uzaklıktan kaç metre fazladır? ) 15 ) 20 C) 25 D) 0 26 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

27 Dik Koordinat Sistemi kıllı Test 1 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen dik koordinat sistemine göre,, ve şekillerinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelir? ) y x orijin ) x y orijin C) orijin x y D) x orijin y 2. K( 1,2) L(, 1) M(,2) N( 1, 2) Yanda tabloda koordinatları verilen noktaların bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K L M N ) 1. bölge 2. bölge. bölge. bölge ) 2. bölge. bölge 1. bölge. bölge C) 2. bölge. bölge. bölge 1. bölge D) 2. bölge 1. bölge. bölge. bölge. P( 5,7) noktasının x eksenine uzaklığı T, R(5, ) noktasının y eksenine uzaklığı V ise, T + V işleminin sonucu kaçtır? ) 8 ) 10 C) 12 D) 1. L K Yanda noktalı kağıtta verilen K noktasının koordinatı (, 2) olduğuna göre, L noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? ) (,2) ) ( 2,2) C) (2, ) D) ( 1,) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 27

28 Dik Koordinat Sistemi 5. K(, ) ve L( 5, ) şeklinde verilen noktaların arası kaç birimdir? ) 2 ) C) 6 D) 8 6. (2, ), (,7), C( 5,0) noktalarının koordinatları toplamı apsisleri toplamından ne kadar fazladır? ) ) C) 5 D) K - Yanda dik koordinat sisteminde verilen K noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (, ) C) (,) D) (,) 8. (k, m) noktası dik koordinat sisteminin. bölgesindedir. una göre, noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) ( 2, ) ) (,0) C) ( 1,) D) (1, ) Yanda koordinat sisteminde verilen dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir? ) 9 ) 1 C) 18 D) Köşelerinin koordinatları (,0), (0,), C(0,0) olan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? ) 12 ) 8 C) 6 D) 28 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

29 Doğrusal İlişkiler kıllı Test 15 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen grafiklerden hangisi doğrusal denklem grafiğidir? ) ) C) D) 2. şağıda verilen cümlelerden hangisinde doğrusal bir ilişki yoktur? ) Kullanılan elektrik miktarı ile ödenen ücret ) ynı miktarda süt veren inek sayısı ile süt miktarı C) Farklı miktarda su akıtan musluk sayısı ile havuzun doldurulma süresi D) ynı miktarda üretim yapan fırın sayısı ile ekmek miktarı. şağıda verilen tabloların hangisinde sayılar arasında doğrusal bir ilişki vardır? ) x y ) x y C) x y D) x y Yanda verilen grafiğe göre, grafiğin hangi kısmında doğrusal bir ilişki vardır? ) I ) II C) III D) IV I II III IV 5. y Yanda verilen grafiğe göre x ile y arasındaki 0 2 doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? x ) y = x + 6 ) y = 6x + 1 C) y = 6x + 6 D) y = 6x r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 29

30 Doğrusal İlişkiler 6. Ramazan, 50 cm uzunluğundaki bir fidanı evin bahçesine dikmiştir. Fidan hergün cm uzamaktadır. Fidanın boyu (x) ile, geçen süre arasında (t) x = 50 +.t şeklinde doğrusal bir ilişki vardır. una göre, 15 gün sonra fidanın boyu kaç cm olur? ) 0 ) 70 C) 80 D) x 2 5 Yanda verilen tabloda x ile y arasındaki y doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ) y = x ) y = x + 1 C) y = x + 2 D) y = x 1 8. x L Yanda verilen tabloda x ile y arasındaki y K doğrusal ilişkiyi gösteren denklem; y = 2x + olduğuna göre, L K farkı kaçtır? ) 1 ) 0 C) 1 D) 2 9. Para Miktarı (TL) Hafta Yukarıdaki doğrusal ilişki grafiği, kumbarasında 20 TL bulunan Oğuzhan ın kumbarasına her hafta attığı para miktarını göstermektedir. Oğuzhan her hafta aynı miktarda parayı kumbarasına attığına göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her hafta 5 TL atmaktadır. ) 5. haftada 5 TL si olur. C) 8. haftada 65 TL si olur. D) 12. haftada 80 TL si olur. 0 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

31 Doğrusal Denklem Grafiği kıllı Test 16 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıdakilerden hangisi y = 0 doğrusunun grafiğidir? ) y ) y x - x C) y D) y x x - 2. y şağıda denklemi verilen doğrulardan hangisinin grafiği yandaki dik koordinat sisteminde gösterilmemiştir? 6 x ) x = ) y + = 0 C) x + 6 = 0 D) y =. Yanda dik koordinat sisteminde verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) x + 2y = 6 ) x + y = 0 C) x y = 9 D) 2x y = 2. Dik koordinat sisteminde y + 2 = 0 ve x + = 0 doğrularının kesim noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? ) (2, ) ) (, 2) C) (, 2) D) (, 2) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 1

32 Doğrusal Denklem Grafiği 5. x = ve y = 6 doğrularının oluşturduğu kapalı bölgenin çevre uzunluğu kaç cm dir? ) 0 ) 6 C) 18 D) şağıda verilen grafiklerden hangisi x y + 12 = 0 doğrusuna aittir? ) ) - - C) D) x + y 6 = 0 doğrusunun grafiği ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? ) 6 ) 12 C) 18 D) 2 8. y = c 5 x x = b x = a Yukarıda koordinat sisteminde bazı doğruların grafikleri çizilmiştir. una göre, (a b). c işleminin sonucu kaçtır? ) 2 ) 10 C) 2 D) 8 9. K(, m) noktası x + 5y = 1 doğrusu üzerindedir. una göre, K noktasının koordinat sisteminde bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? ) 1. bölge ) 2. bölge C). bölge D). bölge 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

33 Oran Orantı kıllı Test 17 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü nın 12 oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 1 ) C) D) in 1 2 ye oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 6 5 ) 2 C) 5 6 D) 2. şağıda verilenlerden hangisi 9 ile orantı oluşturmaz? 15 ) 18 0 ) 5 C) 6 15 D) Sibel in parasının Onur un parasına oranı Feyza nın parasına oranı 9 8 dir. 5, Onur un parasının una göre, Sibel in parasının Feyza nın parasına oranı nedir? ) 5 8 ) 8 5 C) 15 8 D) şağıda verilen oranlardan hangisi orantı oluşturmaz? ) 5 ile 6 10 ) 8 ile 10 5 C) ile 8 D) 1 2 ile 12 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

34 Oran Orantı = 5 Yukarıda verilen orantıya göre, nın değeri kaçtır? ) 1 ) 15 C) 20 D) = Yukarıda verilen orantıya göre, nin değeri kaçtır? ) 7 ) 6 C) D) 2 8. K L = 5 L M = 2 7 Yukarıda verilen orantılara göre, K nin M ye oranı kaçtır? ) 1 7 ) 6 5 C) 1 6 D) 7 9. İki sayının oranı :5 tir. u sayıların toplamı 96 olduğuna göre, büyük sayı küçük sayıdan ne kadar fazladır? ) ) 28 C) 2 D) Yusuf un 200 TL si, li nin 150 TL si vardır. Yusuf, li ye kaç TL verirse paraları oranı 1 olur? ) 10 ) 15 C) 20 D) 25 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

35 Doğru ve Ters Orantı kıllı Test 18 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen orantı çeşitlerinden hangisi yanlış belirlenmiştir? ) ynı hızda çalışan 5 kişi 0 m 2 duvar örmüştür. İşçi sayısı 10 kişi olduğunda aynı sürede kaç m 2 duvar örerler? Ters orantı ) ynı miktarda süt veren 10 inekten günlük 120 litre süt üretildiğine göre, inek sayısı yarıya düşürüldüğünde günlük kaç litre süt üretilir? Doğru orantı C) 5 gr altın 525 TL ise, 10 gr altın kaç TL dir? Doğru orantı D) ynı miktarda su akıtan musluk bir havuzu saatte doldurmaktadır. una göre, aynı havuzu boşken musluk kaç saatte doldurur? Ters orantı 2. şağıda verilen grafiklerden hangisi doğru orantıyı gösterir? ) ) C) D). a = b 2 = c 5 ve a + b c = 8 olduğuna göre, a kaçtır? ) 2 ) 2 C) 15 D) x 2 ile ters orantılıdır. una göre, x kaçtır? ) ) 8 C) 0 D) 6 5. K L M Yanda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) K ile L doğru orantılıdır. ) L ile M doğru orantılıdır. C) K; L ile ters M ile doğru orantılıdır. D) K; L ile doğru M ile ters orantılıdır. r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5

36 Doğru ve Ters Orantı 6. x ve (y ) sayıları doğru orantılıdır. x = 10 iken y = 7 olduğuna göre, x = 15 iken y kaç olur? ) 9 )10 C) 11 D) a, b ile doğru; c ile ters orantılıdır. una göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) a.b = k ) a.c c b = k C) a.b.c = k D) b.c a = k TL para ile doğru, ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılacaktır. una göre, fazla alan kaç TL alacaktır? ) 10 )90 C) 100 D) ynı hızla çalışan işçi bir işi 0 günde yapıyor. una göre, işçilerden kişi aynı işi kaç günde yapar? ) 0 ) 0 C) 20 D) ynı miktarda su akıtan musluklardan bir havuzu; muslukla a saatte, muslukla b saatte, 5 muslukla c saatte doldurabilmektedir. una göre; a, b ve c nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) b < a < c ) c < a < b C) a < b < c D) a < c < b 6 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

37 Yüzde Hesaplamaları kıllı Test 19 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 5 = % 80 0, = % 0 0,25 = % = % 5 Yukarıda verilen rasyonel sayıların % sembolü ile gösterimlerden kaç tanesi doğrudur? ) ) C) 2 D) 1 2. şağıda verilen sayılardan hangisinin yüzdesi yanlış bulunmuştur? ) 00 ün % 20 si 80 dir. ) 70 in % 10 u 7 dir. C) 25 in % 25 i 5 dir. D) 90 ın % 0 u 27 dir.. şağıda yüzdesi verilen sayılardan hangisinin tamamı doğru bulunmuştur? ) % 10 u 20 olan sayının tamamı 2000 dir. ) % 50 si 7,5 olan sayının tamamı 25 tir. C) % 0 ı 16 olan sayının tamamı 00 dür. D) % 25 i 10 olan sayının tamamı 0 tır in % 20 fazlası K, 80 in % 0 eksiği L dir. una göre, K L nin değeri nedir? ) 57 ) 88 C) 102 D) sayısı 50 nin % kaçıdır? ) 50 ) 75 C) 125 D) 150 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 7

38 Yüzde Hesaplamaları 6. Doğukan, 8 penaltıdan 6 sını gole çevirmiştir. una göre, Doğukan ın gol yüzdesi kaçtır? ) 25 ) 60 C) 75 D) Zeynep, 00 TL sinin önce 100 TL sini, sonra 200 TL sini harcamıştır. una göre, Zeynep in kalan parası tüm parasının % kaçıdır? ) 25 ) 50 C) 75 D) % 20 si 0 olan sayının % 25 i kaçtır? ) 50 ) 8 C) 6 D) 9. % 10 eksiği 180 olan sayının % 10 fazlası kaçtır? ) 200 ) 210 C) 220 D) ir sınıftaki erkeklerin sayısı, kızların sayısının 2 sidir. una göre, sınıfın % kaçı erkektir? ) 0 ) 50 C) 60 D) 80 8 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

39 Yüzde Problemleri kıllı Test 20 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. ir sayının % 1 ü ile % 6 sının toplamı 50 dir. una göre, bu sayı kaçtır? ) 200 ) 225 C) 250 D) % 0 indirimli fiyatı 280 TL olan takım elbisenin indirimsiz fiyatı kaç TL dir? ) 00 ) 50 C) 25 D) 00. % 18 kârla 26 TL ye satılan bir gömleğin alış fiyatı kaç TL dir? ) 210 ) 205 C) 200 D) 155. % 0 kârla 260 TL ye satılan bir ayakkabıdan elde edilen kâr kaç TL dir? ) 60 ) 55 C) 50 D) 5 5. ylık maaşı 2100 TL olan Zeynep in 1 Ocak 2015 ten itibaren maaşı 210 TL olmuştur. una göre, Zeynep in maaşı % kaç zamlanmıştır? ) 5 ) 10 C) 15 D) 20 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 9

40 Yüzde Problemleri 6. Ürün Maliyet Satış fiyatı Kalem 8 12 Silgi 5 Yapıştırıcı 6 Defter Yanda verilen tablo, bir kırtasiyecinin aldığı ürünlerin maliyet ve satış fiyatlarını göstermektedir. una göre, hangi üründeki kâr yüzdesi en fazladır? ) Kalem ) Silgi C) Yapıştırıcı D) Defter 7. Peşin Fiyatı Taksitli Fiyatı Etiket fiyatı 120 TL olan bir eteği slı peşin, Leyla taksitle al- Etiket fiyatı üzerinden % 12 indirimli Etiket fiyatı üzerinden % 5 indirimli mıştır. una göre, slı Leyla dan kaç TL daha az ödeme yapmıştır? ) 8 ) 8, C) 9 D) 9, 8. ir malın satış fiyatı % 10 kârla belirleniyor. Daha sonra satış fiyatına % 10 daha zam yapılıyor. una göre, toplam % kaç kâr yapılmıştır? ) 20 ) 21 C) 22 D) 2 9. ir malın satış fiyatı % 0 kârla belirleniyor. Daha sonra satış fiyatı üzerinden % 0 indirim yapılıyor. una göre, toplamdaki kâr-zarar yüzdesi kaçtır? ) % 22 zarar ) % 10 zarar C) % 22 kâr D) % 10 kâr 10. % 0 indirimli fiyatı 50 TL olan bilgisayarın % 0 kârlı fiyatı kaç TL dir? ) 500 ) 600 C) 700 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

41 Faiz Hesaplamaları kıllı Test 21 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yıllık faiz yüzdesi % 60 ise aylık faiz yüzdesi % 5 tir. ) Günlük faiz yüzdesi % 0,5 ise aylık faiz yüzdesi % 15 tir. C) ylık faiz yüzdesi % 2 ise yıllık faiz yüzdesi % 18 dir. D) ylık faiz yüzdesi % 0 ise günlük faiz yüzdesi % 1 dir. 2. anka napara Yıllık Faiz Yüzdesi Yıl Faiz miktarı K 1000 % 10 1? L 2000 % 8 2? M 1500 % 5 2? N 2500 % 12 1? Yukarıda verilen tabloda, değişik bankalara yatırılan para miktarları, faiz yüzdeleri ve yatırılan süreler verilmiştir. una göre, hangi bankanın verdiği faiz miktarı en fazladır? ) K ) L C) M D) N. Müşerref yıllarca biriktirdiği TL sini yıllık %2 faizle 6 aylığına Kalite bankasına yatırmıştır. Eğer Müşerref, parasını aylık % faizle 6 aylığına T banka yatırsaydı, ne kadarlık bir kârı olurdu? ) 1000 ) 1200 C) 100 D) Nazife, 2000 TL lik kredi kartı borcunu ödeyemediği için günlük % 1,5 gecikme faizi ödeyecektir. Nazife, borcunu 10 gün sonra öderse bankaya toplam kaç TL ödeme yapar? ) 2050 ) 2100 C) 200 D) Zeynep Hanım, bankaya TL yatırıyor ve 8 ay sonra TL olarak geri alıyor. una göre, Zeynep Hanım parasını aylık % kaç faizle bankaya yatırmıştır? ) 1 ) 2 C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 1

42 Faiz Hesaplamaları 6. ir miktar para yıllık % 11 faizle yıllığına bankaya yatılıyor. yıl sonra 0 TL faiz alındığına göre, bankaya yatırılan para kaç TL dir? ) 2000 ) 1000 C) 900 D) ankaya yatırılan 6000 TL, 9 ay sonra faiziyle birlikte 6900 TL olarak çekiliyor. ankanın uyguladığı yıllık faiz yüzdesi kaçtır? ) 20 ) 0 C) 50 D) ankaya yatırılan 800 TL, 5 günde 90 TL faiz getirmektedir. una göre, yıllık faiz yüzdesi kaçtır? ) 90 ) 100 C) 110 D) TL paranın; yarısı yıllık % 10 faizle 6 aylığına bankaya, diğer yarısı ise yıllık % 15 faizle 6 aylığına başka bankaya yatırılıyor. una göre, 6 ayda bankalardan toplam ne kadar faiz alınır? ) 500 ) 625 C) 700 D) ylık % 0 faizle bankaya yatırılan 1000 TL para, kaç ay sonra kendisi kadar faiz getirir? ) 2 ) 2,5 C) D),5 2 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

43 Eş çı ve çıor tay kıllı Test 22 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda noktalı kağıtta verilen açılardan hangisi diğerleriyle eş değildir? ) ) C) D) 2. Yanda noktalı kağıtta verilen açının eşi aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D). şağıda verilen şekillerden hangisinde eş açılar gösterilmemiştir? ) ) C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

44 Eş çı ve çıor tay. C Yanda verilen şekilde;,, C doğrusal [F, E açısının açıortayı F E D [D, EC açısının açıortayı m(ée) = 82 una göre, FD açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 88 C) 86 D) D 6 C Yanda verilen şekilde; C üçgendir. [DC], C açısının açıortayıdır. una göre, DC açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 7 ) 6 C) 5 D) 6. Yanda verilen şekilde; C üçgendir C E D, C, D doğrusal [CE, CD açısının açıortayı una göre, ECD açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 68 ) 60 C) 59 D) Yanda verilen şekilde; C üçgendir. [D], açısının açıyortayıdır. m(éd) = x + 16 D C m(déc) = x + 8 una göre, DC açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 6 ) 8 C) 26 D) D E 26 Yanda verilen şekilde; C açısının ölçüsü 90 dir. una göre, CD ile E açılarının açıortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir? C ) 60 ) 55 C) 50 D) 5 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

45 Üç Doğrunun irbirine Göre Durumu kıllı Test 2 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen doğrulara göre, aşağıda verilen cümlelerden kaç tanesi şekilde gösterilmiştir? Üç doğru birbirine paralel olabi lir. Üç doğru bir noktada kesişebilir. Üç doğru ikişer ikişer kesişebilir. Üç paralel doğrunun ortak dikmesi olabilir. ) ) C) 2 D) 1 2. a Yanda noktalı kağıtta verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? d c b ) a ile b doğruları paraleldir. ) b, c, d doğruları noktadaş doğrulardır. C) c ile b doğrusu dik kesişmektedir. D) d; a ve b'nin ortak dikmesiir.. şağıda verilen d 1 ve d 2 doğrularından hangisi paraleldir? ) 120 d 1 ) 125 d 1 50 d 2 60 d 2 C) d 1 d 2 D) d 1 d 2. m k t z x y c d b n a Yanda verilen şekilde k ve m paralel doğrular, n doğrusu ise k ile m'nin ortak kesenidir. una göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ile iç ters açılardır. ) ile dış ters açılardır. C) ile yöndeş açılardır. D) ile komşu açılardır. r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5

46 Üç Doğrunun irbirine Göre Durumu C E D Yanda verilen şekilde; [] // [ED [E] // [C una göre, C açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 59 ) 88 C) 100 D) D E C 86 Yanda verilen şekilde; CD paralelkenardır. [E], D açısının açıortayıdır. una göre, DE açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 86 ) 6 C) 50 D) 7. 5 K a b L 2 9 a b M 71 a b Yukarıda verilen şekillerde a ile b doğruları paraleldir. una göre K, L ve M nin küçükten büyüğe doğru sıralaşını aşağıdakilerden hangisidir? ) M < L < K ) K < L < M C) L < K < M D) L < M < K 8. M L N K P Yanda verilen şekilde; [LK // [NP dir. una göre, LMN açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 120 ) 118 C) 116 D) a C D 60 8 E F 8 b H 29 G Yanda verilen şekilde a ve b doğruları birbirine paraleldir. una göre, nın ölçüsü kaç derecedir? ) 29 ) 88 C) 102 D) 19 6 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

47 Çemberde çılar kıllı Test 2 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Merkez açı: Köşesi çemberin merkezinde ve kolları çemberin yarıçapı ) Çevre açı: Köşesi çemberin üzerinde ve kolları çemberin çapı C) Merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. D) Çevre açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir O C D Yanda verilen O merkezli çember için aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz? ) C yayının ölçüsü kaç derecedir? ) nın ölçüsü kaç derecedir? C) nın ölçüsü kaç derecedir? D) nın ölçüsü kaç derecedir?. K L M N P O Yanda verilen çemberde aşağıda verilen ifadelerden hangisi gösterilmiş olabilir? ) Çapı gören çevre açı 90 dir. ) ynı yayı gören çevre açının ölçüsü, merkez açının ölçüsünün yarısıdır. C) ynı yayı gören çevre açılarının ölçüleri birbirine eşittir. D) Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.. Yanda verilen O merkezli çemberde LM yayının ölçüsü LM yayının ölçüsünden kaç derece O fazladır? ) 179 ) 2 L 58 M C) 02 D) x 6 C K y L L merkez 100 M Yanda verilen iki çembere göre x + y nin toplamı kaç derecedir? ) 172 ) 16 C) 118 D) 116 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 7

48 Çemberde çılar 6. K Yanda verilen O merkezli çembere göre, L O 8 N m( ) + m( ) nin toplamı kaç derecedir? ) 8 ) 96 C) 1 D) 175 M 7. D O C Yanda verilen O merkezli çembere göre, m( ) m( ) farkı kaç derecedir? ) 0 ) 0 C) 80 D) M Yanda verilen O merkezli çembere göre, O 60 D m(édo) = 60 dir. una göre, CD açısının ölçüsü kaç derecedir? C ) 0 ) 5 C) 60 D) Yanda verilen O merkezli çembere göre, CD açısının ölçüsü kaç derecedir? O? C D ) 90 ) 60 C) 5 D) x Yanda verilen O merkezli çemberde yayların ölçüleri verilmiştir. x O x una göre, m( ) + m( ) toplamı kaç derecedir? D 2x C ) 280 ) 20 C) 200 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

49 Çember ve Yay Uzunluğu kıllı Test 25 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir çemberin çap uzunluğu ile sayısının çarpımı, çemberin uzunluğunu verir. ) sayısının değeri;,1, 22 veya olabilir. 7 C) Yarım çemberin çevre uzunluğu, aynı yarım çemberin yay uzunluğuna eşittir. D) Yay uzunluğu bulunurken, yayı gören merkez açının ölçüsü alınır. 2. şağıda verilen O merkezli çemberlerden hangisinin çevre uzunluğu daha fazladır? ( = ) ) ) C) D) O O O O O = 5 cm = 12 cm O = 6 cm = 1 cm. şağıda verilen O merkezli çemberlerden hangisinin yay uzunluğu daha fazladır? ( = ) ) cm O 60 ) 6 cm 120 O C) 90 2 cm O D) 5 cm O. 12 cm Yanda verilen O merkezli çeyrek çemberde yayının uzunluğu 12 cm dir. una göre, O kaç cm dir? ( = ) O ) ) 6 C) 8 D) O 6 cm O 120 cm C Yanda verilen O merkezli iki çembere göre, farkı kaçtır? ( = ) ) 0 ) 1 C) 2 D) 5 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 9

50 Çember ve Yay Uzunluğu 6. E O cm C cm D Yanda verilen O merkezli yarım çember ile C merkezli çeyrek çemberin çevre uzunlukları toplamı kaç cm dir? ( = ) ) 0 ) 29 C) 28 D) O O O x 6 cm y 8 cm z cm Yukarıda verilen O merkezli eş çemberlere göre, merkezi açıların ölçülerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ( = ) ) x < y < z ) y < x < z C) z < x < y D) x < z < y 8. Yanda verilen O merkezli çember CD karesinin kenarlarına değmektedir. Karenin bir ke- O narı 10 cm dir. una göre, çemberin çevre uzunluğu karenin D C çevre uzunluğundan kaç cm azdır? ( = ) ) 10 ) 0 C) 0 D) Yanda verilen ve merkezli çemberler D noktasında birbirine değmektedir. D C C = 2 cm ve C = cm dir. una göre, büyük çemberin çevre uzunluğu ile küçük çemberin çevre uzunluğunun toplamı kaç cm dir? ( = ) ) 18 ) 5 C) 8 D) 102 K L 10. Yanda verilen KLMN dikdörtgensel 10 cm bölgesinden sarı ve mavi daireler kesilip atılıyor. Sarı dairenin yarıçapı cm, mavi dairenin yarıçapı 1 cm dir. N 12 cm M una göre, geriye kalan bölgenin çevre uzunluğu kaç cm dir? ( = ) ) 68 ) 60 C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

51 Daire ve Daire Dilimi kıllı Test 26 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. şağıda yarıçap uzunluğu verilen O merkezli dairelerden hangisinin alanı yanlış verilmiştir? ( = ) ) ) C) D) cm O cm O 2 cm O 5 cm O lan = 8 cm 2 lan = 9 cm 2 lan = 12 cm 2 lan = 75 cm 2 2. şağıda verilen O merkezli daire dilimlerinden hangisinin alanı en azdır? ( = ) ) O 60 ) 6 cm O 90 C) 2 cm D) O 1 cm 120 O 0 cm. O cm O 6 cm 8 cm O Yukarıda verilen O merkezli tam, çeyrek ve yarım dairelerin alanlarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ( = ) ) Tam çember, yarım çember, çeyrek çember ) Yarım çember, tam çember, çeyrek çember C) Tam çember, çeyrek çember, yarım çember D) Çeyrek çember, tam çember, yarım çember. C O cm Yanda verilen O merkezli çemberde O daire diliminin alanı 16 cm 2 dir. una göre, nın ölçüsü kaç derecedir? ( = ) ) 0 ) 60 C) 90 D) 120 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 51

52 Daire ve Daire Dilimi cm D 12 cm Yanda verilen merkezli yarım daireye göre, taralı alan kaç cm 2 dir? ( = ) 10 cm C ) 5 ) 60 C) 66 D) lanı 108 cm 2 olan dairenin çevre uzunluğu kaç cm dir? ( = ) ) 0 ) 6 C) 2 D) 8 7. ir dairede 60 lik merkez açıya sahip daire diliminin alanı 25 cm 2 olduğuna göre, dairenin alanı kaç cm 2 dir? ( = ) ) 100 ) 125 C) 150 D) cm 10 cm Yanda verilen şekilde, CD dikdörtgensel bölgenin içinde [DC] çaplı yarım daire verilmiştir. una göre, boyalı bölgenin alanı C kaç cm 2 dir? ( = ) ) 72 ) 70 C) 68 D) I II O 6 cm O r =? Yanda verilen O merkezli iki daire için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? lanı =? Çevresi = 6 cm ) I. dairenin alanı : 6 cm 2 ) II. dairenin yapıçapı: 18 cm C) I. dairenin çevresi: 6 cm D) II. dairenin alanı: 18 cm cm O cm D Yanda verilen CD dikdörtgensel bölgeden [D] ve [C] çaplı yarım daireler kesilip atılıyor. una göre, kalan boyalı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? ( = C ) ) 6 ) 60 C) 57 D) 5 52 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

53 Daire Grafiği kıllı Test 27 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Onur, iş yerinden 600 TL maaş almaktadır. Yanda verilen tabloda Kredi Diğer Kira Kartı İhtiyaçlar Onur un harcamaları gösterilmektedir Onur un harcamaları dairesel grafikte gösterildiğinde kiraya ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? )80 ) 120 C) 160 D) Miktar(Ton) uğday rpa Mercimek Nohut Ürünler Yanda verilen grafik, Kale köyünde 201 yılında üretilen tarım ürünlerinin miktarını göstermektedir. u ürünler, dairesel grafikte gösterilecekse arpaların bulunduğu daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur? ) 6 ) 72 C) 108 D) Yanda verilen daire grafiği, Feyza nın kumbarasındaki kağıt para çeşitlerinin dağılımını göstermektedir. una göre, Feyza nın kumbarasında 9 tane 50 TL lik kağıt para varsa, kumbarasındaki toplam para sayısı kaçtır? ) 18 ) 27 C) 0 D) 5. ir şirkette 0 bay, 20 bayan personel vardır. Şirkette çalışan personelin dairesel grafikteki dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? ) bay 120 bayan ) bay bayan 120 C) bayan bay 100 D) bay 100 bayan r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5

54 Daire Grafiği 5. ir sınıfın %0 ı kızdır. Sınıftaki öğrencilerin dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde, erkeklerin bulunduğu daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? ) 216 ) 1 C) 108 D) portakal, 0 elma ve 10 kivinin bulunduğu mevye sepetindeki meyveler dairesel grafikte gösterdiğimizde elmaların bulunduğu bölgenin merkez açının ölçüsü, kivilerin bulunduğu bölgenin merkez açının ölçüsünden kaç derece fazladır? ) 20 ) 120 C) 90 D) ir konferansa katılan kişiler bildikleri yabancı dillere göre dağılımı dairesel grafikte gösterilecektir. Konferansa katılan 90 kişiden, lmanca bilenlerin olduğu bölgenin merkez açısı 120 olduğuna göre, bu konferansta lmanca bilen kişi sayısı kaçtır? ) 20 ) 0 C) 0 D) raba Otobüs Kamyon Yanda verilen daire grafiği, bir otoparkta bulunan araçların dağılımını göstermektedir. u otoparkta 66 tane araba varsa, kaç tane kamyon vardır? ) 60 ) 70 C) 80 D) Ramazan; maaşının %20 sini kiraya, %0 ını krediye, %0 unu kredi kartı borcuna ayırmaktadır. Geriye kalan parasını ise biriktirmektedir. u dağılım daire grafiğinde gösterildiğinde biriktirdiği para bölümünün merkez açısının ölçüsü kaç derece olur? ) 96 ) 72 C) 60 D) 6 5 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

55 Çizgi ve Sütun Grafiği kıllı Test 28 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Fatih'e, Denizli'de fidan dikme gününde 0 cm uzunluğunda bir fidan verilmiştir. u fidan ayda 7 cm uzadığına göre, fidanın aylık boy grafiği aşağıdakilerden hangisidir? oy ) 7 0 oy ) 0 y 0 y C) 58 0 oy D) oy 58 0 y 0 y Miktar(TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ylar Yanda verilen grafik, Zeynep in kumbarasındaki para miktarının aylara göre değişimini göstermektedir. Zeynep in başlangıçta kumbarasında 20 TL vardır. una göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ocak ayında kumbarasına 0 TL ilave etmiştir. ) Nisan ayında kumbarasından 0 TL almıştır. C) Mayıs ayında kumbarasındaki parası azalmıştır. D) Kumbarasındaki parası en fazla 50 TL olmuştur.. şağıda verilen grafiklerden hangisi saat 2 den sonra sıcaklık sürekli azalmaktadır? ) 8 Sıcaklık ) 8 Sıcaklık 6 6 C) Sıcaklık 1 2 Saat Saat D) Sıcaklık Saat Saat r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 55

56 Çizgi ve Sütun Grafiği Soru Sayısı Nazife Sibel Yanda verilen grafik, Nazife ve Sibel in 5 günde çözdükleri soru sayılarını göstermektedir. una göre Sibel, Nazife den kaç soru daha az çözmüştür? 50 Pzt. Sal. Çar. Per. Cu. Günler ) 200 ) 00 C) 00 D) Miktar(x ) Gelir Gider Yanda verilen grafik, bir şirketin son yıldaki gelir gider durumunu göstermektedir ve 8. soruları bu grafiğe göre cevaplayınız Yıllar 5. una göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) 2011 yılında TL kâr etmiştir. ) 2012 yılında TL zarar etmiştir. C) Son dört yılda her yıl kâr etmiştir. D) En fazla kârı 2011 yılında olmuştur. 6. Hangi yılda zarar etmiştir? ) 2010 ) 2011 C) 2012 D) Gelir gider arasındaki farkın en fazla olduğu yıl hangisidir? ) 2010 ) 2011 C) 2012 D) u şirketin son yıldaki toplam kârı kaç liradır? ) ) C) D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

57 Veri nalizi kıllı Test 29 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. 20, 28, 18, 16, 28 Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması kaçtır? ) 20 ) 21 C) 22 D) , 18, 8, 1, 66, 72, 66, 2, 11 Yukarıda verilen sayı grubunun ortanca değeri kaçtır? ) 2 ) 8 C) 1 D) , 70, 70, 66, 70, 66, 18, 18, 18, 66, 17 Yukarıda verilen sayı grubunun tepe değeri kaçtır? ) 17 ) 18 C) 66 D) 70. şağıda verilen sayı gruplardan hangisinin tepe değeri yoktur? ) 8, 8, 9, 6, 7, 7, 8 ) 10, 10, 5, 6, 6, 5, 10 C) 20, 20, 10, 8, 10, 8 D) 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 5. şağıda verilen sayı gruplarından hangisinin tepe değeri birden fazladır? ) 7, 8,7, 9,7, 8, 1 ) 6, 6,,,,, 5, 1, 5, 5 C) 8, 8,, 1, 8,, 1, D) 1, 2,,, 5, 6, 7 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 57

58 Veri nalizi 6.,, 1, 5, 8, x Yukarıda verilen sayı grubundaki x in değeri aşağıdakilerden hangisi olursa, sayı grubunun modu olmaz? ) ) C) 5 D) 6 7. şağıda veri analiz yöntemlerinden hangisi bir sayı grubunda birden fazla olabilir? ) Ortalama ) çıklık C) Tepe değer D) Ortanca Değer 8. Sıcaklık( C) Pzt. Salı Çar. Per. Cuma Günler Yanda verilen grafik, bir ilin hafta içindeki günlerde hava sıcaklık değişimini göstermektedir. u sıcaklık değerleri kullanılarak sayı grubu oluşturuluyor. una göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ritmetik ortalaması 11 dir. ) Modu 20 dir. C) Medyanı 10 dur. D) Modu birden fazladır. 9. Şişe Hacmi 0,5 L 1 L 1,5 L 2,5 L Yanda verilen tablo, markette bir günde satılan det 0 12 soğuk çayların şişe hacimlerine göre dağılımını göstermektedir. una göre, market sahibi hangi şişeden daha fazla sipariş vermelidir? ) 0,5 L ) 1 L C) 1,5 L D) 2,5 L 10. 8, 50, 0, 60, 7 Yanda verilen veriler, bir kırtasiyede 5 günde satılan günlük kalem sayısını göstermektedir. una göre, günlük ortalama satış sayısını belirlemek için hangi ortalama çeşidini kullanmak daha uygun olur? ) Ortalama veya medyan ) Ortalama veya mod C) Ortalama D) Mod 58 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

59 Düzgün Çokgenler kıllı Test 0 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. Yanda verilen çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ir iç açısı 120 dir. ) Düzgün çokgen değildir. C) ir dış açısı 60 dir. D) Dış açıları toplamı 60 dir. 2. Kenar Sayısı ir iç çısı ir Dış çısı Köşe Sayısı 108 C D 6 Yanda verilen tablo düzgün çokgenlere aittir. una göre, ( + C) (D + ) nin değeri kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D). şağıdakilerden hangisi düzgün çokgenler için yanlıştır? Kenar Sayısı ir Dış çısı ) 6 60 ) 5 72 C) 9 0 D) şağıda verilen düzgün çokgenlerden hangisinin bir dış açısının ölçüsü en küçüktür? ) Sekizgen ) ltıgen C) Ongen D) Yedigen 5. şağıdakilerden hangisi düzgün çokgenler için doğrudur? ) Sadece kenar uzunlukları eşittir. ) Kenar sayısı arttıkça bir dış açının ölçüsü azalır. C) Sadece iç açıların ölçüleri eşittir. D) Köşe sayısı azaldıkça bir iç açının ölçüsü artar. r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 59

60 Düzgün Çokgenler 6. ir dış açısının ölçüsü 0 olan düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? ) 980 ) 1120 C) 1260 D) kenarlı bir düzgün çokgen için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ir dış açısının ölçüsü 0 dir. ) ir iç açısının ölçüsü 150 dir. C) Köşegen sayısı 9 dur. D) İç açılarının ölçüleri toplamı 1800 dir. 8. ir iç açısının ölçüsü 150 olan düzgün çokgenin bir kenarı 12 cm uzunluğundadır. una göre, bu düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç cm dir? ) 96 ) 108 C) 120 D) 1 9. İç açılarının ölçüleri toplamı 1080 olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? ) 100 ) 95 C) 90 D) ir iç açısının ölçüsü 1 olan düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır? ) 5 ) 8 C) 1 D) 60 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

61 Çokgen Uygulamaları kıllı Test 1 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1. D 101 D 111 Yanda verilen çokgene göre,? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? D? D ) 120 ) 122 C) 12 D) 126 D 2. ir köşesinden 9 tane köşegen çizilebilen bir çokgende, bu köşegenler kaç tane üçgen oluşturur? ) 9 ) 10 C) 11 D) kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? ) 10 ) 1620 C) 1800 D) İç açılarının ölçüleri toplamı 1800 olan çokgenin köşegen sayısı kaçtır? ) 58 ) 56 C) 6 D) İki iç açısının ölçüsü 96 şar derece, bir iç açısının ölçüsü 1 olan bir beşgende geriye kalan iki açının ölçüsü eşittir. una göre, eş açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir? ) 176 ) 152 C) 12 D) 102 r tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 61

62 Çokgen Uygulamaları 6. E D F C Yanda verilen CDEF düzgün çokgenine göre, EF açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 88 C) 86 D) 60 7.? Yanda verilen şekilde; düzgün çokgenler kullanılmıştır. una göre,? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? ) 20 ) 18 C) 15 D) 1 8.? Yanda verilen şekilde, düzgün çokgenler kullanılmıştır. una göre,? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? ) 90 ) 80 C) 75 D) E D F G C Yanda verilen şekilde; EDG eşkenar üçgeninin çevresi 72 cm dir. una göre, CDEF düzgün altıgenin çevresi kaç cm dir? ) 120 ) 1 C) 168 D) Yanda verilen şekilde düzgün çokgenler kullanılmıştır. Düzgün beşgenin bir kenarı 10 cm olduğuna göre, tüm şeklin çevre uzunluğu kaç cm dir? ) 100 ) 110 C) 120 D) r tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Ödev 1

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Akıllı Ödev 1 Tam Sayılarla Çarpma İşlemi kıllı Ödev 1 Öğrenci dı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 şağıda sayma pulları ile modellenen matematik işlemlerini bulunuz. a. + + + + + + + + + + + +

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 7. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Tam sayılarla toplama ve çıkarma

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

AD : SOYAD : NO : 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖKDERE ORTAOKULU 6/A SINIFI MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAV SORULARI PUAN 1) 2,4 x 0,8 işleminin sonucu kaçtır? A) 19,2 B) 1,92 C)

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi

CEVAP ANAHTARI. Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER. TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi. TAM SAYILAR / Bölme İşlemi CEVAP ANAHTARI Ünite 1 TAM SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILAR / Çarpma İşlemi TEST - 1 1- D 2-C 3-A 4-D 5-B 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C TAM SAYILAR / Bölme İşlemi TEST - 2 1-B 2-C 3-C 4-D 5-B

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Sayı doğrusunda, 4 ile 3 arasında olan tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 12 B) 0 C) 12 D) 144 2) İkisi pozitif, biri negatif olan üç tane tam sayının çarpımı için aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ 200101870700670302517 TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. işleminin sonucu kaçtır? işleminin

Detaylı

Örnek. Temel Matematik Sınavı. 1 Diğer sayfaya geçiniz.

Örnek. Temel Matematik Sınavı. 1 Diğer sayfaya geçiniz. Temel Matematik Sınavı 10 u testte sırasıyla Matematik (1 3) ve Geometri (33 40) ile ilgili 40 soru vardır. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. u testin cevaplanması

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Veri Analizi. Isınma Hareketleri. Test İstatistikleri. b) En çok tekrar eden: 7 (mod) c) Açıklık = En büyük En küçük = 10 1 = 9. d)

Veri Analizi. Isınma Hareketleri. Test İstatistikleri. b) En çok tekrar eden: 7 (mod) c) Açıklık = En büyük En küçük = 10 1 = 9. d) Isınma Hareketleri 1 Aşağıda verilenleri inceleyiniz. Test İstatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Aritmetik ortalama Tepe değer (mod) Ortanca (medyan) Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri Açıklık

Detaylı

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax:

sunu Erciyes İş Yerleri Sitesi 198 cadde no: 4 Yenimahalle / Ankara Tel: Fax: Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MATEMATİK TESTİ. 3. (2a + 5) (a - 3) A) 2a 2 - a - 15 B) a 2 - a - 15 MTEMTİ TESTİ a 1. 2 = 1 64 ve 3 b = 81 olduğuna göre, a + b kaçtır? ) - 10 ) - 2 C) 2 D) 10 3. (2a + ) (a - 3) çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2a 2 - a - 1 ) a 2 - a - 1 C) a 2 + a + 1 D)

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ!

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! GÖSTERİM 6.1.5.4 - Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07 7.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

2,5 7 SINIF 2017/2018 MATEMATİK ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DENEME SINAVI ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:...

2,5 7 SINIF 2017/2018 MATEMATİK ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DENEME SINAVI ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:... 7 SINIF,5 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUU DENEME SINAVI 7/8 MATEMATİK ADI SOYADI:... SINIFI:... NUMARASI:.... u sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı dir. Önerilen sınav süresi 4 dakikadır..

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

1983 ÖSS. A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4. işleminin sonucu nedir?

1983 ÖSS. A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4. işleminin sonucu nedir? 98 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,0 0, işleminin sonucu nedir? 7. 0,, işleminin sonucu nedir?,7-0, -9, -9, -9,. +y+ (+y+) +y 7. n ir doğal sayı olmak üzere den n ye kadar olan sayıların toplamı, ten n ye kadar olan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF FİNAL SORULARI 7. SINIF FİNAL SORULARI. Aşe bir kitabın 7 4 sini günde safa okuarak, 7 sini günde safa okuarak geri kalanını da günde 6 safa okuarak 49 günde bitirior. Buna göre, kitap kaç safadır?. O O A B C O ve O

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63 Tam Saılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Test -. 8 ( ) 6 ( 4) ( ) 8 5 ( ) 5 0 ( 3) 3 5. 5 6 9 4 0 A 3 C 7 B 4 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) 4 B) 3 C) D) Yukarıdaki

Detaylı

a) =? B) =? C) =? D) =?

a) =? B) =? C) =? D) =? MATEMATİK SORULARI 1) Asagıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a) 1234+5896=? B) 3728+1936=? C)3862-1958=? D)6451-3205=? 2) Asagıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. a)143x24=? B)549x89=?

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8.

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8. ÇMR ÇILR. merkez. çap, = =. 0 0. merkez 0. çap, //. merkez 0 0. çap K. merkez. merkez 0 0 T 0 0. =. çap 00 0. P teğet, = 0 P . merkez. merkez, =. = = 0 0 0. çap, =. merkezli çeyrek çember. merkez, = 0.

Detaylı

1983 ÖSS. 6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür? işleminin sonucu nedir? A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4

1983 ÖSS. 6. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım ne kadar büyür? işleminin sonucu nedir? A) x+y+2 B) 2(x+y+2) C) x+y D) 2 E) 4 198 ÖSS 1. 0,1 0,01 0,04 0,0 0, işleminin sonucu nedir? A) 4 B) 7 C) 15 D) E) 41 6..y çarpımında er çarpana eklenirse çarpım ne kadar üyür? A) +y+ B) (+y+) C) +y D) E) 4. 0,5 11 1, 44 işleminin sonucu

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,. a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

2006 ÖSS MAT 1 Soruları

2006 ÖSS MAT 1 Soruları 006 ÖSS MT Soruları. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere a ab. = = a b b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) ) ) ) ) 0 5. 5 ( + ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 6. + +. a + 0 a + = ) ) ) 0 ) ) olduğuna

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı